Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Borsod-Abaúj-Zemplén megye"

Átírás

1 Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA november 15. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma Tárgya Oldal 9/2013. (XI. 26.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről 3 önkormányzati szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról rendelet II. A megyei önkormányzat határozatai Határozat száma Tárgya Oldal 46/2013. (XI. 15.) Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 16 határozat napirendjének megállapítása 47/2013. (XI. 15.) határozat 48/2013. (XI. 15.) határozat 49/2013. (XI. 15.) határozat 50/2013. (XI. 15.) határozat 51/2013. (XI. 15.) határozat 52/2013. (XI. 15.) határozat Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Európai Szén- és Lignit Szövetségbe (EURACOAL) történő belépése a Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosítása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervének elfogadása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi módosított közbeszerzési tervének elfogadása a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzat megalkotása /2013. (XI. 15.) a Tiszabábolna Nagyközség Önkormányzata, mint támogatott, 48

2 határozat L szerződés számú, Központi konyha felújítása és konyhatechnikai eszközök beszerzése tárgyú projekt ügye 54/2013. (XI. határozat 55/2013. (XI. határozat 56/2013. (XI. határozat 15.) a BOLDVA-BETON Kft., mint támogatott, TRFC/EM/ba/ /2008 szerződés számú, Üzemanyagtöltő állomás létesítése tárgyú projekt ügye 15.) a Megyaszó Község Önkormányzata, mint támogatott, L szerződés számú, Általános Iskola Napköziotthon Főzőkonyha eszközeinek felújítása tárgyú projekt ügye 15.) Az ÉMIG Észak-Magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megszűnésének ügye

3 I. A megyei önkormányzat rendeletei Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2013. (XI. 26.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Közgyűlése MagyarorszØg Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontban, a helyi önkormønyzatok és szerveik, a köztørsasøgi megbízottak, valamint egyes centrølis alørendeltségű szervek feladat- és hatøsköreiről szóló évi XX. törvény 138. (1) bekezdés b) és d) pontban meghatørozott feladatkörében eljørva, az ØllamhØztartØsról szóló évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésben, valamint a MagyarorszØg helyi önkormønyzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdésének b) pontjøban foglalt felhatalmazøs alapjøn - figyelemmel a MagyarorszØg évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvényre - a Közgyűlés valamennyi bizottsøga véleményét kikérve, a következőket rendeli el: 1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormønyzati rendelet (a tovøbbiakban: R.) 2. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei ÖnkormØnyzat évi költségvetési bevételi főösszegét e Ft, költségvetési hiøny belső finanszírozøsøra szolgøló költségvetési maradvøny igénybevételét e Ft összegben Øllapítja meg. (1. melléklet) 2. A R. 3. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés a Megyei ÖnkormØnyzat évi költségvetési kiadøsi főösszegét e Ft összegben Øllapítja meg. (1. melléklet) 3. A R. 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete helyébe e rendelet 1., 2., 2.1., 3., 3.1., 4., 5., 6. melléklete lép. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatølyba, és a kihirdetését követő møsodik napon hatølyøt veszti. Dr. KovØcs JØnos s. k. Dr. Mengyi Roland s. k. főjegyző a közgyűlés elnöke 3

4 B.A.Z MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT KÖLTSÉG VETÉSi MÉRLEGE B E V É T E L E K Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti I. Működési bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Módosított Teljesítés Mód.jav. III. Az önkorm. általános működésének és ágazati feladatainak támogatása IV. Központosított előirányzatok V. Önkormányzat kiegészítő támogatásai VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN I. Betétek visszavonása II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll.-i maradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás V. Hitel, kölcsön felvétele B. Finanszírozási működési bevételek összesen C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás III.Egyéb költségvetési támogatás államházt.belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Betétek visszavonása II. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló kv.-i, váll. i maradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás, értékesítés, beváltás V. Hitel, kölcsön felvétel E. Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)

5 T KÖLTSÉ GVETÉSi MÉRLEGE 1. melléklet K I A D Á S O K Ezer Ft-ban Megnevezés Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások Ebből: pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre VI. Általános tartalék VII. Céltartalék A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II. Értékpapír vásárlás III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Hitel, kölcsön törlesztése B. Finanszírozási működési kiadások összesen C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felújítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások IV. Általános tartalék V. Céltartalék D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Értékpapír vásárlása V. Hitel, kölcsön törlesztése E. Finanszírozási felhalm. kiadások összesen F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (G+H)

6 2. melléklet A B.A.Z.Megyei Önkormányzat és Hivatala bevételeinek részletezése e Ft-ban Önkormányzat Önkormányzat Hivatala BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav. Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav.ei. Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav.ei. Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav. Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav.ei. Eredeti Mód.. Teljesíté s Mód.jav.e i. Eredeti Mód.. Teljesíté s Mód.jav. Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav. A. Működési költségvetés bevételei összesen I. Működési bevételek Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Intézményi egyéb saját bevétel Kapott kamatok, ÁFA bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Talajterhelési díj III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Általános működési támogatás Ágazati feladatok támogatása IV. Központosított előirányzatok V. Önkorm.kiegészítő támogatása VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz B. Finanszírozási működési bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) C. Felhalmozási költségvetési bevételek I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz D. Finanszírozási fellhalm.bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szervi támogatás IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel E. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(C+D) F. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

7 2. melléklet A B.A.Z.Megyei Önkormányzat és Hivatala bevételeinek részletezése e Ft-ban Mindösszesen BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav. Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav. Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav. Eredeti Mód.. Teljesítés Mód.jav. A. Működési költségvetés bevételei összesen I. Működési bevételek Közhatalmi bevétel Intézményi működési bevétel Intézményi egyéb saját bevétel Kapott kamatok, ÁFA bevételek II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok Talajterhelési díj III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Általános működési támogatás Ágazati feladatok támogatása IV. Központosított előirányzatok V. Önkorm.kiegészítő támogatása VI. Működési célú támogatások államháztartáson belülről VII. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz B. Finanszírozási működési bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szerv támogatása IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) C. Felhalmozási költségvetési bevételek I. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek II. Központi költségvetésből kapott támogatás III. Egyéb költségvetési támogatás államháztartáson belülről IV. Államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz D. Finanszírozási fellhalm.bevételek összesen I. Betétek visszavonása II.. Költségv.-i hiány belső finansz.-ra szolgáló pénzmaradvány igénybevétele III. Irányító szervi támogatás IV. Értékpapír kibocsátás V. Hitel kölcsön felvétel E. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN(C+D) F. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+C) BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7

8 2.1. melléklet III. Önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása Önkormányzat Ezer Ft-ban BEVÉTELEK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. B.A.Z. Megyei Önkormányzat általános működési támogatása Egyéb támogatás(bérkompenz.) III/1. B.A.Z. Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása összesen:

9 3. melléklet A B.A.Z. Megyei Önkormányzat és Hivatala kiadásainak részletezése e Ft Önkormányzat Önkormányzat Hivatala KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen Eredeti előir. Módosított Teljesítés Mód.jav.ei Eredeti előir. Módosított Teljesítés Mód.jav.ei Eredeti előir. Módosított Teljesítés Mód.jav.ei Eredeti előir. Módosított Teljesítés Mód.jav.ei Eredeti előir. Módosított Teljesítés Mód.jav.ei Eredeti előir. Módosított Teljesítés Mód.jav.ei Eredeti előir. Módosított Teljesítés Mód.jav.ei Eredeti előir. A. Működési költségvetés kiadásai összesen I. Személyi juttatás II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó III. Dologi kiadások IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai V. Egyéb működési kiadások összesen Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Módosított Teljesítés Mód.jav.ei Működési célú kamatkiadás VI. Általános tartalék VII. Céltartalék B. Finanszírozási működési kiadások összesen I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Értékpapírok vásárlása III. Irányító szervi támogatás kiutalása IV. Hitel, kölcsön törlesztése C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen Költségvetési támogatás államháztartáson belülre Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás IV. Általános tartalék V. Céltartalék E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése III. Irányítószervi támogatás kiutalása IV. Értékpapírok vásárlása V. Hitel, kölcsön törlesztése F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

10 3. melléklet A B.A.Z. Megyei Önkormányzat és Hivatala kiadásainak részletezése e Ft Mindösszesen KIADÁSOK JOGCÍMEI Kötelező feladat Önként vállalt feladat Állami feladat Előirányzat összesen % Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav.ei Teljesítés Mód.jav.ei Teljesítés Mód.jav.ei előir. előir. előir. előir. Teljesítés Mód.jav.ei A. Működési költségvetés kiadásai összesen ,57 I. Személyi juttatás ,62 II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,21 III. Dologi kiadások ,05 IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai ########## V. Egyéb működési kiadások összesen ,77 1. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre ,57 2. Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson kívülre ,52 3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre ,00 4.Működési célú kamatkiadás VI. Általános tartalék ,00 VII. Céltartalék ########## B. Finanszírozási működési kiadások összesen ,34 I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése ########## II. Értékpapírok vásárlása ########## III. Irányító szervi támogatás kiutalása ,34 IV. Hitel, kölcsön törlesztése ########## C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) , ########## D. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen ,65 I. Beruházási kiadások ÁFÁ-val ,65 II. Felujítási kiadások ÁFÁ-val ########## III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen ########## 1. Költségvetési támogatás államháztartáson belülre ########## 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre ########## 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás ########## IV. Általános tartalék ########## V. Céltartalék ########## E. Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen ,62 I. Szabad pénzeszk.betétként való elhelyezése ########## II. Pénzügyi lízing tőketörlesztése ########## III. Irányítószervi támogatás kiutalása ,62 IV. Értékpapírok vásárlása ########## V. Hitel, kölcsön törlesztése ########## F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) , ########## G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+D) , ########## H. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

11 A.V.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre 3.1. melléklet Önkormányzat Önkormányzat Hivatala Mindösszesen Megnevezés Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Teljesítés Mód.jav. Teljesítés Mód.jav. Elnöki keretből támogatás BURSA Hung.ösztöndíj, MIK Önk.ksgv.szervnek, MÁK Összesen eft-ban 11

12 4. melléklet Költségvetési szerv engedélyezett létszáma Költségvetési szerv Engedélyezett létszám (fő) Teljesítés (fő) Módosításra jav. létszám (fő) B.A.Z. Megyei Önkormányzat Hivatala Összesen

13 5. melléklet Megyei Önkormányzat évi működési költségvetés támogatásának felhasználási terve Ezer Ft-ban Költségvetési Hónap Bevétel Kiadás Eredeti Módosított. Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított. Teljesítés Mód.jav. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen

14 6. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának évi kiadásai szakfeladatonként évi összes előirányzat Személyi jellegű kiadás Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás Hivatali szakfeladatok megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav.e i. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav.e i. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav.e i. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav.ei. 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai Közgyűlés és bizottságainak kiadásai Önkorm-i képv.választásához kapcsolódó tevékenység kiadásai Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai Nemzetközi kapcsolatok kiadásai Egyéb tevékenységek kiadásai (közfoglalk.,díjak, egyéb) Költségvetési kiadás összesen: oldal, összesen: 2 14

15 6. sz. melléklet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának évi kiadásai szakfeladatonként Támogatás értékű kiadás Felhalmozási kiadás Általános tartalék Hivatali szakfeladatok megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav.e i. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. Eredeti Módosított Teljesítés Mód.jav. 1. Önkorm.igazg.tevékenységének kiadásai Közgyűlés és bizottságainak kiadásai Önkorm-i képv.választásához kapcsolódó tevékenység kiadásai Hivatal igazgatási tevékenységének kiadásai Területfejl., területrendezési feladatok kiadásai Nemzetközi kapcsolatok kiadásai Egyéb tevékenységek kiadásai (közfoglalk.,díjak, egyéb) Költségvetési kiadás összesen: oldal, összesen: 2 15

16 II. A megyei önkormányzat határozatai november 15-ei közgyűlésen hozott határozatok: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 46/2013. (XI. 15.) határozata TØrgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Közgyűlése napirendjének megøllapítøsa A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Közgyűlése november 15-ei ülésének napirendjét az aløbbiak szerint Øllapítja meg: 1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat évi költségvetésének I-III. negyedévi végrehajtøsøról, Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) önkormønyzati rendelet módosítøsøra Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 2. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Európai Szén- és Lignit Szövetségbe (EURACOAL) történő belépésére Előterjesztő: Riz GØbor, a közgyűlés alelnöke 3. Javaslat a Tisza Vízgyűjtő Programrégió ÖnkormØnyzati TØrsulØs tørsuløsi megøllapodøsa módosítøsøra Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzati Hivatal évi belső ellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. KovØcs JØnos főjegyző 5. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat évi közbeszerzési tervének módosítøsøra Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 6. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Közbeszerzési és Beszerzési SzabØlyzatØnak hatølyon kívül helyezésére és új Közbeszerzési és Beszerzési SzabØlyzat megalkotøsøra Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 7. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő irodøjønak munkøjøról Előterjesztő: Deé AndrØs, regionølis igazgató 8. Tájékoztató a Tokaj-Hegyalja VilØgörökségi Térségfejlesztési Programiroda munkøjøról Előterjesztő: Somogyi Gergely, a Tokaj-Hegyalja VilØgörökségi Térségfejlesztési Programiroda programvezetője 9. Tájékoztató a MezőgazdasØgi és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kirendeltsége munkøjøról a hazai és az Európai Uniós tømogatøsok folyósítøsa terén Előterjesztő: KoleszØr GØbor, a MezőgazdasØgi és Vidékfejlesztési Hivatal Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Kirendeltségének vezetője 10. Tájékoztató a NORDA Észak-MagyarorszØgi RegionØlis Fejlesztési gynökség Közhasznú Nonprofit Kft. tevékenységéről és az Észak-magyarorszØgi Operatív Program időarønyos végrehajtøsøról 16

17 Előterjesztő: GutyØn Gergely, a NORDA Észak-MagyarorszØgi RegionØlis Fejlesztési gynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 11. Tájékoztató a hazai forrøsú területfejlesztési és önkormønyzati fejlesztési célelőirønyzatok tømogatøsi szerződései kapcsøn hozott közgyűlési hatørozatok végrehajtøsøról Előterjesztő: GutyØn Gergely, a NORDA Észak-MagyarorszØgi RegionØlis Fejlesztési gynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 12. Javaslat a terület- és régiófejlesztési (TRFC), a területi kiegyenlítést szolgøló önkormønyzati fejlesztési feladatok (TEKI), a céljellegű decentralizølt önkormønyzati fejlesztési feladatok (CÉDE), a települési önkormønyzati belterületi közutak burkolat-felújítøsa (TEUT), valamint a leghøtrønyosabb helyzetű kistérségek felzørkóztatøsønak tømogatøsa (LEKI) célelőirønyzatból megvalósuló egyes projektekre vonatkozó döntésekre Előterjesztő: GutyØn Gergely, a NORDA Észak-MagyarorszØgi RegionØlis Fejlesztési gynökség Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 13. Javaslat az ÉMIG Észak-MagyarorszØgi Idegenforgalmi és GazdasØgfejlesztési Nonprofit KorlØtolt Felelősségű TØrsasØg megszűnésének ügyével kapcsolatban Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke 14. Egyebek Dr. KovØcs JØnos s. k. Dr. Mengyi Roland s. k. főjegyző a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 47/2013. (XI. 15.) határozata TØrgy: TØjékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Közgyűlése megtørgyalta és elfogadja a Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tøjékoztatót. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal Dr. KovØcs JØnos s. k. Dr. Mengyi Roland s. k. főjegyző a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 48/2013. (XI. 15.) határozata TØrgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Európai Szén- (EURACOAL) történő belépése és Lignit Szövetségbe A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Közgyűlése (a tovøbbiakban: Közgyűlés) megtørgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Európai Szén- és Lignit Szövetségbe (EURACOAL) történő belépéséről szóló előterjesztést, és a következő hatørozatot hozza: 17

18 1. A Közgyűlés a hosszú tøvú biztonsøgos energiaelløtøs érdekében fontosnak tartja a megye területén meglévő szénvagyon újra feltørøsøt és felhasznøløsøt. 2. A Közgyűlés egyetért a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Európai Szén- és Lignit Szövetségbe (EURACOAL) történő belépésével. 3. A Közgyűlés a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Európai Szén- és Lignit Szövetségbe (EURACOAL) történő felvétele esetén költségvetéséből biztosítja a EUR összegű éves tagsøgi díj megfizetését. 4. A Közgyűlés felhatalmazza Elnökét a belépést megelőző tørgyaløsok folytatøsøra, valamint a szükséges dokumentumok aløírøsøra. 5. A Közgyűlés felkéri Elnökét, hogy a megtett lépésekről a testület februør havi ülésén adjon tøjékoztatøst. Felelős: Határidő: Dr. Mengyi Roland, a közgyűlés elnöke azonnal, illetve értelem szerint Dr. KovØcs JØnos s. k. Dr. Mengyi Roland s. k. főjegyző a közgyűlés elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 49/2013. (XI. 15.) határozata TØrgy: a Tisza Vízgyűjtő Programrégió ÖnkormØnyzati TØrsulØs tørsuløsi megøllapodøsa módosítøsa A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat Közgyűlése megtørgyalta a Tisza Vízgyűjtő Programrégió ÖnkormØnyzati TØrsulØs tørsuløsi megøllapodøsa módosítøsa tørgyøban készült előterjesztést, és az aløbbi hatørozatot hozza: 1. A Közgyűlés MagyarorszØg helyi önkormønyzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (1) bekezdésében biztosított hatøskörében eljørva elfogadja és jóvøhagyja a) a Tisza Vízgyűjtő Programrégió ÖnkormØnyzati TØrsulØs tørsuløsi megøllapodøsa módosítøsøt az aløbbiak szerint, és b) a Tisza Vízgyűjtő Programrégió ÖnkormØnyzati TØrsulØs módosítøsokkal egységes szerkezetbe foglalt, MEGÁLLAPODÁS önkormønyzati tørsuløs létrehozøsøra megnevezésű tørsuløsi megøllapodøsøt a hatørozat 1. melléklete szerint A tørsuløsi megøllapodøs preambulumønak helyébe az aløbbi szövegezésű preambulum lép: Az aløbb felsorolt megyei önkormønyzatok: BØcs-Kiskun Megyei ÖnkormØnyzat (6000, Kecskemét, DeØk F. tér 3. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei ÖnkormØnyzat (3525, Miskolc, VØroshØz tér 1. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); CsongrØd Megyei ÖnkormØnyzat (6741, Szeged, RØkóczi tér 1. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Hajdú-Bihar Megyei ÖnkormØnyzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); Heves Megyei ÖnkormØnyzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); JØsz-Nagykun-Szolnok Megyei ÖnkormØnyzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); 18

19 Szabolcs-SzatmØr-Bereg Megyei ÖnkormØnyzat (4400, NyíregyhØza, Hősök tere 5. Képviseli: megyei közgyűlés elnöke); megállapodnak abban, hogy július 5. napjától kezdődő hatállyal, a megállapodásban rögzített kötelező, illetve önként vállalt feladat- és hatásköröket a közösen létrehozott, önálló jogi személyiséggel rendelkező társulás útján látják el határozatlan ideig. Az érdekelt megyei önkormønyzatok a tørsuløs működésével kapcsolatosan a következő alapelveket és tényeket rögzítik A tørsuløsi megøllapodøs 1. A tørsuløs célja pontja helyébe az aløbbi 1. A tørsuløs célja szövegezésű pont lép: 1. A társulás célja: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 27. -ában, a természet védelméről szóló évi LIII. törvény 61. -Øban és a környezet védelmének ØltalØnos szabølyairól szóló évi LIII. törvény 46. -Øban a megyei önkormønyzatok szømøra meghatørozott kötelező közfeladatok elløtøsøval kapcsolatos előkészítő és koordinøló tevékenység végzése, illetve a tørsuløst aløíró megyei önkormønyzatok Øltal önként vøllalt közfeladatok elløtøsa. Ennek keretében: a környezeti kørok felszømoløsa, komplex környezetvédelmi program kialakítøsa; a Tisza vízgyűjtő területére alapozott komplex vízgazdølkodøs kialakítøsa; a vízi út turisztikai és idegenforgalmi hasznosítøsa; a két és többoldalú nemzetközi egyezmények felülvizsgølatønak módosítøsønak kezdeményezése; a monitoring rendszer kiépítése; az Øllami és a lehetséges nemzetközi forrøsok megszerzése. A tørsult tagok feladat elløtøsi kötelezettségét a tørsuløs létrehozøsa nem érinti A tørsuløsi megøllapodøs 2. A tørsuløs elnevezése, székhelye és gazdølkodøsønak jellemzői pontja helyébe az aløbbi 2. A tørsuløs neve, székhelye, jogølløsa pont lép: 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: Neve: TISZA VÍZGYŰJTŐ PROGRAMRÉGIÓ ÖnkormØnyzati TØrsulØs Angol neve: Programme Region for the Catchment Area of the River Tisza (PROCART) Székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Illetékességi, működési területe: a tørsult megyék közigazgatøsi területe Gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő Gazdálkodási feladatait: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el. A tørsuløs jogi személy, az önøllóan működő költségvetési szervek gazdølkodøsøra vonatkozó szabølyok szerint működik. A tørsuløs bevételeivel és kiadøsaival kapcsolatban a tervezési, gazdølkodøsi, ellenőrzési, finanszírozøsi, adatszolgøltatøsi és beszømoløsi feladatok elløtøsøra az ØllamhØztartØsról szóló hatølyos törvény és az ØllamhØztartØsról szóló törvény végrehajtøsøról szóló hatølyos Korm. rendelet szabølyait kell alkalmazni A tørsuløsi megøllapodøs új 3. A tørsuløs tagjainak neve, székhelye, képviselője, 4. A tørsuløshoz tartozó megyék településeinek lakossøgszøma, 5. A tørsuløs Øltal elløtott feladat- és hatøskörök ponttal egészül ki. A tørsuløsi megøllapodøs pontjainak szømozøsa az eredeti 3. ponttól kezdődően, ennek megfelelően automatikusan vøltozik. 3. A társulás tagjainak neve, székhelye, képviselője: 19

20 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat (6000, Kecskemét, Deák F. tér 3. Képviseli: Bányai Gábor megyei közgyűlés elnöke); Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (3525, Miskolc, Városház tér 1. Képviseli: Dr. Mengyi Roland megyei közgyűlés elnöke); Csongrád Megyei Önkormányzat (6741, Szeged, Rákóczi tér 1. Képviseli: Magyar Anna megyei közgyűlés elnöke); Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (4024, Debrecen, Piac u. 54. Képviseli: Bodó Sándor megyei közgyűlés elnöke); Heves Megyei Önkormányzat (3300, Eger, Kossuth L u. 9. Képviseli: Szabó Róbert megyei közgyűlés elnöke); Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat (5001, Szolnok, Kossuth L. u. 2. Képviseli: Kovács Sándor megyei közgyűlés elnöke); Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat (4400, Nyíregyháza, Hősök tere 5. Képviseli: Seszták Oszkár megyei közgyűlés elnöke); 4. A társuláshoz tartozó megyék településeinek lakosságszáma 1 : Bács-Kiskun megye: fő Borsod-Abaúj-Zemplén megye: fő Csongrád megye: fő Hajdú-Bihar megye: fő Heves megye: fő Jász-Nagykun-Szolnok megye: fő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: fő 5. A társulás által ellátott feladat- és hatáskörök: A társulás feladat- és hatáskörét jelen megállapodás 1. pontja rögzíti. Alaptevékenység államháztartási szakágazata: Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása Alaptevékenység fő TEÁOR kódja: Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése A társulás tevékenysége az államháztartási szakfeladatok rendje szerint: Felszíni víz szennyeződésmentesítése Vízi létesítmény építése Egyéb vízi szállítás Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Egyéb kiegészítő gazdasági tevékenység Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Statisztikai tevékenység Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Vízügy területi igazgatása és szabályozása Turizmus területi igazgatása és szabályozása Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok Önkormányzatok és társulások elszámolásai Támogatási célú finanszírozási műveletek M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében Nemzetközi tudományos együttműködés 1 ForrØs: KSH NépszØmlØlØs 2011 Területi adatok; Állandó népesség 20

21 Nemzetközi oktatási együttműködés Nemzetközi kulturális együttműködés Nemzetközi ifjúsági együttműködés Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Civil szféra megerősítését segítő egyéb tevékenység Egyéb érdekképviseleti tevékenység támogatása 1.5. A tørsuløsi megøllapodøs eredeti 3. A tørsuløs alapító vagyona és a folyamatos működés finanszírozøsa pontjønak sorszømozøsa és megnevezése a 6. A tørsuløs alapító vagyona, a folyamatos működés finanszírozøsa, a vagyonøtadøs feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorløsønak rendje sorszømra és megnevezésre vøltozik és a pont szövege helyébe az aløbbi szöveg lép: 6. A társulás alapító vagyona, a folyamatos működés finanszírozása, a vagyonátadás feltételei, a tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlásának rendje: A megøllapodøst aløíró tagok az alapítói vagyont és a tørsuløs folyamatos működéséhez szükséges költségvetési fedezetet (pénzügyi tømogatøst) egyenlő arønyban biztosítjøk a tørsuløs szømøra. A tørsuløs megalakuløsakor Ft, azaz HØrommillió-ötszØzezer forint alapítói vagyon kerül biztosítøsra, melyet a gazdølkodøsi feladatok elløtøsøra a tørsuløsnak rendelkezésre bocsøtanak. A társulás folyamatos (éves) működéséhez szükséges költségvetési hozzøjøruløs mértékéről a tagok minden év mørcius 31-ig döntenek. A tørsuløs folyamatos működéséhez szükséges éves hozzøjøruløsokat a tagok minden év Øprilis 30-ig kötelesek a tørsuløs szømløjøra befizetni. A tørsuløs tagjai Øltal vøllalt pénzügyi hozzøjøruløs nem teljesítése esetén a tørsuløsi tanøcs elnöke írøsban haladéktalanul megkeresi a nem teljesítő tørsuløsi tag képviselőjét és felhívja a teljesítésre. A teljesítés elmaradøsa esetén a tørsuløsi tanøcs elnöke a tørsuløsi tanøcs következő ülése eléterjeszti az ügyet. A tørsuløsi tanøcs dönt a jogkövetkezményről, a tovøbbi eljørøsról. A tagok megøllapodhatnak abban is, hogy a tørsuløs tagjai pénzforgalmi szolgøltatójuk részére felhatalmazó nyilatkozatot adnak, beszedési megbízøs teljesítésére vonatkozó hozzøjøruløs formøjøban, mely alapjøn a tørsuløs beszedési megbízøst nyújthat be a nem fizető tørsuløsi tag pénzforgalmi szolgøltatójøhoz A tørsuløsi megøllapodøs eredeti 4. A tørsuløs működése pontjønak sorszømozøsa 7. A tørsuløs működése sorszømra vøltozik és a pont szövege helyébe az aløbbi szöveg lép: 7. A társulás működése: A tørsuløs döntéshozó szerve a tørsuløsi tanøcs, melynek feladata: - a tørsuløs rövid- és középtøvú feladatainak meghatørozøsa; - a tørsuløs költségvetésének előzetes elfogadøsa; - a költségvetés teljesítésének elfogadása; - a feladatok végrehajtøsønak ellenőrzése és értékelése; - a társulás megszüntetésének és a megøllapodøsban rögzített célok megvøltoztatøsønak kivételével a társulással kapcsolatos alapítói jogok gyakorløsa. A tørsuløsi tanøcsban az alapító tagokat a megyei közgyűlések elnökei képviselik, és egyenlő arønyban rendelkeznek szavazati joggal. A társulási tanácsban minden tagnak egy szavazata van. Szavazni személyesen, vagy az alapító tag képviseletére jogosult megyei közgyűlés elnöke Øltal meghatalmazott képviselő útjøn lehet. A tørsuløsi tanøcs részletes működési szabølyait maga Øllapítja meg a megøllapodøsban meghatørozott keretek között. A tørsuløsi tanøcs soraiból elnököt és alelnököt vølaszt. A tørsuløsi tanøcs döntéseit ülésén minősített többséggel (a társulásban résztvevő tagok szavazatának több mint a fele, 50% + 1 szavazat) hozza. 21

22 A tørsuløsi tanøcs ülését az elnök tøvollétében az alelnök, vagy a korelnök hívja össze és vezeti. Az ülést össze kell hívni: - szükség szerint, de évente legaløbb két alkalommal; - a tørsuløsi tanøcs Øltal meghatørozott időpontban; - a tørsuløs børmely tagjønak napirendet tartalmazó indítvønyøra; - a tørsuløs székhelye szerinti Kormányhivatalnak a kezdeményezésére. A társulás működéséről évente legalább egy alkalommal a társulási tanács elnöke a társulási ülésen beszámol. A tørsuløsi tanøcs üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök/alelnök/korelnök és a tørsuløsi tanøcs Øltal felhatalmazott személy írja alø. A jegyzőkönyvet a társulási tanács ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni papír alapon egy eredeti példányban és elektronikus formában, elektronikus levél útján a tørsuløs székhelye szerinti Kormányhivatalnak. A társulási tanács döntését határozattal hozza meg. A tørsuløsi tanøcs a tørsuløsi megøllapodøs és a tørsuløs Szervezeti és Működési SzabØlyzata módosítøsa, valamint a tørsuløs költségvetésének elfogadøsa tørgyaløsakor akkor hatørozatképes, ha ülésén a tørsult tagok képviselőinek mindegyike jelen van. Egyéb esetekben a tørsuløsi tanøcs hatørozatképességéhez a tagok többségének jelenléte szükséges. A társulási tanács ülésén a társult megyei önkormányzatok főjegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek. A társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése) a társulás székhelye szerinti, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal látja el A tørsuløsi megøllapodøs eredeti 5. A tørsuløs megszűnése pontjønak sorszømozøsa és megnevezése a 8. A tørsuløs megszűnése, a tørsuløsból történő kivøløs, kizørøs sorszømra és megnevezésre vøltozik és a pont szövege helyébe az aløbbi szöveg lép: 8. A társulás megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás: A tørsuløs megszűnik, - ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy a törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult; - ha a tørsuløs megszűnését a tørsuløs tagjai közösen elhatøroztøk; - a törvény erejénél fogva; - a bírósøg jogerősen dönt a tørsuløs megszűnéséről. A tørsuløs közös elhatørozøson alapuló megszűnéséhez, a tørsuløsban részt vevő valamennyi megyei önkormønyzat közgyűlésének minősített többséggel hozott döntése szükséges. A tørsuløsból kivølni a naptøri év utolsó napjøval lehet. A kivøløsról ha törvény eltérően nem rendelkezik legaløbb hat hónappal korøbban minősített többséggel kell dönteni és erről a tørsuløsi tanøcsot értesíteni kell. A tørsuløsból történő kizørøsról a tørsuløsi tanøcs dönt minősített többséggel. A tørsuløs megszűnése, a társulásból történő kiválás, kizárás esetén a tørsuløsi tanøcs köteles elszømolni az alapító tørsult tagok felé, a társulás vagyonát a társulás azon tagjának kell visszaadni, amelyik azt a tárulás rendelkezésére bocsátotta. A fel nem használt pénzeszközök a tagokat a befizetés arányában illetik meg. Egyebekben a közös tulajdonra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni A tørsuløsi megøllapodøs eredeti 6. pontjønak sorszøma 9. pontra módosul. 9. A tørsult tagok képviselői évente kötelesek beszømolni közgyűlésüknek a tørsuløs tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről valamint a tørsuløsi cél megvalósuløsøról A tørsuløsi megøllapodøs eredeti 7. pontjønak sorszøma 10. pontra vøltozik és a pont szövege helyébe az aløbbi szöveg lép: 10. A tørsult tagok jogvita esetére a székhely szerinti közigazgatási és munkaügyi bírósøg kizørólagos illetékességét kötik ki. 22

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei ülésén hozott határozataiból: 380/2013. (XI. 29.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. november 29-ei ülésén hozott határozataiból: 380/2013. (XI. 29. 380/2013. (XI. 29.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 18. (1) bekezdése

Részletesebben

.., Onkormányzat Ertesítője. 2015. július 10. I. évfolyam 4. szám. l. Személyi rész II. III. Tájékoztató. Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője

.., Onkormányzat Ertesítője. 2015. július 10. I. évfolyam 4. szám. l. Személyi rész II. III. Tájékoztató. Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 2015. július 10. I. évfolyam 4. szám HEVES MEGYEI.., Onkormányzat Ertesítője l. Személyi rész II. Közgyűlési határozatok III. Tájékoztató Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője I. Személyi rész 205/2015.

Részletesebben

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

I. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke Községi Önkormányzat 8649 Balatonberény, Kossuth tér 1. Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010.(I.27.) számú rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló a 18/2009.(X.28.)

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2012. május 22., kedd. 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2012. május 22., kedd 4. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2015. november 26. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 11/2015. (XI.

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Javaslat. a Tisza Ví zgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosítására

Javaslat. a Tisza Ví zgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosítására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály Javaslat a Tisza Ví zgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás társulási megállapodása módosítására

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2/2016. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának /. (II..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat. évi költségvetéséről Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul:

1. A Társulási Megállapodás 2. A társulás neve, székhelye, jogállása: pontja az alábbiak szerint módosul: Melléklet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 74/2015. (VI.26.) számú határozathoz A Tisza Vízgyűjtő Programrégió Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása az időközben bekövetkezett változások

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (II.14) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Gölle Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról SOMOGY MEGYEI FŐJEGYZŐ 7400 KAPOSVÁR, Vármegyeháza, Fő utca 10. tel.: 82/898-246 e-mail: voros@som-onkorm.hu Ügyiratszám: SMÖ/322-1/2014. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának

Részletesebben

XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XXV. évfolyam 8. szám 2015. december 18. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 7/2015. (XII.18.) ÖR rendelet

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 1, 2 Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend Tolmács-Bánk Óvoda társulási megállapodásának módosítása 3. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Tolmács-Bánk Óvoda Intézményi Társulás társulási megállapodásának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete 1 1 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetésről az 5/2009. (IV.1.) 1, a 8/2009. (IV.24.) 2, a 12/2009. (V.27.) 3, a 13/2009. (VI.3.) 4, a 14/2009.

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012.(III.01.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 58/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: Bőcs Község Önkormányzatának a Zempléni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont)

ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) ELŐTERJESZTÉS (2. napirendi pont) Készült: Dunafalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.07.25-i ülésére Tárgy: a települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(II.11.) rendelete Döbrököz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Döbrököz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.)

M E G H Í V Ó. Az ülés helye: Művelődési Ház tanácskozóterme (Balatonberény, Kossuth tér 1.) BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 5/2013(II.15.) önkormányzati. rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2013(II.15.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről és a költségvetés vitelének szabályairól (egységes szerkezetben a 22/2013.(IV.26.),

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. december 14-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. december 14-ei ülésén hozott határozataiból: 462/2012. (XII. 14.) MÖK határozat 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályairól szóló rendelet elfogadására, önkormányzati rendelet módosítására,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2009. szeptember 9-én tartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Faragó József, Dakos László, Ballér József Lajosné, Locker

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. számú napirendi pont 51-10/2014. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére. Dobó Zoltán polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/ 33 /2015. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról Pócsmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA MOSONMAGYARÓVÁR NAGYTÉRSÉGI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA Az alább felsorolt, társult települési önkormányzatok képviselő-testületei,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és

A Rendelet 2. mellékletében szereplő fejezetek, címek, alcímek, előirányzat-csoportok és Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének /2014. (...) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...8-16 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....17-36

Részletesebben

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.)

Szatymaz község Képviselő-testületének 5 /2012.(II.10.) Szatymaz község Képviselőtestületének 5 /2012.(II.10.) önkormányzati rendelete Szatymaz Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2012. évi vitelének

Részletesebben

12/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

12/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 Tartalomjegyzék SZÁM TÁRGY A MEGYEI KÖGYŰLÉS HATÁROZATAI száma 133/2012. (IX. 14.) 134/2012. (IX. 14.) 135/2012. (IX. 14.) 136/2012. (IX. 14.) 137/2012. (IX. 14.) 138/2012. (IX. 14.) 139/2012.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

JELENTÉS a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. évi költségvetésének teljesítéséről

JELENTÉS a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011. évi munkájáról és 2011. évi költségvetésének teljesítéséről 9. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 50-46/2012. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JELENTÉS a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2009.(VI.19.)

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

37-87/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József ELNÖKI JELENTÉS

37-87/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 2. sz. napirendi pont 37-87/2015. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József ELNÖKI JELENTÉS a két ülés között történt főbb eseményekről, átruházott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/605/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. /2014. (.) rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Elnöki jelentés. A) Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 28-5/2015/231. Heves Megyei Közgyűlés H e l y b e n Elnöki jelentés Tisztelt Közgyűlés! A Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 28.

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület!

1. napirendi pont. Tisztelt Képviselő-testület! 1. napirendi pont Tárgy: Tiszaug Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet II. módosításának jóváhagyásáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Ikt. szám: 167-65/2013. Előterjesztés

Részletesebben

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE A PERKÁTAI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én (szerda) 15:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 22. Határozat:

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 19/2012. (VI.28.) önkormányzati rendelete a költségvetésről szóló 3/2012. (II.23.) önkormányzati rendelet áról Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI GAZDASÁGI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE Alapítva: 2016. január 5. 1 O l d a l TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS Alulírott alapító, a Polgári

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben