beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása"

Átírás

1 A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás; roncsolásmentes anyagvizsgálat. A végtermékkel szemben támasztott piaci követelmények arra késztetik a gyártó üzemeket, hogy különböző anyagvizsgálati módszerekkel biztosítsák a termékek minőségét. A tömeggyártásban fokozott mértékben veszik igénybe a roncsolásmentes vizsgálati eljárásokat, tekintettel gazdaságosságukra és gyorsaságukra. A vizsgálati eredményeket regisztrálni kell. Ezzel biztosítani lehet a termékminőség használat közben bekövetkező változásainak folyamatos megfigyelését. A roncsolásmentes anyagvizsgálat egyik előnye, hogy akár egy piacképes termék, akár egy felhasználásra kerülő félkész darab vizsgálata elvégezhető. Az ultrahang-frekvenciás vizsgálati módszer az elmúlt évtizedben jelentős fejlődésen ment keresztül. Az ultrahang-frekvenciás vizsgálat minőségbiztosítási feladatokra való alkalmazásának egyik jelentős területe a gépjárműgyártás. Különösen szigorúak a gépjárműalkatrészekre vonatkozó minőségi előírások, szabványok és az ügyfelek követelményei. Eddig főként roncsolásos módszerekkel ellenőrizték a gépkocsi-karosszériák ponthegesztett kötéseinek minőségét. A hegesztett gépkocsi-karosszéria bonyolult szerelési, hegesztési műveletek, tömítőanyag-felhasználás és alkatrészek csavarkötéssel rögzítésének végeredménye. A teljes termelési folyamat eltérő mértékben automatizált, különböző munkahelyeken végrehajtott műveletek kombinációja. A hegesztési műveletek nemcsak technológiai, hanem az elvégzés módszerei szempontjából is különböznek egymástól. Legtöbb autógyárban az ellenállásos ponthegesztés három különböző mértékben automatizált változatát alkalmazzák. Sok üzemben még mindig a kézi ponthegesztési módszerre hagyatkoznak. Másutt stabil ellenállás-hegesztő fogóval végzik a gépesített hegesztést, viszont a korszerű üzemekben hegesztőrobotokat alkalmaznak. A ponthegesztéssel szemben támasztott követelmények nem függenek az automatizálás mértéké-

2 től. A hegesztett kötés közvetlen, vagy közvetett paraméterek alapján végrehajtott minősítését azonban eltérő módon végzik a különböző laboratóriumokban. A minőség-ellenőrzés és a minőségértékelés azonosságának biztosítása érdekében a gépkocsigyártó iparban új ellenőrzési módszereket vezettek be. A ponthegesztett kötések ultrahang-frekvenciás ellenőrzési módszere terén a gépjárműiparban a közelmúltban több olyan kedvező fejlesztési eredményt értek el, amelyek a jelek szerint jelentősen hozzájárulhatnak a megtakarítások, közvetve pedig a termelékenység növeléséhez. A következők a hegesztett kötés beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás ellenőrzését ismertetik. A beolvadási hiba A beolvadási hiba lényegében hegesztési folytonossági hiány. Olyankor beszélünk beolvadási hibáról, amikor nem olvadtak össze egymással vagy a heganyaggal az illesztett felületek. Amikor ilyen helyzet áll elő, ezt a hegesztő általában nem veszi észre, és a hegesztés után nehezen lehet kimutatni szemrevételezéssel vagy más roncsolásmentes vizsgálati módszerrel. Fogyóelektródos hegesztés esetében hajlítóvizsgálat alapján lehet legjobban érzékelni a hibát, míg lemezek átlapolt ellenállásos ponthegesztésekor a szakítóvizsgálat vagyis roncsolásos módszer alkalmazása a legcélravezetőbb. A hegesztett kötés beolvadási hibájának esetén a törés a heganyag peremén, vagy a heganyagok között következik be. Ez egyértelműen jelzi a beolvadási hibát. Ilyenkor a kötés töréséhez szükséges erő kisebb, mint a hibátlan kötés szakításakor. A hőhatáson alapuló hegesztési módszerek esetében a beolvadási hiba alapvető oka, hogy a hegesztés helyén túlságosan kevés a bevitt energia. Vagyis ömlesztő hegesztés esetében az alapanyagon érvényesülő hőhatás nem volt elegendő ahhoz, hogy az anyag az érintkezési ponton, az átmeneti övezetben megolvadjon. Így nem jöhetett létre a szükséges homogén kötés. A beolvadási hiba több más okra is visszavezethető. Így például fogyóelektródos ömlesztő hegesztés esetében előidézheti az ívkisülés fúvó hatása, a hegesztőpisztoly nem megfelelő iránytartása, a hegesztési ömledék rendszertelen mozgása, a túlságosan kis energiabevitel a munkadarabba, vagy a hegesztendő felület nem megfelelő előkészítése. Ellenállásos ponthegesztés esetén a beolvadási hiba két okra vezethető vissza: a hegesztési paraméterek: a hegesztési áramerősség vagy a hegesztési idő nem kielégítő volta, vagy az áram nem a kívánt hegesztési ponton, hanem egy szomszédos helyen haladt át.

3 A beolvadási hibát roncsolásos anyagvizsgálattal, a hegesztési varrat helyéről készült metszet szövetszerkezeti felvételén lehet kimutatni. Roncsolásmentes vizsgálatra az ultrahang-frekvenciás eljárás alkalmas. Ultrahang-frekvenciás vizsgálat Az ultrahangos vizsgálóberendezés részei az ultrahang-frekvenciás adóvevő detektor, a számítógép és a monitor. A nagyfrekvenciás (20 MHz) jel a szondán, a csatolóközegen, valamint a hegesztési varraton keresztül jut az anyagba. Útját a monitor képernyőjén kirajzolódó jel alapján lehet követni. Az anyagon áthatoló akusztikai jel energiája az anyagtól, annak szerkezetétől és alakjától függően csillapodik. Az energiacsillapodás alapján következtetni lehet az anyag tulajdonságaira, esetünkben a hegesztési pont sajátosságaira. Az ultrahang-frekvenciás anyagvizsgáló berendezés működési elvét tünteti fel ponthegesztett kötés ellenőrzésének esetére az 1. ábra. generátor időjel numerikus feldolgozás erősítő ultrahang-frekvenciás szonda vizsgált darab ponthegesztett kötés 1. ábra Ponthegesztett kötés ultrahang-frekvenciás vizsgálatára szolgáló berendezés A ponthegesztés vizsgálatára használt ultrahangos berendezés a hagyományos változattól csupán a szonda szempontjából különbözik. A szonda lényegében egy piezoelektromos kristályt és a hullámátviteli közeget, esetünkben vizet tartalmaz. A szondában levő vízoszlopot különleges, rugalmas, a vizet nem áteresztő membrán zárja le. Ez a membrán teszi lehetővé a megbízható érintkezést a vizsgált anyaggal.

4 A szonda és a vizsgált anyag közötti csatolás javítása érdekében glicerint használnak. A membrános szonda hátránya a szonda gyengesége. Sorja vagy más, a vizsgált felületen visszamaradt éles fém megsértheti a membránt és cseréje meglehetősen időigényes. Az ultrahangos vizsgálatnál a szondát a hegesztési pont helyén a felületre merőlegesen kell elhelyezni. A nagyfrekvenciás hanghullám áthatol az anyagon és visszaverődik az akadályokon. A visszavert hullámot ugyanez a szonda érzékeli, és a jel megjelenik a képernyőn. Ezen tehát a visszhangjel, az áthaladó és a visszavert jel látható az idő függvényében. Amennyiben a hegesztett kötés ép, semmi sem akadályozza az ultrahang útját. Áthatol az anyagon az alsó lemezfelületig, majd azon visszaverődik a szonda irányába (2. ábra). szonda rugalmas membrán beeső jel ponthegesztés visszavert jel 2. ábra Az ultrahanghullám terjedése hibátlan hegesztett kötésben Ideális ponthegesztett kötésről készült, a képernyőn látható visszhangjel felvételét tünteti fel a 3. ábra. Az ábrán a bemenőjel és hat visszavert jel különböztethető meg. A jelek közötti távolság a lemezek vastagságával arányos. A képernyőn nincs közbenső jel, vagyis a hegesztett kötés hibamentes. Bevonatos lemez hegesztett kötésének vizsgálata Bevonatos lemez átlapolt kötéseinek ponthegesztési módszerét manapság főként a gépjárműgyártás alkalmazza gépkocsi-karosszéria előállításakor.

5 A jelenlegi vizsgálati módszerek még nem teszik lehetővé a ponthegesztett kötés minőségének 100%-os meghatározását, annak ellenére, hogy folyamatosan ellenőrzik a legfontosabb technológiai paramétereket, a hegesztési feszültséget és áramerősséget. Éppen ezért a gyakorlatban még mindig a roncsolásos anyagvizsgálati módszereket alkalmazzák az átlapolt ponthegesztett kötések minőségének meghatározására. Az előzőekben ismertetett eljárás a kötés struktúrájának roncsolása és a kötések gyártási folyamatának megzavarása nélkül használható a ponthegesztett kötés minőségének kellő megbízhatóságú értékelésére. További fejlesztés révén a módszer automatizálható. Ez javíthatja az ellenőrzés hatékonyságát és megbízhatóságát, valamint kiküszöbölheti az emberi tényező hatását. 100% 80% harmadik visszavert jel amplitúdó <40% 60% 40% amplitúdó 20% a jel útja, mm első visszavert jel amplitúdó 80 90% utolsó visszavert jel amplitúdó 5% 0% bemenőjel értékelés helyzet amplitúdó alak képernyő jel-maximum 100% fölött stabil jel 3. ábra Ideális ultrahang-frekvenciás visszhangjel hibátlan ponthegesztett kötés vizsgálatakor A gépjárműgyártásban felhasznált bevonatos lemezek ponthegesztett kötéseinek leggyakrabban előforduló hiányosságát, a beolvadási hibát azonban elég nehéz kimutatni.

6 Az ultrahang-frekvenciás vizsgálatról bebizonyosodott, hogy lehetővé teszi a beolvadási hiba észlelését, azonban a módszer használata rendkívül gondos munkát és sok tapasztalatot igényel, ami igen megnehezíti az ilyen hibák automatikus kimutatását. A 3. ábrából kivehető, hogy amikor az ultrahanghullám áthatol a hegesztett kötésen, a visszavert jel csillapodik, amit a jeldiagramon lehet megfigyelni. Az ultrahang csillapodásának mértéke a heganyagban függ attól, hogy milyen típusú szövetszerkezeti változások mentek végbe a két lemez összehegesztésekor. A 4. ábra egy nem ideális hegesztett kötés vizsgálatakor kapott valós ultrahang-frekvenciás visszaverődési diagramot tüntet fel. Ez a kötésminőség azonban még ki tudja elégíteni a gépkocsigyártás követelményeit. 100% amplitúdó 0% 0 a jel útja 12 mm 4. ábra Hibátlan ponthegesztett kötés ultrahangos vizsgálati diagramja A 4. ábrán a bemenőjel és hét visszavert jel látható. Itt például a 3. viszszavert jel a teljes skálának 37%-át, a 7. jel csupán 3%-át éri el. A visszavert jelek csillapítása a várakozásnak megfelelő. Egyébként közbenső jelek is előfordulnak, azonban nem jelentősek. Egyikük sem haladja meg a 3%-ot. A hegesztett kötés lemezanyagát hideghengerléssel állították elő, és tűzi horganyzással kapta meg a korrózió elleni védőbevonatot. Az anyag szövetszerkezete eredetileg ferrit, csekély mennyiségű perlittartalommal. Az ellenállás-hegesztés folyamán az anyag részben megolvad. Lehűlés alatt irányított szemcsé- 0

7 zettségű heganyag képződik. A heganyag körüli hőhatásnak kitett övezetben a ferrit perlitté alakul át. 100% amplitúdó 0% 0 a jel útja 12 mm 5. ábra Ponthegesztett kötés beolvadási hibával. Ultrahang-frekvenciás visszhangdiagram Az olyan ponthegesztett kötés ultrahang-frekvenciás vizsgálatakor, amelyben hegesztés alatt beolvadási hiba képződik, a vizsgálati diagram jellege az 5. ábrának megfelelő lesz. Ezen a diagramon is hét visszavert jel látható. A 3. visszavert jel a teljes skála 43%-át, a 7. a 8%-át éri el. A visszhangdiagramon közbenső visszavert jeleket is meg lehet figyelni, amelyek amplitúdója azonban csupán a skála 7 9%-ának felel meg. A gyakorlati vizsgálat során az alsó lemez alsó felületéről visszavert jel csillapítása és a felső lemez alsó felületéről visszavert közbenső jel képződése alapján arra lehet következtetni, hogy a hegesztett kötésben beolvadási hiba fordul elő. A 3. visszavert jel és efölött azoknak a hegesztett kötéseknek az esetében, amelyekben beolvadási hiba fordul elő, a csillapító hatás kisebb, mint azokban, amelyek mentesek ettől a hibától. Ez látszólag ellentétes az elvárással, amely szerint beolvadási hiba esetén a visszavert jel szükségképpen kisebb, miután a hátoldalról visszavert jel is kisebb. Azonban ahogy azt az 5. ábra mutatja a beolvadási hiba esetében a visszavert jel mégis nagyobb, mivel a ponthegesztett kötésben a szövetszerkezeti változások nem jelentősek. A szövetszerkezeti átalakulások általában a hegesztési energia mennyiségével függnek össze. Vég-

8 eredményben a csillapítás mértéke alapján lehet a legmegbízhatóbban következtetni a hegesztett varrat beolvadási hibájára. A horganybevonatos lemez hegesztésekor, amennyiben nem elég nagy a hegesztési energia, nem olvad meg teljesen a horganyréteg és így nem tud a heganyagba diffundálni. Ezért a heganyagba horgany és vas zárványok kerülnek. Mindkét esetben (4. és 5. ábra) az átlapolt kötés elemeinek felülete sima és egyenes volt. Ez biztosította, hogy a szonda és a lemez közötti érintkezés megfelelő legyen és hogy ne verődjön vissza a jel a külső lemezfelületről. A hibátlan ponthegesztett kötésre jellemző 4. ábrán és a beolvadási hibát tartalmazó kötés vizsgálati eredményét bemutató 5. ábrán megfigyelhető viszszavert ultrahang-frekvenciás jelek csillapításának összehasonlítása utal egy fontos, de nehezen kimutatható különbségre, amit a 6. ábra fejez ki. 100 amplitúdó, % beolvadási hiba hibátlan heganyag a 6. jel csillapításának különbsége a jel útja, mm 6. ábra Ponthegesztett kötések ultrahang-frekvenciás vizsgálatakor kapott visszavert jelek csillapításának összehasonlító görbéi Alapjában véve a 3. visszavert jel teszi lehetővé a hibátlan és a hibás hegesztett kötés megkülönböztetését egymástól. Amikor a 3. visszavert jel amplitúdója 40% alatti, ez azt jelenti, a hegesztett kötés elfogadható minőségű. Ha az amplitúdó meghaladja a 40%-ot, ez arra enged következtetni, hogy a hegesztett kötés hibás. Ugyanilyen jelentőséget lehet tulajdonítani a közbenső visszavert jeleknek, amelyek a 4. és 5. ábrákon is kivehetők. Ezek amplitúdója nem haladhatja meg az 5%-ot. Ha ez teljesül, kellő biztonsággal állítható, hogy a hegesztett kötésben nincs beolvadási hiba. A gyakorlatban azonban nem

9 mindig ez a helyzet. Gyakran megjelennek a képernyőn olyan, 5%-ot meghaladó amplitúdójú, közbenső visszavert jelek, amelyek azonban nem a ponthegesztett kötésben képződött hibáktól, hanem a heganyag felületi hibáitól erednek. Ezt a jelenséget okozhatja a hegesztőelektród kopása vagy alakváltozása, védőréteg-maradványok az elektródon, magának a hegesztett pontnak az alakváltozása stb. Ilyen esetekben a vizsgálatot végző személynek szemrevételezéssel, tapasztalatai alapján kell értékelnie a hegesztett kötés minőségét. A 6. ábra a hibátlan hegesztett kötés és a beolvadási hibát tartalmazó kötés visszavert jeleinek csillapításváltozásait mutatja be. Megfigyelhető, hogy a beolvadási hibát tartalmazó heganyag esetében a 4., az 5., különösen pedig a 6. visszavert jel amplitúdója nagyobb, vagyis csillapítása kisebb, mint a hibátlan varrat vizsgálatakor. A 6. ábrát a 4. és 5 ábrák jelamplitúdóinak változásai alapján szerkesztették meg. Következtetések Ellenállásos ponthegesztett kötések vizsgálati módszerének kidolgozását célzó előkísérleteket hajtottak végre. Megvizsgálták, hogy a módszer miként alkalmazható két lemez között ellenállásos ponthegesztéssel előállított kötés varratanyagában, a túl kis hegesztési energia következtében létrejövő beolvadási hiba kimutatására. A vizsgálatokat mintegy száz hegesztett kötésen hajtották végre. Mind a hegesztett pont mérete, mind a hegesztési paraméterek végig azonosak voltak. Beolvadási hiba olyankor jött létre, amikor a két lemez közötti átmenetben nagy volt az ellenállás, és ezért az áram a szomszédos hegesztési ponton ment át. Az is előfordulhat, hogy a lemezek közötti szenynyezéseket a hegesztőáram nem tudja megolvasztani. Az elméleti és gyakorlati vizsgálatok alapján a következőket lehet megállapítani: A beolvadási hibát különböző okok idézhetik elő, és a hiba kimutatása igen nehéz. A beolvadási hiba leggyakrabban olyankor fordul elő, amikor a hegesztési ponton túl kicsi a bevitt energia. Átlapolt lemezkötések ellenállásos ponthegesztésekor a két lemez között beolvadási hiba alakul ki. A korrózió ellen védő bevonattal ellátott lemezanyagok hegesztésekor növekszik a beolvadási hiba valószínűsége. Az ismertetett új, membránnal elzárt vízoszlopos ultrahang-frekvenciás szonda segítségével detektálni lehetett a heganyagban a beolvadási hibát. A 4. ábra a hibátlan, az 5. ábra a beolvadási hibát tartalmazó hegesz- tett kötésről készült ultrahang-frekvenciás visszhangjeleket mutatja be.

10 Ezek további vizsgálatok kiindulási alapját képezhetik. A jelcsillapítási különbségek egyértelműek. A beolvadási hibára a visszavert ultrahang-frekvenciás jelek csillapítása és a közbenső visszavert jelek előfordulása alapján lehet következtetni. Ha a 3. visszavert jel nem haladja meg a teljes érték 40%-át, a közbenső jelek pedig az 5%-át, akkor a tapasztalat alapján arra lehet következtetni, hogy a hegesztési varrat nem tartalmaz beolvadási hibát. A hegesztési varrat beolvadási hibától való mentességének megbízható becslése céljából a 6. ábrán feltüntetett, a jelcsillapítást jellemző görbe egyéb tulajdonságait is figyelembe kellene venni. Ehhez annak leírására alkalmas matematikai összefüggést kellene kidolgozni, majd statisztikailag értékelni a görbe eltérését az átlagértéktől. Etalonokra lenne szükség a beolvadási hibát kimutató ultrahangfrekvenciás szonda kalibrálására. Ezt a 4. és 5. ábrák alapján lehetne elvégezni. A korszerű ultrahang-frekvenciás készülékek fejlettségi színvonala ellenére a beolvadási hiba kimutatásakor még mindig a vizsgálatot végző személy tapasztalata játssza a fő szerepet. Az elméleti felismerések elsősorban laboratóriumi feltételek között teszik lehetővé a beolvadási hiba roncsolásmentes kimutatását, viszont termelési viszonyok esetében, ahol követelmény percenként egy ponthegesztett kötés vizsgálata, az ilyen detektálás nagy nehézségekbe ütközik. Ennek ellenére az említett vizsgálati módszert eredményesen lehetne alkalmazni a gépjárműgyártásban. Az automatizálás fejlődése a vizsgálat termelékenységét kétség kívül oly mértékben fogja növelni, hogy a módszer a gépkocsik sorozatgyártásában is használható lesz. Feltételezhető azonban, hogy a hegesztett kötés minőségének ultrahang-frekvenciás vizsgálata csak olyan korrelációs modell alapján válik lehetővé, amely a visszhangdiagram nagyszámú paraméterét veszi figyelembe. A gépjárműgyártásban a ponthegesztett kötés minőségének megbízható ellenőrzéséhez jelentős mértékben hozzájárulhatnának a neuronhálózatok, vagy egyéb, a mesterséges intelligenciát alkalmazó módszerek. (Dr. Barna Györgyné) Tusek, J.; Blatnik, T.: Ultrasonic detection of lack of fusion in spot welds. = Insight, 44. k. 11. sz p Inline Schweißnahtinspektion. = Blech Rohre Profile, 49. k. 7. sz. okt p

Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése

Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése Az ívhegesztés forrása számos a környezetre káros hatást okoz (UV sugárzás, zaj, füst, fröcskölés ), A horganyzással történı korrózió elleni védelem az autóiparban

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK Műanyagok lézeres hegesztése kváziszimultán eljárással A műanyagok összeépítéséhez egyre népszerűbb lézeres hegesztésnek egy új módszere a kváziszimultán hegesztés,

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

JÁRMŰIPARI VÉKONYLEMEZEK ÍV- ÉS ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE

JÁRMŰIPARI VÉKONYLEMEZEK ÍV- ÉS ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet JÁRMŰIPARI VÉKONYLEMEZEK ÍV- ÉS ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE Mitró Lajos WIH6AS 3950 Sárospatak, Hunyadi

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Hegeszt anyagok PORTÖLTÉSES HUZALELEKTRÓDÁK Dr. Tóth Károly Budapest, 2013.05.17 Az alábbiakban a fogyóelektródás ívhegesztésnél felhasználásra kerül portöltéses huzalelektródákkal

Részletesebben

Szemcseméreteloszlás vizsgálata Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. IX. MZE konferencia, Eger, 1997

Szemcseméreteloszlás vizsgálata Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. IX. MZE konferencia, Eger, 1997 Szemcseméreteloszlás vizsgálata Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. IX. MZE konferencia, Eger, 1997 A zománcfrittek legnagyobbrészt lapkák, vagy granulátumok formájában kerülnek a felhasználókhoz.

Részletesebben

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai

Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai Hegesztés 1. Bevezetés Statisztikai adatok szerint az ipari termékek kétharmadában szerepet kap valamilyen hegesztési eljárás. Bizonyos területeken a hegesztés alapvető technológia. Hegesztéssel készülnek

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 4 2/61

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 4 2/61 0/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított /200 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt.

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Szakképesítés/rész-szakképesítés/elágazás/ráépülés azonosító száma, és megnevezése: 31 521 09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő Modul: 11457-12 Volfrámelektródás

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET Gyártástechnológia Hegesztési eljárások 1. Ömlesztő hegesztési eljárások Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Lánghegesztés Disszu-gáz: az acetilént

Részletesebben

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése

A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése 1 / 29 oldal A fáradási jelenség vizsgálata, hatások, a fáradásra vonatkozó Eurocode szabvány ismertetése Tartalomjegyzék: Bevezetés Ismétlődő terhelés jellemzői Wöhler-kísérlet, Wöhler-görbe Fáradást

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor

Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Topográfia 7. : Topográfiai felmérési technológiák I. Mélykúti, Gábor Lektor : Alabér, László Ez a modul a TÁMOP - 4.1.2-08/1/A-2009-0027

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása Dabi Ágnes A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A

Részletesebben

1. Előszó. Dorog, 2016.02.25. old. 1

1. Előszó. Dorog, 2016.02.25. old. 1 1. Előszó A hegesztett sínkötési technológia alkalmazása a Dorogi Szénbányák Homokvasúti üzemrészlegében került bevezetésre. A folyamat alkalmazását Posch Győző Viktor művezető irányította, a gyakorlati

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz

Segédlet és méretezési táblázatok Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz Segédlet az Eurocode használatához, méretezési táblázatok profillemezekhez és falkazettákhoz A trapézprofilokat magas minőség, tartósság és formai változatosság jellemzi. Mind a legmagasabb minőséget képviselő

Részletesebben

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS

KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS KÉRDÉSEK_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a) mérés b)

Részletesebben

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/ TERVEZETT ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEV. BEJELENTÉSE A Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése a fakitermelési

Részletesebben

Tárgyszavak: ötvények; öntvényhibák; roncsolásmentes vizsgálat; radiológiai vizsgálat; minőség-ellenőrzés; rezonanciamódszer.

Tárgyszavak: ötvények; öntvényhibák; roncsolásmentes vizsgálat; radiológiai vizsgálat; minőség-ellenőrzés; rezonanciamódszer. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.4 2.5 Kisméretű öntvények roncsolásmentes vizsgálata Tárgyszavak: ötvények; öntvényhibák; roncsolásmentes vizsgálat; radiológiai vizsgálat; minőség-ellenőrzés;

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre.

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges,

Részletesebben

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika.

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Dobránczky János Hegesztés 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Alakadási lehetőségek: öntés, porkohászat, képlékeny alakítás, forgácsolás,

Részletesebben

MECHANIKAI TECHNOLÓGIA

MECHANIKAI TECHNOLÓGIA SZENT ISTVÁN EGYETEM Gépészmérnöki Kar LEVELEZŐ TAGOZAT Tanulási útmutató a MECHANIKAI TECHNOLÓGIA tantárgyhoz Összeállította: Dr. PÁLINKÁS ISTVÁN, Dr. PELLÉNYI LAJOS Gödöllő. 2010 1. ELŐSZÓ A Mechanikai

Részletesebben

7. GÉPÉSZMÉRNÖK MSC SZAK ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYAI - Anyag- és gyártástechnológiák specializáció -

7. GÉPÉSZMÉRNÖK MSC SZAK ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYAI - Anyag- és gyártástechnológiák specializáció - 7. GÉPÉSZMÉRNÖK MSC SZAK ZÁRÓVIZSGA SZABÁLYAI - Anyag- és gyártástechnológiák specializáció - a) A komplex záróvizsga és diplomamunka-védés sorrendisége, ütemezése A komplex záróvizsga és a diplomamunka

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS A technológia és tervezési követelmények 2015 Ajánlás: Nagy örömmel ajánljuk a dokumentációt az egyetemek és főiskolák gépészmérnök, építész és építőmérnök, anyagmérnök,

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Tárgyszavak: öntöttvas; vasötvözet; örvényáram; roncsolásmentes anyagvizsgálat, roncsolásmentes vizsgálat.

Tárgyszavak: öntöttvas; vasötvözet; örvényáram; roncsolásmentes anyagvizsgálat, roncsolásmentes vizsgálat. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.4 Tempervas jellemzése örvényáramos módszerrel Tárgyszavak: öntöttvas; vasötvözet; örvényáram; roncsolásmentes anyagvizsgálat, roncsolásmentes vizsgálat.

Részletesebben

Viega Megapress. Vastagfalú acél préselése: hidegen, biztonságosan és villámgyorsan.

Viega Megapress. Vastagfalú acél préselése: hidegen, biztonságosan és villámgyorsan. Viega Megapress Vastagfalú acél préselése: hidegen, biztonságosan és villámgyorsan. Viega. Egy ötlettel több! Vannak olyan dolgok, amelyek sokáig érvényesek. Több mint 110 év elteltével is. A Viegánál

Részletesebben

Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996

Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996 Korrózióálló acélok zománcozása Barta Emil, Lampart Vegyipari Gépgyár Rt. 8. MZE konferencia, Szeged, 1996 A mindenkori felhasználási cél függvényében ill. a fizikai-kémiai tulajdonságoktól függően a nemesacélokat

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 579 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000779T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 79 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790990 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

Csőtávvezetékek gépesített és félig-gépesített hegesztése különös tekintettel az irányított rövidzárlatos gyökhegesztésre

Csőtávvezetékek gépesített és félig-gépesített hegesztése különös tekintettel az irányított rövidzárlatos gyökhegesztésre Csőtávvezetékek gépesített és félig-gépesített hegesztése különös tekintettel az irányított rövidzárlatos gyökhegesztésre Scsaurszki Tamás Hegesztő mérnök, EWE, IWE KVV Zrt. scstamas@hotmail.com Absztrakt:

Részletesebben

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal

Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Humántudományok Kar Marosvásárhely Gépészmérnöki Tanszék Kúpfogaskerék lefejtése léc-típusú szerszámmal Sipos Bence, Sapientia EMTE, Marosvásárhely Műszaki

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS 4 SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok. MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;

Részletesebben

9) Mutassa be ac élcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával

9) Mutassa be ac élcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával 9) Mutassa be ac élcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! Az információtartalom vázlata:

Részletesebben

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép Használati utasítás 1 Gratulálunk, hogy gondosan megtervezett termékünket választotta. Annak érdekében, hogy a leghasznosabban alkalmazhassa a készüléket, kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

Képernyő Egészség Felmérés

Képernyő Egészség Felmérés Képernyő Egészség Felmérés A büntetés-végrehajtásnál jelentősen megnőtt a képernyős munkahelyek száma. Szaporodásuk felgyorsulóban van. A számítógép, a monitor új igénybevételt jelent a felhasználó számára.

Részletesebben

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399

1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 1725 Budapest, Pf. 16. Telefon: 279-200 Telex: 22-4399 A Kontaset műszervázrendszer új utakon A Kontaset rendszer jól ismert és széles körben elterjedt a magyar elektronikai iparban és mindenütt, ahol

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HEGESZTŐ MESTER MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről szóló 2011. évi

Részletesebben

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 Módosítások részletes leírása Sorszám 1. 1 DÁTUMA 2016. 05.06. MÓDOSÍTÁS HELYE (Leírása) II. A dokumentum írója fejezetben az alábbi

Részletesebben

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az informatika tárgy oktatásának folyamata. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az informatika tárgy oktatásának folyamata Dr. Nyéki Lajos 2015 Az oktatási folyamat fogalma Oktatási folyamat - az a folyamat, amelynek során az egyes tantárgyak éves vagy több éves tananyagának feldolgozására

Részletesebben

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II.

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. Prof. Dr. Cselényi József Dr. Illés Béla PhD. egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

1. Az iskolavezetés önértékelése [5]

1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 1. Az iskolavezetés önértékelése [5] 5. Igen; (teljes mértékben) igaz. 4. Igen; általában igaz, de vannak még kisebb hiányosságok. 3. Igen; igaz, de vannak még nagyobb hiányosságok. 2. Részben igaz, de

Részletesebben

VASÚTI KERÉKPÁROK ÁLLAPOTFELMÉRŐ VIZSGÁLATAI

VASÚTI KERÉKPÁROK ÁLLAPOTFELMÉRŐ VIZSGÁLATAI ME Mechanika Technológiai Tanszék ~ 1 ~ Vasúti kerékpárok állapotfelmérő vizsgálata Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Gépészmérnöki alapszak (BSc) Anyagtechnológiai szakirány VASÚTI KERÉKPÁROK

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán

Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C mérőautomatán Digitális kártyák vizsgálata TESTOMAT-C" mérőautomatán NAGY SANDOR ZOLTAN FRIGYES IVAN BHG BEVEZETÉS Az elektronikus termékek minőségét alapvetően az alapanyagok tulajdonsága, a gyártástechnológia műszaki

Részletesebben

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T OLATÓRADAR 3 DB RENDSZÁMTÁBLA KERETBE INTEGRÁLT SZENZORRAL, LED KIJELZŐ VEL B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A doboz tartalma 1 db rendszámtábla keret 3 db integrált szenzorral 1 db központi egység

Részletesebben

Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás

Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás Megmunkáló központok munkadarab ellátása, robotos kiszolgálás Magyarkúti József BGK-AGI 2009 Figyelem! Az előadásvázlat nem helyettesíti a tankönyvet Dr. Nagy P. Sándor: Gyártóberendezések és rendszerek

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

Csővezetékek hibáinak felderítése új fejlesztésű módszerekkel

Csővezetékek hibáinak felderítése új fejlesztésű módszerekkel JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 3.09 4.04 Csővezetékek hibáinak felderítése új fejlesztésű módszerekkel Tárgyszavak: csővezeték; hibafeltárás; tömítetlenség; repedés. Tömítetlenségek

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

Bevezetés és gyakorlati tanácsok Az első lépés minden tudomány elsajátítása felé az, hogy megértjük az alapjait, és megbízható tudást szerzünk

Bevezetés és gyakorlati tanácsok Az első lépés minden tudomány elsajátítása felé az, hogy megértjük az alapjait, és megbízható tudást szerzünk Bevezetés és gyakorlati tanácsok Az első lépés minden tudomány elsajátítása felé az, hogy megértjük az alapjait, és megbízható tudást szerzünk belőle. A következő az, hogy a megszerzett tudást elmélyítjük.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó

Részletesebben

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_1 2015 2016. tanév tavasz 6. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_1 2015 2016. tanév tavasz 6. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_1 2015 2016. tanév tavasz 6. előadás Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék ELŐADÁS ANYAGA Zajterjedés terjedést befolyásoló tényezők

Részletesebben

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott

Részletesebben

Stratégiai menedzsment

Stratégiai menedzsment Fülöp Gyula Stratégiai menedzsment Elmélet és gyakorlat Perfekt Kiadó Tartalom Bevezetés... 9 1. A stratégia lényege, stratégiai alapfogalmak... 11 1.1. Katonai gyökerek... 11 1.2. Stratégia az üzleti

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43

1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 ELŐZMÉNYEK REÁL HUNGÁRIA ÉLELMISZER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1116 Budapest, Kondorosi út 6. Cégjegyzékszám: 01-09-889623 Adószám: 14116775-2-43 BESZÁLLÍTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató

ÁEEK Kataszter. Felhasználói útmutató ÁEEK Kataszter Felhasználói útmutató 1.1 verzió Állami Egészségügyi Ellátó Központ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 TÖRZSKEZELÉS... 3 INGATLANKEZELÉS... 3 JÓVÁHAGYÁSI RENDSZER MEGSZŰNÉSE... 4 2. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK

DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK 2016 Gépipari tűrések 5 Tartalomjegyzék ISBN 978-963-12-4030-6 Andó Mátyás 2016. 1. Tűréshasználati elvek...

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Mátraterenye Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Mátraterenye Község Önkormányzata 2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Bevezetés Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - eleget téve

Részletesebben

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról

14/1998. (XI. 27.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 14/1998. (XI. 7.) GM rendelet a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról 011.08.06-tól hatályos szöveg! A műszaki-biztonsági felügyeletet ellátó szervezetről szóló 166/199. (XII. 7.) Korm. rendelet 3. - ának

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! SLIDE1 Koltai György vagyok, és tisztelettel köszöntöm Önöket

Részletesebben

A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN

A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN Zágonl István: A FENYŐHELYETTESÍTÉS MŰSZAKI PROBLÉMÁI A KÜLÖNFÉLE FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKEN Í34.0.88:174.7:S3 Ismeretes, hogy a második világháborút követő időszakban a fafelhasználásnak általános, azon

Részletesebben

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata

Kutatási beszámoló. Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata Kutatási beszámoló Kompozithuzalok mechanikai és villamos tulajdonságainak vizsgálata Készült a Pro Progressio Alapítvány és az E-ON Hungária ZRt. támogatásával Készítette: Orbulov Imre Norbert, PhD egyetemi

Részletesebben

Lindab Seamline-PLX. Lindab Seamline-PLX. Lindab állókorcos lemezfedés. Rugalmas, hosszan tartó szépség

Lindab Seamline-PLX. Lindab Seamline-PLX. Lindab állókorcos lemezfedés. Rugalmas, hosszan tartó szépség Lindab Seamline-PLX Lindab állókorcos lemezfedés Rugalmas, hosszan tartó szépség 2 Válasszon tetőt végtelen lehetőségekkel! A fémlemez időtlen, jól alakítható és exkluzív tetőfedő anyag, amelyet évszázadok

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez 1 Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez Gyártó: DECA SA San Marino Forgalmazó: Hód-Welding Kft 6800 Hódmezővásárhely Könyves u. 29 Tel: +36 62 534 830 Használati utasítás SW ponthegesztő

Részletesebben