KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM"

Átírás

1 KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére Fejlesztési Program IV. kötet OPERATÍV PROGRAM A Társulás önkormányzataival együttműködve készítette: HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. DUNA-TISZA RF. RT

2 IV. kötet: Operatív Program MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Kapás Ferenc (NOS Szeged Kft.) PROGRAMFELELŐS Mari Miklós (NOS Szeged Kft.) Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Tiszteletbeli Egyetemi Docens Jogi doktor, Bírói-ügyészi szakvizsga DHV Magyarország: PHARE szakértő Okleveles Közgazdász Okleveles Programozó matematikus TERVEZŐ Kósa Beatrix (Hazai Térségfejlesztő Rt.) SZAKÉRTŐK Burján Zsuzsanna (Duna-Tisza RF Rt.) Györbiró -Szabó András NOS Szeged Kft. Keserű Imre (Hazai Térségfejlesztő Rt.) Kiss Anita (Duna-Tisza RF Rt.) Németh Mária (Duna-Tisza RF Rt.) Rakonczai Hermina (Társulás) Sándor Anita (Hazai Térségfejlesztő Rt.) Sudár Anna (Hazai Térségfejlesztő Rt.) Székely Lajos NOS Szeged Kft. ASSZISZTENS Molnárné Tamás Anita Nos Szeged Kft. Okleveles terület- és településfejlesztő, tájvédő szakgeográfus Okleveles geológus, okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök Okleveles geográfus, terület- és településfejlesztő Okleveles geográfus, terület- és településfejlesztő, közlekedési szakértő Okleveles külkereskedelmi közgazdász Okleveles közgazdász vállalati könyvelés szakon, képesített könyvelő, tervező, statisztikus Okleveles tájépítészmérnök Okleveles közgazdász, terület- és településfejlesztő, idegenforgalmi menedzser Okleveles közgazdász, vállalkozásfejlesztő, pályázati szakértő Pedagógusi diploma, kiegészítő romológiai szak Európai uniós pályázatíró A MEGBÍZÓ RÉSZÉRŐL KAPCSOLATTARTÓ Bodor Jenő KÉSZÍTETTE Kistérségi menedzser Operatív Program 2

3 IV. kötet: Operatív Program Operatív Program 3

4 IV. kötet: Operatív Program Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás IV. KÖTET: OPERATÍV PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A JÖVŐKÉP ÉS A STRATÉGIAI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÁSA A KISKŐRÖSI KISTÉRSÉG JÖVŐKÉPE A STRATÉGIAI PROGRAM ÁTTEKINTÉSE AZ OPERATÍV PROGRAMOK BEMUTATÁSA I. VERSENYKÉPES GAZDASÁGI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA I.1. Innovatív agrárgazdaság kialakítása I.1.2. A feldolgozottsági szint növelése, piaci lehetőségek felmérése I.1.3. Alternatív mezőgazdasági termelés elterjesztésének támogatása I.1.5. Gazdálkodók kapcsolatépítésének elősegítése, mezőgazdasági fórumok működtetése agrárpályázati tanácsadó részvételével I.2. A versenyképes KKV-k fejlődési lehetőségeinek biztosítása I.2.1. A kistérség vállalkozásbarát gazdaságpolitikájának kidolgozása I.3. A természeti adottságokra alapozott turizmus fejlesztése I.3.1. Az egész térséget érintő programok megvalósításának elősegítése...49 I.3.3. Hagyományőrzéshez kapcsolódó turizmus formáinak fejlesztése és összehangolása (bor- és gasztronómiai turizmus, kézművesség) I.4. Az agrárgazdaság és a turizmus igényeit szolgáló ipar és logisztikai szolgáltatások megtelepedésének elősegítése I.4.2. Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel II. HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA II.2. A képzési struktúrának a versenyképességet szolgáló igényekhez igazítása II.2.1. Az új vállalkozások munkaigényét követő, versenyképes oktatási fejlesztési stratégia kidolgozása kistérségi szinten II.2.2. Új vállalkozások munkaigényét követő átképzési rendszer kialakítása III. LAKOSSÁGMEGTARTÓ KÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE, A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA III.1. Társadalmi konfliktusok, roma kérdés kezelése, társadalmi befogadás elősegítése III.1.1. Kistérségi szociális térkép elkészítése III.3. Alapszolgáltatások fejlesztése, komfortos kistérség kialakítása III.3.3. Szociális ellátás fejlesztése IV. AZ INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS A KÖRNYEZETMINŐSÉG JAVÍTÁSA IV.1. Út, vasút és közmű-fejlesztések, korszerűsítések programja IV.1.3. Kistérségi együttműködés a bel- és külterületi utak kiépítésében, üzemeltetésében, fenntartásában és felújításában IV.1.4. A kerékpárút-hálózat fejlesztése Operatív Program 4

5 IV. kötet: Operatív Program IV.3. KKV-k fejlődéséhez szükséges alapinfrastruktúra biztosítása IV.3.3. Komplex külterületi alap-infrastruktúra fejlesztési program IV.5. A hatékony környezet- és természetvédelmet megalapozó intézkedések IV.5.4. A Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása és vízpótlása régiós programban való részvétel, együttműködés V. A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE V.1. A Társulás kommunikációs tevékenységének javítása, a kommunikációs csatornák kiépítése és működtetése V.1.1. A térségmarketing stratégia kidolgozása V.2. Partnerségi kapcsolatok fejlesztése a kistérségben V.2.2. Több települést érintő projektek generálásának programja V.3. A működéshez és fejlesztésekhez szükséges intézményrendszer kialakítása V.3.1. A kistérség intézményi hátterének megerősítése egy területfejlesztési és szolgáltató kistérségi iroda létrehozásával a hosszú távú, hatékony működés követelményeinek figyelembe vétele mellett EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEINEK FELTÁRÁSA; PRIVATE PUBLIC PARTNERSHIP MEGVALÓSÍTÁS ÉS TOVÁBBI TERVEK Operatív Program 5

6 IV. kötet: Operatív Program BEVEZETÉS május 1.-én hazánk csatlakozott az Európai Unióhoz. Ez rendkívüli jelentőséggel bír a hazai regionális politika változásában, így a kistérségek fejlesztési politikájának változásában is. Az eddigi kutatások, és tanulmányok már a felkészülés szakaszában megalapozták az ezzel kapcsolatos elképzeléseket, illetve elindultak az egyeztetések, törvényjavaslatok, módosítások fogalmazódtak meg, így a csatlakozás természetesen nem azt jelenti, hogy teljesen új irányt kell szabni a kistérségi fejlődésnek. Ugyanakkor azt mindenképpen magával hozza, hogy az elfogadásra került változtatásokra nagyon gyorsan kell reagálni, gyorsan kell lépni, ahhoz, hogy a kistérségek versenyében a Kiskőrösi Kistérség megállja a helyét, illetve semmilyen tekintetben ne kerüljön hátrányos helyzetbe én az Országgyűlés elfogadta a évi LXXV. törvényt a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, amelyben foglaltakat a jelen munkánál is már a legmesszebb menőkig figyelembe kell venni. Ezen törvény 10. (1) értelmében A települési önkormányzatok képviselőtestületei a közös területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező területfejlesztési társulást hoznak létre. A Tftv. A 10. -t követően a következő címmel és a 10/A-10/G. -okkal egészül ki: A kistérségi fejlesztési tanács 10/A. (1) A kistérségben a területfejlesztési feladatok összehangolására, a kistérségi területfejlesztési koncepció elfogadására, közös területfejlesztési programok kialakítására kistérségi fejlesztési tanács működik. 10/C. (2) A kistérségi fejlesztési tanács a kistérség területén a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti fejlesztése érdekében a régió fejlesztési terveivel összhangban összehangolja a helyi önkormányzatok, azok területfejlesztési társulásai és a kistérség területén működő gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseit. Ennek keretében: a) vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait; b) kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását; c) pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében; d) a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel; e) megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására, f) véleményt nyilvánít a megyei, illetve regionális fejlesztési koncepciókról, programokról, különösen azoknak a kistérség területét érintő intézkedéseket illetően; g) közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében; h) forrásokat gyűjthet a tanács működtetéséhez és a fejlesztési programok megvalósításához; i) képviseli a kistérséget területfejlesztési ügyekben; Operatív Program 6

7 IV. kötet: Operatív Program j) koordinálja a kistérségben működő társulások és más a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel; k) megválasztja az elnökséget azokban a kistérségekben, ahol e törvény előírása szerint elnökséget kell létrehozni; l) pályázatot nyújthat be a kistérség fejlesztéséhez kapcsolódó források igényléséhez; m) megállapítja költségvetését, gondoskodik annak végrehajtásáról, valamint figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását; n) véleményt nyilvánít a kistérségi megbízott kiválasztásával kapcsolatban; o) szakmai munkaszervezetet működtet; p) a h) és l) pontokban és a külön jogszabályban meghatározott források felett rendelkezik. A fent említett változásokra reagálva a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás képviselőtestülete a kistérség közép és hosszú távú fejlődésének elősegítése érdekében Komplex Fejlesztési Koncepció és Program készítéséről döntött. Ezen hosszú tervezési munka első lépésének eredménye volt az I. kötet, vagyis a Helyzetfeltárás, amellyel tervezők és az egyes önkormányzatok közös célja az volt, hogy tükröt tartsunk a kistérség egésze elé. A tervezési szempontok, és az időközben változó jogszabályi környezet, illetve az új fejlesztési források figyelembe vételével minél pontosabb, objektívebb leírást próbáltunk adni a térségről, amely a tényleges tervezői munka alapját, kiindulópontját képezi. A Helyzetfeltárás szerepe a tervezés során meghatározó egyrészt abból a szempontból, hogy segítségével, illetve a kistérség településeire vonatkozó tényleges helyzetek leírásával, és annak elfogadásával kiszűrjük azokat a gyakran irreális, valóságtól elszakadt jövőképeket, amelyeket tapasztalataink szerint gyakran dédelgetnek a településüket szerető, lokálpatrióta lakosok. A Helyzetfeltárás meghatározza másrészt a tervezést abból a szempontból is, hogy benne ténylegesen feltárásra kerül a térség minden fontos, meghatározó erőssége amelyekre később építeni lehet -, valamint minden előtte nyitva álló lehetőség is amelyeket feltétlenül ki kell használni -, és amellyel talán a települések közössége önmagától nem számolna. A Helyzetfeltárást követően elkészült a II. kötet is a Kistérségi Fejlesztési Koncepció. Ezzel a kötettel a tervezők célja az volt, hogy megfogalmazásra kerüljenek a koherens fejlesztési elképzelések, lehetőségek, amelyek a célmeghatározás tekintetében érdekegyeztetési, koordinációs feladatokat is betöltenek. Az elfogadott koncepció értékválasztást és közös fejlesztési szándékot fejez ki. Az elfogadásával a döntéshozók deklarálják a szereplők többségének a véleményazonosságát az elfogadott célok és prioritások tekintetében, és ezzel meghatározzák a stratégiaépítés fő kereteit is. A koncepcióalkotás során meghatározásra kerülnek azok a fő, minősítendő tényezők, amelyek változásai alapján felrajzolható magának a kistérségnek is a fejlődési iránya. Ezen tényezők vizsgálata, a valószínűsíthető változási irányuk és változási nagyságuk függvényében felrajzolhatók azok a forgatókönyvek, amelyek megmutatják a kistérség lakói számára, hogy milyen irányú változások, milyen jellegű fejlődést hozhatnak a térség életében. Operatív Program 7

8 IV. kötet: Operatív Program Ezen forgatókönyvek is segítséget nyújtanak ahhoz, hogy fel tudjuk rajzolni a kistérség óhajtott, és a körülmények, minősítendő tényezők várható változásának ismeretében ténylegesen valószínűsíthető jövőképét, amelynek elérése hosszú távon megvalósítandó célként szerepel, irányítja a kistérség vezetőinek döntéseit, határozatait. Ennek a jövőképnek az elérése, mint hosszú távú cél, alakítja a kistérség koncepcióját, az ennek eléréséhez vezető út szabja meg a célpiramis felépítését, illetve határozza meg a célcsoportokat, illetve az azon belüli célok rendszerét. A szakértők a kistérség vezetőivel együttműködve egy olyan koncepciót próbáltak átadni, amely ténylegesen képes a feladatát betölteni, vagyis meghatározza a térség jövőképét, a közösség érdekeinek jobban megfelelő megoldást mutat a forgatókönyvek között a társadalmi, gazdasági, műszaki, intézményi és környezeti problémák megoldására, valamint megmutatja az alkalmazkodás lehetőségét is a hazai és nemzetközi fejlődés trendekhez igazodva. Remélhetőleg a fejlesztési koncepció hozzásegíti majd a döntéshozókat ahhoz, hogy megtalálják a legcélszerűbb megoldásokat az erőforrások legjobb felhasználásához. Szándékunk szerint útmutatásul szolgál a döntési mechanizmus működtetéséhez, a tervezéshez és végrehajtáshoz, illetve az ellenőrzéshez, a lakossági, a vállalkozói és egyéb csoportok, valamint a helyi politikai döntéshozók érdekeinek harmonizálásához. A Fejlesztési Koncepció után elkészült a III. kötet, vagyis a Stratégia Program. Ebben a kötetben a döntéshozók és a lakosság véleményeit is figyelembe véve a Fejlesztési Koncepcióban megfogalmazott célok eléréséhez komplex programokat kerültek megfogalmazásra közép távra (7 év). Ez egy feladatorientáció szerint strukturált, átfogó program, amelyben már felvázolásra kerültek a megvalósítás lehetséges szereplői, a pénzügyi források, az ütemezés, az érintettek köre, a várható eredmények, a monitoring végzése, az eredmények mérésének lehetőségei. Ez az a programozási dokumentum, amely már mérhető közelségbe hozza az Európai Unióhoz történt csatlakozással megjelent, illetve a jövőben még várható források lehívásának lehetőségeit is. A most elkészült, záró IV. kötet az Operatív Program rövid távra vonatkozóan (3 év) cselekvési és ütemtervkén szolgál majd a kistérség döntéshozói számára. Azon programok kerültek itt részletes kidolgozásra, amelyek megvalósítására ezen tervezési időszakon belül fel kell készülni, illetve meg is valósíthatók, vagy megvalósításuk elkezdhető, vagy nagyobb részben realizálható. Ez a dokumentum tehát azzal a céllal készült, hogy rövid távra vonatkozóan megalapozza a kistérség tervszerű fejlesztését, és ehhez kapcsolódóan elősegítse a szükséges források megszerzését, illetve hatékony felhasználásuk ütemezését. Ezek a kiválasztott programok ebben a kötetben már olyan egységes struktúra szerint, és olyan részletezettséggel kerültek kidolgozásra, amellyel ténylegesen elindulhat a tervszerű megvalósítási szakasz. A tervezők kitérnek arra, hogy melyek a programok megvalósításának célcsoportjai, kik érintettek, milyen indikátorokon keresztül mérhető a program megvalósításának eredményessége, hogyan és milyen egyéb programokhoz kapcsolódik a saját terveken belül, illetve milyen módon kapcsolódik a magasabb szintű tervekhez. Megnevezésre kerülnek a felelős személyek, illetve a megvalósításba bevont partnerek. Operatív Program 8

9 IV. kötet: Operatív Program Operatív szinten kerül kidolgozásra az adott program közvetlen célja, a szükségességének indoklása, a konkrét program eredménymutatói, illetve hatásmutatói, a menedzsment szervezet összetétele, a megvalósításba bevont partnerek, illetve az ő konkrét szerepvállalásuk. Az adott programnak akciókra, projektekre, intézkedésekre való továbbbontásához készül egy pénzügyi és cselekvési ütemterv, a lehetséges források és költségek konkrét megnevezésével. Minden egyes operatív programnál kitérünk a megvalósítás szinergikus hatásaira, valamint a program pénzügyi és intézményi fenntarthatóságára, és a horizontális elveknek való megfelelésre, vagyis az esélyegyenlőség és a környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesülésére is. Az egyes programok leírását a monitoring tevékenységének felvázolásával zárjuk. Mindezek a tartalmi összetevők nagy részben megegyeznek a Nemzeti Fejlesztési Terv és az Európa Terv (tervezet) Operatív Programjain keresztül elérhető források pályázati űrlapjának követelményeivel, így megkönnyítik a Kiskőrösi Kistérség pályázati tevékenységét. A programozási munka, így az Operatív Program készítésénél is figyelembe vettük a területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek tartalmi követelményeiről szóló 18/1998. (VI. 25.) KTM rendeletet. Ezen kívül az Operatív Program szerkezeti és tartalmi elemeiben követi az Európai Unió Tanácsának a Strukturális Alapok általános szabályozásáról szóló 1260/1999 Rendeletében foglaltakat (Council Regulation /EC/ No 1260/1999), és a Strukturális Alapokra vonatkozó tervekről és programozási dokumentumokról szóló Vademecum (The New Programming period : methodological working papers, Vademecum for Structural Funds Plans and Programming Documents) figyelembevételével készült. Ezen kívül felhasználtuk a Phare Program támogatásával ban készült Irányelvek A programok intézkedéseinek kidolgozásához és a program-kiegészítők összeállításához című kézikönyv (KTK Irányító Hatóság, Nemzeti Fejlesztési Terv és EU Támogatások Hivatala, Miniszterelnöki Hivatal) módszertani, elvi útmutatásait is. Mindezeket követően igyekeztünk további olyan kiegészítéseket is alkalmazni, amelyek a fent leírt pályázási tevékenységet is megkönnyítik. Operatív Program 9

10 IV. kötet: Operatív Program A JÖVŐKÉP ÉS A STRATÉGIAI PROGRAM ÖSSZEFOGLALÁSA 2.1. A Kiskőrösi kistérség jövőképe A Kiskőrösi kistérség hosszú távon képes lesz sikeresen bekapcsolódni a kistérségek közötti fejlesztési versenybe, és ott megállni a helyét. Versenyképességét a rendkívül jó természeti adottságainak hasznosítására alapozza. Sikerül megtalálnia mindazokat az egyedi tevékenységi, hasznosítási módokat (turizmus, agrárgazdaság, és ezeket kiszolgáló ipar, logisztika), és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokat, amelyek révén megőrzi és a gazdasági életben tudatosítja ezt a kincsét, miközben mégsem hagyja kihasználatlanul. Ez a természeti adottságok hasznosítására alapozott versenyképesség képezi majd lakossága jólétének, a jelenleginél jóval magasabb életszínvonalának is alapját. Ennek részét képezi az innovatív agrárgazdaság megteremtése, amely a termelők, vállalkozók összefogásával, valamint a rendelkezésre álló támogatások kihasználásával lesz versenyképes. A természeti adottságokra alapozott, átgondolt, jól megszervezett turisztikai programok megvalósításával, a turistákat kiszolgáló szállás- és vendéglátóhelyek mennyiségi és minőségi kibővítésével az idegenforgalom meghatározó gazdasági szegmenssé növi ki magát. A pozitív gazdasági változások elképzelhetetlenek a lakosság aktív részvétele nélkül, ezért a kistérség olyan fejlesztési politikát folytat, amely által lakosságát aktivizálni tudja, amely révén kialakul az erős térséghez való kötődés, lokálpatriotizmus. Ennek részét képezi az a gondoskodó térségi fejlesztési tevékenység, amely egyrészt lehetőséget biztosít a térségi humánerőforrás számára, hogy magát a munkaerőpiacon hátrányosabb helyzetű rétegből, értékes munkaerővé formálja, miközben számos tevékenységen keresztül ösztönzi is arra, hogy ne csak kihasználja ezeket a felkínált lehetőségeket, de ki is fejezze igényeit, elképzeléseit, kommunikáljon a fejlesztéspolitika szereplőivel, és maga is részévé váljon a megvalósításnak. Hosszú távon a kistérség fel tud mutatni egy a munkaerőpiac kihívásainak megfelelő, korszerű oktatási-képzési struktúrát, amely kiegészülve a magasabb szintre emelt egészségügyi ellátással, és az idegenforgalmi fejlesztéseknek is köszönhető társadalmikulturális élet gazdagságával, a növekvő munkalehetőségekkel, már elegendő lesz ahhoz, hogy lakosságát nem csak megtartsa, de összetételét is kedvező módon változtassa. A gazdasági változásokat nem csak a humánerőforrás fejlesztése alapozza meg, de a megcélzott tevékenységek végzését alátámasztó infrastruktúra minél magasabb szinten való biztosítása. A térség először pótolja azokat a közműhiányokat, amelyek gyors beavatkozást kívánnak, miközben hozzáfog a lakosság igényeinek kiszolgálásán túlmutató befektetői környezet, vállalkozási igények kielégítéséhez. Hosszú távon megjelennek az innovatívnak számító, az információs társadalom, e-gazdaság alapjait megteremtő infrastruktúrák, szolgáltatók, melyek nagyot lendítenek a térség (Dél-Alföldön túlmutató) versenyképességén. A kistérség települései egyediségükben jól elkülönülnek, minden település megtalálja a kistérségen belüli helyét. Ezek a szerepkörök kiegészítik egymást, ezáltal biztosított, hogy minden településről minden szolgáltatás könnyen elérhető. A lakosság igényeinek magas színvonalon történő kielégítését a települések közötti és egyéb partnerségi kapcsolatok teszik lehetővé, amely költség-hatékony megoldásokat, és közösen megfogalmazott, hatásában és volumenében nagyobb közös projekteket eredményez. Ezek megvalósítását segíti a települések és a lakosság közötti párbeszéd fejlődése, a folyamatos kapcsolattartás kiépülése az egyes települési, és az új térségi kommunikációs csatornákon keresztül. Ezzel egy újabb lakossági igényt is sikerül kielégíteni. A társulás munkaszervezetének kiépítése nélkülözhetetlen a vállalt területfejlesztési, oktatási, szociális, egészségügyi feladatok ellátásához. A közös tulajdonosi szemléletű gazdálkodási tevékenység hozzájárul a társulás bevételeinek növeléséhez, megteremti a hitelképességet, és a pályázatokhoz szükséges önerőt. A kialakuló regionális-kistérségi központú államigazgatási rendszer biztosítja a kistérség érdekeinek érvényesítését, és új alapokra helyezi a települések közötti együttműködést. Operatív Program 10

11 2.2. A Stratégiai Program áttekintése I. VERSENYKÉPES GAZDASÁGI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA II. HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA III. LAKOSSÁGMEGTARTÓ KÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE, A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA IV. AZ INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS A KÖRNYEZETMINŐSÉG JAVÍTÁSA V. A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE I.1. Innovatív agrárgazdaság kialakítása I.1.1. Biotermesztés, ökogazdálkodás meghonosításáanak elősegítése I.1.2. A feldolgozottsági szint növelése, piaci lehetőségek felmérése I.1.3. Alternatív mezőgazdasági termelés elterjesztésének támogatása I.I.4. A hagyományos, ún. tanyagazdálkodás tevékenységeinek a turizmushoz kapcsolása I.I.5. A gazdálkodók kapcsolatépítésének elősegítése, mezőgazdasági fórumok működtetése agrárpályázati tanácsadó részvételével I.2. A versenyképes KKV-k fejlődési lehetőségeinek elősegítése I.2.1. A kistérség vállalkozásbarát gazdaságpolitikájának kidolgozása I.2.2. Inkubátorház(ak) működtetési feltételeinek megteremtése I.2.3. Hatékony vállalkozói fórumok szervezése I.2.4. Vállalkozói fejlesztés és pályázati ügyek kistérségi segítése I.2.5. A kis- és középvállalkozásokat segítő információs pont létrehozása és működtetése I.3. A természeti adottságokra alapozott turizmus fejlesztése I.3.1. Az egész térséget érintő programok megvalósításának elősegítése I.3.2. Természethez, vad- és halgazdálkodáshoz kötődő turizmus formáinak fejlesztése és összehangolása I.3.3. Hagyományőrzéshez kapcsolódó turizmus formáinak fejlesztése és összehangolása (bor- és gasztronómiai turizmus, kézművesség) I.3.4. Tanyasi turizmus és különböző formáinak fejlesztése I.3.5. Gyógyturizmus fejlesztési lehetőségeinek felmrése II.1. A modern munkaerőpiac kihívásainak való megfeleléshez szükséges szemléletváltás elősegítése, a vállalkozói kultúra fejlesztése II.1.1. Tanácsadói szolgálat kialakítása (az I. pontban megfogalmazott információs pont másik fő feladataként) II.1.2. Vállalkozói ismeretek fejlesztésének programja II.2. A képzési struktúrának a versenyképességet szolgáló igényekhez igazítása II.2.1. Az új vállalkozások munkaigényét követő, versenyképes oktatási fejlesztési stratégia kidolgozása kistérségi szinten II.2.2. Új vállalkozások munkaigényét követő átképzési rendszer kialakítása II.2.3. Oktatási fórum az alap- és középfokú oktatási képzés struktúrájának összehangolására II.2.4. Oktatási fórum a középfokú oktatási intézmények és a munkaadók között II.3. Foglalkoztatási program II.3.1. Foglalkoztatást elősegítő tevékenységek koordinációja II.3.2. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása II.3.3. Hátrányos helyzetű emberek képzése és foglalkoztatása, foglalkoztatásának javítása II.3.4. Mezőgazdasági munkanélküliek átképzésének programja III.1. Társadalmi konfliktusok, roma kérdés kezelése, társadalmi befogadás elősegítése III.1.1. Kistérségi szociális térkép elkészítése III.1.2. Romák problémáit kezelő program kidolgozása III.1.3. Társadalmi befogadás elősegítésének programja III.1.4. Szociális területen dolgozó szakemberek képzési és foglalkoztatási programja III.1.5. A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése III.2. A lakosság kistérséghez való kötődésének, identitástudatának erősítése III.2.1. Lakossági rendezvények kezdeményezése és támogatása III.2.2. Rendszeres vállalkozói, lakossági fórumok III.2.3. A civil szervezetek fejlesztésekbe való bevonása a támogatási rendszeren keresztül III.2.4. Belső marketing kialakítása III.2.5. Helyi média-program III.3. Alapszolgáltatások fejlesztése, komfortos kistérség kialakítása III.3.1. Tanyavédelmi program beindítása a kistérségben III.3.2. Egészségügyi ellátás fejlesztése III.3.3. Szociális ellátás fejlesztése III.3.4. Közbiztonság helyzetének javítása IV.1. Út, vasút és közmű-fejlesztések, korszerűsítések programja IV.1.1. Szakértői előkészítő tevékenység a térséget érintő főutakon települési elkerülő szakaszok kiépítése érdekében IV.1.2. A hiányzó településközi összekötő utak kiépítése IV.1.3. Kistérségi együttműködés a belés külterületi utak kiépítésében, üzemeltetésében, fenntartásban és felújításában IV.1.4. A kerékpárút-hálózat fejlesztése IV.1.5. Vasútfejlesztés (Budapest- Kelebia vonal felújítása, Kiskőrös Kecskemét keskeny nyomközű vasút jövőjének rendezése) IV.2. Informatikai fejlesztések IV.2.1. ADSL Internet hálózat kiépítésének programja IV.2.2. Kistérségi Teleház fejlesztési és bővítési program IV.2.3. E-közigazgatás fejlesztési lehetőségei IV.3. KKV-k fejlődéséhez szükséges alapinfrastruktúra biztosítása IV.3.1. Kistérségi ivóvízminőség javító program IV.3.2. KKV szektor infrastrukturális igényeinek felmérése IV.3.3. Komplex külterületi alapinfrastruktúra fejlesztési program készítése IV.3.4. Villamosenergia-hálózat fejlesztési program készítése IV.3.5. Vezetékes gázellátás növelését elősegítő program V.1. A Társulás kommunikációs tevékenységének javítása, a kommunikációs csatornák kiépítése és működtetése V.1.1. A térségmarketing stratégia kidolgozása V.1.2. A működést biztosító személyi feltételek biztosítása, a térségmenedzserek továbbképzése V.1.3. A működést biztosító tárgyi feltételrendszer továbbfejlesztése V.2. Partnerségi kapcsolatok fejlesztése a kistérségben V.2.1. A Társulás tagjai közötti hatékony koordináció elősegítése térségi és mikro-térségi szinten (Kistérségi szolgáltató típusú tevékenységek kialakítása) V.2.2. Több települést érintő projektek generálásának programja V.2.3. Külföldi testvértelepülésekkel való meglévő kapcsolat ápolása, gazdasági útra való terelése térségi szinten V.2.4. Partnerségi kapcsolatok erősítése a kistérség köz- és magánszereplői között V.3. A működéshez és fejlesztésekhez szükséges intézményrendszer kialakítása V.3.1 A kistérség intézményi hátterének megerősítése egy területfejlesztési és szolgáltató kistérségi iroda létrehozásával a hosszú távú, hatékony működés követelményeinek figyelembe vétele mellett V.3.2. Hosszú távú összefogás és koordináció a forrásszerzésben közös adóbehajtás, közös pályázati alap létrehozása, közös gazdasági vállalkozások. V.3.3. Az önkormányzatok által egyeztetett, tulajdonosi szemléletű vagyongazdálkodás megvalósítása, az intézményrendszer racionalizálása Operatív Program 11

12 I. VERSENYKÉPES GAZDASÁGI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA II. HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS ÉS A FOGLALKOZTATÁSI HELYZET JAVÍTÁSA III. LAKOSSÁGMEGTARTÓ KÉPESSÉG ERŐSÍTÉSE, A LAKOSSÁG ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA IV. AZ INFRASTRUKTURÁLIS ELLÁTÁS FEJLESZTÉSE ÉS A KÖRNYEZETMINŐSÉG JAVÍTÁSA V. A TÁRSULÁS INTÉZMÉNYI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE I.3.6. A nemzetközi kapcsolatokra alapozott turizmus ( csere-üdültetés ) I.3.7. Turisztikai fejlesztési fórumok szervezése a települések bevonásával I.3.8. Kistérségi turisztikai kiadványok készítése I.4. Az agrárgazdaság és a turizmus igényeit szolgáló ipar és logisztikai szolgáltatások megtelepedésének elősegítése I.4.1. A meglévő ipari telephelyek/területek megtöltésének programja I.4.2. Potenciális befektetőkkel való kapcsolatfelvétel I.4.3. A kistérség logisztikai és feldolgozóipari szerepkialakításának felülvizsgálata I.4.4. A kistérség turisztikai programjához illeszkedő szolgáltató ipar programja IV.4. A települési megjelenések javítása, település-szépítések IV.4.1. A tanyás térségeknek, mint kultúrtájak fejlesztésének elősegítése tájépítészeti módszerekkel IV.4.2. Fautánpótlások megvalósítása, és egyéb zöldfelületi állapot javítását szolgáló tevékenységek IV.4.3. Játszóterek, további parkok és rekreációs célú területek kialakításának programja IV.4.4. Műemlék és egyéb védendő épületek, régészeti lelőhelyek rendbehozatalának és az egyedi tájértékek kataszterezésének programja IV.4.5. A környezeti nevelés, tudatformálás programja IV.5. A hatékony környezet- és természetvédelmet megalapozó intézkedések IV.5.1. Kistérségi környezetvédelmi program készítése IV.5.2. Kistérségi környezetvédelmi információs rendszer létrehozása IV.5.3. A potenciális szennyezőforrások részletes felmérése IV.5.4. A Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása és vízpótlása régiós programban való részvétel, együttműködés IV.5.5. Erdőtelepítés, az őshonos fafajokkal borított erdőterület növelésének programja IV.5.6. A természeti területek fenntartásában, bemutatásában való közreműködés IV.5.7. A környezetkímélő mezőgazdasági tevékenységek elősegítése, kistérségi agrárkörnyezetgazdálkodási program készítése Operatív Program 12

13 IV. kötet: Operatív Program AZ OPERATÍV PROGRAMOK BEMUTATÁSA I. VERSENYKÉPES GAZDASÁGI SZERKEZET KIALAKÍTÁSA I. Versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása I.1. Innovatív agrárgazdaság kialakítása A programok kiválasztásának indoklása: Az innovatív agrárgazdaság kialakítása című stratégiai célon belül az I.1.2-es, az I.1.3-as és az I.1.5-ös programok kerültek kiválasztásra operatív szintre, vagyis ezek megvalósítását indokolt rövid távon elkezdeni. Ezek céljai ugyanis prioritást élveznek az országos programok között is, illetve mindenképpen szükségesek a teljes stratégiai cél, illetve célcsoport megvalósulásához. Az innovatív agrárgazdaság kialakításának célcsoportja a mezőgazdasági vállalkozások köre. A program megvalósítása feltételezi a piaci lehetőségek felmérését, az alternatív mezőgazdasági termelés elterjesztésének segítését, valamint a gazdálkodók közötti együttműködést, kapcsolatépítést elősegítő folyamatos tájékoztatók tartását, valamint tanácsadást. A Fejlesztési Koncepcióban és a Stratégiai Programban javasolt operatív programok közül ezek a táblázatban kék színnel jelöltek. A versenyképes agrárium kialakítása stratégiai célcsoporton belül a kiemelt három operatív programnak közös a célcsoportja, illetve a megvalósítás kedvezményezettjei. Mindegyik operatív program a kistérségben működő, mezőgazdasági vállalkozást és az általuk foglalkoztatottakat (családtagok, alkalmazottak) kívánja előnyösebb helyzetbe hozni. Ssz. Operatív programok Ütemezés I.1.1. Biotermesztés, ökogazdálkodás meghonosításának elősegítése A feldolgozottsági szint növelése, piaci lehetőségek I.1.2. felmérése I.1.3. I.1.4. I.1.5. Alternatív mezőgazdasági termelés elterjesztésének támogatása A hagyományos, ún. tanya-gazdálkodás tevékenységeinek a turizmushoz kapcsolása Gazdálkodók kapcsolatépítésének elősegítése, mezőgazdasági fórumok működtetése agrárpályázati tanácsadó részvételével Becsült költség (ezer Ft) /év /év /év /év /év Operatív Program 13

14 IV. kötet: Operatív Program célcsoport: célok: Stratégia célcsoport I.1. indoklás, kapcsolódás a stratégiához Kapcsolódás más programokhoz Stratégiai program megnevezése: Mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozó vállalkozások, kistermelők és háztáji gazdaságok, illetve a kistérség és lakossága érintett lakosok száma Kb I. Versenyképes gazdasági szerkezet kialakítása Innovatív agrárgazdaság kialakítása földrajzi terület: sorszám: Indikátorok: eredményindikátorok hatásindikátorok Mezőgazdasági területek, illetve a mezőgazdasági művelésre alkalmas területek, illetve közvetve a teljes kistérség. A helyi agrárszféra által beadott pályázatok száma és azok eredményessége Mezőgazdaságban dolgozók száma Mezőgazdasági fórumok száma és az ott résztvevők nagysága Összefogásban megvalósított mezőgazdasági programok száma A gazdálkodás jövedelmezőségének növekedése A termékek helyi feldolgozottsági szintje Termelési szerkezet módosul a helyi lehetőségekhez igazodva A termékek helyi feldolgozottsági szintje emelkedik A gazdálkodók közötti összefogás erősödik Mezőgazdasági fórumok kerülnek megrendezésre A mezőgazdasági vállalkozók körében nő a pályázási kedv A mezőgazdaság minden település esetében hagyományosan meghatározó ágazat, viszont a jövedelemtermelő képessége az elmúlt években számottevően romlott. Ahhoz, hogy a mezőgazdaság ismét a gazdaság húzóágazata legyen, új termékek előállítására kell áttérni, amelyek jobban értékesíthetők, illetve szükséges megtalálni azokat a helyi adottságokra épülő kitörési pontokat, amelyek a mezőgazdaság hosszú távú életben maradását hordozzák. Mindezt segíti az innováció átvétele, innovatív módszerek, termékek meghonosítása. I.2. A versenyképes KKV-k fejlődési lehetőségeinek biztosítása I.4. Az agrárgazdaság és a turizmus igényeit szolgáló ipar és logisztikai szolgáltatások megtelepedésének elősegítése II.1. A modern munkaerőpiac kihívásainak való megfeleléshez szükséges szemléletváltás elősegítése, a vállalkozói kultúra fejlesztése Operatív Program 14

15 IV. kötet: Operatív Program IV.1.Út, vasút és közműfejlesztések, korszerűsítések programja IV.5. A hatékony környezet- és természetvédelmet megalapozó intézkedések V.2. Partnerségi kapcsolatok fejlesztése a kistérségben Operatív Program 15

16 IV. kötet: Operatív Program kapcsolódás magasabb szintű tervekhez A program megvalósításáért felelős szervezet: Nemzeti Fejlesztési Terv AVOP, GVOP, KIOP Dél-Alföldi Régió Területfejlesztési Koncepciója Dél-Alföldi Régió Akcióterve Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója Kiskőrös és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Agrárstruktúra- és Vidékfejlesztési Programja Kiskőrös kistérség agrárstruktúra- és vidékfejlesztési programja (felülvizsgálat) A Dél-alföldi Régió Agráripari Vertikumépítést Szolgáló Operatív Programja Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Partnerek: Mezőgazdasági vállalkozók, szövetkezetek, őstermelők Befektetők Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara felelős személy: kistérségi elnök FVM Vidékfejlesztési Irodák cím: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1. Falugazdász telefonszám: 06-78/ / MVH Bács-Kiskun Megyei Kirendeltsége fax: 06-78/ Agrárpályázati tanácsadó Forrásigénye és a források megoszlása évek szerint, ezer Ft Operatív programok Összesen Következő három év A feldolgozottsági szint I.1.2. növelése, piaci lehetőségek felmérése I.1.3. I.1.5. Alternatív mezőgazdasági termelés elterjesztésének támogatása Gazdálkodók kapcsolatépítésének elősegítése, mezőgazdasági fórumok működtetése agrárpályázati tanácsadó részvételével Operatív Program 16

17 IV. kötet: Operatív Program I.1.2. A feldolgozottsági szint növelése, piaci lehetőségek felmérése 1. A program kedvezményezettje, célcsoportja, illetve célcsoportjai, vagyis kiken kíván a projekt segíteni, kiket, illetve milyen tevékenységüket támogatja, segíti. A program kedvezményezettjei elsősorban a kistérségben működő mezőgazdasági vállalkozók, vállalkozások, valamint az agrárszektorral kapcsolatban lévő egyéb gazdasági, szolgáltató vállalkozások. A térségben közel vállalkozás működik, amelyből a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és halászati vállalkozások száma meghaladja a 100-at. Ezek a vállalkozások jórészt egyéni vállalkozás formájában működnek. 2. A program rövid összefoglalása, tartalma: A Társulás feladata, hogy ösztönözze a kistérségben előállított mezőgazdasági termékek feldolgozottsági szintjének növelését ismeretek, információk átadásával, az innováció terjedésének elősegítésével, saját kapcsolatrendszerének felhasználásával. Továbbá fontos egy adatbázis létrehozása az új, helyben nagyobb feldolgozottságú termékek piaci, értékesítési lehetőségeiről. A Társulás feladata az információk, adatok gyűjtése interneten, illetve mezőgazdasági vállalkozók személyes megkeresésén keresztül, az agrárkamara és kapcsolódó szakmai szervezetekkel való együttműködés kialakításának felhasználásával. 3. A program közvetlen célja: A feldolgozottsági szint növelésével és az új termékek piaci lehetőségeiről való tájékozódással (adatbázis összeállítása) a kistérségben megtermelt, ill. feldolgozott mezőgazdasági termékek jobban eladhatóvá válnak, s ezáltal nő a mezőgazdaság jövedelmezősége, csökken a termelők helyzetének bizonytalansága. A közvetlen cél, hogy a jelenleg helyben megtermelt mezőgazdasági termékek ne közvetlenül a termelés után kerüljenek piacra, hanem minél magasabb szinten kerüljenek helyben feldolgozásra, új termékek kerüljenek előállításra, és ezt követően kerüljön sor az értékesítésre minél nagyobb hozzáadott érték után. 4. A program szükségességének indoklása: A mezőgazdasági termékek feldolgozottságával arányosan növekszik értékesíthetőségük. Ezért a térségi termékek értékesíthetőségének növelése érdekében szükséges egy gyümölcsfeldolgozó üzem létesítése, amely a kistérségben lévő gazdáktól felvásárolhatja a megtermelt gyümölcsöket és feldolgozza azokat, például gyümölcslé, aszalt gyümölcs, stb. termékekké, amelyek a nemzetközi piacon is érdeklődésre tartanak számot, versenyképes terméket jelentenek. A Társulás ösztönözni, elősegíteni tudja ennek megvalósulását. A feldolgozottsági szint növelésével új munkahelyek teremtődnek meg, növekszik a térség mezőgazdaságának versenyképessége, továbbá magasabb jövedelmezőséget lehet elérni a magasabb hozzáadott érték révén. Operatív Program 17

18 IV. kötet: Operatív Program A program eredménymutatói: Mezőgazdaságban dolgozók száma A gazdálkodás jövedelmezősége A termékek helyi feldolgozottsági szintje Megjelent új termékek száma Az értékesítési piac bővülése Gazdasági, értékesítési kapcsolatok száma 6. A program hatásmutatói: A termékek helyi feldolgozottsági szintje emelkedik A mezőgazdaság helyzete stabilizálódik Az ágazatból élők életkörülményei javulnak A jövedelmezőség emelkedik 7. A menedzsment összetétele: programmenedzser: programasszisztens: adminisztratív munkatárs: pénzügyi munkatárs: egyéb: 8. Megvalósításba bevont partnerek és feladataik: Partner, vagy partnerszervezet Mezőgazdasági vállalkozók, szövetkezetek, őstermelők Befektetők Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara FVM Vidékfejlesztési Irodák Falugazdász Vállalt feladat Együttműködés Feldolgozóipari egységek létesítése Szakmai segítségnyújtás Szakmai segítségnyújtás Kapcsolattartás és tanácsadás Operatív Program 18

19 9. A program cselekvési és ütemterve, finanszírozása: Progra m száma Tevékenység (projekt, akció, intézkedés) A tevékenység tartalmának ismertetése Tevékenység eredménye Megvalósításért felelős szervezet Megvalósítás kezdete és vége (év, hónap) saját hitel Forrásigény (ezer Ft) támogatás egyéb össz Piaci lehetőségek felmérése 2. Vállalkozói fórumok, tájékoztatások megtartása 3. Honlap és adatbázisrendszer működtetése Információk, adatok gyűjtése Interneten, mezőgazdasági vállalkozók személyes megkeresésén keresztül, szakmai szervezetek bevonásával. Szakértők felkeresése a tájékoztatók, előadások megtartására * Vállalkozók értesítése a fórumról (pl. hirdetmények útján). Terem, ellátás biztosítása a tájékoztatók, fórumok megtartásához. A tevékenységet segítő honlap és adatbázisrendszer kialakítása a társulás munkaszervezeténél, az adatok felvitele és folyamatos frissítése Adatbázis az új termékek piaci lehetőségeiről Megtartott vállalkozói tájékoztatások, fórumok Működő honlap és adatbázisrendszer, amely folyamatos segítséget nyújt a gazdaság számára tevékenységük változtatásához, gazdasági kapcsolatrendszerük szélesítéséhez. * Bács-Kiskun Megyei Agrárkamarától és FVM Vidékfejlesztési Irodákból szakértők. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás júl dec jan dec jan dec júl dec Operatív Program 19

20 IV. kötet: Operatív Program A program becsült költségei: I.1.2. program Kiadások, költségek év (július-) Összes költség év év Összes költség Összes költség év (-július) Összes költség Összes költség I. Személyi jellegű költségek Bérek, bér jellegű költségek, és járulékok Útiköltség, ellátmány/napidíj, szállás Képzési költségek II. Beszerzések Eszközbeszerzések Szolgáltatások igénybevétele III. Adminisztratív költségek Pénzügyi, banki költségek Jogi költségek IV. Rendkívüli tartalék V. Projekt összes közvetlen költsége (I+II+III+IV) VI. Rezsi, közvetett költségek Projekt teljes költségvetése (V+VI) A program kapcsolódása más programokhoz: Program száma I.1.5. I.2.3. I.4.3. IV.1. Kapcsolódó programok, projektek Gazdálkodók kapcsolatépítésének elősegítése, mezőgazdasági fórumok működtetése agrárpályázati tanácsadó részvételével Hatékony vállalkozói fórumok szervezése A kistérség logisztikai és feldolgozóipari szerepkialakításának felülvizsgálata Út, vasút és közműfejlesztések, korszerűsítések programja Megvalósítandó közös cél Mezőgazdasági vállalkozók ismereteinek bővítése, tájékoztatása Vállalkozások tájékoztatása, ismeretek bővítése A helyi feldolgozottsági szint növelése. A potenciális vevőkkel való kapcsolatfelvétel elősegítése A kapcsolat értelmezése, szinergia Az I.1.2. program tájékoztatási része megvalósulhat az I.1.5. program keretében is. Az I.1.2. program tájékoztatási része megvalósulhat az I.2.3. program keretében is. A felülvizsgálat során kiderülhet, hogy hol érdemes és mire feldolgozóipart létrehozni. Könnyebb potenciális vevőkkel kapcsolatot kiépíteni, amennyiben a kistérség infrastruktúrája Operatív Program 20

21 IV. kötet: Operatív Program megfelelő színvonalú. Operatív Program 21

22 IV. kötet: Operatív Program A program illeszkedése magasabb szintű tervekhez: A tervezés szintje Kistérség(ek): Kiskőrös kistérség agrárstruktúraés vidékfejlesztési programja Megye: Bács-Kiskun Megye Területfejlesztési Koncepciója Régió: A Dél-alföldi Régió Agráripari Vertikumépítést Szolgáló Operatív Programja Ország: NFT AVOP Program, alprogram, intézkedéscsoport megnevezése Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése, különös tekintettel a (szőlő és gyümölcs ágazatra) kertészeti termékekre Komplex gazdaságfejlesztés alkalmazása, különös tekintettel a korszerű vertikumú mező- és élelmiszergazdaságra A feldolgozottsági szint, a hozzáadott érték növelését, a termék választék bővítését, új termékek kifejlesztését szolgáló fejlesztések Mezőgazdasági termékek feldolgozásának és értékesítésének fejlesztése (Kódszám: 2.1) 13. A program fenntarthatósága: a, pénzügyi szempontból: Célja Kertészeti ágazatok jövedelemtermelő képességének javítása, feldolgozás és értékesítési csatornák közötti kapcsolatok kiépítése, korszerű termékfeldolgozó kapacitás kiépítése. Versenyképesebb mezőgazdasági megteremtése a megyében. A mezőgazdasági termelés és feldolgozás jövedelmezőségének növelése, a termékek piaci értékesítési lehetőségeinek javítása. Célja többek között az új, magasabb feldolgozottságú, innovatív termékek előállítására irányuló fejlesztések támogatása. A kapcsolat értelmezése, szinergia A kistérségi programban is megjelenik a feldolgozottsági szint növelése. Minél nagyobb egy termék feldolgozottsági szintje, annál jobban értékesíthető, s ezáltal versenyképesebb. A régiós programban is megjelenik a feldolgozottsági szint növelésének fontossága. A feldolgozottsági szint növelése megjelenik az országos programban is. A Társulás határozatban kötelezi magát arra, hogy a programot a három év letelte után is fenntartja saját erőből megvalósítva. A vállalkozói tájékoztatások igény szerinti megtartását, ahol előadások és információk hangzanak el, valamint a vevőkapcsolatok kiépítését, évi Ft-ból valósítja meg. b, intézményi szempontból: A Társulás munkaerő-kapacitása növekedni fog a közeljövőben, és így az új munkaerő, illetve az egyes önkormányzatok fogják a program fenntartását intézményi szempontból biztosítani az operatív időszak után is. Operatív Program 22

23 IV. kötet: Operatív Program Horizontális elveknek való megfelelés: Az esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítése a projekt során: A Társulás követendő célként határozza meg maga számára, hogy minden vállalkozót, céget értesít a tájékoztatások helyéről, időpontjáról. A Társulás vállalja, hogy lehetőségeihez mérten mindenkinek egyaránt biztosít kedvezményeket. Valamint minden vállalkozó részére kiszolgáltatja a felkutatott vevői kapcsolatot. A környezeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése: A Társulás a program megvalósítása során mindenképpen szem előtt tartja, hogy a programban csak olyan vállalkozói, befektetői célok fogalmazódjanak meg, amelyek nem sértik meg a környezet védelmét, amelyek környezet- és természetbarátok. 15. A monitoring tevékenysége: Mutató A tartott vállalkozói tájékoztatások száma A tájékoztatásokon résztvevők nagysága Újonnan kiépített vevőkapcsolatok száma Feldolgozottság növelését szolgáló beruházások száma Mezőgazdaságban dolgozók száma A gazdálkodás jövedelmezősége A termékek helyi feldolgozottsági szintje Megjelent új termékek száma Az értékesítési piac bővülése Gazdasági, értékesítési kapcsolatok száma Adatforrás Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás A települések önkormányzatai különkülön A települések önkormányzatai különkülön A települések önkormányzatai különkülön Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás, illetve a települések önkormányzatai A települések önkormányzatai különkülön Gyűjtés módja és gyakorisága Kimutatás készítése A rendezvény megtartása után Helyi önkormányzatok kimutatásai alapján Helyi önkormányzatok kimutatásai alapján Helyi önkormányzatok kimutatásai alapján Helyi önkormányzatok kimutatásai alapján Helyi önkormányzatok kimutatásai alapján Felelőse Programmenedzser Programasszisztens Programmenedzser Programmenedzser Programmenedzser Programmenedzser Programmenedzser KSH Adatgyűjtés Programasszisztens KSH Adatgyűjtés Programasszisztens Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás Kimutatás készítése Programasszisztens Operatív Program 23

24 IV. kötet: Operatív Program I.1.3. Alternatív mezőgazdasági termelés elterjesztésének támogatása 1. A program kedvezményezettje, célcsoportja, illetve célcsoportjai, vagyis kiken kíván a projekt segíteni, kiket, illetve milyen tevékenységüket támogatja, segíti. A program kedvezményezettjei elsősorban a térségbeli mezőgazdasági vállalkozók, vállalkozások. Azon belül is azok a vállalkozások, akik fogékonyak az újításra, valamint rendelkeznek alternatív növénytermesztésre alkalmas területtel, s valamennyi indulótőkével is. 2. A program rövid összefoglalása, tartalma: A Társulás elsődleges feladata, hogy elősegítse az innovatív mezőgazdaság kialakítását azáltal, hogy támogatja a mezőgazdasági termékpaletta szélesítését, új, versenyképesebb termékek előállítását. Ennek egyik programja az alternatív mezőgazdasági termelés elterjesztésének támogatása. Az alternatív mezőgazdaság megfelelő talajgazdálkodást, tápanyag- utánpótlást, vetésforgót, elfelejtett kultúrák termesztését, gyengébb területek hasznosítását és fejlettebb állattenyésztést is jelent. A Társulás feladata, hogy ezen új mezőgazdasági termékek termesztését információkkal, tevékenységével támogassa, a gazdákat tájékoztassa ezek lényegéről, előnyeiről, ajánlásokat fogalmazzon meg az új termények, termékek körére, marketing tevékenységek folytatására, stb.. Ezeket fórumok, folyamatos konzultációk tartásával, valamint kedvezmények nyújtásával (azon vállalkozók részére, akik sikeresen elindítják az alternatív mezőgazdasági termelést) tudja elérni. 3. A program közvetlen célja: A program közvetlen célja, hogy a Kiskőrösi kistérség területén támogassa az alternatív mezőgazdasági termelés elterjedését, információkkal, támogatási rendszer alkalmazásával (nem pénzbeni támogatás) segítse az agrárvállalkozókat az új, versenyképesebb termelési módok átvételére, gyakorlására. 4. A program szükségességének indoklása: A mezőgazdaság a kistérség minden települése esetében hagyományosan meghatározó ágazat, viszont a jövedelemtermelő képessége az elmúlt években számottevően romlott. A kistérségben mindenképpen szükséges megtalálni azokat a helyi adottságokra épülő kitörési pontokat, amelyek a mezőgazdaság hosszú távú életben maradását hordozzák. Ilyen lehetőség rejlik az alternatív mezőgazdasági termelési módok bevezetésében. Ezáltal szélesebb körű, versenyképesebb termékszerkezet alakul ki a mezőgazdaságban, melynek hatására nő az ágazat jövedelemtermelő képessége, s ezáltal a lakosság életszínvonala. Az alternatív mezőgazdaság a nagymértékű és drága kemizálás helyett magasabb fokú gépesítést, a mag- és gumócsávázó gépeket a legmodernebb növényápoló és betakarító gépeket helyezi előnybe. Ezzel a talaj jobb hasznosítását, a környezetterhelés csökkenését, valamint versenyképesebb termékek előállítását érhetik el a kistérségben. Operatív Program 24

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Algyő TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Koncepció és Stratégiai Program 2004. április Terra Studio Kft. 1094 Budapest, Angyal u. 7/A. Tel: 456 50 90; fax: 456 50 99; E-mail: terra95@hu.inter.net; www.terra-studio.hu

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

Térségi fejlesztési tanácsok

Térségi fejlesztési tanácsok Térségi fejlesztési tanácsok A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5 -a a fejlesztési régiót egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére II. kötet FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS Kósa Beatrix VEZETŐ

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) I. Helyzetelemzés II. Koncepció Kidolgozó: Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova Kft. 3300.

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bács-Kiskun 2020 BÁCS-KISKUN MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA II. JAVASLATTEVŐ FÁZIS Kecskemét 2013 Tartalom 1. A MEGYE JÖVŐKÉPE... 3 2. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK ALAPELVEI... 6 3. A MEGYE FEJLESZTÉSÉNEK

Részletesebben

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója

ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója ENYING város Integrált Településfejlesztési Stratégiája és Településfejlesztési koncepciója TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek

7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek 7. FEJEZET Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT), az operatív programok, pályázati lehetőségek Ebben a fejezetben az Olvasó megismerkedhet az Új Magyarországi Fejlesztési Terv célrendszerével, az

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 320-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása ELŐTERJESZTŐ: dr.

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület 2014-2020 Hagyomány és fejlődés, hogy az unokáink is megláthassák Tartalomjegyzék 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 II. CÉLRENDSZER ÉS TERVEZÉSI MÓDSZERTAN...5. 1. A helyzetfeltárás célja...5. 2. A tervezés módszertana...

TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 II. CÉLRENDSZER ÉS TERVEZÉSI MÓDSZERTAN...5. 1. A helyzetfeltárás célja...5. 2. A tervezés módszertana... TARTALOMJEGYZÉK I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 II. CÉLRENDSZER ÉS TERVEZÉSI MÓDSZERTAN...5 1. A helyzetfeltárás célja...5 2. A tervezés módszertana...6 III. TERVELŐZMÉNYEK...7 3. Az Átfogó Fejlesztési Terv...7

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY

Püspökladány Város. Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY Püspökladány Város Akcióterületi Terve (ATT) PÜSPÖKLADÁNY 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság igazolása...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a HVS felülvizsgálati folyamatának és tartalmának rövid összegzése. Felidézi a HVS hez megfogalmazott Jövőképet, majd röviden indokolja a felülvizsgálat szükségességét,

Részletesebben

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM

HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAM HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS STRATÉGIAI PROGRAMJA --- STRATÉGIAI PROGRAM 2006. MÁRCIUS 20. (AKTUALIZÁLVA: 2006. AUGUSZTUS 31.) HAJDÚ-BIHAR MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

A Füzesabonyi Kistérség Komplex Terület- és Településfejlesztési Koncepciója

A Füzesabonyi Kistérség Komplex Terület- és Településfejlesztési Koncepciója Tarnaszentmária Verpelét Feldebrő Aldebrő Tófalu Szihalom Kápolna Füzesabony Mezőszemere Kompolt Kál Dormánd Egerfarmos Nagyút Mezőtárkány Besenyőtelek Poroszló Sarud Újlőrincfalva A Füzesabonyi Kistérség

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 813/2013.Ujhartyan_Tfk_Its MUNKACÍM: ÚJHARTYÁN VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (TFK) ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (ITS) DOKUMENTÁCIÓ CÍM: TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 22/2016. (III.02.) önkormányzati határozattal elfogadott TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. JÖVŐKÉP...3 1.1. A jövőképet befolyásoló folyamatok...3 1.2. A jövőkép

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ BUDAPEST FŐVÁROS VII. KERÜLET ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 2014-2030 Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A Hevesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Hevesi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata

Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata Az Önkormányzati Minisztérium folyóirata 2008/6 XVIII. évfolyam 6. szám A tartalomból: Jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő. 2 Jogértelmezés A helyi önkormányzatok működését érintő jogszabályok véleményezése

Részletesebben

III. Operatív program

III. Operatív program TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...1 Operatív programok...2 1.1 Gazdaságfejlesztés operatív programjai...2 1.1.1 Hiányzó üzleti szolgáltatások fejlesztése...2 1.1.2 Az információs gazdaság megalapozása...4

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu

Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu Felsőfokú Szakképzés Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar www.gtk.uni-miskolc.hu 1. Banki szakügyintéző OKJ: 55 3441 01 Pénzintézeti finanszírozási ügyintéző (3631) Pénzügyi ügyintéző (3605) Számviteli

Részletesebben

LEADER. LiasionEntreActionspourle Developmentde l'economie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében

LEADER. LiasionEntreActionspourle Developmentde l'economie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében LEADER LiasionEntreActionspourle Developmentde l'economie Rurale Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében Dr. Dankó László tanszékvezető egyetemi docens Zempléni Tájak HK TKCS vezető

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja

A Vásárosnaményi kistérség integrált területfejlesztési, vidékfejlesztési és környezetgazdálkodási programja Megvalósítási terv a Tisza-völgyi árapasztó rendszer (ártér-reaktiválás szabályozott vízkivezetéssel) I. ütemére valamint a kapcsolódó kistérségekben az életfeltételeket javító földhasználati és fejlesztési

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN)

BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) BALATON PARTI SÁV TÁJ KEZELÉSI ELŐ-TERV (LANDSCAPE MANAGEMENT PLAN) 2012 BALATONI INTEGRÁCIÓS ÉS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG Balaton Parti Sáv Táj Kezelési Elő-Terv (Landscape Management Plan) 2012 Készítette:

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Készítették: Mészáros Andrea,

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

III. Kötet Középtávú program és alprogramok, operatív program javaslatok, fejlesztési akciók

III. Kötet Középtávú program és alprogramok, operatív program javaslatok, fejlesztési akciók Zirci Kistérség - HOSSZÚ TÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAM A Bakonyi Önkormányzatok Szövetségének HOSSZÚTÁVÚ KISTÉRSÉG-FEJLESZTÉSI PROGRAMJA III. Kötet Középtávú program és alprogramok, operatív program

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉSI (HGF) BEAVATKOZÁS TÍPUSOK A HELYI ÉS TÉRSÉGI FENNTARTHATÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÖTLETADÓ MEGOLDÁSAINAK ÉS JÓ GYAKORLATAINAK GYŰJTÉSE SORÁN FELTÁRT PÉLDÁK ALAPJÁN 1.1. Helyi termék

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21.

Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. Felsőlajos Község Önkormányzatának Gazdasági Programja 2015-2020. 2015. április 21. A Gazdasági Program készítés céljainak rövid bemutatása A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. POLGÁRMESTERI ÖSSZEGZÉS... 3 II. FORRÁSOK, GAZDÁLKODÁS, FEJLESZTÉSI CÉLOK 2007-2010... 13 1./

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 19 /2016. (V. 27.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése

Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása. TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Társaság létrehozása TÁMOP 2.2.3.-07/2-2F-2008-004 projekt TISZK rendszer továbbfejlesztése Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 9021 Gyır, Árpád út. 32. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Az SZMSZ-t a Tanács elfogadta a 48/2006. (XII. 1.) MTT számú határozattal. Módosította: a 26/2008.

Részletesebben

Az Echo Innovációs Műhely. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2013. december 19. napjától

Az Echo Innovációs Műhely. Szervezeti és Működési Szabályzata. Hatályos: 2013. december 19. napjától Az Echo Innovációs Műhely Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2013. december 19. napjától Jogszabályi háttér Az Echo Innovációs Műhely Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozása az alábbi

Részletesebben

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cigánd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Integrált

Részletesebben

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési közösség. Éltető Balaton-felvidék Helyi Fejlesztési Stratégia

Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési közösség. Éltető Balaton-felvidék Helyi Fejlesztési Stratégia Balaton-felvidéki Akciócsoport LEADER vidékfejlesztési közösség Éltető Balaton-felvidék Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 Készítette: Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 1 Verzió lezárása: 2016. április

Részletesebben

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ASZÓD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Megalapozó vizsgálat A Belügyminisztérium összefoglaló értékelése alapján kiegészítve Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLHIERARCHIA TERVEZŐI VÁLTOZAT 2012. 12. 10. HELYZETÉRTÉKELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA Jász-Nagykun-Szolnok megye középtávú fejlesztési koncepcióját megalapozó

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA

Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA Szeged Megyei Jogú Város GAZDASÁGI AZDASÁGI PROGRAMJA ROGRAMJA 2015 2019 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ...4 II. SZEGED HELYZETE A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓHOZ VISZONYÍTVA...5 II.1. Múlt...5 II.2. Jelen...5 II.2.1.

Részletesebben

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN

A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN A TERÜLETFEJLESZTÉS 10 ÉVE BÉKÉS MEGYÉBEN 1996-2006. Békéscsaba, 2006. március 21. A területfejlesztés 10 éve Békés megyében 1996-2006 Készült a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából a Területfejlesztésr

Részletesebben

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MADOCSATELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE V é l e m é n y e z t e t é s i d o k u m e n t á c i ó I. kötet: Megalapozó vizsgálat Készítette a Pécsépterv Stúdió Kft. 7621 Pécs,

Részletesebben

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁGOCS HOSSZÚTÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA jóváhagyta: /2008.(..) önkormányzati határozat MÁGOCS 2008. április Készült: A ROC*Mágocs Kft megbízásából TARTALOM 1. CÉLOK ÉS PRIORITÁSOK 3 1.1 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv

Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv Nemzeti dunai vízi közlekedési akcióterv Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 A stratégiai terv fő következtetései... 3 3 Fejlesztési elképzelések, a beavatkozás területei... 5 3.1 A vízi út fejlesztése a hajózás

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Helyzetértékelés 2007.

CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Helyzetértékelés 2007. CSONGRÁD MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Helyzetértékelés 2007. Csongrád Megye Területfejlesztési Koncepciója I.kötet Helyzetértékelés Csongrád Megyei Területfejlesztési Tanács megbízásából készítette

Részletesebben

www.hbkik.hu Tel.: (52) 500-710 Fax: (52) 500-720 ÖNNEK VAN MÁR? TEL.: (52)500-744 VÁLLALKOZÓI HITELKÁRTYA

www.hbkik.hu Tel.: (52) 500-710 Fax: (52) 500-720 ÖNNEK VAN MÁR? TEL.: (52)500-744 VÁLLALKOZÓI HITELKÁRTYA 2005. július augusztus XIII/7 8. szám A H A J D Ú - B I H A R M E G Y E I K E R E S K E D E L M I É S I P A R K A M A R A L A P J A VÁLLALKOZÓI HITELKÁRTYA ÖNNEK VAN MÁR? TEL.: (52)500-744 A tartalomból:

Részletesebben

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Cegléd Integrált Településfejlesztési Stratégiája Megalapozó vizsgálat Helyzetértékelés Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis-

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben