T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara T E T Ő F E D Ő MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A szakma (szakképesítés) megnevezése T e t ő f e d ő, OSZJ száma: 1623, OKJ száma: , valamint az ezzel egyenértékű (jogelőd) korábbi szakmai képesítések, továbbá megnevezése azonosító száma Magasépítő technikus Magasépítő mérnök Okleveles mérnök (építő, építész) B) A mestervizsga előfeltételeként előírt szakmai gyakorlat: A szakmában eltöltött gyakorlat szakiránya: Szakmunkás bizonyítvánnyal: Tetőfedő Tetőszigetelő Középfokú szakirányú végzettséggel: Magas építésztechnikus Felsőfokú szakirányú végzettséggel: Magasépítő mérnök Okleveles építő vagy építészmérnök időtartama: 4 év 4 év 3 év 2 év Megjegyzés : a szakmai gyakorlat részidőkből is összeállhat, de az utolsó időszak a vizsgára jelentkezés időpontjánál ne legyen 1 évnél régebbi. 2

3 II. A MESTER MUNKATERÜLETE, A SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK A mester szakmai munkaterületének leírása Az 1623 szakszámú ( OKJ számú ) T e t ő f e d ő szakmai képesítéssel rendelkező mester szakmájának gyakorlása során, önállóan - korszerű kézi és gépi eszközökkel, mérőműszerekkel, szerszámokkal, fa-, fém-, valamint felületkezelési anyagok felhasználásával -, az alábbi jellemző munkatevékenységeket végzi: - épületek és építmények magas és kishajlású lapos tetőinek héjalása; - új építése, meglévő javítása, felújítása, bontása, átépítése hazai és külhoni gyártású fedő- és szigetelőanyagok (szalma, nád, fazsindely, természetes pala, agyag és betoncserép, szálerősített síklemez, fém cserepes lemez, bitumenes zsindelylemez, szálerősített-, műanyag-, fém-, bitumenes hullámlemez, bevonat-szigetelések, hagyományos szigetelőlemezek, korszerű szigetelőlemezek, műanyag fóliák és lemezek) alkalmazásával. A héjalás a sík és íves felületen készül; - csatlakozás a fedésperemekhez (eresz, orom, gerinc, élgerinc, vápa) vagy a héjaláson átvezetett szerkezetekhez (kémény, kibúvó, felülvilágító, tetőablak, strangszellőző, árboc stb.), egyéb kőműves, ács, bádogos szerkezetekhez (hófogók, tetőjárdák, stb.) - épületek és építmények homlokzatának fedőelemekkel történő burkolása; - tetőkkel és homlokzatburkolásokkal összefüggő hőszigetelések kialakítása; - alátéthéjazatok építése, javítása, bontása; - csatlakozó kőműves, ács, bádogos szerkezetek felmérése, tetőfedéssel kapcsolatos értékelése, javítása, kiegészítése, pótlása, elhelyezése, átalakítása. - közreműködés szakértői, tervezői, engedélyezési eljárásban 3

4 2.2. A mester tevékenységi területe és feladatköre - magas és lapos tetős fedések, homlokzatburkolások építése, javítása, cseréje; - a fedési munka szervezése, munkában résztvevők irányítása, a munka folyamatos és végső ellenőrzése; - meglévő fedések hibáinak feltárása, felmérése, a beavatkozás szükségességének megállapítása; - mennyiségi értékekkel alátámasztott, kalkulációra támaszkodó ajánlattétel műszaki alternatívákkal; - végzett munka felmérése, elszámolása, üzemeltetési és karbantartási utasítás átadása, - részvétel a tetőfedő tanulók gyakorlati, szakmai oktatásában; - műszaki normatív, technológiai, egészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi előírások betartása, betartatása. - tetőszervíz igény szerinti gyakorlása III. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK 3.1. A szakma - mesterszintű - gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatok (feladatcsoportok): * A fedés hierarchiájában előtte járó szakmák szakmai munkájának felmérése, ellenőrzése, minősítése, a megfelelősség megítélése, szükség esetén a javítás, pótlás elvégzése. * A fedendő, szigetelendő, burkolandó felület felmérése. * Javaslattétel az optimális anyag, segédanyag, segédszerkezet megválasztásához. * A kapcsolódó hőszigetelések elkészítése. * Az alátéthéjazat megépítése. * A tető- és homlokzatburkolás átszellőzésének kiépítése. * A közvetlen alátámasztó szerkezet (lécezés, deszkázat, nagytáblás elemek) kiosztása, megépítése. 4

5 * A fedés, szigetelés, burkolás megépítése a fedésperemekkel együtt - fazsindellyel - égetett agyagcseréppel - betoncseréppel - természetes palával - szálerősített síklemezzel - bitumenes zsindellyel - hullámlemezzel (szálerősített, fém, műanyag, bitumenes) - homlokzatburkolás kis és táblás fedő- és burkolóelemekkel - szigetelési rétegek készítése, felújítása - bevonat-szigetelések - hagyományos és korszerű bitumenes lemezekkel - PVC lemezzel - PIB lemezzel - átvezetések, szegélyezések kiépítése * Fedések, tetőszigetelések, homlokzatburkolások - karbantartása - javítása - felújítása (esetleg műemléki épületek, építmények esetében is) - átépítése 3.2. Követelmények Szakmai gyakorlati követelmények A mesterjelölt tudja: - elkészíteni a fedéseket, szigeteléseket vagy falburkolásokat, - a karbantartás, javítás vagy szanálás munkafolyamatát - megszervezni, irányítani és ellenőrizni a teljes fedési, burkolási, szigetelési technológiai folyamatot. A tudás és készség szintje terjedjen ki az alábbi elemekre: - munkahelyi berendezkedésre (organizációs elrendezés); - munka, baleset, egészségvédelemre - tűzvédelmi szabályok előírásaira 5

6 - környezetvédelmi szabályokra - szerszámok, eszközök, gépek használatára, azok élezésére, karbantartására, esetleges javítására; - anyagok fogadására, raktározására, munkahelyi tárolására, előkészítésére a felhasználására; - anyagok munkahelyi vizsgálatára, beépítési alkalmasságának megítélésére. - mészoltás, habarcskészítésre; - betonkészítésre, betonozásra (szerkezeti és hőszigetelő); - kiegészítő kőművesmunkák-falazatok, vakolatok, aljzatok készítésére; - faszerkezetekkel való műveletekre (hasítás, faragás, darabolás, fűrészelés, vésés, gyalulás, reszelés, furás, szegezés, hagyományos és betétes kötések;) - tetők teherhordó szerkezetének (fedélszékek, födémek) egyszerű vizsgálatára, alkalmasságának megítélésére; - egyszerű bádogos elemek elkészítésére, kész elemek beépítésére, beépített elemek vizsgálatára, igazítására; - hőszigetelések beszabására, rögzítésére; - átszellőzés kiépítésére, biztosítására; - alátéthéjazatok fektetésére, rögzítésére; - kiviteli munkák állványainak (munka, anyagtároló) építésére, minősítésére; - közvetlen alátámasztó szerkezet megválasztására, kitűzésére (zsinórozás), beépítésére; - a zsindely fedőelemek előkészítésére, válogatására, beépítésére; - égetett agyagcserepek méretellenőrzésére, válogatására, darabolására; - egyrétegű fedés sík égetett agyagcserepekkel való készítésére; - kétrétegű fedés (dupla, korona) sík égetett agyagcserepekkel való készítésére; - fedésperemek építésére, rögzítésére; - hornyolt égetett agyagcserepekkel való fedésre; - betoncserepek méretellenőrzésére, válogatására, darabolására; - egyrétegű, sík betoncserepekkel való fedésre; - kétrétegű, sík betoncserepekkel való fedésre; - hornyolt betoncserepekkel való fedésre; - fedésperemek szabására, építésére, rögzítésére - gerinc, élgerincképzés kúpozással való megépítésére * száraz kúpozás * habarcsozott kúpozás - oromképzések bádoggal, speciális elemekkel való megépítésére; 6

7 - természetes palával (rombusz, ónémet, halpikkely, téglány, stb.) egyenes vagy emelt sorú megoldással való fedésre; - ereszképzésre természetes palával; - oromképzésre bádoggal vagy túlnyújtással; - gerinc-, élgerincképzés túlnyújtással vagy fémanyagú elemmel való kialakítására; - bekötések, záróelemek építésére ; - egyrétegű fedésre szálerősített sík lemezekkel * négyszöglemez - egyenes vagy emeltsorú * rombusz (jobbos-balos) - egyenes vagy emeltsorú * sarkított négyzet (szabvány vagy francia); - egyrétegű szálerősített síklemezfedés ereszképzésére * dupla alátétsorral * feles rombuszsorral * alátétsorral, kiszögellő lemezzel; - kétrétegű fedések szálerősített síklemezzel való építésére; - orom, élgerinc, gerincképzés szálerősített síklemezzel való kialakítására * kúpozással * szegősorral, túlnyújtással * más anyagú elemmel (pl. bádog); - átvezetések építésére kiselemes (pikkely) fedéseknél; - tetősíkban fekvő ablakok beépítésére kiselemes fedéseknél, tekintettel az alátéthéjazatra is ( fóliacsatorna ); - speciális fedőelemek beépítésére pikkelyfedéseknél; - hófogók kiosztására, beépítésére; - betétes vápák (hajlatok) építésére pikkelyfedésnél * rövidelemes * nagyelemes; - átfedett vápák készítésére pikkelyfedésnél * aláfektetett * bekötött (német, osztrák; központi, stb.); - kiselemes fedések falra felvezetés építésére; - íves felületek kiselemes átfedésére; - íves felületek mintaíveinek, deszkázatának, lécezésének kitűzésére, megépítésére; - bitumenes zsindelyfedés közvetlen alátámasztó szerkezetének építésére; 7

8 - bitumenes zsindelyfedés alátéthéjazatának építésére; - bitumenes zsindelyfedés összefüggő, sík felületen való kialakítására; - bitumenes zsindelyfedés fedésperemeinek kialakítására; - íves felületek fedésére bitumenes zsindellyel; - vápaképzésre bitumenes zsindelylemezzel bekötött vagy átvezetett megoldással; - bitumenes zsindelytetők átszellőzésének megoldására; - toronyfedések kiépítésére kiselemekkel vagy bitumenes zsindellyel; - hullámlemez fedések alátámasztó szerkezeteinek ellenőrzésére, építésére; - hullámlemezek előkészítésére, átfedés mértékétől, fedésiránytól függő sarokvágások elkészítésére; - hullámlemezek fedésének megvalósítására * rögzítések előfúrása * tömítések elhelyezése * rögzítések; - hullámlemezfedésekre * eresz képzése (túlnyújtás vagy ereszelem) * gerincképzés (gerincelem) * oromképzés (túlnyújtás vagy bádogszegély); - elemes homlokzatburkolatok tartórendszerének megépítésére; - homlokzati hőszigetelések kialakítására; - homlokzatburkolás megépítésére különböző fedésképekkel, a peremek lezárásával; - lapos és kishajlású magastetők szigetelésére bevonatszigeteléssel - a fogadó aljzat építésére, előkészítésére; - bitumenes lemezfedés (szigetelés) aljzatának előkészítésére, építésére; - hagyományos melegbitumenes lemezfedés megépítésére, beszabásokkal, csomópontképzéssel * eresszel párhuzamos fektetéssel * ereszre merőleges fektetéssel (esetleg léces fektetéssel); - védőbevonat, védőréteg készítésére * nem járható tetőkön * járható tetőkön; - modifikált, üveg vagy poliészter hordozójú bitumenes lemezszigetelés aljzatának építésére, előkészítésére; - bitumenes lemezszigetelések szabására, fektetésére, átvezetések építésére 8

9 * öntapadó lemezzel * rögzítéssel; - aljzatok építésére, felületek előkészítésére műanyag lemez szigetelésekhez; - műanyag leplek, lemezek előkészítésére, szabására; - műanyag lemez tetőszigetelések fektetésére felületi rögzítéssel, leterheléssel; - sarkok, átvezetések, falon vagy attikán való rögzítések kialakítására; - leterhelések, igénybevételtől függő felületvédelmek kiépítésére; - a tetők fedésének vagy szigetelésének, homlokzatburkolatoknak karbantartására, felújítására; - a tetők fedésének vagy szigetelésének (homlokzatburkolatoknak), fedőanyagoktól és fedésmódtól függő javítására (javítás előtti hibamegállapítással); - a tetők fedésének vagy szigetelésének, homlokzatburkolatának felújítására; a rétegek részbeni vagy teljes cseréjével, a meglévő fedés megtartásával, előkészítésével új fedőréteg fogadására alkalmassá tételével; - a teljes tetőfedés vagy szigetelés, homlokzatburkolás újraépítésére az alátámasztó és kiegészítő szerkezetek javításával, cseréjével; - a fedési vagy burkolási folyamatban résztvevők munkájának szervezésére, irányítására, számonkérésére, elszámolására; - a szakma tanulói munkájának - iskolai előrehaladással összefüggő - meghatározására, fogások megismertetésére, viselkedés és kommunikációs formák kialakítására, aktuális ismereteik gyakoroltatására, elmélyítésére, készség szintre vitelére Követelmények a szakmai elmélet terén A mesterjelölt ismerje és tudja alkalmazni az alábbi tantárgyak, ismeretkörök alapvető elméleti anyagát: a) Szakmai ismeretek - a tető fogalma, feladata, rendeltetése; - a tető és tetőfedés története; - a fedélidom, fedélidom elemei; - a tető lejtése, a lejtés értelmezése; - a tetőhéjat fogalma, anyagai; - vízzáró és vízhatlan fedések; 9

10 - épületfizikai alapfogalmak; - a tető formája; - hajlás és fedés összefüggése; - az egyes fedésmódok alkalmazási területei, lehetőségei, korlátai; - a tető tartószerkezete (fedélszékek, födémek); - fedélszékek fajtái - fesztávval való összefüggése; - fedélszékek anyaga, elemei; - fedélszékek elemeinek összeépítése, fakötések; - tetőfedésnél használt bádogos szerkezetek; - bádogos szerkezet anyagai; fémlemezek megmunkálása; - bádogos szerkezetek elhelyezése, rögzítése; - egyrétegű fedés sík cserepekkel (fedéskép, vízzárás, zsinórozás); - kétrétegű fedés sík cserepekkel (dupla-koronafedés, átfedések; zsinórozás-lécosztás); - fedés különböző hornyolt cserepekkel (oldal és homlokhornyos; átfedés, lécosztás, zsinórozás); - cserépfedésnél használt rögzítések - szélirány; - fedésperemek specifikumai; - alátéthélyazatok szerepe, funkciója, építésmódja, anyagai a cserépfedésnél; - hőszigetelés a tetőn, a tetők átszellőzése; hideg - meleg tetők; - fedés természetes palával - fedésképek, fedési tartomány; - egyenes vonalú fedésmódok természetes palával, s azok fedésperemei (eresz, orom, gerinc, élgerinc, vápa), zsinórozás; - emeltsorú fedés természetes palával - fedésperemek; soremelés vonala, zsinórozás; - fazsindely fedések rövid és hosszú elemekkel; átfedések; fedésperemek; - egyrétegű négyszög szálerősített lemezfedés egyenes és emeltsorúan, fedésperemek megoldása, zsinórozás-lécezés; - rombusz szálerősített lemezfedés egyenes vagy emeltsorúan; jobbosbalos fedés; fedésperemek megoldása, zsinórozás-lécezés; - sarkított négyzet szálerősített lemezfedés; fedésperemek megoldása, rögzítések; zsinórozás-lécezés; - kétrétegű fedések sík szálerősített lemezből; közvetlen alátámasztó szerkezetek; lécezés-zsinórozás; 10

11 - hőszigetelés és alátéthéjazat szálerősített síklemez fedéseknél; a tető átszellőzése; - vápaképzés kiselemes fedéseknél * betétes vápák * átfedett vápák; - íves fedések kiselemes fedéseknél; - toronyfedések (kúp, gúla); - kiegészítő és speciális elemek beépítése kiselemes fedésekhez (szellőző, hófogó, átvezető, tetőablak); - bitumenes zsindelylemez fedések, rögzítések; - bitumenes zsindelylemez fedések alátétjei, specifikumai; - hullámlemez fedések szálerősített, fém, műanyag, bitumenes hullámlemezzel; - alátámasztás, rögzítések; - hullámlemez fedések specifikumai; - homlokzatburkolatok hőszigetelése, tartószerkezete; - homlokzatburkolás módjai, rögzítés, peremképzés; - lapos tetők fedése és rétegrendje, az egyes rétegek funkciója; - lapos tetők igénybevétele és épületfizikája; - bevonat-szigetelések; - hagyományos bitumenlemez szigetelések; - modifikált bitumenlemez szigetelések; - műanyaglemez szigetelések; - kiselemes (pikkely) fedések karbantartása, javítása, felújítása, szanálása. b) Anyagismeret - építőanyagok csoportosítása, tulajdonságok, vizsgálat * rendszerezés * általános, speciális tulajdonságok * általános és munkahelyi vizsgálatok; - kötő- és adalékanyagok * hidraulikus kötőanyagok, fajta, minőség, alkalmazás, előállítás * adalékanyagok (mállástermék, zúzalék, kavics, homok, agyag), alkalmazásuk; - habarcsok - összetétel, minőség, fajtái; - betonok - összetétel, megnevezés, fajtái, tulajdonságai, alkotók aránya, 11

12 friss és megszilárdult beton vizsgálata, mintavétel, szilárdulás, utókezelés; - adalékszerek - kötésgyorsítók, -lassítók, plasztifikátorok stb. - a fa mint építőanyag * szerkezete * csoportosítása, fajtái * fizikai, mechanikai tulajdonságok; - a fa betegségei, védelme; - faáruk; - fémek * általános jellemzőik * felhasználási terület * fémvegyületek, ötvözetek; - fémek előállítása * ötvözés szükségessége * fizikai tulajdonságok * korrózió és korrózióvédelem * bevonatok; - égetett agyag termékek * csoportosítás, alapanyag, gyártás * minőségi követelmények * vizsgálatok; - az agyagcserép formái, fajtái, jellemzői; - a tetőfedés betontermékei * alapanyag, gyártás * minőségi előírások * ellenőrzés, vizsgálat; - a betoncserép formái, fajtái, jellemzői; - a természetes pala * keletkezés, tulajdonságok * feldolgozás; - szálerősített lemezek * gyártás, összetétel * az erősítőszál * tulajdonságok, vizsgálat; - szálerősített fedő- és burkolóelemek 12

13 * formái, fajtái, jellemzői; - a bitumen - oxid, modifikált * előállítás * minőség, vizsgálatok; - bitumenes lemezek * előállítás, összetétel, fajták * hordozók, felületképzés * vizsgálat, minősítés; - bitumenes lemez termékek * bitumenes zsindely * szerves hordozójú lemezek * szervetlen hordozójú lemezek * szállítás, tárolás - a hullámlemezek * szálerősített * fém * műanyag * bitumenes * előny, hátrány, minősítés, vizsgálat; - műanyagok, előállítás, tulajdonságok, méret * építőipari felhasználás * műanyag szerkezetek * műanyag fedőelemek; - műanyag lemezek * tulajdonságok, méret, megadás * beépítés, összeférhetőség más anyagokkal * ragasztók, tömítők, elválasztók; - hőszigetelő anyagok * tulajdonságok, jellemzők, vizsgálat * műgyanta alapanyagú hőszigetelő anyagok * ásványi anyagú hőszigetelő anyagok. 13

14 c) Eszközök és gépismeret; munkavédelem, biztonságtechnika - kőműves munka szerszámai, gépei és biztonságtechnikája * kőműves szerszámok * habarcskeverők * betonkeverők * vibrátorok, simítók; - ács szakma szerszámai, gépei és biztonságtechnikája * mérő- és segédeszközök * kéziszerszámok * kisgépek * telepített gépek; - bádogos szakma szerszámai, gépei és biztonságtechnikája * mérő és segédeszközök * kéziszerszámok * kisgépek, gépek; - anyagmozgató és emelő-berendezések és biztonságtechnikájuk; - a cserépfedés eszközei, szerszámai, gépei és biztonságtechnikájuk; - a pala és szálerősített lemezfedés eszközei, szerszámai, gépei és biztonságtechnikájuk; - a bitumenes szigetelőmunkák eszközei, szerszámai, gépei, berendezései és biztonságtechnikájuk; - a műanyag-lemez szigetelő munkák eszközei, szerszámai gépei és biztonságtechnikájuk; - egyéni és egyéb védőfelszerelések a tetőfedésben; - a szakmai feladatcsoportokra jellemző veszélyforrásokat, azok elhárításának lehetőségeit, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos munkavédelmi, tűzvédelmi, továbbá környezetvédelmi előírásokat, balesetek, foglalkozási megbetegedés esetén szükséges teendőket, beleértve az elsősegélynyújtást is; - speciális egészségvédelem a tetőfedésben; - tűzvédelem és megelőzés; - környezetvédelem. d) Szakrajz - rajz és mérőeszközök; - ábrázolási alapfogalmak; 14

15 - méretarány; - síkmértani ábrázolások; - testek ábrázolása; - anyagjelölések; - fedélidom szerkesztése; - valós hosszak és felületek szerkesztése; - csomópontok szerkesztése pikkelyfedéshez; - csomópontok szerkesztése tetőszigeteléshez; - rétegrendek és részletek lapos tetőkhöz; - soremelés vonalának szerkesztése; - vápaszög szerkesztése; - íves felületek kitűzésének szerkesztése; - építészeti tervfajták és terviratok; - tervolvasás. e) Szakmai számítások - egyszerű és összetett tetőfelület számítása; - anyagszükséglet számítása; - veszteségek meghatározása IV. A SZAKMAI MINŐSÍTÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS RENDJE A mestervizsga célja: annak megállapítása, hogy a mesterjelölt - elsajátította-e a tevékenység gyakorlásához mester szinten szükséges, szakmai elméleti és gyakorlati, vállalkozási és pedagógiai ismereteket, - képes-e munkáját magas színvonalon, önállóan végezni, - megfelel-e a vonatkozó hatályos rendeletben előírt feltételeknek, - rendelkezik-e a szakmai követelmények által támasztott tudáselemekkel, gyakorlati készségekkel; a vállalkozás működéséhez szükséges szakmai ismeretekkel. 15

16 A mestervizsga részei a) szakmai gyakorlati vizsga, b) szakmai elméleti (Írásbeli, szóbeli) vizsga, c) vállalkozási (gazdasági, jogi, munkaügyi stb. ) ismeretek, d) pedagógiai ismeretek. Megjegyzés: A vállalkozási és a pedagógiai ismeretek vizsga követelményrendszere valamennyi szakmában azonos, azokat a 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet tartalmazza. Az elméleti vizsgára bocsátás feltétele az előzőleg sikeresen végrehajtott szakmai gyakorlati vizsga. A vizsga egyéb kérdéseiben a Magyar Kézműves Kamara hatályos mestervizsga szabályzatának előírásait kell alkalmazni. A) Gyakorlati vizsga A gyakorlati vizsgát nagymodellen kell lebonyolítani odakészített anyagból. A jelölt két feladatot húz: a) kiselemes fedés 6 óra b) tetőszigetelés 2 óra A feladatok megvalósítását a vizsgabizottság folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy az eltakart részek helyességéről is meg tudjon győződni. Az értékelést a zsűritagok önállóan végzik, az eredményről közösen döntenek. Vitás esetben az elnök dönt. B) Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga kérdéseit vizsgánként kell összeállítani úgy, hogy felölje a tetőfedés szakmai skáláját, s részletes megoldást igényeljen. Tárgyai Szakmai ismeretek Anyagismeret 16

17 Eszköz-, gépismeret, munkavédelem Szakrajz Szakszámítás Vállalkozási ismeretek Pedagógia ismeretek A feladat időtartama 240 perc. A tárgyi feladatokat a jelöltek egyszerre megkapják, tehát a kidolgozás sorrendjét tetszőlegesen megválaszthatják. A lebonyolítás az érettségi írásbeli rendnek megfelelően történik. A feladatrészekhez a pontokat, s a minősítés ponthatárait is előre meg kell határozni. C) Szóbeli vizsga Tárgyai: Szakmai ismeret Anyagismeret Eszköz-, gépismeret Munkavédelem A jelölt tárgyanként húzza a kérdést, felkészülési idő 25 perc. A válaszok kifejtésére kérdésenként min. 5 percet kell biztosítani. A vizsgabizottság teljes létszámmal jelen van, s a válaszok után kérdéseket tehet fel a témával kapcsolatban. A választ minden vizsgabizottsági tag értékeli, a végeredményt közösen alakítják ki. Vitás esetben az elnök dönt. A vizsga eredményét a bizottság megfelelt vagy nem felelt meg minősítéssel állapítja meg. A jelölt megfelelt, ha a vizsgabizottság egyszerű többséggel a feleletet elfogadja. Sikertelen szóbeli vizsga esetén a szóbeli vizsgát teljes egészében meg kell ismételnie. D) A vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei: A jelölt felmentést kérhet Építésztechnikusi végzettséggel 17

18 Írásbeli: - szakrajz - szakszámítás Főiskolai, egyetemi végzettséggel: Írásbeli: - szakrajz - szakszámítás - anyagismeret Szóbeli: - anyagismeret tantárgyakból. Felmentés a vizsgára jelentkezéskor a területileg illetékes kamarától, illetve a mestervizsga-bizottság elnökétől kérhető, a felmentést igazoló dokumentumok benyújtásával. 18

19 Szakmai elméleti (szóbeli) vizsgakérdések I. Szakmai ismeretek 1) A tető Rendeltetése, funkciója Megjelenése az épületen (építményen) A fedés története. Történelmi fedőanyagok Követelmények a fedéssel szemben 2) A víz elvezetése a fedésen. A tetőt érő hatások Fedések fajtái (vízzáró, vízhatlan) Lejtviszonyok A lejtés értelmezése, megállapítása, mérése Héjazat és lejtés függősége 3) A tetők formái és elemei Tetőformák Tetőfelépítmények (tetőbútorok) Fedélidomok Fedélidomok elemei és valós mérete 4) Magastetők teherhordó szerkezetei (fedélszékek) Fedélszékek anyagai Fedélszékek kialakítása Fedélszékek szerkezeti elemei 5) Fedélszékek Formai, erőtani kialakítása Fedélszékek fajtáinak feltétlenül szükséges elemei Az elemek ácskötései 6) Vízelvezető bádogos szerkezetek A szerkezetek anyagai A szerkezetek rögzítésmódja 19

20 A szerkezetek anyagának összeférhetősége 7) Bádogos csomópontok Toldások Lemezszél - alakítások Bádogos kötések Fémlemez fedések kialakítása, jellemzői 8) Segédszerkezetek tetőfedésnél Ácsszerkezetű segédszerkezetek Létrák Felvonók Állványok 9) Égetett anyagok cserépfedések Fedőanyag fajtái Gyártásmód Vízzárók biztosítása Fedések fajtái Fedéskép (homlokzati megjelenés) 10) Cserépfajták vízzárása Mi biztosítja a vízzárást? Milyen átfedéseket ismerünk? Mitől függ az átfedés (Homlok-oldal) 11) Közvetlen alátámasztó szerkezet cserépfedésnél Melyek a fix méretek? Milyen alátámasztást alkalmazunk? Léctávolság síkcserép-fedéseknél Léctávolság profilos cserépfedéseknél 12) Orom- és vápaképzés hódfarkú (sík) cserépfedésnél 13) Eresz- és gerincképzés hódfarkú (sík) cserépfedésnél 20

21 14) Eresz-, orom-, gerinc-, élgerinc-, vápaképzés profilos cserépfedésnél 15) Cserépfedésnél használatos rögzítések Hajlástól függő Eresz-gerinc Vápa-élgerinc Íves átmenet indítása 16) Homlokfalcos cserepek követelményrendszere Alkalmazási tartomány Átfedések értelmezése Speciális eleme 17) Természetes palafedés Természetes pala, mint a szálerősített lemez őse A pala keletkezése Fedésformák Követelmények a vízzárással szemben és kielégítésük 18) Szálerősített lemez (ETERNIT) A fedéllemez összetétele. Erősítőszál A fedéllemez gyártása Lemezfajták, lemezformák 19) Műpalafedés I. Sarkított négyzet-fedés Fedésszélek kialakítása, követelményei Segédanyagok 20) Műpalafedés II. Rombuszlemez fedés - vízszintes sorú Fedésszélek kialakítása, követelményei 21) Műpalafedés III. Rombuszfedés - emeltsorú Soremelés szerkesztése, követelményei 21

22 Ereszsor - váltólemez 22) Műpalafedés IV. Kettős fedés szálerősített lemezből Közvetlen alátámasztó szerkezet Léctávolság meghatározása, zsinórozás különböző fedésmódoknál Alátéthéjazat 23) Műpalafedés V. Szálerősített lemezfedés vizsgálata, minősítése Szálerősített lemezfedés javítása 24) Műpalafedés VI. Szálerősített lemezfedés felújítása Szálerősített lemezfedés átfedése (második héj) 25) Hullámlemez fedések Anyagai Onndulin fedés követelményei Szálerősített hullámlemez fedés rögzítése Szálerősített hullámlemez fedés eresz, orom, gerincmegoldása Fém hullámlemez követelményrendszere 26) Tetőszigetelésekről általában Fedésmódok Egyenes rétegrend Fordított rétegrend Egyhéjú (meleg) kéthéjú (hideg) tetők fő elemei és az elemek funkciója Zöldtetők felépítése 27) Lapostetők igénybevétele Lapostetők fő szerkezeti elemei Terhek és hatások 22

23 Járható - nem járható lapostetők 28) Épületfizika Párazárás funkciója Páranyomás kiegyenlítés szerepe és megoldásmódja Hőcsillapítás a hőszigetelő rétegben. Harmatpont 29) Tetőszerkezetek hőszigetelése Hőszigetelő anyagok jellemzői Hőszigetelés magastetőn Hőszigetelés lapostetőn 30) Tetőszigetelés bitumenes lemezzel 31) Tetőszigetelés műanyag lemezzel 32) Alátéthéjazatok Alátéthéjazatok szerepe Alátéthéjazatok építésmódja Átszellőzés szerepe Átszellőzés kialakítása különböző fedéseknél 33) Íves ablak cserépfedése Ívek meghatározása, kiépítése 34) Vápa cserépfedése Aláfektetett vápa, alátét kialakítása 35) Vápa cserépfedése Bekötött német vápa 36) Vápa cserépfedése Bekötött osztrák vápa 37) Torony-kúp cserépfedése 23

24 38) Központi (szív) vápa szálerősített lemezből 39) Szálerősített lemezfedés falra felvezetése 40) Toronyfedés - gúla - szálerősített lemezzel 41) Eltérő hajlású tetőfelületek vápájának szálerősített lemezfedése 42) Napóleon (ökörszem) ablak fedése szálerősített lemezzel 43) Dongaablak fedése bitumenes zsindellyel 44) Vápafedés bitumenes zsindellyel - átvezetett megoldással - bekötött megoldással - vápabetéttel 45) Hiba megállapítás menete, beavatkozás módja meglévő fedések meghibásodása esetén. 46) Tetőfedésekre vonatkozó szabályozások. Előírások, követelmények. II. Anyagismeret 1) Kőzetek Tetőfedésben használatos kőzetek 2) A fa, mint építőanyag Fafajták Szilárdsági jellemzők Felhasználás a tetőfedésben 24

25 3) Faipari késztermékek Fűrészáruk Minősítés, megfelelőség Faipari munkák a tetőfedésben 4) A bádogos szerkezetek anyagai Tetőfedésben használatos fémek Tetőfedésben használatos műanyagok Fémanyagok összeépíthetősége Kapcsoló, rögzítő, fűzőanyagok megválasztás 5) Hidraulikus kötőanyagok A mész A cement A gipsz 6) Keverékek hidraulikus kötőanyaggal Víz Adalékanyagok Adalékszerek A keverékek minősége, felhasználása 7) Az égetett agyag, mint fedőanyag Alapanyag Előkészítés Gyártásmód Égetés Minőség, vizsgálat 8) Betontermékek, mint fedőanyag Anyagösszetétel Gyártás Színezés Érlelés Minőség, vizsgálat 25

26 9) Szálerősített síklemez Anyagösszetétel (történet, változás) Gyártási folyamat Darabolás 10) Hullámlemezek Anyagok Egyes fajták tulajdonságai A hullámlemez gyártás jelentősége 11) Hőszigetelő anyagok A hőszigetelés mikéntje (megvalósulása) Anyagfajták 12) Pikkelyfedő-elem bitumenes lemezből Anyaga Felületképzés Tulajdonságai 13) Bitumenes lemez Alapanyag Gyártás Követelmények, minősítés Alkalmazási kör 14) Műanyag fedéllemezek Gyártás (alapanyag) Segédanyagai 15) Műanyag fedőfóliák Gyártás (alapanyag) Segédanyagok III. a) Eszköz- és gépismeret 26

27 b) Munkavédelmi ismeretek 1) a) A kőműves munka szerszámai Kéziszerszámok Karbantartás b) Általános munkavédelem Alapfogalmak, tárgyi és személyi feltételek 2) a) Az ácsmunka kéziszerszámai Kézi szerszámok Karbantartás b) Kéziszerszámok biztonságtechnikája 3) a) A famegmunkálás gépei Gépek Berendezések b) Tűzvédelem Feladatok Megelőzés 4) a) A bádogos munka kéziszerszámai Karbantartás b) Villámvédelem 5) a) Segéd- és biztonságtechnikai berendezések a tetőfedésben Létrák Csikók Anyagtároló állványok Felvonók b) Személyi biztonságtechnikai eszközök Munkaruha, lábbeli Kikötők Zuhanásgátlók 6) a) A cserépfedés kéziszerszámai 27

28 Állapot Karbantartás Élezés b) Anyagszállítás biztonságtechnikája Vízszintes és függőleges anyagmozgatás 7) a) A betoncserép darabolóeszközei Száraz vágók Nedves vágók (Sarokvágó) b) Foglalkozási (üzemi) baleset Kivizsgálás Dokumentálás Megelőzés 8) a) A szálerősített lemezfedés szerszámai Előkészítés Karbantartás Védőfelszerelések b) Környezetvédelem Alapfogalmak Szennyező anyagok Megelőzés 9) a) Bitumenes munkák eszközei és szerszámai Anyagelőkészítés eszközei, szerszámai Szállítás eszközei, szerszámai Bedolgozás eszközei, szerszámai b) Gázüzemű égőjű berendezések biztonságtechnikája Dolgozó kiképzése Berendezések állapota Baleset- és tűzvédelem 10) a) Műanyag lemez és fóliaszigetelés eszközei 28

29 Ragasztó felhordók Meleglevegős forrasztók Segédeszközök (műanyag henger, vizsgálótű, stb.) b) Egészségvédelem Szerves vegyületek ártalma 29

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara BÁDOGOS ÉS ÉPÜLETBÁDOGOS MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI A) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai: A

Részletesebben

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok

az épületszerkezetek megépítéséhez szükséges építési segédszerkezetek elkészítése (állványok, zsaluzatok), különböző fajta habarcsok és betonok 31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet Hatályos: 2005.07.16-31/1996. (VI. 19.) IKM rendelet az ipari mesterképzés szakmai és vizsgakövetelményeiről A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 7. -ának (3)

Részletesebben

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit!

Gazdálkodás. 2. Ismertesse a reklám kialakításának szempontjait, a fogyasztói és a vásárlói magatartást, a piackutatás elveit és módszereit! 2 Gazdálkodás 1. Ismertesse a vállalkozás előkészítését, az előkészítés szempontjait termék vagy szolgáltatás esetében, a vállalkozások sikerének legfontosabb tényezőit, a vállalkozás egyensúlyi feltételeit,

Részletesebben

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KOVÁCS mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KERÁMIAKÉSZÍTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ. mestervizsgaszint és szakmai követelmények Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KÉPKERETEZŐ ÉS ÜVEGEZŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai

Részletesebben

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45

31 582 04 0000 00 00 Építményszigetelő Építményszigetelő 31 582 04 0100 31 02 Vízszigetelő Építményszigetelő 2/45 077-0 Speciális szigetelési feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI BURKOLÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. A Burkoló mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek A Burkoló mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Szakmai ismeretek 1.

Szakmai ismeretek 1. Szakmai ismeretek 1. Ismertesse az épületek - fogalmát, - rendeltetését, - kivitelezési formáit, - szerkezeti részeit! Határozza meg a tető feladatait, sorolja fel a tetőformákat! Ismertesse a tetőszerkezetek

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás

Magasépítéstan alapjai 8. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 8. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék 8. Előadás - MAGASTETŐK 1. Tetők rendeltetése,

Részletesebben

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI KÁDÁR mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1 A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR KŐMŰVES MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2014 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Cím: 1054 Budapest, Szabadság tér 7. Telefon: +36 (1) 457-5401 E-mail: dolgozvatanulj@mkik.hu Honlap: www.mkik.hu

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK TETŐFEDŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3. Szakképesítések

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés

SZAKMAI PROGRAM. Kőműves szakképesítés Don Bosco Általános Iskola, Szakiskola, Középiskola és Kollégium 3700 Kazincbarcika, Május 1 út 11 SZAKMAI PROGRAM Kőműves szakképesítés OKJ azonosító szám 33 815 01 1000 0000 11. 12. szakképző évfolyam

Részletesebben

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI TETŐFEDŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 17 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Tetőfedő 3.

Részletesebben

Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések

Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések Copyright Verlag Dashöfer Szerző: Horváth Sándor Bitumenes lemez csapadékvíz elleni szigetelések

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MAGASÉPÍTŐ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. november 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott témaköröket tartalmazza. A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor

Részletesebben

Twist kerámia tetõcserép

Twist kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TWIST alapcserép TWIST szellőzőcserép TWIST hófogócserép,-0, db / m db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TWIST jobbos szegőcserép,-,0 db

Részletesebben

ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEK

ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Magyar Kereskedelmi és Iparkamara ORTOPÉDIAI KÖTSZERÉSZ ÉS FŰZŐKÉSZÍTŐ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEK - 1997 - I. MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1.) A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai

Részletesebben

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA

A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA A PÉCHY MIHÁLY ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA 4024 Debrecen, Varga u. 5. OM azonosító: 031211 SZAKMAI PROGRAMJA MŰSZAKI SZAKTERÜLET ÉPÍTÉSZET SZAKMACSOPORT GÉPÉSZET SZAKMACSOPORT Összeállította: az építész-

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek

Szóbeli vizsgatantárgyak. 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Mélyépítéstan 2. Szilárdságtan 3. Szervezési és vállalkozási ismeretek Megjegyzések: 1. A Mélyépítéstan vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban és vázlatrajzokkal megválaszolható

Részletesebben

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék

Tartószerkezetek. Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Tartószerkezetek Alapozás Tartó falak (pillérek) Födém szerkezetek Fedélszék Felveszi az épületre ható terheket, átadja a teherbíró talajra Épületre ható terhek: - külsı : pl. szél, hó - belsı: - önsúly:(szerkezet

Részletesebben

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május

BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék HOMLOKZATBURKOLATOK. 2012. május BME Építészmérnöki Kar Épületszerkezettani Tanszék Épületszerkezettan 3. Ellenőrző kérdések Előadó: dr. Hunyadi Zoltán HOMLOKZATBURKOLATOK 2012. május ÁTTEKINTÉS, KÖVETELMÉNYEK Ismertesse a homlokzatburkolat

Részletesebben

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható

Lágyfedések. Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható. - nem járható Anyagtan Lágyfedések Hajlásszög: 10 alatt vízhatlan! Lehet: - járható - nem járható - fordított víz és hıszigetelés egymáshoz való - egyenes rétegrendő viszonyától függ Anyaguk szerint a tetıszigetelı

Részletesebben

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj.

Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Budapest, IX. kerület Tűzoltó u. 33/a. sz. alatti lakóépület rehabilitációs felújítása -elj. eredm. táj. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/57 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás

Pekmuhely Rabapatona. pékműhely. Malom - közel 250 éves épület, a funkcióhoz szervesen kapcsolódik. közösségi funkció, pl. helyrajzi kiállítás A falu Településfejlődés Katonai felmérések a faluról Közös használatú terek, épületek vizsgálata Választott telek és környezete Rábapatona Győrtől Sopron felé 20 km-re található 20 lakosú település a

Részletesebben

ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI

ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI ÖNTŐ mestervizsgaszint és szakmai követelmények I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítések adatai A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény

Szakmai program. Kőműves OKJ.: 31 582 15 1000 00 00. SZVK: 17/2010. (XI. 25.) NFM rendeletben kiadott szakmai és vizsgakövetelmény INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM BURKOLÓ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAM HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2008 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet munkacsoportjában,

Részletesebben

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47

1. A természetes kőanyagok... 5 3. HAbArcsok... 33 2. építési kötőanyagok... 17 4. burkolatragasztók... 47 Ta rta l o m j e g y z é k 1. A t e r m é s z et e s k ő a n y a g o k... 5 1.1. Adalékanyagok... 5 1.2. Szemmegoszlás és vizsgálata... 7 1.3. Adalékanyagok szemmegoszlás szerint... 10 1.3.1. Agyag és

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MGYR KERESKEDELMI ÉS IPRKMR JÁRMŰFÉNYEZŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRM 2013 I. Általános irányelvek 1. mesterképzés szabályozásának jogi háttere képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

Beépítési - felhasználási útmutató

Beépítési - felhasználási útmutató Beépítési - felhasználási útmutató A KVK Parabit, a.s. bitumenes vízszigetelő lemezek beépítésének általános irányelvei Termékcsoportok A bitumenes lemezeket beépítésük alapján a következőképpen csoportosítjuk:

Részletesebben

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás

Magasépítéstan alapjai 3. Előadás MAGASÉPÍTÉSTAN ALAPJAI Magasépítéstan alapjai 3. Előadás BME MET Előadó: 2014/2015 II. szemeszter egyetemi docens, BME Építőanyagok és Magasépítés Tanszék BME MET 2014 / 2015 II. szemeszter 3. Előadás

Részletesebben

Miért kerámiacserép kerüljön a tetőre? TONDACH

Miért kerámiacserép kerüljön a tetőre? TONDACH Miért kerámiacserép kerüljön a tetőre? TONDACH Természetes anyag (100% természet). A kiváló minőségű égetett agyag porózus szerkezetet biztosít. Korszerű, környezetbarát előállítás. 100% TERMÉSZET KÖRNYEZETBARÁT

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/88 Vállalkozási szerződés, az ÉAOP-2.1.1/A.I-12 számú Interaktív múzeum kialakítása a baktalórántházai Dégenfeld Kastélyban című pályázat keretében építési kivitelezési munkák elvégzése Közbeszerzési Értesítő

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BURKOLÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei

Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei Tetőfelújítás tervezési és kivitelezési ismeretei A tetőszigetelések felújításának alapismeretei Minden tetőfelújítást egy alapos szakértői vizsgálat előzzön meg! A tetőfelújításoknál vizsgálni kell a

Részletesebben

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.

A nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5. NFGM közlemény a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító ek kijelölésének részletes szabályairól szóló, a 26/200. (X. 4.) GM és a 75/2004. (IV. 29.) GKM rendelettel módosított 4/999.

Részletesebben

Trapézlemezek szerelési UTASÍTÁSA

Trapézlemezek szerelési UTASÍTÁSA Trapézlemezek szerelési UTASÍTÁSA 1. Az utasítás tárgya. Anyagfajták Az utasítás tárgya a BLACHY és POLMETÁL PRUSZYŃSKI (Pruszyński Lemezek) cég által gyártott trapézlemezek (1. ábra) szerelési irányelvei.

Részletesebben

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek

Szakmai ismeretek. A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek Szakmai ismeretek A Szakmai ismeretek szóbeli tételsor felépítése: a) Szakmai alapismeretek b) Munkavédelem c) Vállalkozási és munkajogi ismeretek 1. a) Ismertesse a szárazépítésben alkalmazásra kerülő

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM KŐMŰVES SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben Az adaptált

Részletesebben

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu

Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika. www.leier.eu Tetőfedő rendszer Alkalmazástechnika Leier építőanyag-üzemek Devecser-Téglagyár 8460 Devecser, Sümegi út telefon: 88/512-600 fax: 88/512-619 e-mail: devecser@leier.hu Gönyű-Betonelemgyár 9071 Gönyű, Dózsa

Részletesebben

SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K

SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K SZAKIPARI SZERKEZETEK I. V Á L A S Z F A L A K Kialakítás módja Építés módja Anyagok Hagyományos Korszerő Egyrétegő Falazott Öntött Tégla Válaszfaltégla Üveg tégla COPILIT üveg Rabic falak Cement rabic

Részletesebben

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai

KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI. I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai KAROSSZÉRIALAKATOS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEI I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékében szereplő adatai 1.1. Szakképesítés azonosító száma: 32 2 7429 02 2 5 07 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Lapostető rendszerek Termékismertető

Lapostető rendszerek Termékismertető Lapostető rendszerek Termékismertető 2014. február Jelen termékismertető megjelenésével minden korábbi kiadványunk érvényét veszti. A változtatás jogát fenntartjuk. Lapostető rendszerek Termékismertető

Részletesebben

FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA - VÁLASZFALAK ÉPÍTÉSE BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT

FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA - VÁLASZFALAK ÉPÍTÉSE BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FALAZÁSI MUNKÁK ÉPÍTÉSTECHNOLÓGIÁJA - VÁLASZFALAK ÉPÍTÉSE BME ÉPÍTÉSKIVITELEZÉS 2009/2010. ELŐADÓ: KLUJBER RÓBERT FOGALOMTÁR VÁLASZFAL SZERKEZET helyiségek lehatárolására, térelhatárolásra, leválasztásra

Részletesebben

HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Rézfúvós)

HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Rézfúvós) Magyar Kereskedelmi és Iparkamara HANGSZERKÉSZÍTŐ ÉS -JAVÍTÓ MESTERVIZSGA SZAKMAI KÖVETELMÉNY (Rézfúvós) -1997- I. A mestervizsgára jelentkezés feltételei A jelölt rendelkezzen a mestervizsgához előírt

Részletesebben

Műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelések

Műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelések Verlag Dashöfer Szakkiadó 1062 Budapest Andrássy út 126. Műanyaglemez csapadékvíz elleni szigetelések Copyright Verlag Dashöfer Szerzők: Foglszinger Ildikó Horváth Sándor Műanyaglemez csapadékvíz elleni

Részletesebben

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz

a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1110/2006 számú akkreditálási okirathoz Az Építésügyi Minõségellenõrzõ és Innovációs Kht. Központi Laboratórium (1113 Budapest, Diószegi út 37.) akkreditált

Részletesebben

Közel nulla energiaigényű A+ energiaosztályú Passzívházak

Közel nulla energiaigényű A+ energiaosztályú Passzívházak www.thermo-block.hu Szakmai kérdések: 06 20/350-6750 Értékesítés: 06 20/364-3843 Közel nulla energiaigényű A+ energiaosztályú Passzívházak építési rendszere 60-70%-os energia megtakarítás Nem kell utólagos

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A központilag összeállított szóbeli vizsga kérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott témakörét tartalmazzák. A tételhez segédeszköz nem használható. A feladatsor

Részletesebben

Húzott kerámia tetó cserepek

Húzott kerámia tetó cserepek Húzott kerámia tetó cserepek Hódfarkú Hornyolt Tatai Hódfarkú Tatai Hornyolt TONDAH Érveink Az égetett kerámia természetes alapanyagból készül nyersanyaga agyag, vízzel keverve, levegœvel szárítva, tûzben

Részletesebben

Műszaki ismertető StoLevell Uni

Műszaki ismertető StoLevell Uni Ásványi ragasztóés ágyazóhabarcs/alapvakolat Jellemzés Alkalmazási terület kül- és beltéri felhasználás minden szervetlen és csaknem minden szerves aljzathoz szigetelő lapok és vakolathordozó lapok ragasztásához

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2010.6.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 167/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye

Részletesebben

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03)

(EGT vonatkozású szöveg) (2010/C 71/03) C 71/88 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.19. A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1988. december

Részletesebben

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01

Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT. A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 Gubán László ÉPÍTÉSZETI SZAKMACSOPORT A szakképesítések megnevezése: ÁCS ÁLLVÁNYOZÓ A szakképesítés azonosító száma: 33 5216 01 KŐMŰVES A szakképesítés azonosító száma: 31 5216 14 ÉPÜLETBURKOLÓ A szakképesítés

Részletesebben

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI I. Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési feltételek Az Ács, állványozó mestervizsgára jelentkezéshez

Részletesebben

FALAK III. FALAK TERVEZÉSE, FALAZATOK ÉPSZ1. ELŐADÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó 2012/13/II. FALAK III./CO 1

FALAK III. FALAK TERVEZÉSE, FALAZATOK ÉPSZ1. ELŐADÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó 2012/13/II. FALAK III./CO 1 FALAK III. FALAK TERVEZÉSE, FALAZATOK ÉPSZ1. ELŐADÁS ÖSSZEÁLLÍTOTTA, ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó 2012/13/II. FALAK III./CO 1 Falazatok, történeti áttekintés - A fal kezdetekben vastag, tömör volt (kő, vegyes

Részletesebben

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK 2008.12.16. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 321/1 IV (Tájékoztatások) TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási

Részletesebben

Alkalmazási útmutató

Alkalmazási útmutató Alkalmazási útmutató Érvényes: 2014. szeptember 1-től. Ezzel a korábbi, 2012. július 2-től érvényes Alkalmazási útmutató hatályát veszti. Megjegyzés: A katalógusban bemutatott termékek színei a nyomdatechnikai

Részletesebben

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét,

a burkolat meghibásodásának okait, azok javítási módszereit, hasonlítsa össze a terazzó és a simított betonpadló burkolatot anyagának összetételét, Szakismeret 1. 2. 3. a) Sorolja fel az építőipari alapfogalmak közül az épület és az alaprajz fogalmát, az épületek csoportosítását, alapvető követelményeit, az épületet érő hatásokat, az épületszerkezet

Részletesebben

Egykomponensű, poliuretán, folyékony vízszigetelés

Egykomponensű, poliuretán, folyékony vízszigetelés Tetőszigetelés Termék Adatlap Kiadás dátuma: 2012.06.13. Termékazonosító szám: 02 0915 2 0500 0 00013 Sikalastic -618 Egykomponensű, poliuretán, folyékony vízszigetelés Termékleírás A Sikalastic -618 egykomponensű,

Részletesebben

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Click to edit Master title FELÚJÍTÁS - ALAPFOGALMAK Hőátbocsátási tényező A határolószerkezetek,

Részletesebben

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz.

Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv. Sümeg - Jánosmajor (hrsz. Sümeg - Jánosmajor Üzemen belüli Energiahatékonyság javítása, ÉPÍTÉSI ENGEDÉLY KÉRELEM építészeti terv Sümeg - Jánosmajor (hrsz.: 052/12) Megrendelő: Selecta Flóra Kft. 9700 Szombathely Szabó M. utca 50.

Részletesebben

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12.

(Tájékoztatások) BIZOTTSÁG. (EGT vonatkozású szöveg) EN 54-3: 2001/A1: 2002 1.4.2003 30.6.2005 EN 54-4: 1997/AC: 1999 1.10.2003 31.12. 2005.12.14. HU Az Unió Hivatalos Lapja C 319/1 I (Tájékoztatások) BIZOTTSÁG A Bizottság közleménye az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről

Részletesebben

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus

54 582 03 0000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK

SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK SZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS ÉS MEGOLDÁSI JAVASLATOK A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR SZEGED, BOLDOGASSZONY SGT. 6. ALATTI TETŐSZERKEZETÉHEZ ÉS HÉJAZATÁHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2012. JÚNIUS

Részletesebben

MASTERPLAST GROUP 1. Termékkatalógus. homlokzati hőszigetelés

MASTERPLAST GROUP 1. Termékkatalógus. homlokzati hőszigetelés MASTERPLAST GROUP 1 Termékkatalógus homlokzati hőszigetelés Széles termékpaletta Emberi kapcsolatok, vevőközpontú kereskedelem Értékesítés támogatás Rugalmas logisztika Saját gyártói háttér Állandó minőség

Részletesebben

Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:

Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Tájékoztatás eljárás eredményéről az Energetikai beruházás a Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvodában elnevezésű építési beruházás tárgyában

Részletesebben

anyagok előállítása egy jobb élethez

anyagok előállítása egy jobb élethez Az Kft. Nemzetközi vállalatcsoport Minőség VMZINC márkanév Szolgáltatások Budakeszi raktáráruház A vállalatcsoport célja: anyagok előállítása egy jobb élethez Miről fogunk ma beszélni? I.rész A cink- mint

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁCS, ÁLLVÁNYOZÓ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2012 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

Új ár és termékkatalógus 2016

Új ár és termékkatalógus 2016 Új ár és termékkatalógus 2016 CREATON South-East Europe Kft. az Eternit termékek kizárólagos hazai forgalmazója 8960 Lenti Cserépgyár u. 1. Tel: 06 92 551 550 Fax: 06 92 551 559 e-mail: info@eternit.hu

Részletesebben

ÉPÜLETEK MŰSZAKI TARTALMA ÉS MŰKÖDÉSE 2009. (Dr Lányi Erzsébet)

ÉPÜLETEK MŰSZAKI TARTALMA ÉS MŰKÖDÉSE 2009. (Dr Lányi Erzsébet) ÉPÜLETEK MŰSZAKI TARTALMA ÉS MŰKÖDÉSE 2009. (Dr Lányi Erzsébet) Az épületek műszaki tartalma. Az épületek értelmezhetők a külső környezettől sík vagy görbült felületekkel elválasztott térrendszerként is.

Részletesebben

BITUMENES VÍZSZIGETELŐ RENDSZEREK

BITUMENES VÍZSZIGETELŐ RENDSZEREK BITUMENES VÍZSZIGETELŐ RENDSZEREK KIVITELEZÉSI KÉZIKÖNYV HOGYAN KELL? www.kvkparabit.com TARTALOMJEGYZÉK TETŐRENDSZEREK BITUMENES LEMEZEKKEL 3 A B C D EGYENES RÉTEGRENDŰ LAPOSTETŐ KÉTRÉTEGŰ VÍZSZIGETELÉS

Részletesebben

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek

Ingatlanközvetítı tanfolyam. Mőszaki ismeretek Ingatlanközvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek II rész KIEGÉSZÍTİ TEHERHORDÓ SZERKEZETEK I. K É M É N Y E K, S Z E L L İ Z İ K Megnevezés Kialakítás módja Fajtái Anyaga Kémény Falazott - Függıleges teherhordó

Részletesebben

TEGOLA CANADESE STANDARD ÉS LIBERTY TÍPUSÚ ZSINDELY FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓJA

TEGOLA CANADESE STANDARD ÉS LIBERTY TÍPUSÚ ZSINDELY FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓJA TEGOLA CANADESE STANDARD ÉS LIBERTY TÍPUSÚ ZSINDELY FELHELYEZÉSI ÚTMUTATÓJA (a Standard típuson bemutatva) Kibocsátotta a TEGOLA UNGARESE KFT. 1037 Budapest, Bécsi út 77-79. Felrakási utasítás Standard

Részletesebben

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról

300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet. egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 300/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat hatálybalépésével összefüggő módosításáról 12. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól

Részletesebben

betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 1 BETONCSEREPEK 2004. SZEPTEMBER

betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 1 BETONCSEREPEK 2004. SZEPTEMBER betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 1 BETONCSEREPEK 2004. SZEPTEMBER betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 2 betoncserép_alk_techn.qxd 1/21/05 10:21 AM Page 3 TARTALOMJEGYZÉK Gyártás

Részletesebben

PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID

PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID 2 PRE MIUM CEMENT KIRA LYEGYHA ZA RO L SZÜRKE RAPID Nagy kezdő-, közepes végszilárdságú prémium cement, kifejezetten ajánlott téli viszonyok közötti bedolgozásra, teherviselő szerkezetek kialakítására.

Részletesebben

Legyen sikeres velñnk!

Legyen sikeres velñnk! onduline sokoldalú tetőfedő rendszerek Építő megoldások Termékválaszték 2014 www.onduline.hu TARTALOM LEGYEN SIKERES AZ ONDULINE SEGÍTSÉGÉVEL! Jean-Noël Fourel, elnök-vezérigazgató TAKARÍTSON MEG IDŐT

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. KELMEFESTŐ ÉS -TISZTÍTÓ mestervizsgaszint és szakmai követelmények

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. KELMEFESTŐ ÉS -TISZTÍTÓ mestervizsgaszint és szakmai követelmények Magyar Kereskedelmi és Iparkamara KELMEFESTŐ ÉS -TISZTÍTÓ mestervizsgaszint és szakmai követelmények 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítés(ek) adatai

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA BÚTORASZTALOS MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről szóló, többször módosított

Részletesebben

ERESZCSATORNA SZERELÉSI KÉPZÉS PREFALZ KORCOLT LEMEZFEDÉS ALAPKÉPZÉS KISELEMES FEDÉS ALAPKÉPZÉS. 2015. január 13. 2015. január 16. 2015. január 20.

ERESZCSATORNA SZERELÉSI KÉPZÉS PREFALZ KORCOLT LEMEZFEDÉS ALAPKÉPZÉS KISELEMES FEDÉS ALAPKÉPZÉS. 2015. január 13. 2015. január 16. 2015. január 20. magyarország Képzési naptár 2015 magyarország tető & homlokzat 6 2015. január 13. KÖLTSÉG 15.000, FT/FŐ ERESZCSATORNA SZERELÉSI KÉPZÉS bádogos- és tetőfedő tanulóknak, alapvető ismeretekkel rendelkező

Részletesebben

LK és LSK kéményrendszerek Beépítési útmutató Kiadva: 2013. április 1.

LK és LSK kéményrendszerek Beépítési útmutató Kiadva: 2013. április 1. és kéményrendszerek Beépítési útmutató Kiadva: 013. április Kivitelezési előírások, követelmények A LEIER kéményrendszerek építését minden esetben az idevonatkozó szabályok és a gyártói utasítások betartásával

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató

ECOROCK FF. Homlokzati hőszigetelő rendszer. Kivitelezési útmutató ECOROCK FF Homlokzati hőszigetelő rendszer Kivitelezési útmutató ECOROCK FF homlokzati hőszigetelő rendszer a ROCKWOOL-tól A ROCKWOOL eddig a hőszigetelő anyagok szakértőjeként volt ismert. Most továbbléptünk:

Részletesebben

Szigetelés mindenhova

Szigetelés mindenhova új Sopro ZR Turbo XXL cement alapú reaktív szigetelés Szigetelés mindenhova exxtra Light! nagyon kiadós cement alapú reaktív szigetelés megbízható, gyors kiszáradás rendkívül flexibilis és bitumen mentes

Részletesebben

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÚTÉPÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 18 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Útépítő 3. Szakképesítések

Részletesebben

Ta rta l o m j e g y z é k

Ta rta l o m j e g y z é k Ta rta l o m j e g y z é k 1. Mé r t a n i a l a pf o g a l m a k... 5 1.1. Mértékegységek, a mérés... 5 1.2. A műszaki rajz eszközei, rajzi szabványok... 9 1.2.1. Rajzeszközök... 9 1.2.2. Szabványos papírméret...11

Részletesebben

28 HÁZ és KERT Építőanyagok Hőszigetelés magasfokon Isocell cellulóz (papír) hőszigetelő rendszer Előnyei: Résmentes befúvásos szigetelés padlóra, falba, födémre és tetőre Egy anyag minden felhasználási

Részletesebben

Aktuális akciós árak

Aktuális akciós árak akciós AQUAFIN-1K Vízzáró 7 bar nyomásig 25 kg 268 Ft 6 700 Ft 8 509 Ft Merev vízszigetelő habarcs Kül- és beltérben egyaránt alkalmazható Hidraulikusan köt Szulfátálló AQUAFIN-2K Talaj- és torlaszvíz

Részletesebben

Kőszerű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek) KT-12. Érvényes: 2020. december 31-ig.

Kőszerű építőanyagok és építőelemek (Általános feltételek) KT-12. Érvényes: 2020. december 31-ig. RVEZET Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. Nonprofit Kft. Környezetbarát Termék 1027 Budapest, Lipthay utca 5. 1027 Budapest, 5. Telefon: (+36-1) 336-1156, fax:lipthay (+36-1)utca 336-1157 E-mail: info@okocimke.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6.

Pedagógiai Program Szakmai Program 2010 D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. D. SZAKMAI PROGRAM 2010. Építőipari, Faipari Szakképző Iskola és Kollégium, 7400 Kaposvár, Cseri út 6. 1 TARTALOMJEGYZÉK D. SZAKMAI PROGRAM... 6 A.) TECHNIKUS KÉPZÉS... 6 MAGASÉPÍTŐ TECHNIKUS KÉPZÉS (54

Részletesebben

Foglalkozási napló. Bádogos 10. évfolyam

Foglalkozási napló. Bádogos 10. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Bádogos 10. évfolyam (OKJ száma: 34 582 02) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam

Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Ingatlanvagyon-értékelı és közvetítı tanfolyam Mőszaki ismeretek Szerkezeti ismeretek É P Ü L E T S Z E R K E Z E T E K Fı szerkezeti csoportok Teherhordó szerkezetek (Kiegészítı szerkezete) Szakipari

Részletesebben

Kerámia alapanyagú tetőfedési rendszerek. Szakmai kézikönyv. A Fornaces Sila termékeket Magyarországon a Mediterrán Italia KFT forgalmazza.

Kerámia alapanyagú tetőfedési rendszerek. Szakmai kézikönyv. A Fornaces Sila termékeket Magyarországon a Mediterrán Italia KFT forgalmazza. FORNACE SILA Fiorano Modenese GRES Kerámia Kerámia alapanyagú tetőfedési rendszerek Szakmai kézikönyv A Fornaces Sila termékeket Magyarországon a Mediterrán Italia KFT forgalmazza. A műszaki hivatkozások

Részletesebben

JCP zsindely MŰSZAKI ÚTMUTATÓ

JCP zsindely MŰSZAKI ÚTMUTATÓ JCP zsindely MŰSZAKI ÚTMUTATÓ 03/2002 JCP zsindely MŰSZAKI ÚTMUTATÓ Hagyomány Garantált minœség Hosszú élettartam 1. BEVEZETÃ 1.1 A mıszaki útmutató tárgya, célja, érvényességi területe 6 1.2 Felhasználási

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK

ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK Építészeti és építési alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. ÉPÍTÉSZETI ÉS ÉPÍTÉSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben