A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2010. MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS MÁRCIUS 12-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: MÁRCIUS 12-ÉN, ÓRAKOR KAPUVÁRON, A POLGÁRMESTERI HIVATAL NAGYTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT JELENLÉTI ÍV SZERINT

2 I. AZ ÜLÉS MEGNYITÁSA Köszönti a Tanács tagjait és a meghívott vendégeket Kapuvár városában. Megállapítja, hogy a Tanács 21 tagja jelen van, tehát a Tanács határozatképes. Köszönti, és egyben felkéri Hámori Györgyöt, Kapuvár Város polgármesterét, hogy a kialakult szokásoknak megfelelően köszöntse a Tanácsot. Hámori György Kapuvár Város nevében köszönti a Tanács tagjait és a meghívott vendégeket. Elmondja, nagy megtiszteltetés számukra, hogy a Tanács ülését a városban tartja. Röviden kiemeli azokat a fejlesztéseket, amelyek a Tanács jóvoltából valósulhatnak meg. Ezek a fejlesztések meghatározóak Kapuvár jelene és jövője szempontjából is. Az egyik ilyen projekt a kisléptékű pontszerű kisvárosfejlesztések keretében valósulhat meg. A városnak két kisebb központja is van, melyre mintegy 50 millió forint támogatást kaptak, így szép alközpontok alakulhattak ki a városon belül. A szociális infrastruktúra fejlesztése pályázaton belül mintegy 60 millió forint támogatást nyertek. A projekt kivitelezése befejezés előtt van. A kistérségi szociális szolgáltató központ megvalósításáról szóló projekt nemcsak Kapuváron élők ellátását célozza meg, hanem a város vonzáskörzetében lévő települések ellátását is ellátja. Elnök úrnak megköszöni a projektindítón való személyes részvételét. Kapuvár jövőjének szempontjából nagyon meghatározó a kórház felújítása, mely kiemelt projektként került nevesítésre. Erre a projektre 750 millió forint támogatást nyertek. Elmondja, hogy a kórház az angiológiai területen élenjáró az országban, az eljárás segítségével olyan érbetegeket tudnak gyógyítani, akiket már műteni nem lehet, és így nagy számban mentenek meg végtagokat. Új szárny épül a kórházon belül, ezzel egy időben a régi szárnyak is megújulnak. Még egyszer megköszöni a Tanács támogatását, jó munkát kíván. Természetesen az ülésen kívül is bármikor szívesen látnak mindenkit a városban. Köszöni a Tanács nevében a szíves látást. II. A NAPIREND MEGHATÁROZÁSA Tájékoztatja a Tanácsot, hogy az ülésről hangfelvétel és jegyzőkönyv készül. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv vezetője Makrai Szilvia, az RFÜ munkatársa, a jegyzőkönyv hitelesítője Hámori György, a Győr-Moson-Sopron Megyei Többcélú Kistérségi Társulások, illetve Kistérségi Fejlesztési Tanácsok képviselőjének megbízottja legyen. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. A Tanács tagjai a napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket en kapták kézhez, valamint az ülésen további előterjesztés és előterjesztés melléklet került kiosztásra. Tájékoztatja a Tanács tagjait, hogy a Koordinációs Bizottság március 5-én tartotta ülését, az ülésről készült jegyzőkönyv kiosztásra, valamint a weboldalra feltöltésre került. Új, 8. napirendi pontként javasolja felvenni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által az NYDOP konstrukciók Bíráló Bizottságaiba tagok és póttagok jelölése című előterjesztést. Új, 9. napirendi pontként javasolja felvenni a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Regionális Tőkealap-kezelő Zrt. Befektetési Bizottságba tag delegálása című előterjesztést. Szavazásra bocsátja az írásban kiküldött napirendet és a módosítási javaslatokat, és megállapítja, hogy a Tanács napirendjét egyhangúlag elfogadta. 2

3 Napirend: 1. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatokról 2. Tájékoztató az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményekről 3. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség évi munkájának értékelése, és évi üzleti tervének elfogadása 4. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség külkapcsolati stratégiájának elfogadása 5. A Nyugat-dunántúli Operatív Program konstrukcióinak forráskeret-bővítése 6. Döntés a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe utalt decentralizált programok támogatási szerződéseinek módosításáról 7. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Etikai Kódexének elfogadása 8. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által az NYDOP konstrukciók Bíráló Bizottságaiba tagok és póttagok jelölése 9. Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Regionális Tőkealap-kezelő Zrt. Befektetési Bizottságba tag delegálása 10. Egyebek ZÁRT ÜLÉS 11. Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) pályázatok Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács általi értékelése 12. NYDOP pályázati konstrukcióra beérkezett, szakmai minimumot teljesített pályázatok Nyugatdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács általi értékelése 3

4 III. A NAPIRENDI PONTOK MEGTÁRGYALÁSA 1. napirendi pont Beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács lejárt határidejű határozatokról Szóbeli kiegészítésre nem kerül sor, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. 12/2010 (III.12.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 2. napirendi pont Tájékoztató az előző tanácsülés óta eltelt időszak eseményekről Hatályos: március 12. Felelős:, az NYDRFT elnöke Kiegészítésként elmondja, hogy néhány hónappal korábban a Tanács állást foglalt a Szigetköz fejlesztésével kapcsolatban, sok más szakmai szervezet véleményét is figyelembe véve. A környezetvédelmi szervezetek egy része hevesen támadja ezt a programot, éppen ezért célszerűnek tartaná, ha ezen napirend keretein belül a Tanács állást foglalna abban, hogy az ismételten felerősödött viták ellenére a Tanács az eddigi álláspontját fenntartja és megerősíti. Ezt határozati javaslat formájában erősítenék meg. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 13/2010 (III.12.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Szigetközt érintő fejlesztésekkel kapcsolatban hozott 91/2009 (X.28.) NYDRFT számú határozatában elfogadott álláspontját fenntartja és megerősíti. Hatályos: március 12. Felelős:, a Tanács elnöke (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Ügynökséget, hogy döntéséről tájékoztassa az érintett feleket. Határidő: március 26. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója 3. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség évi munkájának értékelése, és évi üzleti tervének elfogadása Horváth Jácintnak adja meg a szót. 4

5 Horváth Jácint Elmondja, hogy az Ügynökség Felügyelőbizottsága március 11-én tárgyalta a két anyagot, amelyet egyhangúlag elfogadott. Az erről szóló határozat-kivonatok kiosztásra kerültek. Röviden elmondja, hogy a tavalyi év a szakmai és pénzügyi megerősödés éve volt. Reméli, hogy az áprilisban elfogadásra kerülő mérlegbeszámoló is ezt fogja visszatürközni. Hozzáteszi, hogy szakmailag is minden területen sikerült előbbre lépni és fejlődni, mind a nemzetközi projektek, mind a KKH és a KSZ területén. Az IH kiemelten jónak minősítette a tavalyi évi munkát, 90 % feletti eredményt hagyott jóvá. Az idei évben is ennek a folytatására törekednek, a belső folyamatokat próbálják tovább finomítani, tovább javítani. A jelenlegi üzleti terv alapján likviditási problémák nem fognak jelentkezni, stabil gazdálkodás várható, és szakmailag is minden feltétel adott, hogy az előrelépéseket megtegyék. Az üzleti terv mellékletében a nemzetközi projektekről készítettek egy összefoglalót. Elmondja, 13 nemzetközi projekt van, melyek rövidítésével és leírásával sokat találkozhatnak az anyagban. Kiegészítésként elmondja, tegnapi nap folyamán az ügyvezető igazgató, Horváth Jácint Pro Régió szakmai kitüntetésben részesült. Hozzáteszi, ezt évente tíz szakembernek ítélik meg. Úgy gondolja, ez az elismerés egyben jelzi a megfelelő színvonalú munkát. Ennek kapcsán javasolja mivel ismeretei szerint ezzel a kitüntetéssel pénzjutalom nem jár egy havi jutalom kifizetését az ügyvezető igazgatónak, mellyel együtt gratulál a szakmai kitüntetéshez, további szakmai sikereket kíván. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és kiegészítését, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 14/2010 (III.12.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség évi szakmai munkájáról szóló beszámolót az 1. számú melléklet szerint, mely egyben a társaság évi közhasznúsági jelentésének tevékenység beszámolóját képezi. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti tervét a 2. számú melléklet szerint. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács gratulál Horváth Jácint ügyvezető igazgatónak a Pro Régió szakmai kitüntetéshez, és munkájának elismeréséül egy havi bérének megfelelő jutalmat ítél meg. Hatályos: március 12. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Ügynökséget, hogy a évi munkájának értékelését az áprilisban elfogadásra közhasznúsági jelentés részeként küldje meg a Cégbíróság részére. Határidő: május 31. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója Horváth Jácint Megköszönve a Tanács bizalmát és eddigi erős támogatását a szakmai programok végrehajtásában, hozzáteszi, hogy a kitüntetést ő kapta, de mögötte egy több mint százfős szervezet áll. Mögötte állnak azok a kollégák, akikkel közös ez a kitüntetés. Megragadja az alkalmat, hogy megköszönje nekik a szakmai támogatást. 5

6 4. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynökség külkapcsolati stratégiájának elfogadása Erdős Krisztinának adja meg a szót kiegészítésre. Erdős Krisztina Elmondja, az előterjesztés mellékleteként megküldésre került az a terjedelmes dokumentum, amelyben hosszú- és rövidtávú célokat fogalmaznak meg a Tanács, illetve az Ügynökség részére. Hozzáteszi, ez egy olyan hiánypótló dokumentum a Tanács és az Ügynökség életében, amelyre alapozva a jövőben szisztematikusan és alátámasztottan tudják a nemzetközi tevékenységeket végezni. A Tanács Évindító Találkozójának központi témája volt a stratégia ismertetése, bemutatása, mellyel kapcsolatban több észrevétel is érkezett. A Találkozót követően a Koordinációs Bizottság és a Tanács tagjai részére a dokumentumot elérhetővé tették, és kérték, hogy február 19-i határidővel véleményezzék az anyagot. A beérkezett javaslatokat átvezették, majd ezt követően a Koordinációs Bizottság ülésén több észrevétel is elhangzott a stratégiával kapcsolatban, amelyet megköszön a Bizottság tagjainak. Ezek az észrevételekre röviden reagál. A tartalmi észrevételek olyan dolgokra irányultak, amelyekkel nyitott kapukat döngettek a Bizottság tagjai. Az Ügynökség honlapja átalakítás alatt áll a nemzetközi projektek vonatkozásában. Azok az információk, amelyek az egyes futó és a lezárt projektek bemutatását és eredményeinek feltüntetését tartalmazzák, néhány héten belül nyilvánosságra kerülnek a honlapon. Ezek eddig is megtalálhatóak voltak, de minden projekt esetében külön honlapot üzemeltet a vezető partner, illetve a projektet koordináló szervezet. Ezek linkjei szerepelnek a mellékletben. Szintén a honlapon szeretnék megjelentetni a határmenti és más programok pályázati felhívásaihoz, keretösszegeihez kapcsolódó anyagokat. A formai kérdésekkel kapcsolatban elmondja, hogy az angolul szereplő térkép-megjelenítéseket magyar nyelven is szeretnék megjelentetni, valamint szeretnék jobban kiemelni azokat a témákat, amelyek alapvetően nem a Tanács és Ügynökség kompetenciájába tartoznak, sokkal inkább a megyei szervezetekhez, ebben a megyék együttműködésére számítanak. Ezzel szeretnék kiegészíteni az anyagot és a honlapon is sokkal több és aktuálisabb információt tesznek nyilvánossá. Elmondja, egy korrekt összefoglalót hallottak. Kérdezi Erdős Krisztinát, a határozatot ki kell-e egészíteni a Koordinációs Bizottsági ülésen elhangzott dolgokkal? Erdős Krisztina Nem. Székely Imre Az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, nagyjából választ kaptak azokra a felvetésekre, amelyek elhangzottak a Bizottsági ülésen, ugyanakkor egy témát szeretne elmondani, ami talán határozati javaslatot is megérne. A márciusi OTT ülés anyagai fent vannak a honlapon, amelyben azt olvasta, hogy a központi TRFC keretet különféle témákban leosztják, és ebben van egy keret a nyilvánosság támogatására. Ehhez kapcsolódóan javasolja, kezdeményezzék, hogy ebből a keretből jusson a fordításokra. Példaként hozza fel a 2007 óta futó magyar-osztrák program több száz oldalas dokumentumát, amelyben fajsúlyos dolgok szerepelnek, de csak angolul hozzáférhető, magyar nyelven nincs meg. A transznacionális programoknál ez megtalálható magyarul. Ilyen típusú anyagok fordítására lehetne keretet biztosítani a régió számára. Még egy észrevétel volt, amire nem reagáltak. Nagyon örülnek, hogy ennyire aktív az Ügynökség, de javasolják, hogy olyan pályázatokra is koncentráljanak, amelynek eredményei nem csak az Ügynökség számára, hanem szélesebb körben hasznosulnak. Nagyon sok olyan projekt volt, amely távoli országokban valósult meg, javasolja, hogy a határmenti programokra jobban koncentráljon az Ügynökség. 6

7 Horváth Jácint A második kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy azokat a területeket, amelyeket megcéloznak, elsősorban a megújuló energiák, a gazdaságfejlesztés területére szűkítették. A határmenti programokkal kapcsolatban úgy gondolják, hogy csak egy szerepük van ebben a programban, az, hogy segítsék a minél több és jobb pályázatot, de nem akarják mások elől elvenni a pályázati lehetőséget. Ezzel kapcsolatban elmondja, hogy megkereséseket mondtak le, illetve adtak át ebben az időszakban, mert úgy gondolják, hogy a régió többi szereplőjének is kell a lehetőség. Azokban a nagy transznacionális programokban aktívabbak, melyek a kisebb szereplők számára elérhetetlenebbek. Ezek elsősorban például autóiparhoz kötődő programok voltak, melyek bizonyos tudást tudtak behozni, így például a stuttgarti régióból, ahol jelentős az autóipar. Erdős Krisztina A fordításokkal kapcsolatban elmondja, a szakpolitikák kis késéssel, de minden EU-s nyelven megjelennek. A brüsszeli képviseleten dolgozó kolléga, Kocsondi Tamás mindig megküldi a partnereknek azokat az információkat, amelyek az ő részvételével is zajló egyeztetéseken szóba kerülnek. Ezekről a honlapon, a fő hírek között rendszeresen beszámolnak, így az EU 2020-as stratégiával kapcsolatban is, de visszamenőleg több ilyen információ is megtalálható. A honlap megújulása után ezek a hírek egy helyen, koncentráltan fognak megjelenni, sokkal nagyobb részletességgel. Elmondja, minden dokumentumot kapacitáshiány miatt nem tudnak lefordítani, ugyanakkor egy magyar nyelvű összefoglaló anyagot mindenképpen szeretnének elérhetővé tenni a honlapon. Az egyik nagy feladatuk, amit Székely Imre is említett, hogy a közeljövőben a különböző projektek hozadékait sokkal intenzívebben és előremutatóan ismertessék meg a régió képviselőivel, szereplőivel. Ahogy az anyagban is szerepelő projektek leírásában is megtalálható, az Interreg IVC projektek közül több úgynevezett Kapitalizációs Projekt található, amelynek az a lényege, hogy az Európában fellelhető jó gyakorlatokat adaptálhatóvá tegyék régión belül is. Ez mind innováció, mind környezetvédelem tekintetében erőteljesen megindult az elmúlt időszakban. Székely Imre Konkrét határozati javaslatot tesz. Javasolja, hogy arra tekintettel, hogy a régió speciális, négy országgal is határos, ezért a Tanács kezdeményezze a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnál, hogy a TRFC keretben a nyilvánosság támogatására elkülönített 26 millió forintból támogassa a régiót, figyelemmel arra, hogy nagyon sok olyan dokumentum van, amelyek lefordítása szükséges. Javasolják, hogy 5 millió forintot különítsenek el erre. Köszönik a javaslatot, ezzel kiegészíti a határozatot, és ezzel együtt bocsátja szavazásra. Székely Imre Javasolja, hogy ez külön határozat legyen. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Székely Imre Külön szavazást kér a határozati pontokról. Szavazásra bocsátja az eredeti határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács az eredeti határozati javaslatot 18 igen és 3 tartózkodó szavazat mellett elfogadta. Szavazásra bocsátja Székely Imre által javasolt határozatot és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 11 igen, 9 tartózkodó és 1 nem szavazat mellett elfogadta. 7

8 15/2010 (III.12.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő, A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség külkapcsolati stratégiája című dokumentumot és annak mellékleteit. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javasolja a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium részére, hogy a évi TRFC forrás 1. jogcímén felhasználásra kerülő millió forintból 5 millió forintot a Nyugat-dunántúli Régió, mint Európában egyedülálló módon négy országgal határos, és így a határmenti kapcsolatok építésében és fenntartásában leginkább érintett régió számára különítsen el a határmenti programdokumentumok magyar nyelvre történő fordítására. Hatályos: március 12. Felelős:, az NYDRFT elnöke (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Ügynökséget, hogy határozatáról értesítse a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot. Határidő: március 26. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója 5. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Operatív Program konstrukcióinak forráskeret-bővítése Horváth Jácintnak adja meg a szót. Horváth Jácint Röviden elmondja, hogy a közösségi közlekedés kiírásnál két pályázat szerepel egyenlő pontszámmal az első helyen, így vagy mind a kettő, vagy egyik sem kap támogatást. A javaslat szerint nem forrás előrehozásával kerülnének támogatásra, nem a második forduló terhére, hanem egy másik konstrukció keretének terhére, amely nem kerül kiírásra. A döntést segítő információ, hogy a két pályázó felvállalta ennek a kiírásra nem kerülő konstrukcióban foglalt célok részbeni megvalósítását ebben a pályázatában. A másik pályázatok, azaz a kistelepülési szennyvízkezelés és a belterületi vízrendezés esetében a két konstrukcióra között 930 millió forint áll rendelkezésre, amely két pályázat támogatását teszi lehetővé. Nem látják értelmét megjelentetni ekkora összeggel ezt a pályázatot. Javasolják, hogy előrehozva ez a pénzösszeg egészítse ki a mostani pályázatokat. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot 19 igen és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta. 16/2010 (III.12.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javasolja az NYDOP B) Közösségi közlekedési infrastrukturális beruházások című pályázati konstrukció évi meghirdetett I. szakaszára vonatkozó forráskeretének bővítését, a NYDOP A) Közlekedési szövetségek megalapozása és kialakítása pályázati konstrukció évi teljes keretének, azaz Ft-nak, továbbá az NYDOP 3. prioritásának árfolyamtartaléka terhére Ft-nak átcsoportosításával. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javasolja az NYDOP A) Kistelepülések szennyvízkezelése című pályázati konstrukció meghirdetett forráskeretének 8

9 Ft-tal történő bővítését, valamint az NYDOP B) Belterületi vízrendezés című pályázati konstrukció meghirdetett forráskeretének Ft-tal történő bővítését az NYDOP 4. prioritása esetében a A) Kistelepülések szennyvízkezelése. konstrukció évi forráskeretének terhére. Hatályos: március 12. Felelős:, az NYDRFT elnöke (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Ügynökséget, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságát. Határidő: március 19. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója 6. napirendi pont Döntés a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hatáskörébe utalt decentralizált programok támogatási szerződéseinek módosításáról Tóth Gábornak adja meg a szót. Tóth Gábor Az első határozati pontban szereplő Répcevis Község Önkormányzatának igényét kéri törölni, mivel azóta kiderült, hogy Répcevistől vissza kell vonni a támogatást. Elmondja, hogy Répcevis 2008-ban nyert CÉDE támogatást, amit december 31-ig fel kellett volna használnia, de az önkormányzat ezt nem tette meg. Az Ügynökség méltányossági kérelemmel fordult a Magyar Államkincstár felé, hogy biztosítsa a határidőn túli finanszírozást is, a Kincstár az Önkormányzati Minisztériummal egyeztetett, de nem tudja lehetővé tenni, hogy ez a projekt finanszírozásra kerüljön a határidő letelte után, így már okafogyottá válik a szerződésmódosítási kérelem, amit a javaslat tartalmaz. Székely Imre Kérdezi, hogy nincs-e lehetőség arra, hogy a Tanács a határidőt kitolja. Mi ennek az akadálya? Tóth Gábor Elmondja, mivel évi forrást kapott, amit a szabályozó kormányrendelet értelmében december 31-ig lehetett felhasználni. Többször felszólították az önkormányzatot az összeg felhasználására, amely azonban csak 2010 januárjában küldte csak meg a teljes elszámolást. Akkor egy méltányossági indítványt tettek, ez sajnos sikertelen lett, így a minisztérium gazdasági főosztálya nem fogja kifizetni ezt a támogatást. Úgy gondolja, hogy a Tanács ebben már nem tud mit tenni. Székely Imre Az Ügynökség tette meg ezt a lépést? Javasolja, hogy most a Tanács elnöke hasonló tartalmú levélben kísérelje meg ezt újra, mert véleménye szerint nem volt olyan régen a 2008-as döntés. Kéri a Tanács támogatását ebben az ügyben. Megírja ezt a levelet ebben a témában. Vincze Tibor (Ruzsics Ferenc, a Keszthely és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás elnökének megbízottja) Az előterjesztés első mellékletében szerepel, hogy egy Zala megyei projektnél most derült ki, hogy nem kevés támogatási összeg nem kerül felhasználásra. Úgy gondolja, hogy a kistelepüléseknek ez az összeg óriási. Elmondja, hogy azért nagy a megdöbbenése, mert érintett volt az előző CÉDE 9

10 pályázatoknál, tartaléklistára került akkor a pályázatuk. Csatlakozik a Székely Imre által felvetettekhez. Úgy tudja, hogy ez az összeg elveszhet, így kéri az elnök urat és a Tanácsot, hogy ezt az összeget ne engedjék elveszni. A Zala megyei képviselők nevében kéri elnök urat, hogy, hogy jelezze a központi hatóság felé, hogy a csaknem 11 millió forint ne vesszen el, fel lehessen használni. A következő években nem lesz hazai forrás, amiből kisebb projekteket meg tudnak valósítani. Horváth Jácint Az elhangzottakkal kapcsolatban megjegyzi, Gelse község mondott le a 2008-as támogatási összegről. Vincze Tibor Elképzelhetetlennek tartja, hogy december 16-ig, a tartaléklista felállításáig nem lehetett ezt tudni, fel lehetett volna használni az összeget. Mindenképpen megoldást kérnek ebben a kérdésben. Tóth Gábor Elmondja, hogy költségvetési törvény és kormányrendelet szabályozza ezeket a kérdéseket. Gelse esetében megjegyzi, hogy évi forrásról van szó, amit 2009 év végéig lehetett felhasználni a pályázónak, de döntést róla csak évben lehetett hozni. Ezt a maradványt a tavalyi tartaléklistára semmiképpen nem kerülhetett volna vissza, mert tavaly decemberben a évi maradványokról döntöttek. Ebben az esetben évi forrásról van szó. Úgy gondolja, ha ilyen irányú felterjesztéssel élnek a minisztérium felé, azt fogják javasolni a Tanácsnak, hogy először olvassa el a jogszabályokat és utána írjanak ilyen típusú leveleket. Azt gondolja, hogy Répcevis esetében még lehet esély, de a jogszabályi határidőkön ebben az esetben már jóval túl vannak. Igaz, hogy lehet talán még méltányosságot kérelmezni, mert egy-két hónapról van szó, de Gelse esetében másfél évvel vannak túl a határidőkön. A második javaslat nem állja meg a helyét, az elsőre sem látnak sok esélyt, de megpróbálják, mondván, hogy előző évi dologról van szó. Elmondja, ez a pénzösszeg már nincs meg, mert a maradványokat besöprik és a következő évi költségvetésnél felhasználják. Ez egy nem létező pénznek a méltányossági igénylése, egy lezárt folyamat. Nagy Tibor Kérdezi, azt lehet-e tudni, hogy Gelse miért mondott le? Tóth Gábor A kérdésre válaszul elmondja, hogy Gelsének kevesebb összeg került megítélésre, mint amit igényelt. A pályázó egy éven keresztül próbálta előteremteni a plusz forrásokat és műszaki tartalommódosításon gondolkodott, hogyan tudná fele összegből megvalósítani ezt a projektet. Plusz forrásokat nem tudott bevonni, így került visszamondásra ez a támogatási összeg. Lezárja a vitát. Az NFGM-hez Répcevis ügyében egy méltányossági levelet fogalmaznak, ennek akadálya nincs, de a keszthelyi kistérséggel kapcsolatos ügyben nem javasolja a levél megírását, megküldését. Székely Imre azt javasolja, hogy ennek a levélnek a megírását, megküldését határozattal erősítsék meg, ennek akadályát nem látja. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 20 igen és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta. Az eredeti határozati javaslatot bocsátja szavazásra, és megállapítja, hogy a tanács a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadta. 17/2010 (III.12.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul az alábbi támogatási szerződések módosításához: 10

11 Szerződés száma Pályázó neve Pályázat címe U U U U U U U K D K D D D D D D D TRFC/NYD/bc/ /2008 TRFC/NYD/bc/ /2008 TRFC/NYD/bc/ /2008 TRFC/NYD/bc/ /2008 TRFC/NYD/bc/ /2008 Zalalövő Város Zalaegerszeg MJV Nagylózs Község Répceszemere Község Újrónafő Község Zalakaros Város Szombathely Megyei Jogú Város Gosztola Község Répcelak Város Celldömölk Város Döbörhegy Község Sopron Megyei Jogú Város Kóny Község Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás Gelse Község Belsősárd Község Pethőhenye Község Foglalkoztató ZalA-KAR Nonprofit Közhasznú Kft. Murarátka Község Szentliszló Község Zsebeháza Község Csorna Város Zalalövő, Széchenyi utca burkolat-felújítása Hegyalja utca burkolatfelújítása I. ütem Eredeti összköltség Módosított összköltség Ft Ft Ft Ft Vörösmarty u. felújítása Ft Ft Répceszemere, Temető, Vásártér és Lócsi utca burkolat-felújítása Ady Endre utca II. szakasz, szilárd burkolatú belterületi út, burkolat felújítása Zalakaros, Petőfi Sándor utca korszerűsítése Ft Ft Ft Ft Ft Ft Deák Ferenc u. felújítása Ft Ft Gosztola, Fő utca É-i oldalán építendő gyalogjárda Répcelak Béke utca járda felújítás Ligeti járda és kerékpárút felújítása Kultúrház akadálymentesítése, nyílászáróinak cseréje A soproni Deák Téri Általános Iskola ebédlőjének bővítése Önkormányzati igazgatási épület külső felújítása Közcélú foglalkoztatás kistérségi közreműködéssel Háziorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása, bővítése Gelsén Közcélú munkavégzéshez eszközök beszerzése Helyi jegyzőségi munka feltételeinek megteremtése Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 0 Ft Ft Ft Ft Ft Irányító közmunkások Ft Ft Közmunkaprogram Murarátkán Élhetőbb Szentliszlóért közmunkaprogram Közmunka program szervezése Zsebeháza és Szil községekben Csorna város évi közmunkaprogramja a tiszta, rendezett Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft 11

12 környezetért Szerződés száma Pályázó neve Pályázat címe Eredeti kezdés D U Letenye Város Bük Város Módosított kezdés D U Szerződés száma Pályázó neve Pályázat címe Eredeti befejezés K K D D K U U U U U Szergény Község Kisrákos Község Szentgotthárd város Pethőhenye Község Bánokszentgyörgy Község Nagylózs Község Kisunyom Község Gyenesdiás Nagyközség Sé Község Újrónafő Község Köztemető kerítés felújítása és parkoló építése Kisrákosi sportpálya vízzel és árammal történő ellátása a megrongálódott faépítmény helyreállításával Szentgotthárdi Kistérség közcélú foglalkoztatásához anyagés eszközbeszerzése Helyi jegyzőségi munka feltételeinek megteremtése Óvoda fűtéskorszerűsítése Módosított befejezés Vörösmarty u. felújítása Dózsa utca felújítása Csillag utca útburkolat felújítása Deák Ferenc utca burkolattal való ellátása Ady Endre utca II. szakasz, szilárd burkolatú belterületi út, burkolat felújítása (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Répcelak Város D számú támogatási szerződésének műszaki tartalom és költségvetés módosulásához. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Kóny Község Önkormányzatának D számú támogatási szerződésének műszaki tartalom módosulásához. (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Pannonhalma Város K számú támogatási szerződésének műszaki tartalom módosulásához. (5) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás D számú támogatási szerződésének műszaki tartalom és költségvetés módosulásához. 12

13 (6) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Gosztola Község Önkormányzatának K számú támogatási szerződésének műszaki tartalom és költségvetés módosulásához. (7) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul Pethőhenye Község D számú támogatási szerződésének műszaki tartalom és költségvetés módosulásához. (8) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács hozzájárul az alábbi támogatási szerződések esetén a támogatásfolyósítási határidő módosításához és a támogatások folyósításához: Szerződés száma Pályázó neve Pályázat címe U U U U Egyházasrádóc Község Sótony Község Katafa Község Zalaegerszeg MJV Mező u. szilárd burkolattal történő ellátása Béke utca burkolat megerősítés Ifjúság utca burkolatfelújítása Hegyalja utca burkolatfelújítása I. ütem Eredeti folyósítási határidő Módosított folyósítási határidő (9) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri elnökét, hogy Répcevis Község Önkormányzat D szerződés számú pályázatának kapcsán méltányosság eljárást kezdeményezzen a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumnál. Hatályos: március 12. Felelős:, az NYDRFT elnöke (10) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy a Tanács döntéséről tájékoztassa a Magyar Államkincstár Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság Állampénztári Irodáit és az érintett támogatottakat. Határidő: március 26. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója 7. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Etikai Kódexének elfogadása Elmondja, az országgyűlés egyhangúlag fogadta el az etikai kódexekre vonatkozó határozatot, mely a korrupcióellenes és összeférhetetlenségi törvények értelmezését segíti elő. Az Etikai Kódexet tartalmazó mellékletet en kiküldték, és a helyszínen is kiosztották. Tombi Lajos Elmondja, Deák Ferenc több mint 150 évvel ezelőtt mondta, hogy a sajtótörvénynek egy mondatból kellene állnia, hazudni pedig nem szabad. Úgy gondolja, a sok oldalas kódex helyett sokkal egyszerűbb lenne betartani a tízparancsolatot és a képviselői esküt. Eddig nem találkozott a Tanácsban azzal, hogy erre a kódexre szükség lenne, de ha így gondolta a Parlament, akkor javasolja, fogadják el. Megjegyzi, erkölcsöt vagy nem szoktak leírni, vagy be szokták tartani. Ha leírják, akkor nem biztos, hogy három-négy oldalon, hanem pontban kellene megfogalmazni. 13

14 Az észrevétellel egyet tud érteni. Véleménye szerint a Parlament azért szavazta ezt meg egyhangúlag, mert mindenkiben ilyen érzések kavarogtak, de senki nem merte vállalni, hogy ne szavazza meg. Elmondja, régebben részletes szabályok voltak a közalkalmazottak, köztisztviselők viselkedésével kapcsolatban. Olyan passzusok maradtak ki a régi közalkalmazotti szabályokból, mint például, hogy a köztisztviselő köteles munkahelyén kívül is a beosztásához méltó magatartást tanúsítani. A munkaügyi perekben emiatt a bíróságon komoly mérlegelési problémák merülnek fel. Nem is annyira a Tanácsnak, mint a jogi problémák értelmezésére, a bírósági döntés meghozatalának megsegítésére van szükség a kódexre. Véleménye szerint ennek gyakorlati hasznát lehet látni. Székely Imre Pontosítást javasol a szövegben. A harmadik fejezet második pontjában az szerepel, hogy kölcsönös tisztelettel viseltessenek mások iránt. A kölcsönös szót javasolja törölni. A végén az etikai vétség, eljárás szabályoknál a 6. és 7. pont véleménye szerint sántít, mert azt mondja, hogy a Tanács elnöke kezdeményezi a delegáló szervezet vezetőjénél, hogy visszahívják. A polgármester urat, vagy a megyei közgyűlés elnökét kitől kell visszahívatni? Ki a delegáló szervezet? Megjegyzi, a bíróság is kezdeményezheti a visszahívást. Véleménye szerint attól mentesítsék a Tanács elnökét, hogy ő tegyen ilyen indítványt, mert sokkal célszerűbb, ha az önkormányzat teszi meg azt, de a feljelentő levelet valakinek el kell küldeni. Ha valaki, mint tanácstag jogsértést követ el, akkor az elnöknek kötelessége a minősítést hozó szervezet felé ezt jelezni. Székely Imre A megyei jogú város esetében ki a delegáló szervezet? Ebben az esetben a szignalizáció kötelezettsége terheli az elnököt az önkormányzat felé. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. 18/2010 (III.12.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megismerte és elfogadja az Etikai Kódexét. Hatályos: március 12. Felelős:, az NYDRFT elnöke (2) A Tanács felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot. Határidő: március 22. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója 8. napirendi pont (új napirendi pont) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a NYDOP konstrukcióinak bíráló bizottságaiba tagok és póttagok kijelölése Elmondja, az eddigi döntéseknél az volt az irányelv, hogy azoknak a BB tagoknak, akik eddig is jól végezték munkájukat, és részt vettek az üléseken, azoknak a mandátumát meghosszabbítják. Az NYDOP /A,B - Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése című pályázati konstrukció BB-ba 14

15 tagnak dr. Mohos Antalt, póttagnak Horváth Jácintot javasolja. Az NYDOP /B Óvodák fejlesztése című pályázati konstrukció BB-ba tagnak Beni Ferencet, póttagnak Horváth Jácintot javasolja delegálni. Az NYDOP A regionális információs társadalom kiteljesítése című pályázati konstrukcióba tagnak Istók Lórántot, póttagnak Horváth Jácintot javasolja delegálni. Kérdezi, hogy a dr. Szakács Imre részéről érkezett javaslatot fenntartják? Székely Imre Visszavonják a javaslatot. Szavazásra bocsátja dr. Mohos Antal személyére tett javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Szavazásra bocsátja Horváth Jácint személyére tett javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Szavazásra bocsátja Beni Ferenc személyére tett javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot 20 igen és egy tartózkodó szavazat mellett elfogadta. Szavazásra bocsátja Horváth Jácint személyére tett javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Szavazásra bocsátja Istók Lóránt személyére tett javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Szavazásra bocsátja Horváth Jácint személyére tett javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a javaslatot egyhangúlag elfogadta. Elmondja, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől érkezett egy levél, melyben dr. Vági Márton, az NFÜ elnöke kérte, hogy az Ügynökség Felügyelőbizottságába hivatkozva az NFÜ, az RFT és az RFÜ között megkötött megállapodásra Dürr Balázs főosztályvezetőt javasolja tagjaként. Megjegyzi, nemrég szavaztak az FB tagokról. Ilyen rövid idő alatt nem tudnak ebben állást foglalni. Az NFÜ elnöke március 1-i hatállyal delegálta a tagot, így azt javasolja, hogy áthidaló megoldásként olyan határozatot hozzanak, hogy tudomásul veszik, de nem tartják szerencsésnek a javaslatot, mert körülbelül két hónappal ezelőtt született erre vonatkozóan döntés. Akkor az NFÜ elnöke ezt a kérését nem jelezte, ugyanakkor időt vesz igénybe, hogy arról döntsenek, hogy kit hagyjanak ki az FB megválasztott tagjai közül, mert a törvény szerint három főnél nem lehet több tagja az FB-nek, ennek megfelelően valakit vissza kell hívni. Ezzel az indítvánnyal kapcsolatban azt javasolja, hogy jelezzék, hogy tudomásul veszik, de megértést és türelmet kérnek. Igyekeznek tartani a vonatkozó megállapodást, de egyeztetéseket kell lefolytatniuk. Szavazásra bocsátja a javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács egyhangúlag elfogadta. 19/2010 (III.12.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az NYDOP /A,B - Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése című pályázati felhívás Bíráló Bizottságába szavazati jogkörrel tagként dr. Mohos Antalt delegálja. (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az NYDOP /A,B - Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése című pályázati felhívás Bíráló Bizottságába szavazati jogkörrel a tagot helyettesítő póttagként Horváth Jácintot delegálja. (3) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az NYDOP /B Óvodák fejlesztése című pályázati felhívás Bíráló Bizottságába szavazati jogkörrel tagként Beni Ferencet delegálja. (4) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az NYDOP /B Óvodák fejlesztése című pályázati felhívás Bíráló Bizottságába szavazati jogkörrel a tagot helyettesítő póttagként Horváth Jácintot delegálja. 15

16 (5) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az NYDOP A regionális információs társadalom kiteljesítése című pályázati felhívás Bíráló Bizottságába szavazati jogkörrel tagként Istók Lórántot delegálja. (6) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az NYDOP A regionális információs társadalom kiteljesítése című pályázati felhívás Bíráló Bizottságába szavazati jogkörrel a tagot helyettesítő póttagként Horváth Jácintot delegálja. (7) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tudomásul veszi a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Felügyelőbizottságába delegált tagra vonatkozó javaslatát, de a döntés hatályba léptetésére vonatkozó határozatot a Tanács a szükséges egyeztetéseket követően hozza meg. Hatályos: március 12. Felelős:, az NYDRFT elnöke (8) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséget, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságát, valamint a delegált tagokat és póttagokat. Határidő: március 12. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója 9. napirendi pont (új napirendi pont) Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által a Regionális Tőkealap-kezelő Zrt. Befektetési Bizottságba tag delegálása Ismerteti, hogy az NFÜ elnökétől, Vági Mártontól kapott levél értelmében a Regionális Tőkealapkezelő Zrt. Befektetési Bizottságába kellene tagot delegálniuk. Az előzetes egyeztetéseket követően a kiküldött határozati javaslattal szemben a következő határozati javaslatot terjeszti a Tanács elé: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tájékoztatást kapott a Regionális Tőkealap-kezelő Zrt. létrehozásáról, és a Regionális Tőkebefektetési Alap konstrukcióról. A Tanács kifejezi elkötelezettségét a szubszidiaritás elvének betartása mellett, és ezért kéri a támogatási konstrukciónak az átgondolását. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, és megállapítja, hogy a Tanács a határozatot egyhangúlag elfogadta. 20/2010 (III.12.) NYDRFT határozat (1) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács tájékoztatást kapott a Regionális Tőkealapkezelő Zrt. létrehozásáról, és a Regionális Tőkebefejtetési Alap konstrukcióról. A Tanács kifejezi elkötelezettségét a szubszidiaritás elvének betartása mellett, és ezért kéri a támogatási konstrukciónak az átgondolását. Hatályos: március 12. Felelős:, az NYDRFT elnöke (2) A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács felkéri az Ügynökséget, hogy döntéséről tájékoztassa a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget. Határidő: március 22. Felelős: Horváth Jácint, az NYDRFÜ ügyvezető igazgatója 16

17 10. napirendi pont (eredeti 8. napirendi pont) Egyebek ZÁRT ÜLÉS Tájékoztatja a Tisztelt Tanácsot, hogy az SZMSZ értelmében a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az elé terjesztett pályázatok listájának véleményezését zártkörű ülés keretében tárgyalja meg. A zárt ülésen a Tanács tagjai, valamint a Regionális Fejlesztési Tanács elnöke által meghívottak vehetnek részt, akik a Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatói, az elnöki titkárság munkatársai, a jegyzőkönyv vezetője, a Közreműködő Szervezet ezen konstrukciójával foglalkozó munkatársai, valamint a Regionális Államigazgatási Hivatal képviselője. 17

18

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2008. NOVEMBER 26-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER 26-ÁN, 11.00 ÓRAKOR LÉBÉNYBEN, A KÖZÖSSÉGI HÁZBAN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT JELENLÉTI

Részletesebben

NYIiGAT -DUNANTUL E REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

NYIiGAT -DUNANTUL E REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS NYIiGAT -DUNANTUL E REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁC S 2008. JANUÁR 31-1 ÜLÉSÉR Ő L KÉSZÜLT : 2008. JANUÁR 31-ÉN, 11.00 ÓRAKO R SOPRONBAN,

Részletesebben

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla

2. Határozati javaslat Tiszasüly Községi Önkormányzat Vizi Zsolt költségvetési elszámolási számlájához tartozó alszámla Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 16 -ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Baksay Endre, Csörögi Tibor, Demjén Imre,

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 10 / 2009 (II.25.) NYDRFT határozat A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a lejárt idejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja. 11 / 2009 (II. 25.) NYDRFT határozat Határidő: azonnal (1)

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető

állandó meghívott - könyvvizsgáló Juhászné dr. Krecz Erzsébet Gazdasági Iroda - irodavezető 1 Iktatószám: 11019-7/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala I. sz. tanácskozó termében 2011. április 21-én a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt ülésén elhangzottakról.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. MÁJUS 23-I ÜLÉSÉRŐL

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. MÁJUS 23-I ÜLÉSÉRŐL J E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS 2007. MÁJUS 23-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT: 2007. MÁJUS 23-ÁN, 11.00 ÓRAKOR CELLDÖMÖLKÖN, A VÁROSHÁZA NAGYTERMÉBEN JELEN VANNAK: A MELLÉKELT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a 2011. május 4- i Küldöttgyűlésről

JEGYZŐKÖNYV a 2011. május 4- i Küldöttgyűlésről MOK Pest megyei Területi Szervezete 1115 Budapest, Fraknó u. 26/B. fszt. 3. /fax: 06-1/312-4040 : pmokiroda@pmok.axelero.net Honlap: http://www.pmok.hu Elnök: dr. Kováts Attila Alelnök: dr. Csernus Zoltán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS

HATÁROZATOK KÖNYVE NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁCS HTÁROZTOK KÖNYVE NYUGT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TNÁCS 14 / 2006. (V.30.) NYDRFT határozat (1) Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elfogadja a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZŐKÖNYV. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. július 07-i nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-7/2007. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. szeptember 28-i üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd, Béla

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2014. november 12-én 16.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes nyilvános üléséről.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚL I REGIONÁLIS FEJLESZTÉSITANÁCS

NYUGAT-DUNÁNTÚL I REGIONÁLIS FEJLESZTÉSITANÁCS NYUGAT-DUNÁNTÚL I REGIONÁLIS FEJLESZTÉSITANÁCS E G Y Z Ő K Ö N Y V A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI TANÁC S 2011. MÁJUS 25-I ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT :2 0 1I. MÁJUS 25-ÉN, 11.00 ÓRAKO R GYŐ RBEN, A VÁROSHÁZA

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus hó 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila képviselő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emelet 206-os szoba JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2014. május 29-én 7.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2013. február 21-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendes üléséről. Jelen vannak: Halmi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. A Küldöttgyűlés a levezető elnök személyére tett javaslatot elfogadta. JEGYZŐKÖNYV Amely készült: Jelen vannak: a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara XXXVII. Küldöttgyűlésén 2010. december 14-én 16.00 órakor a Tó vendéglőben (9700 Szombathely, Rumi Rajki sétány 1.) a mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-15/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. augusztus 15-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv, 2. napirendi pont: Aktuális ügyeink:

Jegyzőkönyv, 2. napirendi pont: Aktuális ügyeink: Jegyzőkönyv, mely felvétetett a Budapest-Soroksári Református Egyházközség Presbitériumának gyűlésén 2011. október 6-án a Lelkészi Hivatalban, 18 órától. Jelen vannak: Kiss Péter lelkipásztor, Székely

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa munkájáról tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa munkájáról tárgyú közgyűlési előterjesztés véleményezése JEGYZŐKÖNYV Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának a Polgármesteri Hivatal Kossuth L. u. 17-19. szám alatti épületében, 2013. június 11-én 13.00 órakor kezdődő soros üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Buza Lajos, Gebula Béla Ákos képviselık

Buza Lajos, Gebula Béla Ákos képviselık 01/38-14/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. május 22-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János, Dr. Lelkes Ákos,

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása

JEGYZŐKÖNYV. 2.) FIKSZ PONT Egyesület TÁMOP pályázatának támogatása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 9-én de. 7.30 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 11- én (szerda) 8,47 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 11- én (szerda) 8,47 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-176/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 11- én (szerda) 8,47 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben