MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I /2009. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati beruházások alakulásáról Melléklet: Tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület! Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének évi munkatervében leírtaknak megfelelően összeállításra került az Önkormányzat által az elmúlt kettő évben előkészített, illetve folyamatban lévő és lezárt beruházásairól készített tájékoztató. A tájékoztató tartalmazza mindazon beruházás rövid leírását, melyet az adott időszakban az Önkormányzat koordinál(t), illetve azokat, melyek külső szervezetek koordinálásával az Önkormányzat részvételével valósulnak meg. Tekintettel arra, hogy a as európai uniós fejlesztési időszak harmadik évében járunk jelen tájékoztatóban számos folyamatban lévő, illetve támogatási szerződéssel rendelkező beruházásról számolhatunk be. A beruházási feladatok tevékenységi köre tágabb értelemben Makó város rövid, közép és hosszú távú fejlesztési céljaira történő javaslattétel, azok Képviselő-testület elé terjesztése, majd a Képviselőtestült által elfogadott programok, koncepciók alapján az országos, EU-s pályázati felhívásokra pályázatok benyújtása, illetve a nyertes pályázatok eredményeként beruházások, fejlesztések, felújítások lebonyolítása, végül azok elszámolása. Jelenleg Makó Város Önkormányzata egyidejűleg 50 db beruházás lebonyolítását végzi, valamint további 4 beruházás lebonyolításában részt vállalt. Ezen pályázatok tekinthetők aktív pályázatnak. A beruházások számát tovább bővíti az elmúlt 10 ében megvalósított beruházások sora, melyek monitoringjai a támogató, illetve egyéb állami szerv részéről folyamatosan történik. Az Önkormányzat által jelenleg bonyolított (aktív) beruházások összértéke meghaladja a br. 25,5 milliárd Ft-ot. Tisztelet Képviselő-testület! Kérem, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzati beruházások alakulásáról szóló tájékoztatót és azt elfogadja. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

2 Erről értesítést kap: - Makó Város polgármestere - Makó Város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda - Irattár Makó, június 16. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX:

3 MAKÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató az önkormányzati beruházások alakulásáról 2009.

4 Beruházási feladatok A beruházási feladatok tevékenységi köre tágabb értelemben Makó város rövid, közép és hosszú távú fejlesztési céljaira történő javaslattétel, azok Képviselő-testület elé terjesztése, majd a képviselő-testült elfogadott programok, koncepciók alapján az országos, EU-s (DAOP, Interreg) és regionális (TRFC, TEKI, CÉDE, TTFC, vis maior) pályázati felhívásokra pályázat benyújtása, illetve a nyertes pályázatok eredményeként a beruházások, fejlesztések, felújítások lebonyolítása, végül azok elszámolása. A beruházási feladatok ellátása igén széles körű feladatkört foglal magába melyek az alábbiak: Beruházások előkészítése A Műszaki Iroda folyamatosan - a Ciklus Programokban meghatározott fejlesztési céloknak megfelelően készíti elő az Önkormányzat fejlesztéseit. A év volt az első éve a 7 éves EU-s támogatási időszaknak. Az elmúlt két év kiemelkedő feladata a város gazdasági és társadalmi fejlődését elősegítő fejlesztések, beruházások előkészítése volt az EU-s források hatékony felhasználása érdekében. Ezen időszakban kerültek elkészítésre a as fejlesztési időszakban megvalósítani tervezett fejlesztések megalapozottságát vizsgáló megvalósíthatósági tanulmányok, illetve tervek, valamint szintén ezen időszakban történt az Új Magyarország Fejlesztési Tervben (NFT II.) megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása érdekében kidolgozott Operatív Programok, illetve azok pályázatainak véleményezése. Beruházások lebonyolítása A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó beruházások, fejlesztések esetében a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda és Műszaki Irodával közösen - az Önkormányzat rendelete alapján - ajánlatételi felhívást állít össze, melyben a meghatározott műszaki tartalom, vagy szolgáltatás kivitelezésre, illetve elvégzésére meghatározott teljesítési határidővel, előre megadott kritériumok alapján. Azon fejlesztések, melyek bekerülési költségüknél fogva a közbeszerzési törvény hatálya alá tartoznak, a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda koordinálásával kerülnek kiírásra a jogszabályban meghatározott feltételek szerint. A Műszaki Iroda feladata a műszaki tartalom meghatározása, illetve a szerződéstervezet összeállításában, valamint az eljárások során meghirdetett konzultációkon, helyszíni bejárásokon, való részvétel, valamint az ajánlattevők által felmerülő tisztázandó kérdések megválaszolása. A közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok szakmai elbírálása a Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda és Műszaki Iroda közös feladata, amennyiben szükséges külső szakértők bevonásával. A közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatok bírálatára Bíráló Bizottság alakul, mely az ajánlatok átvizsgálását, esetleges hiánypótoltatását követően a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság számára javaslatot tesz a kiértékelési pontszámok alapján nyertes pályázó személyére. A Bizottsági döntést követően kerül sor az eljárás nyilvános eredményhirdetésére, majd azt követően a szerződéskötésre, melyben a Jegyzői Iroda is aktívan részt vesz. A beruházás nagyságrendjének függvényében a beruházások lebonyolítása során független műszaki ellenőr alkalmazása szükséges, melynek kiválasztása szintén értékhatártól függően, versenyeztetés eredményeként kerül kiválasztásra. A kis összegű beruházások, illetve felújítások műszaki ellenőrzését a Műszaki Iroda munkatársa látja el. 2

5 A megkötött vállalkozói szerződés alapján a Műszaki Iroda munkatársai valamint, a független műszaki ellenőr a munkaterületet építési naplóba rögzítve átadja a kivitelezőnek és a kivitelezéshez szükséges dokumentumokat (engedélyek, kiviteli tervek, stb.) a kivitelező rendelkezésére bocsátja. A kivitelezés során a Műszaki Iroda a beruházás helyszínén heti rendszerességgel koordinációt szervez, melyen a független műszaki ellenőr, a kivitelező, a tervező, valamint a létesítmény üzemeltetője is részt vesz. A koordinációkról a független műszaki ellenőr jegyzőkönyvet készít, melyet minden érintett részére megküld. A koordinációk során a kivitelező minden esetben köteles beszámolni a beruházó helyszíni képviselőjének az Önkormányzat esetében a Műszaki Iroda jelen lévő munkatársának - a kiviteli és pénzügyi ütemterv terv szerinti alakulásáról. A beruházás során felmerülő műszaki megoldásokat az Iroda illetékes munkatársa véleményezi, valamint a vezetői döntés alapján hozzájárul. Kezdeményezi az esetleges előre nem látható műszaki szükségességből adódó tervmódosításokat. A kivitelezés befejezését követően a Műszaki Iroda a kivitelező készrejelentése alapján kitűzi a műszak átadás átvétel napját, melyre az építési engedélyben érintett szakhatóságok, közműüzemeltetők képviselőit is meghívja. Amennyiben a műszaki átadás átvétel sikeresen zárul, úgy a jogszabályi előírások szerint megkéri a létesítmény használatbavételi, illetve üzemeltetési engedélyét. A műszaki átadás lezárulásával a létesítményt átadja az üzemeltetőnek működtetésre a működéshez szükséges átadási dokumentációval. Az engedélyek birtokában a Műszaki Iroda a beruházás aktiválásához szükséges információkat, dokumentumokat átadja a Pénzügyi Osztály részére. A szerződésben a kivitelező részről vállalt garanciákat az Iroda illetékes munkatársa folyamatosan figyelemmel kíséri, a szükséges garanciális javítások elvégzésre felszólítást küld a kivitelezőnek, illetve helyszíni bejárást hív össze. Ezen munka rendkívül kvalifikált, nagy teherbírású személyállományt igényelt, hiszen az Operatív Programok, illetve azok pályázatai kis eltéréssel, szinte egyidőben jelentek meg, és azok véleményezése, illetve pályázati anyagának kidolgozása, majd kivitelezéseik előkészítése, lebonyolítása nagy terhet rótt az Önkormányzat beruházásokkal foglalkozó Irodáira. 3

6 Visszatekintés Visszatekintve Makó Város Önkormányzatának az 1990-es évek közepén megfogalmazott célkitűzéseire, megállapítható, hogy az akkor megfogalmazott legfőbb célkitűzések az alapinfrastruktúra, továbbá a kapcsolódó humáninfrastruktúra valamint az élhető patinás kisváros megteremtése mára már láthatóan markánsan körvonalazódik, elmondható, hogy főbb irányai megvalósultak. Az Önkormányzat alapvető céljai ciklusprogramokban kerültek megfogalmazásra, kiemelten a beruházások a városüzemeltetés és az életminőség-javítás terén. Az elmúlt ciklusok során az alábbi kiemelt jelentőségű beruházások valósultak meg Makó városában: Infrastruktúra területén: Városi úthálózat jelentős mértékű bővítése, mintegy 56 %-ról a jelenlegi 95,7 %-ra történő fejlesztésével Honvéd városrész stratégiai úthálózatának kiépítésével. Megvalósult a Makó Város és Kiszombor Község települések szennyvízcsatornázása rendszer I. ütemének kiépítése (6.000 m3 biológiai szennyvíztisztító mű létesítése, valamint az É-i városrész ipari üzemeinek rendszerre való csatlakoztatása). Európai Uniós támogatás segítségével újulhatott meg a település 4 városrészközpontja (Újváros, Vertántelep, Állomástér, Belváros egy része), valamint a Széchenyi tér. A megyében egyedülállóként került elindításra a városi járdaprogram, melynek keretében mintegy 40 km hosszúságban újulhattak meg a járdaburkolatok. Országosan az elsők között valósítottuk meg a települési közvilágítási rendszer teljeskörű rekonstrukcióját, mely mintegy 50% energia megtakarítást eredményezett. Megkezdtük a csapadék- és belvízelvezető csatornák főgyűjtőinek rekonstrukcióját. Az Ipari Park I. ütemének megvalósítása során kiépült a park úthálózata, közműrendszere, valamint a betelepülő vállalkozásokat segítő Inkubátorház. A városi piac megújítása III. ütemben történt meg. Első ütemben lefedésre kerületek az elárusító padok, majd a következő ütemekben a burkolatok, illetve a csapadékvíz elvezető rendszer került felújításra. Humáninfrastruktúra területén: évben átadásra került a mintegy 400 fő egyidejű befogadására alkalmas Hagymaház létesítmény évben megtörtént a József Attila Gimnázium teljeskörű rekonstrukciója és bővítése, valamint a hozzá tartozó Sportcsarnok évben került átadásra az Erdei Ferenc Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola Kollégiuma, valamint tornacsarnoka, illetve a adagos központi konyha. Idegenforgalom területén: A Korona épület rekonstrukciójából három ütem valósult meg, mely az épület homlokzati felújítását, a földszinti konyha és kiszolgáló terek megújítását, továbbá az emeleten található Üzleti és Szolgáltató Központ kialakítását érintette. A fürdő területén a korábbi koncepcióhoz illeszkedően 2 db kültéri elem valósult meg: Csúszda a hozzá tartozó medencével, valamint a9 funkcióval ellátott kültéri élménymedence évi Címzett támogatásból került bővítésre a fürdő területe, továbbá ezen a területen került elhelyezésre a Tanuszoda létesítmény a hozzá tartozó külső medencékkel. A beruházás során egy 1350 m talpmélységű 60 C fokos termálvízkút is kialakításra került, mely a fürdőkomplexum energiaellátását is szolgálja. 4

7 Hulladékgazdálkodás területén: ben készült el a földeáki úti Regionális hulladéklerakó, amely következő ütemben komposztáló és válogató térrel bővült, amely feltétele volt a rendszeres és kötelező hulladék elszállításnak. - Két ütemben került kialakításra a város területén összesen 22 db szelektív hulladékgyűjtő sziget. Műemlékvédelem területén: években került felújításra a régi városháza homlokzata, a volt Bartók Béla általános Iskola zenei részének homlokzat felújítása. - Önkormányzati segítséggel és támogatással valósulhatott meg a Görög Katolikus, az Újvárosi Katolikus tetőfelújítása, továbbá az Újvárosi Evangélikus Templom teljes körű homlokzati felújítása. Szabadidő és Sport területén: évben felújításra került az Erdei Ferenc téri sportcentrum centerpályájának gyepszőnyege. 5

8 Benyújtott pályázatok adatai Az elmúlt esztendőben 31 db pályázati anyag került összeállításra és benyújtásra. A pályázatok elsősorban infrastrukturális és gazdasági célzattal kerültek megfogalmazásra, azon belül 2 db gazdaságfejlesztő 20 db infrastrukturális, 7 db intézményi felújítás és 2 db sport és szabadidő témájú pályázat került benyújtásra. Pályázatok téma szerinti megoszlása évben évi páyázatok téma szerinti megoszlása Gazdaságfejlesztés Infrastruktúra fejlesztés Intézményi felújítás Sport évben ezidáig 23 db pályázat előkészítése és benyújtása történt meg, illetve 5 db beruházás előkészítése van folyamatban. Az idei évi pályázatainknak elsősorban infrastrukturális (11 db), illetve intézményi felújítás (7 db) volt a célja, melyek mellett akadálymentesítési (5 db). Pályázatok téma szerinti megoszlása évben Infrastruktúra fejlesztés Intézményi felújítás Sport A fenti adatok alapján megállapítható, hogy Makó Város Önkormányzata által, illetve annak részvételével a es években összesen 54 db projekt elindítása történt meg. 6

9 Beruházások jelenlegi állapotának bemutatása Gazdaságfejlesztés Fürdőberuházás Az Önkormányzat megrendelésére évben az EuroSpa Investment Kft jóvoltából készült el a Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő fejlesztését megalapozó megvalósíthatósági tanulmány, melynek eredményeként májusában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a beruházás előkészítését megkezdi a tanulmányban leírtak figyelembevételével. Az Önkormányzat - Vörös Imre szakértő által kidolgozott - beruházási koncepció alapján közbeszerzési eljárást folytatott le, melyet a Makona Iroda nyert meg. A tervezési munka év végén kezdődött meg. Első lépésként decemberében a vázlatterv készült el, mely a testület részére bemutatásra, majd az által elfogadásra került. A vázlatterv elfogadását követően májusára készült el a fejlesztés engedélyes tervdokumentációja, melyet az érintett hatóságok engedélyeztek. Az engedélyes tervek alapján a fürdő létesítmény beépített alapterülete m2 volt. A beruházás kiviteli terveit a tervezők novemberére szállították le, melynek birtokában az Önkormányzat december közepén megkezdhette a közbeszerzési eljárást. A közbeszerzés március hónapban eredménytelenül zárult a beérkezett magas összegű ajánlatok miatt. A kialakult helyzet megoldása érdekében tervezői és szakértői részvétellel a meglévő tervek módosítása vált szükségessé, mely során a létesítmény alapterülete m2-re módosult. A beruházás során A tervek átdolgozását követően május végén ismételten meghirdetésre került a beruházás kiviteli munkáira kiírt közbeszerzés, melynek várható lezárása augusztus hónap. A kiviteli munkák tervezett kezdési időpontja szeptember hónap. A létesítmény átadására várhatóan 2011 tavaszán kerül sor. A tervezett kivitelezési idő 18 hónap február hónapban Makó Város Önkormányzata és a Makói Fürdőfejlesztő Kft konzorciuma által került benyújtásra a fejlesztés megvalósítását célzó kétfordulós pályázat, mintegy nettó 3,5 milliárdos összköltséggel. A DAOP pályázat kedvező elbírálása szeptember hónapban történt meg, melynek eredményeként a második fordulós pályázati anyag összeállítása is megkezdődhetett. A pályázat első körös bírálata során a támogató a projekt összköltségét nettó 300 M Ft-al csökkentette. A második forduló során benyújtandó pályázati dokumentáció - melynek része egy megvalósíthatósági tanulmány, illetve egy üzleti terv összeállítása folyamatban van, annak benyújtása várhatóan július közepén valósulhat meg. 7

10 Ipari Park Az Ipari Park II./A ütemének tervezési munkáit az SZVMF Zrt végezte, az I. ütem terveihez kapcsolódva. Az Ipari Park II./A ütemben történő fejlesztésére február 15.-én pályázat került benyújtásra DAOP forrás elnyerésére, Befektetés-ösztönző üzleti környezet megteremtése a makói Ipari park komplex infrastrukturális fejlesztésével címmel. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, melyről az értesítést augusztus 12.-én kapta meg az Önkormányzat. A pályázat 49,84 %-os támogatási intenzitása mellett a fejlesztés költségelőirányzata br ,- Ft. A fejlesztés keretén belül megvalósuló létesítmények: 700 fm út valósul meg a hozzá tartozó infrastruktúrával (szennyvíz, csapadékvíz, ivóvíz, gáz, villany, informatika, közvilágítás) valamint az érintett terület rendezésével. A projekt keretén belül 18 db különböző nagyságú telek kerül kialakításra összesen 20,15 ha területen. Jelenleg 9 db összközműves telek van kialakítva az Ipari Park területén, melyből 1 telken az Inkubátorház létesült, valamint további 3 telek eladásra került. A jelenlegi komplex infrastruktúrával ellátott területekkel együtt a fejlesztés után 27 db telek válik összközművessé, összesen több mint 34 ha terület nagysággal. Az egyfordulós nyilvános közbeszerzési eljárás márciusban került kiírásra. A közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bontására június 8.-án került sor. Jelenleg a beérkezett pályázatok (7 db) értékelése van folyamatban. A közbeszerzési eljárás a rendelkezésre álló forrást meghaladó összegű ajánlatok miatt eredménytelennek bizonyult, így a projekt részbeni áttervezése vált szükségessé. 8

11 Infrastruktúrafejlesztés Makó város és térsége (Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele) csatornázása, a makói szennyvíztisztító telep vízvonalának bővítése, az iszapvonal kiépítése (KEOP 1.2.0) A szennyvíz-projekt pályázata május 5-én került (elsőként a hasonló tárgyú pályázatok közül) benyújtásra a nemzeti rendszerbe, ahol az május 29-én hiánypótlásmentesen befogadásra került. A pályázatot változatlan műszaki tartalom és támogatási összeg mellett támogató pályázati döntés július 14-én született meg, mely alapján szeptemberben előbb a projekt támogatási szerződése, majd az ezt követően benyújtott EU Önerő Alap támogatási szerződés került megkötésre. A beruházás forrásösszetétele: Magyar pályázatban, EU Önerő igénylésben szereplő terv Európai Bizottság felé leadott módosított terv Beruházás várható teljes költsége ,00% ,00% Pályázatban el nem számolható költség: ,10% ,10% Pályázatban elszámolható költség: ,90% ,90% - támogatás ,58% ,58% - lakossági hozzájárulás ,38% ,01% - EU Önerő Alap támogatás ,47% ,15% - szükséges önerő ,47% ,15% Önerő mindösszesen (elszámolható és el nem számolható költségek) ,57% ,25% A projekt számszerűsíthető eredményei (indikátorai): Mutató neve Mértékegység érték növekmény Kiinduló Projekt következtében Házi bekötések db Gyűjtő új (grav. - DN 300 alatt) m Gyűjtő új (nyomott DE 160 alatt) m Gyűjtő rekonstrukció (grav. DN 300 alatt) m Főgyűjtő új (grav. DN 300 felett) m Főgyűjtő új (nyomott DE 160 felett) m Főgyűjtő rekonstrukció (grav. DN 300 felett) m Főgyűjtő rekonstrukció (nyomott DE 160 felett) m 110 Körzeti átemelő db Házi átemelő db Burkolat (útburkolat, járda) m

12 Szállító eszközök és berendezések db 4 2 Csatornatisztító jármű db 1 1 Elsőfokú tisztítás építése m 3 /nap Másodfokú tisztítás építése m 3 /nap Harmadfokú tisztítás építése m 3 /nap Iszapsűrítés (építés) m 3 /nap Iszapvíztelenítés (építés) m 3 /nap Víztelenített iszap kezelése (építés) t/év Épületek db 1 2 Kiegészítő berendezések és eszközök db 3 9 Projekt használatba vételéhez, őrzéséhez db 1 1 szükséges beruházások Bekötő út m 350 Próbaüzem hónap 12 A projektterület településein szennyvízcsatornával ellátott lakóegységek száma db Az időközben angol verzióban is elkészített pályázati anyagot az EU regionális főigazgatósága a DG Regio október 21-én fogadta be. Ezt követően előbb november végén, majd január végén tettek fel tisztázó kérdéseket. A kérdések az alábbi témaköröket érintették: - a szennyvíztisztító telep 3. fokozatú tisztítása, - a NATURA területek érintettsége, - a PR költségek indokoltsága és mértéke, - a CBA számítást érintő módszertan, - a csatornahálózat építésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálat léte, - a szennyvízprognózis vonatkozásában az ipari szennyvizek és a szippantott szennyvizek vonatkozása, - az opcióanalízis témakörében: helyi ülepítőaknák létesítésének vizsgálata, önálló tisztítók létesítése Földeákon és Maroslelén. Bár az első kérdéssorozatra már 2008-ban megadtuk a választ, az az NFÜ döntése alapján csak a második sorozattal együtt, többszörös NFÜ-vel, KVVM FI-vel ill. Jaspers-szel történt - egyeztetést követően márciusának végén került ki Brüsszelbe. A benyújtott válaszok alapján egy a dokumentációt érintő kisebb mértékű pontosítás mellett még két témakörre kérdeztek rá: - az EU észrevételezte, h. a makói tisztító nem 3. (tápanyag-eltávolítás) fokozatú tisztításra van tervezve, holott a végső befogadó megítélésük szerint ezt igényli - ennek oka az, hogy ez a hazai szabályok szerint eddig nem támogatott és tiltott "túltisztításnak" minősült, szerencsére maga a telep némileg alacsonyabb teljesítmény (és így valamivel magasabb költség) mellett, de tudja a 3. fokozatot is - az erre vonatkozó terezői válasz készenlétben, a kérdés formális feltétele után azonnal beadásra kerülhet, - az EU érdeklődik az üzemeltető cég tulajdonosi struktúrája felől április 30-ai keltezéssel újabb kérdés érkezett, az alábbi tárgyakban: - a projekt alapját képező szennyvíz-előrejelzésben sokallják az intézményi szennyvizek növekedését és a települési folyékony hulladékokra tett prognózist, - a kihasználatlannak találják a korábban lekötött ipari kontingenseket, - nem tartják meggyőzőnek a szennyvíz Marosleléről Makóra történő behozatalát: felvetik egy önálló maroslelei tisztító létesítését, - mindezek alapján a Makón bővítendő két reaktorból egyet elhagyásra javasolnak. Ezen felvetések egyrészt nem megalapozottak, másrészt lehetetlenné tennék a korábban épp általuk forszírozott 3. fokozatú tisztítást. 10

13 Valamennyi kérdésre az egyeztetések során megnyugtató válasz született ill. a szükséges korrigációk megtörténtek, így jelenleg információink szerint - nincs veszélyben sem a pályázat műszaki tartalmának teljessége, sem a támogatási intenzitás. A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló, megújuló településközpont kialakítása Makón A városfejlesztés szempontjából kiemelt jelentőségű fürdőfejlesztés megvalósulását, valamint városi szövetbe való beillesztését elősegítő közterület rehabilitációra Önkormányzatunk kert és tájépítészeti, valamint közlekedési koncepciót készítetett. A koncepciótervet az Artboretum Kft. (Török Péter felelős tervező) készítette áprilisában. A koncepció készítése során kiemelt figyelmet fordítottunk a fürdő beruházáshoz kapcsolódó közterületek revitalizációjára, valamint a fürdő létesítményt kiszolgáló megfelelő számú parkoló létesítésére. A koncepciótervet alapul véve az M&N Bauplan Mérnöki Iroda kapott megbízást a projekt infrastrukturális elemeinek megtervezésére. A projektből megvalósuló Irodaház kialakításának terveit a MAKONA Iroda készíti. A város rehabilitáció tárgyú pályázatunk június 16.-án került benyújtásra a Dél-alföldi Operatív Program keretén belül kétfordulós pályázati kiírásra. Az első forduló pozitív döntéséről szóló kiértesítést január 29.-én kapta meg Önkormányzatunk. A pályázat tervezett költségelőirányzata támogatás és önerővel együtt az előzetes költségbecslések alapján br MFt. A január 29.-ei előzetes értesítés alapján a csökkentett összköltségű támogatás mértékét bruttó br. 866,6 MFt értékben határozta meg. E program keretén belül kerül megvalósításra: a volt Mező Imre Kollégium épületének Közhivatalok Irodaházává történő átépítése, a Szent János tér, Teleki utca, József Attila utca, Hollóssy Kornélia utca, Csanád vezér tér, Marczibányi tér, valamint a Szegedi utca által határolt területeken lévő járdák, utak, zöldfelületek, közvilágítási hálózat teljes körű revitalizációja, valamint a jelenleginél markánsabb parkoló-keresztmetszet kialakítása. az érintett köztereken utcabútorok, kerékpártárolók, illetve vízarchitektúrák kerülnek kialakításra. a város rehabilitációval érintett területen összesen 380 db parkoló létesül, mely a Tanuszoda beruházás során megépült 47 db parkolóval kiegészülve 427 db parkolási lehetőséget kínál a fürdőbe érkező vendégek számára. a program keretén belül valósulnak meg a Marczibányi téri közműkiváltások (ivóvíz, szennyvíz, földgáz, erősáram, távközlés), valamint a fürdő épületében lévő transzformátor állomás áthelyezése. A tervek szállítási határideje június 15., melynek birtokában Önkormányzatunk elindíthatja az illetékes hatóságoknál az engedélyezési eljárásokat. A fürdőberuházáshoz szorosan kötődő Marczibányi téri közműkiváltás közbeszerzési eljárását június végén el kívánja indítani az Önkormányzat. A további munkálatok mély- és magasépítési munkák kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárásai részekre bontva kerülnek kiírásra. A kivitelezési munkák várhatóan az idei év szeptemberében megkezdődnek (Marczibányi tér közműkiváltás, trafóáthelyezés). A projekt további mély és magasépítési munkái 2010 tavaszán indulhatnak. A beruházás várható befejezési időpontja május hónap. 11

14 12 Makó városközpont rehabilitációja

15 Makó város belterületi kerékpárút hálózatának fejlesztése Önkormányzatunk évben kerékpárút koncepciót készített, mely alapján április 10-én sikeres tervpályázat eredményeként szerződést kötött az UVATERV Zrt-vel. Az engedélyes tervek elkészítését követően Makó Város Önkormányzata augusztus 31.-én pályázatot nyújtott be a Dél-alföldi Regionális Operatív Program (DAOP/ ) kiírására. A pályázatot pozitív elbírálásban részesítették, melyről az értesítést december 3.-án megküldték az Önkormányzat részére. A pályázat támogatási intenzitása 89,97 %, összköltségvetése ,- Ft. A projekt megvalósításával Makó város belterületén 9,218 km hosszú közlekedésbiztonsági, hivatásforgalmi célú kerékpárút építésére kerül sor. A projektet követően 36, a város, valamint a térség lakosai számára fontos intézmény, hivatal vált kerékpáron biztonságosan megközelíthetővé. A meglévő szakaszokkal együtt több mint 13 km hosszú összefüggő kerékpárút hálózat alakul ki. A közbeszerzési eljárás május 9-én került kiírásra, melyre az összességében legelőnyösebb ajánlatot a Magyar Aszfalt Kft nyújtotta. A munkaterület átadása szeptember 1.-én történt meg, a munka Kivitelező által történő készrejelentését november 21-én kapta meg az Önkormányzat. A készrejelentést követően megindult a műszaki átadás-átvételi eljárás, mely műszaki problémák miatt április 29-én került lezárásra. A Kivitelező a szerződésben vállalta, hogy a vállalási ár 20% mértékének megfelelő ( ,- Ft) jóteljesítési biztosítékot nyújt a beruházás befejezésétől számított 48 hónap (4 év) időtartamra ez szerződésszerűen meg is történt. A projekt zárása (pénzügyi elszámolása, jelentések leadása) várhatóan június hónapban megtörténik. Makó város belterületi kerékpárút hálózatának fejlesztése II. ütem A jelenleg meglévő kerékpárút hálózat, valamint a ében készített városi kerékpárút fejlesztési koncepció figyelembevételével újabb kerékpárút elem terveztetését indította el Önkormányzatunk év elején. A fejlesztés II. ütemének fő vezérelve az volt, hogy további városrészeket kapcsoljunk be a városi kerékpárút hálózatba. Az engedélyes tervek elkészítésével a KÖVIMET Bt. került megbízásra. A tervező az engedélyes terveket május 31-én leszállította, mellyel egyidőben annak engedélyezési eljárása is megkezdődött. Jelenleg a tervek szakhatósági véleményezése, egyeztetése zajlik. Makó Város Önkormányzat DAOP forrásra június 4-én pályázatot nyújtott be a városi kerékpárút hálózat további bővítésére. A pályázat műszaki tartalma alapján kerékpárút építés történne a Szép utca, Királyhegyesi utca, valamint a Megyeház utcákban mintegy fm hosszúságban A pályázat elbírálása augusztus hónapban várható. A pályázat pozitív elbírálása esetén a közbeszerzés megindítása az idei év őszén megtörténhet. A kerékpárút kiviteli munkáinak kezdete április hónapban várható. A projekt összköltségvetése: br M Ft. Aradi utcai kerékpárút: Makó Város Önkormányzata a városban lévő kerékpárút hálózat bővítése érdekében, az Aradi utcán már megépített kerékpárút folytatásának tervezésével megbízta az UVATERV Zrt.. A jogerős építési engedélyek birtokában Makó Város Önkormányzata én pályázatot nyújtott be GKM forrásra kerékpárút építésre. A pozitív elbírálásról szóló döntésről szóló értesítés én érkezett meg Önkormányzatunkhoz. A pályázat műszaki tartalma alapján az Aradi út mentén a Wekerle utcától a FÉG telephelyig, összesen 877 fm hosszúságban, kétoldali szegéllyel, térkő burkolattal épül meg a kerékpárút. A Projekt összköltségvetése: M Ft A kerékpárút építése kapcsán a 43-as főközlekedési úton egy átvezetés kerül kivitelezésre, valamint a Makó-Hódmezővásárhely vasútvonalon egy vasúti átvezetés, külön jelzőberendezéssel a kerékpárút forgalma részére. 13

16 Az Önkormányzat május 26.-án közbeszerzési kiírást jelentetett meg a kerékpárút kivitelezési munkáinak elvégzésére, valamint a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervek elkészítésére, mely ajánlattételi határideje június 22. A kivitelezés megkezdésének várható időpontja március-április. Apátfalva-Makó közötti kerékpárút tervezése és építése A 43 sz. főközlekedési út megerősödött forgalmára tekintettel Makó Város Önkormányzata Apátfalva Község Önkormányzatával konzorciumban évben pályázatot nyújtott be a főút menti települések közötti kerékpárútszakasz tervezésére és kivitelezésre. Mindkét település évben saját költségén megkezdte a projekt előkészítési (terveztetés) munkáit a saját közigazgatási területen belől. Mindkét település engedélyes tervdokumentációját a DAMI Kft készítette, mely tervek május hónapban készültek. A tervek engedélyezési eljárása a tulajdonosi hozzájárulás (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) kiadásának elhúzódása miatt jelenleg is folyamatban van év őszén a Közlekedési Operatív Program keretén belül pályázatot írtak ki a településeket összekötő külterületi kerékpárutak tervezési és építési munkáira, melyre a két érintett Önkormányzat konzorciumban pályázott. A pályázat sikeressége esetén fm hosszúságú kerékpárút épülne meg. A projekt összköltsége br. 292 MFt. A pályázat pozitív elbírálása június 4-én megtörtént. Jelenleg a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges lépések zajlanak. Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Makó Város Önkormányzata mint vezető partner február 16-án Szeged-Temesvár határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz címmel pályázatot nyújtott be. A pályázatból a Deszk Klárafalva Ferencszállás Kiszombor Makó - Cenad Ro (Csanád) Sânnicolau Mare Ro (Nagyszentmiklós) nyomvonalon mintegy 35 km hosszúságú kerékpárút kerül kialakításra. Az említett szakaszon a pályázattal magyar oldalon 13,653 km, román oldalon 21,28 km hosszúságú kerékpárutat tudunk felújítani, illetve megépíteni. A pályázatot május 12.-én befogadták és szakmai értékelésre bocsájtották. A projekt összköltsége magyar oldalon: Ft Az első kört követően kerül kiválasztásra a tervező. Várható elbírálás időpontja: június 01. Makó-Arad határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében Makó Város Önkormányzata, mint vezető partner február 16.-án Makó-Arad határon átnyúló kerékpárút fejlesztés 1. szakasz címmel pályázatot nyújtott be. A pályázatból a Makó Apátfalva Magyarcsanád Csanádpalota Nagylak Nădlac Ro (Nagylak) nyomvonalon mintegy 21 km hosszúságú kerékpárút kerül kialakításra. Az említett szakaszon a pályázattal magyar oldalon 14,972 km, román oldalon 6 km hosszúságú kerékpárutat tudunk felújítani, illetve megépíteni. A pályázatot május 12-n befogadták és szakmai értékelésre bocsájtották. A projekt összköltsége magyar oldalon: Ft Az első kört követően kerül kiválasztásra a tervező. Várható elbírálás időpontja: június 01. HONVÉD városrészben, valamint a Hold utcán tervezett útépítés DAOP forrásra nyert Önkormányzatunk Honvéd városrész (ezen belül a Bem, Bethlen, Lendvay, Luther utcák burkolattal történő ellátására, valamint a Honvéd utca útburkolatának felújítására) és a Hold utca útburkolatának felújítására. A projekt összköltségvetése: 112 M Ft. A pozitív elbírálásról az értesítést június 4-én kapta meg Önkormányzatunk. 14

17 A pályázat megvalósítása során az érintett utcákban aszfaltburkolat kerül kialakításra (a Hold és Honvéd utcákban a régi burkolat kerül felújításra), zöldterület-helyreállítás történik, forgalomtechnikai eszközök (táblák) kerülnek kihelyezésre, elkészül a Hold utcai parkoló, valamint a hold utcán a zárt vízelvezető rendszer is kiépítésre kerül. Az aszfaltburkolat mintegy m 2 -re készül el, 3084 fm-en. Útépítési munkálatok beruházási tartalékból Honvéd városrészben Rendkívüli beruházási tartalék forrásból Önkormányzatunk támogatást nyert az útalappal rendelkező Kmetty, Bem, Sarkantyú utcák burkolására, valamint az út mentén a víztelenítés megoldását jelentő folyókák kiépítésére. A támogatásnak köszönhetően 600 m 2 útalapjavítás, 1842 m 2 útburkolat (egyoldali lejtéssel) készül el, valamint kiépül 615 fm folyóka az úttest víztelenítésre. Az útburkolat 5 cm vastagságú aszfaltból készül. A tervezési munkálatokat a Viartis 85 Bt. végezte. A közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van. A kivitelezés várhatóan év augusztusában elkészül. A Projekt összköltségvetése: 20 M Ft. TEUT forrásból Bajcsy lakótelep útburkolatának felújítása Önkormányzatunk június 19-ig pályázatot nyújt be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt évi TEUT forrásra. A pályázathoz szükséges felújítási terveket a Vakondok 97 Bt. készítette el. A pályázat műszaki tartalma: a Bajcsy Zsilinszky lakótelep útburkolatának felújítása (a parkolókkal együtt) 580 fm hosszan, 3480 m 2 felületen. Az aszfaltozás 5 cm vastagságban történik. Pozitív elbírálást követően kerül sor a kivitelező kiválasztására. A kivitelezés várhatóan év őszén megtörténik. A Projekt összköltségvetése: 19 M Ft. Széchenyi téri körforgalom építése A városfejlesztés szempontjából kiemelt jelentőségű fürdőfejlesztés megvalósulását, valamint városi szövetbe való beillesztését elősegítő közterület rehabilitáció kapcsán készített közlekedési koncepció részeként Önkormányzatunk a Széchenyi téren lévő jelzőlámpás csomópont átépítésére pályázatot nyújtott be márciusában A 43. számú főút makói belterületi szakaszán, a Széchenyi téren, a km szelvényben körforgalmú csomópont építése címmel a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ által kiírásra került Balesetveszélyes csomópontok átépítésének társfinanszírozására tárgyú pályázati felhívásra. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, azonban az Útalap pénztárból finanszírozásra kerülő projekthez kapcsolódóan a Minisztérium jelezte, hogy a fizikai megvalósítás előtt nem történhet meg finanszírozási okok miatt. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel együttműködésben körforgalom kerül kialakításra ben a Széchenyi téren. A projekt összköltségvetése 110 MFt, melyből 70 % - 77 MFt támogatás, 33 MFt önerő. A körforgalom engedélyes terveinek elkészítésével a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t bízta meg az Önkormányzat, mely cég egyszerű ajánlattételi felhívás során lett kiválasztva, legkedvezőbb ajánlati ár szempont alapján. A kivitelezési munkákra a közbeszerzési eljárást a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. írja ki, és bonyolítja le. 15

18 Útépítés Honvéd városrészben. Önkormányzatunk évben pályázatot nyújtott be DAOP forrásra a Honvéd városrészben lévő útalappal rendelkező utcák útburkolatának elkészítésére. A pályázat nem részesült pozitív elbírálásban. A pályázat műszaki tartalma az alábbi volt: Bethlen u., Sarkantyú u., Alma u., Pajzs u., Luther u., Táncsics u, Lendvay u., Kmetty u., Bem u., Balassa u., Vasvári u. útburkolatának elkészítésére. A projekt összköltségvetése 200 MFt. Közösségi közlekedés fejlesztése a Makói Kistérségben A Makói Kistérség Többcélú Társulása 2008 tavaszán döntött úgy, hogy 10 település (Pályázatban résztvevő települések: Makó, Földeák, Maroslele, Óföldeák, Kiszombor, Királyhegyes, Csanádpalota, Csanádalberti, Apátfalva, Magyarcsanád) együttműködésével pályázatot nyújt be a települések közösségi közlekedési infrastruktúráinak fejlesztésére. A pályázatot március 17-én nyújtotta be a Többcélú Társulás br. 204,1 MFt összköltséggel, melynek elbírálására augusztus 28-án került sor. A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A projekt támogatási szerződése január 31-én került aláírásra. A fejlesztés során 49 helyszínen újulnak meg a buszváró, illetve buszöböl létesítmények. A projekt során 48 db autóbuszmegálló kerül felújításra (burkolat, zöld terület), akadálymentesítésre, valamint 31 db megállóban buszváró épület, ülőpad, hirdetőtábla is elhelyezésre kerül. A pályázat részeként megvalósul továbbá 3 db buszforduló is. Makón összesen 20 db autóbuszváró teljes körű felújítása történik meg, melyből 11 db helyszínen új felépítmény kerül kivitelezésre, 9 helyszínen pedig a meglévő felépítmények kerülnek felújításra. Minden helyszín környezete rendezésre, megújításra kerül. A buszvárókban ülőpadok, hirdetőtáblák, valamint hulladéktárolók kerülnek kihelyezésre. A projekt terveinek elkészítésével a Terra Stat Kft. lett megbízva március 7-én. Az engedélyes tervek március hónapban a tervező részéről leszállításra kerültek, melyre az érintett hatóságok szeptember 30 án adták ki a szükséges engedélyeket. 16

19 A tenderdokumentáció elkészítését követően december 17-én a Többcélú Társulás meghirdette a kiviteli munkákra irányuló közbeszerzési eljárást, melyet március hónapban a beérkezett magas összegű ajánlatok miatt eredménytelennek nyilvánított. A Társulás a kialakult helyzet áttekintését követően újabb közbeszerzési eljárást indított azzal a módosítással, hogy a magas és mélyépítési munkákat különválasztva, lehetőséget biztosított az ajánlattevőknek arra, hogy ezen részekre külön nyújtsanak be ajánlatot. A közbeszerzési ajánlatok bontására június 8-án került sor, melyre mindkét részre megfelelő összegű ajánlat érkezett. Jelenleg a beérkezett ajánlatok kiértékelése, vizsgálata van folyamatban. A közbeszerzés eredményhirdetése várhatóan ez év június hónapjában történik meg. A kivitelezés megindításának kezdése várhatóan az idei év júliusában kezdődhet meg, a projekt befejezése november végére prognosztizálható. Makó autóbusz-pályaudvar újjáépítése és a közösségi közlekedés kiszolgálásának korszerűsítése Makó Város Önkormányzata a Tisza Volán Zrt.-vel konzorciumban március 17 én pályázatot nyújtott be a városi autóbusz-pályaudvar teljes körű felújítására. A pályázat augusztus 28-án pozitív elbírálásban részesült. A projekt összköltsége br. 320,5 MFt. A fejlesztés terveit a Tisza Volán Zrt. megbízásából a MAKONA Iroda készítette el. 17

20 A projekt kivitelezési munkáira vonatkozó közbeszerzési eljárás áprilisában került kiírásra, amelyre 4 db ajánlat érkezett be. Az ajánlatok kiértékelése jelenleg folyamatban van. A projekt befejezési határideje május hó. Járdaépítés Előzmények: Makó Város Önkormányzatának egyik kiemelt beruházása, hogy a város járdaállományát felújítsa. Az elmúlt években lakossági önerővel és pályázati forrásokkal újítottuk fel több utca járdait. Jelenleg a város 275 kilométernyi utcájának 14%-a már korszerű és modern. A as évben elnyert támogatásoknak köszönhetően a városban lévő járdák 4%-át újítjuk föl, így összesen 18% lesz a felújított járdák százalékos aránya a városban. A évi forrásokból tervezeten megépítendő járda százalékos aránya a teljeshez viszonyítva 3,3 %-ot tesz ki évi járdaprogramot megalapozó pályázatok (5 db) Makó Város Önkormányzata 2008-ban pályázatot nyújtott be TEKI, ÖTM, beruházási tartalék forrásokra ban az ÖTM-hez, illetve a DARFT-hoz járdaépítésre iskolák, egészségügyi és szociális központok megközelíthetőségének, valamint a leghátrányosabb városrész infrastrukturális ellátottságának javításának elérése céljából. A pályázat a megjelölt összeggel támogatásban részesül. Téma: Indul a járdaprogram ez évi üteme A pályázatban megjelölt beruházás tervezett összköltsége bruttó Ft, melyből: TEKI pályázaton nyert összeg: br ft. (ebből a támogatás 70 %, vagyis Ft) ÖTM forrásból nyert összeg: br: Ft. (100% támogatás) Rendkívüli beruházási tartalék forrásból nyert összeg: br ft (100% támogatás) 18

21 TEKI forrásból történő járdaépítés VII-VIII.-IX. ütem Makó Város Önkormányzata május 14.-én pályázatot nyújtott be a TEKI kiírásra iskolák megközelíthetőségének javítása VII-VIII.-IX. ütem címmel. A pályázatot pozitív elbírálásban részesítették, melyről az értesítést július 21-én megküldték az Önkormányzat részére. A közbeszerzés eredményeként én aláírásra került a kivitelezővel a vállalkozói szerződés. Kivitelező: Miksi és Miksi Kft. Kálvin, Hunfalvy, Rákóczi, Lonovics, Szirbik, Velnök utcákon, valamint az Állomás téren a burkolatépítéssel már végzett a kivitelező, az Eötvös Verebes, Liget, Hédervári utcákon pedig még folyik a járdaépítés. Projekt állása: 50%-os résszámla befogadásra került. A Szerződés szerint ig kell a kivitelezőnek végeznie a munkákkal. Várhatóan június 26-ig minden helyszínen elkészülnek. A Projekt összköltsége: M Ft. Mennyiségi adatok: 4846 fm, 6094 m 2. A járdák térkőből készülnek évi ÖTM forrásból, és rendkívüli beruházási tartalékból származó járdaépítés Makó Város Önkormányzata május 14.-én pályázatot nyújtott be a egészségügyi és szociális központok, valamint a leghátrányosabb városrész infrastrukturális ellátottságának javítása címmel. A pályázatot pozitív elbírálásban részesítették, melyről az értesítést június 19.-én megküldték az Önkormányzat részére. A közbeszerzés eredményeként án aláírásra került a kivitelezővel a vállalkozói szerződés. Kivitelező: TrigonInvest Kft. Hollósi, Aradi, Wesselényi, Berzsenyi, Királyhegyesi, Aulich, Bercsényi, Návay tér, Szent Anna, Ardics, Zrínyi, Ardics, Rigó, Mikes, Kertész, Fiumei, Hajnal, Tompa utcákon a kivitelezés még nem kezdődött meg. A Justh Gy., Kálvária, Attila, Ibolya utcákon a kivitelezés befejeződött, míg a Szép, Almási, Magyar, Szentháromság, Hédervári utcákon folyik a beruházás. A vállalkozói szerződés szerint a kivitelezőnek ig kell végeznie a munkálatokkal. A Projekt összköltsége: M Ft. Mennyiségi adatok: 6221 fm, 7465 m 2. 19

22 2009. évi járdaprogramot megalapozó pályázatok (6 db) TEKI forrásból X.-XI.-XII.-XIII. ütem Önkormányzatunk június 19-ig pályázatot nyújt be évi TEKI forrásra Makó Város járdakoncepciójának X.-XI.-XII.-XIII. ütemére. A pályázatokban eszköz és anyagbeszerzés is történik, aminek segítségével közmunkaprogram keretén belül kerül megépítésre a járdakoncepció X. XI. üteme. A pályázat az Alkotmány, Tulipán, Rákóczi, Mátyás, Murányi, Megyeház, Almási, Árpád, Szép, Lehel, Szentháromság, Platán, Kölcsey, Wesselényi, Szegfű, Perczel, Berzsenyi, Nagycsillag, Szigethy, Vasvári utcákban tervez járdaépítést, összesen 5050 fm hosszúságban, illetve 5974 m 2 területen. A Projekt összköltségvetése: M Ft évi ÖM forrásból, és rendkívüli beruházási tartalékból származó járdaépítés Makó Város Önkormányzata a es évben is pályázatot fog benyújtani az Önkormányzati Minisztérium által kiírt, valamint a Rendkívüli beruházási tartalék forrásokra a városban lévő járdák felújításának folytatására. A pályázat pozitív elbírálása esetén a projekt keretén belül további 3396 fm járda valósulhat meg, melynek összköltsége bruttó 67 MFt. A projekt keretén belül az alábbi utcákban épülhet járda: Lehel utca, Martinovics utca, Ibolya utca, Tompa utca, Révész utca, Üstökös utca, Almási utca, Szikszai utca, Mikócsa utca, Tulipán utca, Kökény utca, Megyeház utca, Kígyó utca, Gőzmalom utca Belterületi bel- és csapadékvíz-elvezető csatorna építése Önkormányzatunk év júliusában támogatást kapott az ÖTM-től belterületi csapadék- és belvízelvezető csatornák felújítására, bővítésére br. 200 M Ft összegben, melynek köszönhetően 7683 fm csatorna felújítása történt meg. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása szeptember 5-én megtörtént. A beruházással érintett utcákban a Műszaki Iroda munkatársai lakossági (informális) fórumokat tartottak, melyen a lakosság beruházással kapcsolatos tájékoztatására került sor, majd megelégedettségi fórumokat is tartottak, mely során a beruházás lakosságot érintő hiányosságai (kapubejáró, tereprendezés, járda helyreállítás) kerültek felmérésre. Makó Város Önkormányzata Belterületi csapadékvíz-csatorna építési és rekonstrukciós munkái címmel évben is sikeres pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztériumhoz, melynek köszönhetően Makó város Ft támogatáshoz jutott (90%), a beruházás teljes költsége Ft. A közbeszerzési eljárás során az összességében legkedvezőbb ajánlatot a Somogyi és társa Építő és Szolgáltató Kft. adta be, ennek eredményeként az Önkormányzat szerződést kötött a céggel december 1.-én. A munkaterület átadása a szerződést követő első munkanapon megtörtént. A kivitelezés március 5-én kezdődött és várhatóan június 30- án fejeződik be. A kivitelezés helyszíne: Majláth u., Sírkert utca, Kálvária utca, Ady Endre utca, Fűtő utca, Jég utca, Dr. Tóth Aladár utca, Harmat utca, Kelemen László utca, Gerizdes utca, Bethlen csatorna befejezése. Makón összesen 180 km hosszúságú csatornahálózat van. Ezzel a fejlesztéssel 5292 m csatorna fog megépülni, amivel a teljes hálózat 3%-a kerül felújításra. INTERREG III/A Alternatív energiatermelő rendszerek elterjesztésének térségi és határmenti ösztönzése, kistérségi decentrumok kiépítésével Makó Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be Makói Ipari Park Inkubátor és Szolgáltatóház fűtési rendszerének kialakítása hőszivattyúval, melegvíz ellátása napkollektorral, valamint Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő 2. számú termálkútjának hasznosítása fűtési és használati melegvíz készítésére, valamint a Makói Tanuszoda 2. számú kútjának lefedése címmel az INTERREG III/A pályázati felhívásra novemberében. A pályázat beadásához szükséges gépészeti tervezési munkálatokkal KELL1TERV Kft., a termálkút ház építész tervezési munkálataival a Triskell Kft került megbízásra egyszerű ajánlattételi eljárás során. 20

23 A pályázat pozitív elbírálásban részesült. A beruházás összköltsége bruttó Ft, melyből: - A Makó Városi Termál- és Gyógyfürdő 2. számú termálkútjának hasznosítása fűtési és használati melegvíz készítése: br Ft. - A Makói Tanuszoda 2. számú kútjának lefedése: br: Ft. - A Makói Ipari Park Inkubátor és Szolgáltatóház munkálatai: br Ft Az Önkormányzat által biztosított önerő összege Ft, a pályázatnak köszönhetően elnyert támogatás összege Ft volt. A én nyarán elindított közbeszerzési eljárás során a Ferroép Zrt. nyújtotta be az összességében legelőnyösebb ajánlatot, így a kivitelezési munkálatok elvégzésére a cég kapott megbízást az Önkormányzattól. A munkálatok a novemberében kezdődtek el. A kivitelezés áprilisában fejeződött be, a pályázatban foglalt tartalommal. A beruházás kapcsán megvalósult a fürdőben egy olyan termálvíz-hasznosítási rendszer, mely hatékonyabbá, és egyben olcsóbbá teszi a fürdő üzemeltetését, a 2. számú termálkút lefedésével pedig a kút szerelvényeinek fizikai védelme valósult meg. Az Ipari Park Inkubátor ész Szolgáltatóház épületén napkollektor került elhelyezésre, mely a használati melegvizet biztosítja természetbarát módon az épületben, míg a talajszondás rendszer a környezetbarát (és olcsó) fűtést teszi lehetővé. 21

24 Intézményi felújítás Makói Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kálvin téri Tagintézményének rekonstrukciója és fejlesztése Önkormányzatunktól december 5 én a TRISKELL Kft kapott megbízást arra, hogy a Makói Általános Iskola Kálvin téri tagintézmény Hold utcai épületének rekonstrukciójára, bővítésére irányuló tervezési munkáit elvégezze. A tervezési munka első fázisában a beruházás vázlatterve került kidolgozásra, mely december végén elfogadásra került. A vázlattervek alapján február hónap végére az engedélyes tervdokumentáció kidolgozásra került, melyet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyezett. Az engedélyes tervekben foglaltak alapján novemberére a tervező által leszállításra került a fejlesztés tender szintű tervdokumentáció, melynek birtokában a közbeszerzési eljárás elindulhatott. A fejlesztés kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás december közepén indult és február közepén zárult le. Az iskola rekonstrukciós és bővítési munkáira az összességében legkedvezőbb ajánlatot a Bodrogi Bau Kft. nyújtotta, mely alapján az Önkormányzat április 8-án br. 513,8 M Ft értékben aláírta a Vállalkozóval a vállalkozási szerződés. A kiviteli munkák kezdése július hónapban, a tervezett befejezése április hónapban várható. A felújítás során az m2-es háromszintes iskolaépület teljeskörű felújítása történik meg, magastető építésével. Az épület a Hold utcai oldalon 930 m2-es bővítményt kap, melyben a földszinti részen melegítőkonyha, ebédlő és aula, az emeleti részen pedig informatikai termek létesülnek. A fejlesztés megvalósulását követően a tagintézmény főbejárata a Hold utcára kerül áthelyezésre, ahol külön forrásból 64 db parkoló kialakítása történik meg. Az iskolaépület fejlesztésére irányuló pályázatot az Önkormányzat január 28-án nyújtotta be a VÁTI Nonprofit Kft. Szegedi Irodájához. A benyújtásra került pályázat típusa kétfordulós, melynek első fordulós pozitív elbírálása augusztus 26-án történt meg. Az első fordulós pozitív döntést követően december 20-án a második fordulós pályázati anyag is benyújtásra került. A pályázat második fordulójának elbírálása június 5-én történt, mely során a fejlesztés br ,- Ft támogatásban részesült. 22

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/879-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ BESZÁMOLÓ Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/964-1/2012/I. Üi.: Tóth Eliza Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/405-1/2010/I Üi.: Ördögh Zsófia Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Regionális Hulladéklerakó bezárása,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2010-2011. évi tevékenységéről

Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2010-2011. évi tevékenységéről Ikt.sz.:K11/00096/2011. Ea.:dr. Ortutay Miklós Tárgy: Tájékoztató a Társulás 2010-2011. évi tevékenységéről Kiszombor Nagyközség Önkormányzata KISZOMBOR Tisztelt Képviselő-testület! I. Makó és Térsége

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-518/2009. Üi.: Horváth B. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-127/2007. Üi.: Horváth Bernadett Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/268-1/2011/IX Üi.: Varga Sz./Pallag Á. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása

Részletesebben

A polgármester beszámolója a társulási tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről

A polgármester beszámolója a társulási tanácsban végzett 2013. évi tevékenységéről Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 15/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. november 27-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/205- /2013. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére 143/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 25-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Forrásfoglalás lebonyolítására pályázati

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I. 2-/2008. Tárgy: Játszótér koncepció megtárgyalása Üi.: Horváth Bernadett Melléklet: Játszótér koncepció Makó Város Önkormányzati

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. február 27-i ülésére Tárgy: Közösségi közlekedés fejlesztése tárgyú pályázat beadása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63

Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/63 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály

Miskolc városi villamosvasút fejlesztése. Összeállította: Építési, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Főosztály. Egyeztetve: Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE VB.:81.421 /2008. Melléklet: - Pályázati adatlap, - Megvalósíthatósági tanulmány, - Környezeti hatásösszefoglaló, - Támogatási kérelem, - Konzorciumi megáll. pályázatra

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2.-52/08 Üi.: Antal János Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete bmj MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tanösvények és ügyességi pályák építése

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

~e L. szám ú előterjesztés

~e L. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~e L. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az európai uniós és egyéb pályázatok aktuális állásáról szóló tájékoztatóról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/877-1/2010/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Részletesebben

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat

Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései. 4 db határozati javaslat Előterjesztő: Ikt.sz.: Tárgy: Melléklet: Véleményezésre megküldve: Dr. Botka László polgármester 1441/214 Pályázatok közgyűlési döntést igénylő kérdései 4 db határozati javaslat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági

Részletesebben

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (V. 06. ) önkormányzati rendelete

B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (V. 06. ) önkormányzati rendelete B4 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (V. 06. ) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Ibrány Város Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november

ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Város-Teampannon Kft. 2014. november ÉRD MJV TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA TÖBB RÉSZTERÜLETEN VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán

Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán Közlekedésbiztonsági projektek az ÁAK Zrt. gyorsforgalmi úthálózatán Közlekedési Operatív Program 1. prioritás az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása Izsay Judit Szova

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Fenntartói döntés létszámcsökkentésről az Exner Leó Óvodában... 2 Az

Részletesebben

Makó Város Önkormányzata által megkötött nettó ötmillió forintot elérı vagy azt meghaladó szerzıdések 2004. évben (Áht. 15/B )

Makó Város Önkormányzata által megkötött nettó ötmillió forintot elérı vagy azt meghaladó szerzıdések 2004. évben (Áht. 15/B ) Makó Város által megkötött nettó ötmillió forintot elérı vagy azt meghaladó ek 2004. évben (Áht. 15/B ) Sorszám Szerzıdı felek Szerzıdés megnevezése 1. Makó Város 2. Makó Város 3. Makó Város 4. Makó Város

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Z ÁR S Z Á M A D Á S

Z ÁR S Z Á M A D Á S Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője Z ÁR S Z Á M A D Á S Kazincbarcika Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/225-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti

Részletesebben

2014. március 17-i rendkívüli ülésére

2014. március 17-i rendkívüli ülésére 1. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város a Képviselő-testületének 214. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: TÁMOP-3.1.3-1/2/21-15 azonosító számú, Együtt a jövődért című pályázattal

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30. 3. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás X Építési

Részletesebben

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források

Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Foglalkoztatáshoz kapcsolódó források Beavatkozási terület (támogatható tevékenységek) Eszközbeszerzés; nfrastrukturális és ingatlan beruházási és bérleti költségek; gyártási licenc, know-how beszerzések;

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu PROJEKT JAVASLAT ADATLAP ÖNKORMÁNYZATOK RÉSZÉRE 1. A JAVASLATTEVŐ ADATA: 1.1. Település neve: Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 1.2. A település polgármestere: Név: Szegvári Ernőné Telefon: 62/525-090

Részletesebben

Makó Város Önkormányzata által megkötött nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2004. évben (Áht. 15/B )

Makó Város Önkormányzata által megkötött nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2004. évben (Áht. 15/B ) Makó Város által megkötött nettó ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó szerződések 2004. évben (Áht. 15/B ) Sorszám Szerződő felek Szerződés megnevezése Tárgya Értéke Időtartama 1. Makó Város Ferroép

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...16. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2012. május 2. VIII. évfolyam 7. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...16. oldal 18/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás

Részletesebben

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS Az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-362/2007 Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2008. i belső

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-559/2009 Üi.: dr. Forgó Mária Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1015-1/2014./I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól

Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE ÖSSZEÁLLÍTÁS a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közút- és vasúthálózat fejlesztésének és korszerűsítésének aktuális feladatairól Budapest, 2008. augusztus

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 6794-1/2011. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ MAKÓ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL FROM THE NOTARY OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/800-1/2012/I. Üi.: Kalmár Endre Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, 2013. évi belső

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 18-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 2011.

Részletesebben

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására

FELHÍVÁS. a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására FELHÍVÁS a vidéki városi-elővárosi közösségi közlekedési teljesítmény megőrzését szolgáló fejlesztések megvalósítására Fenntartható városi közlekedés fejlesztése és elővárosi vasúti elérhetőség javítása

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

J E L E N T É S. A közös megegyezésről szóló döntést a jegyzővel és aljegyzővel közöltem, akik az okmányokat aláírták.

J E L E N T É S. A közös megegyezésről szóló döntést a jegyzővel és aljegyzővel közöltem, akik az okmányokat aláírták. Felsőzsolca Város Képviselő-testülete 1-37/2011. Ellenőrizte: (helyettes jegyző) Üi.: Jávorszki Klára Megtárgyalja: Képviselő-testület J E L E N T É S I. LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL 78/2011.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Beszámoló a pályázatokról 2006-2010

Beszámoló a pályázatokról 2006-2010 Beszámoló a pályázatokról 2006-2010 1. Oktatás-nevelés területén Megkülönböztetett figyelmet kell fordítanunk az óvodai intézményeink teljes körő rekonstrukciójára, valamint a szükséges férıhelyek kialakítására.

Részletesebben

Mód_Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/81

Mód_Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/81 Mód_Ózd_SH/3/13. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/81 1 Beszerzés tárgya: A Svájci Magyar Együttműködési Program keretében támogatott Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése

Részletesebben

Szerződés 1.számú módosítása

Szerződés 1.számú módosítása Szerződés 1.számú módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/138 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. február 14-i ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program. Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program Kerékpáros-turisztikai attrakciók fejlesztése a Fertő-tó térségében c. konstrukciójához Kódszám: NYDOP-2.1.1/E-13 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA

Részletesebben

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás

2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás 2014. évi útfelújítási program kivitlezési munkái III. ütem - eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/104 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. március 16-ai rendkívüli ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. március 16-ai rendkívüli ülésére Budakalász Város Önkormányzat e 68/2010.(III.16.) számú előterjesztés ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. március 16-ai rendkívüli ülésére Tárgy: Javaslat a 2010. januári és februári hónapokban áttekintett

Részletesebben

Szakértői jelentés. Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről. 2015. április

Szakértői jelentés. Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről. 2015. április Szakértői jelentés Bag Nagyközség Önkormányzata által megvalósított fejlesztési projektekről 215. április Kato Consulting Magyarország Cég neve: KATÓ és TÁRSA 23. Tanácsadó Kft. Alapítás éve: 23. Cím:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.451/19/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Stán Györgyné Gazdálkodási Osztály vezetője T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2015. I - III. negyedévi gazdálkodásáról Kazincbarcika,

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 26/2013. (I. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város közterületi parkolási koncepciójáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA

TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA TISZAVÁRKONY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE A TELEPÜLÉSSZERKEZET LEÍRÁSA Tér és Terület Bt Településrendezési terv 2 Településszerkezet A település szerkezetét alakító legfőbb természeti elem a Tisza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ

ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉMOP 3.1.2/C-2009-0001 MISKOLC BELVÁROS REHABILITÁCIÓJA SZAKMAI BESZÁMOLÓ Projekt célja: A Belváros arculati, építészeti megújítása, egy funkciógazdag vonzó közösségi tér kialakítása kereskedelmi, turisztikai,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet Tartalomjegyzék M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/139-1/2010/I. Üi: Nagy Gézáné TÁJÉKOZTATÓ Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOKRÓL. 2009. december 9.

BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOKRÓL. 2009. december 9. BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOKRÓL 2009. december 9. Ssz Megnevezés Intézkedések Megjegyzés 1. Szérűskert parkosítása 303/2009. (IX. 03.) 2. Karácsonyi díszvilágítás 3. 4. 5. Hivatal vezetékes

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság elnöke

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság elnöke Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Pénzügyi Bizottság elnöke ELŐTERJESZTÉS a Pénzügyi Bizottság 2012. december 12-i ülésére és a Képviselő-testület 2012. december 13-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára.

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2015-2019. évek közötti Gazdasági Programjára. ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 22-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1268-4/2015./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 24/2006.(VII. 07.) számú rendelete az önkormányzat 2006. évi költségvetését megállapító 6/2006.(II.10.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (01.15.) HATÁROZATA 1/2015. (01.15.) Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a meghívóban meghirdetett napirendet kiegészíti, az Egyebek napirendi ponttal. Dr. Sajtos Sándor polgármester 2/2015. (01.15.) Tahitótfalu

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY KEOP-1.2.0/09-11 SZENNYVÍZELVEZETÉS- ÉS TISZTÍTÁS KONSTRUKCIÓ Hajdúnánás és Hajdúdorog Víziközmű Beruházási Társulás 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Hajdúnánás Hajdúdorog,,Hajdúnánás Hajdúdorog szennyvízhálózatainak és szennyvíztisztító telepének bővítése és

Részletesebben

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1

M70 UVATERV - UNITEF KONZORCIUM. UNITEF'83 Zrt. UVATERV Zrt. UVATERV Zrt. 2014. szeptember 52.276 52276_E0_1 M70 M70 gyorsforgalmi út Letenye - Tornyiszentmiklós (oh) 2x2 forgalmi sávra történő bővítéséhez szükséges környezetvédelmi hatástanulmány (KHT) Megbízó: Tervező: UVATERV - UNITEF KONZORCIUM UVATERV Zrt.

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 16/2007.(VII. 06.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére 4052-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a DAOP-3.1.1/B -08-2008-0020 Kölcsey és Dózsa Gy. u. részleges felújítása

Részletesebben

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás

Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Budapest XVI. kerület Csömöri út (János utca - Szlovák utca között) felújításának kivitelezési munkái - ajánlati felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/90 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának Gazdasági Programja Az elıterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezetı

Részletesebben

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata:

Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Határozatok 2013.02.20. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (II.20.) Önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Nádudvar Város Önkormányzata

Részletesebben

Kútvölgyi Klinikai Tömb (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4., Hrsz. 10733/6) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

Kútvölgyi Klinikai Tömb (1125 Budapest, Kútvölgyi út 4., Hrsz. 10733/6) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Tájékoztató a "Vállalkozási szerződés a Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Klinikai Tömb műemlék épületeinek energetikai korszerűsítésére (projektszám: keop-5.6.0./12-2013-0030)" tárgyú eljárás eredményéről

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 Email: hirdetmeny@kozbeszerzesektanacsa.hu

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/279-1/2014/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Rendszer független víziközmű elemek

Részletesebben

(Az 1. szakasz becsült hulladékmennyisége összesen 80 000 m3 + 40 %, 2. szakasz becsült hulladékmennyisége összesen 160 000 m3 + 40 %.

(Az 1. szakasz becsült hulladékmennyisége összesen 80 000 m3 + 40 %, 2. szakasz becsült hulladékmennyisége összesen 160 000 m3 + 40 %. 1 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Szerződő felek: Megrendelő: Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. 8184, Balatonfűzfő, Munkás tér 2. Adószám:11327646-2-19 Cégjegyzék szám. 19-10-500074 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Belterületi utak fejlesztése

Belterületi utak fejlesztése Belterületi utak fejlesztése Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/33 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa: minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/487-1/2010/I. Üi.: dr. Dobó A. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Beszámoló a Többcélú Kistérségi Társulásban

Részletesebben

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság

ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság ÉSZAK-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint első fokú környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság 9021 Győr, Árpád u. 28-32. Levélcím: 9002 Győr, Pf. 471.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. október 29.-i üléséről Határozat: 120 130. számú Rendelet: 18/2009. (X.30.) 19/2009. (X.30.) 20/2009. (X.30.) 21/2009. (X.30.)

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó

Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó 1 / 6 TÁJÉKOZTATÓ Iktsz.: I. 2-390/2003. Üi.: Huszárik H. Tárgy: Tájékoztató a környezet állapotának alakulásáról Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! A környezet

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény

FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény FIDIC Sárga Könyv szerinti (fő)vállalkozási szerződés a Pilisvörösvár városi szennyvíztisztító telep fejlesztésének tervezése és kivitelezése eredmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/95 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-15621/2011 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A KÖRNYEZETVÉDELEM HELYZETE, KIEMELTEN: - A SZENNYVÍZKEZELÉS,

Részletesebben