JELENTÉS AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL"

Átírás

1 JELENTÉS AZ AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A jelentés nem tartalmaz banktitkot és a bankok érdekeit sértő adatokat.

2 BEVEZETŐ A évet alapvetően meghatározta az Alapítvány státuszának változása, illetve ezt a változást előkészítő, megalapozó munka. A Bazel II. egyezményben előírt követelményeknek való megfelelés miatt ugyanis komoly háttér munkát kellett kifejteni ahhoz, hogy az Alapítvány immár pénzügyi vállalkozásként végezze tevékenységét. Az idevonatkozó törvényi előírásoknak eleget téve, az Alapítvány megkapta a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyét. E feladat megoldása a szokásos napi munka mellett irányt adott az egész évi tevékenységnek. Munkánk középpontjában továbbra is a kis- és középvállalkozások hitelhez jutásának segítése áll, amely célunk találkozik a gazdaságpolitika törekvéseivel. Mutatja ezt, hogy a kormányzat a legfontosabb, támogatandó feladatok között jelölte meg a mikro- kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megnyíló Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) vissza nem térítendő támogatások, és kedvezményes pénzügyi konstrukciók formájában jelentős forrásokhoz juttatja a vállalkozókat. Az uniós csatlakozást megelőző, valamint az első évekre jellemző nagy hitel-, illetve támogatási programok ideje lezárult. Ezzel új szakasz kezdődött az Alapítvány tevékenységében is. Immár több, kisebb volumenű pénzügyi termékkel kell hozni azt az eredményt, amelyet korábban kevesebb, ám nagy programokhoz kapcsolódó garancianyújtással elért az Alapítvány. Ezért hangsúlyosan előtérbe került a termékfejlesztés, aminek eredményeként több új, a vállalkozói igényekhez igazodó pénzügyi termékkel, illetve magas színvonalú szolgáltatással jelentünk meg a piacon. «2»

3 Pontosan tudjuk, hogy hosszú távon a vállalkozások jövőjét alapvetően határozza meg a vállalkozói tudás, a vállalkozói ismeretek birtoklása, a kezdő vállalkozások aktivitása. E célok pénzügyi segítése is fontos feladat, ami fellelhető mind a központi programokban, mind a hitelintézetek gyakorlatában. Az Alapítvány a színvonalas pénzügyi szolgáltatásokon túl, küldetésének tekinti a vállalkozói tudás, tisztesség, egyáltalán a vállalkozói kultúra terjesztését a magyar vidéken. Mindezt gazdasági pénzügyi tanácsadással is igyekszik segíteni, hogy gyarapodjon a sikeres vállalkozások száma, a sikeres vállalkozók tábora. Törekvéseink helyességét, annak visszaigazolását látjuk abban, hogy a garancianyújtás mind az ügyfeleink számát illetően, mind a garantált összeget tekintve egyenletesen növekszik. Ugyancsak munkánk elismerésének tekintjük az Európai Bizottság illetékes szerveivel, illetve a nemzetközi pénzügyi szervezetekkel kialakult kölcsönös, jó kapcsolatokat is. Az elmúlt év eredményei arra köteleznek bennünket, hogy az Alapítvány a továbbiakban is az immár megszokott, magas színvonalon folytassa tevékenységét. Kérem, fogadják szeretettel az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány évi tevékenységéről szóló beszámolót, melynek teljes szövegét a Kuratórium a 21/2008. V. 8. számú határozatával hagyott jóvá. A közzétett jelentés ennek rövidített változata, amely nem tartalmaz banktitkot és a bankok érdekeit sértő adatokat. Dr. Ulrich Anikó ügyvezető igazgató «3»

4 Tartalomjegyzék I. FEJEZET Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességi tevékenységéről, a beváltott és visszatérült kezességek helyzetéről 5 1. Általános rész 5 A kuratórium működése 6 Az alapítvány stratégiája 7 Az Alapító Okirat módosításai 8 Pénzügyi vállalkozássá válás 11 Tevékenységfejlesztés 13 Együttműködő pénzügyi intézmények 14 Kommunikáció 14 Euró vagyonrész 15 Informatika A kezességnyújtás bemutatása 16 A kezességnyújtás összefoglaló adatai és az Alapítvány kötelezettségvállalása 16 A 2007-ben nyújtott kezességek elemzése 18 A kezességek megoszlása különböző szempontok szerint 19 Termékfejlesztés, egyedi termék megállapodások 30 Elutasított kezességi kérelmek 32 Lezárt kezességek 2007-ben 33 Kezességek módosításai 34 Az események vizsgálata 34 Monitoring tevékenység 35 A kezességvállalások támogatástartalma A 2007-ben beváltott kezesi szerződések bemutatása és elemzése 40 A beváltások elemzése 40 A beváltások összefoglaló adatai 40 A beváltások alakulása 41 A 2007-ben bekövetkezett beváltások főbb adatai 45 Beváltott hitelgaranciák megoszlása további szempontok szerint 47 Elutasított beváltási kérelmek Visszatérülések, lezárt beváltások, követelésértékesítés, monitoring 50 A visszatérülések alakulása 50 A lezárt ügyek alakulása 53 Követelésértékesítés 54 Monitoring 55 Költségvetési viszontgarancia 56 II. FEJEZET Az Alapítvány pénzügyi tevékenységének értékelése, eredményének alakulása 57 Bevezetés 57 Az alapítvány eszköz-forrás állományának bemutatása 57 Eszközök 57 Befektetett eszközök 57 Immateriális javak változása 58 Tárgyi eszközök változása 58 Beruházások 58 Befektetett pénzügyi eszközök 59 Forgóeszközök 60 Követelések 60 Értékpapírok 60 Pénzeszközök 60 Aktív időbeli elhatárolások 61 Források 61 Saját tőke 61 Céltartalék állomány 62 Kötelezettségek 63 Passzív időbeli elhatárolások 63 Összegzés 63 Az eredmény alakulása a 2007-es gazdasági évben 64 Bevételek 65 Kiadások 66 Eredmény értékelés 66 Az un. üvegzseb törvény 67 III. FEJEZET Az Alapítvány előtt álló feladatok 2008-ban 69

5 I. FEJEZET AZ AGRÁR-VÁLLAKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY KEZESSÉGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, A BEVÁLTOTT ÉS VISSZATÉRÜLT KEZESSÉGEK HELYZETÉRŐL 1. Általános rész A 2007-es év az Alapítvány pénzügyi vállalkozási státuszának előkészítése jegyében zajlott. A pénzügyi intézményekre előírt un. Bazel II. tőkekövetelménynek való megfelelés miatt komoly háttér munka után az Alapítvány felkészült arra, hogy tevékenységét a évi LI törvénynyel módosított, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) előírásainak eleget téve a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: PSZÁF) engedélye alapján pénzügyi vállalkozásként végezze. Ennek a feladatnak a megvalósítása - a szokásos napi feladatok mellett - irányt adott az Alapítvány egész évi munkájának. A évi tevékenységről szóló beszámolónk első részében a következő témaköröket érintjük:» a Kuratórium működése» az Alapítvány stratégiája» az Alapító Okirat módosításai» a pénzügyi vállalkozássá válás előkészítése» tevékenységfejlesztés» együttműködő pénzügyi intézmények «5»

6 » kommunikáció» Euró vagyonrész átváltása» informatika A Kuratórium működése Az alapítók a kuratóriumi tagok mandátumát 2007-ben átfogóan rendezték, mely a 13 fős Kuratóriumból három kivételével valamennyi tag megbízását érintette. A Kuratóriumban történt személyi változásoknak két indoka volt: egyrészt néhány kuratóriumi tag mandátuma lejárt, másrészt a pénzügyi vállalkozási státuszhoz kapcsolódóan a Kuratórium létszámának csökkentésével egy kisebb operatívabb kezelő szervezet kezdte meg működését. Mandátumának lejárata miatt az év vége előtt kivált a Kuratóriumból dr. Vida Sándor, dr. Lőrincz György, dr. Forgács Barna, Matics Pál, Szentirmay Zoltán, és Szabó Levente, valamint lemondott dr. Baksa Ákos az MNB képviselője a tagságát előíró nemzetközi szerződés időközbeni módosítása miatt. Az alapítók újrajelölték Németh Zoltán vállalkozót, a Kuratórium elnökét, dr. Szöllősi Endrét, az FVM főosztályvezetőjét és dr. Molnár Jánost, a PM vezető tanácsosát. Tagja lett a Kuratóriumnak az Alapítvány ügyvezetője is. Két banki képviselőnek és egy vállalkozónak a mandátuma az év végén még folyamatban volt. A változások eredményeképpen az Alapítványt év végétől 7 tagú testület irányítja. A Kuratórium 2007-ben hét alkalommal ült össze annak érdekében, hogy az Alapító Okiratban rögzített feladatának eleget tegyen, nevezetesen irányítsa és ellenőrizze a szervezet tevékenységét. A kezelő szerv a bázisévi 72 határozathoz képest sokkal több, szám szerint, 108 határozatot hozott. A kuratóriumi határozatok közül 39 kapcsolódott az Alapítvány gazdálkodásához, ugyanennyi számban vett tudomásul tájékoztatási céllal tárgyalt napirendi pontokat a kezelő szerv, míg 30 esetben «6»

7 foglalkozott a működéssel. A határozatok aránya is jól mutatja, a 2007-es évben megnövekedett feladatokat: a Kuratórium kétharmad részben érdemi döntéseket igénylő témákkal foglalkozott. E pontnál kell megemlíteni, hogy az Alapítványt létrehozó alapítók, nevezetesen a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a BUDA- PEST BANK Nyrt, az Erste Bank Nyrt. és a K&H Nyrt. képviselőiből álló alapítói értekezlet 2007-ben három alkalommal ült össze és élt az Alapító Okiratban biztosított konzultációs lehetőséggel. Az alapítói fórum résztvevői javaslattal éltek az Alapítvány státuszát alapvetően érintő kérdésekben, valamint az Alapítvány szerveit illetően. Tevékenységük eredménye az Alapító Okirat módosításaiban mérhető. A december 3 án hatályossá vált Alapító Okirat módosítással felállításra került az Alapítványnál az ellenőrzési feladatokat ellátó Ellenőrző Testület, amely január 24-i alakuló ülésével kezdte meg működését. Az Alapítvány stratégiája A Kuratórium az Alapítvány stratégiájának éves felülvizsgálata során a megváltozott jogi környezethez való igazodás, a BAZEL II. tőkedirektívának való megfelelés érdekében hajtott végre változtatásokat, amelyek elsősorban finomításokat, és pontosításokat jelentettek. Az alapítványi stratégia a jövőben stratégiai elemként nem tartalmazza az EU konformitás biztosítását, arra való tekintettel, hogy Magyarország uniós tagsága miatt az Alapítvány számára ez már nem stratégiai elem, hanem napi gyakorlat. A kis- és középvállalkozások mezőgazdasági tevékenységéhez kapcsolódó alapítványi kezességvállalás továbbra is előtérben marad az Alapítvány életében, de a támogatási szabályok merevségének enyhülése miatt az Alapítvány a céljával összefüggő egyéb területeken «7»

8 is szabadabban tevékenykedhet (pl. több, agrártámogatási kategóriába sorolt tevékenység átkerült a viszonylag kedvezőbb szabályok szerint kezelt általános támogatási körbe, megnyíltak az alternatív jövedelemszerzést is célzó as uniós költségvetési források, pl. a Leader, és a Jeremie típusú pénzügyi eszközök). E körben meg kell azonban említeni a Kuratóriumnak azt a határozatát, mely a jövőre nézve kimondja, hogy az Alapítványnak a évi Üzletszabályzatának megfogalmazása és alkalmazása kapcsán elsősorban Magyarországnak az EU Bizottság által elfogadott Új Magyarország Vidékfejlesztési Programjában és az Új Magyarország Fejlesztési Tervben meghatározott intézkedések, illetve az azokban megfogalmazott célok megvalósulását kell segítenie. A kuratóriumi határozatnak volt egy korábbi, ugyanilyen tartalmú, értelemszerű előzménye. Az Alapítvány számára stratégiai célt jelentett a kis- és középvállalkozások tevékenységét segítő tanácsadás bevezetése. A tevékenységfejlesztésről szóló fejezet tartalmazza, hogy miért volt szükség a tanácsadási tevékenység megszüntetetésére, illetve, hogy mi az indoka annak, hogy az Alapítvány a jövőben kizárólag készfizető kezességvállalási tevékenységet folytat. Tekintettel arra, hogy az Alapítvány január 1-jétől pénzügyi vállalkozás, ezért az üzleti tervezésére új szabályok kerülnek bevezetésre: a Kuratórium a stratégia évenkénti felülvizsgálatát 2008-tól kezdve a középtávú üzleti, valamint éves terv keretében végzi el. Az Alapító Okirat módosításai Az Alapító Okirat évi módosításainak elsődleges indoka az általában minden évben szokásos személyi és a működésből eredő változtatásokon túl a Hpt.-nek a BAZEL II. tőkedirektívát implementáló, július 1-jétől hatályos módosításának való megfelelés, illetve a módosított jogszabályi környezetre történő felkészülés. «8»

9 2007 folyamán a következő módosítások kerültek be az alapító dokumentumban, a főbb változtatások ismertetése mellett: 19. számú alapító okirat módosítás Módosítás időpontja: január 30. Jogerőre emelkedésének időpontja: április 27.» kibővült az Alapítványhoz csatlakozók köre (bármely lízing, és faktoring tevékenységet végző pénzügyi vállalkozásra, amely a Kuratórium által elfogadott feltételeknek megfelel)» bővült az Alapítvány kedvezményezettjeinek köre (a vállalkozásokkal szemben a jövőben nem feltétel, hogy devizabelföldi természetes személyek többségi irányítása alatt álljanak)» feltüntetésre került, hogy az Alapítvány az Alapító Okiratban rögzített alapítványi cél megvalósításának elősegítése érdekében tanácsadási tevékenységet, mint vállalkozási tevékenységet folytat» egységesen 3 évre módosult a kuratóriumi tagok megbízatása. 20. számú Alapító Okirat módosítás Módosítás időpontja: szeptember 7. Jogerőre emelkedésének időpontja: december 3.» felállításra került egy új összetételű, kisebb létszámú, 8 fős Kuratórium, amelynek tagja maradt a tagságát előíró nemzetközi szerződés módosításának aláírásáig az MNB képviselője, továbbá a Kuratóriumba kijelölésre került az ügyvezető igazgató. (A Kuratórium struktúrájára nézve az Alapító Okirat kimondja, hogy taggá a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és Pénzügyminisztérium jelöl ki egy-egy személyt; két tagot sikeres vállalkozókból jelölnek ki az Alapítók. További két fő banki delegált, amelyből az egyik «9»

10 személy az alapítói kapcsolatban álló hitelintézet, a másik delegált pedig a csatlakozotti kapcsolatban álló pénzügyi intézmény képviselője, valamint az alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozásra vonatkozó Hpt. előírás alapján az ügyvezető igazgató.).» felállításra került egy 5 fős Ellenőrző Testület, továbbá az Alapítvány belső ellenőrt alkalmaz. (Az Ellenőrző Testület tagja lehet egy sikeres vállalkozó, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által jelölt személy, továbbá három banki jelölt, akik közül két főt az alapító, egy főt pedig a csatlakozott hitelintézetek jelölnek. A banki jelölteket az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott rotációban delegálják, amely sorrendet az Alapítóknak is jóvá kell hagyniuk).» lehetővé vált, hogy az Alapítványhoz egyszerűsített eljárással azok a pénzügyi vállalkozások is csatlakozhassanak, amelyeknek a többségi tulajdonosa ugyanaz, mint az alapító, vagy csatlakozott hitelintézetnek, és hogy a Takarékbank integrációjába tartozó takarékszövetkezetek a jövőben közvetlenül csatlakozhassanak az Alapítványhoz. 21. számú Alapító Okirat módosítás Módosítás időpontja: október 5. Jogerőre emelkedésének időpontja: február 28.» rögzítésre került az Alapítvány pénzügyi szolgáltatási tevékenysége, amely kizárólag készfizető kezességvállalás, és b) típusú ügynöki tevékenység» a kizárólagos pénzügyi szolgáltatási tevékenységre tekintettel törlésre került az Alapítvány tanácsadási tevékenysége» felállításra került a 7 fős Kuratórium «10»

11 » az Alapítók tekintettel arra, hogy ez az okirat módosítás a pénzügyi vállalkozási engedélyezés alapját képezi az ügyvezető igazgatót Hpt. szerinti ügyvezetővé jelölik ki» az ügyvezetőre vonatkozó, a Hpt. által előírt további rendelkezések beépítésre kerültek» rögzíti, hogy az alapítványi formában működő pénzügyi vállalkozás esetében a Kuratórium tagjai és az Ellenőrző Testület elnöke, és az ügyvezető Hpt. szerinti vezető állású személyek, és tartalmazza a vezető állású személyekre vonatkozó egyéb szükséges rendelkezéseket» szabályozza az Alapítvány könyvvizsgálójára, Kuratóriumára, Ellenőrző Testületére, belső ellenőrére vonatkozó, valamint az összeférhetetlenséget szabályozó olyan rendelkezéseket, amelyeket kizárólag csak pénzügyi vállalkozások alkalmazhatnak. Pénzügyi vállalkozássá válás A július 1-jétől hatályos Hpt. módosítás értelmében az Alapítvány a hitelintézetek számára elismert fedezetnyújtó abban az esetben lehet, ha hitelintézetekkel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásként működik. Az Alapítvány ekvivalens pénzügyi vállalkozássá egy a PSZÁF általi engedélyezési eljárást követően válik, amely két engedélyezési lépcsőben történik: elsőként a pénzügyi vállalkozói státuszt, majd ezt követően az ekvivalencia szabályainak megfelelő minősítés iránt engedélyt kell megszereznie. Az ekvivalencia elv lényege, hogy az ennek megfelelő pénzügyi vállalkozás az új tőkedirektíva alapján elfogadható garancianyújtónak minősül, és így a vele szembeni követelések kockázati súlyozása kedvezőbben alakul. Az egyenértékűségnek a szavatoló tőke, kockázatok, befektetések korlátozása, eszközök minősítése, vállalatirányítási rendszer «11»

12 és kockázatkezelési követelmények, irányítás és ellenőrzés tekintetében kell fennállnia. A Hpt-t módosító évi LI. törvény 75. (16) bekezdésének a) pontja szerint az Alapítvány köteles volt legkésőbb december 31-jéig (amely határidő jogvesztő) a módosított Hpt. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében az Alapító Okiratát módosítani, illetve eddig az időpontig a PSZÁF-hoz a pénzügyi vállalkozás engedélyezésére vonatkozó kérelmét benyújtani. Az Alapítvány a fent ismertetett jogi környezetben kezdte el a felkészülést, illetve a szükséges feltételek megteremtését, első fázisban a pénzügyi vállalkozási engedély megszerzése érdekében. A munkaszervezet számára mindez komoly kihívást jelentett, tekintettel a több mint 16 év alatt kialakított működésre. Egy zárt, és szabályozott tevékenységet ugyanis egy másik rendszerbe átvinni lényegesen nagyobb feladatot jelent, mint egy új szervezetet részletesen előírt szempontok szerint elindítani. Elsőként az Alapítvány átvilágítására volt szükség abból a szempontból, hogy szervezete, szabályozottsága és működése mennyiben felel meg, illetve tér el a pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó előírásoktól. Az Alapítvány a feladat nagysága, összetettsége és a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt pályázat útján kiválasztott tanácsadó céget vett igénybe a helyzetfelmérő, és eltérés-elemző feladatokra, továbbá speciális szakértelmet igénylő munkák elvégzésére, és szakértői támogatásra. A felkészülés során figyelemmel voltunk az engedélyezési kérelemhez a PSZÁF Módszertani Útmutatójában foglalt feltételekre. Több új szabályzatot kellett elkészíteni, illetve a hatályos szabályzatokat módosítani. Az Alapítvány számára egyik leghangsúlyosabb feladatot az informa- «12»

13 tikai rendszernek a Hpt. szerinti megfeleltetése jelentette. Ennek során átalakítottuk a teljes belső informatikai szabályozó és biztonságvédelmi rendszert. Megfogalmaztunk egy három évre szóló informatikai stratégiát abból a célból, hogy az Alapítvány mindenkori missziójával összefüggő érdekeit és folyamatait optimálisan támogató, hatékony működést biztosító informatikai rendszert alakítsunk ki, és ezt folyamatosan továbbfejlesszük. Elkészítettük az adatvédelem belső eljárásrendjét is. Az Alapítvány október 5-én nyújtotta be kérelmét a PSZÁF-hoz. Az eljárás keretében a Felügyelet a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény 37. (2) bekezdése alapján január 1-jei hatállyal engedélyezte az Alapítvány pénzügyi vállalkozásként történő működését, ennek keretében pedig üzletszerűen, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény 3. (1) bekezdésének f) pontja alá tartozó kezességvállalás pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzését. Tevékenységfejlesztés Az Alapítvány 2006-ban kibővítette tevékenységét vállalkozói tanácsadással, melynek bevezetését még az elhatározás évében elkezdte július 1-jével hatályba lépett a Hpt módosítása, amely előírta az Alapítvány számára a pénzügyi vállalkozássá történő átalakulást. A pénzügyi vállalkozás kizárólag a törvényben rögzített pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezheti, ezért Alapítvány az engedély megszerzését követően az uniós források hatékony felhasználását segítő szakmai tanácsadói tevékenység, illetve egyéb más nem pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére már nem volt jogosult. Erre figyelemmel az Alapítványnak az engedély iránti kérelem benyújtásáig a nem pénzügyi szolgáltatási tevékenységét meg kellett szüntetnie. Az Alapítvány a tanácsadási tevékenység folyamatosságát úgy teremtette meg, hogy a Kuratórium döntése «13»

14 alapján erre a működési körre egyszemélyes, kizárólag alapítványi tulajdonban álló korlátolt felelősségű társaságot hozott létre szeptember 17-én, AVHA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság néven, 27 millió forint törzstőkével. A társaság alapítására azért került egyszemélyes formában sor, mert ez a forma biztosíték arra, hogy az Alapítvány kis-és középvállalkozásokat és a vidékfejlesztést segítő céljaival összhangban legyen a társaság működése. A társaság munkavállalóinak létszáma a év végén három fő volt. Az Alapítvány és a Kft október 4-én együttműködési keret-megállapodást kötött. A megállapodás szerint az Alapítvány korábbi tanácsadási tevékenységét a jövőben a Kft. végzi, továbbá az Alapítvány számára annak pénzügyi szolgáltatását segítő marketing, ügyfélkapcsolati és piackutatási tevékenységet folytat. Együttműködő pénzügyi intézmények Az Alapítvány december 31-én 26 pénzügyi intézménnyel, valamint 117, az integráció keretében együttműködő takarékszövetkezettel működött együtt. Az év során önállóan csatlakozott az Alapítványhoz a Szeghalom és Vidéke Takarékszövetkezet, a SAVARIA Takarékszövetkezet, a Biharnagybajom és Vidéke Takarékszövetkezet, a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet, a BUDA FAKTOR Zrt, valamint az UniCredit Bank. Kommunikáció Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Kuratóriuma a 4/2007. II. 22. számú határozatával fogadta el az Alapítvány évi termékfejlesztési tevékenységéről és a kommunikációs tervéről szóló előterjesztést. A terv célja az Alapítvány szolgáltatásainak még szélesebb körű megismertetése. A kommunikáció öt pillérre épült, nevezetesen hirdetések rendszeres megjelentetése gazdasági, pénzügyi, vállalkozói lapok- «14»

15 ban, Hitelgarancia Sajtóklub létrehozása, szórólapok készítése, pénzügyi intézményekkel a kapcsolat erősítése és kiállításokon való részvétel. A kommunikációs terv végrehajtásában az AVHA Kft. tevékenyen részt vett. Összességében az Alapítvány 2007-es kommunikációs tevékenysége eredményes volt. Sikerét a sokoldalúsága, a különböző médiák adta lehetőségek hatékony igénybevétele, felkészült szakértőkkel való közös munka eredményezte. Euró vagyonrész Az Alapítvány még 2000-ben kezdeményezte a tulajdonában lévő 20 millió Euró vagyonrész feletti szabad rendelkezési jogot. A jelen beszámolóban örömmel adunk hírt arról, hogy az eljárás befejeződött, melynek eredményeként a Magyar Kormány nevében Gráf József miniszter november 5-én aláírta a Kilépési Memorandumot, miután erre a 2175/2007. (X.4.) sz. Kormányhatározatban felhatalmazást kapott. Ez azt jelenti az Alapítvány számára, hogy 2008-tól a 20 millió Eurót már nem az MNB-ben tartjuk, hanem a Kuratórium döntése alapján fektetjük be, az Alapítvány számára legkedvezőbb módon, az Alapítvány befektetési szabályzata szerint. Informatika Mint az a 4. pontban ismertetésre került, az Alapítvány a 2007-ben kiemelkedően nagy volumenű, a teljes informatikai rendszert érintő fejlesztést hajtott végre a pénzügyi vállalkozási státusz elérése érdekében. Az említett feladat teljesítése átfogó, informatikai változtatások végrehajtását jelentette. Súlyponti elemként valósult meg az informatikai rendszer és a szabályzó környezet teljes körű - a PSZÁF elvárásainak megfelelő szintű - dokumentációinak elkészítése, valamint a meglévő dokumentá- «15»

16 ciók aktualizálása. Ezen felül a pénzügyi vállalkozásoktól elvárt jelentési kötelezettségek kiszolgálására is alkalmas új főkönyvi modult vezettünk be a Garancia rendszerbe. A korábbi években elindított elektronikus aláírási rendszer programozása és tesztelése megtörtént a Garancia rendszerben. A hitelintézetek körében felmérést végeztünk a fogadókészséget illetően, melynek eredményeként az Erste Bank Hungary Nyrt.-től pozitív visszajelzést kaptunk. Kétoldalú, a szabályozási környezet kialakítására és összehangolására is kiterjedő pilot projekt elindítását kezdeményeztük. Az év végén a Bank egyéb fejlesztései elvégzésének prioritásai miatt haladékot kért a projekt elindítását és bevezetését illetően. 2. A kezességnyújtás bemutatása A kezességnyújtás összefoglaló adatai és az Alapítvány kötelezettségvállalása Az Alapítvány működése során év végig db kezességi levelet adott ki, ezzel 379 milliárd forint hitel igénybevételét segítette. Az alapítványi kötelezettségvállalás átlagos mértéke 57,3 % volt, a vállalt kötelezettségek összege pedig 217 milliárd forint. Az Alapítvány működése óta évenként nyújtott kezességek számát és a garantált összegeket (hitel-, kölcsön,- bankgarancia - és faktoring szerződéseket együttesen) az alábbi grafikon szemlélteti. A 2004-es, korábbi években kialakult növekvő tendenciát az EU csatlakozást megelőző tőkepótló és Agrár-Európa hitelek rendkívüli nagy száma pozitív irányban megtörte. Várható volt a 2004-et követő évek kezességi igényeinek mérséklődése, azonban 2007-ben sikerült visszaállni egy új, konszolidált növekedési trendre. «16»

17 Az Alapítványnál év végén hatályban lévő aktív kezességek száma én fennálló garantált szerződés állománya db 85,2 milliárd forint én fennálló kötelezettség állománya 50,7 milliárd forint. A fenti kötelezettségből mindössze 2 db, összesen egymillió forint öszszegű a fennálló hagyományos, költségvetési viszontgarancia nélküli alapítványi garancia. Ezt azt jelenti, hogy gyakorlatilag az Alapítvány hatályban lévő teljes kezességállományához 70 %-os mértékű költségvetési viszontgarancia kapcsolódik ben db, 42,4 milliárd forint összegű szerződéshez érkezett új kezességi kérelem. Ezekből db-ot, 39,1 milliárd forint szerződés szerinti összeget bíráltunk el kedvezően, amely 24,2 milliárd forint kö- «17»

18 telezettségvállalást jelent. Az átlagos kezességvállalási mérték 62 % volt, az előző évi 56,6 %-kal szemben. A kezesség módosítások, prolongációk révén az Alapítvány 2,0 milliárd forint szerződésállományhoz további 1,1 milliárd forint kezességet vállalt. Az elutasított kezességi kérelmek száma 45 db volt. Az előző, 2006-os évhez képest a kezességgel biztosított szerződések száma 93 %-kal nőtt, a garantált összeg 89 %-kal, amely 18,4 milliárd forinttal több az egy évvel korábbinál. A kezességgel biztosított szerződések átlaga 2007-ben 26,2 millió forint, a bázis évi 26,7 millió forinttal hasonló nagyságrendű volt. A 2007-ben nyújtott kezességek elemzése Az Alapítvány által 2007-ben nyújtott kezességeket az alábbi szempontok szerint vizsgáljuk és elemezzük: A kezességek megoszlása gazdálkodási forma foglalkoztatottak száma vállalkozások tevékenysége hitelek finanszírozási célja futamidő támogatás fajtája területi, megye és régió kezességgel biztosított hitelek összege vállalkozók neme és kora szerint Termékfejlesztés, egyedi termék megállapodások Elutasított kezességi kérelmek Lezárt kezességek 2007-ben Kezességek módosításai «18»

19 Az események vizsgálata Monitoring tevékenység A kezességvállalások támogatástartalma A kezességek megoszlása különböző szempontok szerint Az egyes gazdálkodási formák közül évek óta kiemelkedik a kft-k részére igényelt kezességek száma és összege. A kezességek közel felét, 47 %-át igényelték a kft-k részére, a garantált összeg pedig 28 milliárd forint volt, amely kétszerese az előző évinek. Az egyéni vállalkozók részére 273 db kezességet nyújtott az Alapítvány 3 milliárd forint hitelhez, amely a bázis évi másfélszerese. Említésre méltó az őstermelők 267 db kezessége, melyekhez 1,7 milliárd forint hitel kapcsolódott. Ez az összeg közel ötszöröse az előző évinek. A részvénytársaságok kezességgel biztosított hitele is jelentősen, közel kétszeresére növekedett, míg a mezőgazdasági szövetkezeteké szinten maradt, a betéti társaságoké pedig 26 %-kal csökkent. A kezességek gazdálkodási formák szerinti megoszlását a következő grafikonok szemléltetik. «19»

20 Kezességgel biztosított összeg szerint Kft. Egyéni vállalkozó Őstermelő Betéti társaság Családi vállalkozás Részvénytársaság Mg. szövetkezet Egyéb Kezességgek száma szerint Kft. Egyéni vállalkozó Őstermelő Betéti társaság Családi vállalkozás Részvénytársaság Mg. szövetkezet Egyéb «20»

21 A foglalkoztatottak száma tekintetében továbbra is jellemző az Alapítvány kezességvállalásánál a kis létszámú vállalkozások hitelhez jutásának elősegítése. A szám szerint legtöbb kezességet, a teljes állomány közel harmadát az egy fős vállalkozások igényelték. Hasonló nagyságrendű, közel 500 db kérelmet nyújtottak be a 2-10 fős közötti vállalkozások részére. A nagyobb, 100 főt meghaladó vállalkozásoktól összesen 36 db kezesi kérelem érkezett. A 2-10 fő közötti vállalkozások, a teljes garantált összeg 30 %-át, 11,4 milliárd forintot igényeltek. Az Alapítvány céljának teljesítését jól mutatja, hogy a 10 fő alatti, kis létszámú vállalkozások részére 17,4 milliárd forint hitelhez nyújtottunk kezességet, míg az 50 főt meghaladó vállalkozások esetében ez az összeg 8,2 milliárd forint volt. A kezességi igények a 200 fő feletti vállalkozások kivételével minden kategóriában növekedtek. A kérelmek növekedése a legtöbb létszámcsoportban a bázis évi kétszerese volt. A vállalkozások méretének növekedése, a kisebb méretű vállalkozások összevonása következtében különösen kiemelkedik az fő közötti kategória, ahol az igények a korábbi négyszeresére emelkedtek. A KKV törvény szerint csoportosított vállalkozási méret alapján vizsgálva a 2007-es kezességekből szám szerint és értékben is - a bázishoz hasonlóan - legtöbbet a mikrovállalkozások részére adott az Alapítvány, 1002 db-ot, és összesen 11,4 milliárd forint összeghez. A középvállalkozások részére 139 db, míg az adóregisztráció nélkül működő termelők, elsősorban őstermelők, családi gazdaságok és kisvállalkozói hitelekhez 348 esetben adtunk kezességet. «21»

22 Megnevezés Kezességek száma Kezességgel biztosított összege MFt Kezesség összege MFt fő fő fő fő fő felett ÖSSZESEN Az alapítványi kezességet igénylő vállalkozások főtevékenységének nemzetgazdasági ágak szerinti megoszlásának fontosabb jellemzői a következők: a mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás nemzetgazdasági ágban tevékenykedő vállalkozások részére 764 db kezességet bíráltunk el 12,9 milliárd hitelösszeggel. Ebből meghatározóak a növénytermesztéssel foglalkozó vállalkozások, melyek részére 550 db kezességgel 7,7 milliárd forint hitelhez nyújtottunk kezességet. Az állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások 207 db kezességet igényeltek 5,0 millió forint hitelhez. A feldolgozóipar egyes jellemző nemzetgazdasági ágaiban az élelmiszeripari tevékenységhez 57db kezességet bíráltunk el 2,9 milliárd forint hitelösszeggel, míg a különböző iparágakhoz tartozó vállalkozások számára 160 db-ot, 7,0 milliárd forint hitelösszeggel. Kiemelkedő még a kereskedelmi, elsősorban a nagykereskedelmi vállalkozások hiteleihez igényelt 242 db kezességi kérelem, 9,2 milliárd forint hitelhez. A kezességi kérelmek tevékenység szerinti megoszlását vizsgálva megállapítható, hogy folytatódik a mezőgazdasági és a közvetlen mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz kapcsolódó élelmiszeripari célú hitelek kezességi igényeinek mérséklődése, ezzel együtt a vidékfejlesztési tevékenységek növekedése ben az agrárkezességek a kérelmek száma szerint ugyan 58 %-ot képviseltek, de a kezességgel biztosított összegnek «22»

23 már csak a 40 %-át tették ki. Az előző évben ez az arány még % volt. A mezőgazdasági célú hiteleknél legszámottevőbb a növénytermesztési hitelekhez igényelt kezesség, ezen belül is az integrátori és a gazdahitelek kezessége, míg a vidékfejlesztési célok jelentősen szóródnak, de jellemzőek a kereskedelmi célú hitelek, melyek aránya a teljes garantált állomány 23,5 %-a. A 2007-ben kiadott kezességek agrár-, és nem agrártevékenységek szerinti megoszlását az alábbi grafikon szemlélteti. A hitelek finanszírozási típus szerinti megoszlásból a termeléshez igényelt forgóeszköz-, illetve forgóeszköz típusú hitelek (folyószámla-, forgóeszköz- és rulírozó hitel) db-bal, 25,3 milliárd forint hitellel emelkednek ki a kezesség állományból. Az épület- építmény és ingatlan beruházások hiteleihez 96 esetben nyújtottunk kezességet 5,4 milliárd Ft hitelösszeggel. A gépberuházási hitelekhez 51 db kezességi kérelem érkezett közel 1,5 milliárd forint hitelhez, a vidéki szolgáltatások létesítéséhez pedig 37 db 1,7 milliárd forint hitelösszegben. Az előzőek mellett említést érdemel a 119 db integrátori, a 11 db technológiafejlesztési és a 12 db ter- «23»

24 mőföld vásárlási hitel is. A hiteleken kívül 51 db bankgaranciához is nyújtottunk kezességet. A faktoring szerződések kezességvállalását az Alapítvány ban kezdte el ben 7 db, (az előző évi 4 db-al szemben) összesen 327 millió forint összegű faktoring szerződéshez nyújtottunk kezességet részben a vevői számlák, részben pedig a földtámogatás megelőlegezése érdekében. A faktoring szerződések továbbra is mérsékelt kezességi igényét részben az okozza, hogy a tényleges kockázat a vevői oldalon jelentkezik, az Alapítvány Üzletszabályzatának megfelelően azonban a szállító cégek kockázatát mérlegeli és osztja meg a faktorcégekkel, másrészt a faktor üzletágban 2007-ben több súlyos pénzügyi probléma jelentkezett, amely mérsékelte a faktorálási igényeket. A hitelek futamideje szerinti megoszlásból az éven belüli lejáratú hitelek 689 db-bal emelkednek ki, s ezzel a kezességi igények 46 %-a a rövidlejáratú hitelekhez kapcsolódik, melyeknél a hitelösszeg is jelentős, 17,8 milliárd Ft. Az 1-2 év közötti lejáratú hitelek száma és aránya is jelentősen megnőtt: a kérelmek száma 346 db, a kezességgel biztosított hitelek összege pedig 3,6 milliárd forint volt. Kiemelkedik még a 4-7 év közötti futamidejű, elsősorban a beruházásokhoz kapcsolódó hitelekhez kért kezességek száma (214 db) és 8,3 milliárd forintos összege is. Figyelemreméltó a hosszúlejáratú hitelek között (az előző évihez hasonlóan) a 9-10 év közötti és a év közötti futamidejű hitelek 89 db kezességi kérelme, melyek együttes összege 4,3 milliárd forint. Az átlagos futamidő 2007-ben 2,86 év volt jóval rövidebb a 4,19-es alapítványi átlagnál. Ez a beruházások, a beruházási hitelek arányának jelentős visszaesését, a folyószámla és a forgóeszköz típusú hitelek növekedését jelzi. A futamidő tekintetében a kezességi igény csökkenése a 2-4 év közötti sávban jelentkezett. Ennek elsődleges oka, hogy a hitelintézetek terme- «24»

25 lést, cégek működését szolgáló hiteleket legfeljebb 2 éves időszakra nyújtanak, a tartós tőkepótló jellegű forgóeszközhitelek, illetve a beruházási hitelek futamideje általában 5 év körüli. Néhány százalékkal mérséklődött még a év közötti lejáratú hitelek kezességi igénye is. Futamidő Kezességek száma Kezességgel biztosított összeg Kezesség összege Kezességvállalás változása MFt MFt % 1 évig ,5 1 és 2 év között ,0 2 és 3 év között ,4 3 és 4 év között ,1 4 és 5 év között ,5 5 és 6 év között ,1 6 és 7 év között ,6 7 és 8 év között ,8 8 és 9 év között ,2 9 és 10 év között ,0 10 és 11 év között ,7 11 és 12 év között ,7 12 és 13 év között ,0 14 év felett ,6 Összesen ,0 Az alapítványi cél a kis- és középméretű vállalkozások hitelhez jutásának elősegítése, amely cél a foglalkoztatotti létszám mellett a hitelek nagyságrendi megoszlása alapján kellően megítélhető. Így az Alapítvány kezességnyújtásának fő jellemzője a kisebb összegű hitelek garantálása. A kérelmek száma szerint az előző évi 64 %-kal szemben 68 %-ot ért el a 20 millió forint összeg alatti hitelekhez igényelt kezességek száma. Ezen belül a legtöbb kezesség, 760 db, a kezességek számának 51 %-a pedig az 1-10 millió forint közötti hitelekhez kapcsolódik. A 100 millió forintot meghaladó hitelek sorában az Alapítvány 65 db-hoz, az előző évi kétszereséhez nyújtott kezességet. Figyelemreméltó azonban, hogy ez utóbbiak adják a teljes garantált összeg közel egyharmadát. «25»

26 Az előző évhez viszonyítva nem volt olyan hitelsáv, ahol a kezességi igény mérséklődött volna. A legnagyobb ütemű növekedés a kisebb összegű hiteleknél jelentkezett, az 1-10 millió forint közötti sávban ez 2,3-szoros, a millió forint közötti hiteleknél pedig 59%-os volt. A 2007-ben lehetővé vált a nagy, maximum 800 millió forint összegű hitelek garantálása is, azonban a 400 millió forint feletti sávban 3 esetben, összesen 1,3 milliárd forint hitelhez igényeltek kezességet. Az alábbiakban bemutatjuk az egyes vállalkozási formák kezességgel biztosított hitelei átlagát a bázisévi adatokhoz mért változással Kezességgel biztosított átlagos hitelösszeg Változás MFt MFt %-ban Egyéb szövetkezet 194,19 20,75 935,9 TÉSZ 94,60 81,54 116,0 Részvénytársaság 68,08 62,64 108,7 Kft. 40,65 37,75 107,7 Mg. Szövetkezet 33,53 29,89 112,2 Új típusú szövetkezet 13,33 28,97 46,0 Betéti társaság 11,74 23,03 51,0 Egyéni vállalkozó 11,02 12,92 85,3 Mezőgazdasági kistermelő 10,00 3,14 318,5 Közkereseti társaság 8,00 4,98 160,6 Egyéb 7,34 29,13 25,2 Őstermelő 6,48 3,64 178,0 Egyéni cég 5,70 5,70 100,0 Családi vállalkozás 5,64 8,96 63,0 Alapítványi átlag 26,25 26,79 98,0 A különféle támogatásokhoz a évi hitelek előző évinél jóval kisebb része, összesesen 12 db kapcsolódik, amely a korábbinak 11 %-a. A 2007-es kezességgel biztosított hitelekből 4 db kapcsolódott még az elhúzódó AVOP támogatással létrejövő beruházásokhoz és 8 db a géptámogatási hitelekhez. «26»

27 Az Alapítvány részéről kibocsátott db kezességi levél többsége támogatásnak minősült. A kezességek 84 %-a az agár, vagy az általános de minimis támogatási kategóriába, míg 16 %-a a piaci típusú kezességi körbe tartozott. A megyénkénti kezességi igények az előző évek gyakorlata szerint jelentősen szóródnak. Jellemző továbbra is az erős mezőgazdasági hagyományokkal rendelkező megyék kiemelkedő kezességi kérelme. A hitelösszeg alapján a legtöbb, négymilliárd forintot meghaladó kezességi kérelem Bács-Kiskun megyéből, három-hárommilliárd forintot meghaladó kérelem pedig Békés, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből érkezett. Négy megye kivételével (Fejér, Komárom-Esztergom, Nógrád és Vas) a kezességi igények meghaladták az egy milliárd forintos szerződési összeget. A kezességi igények kezességgel biztosított összeg szerinti megoszlását az alábbi térképen szemléltetjük (MFt-ban): «27»

28 A területi, megyei megoszláson belül további jellegzetes tendencia kialakulása látható. A hagyományosan agrár-jellegű megyékből mind több nem közvetlen mezőgazdasági, hanem ahhoz kapcsolódó vidékfejlesztési hitelekhez igénylik a kezességet. A teljes kezességi állomány azokban a megyékben növekedett jelentősen (pl. Bács-Kiskun, Békés, Pest megye) ahol a vidékfejlesztéshez (pl. fémfeldolgozás, bútorgyártás, ingatlan ügyletek, nagykereskedelem, stb.) a mezőgazdaságtól gyakran teljesen független vállalkozások hiteleihez kérték az Alapítvány kezességét. A vállalkozások életképessége, a piaci verseny, a vállalkozók vállalkozó kedve - a kezességi igények fő tevékenységek közötti megoszlása alapján is - azt jelzi, hogy a jól működő vállalkozások egymást kölcsönösen segítik, a vidéki vállalkozások a különböző megrendelések, szolgáltatások révén egymást erősítik. A megyénkénti agrár - nem agrárkezességi arányokat az alábbi grafikon szemlélteti. Az ország egyes régióira jellemző főbb adatokat is megvizsgálva a megyénként bemutatott tendenciák állapíthatók meg: a korábban egyértel- «28»

29 műen agrárjellegű régióból érkezett a kezességi kérelmek jelentősebb hányada, a kezességi igények növekedése is e körzetekben történt. A régiók közül évek óta a Dél-Alföldi területekről kérik a legtöbb hitelhez a kezességet, ezt követi az Észak- Alföldi és a Dél-Dunántúli régió. A régiónként kezességgel biztosított teljes szerződésállomány alakulását a következő grafikonon mutatjuk be. A kezességek egyéb szempontok szerinti megoszlásából látható, hogy a vállalkozók életkora szerint a 2007-es kezességekből a az előző évhez hasonlóan - legtöbb kezességet, 486 db-ot, összesen 13,7 milliárd forint összegű szerződéshez az év közötti korosztályból igényelték. A év közötti korosztály is jelentős, 412 db, kezességet kért. A 30 év alattiak részére 69, ezen belül a 20 év alattiak közül mindössze egy db, a 60 év felettieknek pedig 150 kezességet nyújtottunk. A bázis évi arányok- «29»

30 hoz viszonyítva év közötti vállalkozók aránya 4 %-kal növekedett, míg az 50 év felettieké mérséklődött. E kedvező változást segítette a fiatal agárvállalkozók részéről igénybe vehető támogatási és hitelkonstrukciók működtetése. Nemek szerint az db kezességet döntő részben, 84 %- ban férfi vállalkozók vették igénybe. Ez az arány az egy évvel korábbi 82 %-hoz képest tovább növelte a férfi vállalkozók arányát. Az alapítványi Üzletszabályzat előírása szerint az 50 millió forintot meghaladó garantált hitelek alapítványi fedezeti értékének el kell érnie a nem garantált hitelrész tőke összegét. A garantált hitelek alapítványi fedezettségét vizsgálva megállapítható, hogy a hitelintézetek - fedezeti követelmény tekintetében - a kisebb összegű (50 millió forint alatti) hiteleket kockázatosabbnak tekintik, mivel a hitel összegéhez viszonyítva általában több fedezetet követelnek meg a vállalkozóktól, mint a nagyobb hiteleknél, ügyfeleknél. A nagyobb összegű hiteleket általában a jelentősebb méretű, nagyobb termelési, szolgáltatási volumennel rendelkező vállalkozások igénylik, ahol a hitelintézetek a kockázat megítélésekor - hagyományos anyagi jellegű fedeztek mellett - figyelembe veszik a vállalkozás bonitását, cash-flowját és az adott hitelintézetnél bonyolított számlaforgalmat is. Termékfejlesztés, egyedi termék megállapodások Az Alapítvány 2007-ben a kezességvállalás növelése érdekében több speciális feltételű kezességet és egyedi terméket dolgozott ki, továbbá a hitelintézetek egy részében a hitelezői fórumokon, területi vezetői értekezleten ismertette a kezességvállalás feltételeit, lehetőségeit. Az Alapítvány egyik, a referenciára is figyelemmel legsikeresebb terméke 2007-ben a Kaláka garancia. Ennek lényege, hogy a 2006-ban az EIFel kötött megállapodás alapján a 70 %-os költségvetési viszontgaranciával nem fedezett szerződés összegére az EIF 50 % viszontgaranciát vállalt. «30»

31 Az ebből eredő kisebb alapítványi kockázatra tekintettel az Alapítvány kedvezményes díjat, egyszeri 0,25 %-ot számít fel a Kaláka garanciákra. A Kaláka garancia a vidékfejlesztési célú beruházási hitelekhez kapcsolódhat, melyek futamideje 3-10 év közötti lehet, a vállalkozás létszáma pedig maximum 100 fő ben 67 db Kaláka garanciát adtunk ki 2,7 milliárd forint hitelhez 1,7 milliárd forint kezességet vállalva. A pályázatos támogatásokhoz kapcsolódó szerződések egyszerűsített készfizető kezességvállalása érdekében bevezettük a Gyors garanciát. Az Alapítvány az e termékhez sorolható kezességeket egyszerűsített eljárás keretében, csak a jogi kizáró okokat vizsgálva bírálja el, kedvezményes díjak mellett. A kezesség csak akkor nyújtható kedvezményes feltételek mellett, ha a pályázatban előírt támogatás-intenzitási mérték a kezesség támogatástartalom beszámításával is megtartható, egyéb esetekben piaci feltételű kezesség adható. Ezért mindössze 3 kérelmet - 49 millió forint hitelhez - lehetett a Gyors garancia feltételei szerint elbírálni. A hitelintézetek követeléseinek banki fedezetekből való megtérülési elsőbbségét teszi lehetővé a kezesség beváltása esetén a Kezesség plusz termék. Egyedi megállapodás alapján, 10 millió forint vállalkozónkénti hitelösszegig lehet igénybe venni e terméket. Az Alapítvány összesen az év utolsó hónapjaiban tíz hitelintézettel kötött megállapodást. A piaci reagálásokra rendelkezésre álló rövid időszak miatt a termékből kis számú kérelmet bíráltunk el. A projekt garancia keretében kidolgoztuk a kezességi ígérvényt, amely révén az Alapítvány egy teljes projekthez kapcsolódó hitelek, bankgaranciák ígérvényeinek együttes összegéhez vállalhat visszavonhatatlan kezességi kötelezettséget. A Takarékbank Zrt. kezdeményezésére - az Alapítvány közreműködésével - bevezetésre került a Gazdahitel és a hitelhez kapcsolódó Gazdakártya. A hiteltermék egyik alapfeltétele az Alapítvány 80 %-os kész- «31»

32 fizető kezességének igénybevétele ben 337 db, 2 milliárd forint összegű hitelhez nyújtottunk kezességet. A Gazdahitel iránti érdeklődés folyamatosan növekszik, 2007-ben 53 takarékszövetkezet kért e termékhez kezességet. Több éve sikeresen alkalmazzuk az integrátori megállapodások alapján az integrátorokhoz tartozó termelők hiteleinek kezesség vállalását évben az integrátori kezességek száma 141 db, a hitelszerződések együttes összege 1,3 milliárd forint, amelyhez kezességet vállaltunk. Marketing tevékenység keretében a hitelintézetek aktivizálása, az Alapítvány tevékenységének, a kezesség feltételeinek részletesebb megismertetése érdekében a bankok és a takarékszövetkezetek egy részére személyes tájékoztatásokat, konzultációkat szerveztünk. A Gazdahitel és a kapcsolódó kezesség feltételeinek részletes ismertetése érdekében - a Takarékbank Zrt. szervezésében - több alkalommal tájékoztattuk a hitelezésben résztvevő hitelintézetek üzleti vezetőit, hitelező munkatársait A tapasztalatok és az előzőekben ismertetett adatok azt mutatják, hogy a kezességállomány érdemi növekedését, az Alapítvány sikeres működését a nagyobb hitelintézetekkel, bankokkal való konstruktív együttműködés, a banki hitelezői igényekhez való igazodás eredményezi. Elutasított kezességi kérelmek A 2007-ben beérkezett kezességi kérelmekből összesen 45 db, 3,3 milliárd forint hitel kezességi kérelmét utasította el az Alapítvány. Az elfogadott kérelmek számához viszonyítva az elutasítások aránya (az előző évi 1 %-os arányt követően) 3 %-os, a kezességgel biztosított összeget véve figyelembe pedig a bázis évi 2,7 %-kal szemben 8 %, melyet a kezességi kérelmek bírálata során megállapított egyértelmű kockázatok, kizáró okok alapján elfogadhatónak és reális mértékűnek tekintünk. «32»

33 Az elutasítások okai: a kérelem túlzott mértékű kockázata, a hitelcél tisztázatlansága, az Üzletszabályzatban előírt 180 napos futamidőnél rövidebb futamidő, a szükséges fedezet hiánya, a Gazdahitelnél a vállalkozásra és az ügyfélcsoportra egységesen alkalmazott egy Gazdahitel-kártya egy ügyfél szabály alkalmazása. Lezárt kezességek 2007-ben Az Alapítvány által között vállalt db kötelezettségből (garanciából, illetve készfizető kezességből) 2007 végéig ügy került különböző jogcímeken lezárásra, melyekkel az Alapítvány 235 milliárd forint hitel folyósítását segítette elő ben kezességet zártunk le. Ezek főbb adatait és a lezárás módját a következő táblázatban tüntetjük fel. Megnevezés Határidőben visszafizetett Határidő előtt megfizetve Kezességek száma ebből 2007-ben Garantált összeg MFt Kezességek száma Garantált összeg MFt Visszavonva Megszüntetve Nem lépett hatályba Beváltás után lezárva Megtérülés nélkül lezárva Beváltás elutasítva Hatályát vesztette Összesen A vállalkozások jó fizetési fegyelmét, a hitelintézetek aktív ügyfél- és követeléskezelő tevékenységét mutatja az is, hogy a lezárások közel 92%- a határidőben, vagy határidő előtti visszafizetés eredményeként történt. «33»

34 Kezességek módosításai 2007 folyamán összesen 547 db kezességi levelet módosítottunk. A legtöbb munkát a különböző cégadat változások átvezetése okozta, 233 kezességnél 9,5 milliárd forint hitelösszeget érintve. Fedezetek megváltozása miatt 232 db módosítás történt, 9,7 milliárd forint hitelösszeghez kapcsolódva. A fedezetek módosítására csak előzetes alapítványi hozzájárulás mellett kerülhetett sor. A módosítások során a hitelintézetek - a több éve kialakult gyakorlat szerint általában a korábban lekötött fedezetek egy részének felszabadítását kérték, részben a támogatásokhoz szükséges terheletlen fedezet felajánlása érdekében, részben pedig a fedezetek értékesítéséből származó bevételből hitelt előtörlesztettek. Esetenként előfordult, hogy új hitel felvételéhez a finanszírozó hitelintézet első ranghelyű jelzálogjogot követelt meg ügyfelétől, ezért a korábbi hitelek fedezeteinek részbeni tehermentesítését kérte. A módosítások keretében 82 olyan kérelem érkezett 3,4 milliárd forint együttes hitelösszeghez kapcsolódva, amelynél elsősorban a futamidő növekedése miatt új, módosított kezességi levelet kellett kiadni. A futamidő módosítás 59 db kezességnél olyan mértékű volt, amely az Alapítványnál az átütemezés időszakára többlet kötelezettségvállalással járt együtt. E módosítások 2,0 milliárd forint hitelt érintve 1,1 milliárd forint átmeneti többlet kötelezettséget jelentettek. Az események vizsgálata Az Alapítvány működési rendjének megfelelően, a hitelintézetekkel kialakított együttműködési megállapodások alapján a hitelintézetek negyedévente jelentést készítenek az Alapítvány részére a kezességgel biztosított hitelek tőke- és kamatfizetési kötelezettségeinek teljesítéséről. A «34»

35 jelentésekben csak a szerződésektől eltérő teljesítésekről, fizetés elmaradásokról kell tájékoztatást adni. A negyedévek közötti időszakban a hitelintézetek az elmaradt fizetések teljesítéséről, a kezességek megszüntetéséről, lezárásáról, a beváltott kezességgel kapcsolatos intézkedésekről, megtérülésekről küldenek az Alapítványnak un. eseményeket. A kezességi ügyek, illetve a mögöttük álló hitelszerződések adatainak változásaihoz kapcsolódóan összesen (bázisévben 1.119) különféle eseményt rögzítettünk és vezettünk át az adatbázisunkban, melynek legnagyobb hányadát, 51 %-át (651) a hitel teljes kiegyenlítése tette ki. Cégadat változást az események 18 %-ában, közel 10 %-ában a kamat- és tőkefizetési kötelezettségek elmaradása okozta. A beváltott kezességekhez kapcsolódó esemény 6 %-ot tett ki. Kezességi kérelem hitelintézet részéről történő visszavonására 9 alkalommal került sor. Monitoring tevékenység A negyedéves jelentések előzetes felülvizsgálatát és átvezetését követően összefoglaló értékelést készítünk a kezességhez kapcsolódó szerződések állapotáról, az esetleges fizetési késedelmekről. A negyedéves jelentésekből megállapítható főbb tendenciákat, jellemző változásokat a következőkben foglaljuk össze: Az Alapítványnál 2007-ben is a legnagyobb összegű garantált szerződésállomány az Agrár Európa hitelekből származott. A 2004-ben garantált db szerződésből összesen 369 db, 2007-ben 182 db kezességet vontak vissza elsősorban a kezesség megszüntetése, másodsorban a nehezebb helyzetben lévő vállalkozások hiteleinek hosszabb futamidejű, támogatás nélküli hitellel való kiváltása következtében. Az alapítványi kezességhez jelentős hitelállomány kapcsolódott még a tőkepótló hitelekből, mintegy 8 milliárd forint összegben. A kezességek megszüntetésének mind gyakoribb oka valamennyi közép és hosszúlejáratú hitelnél az, «35»

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év

A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL. 2011. év A KÁPOLNÁSNYÉK ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET NYILVÁNOSÁGRA HOZATALI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉRŐL 2011. év A Kápolnásnyék és Vidéke Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM.

A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. A MERKANTIL BANK ZRT. 234/2007. (IX.4) KORM. RENDELET SZERINTI NYILVÁNOS ADATAI A dokumentum célja a Merkantil Bank Zrt., mint hitelintézet - 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 235. -a (1) bekezdésének k)

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. július 1. napjától TARTALOMJEGYZÉK VÁLLALATI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2013. március 2013/2. szám Tartalom 1. MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram módosítások... 1 2. Egységes kérelem, jogszerű földhasználat... 2 3. Őstermelői igazolványok kiváltása

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez

Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat Agrár Széchenyi Kártya Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása: A Vállalkozás székhelye/lakcíme: Alulírott Vállalkozás

Részletesebben

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16.

Termékismertető. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. Termékismertető 1. A termék megnevezése OTP Otthonteremtési Hitel új lakás vásárlásra építésre 3 vagy több gyermekes család esetén A három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását

Részletesebben

Kockázatkezelési elvek, módszerek

Kockázatkezelési elvek, módszerek AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2012 A 234/2007. (IX. 4.) Korm. Rendelet szabályozza a hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítését A jelentés

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező neve (cégneve) és címe (székhelye): 1.1. Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 4090 Polgár, Hősök útja 8.) 2. A jelzáloghitellel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007.

KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. XVIII. KIEGÉSZÍTÉSEK 1. SZÉKHELYVÁLTOZÁS ÉVES GYORSJELENTÉS 2007. 225 1. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉS Az UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű Kibocsátási Programjához készített, a PSZÁF

Részletesebben

Képzési nap anyaga. 2013. június 5.

Képzési nap anyaga. 2013. június 5. Képzési nap anyaga 2013. június 5. I. Az Ást. 2012. április 15-i módosításának előzményei, koncepciója és konkrét hatása az áldozatsegítő szolgálat eljárásaira 1. A módosítás szükségessége, előzménye 2.

Részletesebben

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése

A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti évről szóló nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítése I. BEVEZETÉS A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet ezúton hozza nyilvánosságra az 1996.

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 137/A és A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének

Részletesebben

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048

Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 Projektazonosító: TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program Pályázati azonosító: A2-ELMH-13-0048 A kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók

I. Kamat és kezelési költség kondíciók I. Kamat és kezelési költség kondíciók A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre vonatkozó kondíciók. 1. Jelzáloglevél kibocsátásából származó forrásból nyújtott,

Részletesebben

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004)

A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei. (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-2264/2004) A CIB Faktor Zrt. Üzletszabályzata és Általános Szerződési Feltételei (PSZÁF engedély szám: 2076/1998/F, 287/2000, I-) Hatályos: 2015. november 27. napjától 2/46 I. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI

Részletesebben

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás székhelye, címe: Adószáma: Cégjegyzék / Egyéni váll. nyilv. száma: I. Nyilatkozat a Kombinált Mikrohitel termék

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez

Ügyfél-tájékoztató Jelzáloghitelhez Ügyféltájékoztató a kockázatokról, melyek a hitel törlesztőrészletének emelkedését eredményezhetik, a teljeshiteldíj-mutatóról és a hiteligénylés folyamatáról Az UniCredit Bank Hungary Zrt. ügyfél-tájékoztatójának

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA

KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA POLGÁRI BANK ZRT. KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK 2015. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. KOCKÁZATKEZELÉSI CÉLKITŰZÉSEK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban 1) Régiós átalakulás 2007. január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007.

TERVEZET. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása. Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. tevékenysége. 2007. TERVEZET Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználása Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tevékenysége 2007. évi beszámoló Budapest, 2008. július Dr. Vass Ilona mb. elnök 1 T A R T A L O

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag.

A bizottsági ülésrıl igazoltan távol: A bizottsági ülésrıl igazolatlanul távol: Fehérváriné Welki Mária bizottsági tag. 1 Jegyzıkönyv a Településfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság 2010. szeptember 20-án, 18 óra 30 perckor megkezdett, 19 óra 45 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 7. szám 2007. július 17. Tartalomjegyzék Közeleg

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr. Udvardy, Péter Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.: PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT

Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT Hajós és Vidéke Takarékszövetkezet /Szövetkezeti Hitelintézet/ ÜZLETSZABÁLYZAT S-01/2015. számú Igazgatósági Szabályzat Hatályos: 2016. március 21. napjától Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 6 II.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016.

KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. KÖZGAZDASÁGTAN, MAKROÖKONÓMIA Dr. Nagy Gabriella Mária 2016. » Infláció vs. Defláció» Típusai: Keresleti Kínálati Bér + Ár bér spirál (reálbér béralku) » Típusai: Kúszó Vágtató Hiperinfláció általánosan

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani.

Jelen ajánlás címzettjei azok a hitelintézetek, amelyek függő kiemelt közvetítő igénybevételével kívánnak zálogkölcsönt nyújtani. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2012. (VII. 11.) számú ajánlása a hitelintézetek által függő kiemelt közvetítők útján végzett kézizálog fedezete mellett történő pénzkölcsön-nyújtásról

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV ÜGYFÉLSZOLGÁLATI MONITORING VIZSGÁLAT A FŐTÁV ZRT. RÉSZÉRE 2010. MÁSODIK FÉLÉV KUTATÁSI JELENTÉS 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. MINTA KIALAKÍTÁSA, KÉRDEZÉSI MÓDSZERTAN... 4 1.2. AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE...

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET. Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények. 2011. év TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET Kockázatokkal és tıkemegfeleléssel kapcsolatos nyilvánosságra hozatali követelmények év A Téti Takarékszövetkezet A hitelintézetekrıl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2015. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.10. Jelen Hirdetmény a 2016. május 10. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30.-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 51 2513-2/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves Város Képviselő-testületének 2011. február 18-án (pénteken) 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

Az agrárágazat aktuális kérdései

Az agrárágazat aktuális kérdései Az agrárágazat aktuális kérdései Czerván György agrárgazdaságért felelős államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Hévíz, 2016. január 15. Helyzetkép 2013. 2014. 2015. 2015. 2015. 2015. I. II. III. I-III.

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek

2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 2011. évi kockázatkezelési jelentés Erste Lakástakarék Zrt. A közzétett adatok 2011.12.31-i állapotot tükröznek 1. Bevezetés... 3 2. Kockázatkezelési elvek, módszerek... 3 2.1. A kockázatok kezelésére

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Kölcsön ingatlancélra KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS türelmi idővel 1 szerződéskötéssel járó költségek finanszírozásával 2 amely

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú KOMPAKT KÖLCSÖN nyújtásához 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrzés dátuma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Fundamenta megtakarítás fedezete és/vagy jelzálogfedezet mellett igénybe vehető lakáscélú

Részletesebben

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Európa-válogatott Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Hatályos:2013.12.23.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.)

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKVÉDELEMI FELADATOK 2015. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL Összeállította: Érd MJV Polgármesteri Hivatala Humán Iroda Érd, 2016. május 4. - 1

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. ÁLTAL KEZELT CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. január 15. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei 1.BEVEZETÉS ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Zemplén Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény( Hpt.) 137/A - a

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2005. március hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Dr. Klára Géza (Békéscsaba, Wesselényi u.15.sz.) orvosi rendelőjének értékesítése

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

Takarék Gazda Számlacsomag

Takarék Gazda Számlacsomag Takarék Gazda Számlacsomag Vállalkozói pénzforgalmi bankszámla a Nemzeti Agrárkamara, Kamarai kártyával rendelkező tagjai számára A takarékok tradicionális partnerei a helyi agrárvállalkozásoknak, és változatos

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele

Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele Az Equilor Befektetési Zrt. 2015. évi kockázatkezelési közzététele az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és

Részletesebben

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE

CIB LÍZING ZRT. Érvényes: 2011. október 12. napjától I. A HITELEZŐ MEGHATÁROZÁSA, ENGEDÉLYE, FELÜGYELETE Érvényes: 2011. október 12. napjától CIB LÍZING ZRT. KÖLCSÖNTARTOZÁS KIVÁLTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖLCSÖN GÉP-, ILLETVE GÉPJÁRMŰ KERESKEDŐK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET TARTALMAZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint alapú szerződésekhez Az alábbi terméktípusokra alkalmazandó: (Folyószámla-hitelkeret,

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. április 13-tól A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatályos: 2015. február 1. napjától

Hatályos: 2015. február 1. napjától Pénzügyi Üzletszabályzat / J melléklet Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Általános Szerződési Szabályok - a 2014. március 15. napját megelőzően

Részletesebben

K Ö L C S Ö N K É R E L E M

K Ö L C S Ö N K É R E L E M FHB azonosító*: / / Ügynök kódja*: Tanácsadó kódja*: 1. AZ IGÉNYELT KÖLCSÖN ADATAI 1.1. A kölcsön típusa: ingatlanvásárlási kölcsön szabadfelhasználású kölcsön üzleti célú ingatlan vásárlási kölcsön 1.2.

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt)

PIB tájékoztatás. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) PIB tájékoztatás A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása (Gazdálkodási projekt) 14. Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA

JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM JELENTÉS A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYMINISZTEREK TANÁCSA ÁLTAL 2009. JÚLIUS 7-ÉN A TÚLZOTT HIÁNY ELJÁRÁS KERETÉBEN KIADOTT AJÁNLÁS MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEKRŐL

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére

Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Széchenyi Kártya igénylési lap Egyéni Vállalkozók részére Ügyirat száma: Ügyfél azonosító: Iroda kódja: A) Az Egyéni Vállalkozó adatai Felülvizsgálat Új igénylés Ismételt igénylés 1 1. Az Egyéni Vállalkozó

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. december 10-t l

VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK. HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. december 10-t l A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL- ÉS KÖLCSÖNTERMÉKEK HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. december 10-t l Hitelezéssel kapcsolatos egyéb díjtételek módosítása: 2015. január 5-t l Hatályos: 2015. december

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata

A KISKUN Takarékszövetkezet. Hitelezési Üzletszabályzata A KISKUN Takarékszövetkezet Hitelezési Üzletszabályzata Hatálybalépés időpontja 2013. 01.01. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések.. 3 2. Fogalmak 3 3. Általános tudnivalók.. 5 4. A kölcsönszerződés

Részletesebben

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei

A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási kötelezettségei Szerző: Szilágyi Bernadett Szilágyi Bernadett*: A mezőgazdasági őstermelők speciális jövedelemadózási és társadalombiztosítási

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben