3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései"

Átírás

1 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok tárolására a hagyományos törékeny üveg edényzet helyett, vagy az építő iparban szigetelő anyagoknak, burkolásra, nyílászárokként, de említhető a közművezetékekhez alkalmazott, nagyobb nyomásnak is ellenálló műanyag csővezetékek elterjedt alkalmazása. A háztartási eszközök széles köre szintén bizonyítja a műanyag termékek elterjedését és igen széles körű használatát. A műanyagipar és sok hasonlósága miatt a gumiipar is két nagy területből áll: az alapanyag gyártása, azaz a műanyag előállítása és az alapanyag feldolgozása, ez utóbbi foglalkozik a különböző műanyag termékek előállításával. A műanyagok közös jellemzője, hogy szerves, nagy móltömegű vegyületek, mesterséges úton állítják elő, továbbá, hogy megmunkálhatók. A műanyagok körébe tartozó makromolekulák szerkezeti felépítés szempontjából két nagy csoportba sorolhatók: a fonal-alakú és a térhálós szerkezetű makromolekulák csoportjába. A kis móltömegű kiindulási anyagokat, amelyekből összekapcsolódva épül fel a makromolekula, közös néven monomereknek nevezik. A makromolekula típusától függően lehet polimer, ko-polimer vagy polikondenzátum, a kiindulási anyag, a monomer molekuláktól és a műanyag gyártás kémiai eljárásától függően. A fonalmolekulákban az alapvegyületek (monomerek) különböző hosszúságú láncot képezve kapcsolódnak egymáshoz. A lánc hosszát a polimerizációs fokkal jellemzik. A fonalmolekulák fizikai tulajdonságai a polimerizációs fokkal változnak. Az egészen rövid, 500 polimerizációs fok alattiak, folyékonyak, vagy ragadós porok lehetnek, oldószereikben könnyen, duzzadás nélkül oldódnak. A hosszabbak szilárdak, oldószerükben csak duzzadás után oldódnak. Legfontosabb tulajdonságuk, hogy hő hatására lágyulnak (termoplasztikusak), ez lehetővé teszi könnyű alakításukat, azaz feldolgozásukat. A térhálós (háromdimenziós) makrómolekulák a fonal alakúakból úgynevezett hidak, ritkábban bonyolult szerves vegyületek beépülésével állíthatók elő. Az e csoportba tartozó műanyagokat a fonalmolekulákból hőkezeléssel alakítják ki, ezért ezt a műanyag-csoportot hőre keményedő típusnak is nevezik. A térhálós műanyagok legjellemzőbb tulajdonsága, hogy oldószerekben nem oldódnak, esetleg csak duzzadnak és hogy hő hatására nem lágyulnak, állandó alakjuk van. Az alapanyagtól függően szilárd, törékeny vagy szívós-elasztikus tulajdonságúak. Különböző műanyagok feldolgozása során különböző veszéllyel, ártalommal kell számolni. Így pl. veszélyes anyagokkal, mechanikai veszélyekkel, hő hatással, sztatikus feltöltődéssel, esetenként zaj ártalommal is. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése, biztosítása a munkáltató feladata, kötelezettsége, ezért is indokolt a műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdéseivel részletesebben foglalkozni. 1

2 Sajnos a napi élet, a gyakorlati tapasztalatok bizonyítják, hogy a műanyag-feldolgozási tevékenység veszélyes, jellemző a csonkolásos munkabalesetek bekövetkezése, ami tovább indokolja, hogy e tevékenység kockázati tényezőit megismerve, megfelelő és hatékony megelőző intézkedéseket tegyenek a munkáltatók és a munkavállalókat kellő mélységben megismertessék a megelőzés fontosságáról, módjáról, a munkavédelmi előírások betartásáról. 3/ Műanyag-feldolgozás ipari alapjai A műanyag-feldolgozó ipar az ömlesztett polimer anyagokat késztermékké alakítja. 3/ Nyersanyagok A műanyagipar feldolgozó ágazata a feldolgozandó nyersanyagot az alábbi formákban kaphatja: közvetlenül a műanyag feldolgozó gépbe, berendezésbe adagolható, úgynevezett teljesen adalékolt (kompaudált) polimer anyag, mely formáját tekintve lehet granulátum, szemcsés vagy por alakú, nem adalékolt polimer, amelyet feldolgozás, a feldolgozó gépbe adagolás előtt a késztermékkel szemben támasztott követelmények szerinti adalék anyagokkal, színezékekkel kell összekeverni és homogenizálni, polimer alapanyagú lemez, cső, rúd vagy fólia anyagok, amelyek további feldolgozását végzik, különböző szuszpenziók, emulziók, (latex típusú anyagok), amelyek polimerizálhatók vagy tovább polimerizálhatók a feldolgozási folyamatban. 3/ Adalék anyagok A polimerhez, mint alapanyaghoz a feldolgozás céljától függően különböző adalékokat lehet vagy kell adni. A keverék készítése a polimer és az adalékanyagok homogenizálását, alapos összekeverését jelenti. Erre a célra különböző berendezéseket használnak. Így pl. porok esetében különböző keverő berendezéseket, mint golyós malom, vagy nagy sebességű propeller keverők stb. A szilárd halmazállapotú adalékolási műveletek jellemző veszélyei, ártalmai: Porzás, a keverendő porok szennyezik a munkahelyi levegőt. Megelőzés: zárt berendezések alkalmazása, szükség esetén egyéni védőeszköz használata. Veszélyes anyag jelenléte, az adalék anyagok tulajdonságait felhasználás elött meg kell ismerni, ha a veszélyes anyagok, veszélyes készítmények közé tartoznak a Biztonsági Adatlapot be kell szerezni és a megelőző intézkedéseket meg kell tenni, a munkavállalókkal meg kell ismertetni. Sztatikus feltöltődés lehetőségével számolni kell, már a berendezésbe történő beadagolási műveletnél is. A keverő berendezésben a töltés elkülönülés lehetősége a gyakorlatban szinte mindig fennáll, ezért a berendezést a töltés elkülönülés, felhalmozódás megelőzése miatt töltés elvezetővel kell ellátni. 2

3 Szintén gyakorlati szempont lehet, hogy a sztatikus feltöltődés súlyos következményének megelőzésére porrobbanás esetleg inert gáz alkalmazandó. (pl. nitrogén). Mechanikai veszélyek: a forgó, mozgó berendezéseken a szükséges védőburkolatok alkalmazása. A működő berendezésbe üzem közbeni benyúlás lehetőségének megelőzése érdekében a reteszelt záró-nyitó elemek (ajtó, nyílás stb.) kialakítása. Zaj ártalom: a keverő, homogenizáló berendezések általában hangosak, hiányos karbantartás esetén a berendezések közvetlen környezetében a zaj szint még emelkedik is. Használatba vétel előtt, a próba üzemem alatt már mérni kell a kibocsátott zaj értékét. A méréseket indokolt évente ismételni és ha a megengedett 85 db (A) hangnyomás értéket meghaladja a munkahelyen mért értékét, megelőző intézkedéseket kell tenni, mint pl. a berendezés hang-szigetelése, a munkavállaló(k) tartózkodási helyének hangszigetelése, de legalább a mért zaj nagysága és frekvenciája szerint kiválasztott egyéni hallásvédő eszköz biztosítása és használatának megkövetelése. Az adalékolás folyékony halmazállapotú vagy képlékeny anyagokkal is gyakori eljárás. A képlékeny anyagok keverésére általában dagasztógépeket, nyitott keverőhengereket vagy Banbury típusú keverőket és igen gyakran extrudereket alkalmaznak. Az említett keverő berendezések elsősorban a forgó hengerek ill. az extruderbe való benyúlás lehetőségei miatt jelenthetnek veszélyforrást. A benyúlás megakadályozásának hiányával üzemeltett keverőkön a kéz csonkolásos balesetének kockázata nagy. Adalékanyagok, mint veszélyes anyagok képeznek kockázati tényezőt. Nem minden adalék anyag-fajta veszélyes anyag. Gyakori, fontosabb adalékanyag -csoportok: Lágyítók, általában kis illékonyságú észterek, ftalátok, vagy fenolát típusú vegyületek. Anti-oxidánsok, olyan szerves vegyületek, amelyek védelmet nyújtanak a műanyag feldolgozási folyamatában az anyag hőbomlása ellen. Stabilizátorok, a hőbomlástól és a fényenergiától bekövetkező bomlástól védik a műanyag terméket a feldolgozási és a felhasználási folyamatban, (öregedés gátlónak is nevezik), szervetlen és szerves vegyületek lehetnek. Töltő anyagok, amelyek speciális tulajdonságot adnak a műanyag feldolgozással előállított terméknek, ezek olcsó anyagok, a keverék fajlagos költségeit is csökkentik. Fémporok alkalmazásával a műanyagnak jó hővezető képességet lehet biztosítani Szilicium vegyületek bekeverésével a műanyag elektromos, hő és mechanikai szilárdsága érhető el. Színező anyagok, szerves-szervetlen anyagok, vegyületek, a termék színét biztosítják. Kenőanyagok, lehetnek pl. különböző fémek zsírsavas sói, amelyek már kisebb mennyiségben is a keverék megmunkálása, feldolgozása során (pl. idomhúzás, kalanderezés) a keverék tapadását gátolják, így a könnyebb feldolgozást, megmunkálást biztosítják. Katalizátorokat a hőre keményedő műanyagoknál alkalmazhatják a térhálós szerkezet kialakulásának meggyorsítására. Az adalék anyagokkal homogénen elkevert alapanyagot, mely lehet por, granulátum vagy massza formájú, dolgozzák fel a végső formátumra műanyag feldolgozó gépen. 3

4 3/3.5.2 Műanyag feldolgozási módszerek, eljárások Az összes feldolgozási, alakítási eljárás, folyamat a műanyag polimerek képlékenyíthetőségének jelenségén alapul. Két típusba sorolhatók a feldolgozási módszerek: első típusba azok az eljárások tartoznak, amelyek során a polimert (keveréket) hő hatására képlékeny állapotúvá alakítják. A képlékennyé vált anyagot mechanikai úton ha összenyomják, olyan alakot vesz fel, amilyet az alkalmazott forma szerint előállítani kívánnak és ezt az alakot megszilárdulás és hűtés után meg is őriz. A második típusba azok a módszerek, eljárások tartoznak, amelyekben a polimerizálható anyag, amely lehet részben polimerizált is, a hő vagy katalizátor vagy mindkettő együttes hatására teljesen polimerizálttá alakul, miközben mechanikai erők hatására (pl. összenyomás) olyan alakot vesz fel, amely megmarad a teljes polimerizálódás és hűtés után is. Általában alkalmazható eljárások: Préselés, sajtolás: a műanyag port vagy granulátumot, (kompaudált) a présgép présormájába kell helyezni, itt melegítik. Amikor az anyag képlékennyé válik, a préselő hatásra, nyomással, a képlékeny anyag felveszi a présforma alakját. A hőre keményedő típusú műanyagok préseléssel történő feldolgozásakor a melegítési idő rövid, a prés kinyitása után eltávolítják onnan a kész műanyag tárgyat. Kisméretű tárgyak esetében percek alatt lejátszódik a végső polimerizáció-polikondenzáció a hő és az egyidejű nyomás hatására. Hűtést alkalmazni nem kell, a présformából történő eltávolítás előtt sem és utána sem. Hátrány lehet, hogy a szétnyitható formadarabok érintkezési helyein lévő anyagmaradványt el kell távolítani, a készterméket sorjázni szükséges. Ha a felhasznált műanyag alapanyag hőhatásra nem keményedik, akkor a prés kinyitása előtt még hűtést is kell alkalmazni. Préseléssel, sajtolással sokféle terméket állítanak elő, pl. palackzáró fedeleket, tálcákat, díszműárukat, villamos dugaszolókat és aljzatokat stb. Sajtolással lemezek is készíthetők, amelyek pl. vákuumformázással tovább alakíthatók. A prések, sajtolók üzemeltetése során a legnagyobb veszélyt a prés-formákba a benyúlás lehetősége képezi. A présformák összezáródása, a hő és a nyomás együttes hatása miatt a kéz csonkolásos balesetét okozhatja. A benyúlás lehetőségét meg kell akadályozni! A gépek életkorától függően számos megoldás terjedt el, ezek közül leggyakoribbak: kétkezes indítás, védőrács alkalmazása, mely reteszelt a présforma záródásával, a kész termék automatikus kidobása a présformából, az adagolás automatizálása, végső esetben a késztermék eltávolításához a szakaszos üzemű berendezéseknél szigorúan segédeszköz használatának megkövetelés. Ez utóbbi azért is fontos, mert a késztermék még meleg, égési sérülést is okozhat. A szakaszos üzemű présgépek veszélyes munkaeszközök körébe tartoznak. A munkáltató feladata a munkavédelmi üzembe helyezés írásos elrendelése, ha az előzetes munkavédelmi szempontú vizsgálata, melyet munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező igénybevételével kell elvégeztetni alapján is munkavédelmi szempontból megfelel az üzembe helyezés időpontjában hatályos munkavédelmi előírásoknak. 4

5 A veszélyes munkaeszközöket, így a présgépeket is, időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálat keretében vizsgáltatni köteles a munkáltató, üzemeltető. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat célja a biztonságos műszaki állapot megőrzésének ellenőrzése. A felülvizsgálatot a gép üzemeltetési dokumentációjában, gépkönyvében előírt gyakorisággal, de legalább 5 évente el kell végeztetni. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzésére szakirányú szakértői engedéllyel rendelkező személy vagy akkreditált intézmény jogosult, kizárólagosan. A felülvizsgálatról készült jegyzőkönyvet az üzemeltető munkáltatónak a következő felülvizsgálatig meg kell őriznie és hatósági ellenőrzéskor be kell mutatnia. Az időszakos biztonsági felülvizsgálat hiánya a gép további működésének hatósági felfüggesztését is jelentheti. A biztonsági berendezések üzembiztos működésének ellenőrzése napi feladat. Megbízhatóan működő biztonsági berendezések hiánya vagy ezek hibája esetén a munkáltató kötelessége a gép azonnali használatát megtiltani a hiba elhárításáig. Fontos tudni, hogy biztonsági berendezés átalakítása, cseréje, vagy egyéb változtatás esetén a munkavédelmi üzembehelyezési eljárást le kell folytatni, ismételten és az új, megváltoztatott biztonsági berendezéshez munkavédelmi megfelelőségi tanúsítványt kell beszerezni. Fröccs-sajtolás: a sajtolás egyik változata, a hőre keményedő anyagokkal alkalmazzák. A hőre keményedő műanyagot (keveréket) egy üregben, az ugynevezett ömlesztő kamrában melegítik, majd egy dugattyúval (jellemzően búvárdugattyú) a formába juttatják. Ez a forma fizikailag elkülönül a fűtött kamrától és attól független a fűtése is. Ezt a speciális eljárást a 2.1. pontban leírthoz képet akkor alkalmazzák, ha a terméknek különleges elvárásokat kell teljesítenie, mint pl. a végterméknek fémbetétet kell tartalmaznia a kis villamos kapcsolókészülékek esetében. Veszélyes munkaeszköznek minősülnek munkavédelmi szempontból! A fröccs-sajtolás elvben azonos a következőkben ismertetett fröccsöntéssel, azonban az alkalmazott gépek jelentősen eltérnek egymástól. Ezen kívül a fröccs-sajtolással hőre keményedő anyagokat, míg a következő eljárással hőre lágyuló műanyagokat dolgoznak fel. 3/3.5.3 Fröccsöntés A műanyag granulátumot vagy port az öntőformától külön álló hengerben melegítik, amíg folyékonnyá válik. Dugattyúval, általában a fúvókán keresztül, a nem fűtött, hideg szerszámüregbe (présszerszámba) nyomatják. Itt elnyeri végső formáját. Eltávolítása a szerszám nyitásával történik. A műanyag-feldolgozó iparban elterjedten használt eljárás. Nagy mennyiségű, sorozatgyártásra és egyedi darabok előállítására egyaránt alkalmazható, a szerszám cserélhető. Azok a műanyag (és gumiipari) fröccsöntő gépek, amelyeknél a munkadarab behelyezése vagy kivétele kézzel történik, veszélyes munkaeszközöknek minősülnek és a korábban leírtakat kell munkavédelmi eljárások szempontjából érvényesíteni, betartani. A fröccsöntő gépeknek lehet egy vagy több záróegysége, egy vagy több képlékenyítő és befecskendező egysége is. 5

6 A fröccsöntő gépek kialakítása sokféle lehet. Példaként néhány: körforgó tárgyasztalú gép, amelynek egy vízszintes vagy függőleges elrendezésű forgó tárgyasztalra szerelt, két vagy több zárószerkezete van, amelyek egy vagy több rögzített fröccsegységhez csatlakoznak. A mozgó asztalos vagy forgóasztalos gép olyan kialakítású, amelynek egy vagy több alsó szerszámfele van, amelyek egy asztalon vannak rögzítve. Az asztal helyzete haladó vagy forgómozgással állítható a töltő-/kivetőállás és a befecskendezési hely között. Fröccsöntő gép több szerszámmal, mozgó fröccsegységgel, olyan mozgó fröccsegységes gép, amely két vagy több, állandó helyzetű zárószerkezethez csatlakoztatható. A fröccsöntő gépek legveszélyesebb területe a szerszámtér, ahol a zárószerkezet a szerszámfelfogó lapot mozgatva sajtoló erőt fejt ki. A szerszámtérbe a benyúlás lehetőségét ki kell zárni! A benyúlás veszélyén túl veszélyforrások még: Mechanikai veszélyek, zúzódás, vágás, ütődési sérülések, amelyeket a gépi működtetésű védőburkolatok mozgása vagy az 5 Mpa-nál nagyobb nyomású tömlők ostorozó mozgása okozhat. Nyomás alatti folyadékok kiszabadulásából származó veszélyek szem-és bőrfelületi sérüléseket okozhatnak a hidraulikus, a pneumatikus vagy a fűtési rendszerek munkaközegének akaratlan kiszabadulása miatt, különösen az 5 Mpa-nál nagyobb nyomású tömlők és csatlakozóik esetében. Villamos veszélyek az áramütés vagy égési sérülések a feszültség alatt álló, villamosan vezető részek közvetlen vagy közvetett érintése miatt. Hőhatás okozta veszélyek, az üzemi hőmérséklet okozta égési vagy forrázási sérülések a fűtőrendszer tömlőinek, szerelvényeinek üzemi hőmérséklete és a fűtőközegnek a rendszerből való kiszökése miatt. Zaj által okozott veszélyek különösen a befecskendezés és a pneumatikus rendszer kivúvatása során léphetnek fel. Gázok, gőzök, porok, mint veszélyes anyagok okozta veszélyek, ezekkel a veszélyes anyagokkal való érintkezés során vagy belégzésük esetében kell számolni. Felléphetnek az alapanyag képlékenyítésekor és azt követően a szerszámba való fröccsentés vagy a szerszám tisztítása során, a terméknek a szerszámban való kezelése (vagy vulkanizálása) során, és a szerszám nyitása után is. Speciális veszélyt jelenthet a szerszám cseréje, amelyet a géphez telepített emelőszerkezettel végzik. Leesés, rossz kötözés miatti lezuhanás a munkavállalót és a környezetben tartózkodót egyaránt veszélyeztetheti. A fröccsöntésre előzőekben vázolt veszélyforrásokat értelemszerűen kell figyelembe venni valamennyi műanyag-feldolgozási eljárásnál. Terjedelmi okok miatt megismertetésükre nem kerül soraktualizálásnál egyes kérdéskörökre visszatérünk 3/3.5.4 Extrudálás Az extrudálási eljárásban a gép meglágyítja a műanyagot és az extrudáló szerszámon keresztül áthaladva kapja meg a termék a végleges formáját, amelyet hűtés után is megtart. Az extrudálási eljárást idomhúzásnak is szokták nevezni. Az extrudáló szerszám fűthető húsdarálóra emlékeztet. 6

7 Extrudálással csöveket, rudakat és ezekhez hasonló idomokat szoktak előállítani. Az extrudált csövet pl. még tovább lehet formázni, még meleg állapotában a csőbe vezetett meleg levegővel jól kitágítható. A vékony falú, nagy átmérőjűt tömlőből széthasítással olyan fólia képezhető, amelyet pl. elterjedten használ a csomagoló ipar. 3/3.5.5 Vákuumformázás Tulajdonképpen hőformázási eljárok gyűjtő elnevezése. Egy műanyaglemezt melegítenek a feldolgozó gépben, az üreges szerszám felett keretbe fogva. Amikor a hő hatására a műanyag lemez alakíthatóvá válik, szívással (vákuummal) a formára húzzák, amelynek alakját felveszi és ezt követően lehűl. 3/3.5.6 Kalanderezés A műanyag feldolgozó és gumi iparban egyaránt elterjedt eljárás. A képlékenyített anyagot két vagy több, fűtött hengerrel adagolják és lemezzé sajtolják úgy, hogy két henger közötti résen engedik keresztül, majd lehűtik. A kalanderezési eljárás rendkívül veszélyes művelete az anyag befűzése, a hengerre vezetése és a henger palástján a szétterítése. A veszélyeket a hengerek közötti kis távolság miatti kézsérülési lehetőség, a fűtött hengerek miatti hő okozta égési sérülés továbbá a forgó hengerek miatti kéz-behúzási veszély jelentheti. Megelőzés: hengerek érintésének, a hengerek közé a benyúlási lehetőség megakadályozása pl. segédeszköz alkalmazásával a befűzési-terítési műveletnél, vagy a hengereket maximális távolságba állítani a befűzéskor és leszedéskor is. További veszélyeket a hengerek tisztítása jelentheti, forgó hengerű gép tisztításakor is történtek már súlyos csonkulásos balesetek, ahogy az anyagfeladás-befűzés során is. Gyakorlatban megvalósítható pl. a léptető kapcsolós üzemmód kialakítása, amely befűzéskor és tisztításkor is alkalmazható. A hengerek közé a benyúlás megelőzését biztosítja pl. a távtartó rúd reteszelt elhelyezése is, mint egyszerűen kivitelezhető biztonsági megoldás. 3/3.5.7 Fúvó formázás Ez az eljárás az extrudálás és a hőformázás kombinácójának tekinthető. Üreges tárgyak készítésére használják, legismertebbek a műanyag palackok. 3/3.5.8 Hőformázás Hőre lágyuló műanyagot pl. kemencében melegítenek, a kerületén rögzítik és az előre megtervezett alakú szerszámba préselik dugattyúval, sűrített levegővel vagy gőzzel. Nagy méretű, egyedi tárgyak gyártására használatos eljárás. 7

8 3/3.5.9 Veszélyek, ártalmak és megelőzések A műanyag feldolgozási, alakítási eljárások többsége a jelenleg hatályos munkavédelmi előírások szerint is veszélyes gépek, munkaeszközök alkalmazásával történik. A valóságban üzemeltetett gépek műszaki technikai színvonala, életkora változó, többségük a korszerűbb követelményeket kielégíti, ami sajnos nem mindig párosul a munkavédelmi megfelelőséggel. A legfőbb veszély a gépek használatával függ össze, ami nem csak az üzemeltetési műveletekre vonatkozik, hanem az elkészítő, anyagbefűzési, tisztítási és karbantartási műveletekre egyaránt. A megtörtént súlyos csonkulásos munkabalesetek tanulságai alátámasztják veszélyességüket. A sajtoló, fröccssajtoló, fröccsöntő és fúvógépek présasztalaira négyzetcentiméterenként akár többtonnányi szerszámzáró nyomás hat. Megfelelő védőburkolat alkalmazásával és rendeltetésszerű használatával előzhetők meg a csonkulásos, zúzódásos balesetek. A gyakorlati kivitelezés során a veszélyes géprészeket burkolattal látják el. A mozgatható, eltávolítható védőburkolatokat reteszeléssel kell ellátni, működő képességét rendszeresen ellenőrizni kell. A reteszelő védőburkolat nem engedhet veszélyes mozgást a védett területen, a veszélyzónán belül. A védőburkolat nyitásakor a mozgó géprésznek le kell állnia. A műanyag lemezekkel való műveleteknél a becsípődés a hengerek közé vagy a hengerek és a feldolgozandó lemez közé a leggyakoribb és közvetlen veszélyforrás. Ezek az extrudáló és a kalanderező gépek fesztő hengereinél és leszedőinél fordulnak elő. Következményeit szintén az élet sajnálatosan bizonyította: súlyos zúzódásos, csonkulásos balesetek következtek be. Itt a védelmet úgy lehet biztosítani, hogy a megfelelő helyen kioldó szerkezetet alkalmaznak, amely azonnal leállítja a hengereket úgy, hogy a fékezési időt a minimálisra csökkenti, vagy a leállítással egyidejűleg a forgásirányt megváltoztatja. (pl. kéz behúzásának megelőzése) Veszélyes géprészek a beadagoló nyílások i., (pl. extruder etető garat) A benyúlás elleni védelmet kell biztosítani. Géprészek, anyagok magas hőmérséklete a műanyag feldolgozás sajátos veszélyforrása. Égési sérülés a következmény. Megelőzés: az 50 C feletti géprészek szigetelő burkolása ahol ez lehetséges-, egyéb esetekben egyéni védőeszköz használatának biztosítása és megkövetelése. Csúszás, elesés, botlás veszély: kezelő állások biztonságos kialakításával, az elcsepegő olaj haladéktalan eltávolításával, a rendezett anyag és késztermék tárolásával, a munkahelyi rend és tisztaság fenntartásával megelőzhető. Sztatikus feltöltődés: a műanyagok közismerten jó szigetelő anyagok, emiatt a sztatikus töltés felhalmozódhat azokon a gépeken, amelyeken a műanyag lemez, film mozog, a granulátum vagy por áramlik, mozog. A töltések elkülönülése miatt létrejövő potenciálkülönbségek elég nagyok lehetnek ahhoz, hogy gyújtóforrásként súlyos következményeket okozhassanak. Megelőzés: sztatikus feltöltődést megelőző módszerek alkalmazása (pl. adalék anyagokkal), a fémszerkezetek földelése. 8

9 Zaj ártalom: a műanyag feldolgozó gépek a végzett műveletek miatt eleve hangosak, zajméréssel a zajszint a munkahelyen mérendő és a mért értékekhez igazodó zajvédelem alkalmazandó. (Lásd a 4/2001. (IV. 28.) EüM rendeletet!) Tűz-és robbanásveszély: a műanyagok általában éghetőek. Sok műanyag finom eloszlású pora robbanó koncentrációt képes alkotni a levegőben. Megelőzéshez kollektív műszaki védelem alkalmazása és a tűzvédelmi előírások betartása mellett a munkahelyen felhasználandó és tárolt anyagmennyiségek minimálisra csökkentésével is járható megoldás. Meg kell említeni, hogy a műanyagok égéstermékei rendkívül mérgezők lehetnek, ezért a tűz megelőzése legalább annyira fontos, mint a robbanóképes közeg kialakulásának megelőzése. Veszélyes anyagok ártalmai, veszélyei: a polimerek önmagukban nem veszélyes anyagok, a monomerek azonban igen. A hőbomlás lehetőségével járó technológiáknál ezért felszabadulhat veszélyes gáz, gőz. Por ártalommal is számolni kell és ismerni kell a különböző adalékanyagok tulajdonságait, ahogy erről már volt szó. Megelőzés: zárt technológia alkalmazása, ahol ez nem teljesen lehetséges kollektív műszaki védelem alkalmazása, ha szükséges egyéni védőeszközzel kiegészítve. Külön figyelmet érdemel a különböző oldószerek használatával járó feldolgozási folyamatokban jelen lévő veszélyes gőz, folyadék. A tisztítási műveleteknél munkahely szennyező hatásukra még fokozottabban ügyelni kell. Megelőzés: munkahelyen légtér szennyező értékek mérése és a mért adatok alapján megelőző intézkedéseket tenni, a veszélyes anyag tulajdonságainak ismeretében. (Biztonsági Adatlap) Az egyéni érzékenység eltérő lehet, ezért fontos az időszakos munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégeztetése is. (Lásd a 25/2000. (IX. 30.) EüM rendeletet!) 9

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV

SZÍNHÁZI MUNKAVÉDELMI KÉZIKÖNYV Készült 2009 - ben (kézirat lezárva: 2009. 11. 21.), a korábban befolyt munkavédelmi bírságok felhasználására kiírt nyilvános pályázat során a Fiatal Színházművészetért Alapítvány által elnyert támogatásból,

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28.

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. Direct- Line Kft. HAZAI INNOVÁCIÓ TÖLTŐ- LEFEJTŐ ÁLLOMÁSOK GYÁRTÁSÁBAN Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. A tervezés

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre szakma gyakorlati oktatásához (OKJ száma: ) A napló vezetéséért felelős: A foglalkoztató vállalkozó, vállalkozás neve:.. Címe:. Ügyintéző neve,telefonszáma:... A tanuló

Részletesebben

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21.

5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETİ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI. [Az Mvt. 21. a munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) kapott felhatalmazás alapján - az érintett

Részletesebben

5. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI

5. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI - 0 -. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI Az építő- és építőanyag-ipari folyamatok gépesítésének tárgyalásakor foglalkozni kell az egyes technológiák környezetvédelmi kérdéseivel is, mivel a

Részletesebben

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet FŐBB TERMIKUS HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség 1 Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 79979-1-20/2011. Tárgy: Veszélyes és nem veszélyes hulladék be- El adó: dr. Séra Judit (jogi) gy jtés, szállítás,

Részletesebben

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái

Szakképesítés: 32 582 06 Vízszigetelő, melegburkoló Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Melegburkolatok anyagai, technológiái A vizsgafeladat ismertetése: - Melegburkolatok készítéséhez szükséges anyagok, eszközök ismerete. - Melegburkolási technológiák ismertetése központi tételsor alapján. Amennyiben a tétel kidolgozásához

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer?

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer? A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. 2. Ismertesse a pneumatikus rendszerek gépkezelő

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

18.a) Beszéljen a TAMBURG hímző gép működéséről és öltéstechnikájáról! b) Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, területeit és módszereit!

18.a) Beszéljen a TAMBURG hímző gép működéséről és öltéstechnikájáról! b) Ismertesse a környezetvédelem fogalmát, területeit és módszereit! 2 Szakmai ismeretek 1. a) Ismertesse a hímzés kialakulását és rendeltetését! (Hímzés-szövés, hímzés- csipke kapcsolata) b) Ismertesse a munkavédelem célját, feladatát és fő területeit! 2. a) Sorolja fel

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ. 3498 HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata

Tiszavárkony Község. Tűzvédelmi szabályzata Átdolgozásra került: 2008 november 10. Tiszavárkony Község Önkormányzat Tűzvédelmi szabályzata A tűzvédelmi szabályzat meghatározására a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS

Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS A "kockázat" és értékelésének fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából,

Részletesebben

Védőbevonatok Szigetelőbevonat-forrasztási segédanyag, galvanikus védelem

Védőbevonatok Szigetelőbevonat-forrasztási segédanyag, galvanikus védelem Védőbevonatok Szigetelőbevonat-forrasztási segédanyag, galvanikus védelem PLASTIK 70 Univerzális bevonat nyomtatott áramköri kártyákhoz A PLASTIK 70 gyorsan száradó, áttetsző, jó dielektromos tulajdonságokkal

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat. a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Lakóépület felújítási programja (2005) módosítására Készítette: Ghazal Mónika igazgatóhelyettes

Részletesebben

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10

Tartalomjegyzék. 2./Húsipari- húseldolgozó vállalkozások akcióellenőrzése 10 Hírlevél 2011/4. Tartalomjegyzék 1./Összefoglaló a bankok, illetve a bankok személy- és vagyonvédelmét biztosító vállalkozások foglalkoztatási gyakorlatának akcióellenőrzéséről 3 2./Húsipari- húseldolgozó

Részletesebben

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket!

Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Milyen kötésmódokat ismer? Ismertesse az oldható és nem oldhatókötéseket! Oldható kötés: Oldható kötések azok a kötések, melyek a kötőelem roncsolása nélkül oldhatóak. Ilyen kötés lehet például az ék-,

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Szám: 96.824-1-7/2013. Ea: dr. Balthazár Éva Filakné Enyedi Andrea Tóth Éva Lovrityné Kiss Beáta Berényi Anita Radócz zoltán

Részletesebben

Új módszer a lakásszellőzésben

Új módszer a lakásszellőzésben 1 Csiha András okl. gépészmérnök, főiskolai docens Debreceni Egyetem AMTC Műszaki Kar Épületgépészeti Tanszék etud.debrecen@chello.hu Új módszer a lakásszellőzésben FluctuVent váltakozó áramlási irányú,

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ

TERMÉK ADATLAP. Sika Level TERMÉKLEÍRÁS ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉK ADATLAP ÖNTERÜLŐ, CEMENTKÖTÉSŰ ALJZATKIEGYENLÍTŐ 3-15 MM-ES VASTAGSÁGHOZ TERMÉKLEÍRÁS A egykomponensű, polimerrel módosított, szivattyúzható, önterülő cementkötésű aljzatkiegyenlítő, beltéri aljzatok

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről!

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről! A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. Ismertesse a hidrosztatika fogalmát, beszéljen

Részletesebben

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT

A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT Beszámoló a I-III. negyedévben elvégzett feladatokról BIZALOM HUMÁNUM SZIGOR 1 ELŐSZÓ A foglalkoztatás biztonsága és a gazdaság kifehérítése érdekében az OMMF fő feladata

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 34 521 06 HEGESZTŐ Szakmai program 2015 1 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok:

Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok: Legfontosabb tűzvédelmi jogszabályok: 1996. évi XXXI. Törvény (tűz elleni védekezésről a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, 30/1996. (XII.6) BM rendelet, a Tűzvédelmi szabályzatról és a Tűzriadó Tervről,

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI

Részletesebben

VESZÉLYFORRÁSOK KÖVETKEZMÉNYEK MEGELİZÉS

VESZÉLYFORRÁSOK KÖVETKEZMÉNYEK MEGELİZÉS Példák az egyszerősített foglalkoztatás és alkalmi munkavállalás keretében munkát végzıket érı legfıbb veszélyekre VESZÉLYFORRÁSOK KÖVETKEZMÉNYEK MEGELİZÉS szakmai, munkavédelmi ismeretek hiánya, fizikai-,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Iktatószám: 881-1/2016. Tárgy: Győr, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodási Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatóság telephelyének egységes környezethasználati

Részletesebben

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT

Tárgy: Melléklet: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: FELSŐ TISZA VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG 4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. : Pf.:246, : (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 52 5432 06/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Kohászati technológia 2. Kohászati géptan 3. Gazdasági, munkajogi, munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 Kohászati technológia tantárgy szóbeli vizsgatételei 1. a. Ismertesse

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV

Szent László SZKI Szekszárd HELYI TANTERV Szent László SZKI Szekszárd Készítette: Kozár István 2007 HELYI TANTERV Gépészet SZAKMACSOPORT Gépiforgácsoló SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 521 09 1000 00 00 ÉRVÉNYES: 2007-től 1 / Feladatok, ismeretek, készségek

Részletesebben

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG Ügyszám: 19388/2014. Iktatószám: 82966/2014. Ügyintéző: Sturmné Laczó Andrea Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T 1.00

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Bérleti és Szolgáltatási szerződés

Bérleti és Szolgáltatási szerződés Szerződés száma: /2011. Bérleti és Szolgáltatási szerződés amely létrejött a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága (1117 Budapest, Kőrösy J. u. 7-9.), mint Bérbeadó továbbiakban Bérbeadó),

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2013. JÚNIUS 28-I ÜLÉSÉRE 10. IKTATÓSZÁM:55-3/2013. MELLÉKLET: - DB. TÁRGY: Tájékoztató a megújuló energia hasznosításával kapcsolatos Fejér megyei eredményekrıl,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató

Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? A munkavédelem szabályrendszere által érintettek Az állam A munkáltató Munkavédelmi oktatás Mi az a munkavédelem? Az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése műszaki, jogi és szervezési intézkedések rendszerével. A munkavédelem szabályrendszere

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban 1. A kiürítés első szakaszának számítását az ellenőrzött helyiségből kivezető nyílászáróig kell elvégezni. Előfordul, hogy az egymásba nyíló terek

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Üi.szám: 81475-1-13/2012. engedély Ea: dr. Petrovics György Pádár Csilla Tárgy: hulladékkezelési H A T Á R O Z A T A Holdi Környezettechnológiai

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től

xkir Tesztintézmény Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Környezetvédelem vízgazdálkodás..szakmacsoport Környezetvédelmi technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 850 01 0010 54 06 ÉRVÉNYES: től CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT

Tárgy: Mell.: HATÁROZAT Ügyszám: Ügyintéző: Telefon mellék: 312-13/2016. Székelyhidi Ferenc 226 Tárgy: Mell.: HATÁROZAT A Tarnamajor Kft. Nyírbátor 0353/1, 0348/10, 0350/1, 0341, 0327/5b, 0332/1, 0339a,b,d. hrsz. alatti ingatlanokon

Részletesebben

14.1.1. A tej tisztítása, a zsírtartalom beállítása, a tej előtárolása

14.1.1. A tej tisztítása, a zsírtartalom beállítása, a tej előtárolása 14. FEJEZET TEJPORGYÁRTÁS A szárított tejtermékeket a közvetlen fogyasztáson kívül az édesiparban, a sütőiparban és más iparágakban használják fel. A fontosabb termékek: a teljes (zsíros) és a sovány tejpor,

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Szakmai ismeret. b/ Ismertesse, milyen tűzrendészeti szabályok vonatkoznak a műanyag tekercselt padlóburkolatok

Szakmai ismeret. b/ Ismertesse, milyen tűzrendészeti szabályok vonatkoznak a műanyag tekercselt padlóburkolatok Szakmai ismeret 1. a/ Sorolja fel, milyen aljzatok készülnek fa és a műanyag padlóburkolatok alá. Vázolja fel kettőnek a rétegfelépítését a födémtől indulva! b/ Ismertesse, milyen tűzrendészeti szabályok

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Budapest, 2006. február 27. Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 8001 Székesfehérvár Pf. 137 Fax: 22/313-564

Részletesebben

"AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ

AT TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Biztonsági Igazgatóság Munka- és Tűzvédelmi Osztály FELKÉSZÜLÉSI ANYAG "AT" TÍPUSÚ TŰZVÉDELMI VIZSGÁHOZ Paks, 2012. augusztus 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. A tűz és az égés ismertetése... 3 2. Az égés jellemzői,

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiamegtakarítás az extrúzió során Habár a műanyag-feldolgozásban az energia ára csak 5%-ot tesz ki a költségek között, napjainkban a gépgyártók fejlesztéseikkel ezt is igyekeznek

Részletesebben

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet. a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról. A rendelet hatálya 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.

Részletesebben

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában

Hallgatók a Tudomány Szolgálatában MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY a MHTT Műszaki Szakosztály és a ZMNE folyóirata XXI. évfolyam, különszám, 2011.december ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM VÉDELMI IGAZGATÁS SZAK A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat

Részletesebben

2. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, MUNKAVÉDELEM

2. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, MUNKAVÉDELEM 2. MELLÉKLET ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, MUNKAVÉDELEM Általános intézkedések 1. A kijárat felé vezető utak, folyósók mindig legyenek szabadok, ne torlaszoljuk el őket! 2. A laboratóriumban hozzáférhető

Részletesebben

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés

Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés 1 Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés A találmány tárgya váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hővisszanyerős szellőztető berendezés, különösen lakásszellőzés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ FELNŐTTOKTATÁS HELYI TANTERVE a 34 521 06 HEGESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő

Tartalom. Munkabiztonság. Tisztelt Előfizetőnk! 2012. május X. évfolyam 5. szám. Munkabiztonság. Foglalkozásegészségügy. Kitekintő Munkavédelem Szakmai folyóirat 2012. május X. évfolyam 5. szám Április 15- én hatályba lépett az új szabálysértési törvény. Munkabiztonság rovatunkban értelmezzük a legfontosabb változásokat. Foglalkozás-egészségügy

Részletesebben