AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ"

Átírás

1 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) ajánlatkérő takarítási feladatok ellátása tárgyú, nyílt közbeszerzési eljárásához

2 I. A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS RENDJÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1. Az Ajánlattevői kör 1.1. Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját, c) építési beruházás esetén az építőanyag eladót; 1.3. Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, és/vagy építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. 2. Az Ajánlatkérő 2.1. Az ajánlatkérő hivatalos megnevezése Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi u 3. Kapcsolattartó: dr. Szalay Árpád Telefon: Fax:

3 2.2. A beszerzés tárgya és mennyisége: CPV kód: Vállalkozási szerződés Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelynél valamint az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelynél elvégzendő takarítási feladatok ellátására. Teljes Mennyiség: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest Zrínyi u. 3. szám alatti székhely esetében az elvégzendő takarítási feladatok napi, heti egyszeri alkalommal, valamint nagytakarítás a szerződés időtartama alatt két alkalommal. A napi rendszeres takarítást két évben minden hivatalosnak számító munkanapon el kell végezni, kivétel július 1-e, ami köztisztviselői nap, így az Ajánlatkérőnél munkaszüneti napnak számít. A heti takarítási feladatot egy héten egyszer, a vállalkozó által meghatározott napon kell elvégezni. A nagytakarítást évente egy alkalommal, maximum 4 hétvégén, tehát összesen 8 nap alatt kell elvégezni, április hónapban. Az Ajánlattevő feladatát képezi az Ajánlatkérő székházingatlana A épületének nettó 5632 négyzetméteres, B épületének nettó 854 négyzetméteres, illetve udvari és utcafronti 950 négyzetméteres területének takarítása: 1. Takarítandó területek: A épület: pince, földszint, félemelet, teljes terület, I. em., II. em., III. em. teljes terület, IV. em., V. em., VI. em. teljes terület VII. em. teljes terület (napi/heti takarításban kivétel 717, 726, 728-as laboratóriumok) VIII. em. teljes terület, (napi/heti takarításban kivétel 806, 818, 831, 832-es laboratóriumok) IX. emelet teljes terület B épület: pince, földszint I. em. teljes terület II. em. teljes terület III. em. teljes terület IV. em. teljes terület, teraszok liftgépház teljes területe Udvar, utcafront: Udvar, és utcafront teljes terület Részletezve a dokumentáció III. rész Szakmai Specifikáció, Műszaki leírás részében Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelynél az elvégzendő takarítási feladatok napi, heti egyszeri alkalommal, valamint nagytakarítás a szerződés időtartama alatt két alkalommal. Az Ajánlatkérő telephelyének nettó 1593 négyzetméteres, raktár 60 négyzetméteres, illetve udvari 456 négyzetméteres területének takarítása: 3

4 1. Takarítandó területek: Alagsor teljes terület, Földszint teljes terület, I. em. teljes terület, II. em. teljes terület, Raktár, Udvar, utcafront: Udvar, és utcafront meghatározott területei. OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. A épület, udvar Helyiségek típusonként összes terület (m²) Gépészet 140 Iroda 3465 Közlekedő 1477 Külső terület (udvar) 950 Vizesblokk 550 burkolattípusok összes terület (m²) Járólap 1745 Laminált padló 1613 PVC 2329 Szőnyegpadló 248 Üvegfelületek 2799 Márvány 465 Beton 140 Aszfalt 847 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. B épület helyiségek típusonként összes terület (m²) Gépészet 20 Iroda 534 Közlekedő 251 Vizesblokk 69 burkolattípusok összes terület (m²) Üvegfelületek 152 Járólap 296 Laminált padló 361 PVC 197 helyiségek típusonként OGYÉI 1095 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. összes terület (m²) Iroda 1086 Közlekedő 391 Külső terület (udvar) 456 Vizesblokk 176 burkolattípusok összes terület (m²) Üvegfelületek 297 4

5 Járólap 943 Laminált padló 481 PVC 169 Beton 60 Aszfalt Többváltozatú ajánlat és részajánlat Ajánlatot kizárólag az eljárást megindító felhívás II.2.1. pontjában megadott tárgyban és a jelen dokumentációban meghatározott követelményeket kielégítően lehet benyújtani. Ajánlattevő jelen közbeszerzési eljárás során részajánlatot, többváltozatú, alternatív ajánlatot nem nyújthat be. 4. Az ajánlat költségei Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget magának az Ajánlattevőnek kell viselnie. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezekkel a költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Az Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben, azt öt évig meg kell őriznie. 5. A Dokumentáció használata A dokumentáció beszerzésének határideje: december óra Az eljárást megindító felhívásban és az ajánlati dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai (CET) idő szerinti idő, Ajánlatkérő ezt tekinti irányadó időnek. Ajánlatkérő a dokumentációt elektronikusan bocsátja az ajánlattevők rendelkezésére, figyelemmel a Kbt. 50. (3) bekezdésére is. A dokumentáció térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhető az ajánlatkérő ogyei.gov.hu weboldalán a Magunkról/Közérdekű adatok/közbeszerzés/közbeszerzési eljárások/takarítási feladatok fül alatt, a felhívás megjelenésének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig. Az ajánlattétel feltétele a dokumentáció átvétele, melyet az Ajánlattevő vagy az ajánlatában megjelölt alvállalkozó köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatával (regisztrációs lap) igazolni. A regisztrációs lapnak tartalmaznia a dokumentációt letöltő gazdasági szereplő nevét, székhelyét, telefonszámát, fax számát, elektronikus levélcímét, kapcsolattartó személy nevét és a közbeszerzési eljárás tárgyát. 5

6 A kitöltött regisztrációs lapot a dokumentáció letöltését követően haladéktalanul, az ajánlattételi határidő lejártáig elektronikus úton kell megküldeni ajánlatkérőnek az címekre. A dokumentációt a szellemi alkotásokról szóló jogszabályok oltalomban részesítik, másolása, a jelen eljárás keretein kívül történő bármilyen változatlan vagy változtatott formában történő felhasználása jogellenes. 6. Az ajánlatok kidolgozásának feltételei Az Ajánlattevőknek az eljárás során egy írásos ajánlatot kell elkészíteniük, mely ajánlat a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvénynek a nyílt eljárásra vonatkozó előírásaival összhangban, az ajánlattételi határidő lejárta után semmilyen formában még az Ajánlatkérő hozzájárulása esetén sem módosítható. Az Ajánlatkérő az ajánlatok ajánlattételi határidő lejártát követő módosítását, kiegészítését nem teszi lehetővé. 7. Az ajánlatok benyújtásának címe és határideje Az ajánlatok benyújtási határideje: december óra Az ajánlatok benyújtásának címe: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Székhely: 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. V. em szoba Az ajánlatokat személyesen munkanapokon 9-15 óra között, az ajánlat benyújtásának napján 9-10 óra között lehet benyújtani. Az Ajánlatkérő az ajánlatot akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az beérkezett a fenti pontban megjelölt határidőre a megadott címre. Az ajánlatot a kötelezettségvállalásra jogosultak cégszerű aláírásával, zárt csomagolásban 1 (egy) eredeti példányban kell benyújtani, továbbá 1 példányban digitálisan - PDF formátumban, 1 fájlban digitális egyszer írható adathordozón. A digitális példányt a kész eredeti papíralapú példányról kell elkészíteni, azzal teljesen megegyezően és az ajánlattevőnek cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell megerősíteni, hogy az elektronikus formában benyújtott PDF formátumú file megegyezik az eredeti papíralapú példánnyal. A borítékon (csomagoláson) az alábbiaknak kell szerepelnie: - az Ajánlatkérő neve és címe; - az Ajánlattevő neve és címe; a közbeszerzési eljárás tárgya: Ajánlat, OGYÉI Takarítási szolgáltatás , Nem bontható fel az ajánlattételi határidő lejártáig! 6

7 Az ajánlatot lapozhatóan kell bekötni, oldalszámozással kell ellátni. Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ajánlatban lévő, minden az Ajánlattevő vagy alvállalkozó, vagy egyéb gazdálkodó szervezet által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek, aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből vagy téves kézbesítéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. A postán feladott ajánlatot az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor került. 8. Ajánlatok bontása Az ajánlatok bontására december 04. napján órakor a Kbt. 62. (2) bekezdése szerint jogosult személyek jelenlétében kerül sor az Ajánlatkérő székhelyén: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. V. em szoba. Az ajánlatok bontásakor a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 62. (3) bekezdése szerinti adatok kerülnek ismertetésre. A Kbt. 62. (4) bekezdés előírása alapján az Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. Az ajánlatok felbontásáról és ismertetéséről Ajánlatkérő jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az összes Ajánlattevő részére. Az ajánlatok formai és tartalmi érvényességének további vizsgálatára az értékelési időszakban kerül sor. 9. Az ajánlatok visszavonása, ajánlati kötöttség Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlati határidő lejártáig vonhatja vissza. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap. 10. Az ajánlatokkal kapcsolatos pontosítások Az Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet írásban, a többi Ajánlattevő egyidejű értesítése mellett felvilágosítást kérhet az Ajánlattevőtől a kizáró okokkal, az alkalmassággal, illetőleg az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban előírt egyéb iratokkal kapcsolatos nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében. A felvilágosításra adott válasz a Kbt. 67. (7) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve nem járhat az alapelvek sérelmével vagy az ajánlati kötöttség megsértésével. 7

8 11. Kapcsolattartás Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor az Ajánlatkérő szervezettel. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát. Az eljárás tartama alatt szükséges levelezést -en vagy telefaxon, kivételesen levélben kell lebonyolítani az Ajánlatkérő szervezet megadott címén. Az Ajánlattevők valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntessék fel az eljárás tárgyát és a kapcsolattartó személyét.( Ajánlat, OGYÉI Takarítási szolgáltatás ) Az Ajánlattevők a fenti szabályok megsértése esetén minden ebből eredő következményt viselni kötelesek. Ajánlattevők az eljárást megindító felhívással és a dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseiket kizárólag írásban nyújthatják be az ajánlatkérő szervezet részére faxon és ben a kapcsolattartóként megjelölt személy részére. Az Ajánlatkérő felhívja tehát az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy kérdéseiket az Ajánlatkérő részére címezve a 2.1. pontban megadott fax számra és az címre MS Word (.doc vagy.docx) formátumban küldjék meg! Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget azon kérdések megválaszolásáért, melyeket az Ajánlattevők nem a meghatározott fax és címre küldtek meg. 12. Az ajánlatok értékelése Az Ajánlatkérő a jogi és formai értékelést szem előtt tartva, az ajánlatokat a Kbt. 71. (2) bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás szempont szerint értékeli. Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat vonja be az értékelésbe. Az ajánlati árat magyar forintban, a mellékelt Felolvasólapon az ott meghatározott formában, a dokumentáció műszaki leírása alapján kell megadni. Az ajánlati ár nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az ajánlati árnak maradéktalanul tartalmaznia kell a dokumentációban részletezett valamennyi feladatot, és a szerződés teljesítésével kapcsolatos minden költséget. Az ajánlattevők a részletes árajánlatot is adják meg a dokumentációban lévő minta kitöltésével. 13. Eredményhirdetés és szerződéskötés Az eljárás eredményéről szóló összegezést legkésőbb az ajánlatok felbontásától számított 60 napon belül az ajánlatkérő megküldi az ajánlattevőknek. Az Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő között a szerződéskötés tervezett időpontja: az írásbeli összegezés megküldését követő naptól számított 11. nap, amennyiben ez nem 8

9 munkanap, az azt követő első munkanap. A szerződéskötés tervezett helye az Ajánlatkérő székhelye. 14. Üzleti titok Az ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 80. (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra. Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzák az alábbi elemeket. - Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak, vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül. Az ezek alapjául szolgáló a Kbt. 80. (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. - Nem korlátozható, vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. - A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak. 15. Teljesítésre vonatkozó egyéb előírások Az Ajánlatkérő előírja az Ajánlattevőnek a Kbt. 54. (1) bekezdése alapján, hogy tájékozódjon arról, a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, melyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az előzőekre vonatkozóan az alábbi szervezetektől (hatóságoktól) kérhető tájékoztatás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1054 Budapest, Széchenyi u. 2. Telefon: Fax: Vidékfejlesztési Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. Telefon:

10 Telefax: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay u Postafiók cím: 1884 Budapest, Pf. 1. Központi telefonszám: ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián u 2-6. Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf Központi telefonszám: Központi faxszám: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. Telefon: (06 80) ; (06 1) Fax: (06 1)

11 II. AZ AJÁNLATTAL KAPCSOLATOS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK Az ajánlathoz becsatolandó igazolásoknak érvényesnek, bizonyító erejűnek és magyar nyelven kiállítottnak kell lenniük. Az igazolásokat és nyilatkozatokat az Ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint kell benyújtani. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy nyilatkozatok nyelve nem magyar, úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni az általa készített felelős fordítást is. 1. Becsatolandó igazolások, nyilatkozatok, egyéb iratok Az Ajánlattevő ajánlatához csatolja mindazon nyilatkozatokat és igazolásokat, amelyeket az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előírt, továbbá minden olyan nyilatkozatot és igazolást, amely az Ajánlattevő szerint a megajánlottak alátámasztására szolgál Az Ajánlattevőnek csatolnia kell Felolvasólapot, mely tartalmazza: - Ajánlattevő(k) adatait (név, székhely, telefon, telefax szám, cím); - A kapcsolattartó nevét, címét, telefon, telefax számát, címét; - A nettó + ÁFA, azaz bruttó ajánlati árat; - Cégszerű aláírás 1.2. Az ajánlat elejére kérjük, tegyenek tartalomjegyzéket oldalszámozással, amely teljes részletességgel mutatja, hogy az ajánlatban lévő dokumentumok az ajánlat mely oldalán találhatók meg Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot. Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevők nyilatkozatát egyszerű másolatban, mely tartalmazza a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő megjelölését, továbbá azt, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak Az ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 60. (3) bekezdésében (eredeti példányban) és (5) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan, nevezetesen a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére, teljesítésére és a kért ellenszolgáltatás összegére, továbbá hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. Közös ajánlattétel esetén ezen nyilatkozatban minden közös ajánlattevőt fel kell tüntetni. 11

12 1.5. Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat: Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 56. (1), (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. szerinti kizáró okok hatálya alá Azon személyeknek, akik az ajánlatban szereplő bármely nyilatkozatot aláírják, csatolni kell aláírási címpéldányukat vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájukat egyszerű másolatban. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó meghatalmazás másolati példányát is csatolni kell. Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre jogosult személyeknek kell aláírni Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40. (1) bekezdés a), b) pontjaira. Az ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölni: a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat (név, cím), valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. A fenti nyilatkozatokat negatív tartalommal is meg kell tenni, azaz akkor is nyilatkozni kell, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben). Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik Alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben). A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt Az Ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. (3) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év közbeszerzés tárgya szerinti (irodaházban, irodai környezetben takarítási szolgáltatás) 12

13 teljesítésére vonatkozó referenciáit. A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. (5) bekezdésének megfelelően kell igazolni (referenciaigazolással vagy nyilatkozattal), mely tartalmazza: - a másik szerződést kötő felet (név, cím), annak elérhetőségét (kapcsolattartó neve, telefonszáma és/vagy címe), - a teljesítés idejét ( év,hónap) - teljesítés helye - a szolgáltatás tárgyát, - ellenszolgáltatás összege - a takarított terület m2 nagysága - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. 2. Csatolandó iratok jegyzéke 1.) Tartalomjegyzék (oldalszámokkal ellátva) 2.) Felolvasólap (1. melléklet) 3.) Közös ajánlattevők megállapodása (adott esetben) 4.) A Kbt. 60. (3) és (5) bekezdése szerinti nyilatkozat (2. melléklet) 5.) Kizáró okokra vonatkozó nyilatkozat(ok) (3-6. mellékletek) 6.) Az ajánlattevő csatolja be egyszerű másolatban azon cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldányát (vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett aláírásmintáját), vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumot, aki(k) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláírja (aláírják). Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a nyilatkozatokat aláíró személye különböző, a nyilatkozatokat aláíró személy aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát is csatolni kell. 7.) Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzés esetén az elektronikus úton benyújtott változásbejegyzési kérelem (.xml fájl) és a benyújtást igazoló digitális tértivevény kinyomtatott példánya 8.) A Kbt. 40. (1) bekezdés szerinti nyilatkozat (7. melléklet) 9.) Ajánlattevői nyilatkozat az alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezetről (adott esetben) (8. melléklet) 10.) Alkalmasság igazolásához igénybe venni kívánt más szervezet nyilatkozata a rendelkezésre állásról (adott esetben) (9. melléklet) 11.) Közös ajánlattevők nyilatkozata (ha alkalmazható) A megállapodásban fel kell tüntetni, hogy a szerződés szerinti teljesítéséért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, továbbá a képviselő cég megjelölését és teljes körű meghatalmazását (17. melléklet) 12.) Nyilatkozat a referenciákról (10. melléklet) 13.) A közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételről szóló nyilatkozat (11. melléklet) 14.) Referenciaigazolások a szerződést kötő másik féltől (adott esetben) 15.) Nyilatkozat szakemberekről (12. melléklet) 16.) Nyilatkozat a felelősségbiztosítás meglétéről 17.) Cégszerűen aláírt nyilatkozat arról, hogy az elektronikus formában benyújtott PDF file megegyezik a papíralapú példánnyal (13. melléklet) 13

14 18.) Részletes árajánlat (14. melléklet) 19.) Nyilatkozat a szervezet átláthatóságáról (18. melléklet) 20.) Nyilatkozat a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátásáról (19. melléklet) 21.) Nyilatkozat arról. hogy a munkát megbízható, szakmailag felkészített és erkölcsi bizonyítvánnyal rendelkező büntetlen előéletű munkavállalókkal végzi. (15. melléklet) 14

15 III. SZAKMAI SPECIFIKÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁS Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1051 Budapest Zrínyi u. 3. szám alatti székhely esetében az elvégzendő takarítási feladatok Az Ajánlattevő feladatát képezi az Ajánlatkérő székházingatlanának A épületének nettó 5632 négyzetméteres, B épületének nettó 854 négyzetméteres, illetve udvari és utcafronti 950 négyzetméteres területének takarítása: 1. Takarítandó területek: A épület: pince, földszint, félemelet, teljes terület, I. em., II. em., III. em. teljes terület, IV. em., V. em., VI. em. teljes terület VII. em. teljes terület (napi/heti takarításban kivétel 717, 726, 728-as laboratóriumok) VIII. em. teljes terület, (napi/heti takarításban kivétel 806, 818, 831, 832-es laboratóriumok) IX. emelet teljes terület B épület: pince, földszint I. em. teljes terület II. em. teljes terület III. em. teljes terület IV. em. teljes terület, teraszok liftgépház teljes területe Udvar, utcafront: Udvar, és utcafront teljes terület Részletezve a jelen műszaki leírás 1. sz. mellékletében. 2. A takarítandó terület általános jellemzői: - járófelület: márvány járólap, laminált lap, PVC, kerámialap, betonlépcső, szőnyegpadló, szőnyeg - falak: festett fal, csempe (vizes helyiségekben) - üvegfelület: ablak, ajtó, térelválasztófal, tükör, lépcsőkorlát - függönyök: szalagfüggöny, textil függöny (nylon és sötétítő) 3. A takarítás ideje: Napi/heti takarítás során Ajánlattevőnek minimum 5 fő takarítószemélyzetet kell biztosítania munkanapokon óráig. Ez időtartam alatt bekövetkező esetleges gépészeti meghibásodás miatt szennyezetté vált területet ismét fel kell takarítani. Ajánlattevőnek 1 fő nappali takarítási ügyeletet kell biztosítania hétfőtől csütörtökig: tól ig, pénteken: tól óráig. Az ügyelet során: a tisztaságot az épületekben folyamatosan fenn kell tartani, az esetleges gépészeti meghibásodás miatt szennyezetté vált területen ismét el kell végeznie a takarítást. Tárgyalások végeztével a tárgyalókat ki kell takarítani. A töltőanyagok (folyékony szappan, 15

16 WC papír, szagtalanító tabletták, illatosítók, stb.) folyamatos rendelkezésre állását (csere, utántöltés) ellenőrizni kell, szükség szerint cserélni, utántölteni kell az Ajánlatkérő által biztosított töltőanyagokkal. A folyósón lévő ital automaták, és környezetének tisztántartása. Oktatóterem szükség szerinti takarítása. Gépészeti területek tisztántartása. 4. Teljes körű, karbantartó nagytakarítás ideje: hétvégén történik, a szerződés időtartama alatt két alkalommal. 5. Takarítási feladatok részletezése: 5.1 Rendszeres takarítási feladatok: Naponta elvégzendő feladatok: IRODÁK, TÁRGYALÓK - a szemetes kosarak kiürítése, a szemetes zsákok cseréje (a külön tárolandó PET palack, papír- és kartonhulladék elkülönítésével), - az alapterület teljes felporszívózása és felmosása, - padlószőnyegek felporszívózása, - bútorok és nyitott polcok portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése, - tárgyalóasztalok felületeinek tisztítása, elválasztó üvegfelületek tisztítása, ujjnyomok eltávolítása, - az ajtók, üvegek, ablakpárkányok áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - irodákon belüli mosdók kisúrolása, tükrök áttörlése, csempefelületek fertőtlenítése, a szekrénybelső szükség szerinti áttörlése nedves ruhával, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, LÉPCSŐK, LIFTEK, FOLYOSÓK KÖZLEKEDŐK - lépcsők felmosása, a korlátok portalanítása, - a teljes alapterület felmosása, tisztán tartása, - szemétkosarak, és nagyobb hulladéktárolók kiürítése, szemetes zsákok cseréje, - a hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - üvegek, üvegfelületek, ajtók szükség szerinti tisztítása, portalanítása, ujjnyomok eltávolítása, - mellékfolyóson lévő mosdók, tükrök tisztántartása, - liftkabinok felmosása (3 db személyszállító lift, 1 db ételszállító lift), ajtók, tükrök tisztítása, ujjnyomok eltávolítása, ÉTTEREM, KONYHA, TEAKONYHÁK - szemétkosarak kiürítése, szemetes zsákok cseréje, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - bútorok, nyitott polcok portalanítása, letörlése, - az alapterület felmosása, fertőtlenítése, - rozsdamentes fémfelületek, csapok foltmentes tisztítása, MELLÉKHELYISÉGEK - szemétkosarak kiürítése, fertőtlenítése, a szemetes zsákok cseréje, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - az alapterület felmosása, fertőtlenítése, - lefolyók, csapok foltmentes tisztítása, fertőtlenítése, 16

17 - berendezések nedves letörlése, tükrök tisztítása, - csapok, mosdók, WC csészék külső-belső tisztítása, fertőtlenítése, - higiéniai adagolók tisztítása, anyaggal történő feltöltése, - ajtók, kilincsek, kapcsolók, csempék áttörlése, fertőtlenítése, KÜLSŐ TERÜLETEK - szemétszállítási napokon (hétfő-péntek) a szemetes konténerek épületből ki-, és ürítésük után visszaszállítása az udvari tárolóhelyre (papír és kartonhulladék kivételével), - a kijelölt dohányzóhelyen a hamutartók kiürítése, tisztántartása, - hulladékok összeszedése, gyűjtőhelyre szállítása, - a bejárati ajtók üveg, és fémfelületének tisztítása, áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - az épület körüli márvány járófelület, seprése, felmosása, télen a hó eltakarítása, csúszásmentesítés, - az épület előtti járdaszakasz tisztítása, télen a hó eltakarítása, csúszásmentesítés, - belső udvar, parkoló seprése, locsolása, télen a hó eltakarítása, csúszásmentesítés, Heti egy alkalommal elvégzendő feladatok IRODÁK, TÁRGYALÓK - álmennyezet portalanítása, pókháló eltávolítása, - falak, oszlopok portalanítása, - képek, párkányok, fűtőtestek letörlése, - fém felületek, fém lámpák tisztítása, ápolása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - ajtók, lábazatok, szegélyek letörlése, - padlófelület ápolása, - tűzbiztonsági felszerelések áttörlése. LÉPCSŐK, LIFTEK, FOLYOSÓK, KÖZLEKEDŐK - a pince és az alagsor seprése, felmosása, - álmennyezet portalanítása, pókhálók eltávolítása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - fém felületek tisztítása, fényezése, - üvegkorlát áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - fűtőtestek, párkányok, szegélyek portalanítása, - tűzbiztonsági felszerelések portalanítása, - fa felületek ápolása, - üzemi szintek ( A épület IX. emelet), ( B épület IV. emelet felett) takarítása, ÉTTEREM, KONYHA, TEAKONYHÁK - pókhálók eltávolítása, - ajtók áttörlése, üveges felületek tisztítása, - ajtókilincsek, fém felületek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - hulladékgyűjtők, lábazatok, ajtószárnyak és szegélyek tisztítása, - kérésre: tálalószekrények, hűtőszekrények, és mikrohullámú sütők külső-belső tisztítása, fertőtlenítése, 17

18 - valamint konyhai berendezések áttörlése, MELLÉKHELYISÉGEK - pókhálózás, - vízkő eltávolítása, - fertőtlenítés: szegélyek, lábazatok, ajtók, hulladékgyűjtők, padlófelület, - villanykapcsolók, elválasztófalak tisztítása, KÜLSŐ TERÜLETEK - a kukák tisztítása, fertőtlenítése, - pókháló eltávolítás, - a gépkocsi behajtók, parkoló seprése, locsolása Teljes körű, karbantartó nagytakarítás 6.1. Teljes körű, karbantartó nagytakarítási feladatok részletezése: A teljes körű, karbantartó nagytakarítás során ellátandó feladatok közül vannak feladatok, amelyek felsorolásilag megegyeznek a napi, heti takarítással, de a napi, heti takarítás feladatain túlmenően alaposabb takarítást értünk alatta. Ezek a feladatok tartalmazzák a napi, heti takarítás során nem érintett területeket és felületeket is, illetve ipari takarítógépek használatát. Pl.: - ipari száraz-nedves porszívó használata - a nagytakarítás elvégzéséből adódóan elkoszolódott felületek ismételt tisztítása - a dolgozók által kiürített polcok, szekrények teljes felületének tisztítása - a padló tisztítása során a kisebb irodai bútorokat is el kell mozgatni IRODÁK, TÁRGYALÓK - a szemetes kosarak kiürítése, a szemetes zsákok cseréje (a külön tárolandó papír- és kartonhulladék elkülönítésével), - az alapterület teljes felporszívózása és felmosása, - padlószőnyegek felporszívózása, - bútorok és nyitott polcok portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése, - tárgyalóasztalok felületeinek tisztítása, elválasztó üvegfelületek tisztítása, ujjnyomok eltávolítása, - az ajtók, üvegek, ablakpárkányok áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - irodákon belüli mosdók kisúrolása, tükrök áttörlése, csempefelületek fertőtlenítése, a szekrénybelső szükség szerinti áttörlése nedves ruhával, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - álmennyezet portalanítása, pókháló eltávolítása, - falak, oszlopok portalanítása, - képek, párkányok, fűtőtestek letörlése, - fém felületek, fém lámpák tisztítása, ápolása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - ajtók, lábazatok, szegélyek letörlése, - padlófelület ápolása, - tűzbiztonsági felszerelések áttörlése, 18

19 LÉPCSŐK, LIFTEK, FOLYOSÓK KÖZLEKEDŐK - lépcsők felmosása, a korlátok portalanítása, - a teljes alapterület felmosása, - szemetes kosarak, és nagyobb hulladék tárolók kiürítése, szemetes zsákok cseréje, - a hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - üvegek, üvegfelületek, ajtók tisztítása, portalanítása, ujjnyomok eltávolítása, - mellékfolyosón lévő mosdók, tükrök tisztítása, - liftkabinok felmosása (3 db személyszállító lift, 1 db ételszállító lift), ajtók, tükrök tisztítása, ujjnyomok eltávolítása, - a pince és az alagsor seprése, felmosása, - álmennyezet portalanítása, pókhálók eltávolítása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környékének tisztítása, - fém felületek tisztítása, fényezése, - üvegkorlát áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - fűtőtestek, párkányok, szegélyek portalanítása, - tűzbiztonsági felszerelések portalanítása, - fa felületek ápolása, - üzemi szintek ( A épület IX. emelet), ( B épület IV. emelet felett) takarítása, ÉTTEREM, KONYHA, TEAKONYHÁK - szemetes kosarak kiürítése, szemetes zsákok cseréje, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - bútorok, nyitott polcok portalanítása, letörlése, - az alapterület felmosása, fertőtlenítése, - rozsdamentes fémfelületek, csapok foltmentes tisztítása, - pókhálók eltávolítása, - ajtók áttörlése, üveges felületek tisztítása, - ajtókilincsek, fém felületek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - hulladékgyűjtők, lábazatok, ajtószárnyak és szegélyek tisztítása, - tálalószekrények, hűtőszekrények, és mikrohullámú sütők külső-belső tisztítása, fertőtlenítése, - konyhai berendezések áttörlése, MELLÉKHELYISÉGEK - szemetes kosarak kiürítése, fertőtlenítése, a szemetes zsákok cseréje, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - az alapterület felmosása, fertőtlenítése, - lefolyók, csapok foltmentes tisztítása, fertőtlenítése, - berendezések nedves letörlése, tükrök tisztítása, - csapok, mosdók, WC csészék külső-belső tisztítása, fertőtlenítése, - higiéniai adagolók tisztítása, - ajtók, kilincsek, kapcsolók, csempék áttörlése, fertőtlenítése, - pókhálózás, - vízkő eltávolítása, - fertőtlenítés: szegélyek, lábazatok, ajtók, hulladékgyűjtők, padlófelület, - villanykapcsolók, elválasztófalak tisztítása, 19

20 KÜLSŐ TERÜLETEK - a kijelölt dohányzóhelyen a hamutartók kiürítése, tisztítása, - hulladékok összeszedése, gyűjtőhelyre szállítása, - a bejárati ajtók üveg, és fémfelületének tisztítása, áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - az épület körüli márvány járófelület, seprése, felmosása, - az épület előtti járdaszakasz tisztítása, - a kukák tisztítása, fertőtlenítése, - pókháló eltávolítás, - a gépkocsi behajtók, belső udvar, parkoló seprése, locsolása. 6.2 Teljes körű, karbantartó nagytakarítás részeként ellátandó feladatok felsorolása BELSŐ MUNKÁLATOK - álmennyezetek és térelválasztók tisztítása, - ajtók- és ajtókeretek teljes felületének alapos tisztítása, fa részek ápolása, - lámpatestek tisztítószeres lemosása, letörlése, fémfelületek fényesítése, az armatúrák le-és felszerelése, az ehhez szükséges szakember biztosításával - falak felületének portalanítása, fafelület ápolása, - a csempézet teljes felületének lemosása, fényezése, - szalagfüggönyök (951 m 2 ) és textilfüggönyök (676 m 2 nejlonfüggöny és 183 m² sötétítőfüggöny) mosása, tisztítása, - teljes kárpit-, és szőnyegtisztítás samponos eljárással, 5 munkafázisban (porszívózás turbófejjel, áztatás, súrolás, öblítés, gépi szárítás), - mellékhelyiségek teljes fertőtlenítése, - valamennyi bútor vegyszeres, nedves áttisztítása, - bőrbevonatú bútorok tisztítása, ápolása, - kemény padlófelületek gépi és kézi súrolása, ápolása, kezelése, - az aulában található fém dekorációk portalanítása, tisztítása, - étel-ital automaták tisztítása, - szegélyek, párkányok portalanítása, porszívózása, - ablak + keret + párkánytisztítás, - laborhelyiségek (717, 726, 728, 806, 818 és 831 sz. csempézett falú, PVC padló burkolatú helyiségek, összesen 587 m²) nagytakarítása felügyelettel! Ajánlattevő köteles továbbá a folyosók gépi csiszolását, lakkozását elvégezni és a küszöböket szidolozni. KÜLSŐ MUNKÁLATOK - falak, oszlopok portalanítása, lemosása, szükség szerint nagynyomású géppel, - a pókháló eltávolítása a ragaljáról, lámpatestek tisztítószeres lemosása, letörlése, az armatúrák le-és felszerelése, az ehhez szükséges szakember biztosításával - homlokzati fém dekor elemek tisztítása, ápolása fémápoló szerrel, - a kukák tisztítása, fertőtlenítése, - a gépkocsi behajtók, parkoló tisztítása szükség szerint nagynyomású géppel, - az épület körüli márvány járófelület tisztítása, és ápolása. - az épület előtti járdaszakasz tisztítása szükség szerint nagynyomású géppel 20

21 A szelektív hulladékgyűjtés megvalósítása érdekében, külön szemetes kosár és konténer van elhelyezve az emeleteken a papírhulladék, és PET palackok gyűjtésére. A takarító személyzetnek az udvaron elhelyezett külön konténerekben kell elhelyeznie a szelektív, és a kommunális hulladékot. Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) 1097 Budapest Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephely esetében az elvégzendő takarítási feladatok Az Ajánlattevő feladatát képezi az Ajánlatkérő székházingatlanának épületének nettó 1593 négyzetméteres, raktár 60 négyzetméteres, illetve udvari 456 négyzetméteres területének takarítása: 1. Takarítandó területek: Alagsor teljes terület, Földszint teljes terület, I. em. teljes terület, II. em. teljes terület, Raktár, Udvar, utcafront: Udvar, és utcafront meghatározott területei. Részletezve a jelen műszaki leírás 1. sz. mellékletében. 2. A takarítandó terület általános jellemzői: - járófelület: márvány járólap, laminált lap, PVC, kerámialap, betonlépcső, szőnyegpadló, szőnyeg - falak: festett fal, csempe (vizes helyiségekben, laborokban) - üvegfelület: ablak, ajtó, térelválasztófal, tükör, - függönyök: szalagfüggöny, textil függöny (nylon és sötétítő) 3. A takarítás ideje: Napi/heti takarítás során Ajánlattevőnek 2 fő, 4 órában alkalmazott részmunkaidős takarítószemélyzetet kell biztosítania munkanapokon az alábbiak szerint: 1 fő órától óráig, 1 fő 4 00 órától 8 00 óráig. Ez időtartam alatt bekövetkező esetleges gépészeti meghibásodás miatt szennyezetté vált területet ismét fel kell takarítani. A tisztaságot az épületekben folyamatosan fenn kell tartani, az esetleges gépészeti meghibásodás miatt szennyezetté vált területen ismét el kell végeznie a takarítást. Tárgyalások végeztével a tárgyalókat ki kell takarítani. A töltőanyagok (folyékony szappan, WC papír, szagtalanító tabletták, illatosítók, stb.) folyamatos rendelkezésre állását (csere, utántöltés) ellenőrizni kell, szükség szerint cserélni, utántölteni kell az Ajánlatkérő által biztosított töltőanyagokkal. A folyósón lévő ital automaták, és környezetének tisztántartása. Oktatóterem szükség szerinti takarítása. 4. Teljes körű, karbantartó nagytakarítás ideje: hétvégén történik, a szerződés időtartama alatt két alkalommal. 21

22 5. Takarítási feladatok részletezése: 5.1 Rendszeres takarítási feladatok: Naponta elvégzendő feladatok: IRODÁK, TÁRGYALÓK - a szemetes kosarak kiürítése, a szemetes zsákok cseréje (a külön tárolandó PET palack, papír- és kartonhulladék elkülönítésével), - az alapterület teljes felporszívózása és felmosása, - padlószőnyegek felporszívózása, - bútorok és nyitott polcok portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése, - tárgyalóasztalok felületeinek tisztítása, elválasztó üvegfelületek tisztítása, ujjnyomok eltávolítása, - az ajtók, üvegek, ablakpárkányok áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - irodákon belüli mosdók kisúrolása, tükrök áttörlése, csempefelületek fertőtlenítése, a szekrénybelső szükség szerinti áttörlése nedves ruhával, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, LÉPCSŐK, LIFTEK, FOLYOSÓK KÖZLEKEDŐK - lépcsők felmosása, a korlátok portalanítása, - a teljes alapterület felmosása, tisztán tartása, - szemétkosarak, és nagyobb hulladéktárolók kiürítése, szemetes zsákok cseréje, - a hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - üvegek, üvegfelületek, ajtók szükség szerinti tisztítása, portalanítása, ujjnyomok eltávolítása, - mellékfolyóson lévő mosdók, tükrök tisztántartása, - liftkabin felmosása, ajtók, tükrök tisztítása, ujjnyomok eltávolítása, ÉTTEREM, KONYHA, TEAKONYHÁK, TANKONYHA - szemétkosarak kiürítése, szemetes zsákok cseréje, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - bútorok, nyitott polcok portalanítása, letörlése, - az alapterület felmosása, fertőtlenítése, - rozsdamentes fémfelületek, csapok foltmentes tisztítása, LABOROK - a szemetes kosarak kiürítése, a szemetes zsákok cseréje, a hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, a hulladékgyűjtők tisztítása, - az alapterület felseprése és felmosása, - bútorok portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése, - az ajtók, ablakpárkányok, - laboron belüli mosdók, mosogatók kisúrolása, csempefelületek áttörlése nedves ruhával, MELLÉKHELYISÉGEK - szemétkosarak kiürítése, fertőtlenítése, a szemetes zsákok cseréje, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - az alapterület felmosása, fertőtlenítése, 22

23 - lefolyók, csapok foltmentes tisztítása, fertőtlenítése, - berendezések nedves letörlése, tükrök tisztítása, - csapok, mosdók, WC csészék külső-belső tisztítása, fertőtlenítése, - higiéniai adagolók tisztítása, anyaggal történő feltöltése, - ajtók, kilincsek, kapcsolók, csempék áttörlése, fertőtlenítése, KÜLSŐ TERÜLETEK - hulladékok összeszedése, gyűjtőhelyre szállítása, - a bejárati ajtók üveg, és fémfelületének tisztítása, áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - az épület körüli járófelület, seprése, felmosása, - pókháló eltávolítás, - hólapátolás Heti egy alkalommal elvégzendő feladatok IRODÁK, TÁRGYALÓK - álmennyezet portalanítása, pókháló eltávolítása, - falak, oszlopok portalanítása, - képek, párkányok, fűtőtestek letörlése, - fém felületek, fém lámpák tisztítása, ápolása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - ajtók, lábazatok, szegélyek letörlése, - padlófelület ápolása, - tűzbiztonsági felszerelések áttörlése. LÉPCSŐK, LIFTEK, FOLYOSÓK, KÖZLEKEDŐK - a pince és az alagsor seprése, felmosása, - álmennyezet portalanítása, pókhálók eltávolítása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - fém felületek tisztítása, fényezése, - üvegkorlát áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - fűtőtestek, párkányok, szegélyek portalanítása, - tűzbiztonsági felszerelések portalanítása, - fa felületek ápolása, ÉTTEREM, KONYHA, TEAKONYHÁK, TANKONYHA - pókhálók eltávolítása, - ajtók áttörlése, üveges felületek tisztítása, - ajtókilincsek, fém felületek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - hulladékgyűjtők, lábazatok, ajtószárnyak és szegélyek tisztítása, - kérésre: tálalószekrények, hűtőszekrények, és mikrohullámú sütők külső-belső tisztítása, fertőtlenítése, - valamint konyhai berendezések áttörlése, LABOROK - rozsdamentes fémfelületek, csapok foltmentes tisztítása, - mennyezet, falfelület portalanítása, pókháló eltávolítása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - ajtók, lábazatok, szegélyek letörlése, 23

24 MELLÉKHELYISÉGEK - pókhálózás, - vízkő eltávolítása, - fertőtlenítés: szegélyek, lábazatok, ajtók, hulladékgyűjtők, padlófelület, - villanykapcsolók, elválasztófalak tisztítása, KÜLSŐ TERÜLETEK - a kukák tisztítása, fertőtlenítése, - pókháló eltávolítás, - a gépkocsi behajtók, parkoló seprése, locsolása. 6. Teljes körű, karbantartó nagytakarítás 6.1. Teljes körű, karbantartó nagytakarítási feladatok részletezése: A teljes körű, karbantartó nagytakarítás során ellátandó feladatok közül vannak feladatok, amelyek felsorolásilag megegyeznek a napi, heti takarítással, de a napi, heti takarítás feladatain túlmenően alaposabb takarítást értünk alatta. Ezek a feladatok tartalmazzák a napi, heti takarítás során nem érintett területeket és felületeket is, illetve ipari takarítógépek használatát. Pl.: - ipari száraz-nedves porszívó használata - a nagytakarítás elvégzéséből adódóan elkoszolódott felületek ismételt tisztítása - a dolgozók által kiürített polcok, szekrények teljes felületének tisztítása - a padló tisztítása során a kisebb irodai bútorokat is el kell mozgatni IRODÁK, TÁRGYALÓK - a szemetes kosarak kiürítése, a szemetes zsákok cseréje (a külön tárolandó papír- és kartonhulladék elkülönítésével), - az alapterület teljes felporszívózása és felmosása, - padlószőnyegek felporszívózása, - bútorok és nyitott polcok portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése, - tárgyalóasztalok felületeinek tisztítása, elválasztó üvegfelületek tisztítása, ujjnyomok eltávolítása, - az ajtók, üvegek, ablakpárkányok áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - irodákon belüli mosdók kisúrolása, tükrök áttörlése, csempefelületek fertőtlenítése, a szekrénybelső szükség szerinti áttörlése nedves ruhával, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - álmennyezet portalanítása, pókháló eltávolítása, - falak, oszlopok portalanítása, - képek, párkányok, fűtőtestek letörlése, - fém felületek, fém lámpák tisztítása, ápolása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - ajtók, lábazatok, szegélyek letörlése, - padlófelület ápolása, - tűzbiztonsági felszerelések áttörlése, 24

25 LABOROK - a szemetes kosarak kiürítése, a szemetes zsákok cseréje, a hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, a hulladékgyűjtők tisztítása, - az alapterület felseprése és felmosása, - bútorok portalanítása, szükség szerinti nedves letörlése, - az ajtók, ablakpárkányok, fűtőtestek áttörlése, - laboron belüli mosdók, mosogatók kisúrolása, csempefelületek áttörlése nedves ruhával, - rozsdamentes fémfelületek, csapok foltmentes tisztítása, - mennyezet, falfelület portalanítása, pókháló eltávolítása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - ajtók, lábazatok, szegélyek letörlése, - padlófelület ápolása, - hűtőszekrények és robbanás biztos szekrények külső tisztítása, - tűzbiztonsági felszerelések áttörlése. LÉPCSŐK, LIFTEK, FOLYOSÓK KÖZLEKEDŐK - lépcsők felmosása, a korlátok portalanítása, - a teljes alapterület felmosása, - szemetes kosarak, és nagyobb hulladék tárolók kiürítése, szemetes zsákok cseréje, - a hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - üvegek, üvegfelületek, ajtók tisztítása, portalanítása, ujjnyomok eltávolítása, - mellékfolyosón lévő mosdók, tükrök tisztítása, - liftkabin felmosása, ajtók, tükrök tisztítása, ujjnyomok eltávolítása, - a pince és az alagsor seprése, felmosása, - álmennyezet portalanítása, pókhálók eltávolítása, - ajtókilincsek, villanykapcsolók és azok környékének tisztítása, - fém felületek tisztítása, fényezése, - üvegkorlát áttörlése, ujjnyomok eltávolítása, - fűtőtestek, párkányok, szegélyek portalanítása, - tűzbiztonsági felszerelések portalanítása, - fa felületek ápolása, ÉTTEREM, KONYHA, TEAKONYHÁK, TANKONYHA - szemetes kosarak kiürítése, szemetes zsákok cseréje, - hulladékok gyűjtőhelyre szállítása, - bútorok, nyitott polcok portalanítása, letörlése, - az alapterület felmosása, fertőtlenítése, - rozsdamentes fémfelületek, csapok foltmentes tisztítása, - pókhálók eltávolítása, - ajtók áttörlése, üveges felületek tisztítása, - ajtókilincsek, fém felületek, villanykapcsolók és azok környéke tisztítása, - hulladékgyűjtők, lábazatok, ajtószárnyak és szegélyek tisztítása, - tálalószekrények, hűtőszekrények, és mikrohullámú sütők külső-belső tisztítása, fertőtlenítése, - konyhai berendezések áttörlése, 25

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Marketing-kommunikációs feladatok ellátása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárásához 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Kutatások lefolytatása, valamint a kutatások eredményeit összegző kiadvány készítése és sokszorosítása tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 OGYÉI 1051 Budapest, Zrínyi u. 3. szám alatti székhelyén, valamint a 1097 Budapest, Albert Flórián u. 3/A. szám alatti telephelyén elvégzendő takarítási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014.

DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS 2014. DOKUMENTÁCIÓ PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN SZOFTVEREK ÉS HARDVEREK (OBU) SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 2014. 2/64 BEVEZETÉS Ön a Pécs Megyei

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére. elnevezésű. nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ a Takarítási szolgáltatás a Diákhitel Központ Zrt. részére elnevezésű nemzeti tárgyalásos közbeszerzési eljárásához 2014. április TARTALOMJEGYZÉK I. ELJÁRÁSI ÚTMUTATÓ 2 1. Általános

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Állami Autópálya Kezelő Zrt. Budapest, Váci út 45/B. H-1134 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Lebonyolító mérnöki feladatok ellátása, valamint a kivitelezési eljárásokra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítésében

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Személy- és kistehergépjárművek javítása, szervizelése a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére- 2014. / II. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Nyugat-magyarországi Egyetem MÓDOSÍTOTT AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A Zöld Egyetem program infrastrukturális feltételeinek megteremtése a Nyugat-magyarországi Egyetemen azonosító TIOP-1.3.1/07/2-2F-2009-0008

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási szerződés a részarány-tulajdon önálló földrészletbe történő kiadásához

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

se:). számú előterjesztés

se:). számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén.

Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. Vállalkozási szerződés keretében őrzés-védelmi tevékenység ellátása az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet székhelyén. (AF) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez

Pályázati felhívás. SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése. tárgyú beszerzéshez Pályázati felhívás SEMVAC típusú vákuum WC alkatrészeinek beszerzése tárgyú beszerzéshez 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése

PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése PVC burkolóanyagok és kapcsolódó kellékanyagok beszerzése (Eljárás száma: T-9/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.sz.: 570-23/2014. Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 21-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Gumiabroncsok beszerzése tehergépkocsikhoz és munkagéphez a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Részére NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok

Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Részvételi jelentkezést segítő kiegészítő iratok Budapesti Városigazgatóság Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1052 Budapest, Városház u. 9-11. Mobil távközlési szolgáltatás nyújtása és mobiltelefonok

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése

Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Teljes körű biztosítási szolgáltatás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K

É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K A J Á N L A T T É T E L I D O K U M E N T Á C I Ó A Z É LŐHELY VÉ D E LEM ÉS HELYREÁ LLÍTÁS A BALATON- FE L VI D É K I NEMZETI PAR K I G A ZGATÓSÁG TERÜLETEIN C. PROJEKTHEZ KA PCSOLÓDÓ TANULMÁNYOK K É

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Módosítással egységes szerkezetbe foglalt AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015.

Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Személygépjármű flotta beszerzés (operatív lízing)/2015. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft.

Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Kft. Felnőtt sürgősségi háziorvosi ügyeleti ellátás tárgyú közbeszerzési eljárásban KIEGÉSZÍTŐ IRATOK TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÚTMUTATÓ A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐKNEK

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Szent Kristóf Újbudai Szakrendelő és Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1117

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Netlon háló - 2013. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2013. I. TÁJÉKOZTATÓ 2 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés

Részletesebben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben

Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Rendészeti célú oktatás hivatásos állományú pénzügyőrök részére 2 részben Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/79 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

Környezetvédelmi monitoring/2013.

Környezetvédelmi monitoring/2013. Környezetvédelmi monitoring/2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/5 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 123. /KÉ/2011.12.30 KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ NEVE: Tolna Megyei Kormányhivatal AJÁNLATKÉRŐ CÍME: H-7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7. AJÁNLATKÉRŐ TELEFONSZÁMA: +36-74/529-871 AJÁNLATKÉRŐ FAXSZÁMA: +36-74/415-686 AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ TOLNA

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/9 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:103342-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útkarbantartási berendezések 2015/S 059-103342 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 2961/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Vasúti járművek új hő- és hangszigetelő anyagainak szállítása tárgyú nyílt pályázathoz Budapest, 2015. 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan

DOKUMENTÁCIÓ. Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan DOKUMENTÁCIÓ Adásvételi szerződés kardio-angiográfiás készülék beszerzésére vonatkozóan tárgyú, közösségi eljárási rend szerinti, nyílt közbeszerzési eljárás (Az ajánlat összeállításának tartalmi, formai

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Útmeteorológiai állomás alkatrészek - 2013. 1/ 41 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatkérő, mint az országos közutak kezelője

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására

Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Szolgáltatási szerződés multifunkciós nyomtatási rendszer biztosítására Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/30 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Bérlet Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:330293-2013:text:hu:html Magyarország-Budapest: Kazánégő 2013/S 191-330293 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Szállítási szerződés Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére KEOP-1.1.1/2F/09-2011-0003 azonosítószámú projekt során hulladékkezelő központ használatához

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata

DOKUMENTÁCIÓ DOKUMENTÁCIÓ. a Konyhai eszközök beszerzése. tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz. 2016. Putnok Város Önkormányzata DOKUMENTÁCIÓ a Konyhai eszközök beszerzése tárgyú, közbeszerzési eljáráshoz 2016. Putnok Város Önkormányzata 1. oldal, összesen: 49 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés, általános információk 2. Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást

településen 300 adagos községi konyhaüzem kialakításához szükséges átalakítási és felújítási munkálatok elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárást 7. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 6. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Vegyszeres gyom -kártevő és rágcsáló irtás - 2014. NYÍLT ELJÁRÁS Tartalom: I. Tájékoztató II. Iratminták III. Műszaki előírás IV. Szerződés tervezet 2014. 1 I. TÁJÉKOZTATÓ 2

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA

DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA módosított DOKUMENTÁCIÓ egységes szerkezetben AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei, Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai, valamint ezen szervezetek dolgozói

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 2K X 2K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015.. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET

Részletesebben

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása

Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. részére nukleáris kockázatokra is kiterjedő vagyonbiztosítási szolgáltatások nyújtása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ. MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 15893/2015/START PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. Új fűtésvezérlő alkatrészeinek beszerzése Budapest, 2015. Tartalomjegyzék I. Pályázati felhívás II. Műszaki dokumentáció III.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás

Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Gépbeszerzés TEN-T utak/ Útjavítás gépeinek beszerzése - ajánlattételi felhívás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/56 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése:

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlatkérő: Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság H-3758 Jósvafő, Tengerszem oldal 1. A beszerzés elnevezése: Szállítási szerződés mezőgazdasági gépek és adaptereik beszerzésére

Részletesebben

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje

Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje Margit híd HÉV megálló 0,4kV-os elosztóinak cseréje AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ (Eljárás száma: TB-224/15) 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlattételi dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás Az ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 122/A szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárást kíván indítani. 1.) Az ajánlatkérő

Részletesebben