se:). számú előterjesztés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "se:). számú előterjesztés"

Átírás

1 Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés se:). számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról I. Tartalmi összefoglaló Az idei év tapasztalatai alapján, a várható költségek figyelembevételével a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú beszerzés 12 l 00 OOO Ft összegű előzetesen becsült nettó értékkel került meghatározásra, amely alapján közbeszerzési eljárás lefolytatása kötelező. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által az általános közbeszerzési tanácsadással megbízott Dr. Magyar Adrienn a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály és a Jogi Osztály közreműködésével elkészítette a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljáráshoz az ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi dokumentációt és a szerződéstervezetet. A fentiekben megjelölt feladat elvégzésére az ajánlattételi felhívás szerint a szerződéskötéstől számított 12 hónapos időtartamig terjedő időszakra javasolunk adásvételi keretszerződést kötni. A közbeszerzési eljárás becsült értékére és a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. (l) bekezdésére tekintettel a közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása a Kbt. Harmadik Rész, 115. (l) bekezdése szerinti nemzeti eljárásrenen lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásra irányadó eljárási szabályok szerint került összeállításra, mivel a becsült érték nem éri el a nettó 18 millió Ft-ot. A közbeszerzési eljárásban a Kbt. rendelkezéseire figyelemmel - a mellékelt ajánlattételi felhívásban-hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás lefolytatására teszek javaslatot. ll. liatásvizsgálat A közbeszerzési eljárás eredményes lezárultát követően - az 5 napos szerződéskötési moratórium betartásával - meg lehet kötni az adásvételi keretszerződést a nyertes ajánlattevővel, amely alapján valamennyi, a kerületben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által fenntartott iskola működtetéséhez biztosított lesz a tisztítószerekkel való folyamatos ellátás 12 hónapon keresztül, a OOO Ft keretösszeg kimerüléséig.

2 III. A végrehajtás feltételei Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati beszerzések rendjéről szóló 12/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelete 35. a) pontja szerint a Képviselő-testület gazdasági ügyekért felelős bizottsága az eljárás megindítása előtt jóváhagyja az ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi dokumentációt, valamint az annak részét képező szerződéstervezetet. IV. Döntési javaslat Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Budapest, december "fio'.' Törvényességi szempontból ellenjegyzem: Dr. Sz b' Krisztián jegyző 2

3 l. me/lék/et az előterjesztéshez Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága... /2015. (XII. 15.) határozata A "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról, az ajánlattételi felhívás, az ajánlati dokumentáció és a szerződéstervezet elfogadásáról l. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását az l. melléklet, ajánlattételi dokumentációját és szerződéstervezetét a 2. melléklet szerint jóváhagyja. 2. A Bizottság a "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú közbeszerzési eljárás megindítását jóváhagyja. Határidő: Feladatkörében érintett: azonnal az aljegyző a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője a Jegyzői Főosztály Létesítményüzemeltetési Osztály vezetője 3

4 l. mellékleta (Xll15.) GPB határozathoz A "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében" tárgyú, Kbt (l) bekezdése szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzés eljárás AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA l. Ajánlatkérő neve, címe telefon-és telefaxszáma: Hivatalos név: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Postai cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. Kapcsolattartási pont: Címzett: dr. Aziz-Malak Nóra Telefon: Fax: Ajánlatkérő általános internetcíme: A kiegészítő tájékoztatás kéréseket az alábbi elérhetőségre kérjük megküldeni: dr. Magyar Adrienn közbeszerzési tanácsadó Az ajánlat benyújtásának helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em Az ajánlat bontásának helye: 1102 Budapest, Szent László tér 29. l. em Közbeszerzési eljárás fajtája: Jelen közbeszerzési eljárás nemzeti eljárásrenen lefolytatott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. (l) bekezdése alapján. 3. Dokumentáció Ajánlatkérő a dokumentációt térítésmentesen, a jelen Ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldi az Ajánlattevők részére. 4. Közbeszerzés tárgya, mennyisége Áru beszerzés: Tisztítószerek, takarítóeszközök, kiegészítők és egyéb termékek beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására 12 hónapra, a dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. Keretössze g: nettó 12 l 00 OOO Ft A dokumentációban megadott menny1seg tájékoztató jellegű, attól ajánlatkérő a keretösszeg erejéig jogosult eltérni. l

5 A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, a szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának 46. (2) bekezdése szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést kell szerepeltetni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. Közös Közbeszerzési Szájegyzék (CPV): Fő tárgy: A szerződés meghatározása Adásvételi keretszerződés keretében tisztítószerek, takarítóeszközök, kiegészítők és egyéb termékek beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására 12 hónapra nettó Ft keretösszegig. 6. Részajánlat, többváltozatú (alternatív) ajánlat A jelen közbeszerzési eljárásban nincs lehetőség sem részajánlat, sem többváltozatú ajánlat beadás ára. A részajánlattételt az ajánlatkérő azért nem biztosítja, mivel 15 telephely szállításainak koordinálása csak egy azonos szállító esetén hatékony és kezelhető. 7. A keretszerződés időtartama, a teljesítés határideje A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő keretszerződés időtartama: szerződéskötéstől számított 12 hónapos határozott időtartam. a 8. A teljesítés helye A teljesítés helyei: 2

6 NUTS-kód: HU 101 Intézmény Gazdasági ügyintéző Kőbányai Bem József Alt. Isk. Bán Istvánné l. Bp., Hungária krt Kőbányai Fekete István Alt. Isk. Poesai Katalin 2. Bp., Harmat u Kőbányai Harmat Alt. Isk. Szilágyi Ildikó 3. Bp., Harmat u. 88. ~őbányai Janikovszky Eva Doktor 4. Alt. Isk. Bp., Kápolna tér 4. Zsuzsanna Janikovszky Eva AI. Tagintézménye Orbán 5. Bp.,Üllői út 118. Annamária Kőbányai Kada Mihály Alt. Isk. Tóthné Bartha 6. Bp., Kada u Rita Kőbányai Keresztury D. Alt. Isk. Sztankovics 7. Bp., Keresztúri út Gáborné Kőbányai Kertvárosi Alt. Isk. Németi 8. Bp. Jászberényi út 89. Mónika 9. Kőbányai Szent László Alt. Isk. Bp., Szent L. tér l. Szilva Edit 10. Kőbányai Szervátiusz J. Alt. Isk. Bp., Kőbányai út Mészáros Edit 38. Kőbányai Lukács ll. Széchenyi István Ált. Isk. Bp., Újhegyi stny.l-3. Krisztina Kőbányai KOMPLEX Alt.Isk. Bp., Gém u. 5. BogárDiána 12. Kroó Gy. Zene és Képzőművészeti Iskola Bp. Szent Némethné 13. L. tér 34. Farkas Viktória Kőbányai Szent László Gimnázium Miklián 14. Bp., Körösi Cs. S. út 28. Istvánné Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Némethné 15. Tanácsadó Farkas Bp., Sibrik M. út Viktória 9. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei A szerződés szerinti és a Kbt (l) bekezdése szerint igazolt teljesítés ellenértékének kifizetésére szabályszerűen kibocsátott számla alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdéseszerint kerülhet sor, a számla Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 napon belül, a szerződéstervezetben részletesen meghatározottak figyelembevételével. Akifizetésre megfelelően irányadóak az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 36/A. -ában foglaltak. Részszámla kibocsátására eseti megrendelésenként van lehetőség a teljesítéssei arányos mértékben. Az egyes részszámlák összege tételes elszámolással kerül megállapításra a nyertes ajánlatban meghatározott egységár és a leszállított mennyiség szorzata alapján. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és akifizetések pénzneme: HUF. 3

7 A teljesítést igazoló okiratok a számla kötelező mellékletét képezik. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk-ban meghatározott (6:155. ) mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet. l O.Kizáró okok Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. (l) bekezdés g)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll. Megkövetelt igazolási mód: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. (l) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. i) pont ib) alpontja és a 10. g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a (X.30.) Korm. rendelet 7. -a szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. ( (X.30.) Korm. rendelet 17. (l bekezdése) 8. i) pont ib) alpontja: "a Kbt. 62. (l) bekezdés k) pont kb) a/pontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVl törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) a/pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) a/pontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni; " 10. g) pont gb) alpont: "Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén: a Kbt. 62. (l) bekezdés k) pont kb) a/pontja tekintetében az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező nyilatkozata arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek; ha az ajánlattevőt, illetve részvételre jelentkezőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) a/pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szerepiőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) a/pontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni" Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbáakizáró ok 4

8 hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlattevőnek a Kbt. 67. (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. (2) bekezdésében előírtak szerint kell nyilatkoznia arról, hogy a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe a Kbt. 62. (l) g)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. A kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatoknak a felhívás megküldésénél nem régebbi keltezésűnek kell lenniük. Akizáró okok igazolására egyebekben a (X.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadó ak. ll. Szerződésben megkövetelt biztosítékok Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér. Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssei érintett áru nettó szerződéses árára vetítve napi l,5 %, legfeljebb azonban a késeddemmel érintett termékek teljes nettó ellenértékének húsz százaléka; A szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses érték húsz százaléka. 12. Az ajánlattétel nyelve: Az ajánlattétel nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő igazolások vagy okiratok nyelve nem magyar, úgy az ajánlattevő köteles mellékelni a magyarnyelvű ajánlattevő általi felelős fordításokat annak szem előtt tartásával, hogy a helytelen fordítás következményeit az ajánlattevőnek kell viselnie. 13. Hiánypótlás: A Kbt ában foglaltak szerint van lehetőség hiánypótlásra. 14. Az ajánlatok bírálati szempontja: Legjobb ár-érték arány értékelési részszempont súlyszám legjobb ár (nettó összegben) 70 szállítási határidő (a megrendelés 30 kézhezvételétől számítva naptári napokban megadva) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa l pont, felső határa l O pont. Ajánlatkérő az ajánlatokat mindkét részszempont esetén a fordított arányosítás módszere szerint értékeli a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (amely a Közbeszerzési Értesítő évi 61. számában; június l. napján jelent meg) III. fejezet A. l. ba) pont alapján. A pontszám számítása során alkalmazandó képlet: Pontszám = legkedvezőbb ajánlati elem l vizsgált ajánlati elem x (a maximális adható pontszám- a minimális adható pontszám)+ l. 5

9 Ajánlatkérő a legkedvezőbb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja Az ajánlati árat a dokumentáció mellékletét képező excel táblázat kitöltésével kell megadni, a felolvasólapon csak a nettó összesen árat kell megadni! 15. Az ajánlattételi határidő: január óra Az ajánlat benyújtásának címe: Személyes benyújtás esetén: Ajánlatkérő l. pontban meghatározott postai címén, az L em szobában munkanapokon óráig, pénteki napokon óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8: óráig. Tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy a Polgármesteri Hivatal igazgatási szünet miatt december 18. napjától január 03. napjáig zárva tart, melyet kérünk figyelembe venni az ajánlat benyújtása során. Postai feladás esetén: Ajánlatkérő kérjük az ajánlatok megküldését Budapest, Szent László tér 29. l. em címére 16. Az ajánlat( ok) felbontásának ideje, helye: január :00 óra Helye: ajánlatkérő l. pontban meghatározott címén az L emelet 133. számú tárgyalóban Az ajánlatok felbontásán a Kbt. 68. (3) bekezdésében megjelölt személyek lehetnek jelen. 17. A szerződés EU Alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Nem. 18. Az eredményhirdetés tervezett időpontja Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, az eljárás eredményéről az arról készített írásbeli összegezés megküldésével értesíti ajánlattevőket 19. Kiegészítő információk l) A Kbt. 47. (2) bekezdése szerint az ajánlattételi felhívásban előírt dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Az ajánlat 68. (2) bekezdéseszerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia. 2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő Kbt. 66. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, azaz az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 3) A Kbt. 66. (4) bekezdése alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és 6

10 középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kisvagy középvállalkozásnak minősül-e. 4) A Kbt. 66. (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a 68. (4) bekezdése szerinti információkat (ajánlattevő neve, székhelye, valamint azok a főbb, számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek). 5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap. 6) Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő. 7) Jelen eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szerepiővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 8) Közös ajánlattétel esetén a Kbt ában foglaltak szerint kell eljárni. A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. 9) Nyertes ajánlattevők által alapítandó gazdálkodó szervezettel kapcsolatos követelmények: Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. l O) Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevöknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania: az ajánlat papír alapú példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlatot zárt csomagolásban, l papír alapú példányban kell beadni. Az ajánlatot teljes terjedelmében - elektronikus képolvasó eszköz (scanner) segítségével - elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (CD, DVD), l darab elektronikus, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező másolati példányban, jelszó nélkül olvasható.pdf formátumú fájl(ok)ban. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában arról, hogy az ajánlat papír alapú és elektronikus példánya egymással mindenben megegyezik. Esetleges eltérés esetén a papír alapú példány az irányadó az értékelés során. A tételes árajánlatot tartalmazó excel táblázatot az elektronikus adathordozón excel formátumban is (a.pdf kiterjesztés mellett) kérjük benyújtani az értékelés 7

11 megkönnyítése érdekében! az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy( ek)től írásos meghatalmazást kaptak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni; a zárt csomagon: Ajánlat: "Tisztítószer beszerzés" valamint: "Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fell" megjelölést kell fel tüntetni. ll) Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli. 12) Az ajánlati árnak tartalmaznia kellminden költséget. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő az egyösszegű nettó ajánlati árat értékeli, azonban az elszámolás a keretszerződésre tekintettel tételesen történik, ezért kérjük valamennyi áru egységárának megadását nettó és bruttó összegben. Ajánlatkérő értékelési szempontként a legalacsonyabb áron kívül a szállítási határidőt értékeli. A szállítási határidőt a megrendelés kézhezvételétől számítva napokban kell megadni! 13)Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a teljes bizonyító erejű magánakiratha foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is. 14) A kiegészítő tájékoztatás kérésekre a Kbt a és 114. (6) bekezdése az irányadó. Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik naptári napot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző hatodik naptári napig megérkeznek az ajánlatkérőhöz. 15) Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 16) Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi időszerint értendő. (CET) 17) A Kbt (l) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő alkalmassági követelményt nem ír elő. 18) Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 8

12 19)Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés napján érvényes, mérlegadatok tekintetében a mérleg fordulónapján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az ajánlattételi felhívás megküldésének napján érvényes árfolyamon számított euró ellenérték kerül átszámításra a fentiek szerint. Átszámítás esetén az Ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. 20)Azokban az esetekben, amelyekben a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő nem esik valamely kizáró ok hatálya alá, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglalt igazolási módok helyett. 21)Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolatban. 22)Az ajánlatkérő lehetőségével nem él a Kbt ában és 114. (ll) bekezdésében foglalt 23) Ajánlattevő a Kbt. 66. (6) bekezdése alapján az ajánlatában köteles megnevezni az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, továbbá a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. 20. Ajánlattételi felhívás megküldésének napja: december 15. 9

13 AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2. mellékleta (X/115.) GPB határozathoz "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében"

14 l) ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVÖKNEK Jelen közbeszerzési eljárásra a évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései az irányadóak. l) Közös ajánlattétel Kbt. 35. (l)" Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot vagy nyújthat be részvételi jelentkezést. (2) Az (l) bekezdés szerinti esetben a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. (3) A közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését. (4) Ahol e törvény az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítéséf írja elő, valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [56. ], a hiánypótlás [71. ], a felvilágosítás [71. ] és indokolás [72. ] kérése esetében az ajánlatkérő a közös aján/attevőknek vagy közös részvételre jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a (2) bekezdés szerinti képviselőnek küldi meg. (5) Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [54. J írja elő, a közös aján/attevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [54. (4) bekezdése} esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. (6) A közös ajánlattevők a szerződés teljesítéséért az ajánlatkérő felé egyetemlegesen felelnek. (7) A közös ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi határidő lejárta után változás nem következhet be. (8) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem kötheti gazdálkodó szervezet alapításához. " Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban a) nem tehet másik ajánlatot más ajánlattevővel közösen, illetve nem nyújthat be másik részvételi jelentkezést más részvételre jelentkezővel közösen, b) más ajánlattevő alvállalkozójaként nem vehet részt, c) más ajánlattevő szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [Kbt. 65. (7) bekezdés]. ll

15 2) Az ajánlati ár meghatározása A nettó ajánlati ár részletezéséről szóló táblázatot (jelen pontban a továbbiakban: táblázat) a kiadott mintának megfelelően, táblázatos formában kell (változtatás nélkül, annak valamennyi sorát kitöltve) elkészíteni és benyújtani. A táblázatot úgy kell elkészíteni, hogy alkalmas legyen az ajánlati ár megalapozottságának igazolására. Valamennyi összeget az ajánlattételi felhívás és az ajánlatkérési dokumentációban megadott feltételekkel összhangban, a szerződés időtartamára prognosztizálva kell megadni. A táblázat nettó ár összesen oszlopának végösszegének meg kell egyeznie a felolvasólapon közölt nettó ajánlati árral (ellenszolgáltatás összege). 3) Értelmező rendelkezések alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve a) azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, b) a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó t, forgalmazó t, alkatrész vagy alapanyag eladóját, c) építési beruházás esetén az építőanyag-eladót; A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában köteles az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. A nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssei együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, vagy ilyen személyek vagy szervezetek csoportja, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja. üzleti titok Kbt. 44. "(1) A gazdasági szereplő az ajánlatban, részvételi jelentkezésben, hiánypótlásban, valamint a 72. szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. ] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatalamiért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra. (2) Az (l) bekezdés alkalmazásában a gazdasági szereplő nem nyilváníthatja üzleti titoknak különösen a) azokat az információkat, adatokat, amelyek elektronikus, hatósági vagy egyéb nyilvántartásból bárki számára megismerhetők, 12

16 b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrói szóló évi CXII. törvény 27. (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatokat, c) az ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező által az alkalmasság igazolása körében bemutatott ca) korábban teljesített közbeszerzési szerződések, illetve e törvény szerinti építés- vagy szolgáltatási koncessziók megkötésére, tartalmára és teljesítésére vonatkozó információkat és adatokat, cb) gépekre, eszközökre, berendezésekre, szak emberekre, tanúsítványokra, címkékre vonatkozó információkat és adatokat, d) az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, ide nem értve a leírásnak azt a jól meghatározható el emét, amely tekintetében az (l) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak, e) ha az ajánlatkérő annak benyújtását kéri, az ajánlattevő szakmai ajánlatát, ide nem értve a szakmai ajánlatnak azt a jól meghatározható el emét, amely tekintetében az (l) bekezdésben meghatározott feltételek az ajánlattevő által igazoltan fennállnak és a (3) bekezdés alapján nincs akadálya az üzleti titokká nyilvánításnak (3) A gazdasági szereplő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 76. szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló- a (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó- részinformációk, alapadatok (így különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatj a. (4) Ha a gazdasági szereplő meghatározott információk, adatok üzleti titokká nyilvánítása során az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem tartotta be, az ajánlatkérő hiánypótlás keretében köteles felhívni az érintett gazdasági szereplőt a megfelelő tartalmú dokumentum benyújtására." 13

17 II. SZERZŐDÉSTERVEZET 14

18 Adásvételi keretszerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt , adószáma: , képviseli: Kovács Róbert megbízásából Dr. Pap Sándor alpolgármester) mint Vevő (továbbiakban: Vevő), másrészről a... (székhelye:..., cégjegyzékszáma:..., adószáma:..., bankszámlaszáma:..., képviseli:...) mint Eladó (a továbbiakban: Eladó), a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között az alábbi feltételekkel: Előzmények: Vevő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CXLIII. törvény előírásaira figyelemmel közbeszerzési eljárást folytatott le, amelynek tárgya: "Tisztítószer beszerzése a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat által működtetett köznevelési intézmények ellátására keretszerződés keretében". Ezen közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője Eladó lett. A fentiek alapján a felek az alábbi keretszerződést kötik: l. Szerződés tárgya, keretösszeg 1.1. A jelen keretszerződés tárgya a jelen szerződéskötés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban meghatározott tisztítószerek, takarítóeszközök, kiegészítők és egyéb termékek - a továbbiakban: áruk - adásvétele, valamint az ehhez kapcsolódó, jelen szerződésben részletezett szolgáltatások nyújtása Az Eladó által szállítandó áruknak meg kell felelniük az Eladó közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában foglaltaknak 1.3. Jelen keretszerződést Szerződő Felek a szerződéskötéstől számított 12 hónapos, határozott időtartamra kötik Felek a jelen szerződést OOO Ft+ áfa keretösszegig kötik. Vevőnek nincsen megrendelési kötelezettsége a teljes keretösszegre. (Áfa = a mindenkor hatályos áfatartalommal) 2. Teljesítés módja, helye 2.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a V evő szervezeti egysége által leadott eseti megrendeléseket, saját költségén, a Vevő által megjelölt helyszínekre szállítja. Az ár tartalmazza az árajánlatkérésben előírt, az ajánlattevő által biztosítandó valamennyi áru és kapcsolódó szolgáltatás ellenértékét Ennek megfelelően az árak az Eladó által jelen szerződés alapján teljesítendő valamennyi termék és szolgáltatás ellenértékét tartalmazzák, így ezeken túlmenően az Eladó semmilyen jogcímen nem jogosult a Vevőtől további díj- vagy költségtérítés igénylésére. Vevő eseti megrendelésre jogosult szervezeti egysége: Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály és Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztály. Vevő az eseti megrendeléseket írásban (elsősorban faxon, és/vagy elektronikusan) juttatja el Eladóhoz. Eladó eseti megrendeléseket az alábbi faxon és az alábbi elektronikus levélcímen 15

19 fogad: Telefax: Eladó vállalja, hogy a jelen szerződés hatályba lépését követően az írásos megrendeléseket azok kézhezvételét követően a közbeszerzési eljárás során tett ajánlatában megadott... naptári napon belül teljesíti, illetve rendkívüli, előre nem látható szállítási igények felmerülése esetén, soron kívül is teljesít. Vevő megbízottai a kiszállított termékeket a megjelölt szállítási címeken veszik át szállítólevél alapján, zárt egységcsomagként, a teljesítést a szállítólevél aláírásával igazolják Eladó vállalja, hogy a Vevő részére kifogástalan minőségű, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket szállít. Eladó köteles a Vevő által megadott mennyiségekhez legközelebb eső egységcsomagolást alkalmazni Eladó az árukat a szállítás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó címkék feltüntetésre kerülnek Az áruk leszállítását az Eladó olyan módon köteles megszervezni, hogy az áruk fuvareszközből történő lerakása és rendeltetési helyükön történő elhelyezése saját költségére és veszélyére Eladó kötelezettsége. A leszállított áruk fuvarozótól történő átvétele és a fuvarozóval szembeni esetleges kárigények érvényesítése ugyancsak Eladó kötelezettsége. A fentieknek megfelelően a ládabontást - külső sérülés esetét kivéve - a rendeltetési helyen, illetve szükség esetén rendeltetési helyen történő elhelyezést megelőzően az Eladó szakemberei végzik a Vevő jelenlétében. A ládabontás során tapasztalt sérülésekről vagy hiányokról a Szerződő Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. A megállapított hiányokat és sérüléseket Eladó utánszállítással vagy cserével saját költségére tartozik orvosoini 2 napon belül. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a leszállított áruk tekintetében biztosítja az Eladó számára az áruk fuvareszközből történő lerakásakor, azok rendeltetési helyükön való azonnali elhelyezésének és az érintett helyiségek zárhatóságának lehetőségét Eladó szerződéses feladatait saját maga által és/vagy alvállalkozó(k) bevonásával köteles teljesíteni. Eladó alvállalkozó(k) bevonása esetén is teljes körűen és közvetlenül felelős a jelen szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséért. Eladó csak a Kbt-ben foglaltak szerint jogosult alvállalkozó igénybe vételére. Ezzel összefüggésben Eladó köteles alvállalkozóját/alvállalkozóit tájékoztatni, hogy a közöttük fennálló szerződés közbeszerzés közvetlen megavalósításához kapcsolódik, továbbá arról is, hogy a szerződés és ennek teljesítése az Art. 36/ A. -a alá tartozik. Amennyiben a fenti kötelezettségét elmulasztja, annak valamennyi következményét Eladónak kell viselnie Eladó felel azért, hogy a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozó rendelkezik minden olyan képesítéssel, engedéllyel, jogosítvánnyal, amely a rá vonatkozó szerződéses feladatok teljesítéséhez szükséges. 16

20 2.8. Eladó a Vevő által megrendelt árukat az alábbi teljesítési helyszínekre köteles leszállítani az eseti megrendelésben szereplő címre: Intézmény Gazdasági Ugyintéző Kőbányai Bem József Alt. Isk. Bán Istvánné l. Bp., Hungária lat Kőbányai Fekete István Alt. Isk. Poesai Katalin 2. Bp., Harmat u Kőbányai Harmat Alt. Isk. Szilágyi Ildikó 3. Bp., Harmat u. 88. I>-ö bányai J anikovszky E va Doktor 4. Alt. Isk. Bp., Kápolna tér 4. Zsuzsanna Janikovszky Eva Al. Tagintézménye Orbán 5. Bp.,Üllői út 118. Annamária Kőbányai Kada Mihály Alt. Isk. Tóthné Bartha 6. Bp., Kada u Rita Kőbányai Keresztury D. Alt. Isk. Sztankovics 7. Bp., Keresztúri út Gáborné Kőbányai Kertvárosi Alt. Isk. Németi 8. Bp. Jászberényi út 89. Mónika 9. Kőbányai Szent László Alt. Isk. Bp., Szent L. tér l. Szilva Edit 10. Kőbányai Szervátiusz J. Alt. Isk. Bp., Kőbányai út Mészáros Edit 38. Kőbányai Lukács ll. Széchenyi István Ált. Isk. Bp., Újhegyistny.l-3. Krisztina Kőbányai KOMPLEX Alt.Isk. Bp., Gém u. 5. BogárDiána Kroó Gy. Zene és Képzőművészeti Iskola Bp. Szent Némethné L. tér 34. Farkas Viktória Kőbányai Szent László Gimnázium Miklián 14. Bp., Körösi Cs. S. út 28. Istvánné Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Némethné 15. Tanácsadó Farkas Bp., SibrikM. út Viktória 3. Szerződés ellen értéke, fizetési feltételek 3.1. A jelen keretszerződés alapjául szolgáló közbeszerzési eljárásban az Eladó által tett ajánlatnak megfelelően a vételár az alábbi: 17

21 Megnevezés mennyiséei eeyséeár eeyséeár Megajánlott termék neve rövid Tisztítószerek eeysée leírása nettó Ft l bruttó Ft/ Ajax folyékony általános tisztító l OOOml, vagy azzal egyenértékű Ajax fürdőmester 780 m1 szórófejes, vagy azzal egyenértékű T ANA AZ70 l O literes tisztitó, vagy azzal egyenértékű Tana SR 13 alkoholos tisztitó 10 literes, vagy azzal egyenértékű T asanit vízkőoldó l O literes, vagy azzal egyenértékű Általános tisztítószer ( ZUM) l OOO ml, vagy azzal egyenértékű BIOCCID fertőtlenítő felmosó (22 literes) vagy azzal egyenértékű kanna Bútortisztító ( Prontó ) 400ml, vagy azzal egyenértékű Cif súroló, folyékony (500 ml), vagy azzal egyenértékű Cif súroló, folyékony (250 ml), vagy azzal egyenértékű Cif spray 750 ml actifizz, vagy azzal egyenértékű Cifinox (500ml), vagy azzal egyenértékű Cillit vízkő és rozsdaoldó 450ml, vagy azzal egyenértékű Clin ablaktisztító (750 ml) utántöltő, vagy azzal egyenértékű Clin ablaktisztító (500 m1 szórófejes), vagy azzal egyenértékű Clorox hypo (l literes), vagy azzal egyenértékű Citromsav mosogatáshoz (l kg), vagy azzal egyenértékű csomag Domestos (750 ml), vagy azzal egyenértékű Domestos (5 literes), vagy azzal egyenértékű Domestos WC tisztitó gél (750 ml), vagy azzal egyenértékű Domestos súroló (450 gr) vagy azzal egyenértékű Express vízkőoldó l OOOml, vagy azzal egyenértékű Folyékony szappan kézkímélő általános kézmosásra (5 literes TüRK), vagyazzalegyenértékű Flóraszept (l literes), vagy azzal egyenértékű Innosep fertőtlenítő folyékony szappan antibakt. ( 5 literes ), vagy azzal egyenértékű Frosch univerzális ph semleges tisztító l OOO ml, vagy azzal egyenértékű 18

22 Prosch Univerzál Nti-calc vízkőoldó, vagy azzal egyenértékű Prosch WC claaner 750ml, vagy azzal egyenértékű Innofluid MFM 5 literes fertőtlenitő mosogató, vagy azzal egyenértékű Folyékony padozat tisztító (Inno Fix lliteres), vagy azzal egyenértékű! Glanc ecetes tisztító 750ml, vagy azzal egyenértékű Glanc WC tisztító (0,6literes ÖKO ), vagy azzal egyenértékű l Hideg zsíroldó 750 ml W ell Done, vagy azzal egyenértékű Hypo l literes, vagy azzal egyenértékű Hypo 5 literes, vagy azzal egyenértékű Mosogatószer (Top l literes), vagy azzal egyenértékű Mosogatószer, fertőtlenítő (KIM 22 literes), vagy azzal egyenértékű Mosogatószer (Jar Iliteres ), vagy azzal egyenértékű Mosogatószer ( Sidónia 5 literes), vagy azzal egyenértékű Mosogatószer (Sidónia 22 literes), vagy azzal egyenértékű Mosogatószer ( PUR 900 ml), vagy azzal egyenértékű Mosogatószer (TIP mosogató (10 literes), vagy azzal egyenértékű Mosogatószer ( Cif 500 ml), vagy azzal egyenértékű Mosogató (Cif5literes ), vagy azzal egyenértékű Mosópor (Tomi 4kg fehér ruhához), vagy azzal egyenértékű csomag Mosópor ( Tomi color 4 kg fehér ruhához), vagy azzal egyenértékű csomag Textilöblítő (Coccolino koncent. l literes), vagy azzal egyenértékű Textilöblítő ( Lenor l literes ), azzal egyenértékű Szappan (Baba) l 25 gm, vagy azzal egyenértékű Szappan ( Nivea), vagy azzal egyenértékű Szőnyegtisztitó Spruh-ex l O literes, vagy azzal egyenértékű Sósav l OOO ml, vagy azzal egyenértékű Trisó 500gr, vagy azzal egyenértékű Innpon MDT AK l kg, vagy azzal egyenértékű Ultra Derm 400gr, vagy azzal egyenértékű Ultra sol 500ml pumpás kézfertőtlenítő, vagy azzal egyenértékű Ultra ACID savas tisztitószer l O literes, vagy azzal egyenértékű Piszoár korong (Sanador), vagy azzal egyenértékű csomag Vízkőoldó sósavmentes literes, vagy azzal egyenértékű ZUM folyékony súroló 600 ml, vagy azzal egyenértékű

23 Atrix kézkrém l OOml, vagy azzal egyenértékű O 1180/2 Charlotte kézkrém tubusos l OOml, vagy azzal egyenértékű WU2 sampon l litere vagy azzal egyenértékű Vexal vízkőoldó vagy azzal egyenértékű Takarítóeszközök, kiegészítők MOP felmosófej 160 gr-os pamut, vagy azzal egyenértékű MOP felmosófej 200 gr-os pamut, vagy azzal egyenértékű MOP felmosófej 300 gr pamut, vagy azzal egyenértékű MOP tartó 40cm fiiles mopnak, vagy azzal egyenértékű Felmosónyél króm, vagy azzal egyenértékű Mester mop light offen 40 cm fiiles, vagy azzal egyenértékű Alumin. nyél csiszolt 140 cm nem csavaros, vagy azzal egyenértékű NICK 30L 2 vödrös felmosókocsi facsaróval, vagy azzal egyenértékű Felmosóruha, vagy azzal egyenértékű Munkavédelmi kesztyű ( bőr- textil}, vagy azzal egyenértékű pár Gumikesztyű (S), vagy azzal egyenértékű pár Gumikesztyű (M}, vagy azzal egyenértékű pár Gumikesztyű ( L) vagy azzal egyenértékű pár Eldobható gumukesztyű latex (loo/cs), vagy azzal egyenértékű csomag Cirokseprű 5 varrásos, vagy azzal egyenértékű Felmosónyél fa, vagy azzal egyenértékű! Patvisfej (lószőr +fém nyél 130 cm), vagy azzal egyenértékű Partvis normál méret (lószőr), vagy azzal egyenértékű Terempatrvis fej 80 cm széles), vagy azzal egyenértékű Partvisfej műanyag színes, vagy azzal egyenértékű Szemeteslapát gumi éllel, vagy azzal egyenértékű Szemeteszsák 50*60 20/csomag, vagy azzal egyenértékű csomag Szemeteszsák 60*80/0,025 20/csomag, vagy azzal egyenértékű csomag Szemeteszsák 70*110cm (135 liter) 25 mikron (20/tekercs}, vagyazzalegyenértékű csomag Szemeteszsák 90*110 20/ csomag, vagy azzal egyenértékű csomag l Vileda professional PUR Active nem karcoló dörzsi szivacs 7x15 cm, vagy azzal egyenértékű 20

24 Mosogatószivacs (nagy 3/cs), vagy azzal egyenértékű Mosogatószivacs (kicsi l O/cs), vagy azzal egyenértékű Mosogatószivacs (Vileda dörzsi 3/cs), vagy azzal egyenértékű Fém dörzsi (fémszálas súroló) vagy azzal egyenértékű Meiko Formázott dörzsi szivacs 9,5x7x4,5 sárga-zöld, vagy azzal egyenértékű csomag csomag csomag csomag QuickStar micro műszálas törlő, kék cm 5/csg, vagy azzal egyenértékű csomag Lapsúroló zöld 5, vagy azzal egyenértékű csomag Törlökendő 3, vagy azzal egyenértékű Portörlő ruha tört fehér ( 40x50 cm), vagy azzal egyenértékű Vileda általános törlő kendő 38xa0 l 45 gr 4 színben, vagy azzal egyenértékű Vileda mosogatókendö Breasy, vagy azzal egyenértékű Nyeleskefe, vagy azzal egyenértékű Körömkefe nyeles, vagy azzal egyenértékű Piskóta súroló (gyökérkefe), vagy azzal egyenértékű Üvegmosó kefe kicsi, vagy azzal egyenértékű Ablaklehúzó nyél forgatható Pulex, vagy azzal egyenértékű Sin gumiéllel 45 cm, vagy azzal egyenértékű Teleszkopos nyél2x60 cm, vagy azzal egyenértékű Teleszkopos nyél 3m, vagy azzal egyenértékű Pulex csötisztitó kefe, vagy azzal egyenértékű Pulex pókhálózó fej, vagy azzal egyenértékű Pulex vizező tartó, vagy azzal egyenértékű Pulex vizező huzat, vagy azzal egyenértékű Elektrosztatikus portörlő 60 cm nyéllel Vileda Professional Supermop vödör+ facsaró 10 literes szürke ovális, vagy azzal egyenértékű felmosóvödör +facsaró, vagy azzal egyenértékű Egyéb termékek Éttermi szalvéta (700/cs), vagy azzal egyenértékű csomag Hintőpor loogr, vagy azzal egyenértékű csomag l Katrin Classic ZZ kéztörlő 2 rétegű, 150lap/csg (20csomag/karton) 23,2x23cm 2x20 gramm/lap vagy azzal egyenértékű csomag 21

25 Papír kéztörlő rollnis l 00% cell. 2 rétegű 19 cm átmérő ( 6 tekercs/karton) nem bontható meg, vagy azzal egyenértékű Papír kéztörlő rollnis 2 rétegűloo% cell. l 4 cm átmérő (12 tekercs/karton nem bontható meg 2x19gr/lap 20x25 lapméret), vagy azzal egyenértékű WC kefe tartóval Rival, vagy azzal egyenértékű WC illatosító spray 300ml, vagy azzal egyenértékű WC illlatosító (Bref) akasztós, vagy azzal egyenértékű Toalettpapír graziosa 2rtg. 24tek/csg ( csomag/karton) vagy azzal egyenértékű WC papírel 9 cm átmérő 2rétegű netur (12tekercs/karton) nem bontható vagy azzal egyenértékű WC papír 28 cm átmérő l rétegű natur ( 6 tekercs/karton) nem bontható meg l vagy azzal egyenértékű tekercs tekercs tekercs tekercs tekercs Eladó a fenti egységárak figyelembevételével jogosult a szállított termékek ellenértékét meghatározni és ez alapján jogosult az eseti megrendelésekben megrendelt és leszállított termékek tekintetében a számla kiállítására. A fenti egységárak szerződés időtartama alatt rögzített, fix árak. Eladó a fenti vételáron felül egyéb költség érvényesítésére semmilyen jogcímen nem jogosult Vevővel szemben. 22

26 3.2. Vevő a Kbt (l) bekezdése szerint igazolt teljesítést követően az eseti megrendelések ellenértékét a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. (1)-(2) bekezdése szerint, az adott megrendelésben szereplő valamennyi árunak a jelen szerződés szerinti maradéktalan és szerződésszerű leszállítását követően, az Eladó által kiállított számla alapján - melynek mellékletét képezi az áruk átadására vonatkozó szállítólevél -, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül az Eladónak a... banknál vezetett szám ú számlájára történő átutalással fizeti meg. V evő előleget nem fizet Fizetési késedelem esetén Vevő a késedelem időtartamára a Ptk. 6:155. -ában meghatározott mértékű késedelmi kamat fizetésére köteles Eladó a jelen keretszerződésben rögzített kötelezettségek késedelmes, vagy nem teljesítése esetén az alábbi mértékű kötbért köteles Vevőnek megfizetni: késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelmes teljesítéssei érintett áru nettó szerződéses árára vetítve napi l,5 %, legfeljebb azonban a késedelemmel érintett termékek teljes nettó ellenértékének húsz százaléka; a szerződés nem teljesítése, illetve a teljesítés meghiúsulása esetén a teljes nettó szerződéses érték húsz százaléka Vevő tájékoztatja az Eladót, hogy a jelen szerződés, és a jelen szerződés teljesítése esetén akifizetés az Art. 361 A. -a alá tartozik Amennyiben a számla (tartalmi illetve formai okokból) nem befogadható, a 30 napos fizetési határidő a befogadható számla (részszámla) beérkezésének napjától számítódik Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. (l) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi és a Kbt (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti. 4. Minőségi követelmények 4.1. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által megrendelt árukat első osztályú minőségben szállítja a Vevő által az eseti megrendelésben megjelölt helyre Eladó kötelezettséget vállal, hogy az általa leszállított tisztítószerek rendelkeznek a szállítástóllegalább 3 hónap minőségmegőrzési idővel. 5. Szerződésszegés és a szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetei 5.l. Szerződésszegés esetén a szerződésszegő fél a felmerül t kárt a Ptk. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően köteles megtéríteni a másik félnek Eladó felelőssége megszűnik minden olyan esetben, amikor késedelme vagy nem teljesítésének oka olyan elháríthatatlan körülmény volt, amit nem az Eladó okozott. Ilyen 23

Dib-. számú előterjesztés

Dib-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés Dib-. számú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

//~~/~:~ z l i. ~ l l l i. :lit Pa Sándo. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 4C~. számú előterjesztés Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére az "Informatikai eszközök beszerzése" tárgyú közbeszerzési eljárás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 1102 Budapest, Szent László tér 29. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ Bérleti és karbantartási szerződés nyomatkészítő eszközök bérbevételére és karbantartására

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere, 1 ~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Köztemetés szolgáltatás megrendelése keretszerződés keretében"

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8600 Siófok, Fő tér 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a(z) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A SIÓFOKI ESTIKE UTCA KIVITELEZÉSI MUNKÁINAK ELVÉGZÉSE TÁRGYÁBAN TÁRGYÚ NEMZETI ELJÁRÁSRENDBEN LEFOLYTATOTT

Részletesebben

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló

J~~( . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Előterjesztés a Képviselő-testület részére a "Telefonos rendszer kiépítése, üzemeltetése és vezetékes távköztési szolgáltatás nyújtása keretszerződés

Részletesebben

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz

Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. közbeszerzési eljáráshoz Derecske Város Önkormányzata AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a Derecske 47-es számú főút menti kerékpárút építése Derecske és Sáránd között tárgyú közbeszerzési eljáráshoz Az ajánlatok benyújtásának határideje (mely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Magyar Államkincstár a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) 115. (1) bekezdése alapján ezúton kéri fel Önöket írásos ajánlattételre a felhívásban és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 21-én tartandó ülésére Balatonföldvár Város Önkormányzata 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1. Tel.: 84/540-330 Fax: 84/540-332 e-mail: pgmh@balatonfoldvar.hu ELŐTERJESZTÉS Balatonföldvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM

Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Kbt. Negyedik Része szerinti koncessziós eljárás a Kbt. 118. (1) bekezdés alapján RÉSZVÉTELRE JELENTKEZÉSIDOKUMENTUM Budapesti közösségi közlekedési eszközök és közlekedési köztéri reklámhelyek reklám

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Netta-Pannonia Hulladéklerakót Üzemeltető Kft. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Nagykanizsa-Bagola települési szilárd hulladéklerakó bővítése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 1 I. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK,

Részletesebben

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása

192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat. Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 192/2013. (XI. 13.) önkormányzati határozat Informatikai közbeszerzési pályázat kiírása 1. Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hevesi Polgármesteri Hivatal informatikai eszköz-fejlesztése tárgyú

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Budapest, 1054 Hold utca 4. Eger, Eszterházy tér 5. kazáncsere és kazánház felújítása 2016. TARTALOMJEGYZÉK oldal Tartalomjegyzék 2 Útmutató az ajánlat elkészítéséhez 3 Ajánlatok

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ A BKV Zrt. autóbusz és személygépkocsi vezetőinek vezetéstechnikai oktatásához szükséges tanpálya rendelkezésre bocsátása és az oktatáshoz szükséges szolgáltatások nyújtása (Eljárás száma: T-238/15) AJÁNLATI

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz a Kbt. 115. (1) bekezdése alapján I. a) az Ajánlatkérő neve, címe: Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd Szent István tér 1. web: www.diosd.hu

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016.

Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Ajánlattételi felhívás: Szabadpiaci gázbeszerzés 2016. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ (mely az Ajánlattételi felhívást is tartalmazza) a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére 40 db PDA (VAGY EDA) és a hozzá tartozó mobil nyomtatók szállítása tárgyú általános

Részletesebben

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE!

TISZTELT AJÁNLATTEVŐ! AMENNYIBEN JELEN DOKUMENTÁCIÓT ELEKTRONIKUS ÚTON LETÖLTÖTTE, AZ ÉRVÉNYES AJÁNLATTÉTEL FELTÉTELE A VISSZAIGAZOLÁS MEGKÜLDÉSE! MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 7324. J. DEVECSER-SÜMEG ÖSSZEKÖTŐ ÚT BELTERÜLETI SZAKASZAINAK FELÚJÍTÁSA A 6+895-10+515, 12+188-12+911 KMSZ. KÖZÖTT

Részletesebben

AF_FORSTER Központ_Faápolás

AF_FORSTER Központ_Faápolás AF_FORSTER Központ_Faápolás Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEK-241 DE Ökológiai épület felújítása tárgyú, a Kbt. 122/A. szerinti közbeszerzési eljárásának dokumentációja

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-182/2015. A Debreceni Egyetem részére projekttanulmányok elkészítése a TÁMOP-4.1.1.C-13/1/KONV-2014-0001

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) A Debreceni Egyetem SAP integrált ügyviteli rendszereinek üzemeltetése, jogszabálykövetése, továbbfejlesztése,

Részletesebben

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés

RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés RF - Mór - Élelmiszerbeszerzés Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/20 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése

Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Katona József Színház színpadtechnikai rendszerének üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/68 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1)

Részletesebben

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015.

ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 2015 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ. Budapest, 2015. D O K U M E N T Á C I Ó ELEKTROMOS ÁRAM BESZERZÉSE AZ ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT RÉSZÉRE 205 TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ Budapest, 205. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ AZ ELJÁRÁS BEMUTATÁSA... 3 II. MŰSZAKI

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:369391-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Papír irodaszerek és egyéb áruk 2015/S 203-369391 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM. 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Postai cím: Széchenyi tér 1. Város/Község: Pécs Kapcsolattartási

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22444/2015 CPV Kód: 90900000-6;90910000-9;90911200-8 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ által üzemeltetett ingatlanok takarítási feladatainak ellátása (ajánlati felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125 Beszerzés

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban

A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban A Ajánlattételi felhívása a Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): 8000- Székesfehérvár, Balatoni út 6. Kapcsolattartó:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK DEPÓNIA Hulladékkezelő és Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK Tolólapos kompaktor beszerzése adásvételi szerződés

Részletesebben

Szociális bérlakások építése Bakson.

Szociális bérlakások építése Bakson. Szociális bérlakások építése Bakson. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/27 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Tervezés és kivitelezés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS DOKUMENTÁCIÓ II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény informatikai infrastruktúrájának fejlesztése tárgyú Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerű

Részletesebben

Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre.

Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre. Ajánlati felhívás - Győr város területén közvilágítási villamos energia beszerzése 2016. évre. Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/36 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi

Részletesebben

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347796-2014:text:hu:html Magyarország-Pécs: Aszfalt 2014/S 197-347796 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése

Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Vasúti villamos felsővezetéki kompozit szigetelők beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

Radiológia Szent Margit Kórház

Radiológia Szent Margit Kórház Radiológia Szent Margit Kórház Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/71 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel

Részletesebben

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29.

Országos Vérellátó Szolgálat Központja (1113 Budapest, Karolina út 19-21.) Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2013.05.29. 5 db új, első alkalommal forgalomba helyezett, személyszállításra gyártott, 8+1 fő (8 utas és 1 vezető) szállítására alkalmas, azonos márkájú és típusú személygépkocsi (mikrobusz) beszerzése Közbeszerzési

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8819/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok a Nyomógomb, jelzőlámpa, kapcsoló alkatrész beszerzése tárgyában indított, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel

Részletesebben

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása

Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Quad-Guard típusú energiaelnyelő berendezések javításához szükséges alkatrészek szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/39 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:

teljesítési hely: Eger, Eszterházy tér 3-4. III. teljesítési hely: Salgótarján, Kassai sor 10. Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága telephelyein adatrögzítés és kapcsolódó adminisztrációs tevékenységek ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/116 Beszerzés

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a

A közbeszerzési eljárás becsült értékére figyelemmel a közbeszerzési eljárás iratanyaga a r., h ) (/,,J'~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Közbeszerzési Dokumentumok

Közbeszerzési Dokumentumok 8164/2016/START Közbeszerzési Dokumentumok Lengéscsillapítók javítása tárgyában, a 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) XV. fejezete szerinti figyelemmel a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendeletben

Részletesebben

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság beiskolázási és ajándék utalványok 2016 ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2015. ÉVI CXLIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 113. (1) BEKEZDÉSE SZERINTI NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007

DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 Paksi Metszet Örökségközpont/ Klímacentrum és Látványtár című DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0007 azonosítószámú projekt megvalósításához kapcsolódó lámpák és a szükséges elektromos szerelvények beszerzése - ajánlattételi

Részletesebben

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása

Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Eljárástmegindító felhívás - Bakonyi Gázturbinás Erőmű légszűrőházainak lezárásához gyorskapuk szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/104 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában. Postai irányítószám: 8200 AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Síkosság-mentesítési feladatok ellátása tárgyában 1.) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és e-mail címe: Hivatalos név: "VKSZ" Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. Postai

Részletesebben

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.)

Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) Mór Városi Önkormányzat (8060 Mór, Szent István tér 6.) AJÁNLATTÉTELI INFORMÁCIÓK a Vállalkozási szerződés a móri Petőfi Sándor Általános Iskola új iskolaépületének kivitelezésére tárgyban kiírt, a Kbt.

Részletesebben

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ NEMZETI KATASZTERI PROGRAM NONPROFIT KFT. 1131 BUDAPEST, ROKOLYA U. 1-13. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Vállalkozási keretszerződés a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan

Részletesebben

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51.

BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ BALASSI INTÉZET 1016 BUDAPEST, SOMLÓI ÚT 51. Földgáz energia beszerzése tárgyú KÉ 8177/2014. számon feladott közbeszerzési eljárásához 2014. május 5. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban

tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 117. -a szerinti eljárásban K Ö Z B E S Z E R Z É S I D O K U M E N T U M O K Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 49 település tekintetében

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ HÉV kontaktor alkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-367/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BKV

Részletesebben

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban

MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban MÁV START-Egy db szemcseszóró álláshely és gépészeti berendezéseinek kialakítására a szolnoki járműjavítóban Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/111 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa:

Részletesebben

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére

Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Ajánlati felhívás- Vízszerelési anyagok beszerzése a BGYH Zrt. részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/43 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tiszavasvári Város Önkormányzata ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0006 Tiszavasvári, Ifjúság u. 8. szám alatti, 2795/3 hrsz-ú ingatlanon található Fülemüle óvoda bővítés és felújítás kivitelezése

Részletesebben

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás

Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Gyermek háziorvosi ügyeleti ellátás Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2013.07.01

Részletesebben

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása

Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Uzsoki utcai Kórház részére vagyon- és általános, munkáltatói-, illetve szakmai felelősségbiztosítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/123 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ HÉV SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK LENGÉSCSILLAPÍTÓINAK BESZERZÉSE (Eljárás száma: T-81/15.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-81/15. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:314613-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Különböző gyógyszerek 2015/S 173-314613 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) Takarítási szolgáltatás végzése a Debreceni Egyetem kezelésében lévő egyes épületekben tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KBT. 115. SZERINTI ELJÁRÁSHOZ I. szakasz: Ajánlatkérő Hivatalos név: Rábapatona Község Önkormányzata Postai cím: 9142 Rábapatona, Kossuth utca 18. NUTS-kód: HU22102 Kapcsolattartó

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Projektmenedzsment tevékenység ellátása - a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0014 azonosító számú Élőhelyvédelem és helyreállítás a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság területein

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás Árubeszerzés X Szolgáltatás megrendelés Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ A Kbt. 122. (7) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 115. (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás szabályai szerinti közbeszerzési eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail és honlap címe /Kbt. 50. (2)

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a KEOP-2009-5.3.0/A/09-2010-0159 azonosító számú "Az energetikai hatékonyság növelése a kőbányai

Részletesebben

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése.

Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Megyei igazgatóságokra, mérnökségekre és mérőállomásokra szünetmentes áramforrás beszerzése. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/96 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I. 1. Az ajánlatkérő: Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata cím: 9400 Sopron, Fő tér 1. telefon: +36 99/515-413 fax: +36 99/515-244 képviseli: Dr. Fodor

Részletesebben

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 452 hrsz. ingatlanon, 16 tantermes általános iskola kiviteli tervezési feladatainak elkészítésére közbeszerzési eljárás megindításáról Tisztelt

Részletesebben

Főzési alapanyagok beszerzése

Főzési alapanyagok beszerzése Főzési alapanyagok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/52 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel dátuma: 2014.05.05.

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:376595-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Biztosítási szolgáltatások 2015/S 207-376595 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás)

Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Hírszolgáltatás beszerzése a Miniszterelnökség részére (eljárást megindító felhívás) Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/66 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

"Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére

Szemészeti implantátumok beszerzése az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére "Szemészeti implantátumok beszerzése" az Uzsoki Utcai Kórház Ajánlatkérő részére Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/124 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19.

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése

Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Oldott só technológián alapuló berendezések beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/65 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail):

Ajánlattételi felhívás. 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő adatai (neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Hivatalos név: Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő)

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) tárgyú közbeszerzési eljárás dokumentációja Az eljárás lefolytatásával megbízott: Debreceni Egyetem Gazdasági

Részletesebben

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek

FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek FT-1023/KECSKEMÉT/2014 Gyógyszerek és egyéb termékek Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/88 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Nyílt

Részletesebben

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal

Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.11.04. Iktatószám: 22677/2015 CPV Kód: 09211000-1 Honvédelmi Minisztérium Beszerzési Hivatal Az MH repülőeszközeinek és szárazföldi szaktechnikai eszközeinek üzemeltetéséhez, javításához szükséges kenőanyagok és speciális folyadékok beszerzése 2016-2018. években Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/125

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS - EKOP 1.2.26. A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése projekt keretében POS terminálok beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/46 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás.

Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390. Ajánlati/részvételi felhívás. 1 / 13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:461390-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Élelmiszerek, italok, dohány és kapcsolódó termékek 2015/S 252-461390 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 182/2013.(XI. 12.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:24424-2013:text:hu:html HU-Budapest: Többcélú sportlétesítmények építése 2013/S 017-024424 Ajánlati/részvételi felhívás Építési

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120

Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/120 Adásvételi keretszerződés konszignációs raktár létrehozásával földalatti tűzvédelmi szerelvények (földalatti tűzcsapok) szállítására a Fővárosi Vízművek Zrt. által üzemeltetett csőhálózat fenntartási,

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/16 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:342483-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Útszóró só 2015/S 189-342483 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS közbeszerzési eljárás megindítására Tisztelt Ajánlattevő! A Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ez úton kéri fel ajánlattételre az Ön által képviselt

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A KÖZBESZERZÉSEKRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CVIII. TÖRVÉNY (TOVÁBBIAKBAN: KBT.) 122. (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI, TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSBAN

Részletesebben

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

08-8/965-3/2012. 1.sz.melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Kapcsolattartó

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:228252-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Pénzügyi lízing szolgáltatások 2014/S 128-228252 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése

Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Hídmérlegek és tengelyterhelés-mérő berendezések javítása, karbantartása, hitelesítése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/53 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés Hirdetmény típusa: Eljárást megindító

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ 2. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. szakasz: Ajánlatkérő I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Részletesebben