A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete"

Átírás

1 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni a beépítésre kerülő készülékeket, készüléklistát kell összeállítani. A készüléklista alapján be kell szerezni a készülékeket, lehetőleg egy készülékgyártó készülékeit, és a készülékek megfelelőségi igazolásait magyar nyelven. A készülékek beépítése előtt, valós méretük figyelembe vételével, a szerelőasztalon el kell rendezni a készülékeket. Ekkor kell végig gondolni a készülékek bekötését, az áramköri elosztást és a külső kábelek, vezetékek csatlakoztatását és azoknak is helyet kell biztosítani. Az elrendezés ellenőrzése után kell meghatározni az elosztószekrény méretét és be kell szerezni, az egyvonalas kapcsolási rajzon meghatározott védettségi szinttel, magyar nyelvű megfelelőségi igazolásával együtt. Az ellenőrzött készülékelrendezést be kell szerelni az elosztószekrénybe. Meg kell valósítani az áramköri elosztást (készülékek közötti huzalozást, elosztósínek elhelyezését és bekötését) és az áramkörök fogyasztó felöli oldalát sorozatkapcsokhoz kell kötni. A sorozatkapcsoknál van a felelősség határa az elosztó gyártók és az elosztó felhasználók, hálózatszerelők között. Az IEC szabvány 10 kötelező vizsgálatot ír elő a készülékkel felszerelt villamos elosztószekrények megfelelőségének garantálására. Hét típusvizsgálatot (hőmérsékletemelkedési határérték, szigetelőképesség, zárlati áram, a védelmi áramkörök hatékonysága, légrések és kúszóutak, mechanikus működés, védettségi fokozat) és Három rutinvizsgálatot (szemrevételezés, szigetelőképesség vizsgálat, a védőáramkörök védelmi intézkedéseinek és villamos folytonosságának vizsgálata) ír elő. A rutinvizsgálatok célja, annak igazolása, hogy a típusvizsgálatok során meghatározott jellemzők az elosztó összeszerelése során nem változtak meg. A rutinvizsgálatok elvégzéséről és eredményeiről kell minden elosztószerelőnek megfelelőségi nyilatkozatot írásban tenni, az elosztószekrény átadásakor. 2. Áramszolgáltatói csatlakozáshoz fogyasztásmérő helyet kell kiépítenie. Csoportvezetőként foglalja össze a direkt, illetve áramváltós fogyasztásmérő hely kialakításának szempontjait kollégáinak. Információtartalom vázlata A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete A hálózatra csatlakozás fajtái Vonatkozó szabványok, előírások A hálózatra csatlakozás feltételei Villamos szerelési anyagok Villamos szerelvények A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete Szerelési technológiák Vonatkozó szabványok, előírások MSZ 447 Légvezeték- és kábelhálózat A hálózatra csatlakozás fajtái Villamos mérések A hálózatra csatlakozás feltételei Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése Villamos hálózatok (erősáramú, informatikai, épületautomatikai) kialakítása, üzemeltetése, javítása, karbantartása A fogyasztásmérő helyek, csatlakozó vezetékek kialakításának általános feltételei: - Tervdokumentációt (vagy Csatlakozó műszaki dokumentációt) kell készíteni, s ezt az épület építésének megkezdése előtt az áramszolgáltatónak jóváhagyásra be kell mutatni. - Tartalmaznia kell többek között a fogyasztásmérő berendezések helyének kijelölését, az alkalmazandó szekrény típusát, a szerelés módját. - A fogyasztásmérőt csak a szolgáltató által javasolt, kiválasztott, elfogadott szekrények valamelyikében lehet elhelyezni. - Ezen szekrények adatai a fogyasztók, a tervezők, a kivitelezők részére az ügyfélszolgálatokon hozzáférhetők. - Elsődleges szempontok a hely meghatározásakor: A lehető legrövidebb úton legyen vezetve a méretlen fővezeték és feleljen meg a max.1 %-os feszültségesés követelményének, Bérleményen, lakótéren kívül legyen. A fogyasztásmérő szekrényt függőleges falon vagy szerkezeten kell elhelyezni. - A szekrények alsó széle legalább 0,6 m-re, felső széle legfeljebb 1,8 m legyen a padlószintből. - Minden fogyasztó részére külön lezárható, plombálható (záró pecsételhető) szekrény készüljön. Fogyasztásmérő szekrény műszaki követelményei: A becsatlakozó méretlen fővezeték védőcsövének átmérője min. 36 mm, a szekrénynyel való kapcsolódását, megbízhatóan és megbonthatatlanul kell a védettségének megfelelően kialakítani. Célszerű csőadapter alkalmazása. - A védőcső a szekrényhez elsősorban alulról, illetve mindkét oldalról a fenéklemezhez közel legyen csatlakoztatható. Ettől a helyi körülmények alapján (pl. csoportos elhelyezés) el lehet térni. - Falon kívül, vagy falba süllyesztve is alkalmazható legyen.

2 - A fogyasztásmérő szekrények különböző méretsorozatban alkossanak családot, de modulszerűen összeépíthetők legyenek. - Az egyes szekrény típusokba fogyasztónként, az igényeknek megfelelően a következő műszerek, készülékek legyenek elhelyezhetők: - A sorkapcsok minimum 6 mm2, maximum 35 mm2 keresztmetszetű vezetékek bekötésére legyenek alkalmasak és a szekrényen belül sínre pattinthatóan, a kismegszakítók közelében helyezkedjenek el. - A fogyasztásmérők felerősítéséhez keresztsínes mobil rögzítő elemeket kell alkalmazni. - A kismegszakítók a mérőszekrény zárópecséttel lezárt fedelének levétele, kinyitása nélkül is kezelhetők legyenek. A kismegszakítók kezelőnyílásának takarására külön zárható - csapófedél szolgáljon. - A szekrénybe olyan átlós irányban legalább két helyen zárópecsételhető takarófedél kerüljön, amely eltakarja a műszerek és készülékek villamos csatlakozásait és csak a fogyasztásmérők, a kismegszakítók, HFKV vevők szükséges részei emelkedjenek ki. - A szekrények ajtaja vagy takarófedele átlátszó legyen, ajtó esetén legalább egy helyen, fedlap esetén átlós irányban legalább 2 helyen legyen zárópecsételhető. - A szekrény védettsége az MSZ IEC 529. sz. szabvány szerinti IP 44 legyen. - A szekrény megfelelő mechanikai szilárdsággal, törőszilárdsággal rendelkezzen. - A szekrénynek legyen MEEI vagy más akkreditált laborban végzett vizsgálati jegyzőkönyve és CE jelzése. - A mérőszekrény ne legyen egy légtérben a mért fogyasztói főelosztóval. A szekrénynek képezze tartozékát a kismegszakítókat a fogyasztásmérővel és a vezetékleágazó kapcsokkal összekötő megfelelő hosszúságú és mennyiségű, M 1 kv-os 6 mm 2 -es, elemi szálas, sodrott, különlegesen hajlékony rézvezeték, a végén érvéghüvellyel és azonosító számmal ellátva. El kell eldönteni, hogy milyen legyen a csatlakozó vezeték. A mérőhelyet ennek az ismeretnek birtokában kell kialakítani. Lehetőség van légvezeték, illetve kábeles csatlakozó vezeték kialakítására. Nyilvánvalóan nincs választási lehetőség, ha a közterületen földkábeles a közcélú hálózat (utcán lévő áramszolgáltatói vezetékhálózat), illetve akkora az igényelt teljesítmény, hogy azt csak földkábeles csatlakozó vezetékkel lehet kielégíteni (pl: társasház). A csatlakozó vezetéket minden esetben az áramszolgáltató megbízott kivitelezője létesíti előzetes fogyasztói megbízás alapján. Légvezetékes közcélú hálózat esetén a szabadvezetékes csatlakozót 30 méter hosszig díjmentesen létesíti a kivitelező, földkábeles közcélú hálózat esetén a szolgáltató megbízottja Amennyiben a fogyasztó szabadvezetékes közcélú hálózat esetén is ragaszkodik a földkábeles csatlakozó vezeték létesítéséhez, annak költségeit neki kell finanszíroznia a légvezetékes csatlakozó létesítési költségével csökkentve. Ideiglenes vételezés: a lakossági fogyasztók leggyakrabban építkezés idejére kérnek ideiglenesen villamos energiát. Az építkezés villamos szempontból is több veszélyforrást rejt magában. A különböző építőanyagok szállítása során megsérülhet a mérőszekrény. Ezért mindenképp szükséges, hogy az ellenálljon a fizikai behatásoknak. Elvárás továbbá, hogy a mérőszekrényt ne károsítsa az ultraibolya sugárzás, illetve ne hatoljon be a nedvesség. Fontos dolog, hogy az ideiglenes vételezés során minden esetben legyen beépítve érintésvédelmi relé! Végleges fogyasztásmérőhely A mérőhelyet sok esetben helyezik el a körítő fal külső részében, vagy az ingatlanhatár közelében, illetve a kerítéspillérben. Földkábeles csatlakozás Esztétikus, korszerű megoldás. A kialakításhoz csak az áramszolgáltató által elfogadott, szabadtérre alkalmazható mérőszekrény használható, ami teljesíti az IP 54-es védettséget. Ez biztosítja a por, és páramentes elhelyezést a fogyasztásmérő berendezés számára. Légvezetékes csatlakozás: A méretlen fővezeték a falba süllyesztetten csatlakozik a fogyasztásmérő szekrényhez. A szekrény a körítő fal külső részén van elhelyezve. A mérőszekrény fölső részében van kialakítva a fogyasztói főelosztó, ami tartalmazza az áramköri kismegszakítókat is. A nappali, és a vezérelt áramkörök külön légtérben vannak elhelyezve. A mérőhely tartalmazza a vezérelt áramkörökről működő fogyasztók kapcsolására szolgáló hangfrekvenciás vevőkészüléket, illetve a mágneskapcsolót is. Csoportosan kialakított fogyasztásmérő kialakítása: Társasházak esetén a csatlakozó vezeték a legtöbb esetben földkábel. A fogyasztásmérő szekrényeket szintenként, csoportosan kell elhelyezni. A berendezések falon kívül, vagy erre a célra kialakított falsüllyedésben szerelhetőek. Ennek az elrendezésnek több előnye is van. A kivitelezés egyszerűbb, az előre összeállított szekrényeket a helyszínen könnyebb a helyére illeszteni. A szolgáltató vagy megbízottja le tudja olvasni a fogyasztásmérőket anélkül, hogy a fogyasztónak otthon kellene maradnia. A csatlakozó vezetékeket méretezni kell feszültségesésre, melegedésre és érintésvédelmi megfelelőségre. 3. Felvonulási villamoshálózatot kell kiépítenie. Mondja el a területre érkező szakmunkástanulóknak a felvonulási villamos hálózat létesítésének előírásait! Információtartalom vázlata A felvonulási terület fogalma Az alkalmazható anyagok Védettségi követelmények Érintésvédelmi előírások Villamos szerelési anyagok Villamos szerelvények Az alkalmazható anyagok Védettségi követelmények 2/14

3 Szerelési technológiák Légvezeték- és kábelhálózat A felvonulási terület fogalma Munkavégzés szabályai Érintésvédelmi előírások Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése Villamos anyagok, szerelvények, berendezések használata Villamos hálózatok (erősáramú, informatikai, épületautomatikai) kialakítása, üzemeltetése, javítása, karbantartása Felvonulási villamos hálózat MSZ :2002 (MSZ HD :2007) Ideiglenes berendezés, mely szükséges új épületek építési munkáihoz, meglévők felújításához, átalakításához és bontásához valamint közműépítésekhez. Azok az épületrészek, amelyeken szerkezeti változások, bővítések vagy bontások folynak, az ideiglenes villamos berendezést igénylő munka időtartamára felvonulási területnek tekintendők. Táplálás Egy felvonulási területet több tápforrás is elláthat. Vezetékek és kábelek esetén külön védelemről kell gondoskodni, ha utak vagy gyalogutak alatt kell átvezetni. Külön védelem kell a gépekkel, járművekkel való ütközés ellen. A hajlékony vezetékek víz- és kopásálló, H07RN-F vagy azzal egyenértékű típusúak legyenek. Minden bejövő és minden elosztó tápellátási egységet el kell látni leválasztó és lekapcsolásra szolgáló eszközzel. Minden olyan fogyasztókészülék tápforrását vészkapcsolóval kell ellátni, amelynél szükség lehet az összes aktív vezető lekapcsolására a veszély elhárítása céljából. A bejövő tápforrást leválasztó eszközöknek alkalmasnak kell lenni a visszakapcsolás elleni reteszelésre (lakat vagy zárható burkolaton belüli elhelyezés). Minden fogyasztókészüléket tápláló áramkört egy olyan elosztótábláról kell táplálni, amely tartalmazza a túláramvédelmi, a közvetett érintés elleni védelmi eszközöket és a szükséges csatlakozó aljzatokat. A biztonsági és tartalék tápforrásokat olyan eszközökkel kell csatlakoztatni, amelyek megakadályozzák a különböző tápforrások összekapcsolását. Áramütés elleni védelem: A csatlakozó aljatokat és a fix bekötésű kézi villamos készülékek legfeljebb 30 ma néveleges kioldóáramú áram-védőkapcsolóval, vagy SELV táplálással, vagy az áramkörök villamos elválasztásával kell védeni 32 A-ig. Az érintésvédelmi törpefeszültség értékét nem korlátozzák 50V (egyenáramnál 120 V) alá, de megkötik, hogy ez a törpefeszültség csak földeletlen rendszerű (SELV) lehet. Védőelválasztás esetén követelmény, hogy egy transzformátorról (ill. egy szekunder tekercsről) csak egyetlen készülék látható el. Ideiglenes vételezés: a lakossági fogyasztók leggyakrabban építkezés idejére kérnek ideiglenesen villamos energiát. Az építkezés villamos szempontból is több veszélyforrást rejt magában. A különböző építőanyagok szállítása során megsérülhet a mérőszekrény. Ezért mindenképp szükséges, hogy az ellenálljon a fizikai behatásoknak. Elvárás továbbá, hogy a mérőszekrényt ne károsítsa az ultraibolya sugárzás, illetve ne hatoljon be a nedvesség. Fontos dolog, hogy az ideiglenes vételezés során során minden esetben legyen beépítve érintésvédelmi relé! Nullázás ott alkalmazható, ahol a nullázás külső vagy belső feltételei teljesülnek. A nullázás külső feltételeit az áramszolgáltató biztosítja és ennek alapján nyilvánítja hálózatát nullázottnak. Az áramszolgáltató a következő feltételek teljesülése esetén nyilváníthatja a hálózatát nullázottnak: 1. a nullázási hurokimpedancia az áramszolgáltató minden villamos szerkezeténél megfelel a kioldási követelményeknek, 2. a nullapont közvetlenül földelt, és szabadvezeték esetén, az a végpontban, valamint 350 m-enként földelt; 3. a fogyasztói csatlakozópontnál a nullavezető - PEN vezető - legalább 10 mm 2 keresztmetszetű, 4. a hálózatra csatlakozó, 16 A-nél nagyobb (a fogyasztásmérőnél levő) túláramvédelmű fogyasztóknál, nullázás helyett nincs védőföldelés kiépítve áram-védőkapcsolás né-kül. Nullázottnak nem minősíthető hálózatra csatlakozó berendezések esetén is alkalmazható a nullázás, ha teljesülnek a nullázás belső feltételei, amelyek a következők: 1. az áramszolgáltatói csatlakozási pontnál rendelkezésre áll a legalább 10 mm 2 (illetve a fázisvezetők keresztmetszetének fele) keresztmetszetű, közvetlenül földelt áramszolgáltatói nullavezető, 2. a fogyasztói vezetékhálózat teljes területén kiépítették az egyenpotenciálra hozó (EPH) hálózatot, és erre vagy betonalapföldelést, vagy egy méréssel igazoltan 10 -nál nem nagyobb földelési ellenállású földelést kötöttek; 3. az épületen belüli-, valamint az épület fogyasztói vezetékhálózatáról ellátott, szabadtéri fogyasztók mindegyikét (tehát az áram-védőkapcsolással védetteket is) nullázzák. 4. Biztonsági transzformátor csatlakoztatásának javítását kell végeznie. A munka megkezdése előtt főnöke megkéri, mondja el, milyen célra alkalmas a biztonsági transzformátor, illetve milyen előírások vonatkoznak a berendezésre. Információtartalom vázlata 3/14

4 A biztonsági transzformátor szerkezete Működése Jelölése Érintésvédelmi törpefeszültség (SELV) Villamos berendezések Villamos gépek Villamos dokumentáció A biztonsági transzformátor szerkezete Működése Jelölése Munkavégzés szabályai Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése Villamos gépek, üzemeltetése, javítása, karbantartása Érintésvédelmi törpefeszültség (SELV) Védővezető nélküli érintésvédelmi módok A szabvány ebbe a csoportba sorolja azokat az érintésvédelmi módokat, amelyek alkalmazásához a védett villamos szerkezetek testét nem kell védővezetővel összekötni: 1. Érintésvédelmi törpefeszültség alkalmazása. 2. A villamos szerkezetek elszigetelése. 3. A környezet elszigetelése. 4. Földeletlen egyenpotenciálra hozás. 5. Védőelválasztás. A III. érintésvédelmi osztályú berendezéseknél az érintésvédelem megköveteli, hogy a nagyobb feszültség áthatolását megakadályozzuk (például megfelelő elhelyezéssel, az áramforrás biztonságos kivitelezésével). Az érintésvédelmi törpefeszültség előállítható szárazelem, akkumulátor, mechanikusan hajtott generátor, elektronikus feszültségátalakító vagy biztonsági transzformátor segítségével. Az ipari gyakorlatban legtöbbször a biztonsági transzformátorokat használjuk erre a célra. Ezeket az adattáblán feltüntetett jelről vagy a szabványszám alapján ismerhetjük fel. Törpefeszültségű biztonsági transzformátorok jelei a) burkolt biztonsági transzformátor; b) beépítendő biztonsági transz-formátor; c) zárlatbiztos biztonsági transzformátor; d) játék-transzformátor; e) és f) csengőtranszformátor; g) és h) kézi-lámpa-transzformátor Fontos tudni, hogy ha a tápforrás nem érintésvédelmi törpe-feszültségű, hanem csak üzemi törpefeszültségű akkor a berendezés érintésvédelméről külön kell gondoskodni. Az érintésvédelmi törpefeszültségű rendszerben nem szabad védővezetőt használni, mert a védővezető esetleg más, meghibásodott berendezés feszültségét "áthurcolhatja" az ép berendezésünkre. Az érintésvédelmi törpefeszültséggel táplált szerkezetek testét nem szabad szándékosan (védővezetőn, EPH vezetőn keresztül) összekötni földdel, földeléssel, más villamos szerkezetek testével (védővezetőjével) és egyéb fémszerkezetekkel. Ha ilyen összeköttetés üzemi vagy szerkezeti okokból nem kerülhető el (például szervomotorok, fémcsőbe épített érzékelők stb.), akkor azt kell megakadályozni, hogy a szerkezet testén a törpefeszültségnél nagyobb, veszélyes feszültség megjelenhessen. Védőelválasztás A villamos berendezések olyan érintésvédelmi megoldása, amelynél a villamos táplálást egy, csak ezt az egyetlen fogyasztót ellátó földtől szigetelt rendszerrel oldják meg. a) a védőelválasztás esetén tilos az üzemi földelés, továbbá azonos transzformátorra egynél több villamos fogyasztó nem kapcsolódhat; b) egyetlen szigetelő transzformátorra kapcsolt két készülék testzárlata esetén fellép az áramütés veszélye a) b) 4/14

5 A védőelválasztott áramkört a kiterjedt villamos hálózattal fémesen össze nem függő módon a következő áramforrásokról táplálhatjuk: - biztonsági transzformátorról, illetve biztonsági tápegységről, - olyan átalakítókról (például motorgenerátor gépcsoportról), amelynek a táplálóhálózattal való szigetelése megoldott; - a villamos hálózattól és a földtől teljesen független áram-forrásokról (például független akkumulátorról, robbanómotoros meghajtású aggregátorról). Védő elválasztáshoz alkalmas biztonsági transzformátor jelei a) burkolt biztonsági transzformátor; b) beépítendő biztonsági transzformátor; c) zárlatbiztos biztonsági transzformátor; d) és e) elválasztó transzformátor; f) és g) borotva transzformátor A védőelválasztott áramkör ismérvei : - névleges feszültsége maximum 500 V lehet; - üzemszerűen vezető részei fémesen nem csatlakozhatnak sem földeléshez, sem más áramkör vezetőihez; - hajlékony csatlakozóvezetékei teljes hosszukon szemmel ellenőrizhető elhelyezésűek, a környezeti igénybevételnek ellenállóak, legalább 400 V -os tömlővezetékek legyenek; - vezetékeit a többi áramkörtől elkülönítetten (más nyomvonalon, más védőcsőben) kell vezetni; - fogyasztó berendezéseink testét sem védővezetővel, sem más áramkörről táplált villamos szerkezet testével nem szabad összekötni; - nem vezethető át olyan fémtestű villamos szerkezeten (például elosztó tábla, biztosító, tokozott berendezés stb.), amelynek fémteste - szerkezeti okból - nincs összeépítve a védőelválasztással védett fogyasztó készülékkel. Tájékoztatásul az MSZ EN sorozat felépítése: Általános követelmények és vizsgálatok (MSZ EN ) Általános alkalmazású transzformátorok alapszabványai (pl. MSZ EN ) Speciális alkalmazású transzformátorok alapszabványból származtatott szabványai (pl. MSZ EN ) Speciális alkalmazású transzformátorokra alapszabványok kombinációjából származtatott szabványai (pl. MSZ EN ) Kapcsolóüzemű tápegységek és indukciós tekercsek szabványai (pl. MSZ EN ). Áramütés elleni védelem hiba esetén (Közvetett érintés elleni védelem) védelem villamos elválasztással A törpefeszültségű áramkörök fajtái : SELV Biztonsági (érintésvédelmi) törpefeszültség, földeletlen áramkörökkel. PELV Érintésvédelmi (biztonsági) törpefeszültség, földelt vagy földeletlen áramkörökkel. FELV Üzemi (nem biztonsági) törpefeszültség, földelt áramkörökkel. 5. Szerelésvezetője földkábelen történő összekötő karmantyú szerelésével bízza meg. Megkéri Önt, mondja el az összekötő karmantyú szerelésének menetét a szerelés megkezdése előtt. A villamos szerelőiparban manapság kizárólag műanyag szigetelésű kábeleket alkalmaznak, tehát az összekötő karmantyú szerelésénél, a műanyag szigetelésű kábelekre kidolgozott, hőre zsugorodó technológiát és a technológia által előírt anyagokat kell alkalmazni. Egyes gyártók, a saját technológiához tartozó anyagok garanciáját ahhoz kötik, hogy a kábelszerelő a gyártónál, külön vizsgát tegyen a technológia és az anyagok alkalmazásából. Azok a gyártók akik, a külön vizsgához nem kötik a technológiájuk alkalmazását, csak az általános termékfelelősséget vállalják az általuk forgalmazott anyagokra, addig, amíg el nem adták, tehát az alkalmazott technológiára már nem, az a kábelszerelőt terheli. A választott gyártót, technológiát a Megrendelővel, műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni, csak azután alkalmazható. Az összekötő karmantyú szereléséhez szükséges anyagok, a vezeték összekötés szerelvényei (préselt vagy csavaros kötőelemek) és az ér-és köpenyszigeteléshez szükséges, hőre zsugorodó, szigetelő csövek, valamint a technológia alkalmazásához szükséges propán-bután gázpalack. Az anyagok beszerzésénél nagyon oda kell figyelni arra, hogy 4 vagy 5 erű kábel összekötéséről van szó. Szerszámok szükségesek a kábelvégek előkészítéséhez (méretre vágáshoz, szigetelés levágásához), a vezeték erek összekötéséhez (présszerszámok, csavarhúzók). 5/14

6 A szerelési munka előtt a kábelvégeket rögzíteni kell, mert azok a szerelés során nem mozdulhatnak el. A szerelés 5m-es körzetéből minden gyúlékony anyagot el kell távolítani. A gázpalacknak is biztos helyet kell kijelölni, ahol nem kell mozgatni a szerelés során és elmozdulás ellen is biztosítva van. Ha a szerelés kábelárokban történik, az árkot a szerelés idejére még nappal is körül kell keríteni. A szerelés 5m-es körzetében tűzoltópalackot és vizet is kell tárolni. A szerelőn kívül egy további segítőnek kell a szerelés 5m-es körzetében tartózkodnia. A szerelő és segítője köteles az egyéni védőfelszereléseket (bakancs, védőkesztyű és védőszemüveg, begombolt munkaruha, sisak) magán hordani. A szerelés menete a következő. Elő kell készíteni a kábelvégeket a kötéshez, tekintettel kell lenni a külső szigetelő cső hosszára. Az előkészített kábelvégre (egyik oldalra) fel kell tolni a kicsi érszigetelő és a nagy külső burkoló csöveket. Ezután el kell készíteni az erek összekötését összekötő elem alkalmazásával. Ezután helyezzük rá szimmetrikusan az érkötésekre a belső (kicsi) szigetelő csöveket és folyamatos melegítéssel zsugorítsuk rá az erekre. Helyezzük a külső szigetelő csövet az érszigetelésekre és zsugorítsuk rá a kábelköpenyre, középről kifelé haladva. Az összekötés elkészült, azonnal hálózatra kapcsolható az összekötött kábelvonal. Szigetelési ellenállásmérésre nincs szükség, mert a technológia szakszerű alkalmazása biztosítja a megfelelő szigetelési állapotot. Szigetelési ellenállást csak a teljes kábelvonalra lehet elvégezni, csak az összekötésre nem. 6. Iskolai tanterem világítási hálózatát kell szerelnie. Tájékoztassa a területre érkező műszaki ellenőrt, hogy milyen szempontok alapján végzi a szerelést! Információtartalom vázlata Mesterséges világítás követelményei Világítótestek fajtái Megvilágítás mérése Érintésvédelem Villamos szerelési anyagok Villamos szerelvények Érintésvédelem Világítótestek fajtái Szerelési technológiák Mesterséges világítás követelményei Villamos mérések Megvilágítás mérése Villamos anyagok, szerelvények, berendezések használata Mérőeszközök, -műszerek, -berendezések használata Helyiségek mesterséges világítása A mesterséges világítás akkor jó, ha a munkahelyet a természetes világításhoz hasonlóan világítja meg. Ez az igény több - néha csak kölcsönös engedményekkel összeegyeztethető - követelmény vizsgálatát teszi szükségessé. A világítás rendeltetése Munkavédelmi vagy egyéb üzemi szempontok alapján a különböző előírások részletesen tartalmazzák, hogy mikor kell az üzemi világítás mellett tartalékvilágításról is gondoskodni. Azt, hogy a kívánt biztonsághoz a tartalékvilágítást hogyan kell létesíteni, a villamos berendezések létesítési-biztonsági szabályzata tartalmazza. Fényforrások, lámpatestek Lámpatestek csoportosítása fényeloszlás szerint: közvetlen sugárzók (a kisugárzott fényáram közel 100 %-a lefelé vetődik) főleg közvetlen sugárzók (a kisugárzott fényáram %-a lefelé vetődik) szórt fényeloszlású lámpatestek a tér minden irányában sugározzák a fényt főleg közvetett fényeloszlású lámpatestek, ha a fény jelentős része a felső térrészbe vetődik és onnan (pl. mennyezetről) verődik vissza közvetett fényeloszlású ha a fény szinte teljes mértékben a felső térfélbe sugárzódik, azaz visszatükröződésből származik a fény. A lámpatesteket az érintésvédelmi rendszerbe be kell kötni! A fényforrásokat, lámpatesteket, a felhasználható egyéb anyagokat és gyártmányokat a világítási, az egészségügyi, az esztétikai, a karbantarthatósági és a gazdaságossági követelmények alapján kell kiválasztani. A megvilágítás erőssége az adott munkavégzéshez megfelelő legyen A munkasíkon megkívánt világítás erősségét, melyet luxban mérnek, szabvány határozza meg (jelenleg az MSZ EN 12464:2003). A szabvány, munkatevékenységenként meghatározza a szükséges megvilágítás erősségét. 6/14

7 Azt a hatássíkot, amelyen általában a munkát végzik, munkasíknak nevezzük, ez belsőtéri világítás esetén a padló szintje felett 0,85 m magasságban fekvő és a helyiség oldalfalai által határolt vízszintes síkot jelenti. Térbeli egyenletesség: A világítási mód jelentősen befolyásolja az egyenletességet. A felülvilágítókkal és mennyezeti fényforrásokkal kialakított felső világítás előnyösebb, mint az oldalvilágítás, bár lényeges szerepe van a távolságnak. Oldalvilágításnál a megvilágítást jórészt az ablak felső felülete adja, ezért annak felső éle és a mennyezet közötti távolság legfeljebb 0,4 m lehet, de a helyiség belmagassága 1/7-énél nagyobb nem lehet. A világítási igények megkövetelik, hogy a megvilágított felületen (térben) ne legyenek a tárgyak jó felismerhetőségét zavaró egyenlőtlenségek. Számszerűen ezt a hatás sík legkisebb (E min) és átlagos (E átl) megvilágításának az arányával, a térbeli egyenletességgel fejezzük ki: Időbeli egyenletesség A világítás időbeli változása is zavaró lehet, ha az nem kellő fokozatossággal megy végbe. Mivel ez elsősorban lámpáknál fordul elő, a világítási hálózat lökésszerű feszültségváltozásai által okozott világítási egyenlőtlenséget a legkisebbre kell csökkenteni. A világítási hálózatot úgy kell kialakítani és méretezni, hogy a feszültségingadozás izzólámpás és fénycsöves világítás esetén 1%-nál, higanylámpás világításnál 2%-nál nem lehet nagyobb. Ezt lehetővé tehetjük a villamos gépek hálózatától való elkülönítéssel és a vezetékek megfelelő méretezésével. Az 50 Hz-es hálózati áram esetén a feszültség százszor vesz fel nulla értéket, így a kisülő lámpák fényárama - a működési elvükből következően ugyan ennyiszer jelentősen csökken. Ha ennek a szabályos ingadozásnak a szögsebessége megegyezik a forgó alkatrész szögsebességével, akkor azt mindig azonos helyzetben, tehát állni látjuk. A kismértékben nagyobb (kisebb) fordulatszám esetén az alkatrész a tényleges forgásiránnyal egyező (ellenkező) irányba forgónak látszik, de látszólagos sebessége jelentősen kisebb tényleges sebességénél. A sztroboszkóp hatás kiküszöbölése, illetve csökkentése érdekében a kisülő lámpákat váltakozva eltérő (vagy eltolt) fázisra kell kapcsolni. Ahol láthatóan forgó alkatrészek vannak üzemben, a kisülő lámpákat a világítótesteken belül is így kell kapcsolni. Elfogadott megoldás a kisülő lámpák és izzólámpák együttes alkalmazása is, valamint a forgógépekre szerelt izzólámpás géplámpa helyi világításként.. Káprázásmentesség A káprázás elkerülésére a fényforrások és világítótestek látható fénysűrűsége: - munkatermekben a vízszintes látósíktól mért 30 - on belül, - iskola- és egyéb előadótermekben 45 -on belül, - rendszeresen a vízszintesnél magasabb irányba való nézésnél a nézési iránytól számított 30 -os szögön belül általában nem lehet 4000 cd/m2-nél nagyobb. A munkahelyi lámpatesteket és más, szemközelben alkalmazott lámpatesteket ernyőzni kell. Megfelelő színhatás és árnyékhatás Melegüzemben hideg színeket, hideg üzemben meleg színeket célszerű alkalmazni. Ez a fényforrások és a fényvisszaverő felületek színének megválasztására egyaránt vonatkozik. A különböző színárnyalatú fényforrások csak akkor alkalmazhatók együtt, ha a munkasíkon nem keletkeznek különböző színű félárnyékok, illetve nem okoznak kedvezőtlen lélektani hatást. A térbeli munkák igénylik a megfelelő árnyékhatást, míg sok esetben árnyékmentes világításra van szükség. A jó árnyékhatás céljából a munkahelyet úgy kell elrendezni, hogy a közvetlen napsugárzás okozta árnyék ne legyen zavaró, illetve ez az árnyék feloldható (enyhíthető) a falak fényvisszaverésének növelésével, függöny alkalmazásával vagy fényt szóró üvegezéssel. Egészségügyi követelmények Csak olyan fényforrás alkalmazható, amelynek üzeme az egészségre ártalmatlan, vagyis - napi 8 órás időtartamot feltételezve - nem lépnek fel káros sugárzás adagok (dózisok), nem keletkeznek és jutnak a légzési zónába mérgező hatású gázok, gőzök, illetve nincs szükség egyéni védőeszközök használatára. A fényforrások ne okozzanak égési sérüléseket üzemeltetés közben. Esztétikai szempontok és ergonómiai követelmények Üzemi helyiségekben általában a gazdaságosság alapján döntik el, hogy a kivitelt milyen mértékben befolyásolják az esztétikai szempontok. Elsődleges, hogy a környezetbe illeszkedés nem mehet a világítási igények rovására. Más lámpatesteket alkalmazunk pl.:étteremben, színházakban, sörözőben, irodaépületekben és ékszerkészítő műhelyekben. Karbantarthatóság és karbantartás A világítási igények huzamos időn át való üzembiztos kielégítéséhez szükség van a karbantartásra alkalmas kivitelre (hozzáférhetőség stb.) és a karbantartás rendszeres elvégzésére, ami terjedjen ki a csökkent fényáramú és meghibásodott fényforrások cseréjére, a világítótestek tisztítására, a határoló felületek tisztítására és felújítására. Erős szennyezésnek kitett helyeken legalább negyedévenként, egyéb helyeken legalább félévenként kell elvégezni a tisztítást. Célszerű a megvilágítás időszakos műszeres ellenőrzése. Gazdaságosság A világítási berendezések gazdaságossági értékelésekor figyelembe kell venni a létesítési és üzemeltetési költségeket, a munka termelékenységére és minőségére, valamint a személy- és vagyonvédelemre gyakorolt hatását is. Helyiségek természetes világítása Az égboltról sugárzott szórt fény egy helyiségbe (zárt térbe) - közvetlen természetes világítás esetén a helyiség határoló szerkezetében létesített átlátszó vagy áttetsző felületen juthat át - közvetett természetes világítás esetén a közvetlen természetes világítású helyiségből áttetsző vagy átlátszó felületen juthat át. A huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben általában biztosítani kell a közvetlen természetes világítást. Ehhez a világítást biztosító felület és a helyiség terület arányának legalább 1/8-nak kell lennie. 7/14

8 A helyiség természetes világítása akkor tekinthető közvetlennek, ha a bevilágító nyílással szemben levő (fal-) felület közelebb van, mint a nyílás záradék magasságának 2,5-szerese. Ha ez az arányszám 2,5 és 4 között van, a helyiség világítása közvetett és ekkor a világítást biztosító felület nem lehet kisebb a helyiség alapterületének 1/3 részénél. A fényátbocsátó felület elhelyezése alapján háromféle világítási módot különböztetünk meg: - felső világítást, amikor a fény a mennyezeten elhelyezett felülvilágítókon vagy tetőablakokon (fekvő, álló), vagy a szomszédos hajók magassági különbségét áthidaló falakban levő ablakokon át jut a helyiségbe - oldalvilágítást, amikor a fény az oldalfalakban elhelyezett ablakokon keresztül jut a helyiségbe - kombinált világítást, ami a felső és oldalvilágítás együttes alkalmazása. A mesterséges világítás rendeltetése szerint lehet: - üzemi világítás, amely a sötétség beállta után, illetve alatt vagy elégtelen nappali világítás esetén biztosítja a megfelelő látási viszonyokat. - a tartalékvilágítás az üzemi világítás üzemzavara esetén az üzemi világítást bizonyos mértékig pótolja. Az üzemi világítás rendszere szerint lehet: - általános világítás, amikor a megadott teret egyes részeinek különleges követelményeire való tekintet nélkül világítjuk meg - a helyi világítás az általános világítást kiegészítő világítás a munkahely megvilágításának növelésére - az állandó kiegészítő (belsőtéri) világítás az önmagában nem kielégítő vagy hátrányos természetes világítást egészíti ki A tartalék világítás fajtái: - a szükségvilágítás, amely az üzemi világítás meghibásodása vagy szükségszerű korlátozása esetén a helyiség rendeltetésének megfelelő tevékenység folytatását - általában korlátozott ideig, esetleg csökkent mértékben lehetővé teszi - a biztonsági világítás (vészvilágítás) a kijárati utak megvilágításával lehetővé teszi a helyiség veszélytelen (biztonságos) elhagyását - az irányfény (kijáratmutató világítás) a kijárati utat, illetve az ajtót jelző világítótest, amely az útvonalat nem világítja meg. A fényforrások csoportosítása: Hőmérsékleti sugárzók: hagyományos izzólámpák halogén lámpák kisülő fényforrások Kisnyomású gázkisüléses fényforrások: fénycsövek indukciós lámpák Nagynyomású gázkisüléses fényforrások: higanygőz lámpák fémhalogén lámpák nátrium lámpák Led világítás. Mérés, ellenőrzés A MÉRÉS ELŐKÉSZÍTÉSE A helyiség jellemzői: a helyiség rendeltetése; különleges munkahelyek és veszélyforrások; a helyiség általános állapota (kora, tatarozás időpontja, piszkolódás mértéke); a helyisége geometriai méretei a hosszúság, b szélesség, h magasság (alaprajz, jellemző metszet); a határoló felületek jellemzői; a helyiség berendezése (ha ismert); a mérési pontok helye. A világítási berendezés jellemzői: a lámpatestek elrendezése, fáziselosztás, kapcsolási fokozatok, a fényforrások jellemző (gyártó, megjelölés, névleges fényáram), a létesítés időpontja, a berendezés általános állapota (legutóbbi tisztogatás, lámpacsere időpontja, szennyezettség). Megvilágítás mérése (LUX mérés) A fénycsöveket és a kisülőlámpákat a mérés előtt legalább 100, izzólámpákat legalább 10 órán át kell működtetni. A világítást a mérés megkezdése előtt legalább annyival kell bekapcsolni, hogy a fényforrások fényárama elérje állandósult értékét. Időszakos ellenőrző mérések esetében a világítási berendezést az éppen adott üzemi állapotában kell mérni. A helyiség alapterületén mérőhálót kell kialakítani. A mérőháló csomópontjaiban kell mérni a megvilágítás értékeket. A mért értékek számtani középértéke adja a munkafelület megvilágítását. Helyi világítás alkalmazásakor az általános világítás részarányát meg kell határozni. Ehhez először az általános és a helyi világítás egyidejű bekapcsolása mellett kell megvilágítást mérni, majd a helyi világítást kikapcsolva. FÉNYSŰRŰSÉGMÉRÉS Meg kell mérni 8/14

9 a munkatárgy felületének, a munkatárgy közeli környezetének, illetve hátterének, a munkatárgy távoli környezetének (beleértve a világítótesteket is) és a dolgozóval szemben lévő függőleges felületnek az átlagos fénysűrűségét. Azokon a munkahelyeken, ahol a tükröző különösen zavaró (pl. képernyős munkahelyeken), nemcsak a látótérbe eső nagyobb felületek átlagos fénysűrűségét kell meghatározni, hanem a tükröződések szempontjából kritikus szögtartományba eső legnagyobb fénysűrűséget is. Megvilágítás A mérési eredményekből a következő jellemzőket kell meghatározni: a helyiség vagy térrész átlagos megvilágítását, a megvilágítás térbeli egyenletességét, a cilindrikus és horizontális megvilágítás arányát, a helyi világítás esetében a munkafelület átlagos megvilágítását és térbeli egyenletességét. Fénysűrűség A fénysűrűség mérés eredményeit táblázatosan vagy az ábrázolt jellemző metszete(ke)n, a megfelelő pontokban kell megadni. Visszaverési tényező A visszaverési tényező meghatározott értékeit a belsőtér alaprajzán vagy felülnézeti rajzán grafikusan, vagy táblázatosan kell megadni. MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A belsőtéri mesterséges világítás vizsgálata alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek a következőket kell tartalmaznia: a létesítmény címét; a mérés helyét, az épület és a helyiség pontos megjelölésével; a mérés időpontját: év, hó, nap, óra; a mérő személyek nevét, munkahelyük megnevezését; a villamos és fénytechnikai műszerek megnevezését, gyártási számát és az utolsó hitelesítés időpontját és jellemzőiket, a helyiség és a világítási berendezés jellemzőit; a mérés speciális körülményeit (ha ilyenek vannak); a feszültségmérés helyét és értékét (V); a hőmérséklet értékét a mérés alatt; a mérési eredményeket; a korrigált mérési adatokat, korrekciós tényezőket; a mérési adatok értékelésének eredményét, a mérés pontosságának figyelembevételével, a jegyzőkönyv kiadásának időpontját; az aláírás(oka)t. 7. Ipari épületben, nedves környezetben kiskábel szerelést kell végeznie. Főnöke felkéri, hogy a területre érkezett szakmunkás tanulóknak mondja el a tömített szerelés előírásait. Kiskábel megnevezés pontatlan, a villamos szakma által használt zsargon szó. Pontos jelentése kettős (ér-és köpeny) szigetelt rézvezeték (a szigetelés 1000V alatti). A vezeték szerelése nedves környezetben nem tér el a száraz környezetben alkalmazott szereléstől. Elhelyezhető falba süllyesztett, vagy falon kívül szerelt védőcsőben, kábeltálcán egyaránt. A nedves környezetben a tömített szerelés azt jelenti, amikor a kettős szigetelt vezetéket készülékhez csatlakoztatjuk vagy dobozba kötjük, és a készülék és doboz védett külső burkolatán vezetjük át. A védett külső burkolatot az IP kód jellemzi, melyet egy arra jogosult személy (tervező, a nedves környezetben dolgozó munkaszervezeti egység vezetője, műszaki ellenőr, a kivitelező felelős műszaki vezetője) határoz meg. Az IP kód első számjegye 1-6-ig előírja a személyek védelmét és a szilárd testek behatolása elleni védelmet, a második számjegye 1-8-ig előírja a víz behatolása elleni védelmet. A fentiekben meghatározott IP kód (pl: IP65, a vízsugár elleni védelmet jelenti minden irányból) szerint választották ki az előre felszerelt készülékeket, és a vezetékszerelés során csak a meghatározott IP kód szerinti kötő-és elágazó dobozokat lehet alkalmazni. Az előre felszerelt készülékek és alkalmazni kívánt dobozok rendelkeznek az IP kódnak megfelelő, azzal egyenértékű átvezetési megoldással. Az IP kódoknak megfelelő átvezetések a gyakorlatban tömítő szelencék, melyeket a vezeték külső átmérőjéhez kell kiválasztani. A tömítő szelencékben mindig a köpenyszigetelés legyen, a vezetékkötéshez szükséges vezetékvég előkészítés a készüléken vagy dobozon belül legyen. A vezeték bekötéséhez meg kell bontani a készülék vagy dobozok burkolatát. Gondosan kell eljárni, hogy a helyreállítás egyúttal biztosítsa a meghatározott IP kód teljesülését is. 8. Villámvédelmi hálózatot kell építenie egy oktatási épületen. Tájékoztassa a megrendelőt, hogy milyen előírások szerint végzi a kivitelezést! Információtartalom vázlata Villámhárító felépítése 9/14

10 Földelés fajtái Vonatkozó szabvány Mérések Villamos szerelvények Villamos szerelési anyagok Villamos kötések Légvezeték- és kábelhálózat Villámhárító felépítése Földelés fajtái Szerelési technológiák Vonatkozó szabvány Villamos berendezések Mérések Villamos mérések Villamos hálózatok (erősáramú, informatikai, épületautomatikai) kialakítása, üzemeltetése, javítása, karbantartása Villamos mérések elvégzése Lásd tétel Felfogó, levezető, földelő Felfogó: A villámhárítónak az a része, amelynek feladata, hogy a védendő tárgy helyett becsapási pontot képezzen a villám számára. Felfogóvezető: A felfogó-rendszerhez tartozó olyan vezető, amely közvetlen villámcsapásnak is ki van téve. (Nem számít felfogóvezetőnek az olyan összekötő vezető, amely a felfogó többi eleme által védett térben - a födém alatt stb. - egyéb felfogó alkatrészéket köt össze.) Felfogórúd: A felfogóhoz tartozó függőleges, vagy a tetőfelületre merőleges fémrúd. Természetes felfogó: Az építménynek közvetlen becsapás ellen védendő felületén levő, fémből készült szerkeszetielem, amely a villámhárítóval fémesen össze van kötve. Levezető: A villámhárítónak az a része, ami a felfogót összeköti a villámhárító földeléssel. Villámhárító levezető: Villámhárító céljára épített levezető. Természetes levezető: Levezetőként felhasznált, más célra épített, fémből készült épületelem vagy alkatrész. Földelő: A talajba fektetett és azzal vezető érintkezésben levő, fémből készült vezetőtest vagy betonba ágyazott vezetők összessége, amelyek a betonon keresztül nagy felületen érintkeznek a talajjal (e célra készített alapozás-földelő). Villámhárító földelő: A villámhárító részét képező, e célra készített, földelő. Természetes földelő: Olyan földelő (a talajjal vagy talajvízzel, kút, folyó, tó stb. közvetlenül vagy betonon keresztül érintkező fémtest), amely eredetileg nem földelés céljára készült, de földelőként hat. Földelőcsoport: A villámhárító földelésnek több villámhárító földelőből álló, megbonthatatlanul összekötött része. Földelővezető: A villámhárító levezetőjét vagy egyéb részeit a földelővel összekötő vezető. A földelővezetőnek lehet föld feletti része, ami a talajszinttől a vizsgáló összekötőig, a földelendő fémtárgyhoz való állandó vagy bontható csatlakozásig terjed. A föld alatti rész a talajszint alatt levő, de azzal vezető érintkezésben nem álló (szigetelő burkolattal vagy bevonattal ellátott) szakasz. Mérési hely: Földelésmérés céljára kialakított csatlakozóhely. Vizsgáló összekötő: Földelésmérés céljára kialakított, a levezető és a földelővezető közötti oldható kötés. Vizsgáló csatlakozó: Az eredő földelési ellenállás mérése céljára hozzáférhető helyen kialakított, a villámhárítóval fémes össze-köttetésben levő csatlakozóhely. Földelési ellenállás, Ω: A mérési hely és a föld távoli pontján levő, árammentes, nullapotenciálú hely között fellépő feszültségkülönbség és a földelőn keresztül a földbe folyó áram hányadosa. Földelő földelési ellenállása: A vizsgáló összekötővel a villámhárító többi részétől elválasztott földelőnek a vizsgáló összekötőnél mért földelési ellenállása. Eredő földelési ellenállás: Egy épület vagy épületegyüttes földelőrendszerének eredő földelési ellenállása. Vonatkozó szabvány MSZ 274 Villámvédelem, melynek teljes szövege bele került az Országos Tűzvédelmi Szabályzatba, mely a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet melléklete. Így kötelező az előírások alkalmazása. Az elkészült új villámhárítót ellenőrizni kell, hogy megfelel-e az OTSZ előírásainak: meg kell vizsgálni, hogy a felfogó és a levezető ép állapotban van-e, a kötések megfelelőek-e, a földelési ellenállások az előírt értékek alatt vannak-e, illetve megfelelnek-e a szabványban és az OTSZ-ben előírt követelményeknek és a villámvédelemre vonatkozó terveknek. Több vizsgáló összekötő esetén, mérés alkalmával a vizsgált földelőnél az összekötőt bontani kell és meg kell mérni a leválasztott földelő földelési ellenállását, valamint az összekötő fölötti levezetőhöz csatlakozva a villámhárító többi részének eredő földelési ellenállását. Több vizsgáló csatlakozó esetén mindegyiknél meg kell mérni a villámhárító eredő földelési ellenállását. 9. Lakások villamos szerelvényezését kell elvégezni. Megbízott csoportvezetőként, mondja el kollégáinak a megfelelő szerelvények típusait, illetve elhelyezésük előírásait! Információtartalom vázlata Szerelvénytípusok Szükséges szerszámok Vezeték / érvég kiképzés Ellenőrző mérések 10/14

11 Villamos szerelési anyagok Szerelvény-típusok Villamos szerelvények Szükséges szerszámok Szerelési technológiák Ellenőrző mérések Villamos kötések Vezeték / érvég kiképzés Műszaki dokumentáció olvasása, értelmezése, készítése Villamos anyagok, szerelvények, berendezések használata Villamos mérések elvégzése Szerelvények Kábelek, vezetékek, zsinórvezetékek, védővezetők és ezek tartószerkezetei, szerelvényei Dobozok- süllyesztett, falon kívüli, Kötődobozok Csatlakozóaljzatok Tűzhelyek, mosogatógépek, fűtés, bojler Lámpatestek, világításszabályozók Védőcsövek merev vagy hajlékony süllyesztett, falon kívüli, Vezetékcsatornák Elosztó és tartozékai Védelmi eszközök- túláram, -túlfeszültség, Áram-védőkapcsolók, védővezetők, EPH Szerszámok Mérések A vezetők folytonosságának ellenőrzése A villamos berendezés szigetelési ellenállásának mérése Védelem SELV-vel, PELV-vel vagy villamos elválasztással Védelem a táplálás önműködő lekapcsolásával Kiegészítő védelem Fázis-nulla azonosítás Fázissorrend ellenőrzése Működési próbák Feszültségesés 10. Villamos berendezésen üzembe helyezés előtti érintésvédelmi szerelői ellenőrzést kell végeznie. Mondja el munkatársainak az érintésvédelmi szerelői ellenőrzés lépéseit! Információtartalom vázlata Vonatkozó szabvány Szemrevételezés Ellenőrzési jogosultság Dokumentálás Szerelési technológiák Szemrevételezés Villamos mérések Ellenőrzési jogosultság Munkavégzés szabályai Dokumentálás Villamos dokumentáció Vonatkozó szabvány Villamos hálózatok (erősáramú, informatikai, épületautomatikai) kialakítása, üzemeltetése, javítása, karbantartása Villamos mérések elvégzése MSZ HD Kisfeszültségű villamos berendezések 6. rész Ellenőrzés Első ellenőrzés Szemrevételezés Az áramütés elleni védelmi módot, a tűzgátló szerkezeteket, hőhatások elleni védelem meglétét, a vezetők megfelelő megválasztását, a megfelelő kapcsoló és leválasztó eszközök meglétét, elhelyezését, A védővezetők, az EPH és a kiegészítő EPH vezetők meglétét, Áramkörök azonosítását, szétválasztását, számát. A beépített védelmi eszközök megfelelőségét és lekapcsolási idejét. A főkapcsoló megfelelőségét. A fő földelő kapocs hozzáférhetőségét és azonosítását. A kötések biztonságát. Minden fürdőszobában és zuhanyozóban van-e kiegészítő egyenpotenciálú összeköttetés. Védettségek megfelelők-e, az aktív részek elszigetelését. 11/14

12 Kábelek, vezetékek védővezetők és szerelvények kiválasztása és szerelése, elhelyezése, azonosíthatósága megfelelő-e. Csatlakozóaljzatok, szabályozók, elosztók és lámpatestek ellenőrzése Védelmi eszközök, szükség szerint áram-védőkapcsolók megléte, megjelölése Azonosítás kapcsoló és leválasztó eszközök, védelmi eszközök Műszeres vizsgálatok Általános előírások A vezetők folytonosságának ellenőrzése A villamos berendezés szigetelési ellenállásának mérése Védelem SELV-vel, PELV-vel vagy villamos elválasztással A padlózat és a falak szigetelési ellenállásának meghatározása Védelem a táplálás önműködő lekapcsolásával Kiegészítő védelem Fázis-nulla azonosítás Fázissorrend ellenőrzése Működési próbák Feszültségesés Dokumentáció Mérések dokumentálása Ellenőrzés jelentése Elosztó feszültség, frekvencia, IP védettség, zárlatállóság, védelmi eszközök, áram-védőkapcsolók (RCD), szigetelési ellenállás, érintési feszültség, PE folytonosság, fázis-nulla azonosítási vizsgálat.stb. Földelők típusa, anyaga helye, földelési ellenállás értéke Ellenőrzést végzők neve, aláírásuk Ellenőrzési jogosultság Az első ellenőrzést csak az arra feljogosított, szakképzett személy végezheti, mely nemzeti hatáskörbe tartozik. Az MSZ 1585 szerint: Szakképzett az a személy, aki az adott munkaterületre vonatkozó szakmai képesítéssel és megfelelő gyakorlattal rendelkezik a villamosság által előidézett veszélyhelyzetek elkerülésére. 11. Szabadvezetéki oszlopállítást végez a munkatársaival. A munka megkezdése előtt mondja el nekik az oszlopállítás technológiai előírásait, különös tekintettel a munkavédelmi előírásokra. Vasbeton tartóoszlop állításáról van szó, az oszlopgödör már ki van fúrva földfúróval, az oszlopföldelés már a földben van, a forgógémes, darus gépkocsi 1 órán belül a helyszínen lesz. A vasbetonoszlopra fel kell szerelni a vezetéktartó szerelvényeket (kereszttartó, szigetelők) el kell készíteni földelő bekötésüket az oszlopon. Ezután ellenőrizni kell az oszlopgödör állapotát (ha víz van benne, azt el kell távolítani, ha beomlott föld van benne, azt is el kell távolítani. Ellenőrizni kell, hogy a felállítandó vasbeton oszlopon nincs-e sérülés (repedés), ami az oszlopállítást megakadályozza. A darus kocsi kb 2,5-3m-re a gödör mellé áll, haladási iránya a nyomvonal haladási irányával lesz azonos. Az emeléshez előírt függesztő eszközt (1,8m hosszú, átm 12mm végtelenített sodronykötél) ponyvázás kötéstechnológiával kell az oszlopra, kb 1m-el a súlypont felett felszerelni. Az emelőhorog beakasztása után fel kell emelni az oszlopot, úgy hogy az oszlop gödör felöli vége ne mozduljon el, és az emelés után az oszlop függőleges helyzetében 20-30cm-el a talaj felett legyen. Ezután fordul a gém a gödör fölé és leengedi az oszlopot a gödörbe. Az oszlop leengedése közben kell az oszlopot a kijelölt helyére és függőlegesbe állítani mindkét irányba. Az oszlop tömör oldala a nyomvonalra merőleges legyen. Ezután kezdődik a föld visszatöltése és 90%-os tömörítése. Az oszlopot, felállítása után kell összekötni a az oszlopföldelővel. A daru emelési körzetén belül és annak tartama alatt, senki sem tartózkodhat. Az oszlop beállítását a daruval ellentétes oldalról kell segíteni. Viharos erejű szélben, zivatar alatt oszlopot állítani nem lehet. Az oszlop felkötésekor, emelésekor, leengedésekor minden közreműködőnek viselnie kell az egyéni védőfelszerelést (sisak, tenyérvédő kesztyű, bakancs). 12. Egy elkészült villamos berendezést, hálózatot illetve annak kezelését kell bemutatnia az üzemeltetőnek. Főnöke felkéri, hogy mutassa be az üzemeltetőnek a villamos berendezést és annak kezelését. Ha elkészült a villamos berendezés és hálózat, el kellett készüljön az állapotrögzítő terv is. A villamos hálózat felépítését, az elosztók összefüggését, a tűzvédelmi és más jelentős kapcsolók elhelyezkedését a hálózaton az állapotrögzítő terv összefüggési rajzán lehet a legjobban megmutatni. El kell magyarázni a reteszelő és időkapcsolásokat, és az érintésvédelem kialakítását, a fontos összekötési pontokat. Ismertetni kell, a kezelési utasítás lényeges műszaki paramétereit, az ellenőrzések, a szükséges karbantartások rendszerességét, a nappali és éjszakai üzem közötti különbségeket. Az állapotrögzítő terv ismertetése után be kell járni az elkészült elosztókat, és a helyszínen kell bemutatni a kapcsolók működésének hatókörét és következményeit. Ellenőrizni kell, hogy az elosztókban el vannak helyezve állapotrögzítő tervek, és a kapcsolók és áramkörök feliratai valóságosak. Ha lehetséges valós körülmények között kell kipróbálni a tűzvédelmi kapcsoló és más kapcsolók és berendezések működését. 12/14

13 Be kell mutatni az első felülvizsgálatok minősítését és jegyzőkönyveit. Fel kell hívni üzemeltető figyelmét a rendszeres felülvizsgálatok elvégzésére vagy elvégeztetésére. A műszaki átadás-átvétel során az állapotrögzítő tervdokumentáción és ez első felülvizsgálatok dokumentumain kívül, minden elosztó, beépített készülék, vezeték, kábel és anyag megfelelőségi nyilatkozatát, magyar nyelven is át kell adni. 13. Munkatársával földkábelfektetést kell végeznie egy megadott nyomvonalterv alapján. Tájékoztassa a megrendelőt a kábelfektetés technológiai előírásairól, indokolja az elvégzendő műveleteket és az anyagok szükségességét! A villamos szerelőiparban manapság kizárólag műanyag szigetelésű kábeleket alkalmaznak. A nyomvonalterv 4x240mm2 alumínium erű kábel fektetését írja elő, 200m nyomvonalhosszon. A nyomvonaltervben a Tervező előírta a közművek (víz, gáz, csatorna) és kábelek (erősáramú és gyengeáramú) szabványos keresztezését műanyag védőcsőben, de a közút keresztezését az Önkormányzat átfúrással engedélyezte. A kábelfektetés alapszabványa az MSZ 13207: A terv alapján ki kell tűzni a kábel nyomvonalát, kutató árkok ásásával be kell azonosítani a közművek és kábelek keresztezési helyeit, és ki kell jelölni az út átfúrásához a sajtológép helyét. A kijelölt nyomvonalon elkezdhető a kábelárok ásás, a sok közműkeresztezés miatt kézi erővel. 60cm széles és 80cm mély árkot kell kiásni. Kábelárok ásásával egy időben kell az útátfúráshoz a sajtológép helyét kiásni és a gépet felállítani, majd az acél védőcsövet átsajtolni a 6m széles közút alatt, a tervben meghatározott mélységben. A kiásott földet a kábelárok közút felöli oldalán kell deponálni, de meg kell akadályozni, hogy a közútra kerüljön. A kiásott kábelárkot el kell keríteni és éjszakára ki kell világítani. A lakóházak bejáratánál biztosítani kell az ideiglenes bejárást a kábelárkon keresztül a lakosság részére A kábelfektetés előtt 5cm vastagságban homokot kell teríteni a kábelárok aljára. Ezután lehet elkezdeni a kábel fektetését. A kábelt kábeldobról levéve kell a kábelárokba fektetni, a keresztezéseknél a védőcsőbe behúzni. A kábel súlya miatt a fektetést 10 ember fogja végrehajtani. A lefektetett kábel nyomvonalát geodéziai méréssel be kell mérni a nyitott kábelárokban. A lefektetett kábelre ismét homokot kell hordani, addig, amíg elfedi a kábelt. A kábel felett el kell helyezni a mechanikai védelmet biztosító műanyag lemezt, majd elkezdhető a kábelárokba, a föld visszatöltése és tömörítése. A felszíntől 20-30cm-re jelzőszalagot kell fektetni a kábel fölé. A kábelárok feltöltése és tömörítése után kell helyreállítani a kábelnyomvonalon megsérült utcai műtárgyakat. A lefektetett kábel nyomvonaláról állapotrögzítő tervet kell megrendelőnek átadni, melynek alapja a geodéziai bemérés. Át kell adni még a beszerzett kábelről a megfelelőségi nyilatkozatot. Szigetelésmérést csak akkor kell végezni, ha nem megfelelő a megfelelőségi nyilatkozat (hatálya lejárt, nem lehet megállapítani ki és mikor vizsgálta stb). 14. Ipari épület homlokzatán kültéri világítást szerel a munkatársaival. A munka megkezdése előtt-mint megbízott szerelésvezető-foglalja össze munkatársainak a kültéri világítás szerelés előírásait. A világítási tervből kell kiindulni. Ki kell gyűjteni a tervből a felszerelésre kerülő lámpatesteket, fényforrásokat, vezetéket és szerelési anyagokat. Ki kell olvasni a tervből a lámpatestek előírt védettségét jelző IP kódot, IPX2 vagy IPX3 lehetséges. Az IP kód jelentését, a tömített szerelés előírásait a 7. kérdés válaszai tartalmazzák. Az anyaglista alapján kell beszerezni azokat és magyar nyelvű megfelelőségi igazolásukat. A lámpatestek, vezetékek, fényforrások, és szerelési anyagok beszerzése után meg kell tekinteni a helyszínt, mert csak így lehet felkészülni a balesetmentes munkára. A lámpatestek fénypontmagasságából és a helyszíni körülményekből következik, hogy guruló állványt kell bérelni vagy összeállítani. A guruló állványt a hatályos munkavédelmi előírások szerint kell összeállítani (a munkaterületet az állvány felső részén, korláttal kell körbevenni, az állvány biztonságosan fékezhető legyen elmozdulás ellen). Az állványon dolgozó szerelőt, megfelelő hosszú biztonsági lánccal a korláthoz kell kötni. A szerelés során az egyéni védőeszközöket a szerelők viselni kötelesek (sisak, kesztyű, bakancs, munkaruha). A lámpatestek terv szerinti helyre történő felszereléséhez, a vezetéktartók elhelyezéséhez kézi fúrógépre van szükség. Először fel kell szerelni és rögzíteni a lámpatesteket, vezetéktartókat, vezetékleágazó dobozokat, majd az áramköri vezetéket kell felszerelni, bekötni a lámpatestek és dobozok IP védettségének megtartásával. Legutoljára kell a fényforrásokat a lámpatestekben elhelyezni. A szerelés befejezésekor, állapotrögzítő tervet, magyar nyelvű megfelelőségi igazolásokat, az első felülvizsgálat dokumentációit kell átadni az üzemeltetőnek. 15. Lakóépület vezetékhálózatát kell kiépítenie munkatársaival. A munka megkezdése előtt mondja el munkatársainak a vezetékhálózat kivitelezésének előírásait, technológiai műveleteit. 13/14

14 8 lakásos lakóépület tervéből kell kiindulni. A fogyasztásmérők elhelyezésre vonatkozó előírások alapján (MSZ 447: 1998), a fogyasztásmérőket a lakásokon kívül kell elhelyezni. A terv két felszálló fővezetéket irányoz elő a házi főelosztótól. Ezek a fővezetékek méretlen fővezetékek, ezért az MSZ 447 szerint kell kiválasztani és elhelyezni azokat. A lakóépületbe gyengeáramú jelvezetékeket is építenek. A felszálló fővezetékek nyomvonalának kijelölésénél tekintettel kell lenni arra, hogy a jelvezetékek nyomvonala is elférjen mellette külön védőcsőben. Süllyesztett szerelést kell alkalmazni a felszálló fővezetékek elhelyezésére, oly módon, hogy a védőcsőben lévő vezetékhez csak a fogyasztásmérők alatt lehet hozzáférni szereléskor. Olyan nyomvonalat kell kijelölni, hogy ne legyen szükség behúzó vagy elágazó dobozra. Ha mégis kell ilyen doboz, akkor azt zárpecsételhetően kell kialakítani, az illetéktelen hozzáférés megakadályozására. A védőcsövek helyét horonymaró géppel kell elkészíteni, a belehelyezett védőcsövet gipszhabarccsal kell rögzíteni a horonyban. A végleges eltakarása majd kőműves munka, cementvakolás lesz. Az öt erű fővezetékeket az elkészült védőcsövekbe kell behúzni. A jelvezetékek részére külön védőcsöveket kell hálózatonként süllyesztve elhelyezni. Gyakorlat, de rossz gyakorlat, amikor villanyszerelő jelvezetéket húz be. A jelvezeték jellemzői és kezelésének szabályai eltérnek az erősáramú vezetékek szerelésétől. Az egy másik szakma. 16. Villamos üzemű, konyhatechnológiai berendezésekhez csatlakozóhelyeket kell kialakítani. A munka megkezdése előtt mondja el munkatársainak a szereléstechnológia előírásait! Villamos üzemű és nagy teljesítményű konyhatechnológiai berendezéseket (tűzhelyek, sütők, olajsütők) fixen kell bekötni és egyenként közvetlenül az elosztótól! Ezek a konyhatechnológiai berendezések vagy összeépítve a konyhai pultban vannak elhelyezve vagy egyedi külön egységek (gőzpárolók). Villamos üzemű és kis teljesítményű helyhez kötött gépeknek (hámozó, gyúró, keverő, italgyártó, jégkocka gyártó, hűtő, melegentartó pult) kell bontható csatlakozóhelyeket felszerelni. A csatlakozóhelyek dugaszoló aljzatokat és kapcsolókat tartalmaznak. A csatlakozóhely kialakítása az üzemeltetni kívánt gépek teljesítményétől és működési módjától függ, védettsége, IP kódja (lásd még 7. kérdést), az elhelyezésből következik és a villamos terv tartalmazza. Ezeket a csatlakozóhelyeket is egyenként kell az elosztótól betáplálni. A fix bekötéshez az elosztótól a padló alá fektetett nagyszilárdságú védőcsöveket kell elhelyezni az elosztó és a fogyasztó pont között. A bontható csatlakozókhoz általában álmennyezet felett kábeltálcán kell a vezetékeket elhelyezni, majd oldalfalba süllyesztve. Villamos üzemű konyhában az érintésvédelem módja TN-S, három és ötvezetős áramköröket szabad csak szerelni, azaz minden áramkört külön védővezetővel. Az érintésvédelmi módot vizes helyiségekben (mosógépek) ki lehet egészíteni áramvédő kapcsolóval. A szerelés után el kell végezni az első felülvizsgálatokat és dokumentumait át kell adni az üzemeltetőnek. 14/14

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja).

1.1.6. Áramkör: a villamos szerkezetek és vezetékek közös táppontról, közös (azonos) túláramvédelmen keresztül táplált együttese (csoportja). 2 MSZ 172/1-86 Tartalom Oldal 1. Fogalommeghatározások 3 1.1. Általános fogalmak 3 1.2. Érintésvédelem, egyenpotenciálra hozás, érintésvédelmi módok 3 1.3. Gyártmányok, termékek, ezek részei 6 1.4. Vezetők

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI SÁMSONHÁZA, 2015 december 1 Tel:06-20-8244926 TERVEZŐI NYILATKOZAT kiviteli tervéhez I. ÜTEM Az érvényben lévő előírások és rendeletek alapján a fenti létesítmény

Részletesebben

N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények

N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények N31-405-03. számú melléklet Mérőszekrények Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály valamint a Mérési Központ

Részletesebben

N31 405. számú ügyrend

N31 405. számú ügyrend N31 405. számú ügyrend Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály 2016. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű!

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

M6. számú melléklet Kisfeszültségű fogyasztási helyek csatlakozó berendezés létesítésének műszaki feltételei

M6. számú melléklet Kisfeszültségű fogyasztási helyek csatlakozó berendezés létesítésének műszaki feltételei M6. számú melléklet Kisfeszültségű fogyasztási helyek csatlakozó berendezés létesítésének műszaki feltételei 1/11. oldal Jelen melléklet hatálya háztartási fogyasztók, legfeljebb 3x63A rendelkezésre álló

Részletesebben

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8

VKM MŰSZAKI LEÍRÁS. 10-20 ZÖLDHÁZ- Muleiras 1. oldal, összesen: 8 VKM MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA ZÖLDHÁZ Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez Általános előírások: A létesítmény az alább felsorolt

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületvillamosságitervező: KIPTERV TMT Kft. 1089 Budapest Elnök 1. BuktaVilmosné tervező VT-01-9756 HiT-01-9756

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez

KÉRDÉSSOR. a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez KÉRDÉSSOR a 190/2009. Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről szerinti főépítészi vizsga Építészeti különös követelményeihez (okl. településmérnökök számára) a jelű válaszok tesztkérdés helyes válaszai,

Részletesebben

435. Ügyvezető igazgatói utasítás. A kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozás műszaki feltételei

435. Ügyvezető igazgatói utasítás. A kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozás műszaki feltételei 435. Ügyvezető igazgatói utasítás A kisfeszültségű közcélú hálózatra csatlakozás műszaki feltételei Készítette: DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Stigmon Gábor méréstechnikai munkatárs Mikle-Baráth Miklós FAM

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 Kiviteli terv MŰSZAKI LEÍRÁS Megrendelő: Panel Solar Kft. Épület-automatika tervező: Rifter Bt. 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 1165 Budapest, Centenárium

Részletesebben

ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK

ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék megnevezése: Budai Elektromechanikai Kft. ÖNÁLLÓAN TELEPÍTHETİ, SZABADTÉRI ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék gyártója: TTK sorszáma: BUDAI ELEKTROMECHANIKA KFT. / EMITER SP. J. 09/2-8.2

Részletesebben

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ

5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ 5. VALAMENNYI ÉLELMISZER-IPARI VÁLLALKOZÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS HIGIÉNIAI KÖVETELMÉNYEK AZ ÉLELMISZER-HIGIÉNIÁRÓL SZÓLÓ 852/2004/EK RENDELET ALAPJÁN 5.1. Élelmiszer-előállító és forgalmazó helyre vonatkozó

Részletesebben

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ

EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ SZEGED, SZENTHÁROMSÁG U. 5. SZ. 3498 HRSZ. SZTE ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR MAGATARTÁSTUDOMÁNYI INTÉZET ÉS ORVOSI SZAKNYELVI KOMMUNIKÁCIÓS SZAKFORDÍTÓKÉPZŐ CSOPORT ÉPÜLETE EGYÜTTES ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3

Tartalomjegyzék. I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 Hírlevél 2011/7. Tartalomjegyzék I./ A munkavédelmi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 3 II./ A munkaügyi ellenőrzések 2011. év I. félévében szerzett tapasztalatai 36 III./ A Munkavédelmi

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

II. FEJEZET 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 2. KÖVETELMÉNYEK

II. FEJEZET 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 2. KÖVETELMÉNYEK II. FEJEZET JELZİTÁBLA VÍZVEZETÉKEKHEZ ÉS TŐZOLTÓ VÍZFORRÁSOKHOZ 1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET 1.1. A jelzıtáblák (a továbbiakban: tábla) kialakításuktól függıen a következık: a) A jelő tábla: ivóvíz-távvezetékekhez,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó

Óbudavár Településrendezési eszközök, helyi építési szabályzat. Óbudavár. Helyi építési szabályzat tervezet. 2015. július hó Óbudavár Helyi építési szabályzat tervezet MEGBÍZÓ: ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BODOR ANTAL POLGÁRMESTER 8272 ÓBUDAVÁR, Fő u. 18/1. TERVEZŐ: TÁJTERV MŰHELY KFT. 8261 BADACSONY, RÓMAI ÚT 197. Mobil: 20/913-8400

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK

ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék megnevezése: Budai Elektromechanikai Kft. ÖNÁLLÓAN TELEPÍTHETİ, SZABADTÉRI ÁRAMVÁLTÓS FOGYASZTÁSMÉRİ SZEKRÉNYEK A termék gyártója: A termék forgalmazója: BUDAI ELEKTROMECHANIKA KFT. JEAN MÜLLER

Részletesebben

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban

Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban Szakmai vélemény szórakozóhelyek kiürítésével kapcsolatban 1. A kiürítés első szakaszának számítását az ellenőrzött helyiségből kivezető nyílászáróig kell elvégezni. Előfordul, hogy az egymásba nyíló terek

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/2002. (IX.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL (módosításokkal egységes szerkezetben) Csór Község képviselő-testülete az 1997.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS T T 1 T A N Á C S A D Ó É S T E R V E ZŐ KFT. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA H E L Y I É P Í T É S I S Z A B Á L Y Z A T DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK..(.)

Részletesebben

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez

Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1. A rendelet hatálya 14/2003. (VII.30.) sz. rendelet HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Átány község Településrendezési Tervének Szabályozási Tervéhez (1) E rendelet hatálya Átány

Részletesebben

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei

A szabályozási terv kötelezı és irányadó elemei Az Esztergomi Önkormányzat 11/2009. (V.26.) ör. rendelete Esztergom, Szentjánoskút, Urkuta, Zamárd, Ákospalota, valamint Búbánatvölgy helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl Esztergom Város

Részletesebben

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése.

Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. Gépbiztonság. Biztonságtechnikai és szabványok áttekintése. 1. Bevezetés. A gépek biztonsága tekintetében az EU.ban több szintű szabványrendszer van kialakítva, amely a gépek lehető legszélesebb körét

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése

SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR állomásban új, mért fogyasztói leágazás kiépítése ELEKTROMOS KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ Tervszám: T-15-1 015. 06. 15. SZTE ÁOK 001-493. jsz. Gyermekklinika BHTR

Részletesebben

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én

103. számú melléklet: 104. számú Elıírás. Hatályba lépett az Egyezmény mellékleteként 1998. január 15-én 1998. január 22. ENSZ - EGB 104. sz. Elıírás EGYEZMÉNY A KEREKES JÁRMŐVEKRE, VALAMINT AZ ILYEN JÁRMŐVEKRE FELSZERELHETİ ÉS/VAGY ILYENEKEN ALKALMAZHATÓ SZERELVÉNYEKRE ÉS ALKATRÉSZEKRE VONATKOZÓ EGYSÉGES

Részletesebben

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet. Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról. Hegesztési Biztonsági Szabályzat 1. oldal, összesen: 24 1. oldal, összesen: 24 43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet a Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló. (XI. 10.) IKM rendelet módosításáról A munkavédelemr l szóló 1993. évi

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/ 2001. (06. 22.) sz. rendelete Pécs, Hird Szövőgyár utcától északra eső terület szabályozási tervének jóváhagyásáról és helyi építési szabályzatának

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

EDE-MK05-05-v03. Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken. Műszaki kézikönyv

EDE-MK05-05-v03. Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken. Műszaki kézikönyv MK E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. EDE-MK05-05-v03 Idegen eszközök elhelyezése hálózati létesítményeken Műszaki kézikönyv Azonosító: EDE-MK05-05-v03 Oldalszám: 1/50 Azonosító: EDE-MK05-05-v03 Oldalszám:

Részletesebben

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről

16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselőtestületének 16/2013. (IV. 25.) rendelete az Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéről Budapest Főváros VI.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS

melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS melléklet a 124/2011. sz. BM OKF Főig. Int.-hez MŰSZAKI MENTÉSI MŰVELETI SZAKUTASÍTÁS 1 I. fejezet 1. Általános előírások 1.1. E szakutasítás fejezeteinek előírásait a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK

2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 RENDELETEK 2007.5.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 137/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK Az Egyesült Nemzetek Szervezete Európai

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK

1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK 1. ÁLTALÁNOS TERVEZÉSI ELŐÍRÁSOK Az országos és a helyi közutak hálózatot alkotnak. A közúti fejlesztési javaslatok a különböző szintű, az ötévenként, valamint a területrendezési tervek felülvizsgálatakor

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 10.1:2015.07.15. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. FOGALMAK... 3 3. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK... 4 4. KIÜRÍTÉS... 5 4.1. Általános feltételek... 5 4.2. Elrendezési megoldások, feltételek a kiüríthetőség igazolására... 7

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

VILLAMOS MŰSZAKI LEIRÁS

VILLAMOS MŰSZAKI LEIRÁS T ZEUS Mérnöki Szolgáltató BT : H-1164 Budapest, Tervező u. 17. / : 36-20-9809 227 e-mail: totz@t-online.hu VILLAMOS MŰSZAKI LEIRÁS Budaörsi városi ifjúsági klub 2040 Budaörs, Károly király út 3. Állapotfelmérés

Részletesebben

MŰSZAKI KIVITELI TERV

MŰSZAKI KIVITELI TERV "NORVILL" Kft. Batthyány u. 56/b e-mail: norvill@freemail.hu MŰSZAKI KIVITELI TERV Megrendelő: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Fő tér 1. Munka megnevezése: Siófok, Halápy János utca közvilágítási hálózat

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k.

H A T Á R O Z A T. k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t a d o k. CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Ügyiratszám: 103526-1-46/2015. Ügyintéz : dr. Ruzsáli Pál Lovrityné Kiss Beáta Kissné Nagy Ildikó Balatonyi Zsolt Kovács Viktor Sipos László Tel.: +36 (62) 553-060/44268

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Részletesebben

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet

DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Mérési adat: ph / redoxpotenciál / hőmérséklet A1454 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési

Részletesebben

I. A rendelet hatálya

I. A rendelet hatálya 29/2011. (X. 07.) önkormányzati rendelete a zöldfelület-gazdálkodás helyi szabályairól (A 17/2012. (V.31.) önkormányzati rendeletek módosításával egységes szerkezetben) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete a Budapest IV. kerület, Újpest, Váci út Fóti út Czuczor u. Pintér J. u. által határolt

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ÜZEMANYAGMÉRŐK CSEPPFOLYÓS PROPÁN-BUTÁN (LPG) MÉRÉSÉRE HE 3/2-2006 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA... 4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK... 4 3. ALAPFOGALMAK... 5 3.1 Üzemanyagmérő...

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket.

Úttartozékoknak nevezzük a padkán, a járdán és az út mentén elhelyezett elemeket. 4. tétel Forgalomtechnikai eszközök, úttartozékok Sorolja fel az úttartozékokat (padkán, járdán, út mentén)! Jellemezze a vezetőoszlop és a vezetőkorlát korszerű kialakításának szempontjait! Beszéljen

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u.

H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. OROSZLÁNY Építészeti ajánlatkérési tervdokumentáció Építtető: Megrendelő: Projekt műszaki előkészítő: H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. H-2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc u. Svorcz Gábor H-2890 Tata, Akácfa

Részletesebben

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. MV E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. Munkavédelmi fejezet közcélú szabadvezeték hálózatok létesítéséhez, üzemeltetéséhez és bontásához Munkavédelmi kézikönyv A jelen rendelkezés a társaság szellemi

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 39-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...4

Részletesebben

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE

B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE B A L O G U N Y O M KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE Balogunyom Község Képviselőtestületének 8/2008. (VII.03.) számú önkormányzati rendelete Módosítva: a 19/2015. (IX. 29.) számú

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése.

1. BEVEZETÉS. - a műtrágyák jellemzői - a gép konstrukciója; - a gép szakszerű beállítása és üzemeltetése. . BEVEZETÉS A korszerű termesztéstechnológia a vegyszerek minimalizálását és azok hatékony felhasználását célozza. E kérdéskörben a növényvédelem mellett kulcsszerepe van a tudományosan megalapozott, harmonikus

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

Mőszaki adatok. Mőszaki követelmények

Mőszaki adatok. Mőszaki követelmények MŐSZAKI LEÍRÁS a metró akkumulátorokhoz Mőszaki adatok A metró motorkocsikon kocsitípustól függıen két különbözı cellaszámú akkumulátortelep üzemel: a sorosan kötött cellák száma 54 (É-D-i vonalon), illetve

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Magasépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Magasépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója.

A városi úthálózat (belterületi közutak) a város jellegével és szerkezetével szoros összefüggésben alakul ki, annak alakítója és formálója. 18. tétel Városi utak kialakítása, építése Mutassa be a forgalomtechnika követelményeit és a keresztszelvény elemeit! Ismertesse a víztelenítés és a közművek elhelyezésének megoldásait! Beszéljen a gyalogosok

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz.

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz. Jótállási felelősségünk kizárása: Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 8. (OR. en) 5895/16 ADD 1 MAR 31 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. február 5. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: a Tanács Főtitkársága

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. A rendelet hatálya TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2005. (VIII.7.) számú önkormányzati rendelete a város helyi építési szabályzatáról (A módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Tamási Város Önkormányzati

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása. Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Garai Tamás tű. hadnagy. hatósági osztály kiemelt főelőadó Szervezeti felépítés Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi

Részletesebben

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek

UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek UNION-Üzlettárs Vagyonbiztosítási Különös Feltételek Az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. (továbbiakban biztosító) a jelen Különös Feltételek alapján arra vállal kötelezettséget, hogy díjfizetés

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. ELŐZMÉNYEK: Comfort Tervező Kft. megbízásából irodánk készíti a terület elektromos fejezetének dokumentációját

MŰSZAKI LEÍRÁS. ELŐZMÉNYEK: Comfort Tervező Kft. megbízásából irodánk készíti a terület elektromos fejezetének dokumentációját MŰSZAKI LEÍRÁS GYŐR, ÚJVÁROS, BERCSÉNYI LIGET (HRSZ: 8099,8103) ZÖLDTERÜLET REHABILITÁCIÓJA - VÉGLEGES - Villamos vezeték építések, közvilágítás tervéhez A jelen tervdokumentációtól eltérni nem szabad.

Részletesebben

Villamos szakmai rendszerszemlélet

Villamos szakmai rendszerszemlélet Villamos szakmai rendszerszemlélet A rendszerszemlélet szükségessége és alapjai Egy 80-as évekbeli és egy mai, korszerűnek tekinthető családi- vagy társasházi lakóépületben található vezetékrendszerek

Részletesebben

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS

DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS DUNABOGDÁNY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2005. JÚLIUS Felelős tervező: DUNABOGDÁNY HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dunabogdány Önkormányzat Polgármesteri Hivatala megbízásából az A.D.U.. Építész

Részletesebben