Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata"

Átírás

1 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiája és a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Az Információs Gazdaság Stratégia készítési projekt harmadik és negyedik feladatblokkjának munkadokumentuma (v4 változat) Budapest, július 26.

2 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 2 / 2 Tartalomjegyzék A TANULMÁNY STRUKTÚRÁJA 3 1. ELŐZMÉNYEK 4 2. MÓDSZERTANI HÁTTÉR 4 3. INFORMÁCIÓS GAZDASÁG JÖVŐKÉP ÉS KÜLDETÉS Definíciók SZMJV Információs Gazdaság jövőképe és küldetése 5 4. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZRENDSZER MÓDSZERTAN 7 5. STRATÉGIAI CÉLKITŰZÉSEK Stratégiai keretek Kapcsolódó stratégiai, programozási dokumentumok Az Információs Gazdaság Stratégia célkitűzéseinek rendszere A megfogalmazott célok értelmezése, akciók meghatározása Stratégiai mutatószámok képzése (módszertani kiegészítés) A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZRENDSZER SZERVEZET Stratégiai menedzsment feladatok A Stratégiai Szervezet elhelyezése a jelenlegi irányítási rendszerben Javasolt szervezeti-jogi forma A Stratégiai Szervezet felépítése TOVÁBBLÉPÉSI IRÁNYOK FÜGGELÉK: A MEGCÉLZOTT ÜZLETI BERUHÁZÁSOK BEVONZÁSÁNAK SIKERTÉNYEZŐI RÖVIDÍTÉSJEGYZÉK 33

3 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 3 / 3 A tanulmány struktúrája Jelen szakmai anyagunkat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata részére, az Információs Gazdaság Stratégia projekt 3., illetve 4. feladatblokkjának lezárásaként készítettük el. A 3. feladatblokk a város Információs Gazdaság jövőképét, küldetését, stratégiai célkitűzéseit, valamint az ezek elérését szolgáló akciók megalapozását jelenti, míg a 4. a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszert: módszertani és szervezeti megoldásokat. Mivel úgy találtuk, hogy e két témakör szorosan összefügg, s eredményeik együttesen adnak teljes képet a Megbízó számára, egységes dokumentumba foglalva adjuk át ezt a két eredményterméket. Anyagunk a következő főbb tartalmi pontokból áll: 1. fejezet Előzmények: röviden áttekintjük az IGS projekt ütemezését, feladatait. 2. fejezet Módszertani háttér: részletesen bemutatjuk a projekt második szakaszában az IFUA által elvégzett feladatokat. 3. fejezet Információs Gazdaság jövőkép és küldetés: a fogalmak definiálása után felvázoljuk az Információs Gazdaság szempontjából értelmezett jövőképet és küldetést. 4. fejezet A stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Módszertan: ismertetjük a stratégiaalkotás során használt módszertanokat, kiemelten kezelve: a Balanced Scorecard módszertant. 5. fejezet Stratégiai célkitűzések: rendszerezetten bemutatjuk a megfogalmazott stratégiai célkitűzéseket, valamint, ahol lehetséges, a cél elérése érdekében szükséges akciókat. (Kitérünk arra is, hogy jelenlegi információink alapján milyen Európai Uniós finanszírozású pályázatok révén szerezhető várhatóan pótlólagos forrás az egyes célokhoz, akciókhoz.) 6. fejezet A stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Szervezet: a stratégia megvalósításának fontos feltétele a megfelelő támogató szervezeti keret kijelölése erre vonatkozóan végeztünk elemzést és teszünk javaslatot. 7. fejezet Továbblépési irányok: a projekt lezárásaként rámutatunk azokra a követő feladatokra, melyek a fentiek megvalósítását szolgálják. 8. fejezet Függelék: A megcélzott üzleti beruházások bevonzásának sikertényezői: a projekt során több szakmai interjút készítettünk Magyarországon működő informatikai, illetőleg ügyviteli szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, valamint termelő vállalatok felső vezetőivel, informatikai vezetőivel. Az általuk megfogalmazott kritikus sikertényezőket foglaljuk össze Szombathely MJV vezetői számára. Anyagunk struktúrájának rövid áttekintése után, a szakmai tartalom kibontása előtt a következőket szeretnénk még rögzíteni: A stratégiaalkotás fenti feladatai során egyeztettük a Megbízóval a stratégiai elemzés és benchmarking kapcsán született észrevételeket, a szükséges módosításokat átvezettük ezen anyagokon. Jelen anyagunk tartalmazza a Polgármesteri Hivatal munkatársai által írásban megadot módosítási javaslatok teljes körű átvezetését.

4 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 4 / 4 1. Előzmények Az IFUA Horváth & Partners Kft. (továbbiakban: IFUA) március 27-én Szombathely Megyei Jogú Város (továbbiakban: SZMJV) részére az önkormányzat által tett ajánlattételi felhívásnak megfelelően ajánlatot nyújtott be. Az önkormányzat a közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat elbírálta, az IFUA Kft.-t nyerteseként hirdette ki, s április 28-án a Felek az ajánlati kiírásnak megfelelően szerződést kötöttek. E szerződés szerint az IFUA feladata Szombathely város Információs Gazdaság Stratégiájának (továbbiakban: IGS) elkészítése, ennek során az alábbi feladatok elvégzése (eredménydokumentumok kidolgozása és átadása) az SZMJV mint Megbízó számára: 1. stratégiai elemzés; 2. benchmarking best practice-ek; 3. Szombathely Megyei Jogú Város Információs Gazdasági jövőképe és küldetése, stratégiai célkitűzései, valamint az ezek elérését szolgáló akciók; 4. a stratégia megvalósulását szolgáló eszközrendszer (módszerek, szervezeti keretek). Az IFUA az első két feladatblokkhoz kapcsolódó munkát a projekt első szakaszában elvégezte, az arról készült dokumentációt a Megbízó képviselőjének átadta. A második két feladatblokk képezi a projekt második szakaszának szakmai tartalmát. A következőkben ezek kidolgozását mutatjuk be. 2. Módszertani háttér A második projektszakasz során az alábbi feladatokat végeztük el. Valamennyi, a stratégiai elemzés elkészítésébe bevont szakember számára megküldtük a Stratégiai elemzés és benchmarking tanulmányt véleményezésre. Korrekciós kérés a Polgármesteri Hivatal részéről érkezett, az anyagban ezt átvezettük. A Megbízó képviselőjének kérésére hozzájárultunk ahhoz, hogy a Stratégiai elemzés és benchmarking anyag elérhető legyen a szélesebb közönség számára is: SZMJV hivatalos honlapjára került fel a dokumentum. Visszajelzés az IFUA munkatársai felé ezen csatornán keresztül az anyaggal kapcsolatban nem érkezett. A jövőkép és küldetés, a stratégiai célok, valamint a stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer meghatározása érdekében workshopokat szerveztünk. Ezeket a workshopokat szakmailag előkészítettük, a megbeszéléseket az IFUA munkatársai moderálták, dokumentáltuk az ott elhangzott javaslatokat, szempontokat. o Annak érdekében, hogy az Információs Gazdasás Stratégia kialakításában érintett szakemberek véleményét minél teljesebb körűen be tudjuk csatornázni a készülő anyagba, két egymást követő napot (2006. június ) ajánlottunk fel, amikor azonos módon megrendeztük a stratégiai megbeszéléseket. Sajnos a két napon összességében mindössze a meghívottak mintegy fele vett részt. Ezáltal korlátozottabb az a kör, akiknek véleménye be tud épülni jelen munkaanyagba. A workshopokon elhangzott javaslatokat összegezve készítettük el munkaanyagunkat. Bízunk benne, hogy lehetőségünk lesz ezen munkaanyagot eljuttatni valamennyi érintetthez, s visszajelzésükkel egy záró körben valamennyien hozzájárulnak a város szempontjából legmegfelelőbb stratégia definiálásához. Az IFUA szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően kész az anyag nyilvános bemutatására.

5 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 5 / 5 3. Információs Gazdaság jövőkép és küldetés 3.1. Definíciók Küldetés: a város alapvető IG vonatkozású! hosszú távú céljait, működési elveit rögzíti. Jövőkép: a város által előrevetített és kívánt IG vonatkozású! jövőbeli állapot megfogalmazása, mely a városnak mint szerveződésnek egy későbbi fejlődési stádiumát vázolja fel. Értékek: a város által képviselt, a célkijelölést megalapozó alapvetések. Időtáv: a jövőkép, illetve küldetés rögzítése kapcsán az első feladat azon időtáv meghatározása, melyre vonatkozóan Szombathely távlati céljait, elképzeléseit megfogalmazza. A fentiek meghatározásához az alábbi kérdésekre kell választ adni: Milyen időtávra szólóan fogalmazzuk meg ezt? Milyen tevékenységekre koncentrálunk? Milyen jövőbeli állapotot kívánunk elérni? Milyen alapvető képességekkel rendelkezünk? Melyek a legfontosabb értékeink? Stratégiai célok: azok a hosszú távú működési, pénzügyi, jövedelmezőségi, piaci, szervezeti, irányítási jellegű IG vonatkozású! célkitűzések, amiket a város meg szeretne valósítani. A stratégia az a mód, ahogyan ezekhez a célokhoz a város el kíván jutni: programok, akciók, projektek révén. Stratégiai akciók: a stratégiai célokból levezetett, kiemelt intézkedések, amelyek a programok inputjai. Programok: a stratégiai akciókból közvetlenül levezetett, kiemelt, értékelt intézkedések együttese, amelyekhez durva ütemterv, nagyvonalú erőforrásigény és eredményjavító hatás kapcsolódik, és a középtávú tervezés során kerül véglegesítésre Projektek: a stratégiai akciókból és a különböző funkcionális programokból levezetett, egy vagy több évre szóló feladatcsomag, amelyhez konkrét ütemtervet, felelőst, erőforrást rendelünk hozzá. Első lépésben a jövőkép és a küldetés meghatározásával foglalkozunk SZMJV Információs Gazdaság jövőképe és küldetése A workshopok eredményét az alábbiakban foglaljuk össze. A workshopokon összegyűjtöttük, hogy melyek azok a célok, elvárások, illetve értékek, melyeket Szombathely kapcsán az Információs Gazdaság szempontjából érdemesnek tartottak a résztvevők rögzíteni. Ezeket dolgoztuk fel, s foglaltuk rendszerbe. A workshopokon egyöntetűen elfogadott volt az a megközelítés, hogy a jövőképet 2015-ig bezárólag fogalmazza meg a város. Ennek alapja az, hogy a közötti Európai Uniós fejlesztési (programozási) ciklus kifutása 2015-ig tart, illetőleg ez a kb. 10 éves időtáv megfelelő a leghosszabb távú célkitűzések rögzítéséhez is. Öt pillér látszott kirajzolódni a jövőkép esetében, melyeket a következő fogalmakkal éreztünk megragadhatónak:

6 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 6 / 6 megtartó város; összetartó, együttműködő szervezetek hálózata; alkalmazott tudás központja; eurégiós központ; valamint élen járó önkormányzat. Ezekhez a pillérekhez rendeltük hozzá a workshopokon elhangzott hosszú távú elvárásokat, illetve a küldetés oldaláról közelítve azokat az értékeket, melyek felvállalása alapot teremt egyben a jövőképnél rögzített célok kitűzéséhez. Ezt mutatja az alábbi táblázat. Megkülönböztető jellemző MEGTARTÓ VÁROS, Jövőkép Szombathely a Nyugat-dunántúli Régió meghatározó városaként 2015-ben a(z): Értékek / Küldetés Állapot Megkülönböztető jellemző Állapot Megkülönböztető jellemző Állapot Megkülönböztető jellemző Állapot Megkülönböztető jellemző Állapot ahol dinamikusan fejlődik a munkaerőpiac; ahol megfelelő a szociális és az oktatási környezet, izgalmas a Magas szintű életminőség kulturális élet, változatos szórakozási lehetőségek várják az itt élőket; biztosítása az itt élők számára ahol egészséges a környezet; ahol a városhoz kapcsolják az egyéneket életük különböző közösségei; ahol a város egyedi, vonzó arculattal rendelkezik. ÖSSZETARTÓ, EGYÜTTMŰKÖDŐ SZEREPLŐK HÁLÓZATA ahol az embereket az összetartozás és közös jövő érzése hatja át, s a közös célok vezérlik cselekedeiket; ahol a lakosok, vállalatok, intézmények között élő kapcsolatok, hálózatok működnek; ahol a vállalkozások fontosnak érzik a közösségi szerepvállalást; ahol erős és öntudatos a civil szféra. ALKALMAZOTT TUDÁS KÖZPONTJA, ahol a tudás elismert érték, a tanulás élethosszig tart; ahol az oktatás a piaci igényeknek elébe menve fejlődik. ahol a vállalkozások működésükkel magas hozzáadott értéket teremtenek; ahol a vállakozások és az oktatási, képzési és kutatóintézmények közösen innovatív megoldásokat hoznak létre, s juttatnak piacra. ahol az élet minden területén tudatosan és célszerűen alkalmazzák az ICT nyújtotta lehetőségeket. EURÉGIÓS KÖZPONT, ahol a térség vállalkozásai sikerrel jelennek meg a regionális piacokon - egyenlő eséllyel hazai és külföldi cégek egyaránt; ahová nagyvállalatok hozzák (regionális) központjaikat; amely egyben közlekedési, logisztikai csomópont; ahol a (regionális) közigazgatás számos központi egysége működik. ÉLEN JÁRÓ ÖNKORMÁNYZAT, ahol a város vezetése a stratégiai célok elérésének motorja. ahol az önkormányzat elébe megy az itt élők és az itt működő vállalkozások igényeinek, házhoz hozza a lehetőségeket és minden támogatást megad azok kihasználásához; ahol az intézményrendszer folyamatosan keresi saját működése eredményesebbé és hatékonyabbá tételének módját. Együtt építkező közösség, partnerség megteremtése Magasan képzett, piacképes szakemberek juttatása a munkaerőpiacra Tudásintezív vállalkozások támogatása Információs kompetenciák fejlesztése Regionalitásból adódó hazai és nemzetközi potenciálok kiaknázása Elkötelezettség a város hosszú távú stratégiai céljai mellett Proaktív, fejlődésre kész önkormányzat

7 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 7 / 7 Ez a jövőkép és küldetés számos ponton túlmutat a gazdaság keretein, azonban tudatosan nem nyesegettük le a workshopon beérkezett szélesebb tartalmi kört lefedő javaslatokat, hiszen ezek a társadalmi-gazdasági szempontok együttesen adnak keretet, s alapot az Információs Gazdasággal kapcsolatos stratégiai célok kijelöléséhez. A stratégia feladata annak megválaszolása, hogy az Információs Gazdaság hogyan képes szolgálni ezen értékeket, célokat, elvárásokat Szombathelyen. A workshopok eredményei alapján tehát Szombathely kitörési pontként határozza meg az Információs / Tudásalapú Gazdaságot a város jövőbeli fejlődése szempontjából. A fenti jövőkép és küldetés elemek szövegezésekor figyelembe vettük a nemzetközi benchmarking során megvizsgált néhány város hasonló stratégiai anyagait. Úgy véljük, hogy sikerült egy a nemzetközi mintáknak megfelelő színvonalú, de Szombathely specialitásait szem előtt tartó magas szintű és hosszú távú cél- és értékrendszert rögzíteni. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni azt, hogy ez egy első összegzése a workshopokon elhangzottaknak, így akár árnyalati-kifejezésbeli, akár pedig mélyebb tartalmi módosítások is történhetnek még a társadalmi-politikai megvitatása során. A fenti, részletesebb listákat a végleges jövőkép és küldetés elfogadásakor érdemes egy rövidebb, frappáns, néhány mondatos szövegben megragadni, amely rögzít minden kiemelt szempontot, iránytűként szolgál, pozitív üzenetet hordoz és jól kommunikálható. A következőkben az Információs Gazdaság Stratégia megvalósítását támogató eszközrendszerrel (módszertan és szervezeti keretek) foglalkozunk, mivel a megfogalmazott stratégiai célok rendszerét ezt követően már a javasolt módszertant alkalmazva szándékozunk bemutatni. Másrészt már a javasolt szervezeti kerettel összhangban foglaljuk össze a stratégiai célkitűzéseket. 4. A stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer Módszertan A stratégiai célok kijelölése, akciókra való lebontása, a teljesítmények követése, a célok felülvizsgálata során számos módszertant lehet alkalmazni. Úgy véljük, hogy a vállalati szférában sikerrel alkalmazott módszerek közül ki kell választani azokat, amelyek az önkormányzatok esetében is alkalmasak a stratégiaalkotás támogatására. Az Európai Uniós programozási, pályázati feladatok kapcsán mára számos ilyen módszertan terjedt el a hazai önkormányzatoknál is. Már az IGS projekt eddigi feladatai kapcsán is többféle stratégiai menedzsment módszertant alkalmaztunk, így az alábbiakat. Stakeholderek elemzése: kiemelt figyelmet fordítunk a projekt során arra, hogy meghatározzuk azokat az érintett csoportokat, melyek alapvető befolyással bírnak az Információs Gazdaság Stratégia kialakítására, megvalósítására. Így azonosítottuk a Vállalkozásokat, az Oktatási, képzési és kutatási intézményeket, az Önkormányzati intézményrendszert, valamint a Lakosságot mint meghatározó szereplőket. A stratégiai elemzés időszakában részletesen vizsgáltuk céljaikat, kompetenciáikat, döntési hatókörüket, illetőleg egymáshoz való viszonyaikat. SWOT elemzés: az erősségek, gyengeségek, lehetőségek és veszélyek feltérképezésére használtuk a stratégiai elemzés időszakában a fentiekben bemutatott szereplőkre fókuszálva. Annak érdekében, hogy az Információs Gazdaság Stratégia megalkotását minél jobban előkészítsük, a SWOT elemzés speciális, az adott feladat igényei szerint továbbfejlesztett módon készítettük el.

8 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 8 / 8 Adatgyűjtés, strukturált, előkészített interjúk készítése, dokumentumelemzés stb.: az információgyűjtés különböző formáit felhasználva alapoztuk meg az első projektszakasz eredményeit. Csoportos alkotótechnikák (brain storming alkalmazása): az IFUA munkatársai által előkészített és moderált workshopokon a résztvevők közösen határozták meg a jövőkép, illetve a küldetés elemeit, valamint javaslatokat gyűjtöttek a stratégiai célkitűzésekre, konkrét programokra. A workshopok eredményeit az IFUA munkatársai dokumentálták, rendszerezetten adják át a Megbízó részére. Az eddig alkalmazott módszereken túl a stratégiaalkotás során egy további módszertant ajánlunk Szombathely számára. Balanced Scorecard: az általánosan megfogalmazott stratégiák konkretizálására, mérhetővé tételére mindenképpen szükség van. Erre a célra a Balanced Scorecard (BSC, kiegyensúlyozott stratégiai mutatószám-rendszer) módszertant alkalmazzák világszerte a közigazgatási intézmények. o A BSC alkalmas arra, hogy a stratégiai célokat több nézőpont mentén kifejtsük, részletezzük és megragadjuk azok lényegét. A nézőpontonként 4-5, jól fókuszált célhoz mérőszámok (mutatók), célértékek és részletesen kidolgozott (tartalom, felelős, határidő, erőforrásigény) akciók rendelhetőek, amelyek biztosítják a mutatóértékek javulását és ezáltal a célok elérését. o A BSC módszertan komplex stratégiai menedzsment eszközként alkalmazható. A célok rendszerezetten egy ún. stratégiai térképen mutathatóak be, mely rávilágít a célok közötti legfontosabb logikai kapcsolatokra is. Azért ajánljuk a BSC módszertan alkalmazását, mivel számos, a gyakorlatban gyakorta felmerülő nehézség kezelésében tud bizonyítottan hatékony segítséget nyújtani, így az alábbiakban. Stratégiai célok konkretizálása, célok közötti kapcsolatok megvilágítása. Stratégiai célok lebontása: programok, projektek definiálása, az éves költségvetési tervekhez való hozzáillesztése. Célok kommunikálása, egységes értelmezési keret kialakítása. Célok mérhetővé tétele, a célelérés nyomon követése. Pénzügyi és nem pénzügyi szempontok összekötése, egyensúly biztosítása. A stratégia megvalósítását szolgáló irányítási folyamat megalapozása. A workshopokon meghatározott jövőkép és küldetés elemek, valamint a célok és a közöttük feltárt kapcsolatok alapján az alábbi nézőpontokat határoztuk meg az Információs Gazdaság Stratégia feltérképezésére. Az 1. nézőpont esetében magas szintű elvárások kijelölése történik meg, melyek alapjaiban határozzák meg a stratégia irányultságát. A gazdaságfejlesztésen belül itt mi a projekt feladatköréből adódóan az Információs Gazdasághoz kapcsolódó szempontokra összpontosítunk. Ezekre a célokra az önkormányzatnak közvetlen ráhatása nincsen, alá kell bontani, hogy eljussunk olyan célokhoz, feladatokhoz, melyeket közvetlenül tud befolyásolni. A 2. nézőpontnál a gazdasági szereplőkre vonatkozó olyan célok kerülnek megadásra, melyek teljesítésével az önkormányzat az átfogó gazdaságfejlesztési célokat kívánja elérni. Ezek a szereplők elsődlegesen a vállalkozások, de itt jelenhetnek meg pl. képzési intézményekkel kapcsolatos célok is, amennyiben azokat gazdasági kitörési pontként értelmezi a város.

9 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 9 / 9 A 3. és a 4. nézőpont céljaira már közvetlen ráhatással bír az önkormányzat, így itt szerepelnek folyamati részről a gazdaságfejlesztési tervek megalkotásával, finanszírozásával, a szabályozással vagy éppen a marketinggel kapcsolatos célok, illetve az erőforrások oldaláról a humán és egyéb infrastruktúrára vonatkozó célkitűzések. Nézőpont 1: Átfogó gazdaságfejlesztési célok Cél: Cél: Cél: Nézőpont 2: Gazdasági szereplőkre vonatkozó célok Cél: Cél: Cél: Cél: Nézőpont 3: Gazdaságfejlesztési folyamatokra vonatkozó célok Cél: Cél: Cél: Cél: Cél: Nézőpont 4: Erőforrásokra, infrastruktúrára vonatkozó célok Cél: Cél: Cél: Cél: Az egyes nézőpontokon belül fogjuk rögzíteni a stratégiai célkitűzéseket részletesen erről lásd a következő fejezetben. Ennek során a fenti, mintaként szolgáló stratégiai térkép konkrét célokkal kerül feltöltésre nézőpontonként. Az egyes célokhoz meghatározzuk amennyire a jelenlegi információk birtokában lehetséges a célok elérését szolgáló akciókat, s ezáltal megalapozzuk a programok, projektek definiálását. A Megbízó döntése függvényében készek vagyunk ezt követően részt vállalni a programok, projektek részletes definiálásában is párhuzamosan a stratégiai egység felállításával, hiszen hosszú távon ebben az egységben lesz a helye a stratégiai menedzsment fenti feladatainak. Úgy gondoljuk, hogy mind az eddigiekben alkalmazott módszertanok, mind pedig a BSC esetében igaz, hogy nem csak az IGS, de más stratégiai területek esetében is jól hasznosíthatóak a város számára. 5. Stratégiai célkitűzések Mielőtt részletesen kitérünk a stratégiai célok tartalmára, kapcsolódásaikra, illetőleg a megvalósításuk érdekében tervezhető akciókra, intézkedésekre, röviden bemutatjuk azokat a legfontosabb országos, regionális és helyi stratégiai prioritásokat, melyekhez kapcsolódva Szombathely eredményesen tudja Információs Gazdaság Stratégiáját megvalósítani.

10 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 10 / Stratégiai keretek Kapcsolódó stratégiai, programozási dokumentumok Az Országgyűlés decemberében, 96/2005. (XII. 25) OGY határozatával elfogadta az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepciót: Magyarország hosszú távú, 15 éves fejlesztési koncepciójaként. Ezzel egyidejűleg az Országgyűlés 97/2005. (XII. 25) OGY határozatának értelmében az Országos Területfejlesztési Koncepció szintén elfogadásra került. A két koncepció háttérként szolgál az EU Bizottság számára is benyújtandó Nemzeti Stratégiai Referenciakerethez (NSRK), azaz a tulajdonképpeni II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez melyet az Új Magyarország programja néven jelölnek. A II. Nemzeti Fejlesztési Terv alapértékei között a gazdasági növekedés, a foglalkoztatás növelése, a fenntarthatóság, a társadalmi kohézió megteremtése, valamint a versenyképesség fejlesztése áll fő hangsúlyt helyezve a tudásra, az innovációra és a humán erőforrás jobbá tételére, vagyis a Tudásalapú Társadalom és Gazdaság megteremtésére. A Tervhez kapcsolódva Operatív Programok kerülnek kidolgozásra, melyek már konkrét fejlesztési prioritásokat, pályázati célterületeket jelölnek meg. Az Európai Uniós programozási feladatok országos csúszása miatt ezen dokumentum készítésekor még nem történt meg az Operatív Programok, illetve a Programkiegészítő Dokumentumok hazai szinten véglegesített tervezetének benyújtása az Unió felé, így a prioritások kapcsán csak a jelenleg elérhető véleményezési anyagokat tudtuk felhasználni. Ugyanakkor várhatóan már ezek struktúrájának ismerete is megfelelő alapot jelent az IGS célok, illetőleg akciók meghatározásához. Az Új Magyarország programjának stratégiai célrendszerét foglalja össze az alábbi ábra. A Kreatív v Magyarország g megteremtése: Befektetés s a növeked n vekedés és s a foglalkoztatás s bovítésének b hajtóer eroibe Fenntarthatóság Esélyegyenl lyegyenloség Átfog tfogó célok Verseny- Versenyképess pesség pesség Területi kohézi zió Élhet lheto környezet Megújul juló társadalom Tematikus és s területi prioritások Elérhet rhetoség javítása Versenyképess pesség javítása Terület let- Terület let- fejlesztés fejlesztés Környezet fejlesztése se Emberi eroforr források fejlesztése se Kormányz nyzási hatékonys konyság g növel n velése és az informáci ciós s társadalom t kiteljesítése se O p e r a t í v p r o g r a m o k

11 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 11 / 11 A következőkben röviden az Információs Gazdaság fejlesztése szempontjából Szombathely esetében releváns fő programokat, azokon belüli prioritásokat mutatjuk be. (Ezek révén leképezik a Magyar Információs Társadalom Stratégia mint hosszú távú fejlesztési koncepció által kijelölt prioritásokat, így azokra e helyütt külön nem térünk ki.) A Versenyképes Gazdaságért Operatív Program tervezett prioritásai az alábbiak. 1. K+F és innováció a versenyképességért 1.1. Az egyetemek, kutatóintézetek és a vállalkozások közötti innovációs, K+F együttműködések ösztönzése 1.2. Az innovációs technológiai parkok és hídképző intézmények fejlesztése 1.3. A vállalkozások önálló innovációs és K+F tevékenységének ösztönzése 2. Vállalkozások (kiemelten KKV-k) jövedelemtermelő képességének erősítése 2.1. A vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáférésének javítása 2.2. Vállalkozások technológiai korszerűsítése 2.3. Vállalati szervezet-fejlesztés, korszerű folyamatmenedzsment ösztönzése 3. Az információs társadalom és a modern üzleti környezet megerősítése 3.1. Korszerű közösségi infokommunikációs infrastruktúra 3.2. Vállalkozásokat kiszolgáló e- közszolgáltatások kialakítása 3.3. Telephelyfejlesztés 3.4. Vállalatok részére információ és üzleti és piacfejlesztési tanácsadás nyújtása 4. (Jeremie típusú pénzügyi eszközök technikai prioritása) 1 5. Továbbá (elszámolható költségként) 5.1. Infokommunikációs technológia és -szolgáltatások fejlesztése 5.2. Vállalati humánerőforrás-fejlesztés és üzleti piacfejlesztési tanácsadás igénybevétele Az Információs Társadalom Operatív program fókuszában várhatóan az alábbi területek állnak. 1. Az elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások fejlesztése (egovernance) o Az infokommunikációs eszközellátottság és lefedettség szintjének emelése o A közszolgáltatási (back és front office) és közszolgálati feladatok, folyamatok elektronizálása (automatizálás) o A közjószágot megtestesítő adatok és információk digitalizálása (adatbázisfejlesztés) o A potenciális felhasználók hálózati elérésének javítása és felkészítésük az információs társadalom lehetőségeinek kiaknázására, kockázatai kezelésére 2. Az elektronikus gazdaság fejlesztése (ebusiness) 1 A JEREMIE program lehetővé teszi a tagállamok és régiók számára, hogy a Strukturális Alapok öszszegeinek egy részét mikro-, kis- és közepes méretű vállalkozások számára tervezett pénzügyi eszközökön keresztül hasznosítsák. Főbb típusai: mikro-, banki- és tőkefinanszírozás.

12 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 12 / 12 o Új infokommunikációs termékek és szolgáltatások (adat- és információhozzáférés, mobil, RFID, GIS stb. technológiák) fejlesztése o Új infokommunikációs termékek és szolgáltatások igénybevételére alapuló termék- és piacfejlesztés o Infokommunikációs stratégiai tanácsadás o Infokommunikációs eszközinfrastruktúra - ellátottság és lefedettség szint - fejlesztése o Alkalmazás-fejlesztés és integráció o IT üzemeltetés fejlesztése 3. A kutatás-fejlesztés és innováció (K+F+I) szelektív, vertikális fejlesztése o Fő területei: infokommunikáció, gyógyszer- és biológiai kutatás, környezetvédelem, alternatívenergia-termelés, nanotechnológia, űrtechnológia. o Fő tevékenységei: kutatás, kutatóközpontok támogatása, kísérleti fejlesztés szabadalmazás támogatása, vállalatindítás támogatása. 4. A K+F szféra horizontális támogatása o Kutatási hálózatok támogatása 5. Az infokommunikációs infrastruktúra fejlesztése o Szélessávú hozzáférést lehetővé tevő lefedettség- és működésbiztonságjavítása o Versenyhelyzet erősítése a szolgáltatók között A Közlekedési Operatív Program céljai között szerepelnek az alábbiak. Az ország (nemzetközi) elérhetőségének javítása A térségi elérhetőség javítása A városi és agglomerációs közösségi közlekedés fejlesztése Az áruszállítás-logisztika közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése Ezen célok kapcsán több betervezett, illetve tartalék projekt esetében szerepel Szombathely, így pl. az alábbiaknál. Közútfejlesztés: o M15-M86 teljes hosszában komplex főútfejlesztés; o kapcsolódó még: M85 fejlesztése. Vasútfejlesztés: o Sopron/Oh.-Szombathely-Szetgotthárd/Oh. vasútvonal korszerűsítése; o tartalékprojekt / OP-n kívüli finanszírozásból: Boba-Szombathely- Zalaszentiván-Nagykanizsa-Murakeresztúr / Oh.-Gyékényes / Oh. vasútvonal korszerűsítése. Városi és agglomerációs közösségi közlekedés: o tartalékprojekt / OP-n kívüli finanszírozásból: Szombathely előváros.

13 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 13 / 13 Az önkormányzati rendszer fejlesztése kapcsán kiemelt szereppel bírnak az Igazgatási Rendszer Korszerűsítése Operatív Programban rögzített célkitűzések. 1. A kormányzási és önkormányzási képesség fejlesztése 1.1. A szakpolitikai gondolkodás és a stratégiai menedzsment elterjesztése, továbbá az információáramlás átalakítása 1.2. A jogalkotás és más szakpolitikai eszközök minőségének fejlesztése 1.3. A társadalmi partnerek aktív bevonása 1.4. A szakpolitikák végrehajtásának támogatása 2. A folyamatok és a szervezet fejlesztése és a közigazgatási tudásháttér biztosítása 2.1. A szolgáltató jelleg erősítése 2.2. Az eredményes és költséghatékony szervezetek kialakítása 2.3. A közigazgatási tudásháttér biztosítása 3. Az emberi erőforrás minőségének javítása 3.1. A céltudatos toborzás és hatékony belső utánpótlás megteremtése 3.2. A vezetői képesség központba helyezése 3.3. A motivációs rendszer hatékonyabbá tétele 3.4. A közigazgatási továbbképzési rendszer fejlesztése A Humán Infrastruktúra Operatív Program céljai közül is számos kapcsolódik a szombathelyi Információs Gazdaság fejlesztéséhez. 1. Az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztése 1.1. Az integrált szakképző központok infrastruktúrájának fejlesztése, független vizsgaközpontok kialakítása 1.2. A Modern Szolgáltató és Kutató Egyetem infrastruktúrájának fejlesztése 1.3. Adminisztratív és irányítási, valamint informatikai rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése, a folyamatmenedzsment intézményi támogatása, valamint elektronikus tartalomfejlesztés 1.4. Az innovációs potenciál erősítését szolgáló, a kutatás-fejlesztéshez szükséges, valamint a modern tanulási környezet megteremtését célzó infrastrukturális fejlesztések Továbbá: 2. Az egészségügyi rendszer strukturális átalakítása 3. A társadalmi befogadást és részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése 4. A munkaerő-piaci részvételt támogató infrastruktúra fejlesztése 5. A kulturális infrastruktúra fejlesztése 6. Az e-közigazgatás és e-közszolgáltatások infrastruktúrájának kiépítése Végül az Emberi Erőforrások Fejlesztése Operatív Program kapcsán az alábbi célokat emeljük ki mint lehetséges forrásszerzési pontot az IGS céljai esetében. 1. Foglalkoztathatóság: munkanélküliek, inaktívak újra bevonása a munkaerőpiacra.

14 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 14 / Alkalmazkodóképesség: felnőttképzés, munkaerőpiac menedzselése, partnerség 3. Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése: kompetencia alapú oktatás, piaci igények érvényesítése a képzésben, felnőttképzés, pályaorientáció, e-learning megoldások létrehozása stb. 4. Az oktatás, képzés eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés erősítése: képzési rendszer fejlesztése, monitoringja 5. Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciál fejlesztésével: felsőoktatás innovációs szerepvállalásának, gazdasági szereplőkkel való együttműködésének támogatása (spin-off cégek), képzési programok fejlesztése, műszaki jellegű képzés erősítése, távoktatás támogatása 6. A társadalmi részvétel és társadalmi innováció erősítése: helyi értékteremtő közösségek létrejöttének, működésének támogatása 7. A hátrányos helyzetű emberek társadalmi befogadásának erősítése Az ágazati Operatív Programok mellett fontosnak tartjuk kiemelni a Szombathely térségét közvetlenül érintő Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program fő stratégiai szempontjait. Az innovációra, valamint a helyi és nemzetközi együttműködési hálózatokra alapozott gazdaság kialakítása, az információs technológiák alkalmazásának széles körű elterjesztése. Magas minőségű gyógy-, egészségmegőrző és wellness szolgáltatásokra és a térségi együttműködésre alapozott turizmus fejlesztése a természeti értékek, kulturális örökség turisztikai célú fenntartható hasznosításával. A helyi közösségek életkörülményeit meghatározó települési, környezeti állapot javítása. A közösségi szükségletekre és településszerkezetre épülő közszolgáltatások kialakítása, a településközi kapcsolatok megújítása. Ezek alapján a következő prioritásokat jelölik meg. 1. Megújuló Pannon gazdaság 2. A Pannon örökség megújítása a természeti, történelmi és kulturális értékeinkért 3. Települési infrastruktúra-fejlesztés és környezetvédelem 4. Térségi elérhetőség javítása humán közösségi szolgáltatások, közlekedési kapcsolatok, információs társadalom A Nemzeti Fejlesztési Tervhez tartozó Operatív Programok mellett érdemes szem előtt tartani azokat a további Uniós programokat, kezdeményezéseket, melyeken keresztül forrás érhető el az Információs Gazdaság fejlesztéséhez így pl. az alábbiakat. Interreg: határokon átnyúló, nemzetek közötti és interregionális együttműködést és tervezést támogatja. Az Interreg program projektjeit az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) finanszírozzák. o Határmenti projektek támogatása: közös tervezés, pl. határmenti KKV hálózatainak kialakítása, a közszállítás akadályainak megszüntetése,

15 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 15 / 15 o Olyan nagy méretű transznacionális "európai régiók" területrendezési stratégiáinak kidolgozását támogatja, amelyek az adott területeken több szomszédos EU tagállamot lefednek. Közösségi programok: o Pl között az IGS-hez kapcsolódó témában futott az EU6 Kutatási és technológiafejlesztési keretprogram. o Szintén kapcsolódó témát érint az e-content digitális tartalomfejlesztést célzó program, valamint a kis- és középvállalkozások támogatását célzó Enterprise & SMEs c. program. Mindkét fenti kezdeményezés esetében érdemes a stratégiai célok véglegesítése után részletesen utánanézni, hogy a következő időszakban milyen támogatott területek lesznek, milyen pályázati kiírások várhatóak. A helyi szintű stratégiai fejlesztési koncepciók közül kiemeljük a Szombathely Megyei Jogú Város Hosszú távú településfejlesztési koncepcióját, mely az alábbi fejlesztési prioritásokat jelöli ki. 1. A tudás alapú gazdaság erősítése 1.1. Komplex felsőoktatási és kutatás-fejlesztési program 1.2. A gazdaság versenyképességének erősítése 1.3. Idegenforgalom fejlesztése 2. A humán tőke fejlesztése, az életminőség javítása 2.1. Az oktatási rendszer fejlesztése 2.2. Munkaerő-piaci program 2.3. Egészségügyi és szociális program 2.4. A közművelődés és kultúra kibontakoztatásának programja 3. A megközelíthetőség és a városi infrastruktúrák fejlesztése 3.1. Közlekedésfejlesztési program 3.2. A város és környéke kapcsolatrendszerének javítása 3.3. Kommunális, műszaki infrastruktúra fejlesztése 4. Települési környezet javítása, modern városgazdálkodás kialakítása 4.1. Környezet fejlesztés és védelem program 4.2. Területi rehabilitáció és az épített környezet védelme 4.3. A településmenedzsment modernizációja Összefoglalva az alábbi tanulságok vonhatóak le a kereteket jelentő stratégiai anyagokból. Európai Uniós, országos, regionális és helyi szinten is kiemelt szerepet kap a következő évtizedben az Információs Tudásalapú Gazdaság építése. Ezáltal kívánják a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás növelését, a fenntartható fejlődést, a társadalmi kohézió megteremtését, valamint a versenyképesség megerősítését elérni. Ezt a fejlesztést

16 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 16 / 16 o egyrészt gazdasági oldalról mint a tudásintenzív, versenyképes termelési, szolgáltatási tevékenységekbe való befektetést, fejlesztéseket támogatják; o másrészt ezen tudásintenzív tevékenységek felhasználását más ágazatokban a gazdaság, az oktatás, az egészségügy, a kultúra stb. terén. Ebben a folyamatban kiemelt figyelmet és támogatást kap az innováció, az alkalmazott kutatások végzése, illetve az eredmények piacra vitele. A megvalósításhoz szükséges kereteket o kompetencia oldalról a piaci igényekkel összhangban álló képzési struktúrák; a fejlődő vezetői-alkalmazotti képességek, szervezeti működési-irányítási modellek; o szervezeti oldalról: egyrészt a hangsúlyozottan fejlesztendő start-up cégek, KKV-k jelentik; másrészt a hálózatos együttműködések gazdasági szereplők és egyéb (pl. felsőoktatási, kutatási intézmények, szakmai szervezete) szerveződések között; o infrastrukturális oldalról: a közúti, vasúti, légi stb. országos és térségi közlekedési lehetőségek; valamint a megfelelő minőségű, biztonságos, tudatosan alkalmazott és elérhető IKT infrastruktúra jelenti. A gazdasági és oktatási bázis megújulása mellett kiemelt célként jelenik meg a közigazgatás korszerűsítése is: ügyfélközpontú és takarékos (ön)kormányzati működés érdekében: o a nyújtott szolgáltatások, végzett eljárások újraszervezésével, o ezek megfelelő, célszerű IKT támogatásával: az e-közigazgatás továbbfejlesztésével; o az intézményi struktúrák racionalizálásával, az üzleti életben bevált vezetési-szervezési módszerek alkalmazásával. A workshopok eredményei alapján a stratégiai célok megfogalmazását úgy végeztük el, hogy szem előtt tartjuk a fenti programok prioritásait. Azt javasoljuk, hogy a stratégiai célrendszer, illetve az egyes célokhoz meghatározott akciók Közgyűlési ismertetése és a végleges változat elfogadása után, a stratégiaalkotási folyamat folytatásaként történjen meg az ősz folyamán az addigra várhatóan elérhető Programkiegészítő Dokumentumok alapján a forrásszerzési potenciálok részletes felmérése, illetve a város következő évekre vonatkozó pályázati térképének összeállítása ismét: nem csak az Információs Gazdaság Stratégia céljai esetében. Ezáltal a stratégiai célokon túl Szombathely MJV önkormányzata részletes tervvel rendelkezhet arra vonatkozóan, hogy az egyes célok elérése érdekében milyen szakmai tartalommal, milyen nagyságrendű összegre, mikor, hová, milyen típusú pályázatot kíván benyújtani. Ez az előkészítés és összehangolás a kulcsa a város sikeres forrásszerzési tevékenységének elkerülendő a különböző megjelenő kiírásokra való ad hoc pályázatkészítéseket.

17 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 17 / Az Információs Gazdaság Stratégia célkitűzéseinek rendszere Az alábbi ábra áttekintést nyújt az Információs Gazdaság Stratégia kapcsán megfogalmazott hosszú távú célokról. Átfogó gazdaságfejlesztési célok Tudásintenzív munkahelyek arányának emelése Tudástőke hozadéka Innovatív értékteremtés arányának növekedése Gazdasági szereplőkre vonatkozó célok Korszerű közigazgatási képzési központ kialakítása Tudásintenzív nagyvállalatok térnyerése Tudásintenzív start-up-ok, KKV-k térnyerése Tudományos bázis fejlesztése Innovatív együttműködések, hálózatok térnyerése Gazdaságfejlesztési folyamatokra vonatkozó célok Munkaerőmenedzsment Belső és külső alapú forrásteremtés Gazdaságfejlesztési stratégiai menedzsment Vállalkozóbarát szabályozási környezet Stratégiaorientált befektetésösztönzés Stratégiaorientált inkubációs tevékenység Stratégiai lobbitevékenység, városmarketing Gazdaságfejlesztési koordináció Erőforrásokra, infrastruktúrára vonatkozó célok Információs és IKT kompetenciák fejlesztése Keresletvezérelt képzési rendszer Intelligens város Infrastruktúrafejlesztés A következőkben ezen célokat, kapcsolataikat értelmezzük, valamint meghatározzuk a célok elérése érdekében indítható legfontosabb akciókat.

18 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 18 / A megfogalmazott célok értelmezése, akciók meghatározása Átfogó gazdaságfejlesztési célok Stratégiai cél Stratégiai cél értelmezése Lehetséges akciók Megjegyzés Hozzáadott érték növelése A gazdaság teljesítményének fenntartható és számottevő növelése elsősorban a tudás és információ mint tőketényezők felhasználásával. Az Információs Gazdaság Stratégia legmagasabb szintű célja. Közvetlen akció nincs hozzárendelve, az alá tartozó stratégiai célokon keresztül biztosítható az elérése. Tudásintenzív munkahelyek arányának emelése Innovatív értékteremtés arányának növekedése Olyan munkahelyek arányának bővítése a munkapiacon belül, melyek magasan képzett, fejlődésre kész munkaerőt igényelnek. Közvetlen akció nincs hozzárendelve, az alá tartozó stratégiai célokon keresztül biztosítható az elérése. A szombathelyi gazdaságban lejátszódó Közvetlen akció nincs innovációs folyamatok és részfolyamatok hozzárendelve, az alá tartozó számosságának növelése, stratégiai célokon keresztül kiterjedtségük bővítése, illetve annak biztosítható az elérése. támogatása, hogy az ezekből keletkező gazdasági haszon minél nagyobb része itt realizálódjon. Gazdasági szereplőkre vonatkozó célok Stratégiai cél Stratégiai cél értelmezése Lehetséges akciók Megjegyzés A gazdaságon belül a magas, első sorban tudásalapon hozzáadott értéket Mechatronikai cégek térnyerésének támogatása. termelő, számottevő fejlődési potenciállal rendelkező nagyvállalatok / start-up, grow-up, KKV cégek arányának növelése. Tudásintenzív nagyvállalatok térnyerése Tudásintenzív startup-ok, KKV-k térnyerése Tudományos bázis fejlesztése Korszerű közigazgatási képzési központ kialakítása Innovatív együttműködések, hálózatok térnyerése Az innovációhoz szükséges közegen belül a képzési és kutatási háttér teremtése - a gazdasági szereplők számára e téren szakmai partnerek biztosítása. Korszerű, az új közszolgálati menedzsment elveit követő, az uniós keretekbe illeszkedő, az információs ismereteket integráló közigazgatási felsőfokú, illetve egyéb felnőttképzési rendszer kialakítása. Hosszú távú, alkalmazott kutatási és innovációs együttműködések helyi / országos / nemzetközi szereplők bevonásával. Információtechnológiai szolgáltató cégek támogatása. IT alapú ügyviteli szolgáltató cégek támogatása. Orvosi műszergyártással foglalkozó cégek támogatása. Tanácsadási-képzési tevékenységet végző cégek támogatása. Helyi vállalkozások támogatása a nemzetközi piacokon való helytállásban: képzés, információáramlás biztosítása. Természettudományi felsőfokú képzés indítása, kutatói tevékenység támogatása. Közigazgatási felsőfokú képzés indítása, kutatói tevékenység támogatása. Közigazgatási egyéb felnőtt képzés indítása. Hazai és nemzetközi innovációs / tudományos szervezetekbe való bekapcsolódás. A helyi gazdasági, oktatási, képzési és kutatási szereplők között konzultációk szervezése a témában, innovációs program kidolgozása. A helyi szereplők között, illetve külső szereplők felé történő kapcsolatfelvétel, célkijelölés, szerződéses kapcsolatok, működési keretek kidolgozásának támogatása, a megvalósítás szakmai koordinációja. Elektronika, gépészmérnöki tevékenység, informatika, optika ötvözése gyártásban, tervezésben. Szoftverfejlesztés (beleértve pl. ügyviteli rendszerek, tartalommenedzsment rendszerek), IT tanácsadás, IT szolgáltató központok stb. Telefonos ügyfélszolgálat, számvitel, bérügyvitel, controlling stb. Orvosi eszközök, gyógyászati segédeszközök stb. Ügyviteli, vezetési, pénzügyi, marketing, HR stb. Elsősorban: műszakiinformatikai, illetve fizikaibiológiai képzés - fenti céloknak megfelelően. Továbbképzési jelleggel is. A program iránymutatást ad a "piaci keresletre", az együttműködési célokra, területekre, részt vevő szereplőkre, feltárt gazdasági potenciálokra vonatkozóan. A stratégiai szervezeti egység egyik központi feladata lehet a szereplők közötti gazdaságfejlesztési koordináció, azon belül is kiemelten az innovatív együttműködések térnyerésének előmozdítása.

19 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 19 / 19 Stratégiai cél Stratégiai cél értelmezése Lehetséges akciók Megjegyzés Gazdaságfejlesztési stratégiai menedzsment Az Információs Gazdaság Stratégia projekt eredményeinek lebontása, a gyakorlati megvalósítás elindítása, irányítása - kiterjesztve ezeket akár további gazdaságfejlesztési területekre is. Az Információs Gazdaság Stratégia megvalósítását támogató eszközrendszer: szervezeti keretek és módszertan megvalósítása. Az Információs Gazdaság Stratégia alkalmazott szervezeti keretek és módszertan kiterjesztése a többi gazdasági szegmensre. Munkaerőmenedzsment A munkerő mint alapvető kapacitás biztosítása az Információs Gazdaság Stratégia célkitűzéseinek megvalósításához: tervezhető, kontrollálható módon. Átfogó stratégiai és operatív munkaerő-menedzsment program indítása. A munkaerőpiac szereplői közötti célorintált együttműködés megtervezése, formalizálása, irányítása, munkerőpiaci információs bázis kialakítása, fiatalok megtartása érdekében tanulmányi szerződések kötése stb. Gazdaságfejlesztési folyamatokra vonatkozó célok Belső és külső alapú forrásteremtés Vállalkozóbarát szabályozási környezet A rendelkezésre álló források és vagyonelemek célorientált, ugyanakkor hatékony felhasználásának biztosítása, valamint a pótlólagos forrásbevonási lehetőségek minél magasabb szintű kiaknázása annak érdekében, hogy a város minél nagyobb anyagi kapacitásokat tudjon a stratégiai célok megvalósítására fordítani. A befektetés-ösztönzést, az inkubációt, valamint a napi vállalkozói ügyintézést magas szinten támogató helyi szabályozási keretek megalkotása. Stratégiaorientált A stratégiailag kiemelt iparágakra befektetés-ösztönzés koncentrálva (nagy)befektetések vonzása a városba, illetőleg a meglévő vállalatok megtartása, fejlődésük előmozdítása. Az önkormányzati intézményrendszer, valamint vállalatok átvilágítása, megtakarítási potenciálok számszerűsítése, racionalizálás végrehajtása. A forrásszerzési képességek fejlesztése: pályázatmenedzsment funkció kialakíta + az adományozó részéről PR jellegűnek tekinthető támogatások bevonása. Kockázati tőkebefeketések vonzása - állami és magán forrásokat egyaránt. Szolgáltató jellegű önkormányzati eljárásrend kidolgozása, alkalmazása. A stratégiailag kiemelt szektorokhoz tartozó érintett cégek támogatásának átlátható, megtérülést biztosító rendszerének kidolgozása. A hatályos jogi keretek, illetve infrastrukturális feltételek között elérhető legjobb megoldások alkalmazása. Beleértve: adókedvezmények, ingatlanok biztosításának eljárási, anyagi feltételei, igénybe vehető szolgáltatások. A stratégiailag kiemelt szektorokhoz tartozó potenciális befektetők szisztematikus felkutatása, megkeresése, meghívása, információszükségletük kielégítése, a betelepülés segítése, a működés során fejlődésük támogatása. A potenciális befektetők felé a Szombathely által nyújtott lehetőségek, előnyök "képviselete", kapcsolatgondozás. A városvezetés és a helyi cégek tudatos együttműködésével az akció eredményessége nagyban növelhető.

20 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 20 / 20 Stratégiai cél Stratégiai cél értelmezése Lehetséges akciók Megjegyzés A stratégiailag kiemelt iparágakra koncentrálva olyan információs és infrastrukturális bázis kialakítása, mely A stratégiailag kiemelt szektorokhoz tartozó érintett cégek támogatásának átlátható, támogatja a várhatóan nagy megtérülést elvárt megtérülést biztosító biztosító, életciklusuk első szakaszában rendszerének kidolgozása. járó üzleti vállalkozásokat. Stratégiaorientált inkubációs tevékenység A stratégiailag kiemelt szektorokhoz tartozó potenciális "felkarolható" ötletek és cégek szisztematikus felkutatása, megkeresése, versenyeztetése, betelepítése, fejlesztő támogatása. Az elvárt megtérülés ez esetben jelentősen eltérhet a nagybefektetésektől, hiszen itt elsődlegesen nem forrásszerzés, hanem fejlesztés a cél. Gazdaságfejlesztési folyamatokra vonatkozó célok Stratégiai lobbitevékenység, városmarketing A város arculatának kommunikálása, a magasan képzett, vállalkozó szellemű munkaerő és az tudásintenzív vállalatok idevonzására, bel- és külföldön egyaránt. Inkubációs infrastrukturális háttér biztosítása. Marketing kampány kidolgozása és lefolytatása a környező országok (elsősorban Ausztria) felé, illetve idehaza. A városvezetők, illetve lobbierővel bíró további városi szereplők részvételével a város stratégiai céljainak képviselete a hazai és nemzetközi döntési fórumokon, médiában. Ingatlan, ügyviteli eszközpark, ügyviteli szolgáltatások, szakmai támogatás - tanácsadás. Mind átfogóan: a küldetésben és jövőképben megfogalmazott célok, értékek kommunikálására, mind pedig konkrét területekre vonatkozóan, pl. befektetési lehetőségek. Gazdaságfejlesztési koordináció Keretrendszer kialakítása a gazdasági szereplők (lakosság, önkormányzat és intézményrendszere, vállalkozások, kutatási és oktatási intézmények) rendszeres konzultációjának elősegítésére. A városmarketing, PR, illetve lobbi feladatok professzionális ellátását támogató szervezeti keretek kijelölése, szakértői csapat felállítása. Rendszeres vezetői fórumok a különböző gazdasági szereplők delegált képviselőivel. Információcsere az IKT adta lehetőségek messzemenő kihasználásával a szűkebb és tágabb gazdasági térség szereplőivel. Adott esetben: konkrét kérdéshez, szakterülethez kapcsolódóan. Pl. hírlevelek, levelezési listák, szakmai fórumok, szakmai adatgyűjtés és megosztás, szakmai szervezetekben való jelenlét.

21 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata: IGS 21 / 21 Stratégiai cél Stratégiai cél értelmezése Lehetséges akciók Megjegyzés Információs és IKT A középfokú és felnőttképzés kibővítése Internet, információs kompetenciák fejlesztése informatikai és információs ismeretek tanításával, gyakorlati alkalmazásukra való felkészítés, valamint a KKV-khoz ezen ismeretek eljuttatása. adatbázisok gyakorlati használatának oktatása, célszoftverek gyakorlatorientált alkalmazásának tanítása. Speciális képzések KKV-k vezetői, alkalmazottai számára. Kommunikációs és prezentációs készségek fejlesztése. Erőforrásokra, infrastruktúrára vonatkozó célok Keresletvezérelt képzési rendszer Intelligens város Az oktatási intézmények a várható munkaerőpiaci kereslet figyelembe vételével, proaktív módon alakítják a képzéseket A "soft", azaz puha információtechnológiai infrastruktúra fejlesztése és felhasználása az életminőség növelésére és vállalkozások támogatására. Vállalkozási szektor stratégiai terveinek megismertetése az oktatási szektorral, rendszeres konzultációk. Gyakorlati képzés területén együttműködés az oktatási intézmények és a vállalkozások között. A munkaerő-menedzsment programban kijlelölt képzési struktúra kialakítása. Idegen nyelv tudás mélyítése, gyakorlatorientált képzések szervezése. Intelligens közlekedési rendszer megtervezése és kialakítása. Korlátozás nélkül és bárhonnan, bárki számára elérhető internetkapcsolat biztosítása a városi közösségi központi helyszíneken. Mobil megoldások alkalmazása a városi hivatalos és magán ügyintézésben. E-közigazgatási rendszer működtetése, az önkormányzati intézményrendszer és vállalatok informatizálása. Infrastruktúrafejlesztés A "hard", azaz kemény információtechnológiai infrastruktúra, valamint a közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Ipari Park gazdaságfejlesztési feladatok körének újragondolása, ennek megfelelően eszközök biztosítása. Az információtechnológia piacán a versenyhelyzet előmozdítása. A városi és térségi út, illetve vasút infrastruktúra fejlesztése. A workshopokon felmerült javaslat: a Huszárlaktanya, valamint a jelenleg kijelölt reptér területe inkubációs, illetve befektetésösztönzési célokra használható lenne. A workshopok eredményei, valamint az IFUA által készített szakmai interjúk (lásd. a Függelék c. fejezetben) alapján kijelenthető, hogy a jelenleg elérhető és fejlesztés alatt álló közeli repterek megléte elegendő, nem kritikus, hogy Szombathely ebbe az irányba fejlesszen. Az IFUA a projekt szerződés szerinti terjedelmét kiegészítve vállalja, hogy az Információs Gazdaság Stratégia elfogadott célrendszerére vonatkozóan az elérhető Operatív Program dokumentációk alapján előzetes tájékoztató anyagot készít Szombathely vezetői számára a várható pályázati lehetőségekről.

A.../2015 (V..) KGY. határozat melléklete SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA 2014-2020 Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 STRATÉGIAI TANULMÁNY SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI FEJLESZTÉSI CÉLJAINAK ÖSSZEHANGOLÁSÁRA (TÁMOP-7.2.1-11/K-2015) SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

Új Magyarország 2007-2013

Új Magyarország 2007-2013 Új Magyarország 2007-2013 Dr. Csepeli György Közpolitikai Igazgató Tab, 2006. november 27. A piaci és a nem piaci szférában részt vevők aránya 2004 11% Közigazgatás és közszolgáltatások Nyugdíjasok 40%

Részletesebben

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA

SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA SOMOGY MEGYE INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: 1 SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÁPRILIS Cím Somogy megye Integrált Területi Programja Verzió 2.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata. gazdasági program elfogadásáról Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2015. (IV.20.) önkormányzati határozata gazdasági program elfogadásáról A Képviselő-testület a 2014-2019 időszakra vonatkozó gazdasági programját

Részletesebben

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten

Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció és stratégia EFOP-GINOP-TOP ágazati lehatárolása, a 2014-2020-as időszak ágazati elemzése megyei szinten TÁMOP-7.2.1-11/K Technikai segítségnyújtás 1085 Budapest,

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Készült a Veszprém Megyei Önkormányzat megbízásából VESZPRÉM MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Egyeztetési anyag 1085. Budapest, Kőfaragó u.9. Tel: 267 05 08, 267 70 78 Fax: 266 75 61 E-mail: pestterv@pestterv.hu

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI ÉSZREVÉTELEI ALAPJÁN ÁTDOLGOZOTT VERZIÓ Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Székesfehérvár Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Székesfehérvár, 2014. május 30. Dokumentum történet Verzió címe Verzió dátuma Nem végleges, továbbfejlesztése tervezett

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010 A kiadvány adatai a 2009. október 2-i állapotot tükrözik. Keszthely NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPER ATÍV PROGR A M PÁ LYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2009-2010

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA TERVEZÉS HETE Tervezés Hete HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) 2013. december 9-12. ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció véleményezése Iktatószám:

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 d VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2014-2020 5.3. egyeztetési változat 2014. július 14. Vezetői összefoglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés- sikeres Vas

Részletesebben

Szeged Város Fenntarthatósági

Szeged Város Fenntarthatósági Szeged Város Fenntarthatósági Fennta Programja 1 Tartalom I. Vezetői összefoglaló... 5 II. Külföldi és hazai fenntartható terv fejlesztéspolitikai keretei, meghatározó dokumentumai... 9 1. A Stockholmi

Részletesebben

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési

Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Széchenyi 2020 GINOP Európai Uniós támogatások pályázati roadshow 2015. Nagy András Ügyvezető igazgató ZMVA Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 1 Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Részletesebben

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0

Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 2014 2020 Pest Megye Integrált Területi Programja 2.0 Pest Megyei Területfejlesztési Nonprofit Kft 2015.03.31. Pest Megye Integrált Területi Programja 1 2015. április 7. Készítette Pest Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai

2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai 49 2. Az Európai Unió 2007-13 közötti regionális támogatásai A tanulmány keretében áttekintést adunk a 2007-2013 közötti az Nemzeti Stratégiai Referencia

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM Egyeztetési változat Közvitára bocsátotta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 686/2013. (XII.16.) számú

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI Város címere STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május

Részletesebben

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020

A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 A Baktalórántházai kistérség Foglalkoztatási Stratégiája 2014-2020 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2014. május 30. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 II. BEVEZETÉS... 5 III. FEJLESZTÉSPOLITIKAI

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE

BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ RÉSZLETES FEJLESZTÉSI TERVE 2007-2013 készült a Balaton Régió Fejlesztési Stratégiája és a Balaton Régió Komplex Térségi Programja alapján 2006. június 21. (módosítva:

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Gazdasági Program 2014-2020 2015. április 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A GAZDASÁGI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPJÁT KÉPEZŐ TERVEZÉSI FOLYAMAT...5 II.1.

Részletesebben

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja

A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezett prioritástengelyei és indikatív forrásallokációja Operatív program megnevezése Tematikus célkitűzés Indikatív forrás-allokáció (%) 1.

Részletesebben

Előzetes Akcióterületi Terve

Előzetes Akcióterületi Terve Szeged Megyei Jogú Város ELI ipari-innovációs akcióterületének Előzetes Akcióterületi Terve Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott

Részletesebben

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Gönc Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Projekt azonosító: ÉMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Gönc Város

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI

3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI 3. MELLÉKLET ILLESZKEDÉS AZ ORSZÁGOS, REGIONÁLIS ÉS TÉRSTÉSI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁKHOZ Nemzeti Fejlesztési Terv I-II. Az uniós támogatások hozzáférésének és felhasználásának alapdokumentuma a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21 OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó operatív

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5.

Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020. Stratégiai Programrész. 2014. június 5. Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Program 2014-2020 Stratégiai Programrész 2014. június 5. 1 Készítette: Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Bara Annamária Kiss Gábor INNOVA Észak-alföld Regionális

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁMOGATÁSI FORRÁSOK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2016. évre szóló éves fejlesztési kerete A kis-és középvállalkozások versenyképességének javítása

Részletesebben

2013.01.02. Induló klaszter projekt további tevékenységei, hosszútávú lehetıségek és tervek bemutatása. Lenkey Péter klasztermenedzser

2013.01.02. Induló klaszter projekt további tevékenységei, hosszútávú lehetıségek és tervek bemutatása. Lenkey Péter klasztermenedzser Induló klaszter projekt további tevékenységei, hosszútávú lehetıségek és tervek bemutatása Lenkey Péter klasztermenedzser Klaszter Közgyőlés & Üzletember találkozó Miskolc, 2012.05.30. 1 További projekt

Részletesebben

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1

Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Javaslat az innovatív foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató szakmai és finanszírozási rendszer kialakítására és működtetésére 1 Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Készítették: Mészáros Andrea,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 1 RÁCALMÁS VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA A településfejlesztési koncepciót Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016. (01.26.) KT. sz. határozatával elfogadta. 2016. január 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019

A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 A ZALAKAROSI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009-2019 Készült: a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása megbízásából a Pannon Projekt Kft által Zalakaros 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK ELŐZMÉNYEK, MÓDSZERTANI

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS -

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV - MÓRAHALMI JÁRÁS - TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN C. ÁROP- 1.A.3-2014 PROJEKT KERETÉBEN Tartalomjegyzék

Részletesebben

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt

Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0001 projekt Félidejéhez érkezett a KEZEK Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv.

Tartalomjegyzék. Vezetői összefoglaló. Módszertani feltáró tanulmány. Környezet- és szituációelemzés. Koncepció. Operatív terv. Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló Módszertani feltáró tanulmány Környezet- és szituációelemzés Koncepció Operatív terv Mellékletek Dunaújváros Városmarketing Terve Vezetői összefoglaló Készítette:

Részletesebben

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata

BALATONFENYVES. Településfejlesztési Koncepció TERVEZET. Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata TERVEZET Megbízó: Balatonfenyves Község Önkormányzata Lombár Gábor polgármester 8646 Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Generál Tervező: Altervező: ARKER Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft. 7400 Kaposvár,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. és II. priorítás Gazdaságfejleszti Innovációs Operatív Program AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló I. II. priorítás Prioritás A prioritás egyedi célkitűzei A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedek

Részletesebben

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés

Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Stratégiai menedzsment nemzetközi benchmark elemzés Összeállította: IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai Tanácsadó Kft. Készült az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megbízásából, a Minőségfejlesztés

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Integrált Területi Programja 2014-2020 Cím Verzió 1.0 Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás

Részletesebben

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI

A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI A REGIONÁLIS A OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI 2007 2011 TARTALOMJEGYZÉK REGIONÁLIS TÁMOGATÁSPOLITIKA 5 Kohéziós politika7 A regionális operatív programok

Részletesebben

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették

Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették Miskolci Kistérség Többcélú Társulása Stratégiai és Operatív Program (2007-2013) Megbízó Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH

Részletesebben

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag

Melléklet: Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási anyag E L ŐTERJ E SZT É S Somogy Megye Területfejlesztési Koncepciója területi hatásvizsgálat és értékelés elnevezésű társadalmasítási munkaanyag véleményezésére A Somogy Megyei Önkormányzat elkészítette Somogy

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye. Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 GYŐR-MOSON-SOPRON a Dinamikus, Innovatív és Otthonos megye Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program 2014-2020 Jóváhagyva:.../2015. (IX. 18.) KH számú határozat 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM

KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére. IV. kötet OPERATÍV PROGRAM KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS részére Fejlesztési Program IV. kötet OPERATÍV PROGRAM A Társulás önkormányzataival együttműködve készítette: HAZAI TÉRSÉGFEJLESZTŐ RT. DUNA-TISZA RF. RT. 2005. IV.

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT SZÉCSÉNY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁHOZ ÉS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ Projekt azonosító: Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható A megalapozó

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS BEVEZETÉS

ÖSSZEFOGLALÓ ÉS BEVEZETÉS INTERREG IIIA Közösségi Kezdeményezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 Szlovénia-Magyarország- Horvátország Programkiegészítő Dokumentum 2005. július 7. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft.

SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. SZIGETSZENTMIKLÓS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010 Szigetszentmiklós Város Önkormányzata AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. AJÁKA-OKT Oktatási és Pályázati Tanácsadó Kft. 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve

Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Magyar Építésügyi Technológiai Platform Stratégiai Kutatási Terv Megvalósítási Terve Megrendelő: Magyar Építésügyi Technológiai Platform Készült: Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 19 /2016. (V. 27.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 15-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1515/2006. MELLÉKLETEK: DB TÁRGY: Tájékoztató a Dél-Dunántúli Regionális

Részletesebben

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november

FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november FESTETICS HAJÓS KLASZTER TÁJÉKOZTATÓ 2012. november 1 FESTETICS HAJÓS KLASZTER Az agárdi székhelyű Pro Rekreatione Nonprofit Kft. (VVSI), a vitorlázás és hozzá kapcsolódó utánpótlás nevelés területén is

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A Felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A Felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS részére

NAGYKŐRÖS VÁROS részére TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM NAGYKŐRÖS VÁROS részére III. kötet STRATÉGIAI PROGRAM Az Önkormányzattal együttműködve készítette: MEGRENDELŐ Nagykőrös Város Önkormányzata TÉMAVEZETŐ Dr. Veres Lajos PROGRAMFELELŐS

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2014. ÉVI 3/2. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 3. Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye

Részletesebben

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA II. KÖTET TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 202/2013. (VI.27.) VMJV KGY. HATÁROZATÁVAL JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 2013. JÚNIUS

Részletesebben

PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ. Visszajelző anyag BEVONÁSÁRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ. Visszajelző anyag BEVONÁSÁRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dokumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített PARTNEREK DÖNTÉSHOZATALBA VALÓ BEVONÁSÁRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag Hódmezővásárhely Polgármesteri

Részletesebben

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére

TÁMOP 4. 2. 1 Projekt. Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére TÁMOP 4. 2. 1 Projekt Javaslat Regionális Technológiatranszfer Hálózat Működési Rendszerére Innotét Kft. 3519 Miskolc, Hattyú út 12 2009. december 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...1 2. Az innovációt segítő

Részletesebben

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS

ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS ZALA MEGYEI KÖZGYŰLÉS ZALA MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATTEVŐ FÁZIS (1. SZÁMÚ MÓDOSÍTOTT VÁLTOZAT) (v.06.) 2013. június 5. Tartalomjegyzék 1. Jövőkép és átfogó célok... 3 1.1. Zala megye

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőkép és Koncepció Verzió: 2.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. február 17. 1/172 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. BEVEZETÉS... 7 1.1.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TÁMOP 5.3.6. -11/1 2012 0074 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2014. KÉSZÍTETTE: PROJECTMINE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető: A kommunikációs terv céljainak ismertetése a projekt kapcsán 2. A projekt átfogó céljainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉS PÁLYÁZATI TAPASZTALATOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁG RÉGIÓBAN EU Pályázati Nap a térség gazdasági szereplőinek 2016. február 10. Dunabogdány, Művelődési

Részletesebben

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA FÜZESABONY VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015 Észak-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása

Részletesebben

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

ITS Konzorcium. Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM JÁSZAPÁTI VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG

A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK EREDMÉNYEI ÖSSZEÁLLÍTOTTA: ROP IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG Jelmagyarázat gazdaságfejlesztés városrehabilitáció humán infrastruktúra fejlesztés környezetfejlesztés közlekedésfejlesztés

Részletesebben

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása MINISZTERELNÖKI HIVATAL MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA M E G Á L L A P O D Á S I. Preambulum A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között 2003. május 5- én, a stratégiai kutatások megvalósításáról

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) I. Helyzetelemzés II. Koncepció Kidolgozó: Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova Kft. 3300.

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30.

MultiContact. Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi Kistérségben (ROP 3.2.1 2004-09-0002/37) 2006. november 30. DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA (2007-2010) A stratégia a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében elnyert Helyi foglalkoztatási kezdeményezések ösztönzése a Derecske-Létavértesi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára

Pályázati lehetőségek önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati lehetőségek, intézmények és civil szervezetek számára Pályázati felhívás címe A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések Tanoda típusú programok TÁMOP-3.3.9.A-12/2

Részletesebben

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS

BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS BUDAPEST XV. KERÜLET RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÚJPALOTA ITS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 2016. február Urban-Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19-21. Tel: +36

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: DAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 KISKUNMAJSA VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y. évi 7. szám 427 A Kormány 1006/. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról 1. A Kormány a) megállapítja

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) 1. sz. módosítással egységes szerkezetben (TERVEZET) 2015 2015. november A vélemények elektronikus benyújtásának helye: szeged_its1mod_velemenyek@szeged.eu

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 838/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Dél-dunántúli Digitális Mintarégió (DdDMr) létrehozása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4.

2011-2013. Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2011-2013 Készíttette: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. telefon:52/880-250 e-mail:

Részletesebben

1. Az Európai Uniós csatlakozás hatása az önkormányzatokra 1.1. Európai Uniós kötelezettségek, irányelvek

1. Az Európai Uniós csatlakozás hatása az önkormányzatokra 1.1. Európai Uniós kötelezettségek, irányelvek 1. Az Európai Uniós csatlakozás hatása az önkormányzatokra 1.1. Európai Uniós kötelezettségek, irányelvek Magyarország számára az EU-hoz történt csatlakozása óta - az elsődleges közösségi jogforrások (az

Részletesebben

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS a közszolgálati szakemberek kompetenciafejlesztését célzó kiemelt projekt megvalósítására A felhívás címe: A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A felhívás kódszáma: KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020) Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció

RÁCKEVE VÁROS Településfejlesztési koncepció RÁCKEVE VÁROS Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása című

Részletesebben

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült.

A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. A programhoz a Stratégiai Környezeti Vizsgálat az ÖKO Zrt koordinálásában készült. Versenyképes Közép-Magyarországért OP Ex-ante értékelési jelentés Vezetői összefoglaló 2015. január 5.-i (EU Bizottságnak

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KINCSESBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ MEGBÍZÓ: Kincsesbánya Község Önkormányzata 8044 Kincsesbánya, Kincsesi út 39. FELELŐS TERVEZŐ: Fehér Vártervező

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA 2014. szeptember 18. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE OPERATÍV PROGRAMJA Készült a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat megbízásából A területfejlesztési

Részletesebben

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája

Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája Zirc város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM. 2014. november 7. GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM 2014. november 7. Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 10 1.1 A tervezési intézményi háttere... 10 1.2 A tervezési folyamat

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben