Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hegesztés 1. Bevezetés. Hegesztés elméleti alapjai"

Átírás

1 Hegesztés 1. Bevezetés Statisztikai adatok szerint az ipari termékek kétharmadában szerepet kap valamilyen hegesztési eljárás. Bizonyos területeken a hegesztés alapvető technológia. Hegesztéssel készülnek egyes épület szerkezetek, hidak, emelőgépek, vízi- légi- és közúti közlekedési járművek, vegyi és energetikai berendezések, villamos távvezetéki oszlopok, olaj és gázvezetékek, különböző szerszámok és használati tárgyak, stb.. Alkalmazzák a hegesztést az ötvözetlen és ötvözött acélok, az öntöttvasak, az alumínium, a réz, a nikkel, a titán, a magnézium és a cirkónium fémek és ötvözeteik kötésére, de egyre inkább használják a műanyagok területén is. A hegesztés alapvető kötési technika a gyártás területén, de emellett alkalmazzák a szerelés és a javítás területén is. Ezen feladatok megoldására több mint száz különféle eljárás létezik Hegesztés elméleti alapjai A hegesztés oldhatatlan kötést eredményez. Hegesztéskor a fémes alkatrészek összekötésére belső erőket, a fémek atomjait és molekuláit összetartó erőket használnak fel. Ezt a kötésmódot kohéziós kötésnek is nevezik. Hegesztett kötés kialakulása, jellegzetes szerkezete Hegesztéskor a kohéziós kapcsolatot többnyire úgy hozzák létre, hogy a hegesztés helyén az alkatrészek anyagát vékony rétegen megolvasztják és így kötik össze őket, vagy pedig az alapanyaghoz hasonló kémiai összetételű töltőanyag megolvasztásával kapcsolják össze az alapanyagokat. Hegesztett kötésnek tekintendő a munkadarab felületén kohéziós kötéssel kapcsolódó felületi réteg is, amely felrakóhegesztéssel, javítóhegesztéssel, illetve felület átolvasztással jöhet létre. A varrat és a hőhatás övezet együtt határozza meg a hegesztett kötésminőségét és azok együtt vizsgálandók. Hegesztett varrat felépítése

2 A varrat részei és a varrattal kapcsolatos legfontosabb fogalmak: Alapanyag, varrat, hegesztő anyag, ömledék, beolvadás, hőhatás övezet, varrat sor (gyöksor, töltősor, takarósor). Két vagy több szerkezeti elem közötti molekuláris kapcsolatot pusztán erőhatással is létre lehet hozni anélkül, hogy az alapanyagokat megömlesztenénk, ezek az eljárások az úgynevezett sajtoló hegesztési eljárások. Ennek feltétele, hogy a felületen lévő atomokat rácsparaméternyi távolságra kell közelíteni egymáshoz. Ennek biztosítása képlékeny alakítással lehetséges. A hőmérséklet emelkedésével csökken az alakítási szilárdság, ezért magasabb hőmérsékleten kisebb erővel létrehozható kötés. Megfelelő kötés akkor jön létre, ha a felületi atomok 70-90%-ánál kialakul a kohéziós kapcsolat. Hegesztési eljárások csoportosítása és a fontosabb hegesztő eljárások: Ömlesztő hegesztési eljárások: Ívhegesztés Bevont elektródás kézi ívhegesztés Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés AVI hegesztés Fedettívű hegesztés Lánghegesztés Termit hegesztés Salakhegesztés Plazma hegesztés Lézersugaras hegesztés Elektronsugaras hegesztés Ömlesztve sajtoló hegesztési eljárások: Ellenállás hegesztés Ellenállás ponthegesztés Ellenállás vonalhegesztés Dudorhegesztés Indukciós hegesztés Sajtoló hegesztési eljárások: Hideghegesztés Robbantásos hegesztés Dörzshegesztés Ultrahang hegesztés

3 Hegesztés hőfolyamata, alakváltozások Ömlesztő hegesztéskor egy kis térfogatú ömledékfürdő segítségével hozzuk létre a hegesztett kötést. Ez az ömledékfürdő többnyire vándorol a kötési vonal mentén. Ebből kifolyólag a munkadarabban egy időben és térben is változó hőmérsékleti mező alakul ki. A hőforrást az úgynevezett hőbevitellel (vonal energia) szokták jellemezni. Ez az egységnyi varrathossz létrehozására felhasznált energiát jelenti. Ívhegesztéskor a következőképpen számolható: E=60UI/(1000v heg ) [kj/cm] A hőforrás jellegéből adódóan a munkadarabban egyenlőtlen és előre nehezen számolható feszültség eloszlás alakul ki, ami kihat az alkatrész teherviselő képességére is, valamint a hegesztett szerkezet deformációját okozza. A helyi felhevülés következtében a felmelegített anyagrész tágulni akar, de a körülötte lévő hideg részek ezt a tágulást akadályozzák. Ennek következtében a feszültségek elérhetik helyileg a folyáshatárt is és így maradó alakváltozást is szenvedhet a munkadarab. A hűlés során viszont a már maradandóan alakváltozott részek nem tudják visszanyerni eredeti alakjukat, így bennük maradó húzófeszültég keletkezik. A hegesztés hatására fellépő zsugorodások (elhúzódások, vetemedések) és zsugorodási satátfeszültségek nagysága sok tényezőtől függ, többek között a hegesztési eljárástól, a munkadarab méreteitől, a varrat alakjától, a varrat rétegeinek számától, a hegesztési helyzettől és a hegesztési sorrendtől. Már léteznek olyan végeselemes programok, amik az alapanyag ismeretében megbízhatóan számolják a maradó feszültségeket és a hegesztés okozta deformációt. Bonyolult szerkezetek esetében ezek meghatározása és az optimális hegesztés technológia kidolgozása ezen programok nélkül nem lehetséges.

4 A hegesztési munka utána jelentkező elhúzódások, vetemedések megszüntetése hideg vagy meleg állapotban végzett képlékeny alakítással, lángegyengetéssel vagy hőkezeléssel történhet. Hegeszthetőség A hegeszthetőség egy igen komplex fogalom, amit általánosságban igen nehéz megfogalmazni. Sokkal egyszerűbb konkrét esetekben megmondani, hogy kellő biztonsággal végre hajtható-e egy hegesztés. A végeredmény szempontjából három meghatározó tényezőt kell figyelembe venni és ezek együttes kölcsönhatása határozza meg a hegeszthetőséget. Alapanyag és hozaganyag Technológia (eljárás, technológiai paraméterek) Szerkezet és a szerkezet igénybevételei A Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) által megfogalmazott hegeszthetőség definíció is jól mutatja a probléma összetettségét: Adott fém hegeszthetősége bizonyos fokú alkalmassága - adott alkalmazásra - meghatározott eljárással - megfelelő hegesztő anyagokkal és - hegesztési munkarenddel olyan szerkezet készítésére, melyben a fémes kötések helyi tulajdonságai a szerkezetre gyakorolt hatásukkal együtt eleget tesznek a megkívánt követelményeknek. Hegesztett kötésekkel szemben támasztott követelmények A hegesztett szerkezet az élettartama alatt feleljen meg a vele szemben támasztott követelményeknek. Használat közben a szerkezetek különböző igénybevételeknek vannak kitéve (mechanikai igénybevétel, korróziós igénybevétel. A hegesztett kötés kialakításakor mindig keletkeznek úgynevezett folytonossági hiányok, amiket csak akkor tekintünk hibának, ha azok bizonyos méretet meghaladnak és veszélyeztetik a hegesztett szerkezet működőképességét. A legveszélyesebb varrathibák a különböző típusú repedések, tehát az egyik legfontosabb követelmény a hegesztett varrat repedésmentessége. Hegesztési repedés típusok: Hideg repedés Meleg repedés (kristályosodási repedés) Kráteres repedés Hőkezelési repedés Teraszos repedés (réteges tépődés) Hidegrepedés Leggyakoribb és egyben a legveszélyesebb repedés típus a hidegrepedés. Jellemzően a hőhatásövezetben keletkezik, de néha a varratban is előfordulhat. Hegesztéskor nem azonnal jelenik meg a repedés, hanem akár több nap is eltelhet a repedés kialakulásáig. Ezért a hidegrepedésre

5 hajlamos anyagok varratait a hegesztés után 48 óra elteltével szabad vizsgálni. A repedés keresztül halad az anyag szemcséin, tehát nem követi a szemcsehatárokat. A repedés okozója a hőhatás övezetben keletkező kis alakváltozó képességű, nagy keménységű fázis megjelenése. Acélok esetében ez tulajdonképpen a martenzit. Martenzit akkor keletkezik, ha a varrat hűlési sebessége meghaladja az adott anyagra jellemző v krit értékét, azaz a kritikus hűlési sebességet. A hidegrepedést befolyásoló tényezőket két nagy csoportra lehet osztani. Az első csoportba azokat a tényezőket soroljuk, amelyek a v krit értékét befolyásolják. Legnagyobb hatása az acél széntartalmának van, de bizonyos ötvözők is fontos szerepet játszanak az edződési hajlamban. Ezt az úgynevezettszénegyenértékkel lehet figyelembe venni. A szénegyenérték meghatározására többféle összefüggés is létezik, nagyon fontos tudni azt, hogy ezek az összefüggések milyen acélok esetén, illetve milyen ötvöző tartományban használhatók, mert különben téves következtetésekre juthatunk. CET=C+(Mn+Mo)/10+(Cr+Cu)/20+Ni/40 % CE=C+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 % Az oldott hidrogén tartalom jelentősen tudja növelni az acél hidegrepedési hajlamát. Ugyanis a fémolvadékban, illetve magasabb hőmérsékleten nagyobb mennyiségű hidrogén képes a fémrácsban feloldódni. A hőmérséklet csökkenésével ez az oldhatóság csökken, a hidrogén egy része eltávozik, de a maradék hidrogén jelentős deformációt okoz a rácsban. Hidrogén a hegesztési varrat környezetében előforduló nedvességből, zsírokból, olajokból, festékből származhat, valamint egyes elektróda bevonatok és fedőporok hajlamosak a levegő nedvességtartalmának felvételére. Ezért nagyon ügyelni kell a hegesztés környezetének tisztaságára, valamint az elektródák helyes kezelésére. A hidrogén tartalom csökkenthető a varrat és környezetének 2-3 órán keresztül végzett C-os izzításával. Szintén a v krit értékét befolyásolja a varrat feszültségi állapota. Ez az a tényező, ami a legnehezebben kézben tartható, mindenesetre egy rosszul választott hegesztési sorrend nagyban elősegítheti a repedések kialakulását. A tényezők második csoportja pedig a tényleges varrat hűlési sebességet befolyásolja. Ide tartozik a kombinált lemezvastagság, a hőbevitel és az előmelegítési hőmérséklet. A kombinált lemezvastagság (s k )egyidejűleg veszi figyelembe a hegesztendő lemezek vastagságát és a varrat típusát. Tompavarratok esetén: Sarokvarratok setén:, ahol k=2 ha a>5 s 2 k=1+a/5s 2 ha a 5 s 2

6 Hőbevitel a technológiai paraméterektől függ és minél nagyobb az értéke, annál lassabb lesz a varrat hűlési sebessége. Tehát az áramerősség növelésével és a hegesztési sebesség csökkentésével lehet a hidegrepedés veszélyét csökkenteni. Mivel a hőbevitel értéke kihat a varrat keresztmetszetre így annak növelése csak bizonyos korlátokkal lehetséges. Abban az esetben, ha a hőbevitel növelése sem szűnteti meg a hidegrepedés veszélyt, akkor a munkadarab előmelegítésével lehet hatékonyan csökkenteni a varrat hűlési sebességét. Az előmelegítési hőmérsékletet tapintó hőmérővel, vagy hőkrétával lehet ellenőrizni. Az előmelegítési hőmérséklet meghatározásához tapasztalati úton összeállított diagramok nyújtanak segítséget, melyek tartalmazzák az előbbiekben felsorolt befolyásoló tényezőket. Hegesztéskor a hűlési sebesség helyett a varrat túlhevített zónájának 850 C-ról 500 C-ra való hűlés idejét használják (t 8/5 ) másodpercben meghatározva. Ugyanis ebben a hőmérsékleti tartományban bekövetkeznek azok a szövetszerkezeti változások, amik után már nem keletkezhet martenzit. Melegrepedés A melegrepedés jellemzően a varrat középvonalában keletkezik. A repedés követi a szemcsehatárokat, tehát a repedési vonal jellegzetesen cikk-cakkos képet mutat. A repedés a varrat hűlése közben keletkezik, tehát a hegesztő látja a repedést, az nem maradhat észrevétlen. Az egyik elmélet szerint akkor keletkezik melegrepedés, ha a hűlés során a fém zsugorodásából adódó alakváltozás nagyobb, mint amit az repedés nélkül el tud viselni. Ezt a folyamatot erősíti, ha a kristályosodás során dúsulások jönnek létre, melyek a még olvadék fázis összetételét egy eutektikus összetétel felé tolják el, mert így az ötvözet olvadáspontja jelentősen lecsökken. Melegrepedés keletkezésekor ellenőrizni kell az anyagok tisztaságát, mert bizonyos szennyezők jelentősen növelik a melegrepedés veszélyét. Meg kell győződni a helyes hozaganyag választásról. A technológiai paramétereket pedig úgy kell megváltoztatni, hogy a hőbevitel értéke csökkenjen, mert az csökkenti a melegrepedés esélyét.

7 Kráteres repedés A hegesztés befejezésekor egy szívódási üreg keletkezik a varrat végén, ami sugaras irányban berepedhet. Ezt a végkráter feltöltésével lehet elkerülni. A végkráter feltöltése annyit jelent, hogy a varrat végén nem azonnal szakítjuk meg az ívet, hanem a hegesztő pisztolyt, vagy pálcát egyhelyben tartva, még további hozaganyagot juttatunk a varratba. Másik megoldás lehet a kifutó lemez alkalmazása, amikor a varrat befejezése egy segéd lemezre esik, amit utólag eltávolítunk a munkadarabról. Hőkezelési repedés Hegesztett kötések hőkezelésekor keletkező repedések a hőhatásövezet túlhevítési zónájában keletkeznek az összeolvadási vonallal párhuzamosan, vagy arra merőleges irányban. Gyakori helye ezeknek a repedéseknek a gyök és korona oldalon az alapanyag és a varrat átmenete, főleg akkor, ha az átmenet éles és emiatt feszültség koncentráció lép fel. Hőkezelési repedés elsősorban a króm-molibdén-vanádium ötvözésű melegszilárd acélok hegesztett kötéseiben keletkezhet. Az ötvözőkön kívül a szennyezők is jelentősen hatnak a repedésképződési hajlamra. Teraszos repedés (réteges tépődés) Ez a repedés típus jellemzően vastag lemezek sarokvarratos kötéseiben keletkezik, amikor a hegesztett kötés a lemezt vastagság irányban veszi igénybe. Ekkor a hőhatásövezetben keletkező repedés terhelés hatására továbbterjed és a szerkezet törését okozza. Ha az acél vastagságirányú kontrakciója nagyobb mint 24 %, nem, ha kisebb mint 8%, akkor pedig minden esetben keletkezik teraszos repedés. A két étrék között a szerkezeti elem merevsége és a hegesztés során keletkező feszültség nagysága dönti el, hogy keletkezik-e repedés. Lánghegesztés A lánghegesztés vagy más néven autogén hegesztés esetében az acetilén és oxigén gázok 1.1:1 arányú keverékének elégetésekor felszabaduló hőt használjuk fel hegesztésre. Az éghető gázok közül ez a keverék biztosítja a legjobb technológiai paramétereket (legmagasabb lánghőmérséklet, legnagyobb égési sebesség). Az acetilén (C 2 H 2 ) molekula egy instabil, mesterségesen előállított anyag. Nyomás és hő hatására robbanásszerűen bomlik, ezért biztonságos tárolása úgynevezett dissous palackokban lehetséges. Az acetilént acetonban oldják, így nagyobb nyomáson is biztonságosan tárolhatóvá válik. Fontos tudni, hogy a keverékben lévő oxigén nem elegendő a teljes égési folyamathoz, az utóégés jelentős mennyiségű oxigént használ el a környezeti levegőből. Ezért zárt térben történő hegesztéskor minden esetben gondoskodni kell a megfelelő szellőztetésről!

8 Az eljárás nagy előnye, hogy nem igényel elektromos hálózatot. Sokáig az épületgépészetben helyszíni szerelésre alkalmazták, mára sokat vesztett jelentőségéből az eljárás. Kétféle technológiai változatát alkalmazzák a lánghegesztésnek, a balra hegesztést (tolva hegesztés), amikor a láng követi a hegesztő pálcát. Ezt vékony lemezek hegesztésére használják. A másik technológia a jobbra hegesztés (húzva hegesztés), ekkor a láng halad elől és a pálca követi. Ezt az eljárás változatot vastagabb lemezek esetén alkalmazzák. Ez nagyobb ügyességet kíván a hegesztőtől, mert a jó gyökbeolvadás érdekében a lánggal létrehoz egy körte alakú nyílást (úgynevezett kulcslyukat), amit a hegesztés alatt végig fenntart. Bevontelektródás kézi ívhegesztés Ennél az eljárásnál a hőforrás a leolvadó bevonatos fémelektróda és a munkadarab között gyújtott elektromos ív. A bevonat ívstabilizáló és salakképző anyagokat tartalmaz. A keletkező salak védi meg az ömledékfürdőt a levegő károshatásaitól. A bevonatjellege alapján lehet csoportosítani a hegesztőpálcákat (savas, bázikus, rutilos, cellulóz).

9 Az áramforrások eső jelleggörbével rendelkeznek, mivel az ívgyújtás relatíve hosszú idejű rövidzárlat létrehozásával történik, ezért az áramforrásnak ki kell bírnia egy tartós zárlati állapotot is. A kialakuló munkapont a gép jelleggörbe és az ív jelleggörbe metszéspontjánál alakul ki, illetve az cseppleválás jellegétől függően periodikusan zárlati állapotok is kialakulhatnak. Az eljárás legfőbb előnye az egyszerűsége, valamint az igen jó minőségű varrat lehetősége. Legnagyobb hátránya a kis termelékenysége, ezért a jóval termelékenyebb fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés sok területen kiszorította a gyártásból. A kis termelékenység az alacsony áramsűrűségnek és az állandó pálca cserének köszönhető. Jellemző technológiai paraméterek: maghuzal átmérő: hegesztőáram: feszültség: hegesztési sebesség: ívhossz: d e =1.6-6 mm, de létezik 18 mm is! I=(30-60)d e U=0.04 I+20 V v heg = mm/min l ív d e Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés (MIG/MAG) Ennél az ívhegesztő eljárásnál a hozaganyag egy dobra felcsévélt maximum 1.6 mm átmérőjű tömör huzal. A huzalt egy előtoló egység továbbítja a leolvadási sebességnek megfelelően. Ez lehetővé teszi a folyamatos hegesztést. Az ömledékfürdő és a varrat védelmének biztosítására egy fúvókán keresztül védőgázt áramoltatnak. Védőgáz minősége a hegesztendő munkadarab anyagához igazodik. Szénacélok esetén alkalmazzák a tiszta CO 2, illetve a CO 2 /Ar 18%/82% arányú keverékét. Impulzus hegesztéskor a 10%/90% arányú keverék használatos. Rozsdamentes acélok hegesztésekor is keverék védőgázokat alkalmaznak, vagy 2.5-3% CO 2 -t, vagy 1-2% O 2 -t kevernek az argonhoz. Az oxidáló komponens azért szükséges, mert csökkenti az ömledékfürdő felületi feszültségét és emiatt a varrat jobban terül, simább lesz a varrat alapanyag átmenet, ami jelentősen növeli a fárasztó igénybevételekkel szembeni ellenálló képességét a varratnak. Alumínium hegesztésekor tiszta argont használnak védőgázként. Elméletileg a hélium is megfelelő lenne, mint semleges védőgáz, de a magasabb ára miatt ennél az eljárásnál nem alkalmazzák.

10 A hegesztő áram függvényében jelentősen megváltozik a cseppleválás jellege. Kis áramerősség mellett rövidzárlatos az anyagátmenet. Ezt gyökhegesztésnél, pozícióhegesztésnél illetve vékony lemezek hegesztésekor alkalmazzák. Nagyobb áramerősség esetén az anyagátmenet permet szerűvé válik, ekkor a leváló cseppek nem tudják áthidalni az elektróda vége és a munkadarab közti távolságot, így rövidzárlatok nem alakulnak ki, az ív folyamatos. Ezt az anyagátmeneti módot vastagabb lemezek vízszinteshez közeli pozícióban végzett töltő és takaró varratainak hegesztésére alkalmazzák. Egyéb pozíciókban az ömledékfürdő megfolyik. A két előbbi tartomány között található egy átmeneti zóna, amikor egyik anyagátmeneti mód sem tud stabilizálódni, azok véletlenszerűen váltogatják egymást, ami jelentős fröcsköléssel jár, a varrat alakja nem lesz szép. Ezt a tartományt lehetőleg kerülni kell. Egészen magas áramerősség esetén alakul ki az úgynevezett forgóíves anyagátmenet. Ennek gyakorlati jelentősége nem nagyon van, mert kézi hegesztésre nem alkalmas, a beolvadási mélység pedig kicsi ennél az anyagátmeneti módnál. Gyakorlat számára fontos eljárás változat az impulzus hegesztés, amikor az áramerősség egy alapáram és egy csúcsáram között pulzál. Ekkor minden egyes impulzusra egyetlen egy csepp leválása történik meg, ez egy szabályozott anyagátmenetet jelent, ami jelentősen csökkenti a hegesztés közben keletkező fröcskölődés mértékét. Így hegesztés után a varrat felületét és a munkadarabot nem kell tisztogatni a felületre feltapadt fémcseppektől. I I cs I a t 2 t 3 t 4 t 1 t T =1/f

11 A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő eljárások óriási fejlődésen mentek keresztül. Megjelentek a programozott berendezések, ahol az anyagminőséghez, hozaganyaghoz, lemezvastagsághoz, hegesztési pozícióhoz gyárilag kikísérletezett optimális beállításokat kínálnak, így a hegesztőnek csak ezeket kell megadnia. Automatikus ívhossz szabályozás biztosítja azt, nagyobb hegesztőfej távolság változás esetén is egyenletes varrat jöjjön létre. Az úgynevezett irányított anyagátvitelű technikákkal az extra vékony lemezek hegesztése is megoldható. Minden neves hegsztőgép gyártó cégnek megvan a maga szabadalom által védett változata. Ezek közül egyet kivéve a CMT (Cold Metal Transfer) eljárást említeném meg, ahol a csepp leválasztása nem az áram hatására történik meg, hanem egy előtoló a megfelelő pillanatban visszahúzza a hegesztő huzal végét (másodpercenként 150 alkalommal) és mechanikusan szakíja le a cseppet. Ilyen módon akár 0.3 mm vastag lemez is meghegeszthető. A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés a nagy leolvasztási teljesítményből adódó nagy termelékenységének és a fejlesztésekkel elért minőség javulás miatt mára az egyik legelterjedtebb hegesztési technológiává vált. Alkalmazható az egészen vékony lemezektől, a durva, vastag lemezek hegesztéséig. Fedettívű hegesztés A fedettívű hegesztés esetén alkalmazott huzalelektróda átmérője lényegesen nagyobb, mint amit a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztésnél alkalmaznak. A varrat védelmét a bevonatos elektródák bevonatához hasonló összetételű fedőpor biztosítja. Az eljárás ebből kifolyólag csak vízszintes közeli pozícióban alkalmazható. Az eljárás teljesen automatizált, az egész berendezés egy önjáró kocsin helyezkedik el, amit általában egy sínnel vezetnek meg. A fedettívű hegesztést elsősorban vastag lemezek, hosszú egyenes varratainál lehet gazdaságosan alkalmazni (pl. hajógyártás). Eljárás előnyei: Hátrányai: nagy leolvadási teljesítmény mély beolvadás gépesített eljárás nincs fényhatás, fröcskölés szélre, huzatra nem érzékeny hegesztési varrat mechanikai tulajdonságai nagyon jók nagy ömledék méret (melegrepedés veszély) csak vízszintes pozícióban alkalmazható különleges gépet igényel

12 Jellemző technológiai paraméterek: elektróda átmérő: hegesztőáram: feszültség: huzalelőtolási csebesség: hegesztési sebesség: fedőpor réteg vasagsága: d e = mm I= A U=20-60 V v huz = m/min v heg = mm/min H=10d e Eljárás változatok: Az eljárás fejlesztés elsősorban a termelékenység növelését célozta meg. Hideghuzalos Acélsörétes Szalagelektródás Több elektródás +1 huzalt adagolnak az ömledékbe. Fedőporhoz acélsörétet kevernek. Szalagot alkalmaznak hozaganyagként, felrakó hegesztésnél Több ív ég egyszerre.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu.

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET. Gyártástechnológia. Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu. DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GÉPÉSZETI INTÉZET Gyártástechnológia Hegesztési eljárások 1. Ömlesztő hegesztési eljárások Dr. Palotás Béla palotasb@mail.duf.hu Lánghegesztés Disszu-gáz: az acetilént

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 31 521 11 0000 00 00 Hegesztő Hegesztő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/. (IV. 22.) Korm. rendelet. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre.

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettel a munkabiztonsági és környezetvédelmi ismeretekre. Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges,

Részletesebben

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 4 2/61

31 521 11 0100 31 04 Gázhegesztő Hegesztő 4 2/61 0/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított /200 (II. 7.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek

Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Mesterkurzusok hegeszt szakembereknek Hegeszt anyagok PORTÖLTÉSES HUZALELEKTRÓDÁK Dr. Tóth Károly Budapest, 2013.05.17 Az alábbiakban a fogyóelektródás ívhegesztésnél felhasználásra kerül portöltéses huzalelektródákkal

Részletesebben

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása

MUNKAANYAG. Dabi Ágnes. A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása Dabi Ágnes A villamos ívhegesztés fajtái, berendezései, anyagai, segédanyagai, berendezésének alkalmazása A követelménymodul megnevezése: Gépészeti kötési feladatok A követelménymodul száma: 0220-06 A

Részletesebben

Kötő- és rögzítőtechnológiák

Kötő- és rögzítőtechnológiák Kötő- és rögzítőtechnológiák Szilárd anyagok illeszkedő felületük mentén külső (fizikai eredetű) vagy belső (kémiai eredetű) erővel köthetők össze. Külső erőnek az anyagok darabjait összefogó, összeszorító

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika.

Dobránczky János. Hegesztés. 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Dobránczky János Hegesztés 60 percig fog hegeszteni MINDENKI gyakorlaton, pontos érkezés elvárt. A hegesztés egy alakadási technika. Alakadási lehetőségek: öntés, porkohászat, képlékeny alakítás, forgácsolás,

Részletesebben

MECHANIKAI TECHNOLÓGIA

MECHANIKAI TECHNOLÓGIA SZENT ISTVÁN EGYETEM Gépészmérnöki Kar LEVELEZŐ TAGOZAT Tanulási útmutató a MECHANIKAI TECHNOLÓGIA tantárgyhoz Összeállította: Dr. PÁLINKÁS ISTVÁN, Dr. PELLÉNYI LAJOS Gödöllő. 2010 1. ELŐSZÓ A Mechanikai

Részletesebben

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt.

Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Eszkimó Magyarország Oktatási Zrt. Szakképesítés/rész-szakképesítés/elágazás/ráépülés azonosító száma, és megnevezése: 31 521 09 Volfrámelektródás védőgázas ívhegesztő Modul: 11457-12 Volfrámelektródás

Részletesebben

Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése

Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése Átlapolt horganyzott lemezek MIG/MAG hegesztése Az ívhegesztés forrása számos a környezetre káros hatást okoz (UV sugárzás, zaj, füst, fröcskölés ), A horganyzással történı korrózió elleni védelem az autóiparban

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2

BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék. Hőkezelés 2. (PhD) féléves házi feladat. Acélok cementálása. Thiele Ádám WTOSJ2 BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM Anyagtudomány és Technológia Tanszék Hőkezelés. (PhD) féléves házi feladat Acélok cementálása Thiele Ádám WTOSJ Budaest, 11 Tartalomjegyzék 1. A termokémiai kezeléseknél lejátszódó

Részletesebben

TÜV HEGESZTŐ MINŐSÍTŐ KÉPZÉS

TÜV HEGESZTŐ MINŐSÍTŐ KÉPZÉS TÜV HEGESZTŐ MINŐSÍTŐ KÉPZÉS FOGYÓELEKTRÓDÁS, VÉDŐGÁZAS ÍVHEGESZTÉS A szolgáltatás helyszíne: A szolgáltatás időpontja: Ez a jegyzet tulajdona Eszkimó Magyarország Zrt. WPS: Rev. : Oldal: Gyártói Hegesztési

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői

1. táblázat. Szórt bevonatokhoz használható fémek és kerámiaanyagok jellemzői 5.3.1. Termikus szórási eljárások általános jellemzése Termikus szóráskor a por, granulátum, pálca vagy huzal formájában adagolt hozag (1 és 2. táblázatok) részleges vagy teljes megolvasztásával és így

Részletesebben

FEDETT ÍVŰ HEGESZTÉS ÉS SALAKHEGESZTÉS

FEDETT ÍVŰ HEGESZTÉS ÉS SALAKHEGESZTÉS Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem FEDETT ÍVŰ HEGESZTÉS ÉS SALAKHEGESZTÉS Dr. Palotás Béla Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék Fedett ívű hegesztés Leolvadó huzalelektróda(k)

Részletesebben

6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy

6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy 6. Ismertesse a tűzoltás módjait és a kézi tűzoltó készüléket! Tűzoltás eredményessége függ: - a tűzeset körűlményétől - a tüzet észlelő személy gyorsaságától, határozottságától - tűzjelzés eredményességétől

Részletesebben

1. Előszó. Dorog, 2016.02.25. old. 1

1. Előszó. Dorog, 2016.02.25. old. 1 1. Előszó A hegesztett sínkötési technológia alkalmazása a Dorogi Szénbányák Homokvasúti üzemrészlegében került bevezetésre. A folyamat alkalmazását Posch Győző Viktor művezető irányította, a gyakorlati

Részletesebben

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket!

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Oldható kötés: Oldható kötések azok a kötések, melyek a kötőelem roncsolása nélkül oldhatóak. Ilyen kötés lehet például az ék-,

Részletesebben

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;

Részletesebben

Anyagfelvitel nélküli felületkezelések

Anyagfelvitel nélküli felületkezelések SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM GYŐR Felületi technológiák Anyagfelvitel nélküli felületkezelések 1. Felületszilárdítás 2. Felületedzés 3. Felületi átolvasztás 4. Felolvasztó hegesztés 1. Felületszilárdító csoportosítása

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

VASTAGLEMEZEK HEGESZTÉSE

VASTAGLEMEZEK HEGESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR ANYAGSZERKEZETTANI ÉS ANYAGTECHNOLÓGIAI INTÉZET MECHANIKAI TECHNOLÓGIAI INTÉZETI TANSZÉK VASTAGLEMEZEK HEGESZTÉSE Biszku Gábor KYXMFZ 4800 VÁSÁROSNAMÉNY

Részletesebben

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Nemcsak más, hanem jobb! MdA mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Rólunk A Industria-Technik egy épületgépészeti-, energiatechnikai- és környezetvédelmi mérnöki irodából jött létre.

Részletesebben

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit!

Tevékenység: Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezkarosszéria alakítástechnológia tervezés-előkészítésének technológiai lépéseit! Maga az alakítástechnológia tervezés-előkészítése alapvetően négy-, egymástól jól elkülöníthető

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet

SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS. Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet SZERVÍZTECHNIKA ÉS ÜZEMFENNTARTÁS Dr. Szabó József Zoltán Egyetemi docens Óbudai Egyetem BDGBMK Mechatronika és Autótechnika Intézet ALKATRÉSZFELÚJÍTÁS I. Termikus szórások Termikus szórás A termikus szórásokról

Részletesebben

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok. MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettl a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettl a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettl a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges, annak

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Kohászati technológia tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Ismertesse

Részletesebben

JÁRMŰIPARI VÉKONYLEMEZEK ÍV- ÉS ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE

JÁRMŰIPARI VÉKONYLEMEZEK ÍV- ÉS ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet JÁRMŰIPARI VÉKONYLEMEZEK ÍV- ÉS ELLENÁLLÁS-PONTHEGESZTÉSE Mitró Lajos WIH6AS 3950 Sárospatak, Hunyadi

Részletesebben

Hegesztő szakképesítés

Hegesztő szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Hegesztő szakképesítés OKJ azonosító szám 31 521 11 0000 00 00 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

D.20 ismeretek hegesztő felügyelők számára - Felrakó hegesztési ismeretek

D.20 ismeretek hegesztő felügyelők számára - Felrakó hegesztési ismeretek Összevont éves időszakos műszaki,forgalmi és védelmi ( munka-,tűz-környezet) oktatás, időszakos műszaki vizsga, pótlólagos szakvizsgák (D.5.,D,12/H, D,20) D.20 ismeretek hegesztő felügyelők számára - Felrakó

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra.

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Lényegi eltérések: Légállapot különbség: A hőmérséklet külső csúcsérték - az alapul vett értékkel az általános felmelegedés miatt egyre feljebb

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

9) Mutassa be ac élcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával

9) Mutassa be ac élcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával 9) Mutassa be ac élcsővezeték készítését az alábbi vázlat felhasználásával Készítsen elvi szabadkézi vázlatokat! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! Az információtartalom vázlata:

Részletesebben

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS

Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS Korrózió elleni védelem: TŰZIHORGANYZÁS A technológia és tervezési követelmények 2015 Ajánlás: Nagy örömmel ajánljuk a dokumentációt az egyetemek és főiskolák gépészmérnök, építész és építőmérnök, anyagmérnök,

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok

A tűzoltás módjai. A nem tökéletes égéskor keletkező mérgező anyagok 2. Egy szerves oldószerrel végzett munkafolyamat során az üzemben tűz keletkezett. Ennek kapcsán beszéljen munkatársaival a tűzoltás módjairól és a tűz bejelentésének szabályairól! Magyarázza el egy tűzoltó

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében

Interkerám Kft. 6000 Kecskemét, Parasztfőiskola 12. A recept szerint bemért nyersanyagok keverékét 1400 C-on, olvasztókemencében Ékszerzománc rézre, tombakra, ezüstre és aranyra 1. A tűzzománcokról általában A tűzzománc nem teljesen kiolvasztott, szervetlen, főleg oxidos összetételű lényegében üvegesen megszilárdult anyag. A recept

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com

Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com ACÉLSZERKEZETEK I. - 7. Előadás Dr. RADNAY László PhD. Tanársegéd Debreceni Egyetem Műszaki Kar Építőmérnöki Tanszék E-mail: radnaylaszlo@gmail.com Hegesztés Hegesztés: "homogén", anyagi kapcsolat, az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI

1. ZÁRTTÉRI TŰZ SZELLŐZETÉSI LEHETŐSÉGEI A tűz oltásával egyidőben alkalmazható mobil ventilálás nemzetközi tapasztalatai A zárttéri tüzek oltására kiérkező tűzoltókat nemcsak a füstgázok magas hőmérséklete akadályozza, hanem annak toxicitása,

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA

2016 ÉVI MAGYAR DRIFT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG TECHNIKAI, SZABÁLYZATA PRO/SEMIPRO KATEGÓRIA FIGYELMEZTETÉS! A versenyzés veszélyes sport! Olyan, hogy biztonságos verseny nem létezik. A versenyzés mindig magában hordozza a súlyos vagy halálos sérüléssel járó baleset kockázatát. Ez a veszély mindig

Részletesebben

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban -

MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM. - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - MODERN FÉNYFORRÁSOK ÉS ÁLLOMÁNYVÉDELEM - Világítástechnika a múzeumi és levéltári gyakorlatban - Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves résztvevők! SLIDE1 Koltai György vagyok, és tisztelettel köszöntöm Önöket

Részletesebben

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 Módosítások részletes leírása Sorszám 1. 1 DÁTUMA 2016. 05.06. MÓDOSÍTÁS HELYE (Leírása) II. A dokumentum írója fejezetben az alábbi

Részletesebben

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK

MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK MŰANYAGOK ALKALMAZÁSA, UTÓMŰVELETEK Műanyagok lézeres hegesztése kváziszimultán eljárással A műanyagok összeépítéséhez egyre népszerűbb lézeres hegesztésnek egy új módszere a kváziszimultán hegesztés,

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiamegtakarítás az extrúzió során Habár a műanyag-feldolgozásban az energia ára csak 5%-ot tesz ki a költségek között, napjainkban a gépgyártók fejlesztéseikkel ezt is igyekeznek

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet

Anyagszerkezettan vizsgajegyzet - 1 - Anyagszerkezettan vizsgajegyzet Előadástémák: 1. Atomszerkezet 1.1. Atommag 1.2. Atomszám 1.3. Atomtömeg 1.4. Bohr-féle atommodell 1.5. Schrödinger-egyenlet 1.6. Kvantumszámok 1.7. Elektron orbitál

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Ujszászi Antal. Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok. A követelménymodul megnevezése: Ujszászi Antal Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés anyagai, hegesztőhuzalok, védőgázok A követelménymodul megnevezése: Hegesztő feladatok A követelménymodul száma: 0240-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1

Mérnöki anyagok NGB_AJ001_1 NGB_AJ001_1 Szerszámacélok Dr. Hargitai Hajnalka Forrás: Dr. Dogossy Gábor A vasötvözetek 1600 A H 1500 J 1400 N 1300 1200 1100 B E' E + olv. + olv. C' C D' D F' F 1000 G 900 acél öntöttvas 800 700 P'

Részletesebben

Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során

Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során A korszerű kenőanyagok fejlődése és helyes alkalmazásuk jelentős gazdasági kihatással jár. A feladathoz optimálisan kiválasztott kenőanyagok az energia-megtakarítás,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%.

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 20%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6.

Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája. Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. Épületgépészeti csőanyagok kiválasztási szempontjai és szereléstechnikája Épületgépészeti kivitelezési ismeretek 2012. szeptember 6. 1 Az anyagválasztás szempontjai: Rendszerkövetelmények: hőmérséklet

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23.

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. Kéményfelújítás MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. 1 A gravitációs kéményrendszerek típusai Egyedi kémény (MSZ-04-82-2:1985) Egycsatornás győjtıkémény 2 A gravitációs kéményrendszerek

Részletesebben

Mikroöntözés A mikroöntözés gyűjtőfogalom, az ide tartozó öntözési megoldások közös jellemzője, hogy a vízadagoló elemek kis nyomáson (< 2,5 bar), időegység alatt kevés (< 500 l/h) öntözővizet juttatnak

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS

KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS KULCS_TECHNOLÓGIA MUNKATERÜLET: GÉPÉSZET ÉS FÉMMEGMUNKÁLÁS OKTATÁSI PROFIL: KAROSSZÉRIA_LAKATOS 1. Egy vagy több nagyság összehasonlítását egy másik azonos nagysággal, a következő képen nevezzük: 2 a)

Részletesebben

Messer Hungarogáz. Szakmai nap 2012 november 28

Messer Hungarogáz. Szakmai nap 2012 november 28 Messer Hungarogáz Ipari gázok alkalmazásának biztonsági kérdései a hegesztés és rokon eljárások során Halász Gábor hegesztés-vágás szaktanácsadó Tartalom A hegesztés veszélyei összefoglalás A hegesztés

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek

1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek 1 modul 2. lecke: Nikkel alapú szuperötvözetek A lecke célja: a nikkel alapú szuperötvözetek példáján keresztül megismerjük általában a szuperötvözetek viselkedését és alkalmazásait. A kristályszerkezet

Részletesebben

Hegesztő és bevonatoló rendszerek Áttekintés

Hegesztő és bevonatoló rendszerek Áttekintés 5. Hegesztő és bevonatoló rendszerek Hegesztő és bevonatoló rendszerek Áttekintés Hegesztőrendszer joke multispot 3 339 344 346 347 Kézi hegesztőpisztoly Hegesztőkészülék joke easywig Munkahely felszereltsége

Részletesebben

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet MHK adatbázis 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet (C) 1993-2008 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet A tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki mentésrıl és a tőzoltóságról szóló 1996.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata

Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Új termékkel bővült a Turbo-Tec kínálata Klímakompresszorok felújítása Alig pár hónapja számoltunk be a Turbo-Tec kormánymű-felújító tevékenységéről, most egy újabb termékcsoporttal bővült a szolgáltatásuk,

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0246-11 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0246-11 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0246-11 Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (MIG/MAG) feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0246-11/2 Fogyóelektródás

Részletesebben

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése

A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA A fröccsöntési zsugorodás és a technológia összefüggése Tárgyszavak: fröccsöntés; fröccsöntési paraméterek; zsugorodás; vetemedés; szálerősített műanyagok; kompozitok.

Részletesebben

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. BWT Hungária Kft. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 E-mail: info.bp@bwt.hu www.bwt.hu G É P

Részletesebben

Új módszer a lakásszellőzésben

Új módszer a lakásszellőzésben 1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

Tárgyszavak: munkabiztonság; tűzvédelem; robbanásvédelem; lángvágás; veszélyelemzés; oktatás; védőeszköz; karbantartás.

Tárgyszavak: munkabiztonság; tűzvédelem; robbanásvédelem; lángvágás; veszélyelemzés; oktatás; védőeszköz; karbantartás. MUNKABIZTONSÁG 2.4 Tűz- és robbanásveszély lángvágásnál Tárgyszavak: munkabiztonság; tűzvédelem; robbanásvédelem; lángvágás; veszélyelemzés; oktatás; védőeszköz; karbantartás. A lángvágás, az egyik legrégebbi

Részletesebben