Szóbeli vizsgatantárgyak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szóbeli vizsgatantárgyak"

Átírás

1

2 Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret C) Műszaki villamosságtan 2. Szakmai ismeretek A) Szerkezettan és szerelési ismeretek B) Bányavillamosságtan, irányítástechnika C) Gazdasági, munkajogi és munka-, környezetvédelmi ismeretek 2

3 1. Villamosságtani és gépészeti alapismeretek A) Mechanika, gépelemek 1. A statika alaptételei, kényszerek - Mit nevezünk erőnek? Jellemezze az erőt, mutassa be ábrázolását! - Ismertesse az eredő erő fogalmát, az egyensúly fogalmát, akció-reakció törvényét, erők áthelyezésének megoldását! - Ismertesse a statikai kényszereket: kötél, rúd, támasztás, csukló, befogás! - Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására! 2. Síkbeli erők felbontása összetevőkre - Mutassa be a merőleges összetevőkre bontást! - Mutassa be a tetszőleges összetevőkre bontást! - Mutasson be példákat a statikai kényszerek alkalmazására! 3. Síkbeli közös támadáspontú erők - Mutassa be a közös támadáspontú erők eredőjének meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Ismertesse a közös támadáspontú erők egyensúlyának feltételeit! 4. Párhuzamos erők eredője - Mutassa be a párhuzamos erőrendszer eredőjének meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mit nevezünk erőpárnak? 5. Koncentrált erővel terhelt tartók - Szerkesszen meg egy koncentrált erőkkel terhelt tartó vektorábráit, nyomatéki ábráit! - Ismertesse a reakcióerők meghatározását! - Mutassa be a nyíróerő ábra szerkesztését! Ismertesse a maximális hajlítónyomaték meghatározását! - Ismertesse a veszélyes keresztmetszetet! 6. Egyenletesen megoszló erővel terhelt kéttámaszú tartók - Mutassa be a reakcióerők és a maximális nyomaték meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mutassa be a nyíróerő ábra szerkesztését! 7. Egyik végén befogott tartó - Mutassa be a reakcióerő és a reakciónyomaték meghatározását szerkesztéssel és számítással! - Mutassa be a nyomatéki és nyíróerőábra szerkesztését! 8. Húzás, nyomás, nyírás - Mit nevezünk igénybevételnek, feszültségnek? Ismertesse a terhelési módokat, megengedett feszültség fogalmát! - Jellemezze a húzó, nyomó igénybevételt, az alakváltozást! - Ismertesse húzásra, nyomásra, nyírásra való méretezés elvét! 3

4 9. Hajlítás - Ismertesse a hajlítás hatására ébredő igénybevételeket, feszültségeket! - Ismertesse az alakváltozást! - Ismertesse a hajlításra való méretezés elvét! 10. Csavarás - Jellemezze a csavaró igénybevételt! Ismertesse a feszültség számítást! - Ismertesse a csavarásra való méretezés alapösszefüggéseit! - Ismertesse a poláris keresztmetszeti tényezőt! - Jellemezze az alakváltozást csavarásnál! 11. Összetett igénybevétel - Ismertesse az összetett igénybevétel fogalmát, fajtáit! - Ismertesse az eredő feszültség meghatározását! - Ismertesse összetett igénybevétel esetén történő méretezés eseteit! 12. Csavarok, csavarkötések - Ismertesse a csavarkötések elemeit! Ismertesse vázlatrajzzal a csavarok, csavaranyák fajtáit! - Ismertesse vázlatrajzzal a csavarkötéseket! Ismertesse alkalmazási területeiket! - Ismertesse csavarbiztosítások fajtáit, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a csavarok, csavarkötések szerelésének, karbantartásának alapvető szabályait! 13. Ék- és reteszkötések - Ismertesse az ék- és reteszkötések feladatait, működésüket, a nyomatékátvitel módjait! - Ismertesse vázlatrajzzal az ékek és reteszek fajtáit, kialakításukat! - Ismertesse alkalmazási területeiket, megválasztásukat! - Ismertesse az ék- és reteszkötések szerelésének, karbantartásának alapvető szabályait! 14. Szegecsek, szegecskötések - Ismertesse a szegecsek fajtáit, anyagait! - Ismertesse a szegecskötés feladatait, fajtáit! - Ismertesse vázlatrajzzal a szegecskötések kialakításait, konstrukciós kialakításokat! - Ismertesse a szegecsek, szegecskötések szerelésének, karbantartásának alapvető szabályait! 15. Hegesztett kötések - Ismertesse a hegesztett kötés és az alkalmazott hegesztési eljárások összefüggéseit! - Ismertesse a hegesztett kötések sajátosságait! Hasonlítsa össze más kötéstípusokkal! - Ismertesse a varratok fajtáit, alkalmazásukat! - Ismertesse a varratok kialakításának szempontjait, a varratok rajzjeleit! - Ismertesse a hegesztett kötések szerelésének, karbantartásának alapvető szabályait! 4

5 16. Tengelyek - Ismertesse a tengelyek feladatát, tengelyek kiképzését! - Ismertesse a tengelyek igénybevételeit, anyagait! - Ismertesse a tengelyek fajtáit, alkalmazásaikat! - Ismertesse a tengelyek szerelésének, karbantartásának alapvető szabályait! 17. Tengelykapcsolók - Ismertesse a tengelykapcsolók feladatát, csoportosítását! - Ismertesse a tengelykapcsolók típusait, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a jellemző típusok szerkezeti felépítését működését! - Ismertesse a tengelykapcsolók szerelésének, karbantartásának alapvető szabályait! 18. Sikló- és gördülőcsapágyak - Ismertesse a csapágyak feladatát, fajtáit! - Ismertesse a súrlódási jelenségek formáit, a folyadéksúrlódás feltételeit! - Ismertesse a siklócsapágyak típusait, szerkezeti kialakításukat alkalmazási területeiket! - Ismertesse a gördülőcsapágyak működésének elvét, fő szerkezeti részeit! - Ismertesse a gördülőcsapágyak osztályozását! - Ismertesse vázlatrajzzal a jellemző típusok szerkezeti kialakítását, alkalmazási területeiket! - Hasonlítsa össze a gördülőcsapágyak és a siklócsapágyakat! - Ismertesse a sikló- és gördülőcsapágyak szerelésének, karbantartásának alapvető szabályait! 19. Csapágyak kenése, kenőberendezések - Ismertesse a kenés feladatait, kenőanyagokat! - Ismertesse a kenőanyagok tulajdonságait, felhasználásukat, bevezetésük és eloszlatásuk megoldásait! - Ismertesse a kenés különféle típusait, kenőberendezéseket, alkalmazási területeiket! 20. Fogaskerékhajtás - Ismertesse a fogaskerékhajtás elvét, sajátosságait! - Ismertesse a fogaskerekes hajtások fajtáit, alkalmazási területeiket! - Mutassa be a fogaskerekek jellemző méreteit, géprajzi ábrázolásukat! - Ismertesse a hajtás jellemző adatainak meghatározását! - Ismertesse a fogaskerékhajtás szerelésének, karbantartásának alapvető szabályait! 21. Szíj- és ékszíjhajtás - Ismertesse a végtelenített súrlódásos szíjhajtások feladatát, fajtáit, sajátosságaikat! - Ismertesse a szíjhajtások jellemző adatainak (áttétel, átvihető teljesítmény, erőviszonyok), meghatározását! - Ismertesse a hajtások szerkezeti jellemzőit, kialakításukat (a szíjak szerkezete, kialakítása, szíjtárcsák, szíjfeszítés)! - Hasonlítsa össze az ékszíj és a laposszíjhajtás alkalmazási területeit! 5

6 22. Csővezetékek, csőkötések, csőidomok - Ismertesse a csővezeték feladatát, alkalmazásait! - Ismertesse a csővezeték jellemző adatait, meghatározásukat, megválasztásukat! - Ismertesse a csövek anyagát, kiválasztásukat! - Ismertesse a csőidomok szerepét, fajtáit! - Ismertesse a csőkötések fajtáit! Ismertesse vázlatrajzzal kialakításaikat, alkalmazásukat! - Ismertesse vázlatrajzzal a tömítési megoldásokat, a tömítések anyagait! - Ismertesse a csővezetékek, csőkötések, csőidomok szereléseinek, karbantartásainak alapvető szabályait! 23. Csőszerelvények - Ismertesse a csőszerelvények feladatát, típusaikat! - Ismertesse a csőelzárók, szabályozók (szelep, csap, tolózár) típusait! Ismertesse vázlatrajzzal szerkezeti kialakításukat, működésüket, alkalmazási területeiket! - Ismertesse a csőszerelvények szereléseinek, karbantartásainak alapvető szabályait! 24. Csövek gyártása szerelése, üzemeltetése - Ismertesse a csövek gyártási eljárásait, megválasztásuk szempontjait! - Ismertesse a csövek szerelésének szempontjait, csőkiegyenlítő, alátámasztó- és felfüggesztő szerkezetek kialakítását, működését! - Ismertesse a csővezeték üzemeltetését biztosító szerelvények szerkezetét, működését! 6

7 B) Műszaki ábrázolás, anyag- és gyártásismeret 1. A műszaki rajzok dokumentálása - Melyek a műszaki rajzok dokumentálására szolgáló alapvető rajzi szabványok? - Milyen dokumentációs rendszere van a műszaki rajzoknak? Mutasson be példákat dokumentációs rendszer alkalmazására! 2. A vetületi ábrázolás - Ismertesse a vetületi ábrázolás lényegét, alapvető szabályait! - Mutasson be példákat testek ábrázolására egy és több vetületben! 3. Axonometrikus ábrázolás - Ismertesse az axonometrikus ábrázolás feladatát! - Mutassa be az axonometrikus tengelykereszteket! - Mutassa be a test elhelyezését axonometrikus tengelyrendszerben! - Mutasson be példákat az axonometrikus ábrázolás alkalmazására! 4. Síkmetszés és áthatás - Ismertesse a testek síkmetszésének megoldásait, a metszetgörbék fajtáit! - Mit nevezünk áthatásnak? - Mutasson be példákat az áthatások ábrázolására! 5. Metszeti ábrázolás - Ismertesse a metszeti ábrázolás fogalmát, feladatát! - Ismertesse az egyszerű és összetett metszetek fajtáit! Mit nevezünk szelvénynek? - Mutasson be példákat a metszetek és a szelvény alkalmazására! 6. Tűrés és illesztés, felületi minôség - Ismertesse a tűrés és illesztés fogalmát, rajzi jelölését, az illesztési rendszereket (táblázatok használatát)! - Ismertesse a felületi érdesség fogalmát, fajtáit, megadását rajzokon! - Ismertesse a tűrés és a felületi érdesség összefüggését! - Ismertesse a tűrés és felületi érdesség és a gyártástechnológia összefüggését! 7. Kapcsolók és relék rajzjelei - Ismertesse a kézi működtetésű kapcsolók rajzjeleit! - Ismertesse a mágneskapcsolók rajzjeleit! - Ismertesse a relék rajzjeleit! 8. Elektronikai elemek és kapcsolások rajzai - Ismertesse a félvezető elemek rajzjeleit! - Ismertesse az ellenállások, potenciométerek rajzjeleit! - Ismertesse a tekercsek, kondenzátorok rajzjeleit! - Ismertesse a NYÁK terv, elrendezési rajz rajzolási szabályait! 7

8 9. Villamos hálózatok és elosztók rajzai - Ismertesse az energiaelosztási séma rajzolási előírásait! - Ismertesse a nyomvonalrajz rajzolási előírásait! - Ismertesse az elosztók, kapcsolók, szakaszolók jelölését! - Ismertesse az egyvonalas főáramköri rajz készítésének előírásait, a készülékek jelölését! - Ismertesse a készülékelrendezési rajz készítésének előírásait! 10. Fémes szerkezeti anyagok - Ismertesse a fémes szerkezeti anyagok fizikai kémiai tulajdonságait - Ismertesse a fémes szerkezeti anyagok mechanikai és technológiai tulajdonságait! 11. Könnyű- és színesfémek - Ismertesse a könnyűfémeket és ötvözeteiket! - Ismertesse a színesfémeket és ötvözeteiket! 12. Ötvözetlen acélok - Ismertesse az ötvözetlen acélok felosztását! - Ismertesse az ötvözetlen szerkezeti acélok fajtáit! Jellemezze a fontosabbakat! - Ismertesse az ötvözetlen szerszámacélok fajtáit! Jellemezze a fontosabbakat! - Ismertesse az acélszabványokat! 13. Ötvözött acélok - Ismertesse az ötvözők hatását az acélok tulajdonságaira! - Ismertesse az ötvözött acélfajtákat! Jellemezze a fontosabbakat! 14. Öntöttvasak - Mit nevezünk öntöttvasnak? - Ismertesse az öntöttvasak fajtáit, tulajdonságaikat! - Ismertesse a különleges öntöttvasakat! 15. Műanyagok - Ismertesse a műanyagok fajtáit, csoportosításukat! - Jellemezze a műanyagokat, megmunkálásukat, alakításukat! - Ismertesse az alkalmazási területeiket! 16. Szigetelőanyagok - Ismertesse a villamosipari szigetelőanyagok fajtáit, tulajdonságaikat! - Ismertesse az alkalmazási területeiket! 17. Félvezetők szerkezete - Ismertesse a szilícium és germánium kristályszerkezetét! - Ismertesse a saját vezetés fogalmát, folyamatát! - Ismertesse a félvezető kristály szennyezését! 8

9 18. Kenőanyagok - Ismertesse a kenéstechnika elvi alapjait! - Ismertesse a kenőanyagok feladatát, osztályozásukat, tulajdonságaikat! - Ismertesse a kenőolajokat, gépzsírokat! 19. Világítástechnikai alapfogalmak - Ismertesse a fényerősség, fényáram, megvilágítás erőssége fogalmát! - Ismertesse a fényvisszaverés, fényelnyelés, fényátbocsátás fogalmát! - Ismertesse a világítás tervezésének lényegét! 20. Fényforrások - Ismertesse a izzólámpa, halogén izzólámpa, fénycső szerkezetét! - Ismertesse a higanygőzlámpa, fémhalogén lámpa szerkezetét! - Ismertesse a nagynyomású nátrium-gőz lámpa szerkezetét! - Ismertesse a világítás tervezésének lényegét! 21. Bányavilágítás - Ismertesse a sújtólég vagy robbanásbiztos lámpatesteket! - Ismertesse a kézi és fejlámpákat! - Ismertesse az Sb és Rb biztos lámpafoglalatokat! - Ismertesse a lámpakamrákat! 22. Villamos vezetékek és gyártásuk - Ismertesse a kábelfajtákat és kábeltípusokat (szabványos jelölések) és szerkezetüket! - Ismertesse a kábelek gyártását és szerelését! - Ismertesse a kábelhibákat és elhárításukat! 23. A korrózió - Ismertesse a korrózió fogalmát, a korróziós folyamatok csoportosítását! - Ismertesse a korrózió megjelenési formáit! - Jellemezze a kémiai korróziót! Ismertesse a kémiai korrózió elleni védekezés módjait! - Ismertesse az elektrokémiai korrózió kialakulásának feltételeit, az elektrokémiai korrózió elleni védelem megoldásait! 24. A számítógépek felépítése és főbb jellemzőik - Ismertesse a számítógépek szerkezeti felépítését, fontosabb processzor típusokat, kapacitás adatokat! - Ismertesse az adatrögzítés ás tárolás elemeit, a mágneses adathordozók típusait! - Ismertesse általános célú felhasználói szoftverek főbb jellemzőit (operációs rendszer, adatbázis kezelő szövegszerkesztő és táblázatkezelő szoftverek)! 9

10 C) Műszaki villamosságtan 1. A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség fogalmát és mértékegységét! - Ismertesse Coulomb törvényét, a potenciál fogalmát, a feszültség fogalmát és mértékegységét! - Ismertesse a kapacitás fogalmát és mértékegységét! 2. A mágneses tér - Jellemezze a mágneses teret! - Ismertesse a mágneses indukció és a mágneses fluxus fogalmát és mértékegységeit! - Ismertesse a gerjesztést, a gerjesztési törvényt, a mágneses Ohm-törvényt! - Ismertesse a ferromágneses anyagok viselkedését a mágneses térben! 3. Egyenáramú hálózatok - Ismertesse az energiaforrásokat, energiaforrások kapcsolását és jellemzőit! - Ismertesse a villamos áram hő- és vegyi hatását! - Ismertesse a villamos munka, teljesítmény, hatásfok fogalmát! 4. A villamos áramkör felépítése és törvényei - Ismertesse az ellenállás és a vezetőképesség, hőfokfüggés fogalmát, az ellenállás függését a vezető adataitól! - Ismertesse az Ohm törvényt, Kirchhoff törvényeit és alkalmazásukat! - Ismertesse az ellenállások kapcsolását, az eredő ellenállás meghatározását, osztók-, előtét- és söntellenállás fogalmát és számításukat! 5. Elektromágneses indukció - Ismertesse az indukció fogalmát, mozgási- és elektromágneses indukciót! - Ismertesse az indukált feszültség nagyságának meghatározását, Lenz törvényét, az örvényáram fogalmát! - Ismertesse az önindukció jelenségét! - Ismertesse a dinamó és a transzformátor elvét! 6. Váltakozóáramú áramkörök - Ismertesse a szinuszosan váltakozó áramok keletkezését és jellemzőit! - Ismertesse a szinuszosan váltakozó áramok és feszültségek ábrázolását! Mutassa be a vektorábrákat! - Ismertesse a váltakozó áramú áramkörök jellemző fogalmait és adatait! - Ismertesse a fogyasztók csatlakoztatását! - Ismertesse a forgó mágneses mezőt! 7. Transzformátorok - Ismertesse a szerkezeti felépítésüket! - Ismertesse a transzformátorok üzemét! - Ismertesse a kapcsolásukat! 8. Egyenáramú gépek - Ismertesse a szerkezeti felépítésüket, működésüket! - Ismertesse az egyenáramú generátor működési elvét! 10

11 - Ismeresse az egyenáramú motor működési elvét! 9. Szinkrongépek - Ismertesse a szerkezeti felépítésüket, működésüket! - Ismertesse a generátor működési elvét! - Ismertesse a motor működési elvét! 10. Aszinkron gépek - Ismertesse a csoportosításukat, típusaikat! - Ismertesse a szerkezeti felépítésüket, működésüket! - Ismertesse a szlip, indukált feszültség, frekvencia fogalmát! 11. A villamos ív - Ismertesse a az egyen- és váltakozó áramú ív keletkezését és jellemzőit! - Ismertesse a az ívoltó tényezőket! - Ismertesse a az ív-jelleggörbéket! 12. A dióda - Ismertesse a félvezető dióda felépítését! - Ismertesse a p-n átmenet szelephatását! - Rajzolja le a dióda karakterisztikáját! - Ismertesse a diódák jellemző adatait! 13. A tranzisztor - Ismertesse a rétegtranzisztor szerkezetét, működését! - Ismertesse az áramerősítés folyamatát! - Ismertesse a jelleggörbéket! - Ismertesse a térvezérléses tranzisztorok felépítését, működését! - Ismertesse a tranzisztorok rajzjeleit! - Ismertesse a határadatokat! 14. A tranzisztoros erősítők alapkapcsolásai - Jellemezze a földelt emitteres kapcsolást! - Jellemezze a földelt kollektoros kapcsolást! - Jellemezze a földelt bázisú kapcsolást! - Ismertesse az egyenes alapkapcsolások jellemzőit (feszültség és áramerősítés, beés kimeneti ellenállás, határfrekvenciák)! - Ismertesse a hibrid paramétereket! 15. Tranzisztoros billenő áramkörök - Ismertesse a bistabil multivibrátor kapcsolását, működését, vezérlését, a tranzisztort mint kapcsolót! - Ismertesse a mono- és astabil multivibrátort! 16. Integrált áramkörök - Ismertesse az integrált áramkörök fogalmát! - Ismertesse az integrált áramkörök osztályozását! - Ismertesse a TTL digitális integrált kapuáramkörök felépítését (be- és kimenet)! 11

12 17. Egyenirányítók - Ismertesse az egy és többfázisú diódás egyenirányítók kapcsolásait! - Ismertesse a kommutáció fogalmát! - Ismertesse a kimenő feszültség jelalakját és középértékének meghatározását! - Ismertesse a simító, szűrő elemeket és kapcsolásukat! 18. Olvadóbiztosítók - Ismertesse az olvadóbiztosítók feladatát és jelleggörbéiket! - Ismertesse az olvadóbiztosítók fajtáit, jellemzőiket (feszültség, áram, kiolvadási idő)! - Ismertesse az olvadóbiztosítók kiválasztását! 19. Kisfeszültségű megszakítók - Ismertesse a kisfeszültségű megszakítókat, erősáramú kismegszakítókat! - Ismertesse a működési elvüket és ívoltó rendszerüket! - Ismertesse a működtető kioldó rendszerüket! 20. A jelátvitel alapjai - Ismertesse az információ, a jel, a zaj és a jelátviteli csatorna fogalmát! - Ismertesse az analóg és digitális jelek átvitelét zajos csatornán! - Ismertesse a párhuzamos és időosztásos jelátvitelt! - Ismertesse a vivőfrekvenciás jelátvitelt! 21. Vezetékek méretezése - Ismertesse a méretezés elvét feszültségesésre, melegedésre! - Ismertesse a mechanikai szilárdságra való méretezést! 22. Villamos érintkezők - Ismertesse a villamos érintkezők fajtáit és típusait! - Ismertesse az átmeneti ellenállás fogalmát, csökkentésének módjait! 23. Szabadvezetékek és kábelek villamos jellemzői - Ismertesse a hatásos-, induktív- és kapacitív ellenállás fogalmát! - Ismertesse a feszültségesés jelenségét! - Ismertesse a teljesítményveszteséget! 24. Teljesítménytényező javítás - Ismertesse a teljesítménytényező javításának szükségességét és lehetőségeit! - Ismertesse az egyedi és csoportos megoldásokat! - Ismertesse a kondenzátorok alkalmazásának lehetőségét! 12

13 A) Szerkezettan és szerelési ismeretek 2. Szakmai ismeretek 1. Szerkezeti egységek, gépek és berendezések szerelése - Ismertesse a szerelés eszközeit, szerszámait! - Ismertesse a szereléshez szükséges dokumentációkat! - Ismertesse a szerelés menetét! - Ismertesse ellenőrzésének megoldásait! 2. A tervszerű megelőző karbantartás - Ismertesse a TMK fogalmát, feladatát! - Ismertesse a karbantartási eljárásokat! - Ismertesse a karbantartás tervezése folyamatát, a karbantartási fokozatokat! - Ismertesse a karbantartás technológiáját! 3. Fékszerkezetek szerelése, karbantartása - Ismertesse a bányaüzemi fékek, fékberendezések szerkezetét, működését! - Ismertesse a szerelés menetét, lépéseit! - Ismertesse a karbantartás különböző fokozataiban megvalósítandó feladatokat! 4. Szilárd anyagokat szállító berendezések szerelése, karbantartása - Ismertesse a berendezések típusait, szerkezetüket, működésüket! - Ismertesse a szerelés menetét, lépéseit! - Ismertesse a karbantartás különböző fokozataiban megvalósítandó feladatokat! 5. A folyadékok és gázok szállításának elmélete - Ismertesse a kontinuitás törvényét, Bernoulli törvényt! - Ismertesse a csővezeték veszteségeinek meghatározását! Ismertesse vázlatrajzzal a csővezeték jelleggörbét! - Ismertesse a folyadékszállítás teljesítményszükségletének meghatározását! 6. Szivattyúk szerelése, karbantartása - Ismertesse a szivattyúk osztályozását, működési elveiket, típusaikat! - Ismertesse vázlatrajzzal a dugattyús szivattyú szerkezeti felépítését, működését, az üzemviteli feladatokat! - Ismertesse vázlatrajzzal az örvényszivattyú szerkezetét, működését! - Ismertesse a szivattyúk üzemeltetését, szabályozását! - Ismertesse a szerelés menetét, lépéseit! - Ismertesse a karbantartás különböző fokozataiban megvalósítandó feladatokat! 7. A gázok szállítása, gázszállítók szerelése, karbantartása - Ismertesse a termodinamikai alapismereteket! - Ismertesse az állapotegyenleteket, állapotváltozásokat! - Ismertesse a légszállító gépek feladatát, csoportosításukat! - Ismertesse vázlatrajzzal a dugattyús kompresszor szerkezeti felépítését, működését! - Ismertesse a ventilátorok szerkezetét, működését! - Ismertesse a szerelés menetét, lépéseit! - Ismertesse a karbantartás különböző fokozataiban megvalósítandó feladatokat! 13

14 8. Hidraulikus energiaátvitel - Ismertesse a hidrosztatikus energiaátvitel gépi berendezéseinek szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a hidraulikus rendszerek szabályozó elemeit! - Ismertesse a nyitott és zárt hidraulikus rendszereket! 9. Hidraulikus energiaátvitel - Ismertesse a hidrosztatikus energiaátvitel bányászati alkalmazását fejtőgépek, valamint rakodógépek esetében! - Ismertesse az önjáró fejtésbiztosító berendezések szerkezeti felépítését, hidraulikus rendszerét! - Ismertesse a hidrodinamikus tengelykapcsolók szerkezeti felépítését, működését és üzemét! 10. Fejtő és fúrókalapácsok, szénfúró gépek - Ismertesse a fejtőkalapácsok szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a fejtőnyársak és a fejtőkalapács jellemző adatait! - Ismertesse a fúrókalapácsok szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a fúrószerszámok és a jövesztőkések alakjait! - Ismertesse a sűrítettlevegős valamint a villamos üzemi, kézi szénfúrógépek szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a fejtő és fúrókalapácsokat, szénfúrógépek karbantartását! 11. Fúró-rakodó és rakodógépek - Ismertesse a fúró- rakodógépek főbb típusait, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a lapátoló, a kotróládás, valamint a harácsolókaros rakodógépek szerkezeti felépítését, működését és üzemét! 12. Vágathajtó és fejtőgépek - Ismertesse a vágathajtó gépek szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a marótárcsás fejtőgépek főbb típusait, szerkezeti felépítését, működését és üzemé! - Ismertesse a széngyaluk főbb típusait, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! 13. Bányacsillék és bányamozdonyok - Ismertesse a bányacsillék és konténerek szerkezeti felépítését, vasúti szállító járműveket! - Ismertesse a bányamozdonyok főbb típusait, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a felépítményekre vonatkozó előírásokat! - Ismertesse a szerelés, karbantartás műveleteit! 14

15 14. Kötélszállítás - Ismertesse az egy- és kéthatású végeskötelű szállítás gépi berendezéseit, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a vég nélküli kötélszállítás bányagépeit, a különböző hajtások megvalósításának lehetőségeit, szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a függő kötélpályák gépi berendezéseit, azok működését és üzemét! - Ismertesse a szerelés, karbantartás műveleteit! 15. Dobos aknaszállító gépek - Ismertesse a dobos aknaszállító gépek fajtáit, csoportosítását! - Ismertesse a kétdobos aknaszállító gépek szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse az aknaszállító gépek légellátási rendszerét! - Ismertesse az aknaszállító gépek biztonsági és jelzőberendezéseit! - Ismertesse a szállító kasokat, kasfogó készülékeket, valamint a szállítóköteleket és ezek vizsgálatát! - Ismertesse az aknarakodó berendezéseket! - Ismertesse a szerelés, karbantartás műveleteit! 16. Koepe-tárcsás és bobinás aknaszállító gépek - Ismertesse Koepe-tárcsás aknaszállító gépek szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a szállítókötél megcsúszás elleni biztonságának vizsgálatát! - Ismertesse a Szkip-edényes szállítás rendszerét, fajtáit! - Ismertesse a bobinás aknaszállító gépek szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse az aknamélyítés gépi berendezésinek szerkezeti felépítését, működését és üzemét! - Ismertesse a szerelés, karbantartás műveleteit! 17. A külfejtés gépi berendezései - Ismertesse a külfejtés létesítésének feltételeit! - Ismertesse a jövesztés és rakodás gépi berendezéseit! - Ismertesse a külfejtési célgépeket! - Ismertesse a vágánymozgató és hányórendező gépi berendezéseket! - Ismertesse a szerelés, karbantartás műveleteit! 18. Bányatechnológia, bányászati kutatás, feltárás, felosztás - Ismertesse a kutatás módszereit, a kutatás végrehajtását! - Ismertesse aknák és tárók telepítését, a főfeltárás és feltárás bányatérségeit! - Ismertesse a szintképzést meredekdőlésű, valamint lapos telepeknél! - Ismertesse az állandó jellegű bányatérségeket! 19. Robbantástechnika - Ismertesse a robbantástechnika alapfogalmait! - Ismertesse az égést és a robbantást kísérő jelenségeket! - Ismertesse a robbantás eszközeit! - Ismertesse a robbantási munkálatok kivitelezését! - Ismertesse az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat fontosabb előírásait! 15

16 20. Bányavágatok kihajtása - Ismertesse a vágathajtás munkafolyamatait, a jövesztés és rakodás, valamint a szállítás és biztosítás módjait! - Ismertesse a nagyszelvényű bányaterek kiképzésének lehetőségeit! - Ismertesse a szintes és lejtős fővágatok kihajtását! - Ismertesse vágathajtások munkaszervezését! 21. Szén- és érctelepek lefejtése - Ismertesse a fejtési munkálatok előkészítését! - Ismertesse a telepek lefejtési sorrendjét és módját meghatározó tényezőket! - Ismertesse a széles- és keskenyhomlokú fejtések és azok fejtési módjait! - Ismertesse a széleshomlokú fejtésmód előnyeit és hátrányait! - Ismertesse a vízveszély hatását a fejtésmód megválasztására! - Ismertesse jövesztési módokat a fejtésekben! - Ismertesse a komplexen gépesített frontfejtések berendezéseit, az alkalmazott fejtési technológiákat! - Ismertesse a hazai ércelőfordulásokat! - Ismertesse az ércfejtések módjait! 22. Bányatérségek biztosítása - Ismertesse a kőzetmozgás és kőzetnyomás fogalmát! - Ismertesse a biztosítás anyagait! - Ismertesse a fejtések egyedi biztosítását fával, súrlódásos acéltámmal, fémsüvegekkel és könnyűfém hidraulikus támmal! - Ismertesse a gépesített biztosítás berendezéseit! - Ismertesse biztosítási előírásokat! - Ismertesse a fejtési térségek felhagyásának lehetőségeit! 16

17 B) Bányavillamosságtan, irányítástechnika 1. Transzformátorok üzemeltetése és szerelése - Ismertesse az egy- és háromfázisú transzformátorok felépítését! - Ismertesse a transzformátorok üzemállapotát! - Ismertesse az egy- és háromfázisú transzformátorok párhuzamos kapcsolásának feltételeit! - Ismertesse a szerelés, karbantartás műveleteit! 2. Háromfázisú csúszógyűrűs, ill. rövidrezárt forgórészű aszinkron motor - Ismertesse a háromfázisú csúszógyűrűs motor felépítését! - Ismertesse a háromfázisú csúszógyűrűs forgórészű aszinkron motor üzemállapotait! - Ismertesse a háromfázisú rövidrezárt aszinkron motorok típusait, felépítésüket, működésüket, üzemi tulajdonságaikat! - Ismertesse a motorok indítási módjait! - Ismertesse a háromfázisú aszinkron motorok fordulatszám-változtatásának lehetőségeit és megoldásait! - Ismertesse a szerelés, karbantartás műveleteit! 3. A háromfázisú szinkron generátorok és motorok - Ismertesse a háromfázisú szinkron generátorok és motorok felépítésté, működését, nyomatékát! - Ismertesse a háromfázisú szinkron motorok indítási módjait! - Ismertesse szerelés, karbantartás műveleteit! 4. Egyenáramú generátorok és motorok - Ismertesse az egyenáramú generátorok felépítését, a kommutátor szerepét, a kefék elhelyezését! - Ismertesse az egyenáramú generátorok üresjárási és terhelési üzemállapotát! - Ismertesse a különböző gerjesztésű egyenáramú generátorok kapcsolási és üzemi tulajdonságait! - Ismertesse az egyenáramú motorok felépítését és működési elvét! - Ismertesse a különböző gerjesztésű egyenáramú motorok kapcsolásai és üzemi tulajdonságait! - Ismertesse az egyenáramú motorok indítását, forgásirányváltása és fordulatszámszabályozási lehetőségeit! - Ismertesse szerelés, karbantartás műveleteit! 5. Vezérelt áramirányítós hajtás - Ismertesse az egy-, két- és négynegyedes hajtás fogalmát és megvalósítását áramirányító elemekkel! - Ismertesse a motor védelmét! - Ismertesse a hajtott berendezés védelmét! - Ismertesse a bányászati alkalmazásokat! 17

18 6. Villamos tengely - Ismertesse az aszinkron motorok együttfutásának szükségességét, a megvalósítás lehetőségeit! - Ismertesse a villamos tengelyt főhajtógéppel, felépítését, működési elvét! - Ismertesse a kiegyenlítő tengelyt! - Ismertesse az egyfázisú villamos tengelyt! - Ismertesse a bányászati alkalmazásokat! 7. Villamos hajtások - Ismertesse a mozgásegyenleteket, időfüggvényeket, indítási időket! - Ismertesse a terhelő nyomatékokat, tehetetlenségi nyomatékot, hajtómotor teljesítmény meghatározását! - Ismertesse a stabil és labilis egyensúlyi állapotokat (munkapont), a stabilitás feltételeit! - Ismertesse az egy-, két- és négynegyedes hajtás fogalmát! - Ismertesse a bányászati alkalmazásokat! 8. Elektro-pneumatikus hajtás - Ismertesse a villamos hajtás hátrányait, a lineáris mozgatás, a rögzítés, az energiatárolást stb. igénylő feladatoknál! - Ismertesse a villamos vezérlő, jelfeldolgozó, érzékelő elemek előnyeit! 9. Elektro-hidraulikus hajtás - Ismertesse a kombinált hajtás előnyeit! - Ismertesse a villamos irányítóelemek jelentőségét hidraulikus rendszerekben! - Ismertesse a villamos léptető motort! - Ismertesse a hidraulikus léptető motort! 10. Motorvezérlések építése, telepítése, beüzemelése - Ismertesse a motorvédő kapcsolásokat! - Ismertesse az indítókapcsolásokat! - Ismertesse a forgásirányváltó, fordulatszám-változtató vezérléseket! - Ismertesse az ÁBBSZ és MSZ előírások alkalmazását! 11. Bányabeli vezetékek és szereléstechnológiájuk - Ismertesse az erőátviteli és világítási vezetékek kiválasztását! - Ismertesse az alkalmazott szerelvényeket és anyagokat! - Ismertesse a szereléstechnológiát, szerelési előírásokat! 12. Bányabeli kábelek és tömlővezetékek - Ismertesse a bányabeli energiaátviteli kábelek és tömlővezetékek főbb típusait, ezek felépítését, jellemzőit, szabványos jelölését! - Ismertesse a bányabeli kábelek és tömlővezetékek fektetését, szerelését! 13. Nagyfeszültségű kapcsolókészülékek - Ismertesse a túláram fogalmát, keletkezésének főbb okait, következményeit! - Ismertesse a nagyfeszültségű megszakítók feladatát, ívoltási rendszerét, felépítését, működését! - Ismertesse a nagyfeszültségű szakaszolók feladatát, típusait! - Ismertesse a nagyfeszültségű olvadóbiztosítók alkalmazását, felépítésüket! 18

19 14. Kisfeszültségű kapcsolókészülékek - Ismertesse a mágneskapcsolók, motorvédőkapcsolók, kisfeszültségű olvadóbiztosítók rendeltetését, típusait, ezek felépítését, működését, főbb jellemzőit! - Ismertesse a kismegszakítók rendeltetését, felépítését, működési elvét! 15. Aknaszállítógépek villamos berendezései - Ismertesse a váltakozó- és egyenáramú aknaszállító-berendezések alkalmazását, felépítését, működési elvét! - Ismertesse az aknaszállítógépek biztonsági berendezéseit! 16. Az irányítástechnika alapfogalmai - Mit nevezünk irányításnak? - Ismertesse az irányítás felosztását példák segítségével! - Ismertesse az irányítás részműveleteit (érzékelés, ítéletalkotás, rendelkezés, beavatkozás)! 17. A szabályozás alapfogalmai - Ismertesse a szabályozási kör felépítését! - Mit nevezünk szabályozott és szabályozó berendezésnek? - Ismertesse a szabályozási kör szerveit! - Ismertesse a szabályozási kör jeleit és jellemzőit! - Jellemezze az értéktartó, követő és menetrendi szabályozást! - Jellemezze a folyamatos és időszakos szabályozást! - Jellemezze a folytonos és nem folytonos szabályozás! 18. A vezérlés alapjai, a vezérlések fajtái - Ismertesse a vezérlési vonal szerveit, jeleit, jellemzőit! - Ismertesse vázlatrajzzal: hatásvázlat, működési vázlat! - Mit nevezünk vezérelt és vezérlő berendezésnek? - Mit nevezünk kézi és önműködő vezérlésnek? - Mit nevezünk követő és menetrendi vezérlésnek? 19. Vezérlések és szerkezeti egységeik - Ismertesse a vezérlések fajtáit, a pneumatikus és villamos vezérlés jellemző szabványait! - Ismertesse a vezérlések szerkezeti elemeit, egységeit (kapcsolók, munkahengerek, logikai elemek)! - Ismertesse a vezérlés jellemző munkadiagramjait (út-idő diagramok)! 20. Villamos és pneumatikus vezérlőelemek szerkezeti felépítése és kapcsolása - Ismertesse vázlatrajzzal az egyoldali és kétoldali működtetésű munkahengereket! - Ismertesse vázlatrajzzal az út szelepek, érzékelők szerkezeti kialakítását! - Hogyan lehet a munkahenger mozgási sebességét befolyásolni? 21. Programozható vezérlések - Ismertesse a PLC-k felépítését, működését, alkalmazási területeiket! - Ismertesse az érzékelő, beavatkozó elemeket, használatukat, alkalmazásukat! - Ismertesse a programok készítését, tesztelését! 19

20 22. A vezetékes jelátvitel készülékei - Ismertesse a telefon és a telefonközpont működését, típusait! - Ismertesse a bányabeli hangosbeszélő rendszert! - Ismertesse a mérő-távadó berendezéseket! 23. Diszpécser rendszer felépítése - Ismertesse a szénbánya diszpécserrendszerének tömbvázlatát! - Ismertesse a metánkoncentráció szabályozását! - Ismertesse az automatikus létszámellenőrzést! - Ismertesse az automatizált folyamatos szállítás rendszereit, ellenőrzését! 20

21 C) Gazdasági, munkajogi és munka-, környezetvédelmi ismeretek 1. A vállalkozások gazdasági környezetének jellemzése - Ismertesse az infláció, privatizáció, konvertibilitás, export, import fogalmát! - Jellemezze a nemzetközi gazdasági szervezeteket! - Jellemezze Magyarország gazdasági célkitűzéseit! 2. Vállalkozások indítása - Ismertesse a társasági formákat! - Ismertesse vállalkozások indításának feltételeit! - Ismertesse a gazdasági környezet felmérésének módjait (piackutatás, marketingtevékenység)! 3. Vállalkozások adózása - Ismertesse az adózás alapfogalmait! - Ismertesse az adózás rendjét! - Ismertesse az egyes adóformák (társasági adó, ÁFA, SZJA) főbb jellemzői! 4. Vállalkozások irányítása - Ismertesse a tervezés fogalmát! - Ismertesse a gazdasági növekedés tényezőit! - Ismertesse a társaságok irányító szerveit! 5 A vállalati pénzgazdálkodás - Ismertesse a vállalati pénzgazdálkodás alapfogalmait! - Ismertesse a gazdaságosság fogalmát, számításának módszereit! - Ismertesse a beruházás-gazdaságosság fogalmát! 6. Vállalati gazdálkodás eszközei - Ismertesse a tárgyi eszközök fogalmát! - Ismertesse a forgóeszközök fogalmát! - Jellemezze az anyaggazdálkodást! 7. Költségek elemzése - Ismertesse a költségek szerkezetét, keletkezésüket! - Ismertesse a költségek csoportosítását! - Ismertesse a költségcsökkentés módszereit! 8. Üzemszervezési ismeretek - Ismertesse az anyagi folyamatokat! - Ismertesse a minőségellenőrzést! - Ismertesse az ergonómia fogalmát, alkalmazását! 9. A szervezés folyamatai - Ismertesse a zavartalan működés biztosításának megoldásait! - Ismertesse az irányítási folyamatok szerepét! - Ismertesse a munkaszervezés lényegét! 21

22 10. Munkaértékelés - Ismertesse a vállalkozások szervezeti egységeit! - Ismertesse a létszámelemzés módját! - Ismertesse a munkabér-felhasználás elemzésének lényegét! - Ismertesse a munkaerő hatását a vállalati eredményességre! - Ismertesse az időkiesések elemzésének módszereit! 11. Jogi ismeretek - Mit nevezünk jogi személynek? - Ismertesse a Kollektív Szerződés lényegét! 12. Foglalkozási ártalmak és betegségek - Ismertesse az ártalmak és betegségek fogalmát, csoportosítását! - Hogyan alkalmazkodik a szervezet a munkavégzéshez! - Ismertesse az ártalmak és betegségek fő jellemzőit és megelőzésük módjait! 13. Biztonságtechnika, baleset-elhárítás - Ismertesse a biztonságtechnika fogalmát, feladatait, módszereit! - Ismertesse a technikai védelem fokozatait! - Ismertesse a termelő-berendezések általános biztonságtechnikai követelményeit! - Ismertesse a baleset és a baleset-elhárítás fogalmát! - Ismertesse az üzemi balesetek üzemi és tárgyi okait! - Ismertesse a társadalom és az egyén kötelességeit a baleset-elhárításban! 14. Az egészséges üzem, munkahely és követelményei, elsősegélynyújtás - Ismertesse az üzem és a munkahelyek kialakítását, elrendezését! - Ismertesse munkaegészségügyi követelményeket! - Ismertesse a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi feltételeit! - Ismertesse mentést különböző helyzetekből! 15. Tűzvédelem, bányaüzemek tűzveszélyei - Ismertesse a tűzvédelmi szervek legfontosabb feladatait! - Ismertesse a tűz- és robbanásveszélyt megelőző intézkedéseket! - Ismertesse a tűzoltás módjait! - Ismertesse az esogén és endogén bányatüzek keletkezésének magyarázatát! - Ismertesse a bányatüzek jelzéseit, menekülési útvonalak kijelölését! - Ismertesse a segítségnyújtást füst- és gázmérgezés esetén! - Ismertesse a bányatüzek felszámolására szolgáló megoldásokat! - Ismertesse a szénporrobbanás keletkezésének feltételeit, valamint a szénporrobbanás megelőzésének módjait! 16. Környezetvédelem - Ismertesse a környezet fogalmát, a környezetvédelem fogalmát! - Ismertesse környezetkárosító hatásait! - Ismertesse a környezetvédelmi tevékenység lényegét, eszközeit! - Ismertesse a legfontosabb környezetvédelmi előírásokat! - Ismertesse a víz, levegő és a talaj szennyezésének forrásait, anyagait! - Ismertesse a szennyeződés következményeit! 22

23 17. A villamosság biztonságtechnikája - Ismertesse a villamosberendezések biztonságtechnikai követelményeit! - Ismertesse az érintésvédelem tárgykörét, célját! - Ismertesse az egyszerű és fokozott érintésvédelem fogalmát! - Ismertesse az érintésvédelmi módszereket! - Ismertesse a különböző érintésvédelmi módok elvét, alkalmazásukat! - Ismertesse a villamos berendezések védettségének fogalmát, szerepét! - Ismertesse az ipari célú villamos gyártmányok védettségi fokozatainak jelölését és jelentését! - Ismertesse föld alatti bányatérségekben használható villamos berendezések védettségi fokozatait! 18. A sújtólég- és robbanásbiztos kivitelű villamos gyártmányok védelmi módjai - Ismertesse a sújtólég- és robbanásbiztos kivitel célját, feltételeit! - Ismertesse a különböző védelmi módok csoportosítását, jellemzőit, betűjeleit, alkalmazási területeit! - Ismertesse a sújtólég- és robbanásbiztos gyártmányokkal szemben támasztott általános műszaki és szerkezeti követelményeket! 19. Bányabeli villamos berendezésen és veszélyes feszültség közelében történő munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírások - Ismertesse a munkavégzés szervezési, tárgyi feltételeit feszültségmentesített és feszültség alatt álló berendezésen! - Ismertesse a feszültség alatt álló berendezések közelében végezhető munka feltételeit! 20. Bányabeli villamos berendezések feszültség alá helyezésére, feszültségmentesítésére, leválasztására vonatkozó előírások - Ismertesse a feszültség alá helyezés feltételeit! - Ismertesse a feszültségmentesítés szükségességét és munkafolyamatát! - Ismertesse a villamosberendezések leválasztásának szükségességét és módját! 21. Általános előírások és ellenőrzési kötelezettségek a bányabeli villamos berendezé-sek biztonságos üzemeltetéséhez - Ismertesse a villamos berendezéseken történő munkavégzés személyi feltételeit! - Ismertesse a villamos berendezések kezelésére, használatára, a zárt villamos kamrákra, táblákra, feliratokra, védőburkolatokra vonatkozó előírásokat! - Ismertesse a villamos berendezések ellenőrzési előírásait! 22. A bányabeli földelő (védő-) hálózatra vonatkozó biztonsági előírások - Ismertesse a földelő (védő-) hálózat fogalmát, alkalmazását, célját, eredő földelési ellenállás fogalmát! - Ismertesse a fővédővezető földelést, elhelyezését, anyagát, méreteit, csatlakoztatásának kialakítását! - Ismertesse a földelő és a bekötő védővezető anyagát, méreteit, fektetésének módját! - Ismertesse a védőhálózatba bekötendő berendezéseket, szerkezeteket! 23

24 23. A bányában előforduló gázok - Jellemezze a bányában előforduló gázokat! - Ismertesse a mérgezési tüneteket, a mérgezés elleni védekezési módokat! - Ismertesse elsősegélynyújtás megoldásait gázmérgezés esetén! - Ismertesse a CO ellen védő menekülő készülék felépítését, működését, használatát! - Mi a különbség az önmentő és a bányamentő készülékek között? 24. Bányavilágítás, bányamentés - Ismertesse a bányák világító berendezéseit! - Ismertesse a földalatti bányatérségek világításának megoldásait! - Ismertesse a bányamentés célját, szervezeti felépítését! - Ismertesse a bányamentő- és menekülő készülékeket! - Ismertesse mentési módokat, eljárásokat! 24

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 52 5436 03/V Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Villamos gépek és hajtások 2. Bányavillamossági és bányaipari ismeretek 2 Villamos gépek és hajtások 1. a/ A villamos tér - Jellemezze a villamos teret! Ismertesse a térerősség

Részletesebben

Elektrotechnika "A" tételek

Elektrotechnika A tételek Elektrotechnika "A" tételek A1. Sorolja fel az energiaforrások fajtáit! Jellemezze üzemállapotaikat! Ismertesse kapcsolási lehetőségeiket! Ismertesse a Thevenin- és a Norton helyettesítő képek kölcsönös

Részletesebben

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes.

A továbbiakban a szóbeli vizsgára vonatkozóan a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelet 27. (2) bekezdése és 28. -a érvényes. A szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 26/2001. (VII: 27.) OM rendelet 27. (1) bekezdése szerint "A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter

Részletesebben

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK Az Elektronikai alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító:

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: XXX Szakközépiskola OM azonosító: 0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b020000 0000050000000c02 be04a507040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000ee0102022253797374656d0004a5070000f05a0000985c110004ee8339e8891f000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb029cff0

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten

Minta MELLÉKLETEK. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten MELLÉKLETEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszinten Teszt 1. Méretezze be az 5mm vastag lemezből készült alkatrészt! A méreteket vonalzóval a saját rajzáról mérje le! 2 pont

Részletesebben

Villamos gépek és készülékek

Villamos gépek és készülékek Villamos gépek és készülékek 1. Definiálja és értelmezze a mágneses gerjesztés, térerősség, fluxus és indukció fogalmát! Ábrázolja egy tetszőleges villamos forgógép mágneses körét, ismertesse a gerjesztésigény

Részletesebben

A tételekhez segédeszköz nem használható.

A tételekhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza A tételekhez

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer

Számítógépek. 2.a) Ismertesse a kombinációs hálózatok alapelemeit és a funkcionálisan teljes rendszer Számítógépek 1.a) Ismertesse az információ analóg és digitális leképzésének lehetőségeit, a számrendszereket és a gyakoribb kódrendszereket! Jellemezze a logikai függvényeket, és mutassa be az egyszerűsítési

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, vállalkozói és gazdasági ismeretek 3. Munka- és környezetvédelmi ismeretek 2 31 5236 01/V Szakmai ismeretek vizsgatárgy szóbeli vizsgatételei

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A Gépészeti alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségi vizsga részletes vizsgakövetelményeinek kidolgozása a műszaki szakterület

Részletesebben

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI

GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETEMÉNYEI I. A Gáz- és tüzeléstechnikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Gáz-

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZ- ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI MŰSZERÉSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS

III. BÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS III. ÉLA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORT AUTOMATIKAI TECHNIKUS 54 523 04 1000 00 00 K é s z ü l t : Az 17723-2/2011. VIII. 25. k ö z l e m é n yb e

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

3. M. 1. L. 1. Bevezetés

3. M. 1. L. 1. Bevezetés 3. M. 1. L. 1. Bevezetés 3. M. 1. L. 1.1, A lecke célja, a villamos szakrajz szerepe a szakember tevékenységében Gondoltunk-e már arra, hogy milyen nagy és szép munkát végeztek a villanyszerelők, amikor

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTEHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 522 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Műszaki ismeretek Géptan

Műszaki ismeretek Géptan Műszaki ismeretek Géptan 1. Ismertesse a benzin- és diesel motorok szerkezeti felépítését, működését vázlatrajz segítségével! Hogyan határozhatjuk meg a motor effektív teljesítményét méréssel? 2. Ismertesse

Részletesebben

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ELEKTROMOS GÉP- ÉS KÉSZÜLÉKSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. Az elektromos gép- és készülékszerelő mestervizsgához szükséges

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 8. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 8. 4:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 80 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/200 (II. 2.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 1.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei

A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei HELYI TANTERV A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei A tankönyvek, a tanulmányi segédlegek és a taneszközök kiválasztásának elvei: A tantárgyi követelményeknek megfelelő

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Szerszámkészítő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 10 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT

Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK. OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008. Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Pattantyús-Á. Géza Ipari Szakközépiskola és ÁMK OM azonosító: 030717 HELYI TANTERV 2008 Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Automatikai mőszerész SZAKMA OKJ száma: 52 523 01 0000 00 00 Érvényesség:

Részletesebben

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus..

XXX Szakközépiskola. OM azonosító: Logo, címer. HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT. Elektronikai technikus.. XXX Szakközépiskola OM azonosító: Logo, címer HELYI TANTERV (tervezet 2007) Elektrotechnika-elektronika SZAKMACSOPORT Elektronikai technikus.. SZAKMA OKJ száma: Érvényesség: 2008.szeptember 01-től 1 Feladatok,

Részletesebben

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás)

1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, mérés-ellenőrzés (minőségbiztosítás) 3. Vállalkozási alapismeretek, az Üzleti terv megvédése. A jelölt a bizottság által

Részletesebben

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus

54 523 01 0000 00 00 Elektronikai technikus Elektronikai technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazza: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,

Részletesebben

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek

ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS. Elektrotechnika elektronika szakmacsoportos alapozó ismeretek ELEKTROTECHNIKA-ELEKTRONIKA SZAKMACSOPORTOS OKTATÁS Tantárgyak és heti óraszámaik a 9. 12. évfolyamon TANTÁRGY 9. ÉVFOLYAM 10. ÉVFOLYAM 11. ÉVFOLYAM 12. ÉVFOLYAM Szakmacsoportos alapozó ismeret Mőszaki

Részletesebben

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer?

Ismertesse a befecskendező porlasztó feladatát, szerkezeti felépítését és működését! Milyen befecskendező fúvóka kialakításokat ismer? A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. 2. Ismertesse a pneumatikus rendszerek gépkezelő

Részletesebben

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről!

Beszéljen az akkumulátoros és mágneses gyújtóberendezés szerkezeti felépítéséről, működéséről! A géptípusra vonatkozó szerkezettani ismeretek vizsgarész kérdéseit, a vizsgát szervező intézet állítja össze, melyet a vizsgabizottság elnökével jóváhagyat. 1. Ismertesse a hidrosztatika fogalmát, beszéljen

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 2. A szakképesítés

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐHÁLÓZAT- ÉS BERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZETI SŐHÁLÓZAT- ÉS ERENDEZÉS-SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 09 0000 00 00 2. A

Részletesebben

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus

54 523 04 1000 00 00 Automatikai technikus Automatikai technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 04 VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS ÉS DIAGNOSZTIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 04 VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS ÉS DIAGNOSZTIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 525 04 VASÚTIJÁRMŰ-TECHNIKUS ÉS DIAGNOSZTIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam

Foglalkozási napló. Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikus-karbantartó 15. évfolyam (OKJ száma: 34 523 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I.

MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I. MŰSZAKI ISMERETEK, VEGYIPARI GÉPEK I. Vegyipari szakmacsoportos alapozásban résztvevő tanulók részére Ez a tankönyvpótló jegyzet a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÖZLEKEDÉSAUTOMATIKAI MŰSZERÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÖZLEKEDÉSUTOMTIKI MŰSZERÉSZ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 52 523 02 1000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Közlekedésautomatikai

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV AZ ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Karosszérialakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA: 31 525 05 0010 31 04 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FINOMMECHANIKAI GÉPKARBANTARTÓ, GÉPBEÁLLÍTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FINOMMEHNIKI GÉPKRNTRTÓ, GÉPEÁLLÍTÓ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 06 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Tartalom. Bevezetés... 9

Tartalom. Bevezetés... 9 Tartalom Bevezetés... 9 1. Alapfogalmak...11 1.1. Az anyag szerkezete...11 1.2. A villamos töltés fogalma... 13 1.3. Vezető, szigetelő és félvezető anyagok... 15 1.4. Villamos feszültség és potenciál...

Részletesebben

FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ-ELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPCSŐ-ELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI FELVONÓ- ÉS MOZGÓLÉPSŐ-ELLENŐR SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 61 521 01 2. szakképesítés megnevezése: Felvonó- és

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓSZERELŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autószerelő mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Autószerelő

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00

Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros. AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 1 Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros AZ ELEKTRONIKAI TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS OKJ szám: 54 523 01 0000 00 00 HELYI PROGRAMJA Készült a szociális és munkaügyi miniszter által

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A tételsor a Szakmai és vizsgakövetelmény 4. Szakmai követelmények című fejezetében megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza, hozzáigazítva a szakma munkaerő-piaci

Részletesebben

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA ERŐSÁRAMÚ ELEKTROTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. A szakképesítés adatai, a képzés szervezésének feltételei és a szakképesítés óraterve 1. A szakképesítés adatai A szakképesítés azonosító

Részletesebben

Elektropneumatika. 3. előadás

Elektropneumatika. 3. előadás 3. előadás Tartalom: Az elektropneumatikus vezérlés Az elektropneumatikus a rendszer elemei: hálózati tápegység, elektromechanikus kapcsoló elemek: relék, szelepek, szenzorok. Automatizálástechnika EP

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) ÉLTES MÁTYÁS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 2800, Tatabánya, Bánhidai-ltp. 408. Szakmai program (helyi tanterv)

Részletesebben

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez

Ellenőrző kérdések Vegyipari Géptan tárgyból a vizsgárakészüléshez 2015. tavaszi/őszi félév A vizsgára hozni kell: 5 db A4-es lap, íróeszköz (ceruza!), radír, zsebszámológép, igazolvány. A vizsgán általában 5 kérdést kapnak, aminek a kidolgozására 90 perc áll rendelkezésükre.

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR Robert Bosch Mechatronikai Tanszék FOKOZATNÉLKÜLI TELJESÍTMÉNY HAJTÓMŰVEK (Forgácsoló szerszámgépek fokozatnélküli főhajtóművei) Oktatási segédlet Dr.

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21.

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 031248 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA IV. KÖTET HELYI TANTERVEK RÉGI OKJ SZERINT 2010. SZEPTEMBER 21. 2 SZAKKÉPZÉSI PROGRAM ÉS AZ ALKALMAZOTT SZAKMAI TANTERVEK A RÉGI

Részletesebben

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései.

Szakmai tétel A. 3. a. Az egyenáramú armatúra hurkos és hullámos tekercselése. b. Statikus és dinamikus stabilitás, szinkrongépek lengései. Szakmai tétel A 1. a. Egyenáramú gép felépítése, működési elve. b. Szinkron generátorokkal kapcsolatos üzemviteli feladatok. A generátorok tipikus hibái, karbantartási munkái. 2. a. Egyenáramú gépek állórész

Részletesebben

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti.

A második részben található a tanári példány, amely az értékelést segíti. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a következő témaköröket tartalmazzák: Villamos hálózatok alapjai, elektronikus áramkörök alapjai, villamos gépek alapjai,villamos

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Szakmai ismeretek 2. Munkajogi, munkavédelmi ismeretek, minőségbiztosítás 3. Gazdasági alapismeretek 2 1. Szakmai ismeretek szóbeli vizsgatételei "A" tételek: 1. Az alapanyagok

Részletesebben

Szakmai elméleti ismeretek

Szakmai elméleti ismeretek I. 1. Ismertesse a villamos töltés, áram, feszültség fogalmait és mértékegységeiket! 2. Ismertesse az ohm törvényt, a Kirchhoff törvényeket és azok gyakorlati alkalmazását! 3. Ismertesse a kapacitás fogalmát,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó

Modern alkalmazások. Rendszerbe illesztés. Modern alkalmazások. Aktuátorok. Aktuátor (Munkahenger) Master KRC. Szelepek (Út-váltó, folytóvisszacsapó Modern alkalmazások Aktuátorok Rendszerbe illesztés Modern alkalmazások Aktuátor (Munkahenger) Master KRC Servo Szelepegység Fő munkahenger Vezérlő egység Kiegyenlítő henger Kommunikációs kábelek Master

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 031242 HELYI TANTERV A MODERN, ELŐREHOZOTT, 3 ÉVES SZAKKÉPZÉSHEZ Gépészet..SZAKMACSOPORT Szerkezetlakatos..SZAKMA OKJ SZÁMA:31 521 24 1000 00 00 ÉRVÉNYES:

Részletesebben

1. tétel. a) Alapismeretek

1. tétel. a) Alapismeretek 1. tétel - Milyen alakváltozások léphetnek fel a külső terhelés, illetve igénybevétel (húzó feszültség) hatására kis és nagy hőmérsékleten (T > 350 o C)? - Mit nevezünk karbonát keménységnek, illetve nem

Részletesebben

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02

Szakmai program KÖZPONTIFŰTÉS- ÉS GÁZHÁLÓZAT RENDSZERSZERELŐ OKJ: 31 582 21 0010 31 02 INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÍTŐ- ÉS ANYAGMOZGATÓ-GÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 525 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Beavatkozószervek 2006.05.10.

Beavatkozószervek 2006.05.10. Beavatkozószervek 2006.05.10. 1 Beavatkozószervek beavatkozószervek feladatuk: az irányítórendszertől (szabályzó egységtől) érkező parancsok végrehajtása, a beavatkozás megvalósítása a technológiai folyamaton

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 13. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

54 841 01 0000 00 00 Hajózási technikus Hajózási technikus 54 841 01 0100 31 02 Matróz-gépkezelő belvízi hajón Hajózási technikus

54 841 01 0000 00 00 Hajózási technikus Hajózási technikus 54 841 01 0100 31 02 Matróz-gépkezelő belvízi hajón Hajózási technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások

Mintaterv. PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 2012 - Gépipari mérnökasszisztens. Anyagtan és alkalmazások PTE PMMIK - Tanulmányi tájékoztató 0 - Gépipari mérnökasszisztens oldal / Mintaterv korszerű munkaszervezés Számítógépes és hálózati alapismeretek Felhasználói programok alkalmazása Környezet- és munkavédelem

Részletesebben

Kozmetikai és háztartásvegyipari alapismeretek

Kozmetikai és háztartásvegyipari alapismeretek Kozmetikai és háztartásvegyipari alapismeretek 1. A) Határozza meg az anyagi rendszer fogalmát és csoportosítsa az anyagi rendszereket! B) Ismertesse az antibiotikumok fogalmát, hatásmód szerinti csoportosításukat!

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései az Épületgépészeti munkabiztonsági és környezetvédelmi feladatok, valamint a Kisteljesítményű kazán fűtői

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Ipari robotok hajtása

Ipari robotok hajtása IPARI ROBOTOK Ipari robotok hajtása 4. előad adás Dr. Pintér r JózsefJ A hajtási rendszerek feladata az, hogy a robot TCP pontját az előírt pontossággal - az irányítórendszer utasításainak megfelelően

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 34 525 06 KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

Részletesebben

MECHATRONIKA, ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA

MECHATRONIKA, ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Kar BSc. faipari mérnöki alapszak Záróvizsga tételek 2014. MECHATRONIKA, ANYAGMOZGATÁS ÉS LOGISZTIKA 1. A pneumatikus porelszívás rendszereinek kialakítása,

Részletesebben

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név:

Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név: Jelformáló áramkörök vizsgálata Billenő áramkörök vizsgálata (Időkeret: 5óra) Név: Előzetes kérdések: Írja az áramköri jelhez a dióda és a tranzisztor lábainak elnevezését! Kell ügyelni a nf kapacitású

Részletesebben

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43

A tételsor a 12/2013. (III. 28.) NGM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/43 A vizsgafeladat ismertetése: Vegyipari technikus és vegyianyaggyártó szakképesítést szerzőknek Ismerteti a vegyipari technológiák anyag és energia ellátását. Bemutatja a vegyiparban szükséges fontosabb

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. Szakmai ismeretek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek Gazdasági ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. Szakmai ismeretek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek Gazdasági ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak Szakmai ismeretek Munkajogi, munkavédelmi ismeretek Gazdasági ismeretek 2 Szakmai ismeretek szóbeli vizsgatételei 1. a/ Ismertesse a gázpalackok, oxigénpalackok szerkezetét, szerelvényüket,

Részletesebben

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium Oktatási azonosító: 035268 HELYI TANTERV Gépészet..SZAKMACSOPORT Gépgyártástechnológiai technikus..szakma OKJ SZÁMA: 54 521

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

A forgórész az állórész eredő mezejének irányába áll be. Ezt a mágneses erők egyensúlya alapján is követhetjük.

A forgórész az állórész eredő mezejének irányába áll be. Ezt a mágneses erők egyensúlya alapján is követhetjük. 55 Léptetőmotorok A léptetőmotorok kívülről adott, digitális vezérlőimpulzusokat diszkrét szögelfordulásokká alakítanak át. Az elfordulás szöge arányos az impulzusok számával, a forgási sesség pedig az

Részletesebben

Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés,

Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés, Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés, lépcsőzés), tekercselések (hengeres, tárcsás) 9 4. Fő- és szórt

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettl a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre

A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettl a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre A vizsgafeladat ismertetése: Hegesztett termék előállításának ismertetése, különös tekintettl a munkabiztonság és környezetvédelmi ismeretekre Amennyiben a tétel kidolgozásához segédeszköz szükséges, annak

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA VILLANYSZERELŐ A MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 521 01 BEVONTELEKTRÓDÁS KÉZI ÍVHEGESZTŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 521 06 Hegesztő szakképesítés kerettanterve alapján I. A szakképzés

Részletesebben

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam

MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam MŰSZAKI RAJZ 9. évfolyam Számonkérés: rajzfeladatok megoldása, szóbeli tétel húzása Szükséges eszközök: ceruza, radír, körző, 2 db háromszög vonalzó, szögmérő, esetleg rádiuszsablon, görbevonalzó Témakörök:

Részletesebben

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész

52 523 03 0000 00 00 Mechatronikai műszerész Mechatronikai műszerész A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató

DT1100 xx xx. Galvanikus leválasztó / tápegység. Kezelési útmutató Galvanikus leválasztó / tápegység Kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Biztonsági útmutató...5

Részletesebben

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016.

KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. KULCS_GÉPELEMEKBŐL_III._FOKOZAT_2016. 1.Tűréseknek nevezzük: 2 a) az anyagkiválasztás és a megmunkálási eljárások előírásait b) a gépelemek nagyságának és alakjának előírásai c) a megengedett eltéréseket

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA)

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉSTECHNIKA) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 18. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag

A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A vizsgafeladat ismertetése: Gyártósori gépbeállító feladatok ismeretanyag A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor első részében található 1-20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni,

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 525 03 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

MEZŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI MEZŐGAZASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 521 19 2. A szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági

Részletesebben

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

MELLÉKLETEK. ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK ELEKTRONIKAI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint /Javasolt pontszámok: 5 pont/kérdés. Elérhető maximális pontszám: 100 pont./ 1. Végezze el az átszámításokat a prefixumok

Részletesebben

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KISHAJÓÉPÍTŐ, -KARANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 543 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben