Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás."

Átírás

1 JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek működése, szép formavilága és piaci helye számos behatás következménye. A behatásokat nem lehet fontossági sorrendben kezelni, ezért messziről indulva a gazdasági környezetben kell először vizsgálni a terméket. A piaci erős verseny a globalizáció jegyében zajlik, és feltehető a kérdés, hogy ez a tempó mennyire nyomja el a nemzeti sajátságokat és befolyásolja a terméket!? Versenyképesség a túlélés egyetlen megoldása? Másik tényező a minőség, amelyben a vevő fő szerepet kap. Itt a termékre ható befolyásoló tényezők a vevői igények, tartalomtól függetlenül. A gyártó feladata, hogy ezeket teljesítse, a további hatások pedig bizonyos értelemben a fentiekből specifikálhatók. A termékfejlesztésben nőtt a K+F jelentősége, rövidebb lett a termékélettartam ciklusa, nagyobb szabványosítási nyomás nehezedik a termékfejlesztőkre. A minőségbiztosítást egyre jobban kiterjesztették elsősorban a magasabb követelményszint miatt. A mai termékeknél különösen fontos a környezetbarát anyagok alkalmazása, és az újrahasznosítás szem előtt tartása a kialakításhoz. Bizonyos termékeknél még további igény jelentkezik a hatóságok részéről (például a járműveknél). A szakemberek számára milyen új feladatokat jelent mindez? Funkcionális és konstrukciós tervezési feladatok. Gyártástervezési feladatok: új anyagok, és ezekhez új technológiák fejlesztése. 1 A tanulmány az OKAMBIK 2005 (Országos Karbantartási és Munkabiztonsági Konferencia, május , Pécs) konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata.

2 Gyártásszervezési feladatok: munkamegosztás megvalósítása a fejlesztésben és a gyártásban (logisztika és beszállítás). A szereléstechnológia egyszerű és gazdaságos megoldása (öszsze- és szétszerelés). Karbantartás és javítás szempontjából kedvező kialakítás biztosítása. A konstrukció versenyképes értékesítésének megszervezése. A termék újrahasznosításának biztosítása és megtervezése. A következőkben kiemelem a konstrukciók javíthatóságának kérdését. A gyártmány és részegység szintjén az egyik nagy szempontrendszer a méretláncok kialakításához kötődik, amely a javíthatóságot is befolyásolja. Ezért érdemes röviden a méretláncos szerelés típusait összefoglalni. Teljes cserélhetőség esetében a szerelést az azonos megjelölésű alkatrészek bármelyikével el lehet végezni, vagyis a méretlánc egyes tagjaira olyan tűrést írunk elő, hogy azok minden válogatás, külön illesztés vagy beszabályozás nélkül minden esetben biztosítják a zárótag előírt pontosságát. Ebben az esetben a zárótag tűrését az egyes összetevők tűrése között lehet felosztani, és az így megállapított tűréseket az alkatrészek gyártásakor kell biztosítani. A teljes cserélhetőség előnyei: a szerelés egyszerű és gazdaságos, mivel minden illesztési munkát, válogatást és beszabályozást nélkülözve az összetevő alkatrészek összerakására korlátozódik, nincs szükség szakképzett munkaerőre, a szerelést betanított munkások végezhetik, a szerelésre szabatos műszaki normákat lehet megállapítani és könnyű az ütemezés, a teljes cserélhetőség révén a gépek részegységeit egymástól függetlenül, akár több üzemben is külön végezhetik, az alkatrészgyártás kooperációban is végeztethető, lehetőséget nyújt a szerelés automatizálásához, és a szerelési műveletek szalagrendszerben végezhetők, továbbá a teljes cserélhetőség miatt a tartalék alkatrészek gyártása és biztosítása a felhasználók részére egyszerű. A hátrányok: az alkatrészek megmunkálásától viszonylag nagy pontosságot követel meg, és ez nem mindig érhető el gazdaságosan, az alkatrészek megmunkálásához pontos, jó műszaki állapotú gépek szükségesek,

3 a viszonylag kis gyártási tűréssel készülő alkatrészek megmunkálásánál nő a gyártási selejt veszélye. A teljes cserélhetőség módszere akkor gazdaságos, ha a tagok száma nagy, a megkövetelt pontosság kicsi, vagy ha a tagok száma kicsi és a megkövetelt pontosság nagy, mivel az összetevő tagok tűréseinek csökkenése növeli a megmunkálási költségeket és a selejtveszélyt. A teljes cserélhetőség módszerét gazdaságosan alkalmazzák a tömeggyártás területén, a hadiiparban, a repülőgépgyártásban, az autóiparban, a műszergyártásban, és a szerszámgépgyártásban. Az alkatrészek tűrésének szigorítása növeli az önköltséget. Ezért a pontossággal szemben támasztott követelményeket csak olyan mértékig szabad fokozni, amennyire azt a kívánt szerelési pontosság szükségessé teszi. A szereléstechnológusok körében a méretláncok számításánál a teljes cserélhetőség esetére a legegyszerűbb módszerként az ún. maximum minimum számítás terjedt el. Ez a számítás az összes méretláncelem tűrésének számtani összegzésén alapul. Gyakorlatilag azonban az összes tűrésérték ilyen összegződésének valószínűsége csekély, ezért ezt a bekövetkezési lehetőséget kizárhatjuk. Ezzel szemben célszerű egy gyártási sorozat tapasztalatait felhasználni és azt megvizsgálni, hogy bizonyos előírt tűrésekkel gyártott alkatrészek összeszerelve milyen eredő méretet adnak. Ha a statisztikai ellenőrzés módszereit alkalmazzák, amelynek során bizonyos számú munkadarab hosszméreteit ellenőrzik, majd az előfordulás gyakoriságát a méreteltérések függvényében ábrázolják, kiadódik a Gauss-görbe. Az 1. ábrán látható Gauss-görbén a függvényértékek a névleges méretre szimmetrikusak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a munkadarabok méretszórása normális eloszlású, vagyis ha az A alkatrész alapmérete 100 mm és a megengedett tűrés ± 0,25 mm, úgy a gyártott A alkatrészekből a Gausseloszlási törvény szerint 99,73% a ± 3σ, összesen 6σ érték közé esik. A részleges cserélhetőség elvei alapján felépített méretláncmegoldások előnyei: viszonylag kis bizonytalansági százalék mellett 1,5 5-szörös tűrésmező-növelést lehet elérni a teljes cserélhetőséget biztosító módszerhez képest, gazdaságosan alkalmazható több tagból álló méretlánc esetén is, amikor nagy eredő pontosságot kívánunk elérni.

4 1. ábra A méreteltérések Gauss (gyakoriság)-görbéje A méretláncmegoldás hátrányai: mivel ki kell szűrni a kívánt pontosságot nem teljesítő, selejtes gyártmányokat eredményező alkatrészeket (és azokat külön megvizsgálva dönteni kell, hogy azon alkatrészek még javíthatók vagy esetleg már nem), ezért lényegesen nagyobb gyártásközi és minőség-ellenőrzési apparátust igényel, ha a konstrukció több kapcsolódó méretláncból áll, akkor a várható selejtszázalék a méretláncok számával növekszik. A gyakorlatban megfelelő matematikai statisztikai elemzések elveinek betartásával a módszer gazdaságosan alkalmazható a gépgyártás szinte valamennyi területén. Az alkatrész-párosításon alapuló cserélhetőség módszerét még szokásos kiválasztásos vagy válogatásos módszernek is nevezni. Ezzel a módszerrel a zárótag előírt tűrését úgy biztosítják, hogy az összetevő tagok m -szer megnövelt tűrését m csoportba osztják, és az azonos csoportba tartozó elemeket az illeszkedés jellegének változatlanul hagyásával szerelik össze. Más megközelítéssel az alkatrészeket a gazdaságosan biztosítható tűrésmező-szélességgel gyártják, és a tűrésmezőt m részre osztják a fenti feltételeket biztosítva. A 2. ábrán látható példában egy laza és egy könnyen sajtolható illesztés furat- és csaptűrését négy-négy csoportba osztották (az illesztés jellegének biztosításával!). A 2. ábrán a csap tűrését c-vel jelölik, és értéke: 0,00-0,04 mm, míg a furat tűrését f-fel, és értéke +0,01 +0,05 mm. Ha nem végezzük el a válogatást, akkor a laza illesztés esetén a legkisebb játék értéke: KJ = +0,01 0,00 = 0,01 mm, a legnagyobb játék: NJ = +0,05 (-0,04) = 0,09 mm. Így a tűrésmező szélessége: 0,09 0,01 =

5 0,08 mm. A válogatást elvégezve és az azonos méretcsoportokat párosítva például az A csoportba tartozó alkatrészek esetén az értékek a következők: KJ = +0,04 0,00 = 0,04 mm, NJ = +0,05 (-0,01) = 0,06 mm. 2. ábra Méretláncmegoldás kiválasztásos (alkatrész-párosítás) módszerrel A tűrésmező szélessége: 0,06 0,04 = 0,02 mm-re, vagyis az eredeti tűrésmező szélességértékének (0,08 mm) negyedére csökkent. Könnyen sajtolható illesztés esetén a D csoportba tartozó alkatrészek legkisebb és legnagyobb fedését szintén a 2. ábra mutatja. A KJ, NJ és tűrésmező-szélesség számítása hasonló elven történik. A példában az egyszerűség kedvéért mind a furat, mind a csap tűrése azonos, így a párosított csoportok nagy játékai és kis játékai azonosak. Amennyiben a furat átmérőjének tűrése nagyobb, mint a csapé, akkor a 3. ábra szerint változnak a játékok. Ez a módszer nem használható olyan esetekben, amikor ugyanaz az alkatrész két vagy több méretlánc közös tagja, ugyanis a párhuzamos méretláncokat ugyanilyen csoportosításban kellene szerelni, így a tagok névleges méretei is változnak, ezért ez nem lehetséges. Az alkatrészpárosítás gazdaságos alkalmazása a következő alapfeltételeket kívánja meg:

6 3. ábra Az illesztés játékának módosulása csak az azonos csoportba sorolt alkatrészek csereszabatosak egymással, az alkatrészek tűrései lehetőleg azonosak legyenek, a gazdaságosan gyártható még elfogadható legkisebb gyártási tűréseket kell alkalmazni, a párosítandó alkatrészek gyártási méretmegoszlási görbéi a tűréshatárokon belül azonosak legyenek, vagyis a korábbi jelöléseink szerint mind a furat, mind a csap A, B, C, illetve D méretcsoportba válogatott darabszámoknak azonosaknak kell lenniük, az alkatrészek osztályozását, tárolását, szállítását és szerelését igen pontosan kell szervezni az esetleges csoportok közötti keveredések kizárása miatt, a csoportok mérettűrése és a megmunkálás alaktűrése, illetve felületi érdessége között biztosítani kell az összhangot, vagyis a csoportok tűrésmezejét nem lehet tetszőlegesen kis értékre csökkenteni, bár a zárótag pontossága a csoportok számának növelésével növelhető, az alkatrész-párosítást kis tagszámú méretlánc esetén nagy zárótagpontossággal lehet alkalmazni. A kiválasztásos vagy válogatásos méretlánc megoldási módot a gyakorlatban elsősorban csapágyak, motorok és kompresszorok szerelésénél alkalmazzák.

7 Az alkatrész-párosítással az alkatrészek gyártási tűrései növelhetők, és így az alkatrészek megmunkálási költsége csökken, azonban jelentősen növekszik az ellenőrzési, válogatási idő és költség. Ezért a módszer bevezetése előtt gazdaságossági szempontból mérlegelni kell a kapott előnyöket és hátrányokat, vagyis konkrét gazdaságossági számításokat kell végezni. Utólagos illesztéssel végzett szereléskor a kapcsolódás kívánt pontosságát (a zárótag tűrését) úgy érjük el, hogy a méretlánc tagjainak mérettűréseit a gazdaságos megmunkálás szempontjait figyelembe véve állapítjuk meg és gyártjuk le, majd kiválasztunk egy tagot, amelynek méretét a szereléskor úgy alakítjuk ki (többnyire forgácsolással), hogy ez a tag kompenzálja a tagok tűrésének növekedéséből adódó mérethibát. Kiegyenlítő (kompenzáló) tagként nem szabad olyan alkatrészt választani, amely párhuzamos méretláncok közös ágába tartozik, mert ebben az esetben a hibák az egyik méretláncból a másikba tevődnek át. A kiegyenlítő tag gyártási tűrését úgy kell megválasztani, hogy a ráhagyás elég legyen a méreteltérés legnagyobb mértékének kiegyenlítésére. A 4. ábrán egy háromtagú méretlánc utólagos illesztéssel történő megoldásának elvi vázlata látható. 4. ábra Méretlánc utólagos illesztéssel A módszer alkalmazásának szempontjai: az alkatrészek gyártási költségei alacsonyak a megnövelt tűrésérték miatt, a szerelésnél mindig helyszíni munkára és mérésre van szükség, szakképzett munkaerőt igényel, a kompenzálási művelet egyrészt megnöveli a szerelés időszükségletét, másrészt annak változó mértéke kizárja a kötött ütemű szerelés alkalmazását,

8 olyan egyedi és kissorozatgyártásnál gazdaságos, ahol a méretlánc sok tagból áll. A beszabályozási módszer másik szokásos megnevezése méretlánc mozgó kiegyenlítéssel. E módszer esetén a zárótag előírt pontosságát úgy biztosítják, hogy egy kiválasztott tag, amelyet kompenzáló tagnak neveznek, méretét forgácsolás és alakítás nélkül változtatják meg. Kétféle kompenzátor használata terjedt el, az álló és mozgó kompenzátor. A mozgó kiegyenlítő taggal (kompenzátor) történő beszabályozásnál az eredő tag előírt pontosságát úgy biztosítják, hogy a kompenzáló tag elemeinek helyzetét változtatják (például: fordítással, eltolással stb.). Egy eltolásos mozgó kompenzátorra mutat példát az 5. ábra. 5. ábra Méretlánc mozgó kompenzátorral A méretláncban a kompenzáló tag az A 3. Az A 1 és A 2 méreteket a gazdaságos megmunkálási pontossággal készítik és az A 3 méretet eltolással úgy változtatják, hogy A az előírt méretűre adódjék. A gyakorlatban az adott konstrukció kialakításától függ a kompenzálható mérettartomány. Az álló kiegyenlítő tagos (kompenzátoros) megoldásnál az eredő tag előírt pontosságát úgy biztosítják, hogy a méretláncba kompenzáló tagként különleges alkatrészt (alkatrészeket) építenek be. Rendszerint hézagoló lemezeket, betétgyűrűket, alátéteket, perselyeket, azaz általában egyszerű alkatrészeket használunk kiegyenlítő tagként. Ezt az alkatrészt előre meghatározott méretfokozatokban gyártják, és a szerelésnél a megfelelő méretű alkatrészt mérés után építik be. A 6. ábrán a méretláncba épített kompenzáló tag az A 3 lemez. Meg kell határozni, hogy egy adott méretlánchoz hány fokozatú lemezkészlet álljon rendelkezésre, és milyen legyen a lemezek mérete. A beszabályozási módszer előnyei:

9 6. ábra Méretlánc álló kompenzátorral a méretlánc zárótagjának tetszőleges pontossága elérhető valamennyi többi tag gazdaságos gyártási tűrési értéke mellett, szereléskor illesztési munkákra nincs szükség, ezért a szerelés ütemezése jobban beállítható, a zárótag eredeti pontosságát a kiegyenlítő tag időszakos cseréjével vagy állításával folyamatosan fenntarthatjuk vagy helyreállíthatjuk, azaz a méretlánc utánszabályozható, olyan helyen alkalmazható előnyösen, ahol a tagok mérete a gép üzemelése során kopás, hőmérséklet-ingadozás vagy rugalmas alakváltozás következtében változik. A méretláncmegoldás hátrányai: nő a méretlánc tagjainak száma, szerelés közben mérésre és kiválasztásra vagy beszabályozásra időt kell fordítani. A konstrukcióban a javíthatóságot befolyásolja a hozzáférés az alkatrészekhez, továbbá az alkatrészek kapcsolatának jellege és módja. Ebben nemcsak a kötéstípusok, hanem a műveletek is benne foglaltatnak. A régi konstrukcióknál is van lehetőség a javítás során az élettartam növelésére, mivel új anyagok és kötéstechnikai megoldások állnak ma rendelkezésre. Érdemes az alkatrészkapcsolatokat feltérképezni. Két fő csoportja ismert: az összeállítással létrehozott kapcsolat, amely laza illesztésénél fogva elsősorban mozgáselemekkel hozható létre, például fészkes retesz behelyezése a fészekbe, vagy alátét felfűzése a csavarszárra. A másik csoport a kötések csoportja, amelyek erőzárók (pl. csavarozás), alakzárók (pl. bordástengely-kapcsolat) vagy anyagzárók (pl. hegesztett kötések) lehetnek. A javíthatóság ebben az esetben a kötőelemek cseréjével, a kötés felújításával oldható meg. Az acél kötőelemeken túl felmerül a korrózió-

10 állóság biztosítása vagy a vezetőképesség biztosítása sárgaréz anyag alkalmazásával. A csavarok menetmetsző és menetfúró kialakítása szintén a kötőelemek korszerű megoldása. Például az öntvényekben javítandó menetekhez a HELICOIL-technika kínál megoldást. Ezt szemlélteti a 7. ábra. A HELICOIL menetes betétek 1939-ben történt kifejlesztése óta az új anyagok és konstrukciók által támasztott követelményekhez fejlesztették ki a HELICOIL plus és a HELICOIL Tangless betéteket. Az előbbire jellemző az egyenletes terhelés és feszültségeloszlás az anyamenetben a betét rugalmassága miatt. További előnye, hogy nagyobb előfeszítő erő ébred azonos meghúzási nyomatékon. 7. ábra HELICOIL-technika öntvényjavításhoz A Böllhoff cég neve az autóiparban és más iparágakban is jól ismert. A járműipar nagy beszállítójaként ismert cég a fenti betéteken kívül számos más kötéstechnikai megoldással segíti a javíthatóságot a konstrukciókban. Ilyenek a fémbetétek, amelyeket műanyag alkatrészekbe lehet beültetni például ultrahangos megoldással. Ilyen példákkal gyakran lehet találkozni műanyag burkolatok, mobiltelefonházak rögzítésénél. A műanyagba ágyazott fémbetétek a kötés időállóságát és szilárdságát biztosítják. A 8. ábrán látható egy példa M5x12 méretű KOBSERT menetes betét alkalmazására villamos dugaszolóaljzatokhoz a DB motorkocsikon.

11 8. ábra KOBSERT menetes betét villamos dugaszolóaljzatokhoz A javítás megkönnyítéséhez nemcsak a konstrukciós megoldások kötések tartoznak, hanem a megfelelő szerszámok és kisgépek is. Erre példa az Atlas Copco cég elektromos, programozható csavarozó kisgépe (digitális Tensor-csavarozó), amely 10 különböző méretű csavarra, és minden csavarhoz külön nyomatékra előre programozható. A nyomatéktartomány 0,15 10,5 Nm. Az átkapcsolás automatikus. Másik fontos feladat a nagy darabok mozgatása a javítás során. Ez nem közvetlen javíthatósági kérdés, de a járulékos műveletekhez tartozik, vagy a hozzáférés biztosítása keretében megoldandó feladat. Erre példa a DIN szemes csavarok és szállító csapok esete, amelyek nem teljesen felelnek meg a mai biztonsági követelményeknek. Ebből kiindulva fejlesztették ki a RUD-Láncgyárban a Power-Point-Collection típusú, beakasztást segítő univerzális csatlakozóelemeket. A javíthatóság biztosítására számos példa sorolható fel. Az előbbiekben a teljesség igénye nélkül, csak néhány példa kiemelésével megpróbáltam érzékeltetni a kínálkozó fejlesztési lehetőségeket. KÖZLEMÉNYEK A MAGYAR SZAKIRODALOMBÓL Bucsella A.; Papp L.: Egy fontos termelőberendezés állapotának diagnosztikai vizsgálata. = Dunaferr Műszaki Gazdasági Közlemények, 44. k. 2. sz máj. p A racionális kenőanyag-felhasználás a költséghatékonyság fontos eszköze. = Dunaferr Műszaki Gazdasági Közlemények, 44. k. 2. sz máj. p Megalkuvás-mentes önbeálló csapágyazási rendszer. = Dunaferr Műszaki Gazdasági Közlemények, 44. k. 2. sz máj. p

12 BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR MŰSZAKI INFORMÁCIÓ sorozatában jelenik meg a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS MŰSZAKI ELLENŐRZÉS című kiadvány. A folyóirat a külföldi szakirodalomban tükröződő trendeket és a legfontosabb műszaki gazdasági eredményeket ismerteti: I. Általános és irányítási kérdések (a minőségszabályozási rendszerek, minőségpolitika, a vállalatvezetés, -szervezés minőségvonatkozásai, állami minőségügy, tanúsítás, vizsgálóintézmények, szabványosítási és jogi kérdések, gazdaságosság, minőséginformációs rendszerek). II. A termelési folyamat minőségkérdései, vizsgálatok (minőségfejlesztés és -tervezés, a minőségellenőrzés és anyagvizsgálat módszerei, műszerei, a szolgáltatások minősége, megbízhatóság, minőség-felülvizsgálatok stb.). III. A minőségbiztosítás emberi tényezői, szakképzés (a minőségi munkavégzés társadalmi tudati vonatkozásai és környezeti feltételei, minőségügyi oktatás és továbbképzés). A folyóirat havonta jelenik meg, éves előfizetési díja 2005-ben: nyomtatott: , Ft + áfa CD-ROM: , Ft + áfa nyomtatott + CD-ROM: , Ft + áfa Bővebb információ: BME OMIKK Műszaki Gazdasági Kiadványok Szerkesztősége 1011 Budapest, Gyorskocsi u.5 7. tel.: tel./fax: Megrendelés: BME OMIKK Értékesítési és Marketing Csoport 1011 Budapest, Gyorskocsi u.5 7. Levélcím: 1255., Bp.: 207. tel.: tel./fax: M E G R E N D E L É S Megrendeljük a BME OMIKK kiadásában megjelenő Műszaki Információ Minőségirányítás Műszaki ellenőrzés című kiadványt. Megrendelő neve:. Megrendelt pld. szám:... Tel./fax:.... Címe:. A megrendelő pénzforgalmi jelzőszáma:.... Ügyintézője:... A megrendelés száma:. Kelt:... (cégszerű aláírás, bélyegző) Szállítási feltételek: legkésőbb a tárgyhót követő hó vége

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 4. A vagyon elemzése Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II.

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. Prof. Dr. Cselényi József Dr. Illés Béla PhD. egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási

Részletesebben

TELEPÜLÉSÉPÍTÉS. Faszerkezetek. Faszerkezetek alkalmazási lehetőségei

TELEPÜLÉSÉPÍTÉS. Faszerkezetek. Faszerkezetek alkalmazási lehetőségei TELEPÜLÉSÉPÍTÉS Faszerkezetek Az ökológiai szempontokra manapság egyre nagyobb figyelmet fordítanak. A fának mint szerkezeti anyagnak a szén-dioxid-emisszió és az energetika szempontjából vannak előnyei.

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel

Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel Pagonyné Mezősi Marietta Keresztmetszeti megmunkálás egyengető-, vastagoló-, és kombinált gyalugépekkel A követelménymodul megnevezése: Alapvető tömörfa megmunkálási feladatok A követelménymodul száma:

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA

GÉPELEMEK GÉP. Gépegység /Részegység/ Alkatrész /Gépelem/ Alkatrész. Alkatrész GÉPELEMEK CSOPORTOSÍTÁSA GÉPELEMEK A gépeket alkatrészekb l, gépegységekb l állítják össze. A gépelemek olyan szerkezeti egységek, amelyek a különféle gépeken a gép rendeltetését l függetlenül azonos feladatot látnak el. GÉP Gépegység

Részletesebben

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése

Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése ERDŐGAZDÁLKODÁSI HATÓSÁGI BEJELENTÉSEK/ TERVEZETT ERDŐGAZDÁLKODÁSI TEV. BEJELENTÉSE A Tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek bejelentése a fakitermelési

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA*

A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* A NŐK GAZDASÁGI AKTIVITÁSA ÉS FOGLALKOZTATOTTSÁGA* NAGY GYULA A tanulmány a magyarországi gazdasági átalakulás nyomán a nők és a férfiak munkaerőpiaci részvételében és foglalkoztatottságában bekövetkezett

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 -

VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. ELŐADÁSI ANYAG TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. - 1 - - 1 - VIZSGAKÉRDÉSEK GÉPGYÁRTÁSTECHNOLÓGIÁBÓL AZ I. ÉVF. TERMÉKTERVEZŐ ÉS A II.ÉVF. GÉPÉSZMÉRNÖK HALLGATÓK SZÁMÁRA. ELŐADÁSI ANYAG *2.A gyártmány és technológia sajátosságai. A gyártandó alkatrész geometriai

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése

SZAKDOLGOZAT. Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Gyártástudományi Intézet SZAKDOLGOZAT Gömbcsap működtető orsó gyártástervezése Tervezésvezető: Felhő Csaba tanársegéd Konzulens: Tárkányi Ferenc üzemmérnök Készítette:

Részletesebben

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása

beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.5 2.3 Ponthegesztett kötések beolvadási hibájának ultrahang-frekvenciás kimutatása Tárgyszavak: ponthegesztett kötések; ultrahang-frekvenciás hibakimutatás;

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA

KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA KOMPOSZTÁLÁS, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZENNYVÍZISZAPRA 2.1.1. Szennyvíziszap mezőgazdaságban való hasznosítása A szennyvíziszapok mezőgazdaságban felhasználhatók a talaj szerves anyag, és tápanyag utánpótlás

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A szőlő éves munkái 1.Metszés: metszőolló fűrészre,csákánybaltára,gyökerezőkapára nyesőollókat pneumatikus metszőollók rövid és a hosszúmetszések

A szőlő éves munkái 1.Metszés: metszőolló fűrészre,csákánybaltára,gyökerezőkapára nyesőollókat pneumatikus metszőollók rövid és a hosszúmetszések A szőlő éves munkái 1.Metszés: évelő kultúrnövényeink közül a szőlő hajtásrendszerét -ezen belül elsősorban vesszőállományát - csökkentjük a legnagyobb mértékben az évenkénti rendszeres metszéssel. A metszés

Részletesebben

BB-02/40 TÍPUSÚ ELLENÁRAMOLTATÓ KÉSZÜLÉK

BB-02/40 TÍPUSÚ ELLENÁRAMOLTATÓ KÉSZÜLÉK BB-02/40 TÍPUSÚ ELLENÁRAMOLTATÓ KÉSZÜLÉK A termék megtekinthető és kipróbálható a Testvérhegyi úti üzletünkben! A berendezés segítségével olyan vízáramlást tudunk létrehozni úszásra egyébként alkalmatlan,

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. KULCS_GÉPELEMEKBŐL III. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az adott mérettől

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK

DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK DR. ANDÓ MÁTYÁS GÉPIPARI TŰRÉSEK, ILLESZTÉSEK 2016 Gépipari tűrések 5 Tartalomjegyzék ISBN 978-963-12-4030-6 Andó Mátyás 2016. 1. Tűréshasználati elvek...

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató

Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Everlink Parkoló rendszer Felhasználói és Üzemeltetési útmutató Kiemelt magyarországi disztribútor: LDSZ Vagyonvédelmi Kft. I. fejezet Általános ismertető Az EverLink a mai követelményeket maximálisan

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12

PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 PTE, PMMK Stampfer M.: Gépelemek II / Tengelykapcsolókl/ 5 1/12 6. TENGELYKAPCSOLÓK A tengelykapcsoló két tengelyvég összekötésére, forgatónyomaték továbbítására szolgáló, összetett gépelem. A tengelykapcsolók

Részletesebben

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv

TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt VIR felhasználói kézikönyv 1. sz. melléklet TÁMOP 4.1.1 VIR alprojekt Készítette: Aloha Informatika Kft. Tartalomjegyzék 1. A Vezetői Információs Rendszer, mint a stratégiai gondolkodás eszköze...4 1.1 Elméleti háttér...4 1.2 VIR

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

1.5 A meghibásodott csavarmenetek új, az eredetivel azonos belső átmérőjű menetvágással javíthatók. (Helicoil rendszer)

1.5 A meghibásodott csavarmenetek új, az eredetivel azonos belső átmérőjű menetvágással javíthatók. (Helicoil rendszer) 252. fejezet Általános előírások a szériaautók (Gr. N), a túraautók (Gr. A), és a nagy túraautók (Gr. B) részére Megjegyzés! Lásd a dokumentum végén! Legutóbbi frissítés: 2005.09.13 1. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

Novák Nándor. Készletezés. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

Novák Nándor. Készletezés. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Készletezés A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 KÉSZLETEZÉS

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016.

KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. KÉRDÉSEK_GÉPELEMEKBŐL_TKK_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket az

Részletesebben

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer

Aronic Főkönyv kettős könyvviteli programrendszer 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 4. Internet: www.cin.hu E-mail: software@cin.hu Tel: 78/435-081, 30/9-573-673, 30/9-593-167 kettős könyvviteli programrendszer v2.0 Szoftverdokumentáció Önnek is jár egy

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7.

MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. MAGYARORSZÁG NYUGDÍJRENDSZERE (1997-2013) 2013. Október 5-7. 1 TARTALOM: I. Előzmény 1997-(röviden) 1. MAGÁNNYUGDÍJ RENDSZER II. NYUGDÍJREFORM FOLYAMATOK MAGYARORSZÁGON 2009-2013 1. KORHATÁREMELÉS 2. MAGÁNNYUGDÍJ

Részletesebben

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás

Kari Adminisztrátor. Funkcionális leírás Kari Adminisztrátor Funkcionális leírás Budapest, 2006 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 7 2. Saját adatok... 7 2.1. Személyes adatok megtekintésde és karbantartása... 8 2.1.1. Jelszóváltoztatás... 8 2.1.2.

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ

Érettségi vizsgatárgyak elemzése. 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Érettségi vizsgatárgyak elemzése 2009 2012 tavaszi vizsgaidőszakok FÖLDRAJZ Láng György Budapest, 2014. január TARTALOM 1. A vizsgák tartalmi elemzése... 5 1.1. Az írásbeli feladatlapok szakmai jellemzői

Részletesebben

Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata

Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata Delikát Gyűjtsön Osztálykirándulásra! Játék Részvételi- és Játékszabályzata 1. Az UNILEVER Magyarország Kereskedelmi Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., a továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények

Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Beépítési útmutató Beépíthető hűtőfagyasztószekrények Ez a Beépítési útmutató a hűtő-fagyasztószekrények bútorzatba való beépítésére vonatkozik és a szakemberek számára készült. A készülék beépítését az

Részletesebben

A készletezés Készlet: készletezés Indok Készlettípusok az igény teljesítés viszony szerint

A készletezés Készlet: készletezés Indok Készlettípusok az igény teljesítés viszony szerint A készletezés Készlet: Olyan anyagi javak, amelyeket egy szervezet (termelő, vagy szolgáltatóvállalat, kereskedő, stb.) azért halmoz fel, hogy a jövőben alkalmas időpontban felhasználjon A készletezés

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter

Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter 1 Gyártástechnológia alapjai Metrológia Tárgyfelelıs oktató: Dr. Zentay Péter Dr. Drégelyi-Kiss Ágota, adjunktus e-mail: dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu http://uni-obuda.hu/users/dregelyia 2 3 Metrológia

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

A furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek előállítása

A furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek előállítása A furatfémezett nyomtatott huzalozású lemezek előállítása A nyomtatott huzalozású lemezek előállítására a szubtraktív, a féladditív és az additív technológia terjedt el. Mindhárom technológia egyaránt

Részletesebben

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről

181. sz. Egyezmény. a magán-munkaközvetítő ügynökségekről 181. sz. Egyezmény a magán-munkaközvetítő ügynökségekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely

Részletesebben

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS,

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok.

Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja; új PA-típusok. MÛANYAGFAJTÁK Újdonságok a poliamidtermékek és a poliamidtípusok gyártásában Tárgyszavak: öntött poliamid; prototípus; kis sorozatok gyártása; NylonMold eljárás; Forma1 modell; K2004; vízmelegítő fűtőblokkja;

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére II. kötet FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS Kósa Beatrix VEZETŐ

Részletesebben

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények

A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A villamos energiára vonatkozó uniós GPP-követelmények A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum a villamos energia termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak)

2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) 2013. augusztus Gépjármű villamosságtan Autóelektronikai műszerész pótvizsga feladatok. (14.A.) (teljes egészében kiadható a pótvizsgázónak) A pótvizsgán, a felelő a 20. szóbeli feladatból húz egyszerre

Részletesebben

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI

15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI 15.KÚPKEREKEK MEGMUNKÁLÁSA ÉS SZERSZÁMAI Alapadatok Egymást szög alatt metsző tengelyeknél a hajtást kúpkerékpárral valósítjuk meg (15.1 ábra). A gördülő felületek kúpok, ezeken van kiképezve a kerék fogazata.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11

TARTALOMJEGYZÉK. V. Játékos Balaton projekt marketingkommunikációs terve... 5. VI. Mellékletek... 11 MARKETING TERV Az Interaktív Játéktér az NFGM és a BFT támogatásával, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. koordinációjával valósult meg. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. A projekt

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

T10/T20/T40/T44 TOJÓKETREC

T10/T20/T40/T44 TOJÓKETREC TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.hu Használati utasítás T10/T20/T40/T44 TOJÓKETREC üzemeltetéséhez

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során

Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során Alapvető megfontolások adalékanyagok alkalmazása során A korszerű kenőanyagok fejlődése és helyes alkalmazásuk jelentős gazdasági kihatással jár. A feladathoz optimálisan kiválasztott kenőanyagok az energia-megtakarítás,

Részletesebben

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010)

Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) DR. VAHID YOUSEFI KÓBORI JUDIT Mez gazdasági er forrásaink hatékonyságának alakulása és javítási lehet ségei (1990 2010) (A hatékonyság értelmezése) A magyar nemzetgazdaságon belül az élelmiszertermelés

Részletesebben

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711

Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 ZÁRÓJELENTÉS Kvantitatív Makyoh-topográfia 2002 2006, T 037711 Témavezető: Riesz Ferenc 2 1. Bevezetés és célkitűzés; előzmények A korszerű félvezető-technológiában alapvető fontosságú a szeletek felületi

Részletesebben

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból

Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból Felkészülést segítő kérdések Gépszerkesztés alapjai tárgyból - Ismertesse a kézi rajzkészítési technikát (mikor használjuk, előny-hátrány stb.)! Kézi technikák közül a gondolatrögzítés leggyorsabb, praktikus

Részletesebben

A controlling integrálódása az oktatási szférában

A controlling integrálódása az oktatási szférában Dr. Tóth Antal - Dr. Zéman Zoltán A controlling integrálódása az oktatási szférában 1. CONTROLLING ALKALMAZÁSA A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKNÉL A controlling hasznossága mindaddig nem fog érvényre jutni

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban

Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban Fogyasztói preferenciák és attitűdök hagyományos és tájjellegű élelmiszerekkel kapcsolatban Jasák Helga Fehér András Szakály Zoltán Magyarország mezőgazdasági és élelmiszeripari kincseit a HÍR-gyűjtemény

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

VESZÉLYES! 2.1. A biztonság mindig elsődleges szempont legyen a tengelykapcsoló beszerelése, működtetése és karbantartása során.

VESZÉLYES! 2.1. A biztonság mindig elsődleges szempont legyen a tengelykapcsoló beszerelése, működtetése és karbantartása során. (Oldal: 1 / 6) Az ATEX (Atmosphere Explosibles) megjelölés az új útmutatóhoz készült. Az ATEX ellenőriz valamennyi, a robbanásbiztos eszközök állapotára vonatkozó előírást. Modell száma Kategória Referencia

Részletesebben

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL 54 525 01 AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ a gépjármű akkumulátorokat azok tulajdonságainak ismeretében összehasonlítani, a járműspecifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében

Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében AZ ÜZEMFENNTARTÁS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI 2.02 Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében Tárgyszavak: rendelkezésre állás; üzemfenntartási ismeretek; tapasztalatcsere; információk

Részletesebben

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA

MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA Utánpótlás sport MAGYARORSZÁG SALAKMOTOROS NYÍLT EGYÉNI MAMS KUPA ALAPKIÍRÁS 2013 Készítette: A MAMS Salakmotoros Szakága Jóváhagyta: A MAMS Elnöksége Kiadja: A MAMS Ttitkársága A MAGYARORSZÁG NYÍLT EGYÉNI

Részletesebben

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL

B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó. Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó Univerzális hangszórós tolatóradar 4 DB LÖKHÁRÍTÓBA SZERELHETŐ SZENZORRAL A DOBOZ TARTALMA 4 db ultrahangos szenzor, oldható kábeltoldással

Részletesebben

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA Energiamegtakarítás az extrúzió során Habár a műanyag-feldolgozásban az energia ára csak 5%-ot tesz ki a költségek között, napjainkban a gépgyártók fejlesztéseikkel ezt is igyekeznek

Részletesebben

240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál

240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál 240. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló csalással összefüggő felelőssége a pénzügyi kimutatások könyvvizsgálatánál A csalás jellemzői 2. A hibás állítások a pénzügyi kimutatásokban

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben