AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

2 TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE... 5 Az Ajánlattevői kör... 5 Az Ajánlatkérő... 5 A beszerzés tárgya és mennyisége.6 Többváltozatú ajánlat és részajánlat... 6 Az ajánlat költségei... 6 A Dokumentáció használata... 6 Az ajánlatok kidolgozásának feltételei... 6 Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje... 7 Ajánlatok bontása... 8 Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség... 8 Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások... 8 Kapcsolattartás... 8 Az ajánlatok értékelése... 9 Értékelési szempontok: részterület: részterület: Eredményhirdetés és szerződéskötés Üzleti titok Teljesítésre vonatkozó egyéb előírások Szerződéstervezet II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok Csatolandó iratok jegyzéke III. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ részterület: KOMPLEX PORTÁLRENDSZER FEJLESZTÉSE Bevezető A dokumentum célja Alapkoncepció Fogalmak Fejlesztési irányelvek Nemzetköziség Üzemeltetés, felhasznált szoftverek Alkalmazási réteg Adatbázis réteg Felhasználók, látogatók Arculat Általános információk Akadálymentesítés Reszponzív design Hozzáférések Belső felhasználók Belső felhasználók naplózása

3 3. CRM rendszer Online szolgáltatások Felhasználói üzenetek Tartalom kezelés, CMS Általános információk Sebesség Biztonság Keresőbarát kialakítás Többnyelvű CMS Intuitivitás Bővíthetőség A teljes rendszer építkezzen biztonságos és könnyű keretrendszerre és komponensekre Moduláris design Korszerű komponensek, dokumentáltság A fájlkezelővel szemben támasztott elvárások Szempontok a modulokhoz kapcsolható fájloknál Meta elemek leírása WYSIWYG editor Szerkesztőségi rendszer layoutja Hírek Statikus oldalak Központi tevékenység Pénzügyi, gazdasági, gazdálkodási ismeretek Videó riportok Közérdekű adatok Gyakran Ismételt Kérdések Tesztek, kvízek Általános információk Teszt adatok Kiértékelés Értesítés Online tanácsadás Multimédia Képtár Videótár Belső elemzésre szánt adatbázisok Egyéb Blog Kiegészítő elemek Szavazás modul Bannerek Közösségi média Statisztikák E-learning Hírlevél küldése Mobil applikáció Fejlesztési szakaszok

4 7.1. Végleges rendszer terv és layout elkészítése Fejlesztés, fejlesztés nyomonkövetése Béta teszt Oktatás Végleges verzió telepítése Adatok offline átadása Nyomon követés, támogatás részterület: MOBIL ALKALMAZÁSOK FEJLESZTÉSE Bevezető A dokumentum célja Alkalmazás-fejlesztési feladatok ismertetése A következő szempontok figyelembe vétele szükséges ajánlattételkor: Ajánlattevő szakmai ajánlatának az alábbiakat kell tartalmaznia: Teljesítési ütemezés A számlázás rendje, ütemezése IV. MELLÉKLETEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet (1. részterület) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tervezet (2. részterület)

5 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Az Ajánlattevői kör 1.1. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrészvagy alapanyag szállítót, c) építési beruházás esetén az építőanyag-szállítót; 1.3. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az Ajánlatkérő Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése, címe, telefon- és telefaxszáma ( ): OTP Fáy András Alapítvány Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Levelezési cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 35. I. emelet 16. Telefonszám: Faxszám: Kapcsolattartó: dr. Sarkady-Kiss Lilla 5

6 A beszerzés tárgya és mennyisége: az OTP Fáy András Alapítvány részére komplex portálrendszer fejlesztésére és mobil alkalmazások fejlesztésére (a TÁMOP B-11/ azonosító számú, Pénzügyi-gazdasági ismeretekre nevelés támogatása című projekt keretében) a dokumentáció Szakmai specifikáció részében meghatározott előírásoknak megfelelő tartalommal. Többváltozatú ajánlat és részajánlat Ajánlatot kizárólag az eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában megadott tárgyban és a jelen dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie. A Dokumentáció használata A dokumentáció beszerzésének határideje: szeptember :00 óra Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, melyet az Ajánlattevő vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt, faxon küldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) igazolni. Az érvényes ajánlattétel feltétele a dokumentáció letöltése, valamint a megküldött regisztrációs lap csatolása az ajánlatban. A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen változatlan vagy változtatott formában történő felhasználása jogellenes. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén sem módosítható. Az Ajánlatkérő az ajánlatok ajánlattételi határidő lejártát követő módosítását, kiegészítését nem teszi lehetővé. 6

7 A dokumentációt letöltő gazdasági szereplők a Dokumentációban meghatározottakkal kapcsolatban az ajánlattételi határidőt megelőzően legkésőbb 10 nappal írásban kiegészítő információkért fordulhatnak az Ajánlatkérőhöz, aki a kért információt legkésőbb 6 nappal az ajánlattételi határidőt megelőzően megadja valamennyi Ajánlattevő részére. Ha kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az Ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejárta előtt tizedik nap és hatodik nap között nyújtja be, a kiegészítő tájékoztatást az Ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlathoz szükséges és a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre akkor élhet a Kbt. 45. (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje Az ajánlatok benyújtási határideje: szeptember :00 óra Az ajánlatok benyújtásának címe: OTP Fáy András Alapítvány 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 35. I. emelet 16. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a fenti pontban megjelölt határidőre a megadott címre. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtani, továbbá 1 példányban digitálisan PDF formátumban 1 fájlban digitális egyszer írható adathordozón. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni, azzal teljesen megegyezően és az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell megerősíteni, hogy az elektronikus formában benyújtott PDF formátumú file megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal. A borítékon (csomagoláson) az alábbiaknak kell szerepelnie: - az Ajánlatkérő neve és címe; - az Ajánlattevő neve és címe; - a közbeszerzési eljárás tárgya: Ajánlat: komplex portálrendszer fejlesztésére és mobil alkalmazások fejlesztésére Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig! Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban lévő, minden - az ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy egyéb gazdálkodó szervezet által készített - dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre 7

8 jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. Ajánlatok bontása Az ajánlatok bontására szeptember 30. napján 10:00 órakor a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint jogosult személyek jelenlétében kerül sor az ajánlatkérő 1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 35. I. emelet 16. szám alatti címén. Az ajánlatok bontásakor a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 62. (3) bekezdése szerinti adatok kerülnek ismertetésre. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az Ajánlatkérő írásban, a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz a Kbt. 67. (7) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve nem járhat az alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével. Kapcsolattartás Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor az Ajánlatkérő szervezettel. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést levélben, -en vagy telefaxon kell lebonyolítani az Ajánlatkérő szervezet megadott címén. Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát ( komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése ). Az Ajánlattevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. 8

9 Ajánlattevők az ajánlattételi felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlatkérő szervezet részére faxon és ben a kapcsolattartóként megjelölt személy részére. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket az ajánlatkérő kapcsolattartója részére címezve a ( ) fax számra és a címre, az hez csatoltan, MS Word formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az ajánlattevők nem a fenti fax számra és címre küldtek meg, vagy nem MS Word formátumban küldtek meg! Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő a jogi és formai értékelést szem előtt tartva, az ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés b) pontja szerinti összességében legelőnyösebb ajánlat szempont szerint értékeli. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat vonja be az értékelésbe. Értékelési szempontok: 1. részterület: Részszempont Súlyszám 1. Ellenszolgáltatás ára (nettó Ft) Web oldal előzetes layout és design terve A web oldal ezzel együtt a CRM rendszer műszaki kivitelezésének bemutatása Mobil applikáció helyes funkcionalitása és designterv Kommunikációs terv Részletes timing 15 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Ajánlatkérő a pontszámokat törtek esetén egy tizedes jegyre kerekíti. Az 1. részszempont esetében a jelen pontban foglaltaknak megfelelően a legkedvezőbb ajánlati elem kapja a 10 pontot, a többi árajánlat pontszáma pedig ehhez arányosítva kerül megállapításra. A 2-6. részszempont értékelése során a bíráló bizottsági tagok ajánlattevőnként különkülön egyéni bírálati lapot készítenek, ahol rögzítik szöveges értékelésüket, amely alapján 1-10 közötti pontozással értékelnek. Értékelésük során a legkedvezőbb ajánlati elem kapja a 10 pontot. A bíráló bizottsági tagok részszempontonkénti pontértékei összeadásra kerülnek, ezeket a pontértékeket hasonlítja össze az ajánlatkérő oly módon, hogy a legmagasabb pontérték megkapja a 10 pontot, a többi pontértéket pedig ehhez arányosítja, úgy, hogy az Ajánlatkérő az ajánlatokat azok tartalmi elemeinek értékelése során sorrendbe rendezi, a legjobb ajánlati tartalmi elemre az adható 9

10 pontszám felső határát adja, a többi ajánlat pedig a sorrendben elfoglalt helye szerint az előtte állóhoz képest 1-gyel (eggyel) kevesebb pontot kap. A részszempontokra vonatkozó értékelési előírások: 1. Ellenszolgáltatás ára (súlyszám: 20) Az ajánlati árat magyar forintban, a mellékelt Felolvasólapon az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása alapján kell megadni. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az ajánlattevők a részletes árajánlatot is adják meg a dokumentációban lévő minta kitöltésével. A legalacsonyabb ellenszolgáltatási árat ajánló ajánlattevő kapja a legmagasabb pontszámot, a többi ajánlattevő pontszámát az árhoz viszonyítva az arányosság alapján állapítja meg az ajánlatkérő. 2. Web oldal előzetes layout és design terve (súlyszám: 25) Ajánlatkérő a layout esetében a modern elrendezést vizsgálja, azon belül a brief funkciók megjelenését, a funkcionalitás kiemelését, az átláthatóságot és a navigációt. Ajánlatkérő a design esetében azt vizsgálja, hogy az megfelel-e a hatályos ÚSZT Arculati kézikönyv előírásainak és Ajánlatkérő logó használati kézikönyvének, illetve mennyire modern, korszerű, mennyire fiatalos színvilágot tükröz. 3. A web oldal ezzel együtt a CRM rendszer műszaki kivitelezésének bemutatása (súlyszám: 20) Ajánlatkérő vizsgálja a megvalósíthatóságot, az alkalmazni kívánt technológia korszerűségét, a kiírt specifikációnak való megfelelést. 4. Mobil applikáció helyes funkcionalitása és designterv (súlyszám: 10) Ajánlatkérő vizsgálja a web oldal designjához való illeszkedést, a menürendszer felépítését, az applikáció ikon tervét, a belső designt, a navigációs funkciókat és a tartalmak megjelenítését. 5. Kommunikációs terv (súlyszám: 10) Ajánlatkérő azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő milyen integrált közösségi megoldásokat alkalmaz, hogyan tervezi a meglévő közösséget megtartani, az új felhasználókat gyűjteni, a brandet ismertté tenni, és a tervben leírt eredmények mennyire reálisak, elérhetők, igazolhatók. 6. Részletes timing (súlyszám: 15) Ajánlatkérő azt vizsgálja, Ajánlattevő tartja-e az időkeretet, reálisan tervezi-e meg a feladatok ellátását, reális-e az általa felállított teljesítési ütemezés a magas szakmai színvonal biztosítása mellett. Az azonos tartalmi elemű ajánlat(ok) azonos pontszámot kap(nak). Az ajánlatkérő az 1-6-ig megnevezett részszempontra adott pontszámokat megszorozza a súlyszámokkal, és a súlyszámmal szorzott értékek összege alapján állapítja meg, hogy melyik ajánlattevő adta az összességében legkedvezőbb ajánlatot. 10

11 2. részterület: Részszempont Súlyszám 1. Ellenszolgáltatás ára (nettó Ft) Az 1. mobil alkalmazás terve 40 Alszempontok 2.1. Az alkalmazás designterve Az alkalmazás koncepciójának szakmai színvonala Az alkalmazás élményszerűsége A 2. mobil alkalmazás terve 40 Alszempontok 3.1. Az alkalmazás designterve Az alkalmazás koncepciójának szakmai színvonala Az alkalmazás élményszerűsége Ajánlattevő ismeret/tudásátadást segítő tevékenysége 10 Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10 pont. Ajánlatkérő a pontszámokat törtek esetén egy tizedes jegyre kerekíti. Az 1. részszempont esetében a jelen pontban foglaltaknak megfelelően a legkedvezőbb ajánlati elem kapja a 10 pontot, a többi árajánlat pontszáma pedig ehhez arányosítva kerül megállapításra. A 2-4. részszempont értékelése során a bíráló bizottsági tagok ajánlattevőnként különkülön egyéni bírálati lapot készítenek, ahol rögzítik szöveges értékelésüket, amely alapján 1-10 közötti pontozással értékelnek. Értékelésük során a legkedvezőbb ajánlati elem kapja a 10 pontot. A bíráló bizottsági tagok részszempontonkénti pontértékei összeadásra kerülnek, ezeket a pontértékeket hasonlítja össze az ajánlatkérő oly módon, hogy a legmagasabb pontérték megkapja a 10 pontot, a többi pontértéket pedig ehhez arányosítja, úgy, hogy az Ajánlatkérő az ajánlatokat azok tartalmi elemeinek értékelése során sorrendbe rendezi, a legjobb ajánlati tartalmi elemre az adható pontszám felső határát adja, a többi ajánlat pedig a sorrendben elfoglalt helye szerint az előtte állóhoz képest 1-gyel (eggyel) kevesebb pontot kap. Az alszempontokra vonatkozó értékelési előírások megegyeznek mindkét mobil alkalmazás esetén. A részszempontokra vonatkozó értékelési előírások: 1. Ellenszolgáltatás ára (súlyszám: 20) Az ajánlati árat magyar forintban, a mellékelt Felolvasólapon az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása alapján kell megadni. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az ajánlattevők a részletes árajánlatot is adják meg a dokumentációban lévő minta kitöltésével. 11

12 A legalacsonyabb ellenszolgáltatási árat ajánló ajánlattevő kapja a legmagasabb pontszámot, a többi ajánlattevő pontszámát az árhoz viszonyítva az arányosság alapján állapítja meg az ajánlatkérő. 2. és 3. A mobil alkalmazások terve (súlyszám: 40) 2.1. és 3.1. Az alkalmazás designterve (súlyszám: 15) Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy a mobil alkalmazás designja mennyire fiatalos, trendi, figyelemfelkeltő, mennyire illeszkedik az iparágban elfogadott aktuális és progresszív design trendekhez és az Ajánlatkérő által meghatározott arculathoz és 3.2. Az alkalmazás koncepciójának szakmai színvonala (súlyszám: 15) Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy a megvalósítás mennyire követi az alkalmazott platformspecifikus megvalósítási trendeket, illetve az alkalmazás mennyire követi a legjobb elérhető technológiák alkalmazását, valamint az alkalmazás milyen továbbfejlesztésre, bővítésre ad lehetőséget és 3.3. Az alkalmazás élményszerűsége (súlyszám: 10) Ajánlatkérő ezen alszempont esetén azt vizsgálja, hogy az alkalmazás funkcióiban mennyire segíti a kapcsolati rendszerek építését, a megvalósítandó alkalmazás mennyire előremutató ötletesség, hasznosság és relevancia terén. 4. Ajánlattevő ismeret/tudásátadást segítő tevékenysége (súlyszám: 10) Ajánlatkérő ezen részszempont esetén azt vizsgálja, hogy Ajánlattevő tevékenysége mennyire van összhangban a mobil alkalmazások céljaival, vagyis a középiskolás korosztály számára való ismeret/tudásátadással, milyen szakmai tapasztalatot tud felmutatni Ajánlattevő ismeret/tudásátadás terén. Az azonos tartalmi elemű ajánlat(ok) azonos pontszámot kap(nak). Az ajánlatkérő az 1-4-ig megnevezett részszempontra és alszempontokra adott pontszámokat megszorozza a súlyszámokkal, és a súlyszámmal szorzott értékek összege alapján állapítja meg, hogy melyik ajánlattevő adta az összességében legkedvezőbb ajánlatot. Eredményhirdetés és szerződéskötés Az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 30 napon belül az ajánlatkérő megküldi az ajánlattevőknek. Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között a szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegzés megküldését követő naptól számított 11. nap, amennyiben ez nem munkanap, az azt követő első munkanap. A szerződéskötés tervezett helye az Ajánlatkérő levelezési címe. Üzleti titok Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakra. Az ajánlattevő az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. (2) bekezdése] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot 12

13 tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok a Ptk. 81. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzák az alábbi elemeket: - Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a Kbt. 80. (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. - Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. - A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. Teljesítésre vonatkozó egyéb előírások Az Ajánlatkérő előírja az Ajánlattevőnek a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, melyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az előzőekre vonatkozóan az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kérhető tájékoztatás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: Fax: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon: Telefax: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay u Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1. Központi telefonszám: ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala Cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Központi telefonszám: Központi faxszám:

14 Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi és munkaügyi főigazgató-helyettes 1024 Budapest, Margit körút 85. Telefon: , Fax: Munkavédelmi Főosztály 1086 Budapest, Szeszgyár u. 4. Telefon: Fax Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Cím: 1145 Budapest, Columbus u Postacím:1590 Budapest, Pf. 95 Telefon: Fax: Szerződéstervezet Az Ajánlatkérő szerződéstervezetet bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére. 14

15 II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejűnek, és magyar nyelven kiállítottnak kell lenniük. Az igazolásokat és nyilatkozatokat az Ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint kell benyújtani. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni az általa készített felelős fordítást is. Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok Az Ajánlattevő ajánlatához csatolja mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyeket az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírt, továbbá minden olyan nyilatkozatot és igazolást, amely az Ajánlattevő szerint a megajánlottak alátámasztására szolgál Az Ajánlattevőnek csatolnia kell Felolvasólapot, mely tartalmazza: - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím); - A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, címét; - A nettó + ÁFA, azaz bruttó ajánlati árat; - Cégszerű aláírás (közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevőnek alá kell írnia cégszerűen).(lásd 1. melléklet) 1.2. Az ajánlat elejére kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevők nyilatkozatát egyszerű másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését, továbbá azt, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. (3) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni, és a nyilatkozatot minden közös ajánlattevőnek cégszerűen alá kell írni. (2. melléklet) 1.5. Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat: 15

16 Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1), (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. (3-5. melléklet) Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá. (6. melléklet) 1.6. Azon személyeknek, akik az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot aláírják, csatolni kell aláírási címpéldányukat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájukat egyszerű másolatban. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a), b) pontjaira. (7. melléklet) Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben). Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. (8. melléklet) 1.9. Alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. (9. melléklet) Az Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított, az elmúlt 3 üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti web fejlesztés, valamint mobil applikáció fejlesztés tárgyú referenciáit a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet

17 (5) bekezdésének megfelelő nyilatkozattal vagy a szerződést kötő másik fél nyilatkozatával (referenciaigazolással), mely tartalmazza: - a másik szerződést kötő felet (név, cím), annak elérhetőségét (kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy címe), - a teljesítés idejét, - a szolgáltatás tárgyát, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. (10. melléklet) Csatolandó iratok jegyzéke: 1.) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva), 2.) Felolvasólap (1. melléklet), 3.) Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben), 4.) A Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (2. melléklet), 5.) Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat(ok) (3-6. mellékletek), 6.) Aláírási címpéldány(ok) vagy aláírás-mintá(k), 7.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott példánya, 8.) A Kbt. 40. (1) bekezdés szerint nyilatkozat (7. melléklet), 9.) Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) (8. melléklet), 10.) Alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) (9. melléklet), 11.) Közös ajánlattevők nyilatkozata (ha alkalmazható), 12.) A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását, 13.) Nyilatkozat a referenciákról (10. melléklet), 14.) A közbeszerzés tárgya szerinti (web fejlesztés, mobil applikáció fejlesztés) nettó árbevételről szóló nyilatkozat (11. melléklet), 15.) Referenciaigazolások a szerződést kötő másik féltől (adott esetben), 16.) Ajánlattevő ajánlatában kifejezetten és elkülönített módon, mellékletben közölt üzleti titoknak számító adat nyilvánosságra hozatalát megtilthatja (Kbt. 80. (1) bekezdés). Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely az értékelési szempont alapján értékelésre kerül (12. melléklet), 17.) Cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az elektronikus formában benyújtott PDF file megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal (13. melléklet), 17

18 18.) Részletes árajánlat valamennyi szolgáltatás elkészítésére (az egységárnak és a mennyiségnek megfelelő összesített ár) (14. melléklet), 19.) A szakmai ajánlat részei: Ajánlattevő rövid bemutatkozása Egy, az Ajánlattevő által akár alvállalkozóként végzett konkrét portál fejlesztési munka részletes bemutatása, melyben Ajánlattevő kitér az alkalmazott technológiára, az egyedi megoldásokra, a technikai problémák kezelési módjára, a készített dokumentációra. Olyan portál fejlesztését kell bemutatni, mely mögött CRM rendszer működik. Ez utóbbi működésére is ki kell térni. Amennyiben meglévő CRM rendszert használt Ajánlattevő adott portál fejlesztése során, csatolnia kell az integrációt. A web oldal és a mobil applikáció műszaki tartalmának, kivitelezésének bemutatása legalább olyan részletességgel, melynek révén alkalmassá válik az értékelésre Részletes timing: adott szakaszok időkereten belüli részletes feladat- és időleosztása, kiemelve az egyeztetési periódusokat (az Ajánlatkérő által megadott ütemezésnek hogyan tud megfelelni, hogyan tudja reálisan rövidíteni a teljesítési határidőket, úgy, hogy ne menjen a minőség rovására) Kommunikációs terv, melyben Ajánlattevő bemutatja az általa használni tervezett integrált közösségi megoldásokat, azt, hogyan képzeli el a meglévő közösség megtartását, új felhasználók gyűjtését, a brand ismertségének segítését A web oldalra 2 féle előzetes layout és design terv és a design tervekhez szorosan illeszkedő mobil applikáció layout és design terv (15. melléklet) Amennyiben az ajánlattevő nem nyújtja be a szakmai ajánlatot vagy az nem értékelhető a szakmai ajánlat hiányosságai miatt, a szakmai hiányosság a hiánypótlás során nem pótolható, az ajánlat nem módosítható, a hiányosság az ajánlat érvénytelenségét eredményezheti. 20.) Kötbér vállalásáról nyilatkozat (16. melléklet), 21.) Regisztrációs lap (17. melléklet). 18

19 III. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 1. részterület: KOMPLEX PORTÁLRENDSZER FEJLESZTÉSE 1. Bevezető 1.1. A dokumentum célja Az OTP Fáy András Alapítvány 2012-ben Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert a TÁMOP B-11/ azonosító számú pályázatával a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja létrehozására és működtetésére, mely kiemelt kormányzati projekt. E projekt révén egy hiánypótló, Magyarországon és a közép-európai térségben egyedülálló, gazdasági és pénzügyi élethelyzetekre felkészítő, magabiztos helyzetfelismerésre és problémamegoldó képességre ösztönző szolgáltatás jön létre, mely a jelenlegi igényeknek megfelelően a legkorszerűbb kommunikációs és egyéb eszközök alkalmazásával juttatja el az információkat a célközönséghez. A röviden O.K. Központnak nevezett intézmény Budapest VI. kerületében, a Benczúr u. 26. szám alatt működik. A projekt általános célja: A kiemelt projekt célja a közoktatási intézmények szerepbővítésével az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódóan a középiskolások számára olyan ismeretek átadása, amelyek szükségesek a pénzügyi-gazdasági világban való eligazodáshoz, az adósságcsapdák elkerüléséhez, a döntésképes és pénzügyileg tudatos állampolgári magatartás kialakításához. A projekt konkrét célja: A projekt célja, hogy a pénzügyi és gazdasági ismereteket az általuk legkönnyebben elérhető csatornákon keresztül juttassa el a fiatalokhoz, amelynek eredményeként tudatos és eredményes pénzügyi és gazdasági ismeretanyag, szemléletmód alakulhat ki náluk, amely által a fiatalok az alapvető információk birtokában a felnőtt élethez szükséges döntésképes, jövőtudatos aktív polgárként hagyják el a középiskolát megfelelő ismeretekkel és képességekkel felruházva. Az Alapítvány pályázatában vállalta, hogy létrehoz egy önálló portált a fenti projektre, melyen keresztül az O.K. Központ szolgáltatásai online módon is elérhetők a diákok és más érdeklődők számára, illetve melyen figyelemmel kísérhető a projekt megvalósulásának folyamata. A portál központi eleme logikailag a CRM rendszer. Az Alapítvány kulcsfontosságúnak tartja továbbá, hogy a tervezett honlap okostelefonokon keresztül is könnyen elérhető és átlátható legyen, így legalább a két legelterjedtebb platformra (Android és ios) mobil applikációt is fejlesztet Alapkoncepció A cél, egy többnyelvű, nem monolitikus felépítésű, teljes mértékben moduláris, könnyen frissíthető, üzemeltethető és a későbbiek folyamán akár tovább is fejleszthető portál rendszer készítése, amely rendelkezik olyan, az alább specifikált funkciókkal, 19

20 amelyek segítségével az Alapítvány az Interneten keresztül is támogathatja a Központban folyó oktatást Fogalmak Portál: és a hozzátartozó aloldalak gyűjtőneve. Keretrendszer: A Portál és a hozzátartozó alrendszerek szoftveres környezete, amelybe a későbbiek során felsorolt modulokat működteti. Layout: A portál és a hozzátartozó alrendszerek grafikai megjelenésének, kinézetének összesítő neve. Modul: A keretrendszerbe beépülő program részek, amelyek tetszőleges üzleti logikát és a hozzátartozó megjelenítést valósítanak meg. Publikus felület: A végfelhasználók és a weboldalt látogatók által látott felület. Szerkesztőségi rendszer: A belső felhasználók és adminisztrátorok által használt, jelszóval védett felület, amelyen az oldal tartalmát és beállításait lehet módosítani Fejlesztési irányelvek A Portál fejlesztése folyamán maximálisan meg kell felelni az MVC fejlesztési modellnek (model-view-controller) és törekedni kell az átlátható, objektum orientált fejlesztésre. Tekintettel a várható terhelésre, a keretrendszer és a modulok kialakításánál egyaránt fokozott figyelmet kell szentelni az optimális erőforrás-használatra. A fejlesztés és a layout kialakításakor fokozottan ügyelni kell az ismert WEB-es szabványok betartására, és az fejlesztés megkezdésekor aktuális, nem fejlesztői verziójának való megfelelésre: W3C HTML 5, vagy annál frissebb, CSS 3.0, vagy annál frissebb. A széleskörű felhasználói bázis miatt kiemelten fontos, hogy az összes ismert asztali és mobil böngészőben teljes mértékben elérhető legyen a portál, de legalább az alábbiakban: Internet Explorer 10.0, vagy annál frisebb, Firefox 22.0, vagy annál frisebb, Google Chrome 28.0, vagy annál frisebb, Safari 6.0, vagy annál frisebb, Opera 15.0 vagy annál frisebb. A portál minden moduljának, minden vezérlő funkciójának elérhetőnek kell lennie egy szabványos API-n keresztül (pl. SOAP, XMLRPC, JSON, stb.), megfelelőnek kell lennie a jelen dokumentumban tárgyalt okostelefon applikáció, illetve a jövőben kidolgozni és illeszteni kívánt további fejlesztések egységes kommunikációs felületen és adatmodellen történő integrációjára. A portált és a hozzátartozó adatbázis rendszert úgy kell kialakítani, hogy a nagy terhelés esetén könnyedén több kiszolgálóra telepíthessük, az alábbiak szerint: A statikus tartalom (a jelszóval védettek is) külön, az ilyen célra tervezett webszerverre való telepítése (pl. lighttpd, Nginx) 20

21 Olyan adatbázis szerver választása, amellyel a master-slave clusterezés kialakítható, további plusz költségek nélkül A dinamikus tartalom több kiszolgálóra való osztás, egy közös hálózati adattároló esetén, további szoftver költségek felmerülése nélkül 1.5. Nemzetköziség A portál magyar és angol nyelven kezdi meg működését, így az összes tartalomnak és vezérlő moduloknak, a szerkesztőségi rendszerből választható módon, több nyelven is elérhetőnek kell lennie, erre a tényre fokozottan ügyelni kell a layout és a keretrendszer tervezése és fejlesztése folyamán. A jelenlegi specifikációban tárgyalt minden modulnak szükséges az angol és magyar változatát egyaránt 100%-osan működőképesen elkészíteni Üzemeltetés, felhasznált szoftverek A portál üzemeltetését és elhelyezését az Alapítvány saját hatáskörében, a saját infrastruktúráján, a saját informatikai munkatársai által végzi, FreeBSD és Linux alapokon. A jelenlegi infrastruktúra az alábbi szoftver környezetekkel kompatibilis, így a rendelkezésre álló belső erőforrások valamint üzemeltetési tapasztalatok miatt ezek az elfogadható platformok a fejlesztés során. Alkalmazási réteg PHP 5.3 és vagy újabb, Java (és/vagy bármilyen Java alapú keretrendszer), Groovy, Ruby on Rails, Adatbázis réteg MySQL 5.5 vagy frissebb, PostgreSQL 8.4 vagy frissebb. Nyertes ajánlattevő köteles a fejlesztés során felhasznált szoftverek minden korlátozástól mentes felhasználási jogát a munka befejeztével az Alapítványra rendelkezésre bocsátani. Az elvégzett munka ellenértéke magában foglalja a felhasználási jog átengedésének díját is Felhasználók, látogatók A várható felhasználói adatbázis mérete jelenleg nem ismert pontosan, de legfeljebb kétmillió regisztrált felhasználóra számítunk. Hétköznapokon délelőtt, az iskolai tanítás ideje alatt kb , délutáni-esti időszakban és hétvégén kb látogató várható. 21

22 2. Arculat 2.1. Általános információk Tekintettel arra, hogy a portál fejlesztése TÁMOP projekt keretében, európai uniós forrásból valósul meg, a portál designjának teljes mértékben meg kell felelnie a hatályos ÚSZT Arculati kézikönyvben egy honlappal szemben támasztott előírásoknak. Az ÚSZT Arculati kézikönyv az alábbi linkről tölthető le: Ezen túlmenően a portálnak alkalmazkodnia kell az Alapítvány O.K. Központra vonatkozó logó használati kézikönyvéhez, illetve az O.K. Központ jelenlegi fizikai arculatához, ami a fiatalos, modern és dinamikus szavakkal jellemezhető. A használati szabályokra vonatkozó előírásokat tartalmazó leírás jelen dokumentumhoz csatolásra kerül Akadálymentesítés A portálnak az esélyegyenlőségi szempontokat is teljes mértékben figyelembe kell vennie, és mindenki számára biztosítani kell az egyenlő esélyű, teljes értékű hozzáférés lehetőségét az interaktív szolgáltatásokhoz a honlap info-kommunikációs akadálymentesítésével. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy törekedni kell a szemantikus kialakításra és nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tartalomra, mint a designra, a W3C által kiadott ún. WCAG ajánlásban foglaltaknak a lehetőség szerint legjobban meg kell felelni. A legfőbb, de nem kizárólagos és önmagában elégséges elvárások a témában: Központi, jól látható helyen található gomb a betűméret globális, legalább három méretben történő növelésére. Főmenük és navigációs részek szigorúan szöveges kialakítása, megtámogatva a felolvasó szoftverek helyes működését. Billentyűzetről vezérelhető navigáció. Multimédiás tartalmakhoz megfelelő mennyiségű és minőségű feliratozás lehetősége (pl. alt, title tagek) Videók esetén feliratozás lehetősége (a feliratok elkészítése Ajánlatkérő feladata) 2.3. Reszponzív design A layout kialakításánál fokozott figyelmet kell fordítani az ún. reszponzív design kialakítására, hogy minél többféle felbontásban és minél több eszközön elérhetővé váljon a portál. Ez azért is fontos, mert a Magyarországon található középiskolák nem rendelkeznek homogén informatikai rendszerekkel és Ajánlatkérő célja, hogy minél szélesebb körben elérhetővé váljon portáljának tartalma. 22

23 2.4. Hozzáférések A weboldal tartalmaihoz és szolgáltatásaihoz a hozzáféréseket két csoportra bontjuk: látogatói és belső felhasználókra. A látogatói felhasználók attribútumairól a CRM rész rendelkezik Belső felhasználók A tartalmak feltöltését és kezelését több alapítványi munkatárs fogja végezni, ezért a felhasználók hozzáféréseit, modulokra bontott jogosultsági mátrixban kell tudnunk kialakítani. Az alábbi főbb, előre definiált felhasználói csoportokat kell létrehozni, amelyektől a későbbiekben akár el is térhetünk egy-egy felhasználó esetén. Típus Hozzáférés típusa Adminisztrátor Szerkesztő Cikkíró Teszt értékelő Blog moderátor Blogger Multimédia szerkesztő Multimédia feltöltő CRM adminisztrátor Teljes hozzáférés. Teljes hozzáférés, kivéve a CRM. Létrehozhat és módosíthat cikkeket, de azok szerkesztői jóváhagyás nélkül nem publikálódnak. Csak a kvízek és tesztek modulhoz fér hozzá, a leadott nem automatikusan értékelt teszteket értékeli. Az elkészült postokat és kommenteket hagyja jóvá. A saját blogjához teljes hozzáférése van, de a moderátor nélkül nem publikálhat. Multimédiás modulokhoz teljes hozzáféréssel rendelkezik. Multimédiás anyagok feltöltője, de a multimédia szerkesztő jóváhagyása nélkül azok nem publikálódnak. CRM rendszerhez teljes hozzáférése van. CRM feltöltő CRM rendszerben adatokat tölt fel, de nem tud véglegesen törölni / módosítani. A belső felhasználókat kezelő adminisztrátori modul legalább az alábbi funkciókat valósítsa meg: Új felhasználó létrehozása Létező felhasználó adatainak módosítása, törlése, kitiltása Meglévő felhasználó jogosultsági mátrixának másolása Elfelejtett jelszó esetén egy új jelszót generáló ben küldése 23

24 2.6. Belső felhasználók naplózása A párhuzamos, több belső felhasználó által folyó tartalomfeltöltés miatt kiemelten fontos, hogy az Adminisztrátorok minden elvégzett műveletről részletes naplózást kapjanak, amely kiterjed minden alapvető műveletre ellenőrzés céljából. Alapvető műveletnek számít: Be- és kijelentkezés Listázás Módosítás, elmentve a korábbi és a módosult adatokat szérializálva (kivéve multimédiás anyagok) Törlés A felhasználói naplózás legyen kereshető és szűrhető vagy/és kapcsolatban: Felhasználóra Adott modulra Idő intervallumra Bizonyos műveletekre A naplózásban szabad szavas keresésre 3. CRM rendszer A teljes rendszer központi eleme logikailag a CRM rendszer. Ebben valósul meg az adatok gyűjtése, rendszerezése, szűrése, kiértékelése. Az adatok tárolásán és feldolgozásán, az analitikai készségeken kívül a CRM rendszer vezérlési funkciót is ellát. Minden külső alrendszer ebből táplálkozik, a megvalósítandó külső funkciók vezérlését pedig elképzelés szerint a CRM látja el. Feladatokat oszt ki, vezérlési feladatokat végez, adatokkal látja el a külső rendszereket, visszacsatolásként pedig begyűjtött, vagy éppen a kiosztott feladatok feldolgozott értékeit várja (gyűjti be) a külső programoktól. Legyen szó egy kérdőívről, az információs portál, vagy éppen a mobilalkalmazások adatgyűjtéseiről mindegyiknek, ha áttételesen is, de a CRM-mel kell kommunikálnia egy központi felületen kell megvalósítani a komplex adatgyűjtési feladatokat. Technikai szempontból a fejlesztési irányelvekben megfogalmazott követelményeknek kell, hogy megfeleljen a CRM. Mivel a teljes rendszernek ez a központi eleme, és minden alrendszernek, illetve a CRM moduljainak magának is egységes adatszerkezetben és formában kell adatokat mozgatnia-kezelnie, a következő szempontokat kell a tervezés és megvalósítás során szem előtt tartani: modern API kialakítása (SOAP, XML, vagy JSON, szabadon választott) ilyen módon egységesített kommunikációs metódusok kialakítása a teljes rendszerben ezek részletes, tételes dokumentálása a CRM oldalán, legalább hivatkozás a külső modulok dokumentációjában adatszerkezetek dokumentálása, majd implementálása (mi mivel áll kapcsolatban, a forgalmazott adat milyen minőségben, hol és hogyan kerül tárolásra) Szintén a korábbi, integrációval kapcsolatban megfogalmazott elvárások és az EU szabályozások miatt a rendszernek minden regisztrált felhasználót nyomon kell követnie. Ez kiemelten érvényes az elvégzett tesztek, e-learning anyagok, kvízek 24

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Marketing-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásához 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) ajánlatkérő takarítási feladatok ellátása tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásához 2015. 1 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATI FELHÍVÁS I. AJÁNLATI FELHÍVÁS II. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ 1.1 Értelmező rendelkezések 1. Ajánlati felhívás vagy Felhívás: Az Európai Unió Hivatalos Lapjában (TED adatbank) e tárgyban jelen közbeszerzési

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció

Mezőtúri református Egyházközség. Közbeszerzési ajánlati dokumentáció Mezőtúri református Egyházközség Közbeszerzési ajánlati dokumentáció A Mezőtúri Református Kollégium könyvtárának felújítása keretében belsőépítészeti berendezések gyártása, szállítása és üzembe helyezése

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ a felcsúti új Faluház megépítése tárgyú, a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásra TARTALOMJEGYZÉK ÚTMUTATÓ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban AJÁNLATKÉRŐ: MÓRA FERENC MÚZEUM 6720 SZEGED, ROOSEVELT TÉR 1-3. Dokumentáció uniós értékhatárt elérő nyílt közbeszerzési eljárásban,,régészeti feltárásokhoz kapcsolódó terepi kézi és gépi földmunka, valamint

Részletesebben

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése

K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése K1559 - Hintőanyag átmeneti tárolására szolgáló raktársátrak telepítéssel és bontással, karbantartással történő bérlése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hőcserélők beszerzése

Hőcserélők beszerzése Hőcserélők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/119 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01 KÉ Eljárás

Részletesebben

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben"

Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010. évben Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Önkormányzati lakóépületek és más funkciójú helyiségek felújításikarbantartási- gyorsszolgálati feladatainak ellátása 2010.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-236/2015._ Kötött gyűjtésű kerékpárkölcsönző rendszer beszerzése a Debreceni Egyetem részére tárgyú,

Részletesebben

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági

Ajánlattevőnek és közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak az 1.) és 2.) pontban foglalt alkalmassági AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS PÉCS Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt Controlling rendszer kiépítése és ehhez kapcsolódó rendszerfejlesztési és tanácsadói szolgáltatás ellátása tárgyú hirdetmény nélküli

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Kétegyháza Nagyközség Önkormányzata 5741-Kétegyháza, Fő tér 9. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése 2009. Tartalomjegyzék ajánlatkérési dokumentációhoz Útmutató

Részletesebben

Motorikus dízelgázolaj beszerzése

Motorikus dízelgázolaj beszerzése Motorikus dízelgázolaj beszerzése (Eljárás száma: T-148/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV Zrt.,

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96119-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hőcserélő egység, légkondicionáló, hűtő- és szűrőberendezés 2014/S 057-096119

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395960-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 244-395960 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151

Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/151 A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére, a Jó Állam imázskommunikációjához médiatervezési és vásárlási, reklámügynökségi, BTL ügynökségi és online kommunikációs szolgáltatási feladatok elvégzése,

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata. 2094 Nagykovácsi, Bánya utca, Zsíroshegyi út Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 95 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2094 Nagykovácsi,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata

Ózd Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ózd Város Önkormányzata Tervezési szerződés az Ózd városi ivóvíz-ellátási infrastruktúra és elosztási rendszer fejlesztése és fenntartható irányítása (SH/3/13) tárgyú projekt megvalósításához

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307423-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Villamos energia 2014/S 174-307423 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 1. KÖTET Megbízási szerződés keretében

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Netta-Pannonia Környezetvédelmi Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés keretében használt autóbusz beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014.

Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Részvételi felhívás- On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges banki szolgáltatások megrendelése 2014. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/48 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül.

Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Budapest és agglomerációjának teljes területére egységes forgalmi modell létrehozása vállalkozási szerződés keretén belül. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/22 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:50211-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Járműállomány-javítási és karbantartási szolgáltatások 2014/S 031-050211 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 7-én megtartott

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz

Nyertes ajánlattevő: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 47 Ajánlatkérő: Rakamaz Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Tiszanagyfalu, Tímár, Szabolcs, Rakamaz Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Internet és telekommunikációs és egyéb hálózati szolgáltatások és eszközök beszerzése Tartalomjegyzék Eljárási információk az Ajánlattevők számára...3 I. Tájékoztatás az Ajánlattevők

Részletesebben

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. Kalcium-klorid oldat és granulátum beszerzése 2011-2012. tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljáráshoz Módosításokkal egységes szerkezetben A módosítások vastag betűvel és aláhúzással,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/124 Eljárást megindító felhívás; tárgya: Szállítási szerződés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata helyi központosított közbeszerzéshez tartozó intézmények élelmiszer nyersanyagigényének ellátása Közbeszerzési

Részletesebben

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett

Országos Idegennyelvű Könyvtár. által kezdeményezett Országos Idegennyelvű Könyvtár által kezdeményezett Az Országos Idegennyelvű Könyvtár 1056 Budapest, Molnár utca 11. épületen belüli pincei padlószint süllyesztés körüli falak jetgroutingos alapmegerősítése

Részletesebben

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. augusztus 5. RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE. 1. Napirend Tárgy: Döntés Harkány város közvilágításának korszer sítésére irányuló közbeszerzési eljárás megindításáról Melléklet: Ajánlati dokumentáció E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben

Ajánlatkérő fő tevékenységi köre: Általános közszolgáltatások Melegétel utalványok beszerzése cafetéria rendszerben Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 78 Ajánlatkérő: Földmérési és Távérzékelési Intézet Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Földmérési és Távérzékelési Intézet 1149 Budapest XIV. ker. Bosnyák

Részletesebben

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016

Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Földgáz beszerzése a Kaposvári Egyetem részére 2015-2016 Közbeszerzési Értesítő száma: None/None Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930. Ajánlati/részvételi felhívás. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:47930-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Megfigyelő és biztonsági rendszerek és eszközök 2014/S 030-047930 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás

Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Hold u. 7. gépterem II. ütem építési beruházás Közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény... 2 Eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetmény. 15 Szerződés megkötéséről

Részletesebben

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás.

Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Mátrai Gyógyintézet- KEOP-5.6.0- gép- műszer beszerzése- 2015. Eljárást megindító felhívás. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/95 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334914-2014:text:hu:html Magyarország-Kaposvár: Villamos energia 2014/S 190-334914 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez

5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez 5. melléklet a 2/2006. (I. 13.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosításokkal egységes szerkezetben Mezőgazdasági vontató és erdészeti szárzúzó beszerzése a KEOP-312/2F/09-11-2013-0017 azonosítószámú projekt

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

"Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés

Neonatológiai ügyelet ellátása szolgáltatás megrendelés "Neonatológiai ügyelet ellátása" szolgáltatás megrendelés Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/30 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001

TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/ A1-2012-0001 azonosító projekt keretében: 32 582 02 OKJ-számú, Építő- és anyagmozgató gép kezelője megnevezésű, Targoncavezető szakmairányú képzés Közbeszerzési

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/17 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:41298-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Digitális feltérképezési szolgáltatások 2014/S 026-041298 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A

EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Hirdetmény tulajdonságai Hirdetmény Közbeszerzési Értesítı száma: 2008 / 131 Ajánlatkérı: Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit KFT. Molnárné Király Éva Ügyvezetı Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Dorogi

Részletesebben

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:394037-2011:text:hu:html HU-Paks: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek 2011/S 243-394037 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás

Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Mezőföldvíz anyagbeszerzés - részvételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/122 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Gyomaendrőd Város Önkormányzat 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA ÉS DOKUMENTÁCIÓJA Iskolai közétkeztetés színvonalának fejlesztése tárgyú a Kbt. 122./A. szerinti hirdetmény közzététele

Részletesebben

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése

Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Egyszer használatos műtéti izoláló szettek beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/140 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II.

Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. Tervezési szerződés / Különböző HM és MH objektumokban végzendő kivitelezési munkák végrehajtásához szükséges tervezési feladatok II. ütem Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

Postai irányítószám: 1016

Postai irányítószám: 1016 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

BCG oltóanyag beszerzése 2016.

BCG oltóanyag beszerzése 2016. BCG oltóanyag beszerzése 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/16 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2016.02.08.

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

29 darab defibrillátor beszerzése

29 darab defibrillátor beszerzése 29 darab defibrillátor beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: 15/TB-294/12) 2012. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 124 Ajánlatkérő: Csanádpalota Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Csanádpalota Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás fajtája: Tárgyalás

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370208-2011:text:hu:html HU-Sopron: Vasúti mozdonyok és villamos-motorkocsik, gördülőállomány és ezek alkatrészei 2011/S 228-370208

Részletesebben

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM

3. 92/2011. (XII. 30.) NFM 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás Építési beruházás

Részletesebben

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt.

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás x Építési

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben