A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot"

Átírás

1 KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt Postafiók 166. Tel.: 06-1/ , fax: 06-1/ Ikt.sz.: D.9/10 /2011. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T -ot A Döntőbizottság a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2., a továbbiakban: ajánlatkérő) által a saját Szállítási szerződés TIOP pályázat keretében a kompetencia alapú neveléshez kapcsolódó informatika infrastruktúra fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárásának része ellen benyújtott jogorvoslati kérelem alapján folyamatban levő jogorvoslati eljárásban a jogorvoslati kérelem és a hivatalbóli kiterjesztés alapján megállapítja, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 100. (2) bekezdését, ezért a Döntőbizottság megsemmisíti az részek vonatkozásában az ajánlatkérő részvételi felhívását és azt követően hozott döntéseit. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát a kézbesítésétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. I N D O K O L Á S A Döntőbizottság a közbeszerzési eljárás iratai, a becsatolt okirati bizonyítékok, az ajánlatkérő írásbeli és tárgyalási nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg. Ajánlatkérő beszerzése Európai Uniós forrásból támogatott, hivatkozási alap: TIOP azonosító számú projekt.

2 2 Ajánlatkérő a rendelkező részben meghatározott tárgyban a Kbt. IV. fejezete szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó 2010/S számú részvételi felhívását október 7-én tette közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában. A hirdetmény feladásának napja: október 5. A közbeszerzési eljárás becsült értéke: nettó Ft. A részvételi felhívás II.2.1) pontjában határozta meg ajánlatkérő a beszerzése tárgyát és teljes mennyiségét: 266 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 103 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 18 db min. 30 db-os Szavazógép szett 18 db wifi-csomag 1 db SNI I. (nagyothalló) csomag (Notebook, Vezeték nélküli fülhallgató, diktafon, Szavazógép szett) 1 db SNI II. (siket) csomag (Notebook, Élőbeszéd konvertáló szoftver) 1 db SNI III. (nagyothalló) csomag (Dokumentum kamera, Notebook, Monitor, Képernyő felolvasó szoftver, Képernyő nagyító szoftver) 1 db SNI V. (mozgássérült) csomag (Notebook, speciális billentyűzet, fejegér szett, szemegér szett, speciális ültető szék) 25 db, minimum 15 főnek megtartott, 10 órás oktatás. A felhívás II.3) pontja szerint a szerződés időtartama 30 nap, végső teljesítési határidő december 31. Ajánlatkérő a beszerzését 14 részre bontotta, az ajánlattételt valamennyi részre megengedte. A felhívás az alábbi információkat tartalmazza az egyes közbeszerzési részek tárgyára és mennyiségére vonatkozóan: 1. rész: szállítás a kiskőrösi tagintézmények részére. 91 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 44 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 6 db min. 30 db-os Szavazógép szett 6 db wifi-csomag 1 db SNI I. (nagyothalló) csomag (Notebook, Vezeték nélküli fülhallgató, Diktafon, Szavazógép szett) 1 db SNI III. (nagyothalló) csomag (Dokumentum kamera, Notebook, Monitor, Képernyő felolvasó szoftver, Képernyő nagyító szoftver) 2. rész: szállítás a tázlári tagintézmény részére. 15 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 5 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor)

3 3 3. rész: szállítás a fülöpszállási tagintézmény részére. 14 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 4 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 1 db SNI V. (mozgássérült) csomag (Notebook, speciális billentyűzet, fejegér szett, szemegér szett, speciális ültető szék) 4. rész: szállítás az imrehegyi tagintézmény részére. 3 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 2 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 5. rész: szállítás a keceli tagintézmény részére. 72 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 9 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 6. rész: szállítás a páhi tagintézmény részére. 11 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 4 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 7. rész: szállítás a soltszentimrei tagintézmény részére. 8 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 4 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 8. rész: szállítás a bócsai tagintézmény részére. 14 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 4 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 9. rész: szállítás a császártöltési tagintézmény részére. 14 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 6 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 10. rész: szállítás a soltvadkerti tagintézmény részére. 15 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 10 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor)

4 4 11. rész: szállítás a tabdi tagintézmény részére. 3 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 4 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 12. rész: szállítás a kaskantyúi tagintézmények részére. 2 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 13. rész: szállítás a csengődi tagintézmények részére. 6 db Multimédia futtatásra alkalmas iskolai PC 5 db tantermi csomag (interaktív tábla, Notebook, projektor) 1 db SNI II. (siket) csomag (Notebook, Élőbeszéd konvertáló szoftver) 14. rész: oktatás 25 db, minimum 15 főnek megtartott oktatás. Ajánlatkérő felhívásában meghatározta a fő finanszírozási és fizetési feltételeket, a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket, a részvételi feltételeket, valamint az alkalmassági követelményrendszerét. A felhívás III.2.3) M/2. pontjában ajánlatkérő az alábbi műszaki, illetőleg szakmai minimumkövetelményt írta elő: Részvételre jelentkező, illetve a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmas, ha az rész vonatkozásában a megajánlott termékek rendelkeznek magyar nyelvű leírással, műszaki ismertetővel. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 67. (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzésre kerülő eszközök magyar nyelvű leírása, műszaki paramétereinek ismertetése, fényképei másolatban. Ajánlatkérő a bírálat szempontjaként a felhívása IV.2) pontjában az összességében legelőnyösebb ajánlatot határozta meg, a következő részszempontokat és súlyszámokat állapította meg. Részszempont Súlyszám 1./ Ajánlati ár (nettó Ft) (1-14. rész) 4 2./ Jótállási idő hossza (hónap) (1-13. rész) 2 3./ Reagálási idő hibabejelentésre (óra) (1-13. rész) 1 4./ Teljesítési idő (nap) (1-14. rész) 3 5./ Karbantartási díj (Ft/óra) (1-13. rész) 1

5 5 Ajánlatkérő tájékoztatást adott arról, hogy a hiánypótlás lehetőségét a Kbt a alapján biztosítja. A részvételi jelentkezési határidő október 20. napja, a részvételi szakasz eredményhirdetésének tervezett időpontja november 9. napja volt. Ajánlatkérő dokumentációt is összeállított, amelyben részletesen meghatározta a részvételi jelentkezés benyújtásának formai és tartalmi feltételeit, a közbeszerzési műszaki leírást, megadta a nyilatkozatmintákat. A II. fejezet 2.1. pontjában adta meg ajánlatkérő a részletes feladat leírást, melyben rögzítésre került a szállítandó eszközök elvárt műszaki tartalma. Ajánlatkérő előírta, hogy az eszközöknek meg kell felelniük a TIOP pályázati kiírás feltételeinek, és megadta a pályázat eszközleírását tartalmazó internetes weboldal címét. Előírta továbbá, hogy a megajánlott termékeknek minimálisan a táblázatban foglalt minimumfeltételeknek meg kell felelni. Az ajánlatkérő a feltett kérdéseket október 15-én írásban megválaszolta. A részvételi jelentkezési határidőben tíz jelentkező, a Humansoft Kft., az ICT Systems Kft., az Aquis Informatika Zrt., a Kventa Kft., a Delta Services Kft., a Nádor Rendszerház Kft., az Albacomp RI Kft., a Connextion Kft., az Impulzus Gyengeáramú Rendszerintegrátor Kft. és a Getronics Magyarország Kft. nyújtott be részvételi jelentkezést. Három jelentkező esetében a bontási jegyzőkönyvben tételesen feltüntetésre kerültek azok a közbeszerzési részek, amelyekre vonatkozóan a részvételi jelentkezést benyújtották. A többi részvételre jelentkező esetében a bontási jegyzőkönyv nem tartalmaz információt a jelentkezéssel érintett részekről. Ajánlatkérő október 29-én hiánypótlásra hívta fel a részvételre jelentkezőket. A Nádor Rendszerház Kft-től egyebek mellett a beszerzésre kerülő eszközök magyar nyelvű leírását, műszaki paramétereinek ismertetését, fényképeit kérte. A Humansoft Kft-vel közölte, hogy a beszerzésre kerülő SNI csomagok magyar nyelvű leírásából hiányzik a diktafon, a vezeték nélküli fülhallgató, az élőbeszéd konvertáló-, képernyő felolvasó- és képernyő nagyító szoftverek műszaki paramétereinek ismertetése, fényképe. A Nádor Rendszerház Kft. a hiánypótlását az előírt határidőben becsatolta. A Humansoft Kft. a hiánypótlását nem az előírt határidőben nyújtotta be, ezért azt az ajánlatkérő nem bontotta fel, és a jelentkezés elbírálása során nem vette figyelembe. Ajánlatkérő halasztott időpontban, november 8-án hirdette ki a részvételi szakaszt lezáró döntését. Megállapította, hogy az 1., 3. és 13. közbeszerzési

6 6 részek vonatkozásában az Albacomp RI Kft., a Kventa Kft., a Nádor Rendszerház Kft. és az ICT Systems Zrt. nyújtott be érvényes részvételi jelentkezést. A 2., közbeszerzési részek vonatkozásában az előzőek mellett még a Delta Services Kft., a Getronics Magyarország Kft. és a Humansoft Kft. nyújtottak be érvényes részvételi jelentkezést. Ajánlatkérő a többi részvételi jelentkezést a Kbt (1) bekezdés d) pontja és a Kbt (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította, megállapította, hogy a jelentkező által kínált eszköz nem felelt meg a műszaki leírásban meghatározott követelményeknek, illetőleg az nem tartalmazta a beszerzésre kerülő eszközök magyar nyelvű leírását, műszaki paramétereinek ismertetését, fényképét. Az alkalmasnak minősített részvételi jelentkezők számára az ajánlatkérő november 24-én megküldte az ajánlattételi felhívást és az ajánlattételi dokumentációt. Az ajánlattételi felhívásban rögzítettek szerint az ajánlattételi határidő december 8., az eredményhirdetés időpontja december 14., a szerződéskötés tervezett időpontja december 28. A felhívásban ajánlatkérő megadta az ajánlat benyújtásával kapcsolatos formai követelményeket. Az ajánlattételi felhívás 10./ pontja tartalmazta, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 90 nap. A dokumentációban ajánlatkérő megadta a részletes ajánlattételi feltételeket tartalmazó útmutatót, meghatározta az ajánlatok elbírálásának menetét, és csatolta a szerződéstervezeteket, valamint a nyilatkozatmintákat. Az útmutató rögzítette az ajánlat elkészítésével kapcsolatos tartalmi követelményeket, eszerint az ajánlatban az alábbiaknak kell szerepelnie: - előlap, - felolvasólap, - tartalomjegyzék, amely a lapszámokat is tartalmazza, - a Kbt (3) bekezdése szerinti ajánlattevői nyilatkozat, - nyilatkozat a kiegészítő tájékoztatásokról, - pénzügyi ajánlat. A felolvasólapon közbeszerzési részenként a bírálati részszempontok szerint megtett ajánlati vállalásokat kellett megadni. Az előírt ajánlattételi határidőben a Nádor Rendszerház Kft., az Albacomp RI Kft., a Getronics Magyarország Kft. és a Humansoft Kft. nyújtott be ajánlatot. A Nádor Rendszerház Kft. az 1-2., a és a 14. közbeszerzési részekre nyújtott be ajánlatot. A szállítandó eszközök vonatkozásában valamennyi részben 38 hónap jótállási időt ajánlott meg. A Humansoft Kft. a 2. és a közbeszerzési részekre nyújtott be ajánlatot. Ajánlatkérő december 10-én több ajánlattevőtől, közöttük a Humansoft Kft-től és a Nádor Rendszerház Kft-től indokolást kért a Kbt a, illetőleg 87. -a alapján az egyes ajánlati vállalások vonatkozásában.

7 7 A december 14-én kihirdetett eljárást lezáró döntés szerint a közbeszerzési eljárás az 1-2., a és a 14. rész tekintetében eredményes, a 3. és 13. rész tekintetében eredménytelen volt. Ajánlatkérő az Albacomp RI Kft. 3., 12. és 13. részre benyújtott ajánlatát a Kbt. 88. (1) bekezdés g) pontja, illetőleg a Kbt. 88. (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelenné nyilvánította. Az eljárás nyertese az 1-2., a és a 14. részek tekintetében a Nádor Rendszerház Kft. lett. A nyertest követő legkedvezőbb ajánlatot a Humansoft Kft. tette. Az Albacomp RI Zrt december 21-én előzetes vitarendezést kezdeményezett az ajánlatkérőnél. Részletesen kifejtett álláspontja szerint a Nádor Rendszerház Kft. ajánlata érvénytelen volt, mivel a jótállási időre tett vállalása, valamint a műszaki ajánlata nem felelt meg az ajánlatkérő előírásainak. A december 22-én benyújtott előzetes vitarendezési kérelmében a Humansoft Kft. is kérte a Nádor Rendszerház Kft. ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását. Indokolása szerint a jótállási határidő vállalása nem felelt meg az ajánlati felhívás, a dokumentáció előírásainak, valamint a TIOP-pályázati feltételeknek. Ajánlatkérő a december 27-én kelt előzetes vitarendezésre adott válaszában a Humansoft Kft. kérelmét elutasította, az Albacomp RI Kft. kérelme vonatkozásában pedig bejelentette, hogy kezdeményezte a bíráló bizottság és a Társulási Tanács ismételt ülését, és új eljárást lezáró döntés meghozatalát. Ajánlatkérő, mint kérelmező január 4-én nyújtotta be jogorvoslati kérelmét a saját közbeszerzési eljárása ellen, és kérte annak megállapítását, hogy megsértette a Kbt. 83. (1) és (2) bekezdését, a 114. (1) bekezdés e) pontját, valamint a át, kérte a részvételi szakaszt lezáró döntés és az azt követően meghozott döntések megsemmisítését. Ajánlatkérő bejelentette, hogy a közbeszerzési eljárást lezáró szerződést nem kötötte meg. A Döntőbizottság a jogorvoslati kérelem hiánypótlását követően, január 10-én megindította a jogorvoslati eljárást. Ajánlatkérő a tárgyaláson pontosított jogorvoslati kérelmében előadta, hogy az Albacomp RI Kft. vitarendezési kérelmének több elemét is megalapozottnak látta a Nádor Rendszerház Kft. részvételi jelentkezése vonatkozásában. A részvételi jelentkezés a felhívás III.2.3) M/2. pontjában előírt magyar nyelvű leírásokat nem tartalmazta, és az ajánlatkérő hiánypótlási felhívására a Nádor Rendszerház Kft. nem teljes körűen adta meg a műszaki leírásban meghatározott specifikációnak való megfelelőségre vonatkozó adatokat. Ajánlatkérő

8 8 álláspontja szerint a hiánypótlással kiegészített részvételi jelentkezés sem tartalmazta az alábbiakat: - az asztali PC-hez kapcsolódóan a fülhallgató bemutatását, - a notebookok esetében nem állapítható meg, hogy a csomag tartalmazza-e az irodai alkalmazást, - az audió rendszer ismertetését, - az élőbeszéd konvertáló szoftverként megajánlott program valójában nem élőbeszéd konvertáló program, és bár ezt az eszközt tartalmazó 13. közbeszerzési részre utólag nem nyújtott be ajánlatot, a részvételi szakaszban ez még nem volt megállapítható, mert a társaság a részvételi jelentkezését minden részre beadta. A fenti hiányosságokra tekintettel az ajánlatkérő megsértette a Kbt (1) bekezdés e) pontját, mert a részvételre jelentkező nem felelt meg a felhívásban előírt műszaki, illetőleg szakmai követelményeknek. Ajánlatkérő közölte, hogy az előzetes vitarendezési kérelmek előterjesztésére tekintettel újból megvizsgálta az érvényesnek minősített részvételi jelentkezéseket, és megállapította, hogy a Humansoft Kft. részvételi jelentkezése is hiányos volt, az nem tartalmazta teljes körűen a részvételi felhívás III.2.3) M/2. pontjában meghatározott magyar nyelvű leírásokat, így nem tartalmazta az asztali PC-hez kapcsolódóan a fülhallgató bemutatását, valamint a tantermi csomag esetében a részvételi jelentkezésből nem volt megállapítható, hogy a notebookokat telepített irodai alkalmazásokkal szállítja-e a jelentkező. Mindezekre tekintettel az ajánlatkérő álláspontja szerint megsértette a Kbt. 83. (1) és (2) bekezdését, mert a Humansoft Kft. részvételi jelentkezésében észlelt valamennyi hiányossággal kapcsolatban nem írt elő hiánypótlást. A Kbt ának sérelme amiatt valósult meg, mert ajánlatkérő olyan részvételre jelentkezőket hívott fel ajánlattételre, amelyek érvénytelen részvételi jelentkezést nyújtottak be. Ajánlatkérő kifejtette, hogy sem a részvételi felhívásban, sem a dokumentációban nem írta azt elő, hogy a részvételre jelentkezők nyilatkozzanak arról, hogy pontosan mely közbeszerzési részekre nyújtják be a jelentkezésüket. Ajánlatkérő a részvételi jelentkezések vizsgálata során megállapította, hogy azok, akik nem kívántak valamennyi részre jelentkezni, konkrétan megjelölték a pályázott közbeszerzési részeket. A többi részvételi jelentkezés esetében az ajánlatkérő a becsatolt termékismertetők alapján vont le következtetést arról, hogy a jelentkezést mely részekre nyújtották be. Azon részek esetében, amelyek beszerzési tárgya azonos volt (2. és részek), és az e részekben meghatározott eszközökre vonatkozó termékismertető szerepelt a részvételi jelentkezésben, az ajánlatkérő feltételezte, hogy a részvételi

9 9 jelentkezés e részek mindegyikére benyújtásra került, az alkalmasságot ennek megfelelően vizsgálta. Sem a Nádor Rendszerház Kft., sem a Humansoft Kft. részvételi jelentkezése nem tartalmazott kifejezett nyilatkozatot arról, hogy azt mely részekre nyújtották be, azonban az ajánlatkérő mindkét esetben azt a következtetést vonta le, hogy a jelentkezők az közbeszerezési részekben kívánnak majd ajánlatot tenni, ajánlatkérő ennek megfelelően vizsgálta meg a jelentkezők műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát. Ajánlatkérő közölte, hogy a részvételi szakaszban vizsgálta meg a szállítandó termékek műszaki megfelelőségét, az ajánlattételi szakaszban már csak kizárólag bírálati szempontok szerinti ajánlati vállalásokat kérte megadni, műszaki tartalom vizsgálatára nem került sor. A részvételi felhívás III.2.3) M/2. pontja szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási mód meghatározása alapján az a részvételre jelentkező alkalmas a szerződés teljesítésére, aki az ajánlatkérő beszerzési igényének megfelelő eszközöket szállítja. Ajánlatkérő a jogsértő esemény megtörténtének időpontjaként a részvételi szakaszt lezáró döntés meghozatalának napját, november 11-ét jelölte meg. A jogsértésről az ajánlatkérő a Nádor Rendszerház Kft. részvételi jelentkezése esetében a vitarendezési kérelem elbírálásának napján, december 27-én, a Humansoft Kft. részvételi jelentkezése esetében a Társulási Tanács döntésének napján, január 3-án szerzett tudomást. A Döntőbizottság a jogorvoslati eljárás során, a január 31-én kelt végzésében tájékoztatta a feleket arról, hogy a Kbt (1) bekezdése alapján hivatalból eljár. A hivatalbóli kiterjesztés alapján azt vizsgálja, hogy ajánlatkérő a részvételi felhívásában és dokumentációjában jogszerűen határozta-e meg a III.2.3) M/2. műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági minimumkövetelményt és igazolási módját, az megfelel-e az alapelvi rendelkezéseknek, a Kbt (2) bekezdésében és a Kbt. 67. (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak. A jogorvoslati eljárás során a hivatalbóli kiterjesztésre nem terjesztettek elő észrevételt. A Döntőbizottság az alábbi indokokra tekintettel alaposnak ítélte mind a hivatalbóli kiterjesztést, mind a jogorvoslati kérelmet. A jogorvoslati kérelem a részvételi szakaszt lezáró döntés jogszerűségét vitatta, ajánlatkérő, mint kérelmező annak megállapítását kérte, hogy jogsértően végezte el a Nádor Rendszerház Kft. és a Humansoft Kft. részvételi jelentkezésének érvényességi vizsgálatát a III.2.3) M/2. pont szerinti műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltétel, illetőleg igazolási mód tekintetében. A Döntőbizottság

10 10 álláspontja az, hogy a konkrét, a jogorvoslati kérelemmel és a részvételi jelentkezések elbírálásáról hozott döntés jogszerűségének vizsgálatával szoros összefüggésben áll az, hogy az ajánlatkérő jogszerűen határozta-e meg a részvételi feltételeket, nevezetesen azt, hogy a III.2.3) M/2. műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási mód előírásával biztosított volt-e a megfelelő és érvényes részvételi jelentkezés benyújtásának lehetősége. A fentiekre tekintettel a Döntőbizottság először a hivatalbóli kiterjesztését vizsgálta. Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti gyorsított meghívásos közbeszerzési eljárást folytatott le. A Kbt (1) bekezdése szerint két szakaszból áll a meghívásos és a hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás, továbbá a versenypárbeszéd. A Kbt (2) bekezdése kimondja, hogy az ilyen eljárás első - részvételi - szakaszában az ajánlatkérő nem kérhet, a részvételre jelentkező pedig nem tehet ajánlatot. A részvételi szakaszban az ajánlatkérő a jelentkezőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságáról, illetőleg alkalmatlanságáról dönt. A Kbt (1) bekezdés c) pontja alapján a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha a részvételre jelentkező ajánlatot tesz [100. (2) bekezdése]. A Kbt (2) bekezdése értelmében a részvételi felhívásra a nyílt eljárás (3. cím) ajánlati felhívással kapcsolatos rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a (3)-(4) bekezdés és a 120. (2) bekezdése szerinti eltérésekkel. A Kbt. 67. (1) bekezdés d) pontja szerint az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága árubeszerzés esetében - figyelemmel annak jellegére, mennyiségére, rendeltetésére igazolható a beszerzendő áru leírásával, mintapéldányának, illetőleg fényképének bemutatásával, amelynek eredetiségét az ajánlatkérő felhívására igazolni kell. A részvételi szakaszban végzi el az ajánlatkérő a jelentkezők tekintetében az érvényességi vizsgálatát, azt, hogy megfelelnek-e a részvételi feltételeknek, nem esnek kizáró ok hatálya alá és alkalmasak-e a szerződés teljesítésére. A részvételi szakaszban tilos az ajánlat kérése, illetőleg az ajánlat tétele. A részvételi szakasz funkciója az, hogy az ajánlatkérő kiválassza a szerződés

11 11 teljesítésére alkalmas jelentkezőket. A Kbt (2) bekezdésében előírtak alapján a részvételi szakaszban a részvételre jelentkezők szerződés teljesítésére való alkalmasságának vizsgálata valósul meg, és a jelentkezés nem foglalhat magában ajánlati elemeket. Amennyiben a jelentkező már a részvételi szakaszban ajánlatot tesz, a részvételi jelentkezése a Kbt (1) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen, és a közbeszerzési eljárás második, ajánlattételi szakaszában nem vehet részt. A részvételi felhívásnak, a részvételi feltételek egészének meg kell felelni a Kbt (2) bekezdésében támasztott követelményeknek, melyre tekintettel a Döntőbizottság megvizsgálta a részvételi felhívásnak a hivatalbóli kiterjesztésben hivatkozott részeit. Ajánlatkérő a részvételi felhívás III.2.3) M/2 pontjában műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági feltételt határozott meg akként, hogy a megajánlott termékek rendelkezzenek magyar nyelvű leírással, műszaki ismertetővel. Az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának módjaként ajánlatkérő a beszerzésre kerülő eszközök magyar nyelvű leírását, műszaki paramétereinek ismertetését, fényképmásolatainak becsatolását írta elő. A Döntőbizottság álláspontja szerint a fenti műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági minimumkövetelmény és annak igazolási módja egyértelmű hivatkozást tartalmaz a megajánlott termékekre, a beszerzésre kerülő eszközökre. Az ajánlatkérői elvárás nyelvtani szempontból csak úgy értelmezhető, hogy az ajánlatkérő már az első szakaszban elvárja a jelentkezőktől a részajánlati körök tárgyát képező eszközök megajánlását is. Ajánlatkérő a közbeszerzés részeiben meghatározott eszközök szállítását írta elő, és a beszerzési részek tárgyára vonatkozóan megadta a részletes műszaki leírását a részvételi dokumentációban. A részvételre jelentkezőknek az alkalmasságuk igazolásával egyidejűleg tehát a beszerzés tárgyára vonatkozó műszaki megfelelőséget is igazolniuk kellett, mindez ténylegesen azt eredményezte, hogy már a részvételi szakaszban meg kellett adniuk a műszaki ajánlatot, amelynek jogszerűségét azonban a Kbt (2) bekezdése kizárja. A Döntőbizottság mindezekre figyelemmel megállapította, hogy az ajánlatkérő a Kbt (2) bekezdésének a sérelmével határozta meg a III.2.3) M/2. műszaki, illetőleg szakmai alkalmassági minimumkövetelményt és igazolását. Figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő a jogorvoslati kérelemmel érintett alkalmassági feltételt és igazolását a felhívásban jogsértően határozta meg, a részvételi jelentkezések érvényességének elbírálása során sem hozott jogszerű döntést a beszerzendő eszközök műszaki megfelelőségére alapított alkalmassági feltétel igazolt teljesülésének vizsgálata vonatkozásában. A Döntőbizottság a Kbt (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a fenti indokokra tekintettel a Kbt (2) bekezdés d) pontja alapján

12 12 a rendelkező részben foglaltak szerint megállapította a jogsértést, a Kbt (3) bekezdés b) pontja alapján megsemmisítette az részek vonatkozásában az ajánlatkérő részvételi felhívását és azt követően hozott döntéseit. A Döntőbizottság a konkrét esetben a beszerzés értékére, a jogsértés reparálhatóságára és arra tekintettel sem ítélte indokoltnak bírság kiszabását, hogy ajánlatkérő maga kezdeményezte a saját eljárása ellen a jogorvoslati eljárást. A Döntőbizottság a Kbt (2) bekezdés g) pontja és a 341. (4) bekezdése alapján rendelkezett az eljárási költségek viseléséről. A bírósági jogorvoslat lehetőségét a Kbt (1) bekezdése biztosítja. Budapest, február 21. Uherné dr. Laczi Orsolya sk közbeszerzési biztos Fábián Péter sk közbeszerzési biztos Dr. Szathmári Réka sk közbeszerzési biztos A kiadmány hiteléül: Liszi Barbara Kapják: 1. Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulás (6200 Kiskőrös, Petőfi tér 2.) 2. Aquis Informatika Zrt. (1033 Budapest, Vörösvári út ) 3. Impulzus Gyengeáramú Rendszerintegrátor Kft. (6000 Kecskemét, Klapka u. 24.) 4. Albacomp RI Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 9.) 5. Kventa Kft. (2040 Budaörs, Vasút u. 15.) 6. Nádor Rendszerház Kft. (1141 Budapest, Öv u. 3.) 7. ICT Systems Zrt. (1116 Budapest, Barázda u. 42.) 8. Delta Services Kft. (1033 Budapest, Szentendrei út ) 9. Getronics Magyarország Kft. (1115 Budapest, Tétényi út ) 10. HumanSoft Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 8.) 11. Connextion Számítástechnikai és Távközléstechnikai Kft. (6400 Kiskunhalas, Bokányi D. u. 5-7.) 12. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi út ) 13. Közbeszerzések Tanácsa Elnöke (1024 Budapest, Margit krt. 85.) 14. Irattár

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.151/17/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D. 784/13/2009. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776, Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.539/14 /2010.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.862/8/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

HATÁROZAT-ot. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.

HATÁROZAT-ot. Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.718/10

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HATÁROZAT-ot Ikt.sz.: D.749/12 /2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.812/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 108 száma: Ajánlatkérő: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Nyílt Hirdetmény típusa:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem 1 / 13 2010.10.13. 8:54 Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő javítást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.428/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.165/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL

Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL eszközök beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/114 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Részvételi felhívás/eu/2011.08.19. EUHL Eljárás fajtája: Gyorsított meghívásos Közzététel dátuma:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e-mail cím:dontobizottsag @ kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 848/

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ot.

H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D.797/ 9 /2009. A

Részletesebben

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S -t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Email cím:dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 783/ 10

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.561/ 19 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T- ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.861/8/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 936/

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 dontobizottsag@közbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.840/ 13 /2009. A

Részletesebben

HU-Szolnok: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 177-269469. Árubeszerzés

HU-Szolnok: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 177-269469. Árubeszerzés 11/09/2010 S177 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás HU-Szolnok: Számítógépek és tartozékaik 2010/S 177-269469 SZERZŐDÉS ODAÍTÉLÉSÉRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.2/16/2013. A Közbeszerzési Döntıbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi V É G Z É S t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.168/6/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Módosított összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Módosított összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: Módosított összegezés az ajánlatok elbírálásáról Nemzeti Adó- és Vámhivatal címe: 1054 Budapest, Széchenyi utca 2. telefonszáma: 373-1661 fax száma: 373-1798 e-mail címe:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot Ikt.sz.: D.928/ 25 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.435/6/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.477/16/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D.150/9 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.147/21/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.601 /14/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.54 / 17 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.388/8/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.2 /21 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. 1 Ikt. sz.: D. 653/ 16 /2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 e -mail cím:dont obi zottsag@ koz be szerzesekt

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.162/23/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165226-2010:text:hu:html HU-Kaposvár: Hordozható számítógépek 2010/S 109-165226 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.479/17/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.534/18/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.491/11/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.980/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 024 Budapest, Margit krt. 85. 525 Pf.: 66. Tel.: 06-/336-7776, fax: 06-/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.355/0/20. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S

V É G Z É S - t. I N D O K O L Á S KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.226/2/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D. 482/12-I /2008. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.834/ 11 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

MARCALI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu

MARCALI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U. 11. TEL.: 85/501-001, FAX: 85/501-055 E-MAIL: polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 3416/78/2011. Ügyintéző: Dr. Balogh Tamás, Bereczk Balázs Tel.: 85/501-033, 30/452-8640 E-mail: balogh.tamas@marcali.hu Fax: 85/501-055 MARCALI VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 8700 MARCALI, RÁKÓCZI U.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.5379 /2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1830-2012:text:hu:html HU-Budapest: Száloptikai kábelek adatátviteli célra 2012/S 1-001830 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245681-2010:text:hu:html HU-Veresegyház: Szennyvízcsatorna építése 2010/S 159-245681 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI . melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 8. Fax: 06 1 336 771, 06 1 336 777 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás

HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Építési beruházás 1/12 HU-Budapest: Építési munkák 2009/S 174-251010 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Építési beruházás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Budapest Főváros Önkormányzata, Városház

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt. sz.: D. 679/ 8

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot:

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot: KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu Ikt.sz.: D. 825/

Részletesebben

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/10 HU-Budapest: Marketingszolgáltatás 2009/S 161-234354 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): MÁV-Start Vasúti Személyszállító

Részletesebben

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123

felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 felhívás módosítás Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/123 1 Beszerzés tárgya: Adás-vételi szerződés Kalocsa pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúrafejlesztése c. (TIOP-1.1.1-07/1-2008-1179)

Részletesebben

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi Ikt.sz.:D.617/16/2011. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Van Hool gyártmányú autóbuszok időszakos műszaki felülvizsgálatra való felkészítése és műszaki vizsgáztatása, eseti hibajavítása (Eljárás száma: T-197/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:71175-2011:text:hu:html HU-Siófok: Villamosmotor-javítási és -karbantartási szolgáltatások 2011/S 43-071175 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban.

HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:300052-2011:text:hu:html HU-Budapest: Víz- és szennyvízvezetékek építése 2011/S 183-300052 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.696/8/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.:D. 835/11/2014. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Motoralkatrészek beszerzése Perkins típusú autóbuszmotorokhoz (Eljárás száma: T- 361/14) (Eljárás száma: T-361/14) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz

16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 16/04/2010 S74 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Budapest: Földgáz 2010/S 74-110607 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T-ot.

H A T Á R O Z A T-ot. Ikt. sz.: D.606 /16/2010. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85 1025. 1525 Postafiók 166. Tel: 336-7776 Fax: 336-7778 E-mail cím: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Műtői eszközök beszerzése az Országos Onkológiai Intézet részére. tárgyú nyílt közbeszerzési eljáráshoz 2011/S 241-391153 MEDIMPORT Kft - 1125 Budapest, Nógrádi út 11. fsz.2. Telefon:

Részletesebben

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása

Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása Gumikerekes járművek csuklós kapcsolatainak javítása (Eljárás száma: 15/T-72/13.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2013. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.

V É G Z É S t. Az eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.285/14/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AZ Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Dévaványa Általános Művelődési Központ Iskoláiban című, TIOP-1.1.1-07/1-2008-0049 számmal jelölt pályázat alapján lefolytatásra kerülő

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.251/16/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015.

Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. Autóbusz motoralkatrészek valamint turbófeltöltők beszerzése (Eljárás száma: T-185/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Összegezés az ajánlatok elbírálásáról Kapcsolattartó: Molnár Zita Target Consulting Tanácsadó és Szolgáltató

Részletesebben

HU-Szekszárd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2011/S 200-325620. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás

HU-Szekszárd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2011/S 200-325620. Ajánlati/részvételi felhívás. Építési beruházás 1/7 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325620-2011:text:hu:html HU-Szekszárd: Épületbontás és bontási munka, földmunka 2011/S 200-325620 Ajánlati/részvételi felhívás

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T-ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.845/ 14 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.558/18/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 111/2013.(VI. 26.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás. HU-Szeged: Számítógépek és tartozékaik 2011/S 219-355945

Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerződés - Szerződés odaítélése - Nyílt eljárás. HU-Szeged: Számítógépek és tartozékaik 2011/S 219-355945 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355945-2011:text:hu:html HU-Szeged: Számítógépek és tartozékaik 2011/S 219-355945 Tájékoztató az eljárás eredményéről Árubeszerzés

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a ../2010. (...) önko. határozat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat K ö z b e s z e r z é s i S z a b á l y z a t a TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Közbeszerzési Szabályzat

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.338/14/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Váltótalpfák, fa csapszegek valamint alátétfa beszerzése (Eljárás száma: T-394/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás Ajánlati dokumentáció BKV Zrt. T-394/14. 1.1. A Budapesti

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S-t.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S-t. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó utca 5. 1525 Postafiók 166. Tel.: 882-8594, Fax: 882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.325/4/2012. A Közbeszerzési Döntőbizottság

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés. 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás HU-Budapest: Megvalósíthatósági tanulmány, tanácsadó szolgáltatás, elemzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 2009/S 175-252615 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK):

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZB ESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.715/11 /2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291

II. MELLÉKLET. Főosztály Címzett: Dr. Puskás Imre főosztályvezető E-mail: Fax: +36 (1) 474-9291 II. MELLÉKLET EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS.

HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. 1/11 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214006-2011:text:hu:html HU-Kiskunhalas: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka 2011/S 129-214006 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI

Részletesebben

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés

HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:246249-2010:text:hu:html HU-Siófok: Csövek és csőszerelvények 2010/S 159-246249 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Valkonya Község Önkormányzata 8885 Valkonya Fő út u. 4. Tel: +36-93-351-003 Fax: +36-93-351-003 E-mail: valkonya@valkonya.hu AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Vállalkozási szerződés keretében Valkonya község

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt. sz.: D.107/12/2012. A Közbeszerzési

Részletesebben

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés

HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Árubeszerzés 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:111976-2010:text:hu:html HU-Budapest: Fogászati fogyóeszközök 2010/S 75-111976 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Árubeszerzés I.

Részletesebben