5. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5. ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI"

Átírás

1 ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖRNYEZETVÉDELMI KÉRDÉSEI Az építő- és építőanyag-ipari folyamatok gépesítésének tárgyalásakor foglalkozni kell az egyes technológiák környezetvédelmi kérdéseivel is, mivel a felhasznált porszerű anyagok és vegyszerek, az egyes technológiai műveletek, valamint az azt kiszolgáló gépi berendezések üzemeltetése környezeti károsodásokat okozhat. A környezetvédelmi törvények a környezetkárosítás formáit kategóriákba sorolják, melynek megfelelően az építőanyag-ipari és építési technológiák jellegzetes környezetszennyezési tényezői a következők lehetnek: Légszennyezés, melyet a szilárd ásványi porok levegőbe jutása, valamint a különböző hőkezeléssel járó folyamatok égéstermék-kibocsátása okozhat. A jegyzet..8. fejezete a cementgyártáshoz kapcsolódóan részletesen foglalkozik a légszennyezés csökkentés módszereivel és a porleválasztók típusaival, ezért e fejezet csak a beton- és az aszfaltgyártás okozta levegőszennyezés megelőzési módszereit tárgyalja. A vízszennyezés szempontjából elsősorban a betongyártási folyamat nagy vízigényű műveleteivel (adalékanyag tisztítása és hidraulikus osztályozása; betonkeverő és szállító berendezések tisztítása) kell foglalkoznunk. Az itt keletkező ipari szennyvizekre elsősorban a vízben lebegő szennyezőanyag tartalom a jellemző, és csak viszonylag kis menynyiségben tartalmazhat mérgező, vegyi anyagokat. A környezet zaj- és rezgés terhelése elsősorban azoknál az építési technológiáknál jelentős, melyeknél ütéssel, vagy vibrációval működő berendezések üzemelnek (pl. bontókalapácsok, cölöpverőgépek, vibrációs tömörítőeszközök, stb.). Ezek mellett az építkezéssel járó nagy volumenű szállítási munkák következtében jelentős mértékű lehet az ú.n. közlekedési" zaj- és rezgésszint megnövekedése is. A technológiai szennyezés alatt a különböző hulladék anyagok és bontási törmelékek lerakása miatti környezetszennyezés értendő. Csökkentésével ill. megelőzésével kapcsolatban egyre nagyobb a szerepe a hulladék anyagok és bontási törmelékek újrahasznosításának, ezért ezzel a témával a jegyzet részletesebben foglalkozik... Levegőszennyezés A levegőbe kerülő szilárd halmazállapotú, mm-nél kisebb szemcseméretű ásványi poranyagok környezetkárosító hatása általában több módon is jelentkezhet: A különböző ipari porok összetételüknél fogva mérgező hatásúak is lehetnek. Ebből a szempontból elsősorban a nehézfémek jelenléte a kritikus, melyek kis mennyiségben ugyan, de a klinkerásványokban is előfordulhatnak. A finom eloszlásban leülepedő porszemcsék közvetlenül szennyezik a környezetet. A növényzet leveleire lerakódó por csökkenti a fotoszintézist. Az állatvilágban a porral szennyezett táplálék jelenthet veszélyt, mivel az tompítja az állatok szaglás- és íz-érzékenységét. Az ipari porok emberi szervezetre gyakorolt hatására jellemző, hogy az kezdetben alig észlelhető. A megbetegedés tünetei sok esetben csak akkor jelentkeznek, amikor már visszafordíthatatlan egészségkárosodást okoznak. A porártalmak jelentkezési formái: A bőrön keresztül (pl. a cementben is előforduló krómmal szembeni túlérzékenység esetén allergiás tünetek jelentkezhetnek), Táplálkozás útján (gyomor- és bélrendszeri ártalmak), Légzőszerveken keresztül (szilikózis).

2 - 0 - A felsorolt környezeti ártalmak előfordulása nagymértékben függ a kibocsátott por koncentrációjától, melynek megengedett felső határértékeit a védettségi körzetektől függően környezetvédelmi előírások rögzítik. A légszennyezés elleni védekezés elvileg kétféle lehet: Aktív védekezésnél a légtérbe jutó szennyezőanyagok mennyiségét csökkentik. Ez a gyártási eljárások és gyártási folyamatok megváltoztatásával, zárttá tételével, automatizálásával, valamint speciális védelmi eszközök beépítésével valósítható meg. Passzív védelemnél a szennyezők mennyiséget nem csökkentik, de olyan állapotban (pl. felhígítva), vagy olyan magasságban (kémény, kürtő) vezetik ki a szabadba, hogy az talajközelben már ne okozhasson a megengedettnél nagyobb légszennyezettséget. Környezetvédelmi szempontból természetesen a két módszer közül az aktív védelmet kell előnyben részesíteni a porszerű anyagokkal kapcsolatos műveletek zárttá tételével, és megfelelő hatékonyságú* porleválasztó berendezések beépítésével. A betongyártásnál az ipari légszennyezők közül elsősorban a cement, és az egyéb porszerű kiegészítő anyagok (pl. mészkőliszt) levegőbe jutásával, a porszennyezés fordulhat elő, ehhez képest kisebb mértékben jelentkezhet a beton hőkezelésével, ill. a téli időszakban az adalékanyag melegítésével járó, vegyi szennyezésnek minősülő égéstermékek kibocsátása. A cement kiporzása az anyaggal kapcsolatos minden manipulációs munkaművelet során előfordulhat. Megakadályozására az alábbi módszerek használatosak: A legnagyobb mértékű kiporzás az ömlesztett cementnek a porsilóba való feltöltésekor, ill. a cementsilókban elhelyezett léglazító berendezések üzemeltetésekor jelentkezhet. Csökkentése silókra telepített porszűrő berendezésekkel (és azok szakszerű üzemeltetésével), a csővezetékek és a csatlakozó részeik rendszeres átvizsgálásával, a hibás tömítések kicserélésével biztosítható. A silók túltöltésének következtében is előfordulhat a cement nagyobb mennyiségű kiporzása, ezért nemcsak a siló védelme, hanem a cementpor levegőbe kerülésének megakadályozása szempontjából is fontos szerepe van a siló töltési szintjének felső határát érzékelő biztonsági rendszernek. A cementsiló és a mérlegelő berendezés közötti zárt szállító-, és adagoló berendezéseknél (cementcsiga, aerációs csatorna) a kiporzás csak tömítési hibák, vagy a csatlakozók rugalmas tömlőinek sérülésekor léphet fel, ezért a folyamat ezen szakaszán rendszeres karbantartással és megfelelő tömítőanyagok alkalmazásával kell a cement levegőbe jutását megakadályozni. A beton keverésekor elsősorban a nyitott keverőgép típusoknál lehet jelentős a cement kiporzása. Ez bizonyos mértékig csökkenthető a beton alkotók megfelelő adagolási sorrendjével, de biztonságos megoldást csak a zárt, és a töltő-, ürítő- valamint tisztítónyílásainál megfelelően tömített, légzsákkal rendelkező keverőedény adhat. A cementsilók kiporzását többnyire a siló tetején elhelyezett szövetszűrőkkel akadályozzák meg. Az itt alkalmazott tömlős (vagy zsákos) szűrők a szűrőbetétekre rárakódó por tisztításának módja, ill. a tisztítórendszer működtetése szempontjából többféle kialakításúak lehetnek: A szűrőszövet felületére lerakódott por eltávolítása alapján lehetnek: mechanikusan mozgatott (pl. vibrátorral, vagy elektromágnessel) ellenáramú, sűrített levegős lefúvatással üzemelő A tisztítóberendezés működtetése szerint: kézi működtetésű * A porleválasztás hatékonyságát a portalanítási fokkal jellemzik, ami a levegőáramban szállított, a leválasztás előtt, és azután mérhető fajlagos pormennyiség hányadosa.

3 - 0 - fél-automatikus üzemű automatizált üzemmódú Az.. ábrán bemutatott mindkét megoldásnál a kör keresztmetszetű szűrőházban () több szűrőtömlőt () helyeznek el. Ezeket a porleválasztóban úgy rögzítik, hogy a silóból a levegő csak a tömlőn keresztül, megtisztítva tudjon eltávozni. A tömlők felületére lerakódó cementpor eltávolítására az a./ változatnál mechanikus mozgatást () alkalmaznak, míg a b./ változat az ú.n. öblítőlevegős megoldás. Ez utóbbinál a silóból távozó levegő áramlásával ellentétes irányban nagynyomású levegőt nyomnak az egyes szűrőtömlőkbe, melynek hatására a felületre feltapadó cementréteg fellazul és visszahull a silóba. a. b.. cementsiló. szűrőház. szűrőtömlők. fedél. mechanikus tisztító szerkezet (vibromotor). forgó szűrőtisztító-fej. öblítőlevegő bevezetés a./ vibrált tömlősszűrő b./ öblítőlevegős porszűrő.. ábra. Cementsilóknál alkalmazott porleválasztó típusok A tömlők rendszeres tisztítása elsősorban azért fontos, mert a szűrőbetétek felületére lerakódó réteg következtében megnövekszik a szűrőnek a távozó levegővel szembeni légellenállása, ezért megnövekszik a silóban a nyomás, ami a siló töltés teljesítmény-igényének megnövekedése mellett a siló, ill. a szűrőrendszer tönkremenetelét is okozhatja. A tisztító berendezés kézi működtetése rendszerint nem eléggé megbízható, ezért a korszerű porszűrőknél fél-automata, vagy automatikus működtetést alkalmaznak: A fél-automata megoldásnál pl. a silót feltöltő csővezeték csatlakozásába egy olyan induktív közelítéskapcsoló van beépítve, amely a szállító gépjármű töltőcsövének rákapcsolásakor, majd e levételekor is elindítja és és egy adott időn keresztül üzemelteti a tömlők tisztítására szolgáló vibromotort, vagy elektromágneses vibrátort. Az automatikus vezérlésű tisztító rendszerek rendszerint a silóban uralkodó nyomástól függően működtetik a mozgató-berendezést, vagy az öblítőlevegő befúvatást. Ez utóbbi módszernél (./b. ábra) a siló feltöltése közben nem lehet az összes tömlőt egyszerre tisztítani, ezért azt szűrőnként felváltva végzik el, vagy a szűrőtisztító-fej () forgatásával, vagy a pneumatikus rendszerbe beépített vezérlőelemekkel segítségével. Az aszfaltgyártás során olyan nagy mennyiségű ásványi por és füstgáz keletkezik, amely már nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak, ezért az adalékanyagok szárításakor keletkező füstgázokat meg kell tisztítani, és abból le kell választani a gyártási folyamat különböző műveletei során felszabaduló ásványi porszemcséket. Az aszfaltkeverő telepek porelszívó rendszerébe minden olyan gépegység légtere be van kötve, ahonnan ásványi por kerülhet a levegőbe (szárítódob, melegelevátor, osztályozógép, mérlegek, stb.). A leválasztott finom szemcsés poranyag silóba kerül, ahonnan egy részét saját fillerként visszajuttatják a gyártási folyamatba (lásd még:.. ábra). A különböző porleválasztó típusok (lásd:.8. ábra) közül az áramkészülékek (porkamra, ciklon) csak elsődleges leválasztásra alkalmasak, mivel az ezekkel leválasztató szemcseméret alsó határa nagyobb, mint az aszfalt előállításakor felszabaduló ásványi porok jellemző mérete ( - 00 µm), ezért többnyire zsákos szövetszűrőket, vagy ritkábban nedves porszűrőket alkalmaznak.

4 - 0 - A szövetszűrős porleválasztókban (.. ábra) a tisztítandó levegő zsák formájú, különleges textilanyagból készült szűrőkön keresztül áramlik, miközben a porszemcsék a zsákok falán lerakódnak. A zsákok elrendezése sugaras, vagy párhuzamos elrendezésű lehet. 8 a. b ábra. Zsákos porleválasztók a./ sugaras elrendezésű; b./ párhuzamos kialakítású. szűrőzsákok,. zsáktartó keret,. tartály,. tisztítófej,. tengely,. forgatómű,. ventilátor, 8. tisztítandó levegő, 9. leválasztott porszemcsék, 0. tisztított levegő,. öblítőlevegő,. befúvató kocsi,. sínpálya. Az./a. ábrán bemutatott sugaras elrendezésű berendezés működési elve hasonló a cementsilóknál alkalmazott öblítőlevegős megoldáséval. Lényeges eltérés azonban köztük, hogy az aszfaltgyártás folyamatos porképződése miatt a zsákok tisztítását is folyamatosan kell végezni. Az ellenáramú, sűrített levegős lefúvatást a szívócső közepén ütemesen forgó, tisztítófej () végzi el, úgy, hogy a csőtengelyen () befúvott levegő az egyes szűrőzsák elemeket () azok deformálásával egymás után tisztítja meg. A nagyobb kapacitású keverőtelepeken használatos párhuzamos elrendezésű porleválasztóknál (./b. ábra) a zsákok () tisztítására a szűrőkamra mellett kialakított sínpályán () mozgó befúvatókocsit () alkalmaznak. Ezeknél a berendezéseknél a öblítőlevegő befúvatásának üteme programozottan, ill. a rendszerben uralkodó nyomásnak megfelelően történik. A nedves porleválasztóba befúvott füstgáz egy permetező vízfüggönyön halad keresztül, miközben a porszemcsék a vízcseppekkel együtt a leválasztó alján lévő iszapgyűjtőbe kerül. Ez egy igen hatékony eljárás, de aszfaltgyártásban viszonylag ritkán alkalmazzák, mivel az iszap kezelése (ülepítés, szárítás, tárolás), és abból a kőliszt visszanyerése jelentős többletmunkát, ill. költséget igényel... Vízszennyezés A különböző ipari eredetű szennyvizek a szennyezőanyag tartalom szerint az alábbiak szerint csoportosíthatók: a vízben lebegő anyagokat, kolloidokat és hordalékokat tartalmazók; szerves anyag tartalmúak; tűzveszélyes anyagokat (pl. oldószereket) tartalmazók; mérgező anyag tartalmúak; oldott ásványi anyagokat tartalmazók; radioaktív szennyezőanyag tartalmúak.

5 A felsorolt káros anyagok közül az adalékanyag előállítás nagyobb vízigényű műveletei (adalékanyag mosása és hidraulikus osztályozása) során keletkező szennyvizekre elsősorban a vízben lebegő szennyezőanyag tartalom a jellemző. Az osztályozótelepek a mosáshoz szükséges vizet többnyire saját felszíni (esetleg fúrt-kutas) vízkivételiműtől kapják, a kiépített ipari vízhálózatot ilyen célra csak ritkábban alkalmazzák. Az osztályozáshoz felhasznált víz nagy része ülepítés, ill. szűrés után visszavezethető az osztályozó rendszerbe. Az adalékanyag vizes osztályozásához szükséges nagy mennyiségű víz felhasználás mellett, a másik környezetkárosító tényező lehet, hogy a nyersanyagok folyókból, ill. tavakból való kitermelése megváltoztathatja a meder összetételét, így az eliszaposodhat, ami a folyók és tavak élővilágára is káros következménnyel járhat. (Ez is indokolja a bontott és hulladék betonok újrahasznosításának egyre szélesebb körű elterjedését, mivel ezáltal csökkenthető elsődlegesen kitermelt nyersanyag mennyisége.) A beton készítés folyamata a kiépített csatornahálózaton keresztül, vagy a talajba beszivárogva kétféle módon szennyezheti a vízkészletet: A beton tulajdonságait javító adalékszerek közül egyes vegyszerek (pl. klorid, nitrit tartalmú anyagok) mérgező hatású összetevőket is tartalmaznak. Ezek alkalmazását a lehetőségekhez mérten kerülni kell, vagy ha feltétlenül szükségesek, a környezetszennyezés elkerülése érdekében a rájuk vonatkozó felhasználási, nyilvántartási, selejtezési és tárolási előírásokat mindenkor be kell tartani. Az egyes technológiai berendezések (keverőgép, mixerkocsi, betonszivattyú) mosásakor keletkező felhígított betonzagy a magas szemcsetartalom miatt csak tisztítás után engedhető a közmű hálózatba. Az erre a célra szolgáló maradékbeton feldolgozó berendezésekkel (vagy mixermosókkal) a betonzagyban lévő adalékanyag, valamint a mosáshoz felhasznált víz jelentős része visszanyerhető, így csak az újra nem hasznosítható cementiszap (cement + a finom homok) kerül ki hulladékként a tisztítási folyamatból. A betonzagy feldolgozására szolgáló mixermosók működési elve és szerkezeti kialakítása nagyrészt hasonló a hidromechanizációs osztályozó berendezéseknél alkalmazott megoldásokhoz (serleges, kaparóláncos, szállítócsigás, stb.), azzal a kiegészítéssel, hogy a korszerű recirkulációs rendszerekhez víztisztító berendezés is tartozik. A mixermosók többsége csak egyfrakciós osztályozást végez, de gyártanak olyan berendezéseket is, amelyek a szemcsés anyagot szétbontják egy durva, és egy finom frakcióra. Ilyen készüléket mutat az.. ábra, melynél a betonzagyban lévő szemcsék közül dobrosta () választja ki az mm feletti anyagot. A rostalemezen fennmaradó szemeket a dob belső falához rögzített terelőlapátozás () továbbítja a dob végéhez, ahol kihordó kanalak () hordják fel a dobba benyúló szállítószalagra (), amely a kavics depóniába juttatja azt. A résnyílásnál kisebb szemcsék a zagyban leülepedve, a tartály aljára kerülnek, ahonnan a dobrostával együttforgó külső terelőlapátozás () a tartály végén lévő szállítócsiga garatához () továbbítja azt. A dob tengelyéhez képest keresztirányban elhelyezett szállítócsiga a finom frakciót külön depóniába rakja le. A mosó berendezés tartályában a zagyszintet túlfolyó korlátozza. Az innen eltávozó cementet és finomhomokot tartalmazó szennyvíz először egy gyűjtő tartályba (0) kerül, ahonnan zagyszivattyú () nyomja át a berendezés mellé telepített keverő-ülepítőkádakba (). A mixermosókból kikerülő szemcsés anyagok általában minden korlátozás nélkül felhasználható betonkészítéshez, a megtisztított víz hasznosítására annak összetételétől függően többféle lehetőség van: betonkeveréshez csak vegyelemzés és ph érték vizsgálat után használható, mert a víz kalcium-hidroxid tartalma, hidrogénion koncentrációja és a lebegő szilárdanyag tartalma kedvezőtlen hatással lehet a cement hidratációs folyamatára;

6 megfelelő ph érték, és maximálisa,0 g/liter szilárdanyag tartalom esetén közműcsatornába engedhető; visszavezethető a maradékbeton feldolgozó berendezésekbe. a. 8 b. 9 Homok Kavics 0. feladó garat. dobrosta. belső terelőlapátozás. kihordó kanál. szállítószalag. külső terelőlapátozás. szállítócsiga 8. mixerkocsi 9. mosóvíz csővezeték 0. gyűjtő tartály. zagyszivattyú. zagyvezeték. keverő-, ülepítőkád. keverőmű. tisztított víz elvezetés.. ábra. Maradékbeton feldolgozó berendezés (mixermosó) a./ szerkezeti vázlat, b./ elrendezési rajz.. Építési munkák okozta zajterhelés Az urbanizációs ártalmak közül napjainkban az egyik legjelentősebb tényező a zaj. A külföldi szakirodalom szerint, de a hazai felmérések is azt mutatják, hogy a zajforrások között a legnagyobb zajkibocsátó a közlekedés után, az igen előkelő" második helyen szerepel az építkezések ill. az ezekhez kapcsolódó bontási munkák okozta zajterhelés. A hang rugalmas közegben terjedő rezgésállapot, mely jelenség létrejöttéhez az alábbi folyamat minden egyes eleme szükséges: Gerjesztő energia Rezgő test Rugalmas közeg Érzékelő A levegőben (és minden gáznemű közegben) csak longitudinális hullámterjedés jöhet létre, vagyis a levegőrészecskék a terjedés irányában végeznek rezgőmozgást. Ez azt jelenti, hogy a hang terjedésének irányában nyomásingadozás lép fel. Ez a hangnyomás változás azonban rendszerint több nagyságrenddel kisebb a légköri nyomásnál. Zajnak azokat a hangjelenségeket nevezzük, amelyek az emberre kellemetlen, zavaró hatást gyakorolnak. Ez a hatás a jelenség fizikai paraméterein kívül annak időtartamától, ill. a megfigyelő személy életkorától, és fizikai állapotától is függ. A hangjelenségek mérhető jellemzői közül, ezzel a szubjektív érzettel legszorosabb kapcsolatban a hangnyomás van, ezért a zaj erősségének jellemzésére a hangnyomásból származtatott mennyiséget (a hangerőssé-

7 - 0 - get, vagy intenzitást) használják. A hangerősség (.) az egységnyi keresztmetszeten, időegység alatt átáramló energia mennyiség, amely a következő összefüggés szerint függ a hangnyomás értékétől: ahol: K a közeg (levegő) tulajdonságaitól függő állandó; p a hangnyomás értéke. I = K p, [ W/m ] (. ) Mivel a hang erősségét az emberi hallószerv logaritmikus léptékben érzékeli, vagyis a hangérzet az inger logaritmusával arányos, ezért a hangerősség mértékét is logaritmikus léptékben (decibel skálán) fejezik ki, amely a következők szerint értelmezhető: I K p p n = 0 lg = 0 lg = 0 lg, [ db ] (. ) I 0 K p p 0 ahol: p 0 a hangnyomás alapértéke (referencia szintje), amely az erre vonatkozó szabványok alapján (az 000 Hz-hez tartozó hallásküszöbnek megfelelő hangnyomás értéke): p 0 = 0, Pa. A decibel (db) valójában nem hangerősség mértékegység (bár leggyakrabban erre a célra használják), hanem csak két fizikai mennyiség arányának logaritmusa (.). Elsősorban olyan mennyiségek jellemzésére használják, melyeknél egy referencia szinthez képest több nagyságrendű* változások is lehetségesek. Ilyen a hangerősség, de pl. a környezetnek átadott rezgésszint kiértékelésekor is db skálán szokás megadni a különböző rezgésjellemzők (gyorsulás, sebesség, kitérés) megengedett értékeit. A zajszint mérésével foglalkozó hazai és nemzetközi szabványok és előírások a hangnyomás referencia szintjét (p 0) egy adott frekvenciához (000 Hz) tartozóan adják meg. Ennek az a magyarázata, hogy az emberi fül eltérő módon érzékeli a különböző frekvenciájú zajkomponenseket. Ezt igazolja az.. ábrán látható hallás- n [db] 0 Fájdalomküszöb küszöb" görbe, melyen látható, hogy az áltagos 0 emberi szervezet által érzékelhető zajszint értéke függ annak frekvenciájától. A zajforrások többségére általában jellemző, hogy azok több, különböző frekvenciához tartozó összetevőt is tartalmaznak, ezért az épületek környezetében, ill. a munkahelyeken megengedett zajszintek határértékeit előíró szabványok* az ú.n. A-hangnyomásszint megengedhető értékeit adják meg. Az A-hangnyomásszint meghatározása közvetett úton (az egyes zajkomponensek mért értékeiből, számítás útján), vagy közvetlenül e cél- f [Hz] ra kialakított mérőrendszerekkel lehetséges... ábra. Zajforrások összehasonlítása * A db-skálán minden 0 db szintkülönbség a vizsgált jellemző 0-szeres értékének felel meg, így pl. az.. ábrán a hallásküszöb" és a fájdalomküszöb" közti kb. 0 db eltéréshez 0 -szoros hangnyomásszint változás tartozik Metró szerelvény áthaladása Nagy üzlet vagy zajos iroda Hallásküszöb Átlagos gyár Átlagos lakótér * MSZ 8 Épületek környezetében és helyiségeiben megengedett zajszintek, MSZ 8 Munkahelyen megengedett zajszintek Halk suttogás

8 - - A megengedhető hangnyomásszintek alapértékeinél a különböző szabványok általában különbséget tesznek a napszaktól (nappal, éjszaka), az adott terület besorolásától (üdülőterület, lakóterület, ipari üzem, stb.), időtartamától és az épület típusától (orvosi rendelő, tanterem, lakószoba, stb.) függően, valamint aszerint, hogy a zajhatás az épületek környezetére, vagy annak belső helyiségeire vonatkozik-e. Az építési, és az avval kapcsolatos bontási munkák során a környezet legnagyobb zajterhelését az ütéssel, valamint vibrációval dolgozó berendezések üzeme okozza, így például: Az adalékanyag előkészítési folyamatának minden művelete jelentős zajkibocsátó. Mivel ezeket a üzemeket többnyire a lakóépületektől nagyobb távolságra telepítik, az itt alkalmazott berendezésekre az ipari körzetekre, ill. a munkahelyekre érvényes zajszint határértékek vonatkoznak: A törőgépek két alaptípusa, a nyomással ill. az ütközés révén aprító berendezések közül, az utóbbiak jelentik a nagyobb zajforrást. A mechanikus osztályozás egyrészt a vibráció, másrészt a mikrodobásos anyagáramlás miatt igen magas zajszintet hoz létre. A rostaszerkezet gumirugós megtámasztásával, ill. gumiból vagy műanyagból készült rostalemezek beépítésével a rezgésszint csökkenthető, de ilyen gépek környezetében is a zajszint többnyire meghaladja a zajos munkahelyekre vonatkozó 8 db(a) szintet, ezért a dolgozók halláskárosodásának megelőzése érdekében egyéni zajvédő eszközöket kell alkalmazni. Az adalékanyag mozgatási műveletinél elsősorban a vibrációs adagolók üzeme jár jelentős zajjal, de a szállítószalagok is számottevő zajforrások lehetnek, különösen akkor, ha a szállítószalag görgők rendszeres felülvizsgálatát elhanyagolják. A korszerű betongyári technológia zajkibocsátása (ha az előre osztályozott adalékanyaggal dolgozik) többnyire nem haladja meg a munkahelyekre megengedett határértéket, de a betonüzemek telepítésekor figyelembe kell venni, hogy a nagy volumenű szállítási feladatok miatt a környezetet érő közlekedési zajok" is megnövekedhetnek. A betonelem előregyártó üzemek zajkibocsátására a környezet szempontjából a betongyárakra leírtak érvényesek, de ezeknél az üzemeknél a munkahelyi zajszint különösen vibrációs tömörítés esetén jelentős mértékben meghaladhatja a megengedett értéket. A különböző vibrációs tömörítőeszközök közül a legnagyobb zajterhelést az ütverezgő vibrátorasztalok és a pneumatikus zsaluvibrátorok okozzák, ezekhez képest sokkal kedvezőbbek a rögzített sablonnal dolgozó vibroasztalok, a felületi vibrátorok, valamint a rúdvibrátorok. A zajterhelés szempontjából nagyon fontos a tömörítés időtartama is, ezért a munkahelyi zajszint miatt is lényeges, hogy a betontömörítő vibrátor rezgésjellemzői az adott tömörítési feladatnak megfelelően legyenek meghatározva. Az építéshelyi betonbedolgozás során a legjelentősebb zajterhelést a beton vibrációs tömörítése okozza, amelyhez hozzájárulhat a beton szállításával járó közlekedési zajszint megnövekedése is. A bontási munkák zajkibocsátása nagymértékben függ az alkalmazott bontási technológiától (robbantás, rombológolyó, bontókalapács, roppantóollós munkaszerelék, stb.). Az egyes építőgépekre vonatkozó zajszintek (japán szabvány).. táblázat. Géptípus Megengedett hangnyomás, db(a) Cölöpverők, és cölöp kihúzógépek 8 Szegecselő kalapácsok 80 Sziklafúrók, bontókalapácsok Kompresszorok Betonterítő gépek, adagolók

9 - - Az építési zajszintre vonatkozó hazai rendeletek előírják, hogy a munka megkezdése előtt a kivitelező köteles az illetékes környezetvédelmi hatóságtól zajkibocsátási határérték megállapítást" kérni, és annak betartásáról gondoskodni. A határérték megállapítására vonatkozó kérvényben ismertetni kell az egyes zajforrásokat, azok hangteljesítmény-szintjét, valamint a zaj csökkentésére tervezett megoldásokat és a határérték megállapításához szükséges egyéb adatokat. Egyes külföldi szabványok (pl. USA, Japán) előírják a legnagyobb zajforrásnak minősülő építőgépek zajszintjének megengedhető értékét is (lásd:.. táblázat). A zajvédelemnek alapvetően kétféle módszere ismert: aktív védelem (a gépek által kisugárzott zaj intenzitásának csökkentése); passzív védelem (a környezetnek átadódó zajterhelés csökkentése.) A gyakorlatban a zajcsökkentés csak komplex módon, vagyis a gazdaságosan alkalmazható zajcsökkentési megoldások együttes alkalmazásával oldható meg. A konkrét megoldási módszerek a következők lehetnek: A legegyszerűbb megoldás, zajszegény építőgépek és építési technológiák választása, pl. vibrációs gépeknél acélrugók helyett gumirugók beépítése; a beton tömörítési módszerének megváltoztatása; bontókalapács helyett roppantóolló alkalmazása. Ugyanakkor ennek az adott építési technológiából adódó korlátai is vannak, pl. egyes cölöpverőgépek zajszintje a 00 db(a)-t is meghaladja, ezt ugyan lehet csökkenteni egy másik, a cölöpverőgépek közül zajszegénynek minősíthető berendezéssel, de ezek zajszintje (lásd:.. táblázat) is magasabb lehet az épületek környezetére megengedett legnagyobb értéknél (pl. ipari terület esetén: 0 db) is. Az egyes gépek munkába állításának időbeli eltolása és a nagy hangteljesítményű berendezések üzemidejének csökkentése. Az adott építési terület akusztikai szempontokat is figyelembe vevő elrendezése (pl. a helyhez kötött építőgépeket a védendő épülettől a lehető legtávolabbra kell elhelyezni, és ki kell használni a természetes és mesterséges akadályok árnyékoló hatását). Zajelnyelő, vagy zajvisszaverő falak és burkolatok, ill. védőernyők alkalmazása. A gépek üzemállapotának rendszeres felülvizsgálata, pl. a keverőgépeknél lapátozás résméretének megnövekedésekor a lapátok alá beszoruló szemcsék mérete növekszik, ami a kibocsátott zaj növekedésével is jár; vagy vibrációs gépeknél a kilazuló csavarok következtében jelentősen megnövekedhet a zajszint. Megfelelően beállított műszaki paraméterek, pl. mikrodobásos szállításnál a kritikus hajítási tényező fölött üzemelő gépeknél a zajszint jelentősen megnövekszik, ugyanakkor a szállítási teljesítőképesség is lecsökken, azaz ugyanakkora az anyagmennyiség osztályozásához hosszabb időtartam szükséges, ezért a zaj hatásideje is növekszik... Mechanikai rezgések környezetkárosító hatása A gépek üzemeltetésével mindig együtt járó kisebb-nagyobb mértékű mechanikai rezgések nemcsak, mint zajforrások károsíthatják a környezetet, hanem közvetlen dinamikai hatásuk révén is. Eltérnek a zaj jelenségtől abban is, hogy a szerkezet rezgése nemcsak a gép közelében dolgozó emberekre, hanem a szilárd közegben (pl. talaj) való terjedése miatt a gépek környezetében lévő többi berendezésre, ill. a környező épületekre is veszélyes lehet. Emiatt a gépek által okozott rezgések megengedhető értékét korlátozó előírások és szabványok többféle szempont alapján is korlátozzák a rezgésszintet, ezek: Ergonómiai szempontok (az emberi test rezgés-érzékenysége alapján); A berendezés környezetében elhelyezkedő építmények károsodása szempontjából; A gépi berendezések védelme szempontjából (az adott berendezés méreteitől és tech-

10 - - nológiai szerepétől függően megadott rezgés szigorúsági fokozatok). Egy bizonyos szintet meghaladó mechanikai rezgés az emberi szervezetben átmeneti (látászavarok, egyensúlyvesztés, figyelemcsökkenés, stb.), vagy tartós egészségkárosodást (a véredények és az idegszövetek deformációja miatti mozgásszervi megbetegedések, csontritkulás ill. a gerincoszlop meszesedésének felgyorsulása, stb.) okozhat. Hasonló hatásuk lehet a mechanikai impulzusoknak, vagy ütéseknek is, sőt ezen dinamikai hatások bizonyos gyorsulásszint felett a belső szervek (pl. agy, szív) súlyos károsodásával is járhatnak. Az emberi test rezgésérzékenységére vonatkozó vizsgálatok kimutatták, hogy: Az emberi szervezet érzékenyebb a hosszirányú (Z irány: talptól a fej felé) rezgésekre, mint a keresztirányúakra (X és Y irány). A különböző irányokban a maximális rezgésérzékenység eltérő frekvencia tartományban jelentkezik: X és Y irányban: - Hz; Z irányban: - 8 Hz; Egészség károsító hatása a frekvencia mellett a rezgés időtartamától is függ óra A mechanikai rezgés egészség károsító hatása miatt munkavédelmi szabványok* rögzítik a gépi berendezések kezelőelemeinek megengedett rezgésszintjeit, ill. a gépeken, vagy annak közelében dolgozókat érő rezgésterhelést, ill. annak megengedett időtartamát. A szabvány a megengedhető rezgésszintek szempontjából a munkahelyeket kategóriára sorolja. Ezek közül a vibrációs gépek és a tehergépjárművek vezetése a legnagyobb rezgésterhelésű,. kategóriába tartoznak (lásd:.. ábra). Rezgésgyorsulás [ m/s ] 0 óra X, Y irány 0 perc 8 óra 0 óra Z irány 0 perc 0,0,0,0 0,.. ábra. Az emberi testre ható megengedett rezgésszintek (MSZ 8) 0, 0,,0,0, Frekvencia [ Hz ] Az épületekre megengedhető rezgésszintek értékeit nemzetközi szabványok mellett, a "Rezgések épületre gyakorolt hatása" c. magyar szabvány (MSZ 08-99) rögzíti. Ebben többnyire épület típusonként adják meg azokat a különböző frekvencia-tartományokhoz tartozó rezgéssebesség amplitúdó határértékeket, amely alatti rezgésszintek esetén: az épületeken használati értéket csökkentő károsodások várhatóan nem keletkeznek". A említett szabvány négy épület-kategóriát különböztet meg. Ezek:. Ipari és hasonló jellegű épületek. Lakóépületek és hasonló jellegű épületek. Épületek, amelyek különleges rezgésérzékenységük miatt nem tartoznak az előzőekhez, és különlegesen fontos a védelmük (pl. műemlékek). Statikailag bizonytalan, az építési előírásoknak meg nem felelő épületek Az MSZ 08 a megengedhető értékek előírásakor figyelembe veszi a rezgéshatás időtartamát is, így megkülönböztet: Rövid idejű rezgéseket", melyek hatásidejük alapján nem okozhatnak kifáradást, Nem rövid idejű rezgéseket", melyek az épületben kifáradást okozhatnak. * MSZ 8 Az egész emberi testre ható munkahelyi rezgések megengedett értékei ISO Egész emberi testre ható rezgések értékelésének irányelvei.

11 - - Rövid idejű rezgéseknél annak frekvenciájától függően az első három épülettípusnál a szabvány pontosan megadja a károsodást még nem okozó rezgésszinteket (.. ábra). A negyedik csoportra pontos adatokat nem közöl, a megengedhető rezgésszint megítélését szakértői mérlegelésre bízza. Nem rövid idejű rezgéseknél az. és. é- pület-csoportra ugyancsak az.. ábra szintjei a mértékadók, míg a másik két épületkategória esetén a rezgésszint minősítéséhez a szabvány egyedi szakértői elbírálást ír elő. Rezgéssebesség, mm/s ipari épületek. lakóépületek. műemlék épületek Frekvencia, Hz.. ábra. A rezgéssebesség megengedett irányértékei (MSZ 08) Az MSZ 08 diagram formában közli a megadott határértékek feletti rezgéssebességeknél várható szerkezeti károsodások előfordulásának valószínűségét is, míg más nemzetközi előírások károsodási szinteket (.. ábra) adnak meg, ill. előírják, hogy az egyes határértékeket meghaladó rezgésszintek esetén szükség van-e további feszültség vizsgálatok végzésére. Jelölés: a. : érzékelési küszöb; a. - b. : károsodás lehetetlen; b. - c. : kár igen valószínűtlen; c. - d. : kár nem valószínű, de feszültség vizsgálat ajánlatos; d. felett : kár lehetséges, feszültség vizsgálat szükséges... ábra. Az épületek födémjére vonatkozó rezgésgyorsulás amplitúdók határértékei (DIN 0) Rezgésgyorsulás [ m/s ] 0,0,0,0 d. c. b.,0 0, 0, 0, a. 0,0 0,0 0, Frekvencia [ Hz ] Az előzőekből kitűnik, hogy a megengedett rezgésszint értéke, mind az emberi szervezetre, mind az épített környezetre nemcsak a rezgés erősségétől, hanem a frekvenciától is függ. A gépi berendezések által okozott, a környezetnek átadott rezgésekre általában jellemző, hogy az rendszerint több, különböző gerjesztő hatás eredőjeként alakul ki, másrészt az egyes építményen észlelhető rezgésszintben a gépek üzemeltetéséből adódó gerjesztő hatás mellett lényeges szerepe lehet az adott épület egészének, ill. egyes szerkezeti részeinek rugalmas, és csillapítási jellemzőinek, valamint a rezgésforrás és az épület közti altalaj tömörségének, és egyéb rezgéstani jellemzőinek is. A rezgések jellege alapján vizsgálva, a gépi berendezések által a környezetnek átadott rezgések lehetnek: Harmonikus (szinuszos) jellegűek, amely pl. a kiegyensúlyozatlan tömegek harmonikus körmozgása révén jön létre. Elsősorban ez a rezgésforma jellemzi a betontechnológiai gépek között nagy számmal előforduló vibrációs berendezéseket is. Periodikus rezgésnek az időben szabályosan ismétlődő rezgésjeleket nevezzük. Ezek a harmonikus rezgéssel szemben nem egy, hanem több, különböző frekvenciájú rezgésösszetevőt is tartalmaznak (pl. ilyen a többfrekvenciás vibrátorok okozta rezgés). Sztochasztikus (vagy statisztikai) jellegű a rezgés, ha az nagyon sokféle, részben véletlenszerűen változó amplitúdójú és frekvenciájú rezgéskomponensből áll össze. Ez a rezgésforma jellemzi pl. a gépek elhasználódásából származó rezgés komponenseket, vagy a közlekedés okozta rezgéseket.

12 - - Tranziens rezgés az időszakosan fellépő egyedi impulzusok hatására alakul ki, melyre jellemző, hogy az ütközés hatására kialakuló magas rezgésszint általában viszonylag gyorsan lecsillapodik (pl. cölöpverő gépek, bontókalapácsok okozta rezgések). Az építési munkák során a zajforrásokhoz hasonlóan a rezgésforrások szempontjából is két jellegzetes rezgésokozó jelentkezhet, a közlekedés okozta rezgések, valamint a vibrációval, vagy ütési impulzusokkal működő gépek üzemeltetésekor fellépő rezgések. A közlekedés okozta rezgések környezeti hatása függ: az épület melletti útpálya szakaszok forgalmi jellemzőitől (gépjárművek típusa, száma, sebessége, követési távolsága, stb.); az útburkolatok minőségétől (burkolati hibák nagysága, és eloszlása; az alépítmény merevségi és csillapítási jellemzői); az épületben, ill. annak közvetlen közelében fellépő, egyéb gerjesztő hatásoktól; az épület és az útpálya alapozásának kapcsolata, valamint a környező altalaj minőségének merevségi és csillapítási jellemzői. A emberi szervezetre ható, ill. a környezetnek átadódó rezgésszint csökkentésnek elméletileg kétféle módszere van: Rezgéscsökkentéskor közvetlenül a rezgésforrásnál csökkentik a rezgésszintet (pl. a berendezés forgórészeinek kiegyensúlyozása, az egyes szerkezeti elemek rezonáns üzemállapotának megszüntetése a gerjesztés fordulatszámának, vagy az egyes szerkezeti részek sajátrezgés szögsebességének elhangolásával, stb.). A rezgésmentesítésnél a környezetnek átadott rezgésszintet (aktív rezgésmentesítés:.8/a. ábra), vagy a környezetből érkező rezgéseket (passzív rezgésszigetelés:.8/b. ábra) mérséklik. a. A b. t t A t t A A. rezgésforrás. gépalap. csillapító rugó. talaj. rezgésmentesített berendezés.8. ábra. Rezgésmentesítés módszerei a./ aktív; b./ passzív Az általános műszaki gyakorlatban rendszerint a gép által keltett rezgések csökkentése a cél, mivel általában a berendezés üzemeltetésével együtt járó mechanikai rezgés mind a gép, mind annak környezete szempontjából rendszerint károsnak minősíthető. Mindez sajátos rezgésgerjesztő feladatuknál fogva csak korlátozott mértékben vonatkozhat az építőiparban széleskörűen alkalmazott vibrációval, vagy a dinamikus hatással üzemelő berendezések ezért ezeknél többnyire csak rezgésmentesítés módszereit lehet alkalmazni. A vibrációs gépeknél alkalmazható rezgésmentesítés módszerei nagyrészt hasonlóak az.. fejezetben ismertetett zajcsökkentési megoldásokhoz, de az ott leírtak mellett a következőket is figyelembe kell venni: A rezgésmentesítés csak a gép egyes szerkezeti egységeire (vázszerkezet, kezelőállás, hajtóegység, stb.) vonatkozhat, mivel a munkaeszköz rezgésszintjének csökkentése a gép hatékonyságát is lecsökkentené, ill. alkalmatlanná tenné az adott feladatra. A rezgés-terjedésre általánosan jellemző, hogy a rezgésszint értéke a rezgésátadó felülettől távolodva a közvetítő közeg csillapító hatása miatt a fokozatosan lecsökken. Emiatt

13 - - például, ha egy felületi vibrátort szilárd felületen, megfelelő csillapító alátét nélkül kapcsolnak be, a környezetet lényegesen magasabb rezgés-terhelés éri, mint a berendezés üzemszerű használata esetén. A vibrációs gépek által keltett (többnyire harmonikus, vagy periodikus) rezgés frekvenciája - 00 Hz közötti, míg az impulzus jellegű gerjesztéssel üzemelő berendezések (döngölőgépek, bontókalapácsok) ütésszáma alacsonyabb ( - Hz), de az ütéskor kialakuló rezgéskép mindig tartalmaz a gerjesztő rezgés frekvenciájának többszörösein jelentkező rezgéscsúcsokat (felharmonikusokat) is. Mivel a környezet számára az alacsony frekvenciájú rezgések a veszélyesebbek (lásd... és. ábrák), ezért a lehetőségekhez mérten a két géptípus közül a vibrációs gépeket kell előnyben részesíteni... Bontott építőanyagok és hulladékok újrahasznosítása Az építéssel, az építőanyagok és szerkezetek készítésével, valamint a felújításokhoz kapcsolódó bontási tevékenységgel együtt jár hulladék, ill. gyártási selejt keletkezése. Mivel az erre vonatkozó statisztikai adatok szerint a kommunális hulladékok után a legnagyobb mennyiséget a különböző építési hulladék képviselik, ugyanakkor az építési hulladékra általában jellemző, hogy az nagyrészt újrahasznosíthatók, ezen anyagok másodlagos felhasználását környezetvédelmi és gazdasági szempontok is egyre inkább szükségessé teszik, mert: Telítődnek a lerakásra szolgáló területek, és az új telephelyek igénybevétele egyre költségesebbé válik. Az építési nyersanyagforrások korlátozottak, ezért a velük való takarékosság is az újrahasznosításukat indokolja. A bontott építőanyagok jelentős energiamennyiséget hordoznak magukban, ezért feldolgozásukkal energia-megtakarítás is elérhető. Az építési hulladékokból kialakított lerakóhelyek és depóniák nem illeszkednek környezetünkbe, a tájvédelmi szempontok is az újrahasznosítás mellett szólnak.... Építési hulladékok jellemzői Az építőiparban használatos anyagok döntő többsége ugyan nem minősül a természeti környezet számára veszélyes anyagnak, de viszonylag kis volumenben az építési tevékenységben is alkalmaznak olyan anyagokat, melyek károsak a környezetre (pl.: hőszigetelő azbeszt-paplanok, egyes beton adalékszerek, stb.). Ez utóbbiak kezelésére külön előírások vonatkoznak, ezért ezeket nem szabad a többi hulladék anyaggal együtt feldolgozni. Az építési hulladékok csoportosításakor az újrahasznosítás szempontjából legfontosabb az anyag minőség szerinti összetétele, ami nagy részben a hulladék származási helyétől függ: Az útpálya bontásából származó anyagok a legegyenletesebb összetételűek, mivel azok többségükben vagy csak aszfaltot, vagy csak betont tartalmaznak. A gyártási selejt a termék típusától függően már többféle eltérő tulajdonságú anyagból állhat össze (pl. vasbetonnál beton és betonacél). Az ilyen jellegű hulladékokra jellemző, hogy az általában csak néhány komponensből állnak, az anyaguk összetétele ismert, és viszonylag egyszerű eszközökkel szelektív gyűjtésük is megoldható. Az épületek bontása és felújítása során keletkező hulladékok összetétele rendkívül változó mind az anyagok minősége, mind mennyisége szempontjából. Újrahasznosításuk legnagyobb problémája, hogy szétválogatásukat és szelektív tárolásukat a keletkezés helyén kellene megoldani (ami kis mennyiségek esetén rendkívül nagy hely- és költségigényű), mivel a feldolgozó üzemekben utólagosan csak szemrevételezéssel és kézi válogatással végezhető el.

14 - - A hulladék akkor válik a feldolgozhatóság szempontjából is értékes alapanyaggá, ha azokat keletkezésükkor, ill. tárolásukkor (a minőségüknek megfelelően) szelektíven kezelik, mivel az utólagos szétválasztásuk ha lehetséges is igen költséges eljárásokat igényel. Az építési hulladékok ipari feldolgozása területén legkorábban a bontott aszfalt újrahasznosítása kezdődött el, és ez napjainkra már olyan szintet ért el, hogy az e célra kialakított burkolatfelújítási technológiákkal, ill. az ahhoz kialakított célgépekkel egyes fejlett országokban már a bontott aszfalt 90-9 %-át hasznosítják. Ez többféle okkal is magyarázható: az aszfalt kötőanyaga (bitumen) a felmelegítés után nagyrészt regenerálódik, ezért bizonyos feltételek között újabb kötőanyag hozzáadása nélkül is felhasználható; a bontott aszfalt rendszerint nagymértékben homogén, nem tartalmaz egyéb hulladékokat, ezért közvetlenül is alkalmas feldolgozásra, a közművezetékek telepítése és javítása valamint a közutak kopórétegének rendszeresen ismétlődő felújítása során ez az anyag folyamatosan és viszonylag nagy mennyiségben újratermelődik. A hidraulikus kötésű építési hulladékok és bontott anyagok közül csak az útépítési betonok bontásakor keletkező hulladék rendelkezik az előzőekhez hasonló kedvező tulajdonságokkal, mivel ez az anyag általában csak kis mennyiségben tartalmaz az eredeti ásványi nyersanyagoktól eltérő, szennyezőanyagnak minősíthető anyagokat (aszfalt, talaj maradványok, betonacél, szerves anyagok, stb.), valamint a felbontott beton összetétele is viszonylag állandónak tekinthető. Mindehhez az is hozzátartozik, hogy a bontott útburkolati anyagban leggyakrabban előforduló aszfalt szennyezés megközelítőleg - 0 tömeg%-ig nem rontja le a zúzottbeton adalékanyaggal készült beton szilárdsági jellemzőit, sőt az ilyen anyag hajlítószilárdsága bizonyos mértékben kedvezőbb, mint az azonos összetételű homokos-kavics adalékanyaggal készült betoné. Az épületek bontásából származó hulladékok öszszetételében a legnagyobb volument a falazóanyag és a beton teszi ki (lásd a.9. ábrát, amely egy német felmérés szerinti összetételt mutatja), ezért ipari szinten is elsősorban e két anyag feldolgozásával foglalkoznak..9. ábra. Épületbontási törmelék összetétele % műanyag 0% beton % fa % vakolat % falazóanyag A hidraulikus kötésű építési törmelékek (beton, tégla, cserép, stb.) felhasználásának hagyományos területe a különböző árkok, hátfalak, elhagyott bányagödrök feltöltése. A vegyes építési törmelékek ilyen célú, válogatás nélküli felhasználása nem tekinthető teljes értékű újrahasznosításnak, mivel egyrészt az anyagok mechanikai tulajdonságai a törmelék rendkívül ingadozó összetétele miatt nem hasznosíthatók kellő mértékben, másrészt az így feltöltött terület utólagos beépítésekor gondot okozhat a változó összetételű és teherbírású altalaj. Az építési hulladék feldolgozásának technológiája nagy részben hasonló az ásványi nyersanyagoknál megismert módszerekével, de a bontási hulladékok sajátos tulajdonságai miatt (összetétel, törmelékdarabok mérete, stb.) újrahasznosításuk sok esetben többfokozatú előkészítést igényel. Az alkalmazandó aprítási és szétválasztási fokozatok számát a törmelékdarabok kezdeti mérete mellett, a szennyezettség mértéke és a szennyezőanyagok milyensége is befolyásolhatja. A bontott aszfalt és a hidraulikus kötésű építési hulladékok nemcsak összetételükben, hanem kötési folyamatukban is eltérőek, ezért a kétféle építőanyag újrahasznosítási lehetőségei, és feldolgozási technológiájuk is különböző.

15 Bontott aszfalt újrahasznosítása A különböző építési hulladékok közül a legkiforrottabb eljárásokat a bontott aszfalt újrahasznosítására dolgozták ki. Ezt elsősorban a bontott aszfalt (újrahasznosítás szempontjából) előnyös tulajdonságai (... fejezet) indokolják. Az elvégzett anyagvizsgálatok szerint a bontott aszfalt a feldolgozása után nem nyeri vissza teljes mértékben eredeti tulajdonságait, ezért másodlagos hasznosítására a következő módszereket lehet alkalmazni: Az eredeti felhasználási módhoz képest, alacsonyabb követelményű burkolatok készítése a bontott aszfalt egyszerű újramelegítésével és átkeverésével, elsődleges nyersanyagok hozzáadása nélkül. Tetszőleges minőségi követelményű burkolatok készítése a bontott anyagnak az elsődleges alapanyagokhoz való megfelelő arányú hozzákeverésével. Szórt útalapok készítése, a bontott termék aprításával kapott egyenletes szemszerkezetű törmelék felhasználásával. Az így készült alapra kipermetezett bitumenemulzió, vagy higított bitumen a bontott aszfalt elöregedett kötőanyagát regenerálja, és ezzel a hagyományos bitumenes útalapokéval egyenértékű pályaszerkezet hozható létre. A bontott aszfalt feldolgozásának alapvetően kétféle technológiája ismert: keverőtelepen való feldolgozás, helyszíni felújítás. A kétféle módszert összehasonlítva, a helyszíni burkolat-felújítás előnye, hogy elmarad mind a bontott, mind az újrakevert aszfalt szállítása. Hátránya viszont, hogy sajátos berendezéseket igényel, valamint a keverőtelepi feldolgozáshoz képest az időjárási tényezők nagyobb mértékben befolyásolják az elkészített burkolat minőségét.... Aszfaltburkolatok bontási technológiái A bontott aszfalt feldolgozásához szükséges anyag-előkészítési műveletek (aprítás, osztályozás, tisztítás) elsősorban a felbontott aszfaltdarabok méretétől függenek. E szempontból alapvetően kétféle bontási technológiát különböztethetünk meg: Aszfaltmarógépek használatakor amennyiben az anyag nincs hosszas tárolási műveletnek kitéve a felmart apró szemcsés aszfalt általában minden további feldolgozás nélkül juttatható be a keverőtelepi folyamatba, vagy helyszíni burkolatfelújító célgép alkalmazása esetén átkeverés és feljavítás után visszaépíthető a burkolatba. A felújítási munkáknál használatos forgótárcsás aszfaltvágógép és bontókalapács alkalmazásakor a felbontott anyag megközelítőleg mm-es aszfaltdarabokból áll. Az ilyen nagyméretű anyag helyszíni burkolat-felújításra nem alkalmas, de nem lehet azt közvetlenül sem a keverőgépbe*, sem a szárítódobba feladni. A nagy aszfaltdarabok felmelegedése ugyanis lényegesen nagyobb időt (vagy magasabb hőfokot) igényelne, mint a szemcsés zúzaléké, emiatt egyrészt aránytalanul megnövekedne a keverési ciklusidő, másrészt a nagy darabok felszíni rétegeiben a bitumen könnyebben túlmelegedhet, ami a keverék minőség-romlását eredményezheti. A felújításra kerülő burkolatok bontási munkáihoz különösen nagyobb felületek esetén a hagyományos bontószerszámok mellett, egyre szélesebb körben alkalmazzák a marótárcsával, vagy maróhengerrel ellátott munkagépeket. Az aszfaltmarógépek vagy önjáró célgépként * Ez alól kivételt képeznek azok a közvetett fűtésű aszfaltfőző berendezések, melyeket kifejezetten bontásból származó, öntöttaszfalt darabok feldolgozására alakítottak ki.

16 - 9 - kerülnek kialakításra, de készítenek rakodógép, vagy kotrógép munkaeszközének helyére szerelhető, marótárcsás, vagy maróhengeres adaptereket is. Az aszfaltmarógép munkaeszköze egy forgómozgású henger, melynek palástján csavarvonal mentén nagy szilárdságú anyagból kialakított bontófogak vannak elhelyezve. A maróhengerek, valamint az azon elhelyezett marófogak kialakítása a bontásra kerülő burkolati anyag minőségétől (aszfalt, beton, vagy stabilizációs réteg), és rétegvastagságától függően többféle lehet. Így pl. az.0/a. ábrán látható durva osztású maróhengerek elsősorban nagyobb vastagságú alaprétegek, vagy stabilizációs rétegek bontására alkalmasak, míg a finom osztású maróhengereket (.0/b. ábra) a felső burkolati réteg marására használják. a. b. c..0. ábra. Aszfaltmaró munkaeszközök a./ durva osztású maróhenger b./ finom osztású maróhenger c./ marótárcsa Az.. ábrán bemutatott önjáró aszfaltmarógépnél a maróhenger () által felmart szemcsés aszfalt először egy kihordó szalagra () jut, ahonnan az anyagot egy forgatható ill. billenthető módon kialakított szállítószalag () segítségével szállítójárműre rakja. Az ábrán bemutatott nagyteljesítményű mobil berendezésnél a marási mélység a lánctalpak () helyzetének szabályozásával () állítható ábra. Önjáró aszfaltmaró berendezés. maróhenger,. kihordó szalag,. feladó szállítószalag,. motor + hajtómű,. haladómű,. munkahenger (munkaszint beállítás),. munkahenger (feladó szalag billentés), 8. forgatómű, 9. ellensúly A felmart aszfaltszemcsék mérete a maróhengeren elhelyezett bontófogak kialakításától és elrendezésétől, valamint a munkaeszköz sebesség-viszonyaitól (forgási és haladási sebesség értéke, ill. azok aránya) függ. Ezen jellemzőket úgy választják meg, hogy a felmart aszfalt szemcsemérete megfeleljen a további feldolgozás igényeinek. Ugyanakkor egyes esetekben szükség lehet a felmart aszfalt utólagos aprítására is, pl. ha hosszabb idejű tárolás alatt az egyes szemcsék nagyobb darabokká állnak össze, vagy ha a készítendő új burkolati réteg maximális szemcsemérete kisebb töretméretet igényel. A bontókalapáccsal felbontott nagy méretű, lemezes aszfaltdarabok aprítására az ütéssel, és a nyíró igénybevétellel üzemelő gépek alkalmasak. E célra a hagyományos törőgépek közül elsősorban a röpítő-, a kalapácsos-, a hengeres- és a vágókéses törők használhatók, de készítenek kifejezetten aszfalt aprítására szolgáló gépeket is. Az.. ábrán látható aszfalt törő-osztályozótelep mindkét aprítási fokozatában sajátos kialakítású aszfalt-törőgépeket alkalmaznak. Az előtörőként beépített maróhengeres aprítógép () garatába rakodógép adja fel a bontott aszfaltot. Az adott technológiánál másodlagos aprításra csak a túlméretes darabok kerülnek. Ezek leválasztása a hengeres törőgép (9) elé beépített vibrációs rostával () történik.

17 ábra. Kétfokozatú aszfalt törő-osztályozótelep (BENNINGHOVEN). marótárcsás törőgép,. nyomólemez,. hajtómű,. szállítószalag,. fémleválasztó szalag,. konténer,. vibrációs rosta, 8. kiadó garat, 9. hengeres törőgép, 0. kihordó szállítószalag. A töretet kihordását mindkét fokozatban szállítószalag (, 0) végzi. Az előtörő kihordó szalagja felett elhelyezett mágneses fémleválasztó szalag () feladata, hogy a tárolás, vagy a rakodás közben a bontott anyagba véletlenszerűen bekerülő fémes anyagokat leválassza, és konténerbe () gyűjtse össze. A darabos aszfalt a nehezen aprítható anyagok közé sorolható, a hőmérséklet-érzékenysége, az alapanyag szívóssága, valamint az egyes darabok lemezes alakja miatt. Ezért a hagyományos törőgépek feladógarata könnyen eltömődhet. Ennek megakadályozására az előtörő garatába (.. ábra) alternáló mozgatású nyomólemezeket építettek be... ábra. Maróhengeres aszfalttörő. maróhenger,. nyomólemez,. munkahenger,. feladó garat,. billenőlap,. belső fogazat,. kihordó szállítószalag Az hidraulikus munkahengerrel mozgatott nyomólemezek (), a garatban () elhelyezett fogazat () segítségével, a lemezes aszfaltdarabokat a maróhenger () hatókörzetébe továbbítja, de nyomóerejével az aprítási folyamatot is segíti. A bontott aszfalt hosszabb időtartamú tárolása, vagy a rakodás közben a gépbe feladott anyag közé nagyszilárdságú anyagok is bekerülhetnek, ezért a maróhenger védelme érdekében a törőtér egyik oldalfala () billenthető módon lett kialakítva. (A billenőlap egyúttal a kopott marófogak cseréjét is megkönnyíti.)... Keverőtelepi feldolgozás A felmart, ill. megfelelő méretre felaprított aszfalt feldolgozására többféle keverőtelepi technológia is alkalmazható, de ismerni kell, ill. a felhasználás előtt meg kell vizsgálni a töret eredeti összetételét (szemszerkezet, bitumen mennyiség, stb.), és annak megfelelően kell adagolni, ill. pótolni az elsődleges nyersanyagokat. A keverőtelepi technológiák között alapvető különbség az új ásványi anyag, és a bontott aszfalt mennyiségének keverési arányaiban van, mely szerint megkülönböztethetünk: Hagyományos aszfaltkeverési technológiánál (./a. ábra) legfeljebb 0 - % keverési arányban adagolható aszfalt töret az elsődleges nyersanyaghoz. Ennél a megoldásnál a depóniában (), ill. silóban tárolt hideg aszfalt törmeléket mérlegelés () után közvetlenül a keverőgépbe juttatják, ahol az egyes aszfaltdarabok átmelegedésük után felolvadnak és szétesnek az eredeti szemcseméreteikre. Mivel a bontott aszfalt előmelegítés nélkül, közvetlenül a keverőgépbe () kerül, az elsődleges nyersanyagot a szokásosnál magasabb hőmérsékletre (a bontott aszfalt ará-

18 - - nyától függően 0-0 oc-ra) kell felmelegíteni. Ez a kötőanyag nagyobb termikus igénybevételével járhat, ami minőségromláshoz vezethet. További hátránya, hogy a keverési ciklusidő megnövekszik, valamint a bontott aszfalt nedvességtartalma miatt vízgőz képződik, ami ugyancsak minőségromlást eredményezhet. Előnye, hogy beruházási költsége a további két megoldáshoz képest viszonylag alacsonynak tekinthető. a. 8 9 b c. 9.. ábra. Bontott aszfalt keverőtelepi feldolgozása a./ hagyományos aszfaltkeverési technológiával, b./ kombinált szárító- és keverődobbal, c./ párhuzamos szárító rendszerrel.. bontott anyag depónia,. mérlegelő tartály,. aszfaltkeverőgép,. adalékmérleg,. frakciók tárolótartályai,. osztályozógép,. meleg elevátor, 8. szárítódob, 9. új nyersanyag tárolótartályai, 0. bontott aszfalt hevítődob,. keverőtorony,. kombinált szárító- és keverődob,. bitumen permetezőcső,. töltőkocsi,. késztermék tárolósiló. Párhuzamos szárító rendszernél (./b. ábra) a hagyományos keverőtelepi berendezések mellé (vagy a torony rendszerű keverőtelepek esetén, annak legfelső szintjére) telepített második szárítódobban (0) felmelegített bontott aszfaltot az osztályozógépet megkerülve közvetlenül a keverőgépbe adagolják. Mivel a bontott aszfaltban lévő bitumen hőterhelésének csökkentése érdekében azt csak 0-0 o C-ra célszerű felmelegíteni, ezért az elsődleges nyersanyagok szárításánál itt is a szokásosnál némileg magasabb hőmérsékletet (0-0 o C) kell biztosítani. A kétféle anyag hőmérséklet-viszonyából következik, hogy ennél a megoldásnál az újrahasznosított anyag és az elsődleges alapanyagokból készített aszfalt aránya lényegesen magasabb lehet, felső határa a gyakorlatban a 0-0 % -ot is elérheti. E technológia hátránya, hogy minél nagyobb a bontott aszfalt aránya, annál nagyobb mértékben függ az új keverék minősége az újrahasznosított anyag eredeti esetenként igen változó összetételétől. Ezért a bontott anyag minőségét rendszeresen ellenőrizni kell, és az elsődleges nyersanyagokat csak annak függvényében szabad feladni.

19 - - A folyamatos üzemű keverőtelepeken alkalmazott kombinált szárító- és keverődobos változatnál (./c. ábra) a bontott anyagot a szárító-keverődob () palástján kialakított feladógaratba juttatják. A itt alkalmazott szárító-keverődobok a bontott aszfalt kötőanyagának termikus túlterhelését azáltal kerülik el, hogy a bontott anyag feladógarata után beépített lapátokról lehulló szemcsék mozgáspályája a lapátok visszahajlított alakja miatt nem keresztezi az égőfej lángterét, vagy olyan kettős köpenyű szárító-keverődobot alkalmaznak, melynél a bontott aszfaltot nincs kitéve az égéstér közvetlen hőhatásának. Természetesen az elsődleges nyersanyag arányainak megfelelő mennyiségű bitument () is a dob közvetlen hőhatástól védett szakaszán permetezik be. E megoldásnál alkalmazható mennyiségi arányra a különböző gépgyártók többféle adatot közölnek ( - 0 %), mivel a keverőtérben felmelegíthető bontott anyag mennyisége az adott gép konstrukciójától (anyagfeladás helye, a berendezés szárító és keverőterének aránya, lapátozás alakja, stb.) is függ. A módszer hátránya, hogy a folyamatos üzem miatt a szárító-keverődob igen érzékenyen reagál a hulladék-arány változására.... Helyszíni újrahasznosítás Az aszfaltburkolatok helyszíni felújítására szolgáló célgépek az eredeti burkolati anyagot feljavítás után közvetlenül az útburkolatba építik vissza. A helyszíni felújításra alapvetően kétféle eljárást (meleg, vagy hideg), és azokon belül többféle technológiát, ill. azoknak megfelelően többféle burkolat-felújító berendezést alakítottak ki: A meleg eljárásoknál a burkolat felületét infrasugárzókkal felmelegítik, majd a burkolat hibájától függően az alábbi felújítási technológiákat alkalmazhatják: A felső kopóréteg kisebb mértékű profilhibáinak kijavítása érdekében, a felmelegítést követően áthengerlik a burkolatot. A burkolati érdesség növelése céljából, a megtisztított, majd felmelegített burkolatra impregnált zúzalékot szórnak, majd azt a plasztikussá vált kopórétegbe hengerlik. Nagyobb mértékű meghibásodások javításakor az ú.n. meleg REMIX eljárást alkalmazzák, amely során a felmelegített felső burkolati réteget (max. 0 cm rétegvastagságban) fellazítják, rendszerint új anyag hozzáadása nélkül átkeverik, majd a felújított réteget visszaterítik, és végül betömörítik. Egyes gépek alkalmasak előkevert aszfaltból új burkolati réteg (kopott burkolat pótlása, vagy új záróréteg) terítésére is. A hideg burkolatfelújító eljárás ( hideg REMIX ) lényegében a hagyományos talajstabilizációs géplánc technológiai folyamatából kifejlesztett módszer, amely egyaránt alkalmas új pályaszerkezet, vagy alapréteg építésére, régi pályaszerkezet felújítására, vagy megerősítésére is. Ennél a technológiánál alacsony hőfokon is kötőképes speciális bitumenek (bitumenemulzió, habosított bitumen) és a felmart régi burkolat helyszíni összekeverésével állítják elő az új burkolati réteget. A meleg eljárásoknál (.. ábra) a felújítandó kopóréteget gáztüzelésű infrasugárzók felmelegítik. Az önjáró alvázra (), vagy a burkolatfelújító célgépre () függesztett, 0-0 db égőfejet tartalmazó inframelegítő egységek helyzetét, ill. a burkolattól való távolságát hidraulikus munkahengerekkel lehet beállítani. Az égők, ill. az egyes égőcsoportok teljesítményét a környezeti- és a felmelegítési hőmérséklettől valamint az aszfalt típustól függően külön-külön is lehet változtatni, és ezzel elkerülhető a kötőanyag túlhevítése. A folyékony tüzelőanyagot (általában propángáz) az alapgépre szerelt tartályokból adagolják az égőfejekbe. Amikor csak a legfelső réteg áthengerlésére (vagy zúzalékolására) van szükség, a mobil inframelegítő után a felújítandó burkolaton csak egy úthenger (vagy zúzalékszóró + úthenger) halad végig. Nagyobb mértékű meghibásodások helyreállításakor az.. ábrán látható teljes gépsort használják. A meleg REMIX eljárással dolgozó felújítógépen (.. ábra) további infrasugárzó egységek () vannak elhelyezve, melyekkel a burkolat felső rétegét 0-0 o C-ra

20 - - melegítik fel. Az előmelegített aszfaltréteget a gép először - 0 cm mélységben felszakítókésekkel () felbontja, majd maróhengerrel () felaprítja, az útpálya felszínén összekeveri, végül elosztócsigával () elteríti. Hőmérséklet, o C Burkolat felszínén cm mélységben cm mélységben cm mélységben 0.. ábra. A burkolati rétegek hőmérséklet-változása a meleg REMIX eljárásnál. mobil inframelegítő,. szállítójármű,. burkolatfelújító berendezés,, tömörítő henger. Az.. ábrán bemutatott berendezés alkalmas új kopóréteg, vagy a végleges pályaszint kialakításához szükséges előkevert aszfalt réteg terítésére is. A keverőtelepről kiszállított új alapanyagokból készített aszfaltot a szállítójármű a berendezés elején lévő fogadótartályba () üríti, ahonnan a gép hosszában végigmenő zárt, fűtött szállítóalagúton () keresztül jut el a gép végén elhelyezett, második terítőcsigához (). A gép munkafolyamatának utolsó lépéseként a felújított, és az új aszfalt réteget a vibrációs tömörítőgerendával (9), egy-menetben dolgozzák be. A burkolat végső tömörítését tömörítőhengerekkel (0) oldják meg. haladási irány , , , , ,00.. ábra. Meleg eljárású aszfaltburkolat felújítógép ( WIRTGEN ). infrasugárzó fűtőtestek,. felszakító kések,. maróhenger,,. elosztócsiga,. fogadótartály,. szállító alagút, 8. vibrációs tömörítőgerenda, 9. üzemanyag tartály, 0. tömörítőhenger. A meleg eljárású aszfaltburkolat felújítógépek munkaszélessége a géptípustól függően az,0 -, m tartományban változhat. A bedolgozási szint változtatása érdekében a berendezésen elhelyezett egyes munkaeszközök (infrasugárzó egységek, maróhenger, stb.) helyzete hidraulikus munkahengerekkel változtatható, ill. a kívánt értékre automatikusan beállítható. A hideg eljárású burkolatfelújításra általánosan jellemző, hogy a felmart burkolati anyag és a kötőanyag (alacsony hőfokon is kötőképes bitumen, esetleg hidraulikus kötőanyag) ösz-

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései

3/3.5. Műanyag-feldolgozás munkavédelmi kérdései 3/3.5. A műanyag termékek alkalmazása, felhasználása az elmúlt évtizedekben rohamosan fejlődött. Kedvező tulajdonságaik alapján az élet szinte minden területén alkalmazhatók, az iparban pl. maró anyagok

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató 8-6 melléklet: Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A víz élet, gondozzuk közösen! VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV - 2015 Települési csapadékvíz-gazdálkodási útmutató A jó gyakorlat Készítette: Buzás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése ERBO-PLAN Mérnöki Szolgáltató KFT. Székhely: Gyula, Hold utca 10. Iroda: Gyula, Munkácsy Mihály utca 21. Tel/fax: 66/561-940 honlap: www.erbo-plan.hu Tervszám: 36/2014. Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízhálózatának

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. -a (7) bekezdésének g) pontjában

Részletesebben

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre

5. Biztonságtechnikai ismeretek. 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre 5. Biztonságtechnikai ismeretek 5.1. A villamos áram hatása az emberi szervezetre Az emberi test maga is vezető, ezért ha a test különböző pontjai között potenciálkülönbség lép fel, a testen áram indul

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG H A T Á R O Z A T KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Ikt. sz.: KTVF: 1740-4/2011. Tárgy: Előadó: Radványi Miklós Szabariné Madar Orsolya Ferencz Zsuzsanna Katkó Lajos Schwenk Zsuzsanna

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Első számú Időszakos beszámoló

Első számú Időszakos beszámoló A projekt azonosító száma: GOP-111-11-2012-0137 A (fő)kedvezményezett neve: Terményszárító, Gabonafeldolgozó és Villamosipari Berendezéseket Gyártó és Szerelő Kft. Első számú Időszakos beszámoló 1. A BESZÁMOLÓ

Részletesebben

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 ÁLLATTARTÁS MŰSZAKI ISMERETEI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A fejés gépesítésének műszaki kérdései 1. Gépi fejés technológiája, 2. A fejőberendezések működési

Részletesebben

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1995. évi LIII. törvény. a környezet védelmének általános szabályairól. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja A jogszabály mai napon hatályos állapota 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti

Részletesebben

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet. egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeirıl és megfelelıségük tanúsításáról A környezet védelmének

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T

CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL H A T Á R O Z A T CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 64343-7-15/2015. Ügyintéző: dr. Ruzsáli Pál Balatonyi Zsolt Kissné Nagy Ildikó Berényi Anita Kiss Brigitta Tel.: +36 (62) 553-060/44268 Tárgy: Raklap és Tüzép

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-15808/2015., 34232/2016. Ügyintéző: Stéger Ferenc, Dr. Somlai Ildikó Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Egységes környezethasználati engedély Melléklet:

Részletesebben

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2000.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete a környezet- és természetvédelemről 1 Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Kisberzseny környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 9 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 10 2.1.1.

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyel ség Ügyiratszám: 104187-1-13/2015. Tárgy: IQ Kecskemét Kft. Ügyintéz : dr. Kisgyörgyei Ágnes Kecskemét, el zetes vizsgálat Lovrityné Kiss

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint I. fokú hatóság 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. Tel.: (06 56) 523-423 Fax: (06 56) 343-768 Postacím: 5002 Szolnok, Pf. 25

Részletesebben

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT. 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT 1241 Budapest, Pf. 62 Telefon 317-2421, Fax 266-6794 e-mail: hcpc.bp@euroweb.hu Tartalom 1. A villamos csatlakozások és érintkezôk fajtái............................5 2. Az érintkezések

Részletesebben

Budaörsi víziközmű rendszer leírása

Budaörsi víziközmű rendszer leírása Budaörsi víziközmű rendszer leírása A víziközmű rendszer megnevezése Budaörsi szennyvízrendszer Jele: TV-SZV Azonosító kód: 21-23278-1-001-00-06 Működési engedély kiadásának dátuma: 2015. július 28. Határozat

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

Komplex bányászati tervezés

Komplex bányászati tervezés 1 Komplex bányászati tervezés Összefoglaló beszámoló Az irodalmi hivatkozások között római számmal jelöltek nem szerepelnek a kutatási közleményjegyzékben, mivel vagy a kutatást közvetlenül megelőzően

Részletesebben

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez. 1. A transzformátor működési elve, felépítése, helyettesítő kapcsolása (működési elv, indukált feszültség, áttétel, felépítés, vasmag, tekercsek, helyettesítő kapcsolás és származtatása) (1. és 2. kérdéshez

Részletesebben

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag

HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata HULLADÉK ÉGETÉS X. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet FŐBB TERMIKUS HULLADÉKHASZNOSÍTÁSI

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA III. Előadás anyag

HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA III. Előadás anyag TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006 Az ipari hulladékgazdálkodás vállalati gyakorlata HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA III. Előadás anyag Dr. Molnár Tamás Géza Ph.D főiskolai docens SZTE MK Műszaki Intézet Szállítás,

Részletesebben

Környezetvédelmi technika és menedzsment oktatási segédlet

Környezetvédelmi technika és menedzsment oktatási segédlet BUDAPESTI MŰSZAKI és GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezetgazdaságtan Tanszék Környezetvédelmi technika és menedzsment oktatási segédlet Készítette: Dr. Molnár Károly

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Méret meghatározás Alaki jellemzők Felületmérés Tömeg, térfogat, sűrűség meghatározása

Részletesebben

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28.

Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában. Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. Direct- Line Kft. HAZAI INNOVÁCIÓ TÖLTŐ- LEFEJTŐ ÁLLOMÁSOK GYÁRTÁSÁBAN Előírások a tervezés, a gyártás és az üzemeltetés folyamatában Sitkei József ügyvezető igazgató AGROVÉD Kft. 2016. 04. 28. A tervezés

Részletesebben

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya

Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről. A rendelet hatálya Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (VIII.27.) rendelete a helyi környezet védelméről Mikebuda Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Hatósági Engedélyezési Iroda - Környezetvédelmi Engedélyezési Osztály 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (VII. 30.) önkormányzati rendelete a települési környezet védelméről Módosítások: - 2/2016. (II.16.) ökr. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím : 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához

AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE. Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához Vetor László Richard AZ RD-33 HAJTÓMŰ SZERKEZETI FELÉPÍTÉSÉNEK ISMERTETÉSE Elektronikus tansegédlet az RD-33 hajtómű szerkezettani oktatásához A tansegédlet felépítése A bemutatón belül az RD-33 hajtómű

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS

II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS II.3.4. KÖZMŰVESÍTÉS VÍZGAZDÁLKODÁS, KÖZMŰELLÁTÁS, MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK, ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS Jelen dokumentáció (alátámasztó javaslat) a véleményezésben résztvevő hatóságok előzetes szakmai véleményeinek

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása Boldog Községi Önkormányzat 20/2004. (XII. 21.) rendelete Boldog helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Boldog Község Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény 6. (3) bekezdés a)

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 96.595-1-11/2013. Ügyintéz : dr. Kiss Renáta Sipos László (zaj- és rezgésvéd.) Balatonyi Zsolt (hulladékgazdálk.

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

73791/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez

73791/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez 73791/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Budapest JBI Székesfehérvár Telephelyén lévő szennyvíztisztító berendezés korszerűsítése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016. február - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 95451-1-11/2013. Tárgy: Lakitelek Népf iskola Alapítvány Ügyintéz : dr. Joó Anikó / R.P. el zetes vizsgálat Lovrityné

Részletesebben

7/3 Szigetelések hibái

7/3 Szigetelések hibái ÚJ OTÉK 7/3 1 7/3.1 A szigetelés funkciója Az épület szerkezeteit védő szigetelések fő funkciója és célja, hogy a falakat és padlószerkezeteket megóvja és elhatárolja a víznyomástól, talajnedvességtől,

Részletesebben

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások

1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1. melléklet: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervhez kapcsolódó ajánlások 1.1 A szerkezetalakításra, a térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó ajánlások (a Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Budapest, 2006. február 27. Kling István igazgató Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1. 8001 Székesfehérvár Pf. 137 Fax: 22/313-564

Részletesebben

2000. évi CXII. törvény

2000. évi CXII. törvény 2000. évi CXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról Az Országgyűlés - figyelemmel arra, hogy a Balaton

Részletesebben

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_1 2015 2016. tanév tavasz 6. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék

Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_1 2015 2016. tanév tavasz 6. előadás. Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék Zaj,- rezgés és sugárzásvédelem NGB_KM015_1 2015 2016. tanév tavasz 6. előadás Bedő Anett egyetemi tanársegéd SZE, AHJK Környezetmérnöki tanszék ELŐADÁS ANYAGA Zajterjedés terjedést befolyásoló tényezők

Részletesebben

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482

BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 BWT Hungária Kft., 2040 Budaörs, Keleti u. 7. BWT Hungária Kft. Műszaki iroda, bemutatóterem, raktár 2040 Budaörs, Keleti u. 7. Tel.: 23/430-480 Fax: 23/430-482 E-mail: info.bp@bwt.hu www.bwt.hu G É P

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

Egységes beépítési szabályzat Betoncső

Egységes beépítési szabályzat Betoncső Egységes beépítési szabályzat Betoncső Jelen dokumentáció célja, hogy az építőipari kivitelezésben segítséget nyújtson mind a tervezőknek, mind a kivitelezőknek a szakszerű beépítésben. Beton- és vasbeton

Részletesebben

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1

2201_08_DU_01_E_2015_M-01. Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 2201_08_DU_01_E_2015_M-01 Munkaárok kialakításának elvi vázlata 1/1 Módosítások részletes leírása Sorszám 1. 1 DÁTUMA 2016. 05.06. MÓDOSÍTÁS HELYE (Leírása) II. A dokumentum írója fejezetben az alábbi

Részletesebben

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4.

7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 1. 2. 3. 4. 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 2016.01.01 2017.12.31 8 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról Az épített

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/ 2016. (IV.28.) önkormányzati rendelete Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Zebegény Község Helyi Építési Szabályzatáról Zebegény község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Villamos áram élettani hatása

Villamos áram élettani hatása Villamos áram élettani hatása Ember és a villamosság kapcsolata Légköri, elektrosztatikus feltöltődés, villamos erőművek, vezetékek, fogyasztók, berendezések, készülékek, stb. A villamos energia előnyösebben

Részletesebben

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma

2. A tiltott, közösségellenes magatartás fogalma Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2012. (VI. 01.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Magyarország

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok

H A T Á R O Z A T. hulladékgazdálkodási engedélyt adok CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 79710-3-11/2016. Ügyintéző: dr. Vajda Hajnalka Huszár Milán Jónai Andrásné Tel.: +36 (62) 681-673 Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély H A T Á R O Z A T A DUNA

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

8. Energiatermelő rendszerek üzeme

8. Energiatermelő rendszerek üzeme Energetika 83 8. Energiatermelő rendszerek üzeme Az energia termelését (=átalakítását) műszaki berendezésekben valósítjuk meg. Az ember sütési-főzési feladatokra tűzhelyeket, fűtés biztosítására: kandallókat,

Részletesebben

Környezet. A munkakörnyezet ergonómiai. Területei: (Munkatevékenység) (Munkahely-elrendezés) (Használati eszközök) A. Fizikai környezetk

Környezet. A munkakörnyezet ergonómiai. Területei: (Munkatevékenység) (Munkahely-elrendezés) (Használati eszközök) A. Fizikai környezetk A munkakörnyezet ergonómiai értékelése 2 Környezet Területei: (Munkatevékenység) (Munkahely-elrendezés) (Használati eszközök) A. Fizikai környezet (B. Szociális környezet) A. Fizikai környezetk 3 1.1 Fénytani

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: VI.-2836/2004 NYILVÁNOS

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására

J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására J a v a s l a t a 2010. évi Környezetvédelmi Intézkedési Tervről szóló tájékoztató és a 2011. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terv elfogadására Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

Mikroöntözés A mikroöntözés gyűjtőfogalom, az ide tartozó öntözési megoldások közös jellemzője, hogy a vízadagoló elemek kis nyomáson (< 2,5 bar), időegység alatt kevés (< 500 l/h) öntözővizet juttatnak

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. JELLEMZŐEN ELŐFORDULÓ VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK KEZELÉSE KU 0. /0 oldal Tartalomjegyzék./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel

4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 4/2000. (IV.11.)Ktr. rendelet a helyi építési szabályokról szabályozási tervi mellékletekkel 1 ÉRSEKHALMA KÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (IV.11.) Ktr. sz. rendelete a helyi építési szabályokról.

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS KÖZÚTI KERÉK- ÉS TENGELYTERHELÉS MÉRŐK HE 11-2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK és MEGHATÁROZÁSOK... 4 3.1 Kerékterhelésmérő...

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. SZEPTEMBER 27-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-11/2012. MELLÉKLET: 5 DB TÁRGY: Beszámoló az Országos Ivóvízminıség-javító Program megvalósulásáról az Európai Uniós

Részletesebben

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14

TNM 3. melléklet (követelmények) fogalmazványa szeptember 14 A..TNM rendelete az épületenergetikai követelményekről, az épületek energiatanúsítványáról és a légkondicionáló rendszerek időszakos felülvizsgálatáról 3.sz Melléklet Követelményértékek 1 1. A határoló-és

Részletesebben

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva!

Kazánkiválasztás. 1. számú fólia 2010.06. hó. Buderus Akadémia 2011: Kazánházak: Kazánkiválasztás. Buderus F téstechnika Kft. Minden jog fenntartva! Kazánkiválasztás 1. számú fólia A metán égése H H C H H O O O O O C O H O H H O H CH 4 + 2 O 2 CO 2 + 2H 2 O + Metán Oxigén Széndioxid Vízg z érték (földgáz) (leveg ) (alsó f érték) A keletkez vízg z is

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14 /2012. (XII. 01.) önkormányzati rendelete Bélapátfalva Város Helyi Építési Szabályzatáról Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés

Részletesebben

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum:

b.) Kialakult utcasor esetén az épület homlokfala a kialakult beépítési vonalhoz igazodjon, és minimum: Vállus község Önkormányzata Képvisel -testületének a helyi építési szabályzatról szóló 16/2009.(XII.31.) számú r e n d e l e t e Vállus Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben