E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről (regtanacs) ELŐTERJESZTŐ: dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: dr. Máté János, a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Iroda vezetője MEGTÁRGYALTA: A Területfejlesztési, Idegenforgalmi, Informatikai és Foglalkoztatási Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Az Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: május 30. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: május 30. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Kékes Ferenc, a Közgyűlés elnöke A közgyűlés elnökének engedélye alapján az SZMSZ-ben meghatározott terjedelmet meghaladja.

2 2 II. Az önkormányzat évről szóló Munkaterve tartalmazza a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységét ismertető beszámoló közgyűlés elé terjesztését. Az előterjesztés alapját képező beszámolót a Tanács május 31-i ülésén elfogadta, amely a Gazdasági, Terület- és Vidékfejlesztési Irodán teljes terjedelemben megtekinthető. A Dél- Dunántúli Fejlesztési Tanács az országban elsőként február 20-i alakuló ülésével kezdte meg működését, akkor még négy megye részvételével ben a tervezési statisztikai régióbeosztásnak megfelelően jött létre a három megyét integráló Dél-Dunántúli Régió. A Tanács július 1-én hozta létre a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaságot, mely azóta tárgyi és személyi feltételek tekintetében is jelentősen megerősödött. A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (Tanács) december 23-án elfogadott, és azóta kétszer módosított Ügyrendjének II/1. pontja értelmében a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (Ügynökség) egyik fő feladata volt 2005-ben is a Tanács döntéseinek szakmai és adminisztratív előkészítése valamint azok végrehajtása. Ebben a minőségében az Ügynökség az alábbi feladatokat látta el: Döntés-előkészítés: a régió középtávú területfejlesztési prioritásainak meghatározásának támogatása; a régió forrásainak (decentralizált és egyéb források) felhasználási elveinek kidolgozása; pályázati dokumentációk, szakértői bizottságok által előminősített, pályázati értékelésekkel kapcsolatos döntések előkészítése jóváhagyásra; a Tanács bizottságai valamint a társbizottságok döntéshozatalának előkészítése, megszervezése, lebonyolítása, annak kommunikálása a Tanács felé; a Régió külkapcsolati tevékenységének előkészítése; a Régió közreműködői, önkormányzati szféra, egyetemek, civil szervezetek stb. és a Tanács közötti kommunikáció és együttműködés elősegítése; a Tanács PR és kommunikáció biztosítása a tömegtájékoztatásban; az Ügynökség éves üzleti tervének előkészítése jóváhagyásra; Adminisztratív feladatok: a Tanács üléseinek előkészítése, előterjesztések készítése, szakmai és jogi ellenőrzése; a Tanács döntéseinek operatív lebonyolítása; a Tanács tagjainak rendszeres tájékoztatása, számukra rövid, informatív áttekinthető anyagok készítése; a Tanács által létrehozott, valamint az alulról kezdeményezett szakmai, döntéselőkészítő bizottságok üléseinek előkészítése, az előterjesztések elkészítése, a bizottságok tagjainak folyamatos informálása az aktualitásokról, a bizottságok döntéseinek operatív lebonyolítása és közvetítése a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felé; a Régió képviselete operatív ügyekben a kormányzat, a Minisztériumok, a társrégiók és egyéb harmadik fél irányában; a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tevékenységével kapcsolatos szakmai és pénzügyi jelentéstétel; a évi LXXV. törvény - a területfejlesztésről és területrendezésről - értelmében a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának elkészítése, annak az aktualitásoknak megfelelő felülvizsgálata, az Ügyrend elkészítése, felülvizsgálata és legitimálása a Tanács által;

3 a évi LXXV. törvény a területfejlesztésről és területrendezésről, valamint 258/2004. (IX.16.) Kormányrendelet értelmében a Dél-Dunántúli Regionális Civil Fórum folyamatos működtetése; a Dél-dunántúli régióban működő regionális szakmai szervezetekkel való hivatalos kapcsolatfelvétel és folyamatos kommunikáció elsősorban a kultúra és a sport területén a Dél-dunántúli Regionális Kulturális Bizottság, valamint a Dél-dunántúli Regionális Sport Bizottság felállításával és működtetésével. Adminisztratív feladatok ellátása a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. működése érdekében: A évben elvégzett feladatok az alábbiakban foglalhatók össze: a szakmai tevékenység adminisztratív hátterének biztosítása; a tevékenységek dokumentálása, postai, elektronikus kapcsolattartás, kommunikáció; PR és kommunikáció biztosítása; az Ügynökség tevékenységével kapcsolatos szakmai és pénzügyi adminisztráció; képzések szervezése, nyilvántartása; könyvtár folyamatos gyarapítása, a meglévő irodalom állomány nyilvántartása és karbantartása; publikációk tervezése és koordinálása. 3 Humánerőforrás-fejlesztési programok A humán erőforrás fejlesztése és ennek támogatása az Európai Unió országaiban jelentős prioritást élvez. Az Ügynökség nagyon fontosnak tartja ezt térségünkben. Emiatt az Ügynökség a év során igyekezett minden olyan pályázati lehetőséggel élni, amely program a fenti célok megvalósításával összhangban van, és amelyben az anyagi és a szakmai lehetőségeket figyelembe véve részt tud venni. A évben a legfontosabb program, a Regionális Operatív Program 3.1-es intézkedése volt. Az intézkedés célja a helyi közigazgatás és a civil szervezetek kapacitás építése. Az intézkedés 1. komponenséhez szorosan kapcsolódva az Ügynökség a másik hat tervezési-statisztikai régió regionális fejlesztési ügynökségével, valamint az IFUA Horváth & Partners tanácsadó céggel közösen készített egy komplex képzési anyagot és módszertant, amely decemberében akkreditálásra került a Magyar Közigazgatási Intézet által. Az intézkedés 3. komponensében a végső kedvezményezettek a regionális fejlesztési ügynökségek. Ennek keretében kidolgozásra került egy projektterv, amely a TIPP (Tudástranszfer Innovatív Projektekhez, Partnerséghez) nevet viseli, és a megvalósítására vonatkozó szerződés május 1-jén került aláírásra. A program legfontosabb célja az állami, az önkormányzati, a civil és a magán szféra együttműködésének elősegítése, a partnerségben megvalósuló fejlesztési programok kidolgozása, a hálózatos együttműködések feltételeinek megteremtése. A program keretében májusában kaposvári központtal felállításra került a TIPP Kapacitásfejlesztő Programiroda, és ezzel kezdetét vette a program megvalósítása. Az év folyamán elkészült a szektorok képzési igényeit feltérképezni hivatott igényfelmérés, majd kidolgozásra kerültek a program arculati, kommunikációs elemei, valamint kidolgozásra került a képzések szakmai és módszertani tartalma is. A hivatalos indítás egy nyitókonferencia keretében valósult meg október 27-én Kaposváron. Ezt követően az egész régiót átölelő információs kampány valósult meg, ahol bemutatásra kerültek a program képzési elemei az érintett célcsoportok számára.

4 A régió külső és belső kapcsolatainak kialakítása, továbbformálása, menedzselése Külső kapcsolatok A 2005-ös évben az alábbi nemzetközi kapcsolati irányok gondozása élvezett prioritást: az EU Jövőrégió és a Balkán térségével fennálló együttműködés építése, szorosabbá tétele, közös projektek kidolgozása; az Európai Unió intézményeivel, így kiemelten a brüsszeli adminisztrációval fennálló kapcsolatok kialakítása, illetve ápolása a Dél-dunántúli régió fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében; nyitás az Európai Unió tagjelölt államai felé (Románia, Bulgária, Horvátország) a területfejlesztési tapasztalatok cseréje, és az e területtel kapcsolatos együttműködés irányában; a Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Stratégiában foglaltak megvalósítása. A régión belüli partnerség-építés vonatkozásában kiemelt célként fogalmazódott meg a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (és áttételesen a Dél-Dunántúli Regionális Külkapcsolati Bizottság) szolgáltató szerepének erősítése az alábbi területeken: a nemzetközi kapcsolatok ápolásához szükséges együttműködés, partnerség erősítése a Dél-Dunántúlon (a felesleges intézményközi párhuzamosságok elkerülését is szem előtt tartva); a lehetőségekhez mérten naprakész információ-szolgáltatás a területfejlesztési témájú nemzetközi együttműködésekről. A fenti célok érdekében a Tanács és Ügynöksége éves munkatervet állított össze, és a évi Dél-dunántúli Regionális Külkapcsolati Alapot bruttó ,- Ft összegben állapította meg. 4 A Tanács és az Ügynökség külkapcsolati munkatervének, és a évi külkapcsolati alap felhasználásának teljesülése A Tanács és Ügynöksége nemzetközi kapcsolati munkatervében foglaltak teljesítésére kisebb eltérésekkel ugyan, de sor került. Kiemelésre méltó: a márciusában, Brüsszelben megrendezett Magyarországi Régiók Hete; a A 67. számú főút Szigetvár-országhatár közötti szakasza megvalósításának előkészítése című nyertes INTERREG IIIA Szlovén-Magyar-Horvát projekt kidolgozása; a horvát-magyar együttműködési projektfejlesztő CROST projekt megvalósítása; részvétel a 6. K+F Keretprogramból támogatást nyert NOVAREGIO című projekt kidolgozásában és megvalósításában; a Rhone-Alpok Régióval fennálló dél-dunántúli együttműködés megújításának előkészítése; a romániai CENTRU Regionális Fejlesztési Ügynökséggel együttműködési megállapodás aláírása; a régión belüli partneri együttműködés erősítése a megyék, megyei jogú városok; nemzetközi kapcsolatokkal foglakozó további szervezetek, valamint a hazai régiók között; a Dél-dunántúli régió önálló brüsszeli képviseletének előkészítése. Belső kapcsolatok A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht ben is széleskörű partnerséget működtetett a régió területfejlesztésben érintett szervezeteivel, különös tekintettel: a regionális területfejlesztési tanácsba tagokat delegáló szervezetekre;

5 a megyei területfejlesztési tanácsokra; a megyei és kistérségi szintű területfejlesztési szervezetekre és szereplőkre; a régióban létrejövő, egyes ágazatokhoz tartozó regionális bizottságokra és szervezetekre (pl. Regionális Idegenforgalmi Bizottság, Regionális Civil Fórum, Regionális Kulturális Bizottság, Regionális Sport Bizottság stb.); a régió önkormányzataira; az érintett megyei szintű ágazati szervekre (Munkaügyi Központok, FM Hivatalok, infrastruktúrához kapcsolódó regionális és megyei szervezetek, környezet és természetvédelemhez kapcsolódó megyei és regionális szervezetek, stb.); a gazdasági kamarákra; a régió tudományos kutatási és oktatási központjaira; a régió civil szervezeteire; a régió vállalkozásfejlesztéssel foglalkozó szervezeteire; a régió nagyvállalkozásaira (együttműködési megállapodást kötött a Tanács és a Paksi Atomerőmű Rt.) valamint a kis- és középvállalkozásokra. 5 Interregionális partnerkapcsolatok ápolása és továbbfejlesztése A régiók közötti kapcsolat nagyon fontos az országon belüli kapcsolatok tekintetében is, különös tekintettel a Dél-Dunántúllal érintkező régiókra: Nyugat-Dunántúl, Balaton-régió, Közép-Dunántúl, Dél-Alföld. Széleskörű együttműködést építettek ki évben a fenti régiók területfejlesztésben érintett szervezeteivel, melyet a közös programok megvalósítása során (különös tekintettel a ROP 3.1- es intézkedésre) jól tudtunk hasznosítani. A Tanács és az Ügynökség munkáját támogató marketingkommunikáció A 2005-ös év elvégzett tevékenységei és eredményei a következőkben foglalhatóak össze. Elkészült a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht ös kommunikációs terve (összefüggésben a Tanács 2005-ös kommunikációs tervével), amely az alapját képezte a évi kommunikációs munkának. Az operatív programok kommunikációs forrásainak szeptemberi központosítása után is folytatódott a Regionális Fejlesztés Operatív Programhoz (ROP) kapcsolódó dél-dunántúli kommunikáció, bár az intenzitása csökkent. A tevékenységet az Ügynökség az országos rendszerbe illeszkedve végezte. Hasonló munkát igényelt a decentralizált alapok (például a TRFC) kommunikációja is áprilisától a Dél-dunántúli Regionális Portálba ( más címen: illesztették a Tanács és az Ügynökség közös honlapját, és a portálon jelentős fejlesztéseket is elvégezték. A portál népszerűsítése is tovább folyt, amivel összefüggésben a látogatottság is folyamatosan emelkedett. Marketingkommunikációnkban növeltük az információk sokszínűségét, erősítettük a házon belüli hírtermelési folyamatot. A 2005-ös marketingkommunikáció az Ügynökség és a Tanács, és azok tevékenységeinek megismertetésével jól szolgálta a szervezetek céljainak megvalósítását, így többek között a régió belső kohéziójának és a régiónkban élők régiós identitástudatának az erősítését, valamint a régió versenyképességének a növelését immáron az Európai Unióban.

6 PÁLYÁZATI RENDSZEREK MŰKÖDTETÉSE A pályázati rendszerek működtetése az Ügynökség munkája során fokozatosan növekvő feladatokat jelentett. Ez adódik egyrészt abból, hogy a korábbi évek programjait érintő feladatok áthúzódtak a beszámolás évére, tekintve, hogy a döntést követően a megvalósítás több évet vesz igénybe, másrészt, hogy a pályázati források elosztásában 2004-től a decentralizáció fokozott hangsúlyt kapott, ezen belül is növekedett a régiók szerepe és hatásköre. A hazai forrású, a Tanács döntési hatáskörébe tartozó pályázatok mellett fontos szerepet játszik az Ügynökség részvétele az Európai Unió által biztosított előcsatlakozási alapok és a Strukturális Alapok felhasználásában. A pályázatok bonyolításával kapcsolatos feladatok bővülése maga után vonta az intézményrendszer fejlődését is. Ez a létszámbővülés mellett minőségi változást is hozott a működési keretek szabályozottságát illetően. Az Ügynökség más egységeinél is felhasználható működési kézikönyv és szabályzatok kerültek kialakításra, melyek a lekövethető, szabályozott működést biztosítják. 6 Előzetes Regionális Fejlesztési Program (ERFP, Tükörprogram ) A program 2005 decemberéig tartott. A pályázatok döntő többsége lezárult 2004-ben, ezért a évi tevékenység a visszamaradó összegek elszámolásából, kifizetéséből, és döntő részben a projektek záró ellenőrzéséből állt. Az ellenőrzés a projektek könyvvizsgálatára és a műszaki ellenőrzésére terjedt ki, amit külső szakértők segítségével végez az Ügynökség. A lezárt projekteket a Regionális Monitoring Bizottság előzetes véleményezése alapján a Tanács fogadta el. Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat 2005 (TRFC) A Terület- és Régiófejlesztési Célelőirányzat (TRFC) decentralizált pályázati programjait a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 90/2004. (IV.25.) Kormányrendelet alapján március 4-én hirdette meg. A pályázati programok keretében területfejlesztési és szakmai programok meghirdetésére volt lehetőség. A területfejlesztési program célja a hátrányos helyzetű területek, települések felzárkózásának elősegítése, a térbeli esélyegyenlőtlenségek mérsékelése. A támogatható célok a munkahelyteremtés, a gazdaságfejlesztés, a termelő infrastruktúra, a humán infrastruktúra fejlesztése, a kulturális örökségvédelem, valamint a közmunkaprogramok beruházási fejlesztése voltak. A pályázatok a felhívás megjelenésétől kezdődően folyamatosan kerültek beadásra augusztus 31-ig. A területfejlesztési programra benyújtott pályázatok teljes támogatási igénye többszöröse volt a rendelkezésre álló forrásoknak. Az Ügynökség a pályázat-előkészítéssel és a pályáztatással kapcsolatos feladatok között öszszeállította a pályázati egységcsomagot, egyeztette több hivatali szervvel, és eljuttatta azt a partner szervezeteknek. A pályázók részére tanácsadást, tájékoztató előadások szervezését, konzultációk biztosítását folyamatosan végezte. Az Ügynökség végezte a pályázatok átvételét, valamint regisztrációját is. Közreműködő szervezetként a Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztése című szakmai programban részt vettek a Térségi Menedzser Szervezetek, a kerékpárutak fejlesztése esetén az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóságok, idegenforgalmi szakmai program esetén pedig a Dél-Dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság. A beérkezett pályázatok adatait az Ügynökség megküldte a Magyar Államkincstárnak, aki az adatokat továbbította az Országos Támogatási Monitoring Rendszerbe. A pályázatok szakmai bírálatára és a döntés előkészítésére a Tanács szakértőket jelölt ki. A TFI-k által előzetesen formailag, jogosultságilag és tartalmilag értékelt a pályázatokat, az Ügynökség megvizsgálta és az értékeléseket előterjesztette a szakértők részére, lebonyolította az értékelő és szakértői bizottságok üléseit, ellátta azok titkársági teendőit. A szakértői véle-

7 mény alapján a Programértékelő Bizottság által kialakított előzetes javaslatról a Tanács több alkalommal döntött. Az első ütemben a április 29-ig beérkezett pályázatokról július 12-én, a második ütemben a május 31-ig beérkezett pályázatokról szeptember 7-én született döntés ÉVI TERÜLET- ÉS RÉGIÓFEJLESZTÉSI CÉLELŐIRÁNYZAT PROGRAMJAINAK MEGOSZLÁSA Területfejlesztési program (TRFC) Háromszoros esélyteremtés a szociális ellátórendszer fejlesztése szakmai program (TRFC-HET) Köztisztviselők és pedagógusok intenet hozzáférésének támogatása szakmai program (TRFC-NET) Kerékpárutak fejlesztése szakmai program (TRFC- ÚT) Idegenforgalmi fejlesztések szakmai program (TRFC- TUR) Benyújtott db Támogatási igény Támogatott db Megítélt támogatás Fejlesztés értéke , , , , Összesen: , ,98 (adatok ezer forintban) Fejezeti kezelésű decentralizált pályázati programok A 27/2005. (II.14.) Kormányrendelet kettő célelőirányzatot utalt a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe évben. Valamennyi célelőirányzat esetében a kedvezményezettek a települési önkormányzatok voltak. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, Települési hulladék közszolgáltatás-fejlesztés támogatása című pályázati felhívás március 7-én került kiírásra. Összesen 44 db pályázat érkezett be az Ügynökség irodáiba. A teljes pályázati igény ,6 ezer Ft, szemben a Déldunántúli Régióban rendelkezésre álló ezer Ft kerettel. A Tanács döntése alapján 42 önkormányzat részesült támogatásban ezer Ft értékben, mellyel ezer Ft beruházás valósul meg. A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása című pályázati felhívás keretén belül amely március 7-én került kiírásra. Összesen 305 db pályázat érkezett be az Ügynökség irodáiba. A teljes pályázati igény ,25 ezer Ft, szemben a Dél-dunántúli Régióban rendelkezésre álló ,724 ezer Ft kerettel. A Tanács döntése alapján 299 pályázat részesült támogatásban ,724 ezer Ft értékben összesen négy körben -, mellyel ,429 ezer Ft beruházás valósul meg. A döntés-előkészítésben jogszabályban, illetve a Tanács és az illetékes minisztériummal kötött megállapodásban szabályozott módon szakértői bizottságok vettek részt. A bizottságok véleménye alapján a Dél-Dunántúli Regionális Programértékelő Bizottság alakította ki az előzetes sorrendet, melyről a Tanács évben négy ülésén döntött. Phare Integrált Helyi Fejlesztési Akciók Ösztönzése című program megvalósítása A Programban támogatott projektek effektív megvalósítása évben kezdődött meg. A beruházási munkákhoz, árubeszerzéshez, illetve szakértői segítségnyújtáshoz szükséges közbe-

8 szerzési eljárások megindítására ekkor került sor. Mivel azonban több eljárás is sikertelenül zárult, néhány projekt esetében szükségessé vált a tervezett befejezési határidő meghosszabbítása. A projektek megvalósításának nyomon követése céljából havi rendszerességgel megrendezésre kerülő PIR meetingeken az Ügynökséget a Programban közreműködő projekt menedzserek képviselték, valamint számoltak be az elmúlt időszaki tevékenységükről, a felmerült problémákról és azok megoldásáról. Regionális Fejlesztés Operatív Program (ROP) végrehajtása Az Ügynökség az OTH ROP Irányító Hatóságával (ROP IH) kötött Közhasznú Keretszerződés és Éves Közhasznú Szerződés alapján, a megállapodásban és a jogszabályokban meghatározott közreműködő szervezeti feladatokat látta el. A főbb feladatok a pályázati felhívások előzetes véleményezése, pályázati tájékoztatók tartása, információnyújtás, pályázatok befogadása, formai- jogosultsági és szakmai értékelése, valamint a monitoring rendszerhez kapcsolódó adatszolgáltatás voltak. A ROP végrehajtásában az Ügynökség a VÁTI Kht.-val osztozott a Közreműködő Szervezeti szerepen. A munkamegosztás szerint az Ügynökség a ROP IH döntéséig vett részt a folyamatban. A Dél-dunántúli régióban a pályázatok keretében meghirdetett intézkedések indikatív támogatási forrása összesen 16 milliárd Ft volt, a os időszakra ben már csak a 3.2-es (Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatása), és 3.3-as (Felsőoktatás és a helyi szereplők együttműködése) intézkedés volt kiírva, illetve az 1.2-es (Turisztikai fogadóképesség javítása) intézkedés került az év folyamán újra kiírásra. Ezekre a még élő pályázati felhívásokra ben 96 db pályázatot nyújtottak be. A ROP IH néhány pályázatról csak első negyedévében döntött, részben annak köszönhetően is, hogy a évi Költségvetési törvény a ROP forrásaira 10% többlet-kötelezettségvállalást tett lehetővé. A ROP végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az Ügynökség elkülönített szervezeti egysége, a ROP IH által elfogadott működési kézikönyv alapján végezte. Összegezve a fentieket a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a megnövekedett feladatait jó színvonalon látta el, a rendelkezésére álló keretek szétosztását körültekintően végezte. Javaslom a Közgyűlésnek a tájékoztató elfogadását. 8 Határozati javaslat: III. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi tevékenységéről szóló tájékoztatót. Pécs, május 30. Dr. Kékes Ferenc

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 320-4/2006. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Pécs Fejlesztési Kft-ben tulajdonrész vásárlása ELŐTERJESZTŐ: dr.

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 07-7/82-7/2008 TÁRGY: PÉCSI KISTÉRSÉG FOGLALKOZ- TATÁSI PAKTUMA MELLÉKLET: 4 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. MÁJUS 08-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ: NÉPJÓLÉTI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 988/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007. évi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. NOVEMBER 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 145-25/2008. MELLÉKLETEK: 8 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. november 26. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 11/2015. (XI.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi munkájáról 2015. április 13. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 STRATÉGIAI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. ÁPRILIS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775-4/2005. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Baranya Paktum Partnerség a baranyai foglalkoztatási helyzet javításáért

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 392-13/2005. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-11/2007. MELLÉKLETEK:6 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE

EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE ... napirendi pont EREDICS IMRE ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE T á j é k o z t a t ó a Győr, a Nyugat-Dunántúl fejlesztési pólusa tervezésének eddigi menetéről és a további lépésekről. ről a 166/2005. (V.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2005. DECEMBER 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 2369/2005. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Tájékoztató az Európa Kulturális Fővárosa-projekt irányítási szerkezetének

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118 Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-609 Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó

Tartalom: I. A regionális fejlesztést célzó Tartalom: oldal: I. A regionális fejlesztést célzó Európai Uniós támogatásokról...1 II. 2004-2006-os programok...2 III. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006...14 IV. A 2007 és 2013

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. január 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. január 28-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/16-16/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Tárgy: Szeged MJV Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek 2010. évi teljesítménykövetelményei alapjait jelentő

Részletesebben

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói 2 25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat... 52 25.3.4. Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. november 15. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 9/2013. (XI.

Részletesebben

dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról

dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye Önkormányzata területfejlesztési feladataival összefüggésben végzett 2014. évi munkájáról NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 37-8/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József BESZÁMOLÓ Nógrád Megye területfejlesztési feladataival összefüggésben

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. április 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés város turisztikai helyzetérıl Elıkészítette: Csomósné Ottlakán Magdolna önkormányzati tanácsadó Véleményezı bizottság: Kulturális és Sport Bizottság Sorszám: III/4. Döntéshozatal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS BEVEZETÉS INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 Szlovénia-Magyarország- Horvátország Programkiegészítő Dokumentum 2005. július 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. rövid bemutatása

A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. rövid bemutatása A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Kft. rövid bemutatása A Kapos Innovációs Tanácsadó és Kutatásfejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot 2009. október 12-én jegyezték

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JANUÁR 29.-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JANUÁR 29.-I ÜLÉSÉRE. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JANUÁR 29.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:114-16 /2009. MELLÉKLETEK: - TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat uniós projektjeihez kapcsolódó közbeszerzési

Részletesebben

A Miniszterelnöki Hivatal a miniszterelnök munkaszervezete, amely gondoskodik a

A Miniszterelnöki Hivatal a miniszterelnök munkaszervezete, amely gondoskodik a A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazza.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2011.

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére Fejlesztési Program IV. kötet OPERATÍV PROGRAM A Társulás önkormányzataival együttműködve készítette: HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. DUNA-TISZA RF. RT. 2005. IV.

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól

375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól 375 Jelentés az Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat pénzügyi-gazdasági tevékenysége ellenőrzésének megállapításairól TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A feladatellátás szervezettsége,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2010-2011. évi tevékenységéről

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2010-2011. évi tevékenységéről Ikt.sz.:K11/00096/2011. Ea.:dr. Ortutay Miklós Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2010-2011. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzata KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó és Térsége

Részletesebben

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata

Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) területi hatásvizsgálata Készült a Heves Megye Területfejlesztési Programja (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzat által 2013. november 29-én elfogadott

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26.-i

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. március 23-i ülésére Iktató szám: Sz-118/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

J a v a s l a t. az Az LHH kistérségek projektjei elnevezésű TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre

J a v a s l a t. az Az LHH kistérségek projektjei elnevezésű TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre J a v a s l a t az Az LHH kistérségek projektjei elnevezésű TÁMOP-5.1.1-11/1/A kódszámú kistérségi pályázatban való önkormányzati részvételre Előterjesztő: Alpolgármester Előkészítő: Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 125-45/2008. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranya Megyei Kórház intézkedési tervének végrehajtásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 28-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont

E L Ő T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 28-i ÜLÉSÉRE. 1. Napirendi pont Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, beszámoló a két testületi ülés között eltelt időszakról Melléklet: - E L Ő T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április

Részletesebben

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június JELENTÉS a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0811 2008. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 projekttel kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 15. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE. Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 198/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Baranya Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013.

ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa ABAÚJ KIVIRUL HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013. ABAÚJ LEADER HACS ABAÚJ LEADER EGYESÜLET 3860. ENCS, PETÖFI ÚT 62.

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006-2010. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006-2010. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2006-2010. ÉVI ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 1. Általános ismertető Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (BTT) 2004. szeptember 28-án alakult meg a kistérségbe tartozó 10

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. DECEMBER 3-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1137-44/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Az egészségügyi integrációhoz kapcsolódó Feladatátadási Szerződés

Részletesebben

Térségi fejlesztési tanácsok

Térségi fejlesztési tanácsok Térségi fejlesztési tanácsok A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5 -a a fejlesztési régiót egy vagy több megyére (a fővárosra), vagy azok meghatározott területére

Részletesebben

Bimbó István Elnök Úr részére. Tisztelt Elnök Úr!

Bimbó István Elnök Úr részére. Tisztelt Elnök Úr! Bimbó István Elnök Úr részére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési és Gazdasági Bizottsága Tárgy: Kínai nyelvű baranyai prospektus kiadásának támogatása Tisztelt Elnök Úr! A Baranya

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-29/2012. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2006. (XI. 6.) rendelete 1 az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/1995. (VI. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 03-3/233-6/2014. TÁRGY: PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉ- SÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 18/2013. (V.22.) ÖNKOR- MÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET:

Részletesebben

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S

E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁMA: 4/ELŐT./2009. - T Á R G Y: A PBKIK Oktatási Központ Kft. 2008. évi beszámolója és 2009. évi üzleti terve E L N Ö K S É G I E L Ő T E R J E S Z T É S A PÉCS-BARANYAI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ELNÖKSÉGÉNEK

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA Budapest, 2009. május hó I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG Intézmény neve: Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722 Intézmény

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke tisztelettel meghívja Önt a nemzetiségi önkormányzat

Részletesebben

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL ...napirendi pont JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A Közgyűlés által hozott határozatokat az érintett irodák végrehajtás céljából megkapták, az abban foglaltakra tett

Részletesebben

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia

Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Miskolc Város Intelligens Szakosodási Stratégia Keretfeltételek Kohéziós politika 2014-2020 között Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek (intelligens, fenntartható, inkluzív növekedés) megvalósítása Partnerség

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN VÁROSFEJLESZTÉS RT. H-1022 Budapest, Ruszti u.10. Tel.: 346-0210, 346-0211 Fax: 326-6556 e-mail: varosfej@enternet.hu A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁRMENTI TELEPÜLÉSEK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A CSATLAKOZÁS UTÁN

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. JANUÁR 28.-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 105/2010. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-307/2009. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati beruházások

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007.SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 226-35 /2007. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Újabb fenntartói intézkedések a Baranya Megyei Kórház működtetésére

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM NYÍREGYHÁZA A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE Elfogadva: 2008. június 10., hatályba lép: 2008. június 11-én Utolsó módosítás: 2016. január 19., hatályba lép: 2016. január 1-jén TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt.

Dr. Serényi Iván könyvvizsgáló ERSTE Bank Nyrt. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyirat: 40.232-3/2009 CÍM: ELŐTERJESZTÉS ÁTHIDALÓ JELLEGŰ, VALAMINT 2.800.000 E Ft ÖSSZEGŰ FOLYÓSZÁMLA HITELKERET/ÉVENTE MEGÚJÍTANDÓ ÁTHIDALÓ

Részletesebben

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a megyei szintű helyzetértékelő

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

139/2008. (X. 22.) FVM

139/2008. (X. 22.) FVM 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú VÁROS ALJEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:xii321-16/2014. Előadó: dr. Komán Agnes Mell. : beszámoló Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-803 Telefax:

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL...

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... Tartalomjegyzék A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... 5 Nemzeti Fejlesztési Terv... 5 Új Magyarország Fejlesztési Terv... 7 ISPA/Kohéziós

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. SZEPTEMBER 20-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 131-15/2007. MELLÉKLETEK: 3 DB TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

2016. évi munka és rendezvényterve.

2016. évi munka és rendezvényterve. Petőfi Sándor Könyvtári, Közművelődési és Intézményfenntartó Központ - Művelődési Központ és Könyvtár - 2016. évi munka és rendezvényterve. Készítette: Csenger, 2015. október 21. szakmai vezető Az intézményünk

Részletesebben

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

(A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) ÓZD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (A 2004. júniusában elfogadott Társulási Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 1 Az Ózd kistérség önkormányzatai - a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1

13/2015. (VI. 30.) FM utasítás. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról 1 a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának közzétételéről szóló 5/2015. számú MVH Elnöki Körlevél 1. számú melléklete 13/2015. (VI. 30.) FM utasítás a Mezőgazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Új napirendi pont 41. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 26-i rendes ülésére Tárgy: Kaposszekcsői 073/1 helyrajzi számú ingatlan

Részletesebben

J a v a s l a t a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 2014. évi prémiumfeladatainak értékelésére

J a v a s l a t a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 2014. évi prémiumfeladatainak értékelésére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14335-4/2015. J a v a s l a t a Salgótarjáni Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatója 2014. évi prémiumfeladatainak értékelésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Illés Károly Vezérigazgató 2011. november 5. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TÖBB MINT BANK!!! TÖBB MINT

Részletesebben