E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE"

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér - Múzeumutca projekt megvalósításához kapcsolódó döntések (ekfprojekt) ELŐTERJESZTŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Hargitainé Solymosi Beatrix, főosztályvezető Balázs Sarolta, csoportvezető Póla Gábor, vezető-tanácsos Szekeres Krisztina tanácsos MEGTÁRGYALTA: Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság Költségvetési Bizottság Pénzügyi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Jogi és Ügyrendi Bizottság FEJLESZTÉSI ÉS KÖZGAZDASÁGI FŐOSZTÁLLYAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: 29. május 25. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: 29. május 25. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

2 2 II. Az előterjesztés célja a Pécs21 - Európa Kulturális Fővárosa program kulcsprojektjei közül a Nagy Kiállítótér (Múzeumutca) (továbbiakban: Nagy Kiállítótér) projekthez kapcsolódóan melyet a Bíráló Bizottság 29. május 12-i értesítés alapján már ra érdemesnek ítélt a Támogatási Szerződés elfogadása, és az ahhoz kapcsolódó, módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadása. A Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség (DDRFÜ) 29. május 12-én megküldte a Nagy Kiállítótér projekt támogató levelét, melynek értelmében, a Nagy Kiállítótér (Múzeumutca) című pályázat ,-Ft összegű ban részesül. Jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás elfogadása elengedhetetlen ahhoz, hogy aláírásra kerülhessen a DDOP-4.1.3/A-28-5 azonosító számon nyilvántartásba vett pályázat i szerződése. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás módosítása ezen i szerződés feltétele, a módosítás a Támogató szervezet, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Operatív Programok Irányító Hatósága (NFÜ ROP IH) előírásai alapján történt. A módosítás lényeges elemei a következők: - Pontosításra és részletezésre kerültek a konzorciumi tagok feladatai, módosult a projekt pénzügyi ütemezése. - Pontosításra került a Konzorcium képviselete és kapcsolattartása az NFÜ ROP IH kérésének megfelelően. Az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt Támogatási Szerződés elfogadása és aláírása a feltétele annak, hogy a Nagy Kiállítótér projekt a i szerződésben és a pályázatban foglaltak szerint az Európai Fejlesztési Alapból, a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával a Dél-Dunántúli Operatív Program előirányzatából egyszeri, vissza nem térítendő ban részesüljön. A i szerződés rögzíti a Nagy Kiállítótér projekt megvalósulásának időbeli ütemezését, a projekt végső költségeit és a forrását, összegét, tehát a megvalósítás minden pénzügyi paraméterét. A i szerződés mellékletét képezi a projekt elszámolható költségeinek részletezése, a pénzügyi elszámolás részletes szabályai, a konzorciumi együttműködési megállapodás, a közbeszerzési terv, a projekt tevékenységeinek ütemezése és a projekt kifizetési ütemezése. A folyósításának előfeltétele a Baranya Megyei Önkormányzat, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Pécs21 Menedzsment Központ Kht. és a Dél- Dunántúli Operatív Program Irányító Hatósága képviseletében eljáró Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Non-profit Kft., mint közreműködő szervezet közötti i szerződés megkötése. A Baranya Megyei Önkormányzat költségvetéséhez kapcsolódóan jelen előterjesztés keretében rögzítendő az is, hogy a Nagy Kiállítótér projekt önrésze biztosításra került a Baranya Megyei Önkormányzat költségvetésének céltartalékában, az évek közötti megbontást a jelen tényszámokat alapul véve 29. évben: ezer forint; 21. évben: ezer forint összegekben.

3 3 III. Határozati javaslat: 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nagy Kiállítótér (Múzeumutca) projekt megvalósítása érdekében kötendő, 1. számú melléklet szerinti Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban foglaltakkal egyetért, felhatalmazza elnökét annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János a Közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Nagy Kiállítótér (Múzeumutca) projekt megvalósítása érdekében kötendő, 2. számú melléklet szerinti Támogatási Szerződésben foglaltakkal egyetért, felhatalmazza elnökét annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János a Közgyűlés elnöke 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Nagy Kiállítótér (Múzeumutca) projekt önrész összege évenkénti bontásának 29. évben ezer forint, 21. évben ezer forint a Baranya Megyei Önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 3/29. (II.27.) Kgy. rendelet Baranya Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai című mellékletében történő átvezetéséről gondoskodjon. Határidő: 29. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása Felelős: dr. Hargitai János a Közgyűlés elnöke Pécs, 29. május 25. Dr. Hargitai János a közgyűlés elnöke

4 KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Nagy Kiállítótér- Múzeumutca Projekt megvalósítása érdekében

5 KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Európa Kulturális Fővárosa- Pécs21 program Nagy Kiállítótér- Múzeum utca beruházásának megvalósításáról 1. Preambulum Szerződő Tagok rögzítik, hogy hivatalos, tagállami szinten zajló pályázati eljárást követően a Magyar Köztársaság Kormánya Pécs városát jelölte az Európa Kulturális Fővárosa 21 címre. Szerződő Tagok rögzítik, hogy az Európai Unió 21-es Kulturális Fővárosok jelölési, majd döntéshozatali folyamata 26. november 13-án az EU Miniszterek Tanácsának döntésével lezárult, Pécs hivatalosan is megkapta Brüsszeltől az Európa Kulturális Fővárosa címet. Szerződő Tagok közös célnak és érdeknek tekintik a Európa Kulturális Fővárosa- Pécs21 (EKF) program megvalósítását, melynek megfelelően minden szakmai, politikai fórumon és egyeztetésen az EKF program megvalósítását saját céljukként és feladatukként azonosítják, és annak megfelelően reprezentálják. A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat, mint Kiíró a Pécs21 - Európa Kulturális Fővárosa program Nagy Kiállítótér- Múzeumutca beruházásának megvalósítása érdekében tervpályázati eljárást folytatott le. Az érvényes és eredményes tervpályázaton Nagy Tamás (137 Budapest, Toboz u. 34.), Somosi János (124 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 1.), Galambos Sándor (1112 Budapest, Harta u. 9.), Mechle Balázs (178 Budapest, Rottenbiller u. 5/c), Gál Béla (178 Budapest, István u. 19.), Vass-Eysen Áron (6 Kecskemét, Méntelek 162.), Varga Lívia (3528 Miskolc, Levél u. 12.), Czeglédi Péter (195 Budapest, Ipar u. 3.), Haász Ferenc (156 Budapest, Irányi u. 1.) pályaműve részesült I. díjban. A PMJVÖ mint Kiíró a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatását követően szerződést kötött a nyertes pályamű szerzőjével, a Nagy Kiállítótér

6 Múzeumutca - kivéve Papnövelde u engedélyezési és kiviteli szintű tenderterveinek elkészítésére. Tagok rögzítik, hogy a Papnövelde u. 5. épület bontási, engedélyezési, valamint kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítésére BMÖ hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása után a Kistelegdi 28. Építész-tervező Kft-vel (7635 Pécs, Bagoly dűlő 8., képviseli dr. Kistelegdi István) kötött szerződést. Tagok rögzítik, hogy a Nagy Kiállítótér- Múzeumutca Projekt a Dél-Dunántúli Akcióterv (DDAT) as számú - Pécs EKF 21 program kiemelt Projektjeinek megvalósítása konstrukció keretében kerül megvalósításra. Tagok rögzítik, hogy az NFÜ-URB-1/26 számú i szerződés keretében folyósított Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ROP IH, Közreműködő Szervezetei az Oktatási és Kulturális Minisztérium valamint a Dél- Dunántúli Fejlesztési Ügynökség. Tagok rögzítik, hogy a DDAT as számú konstrukcióból megvalósuló Irányító Hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Operatív Programok Irányító Hatósága, Közreműködő Szervezete a Dél- Dunántúli Fejlesztési Ügynökség. A Projektben Támogatóként részt vesz az Önkormányzati Minisztérium. Tagok rögzítik, hogy a PMJVÖ által lefolytatott két szakaszból álló tárgyalásos közbeszerzési eljárás nyertese, a Pécs21 Konzorcium készíti a Nagy Kiállítótér- Múzeumutca Projekt megvalósíthatósági tanulmányát és az európai uniós pályázati dokumentációt. Tagok rögzítik, hogy a Nagy Kiállítótér- Múzeumutca projekt jelenleg számított költségvetése szerint az összes elszámolható költség Ft. Funkciója az ország egyik legjelentősebb múzeumi intézményrendszerének megújítása, az ingatlanoknak a kiemelkedően értékes gyűjteményekhez méltó felújítása és bővítése. A beruházás keretében megújul az ún. régi vármegyeháza. Az épületben rugalmasan növelhető időszakos kiállítási terület is helyet kap, amely - 3 -

7 alkalmassá teszi majd Pécset nagy volumenű és jelentős látogatottságra számot tartó időszaki és vándorkiállítások befogadására is. Tagok rögzítik, hogy a Nagy Kiállítótér Múzeumutca megvalósítása céljából beadott pályázat fő kedvezményezettje a BMÖ. A PMJVÖ és a Pécs21 Nonprofit Kft. - mint a Konzorcium menedzsment szervezete és mint az ESZA típusú tevékenységek lebonyolítója- ban részesülő partnerei. Tagok rögzítik, hogy a jelen megállapodással létrehozott Konzorcium menedzsment szervezete a Pécs21 Nonprofit Kft. Tagok tudomásul veszik, hogy az NFÜ-URB-1/26. sz. Támogatási szerződés lebonyolítását a Pécs21 Nonprofit Kft. végzi. Tagok tudomásul veszik, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 577/27 ( ) sz. határozatában úgy döntött, hogy a PMJVÖ menedzsment szervezete a Pécs21 Nonprofit Kft. A Nagy Kiállítótér Múzeumutca projekt megvalósítása érdekében létrehozott Konzorcium az Új Magyarország Fejlesztési Terv Dél-Dunántúli Operatív Programjának A pécsi Európa Kulturális Fővárosa 21 program kiemelt projektjeinek megvalósítása tárgyú tervezési felhívására DDOP /A-28-5 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (Továbbiakban: Támogató) Operatív Programok Irányító Hatósága a 29. május 12-én kelt K 29-DDOP /A.4873 iktatószámú levél szerint ban részesített. A projekt címe: Nagy Kiállítótér Múzeumutca (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró DDRFÜ Nonprofit Kft., mint Közreműködő Szervezet i szerződést köt a Konzorciummal. A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: - 4 -

8 2. A Konzorcium tagjai A Projekt megvalósítására szerződő Tagok az alábbi Konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik: A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Baranya Megyei Önkormányzat Postacím: 761 Pécs, Pf. 121 Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Hargitai János elnök Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: Továbbiakban: BMÖ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postacím: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Dr. Páva Zsolt polgármester Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. Számlaszám: Továbbiakban: PMJVÖ Pécs21 Menedzsmentközpont Közhasznú Nonprofit Kft. Postacím: 7621 Pécs, Mária u. 9. Székhely: 7621 Pécs, Mária u. 9. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: Aláírásra jogosult képviselője: Ruzsa Csaba ügyvezető igazgató - 5 -

9 Számlavezető pénzintézet neve: Volksbank Zrt. Számlaszám: Továbbiakban: Pécs21 Nonprofit Kft. A Tagok a Nagy Kiállítótér Múzeumutca beruházás érdekében az alábbi elkülönített alszámlákat nyitották: BMÖ PMJVÖ Pécs21 Kft A Konzorcium Tagjai maguk közül a 28. december 18-án kelt Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására szerződés alapján a BMÖ Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban: Vezető), mely döntést jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítenek. A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését. A Konzorcium a Vezető operatív, a Konzorcium vezetésével és koordinálásával kapcsolatos rendszeres munkáját ellátó, egyes feladatait a Vezető irányítása alapján - végző, a Támogatóval és a Közreműködő Szervezettel, valamint a másik Taggal kapcsolatot tartó operatív szervezetként a Pécs21 Nonprofit Kft-t jelöli ki. 3. A Tagok jogai és kötelezettségei 3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által megküldött i szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. A Megállapodás aláírása kifejezi a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását követően, a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében, a pályázatban és a i szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel is biztosítják

10 Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló évi IV. törvény a és a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a i szerződést, és annak esetleges módosításait, a Projekt előrehaladási jelentéseket, a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírja. Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet, jogszabályban vagy a i szerződésben meghatározott határidőben megkapja. Amennyiben a i szerződés módosítása szükségessé válik, a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Tagok egyeztetni kötelesek egymással. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött i szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az aláírt szerződést a Közreműködő Szervezet részére Vezető a i szerződésben meghatározott időpontig visszaküldi. A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött i szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a i szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeik teljesítését kölcsönösen elősegíteni, a teljesítéshez szükséges minden információt megadni. A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a i szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja

11 A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja. Amennyiben az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Pécs21 Nonprofit Kft-től, a Pécs21 Nonprofit Kft. felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Pécs21 Nonprofit Kft. az Irányító Hatóság, a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. A Pécs21 Nonprofit Kft. az általa összeállított tájékoztatókat egyidejűleg a Tagoknak is megküldi A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: (lásd I.számú melléklet táblázatait) A Projekt keretében vállalt egyéb feladatok: Tag neve Feladat Határidő 1. BMÖ, PMJVÖ, Pályázati dokumentáció elfogadása Pécs21 Kft. Pályázati dokumentáció beadása BMÖ, PMJVÖ ÖTM önerő pályázati kérelem benyújtása 29. szeptember 3. BMÖ Támogatási szerződés megkötése 29. május - 8 -

12 A Tagok az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatok maradéktalan teljesítéséért felelnek A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját pénzbeli (vagy természetbeli) hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 15,18 %-át képezik, az alábbi megoszlásban: Forrás Ft % I. saját forrás ,18% 1/1. a t igénylő (BMÖ) hozzájárulása 1/2/1. partnerek hozzájárulása (PMJVÖ) 1/2/2. partnerek hozzájárulása (Pécs21 Kft.) ,46% ,39% ,33% 1/3. bankhitel,% 1/4/1. Egyéb, saját forrást kiegészítő (BMÖ) 1/4/2. Egyéb, saját forrást kiegészítő (PMJVÖ) 1/4/3. Egyéb, saját forrást kiegészítő (Pécs21 Kft),%,%,% II. egyéb,% III. a i konstrukció keretében megítélt ,83% Összesen ,% 9

13 Tagok rögzítik, hogy a PMJVÖ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött, NFÜ URB -1/26. számú i szerződés keretében vissza nem térítendő t kap a projekttel kapcsolatos előkészítési feladatok finanszírozásához. Tagok tudomásul veszik, hogy a projekttel kapcsolatos fenti - ban részesültköltségelemek a DDOP /A-28-5 azonosítószámú projekt költségvetése szempontjából nem elszámolható költségnek minősülnek. Tagok rögzítik, hogy PMJVÖ rendelte meg - a Papnövelde u. 5. kivételével - a Nagy Kiállítótér- Múzeumutca kiviteli szintű tenderterveit, ennek költsége a PMJVÖ-t terheli az európai uniós pályázat benyújtásáig. PMJVÖ kijelenti, hogy e dokumentáció valamint a kialakított megbízói követelmények feletti rendelkezés jogát a tervezési szerződésben foglaltak szerint átadja a BMÖ-nek. A Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a költség elszámolható költségként szerepelhessen az európai uniós pályázatban. Tagok rögzítik, hogy BMÖ rendelte meg a Papnövelde u. 5. engedélyezési és kiviteli szintű tenderterveit, ennek költsége a BMÖ-t terheli az európai uniós pályázat benyújtásáig. A Tagok hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a költség elszámolható költségként szerepelhessen az európai uniós pályázatban A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló Projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és Projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt Projekt előrehaladási jelentés) a Konzorcium nevében a Pécs21 Nonprofit Kft állítja össze, és a Vezető aláírása után elküldi a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a i szerződésben előírt mellékleteket. A Vezető jóváhagyása után a Pécs21 Nonprofit Kft. készíti el az előrehaladási jelentést A igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Pécs21 Nonprofit Kft. állítja össze és a Vezető jóváhagyása után küldi el a Közreműködő Szervezetnek. 1

14 A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a i szerződésben meghatározott dokumentumokat a Pécs21 Nonprofit Kft-nek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a i szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Pécs21 Nonprofit Kft-nek. A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott t a Vezető utalja a 2. pontban megjelölt elkülönített bankszámlákra. A Vezető köteles a Közreműködő Szervezet által átutalt t a Közreműködő Szervezet utalásától számított öt munkanapon belül a Tagok 2. pontban megjelölt elkülönített bankszámlája javára átutalni. A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb annak a i aránynak megfelelő i összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a ról szóló döntés maximálisan meghatározott. A Közreműködő Szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető köteles csatolni a Tagok részére történő átutalást igazoló bizonylatot. Amennyiben az esedékes folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van, és emiatt a Közreműködő Szervezet a Vezetőt megillető folyósítását felfüggesztette; a Közreműködő Szervezet a Tag(ok)nak közvetlenül utalja a Tagot megillető i összeget, feltéve, hogy a Tag által, a Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan körülmény, amely miatt a folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell tagadni. A Közreműködő Szervezet a 2. pontban megjelölt elkülönített bankszámlára utalja a Tagot megillető t Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/26. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. (15) bekezdésében meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a i szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a 11

15 összegét, a Vezető sem utal, vagy csökkentett összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére. Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a i szerződés megszegése miatt a már kifizetett visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint. Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a i szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti A Tagok a 281/26 (XII.23.) Kormányrendelet értelmében a következő biztosítékot nyújtják: Tag neve Biztosíték formája Biztosíték értéke 1. BMÖ nem kötelezett 2. PMJVÖ nem kötelezett 3. Pécs21 Nonprofit Kft. nem kötelezett A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a i szerződésben, illetve a 281/26. (XII.23.) Kormányrendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Vezető részére átadni. A biztosíték jogosultja a Támogató A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a i szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a Konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való, egymással szemben fennálló felelősségét. 12

16 4. Kapcsolattartás 4.1. A Tagok a Megállapodás, valamint a i szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A Tagok kapcsolattartónak a következő személyeket jelölik ki: Név Szervezet telefon Egry Dóra Dr. Hohl Tímea Pintér- Szekeres Krisztina Pécs21 Nonprofit Kft PMJVÖ BMÖ A Konzorcium működésével kapcsolatos operatív és adminisztratív teendőket, valamint a folyamatos egyeztetést a Közreműködő Szervezettel, az Irányító Hatósággal és a kormányzat szakmailag illetékes szerveivel a Pécs21 Nonprofit Kft. látja el. A Pécs21 Nonprofit Kft. köteles szakmai tudásával támogatni a Konzorcium működését és köteles minden szakmai segítséget megadni A Konzorcium tagjai hetente előre meghatározott módon üléseznek, az ülést a Vezető döntése szerint a Pécs21 Nonprofit Kft. hívja össze az előzetesen egyeztetett napirend alapján. A Tagok jóváhagyásával a Konzorcium ülésezési rendje, gyakorisága eltérhet A Konzorcium Tagjai titoktartási kötelezettség mellett - teljes betekintési joggal rendelkeznek a Nagy Kiállítótér- Múzeumutca projekthez kapcsolódó valamennyi dokumentációba. Betekintési jogukhoz kapcsolódóan a dokumentumok elkészítéséhez, és a végső döntések előkészítéséhez javaslattételi és döntési jogkörrel rendelkeznek. 13

17 4.5. A Tagok haladéktalanul kötelesek tájékoztatni egymást az általuk vállalt feladatok előrehaladásáról, valamint ha a Projekt keretében általuk vállalt feladat megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja A Konzorcium kiemelt feladata, hogy a Nagy Kiállítótér- Múzeumutca projekt előkészítése kapcsán a helyzetértékelő egyeztetések során a döntés-előkészítő dokumentumokat véleményezze és a megvalósítás érdekében konszenzusra törekedjen Az állásfoglalások, döntések meghozatalakor a Konzorcium tagjai konszenzusos döntéshozatalra törekednek, ennek hiányában az egyszerű többség szabályai szerint megszavazott állásfoglalás tekintendő döntésnek. Minden Konzorciumi tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a Vezető szavazata dönt. A döntéshez a kisebbségben maradt tag a különvéleményét csatolhatja. Az ülés akkor határozatképes, ha legalább három Konzorciumi tag képviseletében a szavazati joggal rendelkező személy jelen van A Tagok által delegált, szavazati joggal rendelkező személyek: - Dr. Hargitai János a BMÖ Közgyűlésének elnöke - Dr. Páva Zsolt PMJVÖ polgármestere - Egry Dóra Pécs21 Nonprofit Kft. fejlesztési igazgató-helyettese A szavazati joggal rendelkező személyek maguk helyett, írásban, esetileg, más természetes személyt felhatalmazhatnak A Tagok által, előre közölt módon, általánosan vagy esetileg megnevezett személyek az ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. A Tagok megbízásából általános tanácskozási joggal rendelkező személyekről a Tagok írásban értesítik a Pécs21 Nonprofit Kft-t A Konzorcium titkára a Pécs21 Nonprofit Kft-vel munkajogi jogviszonyban áll. 14

18 4.11. A Konzorcium ülésein állásfoglalásokat, döntéseket fogalmaz meg a Nagy Kiállítótér- Múzeumutca projekt előrehaladásával kapcsolatosan. Az itt született állásfoglalások és döntések belső munkaanyagnak tekintendők, így azok önállóan nem publikusak. Az üléseken elhangzottakról, állásfoglalásokról és döntésekről csak a Tagokkal való egyeztetést követően adható és jelentethető meg bármilyen információ A hetente történő szóbeli egyeztetés összehívása, a napirendi pontokat tartalmazó meghívó kiküldése, a jegyzőkönyvvezetés a Pécs21 Nonprofit Kft. feladata. A jegyzőkönyvet valamennyi Tagnak aláírásával hitelesítenie kell. Az egyeztetésekről készült jegyzőkönyvek a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás mellékleteivé válnak. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti Az ülések helyszíne a Pécs21 Nonprofit Kft. székhelye (7621 Pécs Mária u. 9.). A Tagok előzetes jóváhagyásával a Konzorcium ülésének helyszíne módosulhat A Konzorcium rendkívüli ülését bármelyik Tag kezdeményezésére a Vezetőnek kötelező összehívnia. A rendkívüli ülés összehívásához szükséges megjelölni a kezdeményezőt, a tárgyalandó napirendet, illetve a rendkívüli ülés indokát A Pécs21 Nonprofit Kft. a hetente történő egyeztetéseken köteles a Konzorciumnak beszámolni az addig elért eredményekről, a felmerült problémákról és a Projekt az ütemezés szerinti előrehaladásának pillanatnyi állásáról. A Tagok az ülésen kötelesek minden olyan információt a Konzorcium tudomására hozni, mely a Projekt megvalósítása szempontjából releváns. Az ülések közti időszakban minden, előbb körülírt információt kötelesek a Pécs21 Nonprofit Kft-nek eljuttatni A Konzorcium tagjai tudomásul veszik, hogy tagságuk megszűnését követően is vonatkozik rájuk a Konzorcium munkájához kapcsolódóan vállalt titoktartási kötelezettségük. 15

19 5. A Konzorcium képviselete 5.1. A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek a Pécs21 Nonprofit Kft.-től tájékoztatást kérnek, a Pécs21 Nonprofit Kft. köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt A Vezető operatív feladatait a Pécs21 Nonprofit Kft. útján gyakorolja. A Tagok értesítési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, ha a Vezető értesítésével egy időben a Pécs21 Nonprofit Kft. értesítésére is sor került. 6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása 6.1. Tagok megállapodnak mindazon feltételekben és keretekben, melyek alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatása során együttműködnek, az egyes jogokat érvényesítik, a kölcsönösen megállapított kötelezettségeket teljesítik Tagok a jelen megállapodáson alapuló partneri kapcsolatuk fő alapelveként deklarálják, hogy mindenkor a piaci tisztesség és a kölcsönös együttműködés fokozott követelményei szerint kívánnak eljárni Tagok együttműködnek annak érdekében, hogy a Nagy Kiállítótér- Múzeumutca megvalósítása céljából, megfelelő szakmai kompetenciával rendelkező vállalkozók kerüljenek megbízásra a rendelkezésre álló források szerinti díjazással Tagok megállapodnak abban, hogy a Nagy Kiállítótér- Múzeumutca megvalósítása céljából a kivitelezési közbeszerzési eljárás(oka)t - a Közbeszerzési törvény vonatkozó előírásain túl a 16/26.(XII:28.) MEHVM-PM együttes rendelet 16

20 előírásait is figyelembe véve a BMÖ és a PMJVÖ együttes ajánlatkérőként írja ki. A Pécs21 Nonprofit Kft. megbízza BMÖ-t és PMJVÖ-t, hogy a Kbt. szerinti közbeszerzési eljárásokat az ő érdekeit is szem előtt tartva írja ki. Tagok megállapodnak abban, hogy a tervezői szakfelügyelet, a külső projektmenedzsment szakértő illetve a könyvvizsgáló kiválasztását, valamint a nyilvánosság biztosítását célzó közbeszerzési eljárások során a BMÖ, mint egyedüli ajánlatkérő lép fel. Továbbá, hogy az ESZA tevékenységekhez kapcsolódóan esetlegesen szükségessé váló közbeszerzési eljárások kiírója a Pécs21 Nonprofit Kft. A Tagok kifejezetten hozzájárultak ahhoz, hogy a közbeszerzési eljárások technikai lebonyolítására egy erre szakosodott, a PMJVÖ-vel megbízási jogviszonyba kerülő független közbeszerzési tanácsadó és lebonyolító jogi képviselő (a továbbiakban Közvetítő), valamint a Európa Kulturális Fővárosa-Pécs21 Program beruházásaihoz kapcsolódó komplex mérnöki szolgáltatás ellátására ún. FIDIC mérnök kerüljön kiválasztásra A közbeszerzési eljárások lefolytatását a Pécs21 Nonprofit Kft. végzi, mint a Konzorcium menedzsment szervezete A Tagok közösen alakítják meg a kiírandó közbeszerzések Bíráló Bizottságát,mely közbeszerzési bíráló bizottságba tagokat delegálnak az alábbiak szerint: - BMÖ: 2 fő - PMJVÖ: 2 fő - Pécs21 Nonprofit Kft.: 1 fő Tagok tudomásul veszik, hogy a bíráló bizottságba az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet is tagot delegál Tagok meghatározhatják azt a vállalkozói díj összeget, amelyet ha a közbeszerzési dokumentációban meghatározott feladatok tekintetében a megajánlott vállalkozói díj meghalad, akkor bármely Tag az összességében a legelőnyösebb ajánlatot a rendelkezésére álló anyagi fedezetre tekintettel nem megfelelőnek minősíthet, kivéve, ha a többi Tag a többletköltséget saját forrása terhére vállalja. 17

21 6.8. A Pécs21 Nonprofit Kft. vállalja a közbeszerzési eljárások lebonyolítását, és a lebonyolítások technikai költségeit megelőlegezi, valamint a jelen megállapodással kapcsolatos eljárási cselekményekhez helyiséget és adminisztratív eszközöket biztosít. Ezen költségek a Konzorciumi Tagok közötti elszámolás tárgyát képezik A közbeszerzési eljárás lefolytatásánál, fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a Projekt megkezdését jelentő, a Projekt tárgyára vonatkozó megrendelés időpontja nem előzheti meg a közbeszerzési eljárás lefolytatását A Pécs21 Nonprofit Kft. köteles tájékoztatni a Közreműködő Szervezetet a közbeszerzési eljárás megindításáról, az esetleges jogorvoslati eljárásról és annak eredményéről. A Pécs21 Nonprofit Kft. megküldi a Közreműködő Szervezetnek az ajánlati, részvételi felhívást, az ajánlatok elbírálásának befejezésekor készített összegezést, jogorvoslati eljárás esetén az eljárás megindításáról szóló értesítést, és a közbeszerzési döntőbizottság (KDB) határozatát, valamint a Kbt. által előírt esetekben hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolását A közösségi értékhatárok feletti beszerzések esetében a közbeszerzési eljárás megindításának szándékáról a Pécs21 Nonprofit Kft. az eljárás tervezett megindítása előtt legalább 3 munkanappal, illetve rendkívüli sürgősség miatt alkalmazott hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén haladéktalanul tájékoztatja a Közreműködő Szervezetet és az Európai uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységet (EKKE). 7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 7.1. A beruházás folyamatában: - pályázó a BMÖ mint főkedvezményezett, - kedvezményezett partnerek a PMJVÖ és a Pécs21 Nonprofit Kft., - tulajdonosok a BMÖ, és a PMJVÖ, - építési engedélyes a BMÖ és PMJVÖ A pályázati felhasználásával a Projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgokkal és egyéb jogosultságokkal kapcsolatos jogok az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra: 18

22 A létrejövő Nagy Kiállítótér- Múzeumutca építtetője és tulajdonosa BMÖ és PMJVÖ Az eszközbeszerzésre irányuló közbeszerzési eljárás során BMÖ, mint egyedüli ajánlatkérő lép fel A Baranya Megyei Önkormányzat a projekt keretében kialakításra kerülő, vállalkozási tevékenységként végezhető feladatellátás céljára szolgáló ingatlanrészeket bérbeadás útján fogja hasznosítani. 8. A Konzorciumi tagság megszűnése 8.1. Tagok jelen Megállapodás aláírásával megerősítik, hogy a Projekt megvalósításában részt kívánnak venni, annak megvalósítása során a többi Taggal fokozottan együttműködnek, és a Konzorciumból csak abban az esetben lépnek ki, ha a i szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, nekik fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képesek A Vezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni, a Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti. A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a másik Tag véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt a Vezető köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek 19

23 következtében a Tagok a i szerződésben és a jelen megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a i szerződéstől elállnak Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek A Tag, kilépése, illetve kizárása esetén, köteles egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 1 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett feladatokról beszámolni. Köteles továbbá a a Megállapodás keretében esetlegesen használatába kapott vagyontárgyakat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a kilépő tag és a feladatátvétellel érintett Tag ír alá. A kilépő tagot a kiválást követően is, a i szerződés megszűnéséig terheli a i szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési, adatszolgáltatási és ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. A kilépő Tag tulajdonába került, ból vásárolt vagyont a másik Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kezdeményezik, a megmaradó Tag ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a i szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a i szerződés megszűnésének időpontjáig Amennyiben a jelen megállapodás 8. fejezetébe foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, ahhoz a Tagok egyetértésén túl a Támogató és a 2

24 Közreműködő Szervezet hozzájárulása is szükséges. A hozzájárulást a i szerződésben a i szerződés kedvezményezettje általi módosításra előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A 8.2. pontban foglaltak miatti módosítás esetén a i szerződést is módosítani kell. 9. A Megállapodás megszűnése és módosítása 9.1. Jelen Megállapodás a i szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a i szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok hiányában is megvalósítják Jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma egyre csökken A Megállapodás a Tagok közös akaratával, kizárólag írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Hatóság hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a i szerződésben a i szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől. A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják. 1. A tagok egyéb megállapodásai 1.1. Tagok rögzítik, hogy az európai uniós pályázatot közösen nyújtották be, és tudomásul veszik, hogy a Konzorciumi Tagok társpályázók, ban részesülő partnerek is egyben. 21

25 1.2. Tagok vállalják, hogy a Projekt megvalósításához szükséges testületi hozzájárulásokat, a megállapodásban rögzített határidőig beszerzik. 11. Záró rendelkezések Jelen megállapodás 4 oldalon és 12 db eredeti példányban készült. A megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a i szerződés, és annak mellékletei, amelyek a i szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletévé A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró Tag aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére Jelen megállapodás hatályba lépésével hatályát veszti a Tagok között 28. december 18-án aláírt Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a továbbiakban a Tagok jogviszonyára, jogosultságaira és kötelezettségeire kizárólag jelen, módosított Konzorciumi Együttműködési Megállapodás rendelkezései vonatkoznak A Konzorcium a létesítmény jogerős hatósági használatbavételi engedélyének kézhezvétele után a tényleges üzembe helyezést követő 1. év december 31-vel szűnik meg, minden külön intézkedés vagy jognyilatkozat nélkül, azzal, hogy a Vezető a megszűnés tényéről, a megszűnést követő 3 napon belül írásban tájékoztatja a Tagokat Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók Tagok rögzítik, hogy az általuk vállalt feladatok teljesítése körében születő közgyűlési, egyéb testületi határozatok, jelen Megállapodás elválaszthatatlan mellékleteivé válnak. 22

26 11.7. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a Tagok a per tárgya és értéke szerint hatáskörrel bíró Pécsi Városi Bíróság illetve a Baranya Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. A Tagok a Megállapodást alapos áttanulmányozás, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt írták alá. Mellékletek: I. sz. mellékletek: Projekt elszámolható költségei (partnerenként) II. sz. mellékletek: A Projekt elszámolható költségeinek részletezése (partnerenként) III. sz. melléklet: Költségvetési és forrástábla(összesítő) 23

27 Konzorcium vezetője... Dr. Hargitai János Baranya Megyei Önkormányzat P.H. Aláírás dátuma: Konzorciumi tag Konzorciumi tag... Dr. Páva Zsolt Ruzsa Csaba Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Pécs21 Nonprofit Kft. P.H. P.H. Aláírás dátuma: Aláírás dátuma:.. 24

28 I. sz. melléklet Projekt elszámolható költségei BMÖ Projekt előkészítés max. 6% Projekt menedzsment költségei max 2% Föld, ingatlanvásárlás költsége max. 1% Építés, bontás, felújítás, bővítés Komplex terület-előkészítés költsége max. 1%, kármentesítéssel együtt max. 15% beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Támogatás mértéke (%) 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% Építés, bontás, felújítás, bővítés (komlplex területelőkészítés és kármentesítés költsége nélkül) Eszköz és immateriális javak beszerzése Szolgáltatások igénybevételének költségei ESZA típusú költségek:pl. képzések max. 2% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei - Független műszaki ellenőr költsége max. 1% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei Szakértői költségek, egyéb szakmai szolgáltatások, eljárási díjak pl. építész, műszaki vezető beruházási ún. állami nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) x x x x x x , Ft Ft - Ft Ft , Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft , Ft Ft - Ft Ft , ,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,%

29 Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Jogi szolgáltatások költsége max. 1,5% Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosításának költségei max 1% mértékben Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Külön könyvvizsgálat költsége max.,5% Általános költségek max.,5% Kulturális beruházási nak minősülő beruházási szempontból nem nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási Kulturális célú nak minősülő Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) x x x x x x Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen Összesen Összesen évek szerint Ft Ft - Ft Ft 3 92 Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft 7 73 Ft Ft - Ft Ft Előlegigényléssel érintett 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 85,% 85,% költségtípusokra Összesen Összesen évek szerint jutó összesen Igényelhető előleg mértéke (35%) I.sz. melléklet Projekt elszámolható költségei 26

30 PMJVÖ Projekt előkészítés max. 6% Projekt menedzsment költségei max 2% Föld, ingatlanvásárlás költsége max. 1% Építés, bontás, felújítás, bővítés Komplex terület-előkészítés költsége max. 1%, kármentesítéssel együtt max. 15% Időszakok-támogatható tevékenységek beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) Előlegigénylés (X-szel jelölve) Felmerülő költségek 26. év II. félév 27. év I. félév 27. év II. félév 28. év I. félév 28. év II. félév 29. év I. félév Ft Ft - Ft Ft 29. év II. félév 21. év I. félév 21. év II. félév 211. év I. félév 211. év II. félév Összesen Támogatás mértéke (%) Támogatás 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 26. év II. félév 27. év I. félév 27. év II. félév 28. év I. félév 28. év II. félév 29. év I. félév év II. félév 21. év I. félév 21. év II. félév 211. év I. félév 211. év II. félév Összesen Építés, bontás, felújítás, bővítés (komlplex területelőkészítés és kármentesítés költsége nélkül) Eszköz és immateriális javak beszerzése Szolgáltatások igénybevételének költségei ESZA típusú költségek:pl. képzések max. 2% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei - Független műszaki ellenőr költsége max. 1% Projektmegvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások költségei Szakértői költségek, egyéb szakmai szolgáltatások, eljárási díjak pl. építész, műszaki vezető beruházási ún. állami nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási nak minősülő Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) x x x x x x Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Ft Ft - Ft Ft ,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,%

31 Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Jogi szolgáltatások költsége max. 1,5% Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Nyilvánosság biztosításának költségei max 1% mértékben Projektmegvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások Külön könyvvizsgálat költsége max.,5% Általános költségek max.,5% Kulturális beruházási nak minősülő beruházási szempontból nem nak minősülő beruházási nak minősülő beruházási Kulturális célú nak minősülő Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) x x x Előlegigényléssel érintett költségtípusok összesen Összesen Összesen évek szerint Ft Ft Ft Ft - Ft - Ft Ft Ft Ft Ft - Ft Ft Előlegigényléssel érintett 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 5,% 85,% 85,% 85,% költségtípusokra Összesen Összesen évek szerint jutó összesen Igényelhető előleg mértéke (35%) 28

小儿疾病防治(四).doc

小儿疾病防治(四).doc ...1...3...6...10...12...13...14...15...17...20...21...22...23...23...24...25 B...28...31...32 I ...33...35...37...40...41...43 X...44...45...47...49...50...52...52...54...56...57...59...61...62...62...63...66

Részletesebben

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5%

(i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] , , % % % 5.5% 6.5% [] [] [] [] [] [] [] 1961 40 2,000 1990 [] (i) (ii) 38 (i) (ii) (iii) (iv) 380,000 [ ] 201017,763 201422,457 20152020 7.1% 2010 2020 2010 2015 6.2% 20152020 2010 2015 20152020 7.1% 5.5% 6.5% 2010 2011

Részletesebben

专科疾病诊治(二十)

专科疾病诊治(二十) ...1... 11...19...32...43...50...52...53...58...61...64...66...69...84...89...92...95 I ...97... 100... 103... 107... 109 AD...111... 125... 128... 131... 135... 138... 140... 143... 146... 149... 152...

Részletesebben

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) (

EC(2003-04)18 第 2 頁 (c) 刪 除 以 下 常 額 職 位 2 個 顧 問 醫 生 職 位 第 4 / 第 3 / 第 2 點 ) ( 145,150 元 至 149,600 元 /127,900 元 至 135,550 元 /113,520 元 至 120,553 元 ) ( EC(2003-04)18 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2004 年 2 月 11 日 總 目 37 生 署 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員 會 提 出 下 述 建 議, 以 便 在 生 署 設 立 生 防 護 中 心 (a) 由 2004 年 4 月 1 日 起 開 設 以 下 新 職 系 和 職 級 生 防 護 中

Részletesebben

新时期共青团工作实务全书(三十九)

新时期共青团工作实务全书(三十九) ........................... I II....................... 1990... .................. 1991......... III ,, 3 3 6 30 1990 19 19 ,, 30%, 1986 12 19 1989 12 25 1990 11 10 1989 10 30 1990 830 19 40

Részletesebben

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長

項 訴 求 在 考 慮 到 整 體 的 財 政 承 擔 以 及 資 源 分 配 的 公 平 性 下, 政 府 採 取 了 較 簡 單 直 接 的 一 次 性 減 稅 和 增 加 免 稅 額 方 式, 以 回 應 中 產 家 庭 的 不 同 訴 求 ( 三 ) 取 消 外 傭 徵 費 6. 行 政 長 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案 ( 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 ) 進 度 報 告 在 2013 年 1 月 23 日 的 立 法 會 會 議 上, 由 葛 珮 帆 議 員 就 幫 助 中 產 動 議 的 議 案, 經 單 仲 偕 議 員 及 莫 乃 光 議 員 修 正 後 獲 得 通 過

Részletesebben

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208

(f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 (a) (b) (c) (d) (e) 207 (f) (g) (h) (ii) (iii) (a) (b) (c) (d) 208 17.29 17.29 13.16A(1) 13.18 (a) (b) 13.16A (b) 12 (a) 209 13.19 (a) 13.16A 12 13.18(1) 13.18(4) 155 17.43(1) (4) (b) 13.19 17.43 17.29

Részletesebben

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论

Microsoft Word - 08 单元一儿童文学理论 单 元 ( 一 ) 儿 童 文 学 理 论 内 容 提 要 : 本 单 元 共 分 成 三 个 小 课 目, 即 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 儿 童 文 学 创 作 和 儿 童 文 学 的 鉴 赏 与 阅 读 指 导 儿 童 文 学 的 基 本 理 论 内 容 包 括 儿 童 文 学 的 基 本 含 义 儿 童 文 学 读 者 儿 童 文 学 与 儿 童 年 龄 特 征 和 儿 童 文 学

Részletesebben

南華大學數位論文

南華大學數位論文 南 華 大 學 哲 學 與 生 命 教 育 學 系 碩 士 論 文 呂 氏 春 秋 音 樂 思 想 研 究 研 究 生 : 何 貞 宜 指 導 教 授 : 陳 章 錫 博 士 中 華 民 國 一 百 零 一 年 六 月 六 日 誌 謝 論 文 得 以 完 成, 最 重 要 的, 是 要 感 謝 我 的 指 導 教 授 陳 章 錫 博 士, 老 師 總 是 不 辭 辛 勞 仔 細 閱 讀 我 的 拙

Részletesebben

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc

Microsoft Word - 3.3.1 - 一年級散文教案.doc 光 明 英 來 學 校 ( 中 國 文 學 之 旅 --- 散 文 小 說 教 學 ) 一 年 級 : 成 語 ( 主 題 : 勤 學 ) 節 數 : 六 教 節 ( 每 課 題 一 教 節 ) 課 題 : 守 株 待 兔 半 途 而 廢 愚 公 移 山 鐵 杵 磨 針 孟 母 三 遷 教 學 目 的 : 1. 透 過 活 動, 學 生 能 說 出 成 語 背 後 的 含 意 2. 學 生 能 指

Részletesebben

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等

第32回独立行政法人評価委員会日本貿易保険部会 資料1-1 平成22年度財務諸表等 1 12,403 2,892 264,553 19,517 238,008 10,132 989 36 9,869 2,218 250 122 ( 126 108 1,563 278 159 260 478 35,563 1,073 74 190,283 104,352 140,658 20,349 16,733 21,607 (21,607) 58,689 303,699 339,262 339,262

Részletesebben

untitled

untitled 1993 79 2010 9 80 180,000 (a) (b) 81 20031,230 2009 10,610 43 2003 2009 1,200 1,000 924 1,061 800 717 600 530 440 400 333 200 123 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 500 2003 15,238 2009 31,4532003 2009

Részletesebben

第三章

第三章 第 三 章 :2017 年 行 政 長 官 產 生 辦 法 - 可 考 慮 的 議 題 行 政 長 官 的 憲 制 及 法 律 地 位 3.01 基 本 法 第 四 十 三 條 規 定 : 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 是 香 港 特 別 行 政 區 的 首 長, 代 表 香 港 特 別 行 政 區 香 港 特 別 行 政 區 行 政 長 官 依 照 本 法 的 規 定 對 中 央 人

Részletesebben

bnbqw.PDF

bnbqw.PDF 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ( ( 1 2 16 1608 100004 1 ( 2003 2002 6 30 12 31 7 2,768,544 3,140,926 8 29,054,561 40,313,774 9 11,815,996 10,566,353 11 10,007,641 9,052,657 12 4,344,697

Részletesebben

nb.PDF

nb.PDF 3 4 5 7 8 9..10..15..16..19..52 -3,402,247-699,783-1,611,620 1,790,627 : - - -7,493 - -1,687 2,863 1,176 2,863 - -148,617 - - 12,131 51,325 - -12,131-2,165 14-2,157 8-3,393,968-794,198-1,620,094 1,781,367

Részletesebben

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc

Microsoft Word - 發布版---規範_全文_.doc 建 築 物 無 障 礙 設 施 設 計 規 範 內 政 部 97 年 4 年 10 日 台 內 營 字 第 0970802190 號 令 訂 定, 自 97 年 7 月 1 日 生 效 內 政 部 97 年 12 年 19 日 台 內 營 字 第 0970809360 號 令 修 正 內 政 部 101 年 11 年 16 日 台 內 營 字 第 1010810415 號 令 修 正 目 錄 第 一

Részletesebben

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招

概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 I 概 述 随 着 中 国 高 等 教 育 数 量 扩 张 目 标 的 逐 步 实 现, 提 高 教 育 质 量 的 重 要 性 日 益 凸 显 发 布 高 校 毕 业 生 就 业 质 量 年 度 报 告, 是 高 等 学 校 建 立 健 全 就 业 状 况 反 馈 机 制 引 导 高 校 优 化 招 生 和 专 业 结 构 改 进 人 才 培 养 模 式 及 时 回 应 社 会 关 切 的 一 项

Részletesebben

鱼类丰产养殖技术(二).doc

鱼类丰产养殖技术(二).doc ...1...1...4...15...18...19...24...26...31...35...39...48...57...60...62...66...68...72 I ...73...88...91...92... 100... 104... 144... 146... 146... 147... 148... 148... 148... 149... 149... 150... 151...

Részletesebben

疾病诊治实务(一)

疾病诊治实务(一) ...1...4...5...8...13...14...15...18...18...19...22...25...26...27...29...30...32...35 I ...38...42...43...45...48...51...53...56...59...60...60...61...63...65...67...69...72...74...77...80...82...84 II

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67 ...72...73...75...77...80...83...85...91...92...93...95...96...97... 103... 107... 109... 110... 112... 118...

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2040B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8735FA7F5ABD8BFB3B9C5B871A661B0CFABC8AE61C2A7AB55ACE3A8732E646F63> 嘉 義 地 區 客 家 禮 俗 研 究 第 一 章 前 言 嘉 義 地 區 的 客 家 族 群 約 略 可 分 為 福 佬 客 詔 安 客 與 北 部 客 等 三 種 類 別, 其 分 佈 區 域 以 海 線 地 區 平 原 地 形 沿 山 地 區 為 主 有 相 當 多 的 北 部 客 家 人, 是 二 次 大 戰 末 期 和 戰 後 初 期 才 移 民 嘉 義, 是 什 麼 因 素 令 許 多

Részletesebben

05301930

05301930 國 立 中 正 大 學 法 學 系 碩 士 論 文 河 川 砂 石 法 規 範 之 探 討 - 以 採 取 土 石 及 挖 掘 河 川 認 定 基 準 為 主 指 導 教 授 : 盧 映 潔 博 士 研 究 生 : 王 瑞 德 中 華 民 國 一 百 零 一 年 五 月 目 錄 第 一 章 緒 論... 1 第 一 節 研 究 動 機... 1 第 二 節 研 究 目 的... 3 第 三 節 研

Részletesebben

中老年保健必读(十).doc

中老年保健必读(十).doc ...1...2...3...4...5...6...8...9... 11 - -...13...15...17...18...20...22...23...25...26...28 I II...30...32...34...35...38...40...42...44...46...47...48...50...52...53 X...55...56...57...58...60...61...63...65

Részletesebben

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26

23 29 15.6% 23 29 26.2% 3 25 2 15 1 5 1,542 12,336 14,53 16,165 18,934 22,698 25,125 25 2 15 1 5 5,557 7,48 8,877 11, 13,732 17,283 22,485 23 24 25 26 4, 197823 2916.3%29 335, 23 29.5% 23 29 16.3% 14 35 33,535 14 135 13 125 1,292 1,3 1,38 1,314 1,321 1,328 1,335 3 25 2 15 1 5 1. 1.1 13,582 15,988 1.4 18,322 11.6 11.9 21,192 24,953 3,67 9. 8.7 12 1 8

Részletesebben

海淀区、房山区(四)

海淀区、房山区(四) ...1...1...2...7...8...9... 11... 15... 17... 17... 18... 19... 20... 21... 23... 25... 28... 31... 32 I ... 35... 36... 37... 39... 42... 43... 48... 53... 54... 58... 63... 64... 65... 66... 68... 71...

Részletesebben

穨ecr1_c.PDF

穨ecr1_c.PDF i ii iii iv 1 2 3 4 5 5555522 6664422 77722 6 7 8 9 10 11 22266 12833 1894 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 8.14 2.15 2.18 26 27 28 29 30 31 2.16 2.18 5.23 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

Részletesebben

穨2005_-c.PDF

穨2005_-c.PDF 2005 10 1 1 1 2 2 3 5 4 6 2 7 3 11 4 1 13 2 13 3 14 4 14 5 15 6 16 7 16 8 17 9 18 10 18 2005 10 1 1. 1.1 2 1.2 / / 1.3 69(2) 70(2) 1.4 1.5 1.6 2005 10 1 2. 2.1 2.2 485 20(8) (a) (i) (ii) (iii) (iv) 571

Részletesebben

北京理工大学.doc

北京理工大学.doc ( )...1...6...8...10...20...22...24...28...30...32...40 I ...53...55...61 ( )...62...71...74 ( )...77...81...84...86...88...89...91...92...96...99... 110...111... 112 II ... 113... 114... 115... 116...

Részletesebben

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮

尲㐵.⸮⸮⸮⸮⸮ I...1...2...3...4...5...6...8...9...10... 11...12...13...14...15...16...17...18...19...20...21...22...23...24...26 II...27...28...28...29...30...31...32...34...35...36...37...38...39...39...40...41...43...43...44...45...46...47...48...48...49...50

Részletesebben

东城区(下)

东城区(下) ...1...1...2...3...9...9... 12... 12... 17... 17... 18... 19... 20... 29... 31... 37... 41... 70... 73 I ... 74... 78... 78... 79... 80... 85... 86... 88... 90... 90... 90... 92... 93... 95... 95... 96...

Részletesebben

果树高产栽培技术(一).doc

果树高产栽培技术(一).doc ( ) ...1...1...3...10... 11...12...15...17...18...19...20...22...23...24...26...27...28...30...31...32 I ...36...38...40...41...42...44...45...47...48...49...50...51...52...53...55...58...59...60...61...62...66...67

Részletesebben

物质结构_二_.doc

物质结构_二_.doc I...1...3...6...8 --... 11 --...12 --...13 --...15 --...16 --...18 --...19 --...20 --...22 --...24 --...25 --...26 --...28 --...30 --...32 --...34 --...35 --...37 --...38...40 II...41...44...46...47...48...49...51...52...55...58

Részletesebben

第一節 研究動機與目的

第一節 研究動機與目的 中 國 文 化 大 學 中 國 文 學 研 究 所 碩 士 論 文 華 嚴 一 真 法 界 思 想 研 究 指 導 教 授 : 王 俊 彥 研 究 生 : 許 瑞 菁 中 華 民 國 98 年 12 月 自 序 在 佛 教 經 典 中 最 初 接 觸 的 是 佛 說 無 量 壽 經, 此 經 乃 大 方 廣 佛 華 嚴 經 的 精 華 版 綱 要 版 為 了 瞭 解 經 義, 深 知 宇 宙 運

Részletesebben

水力发电(九)

水力发电(九) ...1...17...20...26...27...30...33...34...36...37...44...47...49...58...77...79...90...96...107 I ...114...115...132...134...137...138...139...140...142...142...144...146...146...146...148...148...149...149...150...151...151...152

Részletesebben

中国古代文学家(八).doc

中国古代文学家(八).doc ...1...5...26...27...43...44...48...50...52...54...55...57...60...61...62...63...65...67...68 I ...69...70...71...75...77...78...82...84...95...98...99... 101... 103... 107... 108... 109... 110...111...

Részletesebben

景观植物(一)

景观植物(一) ...1...5...6...8... 11...13...15...18...21...23...26...29...43...51 5...53...58...62...63...65 I ...67...70...72...74...76...77...78...80...81...84...85...87...88...90...92...94...97... 109... 113... 115...

Részletesebben

Microsoft Word - 目录.doc

Microsoft Word - 目录.doc 教 学 管 理 文 件 汇 编 目 录 教 育 法 规 和 指 导 性 文 件 1. 中 华 人 民 共 和 国 高 等 教 育 法 1 2. 中 华 人 民 共 和 国 教 师 法 8 3. 普 通 高 等 学 校 学 生 管 理 规 定 12 4. 高 等 学 校 学 生 行 为 准 则 18 5. 中 华 人 民 共 和 国 学 位 条 例 19 6. 高 等 学 校 教 学 管 理 要 点

Részletesebben

园林植物卷(三).doc

园林植物卷(三).doc I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 84k 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Részletesebben

厨房小知识_一_

厨房小知识_一_ ... 1... 1... 2... 3... 3... 5... 6... 7... 7... 8... 10...11... 12... 13... 15... 17... 18... 19... 19... 20... 23... 24... 24 ... 26... 26... 29... 30... 31... 32... 33... 34... 37... 38... 40... 41...

Részletesebben

中南财经大学(七).doc

中南财经大学(七).doc ...1...16...20...22...31...32...34...37...38...40...44...46...54...58...59...60...61 I ...62...63...70...77...79...81...84...90...93...95...95...97... 100... 102... 104... 105... 106... 107... 109... 113

Részletesebben

1................................... 1................................... 2......................................... 3......................................... 4.............................. 5.........................................

Részletesebben

赵飞燕外传、四美艳史演义

赵飞燕外传、四美艳史演义 \ I... 1...1...8... 9... 9...9...11...13...16...19...22...25...28...33...36...39...42 II...46...48...51...55...58...62... 67...67...70...73...76...79...83...86...89...92...96...99... 102... 105... 108...

Részletesebben

厨房小知识(五)

厨房小知识(五) I...1...2...3...4...5...6 ()...7 ()...9...10...10... 11...12...13...14...15...15...16...18...19...20...20...21...21 II...24...27...28...29...29...31...32...33...34...35...36...38...38...39...40...40...41...42...42...43...44...44...47...48...50...50

Részletesebben

最新监察执法全书(十八).doc

最新监察执法全书(十八).doc .............. I ..................................................... II .......................................... III ... 2003......... IV ,

Részletesebben

园林植物卷(十二).doc

园林植物卷(十二).doc ... 1... 4... 8... 8... 9... 9...11... 13... 15... 20... 23... 30... 31... 36... 39... 40... 43 I ... 47... 52... 57... 60 1... 65 2... 71 (3)... 78... 81... 87... 89... 91... 94... 95... 97 ( )... 100...

Részletesebben

华东师范大学.doc

华东师范大学.doc ...1...3...4...5...6...7 ( )...9 ( )...10...16...19...21...22...23...27...27...31...31 I II...33...34 ( )...36 () ( )...44 () ( ) ( )...49 ( )...54...56...60 ( )...64...70...81...89 2004...95...97...99...

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏

國立中山大學學位論文典藏 I...1...1...4...4...6...6...13...24...29...44...44...45...46...47...48...50...50...56...60...64...68...73...73...85...92...99...105...113...121...127 ...127...131...135...142...145...148 II III IV 1 2

Részletesebben

乳业竞争_一_

乳业竞争_一_ ...1...7...10... 11...14...17...18...19...21...23...25...26...28 50...30...31 48...31 3000...34...35...37 I ...40...44...45...48...50...51...55...56...58...58...60 ()...62 ()...66...71...72...72...73...76...77

Részletesebben

最新执法工作手册(十).doc

最新执法工作手册(十).doc ......................................... I ......... 2003....................................... II III............................................................ IV..............................................................

Részletesebben

untitled

untitled ...1 1...1...3...5...6...8...8...15...16...19 21...21...24...25...26...29...30...33...36...38...41...41 ( )...41...42...48...48...57...57...63...67...67...67...67...71...74 I ...76...76...79...81...82...82...83...83...83...84...84...85...85...85

Részletesebben

最新执法工作手册(十六)

最新执法工作手册(十六) ............................................. I ................................... II ........................... 2001......... III IV......................................... ........................

Részletesebben

中国政法大学(六).doc

中国政法大学(六).doc ...1...6...8 2004... 11...15 2003...16...20...29...32...34...38...39...42...43...44...48 I ...53...58...61...63...71...75...77...79...83...91...94...95...98... 100... 102... 102... 105... 106... 107...

Részletesebben

胎儿健康成长.doc

胎儿健康成长.doc ...1...2...5...6...7...8...9... 11...13...15...16...17...19...22...22...23...24...25 I II...26...27...30...31...32...33...36...38...38...39...40...43...44...46...46...47...48...50...52...54...55...59 ...62

Részletesebben

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之

1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之 1. 本文首段的主要作用是 A. 指出 異蛇 的藥用功效 說明 永之人爭奔走焉 的原因 B. 突出 異蛇 的毒性 為下文 幾死者數矣 作鋪墊 C. 交代以蛇賦稅的背景 引起下文蔣氏有關捕蛇的敘述 2. 本文首段從三方面突出蛇的 異 下列哪一項不屬其中之一 A. 顏色之異 B. 動作之異 C. 毒性之異 3. 太醫以王命聚之 中的 以 字與下列哪一項的 以 意思相同 A. 以齧人 B. 而吾以捕蛇獨存

Részletesebben

Microsoft Word - edu-re~1.doc

Microsoft Word - edu-re~1.doc 前 言 學 習, 可 以 為 個 創 造 未 來 ; 教 育, 能 夠 為 社 會 開 拓 明 對 個 而 言, 教 育 可 以 幫 助 每 個 發 展 潛 能 建 構 知 識 及 提 升 個 素 質 ; 它 賦 予 每 個 掌 握 前 途 和 開 拓 未 來 的 能 力 對 社 會 而 言, 教 育 不 單 可 以 培 育 才, 而 且 具 有 ㆒ 個 更 深 層 的 意 義, 它 給 予 社 會

Részletesebben

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點

內政部土地重劃工程局農村社區土地重劃四年示範計畫執行要點 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 農 村 再 生 計 畫 地 點 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 ( 鎮 市 區 ) 土 庫 社 區 申 請 單 位 : 彰 化 縣 竹 塘 鄉 土 庫 中 華 民 國 102 年 03 月 14 日 目 錄 竹 塘 鄉 土 庫 社 區 再 生 計 畫 第 1 章 社 區 基 本 資 料... 1 1-1 農 村 社 區 名 稱 :... 1 1-2 申 請 組 織

Részletesebben

cs22016202076

cs22016202076 2016 ( ) ( ) ( ) 2016 76 B1816 2016 76 2016 ( ) ( ) ( ) 1....B1820 2. ( ) ( )...B1820 3. 2 ( )...B1820 4. 3...B1820 3....B1822 5. 3A 3D...B1822 3A....B1822 3B....B1824 3C....B1824 3D....B1828 6. 4 ( )...B1830

Részletesebben

扬州大学(上)

扬州大学(上) ...1...1...10...21 2004...28 2003...30...32...33...35...36...37...38...38...39...39...39...40...40...41 I ...42...42...43...44...45...47...48...49...50...50...51...51...52...52...53...62...67...75...83...90...95

Részletesebben

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2

(1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128 20128 20128 20128 20146 4 2 (1) 51 41 49 6 6 7 161 4 27 338 2012815 2012815 2012815 200712 20093 20086 211 (1) 64 15 2062 50 8 818 60 41606 63 8305 53 3 11201 38 10 216C 2012815 2012815 2012815 2012815 2012815 201464 200211 20128

Részletesebben

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600,

0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34. 3 1. 2 3. 2 0. 4 49. 8 1. 6 32. 6 1. 4 33. 9 1. 2, 5 8 3 4, 7 10, 600, 0 1 1 1 2 19 2 3 33 3 4 45 4 5 57 5 6 71 6 8 83 8 10 95 10 12 107 12 15 119 15 18 131 18 21 143 21 24 155 2 2 167 2 3 179 [ ] 191 0 1!, 10,,,,,, ( 1) 1 ( ) ( ) ( ) ( ) 3. 3 0. 4 50. 4 1. 7 32. 7 1. 5 34.

Részletesebben

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨

論鄭玄對《禮記‧月令》的考辨 19997 183-196 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 183 論 鄭 玄 對 禮 記 月 令 的 考 辨 一 問 題 的 背 景 20b 8a 1 472 24 20a 33 7a 2 3 1 35 60 64 472 240241 2 1a 3 19b 184 4 5 二 鄭 玄 考 辨 月 令 成 書 時 代 及 來 源 的 論 證 65 4 20b 282 5 235244

Részletesebben

... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i

... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i A 2016 2016 H 1 11 2016 4 2028 100028 2016 2016 A 2016 H 2016 2016 H 30 32 33 35 2016 A 2016 2016 H 2016 2016 H 24 HH 18317M 2016 2016 H * 2016 3 4 ... ii... 1 A... 12 A... 18 2016... 30 2016 H... 33 i

Részletesebben

马太亨利完整圣经注释—雅歌

马太亨利完整圣经注释—雅歌 第 1 页 目 录 雅 歌 简 介... 2 雅 歌 第 一 章... 2 雅 歌 第 二 章... 10 雅 歌 第 三 章... 16 雅 歌 第 四 章... 20 雅 歌 第 五 章... 25 雅 歌 第 六 章... 32 雅 歌 第 七 章... 36 雅 歌 第 八 章... 39 第 2 页 雅 歌 简 介 我 们 坚 信 圣 经 都 是 神 所 默 示 的 ( 提 摩 太 后 书

Részletesebben

二零零六年一月二十三日會議

二零零六年一月二十三日會議 附 件 B 有 关 政 策 局 推 行 或 正 在 策 划 的 纾 缓 及 预 防 贫 穷 措 施 下 文 载 述 有 关 政 策 局 / 部 门 为 加 强 纾 缓 及 预 防 贫 穷 的 工 作, 以 及 为 配 合 委 员 会 工 作, 在 过 去 十 一 个 月 公 布 及 正 在 策 划 的 新 政 策 和 措 施 生 福 利 及 食 物 局 (i) 综 合 儿 童 发 展 服 务 2.

Részletesebben

(1) (2) (3) 1. (1) 2

(1) (2) (3) 1. (1) 2 0386 71.32% 14A 1 (1) (2) (3) 1. (1) 2 (a) (b) (i) (ii) (iii) 3 (iv) (a) (b) (c) (d) 6% 4 2013 3 26 [2013]624 10 5 2013 6 28 [2013]1246 2015 3 [2015]351 0.2 6 [2015]748 180C 7 * * 8 14A (2) 417,800,000

Részletesebben

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc)

(Microsoft Word - 1012-2\256\325\260\310\267|\304\263\254\366\277\375.doc) 國 立 屏 北 高 級 中 學 101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 紀 錄 壹 會 議 名 稱 :101 學 年 度 第 2 學 期 第 2 次 校 務 會 議 貳 時 間 :102 年 6 月 28 日 ( 星 期 五 ) 下 午 13 時 10 分 參 地 點 : 本 校 圖 書 館 四 樓 視 聽 會 議 室 肆 出 列 席 人 員 : 詳 如 簽 到 簿 伍 主

Részletesebben

经典案例

经典案例 ( 105 133002) 787 1092 32 287.50 2004 6 1 2004 6 1 1 1 000 736.00 ( 16.00 ) ...1 19...5 10...6...7...11 59...13...14...15...19...20...24...25 I ...27...28...31...33...34 60...36...44...46 19 13...47 16

Részletesebben

厨房小知识(四)

厨房小知识(四) I...1...2...3...4...4...5...6...6...7...9...10... 11...12...12...13...14...15...16...17...18...18...19...22...22 II...23...24...25...26...27...27...28...29...29...30...31...31?...32...32...33?...33...34...34...35...36...36...37...37...38...38...40

Részletesebben

妇女更年期保健.doc

妇女更年期保健.doc ...1...2...3...5...6...7 40...8... 11...13...14...16...17...19...20...21...26...29...30...32 I ...34...35...37...41...46...50...51...52...53...54...55...58...64...65 X...67...68...70...70...74...76...78...79

Részletesebben

小儿传染病防治(上)

小儿传染病防治(上) ...1...2...3...5...7...7...9... 11...13...14...15...16...32...34...34...36...37...39 I ...39...40...41...42...43...48...50...54...56...57...59...59...60...61...63...65...66...66...68...68...70...70 II

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D2031303430333234B875B9B5A448ADFBBADEB27AA740B77EA4E2A5555FA95EAED6A641ADD75F2E646F63> 聘 僱 人 員 管 理 作 業 參 考 手 冊 行 政 院 人 事 行 政 總 處 編 印 中 華 民 國 104 年 3 月 序 人 事 是 政 通 人 和 的 關 鍵 是 百 事 俱 興 的 基 礎, 也 是 追 求 卓 越 的 張 本 唯 有 人 事 健 全, 業 務 才 能 順 利 推 動, 政 府 施 政 自 然 績 效 斐 然 本 總 處 做 為 行 政 院 人 事 政 策 幕 僚 機

Részletesebben

女性青春期保健(下).doc

女性青春期保健(下).doc ...1...4...10... 11...13...14...15...17...18...19...20...21...22...23...24...26...27...30...31 I ...32...33...36...37...38...40...41...43...44...45...46...47...50...51...51...53...54...55...56...58...59

Részletesebben

避孕知识(下).doc

避孕知识(下).doc ...1...3...6...13...13...14...15...16...17...17...18...19...19...20...20...23...24...24...25 I ...25...26...26...27...28...28...29...30...30...31...32...34...35 11...36...37...38...40...42...43...44...44...46

Részletesebben

孕妇饮食调养(下).doc

孕妇饮食调养(下).doc ...1...2...5...9 7...9...14...15...16...18...22...23...24...25...27...29...31...32...34 I ...35...36...37...39...40...40...42...44...46...48...51...52...53...53...54...55...56...56...58...61...64 II ...65...66...67...68...69...70...71...72...73...74...75...76...77...80...83...85...87...88

Részletesebben

禽畜饲料配制技术(一).doc

禽畜饲料配制技术(一).doc ( ) ...1...1...4...5...6...7...8...9...10... 11...13...14...17...18...21...23...24...26 I ...28 70...30...33...35...36...37...39...40...41...49...50...52...53...54...56...58...59...60...67...68...70...71

Részletesebben

中老年保健必读(十一).doc

中老年保健必读(十一).doc ...1...2...4...6...8...9...10...12...14...15...17...18...20...22...23...25...27...29 I ...30...32...35...38...40...42...43...45...46...48...52...55...56...59...62...63...66...67...69...71...74 II ...76...78...79...81...84...86...87...88...89...90...91...93...96...99...

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 2 3 4 5 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 6 7 (b) (a) (b) (c) = 100% (a) 2 456 329 13% 12 120 7.1 0.06% 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 (a) (b) (c) 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 =

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc

怎样使孩子更加聪明健康(七).doc ...1...2...2...4...5 7 8...6...7...9 1 3... 11...12...14...15...16...17...18...19...20...21...22 I II...23...24...26 1 3...27...29...31...31...33...33...35...35...37...39...41...43...44...45 3 4...47...48...49...51...52

Részletesebben

i

i i ii iii iv v vi 1 g j 2 3 4 ==== ==== ==== 5 ==== ======= 6 ==== ======= 7 ==== ==== ==== 8 [(d) = (a) (b)] [(e) = (c) (b)] 9 ===== ===== ===== ===== ===== ===== 10 11 12 13 14 15 16 17 ===== [ ] 18 19

Részletesebben

國立中山大學學位論文典藏.PDF

國立中山大學學位論文典藏.PDF 立 論 李 年 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷 烈 不 了 理 論 年 論 歷 說 論 度 離 度 歷 論 良 略 良 異 異 離 連 論 歷 不 不 異 論 行 行 度 切 履 來 行 論 更 論 論 離 異 度 歷 度 論 良 良 復 略 履 略 I 離 不 論 論 參 II 論 論 易 亂 領 不 數 量 更 更 易 了 靈 不 不 便 易 離 來 歷

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

女性美容保健(四).doc

女性美容保健(四).doc ...1...4...6...8...9...10... 11...12...13...15...18...20...21...22...26...33...39...43 I II...47...52...53...59...60...63...65...68...69...71...73 1.5 ml...78...79...85...88...90...94...95...97...98...

Részletesebben

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持

學 習 內 容 元 素 一 直 透 過 中 小 學 校 課 程 相 關 課 題 培 養, 如 : 小 學 常 識 科 人 文 學 科 和 科 學 科 等 這 些 從 沒 有 因 為 德 育 及 國 民 教 育 科 課 程 指 引 在 2012 年 擱 置 而 有 任 何 改 變 4. 教 育 局 持 立 法 會 CB(4)1287/14-15(01) 2015 年 7 月 15 日 會 議 討 論 文 件 立 法 會 教 育 事 務 委 員 會 在 學 校 推 行 德 育 及 公 民 教 育 前 言 本 文 件 旨 在 就 學 校 教 育 中 推 行 德 育 及 公 民 教 育 的 進 展 ( 包 括 基 本 法 教 育 及 推 廣 對 一 國 兩 制 的 認 識 ), 匯 報 德 育 及 公

Részletesebben

untitled

untitled 45 43 71 48 50 177 45 19 43 19 CEO 178 50 16 8 8011 1159 1191 2358 509 8276 907 3708601() 179 1181 10698305 756 71 1246 1315 48 180 509 28 39 41 41 28 39 181 41 41 182 36 8315 3708 1499 5.28 15 C3 5.34

Részletesebben

新婚夫妇必读(九).doc

新婚夫妇必读(九).doc ...1...3...4...5...9...9...10...12...14 3...19...20...22...27...28...30...31...35...37 I 13...39...44...48...49...50...51...54...55...58...60...62...63...66...67...68...70...71 TOP10...73...77...79...80

Részletesebben

商丘职业技术学院

商丘职业技术学院 国 家 骨 干 高 等 职 业 院 校 建 设 项 目 ( 中 央 财 政 重 点 支 持 专 业 ) 二 〇 一 二 年 六 月 畜 牧 兽 医 专 业 建 设 指 导 委 员 会 主 任 委 员 : 朱 金 凤 ( 河 南 省 高 等 学 校 教 学 名 师 ) 副 主 任 委 员 : 王 居 强 ( 河 南 省 肉 牛 工 程 技 术 开 发 中 心 ) 潘 书 林 ( 中 牟 县 奶 业 科

Részletesebben

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX

FEELING COMFORTABLE ABOUT SEX 轻 松 性 谈 只 要 你 轻 松 自 然 的 面 对 自 己 的 性 生 活, 就 能 轻 松 自 然 的 与 人 谈 性 " 1. 自 幼 开 始 用 直 接 而 尊 重 的 态 度 来 解 释 男 孩 子 割 包 皮 和 女 孩 子 的 生 殖 器 官 是 什 么 回 事 让 儿 女 明 白 上 帝 所 创 造 的 身 体 是 可 爱 的. 当 幼 儿 开 始 对 自 己 的 身 体 产 生

Részletesebben

390 1975 23 664 25 117 1986 Km % % % I 3.61 23.1 387.8 15.4 35.8 A 2.21 14.1 300.1 11.9 33.44 B 1.40 9.0 87.7 3.5 2.36 II 6.11

Részletesebben

婴幼儿护理(四).doc

婴幼儿护理(四).doc I...1 &...6...10 5...15...18...21...25...27...29...33...37...38...39 9...40...48...53...57...57 3...58 II...60...61...62...67...70...71...71...72...75...79...80...81...85...86...87...88 20...89...93...94...96...98...99

Részletesebben

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職

說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費 負 擔 金 額 表 ( 四 )- 職 第 二 三 類 投 保 單 位 二 代 健 保 實 務 說 明 會 行 政 院 衛 生 署 全 民 健 康 保 險 局 南 區 業 務 組 說 明 會 內 容 全 民 健 保 暨 施 行 細 則 修 正 之 承 保 重 點 與 案 例 說 明 二 代 健 保 實 施 後 就 醫 權 益 更 有 保 障 補 充 保 險 費 知 識 自 我 檢 測 及 討 論 附 錄 全 民 健 康 保 險 保 險 費

Részletesebben

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc

怎样使孩子更加聪明健康(五).doc ...1...8...13...19...22...27...35...37 0-1...43...47...50...54...58...62...64...66...71...76...78 I ...81...83...84...86...87...88...90...92...93...94...97...99... 102... 105... 109... 110...111 ABC...

Részletesebben

ii

ii 1 7 1 213 16 1 401258) H183 17M ........................................................................ ii.................................................................. 1...................................................................

Részletesebben

名人养生.doc

名人养生.doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) I...1...3...4...6... 11...14...18...22...26...29...31...38...45...49...56...57...59...61...67

Részletesebben

常见病防治(二).doc

常见病防治(二).doc ( 20 010010) 787 1092 1/32 498.50 4 980 2004 9 1 2004 9 1 1 1 000 ISBN 7-204-05940-9/R 019 1880.00 ( 20.00 ) ...1...9...17...25...34...41...49...54...55...55...57...64...65...67...68...69...69...70...71

Részletesebben