Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ"

Átírás

1 DR. DAJKA GABRIELLA ÚRHÖLGY közbeszerzési biztos részére Hiv.sz: D.701/2/2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest Margit krt Tisztelt Közbeszerzési Biztos Úrhölgy! A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság nevében értesítette Társulásunkat jogorvoslati eljárás megindításáról, melyet a M.E.T. Kft. (1222 Budapest, Éger u. 15/A.) kezdeményezett, a A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás képzőhelyei eszközeinek beszerzése 10 db szállítási szerződés formájában, tárgyában, 2009/S , valamint KÉ-16270/2009. számon zajló közbeszerzési eljárás - 3. rész: Autógépészeti és garázsipari berendezések (Összesen: 15 db) - kapcsolatosan, az eljárási részt lezáró döntést érintően. A jogorvoslati kérelem tartalmát megismertük, melyre az alábbi észrevételeket tesszük: Az Ajánlatkérő Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Európai Uniós támogatást nyert el TISZK képzőközpontok létrehozása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében tárgyában, TIOP 3.1.1/08/ azonosító számon. A projekt megvalósítása során az ajánlatkérő közösségi eljárás rend szerint kezdeményezett nyílt közbeszerzési eljárást, a szakképzési tevékenység ellátáshoz szükséges ipari oktató berendezések beszerzésére. A beszerzés becsült értékének meghatározása az összeszámítás szabályai alapján történt. Az ajánlati felhívás és az ajánlati dokumentáció a becsült érték nagyságára tekintettel EKKE ellenőrzésen esett át, amely szervezet július 03.-án kelt dokumentumában azt alacsony kockázatúnak minősítette, tartalmi változtatást nem tartott indokoltnak. Az ellenőrzés kiterjedt az ajánlati felhívás és dokumentáció jogszerűségére, valamint a beszerezni kívánt termékek pályázati támogatásban jóváhagyott színvonalának való megfelelőségére. Ezt követően került sor az eljárást kezdeményező ajánlati felhívás közzétételére, TED-en szeptember 2-án, 2009/S számon, majd a Közbeszerzési Értesítő szeptember 7-én megjelent, 104. számában, KÉ-16270/2009. számon. Az ajánlatkérő a közzétételtől tartotta rendelkezésre az ajánlattételt könnyítő ajánlati dokumentációt, amelyet az ajánlattételi határidő lejártáig 18 társaság vásárolt meg. Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 50. (3) bekezdésében foglalt követelményeknek megfelelően 10 ajánlati részre kért ajánlatot, ezek közül a 3. ajánlati rész: Autógépészeti és garázsipari berendezések (Összesen: 15 db) érintett jelen jogorvoslati eljárással. 1

2 Az ajánlattételi határidő alatt mindenben a Kbt. előírásainak megfelelően zajlott le az ajánlattevői kérdések fogadása és azok megválaszolása. Sem a kiírással, sem a kérdésekre adott válaszokkal kapcsolatosan ajánlattevői kifogás nem merült fel az eljárás során. A 3. ajánlati résszel kapcsolatosan felmerült kérdések és az arra adott válaszok az alábbiak voltak: M.E.T. Kft. által feltett kérdések: 1. Kérdés: A szerződés időtartama alatt (230 nap) a szállítási határidőt kell-e érteni? Válasz: Igen, a 230 nap a szerződés teljesítését, azaz a szállítási határidő végét jelenti, amelyet ez esetben a szerződés aláírását követő naptól kell számítani. 2. Kérdés: A 3. és 4. pontban megjelölt forgózsámolyokból mindkét pár szükséges-e? Szerintünk feleslegesen duplán szerepel. Válasz: Igen, az ajánlatkérő osztja az ajánlattevő véleményét. A 3. pontban feltüntetett, négyoszlopos emelőhöz kiírt forgózsámoly igény indokolt, de a 4. pontban megjelölt 1pár forgózsámoly fölösleges, ezért attól el lehet tekinteni, nem kell rá ajánlatot tenni. 3. Kérdés: Az 5/8. pontban a motorkerékpár mérésnél nem tudunk motorkerékpárra vonatkozó hivatalosan előírt EFT- ről (Egységes Fékvizsgálati Technológiáról). Elegendő-e itt a fékerő mérés? Válasz: Igaz, hogy a motorkerékpárokra külön EFT nincsen hivatalosan előírva, de olyan motorkerékpár fékerő-mérési lehetőséget kérünk, amely mérni tudja a motorkerékpár kerekeinek ovalitását. 4. Kérdés: A 6. pont első sorában szereplő 1 db-hoz tartozó Berendezés elemei -hez milyen meghatározás tartozik? Kérnénk a pontos meghatározását a felújítandó elemeknek. Válasz: A meglévő EB 2000 állások száma 14, azokat egy egységként - készletként - jelölte meg a pályázat, ezért a " Berendezések elemei" oszlopban az első sor így értendő: Softvare modulok 14 EB mérőkártyához. 5. Kérdés: 7. pont Adagoló próbapad: Milyen jellegű alkalmazásra gondolt a leendő felhasználó? Csak demonstrációs jellegű felhasználásra, vagy a hivatalos gyári technológiákon és beállítási adatokon alapuló mérési, beállítási műveletekre alkalmas teljesítményű, pontosságú, technológiájú adagoló próbapadra? Válasz: A tanulókat az oktatásban, a mindennapi, valós javítási helyzetekre akarjuk felkészíteni, tanítani, ezért annak megfelelő értékű, műszaki tartalmú ( gyári technológiának 2

3 megfelelő, pontos és megfelelő teljesítményű ) általánosan elfogadott korszerű berendezésre gondoltunk. Ennek leginkább megfelel a BOSCH, mint élenjáró-, és elismert technika, de a közbeszerzési szabályozás szerint valamennyi, a specifikációs elemeknek mindenben megfelelő termék megajánlható. 6. Kérdés: Az adagoló próbapad legyen-e alkalmas a CR szivattyú készleten felül a fenti szempontok szerint, akár későbbi kiegészítésekkel, többféle rendszerű (pl. soros, forgóelosztós, radiáldugattyús VP, adagolófuvókás, stb.) személy és tehergépjármű adagoló szivattyú mérésére, beállítására? Válasz: Igen, minimálisan, az általánosan elterjedt, leggyakoribb BOSCH rendszerekre legyen a későbbi bővítés lehetőségével folyamatosan kiegészíthető, mint kompatibilitási követelmény. 7. Kérdés: Kérnek-e technológiai és beállítási adatokat az adagoló szivattyúkhoz? Kérik-e ezek folyamatos frissítését? Mennyi ideig kérik a frissítéseket? Válasz: Igazodva a fentiekhez, legalább a BOSCH rendszerekhez kérünk technológiát, beállítási adatokat, az ajánlott próbapadhoz. Az adatok frissítésére min. 10 évre kérünk kalkulálni. 8. Kérdés: 10. pont oktatómotorok: a Szállítási szerződéstervezet utal a szállítandó berendezések I. osztályú minőségére, ill. a 15.2 pontban az új állapotra. Ezt a teljes oktató berendezés és annak minden elemére, azaz a motorokra is kell-e érteni? Azaz bontott motorokkal lényegesen olcsóbban lehetne legyártani a berendezést. Válasz: A bakra szerelt működő, oktatómotorok esetében a célunk az, hogy működés közben legyenek a kivezetett mérőpontokon méréslehetőségek, legyenek bevihető hibák, amelyeket felismer a tanuló, amelyeken gyakorol a tanuló. Amennyiben ez az egység egy igen keveset futott, vagy talán forgalomba helyezés előtt vásárolt gépkocsi motorjával van összeállítva, a működése zavarmentes, minden más része új alkatrészekből lett összeállítva,az egész egység újként tekinthető. A folyamatos, akadálymentes használatát ezeknek a berendezéseknek is, a szállító által vállalt garanciáknak kell biztosítani. Szerviz-Trade Kft. által feltett kérdések: Magyarné Gyöngyösi Magdolna 3

4 1. Kérdés: Az ajánlati dokumentáció I. fejezet III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság részében az alábbi szerepel: III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: valamennyi rész tekintetében: Ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozónak a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi, gazdasági alkalmassága az alábbiakban igazolandó: a) Valamennyi, a cégkivonatban szereplő számlavezető pénzintézetétől származó, az ajánlat benyújtásának időpontjától számított 60 napnál nem régebbi keltű nyilatkozatának eredeti vagy hiteles másolati példánya az alábbi tartalommal: - ajánlattevő és 10% feletti alvállalkozó számlaszáma(i) mióta vezetik a számlákat, azon volt-e 2007., 2008.évben 60 napot meghaladó sorban állás b) A Kbt. 66. (1) b) szerinti beszámoló benyújtása másolatban 2007, 2008 évekre c)ajánlattevői nyilatkozat benyújtása és évi nettó éves árbevételéről. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): valamennyi rész tekintetében: Alkalmatlannak minősül a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha a) ajánlattevőnek vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának bármely folyószámláján 2007., évben 60 napot meghaladó sorban állása volt, b) ajánlattevőnek vagy a közbeszerezés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a számviteli törvény szerinti beszámolója alapján bármely vizsgált évben (2007., év) mérleg szerinti eredménye negatív volt. c)nem rendelkezik és években legalább 15 millió Ft nettó éves árbevétellel 1. számú melléklet Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke - ben az alábbi szerepel a beszámolókra vonatkozóan: , 2007., évi, a számviteli jogszabályok szerinti beszámolók (Kbt (1) bekezdés b) pont Kérdésünk, hogy be kell-e csatolni a évi, számviteli jogszabályok szerinti beszámolót is, mivel ellentmondásos a megfogalmazás? Válasz: Nem, a évi beszámolót nem kell becsatolni, az ajánlati dokumentáció e tekintetben adminisztrációs okból eredő elírást tartalmaz. Az ajánlati felhívásban előírt és évi beszámolók benyújtása kötelező. 4

5 2. Kérdés: A 9. számú mellékletben az alábbi nyilatkozat szerepel: Ajánlattevői nyilatkozat a Kbt. 66. (1) c) szerint nettó éves árbevételről Alulírott., mint a (cég neve), (cég címe). cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy és évben Társaságunk üzletviteli tanácsadás TISZK informatikai támogatása erén elért nettó éves árbevétele az alábbiak szerint alakult: c); Év Nettó éves árbevétel (eft) Kérdésünk, hogy az általunk kiemeléssel és aláhúzással megjelölt szövegrész törölhető-e a nyilatkozatból? Feltételezzük, hogy véletlenül maradt benne. Válasz: Igen, az aláhúzott és kiemelt szövegrész törlendő, az ajánlati felhívásban meghatározott nettó éves árbevételre kell nyilatkozatot tenni. Az ajánlati dokumentáció e tekintetben adminisztrációs okból eredő elírást tartalmaz. 3. Kérdés: 1. számú melléklet Az ajánlat részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok és dokumentumok jegyzéke - ben az alábbi szerepel a jóteljesítési biztosítékra vonatkozóan: 25. Nyilatkozat, hogy nyertesség esetén a jóteljesítési biztosítékot milyen módon kívánja nyújtani. Kérdésünk, hogy milyen módón lehet teljesíteni a jóteljesítési biztosítékot? Mekkora összegű a jóteljesítési biztosíték részenként? Válasz: Jóteljesítési biztosíték nyújtása nem kötelező az eljárás során. Ennek ellenére az Ajánlattevők tehetnek ilyen biztosíték vállalására ajánlatot. A hivatkozott rész ezen, esetlegesen vállalt jóteljesítési biztosíték vállalására vonatkozik. Amennyiben ilyen többletvállalást nem kíván tenni az Ajánlattevő, úgy ilyen tartalmú nyilatkozatot nem kell az ajánlatban szerepeltetni. Az Ajánlatkérő felhívja ezzel kapcsolatosan az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az értékelést az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint, a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztásával végzi el. 5

6 Sza-Co Kft. által feltett kérdések: 1. Kérdés: A tárgyban említett közbeszerzési projekttel kapcsolatban a következő kérdésem lenne. Az ajánlati dokumentációban minimális Jótállási idő az eszközökre 36 hónap viszont az Műszaki specifikációban ez 12 hónap. Ebben az esetben melyik a mérvadó? Válasz: Az ajánlati felhívásban előírt 36 hónapos jótállási idő vállalása kötelező az Ajánlattevők részére, valamennyi ajánlati rész vonatkozásában. Ez a mérték szerepel az ajánlati dokumentáció II., Útmutató 12. pontjában, (28. old), III. Mellékletek 2.2. melléklet 2. pontjában (56. old), is. A Műszaki specifikáció e tekintetben adminisztrációs okból eredő elírást tartalmaz. SZERVIZ-TRADE Kft. által feltett kérések: 1. Kérdés: 3. rész vonatkozásában: a) az ajánlat benyújtását megelőző három év valamelyikében (2006., 2007., 2008.) Autógépészeti és garázsipari berendezések szállítása terén teljesített, legalább 1 db, min. 33 millió Ft értékű eredetben vagy hiteles másolatban benyújtott referenciával Kérdésünk, hogy legalább egy db, min. 33 millió Ft értékű referencia egy szerződés keretében nyújtott teljesítési vagy több, különböző vásárló részére, min. 33 millió Ft összértékben nyújtott teljesítési referenciával igazolható? Válasz: az előírt referenciának egy szerződés keretén belül kellett keletkeznie. 2. Kérdés: Kérdésünk a 3. rész műszaki specifikáció 5/8 pontjához (motorkerékpár fékerőmérő) Az 5/8 pontban motorkerékpár fékerőmérő megnevezésű, meglévő fékpadra telepíthető motor megfogó satu mkp. vizsgázatáshoz meghatározás szerepel. Az egyéb jellemzők között A készlet tartalmazza a fékpad vezérlő EFT szoftvert is követelményt is előírta ajánlatkérő. Kérjük tájékoztatásukat arról, hogy milyen gyártmányú és típusú fékpadhoz kell a motor megfogó satut illeszteni. Kérdezzük továbbá, hogy a fékpad vezérlő EFT szoftver követelmény pontosan mit tartalmaz? - a személygépkocsik és motorkerékpárok mérésére egyaránt alkalmas új szoftver telepítését, vagy - a meglévő személygépkocsi vizsgáló szoftver mellé egy új motorkerékpár vizsgáló szoftver telepítését jelenti, amellyel lehetővé válik a motorkerékpárok vizsgálata is? Válasz: az 5/7 pontban feltüntetett görgős fékerőmérő berendezésnek, a személygépkocsik mérése mellett, még kell tudnia a motorkerékpár fékerő mérését is, nem pedig egy különálló mkp. fékerőmérő berendezésre gondoltunk. Ahhoz, hogy ez így megvalósítható legyen, kell hozzá megfogó satu és támasztó görgő. Az EFT szoftver pedig az 5/7-es fékerőmérő berendezés szoftvere, amely alkalmas a szgk-k és mkp-k mérésére, a KÖKIR-nek megfelelően. 6

7 3. Kérdés: a 3. rész műszaki specifikáció 11. pontjához (kétoszlopos hidraulikus járműemelő) A 11. pontban kétoszlopos hidraulikus emelő tételnél kérjük az oszlopok közötti távolság max mm követelmény jelentésének tisztázását: - Olyan emelőre várnak ajánlatot, amely alkalmas kisáruszállítókhoz és kisteherautókhoz de az oszlopok közötti távolság nem nagyobb 2800 mm-nél, vagy - az oszlopok közötti minimális távolságnak kell 2800 mm-nek lennie? Válasz: A specifikációban a max. megjelölés adminisztrációs hiba miatt tévesen szerepel, a helyes specifikációértelmezés szerint: olyan emelőre várunk ajánlatot, amely alkalmas kisáruszállítókhoz és kisteherautókhoz is, az oszlopok közötti minimáls távolság, 2800 mm. ENERGOTEST Kft. által feltett kérdések: 1. Kérdés: Az adagoló vizsgáló próbapad, mint alapgép a későbbiekben pl. külső ügyfelek felé történő szolgáltatás esetén meg kell-e feleljen a Bosch garanciális vizsgálatokra vonatkozó előírásainak? A kérdés a pályázati kiírás 3.3 Autógépészeti és garázsipari berendezések fejezetének 7. pontjában megadott adagoló vizsgáló próbapadra vonatkozik. Válasz: A gépnek tudnia kell a garanciális vizsgálati feltételeket. Az ajánlati felhívásban meghatározottak szerint, október 15-én órakor az ajánlattételi határidő lejártakor került sor a beérkezett ajánlatok felbontására. A beérkezett ajánlatok ép, sértetlen csomagolásban kerültek benyújtásra, tartalmazták az előírásoknak megfelelő példányszámot, illetve feliratozást. Az ajánlatokat az ajánlatkérő átvételi elismervény ellenében vette át. A bontáson az ajánlatok a beérkezés sorrendjében kerültek felbontásra, majd ismertetésre kerültek a Kbt-ben meghatározott tartalmi elemek; az ajánlattevő neve, székhelye, az ajánlati ár és a teljesítési határidő. A bontást követően az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet haladéktalanul elvégezte az ajánlatok formai átvizsgálását, melynek során megállapította, hogy a jelen jogorvoslati eljárással érintett részajánlat vonatkozásában indokolttá vált hiánypótlás elrendelése, az alábbiak szerint. 3. rész: Autógépészeti és garázsipari berendezések (Összesen: 15 db) Energotest Kft: Ajánlata teljes, hiánypótlás nem indokolt. M.E.T. Kft: Ajánlata teljes, hiánypótlás nem indokolt. Szerviz-Trade Kft: Ajánlata teljes, hiánypótlás nem indokolt. Sza-Co Kft: 7

8 Jász-Nagykun-Szolnok Ajánlatában évi számviteli szabályoknak megfelelő beszámolója (mérleg) hiányosan került benyújtásra. Hiánypótlás keretében indokolt benyújtani a mérleg azon oldalát, amellyel igazolható, hogy évi tevékenysége nem volt veszteséges. ( Éves beszámoló eredmény-kimutatása A változat összköltség eljárással rész második oldala.) A hiányzó dokumentumok pótlására vonatkozó felhívást az ajánlatkérő nevében eljáró szervezet küldte meg az ajánlattevők részére. A Sza-Co Kft. a rendelkezésére álló határidő előtt megfelelően tett eleget hiánypótlási kötelezettségének. Ezt követően került sor az ajánlatok tartalmi megfelelőségének vizsgálatára. A beszerzés ipari berendezések vásárlására és üzembe helyezésére irányul, amelynek mind előkészítése, mind értékelése speciális szakmai felkészültséget igényelt az ajánlatkérő részéről. Ezen szakértelem biztosítása megtörtént. A projekt ERFA menedzsere a Társulás egyik tagintézményének szakmai gyakorlati képzési feladatait felügyelő szakember, aki 15 éves tapasztalattal bír a gépészeti szakképzés területén. Személyesen vett részt a támogatott pályázat szakmai tartalmának összeállításában, szem előtt tartva a Társulás tevékenységi körébe tartozó iskolák, képző helyek meglévő berendezéseihez való illeszkedési követelményeket és lehetőségeket. Az ajánlatkérő a Társulásba integrált, a tárgyi beszerzéssel közvetlenül érintett iskolák szakembereit is bevonta az előkészítő és az értékelő munkába, akik az értékelés során az egyes ajánlati elemeket tételesen ellenőrizték abból a szempontból, hogy azok valamennyi jellemzőjükben megfelelnek-e a specifikációban részletezett követelményeknek. Szakvéleményüket aláírásukkal ellátottan tüntették fel az értékelés alapját képező, erre a célra szerkesztett lapokon. Az ajánlatkérő ezen túl telefonon ellenőrizte le a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ENERGOTEST Kft. által megnevezett kedvező referencia nyilatkozat valódiságát. Az ajánlat 9. oldalán, az Észak-Pesti TISZK által kiállított referenciaigazolásról kért információt a referenciát adó személytől, aki megerősítette, hogy az ajánlattevő 2. részfeladatként teljesített társulásuknál garázsipari berendezések szállítása, üzembe helyezése tárgyú szerződést. A teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Megállapítható tehát, hogy az ajánlatkérő értékelési tevékenysége során körültekintően járt el, a Kbt. 81. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megvizsgálta, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek. A műszaki megfelelőség vizsgálata során megállapította, hogy a M.E.T. Kft ajánlatában több tekintetben magasabb műszaki színvonalat ajánlott az ajánlati dokumentáció részeként közreadott specifikációs követelményeknél, ennek versenyelőnnyé tételére azonban nem volt meg a lehetősége tekintettel arra, hogy az eljárás eredménye megállapítása szempontjaként a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást határozta meg, amelytől eltérni tilos. A kérelmező annak ellenére, hogy ezen lehetőség ajánlattevői jogként nem illeti meg iratbetekintési lehetőséget kért és kapott az eredményhirdetésen a nyertes ajánlatba. Ez alapján további kérdéseket tett fel a Kbt. 97. alapján saját és a nyertesként kihirdetett ajánlat jellemzőire vonatkozóan. Az ajánlatkérő valamennyi kérdésre kimerítően adott választ. Az így szerzett információk alapján a M.E.T. Kft. jogorvoslati kérelmében fejtette ki azon álláspontját, mely szerint az ENERGOTEST Kft. ajánlatában ajánlott BOSCH mechanikus kiértékelő rendszer olyan elavult, nem korszerű eszköz, amely nem alkalmas a 2000 óta gyártott dízelautókban használt un. Common-Rail technológiájú szivattyúk vizsgálatára, így nem felel meg az ajánlati dokumentációnak 8

9 Fentiek alapján megállapítható, hogy téves a kérelmező azon állítása, mely szerint az ajánlati rész 7. tétele adagoló vizsgáló próbapad vonatkozásában az ENERGOTEST Kft. olyan berendezés szállítására tett ajánlatot, amely nem felel meg az ajánlati dokumentációban kiadott specifikációs követelményeknek. Állítása szerint az ajánlatkérő jogsértő módon ezen általa vélelmezett - körülményre tekintettel nem nyilvánította az ENERGOTEST Kft. ajánlatát érvénytelennek. Kérelmében nem nevez meg olyan specifikációs elemet, amelynek ne felelne meg a nyertesként kihirdetett ajánlat vonatkozó része. Nem is nevezhetne meg ilyet tekintettel arra, hogy mindkét ajánlat ugyanazon gyártó ugyanazon próbapadját ajánlotta, amely a BOSCH EPS 815 vizsgáló próbapad. Ezt az ajánlatok tényszerűen igazolják, az abban található termék megnevezések, leírások és fotók. Pusztán azon általános érvényű elvárást kifogásolja a kérelmező, amely korszerű berendezés beszerzési szándékára utal. A kérelmező sem az ajánlati felhívást, sem az ajánlati dokumentációt, sem az ajánlattevői kérdésekre adott válaszokat nem kifogásolta, ezekkel kapcsolatosan jogorvoslati eljárás kezdeményezésére rendelkezésére álló törvényes határidő lejárt. (Ajánlati dokumentáció kézhezvétele: szeptember 09.-én, kérdésekre adott válaszok kézhez vétele: október 08.-án) Az ajánlatkérő által korszerű nek ítélt termék specifikációs jellemzőinek meghatározása az ajánlati dokumentációban történt meg, amelynek a nyertesként kihirdetett ajánlat minden elemében megfelel. Az ajánlati részben érintett további ajánlattevő a Szerviz-Trade Kft. is folytatott az eredményhirdetésen iratbetekintést a nyertes ajánlatba. A társaságban semmilyen kifogás nem merült fel a tétel vonatkozásában, amely az ajánlatkérői értékelés helyességét támasztja alá a fentiekben részletezetteken túl. A jogorvoslati kérelemben kérelmező kifogásolja, hogy a nyertesként kihirdetett ajánlatban az ENERGOTEST Kft. a vitatott 7. sorszámú tétel tekintetében 1 db-ot határozott meg. Az ajánlati dokumentációban meghatározott vonatkozó darabszám 1 volt, a M.E.T. Kft. ajánlata 45. oldalán becsatolt szerződés tervezetében megegyező módon, 1 db-ként nevesíti az ajánlati elem darabszámát. Ebben eltérés tehát nincs sem a specifikációhoz képest, sem a két ajánlat között. Az ENERGOTEST Kft. ajánlatában a kiírásban meghatározott berendezéseken túl egy további eszközt is szállításra ajánlott, ez az eszköz a Diesel Tech Diesel Injektor szerviz egység. Ez nem volt része a specifikációban meghatározott eszközlistának, ezt az ajánlattevő többletként ajánlotta meg. Ez nem érvénytelenségi ok, többlet ajánlást az ajánlattevők szabadon tehetnek. Ebből versenyelőnyre nem tett szert, tekintettel arra, hogy a kiválasztás szempontja a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást adó ajánlat kiválasztása volt, amelytől az ajánlatkérő nem tért el. Az a körülmény, mely szerint 1 db rendszerként nevezte meg az ajánlattevő a voltaképpen plusz 1 db-ot szintén nem érvénytelenségi ok, mivel a mennyiségek mértékegysége megnevezésére semminemű elvárást nem írt elő a kiíró. Az ajánlat érvényességének feltétele ebben a vonatkozásban csak és kizárólag az lehetett, hogy az ajánlat eléri-e a specifikációban körülírt tartalmat és színvonalat. Ezt viszont a kérelmező sem kérdőjelezi meg. A jogorvoslati kérelem kiterjed továbbá arra, hogy a nyertesként kihirdetett ENERGOTEST Kft. nem rendelkezik kérelmezővel ellentétben az ajánlatában megajánlott BOSCH ESI tronic járműdiagnosztikai szoftver allicencia-jog értékesítési jogosultságával. Az ajánlatkérő szabadalmi védjegy nyilatkozat benyújtását írta elő, amely követelménynek az ENERGOTEST Kft. ajánlatában eleget tett, az ajánlati dokumentációban iratmintaként közre adott nyilatkozatot aláírásával és bélyegző lenyomatával ellátottan csatolta ajánlatában, annak 1. kötete, 32. oldalán. Ebben egyértelműen nyilatkozott arra vonatkozóan, hogy az általuk 9

10 teljesítendő szállítások, szolgáltatások, illetve azok bármely részének ajánlatkérő általi igénybe vétele nem sérti bármely harmadik személy szerzői jogát, szabadalomhoz, védjegyhez, ipari mintaoltalomhoz fűződő, vagy bármely más iparjogvédelmi oltalmat élvező jogát. Kifejezetten és visszavonhatatlanul nyilatkozom továbbá, hogy ha bármely harmadik személy az ajánlatkérővel szemben ilyen alapon bármilyen, így különösen kártérítési igényt támaszt, akkor azért teljes mértékben az ajánlatkérő helyett helyt állunk. A Kbt pontja határozza meg értelmező rendelkezései között a kizárólagos jog fogalmát, amely szerint azon jog tekinthető kizárólagos jognak, amely jogszabály, illetőleg közigazgatási határozat alapján egy vagy csak korlátozott számú szervezet (személy) jogosultsága meghatározott tevékenység folytatására, illetőleg cselekményre, összhangban az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel; kivéve a 125. (2) bekezdésének b) pontja és a 225. (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában, továbbá ha e törvény másként rendelkezik (166. ). Kérelmező ajánlata oldalán nyújtotta be a Robert Bosch Kft. igazolását arra vonatkozóan, hogy rendelkezik az érintett szoftver tekintetében allicencia-jog értékesítési jogosultsággal. Véleménye szerint az ENERGOTEST Kft. ilyen jogosultsággal az igazolás tartalma alapján nem bír, így valós tartalommal ajánlatot nem tehetett. Az ajánlatkérő álláspontja szerint a kérelmező által e tekintetben benyújtott igazolás nem releváns, ugyanis az sem jogszabályon, sem közigazgatási határozaton nem alapszik. A Magyarország területére definiált kizárólagos allicencia-jog fogalom május 1. óta nem értelmezhető tekintettel arra, hogy Európai Uniós tagságunkkal az egységes Európai gazdasági övezet részévé váltunk, kereskedelmi értelemben nem létezik ezóta tagország határt érintő területi lehatárolás. Beszerzésünk várható értékére tekintettel a közösségi szabályozás körébe tartozó. A M.E.T. Kft. ajánlata 8. oldalán, a Kbt a alapján tett nyilatkozatában a jogorvoslattal érintett adagoló vizsgáló próbapad vonatkozásában 10% alatti mértékben alvállalkozót kíván bevonni. Nem ismert az alvállalkozó neve, így az sem, hogy ezen szervezet rendelkezik-e a kérelmező által hivatkozott jogosultsággal. A benyújtott igazolás, amely álláspontunk alapján semmiképpen nem releváns dokumentum, évre szól, a nyertesként kihirdetett ajánlatban meghatározott teljesítési ütemterv szerint ezen ajánlati elem szállítására és üzembe helyezésére viszont évben kerül sor. Kérelmező állítása továbbá teljesen ellentmond a szoftvert tulajdonló BOSCH Kft. üzleti filozófiájával. Erre vonatkozó dokumentumokat, amelyek interneten, bárki számára hozzáférhetők, észrevételünk mellékleteként csatoljuk. Ezek alapján megállapítható, hogy a BOSCH Kft. egyértelmű törekvése az, hogy minél szélesebb körben váljék elérhetővé szoftverük alkalmazása a magyar garázsiparban. A szoftver bárki számára megvásárolható, külön céljukként határozták meg (1. sz. csatolt dokumentum) azt a célt, miszerint valamennyi olyan közép és felsőfokú tanintézményhez eljuttassa és a mindennapok részévé tegye, ahol járműtechnikus, autószerelő, stb. képzés folyik, illetve a gépjárműtechnika az oktatási tananyag része. Ennek érdekében az ESI tronic előfizetési szerződés minden érdeklődő partnerünk számára megköthető minden diagnosztikai nagykereskedőnél. Az előfizetés ellenében folyamatosan bővülő, évente négyszeri alkalommal frissített szoftver DVD-t kapnak partnereink, melyen minden kiválasztott ESI információs adatbázis megtalálható és a műhely számítógépére telepíthető. (2. sz. csatolt dokumentum). Érintette a kérelem azt a körülményt, mely szerint a nyertesként kihirdetett ajánlattevő ezen szállítási részt alvállalkozó bevonásával nem teljesítheti tekintettel arra, hogy ajánlatában úgy nyilatkozott, hogy alvállalkozót sem 10% fölöttit, sem az alattit nem kíván bevonni. Az alvállalkozó fogalmát a Kbt pontja definiálja a következőképpen: alvállalkozó az 10

11 a szervezet vagy személy, amely a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt. Tekintettel arra, hogy a kérdéses szoftver egy egyszerű CD formájában a megjelölt helyeken, de akár interneten is megvásárolható (3. sz. csatolt dokumentum), így a beszerzési helyéül szolgáló szervezet, vagy személy nem tekinthető alvállalkozónak, hiszen a teljesítésben közvetlenül nem vesz részt. Megjegyezni kívánjuk továbbá, hogy amennyiben a nyertesként kihirdetett Társaság a teljesítés során alvállalkozót kívánna bevonni, arra Kbt. 71. (2) bekezdésében foglaltak alapján lenne lehetősége. A jelen jogorvoslati eljárással érintett ajánlati részre 4 társaság nyújtotta be ajánlatát. A kérelmezőn túl a Sza-Co Kft. szerepel a Bosch Kft. által kiadott és az ajánlat részeként benyújtásra került igazolás szerint allicencia-jog értékesítési jogosultsággal. A negyedik ajánlattevő a Szerviz-Trade Kft. nem szerepel a felsorolásban, az ő kizárását azonban nem sérelmezi valótlan tartalmú ajánlat-, illetve nyilatkozattétel miatt a kérelmező. Tisztelt Döntőbizottság! Fentiekben kifejtett észrevételeink alapján megállapítható, hogy a M.E.T. Kft. által benyújtott jogorvoslati kérelem valamennyi elemében megalapozatlan. Eljárásunk során mindenben a vonatkozó jogszabályok és a közpénzek elköltésével szemben támasztott felelős magatartással jártunk el. A jogorvoslati eljárással érintett ajánlati részben legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás mellett ajánlatot benyújtó Társaság stabil gazdasági alapokon működő magyar vállalkozás, amely vezető piaci részesedéssel és teljes országos szerviz lefedettséggel bír a hazai garázsipar területén. Eljárásunk rendkívül összetett, speciális ismeretekhez köthető, nagy értéket képviselő ipari berendezések vásárlására irányult. A tíz ajánlati részre bontás körültekintő, precíz ajánlatkérői eljárás bonyolítást igényelt. Valamennyi rész jogorvoslati kérelem benyújtása nélkül zajlott le. A jogorvoslati eljárás megindításáról érkező értesítést követően haladéktalanul döntöttünk az eljárás saját hatáskörben történő felfüggesztéséről, a szerződést a jogorvoslati eljárás lezárásáig nem kívánjuk megkötni, mivel ennek kapcsán is, mint az eljárás során mindvégig elsődleges célunk az, hogy jogszerű, az eljárás valamennyi résztvevője számára elfogadható döntés szülessen az eljárást lezáró szerződések megkötésével. Ezúton tisztelettel kérjük a jogorvoslati kérelem elutasítását tekintettel arra, hogy álláspontunk szerint ajánlatkérőként minden tekintetben jogszerűen, felelős beszerzőként jártunk el. Észrevételünket megküldjük egyidejűleg a kérelmező részére. Az eljárás során tárgyalás tartását kérjük. Szolnok, november 17. Ferenczné Teleky Éva Társulási Tanács Elnöke 11

12 DR. DAJKA GABRIELLA ÚRHÖLGY közbeszerzési biztos részére Hiv.sz: D.701/2/2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest Margit krt. 85. Tisztelt Közbeszerzési Biztos Úrhölgy! A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság nevében értesítette Társulásunkat jogorvoslati eljárás megindításáról, melyet a M.E.T. Kft. (1222 Budapest, Éger u. 15/A.) kezdeményezett, a A Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás képzőhelyei eszközeinek beszerzése 10 db szállítási szerződés formájában, tárgyában, 2009/S , valamint KÉ-16270/2009. számon zajló közbeszerzési eljárás - 3. rész: Autógépészeti és garázsipari berendezések (Összesen: 15 db) - kapcsolatosan, az eljárási részt lezáró döntést érintően. Az Ajánlatkérő Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás Európai Uniós támogatást nyert el TISZK képzőközpontok létrehozása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében tárgyában, TIOP 3.1.1/08/ azonosító számon. A projekt adatai: Támogatási alap: Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Támogatást nyújtó neve, címe: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 1077 Budapest, Wesselényi út Projekt neve: TISZK képzőközpontok létrehozása Jász-Nagykun-Szolnok Megyében Projekt azonosító: TIOP 3.1.1/08/ Beruházási összköltség: bruttó Ft Támogatás: bruttó Ft (támogatási intenzitás: 90%) Saját erő: Ft A kapcsolódó oktatási eszközök beszerzésének becsült értéke: bruttó Ft Szolnok, november 17. Jánosi László projektvezető 12

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28757-2011:text:hu:html HU-Budapest: Távközlési szolgáltatások 2011/S 18-028757 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:220189-2011:text:hu:html HU-Siófok: Számítógép-szerelési szolgáltatások 2011/S 132-220189 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240500-2008:text:hu:html HU-Budapest: Orvosbiológiai berendezések 2008/S 181-240500 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás

HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:109342-2011:text:hu:html HU-Budapest: Villamos szerelési munka 2011/S 67-109342 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:34356-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 21-034356 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 341/17 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Épületenergetikai korszerűsítés és fűtési rendszer átalakítása-ii. tárgyban kiírt, a Kbt. 122/A szerinti hirdetmény közzététele nélküli nyílt közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérő

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt. sz.: D.741/18 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság)

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Controlling rendszer kiépítése és ehhez kapcsolódó rendszerfejlesztési és tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú hirdetmény nélküli

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:101367-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hitelnyújtási szolgáltatások 2010/S 67-101367 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

01/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Ajánlati felhívás módosítása

01/OVSZ/2013. TIOP kivitelezés - Ajánlati felhívás módosítása 01/OVSZ/2013. "TIOP kivitelezés" - Ajánlati felhívás módosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/33 A regionális vérellátó központok fejlesztése tárgyú TIOP 2.2.3/11/1-2012-0001. kódszámú programban

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSIHATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8592, fax: 06-1/882-8592 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.32/12/2015. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298167-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 182-298167 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május

Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM 2016/S 091-162660. Budapest, 2016. május Iparművészeti Múzeum 1091 Budapest, Üllői út 33-37. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM Szállítási szerződés Transzparencia program keretében szerver állomás kialakításához szükséges eszközök beszerzésére tárgyában

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.563/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend Tárgy: Döntés Harkány város közvilágításának korszer sítésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Melléklet: Ajánlati dokumentáció E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:115174-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások 2014/S 067-115174 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:202429-2010:text:hu:html HU-Miskolc: Vízelvezetés és felszíni munka 2010/S 132-202429 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119595-2010:text:hu:html HU-Budapest: Hangkeverő asztalok stúdióba 2010/S 80-119595 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:135481-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 82-135481 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198916-2010:text:hu:html HU-Eger: Építési munkák 2010/S 130-198916 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Név: Kapuvár Város Önkormányzata Címzett: Borsodi Tamás címzetes főjegyző Cím: 9330 Kapuvár, Fő tér 1. Telefon: +36-96-596-002

Részletesebben

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:171315-2010:text:hu:html HU-Budapest: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2010/S 113-171315 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Útmutató. a keretmegállapodásos eljárás második része lebonyolításához

Útmutató. a keretmegállapodásos eljárás második része lebonyolításához Tájékoztatjuk a Tisztelt Intézményeket, hogy a Számítógéprendszerek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése 2013 tárgyú központosított közbeszerzési eljárás eredményeként 2013. augusztus 26-án

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra

E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra E L Ő T E R J E S Z T É S A STARTMUNKA mintaprogramhoz kapcsolódó közbeszerzési ajánlattételi felhívásra Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-i ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - További információ - Nyílt eljárás. HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:75647-2010:text:hu:html HU-Kecel: Játszótéri felszerelés 2010/S 51-075647 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ:

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

OTP Táncháztalálkozó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek

OTP Táncháztalálkozó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek OTP Táncháztalálkozó Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041585A) A promóció lebonyolításában együttműködő

Részletesebben

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:261774-2010:text:hu:html HU-Szeged: Villamospálya építése 2010/S 171-261774 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 30., péntek Tartalomjegyzék 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:326441-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Mérnöki szolgáltatások 2013/S 189-326441 Ajánlati/részvételi felhívás Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től.

Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től. Várható váratlan Promóció Játékszabályzat és Részvételi feltételek (továbbiakban: Szabályzat) A módosítás hatályos 2016. február 12-től. 1. Szervező OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 37/ 16

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14.

M EG H Í V Ó. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága. 2014. december 16-án (kedd) 14. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e 2360 Gyál, Kőrösi út 112-114. Szám: 12690 /2014. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HU-Békéscsaba: CT letapogató készülékek 2009/S 164-237766 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Békéscsaba: CT letapogató készülékek 2009/S 164-237766 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 HU-Békéscsaba: CT letapogató készülékek 2009/S 164-237766 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szervezet: Debreceni Közterület Felügyelet Cím: Bem tér 14. Város/Község: Debrecen Telefon: E-mail: kozterf@kozterf.hu

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.670/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben