H A T Á R O Z A T ot.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel: Fax: Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Döntőbizottság a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipari krt. 13., a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmének, melyet a Büki Gyógyfürdő Zrt. (9704 Bükfürdő, Termál krt. 2., a továbbiakban: ajánlatkérő) Büki Gyógyfürdő Zrt. fejlesztésével kapcsolatosan a bejárati egység étterem, welness blokk, szaunavilág építése, élményfürdő bővítése tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, részben helyt ad és megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 88. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (2) bekezdését, és a Kbt. 93. (2) bekezdésére tekintettel az 5/2009. (III.31.) IRM rendelet 10. (1) bekezdéséhez kapcsolódó 7. sz. melléklet 6. b) pontját, ezért megsemmisíti az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. Ezt meghaladóan a jogorvoslati kérelmet elutasítja. A Döntőbizottság az ajánlatkérőt ,-Ft, (azaz egymillió forint) bírsággal sújtja. Kötelezi a Döntőbizottság az ajánlatkérőt, hogy a bírságot a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül fizesse meg a Közbeszerzések Tanácsa Magyar Államkincstár (MÁK) számú számlájára. A Döntőbizottság kötelezi ajánlatkérőt, hogy kérelmező részére a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül ,-Ft (azaz kilencszázezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat fizessen meg. Ezt meghaladó költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek és újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S

2 2 A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás, a jogorvoslati eljárás iratai, valamint a felek írásbeli és a tárgyaláson előadott nyilatkozatai alapján a következő tényállást állapította meg. Ajánlatkérő az Európai Unióból származó támogatásból tervezi beszerzése megvalósítását. A program megjelölése: Büki Gyógyfürdő fejlesztése" ROP IH projektazonosító: NYDOP-2.1.1/A A közbeszerzés becsült értéke nettó Ft. Az ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott tárgyban 2009/S számon szeptember 10-én közzétett ajánlati felhívással már lefolytatott egy, a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást, amelyben az eredményhirdetésre november 18-án került sor. Az eljárásban két ajánlattevő vett részt (a kérelmező és a ZÁÉV Zrt.). Az eljárás nyertese a ZÁÉV Zrt. lett, de az ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánította a Kbt. 92. c) pontja alapján. Az eredménytelen eljárást követően az ajánlatkérő a Kbt (1) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított. Az ajánlattételi felhívást november 18-án küldte meg a nyílt eljárás két ajánlattevőjének. A Döntőbizottságot is ugyanezen a napon tájékoztatta az eljárás megindításáról. Az ajánlatkérő ajánlattételi felhívásának 4. pontja szerint a beszerzés tárgya és mennyisége az alábbiak szerinti: Pihenő épület építése Az egyes egységek önálló megközelítése érdekében új bejárat létesül a fedett fürdő épülete és a Fizioterápiás Intézet között. Az új bejárati épületrészben új pénztár, információs egység, shop, vizesblokkok nyernek elhelyezést. Az elbontandó meglévő kis kapacitású szauna helyett 100 fő együttes befogadására alkalmas "Szaunavilág" létesül, kül- és beltéri medencékkel, pihenőterekkel, pihenőudvarokkal, önálló öltözőés vizesblokkal. Az élményfürdő épülete új pihenőtérrel, a meglévő élményfürdő épületéhez szervesen kapcsolódó, 3 elemből álló beltéri óriáscsúszda-rendszerrel és egy gyermekmedencével bővül. A vendégek minél komfortosabb kiszolgálása érdekében új, nagy kapacitású, beltéri éttermi egység létesül. A földszinten nyer elhelyezést a látványkonyha, a kiszolgáló tér, illetve a beltéri és a fedett kültéri fogyasztótér. A rekreációs, rehabilitációs, egészségmegőrzési célú, wellness jellegű szolgáltatások részére új wellness blokk létesül. Az új épület alapterülete: pinceszint: 1 106,81 m², földszint: 2 597,39 m², emelet: 415,34 m². Összesen: 4 119,54 m². Egyéb alapterület: 499,80 m². Bontandó épületrészek összesen: 624 m². Az ajánlattételi felhívás szerint a részekre vagy a változatokra vonatkozó ajánlattétel nem volt megengedett. Az ajánlattételi felhívás 7. pontjában az ajánlatkérő a szerződés időtartamát akként határozta meg, hogy megadta a befejezés időpontját október 15. napjában.

3 3 Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 10. pontjában az ajánlatok elbírálásának szempontjaként az összességében legelőnyösebb ajánlatot jelölte meg az alábbi részszempontok és súlyszámok meghatározásával: Vállalási ár: Súlyszám: 90 Építési ütemterv és erőforrás terv megalapozottsága, részletessége: Súlyszám: 5 Organizációs terv célszerűsége, részletessége: Súlyszám: 5 Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás 11. pontjában közölte a kizáró okokat és igazolásuk módját, a 12. pontban az alkalmasság igazolásának módját és az alkalmasság minimum feltételeit. Ezek között, a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében egyebek mellett a következő feltételeket határozta meg: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: B) Ajánlattevő, 10 % feletti alvállalkozó(k) 2006., és évre vonatkozó, számviteli szabályok szerinti beszámolója Kbt. 66. (1) bekezdés b) pont szerint. Az alkalmasság minimumkövetelményei: B) Mérleg szerinti eredménye 2006., 2007., és évek egyikében sem negatív, és ezen évek egyikben sem kevesebb a saját tőkéje, mint a jegyzett tőkéje. Saját tőke összege minimum 400 millió Ft, és évek között évenkénti növekedést mutasson. Likviditás I.: 2006, 2007, évi mutató minimum 1,1. Likviditás II.: 2006, 2007, évek mindegyikében nagyobb, mint 1,1. Kötelezettségek aránya: 2006, 2007, évek mindegyikében maximum 0,6. A fenti pont esetében ajánlattevőnek és a 10 % feletti alvállalkozónak önállóan kellett megfelelni. Az ajánlattételi felhívás 22. pontjában közölte az ajánlatkérő a december 01. 9,00 órai ajánlattételi határidőt. A felhívás 27. pontja tartalmazta a tárgyalások lefolytatásának menetét, amely szerint az ajánlatkérő egy tárgyalási fordulót tervez, amikor az ajánlattevőkkel külön-külön tárgyal. Az első tárgyaláson a hiányokat közli az ajánlattevőkkel, amelyek pótlására határidőt biztosít. Az első tárgyalás időpontja a felhívás 28. pontja szerint december ,00 óra. A felhívás 29. pontja szerint az eredményhirdetés tervezett időpontja az utolsó tárgyalást követő első munkanap 10,00 óra, a szerződéskötésre az eredményhirdetést követő naptól számított nyolcadik napon kerül sor. Ajánlatkérő dokumentációt készített, amelyben meghatározta a részletes feltételeket. A dokumentáció tartalmazta az útmutatót, a teljesítés során betartandó jogszabályok jegyzékét, a szerződéstervezetet, az ajánlati formanyomtatványokat, az építési engedélyt és a kiviteli tervdokumentációt. A műszaki dokumentációban tételes árazatlan költségvetést csatolt, amelynek beárazásával kellett az árajánlatot megadniuk az ajánlattevőknek.

4 4 Az Útmutató 3.2. pontjában rögzített az ajánlatok értékelésével kapcsolatos előírásokat. Az egyes bírálati részszempontokkal kapcsolatos ajánlatkérői elvárásokat is itt tartalmazza a dokumentáció. Az 1. részszempontnál a relatív értékarányosítás, a 2-3. részszempontnál a sorbarendezés értékelési módszerét jelölte meg az ajánlatkérő. A kiadható pontszámokat 1 és 100 pont között adta meg. A 2. részszempont, az építési ütemterv és erőforrás terv megalapozottsága, részletessége vonatkozásában előírások a következők voltak: Ajánlattevőnek sávos diagramot és részletes leírást kell ajánlatához csatolni az építési ütemterv és erőforrás terv ismertetésére: be kell mutatni a kivitelezés főbb folyamatainak (legalább a költségvetési főösszesítők sorainak megfelelő bontásban) teljesítési időtartamon belüli időbeni megvalósítását. Ennek keretében az egyes technológiai folyamatok szakmai, logikai illeszkedését is be kell mutatni, igazolva ezzel a vállalási határidő betarthatóságát; az ütemezésben ki kell térni valamennyi előírt (legalább a főösszesítőkben nevesített) kivitelezési feladat teljesítésének tervezett időtartamára, ütemezésére, a fizetési ütemtervhez való illeszkedésére; ajánlattevőnek a kivitelezés teljesítéséhez szükséges erőforrás tervet az ütemtervvel összhangban kell elkészíteni; ajánlattevőnek a kivitelezés teljesítéséhez rendelt időbeni szervezési megoldásait is be kell mutatni, figyelemmel a fürdő működésére, előírásaira, időbeni határaira. Az ajánlat érvénytelen, ha nem tartalmazza az ajánlat a fenti részletes leírásokat. Értékelés: Ajánlatkérő az alábbi főbb jellemzők mentén hasonlítja össze az ajánlatokat: ütemezés megvalósításának célszerűsége ütemterv részletessége erőforrás terv megalapozottsága erőforrás terv részletessége ütemezés alkalmazkodása a fürdő működéséhez A 3. részszempont, az organizációs terv célszerűsége, részletezettsége vonatkozásában a dokumentáció az alábbi előírásokat tartalmazta: Ajánlattevőnek részletes leírást, helyszínrajzot kell ajánlatához készíteni az építési organizációs tervre vonatkozóan: be kell mutatni ajánlattevőnek a kivitelezés teljesítéséhez rendelt térbeni szervezési megoldásait, ki kell térni az építési helyszínre vonatkozó korlátok teljesítésének biztosítására, ajánlattevőnek kifejezetten ki kell térnie a helyszínre történő anyagszállítás, helyszíni tárolás, felvonulási és kiegészítő létesítmények elhelyezésére, a fürdő működése során végzett folyamatok biztonságos behatárolásának megoldására. Értékelés:

5 5 Ajánlatkérő az alábbi főbb jellemzők mentén hasonlítja össze az ajánlatokat: vállalt organizációs megoldások, ezek alátámasztottsága a bemutatott szakmai ajánlatban, illetve illeszkedése a fürdő általános működési rendjéhez. A sorba állítás elsősorban a fürdő működési rendjéhez minél pontosabb illeszkedés, illetve a folyamatos üzem zavarásának elkerülésére tett intézkedések számának és hasznosságának függvényében történik. A helyszíni organizáció kapcsán az építési helyszín elrendezésének célszerűségével és a fürdő üzemének minél kisebb zavarásával kapcsolatban tett vállalások kerülnek értékelésre. Az ajánlatkérő a dokumentációban közölte, hogy a szakmai zsűri az ajánlatokat a fenti szempontok alapján, a kiértékelés után sorrendbe állítja. A sorrend kialakítása: a fentiekben felsorolt előnyösségi feltételekből mennyi kerül megajánlásra, illetve mennyi teljesül a szakmai ajánlatban foglaltak szerint. Ajánlatkérő megengedi a helyezésazonosságot, ugyanakkor az ajánlatkérő a sorba rendezés során a kifejezetten előnyösebb elemek egyértelmű megléte esetén érvényesít sorrendi különbséget. Az így kialakult sorrendnek megfelelően kerülnek a pontszámok meghatározásra. A legjobb ajánlat 100 pontot, a 2. helyezett pedig 60 pontot kap. Ajánlatkérő a feltett kérdésekre december 15-én válaszolt. Ekkor adta meg a munkaterület átadásának időpontját ( ) és hivatkozott arra, hogy az előző eljárásban kiadott dokumentációt és kérdésekre adott válaszokat is figyelembe kell venniük az ajánlattevőknek. A korábbi eljárásból való, án kelt Beruházói igények, organizációs leírás című dokumentumban határozta meg az ajánlatkérő a kivitelezési munkák megvalósításával kapcsolatos előírásai között azt, hogy a beruházást a Gyógyfürdő/Rekreációs park folyamatos üzemeltetése, vendégforgalma mellett kell végrehajtani. A park május elejétől október végéig üzemel. A rekreációs parkban lévő 10. sz. medence egész éves üzemeltetésű, akárcsak a fedett élményfürdő. Tekintettel arra, hogy a terület önálló építési terület, annak megközelítésére az Európa út felől kialakított felvonulási útvonal használható fel, azonban gondoskodni kell arról, hogy a nyári vendégforgalmi időszakban a 10-es medence melletti terület és a Rekreációs Park a vendégek részére átjárható, használható legyen. A Rekreációs park azon területét, mely nem tartozik a munkaterülethez, hanem csak átmeneti, az építési forgalom érdekében kerül használatra, legkésőbb április 15-ig az eredeti állapotra helyre kell állítani. A december 01.-i határidőre az ajánlat beérkezett a kérelmezőtől és a ZÁÉV Zrt.-től. A ZÁÉV Zrt. ajánlatában erőforrást nyújtó szervezetként jelölte meg (218. oldal) a többségi befolyással rendelkező részvényes OWN Mérnöki és Gazdasági Szaktanácsadó Kft-t. Csatolta a 49. oldaltól a saját éves beszámolóit, valamint a 183. oldaltól az OWN Kft. éves beszámolóit. Az OWN Kft vonatkozásában a kizáró okok igazolása is az ajánlatban található. A 243. oldalon az OWN Kft. kötelezettségvállalási

6 6 nyilatkozata található, amely szerint a szervezet a pénzügyi-gazdasági követelményekhez biztosít erőforrást a 2006., és évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolókkal. Az ajánlat 259. oldalán található az építési ütemterv, erőforrás tervezés, alkalmazott módszerek leírása, ezt követi a 265. oldalon a műszaki és erőforrás ütemterv (grafikus változata). A 273. oldaltól található a csúszda épület erőforrás ütemterve. Az ajánlat 289. oldalán van az Organizációs terv leírása és ezt követik az organizációs helyszínrajzok. Ezek szerint a 10-es medence melletti terület és a Rekreációs Park átjárhatóságát, használhatóságát biztosítja. A kérelmező ajánlatában a csúszda építésének teljes befejezését április 15-re tervezi, a 10-es medence melletti területet építési munkaterületnek használja. A tárgyalásra december 01-én 11 órakor került sor elsőként a kérelmezővel. A jegyzőkönyv azt tartalmazza, hogy a végleges ajánlatot napján 9 óráig kell benyújtani, tartalmilag a felolvasólap kitöltésével. A ZÁÉV Zrt.-vel folytatott tárgyalásról készült jegyzőkönyv a fentiekkel azonos tartalmú, azonban tartalmaz egy mellékletet is, amely szinte valamennyi munkanemet érintően a kiadott műszaki megoldástól való kisebb-nagyobb eltérésekkel kapcsolatban felvetett kérdéseket és válaszokat tartalmazza. A végső ajánlatokat december 09. napján bontotta fel az ajánlatkérő, majd elbírálta az ajánlatokat. A szakértői összehasonlításban a 2. és 3. részszempontnál a ZÁÉV Zrt. ajánlatát értékelte jobbnak. A 3. részszempont, az organizációs terv célszerűsége, részletessége értékelése a következőket tartalmazta: Első fázisként a szakértő zsűri megállapította, hogy az organizációs terv tartalma kielégíti a dokumentációban előírtakat, így mindkét ajánlat érvényes. Második fázisként a szakértő zsűri elvégezte a tervek összehasonlítását a megadott részszempontok alapján. A FÉSZ organizációja nem tartalmazza a toronydaru hatósugarát, a ZÁÉV -é igen. Alkalmazkodás a fürdő által előírtakhoz: ZÁÉV: Az organizációs leírásban megfogalmazott beruházói igényeket maximálisan figyelembe vette, a 10-es medence melletti terület és a Rekreációs Park átjárhatóságát, használhatóságát biztosítja. FÉSZ: Annak ellenére, hogy a csúszda építésének teljes befejezését április 15-re tervezi, a 10-es medence melletti területet továbbra is építési munkaterületnek használja, a medencét, ezáltal körbezárja, megakadályozva a medence megfelelő használatát a medence és a Rekreációs Park vendégforgalmi kapcsolatát. Fenti lényeges tartalmi különbség miatt a szakmai zsűri a ZÁÉV organizációs tervét javasolta a legjobbnak (100 pont), a FÉSZ tervét a 2. helyezettnek (60 pont). Ajánlatkérő bizottsága, majd a döntésre jogosult elnök-vezérigazgató én meghozta az eljárást lezáró döntést, ennek alapján elkészült az összegezés. Ebben az

7 7 értékelési táblázat csak a pontszámokat tartalmazza, a 2. és 3. részszempontra vonatkozóan az ajánlat tartalmára semmi nem utal. A kérelmező által megajánlott vállalási ár Ft, a ZÁÉV Zrt. által megajánlott vállalási ár Ft volt. A versenyt a 2. és 3. részszempont döntötte el. Az eljárás nyertese a ZÁÉV Zrt. Az eredményhirdetés december 10-én volt, ahol az ajánlatkérő az összegezést átadta a jelenlévőknek, így a kérelmezőnek is. Az eredményhirdetési jegyzőkönyv tartalmazza, hogy a kérelmező betekintett a nyertes ajánlatába. A kérelmező december 15-én nyújtotta be a jogorvoslati kérelmét, melyet a tárgyaláson pontosított. Kérte, hogy a Döntőbizottság állapítsa meg a jogsértést, semmisítse meg az ajánlatkérőnek az eljárás során hozott és az eljárást lezáró döntését, alkalmazzon ideiglenes intézkedést, marasztalja a jogsértőt az igazgatási szolgáltatási díjban. Kérelmének indokolásául az első kérelmi elem tekintetében előadta, hogy az ajánlatkérő a december 1. napján megtartott tárgyaláson nem biztosította az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők, így a kérelmező számára, ezzel megsértette a Kbt. 1. (3) és 128. (2) bekezdését. A ZÁÉV Zrt-vel folytatott tárgyaláson ugyanis az ajánlatkérő az egyenértékű műszaki javaslatokról tárgyalt, míg ugyanezen tárgyban a kérelmezővel nem volt hajlandó tárgyalni. A tárgyalási nyilatkozatában előadta, hogy a ZÁÉV Zrt.-vel lezárult tárgyalást követően írták alá mindkét tárgyalási jegyzőkönyvet, megkapták a műszaki mellékletet. A tárgyaláson fölvetette, hogy különböző műszaki kérdésekről tárgyalni kívánna, az ajánlatkérő azonban azt a választ adta, hogy a Kbt. szabályai szerint az egyenértékűségre tekintettel lehet ajánlatot tenni, e tekintetben nem tartja szükségesnek a tárgyalást. Kérelmező ezt a választ elfogadta és ezért fejeződött be így a tárgyalás, ezt a jegyzőkönyvet aláírta. Nyilatkozott, hogy a megtekintette a ZÁÉV Zrt-vel folytatott tárgyaláson készült műszaki mellékletet, melynek alapján úgy ítélte meg, hogy nincs szüksége újabb tárgyalási fordulóra. A tárgyalást követően merült csak fel, hogy nem egyenlő elbánásban részesítette ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel. A második kérelmi elemében a kérelmező sérelmezte, hogy az ajánlatkérőnek a nyertes, ZÁÉV Zrt. ajánlatát érvénytelenné kellett volna nyilvánítani azon okból, hogy az erőforrást nyújtó szervezet által becsatolt mérlegek alapján nem felelt meg valamennyi alkalmassági feltételnek, ezzel az ajánlatkérő a Kbt. 81. (1) bekezdését és a 88. (1) bekezdés e) pontját sértette meg. Megítélése szerint tekintettel arra is, hogy a beszámolók alapján vizsgált kritériumok egy pénzügyi alkalmassági feltételt jelentettek, ennek úgy nem lehetett megfelelni, hogy részben az ajánlattevő, részben pedig az erőforrás szervezet mérlegét veszi figyelembe az ajánlatkérő, azaz egyes feltételek tekintetében az ajánlattevő, más pontokban pedig az erőforrás szervezet beszámolóját vizsgálja. Harmadik kérelmi elemében azt kifogásolta, hogy az ajánlatkérő két olyan értékelési részszempontot is alkalmazott. amelyeket a sorbarendezés módszerével értékelt, az összegezésben azonban nem indokolta meg, hogy e két részszempont szerinti értékelés

8 8 során milyen ajánlati elemek tették indokolttá a nyertes ajánlattevő előbbre sorolását. Az összegezésből a szakértői bírálat alapján rögzíteni kellett volna, hogy milyen szempontok szerint értékelte az ajánlatkérő kevésbé jónak az ajánlatát a másik ajánlathoz képest. Az iratbetekintés során sem az ajánlatkérő értékelését ismerhette meg, csak az ajánlatot nézhette meg, de ebből csak a saját következtetéseit tudta levonni. Megsértett jogszabályi rendelkezésként a Kbt. 81. (4) bekezdését jelölte meg. A második részszempont vitatására vonatkozó kérelmi elemét a kérelmező a szakmai értékelés megtekintését követően a jogorvoslati tárgyaláson visszavonta. A negyedik kérelmi eleme szerint az ajánlatkérő a 3. részszempont értékelése során nem megfelelően állapította meg a ZÁÉV Zrt. ajánlatának előnyösségét a kérelmező ajánlatával szemben. Az organizációs megoldással kapcsolatban a helyszíni bejárás során átadott ajánlatkérői igénynek (ápr. 15-ig visszaadott munkaterület) a nyertes ajánlat kevésbé felel meg, mert a felvonulási út visszaadása vagy nem lehetséges erre az időpontra, vagy a szállítási igények miatt az egyéb zöldterületeken fog történni az építkezéssel járó forgalom. Ez felveti az ajánlat érvénytelenségének kérdését is. Álláspontja szerint ezzel az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. (4) bekezdését, 81. (1) bekezdését és 88. (1) bekezdésének f) pontját. Előadta, hogy a nyertes ajánlat a kiegészítő tájékoztatásban foglalt előírásoknak nem felel meg. Az ajánlatban ugyanis nem tett eleget az ajánlatkérő előírásának, amely szerint az önálló építési terület megközelítésére az Európa út felől kialakított felvonulási útvonal használható fel, azonban gondoskodni kell arról, hogy a nyári vendégforgalmi időszakban a 10. sz. medence melletti terület is a vendégek részére átjárható legyen. Az ajánlat szerint ugyan a közlekedési út középső szakaszát a parttal együtt visszaadja április 15-től, ténylegesen azonban még ezen a területen építési forgalom fog zajlani, mivel a csúszdatorony csak szerkezetkész lesz erre az időre. Az ajánlatkérő december 9-i értékelésének megtekintését követően előadta, hogy vitatja az ajánlatkérőnek azt a megállapítását is, mely szerint annak ellenére, hogy a csúszda építésének teljes befejezését április 15-ére tervezi, a 10. sz. medence melletti területet körbezárja azáltal, hogy építési munkaterületnek is használja. A kérelmező álláspontja szerint a csúszda irányából lehet megközelíteni a 10. sz. medencét és ez is megfelel az ajánlatkérői előírásnak. Hivatkozott arra is, hogy tekintettel arra, hogy egyes szempontok alapján ugyan előnyösebb volt a ZÁÉV ajánlata, azonban más szempontok alapján, így arra tekintettel, hogy az ő ajánlata szerint a zöld területet korábban adja vissza véglegesen a csúszda környezetében, mint a ZÁÉV Rt., a két ajánlat között nem volt olyan, amely kifejezett előnyt tartalmazott volna, így az ajánlatkérő dokumentációban meghatározott módszertana szerint, amennyiben az egyik ajánlat egyfajta előnyt tartalmaz, a másik másfajta előnyt tartalmaz legfeljebb azonos értékelést eredményezhetett volna a jogszerű értékelés. Megítélése szerint ellentmondás van az ajánlatkérő nyilatkozatában, illetőleg értékelésében aszerint, hogy ugyanazt a körülményt, a részátadási határidőt, az ütemezésben előnynek minősíti, amit az organizációban hátránynak.

9 9 Álláspontja szerint a fürdő működésének zavarása erőteljesebben valósul meg a hosszabb építési munkákkal, mint az ő ajánlata szerint, ahol korábbi időpontban fejeződik be az építkezés. Ajánlatkérő érdemi észrevételében kérte a jogorvoslati kérelem elutasítását megalapozatlanság miatt. Közölte, hogy a jogorvoslati eljárásra tekintettel a szerződéskötést elhalasztotta. Az első kérelmi elem tekintetében arra hivatkozott, hogy a kérelmezővel került sor először a tárgyalásra. Akkor a kérelmező általánosságban feltett kérdése az volt, hogy van-e lehetőség a betervezett termékek és megoldások helyettesítésére. A válasz is általánosságban az volt, hogy a Kbt. szabályai megengedik az egyenértékűség bizonyításával. Konkrét kérdése nem volt a kérelmezőnek a műszaki tartalom vonatkozásában. A következő tárgyalás a ZÁÉV Zrt-vel folyt, aki tételesen ismertetett egy kidolgozott anyagot a műszaki tartalom változtatására. Ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban az ajánlatkérő megadta a válaszokat. A ZÁÉV Zrt. előbbiek figyelembe vételével állította össze végleges ajánlatát. Ajánlatkérő elkészítette a tárgyalások jegyzőkönyvét, amelyet az ajánlattevők megismertek. A ZÁÉV Zrt.-vel folytatott műszaki egyeztetésről a jegyzőkönyv melléklete adott tájékoztatásta kérelmező számára is. A végleges ajánlat benyújtására a i időpontban állapodtak meg. A kérelmező közölte, hogy a műszaki tartalommal összefüggésben nem szükséges újabb tárgyalás megtartása. Az ütemtervvel és az organizációval kapcsolatban nem merültek fel kérdések. Előbbiek szerint az ajánlatkérő az egyenlő bánásmód elvét betartotta. A második kérelmi elemre előadta, hogy a ZÁÉV Zrt. a pénzügyi, gazdasági alkalmasság igazolásához vont be erőforrás szervezetet, mert a mérlegadatai alapján a likviditási II. mutatója nem volt 1,1-nél nagyobb és a kötelezettségei aránya meghaladta a 0,6-ot. Az erőforrás szervezet nem ajánlattevő és nem is alvállalkozó és az alkalmasságát nem kell vizsgálni, csak a kizáró okokkal terheli kötelezettség. Az erőforrást nyújtó a évi mérlegadatok szerint biztosítja a hiányzó erőforrást a likviditás II. mutató és a kötelezettségek aránya vonatkozásában. Álláspontja szerint jogszerű döntést hozott, ugyanis az ajánlattevőnek és az erőforrást nyújtó szervezetnek együttesen vizsgálhatóak a pénzügyi alkalmasság tekintetében benyújtott beszámolóit. Megvizsgálta először az ajánlattevőnek mindhárom évre benyújtott mérlegét az alkalmassági követelmények tekintetében. Azt állapította meg, hogy az ajánlattevő alkalmassága a három mérleg tekintetében az összes minimumkövetelményt figyelembe véve két tényező miatt nem lenne megállapítható. Az ajánlat 101. oldalán található 2007-es mérlegnek a likviditás 2 és a kötelezettségvállalás sorai nem feleltek meg a minimumkövetelményeknek, ezért ajánlatkérő úgy ítélte meg, hogy nyilvánvalóan ezen két követelmény tekintetében kívánta bevonni a ZÁÉV Zrt. az erőforrás szervezetet. Ezért az erőforrás szervezetnek mindössze ezt a két pénzügyi mutatóját vizsgálta meg a becsatolt mérlegek alapján. A likviditás 2 mutatót maga a mérleg számszerűen nem tartalmazta, így azt az ajánlatkérő a vizsgálat során számítással állapította meg oly módon, hogy a forgóeszköz ,- Ft összegét a kötelezettség ,- Ft összegével elosztotta. Az eredmény 8,64 lett, ami nagyobb az elvárt 1,1-nél, tehát a megfelelőség

10 10 megállapítható volt. Ugyanígy járt el a kötelezettségek arányánál, ahol fordítva végezte el az osztást és 0,115 volt az eredmény, amely kisebb mint az előírt 0,6, azaz a követelménynek eleget tett. Így megállapította, hogy valamennyi alkalmassági minimum követelménynek együttesen megfelel az ajánlattevő és az erőforrás szervezet. Nyilatkozott, hogy a vizsgálatot nem rögzítette a közbeszerzési eljárás iratai között. A harmadik kérelmi elem vonatkozásában előadta, hogy a kérelmezőnek az eredményhirdetést követően volt alkalma megismerni a nyertes ajánlat előnyeit az iratbetekintés során. Álláspontja szerint a Kbt. által előírtaknak eleget tett az összegezés tartalma tekintetében, a részszempontok értékelésének indokolását részben megfelelően tartalmazza az összegezés. A negyedik kérelmi elem tekintetében arra hivatkozott, hogy az ütemezés értékelése több szempontból állt. A ZÁÉV Zrt. ütemterve részletességének előnyösségét a kérelmező sem vitatja. Az ütemezés alkalmazkodása a fürdő működéséhez a kérelmező ajánlatában volt jobb. Az ütemezés célszerűségét illetően az ajánlatkérő nem tudott különbséget tenni a két ajánlat között. Az erőforrásterv megalapozottsága tekintetében a ZÁÉV Zrt. ajánlata sokkal kedvezőbb volt, minden tevékenység részletesebben, ellenőrizhetőbben mutatta be a folyamatokat és a megvalósítás erőforrásigényét. Az erőforrás terv mint ahogy az ütemterv - részletessége is sokkal kedvezőbb volt a ZÁÉV Zrt.-nél. Az öt szempontból tehát 3 esetében a ZÁÉV Zrt. tette a kedvezőbb ajánlatot erre a részszempontra, ez tükröződik az értékelésben. Előadta azt is, hogy a ZÁÉV Zrt. ajánlata nem volt érvénytelen a kérelmező által sérelmezett okból, ugyanis valamennyi előírásnak eleget tett. Az az előírás, hogy az Európa út felől kialakított felvonulási útvonal használható fel, azt jelenti, hogy nem a gyógyfürdőnek a másik, nyári bejárata felől legyen a megközelítés, hanem valamilyen módon az Európa út felől. A ZÁÉV Zrt. ajánlata két irányból használja ugyanazt a bekötő utat, amit a kérelmező csak északi irányból használ. Ajánlatkérő álláspontja szerint megfelelő ez a ZÁÉV Zrt. ajánlata is. Arra is hivatkozott, hogy nem kérte az ajánlattevőktől, hogy a csúszda április 15-ig kész legyen. Megítélése az volt egyfelől, hogy egy kevésbé intenzív munka kevésbé zavarja fürdő működését, mint egy nagyobb ütemben folyó gyorsabb építkezés. Műszakilag és technológiailag sem látta elegendőnek az április 15-ig rendelkezésre álló időt a téli időre is tekintettel a teljes befejezés tekintetében, ezért nem minősítette, értékelte ezt az ajánlatot előnyösebbnek mint a másik ajánlatot. Hivatkozott arra, hogy a téli időszakban is működik a 10. sz. medence, a kérelmező ajánlata szerint pedig a medencét körbe fogja zárni, ezzel akadályozza a medence megfelelő használatát. Megítélése szerint a kérelmező nyilatkozatában keverednek az organizációra vonatkozó részszempontra és az ütemezésre vonatkozó részszempont tekintetében az érvek. A Döntőbizottság az alábbiakban részletezett indokok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem részben megalapozott.

11 11 A Döntőbizottság a Kbt ában meghatározott hatáskörében először azt a kérelmi elemet vizsgálta, mely szerint az ajánlatkérő a tárgyalások során nem biztosított egyenlő bánásmódot az ajánlattevők részére. Az ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti, a közösségi értékhatárokat elérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított. A Kbt (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélkül induló (a továbbiakban: hirdetmény nélküli) tárgyalásos eljárást akkor alkalmazhat a 124. (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetben, ha a tárgyalásra a nyílt, a meghívásos eljárás vagy a versenypárbeszéd (1) bekezdésének a)-e) pontja alapján nem érintett - összes ajánlattevőjét meghívja. A Kbt (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek a tárgyalások során is biztosítania kell az egyenlő bánásmódot az ajánlattevők számára, így különösen az ajánlatkérő által adott bármilyen tájékoztatást az összes ajánlattevőnek meg kell adni. Kérelmező azt sérelmezte, hogy az ajánlatkérő a tárgyaláson megsértette a Kbt-nek az egyenlő bánásmód biztosítására vonatkozó rendelkezését. Arra hivatkozott, hogy az míg a ZÁÉV Zrt.-vel az ajánlatkérő részletes tárgyalásba bocsátkozott a műszaki tartalom tekintetében és a kérdéseire választ adott, ugyanakkor a kérelmezővel megtartott tárgyalás során erre nem adott lehetőséget. A Döntőbizottság a tárgyalási jegyzőkönyvek és a felek nyilatkozatai alapján azt állapította meg, hogy a kérelmező az egyenértékű termékkel való ajánlattétel tekintetében feltett kérdésére az ajánlatkérő jogszerű választ adott, amikor azt közölte, hogy van lehetőség az egyenértékű termék megajánlására. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő ezen válasza a kérelmező által feltett általános jellegű kérdésre adott általános válasz volt. A ZÁÉV Zrt.-a tárgyalásra konkrét kérdésekkel érkezett, amelyekre az ajánlatkérő konkrét választ adott. Azzal, hogy a kérelmezőnek második tárgyalási forduló megtartásának a lehetőségét felvetette, amellyel a kérelmező nem élt, valamint azzal, hogy a ZÁÉV Zrt.-vel lefolytatott tárgyaláson keletkezett műszaki mellékletet átadta, eleget tett az egyenlő bánásmód biztosítására vonatkozó törvényi kötelezettségének, ezért a Döntőbizottság a kérelmi elemet alaptalanság miatt elutasította. A második kérelmi elemében a kérelmező annak a megállapítását kérte, hogy a ZÁÉV Zrt. ajánlata érvénytelen volt, mivel nem teljesítette a pénzügyi gazdasági alkalmasság valamennyi, az ajánlatkérő által előírt követelményét. A ZÁÉV Zrt. erőforrás szervezettel (OWN Kft.) kívánt megfelelni a mérlegekkel kapcsolatos követelményeknek, amelyek a következők voltak: - Mérleg szerinti eredménye 2006., és évek egyikében sem negatív, és ezen évek egyikben sem kevesebb a saját tőkéje, mint a jegyzett tőkéje, - Saját tőke összege minimum 400 millió Ft, és évek között évenkénti növekedést mutasson,

12 12 - Likviditás I. (: 2006, 2007, évi mutató minimum 1,1, - Likviditás II.: 2006, 2007, évek mindegyikében nagyobb, mint 1,1, - Kötelezettségek aránya: 2006, 2007, évek mindegyikében maximum 0,6. Az ajánlatkérő úgy vizsgálta a pénzügyi gazdasági alkalmasságot, hogy a mérlegekhez kapcsolódó minimumfeltételeken belül a ZÁÉV Zrt. és az OWN Kft. mérlegeit tetszés szerint vette figyelembe. Nyilatkozata szerint a évi mérleget kellett csak az erőforrás szervezet részéről figyelembe vennie, azt is csak a Likviditás II. és a kötelezettségek aránya tekintetében. Az ajánlatban csatolásra került a nyilatkozat a többségi befolyásról, valamint az OWN Kft., mint erőforrást biztosító szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozata, mely azt tartalmazta, hogy a pénzügyi-gazdasági követelményekhez biztosítja a 2006., és évi számviteli jogszabályok szerinti beszámolóit. A fenti követelmények vonatkozásában a ZÁÉV Zrt. és az OWN Kft az alábbi adatokat igazolta: ZÁÉV Zrt OWN Kft eredmény pozitív pozitív pozitív negatív negatív negatív saját/jegyzett tőke 1-nél nagyobb 1-nél nagyobb 1-nél nagyobb 1-nél nagyobb 1-nél nagyobb 1-nél nagyobb saját tőke m Ft 125 m Ft 124 m Ft mft mft mft növekedés nőtt nőtt csökkent csökkent likviditás I. 1,4 1,3 1,6 likviditás II. 1,2 1,1 1,4 8,64 kötelezettségek aránya 57,4 65,4 50 0,115 Az OWN Kft. vonatkozásában az ajánlatkérő számítással állapította meg a mutatókat. A Kbt a úgy rendelkezik, hogy a tárgyalásos eljárásra a nyílt eljárás szabályait, illetőleg a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás esetében a két szakaszból álló eljárás szabályait is - a 6. cím rendelkezései szerinti eltérésekkel - kell megfelelően alkalmazni. A Kbt. 65. (3) bekezdése szerint az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmasság igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására is támaszkodhat. Ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 81. (2) bekezdése szerint az ajánlati felhívásban előírtaknak megfelelően kell megítélni az ajánlattevő, valamint - ha ezt az ajánlatkérő előírta - a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítésére való alkalmasságát vagy alkalmatlanságát. Ennek során az

13 13 igazolások eredetiségét, illetőleg a hiteles másolatok megfelelőségét is ellenőrizni lehet. A (3) bekezdés szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő, illetőleg a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladóan igénybe vett alvállalkozója nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő jogsértően döntött a ZÁÉV Zrt. alkalmassága vonatkozásában. Ajánlatkérő a több mint egymilliárd forint becsült értékű építési beruházásra tekintettel a gazdasági, pénzügyi alkalmasságra vonatkozó követelményrendszerét úgy határozta meg, hogy több pontban kívánta vizsgálni az alkalmasságot. Az A) pontban a bankszámlán a sorbanállást, és a likvid pénzeszközöket. A B) pontban a mérleg alapján az eredményt, a saját tőkét, a likvidás I. és II. sort, valamint a kötelezettségek arányát. A C) pontban a belföldi értékesítés nettó árbevételét, a D) pontban pedig a felelősségbiztosítást. Az ajánlatkérői előírások alapján csak a valamennyi feltételnek megfelelő ajánlattevő minősül alkalmasnak. A Döntőbizottság álláspontja szerint fent ismertetett, a gazdasági- pénzügyi alkalmasságra vonatkozó előírásokat együttesen, összefüggésükben kell megvizsgálni, mivel az ajánlattevők megítéléséhez, tevékenységük értékeléséhez az ajánlatkérő valamennyi alkalmassági minimumkövetelmény együttes meglétét szabta feltételként, azaz olyan ajánlattevőt ítélt csak alkalmasnak a szerződés teljesítésére pénzügyi és gazdasági szempontból, amely a fenti, összetett követelményrendszer szerint megvizsgálva elégíti ki az elvárásokat. Az ajánlattevők megítéléséhez és tevékenysége értékeléséhez a B) pontban a 2006., és évi mérlegeket is több pontban kívánta elemezni, azaz az ajánlatkérő ebben a pontban a mérlegek több elemét összefüggésében kívánta vizsgálni, a mutatókat a vagyoni és pénzügyi helyzet szempontjából a tőkeerősség, stabilitás vonatkozásában, a finanszírozás szempontjából kívánta figyelembe venni. A Döntőbizottság rámutat, hogy a likviditási mutatók a pénzügyi helyzet mutatószámokkal történő elemzésének eszközei. A rövid távú likviditásra vonatkozik a likviditás I. és II. mutató, mely a likviditási helyzet értékelését teszi lehetővé a likvid eszközöknek és a rövid lejáratú (egy éven belül esedékessé váló) kötelezettségeknek az összehasonlításával. A kötelezettségek aránya vonatkozásában tett előírás alapján pedig az mutatható ki, hogy a kötelezettség alacsonyabb arányára tekintettel az ajánlattevő a fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez valószínűsíthetően nem szorul rá az építési beruházás teljesítéséhez szükséges eszközeinek értékesítésére. A ZÁÉV Zrt. ajánlattevő azonban nem felelt meg valamennyi követelménynek, így a csatolt beszámolói alapján a B) pont szerint az alkalmassága nem volt megállapítható. Az OWN Kft., melyet a pénzügyi alkalmasság igazolására erőforrást biztosító

14 14 szervezetként vont be az ajánlattevő, a kötelezettségvállaló nyilatkozatban a 2006., és évi pénzügyi beszámolókat jelölte meg. Ezek vizsgálata azonban szintén azt az eredményt hozta, hogy a benyújtott beszámolók adatai alapján a pénzügyi gazdasági alkalmasság szintén nem volt megállapítható. A Döntőbizottság álláspontja az, hogy különös tekintettel arra is, hogy az OWN Kft. a kötelezettségvállaló nyilatkozatában a teljes B) pont szerinti megfelelést jelölte meg nem volt az ajánlatkérőnek jogszerű lehetősége arra, hogy a B) pontban, 3 év vonatkozásában hét pontban meghatározott követelményeket úgy vizsgálja, hogy két év vonatkozásában az ajánlattevő mérleg adatait vegye figyelembe, a harmadik év tekintetében pedig öt követelmény tekintetében az ajánlattevő, két követelmény tekintetében pedig az erőforrás szervezet mérleg adatait vegye figyelembe. A Döntőbizottság álláspontja szerint ilyen módon az alkalmasság nem állapítható meg. Az erőforrás szervezet szerepe ugyanis az, hogy az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások vonatkozásában támaszkodik a kötelezettséget vállaló szervezetre, azaz jelen esetben a pénzügyi teljesítőképességet biztosítja. Ebből azonban az következik, hogy a pénzügyi alkalmassági feltételek B) pontja tekintetében, annak valamennyi előírása vonatkozásában az alkalmasságnak fenn kell állnia. Az OWN Kft. benyújtott mérlegei alapján azonban az állapítható meg, hogy az erőforrás szervezet az alkalmassági minimumkövetelményeket még kevésbé teljesíti, mint az ajánlattevő, aki egy év két adata vonatkozásában nem felel meg, míg az erőforrásként igénybe venni kívánt szervezet alig néhány feltételnek tesz eleget. A Döntőbizottság álláspontja az, hogy a B) pont szerinti alkalmasság igazolását vagy az ajánlattevőnek, vagy az erőforrást nyújtó szervezetnek önállóan kellett volna teljesítenie az alkalmasság megállapításához. Fentiek alapján a Döntőbizottság a kérelmi elemnek helyt adott és megállapította, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés e) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (2) bekezdését, ezért az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését megsemmisítette. (A Döntőbizottság az eljárás esetleges folytatása vonatkozásában megjegyzi, hogy a Kbt. IV. fejezete szerinti eljárásban a Kbt. 92/A -át alkalmazni kell.) A kérelmező kifogásolta azt is, hogy az ajánlatkérő által elkészített összegezés nem tesz eleget a jogszabályi követelményeknek az indokolás vonatkozásában. A Döntőbizottság megállapította, hogy az összegezés nem tartalmazza, hogy az ajánlatkérő milyen indokokkal értékelte kedvezőbbnek a ZÁÉV Zrt. ajánlatát a 2. és 3. értékelési részszempont esetében a kérelmezői ajánlatnál. A Kbt ) bekezdése szerint az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásának befejezésekor külön jogszabályban meghatározott minta szerint írásbeli összegezést köteles készíteni az ajánlatokról. A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények, a bírálati összegezések és az éves statisztikai összegezések mintáiról szóló 5/2009. ( ) IRM rendelet 10. (1) bekezdése szerint az ajánlatok elbírálására vonatkozó írásbeli összegezés mintáját [Kbt. 93. (2) bekezdése, 136/C. (5) bekezdése, 250. (3) bekezdés h) pontja, valamint a Kbt (2) bekezdés i) pontja] a 7. melléklet tartalmazza.

15 15 A 7. melléklet rendelkezik az összegezés elkészítéséről. A 6. pont b) pontja szerint az összegezésnek az a) pont szerinti ajánlatok értékelését a rendeletben megadott táblázatba foglalva kell tartalmaznia. A 8. pont a) pontban az eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai kell szerepeljenek az összegezésben. A b) pontban a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai. Az összegezésnek tehát valamennyi bírálati szempont tekintetében indoklást kell tartalmaznia, amely alapján az eljárás résztvevői az ajánlatkérő döntését, annak hátterét megismerhetik. Ezt nem helyettesíti az, ha a nyertes ajánlatba betekintést biztosít az ajánlatkérő. Fentiek alapján a Döntőbizottság a kérelmi elemnek helyt adott és megállapította, hogy figyelemmel arra, hogy az összegezés a részszempontok értékelésének indokát nem tartalmazta, az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 93. (2) bekezdésére tekintettel az 5/2009. (III.31.) IRM rendelet 10. (1) bekezdéséhez kapcsolódó 7. sz. melléklet 6. b) pontját. A kérelmező jogorvoslati kérelmében a 2. és a 3. részszempont értékelését is vitatta, valamint ezekkel összefüggésben is kérte a nyertes ajánlat érvénytelenségének megállapítását a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján. A Döntőbizottság megjegyzi, hogy egy érvénytelenségi ok már megalapozza az ajánlat érvénytelenségét és az érvénytelen ajánlat az értékelésbe nem vonható be. A kérelmező a jogorvoslati tárgyaláson csak a 3. bírálati részszempontra vonatkozó kérelmi elemet és a nyertes ajánlatnak a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja szerinti érvénytelenségére vonatkozó kérelmét tartotta fenn. A Döntőbizottság álláspontja szerint a ZÁÉV Zrt. ajánlata nem volt érvénytelen a kérelmező által megjelölt okból, mivel eleget tett az ajánlatkérő azon előírásának, hogy az építési terület megközelítésére az Európa út felől kialakított felvonulási útvonal használható fel. Az ajánlatban csatolt organizációs terv alapján megállapítható, hogy a ZÁÉV Zrt. két irányból használja ugyanazt a bekötő utat, amit a kérelmező csak északi irányból használ. Az előírás pedig az volt, hogy az Európa út felől kialakított felvonulási útvonal használható fel, így ne a gyógyfürdőnek a másik, a nyári bejárata felől legyen a megközelítés, hanem valamilyen módon az Európa út felől. Ennek az előírásnak a nyertes ajánlat megfelelt. A Döntőbizottság álláspontja szerint alaptalanul hivatkozott a kérelmező arra is, hogy az ajánlatkérő nem a dokumentációban meghatározottak szerint értékelte az ajánlatokat a harmadik részszempont tekintetében. Az ajánlatkérő a dokumentációban közölte azt, hogy melyek azok a főbb jellemzők, amelyek mentén az ajánlatokat össze fogja hasonlítani.

16 16 Itt rögzítette azt, hogy a vállalt organizációs megoldásokat abból a szempontból fogja értékelni, hogy miként illeszkedik a fürdő általános működési rendjéhez. A sorba állítás elsősorban a fürdő működési rendjéhez minél pontosabb illeszkedés, illetve a folyamatos üzem zavarásának elkerülésére tett intézkedések számának és hasznosságának függvényében fog történni. A helyszíni organizáció kapcsán az építési helyszín elrendezésének célszerűségével és a fürdő üzemének minél kisebb zavarásával kapcsolatban tett vállalások kerülnek értékelésre. A Döntőbizottság álláspontja szerint az értékelés során az ajánlatkérő az ajánlatból helyesen állapította meg azt, hogy a ZÁÉV Zrt. az organizációs leírásban megfogalmazott beruházói igényeket maximálisan figyelembe vette, a 10-es medence melletti terület és a Rekreációs Park átjárhatóságát, használhatóságát biztosította. Ugyanakkor a kérelmező annak ellenére, hogy a csúszda építésének teljes befejezését április 15-re tervezi, a 10-es medence melletti területet továbbra is építési munkaterületnek használja, a medencét, ezáltal körbezárja, megakadályozva a medence megfelelő használatát a medence és a Rekreációs Park közvetlen vendégforgalmi kapcsolatát. A Döntőbizottság nem fogadta el a kérelmezőnek azt az álláspontját, hogy az általa biztosított előny legalábbis egyenlő súlyú volt a ZÁÉV Zrt. által biztosított előnyhöz képest és így nem állt fenn a nyertes javára kifejezett előny. Az ajánlatkérő ugyanis nem kérte azt, hogy a csúszda április 15-ig elkészüljön, így ez számára nem jelentett kifejezett előnyt. Mivel a 10. sz. medence a téli időszakban is működik számára annak volt jelentősége, hogy ennek megfelelő legyen a megközelíthetősége és az építkezés minél kevésbé akadályozza a fürdővendégeket. A kérelmező ajánlata szerint pedig a medencét körbe fogja zárni, ezzel akadályozza a medence megfelelő használatát. A park megközelítése a kérelmező ajánlata alapján csak kerülő úton történhet, amely nem az ajánlatkérő elsődleges igényének megfelelő megoldás. A Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a fenti indokok alapján a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján állapította meg a rendelkező részben meghatározott jogsértéseket, és alkalmazta a (3) bekezdés b), e) pontja szerinti jogkövetkezményeket. A megalapozatlan kérelmi elem elutasításáról a Kbt (2) bekezdésének a) pontja szerint határozott. A Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint, amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg, megsemmisítheti az ajánlatkérőnek a közbeszerzési eljárás folyamán hozott vagy azt lezáró döntését, ha e döntés alapján a szerződést még nem kötötték meg. A Kbt (3) bekezdés b) pontja szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett megsemmisítette az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. A Kbt (3) bekezdés e) pontja szerint amennyiben a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki kivéve a 306/A. (2) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén az e törvény szabályait

17 17 megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. A Kbt (2) bekezdése szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetőleg a bírság összegének megállapításában az eset összes körülményét így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A Döntőbizottság a körülmények mérlegelése alapján indokoltnak ítélte a bírság alkalmazását. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő súlyos jogsértést követett el azzal, hogy az eljárás nyerteseként érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevőt hirdetett ki. A Döntőbizottság a bírság összegének meghatározása során a fentieken kívül - figyelembe vette a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát, és értékét, azt, hogy az ajánlatkérő az eljárása során több jogsértést követett el, melyek között a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre is befolyást gyakorló jogsértés is volt. E szempontokat összességében mérlegelve a rendelkező részben megállapított összegű bírságot tartotta indokoltnak. A Döntőbizottság a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján úgy ítélte meg, hogy nem vonható le megalapozott következtetés a megállapított jogsértésért felelős személyre, így személyi bírságot nem szabott ki. A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés g) pontja és a 341. (4) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről. A bírósági jogorvoslatot a Kbt (1) bekezdése biztosítja. Budapest, január 14. Dr. Telek Katalin sk. közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Kalmárné Diósy Ildikó sk. közbeszerzési biztos Tóth Zoltánné Dr. Bátorligeti Márta sk. közbeszerzési biztos Kapják: 1) Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipari park krt. 13.) 2) Büki Gyógyfürdő Zrt. (9704 Bükfürdő, Termál krt. 2.) 3) Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u ) 4) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út ) 5) Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt.85.) 6) Irattár

18 18

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesekt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím:dontobizottsag @ kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 848/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.834/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 024 Budapest, Margit krt. 85. 525 Pf.: 66. Tel.: 06-/336-7776, fax: 06-/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.355/0/20. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.54 / 17 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.539/14 /2010.

Részletesebben

HATÁROZAT-ot. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.

HATÁROZAT-ot. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.718/10

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.9/10

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.601 /14/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.117/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.819/11 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Szerződésszám: 1-92682^2013 amely létrejött egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata székhelye: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. adószáma: 15735777-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi Ikt.sz.:D.617/16/2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szent Margit Rendelőintézet villamos felújítás kivitelezése 2011. szeptember Az ajánlati dokumentáció tartalma:

Részletesebben

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:128805-2010:text:hu:html HU-Budapest: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 86-128805 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1830-2012:text:hu:html HU-Budapest: Száloptikai kábelek adatátviteli célra 2012/S 1-001830 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a képviselő-testülethez. Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról MÁTÉSZALKA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Mátészalka, Hősök tere 9. Tel.: 44/501-358; Fax.: 44/501-360 E-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 486-5/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testülethez Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.251/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.2 /21 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141530-2010:text:hu:html HU-Szombathely: Lakóházak építése 2010/S 94-141530 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.22 /7 /2010 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont

Kbt. 22. (1) bekezdés d) pont Európai Uniós közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (23. ) (3) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő hiánypótlást kezdeményezi;

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail); KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7300 KOMLÓ, VÁROSHÁZ TÉR 3. Telefon: +36-72/584-000 Fax: +36-73/584-008 E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.151/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 11.-én 11.30 tartott rendkívüli ülésén. Határozat száma Tárgya 137 /2011.(VII.11) Műszaki ellenőrzésre történő

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás

03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás 03/03/2009 S42 Európai Közösségek Építési beruházásra irányuló szerződések Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Barcs: Magasépítési munka 2009/S 42-060931 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.451/19/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.564/18 /2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

HU-Szekszárd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2011/S 200-325620. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szekszárd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2011/S 200-325620. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325620-2011:text:hu:html HU-Szekszárd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2011/S 200-325620 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Villamos energia beszerzés a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Ajánlatkérő neve: Baranya Megyei Önkormányzat Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Telefon: 72/500-400 Fax: 72/500-469 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2 Ajánlatkérő: Baranya Megyei Önkormányzat 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. Közbeszerzés tárgya: A Baranya Megyei Önkormányzat számára bankszámlavezetés és folyószámlahitel biztosításával

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

Postai irányítószám: 1041

Postai irányítószám: 1041 EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában.

b) MÁV-START Zrt. pályázati szándékának kinyilvánítása esetén közreműködés a pályázat megírásában. 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: Beszerzési és Gazdálkodási Szervezet 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.435/6/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Sopron: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 65-097757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Sopron: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 65-097757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:97757-2010:text:hu:html HU-Sopron: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások 2010/S 65-097757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Integrált távközlési szolgáltatások 2009/S 110-159332 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Nemzeti Információs

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:93615-2010:text:hu:html HU-Budapest: Közút építése 2010/S 63-093615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési útmutató 1. segédlet. A Közbeszerzési Hatóság által kidolgozott minta eljárásrend a Kbt. 123. -ának alkalmazásához.

Közbeszerzési útmutató 1. segédlet. A Közbeszerzési Hatóság által kidolgozott minta eljárásrend a Kbt. 123. -ának alkalmazásához. Közbeszerzési útmutató 1. segédlet A Közbeszerzési Hatóság által kidolgozott minta eljárásrend a Kbt. 123. -ának alkalmazásához. Tartalom A Közbeszerzési Hatóság által kidolgozott minta eljárásrend a Kbt.

Részletesebben

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

H A T Á R O Z A T - ot.

H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.93/23 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Szennyvíztisztításának

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) közzétételt Kbt. 22. (1) bekezdés b) pontja Harmadik rész, VI. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK)

AJÁNLATI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség 9021 Gyõr, Szent István út 6. Sorszám: 3 Utalványok szállítása a Gyõr-Moson-Sopron Megyei Fõügyészség és az alá rendelt ügyészségek részére Ajánlattételi dokumentáció

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben