SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség"

Átírás

1 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi munkájáról április 13.

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG... 6 Szakmai tervezési, fejlesztési és regionális koordinációs csoport... 6 Nemzetközi csoport... 7 PROGRAMVÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG... 9 Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet Hazai programvégrehajtás csoport GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Gazdasági terület KSZ Marketing Informatika Humánpolitika Belső Ellenőrzés

3 ÁLTALÁNOS RÉSZ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft évben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által elfogadott üzleti terv alapján végezte munkáját. A Társaság 3 igazgatóval (stratégiai, programvégrehajtási, gazdasági) működik, akik munkáját 5 csoportvezető és 4 vezető munkatárs segíti. Az ügyvezető igazgató irányítása alatt lévő igazgatók és a belső ellenőrzés, szabálytalanság-felelős mellett a korábban igazgatók alá besorolt klasszikus általános funkciókat ellátó feladatok - mint a HR, Ügyfélszolgálat és titkárság, Marketing, Informatika - az ügyvezető igazgató alá tartoznak. Munkatársaink 5 irodában, a régió 5 megyei jogú városában dolgoztak. A hálózati működés elvét 2014-ben is megtartottuk, hiszen valljuk, hogy a régió fejlesztési szereplőihez minél közelebb kell lennünk. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. a évben az alábbi szervezeti felépítés szerint működött: A 2014-es év különleges kihívásokat jelentett a szervezet számára. Tovább erősítettük a szakmai fejlődést, emellett előtérbe helyezve is a kiszámíthatóságot és a biztonságot, mellyel tovább javítottuk az elvégzett munka minőségét. A szervezeti és feladatorientált átalakításokkal a feladatokhoz igazítottuk az általános létszámot, növeltük a költséghatékonyságot. Ugyanakkor rugalmasan reagáltunk a szakpolitikai irányváltásokra. A vállalat-irányítási eszközrendszer továbbfejlesztésével, új pénzügyi rendszer bevezetésével, működésének korrekciójával (eljárások, informatikai megoldások) még hatékonyabbá tettük a társaság működését, és amellett, hogy felesleges adminisztrációval nem 3

4 terheltük a munkatársakat a belső kommunikációt, a nyomon követési folyamatokat még átláthatóbb, a munkatársak számára a feladatok még inkább egyértelművé váltak. A közreműködő szervezeti feladatok finanszírozását biztosító, a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága és az NYDRFÜ Nkft között kötött, ún. SLA szerződés új elszámolási rendszerének bevezetésével együtt járó adminisztrációs és metodikai követelményeknek történő megfelelés évben is különös kihívást jelentett. Már a évi beszámolóban jeleztük a tulajdonos számára korábbi évek SLA forrásainak felhasználásából fakadó pénzügyi kötelezettségeket, és az új SLA elszámolás és az egyéb feladataink elszámolási anomáliáit, amelyek az ezt követő évek pénzügyi beszámolóiban is kézzelfoghatóan megjelentek. Szakmai szempontból mindenképp sikerként könyvelhető el, hogy az Ügynökség a 2014-es év kihívásai közepette is magas színvonalon menedzselte a korábban indított és megvalósítás alatt lévő nemzetközi -állományt. Ezzel együtt - mivel ezen ek finanszírozása utólag, viszonylag jelentős csúszással történik és az SLA elszámolás metodikájával sok esetben nem tudott harmonizálni - pénzügyi kockázatok is kerültek a működésbe. Az 1152/2014. (III.20.) Korm. határozat és a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelet értelmében a Nyugat-dunántúli Operatív Program 5. prioritásához (Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatokat a MAG Zrt-től április 15-i határidővel az Ügynökség vette át. Így a korábban az Ügynökség által kezelt 1-4. prioritás keretében támogatásban részesült pályázatok megvalósítási feladatai mellett a 223 db átvett tel kapcsolatos teendőket is el kellett látnia a Közreműködő Szervezetnek. A 2014-es év végére a kezelt ek száma meghaladta a 960-at. Az év folyamán 1 pályázati és 3 kiemelt konstrukció keretében 120 db pályázat érkezett, és 45 pályázat támogatói döntése született meg 6,527 Mrd Ft támogatási értékben. A 2014-es évben 49 db támogatási szerződés megkötésére került sor, 6,956 Mrd Ft támogatási összegben évben 900 db változás bejelentés került elfogadásra, valamint 568 db szerződésmódosítás lépett hatályba év végéig a lezárt ek száma 784 db-ra emelkedett. A 2014-es évben a megkötött Támogatási Szerződések alapján a KSZ 116 db előlegigénylést hagyott jóvá 2,7 milliárd Ft értékben. Az előlegigényléseken felül 684 db számla alapú fizetési igény került kifizetésre 13,9 milliárd Ft értékben. Összesen tehát a évben 16,6 milliárd Ft került kifizetésre az NYDOP 1-5. prioritása keretében. Az előzőekben felsorolt feladatokat jó minőségben sikerült végrehajtani, amit az is mutat, hogy a évre vonatkozóan a tervszámok a kötelezettségvállalások esetében (közkiadási alapon) 193,3 %-os, a támogatási szerződések megkötése esetében 101,3 %-os és a kifizetések tekintetében 86,5 %-os arányban teljesültek az év végére. A 100% alatti kifizetési aránnyal is túlteljesítésre került a Magyarország Kormánya által évre az NYDOP esetében a kifizetésekre vonatkozó kitűzött célszám (15,7Mrd). (Ez abból következett, hogy az Irányító Hatóság a Kormány által magasabb célszámot határozott meg előzetesen, ugyanakkor az elszámoláskor elismerte az elmaradás indokait /kiemelt ek csúszása/ és ebből következően nem érvényesített levonást.) A Közreműködő Szervezetünk szeptemberétől a 1431/2014. (VII.31.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának és a Miniszterelnökség felkérésére részt vesz az Államreform Operatív Program (ÁROP) közreműködő szervezeti feladatainak ellátásában, elsősorban a kifizetési kérelmek feldolgozásában. A 2014-es év során ezen feladat vonatkozásában elvégeztük 52 db változás bejelentés ügyintézését és 103 db kifizetési kérelem feldolgozását. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe utalt, 2003 és 2009 között döntéshozatallal érintett, decentralizált előirányzatok kereteinek terhére ek ellenőrzése tekintetében 2014-ben 847 et tartottunk nyilván. 4

5 Ennek a két területnek a következményeként az Ügynökség 2014-ben 1811 darab et menedzselt. Jelen beszámoló igazgatóságonként, csoportonként, tevékenységenként tartalmazza a szakmai munkában elért eredményeket. 5

6 STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Stratégiai Igazgatóság abból a célból jött létre, hogy összefogja, koordinálja mindazon tevékenységeket, információkat, amelyek megalapozzák, előkészítésükben támogatják a régió optimális forráslekötésének megvalósulását, beleértve a Regionális Fejlesztési Ügynökség által pályázati úton felhasználható forrásokat is. Az Igazgatóság két csoportjában december 31-én összesen 7 fő dolgozott (beleértve a csak részben az Igazgatóság tevékenységeit ellátó munkatársakat is), az alábbi struktúra és tevékenységi körök szerint: Szakmai tervezési, fejlesztési és regionális koordinációs csoport Nemzetközi csoport SZAKMAI TERVEZÉSI, PROJEKTFEJLESZTÉSI ÉS REGIONÁLIS KOORDINÁCIÓS CSOPORT A Szakmai tervezési, fejlesztési és regionális koordinációs csoport fő feladatai a következők: A Nyugat-dunántúli Operatív Programmal kapcsolatos tervezői feladatok ellátása. Projektfejlesztés és szakmai tanácsadás. Állandó kapcsolattartás a megyékkel, megyei jogú városokkal, és egyéb régiós szereplőkkel. A tervezési csoport feladatainak súlypontja a 2014-es év folyamán a Nyugat-dunántúli Operatív Programhoz kötődő tervezési feladatokról egyre inkább a közötti időszakra történő felkészülés feladataira, kiemelten a Terület-és Településfejlesztési Operatív Programmal kapcsolatos előkészítési feladatokra helyeződött át. Az NYDOP végrehajtásának ezen szakaszában az előrehaladás elemzési és értékelési folyamatai kerültek előtérbe, jelentések és prezentációk készítése, illetve a különböző tematikus és programszintű értékelésekben történő közreműködés útján. Az EU új, közötti programperiódusára vonatkozó hazai, nemzeti szintű tervezési munkában az Ügynökség a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából, valamint a 2013-ban útjára indított, az Államreform Operatív Program évekre szóló akcióterve módosításáról szóló 1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozat 5. pontja alapján ÁROP /A azonosító számmal nevesített konstrukció keretében vett részt, figyelemmel arra, hogy regionális fejlesztési ügynökség a Tftv-ben előírt feladatai folytán a megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása tekintetében kiemelt szereppel bír. Közvetlen kapcsolatban áll ugyanis a as regionális operatív programok kedvezményezettjeivel, ezáltal közvetlen információval rendelkezik a már megvalósult fejlesztések eredményeiről, a végrehajtásuk során felmerült problémákról. Ezáltal az RFÜ hatékonyan képes közreműködni a megyei önkormányzatok számára a következő programozási időszakban várható fejlesztési szükségletekeinek, igényeinek felmérésében, a felmerülő fejlesztési elképzelések rendszerezésében, továbbfejlesztési irányainak kimunkálásában. A tervezés, mint alapvetően szintetizáló, integráló jellegű folyamat, szükségessé teszi az Ügynökség bázisán meglévő tudás minél szélesebb körű bekapcsolását a szakmai munkába. A tervezési munkatársak a legélénkebb szakmai kapcsolatokat az RFÜ különböző szervezeti egységeit tekintve a Nemzetközi Csoport és a Közreműködő Szervezet kollégáival alakították ki, többirányú információáramlás és összehangolt, egymásra épülő munkafolyamatok útján. A csoport általános koordinációs feladatai közé tartozik a szakmai szervezetek képviselőivel való kapcsolattartás. Az Ügynökség az év során folyamatosan biztosította számukra az igényelt 6

7 információkat a tervezési folyamatokhoz és a megjelenő pályázati felhívásokhoz kapcsolódóan. Elmondható, hogy a régió területfejlesztési szereplőivel történő kapcsolattartás a területfejlesztési törvény év végén lezajlott módosításával összefüggésben különös hangsúlyt kapott. A törvénymódosítás révén a területfejlesztési feladataiban megerősített megyei önkormányzatokkal fennálló együttműködés napi rendszerességűvé vált, emellett a közötti periódus keretében induló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezési sajátosságainak megfelelően a megyei jogú városok irányába is elmélyültek a munkakapcsolatok. A tervezési csoport évben vállalkozói feladatokban is részt vett, többek között alvállalkozóként elvégezte a Zala Megyei Önkormányzat Stratégiai és Operatív Programjának Stratégiai Környezeti Vizsgálatát, illetve közreműködött a kőszegi KRAFT program előkészítésében. A fejlesztési tevékenység az Ügynökség szervezeti keretein belüli tevékenységként, nem pedig külön szervezeti egységként jelent meg, kifejezetten és kizárólag fejlesztési tevékenység folytatására az előző évekhez hasonlóan ban sem állt rendelkezésre önálló kapacitás. NEMZETKÖZI CSOPORT A Nyugat-dunántúli Régióban földrajzi elhelyezkedéséből adódóan kiemelkedő szerepet játszanak a határon átnyúló bilaterális és az európai szintű együttműködések. A RFÜ alapvető érdeke, hogy a nemzetközi kapcsolatokban rejlő lehetőségeket kihasználja. A Csoport fő célja a nemzetközi kapcsolatok, valamint a gazdaságfejlesztésben tevékenykedő és tudáshordozó szervezetek közötti kapcsolatépítést, koordinációt és az információáramlást biztosító tevékenységek erősítése. Ennek keretében az RFÜ részt vesz nemzetközi ekben, amelyek eredményei pozitív hatást gyakorolnak a régió gazdaságára. Az RFÜ nemzetközi szerepvállalása és jei az RFT által elfogadott Külkapcsolati stratégia ( ) bázisán nyugszanak (15/2010 (III.12.) NYDRFT határozat). A Csoport tagjai 2014-ben is részt vettek a Nyugat-Dunántúli által érintett bilaterális Európai Területi Együttműködési (ETE) Programok (HU-SK / AT-HU / SLO-HU / HU-CRO) monitoring bizottságainak munkájában, ill. felkérés alapján Vas megye képviseletében év utolsó harmadában az AT-HU Program Programozó Csoportjában A Csoport felelősségi körébe tartozik az Ügynökség részvételével folytatott nemzetközi ek menedzsmentje. E ek célja a régió tekintetében új gyakorlatok és módszertanok megismerése, valamint azok meghonosítása, a régiós szakemberek külföldi továbbképzése, továbbá a nemzetközi szakmai és üzleti kapcsolatrendszer bővítése. Ezekbe a ekbe a régió adott tématerületeken érintett szakmai szervezeteit rendre bevonjuk, ami biztosítja az ismeretek közvetlen átadását, a szervezetek számára a nemzetközi kapcsolatépítést. 7

8 Az ügynökség számos nemzetközi partnerségben vesz részt. A ek megvalósítása, és azokkal kapcsolatos kötelezettségek szerződésszerű teljesítése alapvető szervezeti célként jelentkezik. A lenti táblázat tartalmazza azokat a eket, amelyekben a NYDRFÜ partnerként vett részt 2014-ben, és amelyek megvalósítása a csoport feladatkörébe esik: Projekt neve Pénznem Teljes költségvetés Ebből NYDRFÜ RECOM HU-AT 2014 EUR % NATURKULINARIUM EUR % Önerő Támogató program Osztrák-Magyar ETE Osztrák-Magyar ETE EURIS EUR % INTERREG IV C SETA EUR % SEE GRENZBAHN EUR , ,40 5% Osztrák-Magyar ETE A 2014-es év fenti pályázatok megvalósításáról szólt, melynek során alapvető szempontként jelentkezik, a régiós szereplők minél erőteljesebb bevonása, annak érdekében, hogy az számukra akár a tudástranszfer, akár más szempontok vonatkozásában előnyt hordozzon. A szakmai munkák teljesítésének folyamatába aktívan bevonjuk az ügynökségi kollégák tágabb körét is, így hasznosítjuk egyaránt a meglevő szakmai tudást, a rendelkezésre álló humán kapacitást, és a munkatársak kapcsolati tőkéjét. Más esetekben a Csoportban dolgozó kollégák segítenek szakmai feladatok ellátásában (KSZ számára adott szakmai inputok, vagy ROP pályázatértékelő biztosítása a KSZ számára). Ezt a sikeres belső integráló és együttműködő szemléletünket és tevékenységünket a jövőben is fenn kívánjuk tartani. A Csoport folyamatos kapcsolattartást valósít meg a régió gazdasági szereplőivel, egyes esetekben stratégiai partnerként szorosabb módon is bevonva őket egy-egy tevékenységeinek megvalósításába. Jó példa erre a térség kiemelt közlekedési szolgáltatója, a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasúttársaság támogatása a GrenzBahn vonatkozásában. Ez a tevékenység egyidejűleg több szálon valósul meg, hiszen a regionális tervezés és a regionális fejlesztési dokumentumok elkészítése, a nemzetközi jeink végrehajtása, továbbá kiemelten a Nyugat-dunántúli Operatív Program , illetve az egyéb régiós gazdaságfejlesztési programok tervezése és végrehajtása elképzelhetetlen a gazdaságfejlesztéssel érintett politikusok, fejlesztő szervezetek, intézmények, és vállalkozások bevonása, illetve a velük folytatott intenzív szakmai párbeszéd és együttműködés nélkül. 8

9 PROGRAMVÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG A Programvégrehajtási Igazgatóság látja és koordinálja a régiós hatáskörű európai uniós támogatási programokhoz, a decentralizált hazai támogatási forrásokhoz kapcsolódó megvalósítási és végrehajtási feladatokat. Az Igazgatóság legfőbb célja a Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével megvalósuló uniós és hazai támogatási programok sikeres megvalósítása a döntéselőkészítési feladatok hatékony lebonyolításával és a lekötött támogatási források eredményes felhasználásának elősegítésével. A Programvégrehajtási Igazgatóság sikeres évet tudhat maga mögött az uniós támogatási források kezelésében elért eredményei alapján, mivel az NGM RFP Irányító Hatósága felé vállalt kötelezettségvállalási tervét 193,3%-os, a támogatási szerződések megkötésére vonatkozó tervét 101,3%-os és a kifizetésekre vállalt tervét az év végére 86,5%-os arányban teljesítette. A 100% alatti kifizetési aránnyal is túlteljesítésre került a Magyarország Kormánya által évre az NYDOP esetében a kifizetésekre vonatkozó kitűzött célszám. Az elmúlt év legfontosabb feladata az 1152/2014. (III.20.) Korm. határozat és a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendeletet értelmében a Nyugat-dunántúli Operatív Program 5. prioritásához (Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatoknak a MAG Zrt-től április 15-i határidővel történő átvétele volt, melyet gyorsan és gördülékenyen tudtunk lefolytatni, így a változás a kedvezményezettek számára semmilyen fennakadással nem járt. Az 2014-ben 1 pályázati és 4 kiemelt felhívás keretében 120 db pályázat érkezett be és 45 db támogatói döntés született, 49 db támogatási szerződés került megkötésre és az év végéig a lezárt ek száma 784 db-ra emelkedett, az Ügynökség 16,6 Mrd Ft támogatás kifizetésében működött közre, és 2014-ben 964 db et menedzselt az NYDOP keretében. A Közreműködő Szervezetünk szeptemberétől a 1431/2014. (VII.31.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságának és a Miniszterelnökség felkérésére részt vesz az Államreform Operatív Program (ÁROP) közreműködő szervezeti feladatainak ellátásában, elsősorban a kifizetési kérelmek feldolgozásában. A 2014-es év során ezen feladat vonatkozásában elvégeztük 52 db változás bejelentés ügyintézését és 103 db kifizetési kérelem feldolgozását. A Programvégrehajtási Igazgatóság az alábbi két szervezeti egységben végzi tevékenységeit: Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet Hazai programvégrehajtás csoport 9

10 NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZET A év során a Közreműködő Szervezet teljes körűen ellátta a Nyugat-dunántúli Operatív Program négy prioritásának (1. Regionális gazdaságfejlesztés, 2. Turizmusfejlesztés - Pannon örökség megújítása, 3. Városfejlesztés, 4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra) keretében megvalósuló konstrukciók pályáztatásával, értékelésével, megvalósításával, monitoringjával és kommunikációjával kapcsolatos feladatokat. A fentieken felül jelentős változást jelentett az elmúlt évben, hogy az 1152/2014. (III.20.) Korm. határozat és a 96/2014. (III. 25.) Korm. rendeletet értelmében a Nyugat-dunántúli Operatív Program 5. prioritásához (Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatokat a MAG Zrt. helyett szintén az NYDRFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. látja el április 15-től kezdődően. A humán-kapacitás, továbbá az ellátandó feladatok átadás-átvétele a 2014-es év második negyedévében zökkenőmentesen lezajlott. A Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázati forrásainak felhasználása három ún. akcióterv keretében valósul meg. A évi Akciótervére vonatkozóan 2007-ben nagyrészt pályázatok meghirdetése történt meg, a pályázatok beadása és a döntés-előkészítési feladatok azonban 2008-ban valósultak meg ben a korábbi Akcióterv keretében ek megvalósítási feladatai mellett az új Akcióterv pályáztatási feladatait látta el a Közreműködő Szervezet, a hangsúly a kiválasztási feladatokról a megvalósítási feladatok felé tolódott el, ez a tendencia volt jellemző a es évekre is.. A akcióterv keretében 2012-ig nagyrészt megjelentek a tervezett pályázati felhívások, már csak hat felhívás jelent meg 2013-ban és kettő 2014-ben tól a csökkenő döntés-előkészítési feladatok helyét a megnövekedő megvalósítás időszak végi zárási és a fenntartási időszakban lévő ek monitoring feladatai és a fenntartási időszakot követő végleges zárások vették át. A Nyugat-dunántúli Operatív Program első négy prioritásának közreműködő szervezeti feladatait a kezdetek óta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség látta el, míg az ötödik prioritása esetében április 15-ig ez a feladat a MAG Zrt kompetenciájába tartozott, azonban ezt követően a fent ismertetett jogszabályi környezet változása miatt teljes körűen az Ügynökség a felelős az Operatív Program megvalósításáért. Az egyes támogatási konstrukciókra vonatkozó pályázati kiírások elkészítése, a pályázatok döntés-előkészítési, -megvalósítási, monitoring feladatai az adott prioritáshoz tartozó közreműködő szervezet feladata. Az intézményrendszeri átalakulás nem befolyásolta a döntés-előkészítési feladatok ellátását, mivel április 15. után további pályázati felhívások már nem jelentek meg az 5-ös prioritást érintően az Operatív Programban, a megvalósítási és monitoring feladatok átvétele pedig minimális határidőn belül lezajlott, így a Kedvezményezettek a napi feladatok szintjén nem tapasztaltak semmilyen fennakadást az érintett időszakban. A Közreműködő Szervezet 2014-ben mindhárom akcióterv konstrukcióit és pályázatait is kezeli: ban 11 pályázati és 4 kiemelt konstrukció keretében 271 db pályázat érkezett be, melyek közül 137 db támogatásban részesült 33,23 milliárd Ft értékben. Az év során 34 db támogatási szerződés megkötésre kerül és közreműködött a KSZ több mint 500 millió Ft támogatás kifizetésében is ben 15 pályázati és 3 kiemelt konstrukció keretében 292 db pályázat érkezett be, melyek közül 92 db támogatásban részesült, 11,98 milliárd Ft értékben. Az év során 99 db támogatási szerződés megkötésre került és közreműködött a KSZ több mint 8,9 milliárd Ft támogatás kifizetésében is. 10

11 ben 6 pályázati konstrukció és 1 kiemelt konstrukció keretében 203 db pályázat érkezett 29,82 Mrd Ft támogatási igénnyel, melyek közül 191 pályázat támogatói döntése született meg 31,983 milliárd Ft támogatási értékben. A 2010-es évben 173 db támogatási szerződés megkötésére került sor, 27,45 milliárd Ft támogatási összegben (melyek közül a 2010 során hatályba lépett szerződések lekötött támogatási igénye 26 milliárd Ft) év végéig 557 db változás bejelentés került elfogadásra, valamint 154 db szerződésmódosítás lépett hatályba év végéig 56 zárult le 6,01 milliárd Ft támogatási összeggel, 9,1 milliárd Ft összköltséggel. A 2010-es évben a megkötött Támogatási Szerződések alapján a KSZ 194 db előlegigénylést hagyott jóvá 4,6 milliárd Ft értékben. Az előlegigényléseken felül 328 db számla alapú fizetési igény került kifizetésre 9,5 milliárd Ft értékben. Összesen tehát a évben 14,1 milliárd Ft került kifizetésre az NYDOP 1-4. prioritása keretében ben 14 pályázati és 2 kiemelt konstrukció keretében 330 db pályázat érkezett 29,041 Mrd Ft támogatási igénnyel, melyek közül 178 pályázat támogatói döntése született meg 17,494 milliárd Ft támogatási értékben. A 2011-es évben 142 db támogatási szerződés megkötésére került sor, 17,728 milliárd Ft támogatási összegben (melyek közül a 2011 során hatályba lépett szerződések lekötött támogatási igénye 17,068 milliárd Ft) év végéig 559 db változás bejelentés került elfogadásra, valamint 466 db szerződésmódosítás lépett hatályba év végéig 180 zárult le 22,514 milliárd Ft támogatási összeggel, 39,079 milliárd Ft összköltséggel. A 2011-es évben a megkötött Támogatási Szerződések alapján a KSZ 114 db előlegigénylést hagyott jóvá 2,3 milliárd Ft értékben. Az előlegigényléseken felül 616 db számla alapú fizetési igény került kifizetésre 17,9 milliárd Ft értékben. Összesen tehát a évben 20,25 milliárd Ft került kifizetésre az NYDOP 1-4. prioritása keretében ben 11 pályázati és 1 kiemelt konstrukció keretében 204 db pályázat érkezett 50,333 Milliárd Ft támogatási igénnyel, melyek közül 132 pályázat támogatói döntése született meg 25,584 milliárd Ft támogatási értékben. A 2012-es évben 188 db támogatási szerződés megkötésére került sor, 24,336 milliárd Ft támogatási összegben (melyek között található 5 db, 2011-es évben leszerződött, de 2012-ben hatályba lépett, 719,6 millió Ft támogatási összeggel) évben 1201 db változás bejelentés került elfogadásra, valamint 346 db szerződésmódosítás lépett hatályba év végéig 291 zárult le 37,531 milliárd Ft támogatási összeggel, 62,437 milliárd Ft összköltséggel. A 2012-es évben a megkötött Támogatási Szerződések alapján a KSZ 135 db előlegigénylést hagyott jóvá 3,6 milliárd Ft értékben. Az előlegigényléseken felül 652 db számla alapú fizetési igény került kifizetésre 17,8 milliárd Ft értékben. Összesen tehát a évben 21,4 milliárd Ft került kifizetésre az NYDOP 1-4. prioritása keretében ban 3 pályázati és 3 kiemelt felhívás jelent meg, melynek keretében 137 db pályázat érkezett ,5 millió Ft támogatási igénnyel évben 68 pályázat támogatói döntése született meg 11,699 milliárd Ft támogatási értékben. A 2013-as évben 118 db támogatási szerződés megkötésére került sor, 18,846 milliárd Ft támogatási összegben évben 930 db változás bejelentés került elfogadásra, valamint 368 db szerződésmódosítás lépett hatályba év végéig 421 zárult le 56,827 milliárd Ft támogatási összeggel, 93,504 milliárd Ft összköltséggel ban 14 db fenntartási időszaka fejeződött be, mely ek végleg zárhatóak voltak. A 2013-as évben a megkötött Támogatási Szerződések alapján a KSZ 162 db előlegigénylést hagyott jóvá 4,74 milliárd Ft értékben. Az előlegigényléseken felül 707 db számla alapú fizetési igény került kifizetésre 16,02 milliárd Ft értékben. Összesen évben 20,759 milliárd Ft került kifizetésre az NYDOP 1-4. prioritása keretében ben a NYDOP-ban 1 kiemelt felhívás jelent meg, melynek keretében 1 db pályázat érkezett 1017,3 millió Ft támogatási igénnyel. A év végén megjelent 1 pályázati és 2 kiemelt felhívásra 119 pályázat érkezett be. A beérkezett pályázatokból 45 db került támogatásra 6,527 milliárd Ft értékben. A 2014-es évben 49 db támogatási 11

12 szerződés megkötésére került sor, 6,965 milliárd Ft támogatási összegben évben 900 db változás bejelentés került elfogadásra, valamint 568 db szerződésmódosítás lépett hatályba év végéig a lezárt ek száma 784 db-ra emelkedett 94,85 milliárd Ft támogatási összegben év végéig összesen 32 db fenntartási időszaka fejeződött be, mely ek végleg zárhatóak voltak. - A 2014-es évben a megkötött Támogatási Szerződések alapján a KSZ 116 db előlegigénylést hagyott jóvá 2,7 milliárd Ft értékben. Az előlegigényléseken felül 684 db számla alapú fizetési igény került kifizetésre 13,9 milliárd Ft értékben évben 16,6 milliárd Ft került kifizetésre az NYDOP 1-5. prioritása keretében és között 123,46 milliárd Ft támogatás került kifizetésre a Nyugatdunántúli Operatív Program 1-5. prioritása keretében, melyből 4076 db számla alapú fizetési igény 98,97 milliárd Ft értékben, és 1068 db előlegigény 24,49 milliárd Ft értékben. - A Közreműködő Szervezet a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága felé vállalt évi terveit az alábbiak szerint teljesítette: Kötelezettségvállalás: Terv: 6,404 Mrd Ft - Tény: 12,381 Mrd Ft (Teljesülés: 193,3 %) Szerződéskötés: Terv: 6,876 Mrd Ft - Tény: 6,965 Mrd Ft (Teljesülés: 101,29 %) Kifizetés: Terv: 19,202 Mrd Ft - Tény: 16,6 Mrd Ft (Teljesülés: 86,5%) 12

13 A ÉVI AKCIÓTERV KERETÉBEN KEZELT PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓK AZ ALÁBBIAK: Pályázati felhívás címe Keretösszeg Beadási határidő Beadott pályázat ok száma Formailag megfelelt pályázatok Száma támogatá si igénye Bíráló Bizottság NYDOP-1.1.1/A Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése 814 M Ft , illetve illetve illetve M Ft illetve db NYDOP A befektetési környezet fejlesztése ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása NYDOP-2.2.1/A-C A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése NYDOP-2.2.1/D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése NYDOP-2.3.1/A-B Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások fejlesztése NYDOP /A A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása NYDOP /B A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása NYDOP-3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban NYDOP-3.1.1/D Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések NYDOP-3.2.1/B Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések NYDOP-4.1.1/A-B Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése 2,969 Mrd Ft ,2 Mrd Ft 3,380 Mrd Ft ,2 Mrd Ft 160 M Ft M Ft 1,510 Mrd Ft ,1 Mrd Ft 180 MFt M Ft 169 M Ft M Ft 3,7 Mrd Ft ,9 Mrd Ft 350 M Ft M Ft 1,6 Mrd Ft ,1 Mrd Ft 3,051 Mrd Ft ,6 Mrd Ft 11 db 14 db 1 db 18 db 1 db 3 db 13 db 9 db 11 db 20 db 13

14 Pályázati felhívás címe Keretösszeg Beadási határidő Beadott pályázat ok száma Formailag megfelelt pályázatok Száma támogatá si igénye Bíráló Bizottság NYDOP-4.1.1/2 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése NYDOP-4.3.1/B Kerékpárúthálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén 600 M Ft M Ft 700 M Ft ,04 Mrd Ft 10 db 9 db A NYDOP-1.1.1/A Regionális jelentőségű klaszterek közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a , illetve i beadási határidőig 13, illetve 14 db pályázat érkezett be, amelyek közül 4 db a formai kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 814 M Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye közel 625 M Ft. A pályázatok szakmai értékelése megtörtént, az első körben beadott és befogadott pályázatokról a BB döntés december 5-én megtörtént. A BB hét db pályázatot részesített támogatásban. A második körben beadott pályázatok BB döntése február 16.-án történt meg. A két Bíráló Bizottsági ülésen támogatásra érdemesnek ítélt 11 db pályázat Támogatási Szerződésének aláírására február és június között került sor első félévéig valamennyi megvalósítási időszaka lezárult, a ek fenntartási időszakba léptek ben 1 fenntartási időszaka is lezárult, végleg lezárt. A NYDOP A befektetési környezet fejlesztése-ipari parkok, ipari területek és inkubátorházak támogatására c. pályázati konstrukcióra a január 25-i beadási határidőig 14 db pályázat érkezett be, amelyek közül 2 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 2,969 Mrd Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye közel 3,2 Mrd Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács április 10.-i rendkívüli ülésén döntött. A BB ülése április 18-án került megrendezésre Győrben. A BB 11 pályázatot. A döntéskiértesítés után kezdődött kétfordulós eljárásrend miatt a maximum egy éves fejlesztési szakasz, melyet a KSZ megvalósítási menedzsere, pénzügyi menedzsere a döntés-előkészítési pályázati menedzser, mint minőségbiztosító folytat le a al együttműködve. A gazdasági világválság ezen intézkedésben éreztette egyik legnagyobb mértékben a megvalósítást. A fejlesztési időszak során 3 lépett vissza a támogatástól. A 8 db, második fordulóban is támogathatónak ítélt tel a Támogatási Szerződések megkötésre kerültek. A ek közül 4 db 2010., további 3 db 2011., 1 db első félévében lezárult. A NYDOP /2F A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a február 1-i beadási határidőig 50 db pályázat érkezett be, amelyek közül 9 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 3,380 Mrd Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 9,2 Mrd Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács április 10.-i rendkívüli ülésén döntött. A BB ülése június 10-én került megrendezésre Budapesten. A BB 14 pályázatot. A pályázati konstrukció eljárásrendje kétfordulós. A támogatási döntéskiértesítés után kezdődött el a maximum egy éves fejlesztési szakasz, melyet a korábban felsorolt munkatársak és a közösen folytat le. A második fordulós BB ülések évben megtörténtek. A fejlesztési folyamat során 1 db visszalépésére került sor. Az első 14

15 fordulóban nyertes ek közül 5 db-bal került sor a Támogatási Szerződés megkötésére 2009-ben, a sikeres második fordulós Bíráló Bizottsági ülés után. A 2010-es évben a támogatói döntést nyert ek közül további 2 visszalépett a támogatástól, a maradék 6 tel megkötésre kerültek a Támogatási Szerződések, a ek megvalósítása megkezdődött. Ebben a prioritásban különösen jellemző a konzorciumi formában megvalósuló, ezért erősebb koordinációt igénylő. A ek közül év végéig 6 db, év végéig 3 db, év végéig további 1 db megvalósítása befejeződött, fenntartási időszakba lépett. A NYDOP /D A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése c. pályázati konstrukcióra a február 15-i beadási határidőig 4 db pályázat érkezett be, amelyek formai értékelése jelenleg zajlik. A pályázati felhívásban meghirdetett 160 M Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 545 M Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács április 30.-i ülésén döntött. A BB ülése június 10-én került megrendezésre Budapesten. A BB egy pályázatot. A pályázati konstrukció eljárásrendje kétfordulós. A második fordulós Bíráló Bizottsági ülése megtörtént, melyen a BB a elutasítását javasolta, így támogatási szerződéskötés nem történt. A NYDOP Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a március 7-i beadási határidőig 37 db pályázat érkezett be, amelyek közül 6 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 1,51 Mrd Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 4,018 Mrd Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács június 25.-i ülésén döntött. A BB ülése szeptember 26-án került megrendezésre Budapesten. A Regionális Fejlesztési Tanács a szeptember 24.-i ülésén határozatott hozott arról, hogy ezen pályázati konstrukció meghirdetett forráskeretét bővítse, a évi akciótervben a NYDOP Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése pályázati konstrukción lévő forráskeretről 1,2 Mrd Ft forrást átcsoportosítson. A BB 11 pályázatot részesített támogatásban, míg 6 pályázatot tartaléklistára helyezett, 1 pályázatot pedig újraértékelésre bocsátott. A Kormány a forrás-előrehozást támogatta és a ROP IH főigazgatójának i döntése alapján a KSZ a tartaléklistás pályázókat a támogatási döntésről kiértesítette. Az újraértékelésre bocsátott pályázat eleget tett a BB által meghatározott feltételeknek, a pályázat szakmai újraértékelése után a BB - a KSZ írásbeli előterjesztése után- írásban támogatásban részesítette a et, így ebben a konstrukcióban 18 db van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós évben a ek közül két pályázóval sikerült Támogatási Szerződést kötni december 20-án. A szerződések támogatástartalma ,- Ft. A jelenlegi gazdasági válság hatásai ennél a pályázati konstrukciónál is érezhetőek, a kedvezményezettek köre miatt talán az egyik leginkább érintett terület. A gazdák nagy többsége a ek önerő tartalmát a megvalósítás során részben vagy egészben hitelből kívánták biztosítani. Azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben a bankok felülvizsgálják az előzetesen a pályázat benyújtásához adott hitelígérvényeiket, több esetben visszavonták azokat. A 18 nyertes ből 2009-ben 15 db-bal került sor szerződéskötésre, 6 darab visszalépés történt, 1 még szerződéskötés előtt, a többi szerződéskötés után kényszerült lemondani a támogatásról, legnagyobb részben az önerő előteremtésének problémája következtében. 1 sikeresen lezárult ben további 4 nyertes lépett vissza a támogatástól, hasonlóan a korábbi visszalépettekhez, általában az önerő megszerzésének problémája miatt év végéig valamennyi megvalósult, a ek fenntartási időszakba léptek. NYDOP /A A Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati konstrukcióra a szeptember 30-i beadási határidőig 3 db pályázat érkezett be, amelyek befogadása megtörtént. A pályázati felhívásban meghirdetett 180 M Ft forrásra a szakmai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 166 M Ft. A szakmai minimumot elért pályázatok véleményezésére a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 9/A -a értelmében van lehetősége a Regionális Fejlesztési Tanácsnak. Az RFT véleménynyilvánítása után kerültek a pályázatok a Bíráló Bizottság elé december 7-én. A BB egy 15

16 pályázat támogatását javasolta 54,8 M Ft értékben. A nyertes tel 2010-ben Támogatási Szerződést kötött a Közreműködő Szervezet, év végéig a megvalósult, fenntartási időszakba lépett. A NYDOP /B A Balatoni Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása c. pályázati konstrukcióra a június 22-i beadási határidőig 3 db pályázat érkezett be, mindhárom befogadásra került. A pályázati felhívásban meghirdetett 68 M Ft forrásra a három pályázat támogatásigénye 170,564 M Ft. E pályázatoknál a BB ülése 2009.október 2-án volt, melyen egy pályázat támogatást kapott ( Ft támogatással), míg a másik kettő tartaléklistán van. Az első tartaléklistás pályázatnál tisztázó kérdés feltételére volt szükség, melynek megválaszolása után újra BB elé kerül a pályázat. Az Irányító Hatóság a két tartaléklistás pályázatot támogatta forrásátcsoportosítás után (126 M Ft támogatás). A nyertes ek közül 1 db-al decemberében, a másik kettővel 2010-ben került sor a szerződéskötésre év végéig valamennyi megvalósítási időszaka lezárult, fenntartási időszakba léptek. A NYDOP-3.1.1/A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban c. pályázati konstrukcióra a június 16-i beadási határidőig 18 db pályázat érkezett be, amelyek közül 1 db a formai kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A pályázati felhívásban meghirdetett 3,7 Mrd Ft forrásra a formai értékelés alatt álló pályázatok támogatásigénye 7,9 Mrd Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács augusztus 29.-i ülésén döntött. A BB ülése október 30-án került megrendezésre Budapesten. A Regionális Fejlesztési Tanács a szeptember 24.-i ülésén határozatott hozott arról, hogy ezen pályázati konstrukció meghirdetett forráskeretét bővítse, a NYDOP Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban pályázati konstrukción lévő forráskeretről 2,4 Mrd Ft forrást átcsoportosítson. A BB 9 pályázatot részesített támogatásban, míg 5 pályázatot tartaléklistára helyezett. A Kormány a forrás-előrehozást támogatta, azonban csak a tartaléklista első négy pályázatára elegendő forrással. A 13 pályázónál a kétfordulós eljárásrend alapján megkezdődött a fejlesztési tevékenység útvonaltervének kidolgozása, jóváhagyása, mely a 2009.év feladatát képezte. A fejlesztés befejezése után a KSZ előterjesztette a eket 2. fordulós BB ülésre, melynek időpontja április 15. volt. A BB-n mind a 13 támogatást kapott. A nyertes ekkel ben megtörtént a szerződések megkötése, 5,37 Mrd Ft támogatási összeggel., 2011-ben egy, ben 5, 2013-ban 3, 2014-ben szintén 3 megvalósítási időszaka zárult le. A maradék egy fizikailag megvalósult 2014-ben, pénzügyi zárása folyamatban van.. A NYDOP-3.1.1/D Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések c. pályázati konstrukcióra a május 13-i beadási határidőig 12 db pályázat érkezett be, amelyek közül mindegyik formai befogadása megtörtént. A pályázati felhívásban meghirdetett 350 M Ft forrásra a befogadott pályázatok támogatásigénye 502 M Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács augusztus 29.-i ülésén döntött. A BB ülése szeptember 18-án került megrendezésre Budapesten. Ebben a konstrukcióban 9 db van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. A Bíráló Bizottság által támogatásra érdemesnek ítélt 9 db közül Szentgotthárd Város Önkormányzata jelezte, hogy a bizottság által szabott feltételekkel nem kívánja megvalósítani a jét, a támogatástól november 7-én visszalépett. 5 db tel sikerült megkötni a Támogatási Szerződést ,- Ft támogatási összeggel ben 3 db esetében került sor a szerződéskötésre, Ft támogatási összeggel év végéig lezárult, a többi fizikai és pénzügyi zárása 2010-ben megtörtént. A NYDOP-3.2.1/B Közösségi közlekedési infrastrukturális fejlesztések c. pályázati konstrukcióra a március 14-i beadási határidőig 19 db pályázat érkezett be, amelyek közül mindegyik formai befogadása megtörtént. A pályázati felhívásban meghirdetett 1,6 Mrd Ft forrásra a befogadott pályázatok támogatásigénye 3,1 Mrd Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács június 25.-i ülésén döntött. A BB ülése július 15-én és augusztus 28-án került megrendezésre Budapesten. Ebben a konstrukcióban 11 db van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. 16

17 A Bíráló Bizottság által támogatásra érdemesnek ítélt ek közül 6 pályázóval sikerült megkötni ban a Támogatási Szerződéseket, melyek támogatástartalma ,- Ft ben 5 db Támogatási Szerződést kötöttünk, Ft támogatási összeggel év végéig 5, év végéig további 5, évben a maradék egy is sikeresen lezárult, valamennyi így fenntartási időszakba lépett. A NYDOP-4.1.1/A-B Helyi környezetvédelmi infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése c. pályázati konstrukcióra a március 28-i beadási határidőig 65 db pályázat érkezett be, amelyek közül 1 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A 64 db formai értékelésre bocsátott pályázat közül 19 pályázat nem felelt meg a formai kritériumoknak. A pályázati felhívásban meghirdetett 3,051 Mrd Ft forrásra a formailag befogadott pályázatok támogatásigénye 4,6 Mrd Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács július 15.-i ülésén döntött. A BB ülése október 14-én került megrendezésre Szombathelyen. A BB 19 pályázatot részesített támogatásban, míg 3 pályázatot pedig újraértékelésre bocsátott. Az újraértékelésre bocsátott pályázatok eleget tettek a BB által meghatározott feltételeknek, a pályázatok szakmai újraértékelése után a BB - a KSZ írásbeli előterjesztése után- írásban egy pályázatot támogatásban részesített, míg két pályázatot elutasított, így ebben a konstrukcióban 20 db van, a pályázati konstrukció eljárásrendje kétfordulós. A támogatási döntéskiértesítés után kezdődött el a maximum egy éves fejlesztési szakasz, melyet a korábban felsorolt munkatársak és a közösen folytat le. A második fordulós BB ülések évben három kivételével megtörténtek januárban Barlahida Község Önkormányzat je a BB ülésen támogatást kapott. Február hónapban Eszteregnye Község Önkormányzat je a 2. fordulós BB ülésen kapott támogató döntést, míg márciusban Dötk Község Önkormányzat je a 2. fordulós BB ülésen elutasító döntést kapott ben 12 db második fordulóban is sikeres tel került sor a Támogatási Szerződések megkötésére, Ft támogatási összeggel. A további 6 szerződés megkötésére 2010-ben került sor, további 623 millió Ft támogatási összeg lekötésével év végéig 15, év végéig további 2 fizikailag és pénzügyileg is lezárult, 1 zárása folyamatban van. A NYDOP-4.1.1/2 Helyi és kistérségi szintű rekultivációs programok elvégzése c. pályázati konstrukcióra a március 28-i beadási határidőig 10 db pályázat érkezett be, amelyek közül mindegyik formai befogadása megtörtént. A pályázati felhívásban meghirdetett 600 M Ft forrásra a befogadott pályázatok támogatásigénye 677 M Ft. A pályázatok szakmai értékelése után a Regionális Fejlesztési Tanácshoz a szakmai minimumot elért pályázatok kerültek véleményezésre, melyről a Tanács július 15.-i ülésén döntött. A BB ülése október 6-án került megrendezésre Budapesten. Ebben a konstrukcióban 10 db van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. A Bíráló Bizottság által támogatásra érdemesnek ítélt ek közül Sárvár Város Önkormányzatával sikerült megkötni 2008-ban a Támogatási Szerződést, melyek támogatástartalma ,- Ft. A fennmaradó 9 db szerződéskötésére március elejéig sor került, Ft támogatási összeggel. A ek közül 2009 év végéig 4 db fizikai és pénzügyi zárása valósult meg ben egy visszalépett a támogatási szerződéstől, a többi mind fizikailag, mind pénzügyileg lezárult az év folyamán, megkezdődött a fenntartási időszakuk. A NYDOP /B komponens Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén c. pályázati felhívásra a november 16-i beadási határidőig 18 db pályázat érkezett be, amelyek közül 5 db a benyújtási kritériumok nem teljesítése miatt lett elutasítva. A fennmaradó 13 db pályázatnál formai hiánypótlás történt, ebből 12 pályázat formai befogadása megtörtént, egy pályázat a teljességi követelményeknek nem tett eleget. A befogadott 12 pályázat támogatásigénye 1043 M Ft a pályázati felhívásban meghirdetett 700 M Ft forrással szemben. A BB ülése február 1-jén került megrendezésre Sopronban. Ebben a konstrukcióban 9 db van, a pályázati konstrukció eljárásrendje egyfordulós. Valamennyi a Bíráló Bizottság által támogatásra érdemesnek ítélt esetében sikerült megkötni a Támogatási Szerződéseket (támogatástartalom: ,- Ft). A 9 db közül 2009-ben pénzügyileg és fizikailag egyaránt megvalósult 6, a további ek zárása 2010-ben megtörtént év végéig valamennyi fizikailag és pénzügyileg lezárult. 17

18 A ÉVI AKCIÓTERV KERETÉBEN KEZELT PÁLYÁZATI KONSTRUKCIÓK AZ ALÁBBIAK: Pályázati felhívás címe Keretösszeg Beadási határidő Beadott pályázatok száma Formailag megfelelt pályázatok Száma támogatá si igénye Bíráló Bizottság Támogatási összeg NYDOP /A Regionális kulcságazatok és vállalati együttműködési hálózatok fejlesztése 0,6 Mrd Ft felfüggesztve ( ) NYDOP /B Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése 0,2 Mrd Ft ,4 M Ft db 62,1 M Ft NYDOP /A Vállalati tanácsadás 0,69 Mrd Ft M Ft , pályázat elutasítva 0 NYDOP /A Vállalati tanácsadás 0,69 Mrd Ft ,070 Mrd Ft M Ft NYDOP A befektetési környezet fejlesztése ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása 3,53 Mrd Ft ,904 Mrd Ft ; ; 13 db 1,299 Mrd Ft NYDOP /D Telephelyfejlesztés 3,02 Mrd Ft ,465 Mrd Ft ; 68 db 2,979 Mrd Ft NYDOP /D Telephelyfejlesztés 2,5 Mrd Ft ,003 Mrd Ft 64 db 3,294 Mrd Ft NYDOP /E Egyedi Regionális Ipartelepítés 3,0 Mrd Ft M Ft , , ; 4 db ; 670,1 M Ft NYDOP /E Egyedi Regionális Ipartelepítés 1 Mrd Ft ,327 Mrd Ft db 1,309 Mrd Ft NYDOP /F Regionális Tőkebefektetési Alap 2 Mrd Ft 2 Mrd Ft NYDOP /CDE A régió történelmi és kulturális 5,46 Mrd Ft ,175 Mrd Ft ,

19 Pályázati felhívás címe Keretösszeg Beadási határidő Beadott pályázatok száma Formailag megfelelt pályázatok Száma támogatá si igénye Bíráló Bizottság Támogatási összeg örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok db 3,452 Mrd Ft NYDOP /F A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése 1,33 Mrd Ft ,429 Mrd Ft , db 869 M Ft NYDOP /A-B Kereskedelmi szálláshelyek kapacitásainak bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése 1,39 Mrd Ft ,683 Mrd Ft db 1,584 Mrd Ft NYDOP /A Városközpontok funkcióbővítő megújítása a nem megyei jogú városokban 2,67 Mrd Ft ,730 Mrd Ft ; ; db 2,824 Mrd Ft NYDOP /C Kisléptékű, pontszerű kisvárosi fejlesztések 381 M Ft M Ft db 581,4 M Ft NYDOP /B Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások 1,54 Mrd Ft ,287 Mrd Ft db 1,956 Mrd Ft NYDOP /A Kistelepülések szennyvízkezelése 2,48 Mrd Ft ,496 Mrd Ft db 3,522 Mrd Ft NYDOP /B Belterületi vízrendezés 1,07 Mrd Ft ,382 Mrd M Ft 15 db 1,365 Mrd Ft NYDOP /C Települési hulladéklerakók 450 M Ft M Ft

20 Pályázati felhívás címe Keretösszeg Beadási határidő Beadott pályázatok száma Formailag megfelelt pályázatok Száma támogatá si igénye Bíráló Bizottság Támogatási összeg rekultivációja 4 db 355,3 M Ft NYDOP /B Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 710 M Ft M Ft db 732,3 M Ft NYDOP /C Belterületi utak fejlesztése 1,51 Mrd Ft M Ft 5 db 572,3 M Ft NYDOP /C2 Belterületi utak fejlesztése 915 M Ft ,709 Mrd Ft 10 db 1,302 Mrd Ft NYDOP /B Regionális képzési, foglalkoztatási hálózati együttműködések fejlesztése c. pályázati felhívás fő célja, hogy a régió versenyképességének megőrzése szempontjából kiemelt fontossággal bíró együttműködések erősítése a gazdaság és felsőoktatás szereplői között, ezáltal biztosítva a piacorientált és a régióban felhasználható szakmai tudást. Ennek fontos elemei a közös humánerőforrás fejlesztés, valamint az innovációt és magas hozzáadott értékű gazdasági tevékenységet elősegítő szolgáltatások elindítása. A pályázatok benyújtása április 30-tól szeptember 23-ig volt lehetséges. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 200 M Ft. A beadási határidőig 9 db pályázat érkezett be, a beérkezett pályázatok támogatásigénye 324 M Ft. A pályázatok Bíráló Bizottság elé december 17-én kerültek. A BB az ülésen két pályázatot Ft támogatási összeggel ben mindkét nyertes tel megtörtént a szerződéskötés, 2012-ben az egyik, 2013-ban a másik megvalósítási időszaka lezárult, fenntartási időszakba lépett. NYDOP /A Vállalati tanácsadás c. pályázati felhívás fő célja, hogy a régióban működő mikro-, kis- és középvállalkozások sikeres működéséhez szükséges vállalkozói ismereteket fejlessze, a vállalkozások irányításához, hatékonyabb működtetéséhez szükséges tudás széles körű elérhetőségének javításával a szakma-specifikus tanácsadás igénybevételén keresztül. A pályázatok benyújtása december 15-től január 25-ig lehetséges. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 690 M Ft. A beadási határidőig 1 db pályázat érkezett be, melyet a BB a március 22-i ülésén elutasított. NYDOP /A Vállalati tanácsadás c. pályázati felhívás újra meghirdetésre került. A konstrukció célja azonos volt a korábbi meghirdetéssel. A pályázatok benyújtása október 15- től, november 15-ig volt lehetséges. A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 690 M Ft. A beadási határidőig 3 db pályázat érkezett be, melyek befogadásra kerültek. A KSZ BB ülésre előterjesztette a pályázatokat a Bizottság május 5-én tartotta ülését, melyen egy pályázat kapott támogatást (a pályázati kiírás szerint csak egy pályázat részesülhet támogatásban, ő lesz a közvetítő szervezet). A nyertes tel a szerződéskötés megtörtént 2011-ben, a megvalósítás folyamatban van. 20

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

I. Pályázati és tervezési felhívások

I. Pályázati és tervezési felhívások A NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM (NYDOP) 2008. ÉVI EREDMÉNYEI I. Pályázati és tervezési felhívások A NYDOP keretében 2007-2008-ban összesen 14 db pályázati kiírás jelent meg. A pályázati kiírások keretében

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi Üzleti Terve 2013. május 6. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 Szakmai célok... 6 Pénzügyi

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére

BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE. Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére BÉKÉS MEGYE KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ELNÖKE 5601 Békéscsaba, Derkovits sor, Pf.: 118 Telefon: 66/441-156 Telefax: 66/441-609 Előterjesztés Békés Megye Képviselő-testülete 2011. december 16-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja

Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Az RFH csoport tagja Illés Károly Vezérigazgató 2011. november 5. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. Szeretjük a kihívásokat! TÖBB MINT BANK!!! TÖBB MINT

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN EMLÉKEZTETŐ AZ ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: IDŐPONT: LEVEZETŐ ELNÖK RÉSZTVEVŐK: 1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00

Részletesebben

Összegzés VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. Tájékoztató

Összegzés VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE. Tájékoztató VAS MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Tájékoztató a határ menti (Osztrák-Magyar és Szlovén- Magyar) együttműködési programok előkészítéséről, valamint a közúti határmetszések tanulmányi feltárásáról Összegzés A

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2010. MÁRCIUS 12-ÉN, 11.00 ÓRAKOR KAPUVÁRON, A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN JELEN VANNAK:

Részletesebben

Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése - Kivitelezési szakasz

Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése - Kivitelezési szakasz Iktatószám:111-2/2016/U1 Tárgy: tájékoztató Sándorfalva-Szatymaz települési agglomeráció szennyvíztisztításának és szennyvízcsatornázásának kiépítése - Kivitelezési szakasz KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0055 projekt

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez

KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez KIEMELT PROJEKT FELHÍVÁS a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. komponenséhez Kódszám: DDOP-2.1.1/E,F-12 1 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán

EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán EGYÜTTMŰKÖDÉS HATÁROK NÉLKÜL? Az együttműködések vizsgálata a Túrák határok nélkül elnevezésű, közös magyar szlovák projekt kapcsán Nagy Katalin Egyetemi tanársegéd, turisztikai szakértő 1 2010-ben egy

Részletesebben

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló.

Akcióterv 2007-2008. 2008. június 3. 1. Prioritás bemutatása. 1.1. Prioritás tartalma. 1.2. A prioritás célkitűzései. Kiinduló. Közlekedés Operatív Program 4. Közlekedési módok gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési prioritás akcióterve 1. Prioritás bemutatása Akcióterv 2007-2008 2008. június 3. 1.1. Prioritás tartalma

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

ÜZlETI TERV 2012. A Budapest Film Zrt. 2012. évi üzleti és mílszaki fejlesztési terve

ÜZlETI TERV 2012. A Budapest Film Zrt. 2012. évi üzleti és mílszaki fejlesztési terve ÜZlETI TERV 2012 A Budapest Film Zrt. 2012. évi üzleti és mílszaki fejlesztési terve 1. Bevezetés A Budapest Film Zrt. 2011-ben - a vállalat üzleti tervében megfogalmazottaknak megfelelően - a cég működésének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Termál- és gyógyfürdők és tematikus vonzerők fejlesztése c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a megyei szintű helyzetértékelő

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

Átadás-átvételi Jegyzőkönyvhöz

Átadás-átvételi Jegyzőkönyvhöz Átadás-átvételi Jegyzőkönyvhöz 12. Az irányított, illetve felügyelt intézmény-rendszer (költségvetési szervek, háttérintézmények, vállalkozások, közalapítványok) költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról Javaslat a 2016. évi fejlesztési forrás felhasználására A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. 413/2013 E L Ő T E R J E S Z T É S A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. november 28-ai ülésére Tárgy: A 2007-2013-as programozási időszak végrehajtási

Részletesebben

Pályázati figyelő 2012. július

Pályázati figyelő 2012. július Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezet Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12,

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 Jóváhagyva:.../2015. (IX. 18.) KH számú határozat 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Beszámoló az Európai Uniós projektek állásáról

Beszámoló az Európai Uniós projektek állásáról Beszámoló az Európai Uniós projektek állásáról Tisztelt Képviselőtestület! 1. Százszorszép Óvoda felújítása és bővítése Répcelak Város Önkormányzata az Esélyegyenlőség és a minőségi óvodai nevelés biztosítása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzati választások óta eltelt időszak történéseiről, képviselőtestület

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 29. MÁJUS 28-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 114-82/29. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: Az Európa Kulturális Fővárosa Program kulcsprojektje, a Nagy Kiállítótér

Részletesebben

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Celldömölki kistérség területfejlesztési koncepciója 2012-2017 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Aktualizálta 2011-ben: Finta Krisztián kistérségi menedzser 1 BEVEZETÉS A területfejlesztési politikát érvényesítő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 5-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 5-i rendkívüli ülésére Tárgy: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0086 projekttel kapcsolatos döntések meghozatala Előadó: Ottó Péter

Részletesebben

5. SZER GYORSJELENTÉS

5. SZER GYORSJELENTÉS 5. SZER GYORSJELENTÉS A Szolgáltatáselemző Rendszer (SZER) adatállományának elemzése a 2014. április 1. és 2015. november 30. közötti időszakra vonatkozóan Tartalom Bevezetés... 3 Álláskeresőkre vonatkozó

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing

Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing Gazdaságfejlesztés térségfejlesztés - eseménymarketing Horkay Nándor Igazgató VÁTI Nonprofit Kft. Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Pécs, 2010. november 18. XVI. Országos Urbanisztikai Konferencia

Részletesebben

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések

1. Vezetői összefoglaló Terjedelme: legfeljebb 2 oldal. 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 1.2 Főbb célkitűzések 1. Vezetői összefoglaló A Vezetői összefoglaló a HVS felülvizsgálati folyamatának és tartalmának rövid összegzése. Felidézi a HVS hez megfogalmazott Jövőképet, majd röviden indokolja a felülvizsgálat szükségességét,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

Pályázati hírek vállalkozások számára

Pályázati hírek vállalkozások számára Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2009. évi 8. számát olvassa. Hírlevelünkbe az elmúlt hetek fontosabb információit gyűjtöttük össze a pályázatokról és a pályázókat érintő egyéb, legfrissebb

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése. című pályázati kiíráshoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ a Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiíráshoz Kódszám: DAOP-2009-4.1.2/B DDOP-2009-3.1.3/C ÉAOP-2009-4.1.2/C ÉMOP-2009-4.1.2/A ÉMOP-2009-4.1.2/B KDOP-2009-5.2.1/C

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI M I NISZTÉRIUM SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Háttéranyag a turizmus ágazat teljesítményének alakulásáról, valamint a Turisztikai Célelőirányzat forrásából megvalósuló pályázatokról I. Az ágazat teljesítményének alakulása 1. A turisztikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. JÚLIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Pályázat címe Pályázat kódszáma Cégméret Támogatás összege Beadási határidő

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA NAGYKÁTA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült akmop-6.2.1/k-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt

Részletesebben

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7

A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 A BESZERZÉSI MENEDZSER INDEX ÉS AZ IPARI TERMELÉSI VOLUMENINDEX IDŐSORAI KÖZÖTTI KAPCSOLATOK 2014/7 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. október 22-én (kedd) 14.00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. (Megyeháza földszint 1, Képviselői Iroda) Javasolt

Részletesebben

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Nyugat Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI JELENTÉS 2009. III. negyedév Dél-Alföld 2009. augusztus szeptember Bács-Kiskun megye 662 31014 fő Csongrád megye 477 35611 fő

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Az ökoturisztikai létesítmények fejlesztési lehetőségei. Budapest, 2015. június 12. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó

Az ökoturisztikai létesítmények fejlesztési lehetőségei. Budapest, 2015. június 12. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó Az ökoturisztikai létesítmények fejlesztési lehetőségei Budapest, 2015. június 12. Bozzay Andrásné szakmai főtanácsadó GINOP 7 - Természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme, fejlesztése Kulturális

Részletesebben

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása. 2007. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Az emagyarország program koncepcióhoz működési modell és pályázati dokumentáció kidolgozása KPMG Tanácsadó Kft. Ez a dokumentum 112 oldalt tartalmaz TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE

A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE A DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2009. ÉVI ÜLÉSEZÉSE A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2009. évben 13 rendes ülést tart és 1 rendkívüli ülése volt. A Tanács üléseit a legtöbb alkalommal

Részletesebben

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló

Nyugat-dunántúli Operatív Program. Akcióterv vezetıi összefoglaló Nyugat-dunántúli Operatív Program 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Akcióterv vezetıi összefoglaló 2008. február 11. 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) térségi tervezési folyamata és tervezett gazdaságfejlesztési tartalma Márton György vezető tervező Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (NTH) Pécs,

Részletesebben

Az OM Alapkezelő Igazgatósága 2003. évi szakmai beszámolójának felülvizsgálati jelentése

Az OM Alapkezelő Igazgatósága 2003. évi szakmai beszámolójának felülvizsgálati jelentése Az OM Alapkezelő Igazgatósága 2003. évi szakmai beszámolójának felülvizsgálati jelentése 1. Az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatósága létrehozásának célja az volt, hogy a különböző pályázatkezelési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kódszám: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív Program Helyi és térségi

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről

Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Beszámoló az MKIK 2014. évi szakmai tevékenységéről Gazdasági környezet Az elmúlt évek gazdaságpolitikája arra alapozott, hogy az adósság csapdából csak akkor lehet kitörni, ha emelkedik a növekedési potenciál,

Részletesebben

JELENTÉS AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A jelentés nem tartalmaz banktitkot és a bankok érdekeit sértő adatokat. BEVEZETŐ A 2007. évet alapvetően meghatározta

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május NEMZEI ÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI SRAÉGIA Nyomonkövetési jelentés 2015. május 1 artalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Összefoglaló 6 3. Beavatkozási területek szerinti áttekintés 12 I. Gyermek jól-lét 13 II. Oktatás

Részletesebben

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november 1 FESTETICS HAJÓS KLASZTER Az agárdi székhelyű Pro Rekreatione Nonprofit Kft. (VVSI), a vitorlázás és hozzá kapcsolódó utánpótlás nevelés területén is

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE Elemzés és javaslatok nemzetközi tapasztalatok alapján Kutatási jelentés VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Nemzetközi Területpolitikai és Urbanisztikai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról

ELŐTERJESZTÉS. Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Gorzsás Anita ELŐTERJESZTÉS Püspökladány Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadásáról Püspökladány

Részletesebben

8. szám 2007. október 4.

8. szám 2007. október 4. Pályázati Hírlevél 8. szám 2007. október 4. DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM DAOP-2007-1.1.1./A IPARI TERÜLETEK, IPARI PARKOK ÉS VÁLLALKOZÓI INKUBÁTORHÁZAK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE Támogatás célja: A

Részletesebben

Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester

Látta: Mészáros Miklós Feikusné Horváth Erzsébet polgármester Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 74-66/2011. Sorszám: 1. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. augusztus

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI

A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI A SZAKKÉPZÉS ÉS FELNŐTTKÉPZÉS VÁLTOZÁSAI FVSZ Szakmai nap 2015. november 26. Dr. Odrobina László szakképzésért és felnőttképzésért felelős helyettes államtitkár Az OKJ fejlesztése I. A szakképzési törvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. november 28-i ülésének 9. számú napirendi pontja Beszámoló a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2014. évi tevékenységéről Előadó: dr. Bartos

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar. KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu. napirendi pont Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Egészségügyi és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E L N Ö K E VI. /2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Komárom-Esztergom Megye Integrált Területi Programjának

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Magyarországi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Magyarországi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése Észak-Magyarországi Operatív Program A prioritás

Részletesebben

Informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése

Informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése Informatikai és irodatechnikai eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 5231. Fegyvernek, Felszabadulás út 171. M E G H Í V Ó Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2009. január 29-én csütörtök 15 órakor tartandó ülésére tisztelettel

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai IX. Helyi önkormányzatok i IX. Helyi önkormányzatok i fejezet A Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) szerint a helyi önkormányzatok

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Szigeti Miklós, Labádi-Fébert Andrea Tárgy: SzVSz Kft. Városfejlesztési csoport működtetésére vállalkozói keretszerződés jóváhagyása

Részletesebben

Váry Éva DAOP-2.1.3-12. DARFÜ Nonprofit Kft.

Váry Éva DAOP-2.1.3-12. DARFÜ Nonprofit Kft. DAOP-2.1.3-12 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek és turisztikai klaszterek létrehozása és fejlesztése Váry Éva DARFÜ Nonprofit Kft. Mi is ez a tématerület? - A tuirsztikai

Részletesebben

7. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 9/2016.

7. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 9/2016. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 9/2016. Tárgy: A Mária Út Közhasznú Egyesület által benyújtandó, a 2016. évi GINOP és VEKOP pályázati rendszerben a Mária Út Szolgáltatói hálózat szűk keresztmetszeteinek

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november

CCI-szám: 2007HU16UPO001. EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT MÓDOSÍTÁS 2011. november A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3791 számú határozatával elfogadva EGYSÉGES SZERKEZETBE

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Nagyvállalkozások OKJ-s és akkreditált képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhívásához

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/134-15/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. B E S Z Á M O L Ó a polgárőrség 2009. évi tevékenységéről az OPSZ 2010. évi Közgyűlésére ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: Internet: E-mail: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 www.opsz.hu kozpontiiroda@opsz.hu Elfogadva a Közgyűlés KGY/5/2010. sz. határozatával.

Részletesebben