Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató"

Átírás

1 Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25 szolár-állomások H Szerelési- és üzembehelyezési útmutató

2 Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók A szerelési utasításokkal kapcsolatos tudnivalók A kezelési útmutatóban használt biztonsági jelzések Felelősségvállalás Szerzői jogok Biztonsági figyelmeztetések Rendeltetésnek megfelelő alkalmazás, használat Személyzeti követelmények Veszélyhelyzetek elkerülése Alkatrészek Használati útmutatók a készülékhez tartozó részegységekhez és rendszerelemekhez Műszaki adatok Átfolyási jelleggörbe Regusol X-Uno/Duo 15 primer oldal Regusol X-Uno/Duo 15 szekunder oldal Regusol X-Uno/Duo 25 primer oldal Regusol X-Uno/Duo 25 szekunder oldal A készülékbe épített szivattyúk jelleggörbéi Grundfos UPS Grundfos Solar Felépítés és működés Regusol X-Uno 15/X-Uno Regusol X-Uno 15/X-Uno 25 készülék felépítése Regusol X-Uno 15/X-Uno 25 kapcsolási vázlata Regusol X-Duo 15/X-Duo Regusol X-Duo 15/X-Duo 25 készülék felépítése Regusol X-Duo 15/X-Duo 25 kapcsolási vázlata Regusol X-Duo 15/X-Duo 25 kapcsolási vázlata két tartály használata esetén

3 Tartalomjegyzék 5 Szerelési munkák Előkészítő munkák A készülék falsíkra történő felszerelése Ellátó vezetékek bekötése Regusol X-Uno 15 / X-Uno Regusol X-Duo 15 / X-Duo Biztonsági szerelvénycsoport felszerelése Tágulási tartály felszerelése Hálózati csatlakozás Regusol X-Uno Regusol X-Duo A készülék beüzemelése Átmosatás, feltöltés A szekunder kör feltöltése és légtelenítése A primer kör átmosatása, feltöltése és légtelenítése Tanácsok és megjegyzések az első üzembe helyezéshez A készülék leszerelése, használaton kívül helyezése Leszerelés Ártalmatlanítás Függelék Kiegészítő dokumentumok

4 Általános tudnivalók 1 Általános tudnivalók 1.1 A szerelési utasításokkal kapcsolatos tudnivalók A kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék alkalmazásával kapcsolatosan. Az itt felsorolt utasítások és biztonsági előírások betartása fontos a biztonságos munkakörülmények megteremtéséhez. A berendezés használatba vétele előtt, különösen az összeszerelést és az első üzembe helyezést megelőzően, figyelmesen olvassa végig a jelen kezelési útmutatót! A kezelési útmutató legyen a Regusol X berendezés közelében, hogy szükség esetén mindig elérhető legyen. 1.2 A kezelési útmutatóban használt biztonsági jelzések Számos figyelmeztetést grafikus szimbólum jelöl, míg az ezekhez tartozó megjegyzések a veszély mértékét ismertetik. Mindig vegye figyelembe ezeket a jelzéseket és járjon el körültekintően a balesetek, anyagi kár vagy esetleges meghibásodás megelőzése érdekében. VIGYÁZAT! Azokat a figyelmeztetéseket jelöli, amelyek figyelmen kívül hagyása sérülést vagy halálos balesetet is okozhat.! FIGYELEM! Azokra a veszélyekre hívja fel a figyelmet, amelyek következtében a berendezés károsodhat. + FONTOS! Javaslatokat és az üzembe-helyezéssel kapcsolatos egyéb információkat tartalmaz. 4

5 Általános tudnivalók 1.3 Felelősségvállalás A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a kezelési útmutató be nem tartása miatt keletkező károkért és meghibásodásokért. 1.4 Szerzői jogok Jelen útmutatót bizalmasan kell kezelni. Használata kizárólag a berendezésekkel kapcsolatban álló személyek számára megengedett. A gyártó írásbeli engedélye nélkül harmadik fél számára nem adható át. + FONTOS! A kezelési útmutatóban szereplő adatok, szövegek, rajzok, fényképek és egyéb illusztrációk szerzői jogvédelem alatt állnak és azok a kereskedelmi törvény hatálya alá tartoznak. 5

6 Biztonsági követelmények 2 Biztonsági követelmények A készülék fejlesztése és gyártása a jelenleg rendelkezésre álló műszaki ismeretek, érvényes szabályok és előírások alapján történt, amelyek alapján a termék üzembiztosnak minősül. Ennek ellenére a termék alkalmazása során kialakulhatnak veszélyhelyzetek, amennyiben a rendszert nem képzett szakemberek szakszerűtlenül, nem az előírásoknak megfelelően építik meg. 2.1 Rendeltetésnek megfelelő alkalmazás, használat A készülék biztonságos üzeme kizárólag rendeltetésnek megfelelő alkalmazás esetén garantálható. A készülék egy hőcserélővel szerelt, elektronikusan szabályozott szolár-állomás, amely a kollektoros áramkör (primer kör) és a hőtároló áramkör (szekunder kör) közötti ellenőrzött hőátvitelre szolgál. A készülék primer- és szekunder áramköre egyaránt 120 C hőmérsékletig terhelhető. A megengedett max. üzemi nyomás primer-oldalon 6 bar, szekunder-oldalon 3 bar. A megengedett terhelhetőséget meghaladó és/vagy a készülék más jellegű alkalmazása nem minősül rendeltetésnek megfelelő használatnak. A nem rendeltetésszerű használatból eredő, esetlegesen bekövetkező káreseménnyel kapcsolatosan kártérítési igény benyújtása a gyártó és/vagy meghatalmazott képviselője ellen kizárt. 6

7 Biztonsági követelmények 2.2 Személyi követelmények A berendezés összeszerelését, karbantartását és javítását kizárólag szakképzett szakemberek végezhetik. VIGYÁZAT! A nem megfelelő szakképzettséggel végzett munka balesetveszélyt jelent. A szakszerűtlen megoldások személyi sérüléseket és jelentős anyagi károkat okozhatnak. Ezért: Jelen berendezéssel kapcsolatosan szerelési tevékenységet csak a következőkben felsorolt szakképzettséggel rendelkező személyek végezhetnek: Víz- és központi fűtésszerelő szakképesítéssel rendelkező és megfelelő gyakorlatot szerzett szakemberek, akik ismerik az erre a szakterületre vonatkozó szabványokat és szakmai előírásokat, akik a munkavégzés során előforduló veszélyhelyzeteket felismerik és megfelelően kezelik. Villanyszerelő szakképesítéssel rendelkező és megfelelő gyakorlatot szerzett szakemberek, akik ismerik az erre a szakterületre vonatkozó szabványokat és szakmai előírásokat, akik a munkavégzés során előforduló veszélyhelyzeteket felismerik és megfelelően kezelik. 7

8 Biztonsági követelmények 2.3 Veszélyhelyzetek elkerülése A személyi sérülések kockázatának csökkentése és a veszélyhelyzetek megelőzése érdekében minden esetben vegye figyelembe az alábbiakban rögzített, továbbá a jelen kezelési útmutató egyéb fejezeteiben is megtalálható biztonsági felhívásokat, figyelmeztetéseket. VIGYÁZAT! Égési sérüléssel járó veszélyek a forró felületek miatt! A felmelegedett alkatrészek érintése égési sérülést okozhat. Ezért: Forró felületek közelében végzett munkavégzés során mindig viseljen védőruhát és védőkesztyűt. Minden munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a munkaterületen elhelyezkedő berendezések, eszközök hőmérsékletre megegyezik-e a környezeti hőmérséklettel. VIGYÁZAT! Villamos szerelési munkáknál a nem megfelelő képzettség életveszélyes sérüléseket okozhat! Szakszerűtlen szerelés személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Ezért: A berendezésen villamos szerelési munkát kizárólag szakképzett villanyszerelő végezhet. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy feszültségmentes-e a berendezés, amelyen munkát végez. 8

9 Biztonsági követelmények 2.4 Alkatrészek VIGYÁZAT! Sérülésveszély nem megfelelő alkatrészek használatakor! A nem megfelelő vagy hibás alkatrészek nem csupán anyagi károkat, meghibásodást, vagy a készülék teljes leállását okozhatják, hanem a biztonságot is veszélyeztethetik. Ezért: Kizárólag a gyártó eredeti alkatrészeit használja. A szükséges alkatrészek rendelkezésre állnak a gyártó hivatalos forgalmazóinál. 2.5 Használati útmutatók a készülékhez tartozó részegységekhez és rendszerelemekhez Jelen általános kezelési útmutatót kiegészítik az alább felsorolt fontosabb részegységekhez vagy rendszerelemekhez tartozó leírások, beépítési, használati és kezelési útmutatók. Az ezekben található előírásokat, utasításokat, különösen a biztonsági előírásokat mindenkor be kell tartani: l a szivattyú kezelési útmutatója l az elektronikus szabályozó kezelési útmutatója l az elektronikus szabályozó általános működési leírása l a szabályozóhoz tartozó kapcsolási vázlatok l a hőtároló (puffer-tároló) kezelési és beépítési útmutatója (nem tartozék) l a napkollektor kezelési és beépítési útmutatója (nem tartozék) l a fűtésrendszer egyéb elemeinek kezelési és beépítési útmutatója (nem tartozék) 9

10 Műszaki adatok 3 Műszaki adatok Regusol X-Duo 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Uno 15 Általános műszaki adatok max. üzemnyomás (primer oldalon) 6 bar max. üzemmyomás (szekunder oldalon) 3 bar max. üzemi hőmérséklet 120 C max. szállítási emelőmagasság (primer oldalon) 6 m max. szállítási emelőmagasság (szekunder oldal) 6 m teljesítményosztály (500 W/m 2 hatékonyságú globális napsugárzás esetén) alkalmazott hőcserélő lemezeinek száma 25 kw 15 kw 25 kw 15 kw ellátható kollektor-felület 50 m 2 30 m 2 50 m 2 30 m 2 K v -érték (primer oldalon) 2,38 2,07 2,38 2,07 K v -érték (szekunder oldalon) 3,15 2,45 3,61 2,64 Alkalmazott folyadékok primer oldalon glikol-bázisú szolár-folyadék (pl. Tyfocor ) 10

11 Műszaki adatok Regusol X-Duo 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Uno 15 Visszacsapó szelepek nyomásveszteség a primer oldalon nyomásveszteség a szekunder oldalon 200 mm v.o. 200 mm v.o. Anyagok szelepek sárgaréz tömítések EPDM / AFREE 400 hőszigetelés gravitációs fék EPP PPS / sárgaréz csővezeték nemesacél hőcserélő nemesacél / vörösréz forrasztással Méretek csőhálózati csatlakozás (primer oldal) csőhálózati csatlakozás (szekunder oldal) a csatlakozás csőtengely-távolsága készülék szélessége készülék magassága készülék mélysége tágulási tartály csatlakozása G 1 szorítógyűrűs csavarzat G 1 lapostömítéses 100 mm 500 mm 860 mm 260 mm G 3 4 lapostömítéses 11

12 Műszaki adatok 3.1 Átfolyási jelleggörbe Regusol X-Uno/Duo 15 primer oldal Nyomásveszteség p [mbar] Nyomásveszteség p [Pascal] Térfogatáram V [l/h] 1. ábra. A Regusol X-Uno/Duo 15 primer oldali átfolyási jelleggörbéje 12

13 Műszaki adatok 3.1 Durchflussdiagramme Regusol X-Uno/Duo 15 szekunder oldal Nyomásveszteség p [mbar] Regusol X Duo 15 Regusol X Uno 15 Nyomásveszteség p [Pascal] Térfogatáram V [l/h] 2. ábra. A Regusol X-Uno/Duo 15 szekunder oldali átfolyási jelleggörbéje 13

14 Műszaki adatok 3.1 Durchflussdiagramme Regusol X-Uno/Duo 25 primer oldal Nyomásveszteség p [mbar] Nyomásveszteség p [Pascal] Térfogatáram V [l/h] 3. ábra. A Regusol X-Uno/Duo 25 primer oldali átfolyási jelleggörbéje 14

15 Műszaki adatok 3.1 Durchflussdiagramme Regusol X-Uno/Duo 25 szekunder oldal Nyomásveszteség p [mbar] Regusol X Duo 25 Regusol X Uno 25 Nyomásveszteség p [Pascal] Térfogatáram V [l/h] 4. ábra. A Regusol X-Uno/Duo 25 szekunder oldali átfolyási jelleggörbéje 15

16 Műszaki adatok 3.2 A készülékbe épített szivattyúk jelleggörbéi Grundfos UPS a szivattyú jelleggörbéje Q [m 3 /h] villamos-oldali teljesítményfelvétel Q [m 3 /h] 5. ábra. Grundfos UPS típusú keringtető szivattyú műszaki jellemzői Grundfos Solar a szivattyú jelleggörbéje Q [m 3 /h] villamos-oldali teljesítményfelvétel Q [m 3 /h] 6. ábra. Grundfos Solar típusú keringtető szivattyú műszaki jellemzői 16

17 Felépítés és működés 4 Felépítés és működés 4.1 Regusol X-Uno 15 / X-Uno 25 A Regusol X-Uno15 /X-Uno 25 készülékek olyan elektronikusan szabályozott szolár-állomások, amelyek a beépített hőcserélő révén képesek szolárköri hőcserélővel nem rendelkező tárolók feltöltésére. 7. ábra. Regusol X-Uno körvonalrajza 17

18 Felépítés és működés Regusol X-Uno 15/X-Uno 25 készülék felépítése Primer kör (napkollektoros kör) 1 golyóscsap, kézikerékbe épített hőmérővel és csatlakozási hellyel hőmérséklet-érzékelő beépítésére 2 golyóscsap, kézikerékbe épített hőmérővel, visszacsapó szeleppel és csatlakozási hellyel hőmérséklet-érzékelő beépítésére 3 biztonsági szerelvénycsoport 6 bar-os biztonsági szeleppel, manométerrel, töltő- ürítő golyóscsappal és tágulási tartály csatlakozással 4 keringtető szivattyú (kollektor kör) 5 hőszigetelés 6 csatlakozási pont az áramkör átmosásához, feltöltéséhez és ürítéséhez 7 elektronikus térfogatáram- és hőmérsékletérzékelő 8 elektronikus szabályozó 9 lemezes hőcserélő 10 csatlakozási pont az áramkör átmosásához, feltöltéséhez és ürítéséhez 8. ábra. A készülék primer-oldali áramköre (napkollektoros kör) Szekunder kör (tárolókör) 1 visszacsapó szelep 2 légtelenítő csonk és érzékelő foglalat 3 hőszigetelés 4 keringtető szivattyú (tároló oldal) 5 golyóscsap, kézikerékbe épített hőmérővel és csatlakozási hellyel hőmérséklet-érzékelő beépítésére 6 golyóscsap, kézikerékbe épített hőmérővel és csatlakozási hellyel hőmérséklet-érzékelő beépítésére 7 csatlakozási pont az áramkör átmosásához, feltöltéséhez és ürítéséhez 8 biztonsági szelep (3 bar) 9 lemezes hőcserélő ábra. A készülék szekunder-oldali áramköre (tároló kör)

19 Felépítés és működés Regusol X-Uno 15 / X-Uno 25 kapcsolási vázlata 10. ábra. Kapcsolási vázlat a Regusol X-Uno készülék működésének szemléltetéséhez VFS: térfogatáram- és hőmérséklet-érzékelő K1: kollektormező P1: primerköri keringető szivattyú (kollektor kör) P2: szekunderköri keringető szivattyú (tároló kör) Sp1: hőtároló T1: kollektor hőmérséklete T2: primer előremenő hőmérséklet T3: szekunder előremenő hőmérséklet T4: alsó tartályhőmérséklet T6: felső tartályhőmérséklet WT1: hőcserélő 19

20 Felépítés és működés 4.2 Regusol X-Duo 15 / X-Duo 25 A Regusol X-Duo15 /X-Duo 25 készülékek olyan elektronikusan szabályozott szolár-állomások, amelyek a beépített hőcserélő révén képesek szolárköri hőcserélővel nem rendelkező tárolók feltöltésére. A készülékek egy a szabályozó által vezérelt váltószelep segítségével 2 szekunder áramkör váltakozó ellátására is képesek. Alkalmazásuk pl. rétegtöltős tárolóknál, vagy 2 önálló hőtároló töltésére. 11. ábra. Regusol X-Duo készülék körvonalrajza 20

21 Felépítés és működés Regusol X-Duo 15 / X-Duo 25 készülék felépítése Primer kör (napkollektoros kör) 1 golyóscsap, kézikerékbe épített hőmérővel és csatlakozási hellyel hőmérséklet-érzékelő beépítésére 2 golyóscsap, kézikerékbe épített hőmérővel, visszacsapó szeleppel és csatlakozási hellyel hőmérséklet-érzékelő beépítésére továbbá csatlakozási pont a biztonsági szerelvénycsoport részére 3 biztonsági szerelvény csoport 6 bar-os biztonsági szeleppel, manométerrel, töltő- ürítő golyós-csappal és tágulási tartály csatlakozással 4 keringtető szivattyú (kollektor kör) 5 hőszigetelés 6 csatlakozási pont az áramkör átmosásához, feltöltéséhez és ürítéséhez 7 elektronikus térfogatáram- és hőmérsékletérzékelő 8 elektronikus szabályozó 9 lemezes hőcserélő 10 csatlakozási pont az áramkör átmosásához, feltöltéséhez és ürítéséhez 12. ábra. A készülék primer-oldali áramköre (napkollektoros kör) Szekunder kör (tároló kör) 1 visszacsapó szelep 2 légtelenítő csonk és érzékelő foglalat 3 hőszigetelés 4 keringtető szivattyú (tároló oldal) 5 váltószelep hajtóművel 6 golyóscsap, kézikerékbe épített hőmérővel, visszacsapó szeleppel és csatlakozási hellyel hőmérséklet-érzékelő beépítésére 7 golyóscsap, kézikerékbe épített hőmérővel és csatlakozási hellyel hőmérséklet-érzékelő beépítésére 8 golyóscsap, kézikerékbe épített hőmérővel és csatlakozási hellyel hőmérséklet-érzékelő beépítésére 9 csatlakozási pont az áramkör átmosásához, feltöltéséhez és ürítéséhez 10 biztonsági szelep (3 bar) 11 lemezes hőcserélő 13. ábra. A készülék szekunder-oldali áramköre (tároló kör) 21

22 Felépítés és működés Regusol X-Duo 15 / X-Duo 25 kapcsolási vázlata Sp1 14. ábra. Kapcsolási vázlat a Regusol X-Duo alkalmazásához rétegtároló töltésére VFS: térfogatáram- és hőmérséklet-érzékelő K1: kollektormező P1: primerköri keringető szivattyú (kollektor kör) P2: szekunderköri keringető szivattyú (tároló kör) Sp1: hőtároló T1: kollektor hőmérséklete T2: primer előremenő hőmérséklet T3: szekunder előremenő hőmérséklet T4: alsó tartályhőmérséklet T5: középső tartályhőmérséklet T6: felső tartályhőmérséklet V1: váltószelep WT: hőcserélő 22

23 Felépítés és működés Regusol X-Duo 15 / X-Duo 25 kapcsolási vázlata két tartály használata esetén FIGYELEM! Az X tartály töltése -funkció gyárilag nem beállított, az első üzembe helyezés előtt kell installálni. Lásd a szabályozó dokumentációjában a Feljegyzések a telepítőnek alap beállítások / rendszer módosítása részt! 15. ábra. Kapcsolási vázlat a Regusol X-Duo készülék alkalmazásához 2 önálló tartály töltésére VFS: térfogatáram- és hőmérséklet érzékelő K1: kollektormező P1: primerköri keringető szivattyú (kollektor kör) P2: szekunderköri keringető szivattyú (tároló kör) Sp1: 1. tartály Sp2: 2. tartály T1: kollektor hőmérséklete T2: primer előremenő hőmérséklet T3: szekunder előremenő hőmérséklet T4: alsó tartályhőmérséklet (1. tartály) T5: felső tartályhőmérséklet (1. tartály) T6: alsó tartályhőmérséklet (2. tartály) T7: felső tartályhőmérséklet (2. tartály) V1: váltószelep 2 tartály töltéséhez WT: hőcserélő 23

24 Szerelési munkák 5 Szerelési munkák 5.1 Előkészítő munkák A szolár állomás felszerelési munkálatainak megkezdése előtt: 1. Véglegesítse a kollektoros áramkör elrendezését, vegye figyelembe a tágulási tartály helyigényét is. 2. Határozza meg és jelölje ki a készülékhez kapcsolódó csőhálózat nyomvonalát VIGYÁZAT! Életveszély! Szakszerűtlen munkavégzés súlyos személyi sérüléshez és anyagi károkhoz vezethet Ezért: A beszerelést kizárólag szakképzett fűtés- és vízvezeték szerelő végezheti el. Az villamos munkákat kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti Ellenőrizze, hogy a készüléket ellátó villamos csatlakozás (megszakító, biztosítás, vezetékméret) megfelelő-e. Ellenkező esetben a szükséges szerelési munkákat szakképzett villanyszerelő végezze el a vonatkozó helyi szabványoknak és előírásoknak megfelelően. 4. Előre készítse ki a szükséges szerszámokat: l mérőszalagot l vízszintezőt l csőkulcsot l fúrógépet (10 mm átmérőjű falazatfúró fejjel) l 13 mm-es villáskulcsot l vágóeszközöket 16. ábra. A készülék méretadatai (mm-ben) 24

25 Szerelési munkák 5.2 A készülék falsíkra történő felszerelése VIGYÁZAT! Sérülésveszély! A nem megfelelő üzembehelyezés súlyos személyi sérüléshez és anyagi károkhoz vezethet. Ezért: A beszerelést kizárólag szakképzett víz- és fűtésszerelő végezheti. A villamos munkákat kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. 1. A csomagolás eltávolítását követően, vegye le a homlokzati szigetelőburkolatot. 2. Emelje ki a teljes szerelvényblokkot a hátoldali szigetelőburkolatból. 3. A tartozékként szállított falitartót (1) hátulról vezesse be a hátsó szigetelő burkolaton (2) kialakított résbe (a 17. ábrán nyíl mutatja), majd pattintsa a helyére. 4. Helyezze a falitartóval kiegészített hátsó szigetelőburkolatot a felrögzítés helyéhez. 5. Szintező segítségével állítsa be függőlegesen. 6. Jelölje meg a falon a falitartó rögzítéséhez szükséges fúráshelyeket. 7. Vegye el a falról a szigetelőburkolatot. 8. Fúrja ki a rögzítéshez szükséges lyukakat és helyezze be a tipliket. 9. Távolítsa el a falitartót burkolatból, majd rögzítse a falhoz M8 x 70 méretű csavarokkal és csavaralátéttel. 17. ábra. A hátoldali szigetelőburkolat és a fali tartólemez 25

26 Szerelési munkák 10. A felszerelt tartóra (1) helyezze vissza a szigetelőburkolatot (2) és használja fúrósablonként a szerelvényezés rögzítő csavarhelyeinek elkészítéséhez. 11. Válasszon ki négy lyukat az összeállítás felfúrásához (a 18. ábrán nyilak mutatják) és ezeket jelölje be a falon. 12. Vegye le ismét a szigetelőburkolatot, fúrja ki a szereléshez szükséges lyukakat és helyezze be a tipliket. 13. Helyezze vissza a készülék hátsó szigetelőburkolatát (2) a falitartóra (1). 14. Illessze helyére a szerelvényblokkot (3), majd M8 x 100 méretű csavarokkal és alátétekkel végezze el rögzítését. 15. A kapcsolási vázlatnak megfelelően végezze el a kapcsolódó csőhálózat kiépítését, lásd Ellátó vezetékek bekötése. 16. Végezze el a villamos kábelezést és az érzékelők bekötését, lásd Villamos csatlakozások. 18. ábra. A szerelvényblokk rögzítése 26

27 Szerelési munkák 5.3 Ellátó vezetékek bekötése Regusol X-Uno 15 / X-Uno 25 A készüléket ellátó vezetékeket a mellékelt vázlat szerint kösse be: G 1 szorítógyűrűs csavarzatokkal: 1 napkollektoros áramkör, előremenő 2 napkollektoros áramkör, visszatérő G 1 lapostömítéses hollandis kötésekkel: 3 hőtároló áramköre, visszatérő 4 hőtároló áramköre, előremenő + FONTOS! A szükséges kötőelemek mindkét áramkör megfelelő bekötéséhez rendelkezésre állnak, de opcionálisan rendelendők. Szorítógyűrűs kötéseknél a kötés megfelelő szilárdságához támhüvely is alkalmazandó, amennyiben kis falvastagságú, puha csövet alkalmazunk. 19. ábra. Ellátó vezetékek bekötése 27

28 Szerelési munkák Regusol X-Duo 15 / X-Duo 25 A készüléket ellátó vezetékeket a mellékelt vázlat szerint kösse be: G 1 szorítógyűrűs csavarzatokkal: 1 napkollektoros áramkör, előremenő 2 napkollektoros áramkör, visszatérő G 1 lapostömítéses hollandis kötésekkel: 3 hőtároló áramköre, visszatérő 4 hőtároló áramköre, előremenő I. (X1020 program esetén a rétegtöltős tároló felső bekötéséhez, X1030 program esetén az 1. sz. tartályhoz) 5 hőtároló áramköre, előremenő II. (X1020 program esetén a rétegtöltős tároló alsó bekötéséhez, X1030 program esetén a 2. sz. tartályhoz) + FONTOS! A szükséges kötőelemek mindkét áramkör megfelelő bekötéséhez rendelkezésre állnak, de opcionálisan rendelendők. Szorítógyűrűs kötéseknél a kötés megfelelő szilárdságához támhüvely is alkalmazandó, amennyiben kis falvastagságú, puha csövet alkalmazunk. 20. ábra. Ellátó vezetékek bekötése 28

29 Szerelési munkák 5.4 Biztonsági szerelvénycsoport felszerelése A készülékhez tartozékként szállított biztonsági szerelvényblokkot a primerkör visszatérő csatlakozási pontjánál lévő golyóscsapra ( a készülék jobb felső oldalán) szerelje fel. 5.5 Tágulási tartály felszerelése 21. ábra. Biztonsági szerelvénycsoport felszerelése! FIGYELEM! A primerkör folyamatosan magas hőterhelése és gőzdugók kialakulása következtében létrejövő mechanikai terhelések a rendszer károsodásához vezethetnek. Ezért: Kizárólag az alkalmazási feladatnak megfelelő, a felhasznált hőhordozóhoz (víz-glikol keverék) alkalmas, az adott berendezéshez illesztett, számításokkal előméretezett membrános tágulási tartályt építsen be. A tágulási tartályt a biztonsági szerelvénycsoport beépítési szintje alatt kell elhelyezni. Amennyiben a tágulási tartályt a biztonsági szerelvényblokkal azonos magasságban, vagy afeletti szinten helyezzük el, úgy a csatlakozó vezetéken hővédelmi célból hurkot kell kialakítani. A tágulási tartályt minden esetben úgy kell felszerelni, hogy a hőhordozó-oldali csatlakozása felül legyen. 22. ábra. A tágulási tartály beépítése 1. A tágulási tartály felszereléséhez és csatlakoztatásához lásd a tágulási tartály dokumentációját. 29

30 Szerelés munkák 5.6 Hálózati csatlakoztatás VIGYÁZAT! Életveszély! Szakszerűtlen munkavégzés súlyos személyi sérüléshez és anyagi károkhoz vezethet. Ezért: A készülék villamos-oldali bekötését kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti el. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a berendezés minden részegysége feszültségmentes legyen. 1. A kollektor és a hőtároló(k) hőérzékelőinek bekötése: az elektronikus szabályozóba történő bekötés a választott alkamazási feladattól függ (lásd a 4. fejezetet, Felépítés és működés). A kivitelezés során a szabályozóra vonatkozó Szerelési és használati útmutató szerint járjon el (lásd "Elektromos bekötés Érzékelők csatlakoztatása" ). 2. Hálózati csatlakoztatás: A villamos hálózati bekötés gyárilag előszerelt, csatlakozó dugóval ellátott kábellel történik. 3. A készüléket földelni kell! 30

31 Szerelési munkák Regusol X-Uno Kollektor Hőcserélő Szabályozó Tároló 23. ábra. Szabályozó bekötési vázlata Regusol X-Uno készülék alkalmazásához 31

32 Szerelési munkák Regusol X-Duo Kollektor Kollektor Hőcserélő Szabályozó Hőcserélő Szabályozó Tároló 1. tároló 2. tároló 24. ábra. Szabályozó bekötési vázlata Regusol X-Duo készülék rétegtöltős tárolótöltésre történő alkalmazásához (X1020 programmenü) 25. ábra. Szabályozó bekötési vázlata Regusol X-Duo készülék alkalmazásához, 2 önálló tároló töltéséhez (X1030 programmenü) 32

33 A készülék beüzemelése 6 A készülék beüzemelése! FIGYELEM! Anyagi károkozás veszélye! Nem szakszerű telepítés és beüzemelés a készülék meghibásodásához vezethet! A beüzemelés megkezdése előtt ellenőrizze az alábbi feltételek meglétét: A készülék golyóscsapjai teljesen nyitott állásban legyenek! A készülékbe épített visszacsapó szelepek zárt állásban legyenek! A primer- és szekuder áramkörök teljesen feltöltött és megfelelően légtelenített állapotban kell legyenek. A Regusol X készülékek gyárilag nyomáspróbázottak. A beüzemelés megkezdése előtt azonban a telepítés során kialakított teljes rendszert nyomáspróbával tömítettségre ellenőrizni kell. 33

34 A készülék beüzemelése 6.1 Átmosatás, feltöltés A készülékek gyárilag nyomáspróbázottak. Biztonsági okokból azonban a rendszer feltöltése előtt a szerelőnek a készülék ellenőrző nyomáspróbáját el kell végeznie. VIGYÁZAT! A nem megfelelő szakképzettséggel végzett beüzemelési munka balesetveszélyt jelent. A szakszerűtlen beavatkozások személyi sérüléseket és jelentős anyagi károkat okozhatnak. Ezért: A készreszerelt rendszer nyomáspróbáját az átmosatási/feltöltési műveletek megkezdése előtt el kell végezni. Minden beüzemeléssel járó feladatot szakképzett személyzet végezze. A beüzemelést végzők viseljenek hővédő kesztyűt és védőszemüveget.! FIGYELEM! Nyomásütések következtében fellépő károkozási veszély! A golyóscsapok nyitása közben hirtelen kialakuló, anyagi kárt is okozható nyomásütések léphetnek fel. Ezért: Mindig óvatosan nyissa meg a golyóscsapokat 34

35 A készülék beüzemelése A szekunder kör feltöltése és légtelenítése 1. A szekunder kör feltöltéséhez szerelje fel a csatlakozást a készülék (6) jelű töltő-ürítő szerelvényéhez. 2. Nyissa meg a visszacsapó szelepet az 1 jelű szerelvényen. 3. Ellenőrizze, hogy a (3) és (4) jelű golyóscsapok nyitott állapotúak-e. Ha nem, nyissa meg ezeket a szerelvényeket. 4. A töltő-ürítő szerelvényt az (5) jelű fogantyúval lassan nyissa meg (a fogantyú állása párhuzamos lesz a szerelvény tengelyvonalával), végezze el a feltöltési műveletet. A feltöltés akkor fejeződik be, amikor elérjük a kívánt rendszernyomást. 5. Végezze el az áramkör légtelenítését. 6. A feltöltés és légtelenítés után a visszacsapó szelepet (1) állítsa üzemi állásba, majd zárja el a töltő- és ürítő szerelvényt (5). 26. ábra. Feltöltés, légtelenítés 7. Ellenőrizze még egyszer a visszacsapó szelep megfelelő beállítását (nyíllal jelölve a 27. ábrán) 1 visszacsapó szelep zárva (üzemi állapot) 2 visszacsapó szelep nyitva 27. ábra. Visszacsapó szelep 35

36 A készülék beüzemelése A X-Duo típusnál szükséges kiegészítő műveletek 8. Feltöltés és légtelenítés előtt a váltószelepet (1) kézzel középállásba kell hozni. Ehhez a következő műveleteket kell elvégezni: egy normál csavarhúzó segítségével az ábrán (2) számmal jelölt üzemmód kapcsolót nyomjuk be, majd az A jelű helyzetből állítsuk kézi ( Hand ) üzemmódba. Ezután a szelep kézi kapcsolóját (3) középállásba forgatjuk (nyílvég a függőlegestől balra esik). 9. A feltöltés és légtlenítés után a váltószelepet üzemi állapotra vissza kell állítani: a szelep kézi kapcsolóját (3) forgassa balra lefelé, majd az üzemmód kapcsolót állítsa vissza A állásba ábra. Kiegészítő műveletek Regusol X-Duo készülékeknél 36

37 A készülék beüzemelése A primer kör átmosatása, feltöltése és légtelenítése! FIGYELEM! Anyagi károkozás veszélye! Nem megfelelő folyadék használata anyagi károkat okozhat! Ezért: A primer kört csak forgalmazási engedéllyel rendelkező, glikol-bázisú hőhordozó közeggel szabad feltölteni (pl. Tyfocor )! VIGYÁZAT! A nem megfelelő szakképzettséggel végzett beüzemelési munka balesetveszélyt jelent! A helytelen használat a hőhordozó közeg általi súlyos forrázáshoz vezethet! Ezért: Soha ne végezzen feltöltést amíg a kollektorok forrók. Ha szükséges, fedje le a kollektorokat és reggeli órákban végezze el a feltöltést, vagy várja meg amíg a kollektorok lehűlnek! A légtelenítő dugót csak akkor szabad működtetni ha a hőhordozó közeg hőmérséklete 60 C alatti! A beüzemelést végzők viseljenek hővédő kesztyűt és védőszemüveget. 37

38 A készülék beüzemelése 1. Átmosatás céljából csatlakoztasson egy nyomótömlőt (nem tartozék) az (1) jelű töltőürítő szerelvényre. 2. Csatlakoztasson egy ürítőtömlőt a biztonsági szerelvényblokk alsó részén található (7) jelű csonkra. 3. Forgassa el a (4) jelű golyóscsap kézikerekét az óramutató járásával ellenkező irányban 45 fokkal. A golyóscsap házába épített visszacsapó szelep ezáltal nyitott állásba kerül (lásd 30. ábra). 4. Az (5) jelű golyóscsapot zárja el a kézikerék óramutató járásával megegyező irányban, 90 fokkal történő elforgatásával. 5. Az átmosatási művelet indításához nyissa meg tömlőcsatlakozások előtti (1) és (6) jelű golyóscsapokat. A foganytúk nyitott állapotban a szeleptengelyekkel párhuzamos állásúak. 6. Az átmosatási műveletet legalább 10 percen keresztül kell végezni, hogy minden szennyezőanyag a rendszerből eltávolításra kerüljön. 7. A zárt helyzetű (5) jelű golyóscsap kézikerekét az átmosatási művelet alatt többször forgassa el 45 fokos állásba, hogy a elzárt szakasz levegőmentesen kiöblítésre kerüljön. 8. Az átmosatási művelet befejezéséhez zárja el a biztonsági szerelvényblokk alatti (6) jelű golyóscsapot (a fogantyú a szeleptengelyre merőleges helyzetű). 9. Az előkészített hőhordozóval az előírt nyomásszintig töltse fel a rendszert. 10. Zárja el az (1) jelű töltő-ürítőcsapot (a fogantyú a szeleptengelyre merőleges helyzetű). 11. A (4) golyóscsapot a kézikerek segítségével állítsa üzemi helyzetbe ( a golyóscsap teljesen nyitva, az csapházba integrált visszacsapó szelep zárva). Lásd 30. ábra. 12. Az (5) jelű golyóscsapot nyissa meg. 13. A feltöltési művelet befejezése után az áramköri szivattyút manuális üzemmódban legalább 10 percen keresztül járassa. Ezzel kapcsolatosan további információkat a szabályozó műszaki leírásában talál. 14. A berendezést ismét légtelenítse. 15. Ellenőrizze a nyomást a rendszerben, szükség esetén korrigálja a nyomásszintet. 29. ábra. Primer kör 38

39 A készülék beüzemelése 16. Ügyeljen a visszacsapó szelep és a golyóscsap megfelelő beállítására. Példa: Bal oldali rajz: kézikerék alaphelyzetben, golyóscsap teljesen nyitott állapotú, a visszacsapó szelep zárva (üzemállás) Jobb oldali rajz: kézikerék 45 º-ban elforgatva, visszacsapó szelep nyitva (átmosás, légtelenítés) Tanácsok és megjegyzések az első üzembe helyezéshez 1 A primer és szekunder körben felszerelt szivattyúk három állítható fokozattal rendelkeznek. Gyári beállítás: Primer kör (kollektoros áramkör): 3-as fokozat Szekunder kör (hőtároló áramköre): 1-es fokozat 30. ábra. Visszacsapó szeleppel kombinált golyóscsapok Az alkalmazástól függően ezeket a beállításokat a berendezéshez lehet illeszteni. 2 Az elektronikus szabályozóval szállított készülékekhez 4 db PT-1000-PVC érzékelő kerül leszállításra. Az X1020 program alkalmazása esetén (rétegtöltős tároló) csak 3 db érzékelő kerül felhasználásra. A negyedik érzékelő kábelezését csak az X1030 program alkalmazásakor (2 önálló tartály töltése) kell elvégezni. 39

40 A készülék leszerelése, használaton kívül helyezése 7 A készülék leszerelése, használaton kívül helyezése VIGYÁZAT! Sérülésveszély! A nem szakszerű munkavégzés személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat. Ezért: A berendezés leszerelését kizárólag szakképzett személyzet végezheti. A villamos munkákat kizárólag szakképzett villanyszerelő végezheti. Ha a készüléket kivonja az üzemeltetésből, akkor azt a mindenkor hatályos munkaegészségügyi és balesetvédelmi szabályozásoknak, valamint az vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell szétszerelni. 40

41 A készülék leszerelése, használaton kívül helyezése 7.1 Leszerelés VIGYÁZAT! Sérülésveszély! Leszereléskor a berendezésben tárolt maradékhő, a szögletes alkatrészek, a berendezésen belül és kívül lévő hegyes és éles részek balesetet okozhatnak. Ezért: A munka megkezdése előtt gondoskodjon megfelelő méretű munkaterület kialakításáról. Éles, sérülést okozható alkatrészekkel történő munkavégzésnél elővigyázatosan dolgozzon. A munkaterület legyen mindig rendezett és tiszta! A szétszórtan heverő szerszámok, alkatrészek veszélyhelyzetet okozhatnak. A berendezés elemeinek leszerelése, szétbontása szakszerűen történjen. Szétszerelés előtt: l Kapcsolja ki a berendezést és biztosítsa a véletlenszerű üzembe helyezés ellen. l Fizikailag bontson minden hálózati csatlakozást és ürítse le a készüléket. l Távolítsa el a bontási és segédanyagokat és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően szállítsa szakszerű hulladékkezelő helyre. 41

42 A készülék leszerelése, használaton kívül helyezése 7.2 Ártalmatlanítás Amennyiben az üzemből kivont berendezés tekintetében nem rendelkezik visszavételre vagy ártalmatlanításra vonatkozó szerződéssel, úgy gondoskodnia kell a szétbontott készülék alkatrészeinek újrahasznosításáról: A fémalkatrészeket gyűjtőhelyre kell szállítani. A műanyag-alkatrészek újrahasznosításba kell kerüljenek. Az egyéb anyagokat tulajdonságaik szerint szétválogatva kell kezelni.! FIGYELEM! A berendezés nem megfelelő ártalmatlanítása környezeti károkat okozhat! Az elektromos hulladékok, elektronikai alkatrészek, kenő- és egyéb kiegészítő anyagok veszélyes hulladéknak számítanak és azok ártalmatlanítását kizárólag arra szakosodott vállalkozások végezhetik! A környezetbarát, előírásoknak megfelelő hulladékkezeléssel, ártalmatlanítással kapcsolatosan helyi önkormányzati hatóság, vagy hulladékfeldolgozó vállalkozások szolgálhatnak információval. 42

43 Függelék 8 Függelék 8.1 Kiegészítő dokumentumok l Szivattyúk használati útmutatója l Elektronikus szabályozó szerelési és üzembehelyezési útmutatója l Elektronikus szabályozó általános műszaki leírása l Elektronikus szabályozó által felügyelt rendszerek hidraulikus kapcsolási vázlata l Hőtárolók szerelési és üzembehelyezési útmutatója (szállítási terjedelmen kívűl) l Napkollektorok szerelési és üzembehelyezési útmutatója (szállítási terjedelmen kívűl) l A fűtési rendszer egyéb összetevőinek szerelési és üzembehelyezési útmutatója (szállítási terjedelmen kívűl) 43

44 Függelék Gyártó: OVENTROP GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1 D Olsberg Telefon +49 (0) Telefax +49 (0) Internet A műszaki változtatás jogát fenntartjuk /2010 Forgalmazó: OVENTROP Magyarország Kft. H-1097 Budapest, Táblás utca Levélcím: 1476 Budapest, postafiók 54. Telefon +36 (1) Fax +36 (1) URL 44

2. Biztonsági követelmények Az alkalmazott elektronikus szabályozó működési leírása. 3. Szállítási és alkalmazási feltételek

2. Biztonsági követelmények Az alkalmazott elektronikus szabályozó működési leírása. 3. Szállítási és alkalmazási feltételek OKF-CK 22 síkkollektorok Szerelési- és üzembehelyezési útmutató szabadon történő telepítéshez Term. sz. 136 12 86 alapkészlet OKF kollektorokhoz Term. sz. 136 12 87 kieg. készlet OKF kollektorokhoz 5 Méretek,

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv RESOL FlowCon B Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés *48001880* 48001880 FlowCon B Köszönjük, hogy ezt a RESOL terméket megvásárolta. Kérjük olvassa át alaposan ezt az útmutatót, hogy a készülék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára

Szerelési utasítás. Logamax plus GB162-65/80/100. Csatlakozó szerelvénycsoport. Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel. Szakemberek számára Szerelési utasítás Csatlakozó szerelvénycsoport 6 720 65 676-02.2TD Logamax plus GB62-65/80/00 Csatlakozó szerelvénycsoport Csatlakozó szerelvénycsoport váltószeleppel Szakemberek számára Szerelés előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ RENDSZEREK KAZÁNOK BEKÖTÉSÉHEZ

TECHNIKAI INFORMÁCIÓ ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ RENDSZEREK KAZÁNOK BEKÖTÉSÉHEZ TECHNIKAI INFORMÁCIÓ ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ RENDSZEREK KAZÁNOK BEKÖTÉSÉHEZ GCPGM szivattyúblokkok GCPGU szivattyúblokkok Állandó hőmérséklet szabályozó készlet GCPGW Leválasztó rendszer GGCTS A kazán alacsony

Részletesebben

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok A készülékek beépítése és üzembe helyezése előtt jelen szerelési és használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

VPS S. Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára. Puffertároló szolárrendszerekhez. Szakemberek / üzemeltetők számára

VPS S. Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára. Puffertároló szolárrendszerekhez. Szakemberek / üzemeltetők számára Szakemberek / üzemeltetők számára Szerelési útmutató, tudnivalók az üzemeltető számára VPS S Puffertároló szolárrendszerekhez HU VPS S 500 VPS S 750 VPS S 1000 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Boiler Elektro Beszerelési utasítás

Boiler Elektro Beszerelési utasítás Boiler Elektro. oldal Boiler Elektro (elektromos bojler) Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... Modell... 4 Helykiválasztás és beszerelés... Vízbekötés... 3 A biztonsági/leeresztőszelep beszerelése...

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Lapos tetőre és homlokzatra szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 670647803-00.T Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Lapos tetőre és homlokzatra szerelés Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 804 83(03/03) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló beszerelési és felhasználói útmutató 2014. Üzembehelyezés és működtetés előtt kérem olvassa el a használati útmutatót! PN-EN13240:2008 szabvány szerint

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás 6 70 80 3-00.ITL Fomatervezett szolár szivattyús egység Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! KS005 T KS005 T SM00 6 70 803 530 (0/08) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU

6720647804-0. Síkkollektor. FKC-2 Tetőben történő szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 648 991 (2011/05) HU 670647804-0 Síkkollektor FKC- Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók...............................

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Prémium kategóriás szerelvények + rendszerek Cocon Q szabályozó szelep Szerelvény fűtési- és hűtési rendszerek beszabályozásához és szabályozásához

Prémium kategóriás szerelvények + rendszerek Cocon Q szabályozó szelep Szerelvény fűtési- és hűtési rendszerek beszabályozásához és szabályozásához Prémium kategóriás szerelvények + rendszerek Cocon Q szabályozó szelep Szerelvény fűtési- és hűtési rendszerek beszabályozásához és szabályozásához Termékismertető MADE IN G E R M A N Y Cocon Q szabályozó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com

EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Kezelési és karbantartási útmutató EF 40-350 kw lapos hőcserélős, nagyteljesítményű HMV-termelő www.ecotherm.com Bevezetés 1. Bevezetés Tisztelt Partnerünk! A nagyteljesítményű használati melegvíz termelő

Részletesebben

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2...

aurostep plus Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2... Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató aurostep plus VMS 8, VIH S1.../4 B, VIH S2.../4 B HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Technikai információ és szerelési útmutató S szolár állomás

Technikai információ és szerelési útmutató S szolár állomás Technikai információ és szerelési útmutató S szolár állomás Változások fenntartva. 1. Biztonsági utasítások Szerelés előtt alaposan olvassa el az utasítást. Szerelést és az üzembehelyezést csak szakminősített

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx

Gázüzemű vízmelegítők minimaxx Szerelési kézikönyv és üzemeltetési útmutató Gázüzemű vízmelegítők minimaxx WR 11-2.B.. WR 14-2.B.. WR 18-2.B.. HU (06.01) JS Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Biztonsági információk 3 Jelmagyarázat 3 1

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

Szerelési utasítás. SKS-légtelenítő készlet 2.1 vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz. 6302 1255 2001/07 HU Szakemberek számára

Szerelési utasítás. SKS-légtelenítő készlet 2.1 vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz. 6302 1255 2001/07 HU Szakemberek számára 0 00/07 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás SKS-légtelenítő készlet. vagy nagyobb verziószámú síkkollektorokhoz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Szállítási terjedelem Szállítási terjedelem!

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz 6301 6890 07/2000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum

Részletesebben

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381

200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 HU Üzemeltetési utasítás Automatikus szóróautomata A 20 T-Dok-657-HU-Rev. 0 200-0373 200-0375 200-0376 200-0377 200-0381 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU

Szerelési utasítás. Logamatic 4323. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Szerelési utasítás Szabályozókészülék Logamatic 4323 Szakemberek számára Szerelés előtt figyelmesen olvassa el 7 747 017 333-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság..................................................

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz

H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Változat: 12720hu Állapot: #361-2010 Kiadás: 05/10cd H összeszerelési és üzemeltetési útmutató a 12720-es cikkszámú gázgrillkocsihoz Munkakezdés előtt olvassa el! A jelen útmutatóban lévő előírások figyelmen

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7

Gázszerelő szakember részére. Szerelési útmutató. turbotop premium. Fali gázfűtőkészülék VU 255/3-7 VUW 255/3-7 Gázszerelő szakember részére Szerelési útmutató turbotop premium Fali gázfűtőkészülék VU 55/3-7 VUW 55/3-7 HU Tartalomjegyzék Oldal Megjegyzések a dokumentációval kapcsolatban.........................

Részletesebben

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

atmomag Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49 2 9 8 28

Részletesebben

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Szerelési útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÉS KERESKEDELMI ALKALMAZÁSOK. Üzembe helyezési útmutató. Wavin Tempower WW-10

LAKOSSÁGI ÉS KERESKEDELMI ALKALMAZÁSOK. Üzembe helyezési útmutató. Wavin Tempower WW-10 Wavin Tempower WW-10 Szerelési útmutató LAKOSSÁGI ÉS KERESKEDELMI ALKALMAZÁSOK Üzembe helyezési útmutató Wavin Tempower WW-10 2007. június, 1.4 verzió. Tartalomjegyzék 1. Az útmutatóról 3 1.1. Címzettek

Részletesebben

Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor coffee wakes up the world Kezelési útmutató Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor Alászerelhető hűtő 9468-as típussor Mellészerelhető hűtő 9469-es

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Honeywell. 61-es és 62-es Sorozat Modutrol IV Motorok TULAJDONSÁGOK ALKALMAZÁS

Honeywell. 61-es és 62-es Sorozat Modutrol IV Motorok TULAJDONSÁGOK ALKALMAZÁS 61-es és 62-es Sorozat Modutrol IV Motorok TULAJDONSÁGOK GÉPKÖNYV ALKALMAZÁS A 60-as sorozatú Modutrol IV motorok rugóvisszatérítéses vagy rugóvisszatérítés nélküli, háromvezetékes kétállású vagy arányszabályzós

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató John Gardener G81061 benzines fűkasza Használati útmutató Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Mindig tartsa be a vonatkozó utasításokat! 2 4 5 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vízszintes légbeszívású, hőcserélő nélküli légfüggöny FPACD-3009Y FPACD-3012Y FPACD-3015Y

Vízszintes légbeszívású, hőcserélő nélküli légfüggöny FPACD-3009Y FPACD-3012Y FPACD-3015Y Használati és szerelési útmutató Vízszintes légbeszívású, hőcserélő nélküli légfüggöny FPACD-3009Y FPACD-3012Y FPACD-3015Y Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil)

Tervezési, szerelési és használati útmutató. Klímakonvektorok (fan-coil) Tervezési, szerelési és használati útmutató SV Klímakonvektorok (fan-coil) Burkolat nélküli - burkolattal ellátott - légcsatornázható kivitel 2012.12.20. SOLARONICS Central Europe Kereskedelmi Kft. 1116

Részletesebben

MonoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 7. oldal

MonoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 7. oldal MonoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 7. oldal MonoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.014083 3.015266 KÜLSŐ- HŐMÉRSÉKLET- ÉRZÉKELŐ 3.014083, 35 kw alatti teljesítményű kazánokhoz 3.015266, 35 kw feletti teljesítményű kazánokhoz MD12026-2012-10-03

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK

HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK Nyilvántartási szám: 666 HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEUTRÁLIS ÉS MELEGENTARTÓ VITRINEK XYZ MODELLEK Forgalmazó: KONYHA Kft. 1111 Vendéglátó utca 99. Tel.: +36 1 123 4567, Fax: + 36 1 765 4321 Weboldal: www.konyha.hu,

Részletesebben

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás STDC Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás Szerelés, beüzemelés illetve használatbavétel előtt kérjük, olvassa el figyelmesen! Tartalom A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ HU ÖSSZESZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NARVI NM 450, NM 600, NM 800, NM 900 VILLAMOS KÖVES KEMENCÉK 1. A VILLAMOS KÖVES KEMENCE TARTALMA: 1. Villamos köves kemence. 2. Kőtároló vezérlővel. 3. Rögzítő lemez

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,...

www.guentner.de microox -kondenzátor GVHX/GVVX elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... microox -kondenzátor GVHX/GVVX Termékvonal: elpárologtató R134a, R404a, R507, R410a,... Gyártási sorozat leírása: Kondenzátor axiális; vertikális microox -technológiával Gyártási sorozat: GVHX/GVVX www.guentner.de

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAP 115 vízmelegítő (WTC-OW kazánokhoz) 83257512 1/2012-12 83257512 1/2012-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 3 1.1 Szimbólumok... 3 1.2 Célcsoport... 3 1.3 Szavatosság és jótállás... 4 2 Biztonság... 5 2.1 Rendeltetésszerű használat... 5 2.2 Biztonsági intézkedések...

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása

Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10. T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása HU Üzemeltetési utasítás Szóróautomata készülék M-10 T-Dok-213-HU-Rev.1 200-0142 Az eredeti üzemeltetési útmutató fordítása Köszönjük, hogy Ön a Krautzberger termékének megvásárlása mellett döntött. Ezt

Részletesebben

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal

DuoControl CS. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 9. oldal DuoControl CS Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Rendeltetés... 2 Biztonsági utasítások...

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6

p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 p INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI C NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI U KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS VIH 300/6, VIH 400/6, VIH 500/6 Pečlivě uschovejte tento návod a předejte jej případně i dalšímu majiteli

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató

Páraelszívó Használati útmutató Páraelszívó Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK FIGYELMEZTETÉSEK TARTOZÉKOK 2 FELSZERELÉS 3 HASZNÁLAT - KARBANTARTÁS 4 FIGYELMEZTETÉSEK TARTOZÉKOK FIGYELMEZTETÉSEK Ezt az elszívó készüléket a konyhai szagok

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

12781hu. "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató

12781hu. Gázgrill-kocsi Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Változat: 12781hu Állapot: #275-2009 Kiadás: 03/09ta_bt H "Gázgrill-kocsi" Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Kérjük, minden üzembehelyezés előtt vegye tudomásul! A jelen útmutatóban lévő előírások

Részletesebben