A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot."

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel: Fax: Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T ot. A Jánosik és Társai Ipari Szolgáltató és Karbantartó Kft. (3533 Miskolc, Kerpely A. u., képviseli: Dr. Balogh Péter Ferenc ügyvéd, 1062 Budapest, Bajza u. 54. IV/4., továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmét, melyet az MTI Magyar Távirati Iroda Zrt. (1016 Budapest, Naphegy tér 8., a továbbiakban: ajánlatkérő) MTI Zrt. irodaépületeinek takarítására, valamint a K épület külső üvegfelületének alpintechnikás takarítására vonatkozó határozatlan idejű vállalkozási szerződés tárgyú közbeszerzési eljárása ellen nyújtott be, a Döntőbizottság elutasítja. A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a rendelkezésére álló iratok, valamint a szóbeli és írásbeli nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti, nyílt közbeszerzési eljárását az Európai Unió Hivatalos Lapjában július 23 án a 2008/S számon megjelent hirdetménnyel indította meg, a hirdetmény tájékoztató jelleggel a Közbeszerzési Értesítőben KÉ-11514/2008 számon jelent meg. Az ajánlati felhívás II.1.8) pontja szerint a részekre történő ajánlattétel megengedett volt, az ajánlatok benyújthatók voltak egy vagy több részre. Az ajánlati felhívás II.2.1) pontja szerint a teljes mennyiség:

2 2 Az MTI Zrt. épületeinek napi és ügyeleti takarítása, eseti nagytakarítása, segédmunka, valamint a"k" épület külső üvegfelületének alpintechnikás tisztítása. Az érintett ingatlanok összes alapterülete: kb m2, az üvegfelület nagysága: kb m2. Az ajánlatkérő felhívásában a részvételi feltételek mellett, meghatározta az ajánlattételi határidőt, amely szeptember 8-a volt. A felhívás szerint részekre vonatkozó információk: 1) az 1. rész meghatározása: Ajánlatkérő épületeinek napi és ügyeleti takarítása, eseti nagytakarítása, segédmunka. Az érintett ingatlanok összes alapterülete kb m2. Bírálati szempontok: (súlyszám).: 1.) Ajánlati ár 1.1) Napi takarítás éves díja (15) 1.2) Nagytakarítás éves díja (1) 1.3) Ügyeletes takarítás éves díja (1) 1.4) Segédmunka éves díja (1) 2.) A napi takarítást végzők átlagos létszáma (10). A 2. rész meghatározása: Alpintechnika "K" épület külső üvegfelületeinek alpintechnikás tisztítása. Az összfelület becsült mérete m2. Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati felhívás VI.3) további információk pontja szerint: 1) Ajánlatkérő egy alkalommal teljes körű hiánypótlásra biztosított lehetőséget. 2) Az eredményhirdetés időpontja szeptember 15., 10 óra, 3) A szerződéskötés tervezett időpontja szeptember 23. 4) A dokumentáció letöltése és megvásárlása az eljárásban való részvétel feltétele volt. 5) Ajánlatkérő bejárást tart augusztus 4-én órakor. 6) A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén ajánlatkérő a nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. A dokumentáció ajánlati felhívást (I), az ajánlatok elkészítését segítő műszaki leírást (II) útmutatót (III), valamint az értékelés részletezését és a részekre külön-külön (IV) szerződéstervezeteket (kapcsolódó mell/nyilatkozatmintákat) tartalmazott. A dokumentáció II. műszaki leírás az alábbi követelményeket tartalmazta:

3 3 1. Napi takarítási szintek területtípus szerint 1.1. Átlagos napi takarítási szint Hamutartók vizes kitörlése Pókhálók eltávolítása Szék és asztallábak portalanítása, letörlése, Kárpit felületek porszívózása, Tükrök tisztítása Üvegajtók, forgóajtó vegyszeres tisztítása ,8 m alatt portalanítás (bele értve a lépcsőházi korlátok portalanítását is), Hulladék kezelése: - a keletkezett szemét összegyűjtése, az iratmegsemmisítők ürítése, tárolóba szállítása - szemetesek tisztán tartása, konyhákban és vizes helyiségekben műanyag zsák cseréje, egyéb helyiségekben a műanyag zsák ürítése, szükség szerinti pótlása - a későbbiekben ajánlatkérő bevezeti a szelektív hulladékgyűjtést, mely feladat ajánlattevőre a szelektíven gyűjtött hulladék különtartott összegyűjtését, és tárolóba való eljuttatását vonja maga után Berendezési tárgyak szabad felületeinek portalanítása, ujjnyomok szükség szerinti eltávolítása 1,8 m magasságig: - bútorok, polcok, fűtőtestek, párkányok, szegélyek, kapcsolók, dugaszoló aljzatok, kilincs és környéke - TV-k, asztali lámpák - nyomtatók, telefonok, faxok, számítástechnikai eszközök (monitorképernyők kivételével) portalanítása, telefonkagylók vegyszeres lemosása Vizes helyiségek: - szaniterek vízkő mentesítése és fertőtlenítése - csempe részleges letörlése 1,8 m magasságig - szemetes zsákok cseréje, - konyha helyiségek a konyhapult és mosogatómedence letisztítása - bűzelzárók feltöltése vízzel Padlóburkolat típusának megfelelő tisztítása: - porszívózás - nedves feltörlés - felmosás Felvonók takarítása: - fülke portalanítása, padozat felmosása - üveg és tükör felületek tisztítása - fém felületek tisztítása - ajtósínek tisztítása

4 A takarítási területen észlelt hibák jelentése ajánlattevő takarítási csoportvezetőjének. A csoportvezető a központi épület recepcióján elhelyezett füzetbe naponta beírja az észlelt hibákat. Ilyenek lehetnek: - szalagfüggöny, izzó, fénycső hiánya, meghibásodása - csöpögő csap és WC, dugulás észlelése - zár problémák észlelése A helyiségek elhagyását megelőzően az alábbi feladatokat kell elvégezni: - külső nyílászárók bezárása - világítás lekapcsolása - bejárati ajtó bezárása kiemelt napi takarítási szint Az átlagos napi takarítási szintnél felsoroltakon túl: Igényes portalanítás: - dekorációs elemek, - ablakkeretek, árnyékolók Bútor felületek ápolása anyaguknak megfelelő szerrel: - műanyagok esetén antisztatikus lemosó szerrel - fa felületek faápoló pl. méhviaszos szerrel - bőr felületek bőrápoló szerrel A helyiségekből a mosatlan összeszedése Mosogatás Az elmosott eszközök helyrerakása Minimális napi takarítási szint Szemetesek ürítése, Darabos hulladék felszedése A vízszintes felületek portalanítása A járófelület típusának megfelelő tisztítása: - seprés - nedves feltörlés - felmosás. 2. Takarítási feladatok Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát két részre osztja fel. Az 1. számú részt a alfejezetekben meghatározott feladatok, míg a 2. számú részt a 2.5 alfejezetben meghatározott feladat alkotja Napi takarítás A napi takarítási feladatokat a területek besorolásának megfelelően a takarítási szinteknél leírtak szerint szükséges elvégezni.

5 5 A dokumentáció IV. fejezetében a 31. oldalon a Eseti munkák pontban ajánlatkérő közölte, hogy az eseti munka elszámolása teljesítésigazolás alapján, a III. sz. mellékletben rögzített óradíjjal történik, amelynek tartalma az alábbi volt: III. sz. melléklet Díjak Napi takarítás Segédmunka Ügyeleti takarítás Nagytakarítás Tisztasági fogyóanyagok és higiénés szerek Eseti munka - munkanapokon 5-18 óra között Eseti munka egyéb időszakban Ft/hó + áfa Ft/hó + áfa Ft/hó + áfa Ft/hó + áfa Ft/hó + áfa Ft/hó + áfa Ft/hó + áfa Az ajánlattételi határidőben ajánlatot nyújtott be a T.O.M Controll Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt., a kérelmező, a P.Dussmann Kft., az Opus Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft. és a HUNÉP-Uniszol Zrt. Az ajánlattevők által tett napi takarítási díjak: Ajánlattevő Egységár M.e. Menny. Ajánlat M.e. T.O.M Ft/hó Ft/év Controll Zrt. Kérelmező Ft/hó Ft/év P.Dussmann Ft/hó Ft/év Kft. Opus Kft Ft/hó Ft/év Ajánlatkérő szeptember 9-én a Kbt. 86. (1) bekezdése alapján több ajánlattevőtől, köztük kérelmezőtől indokolást kért. A kérelmezőtől a napi takarítás díja bírálati szemponthoz kért indokolást, mivel a megajánlott ellenszolgáltatást kirívóan alacsonynak értékelte. A kérelmező határidőben, szeptember 11-én megadta indokolását, amely szerint szeptember 16-tól végzik az ajánlatkérőnél az irodatakarítást, amelyet kiemelten fontosnak tartanak, ezért az állami támogatásokból származó megtakarítás egy részét arra kívánják fordítani, hogy a szolgáltatást az előző évekkel megegyező magas színvonalon, de alacsonyabb áron tudják biztosítani. Ezen döntésüket üzletpolitikailag indokoltnak, valamint a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek tartják, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőnél végzett munkát eddig is kiemelt referenciaként tartották számon.

6 6 Indokolásukban előadták, hogy a szolgáltatást több éves tapasztalatuk, jól kialakított munkaszervezésük alapján napi 50 órában kívánják elvégezni. Csatoltak egy számítási táblázatot is, melyből az derül ki, hogy évi tervezett munkabér: 50 óra x 626,- Ft x 21,5 nap = ,- Ft, mely összeg tartalmazza a bruttó bért, a járulékokat, valamint a szabadság időarányos részét. Kérelmező előadta azt is, hogy a évi (2008. szeptember 1-ig) jogszerűen megszerzett (szerződéses állománya alapján) ,- Ft vissza nem térítendő állami támogatásra volt jogosult decemberében évi megvalósulási határidővel ( ,- Ft-os állami támogatást nyert el, valamint jelenleg is 35 fő csökkent munkaképességű dolgozót foglalkoztat. Ajánlatkérő bíráló bizottsága szeptember 12-én megtartott ülésén megállapította, hogy a kirívóan alacsony ellenszolgáltatás és a túlzottan alacsony méretékű ajánlati elemekre adott indokolások egyes elemei önmagukban elfogadhatóak, azonban az ajánlattevők valamennyi indokolásban utalnak a takarító személyzet teljesítőképességére, pontosabban az 1 fő által kitakarítható terület nagyságára. Ebből a szempontból jelentős, akár 10-szeres eltérések mutatkoznak az ajánlattevők indokolásában. A bíráló bizottság szakmai ismeretek és tapasztalatok hiányában nem tudta megállapítani, hogy melyik ajánlattevő tájékoztatása elfogadható, ezért egy független szervezet a Magyar Tisztítástechnikai Szövetséghez fordul állásfoglalásért. Az ajánlatkérő szeptember 12-én közölte az összes ajánlattevővel, hogy a tárgyi eljárás eredményhirdetését elhalasztja. Az új eredményhirdetés időpontja október 8. A szerződéskötés új időpontja október 16. Ajánlatkérő közölte, hogy a halasztást az indokolja, hogy a Kbt. 86. (1) bekezdése, illetve a 87. (1) bekezdése szerinti egyes ajánlattevőktől kapott indokolások áttanulmányozása és értékelése a tervezettnél több időt vesz igénybe. A Magyar Tisztítástechnikai Szövetség szeptember 29-i állásfoglalása a következőket tartalmazta: Figyelembe véve az önök által megadott sajátosságokat és a nemzetközi normákat is, Magyarországon a jelenlegi normatívával való számításokat tartjuk reálisnak: Irodatakarítás m2/óra ez kb. 480 m2 napi teljesítmény 4 órában és kb. 640 m2 teljesítmény 8 órában. A takarítás közepesen nehéz fizikai munka, ezért a dolgozók első négyórás teljesítményéhez képest a második négy óra %- kal alacsonyabb is lehet. Ha 100 m2/óra teljesítménnyel számolunk és egy minimális 1.000,- forintos rezsióradíjat veszünk figyelembe, akkor 21 nappal számolva egy napi takarítási ár 10 Ft/m2/nap lenne.

7 7 Ezt a teljesítményt kizárólag napi takarításban lehet elérni (szabad vízszintes területek nyirkos portalanítása 180 cm magasságig, a padló porszívózása vagy nyirkos feltörlése, szemetes gyűjtőedények kiürítése, szaniter területek nyirkos, szükség szerint nedves takarítása). A bíráló bizottság szeptember 30-án megállapította, hogy a dokumentációban, az 1. (takarítás) részfeladatra vonatkozó szerződés-tervezet 8.4. pontjában meghatározott, és a pontjában hivatkozott eseti munka tarifáira (III. számú melléklet) ajánlatkérő nem kért, ajánlattevők pedig (a Jánosik és Társai Kft. kivételével) nem tettek ajánlatot. Ajánlatkérőnek a jelenleg érvényben lévő szerződése tartalmaz díjtételeket ezekhez az eseti munkák -hoz és rendszeresen igénybe is veszi a vállalkozó ezen szolgáltatásait, ezért a díjaknak a szerződésben történő rögzítése az ajánlatkérő elemi érdeke. Mivel a tárgyi eljárásra a Kbt. IV. fejezetének nyílt eljárásra vonatkozó szabályrendszere vonatkozik, amelyben a Kbt. 77. (2) kimondja, hogy az ajánlatételi határidő lejártát követően a benyújtott ajánlatok az ajánlatkérő hozzájárulásával sem módosíthatók, ajánlattevők nem pótolhatják a hiányzó árakat. Ugyanakkor ajánlatkérő éppen azért, mert sem az ajánlati felhívás, sem a dokumentáció nem tartalmazta az ár megadásának követelményét, ajánlatkérő nem vizsgálhatja, így meg sem állapíthatja az ajánlatok érvényességét vagy érvénytelenségét. A bíráló bizottság úgy látta, hogy ajánlatkérő általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére nem képes, ezért az eljárás 1. részét a Kbt a, illetve 92. d) pontja alapján az ajánlatok elbírálása nélkül eredménytelennek nyilvánította. A október 8-án megtartott eredményhirdetésen ajánlatkérő kihirdette, hogy a közbeszerzési eljárás első része a Kbt. 82. és a 92. d) pontja alapján eredménytelen. Az összegezés 4.b) pontjában ajánlatkérő az eredménytelenség indokát az 1. rész vonatkozásában a következők szerint határozta meg: Ajánlatkérő általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére nem képes, ezért az eljárás 1. részét a Kbt a, illetve 92. d) ontja alapján az ajánlatok elbírálása nélkül eredménytelennek nyilvánítja. A T.O.M. Controll 2001 Vagyonvédelmi és Szolgáltató Zrt október 14-én kelt levelével az eredménytelenség tényleges indokára vonatkozóan kérdést intézett az ajánlatkérőhöz. Az ajánlatkérő válasza szerint: A bíráló bizottság az ajánlatok felbontását követően megállapította, hogy a dokumentációban, az I. (takarítás) részfeladatra vonatkozó szerződés-tervezet 8.4 pontjában meghatározott és pontjában hivatkozott eseti munka tarifáira (III. számú

8 8 melléklet) ajánlatkérő nem kért, ajánlattevők pedig (a Jánosik és Társai Kft. kivételével) nem tettek ajánlatot. ( ) A bíráló bizottság úgy látta, hogy ajánlatkérő által előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére nem képes, ezért az eljárás I. részét a Kbt a, illetve 92. (d) pontja alapján az ajánlatok elbírálása nélkül eredménytelennek nyilvánította, és új eljárás megindítására tett javaslatot a döntéshozóknak. A kérelmező október 16-án jogorvoslati kérelmet nyújtott be a Döntőbizottsághoz, melyben kérte, hogy a Döntőbizottság állapítsa meg azt, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzés 1. része eredménytelenné nyilvánításával megsértette a Kbt. 3. -ára tekintettel a Kbt át és a Kbt. 92. d) pontját. Kérte, hogy a Döntőbizottság a jogsértés megállapítása mellett ajánlatkérő eljárást lezáró döntését az 1. rész tekintetében semmisítse meg és kötelezze ajánlatkérőt az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárás költségeinek viselésére. Álláspontja szerint nem álltak fenn a törvényi feltételei annak, hogy ajánlatkérő az 1. rész tekintetében eredménytelenné nyilváníthassa a közbeszerzési eljárást. A kérelmezői álláspont szerint jogsértő az ajánlatkérő döntése azért, mert a döntésből, illetőleg az összegezésben foglaltakból ténylegesen nem állapítható meg, hogy milyen lényeges körülmény amely ajánlatkérő számára nem volt előrelátható és elháríthatatlan miatt nem képes a szerződéskötésre, illetve a teljesítésre. Kérelmező álláspontja szerint ilyen ok nem merült fel, amelyet alátámaszt az is, hogy ajánlatkérő október 8-án arról tájékoztatta kérelmezőt, hogy az 1. rész vonatkozásában rövid határidőn belül új közbeszerzési eljárást indít. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárást D.482/2008. szám alatt október 17-én megindította. A T.O.M. Controll Zrt október 16-án ugyanebben a tárgyban ugyanazon ajánlatkérői döntés ellen szintén jogorvoslati kérelmet nyújtott be, melyet a Döntőbizottság D.481/2008. szám alatt megindított. A Döntőbizottság október 30-án D.482/4/2008. számú iratával a két jogorvoslati eljárást D.482/2008. szám alatt egyesítette. Egyben november 11-re tárgyalást tűzött ki. Ajánlatkérő november 3-án arról tájékoztatta a Döntőbizottságot, hogy az ajánlatok elbírálásáról készült összegezést a Kbt. 96. (5) bekezdése alapján október 22-én módosította. A módosított eredményt október 29-én kihirdette és az erről készült összegezést a jelenlévő ajánlattevőknek, köztük a kérelmezőnek átadta. A módosított összegezés szerint a közbeszerzési eljárás az 1. rész tekintetében is eredményes volt, amelynek nyertese a T.O.M. Controll Zrt. lett.

9 9 Az összegezés 7. pontja szerint a kérelmező ajánlata érvénytelen lett az alábbi indokok alapján: A bíráló bizottság az ajánlattevőnek a napi takarítás díja bírálati szemponthoz megajánlott ellenszolgáltatását kirívóan alacsonynak értékelte, ezért a Kbt. 86. (1) bekezdése alapján indoklást kért ajánlattevőtől a fenti ajánlati elem megalapozottságáról. Az indoklásban ajánlattevő úgy nyilatkozott, hogy összesen 50 munkaórában kívánja elvégezni a takarítást, amely takarítónként 250 nm/óra normatívát feltételez. A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség (MATISZ) állásfoglalása szerint az irodatakarítás reális normatívája nm/óra. Mivel ajánlattevő indoklásában ennek 2-3-szorosa szerepel, ezért a bíráló bizottság az indoklást nem fogadta el és az ajánlatot a Kbt. 86. (4) bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánította. A T.O.M. Controll Zrt. kérelmező november 3-án jogorvoslati kérelmét visszavonta és kérte, hogy a Döntőbizottság az általa kezdeményezett jogorvoslati eljárást szüntesse meg. A Döntőbizottság a D.482/12-II/2008. sz. végzéssel a T.O.M. Controll Zrt. által kezdeményezett jogorvoslati eljárást megszüntette. A kérelmező november 3-án jogorvoslati kérelmét kiegészítette azzal, hogy az ajánlatkérő megsértette a Kbt. 3. -át és a 96. (5) bekezdését, mivel álláspontja szerint semmiképpen sem volt mód az 1. rész tekintetében eredménytelenné nyilvánított eljárást eredményessé nyilvánítani és annak keretében ajánlatuk érvénytelenségét megállapítani. Ajánlatkérő azt állapította meg első döntésével, hogy az 1. rész tekintetében előre nem látható okok miatt a szerződéskötésre nem lesz képes. Nem azt állapította meg, hogy a Kbt. 92. a) pontja alapján nem nyújtottak be ajánlatot, vagy azt, hogy a Kbt. 92. b) pontja alapján kizárólag csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. Kérelmező álláspontja szerint, amennyiben ajánlatkérő nem olyan törvénysértést állapított meg, amely az ajánlatok elbírálásával tanúsított magatartására vonatkozik, akkor nem jogosult ilyen módon orvosolni első döntését. A kérelmező álláspontja szerint a Kbt. 96. (5) bekezdés alkalmazására kizárólag akkor van lehetősége, illetve lett volna lehetősége ajánlatkérőnek, ha az eljárás eredménye szerződéskötés. Itt erről nincs szó, hiszen ajánlatkérő első döntése alapján az állapítható meg, hogy szerződéskötésre nem került volna sor, mivel az ellehetetlenült. Az ajánlatkérő november 6-án bejelentette, hogy a szerződéskötést a Döntőbizottság érdemi határozata meghozataláig elhalasztotta. A kérelmező november 12-én a jogorvoslati kérelmét újból kiegészítette azzal, hogy ajánlatkérő megsértette a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontját, mivel

10 10 ajánlatuk nem volt érvénytelen. Erre tekintettel kérte az eljárást lezáró módosított döntés megsemmisítését. A november 11-én megtartott tárgyaláson a tényállás változásától függetlenül - kérelmező mindegyik jogorvoslati kérelmét fenntartotta, tehát álláspontja szerint ajánlatkérő az eljárást lezáró első döntésével megsértette a Kbt. 3. -ára tekintettel a Kbt át, illetve a Kbt. 92. d) pontját, a módosított eredményhirdetéssel megsértette a Kbt. 96. (5) bekezdését, továbbá a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontját, mivel ajánlatát érvénytelenné nyilvánította. Kérelmező a tárgyaláson benyújtotta azon iratokat, amely szerint kérte, hogy a MATISZ az ajánlatkérőnek adott állásfoglalását vizsgálja felül. A MATISZ az MTI állásfoglalás felülvizsgálata című november 10-én kelt iratában beidézte a II. műszaki dokumentáció napi takarításra vonatkozó részét. Közölte, hogy ajánlatkérőnek ennek figyelembevételével adta meg az átlagosnak tekinthető m2/óra teljesítményt. Ez a teljesítmény betanított munkásokra vonatkozik, ami a napi takarításra vonatkozó óra közötti ráfordítást feltételez. Az iratban szerepel az, hogy megkereste őket a kérelmező ügyvezetője és előadta, hogy: - A társaság 10 éve takarítja folyamatosan az MTI irodáit - A takarítás nagy tisztaságú irodákban történik (légkondicionált, szűrt levegő, döntően számítógépes munka, nem használnak papírt, semmilyen szennyezés, szemetelés nincs az irodákban) - A dolgozókat folyamatosan oktatják és jelentős részük rendelkezik szakmunkás bizonyítvánnyal. - A vállalat alapstratégiája, hogy a nagyon magas szintű gépesített nagytakarításnak köszönhetően a napi takarításra szükséges időt drasztikusan tudja csökkenteni. A kérelmező a fentieknek megfelelően kérte a felülvizsgálatot. A MATISZ felülvizsgálat eredménye a következő volt: Ezen új ismeretek alapján, ami azt feltételezi, hogy nincs szükség a kiírásban megadott feladatok végrehajtására, mert a nagytakarítás minőségének és a helyi adottságoknak megfelelően nincs olyan jellegű szennyeződés a területen (nem kell a hamutartókat kimosni, nem kell a székeket portalanítani, nem kell vízkőteleníteni, stb.), továbbá a szakmunkások alkalmazásával reálisan elképzelhető, hogy a napi takarítás teljesítménye az átlaghoz képest akár %-kal is megnevelhető. Ez azt jelenti, hogy az elérhető teljesítmény ebben az esetben akár nm/h is lehet. Az ajánlatkérő a tárgyaláson előadta, hogy álláspontja szerint eljárásjogi probléma is felmerül a kérelem azon részével kapcsolatban ami az eljárást lezáró első döntés ellen irányul, mivel nincs mit vizsgálni, hiszen a Kbt. 96. (5)

11 11 bekezdése által adott lehetőséggel jogszerűen éltek és az első döntésüket megsemmisítették az 1. rész tekintetében. Ajánlatkérő észlelte, hogy az első döntése az első részre vonatkozóan jogszerűtlen, ezért járt el fentiekben ismertetett módon. Az ajánlatkérő a kérelmező napi takarításra vonatkozó árára kért indokolást. A kérelmező indokolását áttanulmányozta, ajánlati árát összevetette a többi ajánlattevő árával. Állásfoglalást kért a szakmai szervezettől és ez alapján nyilvánította a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontja alapján érvénytelennek a kérelmező 1. részre tett ajánlatát. A Döntőbizottság a rendelkezésére álló iratok, az írásbeli és szóbeli nyilatkozatok alapján megállapította, hogy a jogorvoslati kérelem nem alapos az alábbiak szerint. A kérelmező álláspontja szerint ajánlatkérő a Kbt. 3. -ára tekintettel megsértette a 82. -t, a 92. d) pontját, a 96. (5) bekezdését, valamint a 88. (1) bekezdés g) pontját. A Kbt. 3. -a szerint e törvény szabályaitól csak annyiban lehet eltérni, amennyiben e törvény az eltérést kifejezetten megengedi. A Kbt a szerint az ajánlatkérő köteles az ajánlatokat elbírálni, kivéve, ha a közbeszerzés megkezdését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a szerződés megkötésére, illetőleg a szerződés megkötése esetén a teljesítésre nem lenne képes. Ebben az esetben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania. A Kbt a szerint eredménytelen az eljárás, ha a) nem nyújtottak be ajánlatot; b) kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be; c) egyik ajánlattevő sem vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő sem tett - az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel - megfelelő ajánlatot; d) az ajánlatkérő az eljárást a szerződés megkötésére, illetőleg teljesítésére képtelenné válása miatt (82. ) eredménytelenné nyilvánítja; e) valamelyik ajánlattevőnek az eljárás tisztaságát vagy a többi ajánlattevő érdekeit súlyosan sértő cselekménye miatt az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; f) a békéltetési eljárás alapján az ajánlatkérő az eljárás érvénytelenítéséről dönt; g) a Közbeszerzési Döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő valamely döntését, és az ajánlatkérő új közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el, vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától. A Kbt. 96. (5) bekezdése szerint az ajánlatkérő az eredményhirdetéstől számított tizenötödik napig vagy, ha a szerződés megkötésére az

12 12 eredményhirdetéstől számított tizenötödik napnál korábban kerül sor, akkor ezen időpontig egy alkalommal jogosult a 93. (2) bekezdése szerinti írásbeli összegezést módosítani és szükség esetén az érvénytelenségről szóló tájékoztatást visszavonni, ha az eredményhirdetést követően észleli, hogy a kihirdetett eredmény (eredménytelenség) törvénysértő volt és a módosítás a törvénysértést orvosolja. Az ajánlatkérő a módosított összegezés és eredmény (eredménytelenség) kihirdetésének időpontjáról azt legalább két munkanappal megelőzően köteles egyidejűleg írásban az összes ajánlattevőt tájékoztatni. A módosított eredménnyel (eredménytelenséggel) kapcsolatban a 93. -t, 95. -t, valamint az (1)-(4) bekezdéseket kell alkalmazni, továbbá - ha szükséges - az ajánlatkérő felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak a szerződéskötés új időpontjának lejártáig történő fenntartására. Az ajánlattevő ajánlati kötöttsége - eltérő nyilatkozat hiányában - a szerződéskötés új időpontjának lejártáig tart. A Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (4) bekezdése]. A jogorvoslati kérelem első és második eleme arra irányult, hogy a Döntőbizottság állapítsa meg azt, hogy az ajánlatkérő az eljárását lezáró október 8-i első döntésével az 1. rész tekintetében megsértette a Kbt. 3. -ára tekintettel a 82. -t, valamint a 92. d) pontját, mivel az eljárást e részben eredménytelenné nyilvánította, valamint a október 22-i második döntésével megsértette a Kbt. 96. (5) bekezdését, mivel azt jogszerűen nem hozhatta volna meg. A tényállásból megállapítható, hogy ajánlatkérő az eljárást lezáró első döntését felülbírálta október 22-én a Kbt. 96. (5) bekezdése alapján. Az ajánlatkérő ezzel az új döntésével a kérelmező által kifogásolt döntést megsemmisítette és az eljárást e részben is eredményesnek nyilvánította, ezzel az általa jogsértőnek vélt döntését reparálta. Ez a döntés egyben azt is jelentette, hogy ajánlatkérő kifejezésre juttatta azt, hogy a kifogásolt első döntése jogszerűtlen volt. A vizsgálandó kérdés egyrészről az, hogy ajánlatkérő a Kbt. 96. (5) bekezdése alapján ezt jogszerűen megtehette-e vagy sem, másrészről az, hogy ez miként hat ki a jogorvoslati kérelem ezen elemének elbírálására. A Kbt. 96. (5) bekezdése lehetővé teszi az ajánlatkérő számára (határidőn belül) azt, hogy az összegezést módosítsa, ha az eredményhirdetést követően észleli, hogy az eredmény/eredménytelenség törvénysértő volt és a törvénysértést a módosítás orvosolja. A Kbt. ezen rendelkezése nem tartalmaz taxatív felsorolást arra vonatkozóan, hogy ha az eljárást lezáró döntés jogszabálysértő, akkor melyek azok a konkrét jogszabálysértések, amelyek vonatkozásában az ajánlatkérő rendelkezik azzal a jogosultsággal, hogy azt

13 13 felülbírálva megváltoztassa, így azt sem zárja ki, hogy a Kbt a, illetve a 92. d) pontja alapján meghozott jogszabálysértő döntést felülbírálhasson. Az ajánlatkérő a Kbt. 96. (5) bekezdése által számára biztosított lehetőséggel élt, mivel észlelte, hogy a kihirdetett eljárást lezáró döntése jogszerűtlen volt. Ajánlatkérő az eljárást lezáró törvénysértő döntését az eredményhirdetésig rendelkezésére álló, rendelkezésére bocsátott közbeszerzési iratok alapján módosíthatja. Jelen esetben egyértelműen megállapítható, hogy ajánlatkérő az első eredményhirdetést követően a közbeszerzési eljárással kapcsolatban semmilyen új iratot nem kért be, illetve részére nem csatoltak be. A Kbt. hatályos rendelkezéseiből a 96. (5) bekezdésében megfogalmazott észlelésre vonatkozóan konkrét fogalmi meghatározás nem olvasható ki. Így a fentiekben megállapítható észlelési körön kívüli események, tények terjedelme sem meghatározott. Így az sincs meghatározva, hogy ki, a határidőn belül mikor, milyen körülmények figyelembe vétele alapján észlelheti az eljárást lezáró döntés jogszerűtlenségét. Minden körülményt mérlegelve a Döntőbizottság álláspontja szerint ajánlatkérő a Kbt. 96. (5) bekezdése alapján az eljárást lezáró első döntését jogszerűen módosíthatta, változtathatta meg. A Kbt. kevés lehetőséget ad arra, hogy az ajánlatkérő egy jogszerűtlen eljárási cselekményét saját maga korrigálhasson. A Kbt. 96. (5) bekezdése egyértelműen lehetőséget ad arra, hogy ajánlatkérő a jogszerűtlen döntését megváltoztathassa, az elkövetett jogszabálysértését reparálhassa. A kérelmező jogorvoslati kérelmének első részében azt kifogásolta, hogy ajánlatkérő jogszerűtlenül nyilvánította eredménytelenné az eljárást. Az ajánlatkérő ezt a döntését módosította és eredményessé nyilvánította az eljárást, ezt a Kbt. 96. (5) bekezdése alapján saját hatáskörben megtehette. Ezzel a kifogásolt jogszerűtlen döntés, mint tényállási alap megszűnt, így azt megalapozottan kifogásolni sem lehet. Az előzőekre tekintettel a Döntőbizottságnak figyelembe kellett vennie a tényállás megváltozását, ami jogszerű ajánlatkérői döntés alapján történt és nem állapíthatta meg azt, hogy a kérelmező által kifogásolt jogszabálysértés az eljárást lezáró első döntéssel kapcsolatban megalapozott. A fentiekben a Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő jogszerűen módosíthatta az eljárást lezáró első döntését a Kbt. 96. (5) bekezdése alapján, amiből következően a második döntés, mint jogi aktus is, jogszerű volt, ezért az ajánlatkérő terhére e körben sem az eljárást lezáró első döntésre vonatkozóan, sem az ezt módosító második döntésre, mint ajánlatkérői eljárási cselekményre vonatkozóan nem állapítható meg jogszabálysértés, azaz a jogorvoslati kérelem ezen részeiben megalapozatlan. A kérelmező a második döntésének tartalmával kapcsolatban azt kifogásolta, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontja alapján ajánlatát

14 14 érvénytelenné nyilvánította, mivel az kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmazott. A Kbt. 81. (3) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles megállapítani, hogy mely ajánlatok érvénytelenek, illetőleg van-e olyan ajánlattevő, akit az eljárásból ki kell zárni. A Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [86. (4) bekezdése]. A Kbt. 86. (1)-(4) bekezdései szerint: (1) Ha az ajánlat kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz, az ajánlatkérő az általa lényegesnek tartott ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről a többi ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell. (2) Az ajánlatkérő az indokolás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan. (3) Az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indokolást, amely különösen a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, a választott műszaki megoldásra, a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire vagy az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás eredetiségére, az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik. (4) Az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indokolást. A tényállásból megállapíthatóan az ajánlatkérő szeptember 9-én a Kbt. 86. (1) bekezdése alapján kérelmezőtől a napi takarítás díja bírálati szemponthoz indokolást kért, mivel a megajánlott ellenszolgáltatást kirívóan alacsonynak értékelte. A bontási jegyzőkönyvben feltüntetett ajánlati árakból megállapítható volt, hogy a kérelmező a többi ajánlattevőhöz viszonyítottan harmad-, illetve negyedannyi ellenszolgáltatásért tett vállalást. A kérelmező az ajánlatkérő ezen eljárási cselekményét a későbbiek során nem kifogásolta, az indokolását határidőben megtette. Ajánlatkérő az indokolások beérkezte után az ajánlati árak közötti jelentős eltérések miatt kikérte a MATISZ állásfoglalását, amely állásfoglalás szerint m2/óra, kb. 640 m2 napi teljesítmény számítható reálisnak.

15 15 A Kbt. konkrétan kifejtett meghatározásának hiányában annak eldöntése, hogy egy adott ellenszolgáltatás kirívóan alacsonynak minősül-e, csak az adott eset összes körülményének gondos mérlegelése alapján ítélhető meg. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő jogszerűen alkalmazta a Kbt. 86. (1) bekezdését a kérelmező vonatkozásában, hiszen megállapítható volt, hogy a kérelmező ajánlata a másik három ajánlathoz viszonyítottan kirívóan, szignifikánsan alacsonynak minősíthető. A kérelmezőn kívüli ajánlattevők árajánlatai között jelentős, kiugró eltérés nem állapítható meg, ami egyben jelzi azt is, hogy ajánlati áraik a piaci körülmények figyelembe vételével kerültek kialakításra, azok gazdaságilag ésszerűek. A kérelmező indokolása részletes kimutatást tartalmaz a bérköltségekről, valamint az idő ráfordításról. Azt is előadta, hogy 2008-ig bezárólag állami támogatásokra volt jogosult, pl. csökkent munkaképességű dolgozók foglalkoztatására. A Döntőbizottság a kérelmező által közölt adatokból azt állapította meg, hogy 50 óra figyelembe vételével 6 fővel lehet számítani és így 1 főre naponta kb m2 takarítandó felület jut. Ez a mennyiség a MATISZ első állásfoglalásában megjelölt 640 m2/nap teljesítményhez viszonyítva kiugróan magas. Az érvénytelenné nyilvánítása után a kérelmező is kért a MATISZ-tól állásfoglalást. A MATISZ az első állásfoglalását felülvizsgálta a kérelmező által megadott paraméterek alapján. A Döntőbizottság álláspontja szerint ezen új állásfoglalás bizonyítékként nem értékelhető a kérelmező javára, mivel az ajánlati felhívás tartalmától eltérő, annak műszaki tartalmát a kérelmező által egyoldalúan csökkentő adatok figyelembe vételével készült el. A Döntőbizottság ezzel kapcsolatban megjegyzi, hogy még az ajánlatkérő sem térhet el a műszaki dokumentációban rögzített műszaki követelményektől. Erre tekintettel a MATISZ módosított állásfoglalása nem vehető figyelembe. A kérelmező által hivatkozott állami támogatások pedig már meglévő, megkapott támogatásokra vonatkoztathatók, kérelmező nem hivatkozott arra, hogy tekintettel a jelen közbeszerzési eljárásra a jövőre nézve biztosított számára további támogatást, mely megalapozza megajánlott ajánlati árát. A fenti tényeket összegezve a Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlatkérő körültekintően mérlegelte a napi takarítás lehetséges reális ajánlati árát, figyelembe vette a benyújtott ajánlatokban megjelölt ellenértéket és ez alapján jogszerűen állapította meg azt, hogy a kérelmező ajánlata a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontja alapján érvénytelen, mivel az kirívóan alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz.

16 16 Mindezekre tekintettel a Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a Kbt (2) bekezdés a) pontja alapján a megalapozatlan kérelmi elemeket elutasította, az f) pont alapján tekintettel a Kbt (6) bekezdésére - rendelkezett az igazgatási szolgáltatási díj és a jogorvoslati eljárás költségeinek viseléséről. A bírósági jogorvoslatot a 346. (1) bekezdése biztosítja. B u d a p e s t, november 17. Dr. Szaller Ottó sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Dr. Tukacs László sk közbeszerzési biztos Taksás Ilona Dr. Bátorligeti Márta sk közbeszerzési biztos Kapják: 1. Dr. Balogh Péter Ferenc ügyvéd (1062 Budapest, Bajza u. 54. IV/4.) 2. MTI Magyar Távirati Iroda Zrt. (1016 Budapest, Naphegy tér 8.) 3. Szentmiklósi és Társa Ügyvédi Iroda, Dr. Farkas Edit ügyvéd (1036 Budapest, Kolosy tér 5-6.) 4. P.Dussmann Kft. (1088 Budapest, Rákóczi u. 1-3.) 5. Opus Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft. (1144 Budapest, Rátót u ) 6. HUNÉP-Uniszol Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u ) 7. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 8. Irattár

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.22 /7 /2010 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

Hetyésy Ügyvédi Iroda 9021 Győr, Baross Gábor út 31. Tel.: 96/ 519-485 Fax: 96/519-486 e-mail: hetyesy@hetyesy.hu

Hetyésy Ügyvédi Iroda 9021 Győr, Baross Gábor út 31. Tel.: 96/ 519-485 Fax: 96/519-486 e-mail: hetyesy@hetyesy.hu Hetyésy Ügyvédi Iroda 9021 Győr, Baross Gábor út 31. Tel.: 96/ 519-485 Fax: 96/519-486 e-mail: hetyesy@hetyesy.hu Közbeszerzési Döntőbizottság Budapest Riadó u. 5. 1026 Tisztelt Döntőbizottság! Alulírott

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.837/15/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.447/10/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.539/14 /2010.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.869/ 14 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága, 1122 Budapest, Hajnóczy u. 7-9.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím:dontobizottsag @ kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 848/

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.211/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.9/10

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról

VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról VI/2235/2012. AB határozat az Országos Választási Bizottság 6/2012. (I. 16.) OVB határozata vizsgálatáról Az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság által országos népszavazásra irányuló aláírásgyűjtő

Részletesebben

Szám: 29000-105/1045/24/2009. RP. rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000-105/1045/24/2009. RP. rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000-105/1045/24/2009.

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.)

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról. Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (1013 Budapest, Attila út 13/a.) 2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége: Fővárosi 1. számú

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1506/

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek:

A műszaki tartalom a kiviteli tervdokumentációban került meghatározásra. Főbb mennyiségek: 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, HU- 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. augusztus 25-i ülésére Tárgy: Települési szilárd hulladék győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására irányuló szerzıdéssel

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyszám:EBH/1026/2008 Ügyintéző:.dr. Gregor Katalin Az Egyenlő Bánásmód Hatóság X Ügyvédi Iroda által képviselt KA kérelmére a PR ügyvéd által képviselt ITD Hungary Zrt. eljárás

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen

h a t á r o z a t o t A Felügyelet a Bankkal szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-III/B-5931/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata az OTP Bank Nyrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.601 /14/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A jelen szerződés létrejött egyrészről VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bélapátfalva Város Önkormányzat címe: 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. képviseli: Ferencz Péter polgármester mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173374-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különféle kéziszerszámok 2013/S 101-173374 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi

H A T Á R O Z A T. I. engedélyezi Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Iktatószám: 81083-1-4/2011. Tárgy: Hulladékkezelési engedély nem veszélyes hulladékok Magyar Köztársaság területén történ szállítására.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.2 /21 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ

Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ DR. DAJKA GABRIELLA ÚRHÖLGY közbeszerzési biztos részére Hiv.sz: D.701/2/2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest Margit krt. 85. 1024 Tisztelt Közbeszerzési Biztos Úrhölgy! A

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5570/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata az ERSTE Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek Állami

Részletesebben

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr.

Szám: 29000/105/1422/ /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása Ea. : Kissné Vadas Enikő r. alezr. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000/105/1422/

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

Ajánlati felhívás. Iktató szám: ALT/141-1/2013

Ajánlati felhívás. Iktató szám: ALT/141-1/2013 Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Ajánlati

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/288-

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Zárható PINPAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben