A készletezés Készlet: készletezés Indok Készlettípusok az igény teljesítés viszony szerint

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A készletezés Készlet: készletezés Indok Készlettípusok az igény teljesítés viszony szerint"

Átírás

1 A készletezés Készlet: Olyan anyagi javak, amelyeket egy szervezet (termelő, vagy szolgáltatóvállalat, kereskedő, stb.) azért halmoz fel, hogy a jövőben alkalmas időpontban felhasználjon A készletezés a kitermelő helytől a gyártáson keresztül a fogyasztó helyig terjedő teljes anyagáramlási folyamat (logisztikai lánc) része. Indok: a termelési és fogyasztási intenzitások időbeni és mennyiségi eltérései. (mezőgazdasági termelés élelmiszerek felhasználása) Az üzleti folyamatokban az ellátási lánc hangsúlyos minőségi eleme a termékek rendelkezésre állása. Kétségtelenül a folyamatok vevőinek ez érzékelhető a legközvetlenebb módon. Ezen igény minél nagyobb biztonsággal történő kielégítése érdekében az ellátási lánc egyes elemei közt átmeneti tárolókat úgynevezett pufferokat célszerű létrehozni, amelyek az ellátás folyamatosságát még a kisebb, váratlan események bekövetkeztekor is biztosítják. 1. Készlettípusok az igény teljesítés viszony szerint A készletezés lehetséges megoldásait az ellátási folyamaton belüli kapcsolatok szerint alapvetően két nagy csoportban tárgyalhatjuk. Aszerint, hogy az egyes elemek a szükséges készletek mennyiségére vonatkozóan milyen szoros információs kapcsolatban vannak, megkülönböztetünk függő és független keresletű rendszereket. Függő keresletű ellátási rendszer A függő keresletű rendszer azt jelenti, hogy az ellátó felhasználó viszonyban ismert az anyagkibocsátás és az anyagfelhasználás időbeli alakulása, és ezek időben determinisztikusan változnak, így könnyen követhetővé válnak. A készletek minimalizálásának alapja az igény és a teljesítés kiszámíthatósága, tervezhetősége. Minél hatékonyabb a folyamatelemek közti információáramlás, a rendszer annál több zavaró hatást képes kiegyenlíteni. Független keresletű ellátási rendszer Bizonyos esetekben, amikor a felhasználási folyamat bizonytalansága olyan szintet ér el, az egyes folyamatszakaszok időtartama túl hosszú, vagy az előállító folyamat zajhatásokkal nagymértékben terhelt, az ellátó felhasználó kapcsolat függetlenítése jelenthet megoldást. Ekkor a szabályozott helyett a vezérelt folyamatirányítás segít hozzá az alacsonyabb készletezési költségek eléréséhez, ami a független keresletű rendszerek jellemzője. Természetesen a függetlenítés nem jelenti az információs kapcsolat teljes megszakadását, csupán egy hosszabb időtávon működő adatcsere jön létre, ami a gyártás és készletezés számára merev mennyiségi kereteket határoz meg. 2. Készletfajták a technológiai sorban elfoglalt helyük szerint Bemenő (input) készletek Minden alap- és segédanyag készlet, amely a folyamat bemenetén jelenik meg, és készletezésre kerül. Méretét egyrészt az ellátás ciklusideje és megbízhatósága, másrészt a felhasználás üteme határozza meg. Termelési készlet 1/14

2 A termelési folyamatban áramló és a folyamatközi pufferokban levő félkész állapotú készletek. Méretét a folyamat hossza és a gyártásszervezés eredményeként kialakuló, műveletek között tárolt mennyiségek határozzák meg. Kimenő (output) készletek A folyamatból kikerülő, értékesítésre előállított késztermékek, és más folyamatban feldolgozásra szánt félkész termékek készletei. Méretét az előállítás és az értékesítés ütemének viszonya, valamint a bekalkulált biztonsági tényezők - ritkán manipulációs szempontok - határozzák meg. Árukészlet Bizonyos esetekben a változtatás nélkül tovább értékesítendő készletek. (A kereskedelmi cégek készleteinek nagy része ide sorolható.) Méretét az ellátás-értékesítés viszonya és manipulációs szempontok egyaránt befolyásolhatják. 3. Készletfajták a funkciók szerint Anticipált vagy felkészülési készletek (tervezett) Tervezetten kialakított készletek a folyamat biztonságos lebonyolításához. A folyamatban szükséges készletek, amelyek az egyes technológiai lépcsőkben, és azok közt vannak. Ezen jól meghatározható készleteket az egyes folyamatszakaszok be és kimeneti oldalain jelentkező véletlenszerű de becsülhető ingadozások mértékével korrigálni szükséges. A felkészülési készletekhez értendők azok a manipulatív készletek, amelyek a beszerzés és értékesítés oldaláról mutatkozó pillanatnyi költségelőnyök kihasználása végett hoznak létre. Az anticipált készlet képessé teszi a szervezetet arra, hogy megbirkózzon az előre jelzett kereslet-kínálat hullámokkal. Cikluskészletek (sorozatnagyság) Mivel az értékesítés időbeli eloszlása a gazdaságos tételnagyság miatt nem mindig egyezik az értékesítés ütemével, ezért készletek keletkezhetnek. Ezek a sorozatnagyságból adódó cikluskészletek. (a vevő kér egy kenyeret a boltban a pék nem akkor süti meg) Fluktuációs készletek Az anticipált készletektől annyiban különböző készletek, amelyek az előre nem látható ingadozások során potenciálisan kialakuló hiányok kivédésére szolgálnak.(kereslet-kínálat hullámzása) Szállítási készletek Az egyes szállítási csatornákban levő és az előkészítés alatt álló készletek gyűjtőneve. A térben nagyobb kiterjedésű folyamatoknál a folyamatban áramoltatott anyagmennyiség is megnő részben a nagyobb pufferok alkalmazása, részben a gazdaságosság szempontjából kialakított nagyobb szállítási mennyiségek miatt. (nemzetközi munkamegosztás, járulékos költségek biztosítás, kár) Tartalékanyag-, -alkatrész készletek A folyamatban később felhasználásra kerülő az előzőekben nem tárgyalt anyagféleségek, amelyek készletezése a folyamat megbízhatósága és hatékonysága szempontjából kritikus. (keresletük alacsony kiszámíthatatlan, a készlethiány költsége magas) (gk. pótkerék, kerékpár - láncszem) 4. A készletezési rendszer állapotjelzői - Készletállapot: adott időpont készlete vagy átlagkészlete. 2/14

3 - Készletellátottság szintje: a tervezett és a tényleges készlet aránya. - Kereslet intenzitása: egy időegységre jutó kereslet (sztohasztikus folyamatoknál a várható érték) - Keresletkielégítés szintje: a ténylegesen felmerült és a kielégített kereslet aránya. - Input igény intenzitása: egy időegységre jutó beszállítási igény. 5. Készletek időbeli változása - Szakaszos beszállítás folyamatos kiszállítás - - Folyamatos beszállítás szakaszos kisállítás - Szakaszos beszállítás szakaszos kiszállítás - Folyamatos beszállítás folyamatos kiszállítás A szakaszos be- és kiszállítás lehet: - Állandó időperiódusú és állandó tételnagyságú - Állandó időperiódusú és változó tételnagyságú - Változó időperiódusú és állandó tételnagyságú - Változó időperiódusú és változó tételnagyságú 6. Készlet fogalmak Nyitó készlet, záró készlet, rendelési készlet, rendelési tételnagyság, biztonsági készlet, maximális készlet, rendelési időköz, forgási idő. 3/14

4 7. Készletgazdálkodási stratégiák A követő folyamat-elemek (az ellátandó technológiai lépcső) biztonságos ellátására és a minél alacsonyabb folyamatköltségekre való törekvés egymásnak látszólag ellentmondó mechanizmusokat indítanak be a készletek kialakításakor. Míg az ellátás biztonságának növelésére a nagyobb készletszint kialakítása jelenti a triviális megoldást, addig a költségek mérséklésénél logikus a folyamatban áramló és az egyes pufferokban tárolt anyagmennyiség csökkentése. Egy jól működő logisztikai rendszer optimális megoldást dolgoz ki e két ellentétes irányú törekvés egyensúlyára, amik a szervezési elveket és a szervezeti célokat egyaránt figyelembe vevő, különböző készletkialakítási stratégiák szerint lehetségesek. A készletezési elvekhez matematikailag jól leírható modellek rendelhetők, amelyek mutatják a készletezett mennyiség alakulását az idő függvényében. A modellek közti különbségek abban mutatkoznak, hogy mi generálja készletek felújításának a rendelésnek a szükségességét. A modellek egyik csoportjánál a rendelések közt eltelő idő a meghatározó, míg a másiknál a készletek mennyisége a döntő jelentőségű. Egy másik csoportosítás szerint előre megadott paraméterek (rögzített időközök, vagy rögzített rendelési tételnagyság) szerint kezdeményezhetünk rendelést vezérelten, vagy szabályozottan, bizonyos paraméterek figyelésével (minimális vagy maximális készletszint). A készletezési modellek: Előzetesen rögzített paraméter mellett történő rendelésnél Tényadatokból számított aktuálisadatokkal történő rendelésnél A rendelés mennyisége Állandó nagyságú tételekre feladott rendelések q Maximális készletszint elérésére számított rendelési tételek S A rendelés időpontja Azonos időközökben feladott rendelések T Minimális biztonsági készletszint elérésekor feladott rendelések s 4/14

5 A T-q (fűrészfog) készletezési modell Az összes közül a legkevesebb szabadságfokkal rendelkező modell, mivel mind a rendelési időköz (T), mind a rendelési tételnagyság (q) kötött. Alapvetően vezérelt készletezési mód, akár az igény, akár a teljesítés/előállítás kisebb véletlenszerű ingadozásai és esetleges trendszerű változásai, a készletek halmozódásához vagy hiányok kialakulásához vezetnek. Az aktuális készleteknél, az igények és a teljesítések időszakos felülvizsgálata és korrekciók végrehajtása szükségesek az említett problémák megoldásához. Csak nagy S készletmennyiségnél lesz csökkenő az ingadozások okozta hibák jelentősége, ami önmagában is jelentős költségeket jelentő tényező. Nagyfokú merevsége miatt napjainkban elavult stratégia. Használhatósága olyan tömegtermelést végző gyártási rendszerekben indokolt, ahol a termelési és felhasználási viszonyok állandónak mondhatók, illetve jól előre jelezhetők (pl. kenyérgyártás). A ciklusidő meghatározásánál figyelembe kell venni a rendelésfeladási beérkezési időt (τ), ami azt jelenti, hogy időbe telik, amíg a megrendelt tétel a raktárba érkezik, és feldolgozhatóvá válik, miközben az anyagból felhasználás is van. Az azonos nagyságú és követési idejű rendelési tételek több szempontból előnyösek. Mivel a szállító számára kiszámítható a szállítás volumene, valamint a szállítóeszközök és raktárak leterheltsége is jól szervezhetővé válik, árengedményt is adhat,. A (T-q) fűrészfog készletezési modell Ha az előállítási folyamatot bizonytalanságok terhelik, az alábbi ábra szerint növekszik ciklusonként a készletszint ingadozása, és alakulhatnak ki egyre növekvő készletek, vagy hiányok. 5/14

6 A bizonytalanságokkal terhelt T-q modell A T-S (ciklikus) készletezési modell A modellnél is azonos időciklusonként végzik a készletek újra töltését, így a logisztikai rendszer időbeli tervezhetősége jó. A beszállítandó mennyiségeket (q) az határozza meg, hogy a ciklus alatti felhasználás miatt mekkora mennyiséget kell pótolni ahhoz, hogy ismét a maximális szintre (S) töltsük a készleteket. Ennek megfelelően a q rendelési mennyiség egy valószínűségi változó lesz. 6/14

7 A ciklikus (T-S) készletezési modell A modell előnyeiként sorolható, hogy szabadsága az előzőnél nagyobb, és mégsem igényel folyamatos készletkövetést, csak minimálisan akkora információigény lép fel, hogy a rendelésfeladási beérkezési idő (τ) kezdete előtt megbízható adatok legyenek a készletek szintjéről és az ez idő alatt várható felhasználásról. A stratégia hátrányaiként említendő, a változó tételnagyság. Mivel a szállító számára kevésbé tervezhető a kiszállítások ideje, az ezt elismerő kedvezmények sem érvényesíthetők olyan mértékben, mint az előző modellnél. További hátrány, hogy a τ idő alatt fellépő hiányok a normál beszerzési csatornákon keresztül szinte pótolhatatlanok. Csak nagy készletpótlási költségek mellett szerezhető be a hiányzó készlet, a sürgősségi felárakkal és a viszonylag kis mennyiség miatti kedvezménymegvonással terhelten. Nem kell a hatással számolni olyan cikkek esetén, amelyeknél a készletek beszerzése a felhasználáshoz viszonyítva, jó közelítéssel azonnal történik. A folyamatos készletkövetés hiánya következtében a rendelés feladásakor csak becsült felhasználási intenzitással számolhatunk. Túlbecsült felhasználási rátával felesleges készlet alakul ki a maximális (S) szint felett, míg alulbecsléskor jobb esetben az újonnan beérkező készlet nem tölti fel a raktárt (S)-szintig rosszabb esetben a tétel beérkezéséig hiány alakulhat ki a már említett problémák mellett. A fent említett problémák két paraméter változtatásával érhetők el. Rövidebb rendelési ciklus kisebb hibázást tesz lehetővé a felhasználási ráta bizonytalanságából eredően. A zavaró hatások kiküszöbölésének másik jelentősen drágább megoldása a túlméretezett (S) maximális készletszint. 7/14

8 Alkalmazása ott célszerű, ahol a felhasználás, különösen a τ idő alatt jól becsülhető, előírt rendelési határidők vannak, illetve nehezen megoldható vagy túl drága a folyamatos készletellenőrzés. Az s-q (kétraktáras) készletezési modell A determinisztikus stratégiákhoz tartozó modell mindkét eleme, a biztonsági jelzőként működő minimális (s) készletszint és a rendelési tételek (q) nagysága egyaránt előre meghatározott. Nevét onnan kapta, hogy az s -hez tartozó készletszint mint adminisztratív jelzőrendszer elérése után az anyag kivételezése mintha egy másik raktárból történne. Bizonyos helyeken ez a készlet számára jelenthet valós térbeli elkülönítést is, így indokolt az elnevezés. A kétraktáras (s-q) készletezési modell A modell az előzőekkel ellentétben folyamatos készletfigyelést igényel. Az s -hez tartozó készletszint elérése mint a rendszer jelzése indítja el a q mennyiségű készlet megrendelését. Itt is fontos a felhasználási rátának (α) a késedelmi idő (τ) miatti pontos becslése. Pontosabb becslés és kiszámíthatóbb felhasználási ütem, valamint rövidebb rendelésfeladási idő alacsonyabb s készletszintet tesz lehetővé, így használata előnyös lehet. Bármely paraméter növekedése nagyobb biztonsági készletet, így magasabb készlettartási költségeket tesz szükségessé. Az állandó tételnagyságok miatti árelőnyök kihasználhatók, bár a bizonytalan ciklusidejű rendelés rontja a megrendelések ütemezhetőségét. Alkalmazása előnyös lehet kis ingadozást mutató igények, rövid τ esetén, valamint nagy hiányköltséget jelentő készleteknél. Az S-s (csillapításos) készletezési modell 8/14

9 Szintén a szabályozott modellek csoportjába tartozó készletképzési és kezelési stratégia, ahol a készletfeltöltésre vonatkozó jelzés a minimális készletszint (s) elérése. A maximális készletre (S) való töltéskor lényegében a (s-q) modellnél megismert készletszintnek a nagymértékű kilengéseit csillapítjuk, megakadályozva ezzel a túlzott készletek kialakulását. Ebből eredően a készletrendelés ciklusideje (T) és a megrendelt mennyiségek (q) egyaránt valószínűségi változók lesznek. A csillapításos (S-s) készletezési modell Az előző stratégiához hasonlóan itt is megkövetelt a folyamatos készletfigyelés, és a készlet felhasználási rátájának τ -nak a becslése, hiszen a (τ) alatt fellépő hiány kialakulásakor és a rendkívüli készletpótlások esetén rendkívül magas pótköltségek megjelenésével kell számolni. Szabályozott jellegénél fogva alkalmazása ott javasolt, ahol pontos készletkövetést alakítottak ki a magas hiányköltségek kiküszöbölésére. Jellemzőiben együtt fedezhetők fel a kétraktáras és a ciklikus modell előnyei. Hátrányként mindaz megemlíthető, amit a változó rendelési mennyiségről egy korábbi modell kapcsán már említtettünk. Megbízhatósági készletmodellek Bizonyos folyamatoknál bemenetet (a készlet beérkezését), a kimenetet (felhasználást) vagy mindkettőt jelentős véletlen hatások terhelik. Ilyen esetekben nehéz algoritmust találni a készlet újratöltésére, illetve az optimális rendelési tételnagyság megtalálására. Az alábbi grafikus megoldás segíthet a nyomon követésben, a hiány és a túlzott készletek kialakulásának megakadályozására. 9/14

10 A megbízhatósági készletmodell Az ábrán rajzolt probléma sztochasztikus jellemzőt mutat mind a bemeneti terv, mind a kimenet oldalán. A szükséges és tényleges készletek kumulált ábrázolásmódjánál két dolgot célszerű figyelembe venni. Az egyik, hogy fontos jól becsülni a kiindulási készletszintet, valamint nem léphetünk a felhasználást mutató görbe alá. Közelítőleg optimális megoldást kaphatunk, amennyiben a tervezett kumulált bemeneti és a kumulált kimeneti függvény közti lépcsős sávba célozzuk a készletek alakulását. 8. A készletezés költségei A készletezési rendszer költségtényezői A készletezési rendszer ráfordításait, költségeit tágabban kell értelmezni a számvitelben megjelenő, konkrétan készletgazdálkodáshoz kapcsolódó költségeknél. (Ezek lényegében a készlettartás közvetlen ráfordításait tükrözik.) A készletezési rendszer költségtényezőinek vizsgálatakor a közvetlen ráfordítások mellett figyelembe kell venni a vállalkozás egészét érintő hatásokat a tőkebefektetés, a termelés, a jövedelemtermelés területén egyaránt. A készletezési rendszer költségtényezőit három csoportját különböztetjük meg: - készlettartás, - hiány, - utánpótlás költségei. A készlettartási költségek (Kt): a./ A termék fizikai jellegéhez kapcsolódó költségek, melyek a tárolással, kezeléssel összefüggő tevékenységhez fűződnek. Néhány jellemző költségtípus: 10/14

11 - raktározási, tárolási létesítmények fenntartási, üzemeltetési költségei és értékcsökkenési leírása, - a belső anyagmozgatás ráfordításai, - tárolási veszteségek költségei, - raktárbérleti díjak, - különleges kezelési, tárolási költségek (pl. veszélyes anyagok esetén), - a raktári adminisztráció költségei. b./ A termék érték jellegéhez kapcsolódó költségek, melyek között kiemelt szerepe van a készletekbe mint inaktív eszközökbe történő tőkebefektetésből adódó potenciális veszteségeknek. (Jövedelmezőségi norma ebben az esetben ugyanazon tőkének a készletezési rendszerben vagy más területen történő befektetése közötti jövedelmezőségi különbséget jelenti.) Néhány jellemző költségtípus: - készletekbe fektetett tőke jövedelmezőségi normája, - készletezési rendszer tárgyi eszközeivel lekötött tőke jövedelmezőségi normája, - a készletek avulási, értékcsökkenési vesztesége, - biztosítási költségek. A hiány költségei (Kh): Belső, a termelési technológia folyamatát akadályozó készlethiány, a kapacitáskihasználás alakulásán keresztül befolyásolja a költségnagyságot. Külső tényező, a vállalkozás piaci helyzetét hátrányosan befolyásoló készlethiány a jövedelemtermelés területén okozhat veszteséget. A hiányköltség összetevői lehetnek: - tárgyi eszközök kihasználatlansága, - állásidő, túlóra bérköltségei, - rendkívüli utánpótlás többletköltségei, - elmaradó vagy később jelentkező nyereség, - goodwill veszteség. A készletutánpótlás költségei (Ku): A készletutánpótlás költségei is két csoportba rendezhetők. Külső "költségeket" a szállítókkal szembeni kötelezettségek, belső "költségeket" a beszerzés konkrét lebonyolítása alakítja. Az utánpótlási költségek konkrét megjelenési formáját, tartalmát alapvetően meghatározza a készletezési rendszer funkcionális szerepe is. (Alapanyagról vagy készáruról, termelési vagy kereskedelmi készletről van szó.) Az utánpótlással kapcsolatos költségek legjellemzőbb megjelenési formái: - - konkrét beszerzési költség (a szállító által kiszámlázott összeg), - - esetleges vám- és adóterhek, - - szállítási veszteségek költségei, - - kezelési költségek (átvétel, minőségellenőrzés, rakodás, stb.), - - az utánpótlás adminisztrációs költségei stb. 11/14

12 A készletezési rendszer költségeinek elemzésénél, matematikai modelljének felépítésénél fontos kérdés a készletezési paraméterek (készletszint, rendelési tétel, rendelési időköz, stb.) és a rendszerben szereplő költségtényezők. Néhány általánosan értelmezhető összefüggés: a készlettartás aggregát költségei a készleten tartott mennyiséggel (az átlagkészlettel) és a tárolási idővel egyenesen arányosak. Mértékegységeként Ft/mennyiség/idő használatos. Ha az egyes költségelemeket vizsgáljuk, hasonló eredményre jutunk. A termék fizikai jellegéhez kapcsolódó, raktározási típusú költségek korlátozott készletnagyságok között állandónak tekinthetők. Nagyobb mértékű készletváltozás a költségek lépcsőzetes változását okozza, aminek lineáris közelítése elfogadható. A termék értékjellegéhez kapcsolódó költségek rendszerint mennyiség- és időarányosan, százalékban kifejezhetők. a hiányköltség jelentkezése és a hiány kezelésének módszere szoros összefüggésben van. Ha a hiányzó készletet azonnal pótoljuk, a felmerülő költségeket a mennyiséggel egyenes arányban változónak tekinthetjük. Előfordulhat, hogy valamilyen egyszeri ráfordítás, többletköltség jelentkezik az azonnali pótlással, mely időtől és mennyiségtől is független. Ha a kielégítetlen kereslet a készlethiány miatt elvész a rendszer számára, a hiányköltség arányos lehet a hiány összes mennyiségével és független az időtől, vagy fordítva, a hiányból származó veszteség nem a mennyiséggel, hanem az idővel arányosan változik. Legjellemzőbb költségfelmerülési alternatíva, hogy a veszteség mind a mennyiséggel, mind pedig az idővel arányos. az utánpótlási költségek alakulására vonatkozó értékelések egyrészt az utánpótlási költség és a rendelt mennyiség közötti egyenes arányosságra, másrészt minden utánpótlási esetben felmerülő - a tételnagyságtól független - adott nagyságú költségek jelentkezésére utalnak. Optimalizálás Az optimalizálásra felhasznált matematikai módszerek klasszikus szélsőértékszámítás, valószínűség számítás, a matematikai programozás területeit széleskörűen felhasználják. Az analitikus módszerekre épülő "manuális" eljárások mellett nagy szerepet kaphatnak a számítógépes, szimulációs modellek. A "klasszikus" készletmodell: A készletmodellek kidolgozása az optimális készletszint meghatározását célozza. Az első, klasszikusnak nevezhető formulát az 1910-es években dolgozták ki. Ez a modell determinisztikus, időben állandó keresletet és egyenletes ütemű és mennyiségű kiszolgálást és feltöltést feltételez. A "klasszikus" készletmodell t rendelési, utánpótlási időköz q rendelési, utánpótlási tétel A modellre jellemző összefüggések: vagyis q = konstans 12/14

13 és és t = konstans A rendelési, utánpótlási tétel (q) nagyságának költségösszefüggései a következőképpen értelmezhetők: Alapadatok: T - gazdálkodási időszak Q - összes készlet az adott T időszak alatt n - T időszak alatti rendelések, utánpótlások száma kv - változó költség, az átlag készlettel összefüggő költségrész (fajlagos készlettartási költség) ka - állandó költség, mennyiségtől független, de a rendelésszámtól függő költségrész (fajlagos készlet utánpótlási költség) Az alapadatokból következően T időszak alatt: - az utánpótlás, rendelés száma (n): - egy ciklus költsége (k), - T időszak összes költsége (K), az utánpótlási, rendelési időszak és szám helyettesítésével: A költség-függvény szélső értéke (minimuma) megadja az optimális utánpótlási, rendelési tételszintet (qopt) Készletezési költségek a rendelési tétel függvényében A költségfüggvény egy konvex és egy lineáris függvény összege.,, A "qopt" alapján számítható "optimális" paraméterek: - utánpótlási, rendelési időköz:, 13/14

14 , - utánpótlások, rendelések száma: - költség: A fenti modell szerint működő rendszer a gyakorlatban igen ritkán fordul elő, az előzetesen rögzített feltételrendszer miatt. A döntés-előkészítés módszereként eltérő feltételrendszer esetén is gyakran alkalmazzák számítógépes szoftverekben, mert bizonyíthatóan jó közelítést ad. Források: Szegedi Zoltán, Prezenszki József: Logisztika-menedzsment, Kossuth Kiadó, 2005 dr. Prezenszki József: Logisztika I., BME Mérnöktovábbképző Intézete, 2003 Némon Zoltán, Sebestyén Lászó, Vörösmarty Gyöngyi: Logisztika - Folyamatok az ellátási láncban, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft., Budapest, /14

Novák Nándor. Készletezés. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai

Novák Nándor. Készletezés. A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai Novák Nándor Készletezés A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-005-50 KÉSZLETEZÉS

Részletesebben

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség, Tőke (befektetés), Vállalkozói készség vállalkozó, Kockázatvállalás, Reális üzleti terv Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t,

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA

9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA 9. A FORGÁCSOLÁSTECHNOLÓGIAI TERVEZŐ-RENDSZER FUNKCIONÁLIS STRUKTÚRÁJA Egy-egy konkrét forgácsolástechnológiai tervezőrendszer saját, a fejlesztő által megfogalmazott struktúrát testesít meg. Az itt tárgyalt

Részletesebben

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II.

A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. A beszerzési logisztikai folyamat tervezésének és működtetésének stratégiái II. Prof. Dr. Cselényi József Dr. Illés Béla PhD. egyetemi tanár tanszékvezető egyetemi docens MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási

Részletesebben

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával

Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő rendszerek alkalmazásával Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék Vasúti infrastruktúragazdálkodás kontrolling bázisú döntéselőkészítő

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ. az MTA Közlekedéstudományi Bizottság 2012. november 14-i üléséről

EMLÉKEZTETŐ. az MTA Közlekedéstudományi Bizottság 2012. november 14-i üléséről Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya Közlekedéstudományi Bizottság Elnök: Dr. Tánczos Lászlóné az MTA doktora tel.: +36-1-463-3265 fax: +36-1-463-3267 e-mail: ktanczos@kgazd.bme.hu Titkár:

Részletesebben

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból

I: Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból 16. Tétel Az értékteremtés lehetőségei a vállalaton belüli megközelítésben és piaci szempontokból. Az értékteremtő folyamatok a vállalat működésében, az értéklánc elemei. A teljesítmény és menedzsmentje,

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002.

4. sz. Füzet. A hibafa számszerű kiértékelése 2002. M Ű S Z A K I B I Z O N S Á G I F Ő F E L Ü G Y E L E 4. sz. Füzet A hibafa számszerű kiértékelése 00. Sem a Műszaki Biztonsági Főfelügyelet, sem annak nevében, képviseletében vagy részéről eljáró személy

Részletesebben

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1

Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 Pénzügyi-sz{mviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak

1 Rendszer alapok. 1.1 Alapfogalmak ÉRTÉKTEREMTŐ FOLYAM ATOK MENEDZSMENTJE II. RENDSZEREK ÉS FOLYAMATOK TARTALOMJEGYZÉK 1 Rendszer alapok 1.1 Alapfogalmak 1.2 A rendszerek csoportosítása 1.3 Rendszerek működése 1.4 Rendszerek leírása, modellezése,

Részletesebben

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA

A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA A MAGYAR FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁNAK STRATÉGIAI MEGALAPOZÁSA Az FTT stratégiai ajánlása a felsőoktatás törvényi szabályozásának előkészítéséhez Vezetői összefoglaló F T T A Felsőoktatási és Tudományos

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(21) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 49-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László

Általános statisztika II. Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Általános statisztika II Kriszt, Éva Varga, Edit Kenyeres, Erika Korpás, Attiláné Csernyák, László Publication

Részletesebben

Hévíz-Balaton Airport Kft.

Hévíz-Balaton Airport Kft. Hévíz turizmusának hatásai a desztinációs hatásmodell alapján VÉGSŐ JELENTÉS A tanulmány a NYDOP-2.3.1/B-12-2012-0001 számú, A Hévíz-Balaton Thermal Airport Fejlesztési Klaszter egészségturizmus ösztönző

Részletesebben

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása

Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása PORSCHE HUNGARIA Kommunikációs Igazgatóság Utángyártott autóalkatrészek és Volkswagen Eredeti Alkatrészek minőségi összehasonlítása Kraftfahrzeugtechnisches Institut und Karosseriewerkstätte GmbH & Co.

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére II. kötet FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS Kósa Beatrix VEZETŐ

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE

AZ ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE UDPESTI MŰSZKI ÉS GZDSÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI és SZERVEZÉSI TNSZÉK dr. Neszmélyi László Z ÉPÍTÉSI MUNKÁK IDŐTERVEZÉSE - 2015. - Tartalom 1. EVEZETÉS... 4 2. Z ÉPÍTÉSEN

Részletesebben

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás.

Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar. Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. JELLEGZETES ÜZEMFENNTARTÁS-TECHNOLÓGIAI ELJÁRÁSOK 4.06 Javításhelyes szerelés 1 Dr. Göndöcs Balázs, BME Közlekedésmérnöki Kar Tárgyszavak: szerelés; javíthatóság; cserélhetőség; karbantartás. A mai termékek

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd

A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése. Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd A kötelmek közös szabályai: a szerződések belső ellenőrzése Dr. Klima Zoltán alkalmazott ügyvéd 2014. március 15-én hatályba lépett az új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely a korábbi 1959. évi IV. törvényt

Részletesebben

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE

1. A VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉGE Villamos művek 1. A VILLAMOSENERIA-TERMELÉS ÉS ÁTVITEL JELENTŐSÉE Napjainkban életünk minden területén nélkülözhetetlenné vált a villamos energia felhasználása. Jelentősége mindenki számára akkor válik

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

Dr. Kuczmann Miklós JELEK ÉS RENDSZEREK

Dr. Kuczmann Miklós JELEK ÉS RENDSZEREK Dr. Kuczmann Miklós JELEK ÉS RENDSZEREK Dr. Kuczmann Miklós JELEK ÉS RENDSZEREK Z UNIVERSITAS-GYŐR Kht. Győr, 25 SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR TÁVKÖZLÉSI TANSZÉK Egyetemi jegyzet Írta:

Részletesebben

Az ipari parkok megjelenése

Az ipari parkok megjelenése Az ipari parkok megjelenése Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 4 2. Logisztika 5 2.1 A logisztika fogalma és rövid története 5 2.2 A logisztika feladata 6 2.3 A logisztika céljai 6 2.4 A logisztika legfıbb

Részletesebben

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában

Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában Értékesítési logisztika az IT-alkalmazások markában STEINER István Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc marsi@uni-miskolc.hu A logisztika a nagy megrendelők, ügyfelek mellett egyre inkább a

Részletesebben

A kereslet elırejelzésének módszerei ÚTMUTATÓ 1

A kereslet elırejelzésének módszerei ÚTMUTATÓ 1 A kereslet elırejelzésének módszerei ÚTMUTATÓ 1 A programozást elvégezték és a hozzá tartozó útmutatót készítették: dr. Gelei Andrea és dr. Dobos Imre, egyetemi docensek, Budapesti Corvinus Egyetem, Logisztika

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése

Projekt: ÁROP-1.A.5-2013-2013-0030 Gyöngyös Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése Az önkormányzatra és az intézményrendszerre vonatkozó intézményi modell Javaslat Önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben álló intézményekkel kapcsolatos feladat ellátási és finanszírozási modell

Részletesebben

Tanúsítási eljárás Szabályzata

Tanúsítási eljárás Szabályzata Magyar Termék Nonprofit Kft. 2541 Lábatlan Rákóczi Ferenc út 105. Tanúsítási eljárás Szabályzata A PÉLDÁNY SORSZÁMA: A PÉLDÁNY TULAJDONOSA NÉV: MUNKAKÖR: TANÚSÍTÁSI ELJÁRÁS SZABÁLYZATA 2010.11.02. 1/22.

Részletesebben

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások

A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26. Hagyományos és korszerű tervezési eljárások A.26.1. Hagyományos tervezési eljárások A.26.1.1. Csuklós és merev kapcsolatú keretek tervezése Napjainkig a magasépítési tartószerkezetek tervezése a

Részletesebben

Dr. Gyulai László* NÉHÁNY SIKERES TECHNIKA A NAGYVÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉSBEN

Dr. Gyulai László* NÉHÁNY SIKERES TECHNIKA A NAGYVÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉSBEN Dr. Gyulai László* NÉHÁNY SIKERES TECHNIKA A NAGYVÁLLALATI PÉNZÜGYI TERVEZÉSBEN A széles értelemben vett vállalatirányítás más elemeihez hasonlóan a tervezés is rendkívül látványos evolúción ment keresztül

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére

GÉNIUSZ DÍJ - 2006. EcoDryer. Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére GÉNIUSZ DÍJ - 2006 EcoDryer Eljárás és berendezés szemestermények tárolásközbeni áramló levegős szárítására és minőségmegóvó szellőztetésére Működési ismertető Mezőgazdasági Technológia Fejlesztő és Kereskedelmi

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT (Elfogadva a Szenátus RH/15/2016. (II.23.) sz. határozatával) 2016. 2 Tartalomjegyzék Preambulum... 3 1.... 3 I. Általános rendelkezések... 3 2.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR AGRÁRGAZDASÁGTANI ÉS MARKETING TANSZÉK Programvezető: Dr. Dr. hc. Iváncsics János egyetemi tanár az

Részletesebben

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra*

Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* Hosszú Zsuzsanna Körmendi Gyöngyi Tamási Bálint Világi Balázs: A hitelkínálat hatása a magyar gazdaságra* A hitelkínálat elmúlt évekbeli alakulását, szerepének jelentőségét vizsgáljuk különböző megközelítésekben,

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete VÉDETT SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási helyzete Felmérés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Készítette: Balogh Zoltán, Dr. Czeglédi

Részletesebben

Logisztikai rendszerek (KOKUA116)

Logisztikai rendszerek (KOKUA116) 1 Logisztikai rendszerek (KOKUA116) Bevezetés - a tantárgy oktatásának célja: a logisztika fogalmának meghatározása, a logisztikai szemléletmód megismertetése, a logisztikai rendszerek és folyamatok összetevőinek

Részletesebben

Vektorugrás védelmi funkció blokk

Vektorugrás védelmi funkció blokk Vektorugrás védelmi funkció blokk Dokumentum azonosító: PP-13-21101 Budapest, 2015. augusztus A leírás verzió-információja Verzió Dátum Változás Szerkesztette Verzió 1.0 07.03.2012. First edition Petri

Részletesebben

Komplex bányászati tervezés

Komplex bányászati tervezés 1 Komplex bányászati tervezés Összefoglaló beszámoló Az irodalmi hivatkozások között római számmal jelöltek nem szerepelnek a kutatási közleményjegyzékben, mivel vagy a kutatást közvetlenül megelőzően

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérem, amennyiben vásárlója, illetve felhasználója kíván lenni web-áruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF) és kizárólag

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE

A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE A HÁZTARTÁSI TERMELÉS PÉNZÉRTÉKE SZÉP KATALIN SIK ENDRE A háztartási termelés pénzértékének becslésekor két alapvető elméleti és mérési kérdést kell megoldani: a háztartási termelés volumenének mérését

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Faipari Mérnöki Kar. Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet. Dr. Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Faipari Mérnöki Kar. Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet. Dr. Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM aipari Mérnöki Kar Mőszaki Mechanika és Tartószerkezetek Intézet Dr Hajdu Endre egyetemi docens MECHANIKA I Sopron 9 javított kiadás TARTALOMJEGYZÉK I Bevezetés a mőszaki mechanika

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK PÉNZÜGY SZÁMVITEL SZAK SZÁMVITEL SZAKIRÁNY SZÁMVITEL ELEMZÉS TÁRGYKÖR Összeállította: dr. Pucsek József Dr. Siklósi Ágnes Dr.

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés

Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Dunaújvárosi Főiskola Logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképzés Tanterv. július 29. 2 Tartalomjegyzék Alapadatok:... 5 Logisztikai műszaki menedzserasszisztens megnevezésű elágazás

Részletesebben

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei

A közvetett hatások értékelésének lehetőségei A közvetett hatások értékelésének lehetőségei Összefoglaló jelentés Készült A VKI végrehajtásának elősegítése II. fázis című projekt keretében Készítették: Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsanna Harangozó Gábor

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I

S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I A S Z E G E D I T U D O M Á N Y E G Y E T E M S Z E L L E M I T U L A J D O N - K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Szeged, 2014. november 03. A Szegedi Tudományegyetem Szellemitulajdon-kezelési Szabályzata

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (Tervezet) A szakképzés-fejlesztési koncepció megalkotásának szükségessége 1) A munkaerı-piac igényeihez való alkalmazkodás

Részletesebben

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió)

3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, RC és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió) 3. Konzultáció: Kondenzátorok, tekercsek, R és RL tagok, bekapcsolási jelenségek (még nagyon Béta-verzió Zoli 2009. október 28. 1 Tartalomjegyzék 1. Frekvenciafüggő elemek, kondenzátorok és tekercsek:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás

ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából. című kutatás ESETTANULMÁNY II. A nagyváros és környéke területpolitikai sajátosságai a kistérségi rendszer működése szempontjából című kutatás A program vezetője: Kovács Róbert A kutatás vezetője: Zsugyel János Készítette:

Részletesebben

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei 2. számú melléklet a 2/2006. (VIII. 8.) SZMM rendelethez Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei Az 1. számú mellékletben szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei

Részletesebben

1. A beszámolókészítés alapjai

1. A beszámolókészítés alapjai 1. A beszámolókészítés alapjai Képzési cél: E fejezetben a hallgató egyrészt az előző évben tanultakat átismételve részletesebben megismerheti a beszámolási kötelezettség és a könyvvitel kapcsolatát, a

Részletesebben

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS,

Részletesebben

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna

Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban. Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Magyarajkú, nem-magyar állampolgárságú tanulók nevelésének, oktatásának helyzete a magyar közoktatásban Készítette: Kováts András és Medjesi Anna Budapest, 2005 1 Összefoglaló A magyar nemzetiségű külföldi

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010.

Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzatának szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2010. 2 I. FEJEZET Bevezetés I/I. Jogszabályi háttér - A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció A legalább 2000

Részletesebben

A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM VERSENYSZABÁLYAI ELSŐ FEJEZET. Általános határozatok

A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM VERSENYSZABÁLYAI ELSŐ FEJEZET. Általános határozatok A MAGYAR KÖNYVKIADÁS ÉS KÖNYVKERESKEDELEM VERSENYSZABÁLYAI ELSŐ FEJEZET Általános határozatok 1. A korszerű piacgazdaság kiépítésére irányuló törekvések sikere érdekében alapvető gazdasági érdekek fűződnek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Grófi Major Kft.-vel kötött Mezőgazdasági Termékértékesítési Szerződéshez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Grófi Major Kft.-vel kötött Mezőgazdasági Termékértékesítési Szerződéshez 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Grófi Major Kft.-vel kötött Mezőgazdasági Termékértékesítési Szerződéshez 1. Jelen ÁSZF irányadó Termelővel a www.grofimajor.hu weboldalon kötött Mezőgazdasági

Részletesebben

IC+ személykocsik sorozatgyártása. Beszállítói lehetőségek és kötelezettségek. Támis Norbert beszerzési igazgató - MÁV-START Zrt.

IC+ személykocsik sorozatgyártása. Beszállítói lehetőségek és kötelezettségek. Támis Norbert beszerzési igazgató - MÁV-START Zrt. IC+ személykocsik sorozatgyártása Beszállítói lehetőségek és kötelezettségek Támis Norbert beszerzési igazgató - MÁV-START Zrt. 2016. május 26. Kihívások Sokszáz összetevő, melyeknek illeszkedniük kell

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET KUTATÁSI JELENTÉSEI 51. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZET Igazgató: Dr. Miltényi Károly ISSN 0236-736-X írta:

Részletesebben

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében

A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság A teljesítményértékelés és minősítés a közigazgatási szervek vezetésében Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei

Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei KONSZENZUS BUDAPEST Az atipikus formában szervezhetı munkalehetıségek feltárása és elterjesztésének lehetıségei ATIPIKUS MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK MÓDSZERTANI ALAPJAI Készült a TÁMOP 1.3.1 kiemelt projekt

Részletesebben

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2.

PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE MINİSÉGIRÁNYÍTÁS AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL 2. InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu PÁTY ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében

Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében AZ ÜZEMFENNTARTÁS MÛKÖDÉSI FELTÉTELEI 2.02 Az üzemfenntartási ismeretek szerepe a rendelkezésre állás növelésében Tárgyszavak: rendelkezésre állás; üzemfenntartási ismeretek; tapasztalatcsere; információk

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 ex-post értékelése. Tanácsadó és Szolgáltató Kft. zárójelentés. Budapest. 2009. március 24.

Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 ex-post értékelése. Tanácsadó és Szolgáltató Kft. zárójelentés. Budapest. 2009. március 24. Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 ex-post értékelése zárójelentés Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Budapest 2009. március 24. 1 Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 2004-2006 ex-post értékelése zárójelentés

Részletesebben

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Horváth

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal

Részletesebben

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I.

Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Tudományos Diákköri Konferencia Tűgörgős csapágy szöghiba érzékenységének vizsgálata I. Szöghézag és a beépítésből adódó szöghiba vizsgálata

Részletesebben

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára

EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS. Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára EGÉSZTESTSZÁMLÁLÁS Mérésleírás Nukleáris környezetvédelem gyakorlat környezetmérnök hallgatók számára Zagyvai Péter - Osváth Szabolcs Bódizs Dénes BME NTI, 2008 1. Bevezetés Az izotópok stabilak vagy radioaktívak

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával

Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek energetikai hasznosításával EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR Energia- és Minőségügyi Intézet Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék Fűrészüzemi technológia gazdaságosságának növelése a gyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) 34 811 03 PINCÉR SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

Egyéni gazdaságok kockázatkezelése a növénytermesztésben Risk management at individual farms of crop producers

Egyéni gazdaságok kockázatkezelése a növénytermesztésben Risk management at individual farms of crop producers Tóth József 1 Nemes Anna 2 Egyéni gazdaságok kockázatkezelése a növénytermesztésben Risk management at individual farms of crop producers nemes.anna@aki.gov.hu 1 Budapesti Corvinus Egyetem, egyetemi docens

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben