A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt Pf.: 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D. 825/ 17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T-ot: A Döntőbizottság a Pensió 17 Vendéglátó Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 1-5., a továbbiakban kérelmező) által Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata (1184 Budapest, Üllői út 400., a továbbiakban: ajánlatkérő) Budapest, XVIII. kerület fenntartásában működő óvodák, általános- és középiskolák, valamint szociális intézmények közétkeztetési feladatainak ellátása tárgyú közbeszerzési eljárása ellen benyújtott jogorvoslati kérelmének helyt ad és megállapítja, hogy ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 250. (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó 88. (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését és 91. (1) bekezdését. A Döntőbizottság ezért megsemmisíti az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. A Döntőbizottság ajánlatkérőt ,- Ft (azaz hárommillió forint) bírsággal sújtja. Az ajánlatkérőnek a bírság összegét a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a Közbeszerzések Tanácsának a Magyar Államkincstárnál vezetett MNB számú számlájára kell befizetnie készpénzátutalással vagy átutalási megbízással. A Döntőbizottság kötelezi az ajánlatkérőt, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a kérelmező részére ,- Ft (azaz százötvenezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat. Ezt meghaladóan a felek maguk viselik az eljárás során felmerült költségeiket. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat bírósági felülvizsgálatát annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz

2 2 címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás, valamint a jogorvoslati eljárás iratai, és a felek nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg: Ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott szolgáltatás tárgyában a Kbt. 21/A. alkalmazása folytán a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű - tárgyalásos - közbeszerzési eljárást folytatott le. Az eljárást megindító ajánlattételi felhívás én KÉ-3166/2010. számon jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. A hirdetmény án került feladásra, ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás becsült értékét ,- Ft-ban határozta meg. Ajánlatkérő a felhívás II.2.1) pontjában meghatározta a közbeszerzés teljes mennyiségét a következők szerint: Budapest, XVIII. kerület fenntartásában működő óvodák, általános- és középiskolák, valamint szociális intézmények közétkeztetési feladatainak ellátása a dokumentációban részletezettek szerint. Az intézményekben éves szinten az adagszámok az alábbiak szerint alakulnak: Óvoda Tízórai: adag + 30 % Ebéd: adag + 30 % Uzsonna: adag + 30 % Általános iskola alsó tagozat Tízórai: adag + 30 % Ebéd: adag + 30 % Uzsonna: adag + 30 % Általános iskola felső tagozat Tízórai: adag + 30 % Ebéd: adag + 30 % Uzsonna: adag + 30 % Középiskolák és gimnáziumok Ebéd: adag + 30 % Nyári napközis tábor Tízórai: adag + 30 % Ebéd: adag + 30 % Uzsonna: adag + 30 % Szociális intézmények Ebéd: adag + 30 % A szociális intézmények esetében a mennyiségek május 1-től 400 adag/nappal csökken, május 11-től pedig teljesen elhagyásra kerül.

3 3 Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt, illetve alternatív ajánlat tételét nem tette lehetővé. A szerződés időtartamként ajánlatkérő 60 hónapot jelölt meg. A felhívás III.1.4) pontjában a következő, a szerződés teljesítésére irányadó egyéb különleges feltételeket jelölte meg: 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 80/1999 (XII.28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és forgalmazás feltételeiről hatályban lévő rendelkezései 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről 9/1985 (X.23.) EüM-BkM együttes rendelet az étkeztetéssel kapcsolatos közegészségügyi szabályokról. Az ajánlattételi felhívás IV.2.1.) pontja szerint a bírálat az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásával történik a következő részszempontok és súlyszámok alapján: Részszempont Súlyszám 1. Ajánlati ár (Ft) Lemondási idő szükséglete (óra) Befejező konyhák bérleti díja (Ft/hó) 5 4. Mennyiségi kifogás eseten a pótlás időtartama (óra) 5 Ajánlatkérő rögzítette a felhívásban az eljárási határidőket: az ajánlattételi határidőt napjában, az eredményhirdetés tervezett időpontját a végső ajánlat beérkezését követő 10. napban, a szerződéskötés tervezett időpontját az összegezés megküldését követő 20. napban jelölte meg. Ajánlatkérő dokumentációt is készített, mely tartalmazta az ajánlattevőknek szóló információkat, feladatleírást, szerződéstervezetet, valamint iratmintákat. A dokumentáció III. Műszaki leírás, feladatleírás fejezete részletesen ismertette a beszerzés tárgyát, illetve intézménytípusonként az elvégzendő feladatokat. Az óvodák közétkeztetési feladatai körében ajánlatkérő többek között az alábbiakat rögzítette: 1.3 Az ajánlathoz kérjük csatolni:

4 4-20 egymást követő élelmezési napra vonatkozóan (4 hét) téli-tavaszi időszakot reprezentáló napi 3-szori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosító mintaétlapot, - a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat, - az étlapok által biztosított napi energia és tápanyag-beviteli számításokat és összehasonlításokat 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "A" táblázata szerinti tápanyagokra, - az 1 főre, 20 napra (2 x 10 napos megbontásban) vonatkozó élelmiszerfelhasználási kimutatásokat és összehasonlításokat, a 67/2007. (VII.10.) GKM- EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "C" táblázatában megnevezett élelmiszerekre, - 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet alapján meglévő anyagkiszabatot alapul véve, valamint az ajánlattevő beszerzési egységárai alapján kalkulált nyersanyagnorma értéket tételesen igazolni szükséges (anyag kiszabat x egységár = nyersanyagnorma ). A mintaétlapok nem képezik az elbírálás alapját, azonban ajánlatkérő ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e. Az általános iskolák, középiskolák és gimnáziumok közétkeztetési feladatai körében ajánlatkérő rögzítette, hogy az ajánlathoz a következőket kéri csatolni: - 20 egymást követő élelmezési napra vonatkozóan (4 hét) téli-tavaszi időszakot reprezentáló napi 3-szori étkezést (tízórai, ebéd, uzsonna) biztosító mintaétlapot, - a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat, - az étlapok által biztosított napi energia és tápanyag-beviteli számításokat és összehasonlításokat 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "A" táblázata szerinti tápanyagokra, - az 1 főre, 20 napra (2 x 10 napos megbontásban) vonatkozó élelmiszerfelhasználási kimutatásokat és összehasonlításokat, a 67/2007. (VII.10.) GKM- EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "C" táblázatában megnevezett élelmiszerekre, - 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet alapján meglévő anyagkiszabatot alapul véve, valamint az ajánlattevő beszerzési egységárai alapján kalkulált nyersanyagnorma értéket tételesen igazolni szükséges (anyag kiszabat x egységár = nyersanyagnorma ). A mintaétlapok nem képezik az elbírálás alapját, azonban ajánlatkérő ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e. Középiskolák és a gimnáziumok (azonos korosztály) esetében ajánlatkérő kérte, hogy az ajánlathoz csatolásra kerüljön: - 20 egymást követő élelmezési napra vonatkozóan (4 hét) téli-tavaszi időszakot reprezentáló napi egyszeri étkezést (csak ebéd) biztosító mintaétlapot, - a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat,

5 5 - az étlapok által biztosított napi energia és tápanyag-beviteli számításokat és összehasonlításokat 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "A" táblázata szerinti tápanyagokra, - az l főre, 20 napra (2 x 10 napos megbontásban) vonatkozó élelmiszerfelhasználási kimutatásokat és összehasonlításokat, a 67/2007. (VII.l0.) GKM- EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "D" táblázatában megnevezett élelmiszerekre, - 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet alapján, meglévő anyagkiszabatot alapul véve, valamint az ajánlattevő beszerzési egységárai alapján kalkulált nyersanyagnorma értéket tételesen igazolni szükséges (anyagkiszabat x egységár = nyersanyagnorma ). A mintaétlapok nem képezik az elbírálás alapját, azonban ajánlatkérő ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e. A szociális intézmények közétkeztetési feladatai körében ajánlatkérő előírta a következők ajánlathoz történő csatolását: - 60 év feletti korosztály részére, 10 egymást követő élelmezési napra vonatkozóan téli-tavaszi időszakot reprezentáló napi egyszeri étkezést (csak ebéd) biztosító mintaétlapot - a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat, - az étlapok által biztosított napi energia és tápanyag-beviteli számításokat és összehasonlításokat 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "A" táblázata szerinti tápanyagokra, - az l főre, 10 napra vonatkozó élelmiszer-felhasználási kimutatásokat és összehasonlításokat, a 67/2007. (VII.l0.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "D" táblázatában megnevezett élelmiszerekre, - 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet alapján, meglévő anyagkiszabatot alapul véve, valamint az ajánlattevő beszerzési egységárai alapján kalkulált nyersanyagnorma értéket tételesen igazolni szükséges (anyagkiszabat x egységár = nyersanyagnorma). A mintaétlapok nem képezik az elbírálás alapját, azonban ajánlatkérő ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e. Igény esetén a nyertes Ajánlattevőnek speciális, cukorbeteg étrendet is biztosítania kell. Az étkeztetés napjai: hétfő-péntek (meleg ellátás) Az ajánlathoz ez esetben is kérjük csatolni az alábbiakat: - 60 év feletti korosztály részére, 10 egymást követő élelmezési napra (2 hét) vonatkozóan téli-tavaszi időszakot reprezentáló napi egyszeri étkezést (csak ebéd) biztosító natív cukormentes mintaétlapot, - a mintaétlapokhoz tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat, - az étlapok által biztosított napi energia és tápanyag-beviteli számításokat és összehasonlításokat 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "A" táblázata szerinti tápanyagokra,

6 6 - az l főre, 10 napra vonatkozó élelmiszer-felhasználási kimutatásokat és összehasonlításokat, a 67/2007. (VII.l0.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletének "D" táblázatában megnevezett élelmiszerekre, - 67/2007. (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet alapján, meglévő anyagkiszabatot alapul véve, valamint az ajánlattevő beszerzési egységárai alapján kalkulált nyersanyagnorma értéket tételesen igazolni szükséges (anyagkiszabat x egységár = nyersanyagnorma ). A mintaétlapok nem képezik az elbírálás alapját, azonban ajánlatkérő ellenőrzi, hogy azok a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelnek-e. A dokumentáció műszaki leírás fejezetében, az ajánlathoz tartozó további feltételek között ajánlatkérő - többek között - a következőket rögzítette: 11. A nyertes ajánlattevő végzi az étlap szerkesztését hetente a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően. Az étlapot a nyertes vállalkozó minden esetben köteles jóváhagyatni az ajánlatkérő által kijelölt személlyel olyan időpontban, hogy az a tárgyhetet megelőző hét péntekig kiadásra kerülhessen. A nyersanyagköltség megállapításánál pályázók kötelesek figyelembe venni a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-FMM együttes rendeletében meghatározott élelmiszer felhasználási előírások minimális mértékét. E rendelet melléklete tartalmazza a közétkeztetés keretében biztosítandó energia- és tápanyag-bevitel alsó értékeit, valamint az élelmiszer-felhasználási előírásokat. A dokumentáció műszaki leírás fejezete utolsó bekezdésében ajánlatkérő rögzítette, hogy a mintaétlapok nem fentiek szerinti történő elkészítése az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. A Vállalkozási szerződés-tervezet 8.3. pontja - a műszaki leírás további feltételek pontja 11. alpontjával egyezően - rögzítette, hogy vállalkozó feladatát képezi az étlap szerkesztése hetente a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM- SZMM együttes rendelet mellékletében foglaltaknak megfelelően. A szerződéstervezet pontja kimondta, hogy Vállalkozó 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet és annak mellékleteiben foglaltakat köteles élelmezési szolgáltatása teljesítésénél maradéktalanul figyelembe venni, az étlapok szerkesztése során azokat folyamatosan betartani. A pont szerint Vállalkozó hibásan teljesít, ha szolgáltatása nem felel meg a jelen okiratban és a hivatkozott mellékletekben foglalt rendelkezéseknek, valamint ha a szolgáltatás a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet és annak mellékleteinek előírásaiba ütközik.

7 7 Az ajánlattételi határidőre négy ajánlat érkezett: 1. TF Konzorcium Bruttó éves összesen ár: Ft Lemondási idő szükséglete: 3 óra Befejező konyhák bérleti díja: ,-Ft + ÁFA Mennyiségi kifogás esetén a pótlás időtartama: 3 óra 2. Pensió 17 Vendéglátó Kft. Bruttó éves összesen ár: ,-Ft Lemondási idő szükséglete: 30 óra Befejező konyhák bérleti díja: ,-Ft + ÁFA Mennyiségi kifogás esetén a pótlás időtartama: 10 óra 3. Junior Vendéglátó Zrt. Bruttó éves összesen ár: ,-Ft Lemondási idő szükséglete: 1 óra Befejező konyhák bérleti díja: ,-Ft + ÁFA Mennyiségi kifogás esetén a pótlás időtartama: l óra 4. Mátra Party Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. Bruttó éves összesen ár: ,-Ft Lemondási idő szükséglete: 1 óra Befejező konyhák bérleti díja: ,-Ft + ÁFA Mennyiségi kifogás esetén a pótlás időtartama: 1 óra A Junior Vendéglátó Zrt. ajánlatában csatolt 4-4 hétre mintaétrendet az óvodások (4-6 év), általános iskola alsó tagozata (7-10 év), általános iskola felső tagozata (11-14 év) és középiskolások (15-18 év) részére a téli-tavaszi időszakra vonatkozóan. A szociális korosztály számára 10 élelmezési napra általános és natív cukormentes étrendet is csatolt. Az egyes mintaétrendeket követően csatolta az étrend energia-, és tápanyagtartalmának a 67/2007 (VII.10.) GKM- EüM-FVM-SZMM rendelethez való viszonyítását tartalmazó táblázatot, az élelmiszer-felhasználási kimutatást, amely ugyancsak a vonatkozó rendelethez került viszonyításra, valamint a részletes nyersanyag-kiszabatot. Ajánlatkérő - hiánypótlást követően án megtartotta a tárgyalást az ajánlattevőkkel külön-külön. Ajánlatkérő közölte az ajánlattevőkkel, hogy ig van lehetőségük ajánlatuk módosítására, a kereskedelmi és a végső műszaki ajánlat benyújtására. Ezen határidőre mind a négy ajánlattevő benyújtotta az ajánlatát. Ajánlatkérő án a Mátra Party Kft. és a TF Konzorcium ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította, melyről tájékoztatta az ajánlattevőket. Ugyanezen a napon közölte a Junior Vendéglátó Zrt.-vel és kérelmezővel, hogy további tárgyalás tartását nem tartja indokoltnak, ezért i határidővel felhívta őket a végső kereskedelmi ajánlat

8 8 megtételére. Ezen határidőre kérelmező és a Junior Vendéglátó Zrt. megtette ajánlatát: 1. Pensió 17 Vendéglátó Kft. Éves összesen ár: ,-Ft,- + ÁFA, azaz bruttó ,-Ft Lemondási idő szükséglete: l óra Befejező konyhák bérleti díja: ,-Ft + ÁFA Mennyiségi kifogás esetén a pótlás időtartama: l óra 2. Junior Vendéglátó Zrt. Éves összesen ár: ,-Ft,- + ÁFA, azaz bruttó ,-Ft Lemondási idő szükséglete: l óra Befejező konyhák bérleti díja: ,-Ft + ÁFA Mennyiségi kifogás esetén a pótlás időtartama: l óra Junior Vendéglátó Zrt. végső műszaki és módosított kereskedelmi ajánlatában módosított natív cukormentes mintaétrendet csatolt a szociális intézményi korosztály részére. Ehhez kapcsolódóan csatolta az étrend energia-, és tápanyagtartalmának 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM rendelethez való viszonyítását tartalmazó táblázatot, az élelmiszer-felhasználási kimutatást, amely ugyancsak a hatályos rendelethez került viszonyításra, valamint a részletes nyersanyag-kiszabatot. Végső műszaki és módosított kereskedelmi ajánlata 11. oldalán csatolta a natív cukormentes mintaétrendet, amelyben az 1. hét keddi napon körtelét, csütörtökön szezámos halfilét, a 2. hét hétfői napon narancslevet, míg csütörtökön lekváros piskótatekercset ajánlott meg. A végső műszaki és módosított kereskedelmi ajánlat 12. oldalán található, A szociális korosztály natív cukormentes étrendjének energia-, és tápanyagtartalma (10 nap átlagára) és a hatályos rendelethez való viszonyítása c. táblázatban ajánlattevő rögzítette, hogy az energia- és tápanyagtartalom értékei a hatályos rendelet A táblázata által megadott intervallumon belül vannak, míg az energia és a koleszterin értékek ± 10 %-on belüli eltérést mutatnak a a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelethez képest. Végső műszaki és módosított kereskedelmi ajánlata 13. oldalán csatolta ajánlattevő a natív cukormentes étrend élelmiszer-felhasználási kimutatását és annak hatályos rendelethez való viszonyítását, amely többek között a következőket tartalmazta: Élelmiszerek [g]/10 nap Összehasonlítás az ajánlással Hal, halkonzerv % Főzőzsiradék % Kenőzsiradék - - Cukor, méz - - Rostos gyümölcslevek, 400 -

9 9 zöldséglevek Lekvár 28 - A nyersanyag-kiszabatban a 2. napon a rostos körtelé sorban egységárként 150,00, értékként 300,00 forint érték került megjelölésre azzal, hogy sem a 10 személyes kiszabat, sem a mennyiség egysége kitöltésre nem került. A szezámos halfilé kapcsán ajánlattevő egységárként és értékként is 1350,00 forintot, 10 személyes kiszabatként pedig 1 kg-ot adott meg. A 6. napon, azaz a 2. hét hétfői napon rögzítette, hogy a narancslé szűrt 40%-os, egységára 216,70, értéke 433,400 forint, a 10 személyes kiszabata pedig 2 liter. A 9. napon, azaz 2. hét csütörtöki napon a sárgabaracklekvár kapcsán rögzítette ajánlattevő, hogy annak egységára 316,00, míg értéke 88,480 forint, a 10 személyes kiszabata pedig 0,28 kg. Olaj, mint főzőzsiradék 22-szer fordult elő a natív cukormentes étrendben, egységára egységesen 280,00 forint. A 10 személyes kiszabat, illetve a mennyiség egysége eltérő, és ennek következményeként az értéke is. Ajánlatkérő a kérelmező ajánlata kapcsán számítási hibát javított, mely szerint a kérelmező éves összesen ára bruttó ,- Ft. Ajánlatkérő ezt követően a kérelmezőt a Kbt. 86. (1) bekezdése alapján indokolás adásra kérte fel a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás tekintetében, majd az indokolás megadását követően több alkalommal további tájékoztatást kért az egyes költségelemek vonatkozásában, amire ajánlattevő a tájékoztatást megadta. Ajánlatkérő az eljárás eredményét én hirdette ki, melyen a Pensió 17 Kft.-t jelölte meg nyertesként, a Junior Vendéglátó Zrt. ajánlatát érvényesnek minősítette, míg a Mátra Party Kft. és a TF Konzorcium ajánlatát érvénytelennek. A Junior Vendéglátó Zrt án előzetes vitarendezést kezdeményezett, majd én jogorvoslati kérelmet nyújtott be. A Döntőbizottság D.583/12/2010. sz. határozatában a jogorvoslati kérelemnek részben helyt adott és megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó 88. (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését és a 91. (1) bekezdését, ezért a Döntőbizottság megsemmisítette az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését. Ezt meghaladóan a kérelmet elutasította és ajánlatkérőt ,- Ft összegű bírsággal sújtotta. Ajánlatkérő napján tartott ismételt eredményhirdetésen a kérelmező ajánlatát érvénytelennek nyilvánította, és nyertesnek a Junior Vendéglátó Zrt. ajánlatát hirdette ki.

10 napján kérelmező előzetes vitarendezési kérelemmel fordult ajánlatkérőhöz, aki napján arról tájékoztatta kérelmezőt, hogy megfontolja a Junior Zrt. ajánlatában csatolt anyagkiszabás értékeinek külső dietetikai szakértővel történő felülvizsgálatát, tovább a natív cukormentes étlap dietetikai megfelelőségét. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az anyagkiszabás számított értékei nem felelnek meg a vonatkozó jogszabályi feltételeknek, továbbá a cukormentes étlapok nem felelnek meg a natív cukormentes étrend követelményeinek, úgy Ajánlatkérő a Kbt. 96/C. alapján az összegzést a biztosított határidőig módosítani fogja. Ajánlatkérő az összegzést nem módosította. Kérelmező napján benyújtott jogorvoslati kérelmében előadta, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mert a mintaétlaphoz tartozó anyagkiszabás számított értékei nem felelnek meg a vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet A, C és D táblázatban foglalt értékeknek a ± 10%-os eltérést is figyelembe véve. Példaként jelölte meg, hogy az anyagkiszabatban natív cukormentes étlapon szociális, 60 év feletti korosztály számára a negyedik napon szerepel hal fejenként 100g mennyiségben. 10 nap alatt ez a mennyiség 1 főre a hivatkozott rendelet értékeihez viszonyítva csak 67 %-ot jelent, azonban ettől eltérően a nyertes ajánlattevő a kiszabat az összesítőjében 140g-ot jelöl, ami 93%-nak felel meg, azaz az ajánlatban tényszerűen a rendeletben megengedettnél nagyobb az eltérés. Főzőzsiradék esetén nem a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő 180g (90%), hanem 152g szerepel az anyagkiszabatban, ami a rendeletben szabályozott érték 76 %-nak felel meg. Előadta, hogy a hivatkozott rendelet nem engedélyezi rostos levek és lekvár adását egyszeri étkeztetés alkalmával, ezek csupán háromszori vagy többszöri étkezés esetén adhatók. Ennek ellenére a 2. napon körtelét, a 6. napon narancslét, míg a 9. napon lekvárt ajánlott meg ajánlattevő. Jelezte továbbá, hogy számítógépes ellenőrzés során több esetben, így a rendelet mellékletét képező A táblázat és a C táblázat adataihoz képest is található eltérés a benyújtott ajánlatban megadott adatokhoz képest, de konkrétumot a tárgyaláson megjelölni nem tudott. Az előkészíthetőség körében kérelmező előadta, hogy natív cukormentes étlap esetén tilos hozzáadott cukrot tartalmazó élelmiszert, ill. ételt adni. Nyertes ajánlattevő a 2. napon körtelét jelöl az étlapon, ahol nincs feltüntetve az a tény, hogy cukormentes. A 6. napon a nyertes ajánlattevő narancslevet ajánlott meg, de ugyancsak nem került megjelölésre annak cukormentes volta, és a kiszabatban 40%-os gyümölcstartalmú narancslé került feltüntetésre, ami hozzáadott cukrot tartalmaz. A 9. napi lekvárnál sincs feltüntetve a cukormentesség.

11 11 Akként nyilatkozott továbbá, hogy a szakmai irányelvek szerint kell kialakítani a dietetikus natív cukormentes étlap tartalmát. Hivatkozott továbbá a felhívás III.1.4.) pontjára, amelyben a szerződés teljesítésére vonatkozó különleges feltételek között ajánlatkérő felsorolta a 67/2007 (VII.10) GKM-EüM-FVM- SZMM együttes rendeletet. A fentiek miatt kérelmező annak megállapítását kérte a Döntőbizottságtól, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 81. (1), (3), (4) bekezdését és a 88. (1) f) pontját azáltal, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatát nem nyilvánította érvénytelennek, ezért semmisítse meg ajánlatkérő eljárást lezáró döntését és kötelezze ajánlatkérőt az igazgatási szolgáltatási díj és az eljárás költségei megfizetésére. Kérelmező csatolta a D.583/2010 sz. ügy iratai között elfekvő, ajánlatkérő által benyújtott, Miháldy Kinga dietetikus által adott szakvélemény megnevezésű okiratot, amely szerint a Junior Vendéglátó Zrt. által beadott mintaétlapokhoz tartozó anyagkiszabás értékei nem felelnek meg a 67/2007 (VII.0.) GKM-EüM- FVM-SZMM együttes rendelet A és C és D táblázatában foglalt értékeknek, a +/- 10%-os eltérést is figyelembe véve. Kérelmező csatolta továbbá az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet Miháldy Kinga dietetikus szakvéleménye kivizsgálása tárgyában tett nyilatkozatát, amely szerint a kérelmező által beküldött szakvéleményben leírt eltéréseket, a mellékelt dokumentumok alapján, az érvényben lévő rendelethez viszonyítva helytállónak találták. Továbbá csatolta Mák Erzsébet dietetikus, igazságügyi szakkonzulens szakértői bírálat ellenőrzése tárgyában adott nyilatkozatát, amelyben a dietetikus egyetért az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet főizgató főorvosa véleményével, és rögzítette, hogy az átadott szakvélemény mindenben megfelel mind formai, mind tartalmi vonatkozásban az aktuális rendelkezésekhez való viszonyításnak, így az teljes mértékben elfogadható mivel helytálló és érvényben lévő. A dietetikus rögzíti, hogy a rendelet értékei az egészséges táplálkozási irányelvekhez igazítva tartalmazzák az adott szükségleti értékeket. Kérelmező csatolta továbbá Miháldy Kinga dietetikus módosított szakmai álláspontját, amely szerint a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet előírásai az egészséges emberek étrendjére tartalmaznak ajánlásokat, így az natív cukormentes étrendre vonatkozóan nem tartalmazhat ajánlást. A dietetikus rögzítette, hogy szükséges az étrendben felhasznált alapanyagok, illetve élelmiszerek pontos megjelölése, az, hogy diabetikus készítményről van-e szó. Natív cukormentes étrend esetében nem a rendelet kerül figyelembevételre, hanem a dietetikai szakmai irányelvek az útmutatóak. Ajánlatkérő kérte, hogy a Döntőbizottság a kérelmező kérelmét, mint alaptalant utasítsa el, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő a jogszabályoknak, a felhívásnak és

12 12 a dokumentációnak megfelelően hozta meg döntését, különös figyelemmel Miháldy Kinga dietetikus azon módosított álláspontjára, miszerint a szakmai irányelvet, és nem a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendeletet kell alapul venni natív cukormentes étlap esetén. Utalt arra, hogy a dokumentációban valóban előírta, hogy a 67/2007 (VII.10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelethez viszonyítva kell elkészíteni a natív cukormentes étrendet, azonban az együttes rendelet nyilvánvalóan nem irányadó, mivel az egy átlagos felhasználóra vonatkozó energia- és tápanyagértékeket tartalmazza. Előadta, hogy a Döntőbizottság előtt D.583/2010. sz. alatt folyamatban volt eljárásban a nyertes ajánlattevő a szakvéleményt elkészítő Miháldy Kinga szakértő álláspontját, mint pártatlan véleményt nem tudta elfogadni, és jelezte, hogy az együttes rendelet nem vonatkozik a natív cukormentes diétás étrendre, mert az az egészséges emberek számára irányadó mennyiségeket és tápanyag összetételeket tartalmazza. A nyertes ajánlattevő fenti nyilatkozatára tekintettel ajánlatkérő nem vette figyelembe Miháldy Kinga szakértő korábban elkészített szakvéleményét, és elfogadta a Junior Zrt. azon álláspontját, hogy az együttes rendelet hatálya a natív cukormentes étrendre nem terjed ki. Rögzítette, több kísérletet is tett arra, hogy szakértőt kérjen fel a kérdés eldöntésére, azonban a szakvélemény elkészítését a megkeresettek nem vállalták. Mivel külső szakértői vélemény alapján nem állt módjában megállapítani a becsatolt szakvélemények helytállóságát, ezért az összegezésen nem kívánt módosítani ajánlatkérő. Egyéb érdekelt, Junior Vendéglátó Zrt. elsődlegesen kérte, hogy a Döntőbizottság a Kbt (3) bekezdés e) pontja, 325. (4) és a 323. (1) bekezdése alapján a jogorvoslati eljárást szüntesse meg. Másodlagosan kérte, hogy a Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján a jogorvoslati kérelmet, mint megalapozatlant határozatával utasítsa el. Előadta, hogy kérelmező ajánlatát a Döntőbizottság D.583/12/2010. sz. határozatával érvénytelennek nyilvánította, amely határozattal szemben bírósági felülvizsgálatra nem került sor. Emiatt egyéb érdekelt álláspontja szerint nincs olyan jog vagy jogos érdek, amely alapján kérelmező jogorvoslati kérelmet terjeszthetne elő. Rögzítette, hogy a jogorvoslati kérelemben leírt dietetikai szakmai álláspontot vitatja. Az együttes rendelet nem tartalmaz előírásokat a natív cukormentes étrendre vonatkozóan, ezért ezen rendelet előírásait nem sértheti a natív cukormentes étlapjuk, mivel az csak egészséges emberek étrendjére vonatkozóan tartalmaz ajánlásokat. Rögzítette, hogy a szakértői véleményekben keverednek a dietetikai-szakmai és a rendeletnek történő megfelelés elvárásai, hiszen az együttes rendelet A melléklete alapján az ajánlott összes szénhidrát bevitel g, míg a cukorbetegeknek készült diéta ajánlott napi szénhidrát bevitele - dietetikusa tájékoztatása szerint g.

13 13 Az az állítás, hogy az étrendbe állított rostos gyümölcslé, illetve lekvár hozzáadott cukrot tartalmaz, egyéb érdekelt álláspontja szerint feltételezés, mivel a 40%-os gyümölcstartalom gyümölcslevek esetén nem jelenti azt, hogy ezek hozzáadott cukrot tartalmaznának. A lekvár diabetikus megjelölése is szükségtelen, mivel az étlap natív cukormentes, így tervezése és a számítások készítése közben fel sem merül a hozzáadott cukor használata. Jelezte, hogy a dokumentáció olyan előírást, hogy ajánlattevők jelöljék meg azt, hogy diabetikus anyagokat használnak-e fel, nem tartalmazott. Előadta, hogy kérelmező által benyújtott szakvélemények szakvéleménynek nem tekinthetők, mivel azok az ellenőrizhetőség követelményének nem felelnek meg. További egyéb érdekeltek nyilatkozatot nem tettek. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem érdemi vizsgálata körében megállapította, hogy a kérelem alapos. Ajánlatkérő a Kbt. VI. fejezete szerinti egyszerű közbeszerzési eljárást folytatott le. A Döntőbizottság az egyéb érdekelt által előterjesztett ügyfélképességi kifogásra tekintettel először azt vizsgálta, hogy a kérelem elbírálásának eljárásjogi feltételei fennállnak-e. A Kbt (1) bekezdése rögzíti, hogy ki jogosult jogorvoslati kérelem benyújtására: Kérelmet nyújthat be az ajánlatkérő, az olyan ajánlattevő, részvételre jelentkező vagy egyéb érdekelt (a továbbiakban: kérelmező), akinek jogát vagy jogos érdekét az e törvénybe ütköző tevékenység vagy mulasztás sérti vagy veszélyezteti. A jogalkotó az ajánlatkérőn kívüli személyek, szervezetek vonatkozásában ahhoz a feltételhez kötötte a jogorvoslati kérelem előterjesztésének a jogát, hogy a vélelmezett jogsértő tevékenység vagy mulasztás jogát vagy jogos érdekét sértse vagy veszélyeztesse. Az ügyféli státusz és az ahhoz kapcsolódó jogorvoslati kérelem előterjesztésének jogosultsága szempontjából tehát a döntő kérdés az, hogy a kifogásolt Kbt.-be ütköző ajánlatkérői magatartás a kérelmező jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti-e. Akinek a közbeszerzési eljárásból, illetőleg a közbeszerzési döntésből származó jog vagy érdeksérelme közvetlenül nem mutatható ki, nem jogosult jogorvoslati kérelem benyújtására.

14 14 Azt, hogy a közvetlen érdekeltség fennáll-e, minden esetben konkrétan, a kifogásolt ajánlatkérői magatartás vonatkozásában kell megítélni. A Döntőbizottság megvizsgálta a napján előterjesztett jogorvoslati kérelmet, és megállapította, hogy kérelmező a nyertes ajánlat érvényességének megállapítását és az ajánlatkérő eljárást lezáró döntését támadja, kérve annak megsemmisítését. A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmező ajánlattevőként vett részt a jelen jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzési eljárásban, melyből következően a Kbt (1) bekezdése felhatalmazza jogorvoslati kérelem előterjesztésére. Az ajánlattevőnek, érvénytelen ajánlat benyújtása esetén is joga, jogos érdeke fűződik a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlata érvényességének, az eljárás jogszerű eredményének a megállapításához, ügyfélképessége a Kbt. idézett rendelkezése alapján fennáll. A Döntőbizottság ezt követően érdemben vizsgálta a jogorvoslati kérelmet, és megállapította, hogy jogorvoslati kérelem alapos. A Kbt (3) bekezdés g) pontja szerint az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálására a 81-89/A. és a 90. (5) bekezdése, továbbá a 91. és 92. is megfelelően alkalmazandó azzal, hogy az ajánlati felhívás helyett ajánlattételi felhívást kell érteni. A Kbt. 81. (1) bekezdése rögzíti, hogy az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. Ugyanezen szakasz (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján az ajánlat érvénytelen, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A Kbt. 91. (1) bekezdés szerint az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint az 57. (2) bekezdésében meghatározott bírálati szempontok egyike szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. A Döntőbizottság megvizsgálta, hogy ajánlattevőknek akként kellett-e natív cukormentes mintaétlapjaikat megadni, hogy azok megfeleljenek a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet előírásainak.

15 15 A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 21. (2) bekezdése szerint az étkeztetés keretében főétkezésként legalább napi egyszeri meleg ételt kell biztosítani. Ha az étkezésben részesülő személy egészségi állapota indokolja, a háziorvos javaslatára - a népkonyha kivételével - az ellátást igénybe vevő részére diétás étkeztetést kell biztosítani. A (3) bekezdés kimondja, hogy az étkeztetés keretében biztosított élelmiszer nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmának alsó értékeit a 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM- SZMM együttes rendelet melléklete tartalmazza. A vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM-EüM-FVM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Együttes rendelet) 1. (1) bekezdése kimondja, hogy a rendelet hatálya a vendéglátó üzletet üzemeltető, a vendéglátás keretében történő élelmiszer-előállító és -forgalmazó tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetekre [Ptk c) pont] (a továbbiakban: vendéglátó) terjed ki. Az Együttes rendelet 10. (1) bekezdése szerint a vendéglátás keretében történő csoportos étkeztetésre vonatkozó energia-tápanyagbeviteli, illetve élelmiszernyersanyag felhasználási ajánlásokat - a korcsoportonként megadott napi energia- és tápanyagbevitel ajánlott értékeit, valamint az egész napos étkeztetéshez, a napi háromszori étkeztetéshez, és a csak ebéd szolgáltatáshoz megadott (1 főre 10 élelmezési napra vonatkozóan) - a melléklet A, B, C és D táblázata tartalmazza. Az A táblázat a Napi energia- és tápanyag-beviteli, illetve élelmiszerfelhasználási ajánlásokat jelölik korcsoportonként csoportos étkeztetés számára, a C táblázat az élelmiszer-felhasználási javaslatot tartalmazza tízórai, ebéd, uzsonna szolgáltatása esetén élelmiszerfajtánkét, melyek körében a megadott értékek egy főre, 10 napra vonatkoznak. A D táblázat élelmiszer-felhasználási javaslata csak ebéd szolgáltatása esetére vonatkozik élelmiszerfajtánként, amely táblázatban megadott értékek egy főre, 10 napra vonatkoznak. Az Együttes rendelet melléklete rögzíti továbbá, hogy A csoportos étkeztetésben az A táblázatban meghatározott korcsoportoknak megfelelő külön étrend, illetve anyagkiszabás alkalmazása szükséges. A csoportos étkeztetés ellenőrzésekor az étlapok és anyagkiszabatok alapján történő energia- és tápanyagszámítás legalább a következőkre terjedjen ki: - energia (kj, kcal), - fehérje (g, energia%), - zsír (g, energia%), - szénhidrát (g, energia%), - hozzáadott cukor (energia%), - koleszterin (mg).

16 16 A napi energia- és tápanyagbeviteli ajánlások teljesítendő aránya a szolgáltatott étkezések függvényében a következő: - csak reggeli esetén 20%, - csak ebéd esetén 35%, - tízórai, ebéd esetén 50%, - tízórai, ebéd, uzsonna esetén 65%, - reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna esetén 75%, - csak vacsora esetén 25%. A hozzáadott zsiradék felhasználása változatos legyen és legfeljebb 30%-a legyen állati eredetű. A bő zsiradékbansütéshez használt zsírmennyiség legfeljebb 1/3-át lehet a tápanyagtartalomba, a nyersanyag-összesítésbe beszámolni. Az étkeztetés ellenőrzésekor figyelembe kell venni, hogy a B, C, D táblázatokban található élelmiszernyersanyag-felhasználási javaslatokból egy hónapos átlagot véve az eltérés ne legyen nagyobb plusz-mínusz 10%-nál. Ajánlatkérő a dokumentációban rögzítette, hogy a különböző korcsoportok vonatkozásában - így a szociális korosztály tekintetében a natív cukormentes étlap vonatkozásában is - csatolni kell mintaétlapokat, és az ehhez tartozó 10 személyes nyersanyag-kiszabásokat, melyeknek - így a natív cukormentes étlapnak is - meg kell felelnie az Együttes rendelet mellékletét képező A, C, illetve D táblázatban meghatározott értékeknek. Amennyiben nem ennek megfelelően készíti el ajánlattevő az ajánlatát, úgy az az ajánlat érvénytelenné nyilvánítását vonja maga után. A felnőtt cukorbetegek nem gyógyszeres kezelése körében a diabetes mellitus kórismézéséről, a cukorbetegek kezeléséről és gondozásáról a felnőttkorban című EüM szakmai irányelv tartalmaz általános iránymutatást a cukorbetegek étkezésére. Az irányelv preambuluma rögzíti, hogy az irányelv - az adott klinikai állapot ellátására vonatkozó, - a kiadás időpontjában rendelkezésre álló tudományos és szakmai szempontok körültekintő mérlegelésén alapuló ajánlásokat tartalmaz, melyeket az orvos/egészségügyi szolgáltató az egyedi beteg ellátásakor saját belátása szerint használhat. Azon túl, hogy az irányelv ajánlásokat, és nem kötelező erejű rendelkezéseket rögzít, kimondja, hogy annak javaslatai az orvosokra/egészségügyi szolgáltatókra vonatkoznak. Emiatt az irányelv ajánlásai ajánlatkérőre, és így jelen közbeszerzési eljárásra sem irányadóak. Ajánlatkérő sem a felhívásban, sem a dokumentációban nem írta elő ezen szakmai irányelv alkalmazását, így annak előírásai jelen közbeszerzési eljárásban figyelembe nem vehetők.

17 17 A dokumentációt ajánlattevők előzetesen, már az ajánlattétel időszakában megismerték, ajánlatuk megtétele során a dokumentáció rendelkezéseit figyelembe kellett venniük. A dokumentáció műszaki leírásában rögzített natív cukormentes étlappal összefüggésben kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem, illetőleg jogorvoslati kérelem benyújtásra nem került, ezért a felhívás és a dokumentáció rendelkezéseire az ajánlattételi határidőben bekövetkezett a kötöttség. A Kbt (1) bekezdés d) pontja szerint egyszerű eljárásban is megfelelően alkalmazandó a 70. (1) bekezdése, amely szerint Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. A fentiek alapján ajánlattevőknek a natív cukormentes étlapjukat az Együttes rendeletnek megfelelően kellett elkészíteniük, figyelembe véve azt a tényt, hogy az speciális, cukorbeteg étrendet kell, hogy tartalmazzon. A nyertes ajánlattevő ajánlatának vizsgálata alapján megállapítható, hogy a nyertes ajánlatába becsatolta az előírt mintaétlapokat és részletes anyagkiszabatokat, azonban az azokban feltüntetett adatokkal végzett számítások szerint azok nem felelnek meg az Együttes rendelet mellékletében lévő D táblázatban foglalt értékeknek, illetve azok olyan élelmiszereket tartalmaznak, amelyek az Együttes rendelet D táblázata alapján kizárólag ebéd szolgáltatása esetén nem adhatók. A nyertes ajánlattevő által a szociális korosztály részére megajánlott natív cukormentes étlap nem felel meg az Együttes rendelet D táblázatának, tekintettel arra, hogy csak ebéd szolgáltatása esetén rostos üdítő és lekvár nem adható. De nem felel meg az étlap a rendelet D táblázatában szereplő hal, halkonzerv és főzőzsiradék értékeknek - a ± 10 %-os eltérés figyelembevétele mellett - sem, tekintettel arra, hogy az anyagkiszabatban rögzített 1 kg/10 fő halfilé fejenként 100 g-nak felel meg, amely a rendelet 150g-os előírásának csupán 67%-a, míg a főzőzsiradék esetén a ténylegesen megajánlott 168g a rendelet 200g-os előírásának csupán 84%-a. Mivel az ajánlat érvénytelenségét már egy étlap nem megfelelősége is megalapozza, nem szükséges e körben további vizsgálat, a nyertes ajánlata érvénytelen a fenti okokból a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján. A Döntőbizottság mindezek alapján a Kbt (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a - fenti indokokra tekintettel - Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján megállapította, hogy ajánlatkérő megsértette a

18 18 Kbt (3) bekezdés g) pontja alapján alkalmazandó 88. (1) bekezdés f) pontjára tekintettel a Kbt. 81. (3) bekezdését és 91. (1) bekezdését. A Döntőbizottság ezért a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette ajánlatkérő eljárást lezáró döntését és az e) pont alapján bírságot szabott ki ajánlatkérővel szemben. A Kbt (3) bekezdés e) pontja alapján amennyiben a Döntőbizottság határozatában jogsértést állapít meg bírságot szabhat ki - kivéve a 306/A. (2) bekezdés szerinti körülmények fennállása esetén - az e törvény szabályait megszegő szervezettel (személlyel), valamint a jogsértésért felelős személlyel, illetőleg a szervezettel jogviszonyban álló, a jogsértésért felelős személlyel és szervezettel szemben. A Kbt (2) bekezdése szerint a Döntőbizottság annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetőleg a bírság összegének megállapításában az eset összes körülményét - így különösen a jogsérelem súlyát, a közbeszerzés tárgyát és értékét, a jogsértésnek a közbeszerzési eljárást lezáró döntésre gyakorolt befolyását, az e törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítását, a jogsértőnek az eljárást segítő együttműködő magatartását - veszi figyelembe. A bírság összegének megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt. A Döntőbizottság úgy ítélte meg, hogy a bírság kiszabásától a jogsértés súlyos voltára és a beszerzés magas értékére, valamint a jelen jogorvoslati eljárással érintett közbeszerzési eljárásban meghozott D.583/12/2010. számú, ajánlatkérő terhére bírságot kiszabó határozatra figyelemmel, nem tekinthet el. Ajánlatkérő ismételten érvénytelen ajánlatot adó ajánlattevőt hirdetett ki érvényes és nyertes ajánlattevőnek, mely miatt a jogsértés az eljárást lezáró döntésre is kihatott. A Döntőbizottság a bírság összegének meghatározása során a jogsértés súlyosságán kívül értékelte a beszerzés magas becsült értékét, a jogsértésnek az eljárást lezáró döntésre való kihatását, valamint hogy ajánlatkérővel szemben korábban tárgybani beszerzés kapcsán már került jogsértés megállapításra. E tényezők a rendelkező részben magas összegű bírság kiszabását indokolták. A bírság összegének megállapítása során a Döntőbizottság figyelembe vette ajánlatkérő eljárást segítő együttműködő magatartását, továbbá azt, hogy a jogsértés nyilvánvalóan szándékos voltára utaló körülmény nem merült fel. A jogsértés a Döntőbizottság döntésével reparálhatóvá vált, így az eset összes körülményét tekintetbe véve a Döntőbizottság a rendelkező részben meghatározott mértékű bírság kiszabását ítélte indokoltnak. A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés g) pontja és a Kbt (4)-(5) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről. A

19 19 Döntőbizottság ajánlatkérőt kötelezte a Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére kérelmező felé, mivel jogsértést állapított meg. A bírósági jogorvoslatot a határozat ellen a Kbt (1) bekezdése biztosítja. B u d a p e s t, november 22. Dr. Kenessey Réka sk közbeszerzési biztos Söpkéz Gusztávné sk közbeszerzési biztos Dr. Szaller Ottó sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Taksás Ilona Kapják: 1. Pensió 17 Kft. (1103 Budapest, Kőér u. 1-5.) 2. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184 Budapest, Üllői út 400.) 3. OKFON Közbeszerzési és Szolgáltatási Zrt. (1139 Budapest, Gömb u. 33.) 4. Kovács Szabolcs Ügyvédi Iroda Dr. Kovács Szabolcs ügyvéd (1016 Budapest, Hegyalja út 2/B.) 5. Mátra Party Kereskedelmi és Vendéglátó Kft. (1144 Budapest, Gvadányi út 87.) 6. Telefootball Szolgáltató Kft. (1016 Budapest, Orom u. 10.) 7. Start Rehabilitációs Foglalkoztató és Intézményei Közhasznú Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 32.) 8. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 9. Irattár

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése

A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztálya részére eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/60 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/96 Páty Község Önkormányzat által fenntartott óvodákban, és a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményben közétkeztetés biztosítása vállalkozási

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.302/11/2013. A Közbeszerzési

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre

Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Villamos energia adásvétele teljes ellátás alapú szerződés keretében a 2017. évre Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/64 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás -

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára

Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közétkeztetési (élelmezési) szolgáltatás beszerzése a Nagykovácsi Általános Iskola és a Kispatak Óvoda számára Közbeszerzési Értesítő száma: 204/82 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.22 /7 /2010 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138298-2011:text:hu:html HU-Budapest: Kábelelosztó szekrények 2011/S 84-138298 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75647-2010:text:hu:html HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:

Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet) Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani: 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80

Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/80 TÁMOP 3.1.3-11/2-2012-0060 azonosító számú Földes Ferenc Gimnázium Természettudományos labor elnevezésű projekt keretében laboreszközök és vegyszerek beszerzése tárgyú eljárást megindító hirdetmény Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL):

Fax: +36-1/478-2003 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérı általános címe (URL): www.madachszinhaz.hu A felhasználói oldal címe (URL): KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376485-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Csapok, szelepek, csőszerelvények és hasonló elemek 2015/S 207-376485 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.388/8/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:385578-2013:text:hu:html Magyarország-Siófok: Olaj- és gázipari építési munkák 2013/S 221-385578 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136443-2011:text:hu:html HU-Budapest: Alkatrészek teherautókhoz, kisbuszokhoz és személygépkocsikhoz 2011/S 83-136443 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével

Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közétkeztetési szolgáltatás ellátása tálalókonyhák és főzőkonyha fejlesztésével Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/54 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298167-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 182-298167 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére

Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Takarító- és tisztítószer beszerzése a Készenléti Rendőrség részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/94 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerzıdés üzemanyag vásárlására a Városgondozási Zrt. részére töltıállomási kiszolgálással tárgyú, nemzeti értékhatárt elérı értékő egyszerő közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:222249-2015:text:hu:html Magyarország-Kecskemét: Tomográfiai berendezések 2015/S 122-222249 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:135481-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 82-135481 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165787-2010:text:hu:html HU-Tatabánya: Villamos energia 2010/S 109-165787 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 13-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város települési szilárdhulladék begyőjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben