1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1) Régiós átalakulás regionális szervezeti felállásban"

Átírás

1 1) Régiós átalakulás január 01-jei hatállyal az állami adóhatóság már nem megyei, hanem regionális szervezeti felállásban működik. Ez azt jelenti, hogy térségünkben létrejött az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága, melynek központja Miskolc. Az átalakítás végrehajtását november között kezdtük. Az első perctől szem előtt tartva azt, hogy az adózókat szolgáltatásainkat illetően ebből semmilyen hátrány ne érje, sőt lehetőleg javuljon tevékenységünk. A szervezet átalakítása kizárólag szakmai alapon történt. Az adóhatóság szempontjából a megyék megszűntek és az egyes szakmai egységek most már az Észak-magyarországi régióban tevékenykednek. A szervezet felállt, a munka megindult. Létszámunk 1080 fő, amely IV. negyedévében és I. negyedévében tovább bővül, a többlet feladatokkal arányosan. Két szakigazgató irányítja a szakmai blokkokat, melyek Ellenőrzési és Végrehajtási Szakterületre, valamint Adó- és Illetékügyi Szakterületre tagolódnak. A megyei illetékhivatalok integrálása évben folyamatos volt és 2008-ban már teljesen befejeződik az APEH rendszerek átvétele. Az átalakításnak érezhetőek az előnyei, amelyeket kihasználtunk. 1. A szakmaiság erősítése, az egységesebb irányítás. Létszám átcsoportosítással az ügyfélkapcsolati tevékenység erősödött. 2. Egységesebb jogalkalmazás mind helyileg, mind országosan. 3. Társszervekkel (pl. a vámhatósággal) való fokozott együttműködés, most már régiós szinten. 4. Eljárási, munka és vizsgálati módszerek közül a legjobb alkalmazása vagy ötvözésükkel a legjobb megalkotása. 5. A nagyobb (szellemi) kapacitással való rugalmasabb és hatékonyabb gazdálkodás lehetősége. 6. Megyehatárok átléphetősége, hatékonyabb vizsgálatszervezés Ezeken keresztül a szakmai munka színvonala és eredményessége javult, amit az élet már visszaigazolt, hiszen az idei teljesítmények rendre meghaladják az előző évit.

2 2) Az adózói kör változása Adózói kör Változás (%) Társas vállalkozások % 102 % Egyéni vállalkozók % 100 % Fentiekből Eva körbe tart % 92 % Egyéb szervezetek % 99 % Adószámos magánszemély % 106 % Magánszemély (Szja) % 100 % ÖSSZESEN % 100 % Az adóalanyi körök számának évi változásaiban az elmúlt évek trendje tovább folytatódott, mely szerint a társas vállalkozások száma némileg nőtt, ugyanakkor az egyéni vállalkozók száma tovább csökkent. Ez utóbbi változás megyében az egyéni vállalkozói kör stagnálása miatt nem érzékelhető. Az SZJA-t bevalló magánszemélyek száma összességében fővel 2,0 %-kal nőtt azonban összetételében jelentős mértékű az eltolódás, míg az önbevalló magánszemélyek száma fővel 39,2 %-kal nőtt addig a munkáltatói elszámolás által bevallók száma fővel, 58,1 %-kal csökkent. Ennek oka a munkáltatói elszámolás kötelező jellegének megszüntetése. 3) Adóbevételek alakulása Kiemelt adónemek ÁFA befizetés ÁFA kiutalás Nettó ÁFA Szja (nettó) TB és EHO TAO (nettó) EVA Illeték ÖSSZESEN évi tény (MFt) évi várható (MFt) % % % % % % % % % % % % % % % % % %

3 A régió adóbevételeinek alakulását - a gazdasági hatások mellett - jelentős mértékben meghatározták a augusztusi-szeptemberi adótörvényi változások évre áthúzódó hatása, valamint az, hogy legnagyobb adózóink a KAIG-ba kerültek át. Az ÉM régió kiemelt adónemeinek összbevétele az előző év azonos időszakához mérten 12,2 % nőtt, ugyanez megyében 10,4 %. Ez a növekedés kevéssel az országos alatt marad. A régió és megye adóteljesítményének alakulása több tényezőtől függ: A gazdasági szerkezet sajátosságaitól, pl szja bevételen belül a magasabb jövedelem kiáramlású üzleti szféra alacsonyabb részarányától (51 %, országos 72,9 %) A jogszabályi változásoktól (pl a 15 %-os áfa kulcs 20 %-ra emelték) A makrogazdasági folyamatoktól Az adóhatóság teljesítményétől (lásd később az ellenőrzési és végrehajtási teljesítményeit, vagy a fekete gazdasággal szembeni tevékenységét) Ki kell emelni, hogy az APEH által beszedett bruttó illeték bevétel régiós szinten jelentősen (23,2 %-kal) nőtt, ezen belül megyében (6,5 %-kal). Ez a korábbinál jóval intenzívebb illeték kiszabási tevékenységre vezethető vissza. 4) Az Igazgatóság évi teljesítménye Ellenőrzési szakterület Ellenőrzések száma Ebből: utólagos Megállapítások ÉM régió ÉM régió Ebből: jegyzőkönyvi szint (MFt) jogerős (MFt) Kiszabott szankciók (MFt) ig összesen db ellenőrzést fejeztünk be, 14,6 %-kal kevesebbet, mint egy évvel korábban. A visszaesés hátterében az áll, hogy a felhasznált revizori kapacitás (közel nap) 66 %-át - szemben a bázisidőszaki 61 %-kal, - a jóval nagyobb kapacitás-igényű utólagos adónem-ellenőrzésekre fordítottuk.

4 Az utólagos ellenőrzések 59 %-a megállapítással zárult. A megállapított nettó adókülönbözet összege millió Ft, több mint másfélszerese az egy évvel korábbinak. A feltárt adókülönbözet 26 %-a négy kiugró összegű, 1 milliárd Ft-ot meghaladó megállapításból származott. A jogerős megállapítások, valamint a kiszabott szankciók összege szintén jelentősen nőtt az előző évhez képest (index az előbbi sorrendben 139,2 % illetve 180,6 %). A befejezett vagyongyarapodási vizsgálatok száma is meghaladja az éves előirányzatot, a határozattal lezárt ellenőrzések aránya 87 %, magasabb, mint az országos átlag. Végrehajtási szakterület: Végrehajtási bevétel M Ft-ban megye Szankciós bevétel M Ft-ban megye

5 2007. év hónapban a végrehajtásból származó bevételeink meghaladták a 17 milliárd Ftot, mely 9 %-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A bevételek 40 %-a járulékból származott. A letéti számlára befolyt összeg 62 %-a inkasszóból, 33 %-a önkéntes befizetésből származott, az egy évvel korábbi 50, ill. 45 %-kal szemben. Bírságokból és pótlékokból több mint 2,4 milliárd Ft realizálódott évi tény évi várható Hátralék állomány (MFt) Ebből: élő VH alá vonva Ebből: élő A működő (élő) adózói hátrálékállomány jelentősen csökkent ebben szerepe volt az intenzív végrehajtási tevékenységünknek, de a felszámolás alá (át)került adózók hátrálékállomány növekedésének is. A közzétett felszámolási eljárások száma az előző évhez képest 43 %-kal (791 db-ra), az adóhatóság által kezdeményezett eljárások száma több mint kétszeresére (526 dbra) emelkedett. Az adóhatósági felszámolás-kezdeményezésekben bejelentett hitelezői igény millió Ft közel két és félszeresére nőtt. November végéig több mint 22 ezer db fizetési könnyítésre irányuló kérelmet adtak be az adózók, 61 %-kal többet, mint egy évvel korábban. A jogerős elsőfokú határozatokban szereplő összeg 64 %-ára (előző év azonos időszaka: 65 %) engedélyeztük a fizetési kedvezményt, mintegy érvényesítve a méltányos eljárás elvét. 5) Fekete és a szürke gazdaság fehérítésével is összefüggő tevékenységünk Magánszemélyes bevallói kör bővülése Személyi jövedelemadó bevallásból (0653) az év során 432 ezer db érkezett. Ezen belül a magánszemélyek által benyújtott bevallások száma a közel 262 ezer db-ról több mint 364 ezer db-ra növekedett a munkáltatói elszámolás kötelező jellegének megszűnése miatt. Az egyéni vállalkozók által benyújtott bevallás közel 44 ezer db-ról 42 ezer db-ra csökkent részben a vállalkozók számának csökkenése, részben az elszámolt jövedelmet vallók számának csökkenése miatt. Munkáltatói elszámolás az előző évi 162 ezer magánszemély helyett mindössze 68 ezer magánszemélyre érkezett. Összességében szélesedett a jövedelmet bevallók köre.

6 Áfa és járulékcsalások Az adóminimalizálási jelenségben érintett körben november végéig 417 adózónál összesen 482 vizsgálatot végeztünk el, melynek során az adózók terhére 6,7 milliárd Ft nettó adókülönbözet mutatkozott. Lefolytatott vizsgálataink tapasztalatai alátámasztják annak indokoltságát, hogy ez a magatartási forma változatlanul kiemelt vizsgálati szempont kell, hogy legyen. Törekvésünk hatására mind áfa, mind járulék ellenőrzéseink a jelen felé közelítenek és megkívánják a minél gyorsabb reagálást. Csak a példa kedvéért álljon itt két eset: - Egy számítástechnikai alkatrészeket forgalmazó Kft évi átfogó ellenőrzése végződött kiugró összegű megállapítással. Az millió Ft áfa különbözetet (jogosulatlan adólevonást) a nem rendeltetésszerű joggyakorlás eredményezte, melyhez a következő gyakorlat vezetett: A társaság árbevétele döntő részben számítógép alkatrész nagykereskedelemből származott. Az árut belföldi nagykereskedelmi cégektől szerezték be, értékesítései pedig kizárólag exportra és (2004. májusától) Közösségen belülre irányultak. A Kft tevékenységét bérelt helyiségekben folytatta, saját ingatlannal nem rendelkezett. A szállító (számlakibocsátó) cégek jellemzői: - A vállalkozások többsége azonos pénzintézetnél vezette a bankszámláját. A törzstőkét már a befizetése napján fel is vették a számlákról. - A társaságok nem rendelkeztek saját ingatlannal, szállítóeszközzel. A székhely, telephely, raktár bejelentett címe több esetben nem létező, vagy a tevékenység végzésére nem alkalmas ill. nem használt bérleményt takart. - A cégek alapításukat követően azonnal több száz millió forintos forgalmat értek el, majd rövid (fél-, egy éves) működés után külföldi (román illetve ukrán) állampolgároknak kerültek eladásra. Mindezek alapján a revízió bizonyította, hogy a szállítók a banki átutalások ellenében nem folytattak valós gazdasági tevékenységet, árukészlettel nem rendelkeztek. Előzőek miatt az általuk kibocsátott számlák valótlan gazdasági eseményeket tartalmaznak, ezért a számlabefogadó adólevonása jogosulatlan. Jelentős áfa és járulék-különbözet megállapítással zárult az a másik eset melynek szereplői az őrzésvédelmi tevékenységet végzők köréből kerültek ki. A cégekre az hívta fel figyelmünket, hogy közel azonos időpontban alakultak, illetve azonos tulajdonosi körbe tartoznak és az ügyletekben résztvevők az adóminimalizálás érdekében az értékesítéssel csaknem megegyező összegű alvállalkozói teljesítményeket számoltak el, melyekről később a revízió bebizonyította, hogy nem valósak, a munkát a konstrukciókban résztvevők saját alkalmazottaikkal végeztették el. Az adó- és járulékterhek kikerülése érdekében ugyanis olyan szabályszerűnek látszó alvállalkozói szerződéseket alkalmaztak, amelyek segítségével az alkalmazottak adómentes foglalkoztatása valósult meg azáltal, hogy az irányítottan létrehozott gazdasági láncolatokban eltűnt a járulék fizetésére foglalkoztatóként kötelezett kifizető. A tényleges őrzésvédelmi

7 tevékenység megvalósult, ugyanakkor egyetlen fő esetében sem történt meg a foglalkoztatásukkal kapcsolatos járulékfizetési kötelezettség önadózás keretében történő bevallása. Tekintettel arra, hogy az adózók összefüggésben a gazdasági események valótlan elszámolásával járulék-bevallási kötelezettségeiket nem teljesítették, a revízió a járulékalapot becslési eljárással határozta meg, melynek következtében 485 fő foglalkoztatottat érintően járulék, eho, munkaadói, munkavállalói és szakképzési hozzájárulás adónemekben összesen eft adókülönbözetet állapítottunk meg. Ezen túl fiktív alvállalkozói számlák befogadása miatt, a revízió összességében eft áfa különbözetet is megállapított a láncolatban résztvevő cégek terhére. Adószám felfüggesztés és a törlés Gazdasági életünk tisztaságának, a fekete gazdaság visszaszorításának meghatározó eleme az adózók adókötelezettségeinek teljesítése, illetve annak kikényszerítése. E szándék által vezérelve szeptemberétől hatályba lépett az adószám felfüggesztésének, illetve törlésének intézménye. Régiónkban decemberéig közel adószám felfüggesztésére került sor ( megye: 122 db), melyet 500 esetben adószám törlés követett ( megye: 71 db). Az eljárások szinte kizárólagos oka, hogy adózó, vagy annak képviselője a vállalkozás székhelyén bizonyítottan nem volt fellelhető. 16 esetben az adószám felfüggesztése megszűntetésre került, míg a többi esetben az adószám törlését megelőző jogszabályban meghatározott határidőkhöz kötött eljárási cselekmények vannak folyamatban. Vagyonosodási vizsgálatok November végéig Igazgatóságunk 916 magánszemély évben összesen 69 vagyonosodási vizsgálatát fejezte be, és további 329 ellenőrzés van folyamatban. A lezárt vizsgálatokból 308 db, míg a folyamatban lévők közül 112 esetben volt érintett megyei adózó. A kiválasztás fő szempontjai a kiadások és a bevallott jövedelem eltérése, nagy értékű ingatlan vásárlása, befektetések, illetve kölcsön, adománynyújtás voltak. Ezen ellenőrzések nagy adózói ellenállásba ütköznek. Az eredményesen zárult vizsgálatoknak több mint 60%-ára érkezik észrevétel, és közel egyharmadára fellebbezés. Egyre több vizsgálatnál tapasztalható az időhúzás, és az információ visszatartás. Mindezek ellenére a vizsgálatok 65 %-a zárult megállapítással. Jegyzőkönyvi szinten a feltárt adókülönbözet eléri a 3,4 milliárd forintot. Az ellenőrzést akadályozó adózói magatartás ellensúlyozásaként több esetben éltünk társhatósági megkereséssel. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal Közlekedési Nyilvántartó Osztálya és a Magánforgalmi Fővámhivatal által nyújtott adatok hasznosíthatóságán túl feltétlenül megemlítendő az illeték szakterület által nyújtott segítség. Sok esetben vált szükségessé külföldi adóhatóság megkeresése.

8 Operatív munka November végéig Igazgatóságunk operatív adóellenőrei db nyugtaellenőrzést végeztek, mely kismértékben elmarad az egy évvel korábbitól. A revizorok az ellenőrzések több mint harmadában tapasztaltak valamilyen hiányosságot. A helyszíni ellenőrzéseink egy részét a társhatóságokkal együttműködve folytattuk le. Ezen belül meghatározó a Vámhatósággal való együttműködésünk volt. A fekete foglalkoztatás felderítése érdekében 440 db ellenőrzést folytattunk le, és jelentős számú intézkedés jellegű szankciót foganatosítottunk, mely meghatározóan az AM (alkalmi munkavállaló) könyvvel való szabálytalan foglalkoztatáshoz kötődött. Ezen ellenőrzések 60 %-a zárult megállapítással, a kiszabott szankció meghaladta a 20 millió Ft-ot. Jelentősen növeltük az árueredet vizsgálataink számát, az előző évi 84 db-hoz képest ez év novemberéig 1025 db ilyen ellenőrzést végeztünk. Az esetek több mint 60 %-ban találtunk igazolatlan eredetű árut. Nyugtaadási kötelezettség elmulasztása, igazolatlan eredetű áru, illetve be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása miatt az előző évi 173-mal szemben, 201 esetben került sor üzletbezárásra illetve tevékenység felfüggesztésére. Adóellenőrei a csillagszóró-hadművelet keretében az év hátralévő heteiben is fokozottan ellenőrzik a számla és nyugtaadási kötelezettség betartását, a forgalmazott árucikkek eredetét, a foglalkoztatás szabályszerűségét. A revizorok elsősorban a kereskedelmi, vendéglátó és a szolgáltatást nyújtó vállalkozásokat keresik fel. Az ellenőrzések fókuszában állnak a frekventált piacok, vásárok, szezonális jellegű kitelepülések és elárusítóhelyek is. Az akció ideje alatt a hétvégi napokon, illetve az esti órákban is várható a revizorok megjelenése. Az ellenőrzéssorozatban az adóellenőrök több alkalommal a társhatóságokkal közös akciók keretein belül végezik tevékenységüket. Az adóhatóság, így Igazgatóságunk elsődleges célja az, hogy a kiemelt forgalmú időszakban az adókikerülő magatartásformákat visszaszorítsa, az adóelkerülésből adódó jogosulatlan piaci előnyöket letörje, és ezzel a jogkövető magatartást gyakorló vállalkozások részére a tisztességes piaci versenyhelyzetet biztosítsa. Az eddig elvégzett 298 db vizsgálatból, 235 irányult nyugta, számlaadási kötelezettség ellenőrzésére, 38 árueredetre, 25 pedig a foglalkoztatás szabályszerűségének felülvizsgálatára. A lefolytatott nyugtaellenőrzésekből 14 esetben az adózók semmilyen bizonylatot nem bocsátottak ki az értékesítésről, valamint további 64 esetben egyéb mulasztást (hiányos nyugtaadást, nem az előírásoknak megfelelő nyilvántartás vezetést, áfa adómérték átállítást, a évi adómemória kiíratás elmulasztását) tártak fel az adóellenőrök. A vizsgálatok tapasztalatai alapján kijelenthetjük, hogy az adózók nyugta és számlaadás tekintetében törekednek az önkéntes jogkövető magatartásra, köszönhetően az ellenőrzéssorozat központi és helyi propagandájának. A 38 árueredet vizsgálatból 25 esetben a helyszínen a származást igazoló bizonylatokat nem tudták bemutatni. A 25 foglalkoztatotti ellenőrzésből 11 alkalommal bejelentés nélküli foglalkoztatottakat találtunk, további öt esetben pedig a tényállás tisztázása szükséges. Valamennyi eredményes foglalkoztatotti ellenőrzés realizálásánál mulasztási bírság kiszabása mellett az üzletbezárás szankciójának alkalmazására is várhatóan sor kerül.

9 Az ellenőrzések következményeként mulasztási bírságok kiszabására, és 7 üzletzárásra (12 nap) került sor. Ellenőreink a központi akciókban (Budapesten) is részt vettek, ahol 61 vizsgálatot végeztek el, a bronz vasárnapon. Ebben 70 % -ban találkoztak szabálytalanságokkal, mely mérték meghaladja a régiós átlagot. Büntető feljelentések Régiós szinten évben tett büntető feljelentések száma 217 db volt, míg évben 162 db-nál tartunk. Várhatóan december végére ez a szám 170 körül fog realizálódni. Az elkövetési érték 7,5 milliárd Ft. A folyó évben az adócsalás miatt tett feljelentések száma volt a legmagasabb. Jellemző a költségek csökkentése fiktív számlák felhasználásával, illetve a megszerzett bevételek eltitkolása. Legjelentősebb eredményünk egy informatikai termékkereskedelmet végző cégnél megállapított több milliárdos adóhiány feltárása alapján indított büntető eljárás volt. A fantomcégek vonatkozásában közokirat hamisítás, illetve gazdasági adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása miatt tettünk feljelentést az illetékes rendőrséghez. 5. 2) Ügyfélkapcsolati tevékenység ÉM régió Ügyfélszolgálati tevékenység év I-XI. hó év (várható) Index (%) 2007/2006. Személyes ügyfélforgalom Kapcsolódó ügyek száma ,6% Telefonos tájékoztatás ,3% -Ügyfélszolgálat Call Center Írásos tájékoztatás ,9% megye Ügyfélszolgálati tevékenység év I-XI. hó év (várható) Index (%) 2007/2006. Személyes ügyfélforgalom Kapcsolódó ügyek száma % Telefonos tájékoztatás ,1% Írásos tájékoztatás 523

10 A regionális igazgatóság 13 helyen, ebből 3 központi ügyfélszolgálaton, illetve a régióközpontban felállított Tájékoztatási Osztály (CC) keretein látja el az ügyfélszolgálati tevékenységét év tendenciái: Az előző évekhez mérten hasonló személyes ügyfélforgalom ( ezer fő/év), de közel 20 %-kal megnövekedett ügyszám (ügyintézés) A telefonos tájékoztatási tevékenység duplázódása (172 ezer telefon/év), melyből kb hívást az újonnan indított CC tett ki. Előtte: Központi Tájékoztatási Osztály látta el. (Budapest) A CC-ben a kezdeti nehézségek (erőforrások) után a kezelési arány 50 %-os induló szintről mára 99 %-ra növekedett (a szolgáltató cégek CC-jeinél a 70 % már jónak mondható). Az írásos tájékoztatás az elektronikus levelezés régióba telepítése miatt közel kétszeresére nőtt. Közkedvelt forma lett az . (1500 db/év). E mellett az előző évek nagyságrendjének közel megfelelő írásbeli tájékoztatás-kérés érkezett postai úton, azonban a feltett kérdések összetettebbek, egy levél keretében (pl. könyvelőirodák) nem ritka a 8-10 kérdés/levél sem. A jövőben a tájékoztatási munka minőségi fejlesztése a fő célunk, illetve a kistérségi hálózat megerősítése, a kirendeltségek nyitva-tartásának kiterjesztése. (Kazincbarcika, Tiszaújváros, Balassagyarmat) 5. 3) Törvényesség Az APEH Észak-magyarországi Regionális Igazgatósága évben is a törvények megtartásával és megtartatásával eredményesen végezte tevékenységét a köz javára.

11 Békés, szeretetteli karácsonyt és sikerekben gazdag, boldog új évet kíván az APEH Északmagyarországi Regionális Igazgatósága!

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) NGM/17535-41/2015 A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. I. félév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első félévében a munkaügyi hatóság 9 736 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29.

OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése. Budapest, 2004. április 29. OTP Bank Rt. 2003. évi Éves Jelentése Budapest, 2004. április 29. 2 TARTALOM AZ OTP BANK RT. 2003. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE 4 A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓ BESZÁMOLÓJA A 2003. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ VIZSGÁLATÁNAK

Részletesebben

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról

Társasági adó, SZJA, bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról Társasági adó, SZJA, KATA és KIVA bevallások tapasztalatai, valamint tájékoztató a 2013. évi Szja 1+1%-ról NAV Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága sajtótájékoztató háttéranyag Győr, 2014. szeptember

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete H e l y b e n Tárgy: Szentes-Víz

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév)

A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) A munkaügyi ellenőrzés tapasztalatai (2015. III. negyedév) 1. Ellenőrzési adatok 2015. első kilenc hónapjában a munkaügyi hatóság 13 586 munkáltatót ellenőrzött, a vizsgálatok során a foglalkoztatók 66

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete

Általános értékelés. A világgazdaság helyzete Általános értékelés I/1. A világgazdaság helyzete Legújabb World Economic Outlook elemzésében a januárinál is pesszimistább képet fest a világgazdaságról az IMF. A 216-ra vonatkozó növekedési előrejelzését

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 12/2010. (V.03.) ÖKT számú rendelettel elfogadott a 2009 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadása (szöveges beszámoló) I. Az önkormányzati feladat általános értékelése I. Az önkormányzati feladat általános értékelése A kötelezően ellátandó feladatait az Önkormányzat 2011. évben is az előző évekhez hasonlóan az egyre szűkölő forrás lehetőségek kiaknázása révén a minimális

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 14009411-8622-599-09 Statisztikai számjel 09-09-013717 Cégjegyzék száma Püspökladányi Egészségügyi Nonprofit Kft. 4150 Püspökladány, Kossuth u. 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok

Munkaügyi hírlevél. 1. Általános tapasztalatok Munkaügyi hírlevél Jelen hírlevelünkben a személy- és vagyonvédelmi (vagyonőri) tevékenységet érintő 2010. június 22. - július 16. között lefolytatott munkaügyi célvizsgálat tanulságos tapasztalatait ismertetjük

Részletesebben

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye

Budapest Fıváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Intézménye 4/ Szakmai tevékenységet kisegítı és kiszolgáló egység A XXIII. kerület Táncsics Mihály utcai orvosi rendelı továbbra is a kerület lakosságát szolgáló egészségügyi ellátás centruma. A Rendelıintézet társasházi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

Üzemeltetési Szabályzat

Üzemeltetési Szabályzat Üzemeltetési Szabályzat Tartalomjegyzék I. Az elektronikus árverések közös szabályai... 3 1. Részvételi feltételek... 3 1.1 Regisztráció... 4 1.2 Bejelentkezés... 4 1.3 Engedélyhez kötött tulajdonszerzés...

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi

Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres gyermekvédelmi Beszámoló A Bordányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről Bevezetés... 3 Az ügyiratforgalom alakulása... 4 Szociális ellátások... 5 Közgyógyellátás... 5 Aktív korúak ellátása... 5 Rendszeres

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 2015. évi tevékenységéről A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Főosztály) a

Részletesebben

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása

KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron. Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása KHEOPS Tudományos Konferencia, 2011. AMBRUS ATTILÁNÉ Egyetemi főtanácsadó 1, NYME KTK, Sopron Az egyéni vállalkozók adó és járulékterheinek alakulása A vállalkozások adóterheinek könnyítése évek óta napirenden

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2.

B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. B E S Z Á M O L Ó AZ ÖNKORMÁNYZAT 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi

Részletesebben

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA

FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály Munkaügyi Központja Szervezési és Hatósági Osztály FEJÉR MEGYE 2013. ÉVI MUNKAERŐ-PIACI PROGNÓZISA Székesfehérvár, 2012. december 8000 Székesfehérvár,

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14.

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14. A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, fontossága a költségvetés finanszírozásában Börgöndi Szilárd Jánosik Gizella Szakmai Fórum 2013. február 14. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó. az ÓZDINVEST Kft. 2015. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST Kft. 215. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 215. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL

BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVI HELYI ADÓ BEVÉTELEKRŐL Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József jegyző Készítette: Deák Gerda adóügyi

Részletesebben

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében

Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Készült: Szentes Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2011. augusztus- szeptemberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-21812-5/2011. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Iktatószám: SZ/120/14/2010. Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Pécel Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok

Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok 2015. december 04. Az OTP Vállalkozói Jelzáloghitel igényléséhez szükséges dokumentumok I. Egyszerűsített kölcsönkérelem II. III. A beszámolónak megfelelő információs adatlap Éves/Egyszerűsített éves beszámolóval

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ

FAGOSZ XXXIV. Faipari és Fakereskedelmi Konferencia. Tihany, 2008. április 22-23. Gazdaságelemzés. Budapest, 2008. április FAGOSZ Fagazdasági Országos Szakmai Szövetség Ungarischer Verband der Forst- und Holzwirtschaft / Hungarian Federation of Forestry and Wood Industries H-112 Budapest, Kuny Domokos utca 13-15. Tel: (1) 355-65-39,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Budapest, 2010/2 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...4 Építőipar...5

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Ellenırzési Osztály VI. 185/2010. ELLENİRZÉSI JELENTÉS

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Ellenırzési Osztály VI. 185/2010. ELLENİRZÉSI JELENTÉS Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Intézményi Ellenırzési Osztály VI. 185/2010. ELLENİRZÉSI JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Integrált Szociális Intézménye fıigazgatói megbízás

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA

2005 ÉVI SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI-GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK BESZÁMOLÓJA HEVES MEGYEI RENDŐR FŐKAPITÁNYSÁG GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG KÖZGAZDASÁGI OSZTÁLYA E G E R 3300 Eger, Eszterházy tér 2. T: 06-(36)-522-111/11-95 BM: 31/11-95 ===================================== A HEVES MEGYEI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus 27-i Képviselő-testületi ülésre Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2013. I. félévi költségvetési beszámolójáról a 2013. augusztus

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében kialakult

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2015. harmadik negyedév Budapest, 2015. november 16. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.09.30 2015.06.30 2015.09.30 2015.09.30/

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV

INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV ÉSZAK-ALFÖLDI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2008. ÉV Nyíregyháza, 2009. február 28. I.) Az intézmény feladatkörének, 2008. évi tevékenységének rövid ismertetése a./alapítványok,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Rendőrkapitányság Békés városában végzett 2013. évi tevékenységéről Előkészítette: Ladányi Zoltán r. alezredes, rendőrségi főtanácsos, kapitányságvezető Véleményező bizottság:

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. NOVEMBER 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt

Első Fejezet. c) hiányát 699 735,6 millió forintban, azaz hatszázkilencvenkilencezerhétszázharmincöt 2004. évi törvény a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről, valamint annak a végrehajtásához kapcsolódóan egyes törvények módosításáról,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról B E S Z Á M O L Ó a i Hivatal 2010. évi munkájáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. február 8-i ülésére Elıterjesztı: Bartusné dr. Sebestyén Erzsébet címzetes fıjegyzı

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 79-9/2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. április 26-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2006. évi

Részletesebben

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa

Könyvelői Klub INGATLANOK ÉS BEFEKTETÉSE SZÁMVITELI ÉS ADÓZÁSI KÉRDÉSEI KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST. Áfa KÖNYVELŐI KLUB - 2013. SZEPTEMBER 11 - BUDAPEST Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű

Részletesebben

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF)

Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) Hatályos: 2012. november 15-étől Nysz.: 16052 Vad- és háziállatkár kiegészítő casco biztosítás különös feltételei (VKBKF) 1.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS

TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS TÁJÉKOZTATÓ TÖRÖKSZENTMIKLÓS munkaerő-piaci helyzetéről 1. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2012. január 1-jén Jász-Nagykun-Szolnok megye lakónépessége 383 ezer fő volt, 3600 fővel volt kevesebb az egy évvel korábbinál.

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2005. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2004. évi költségvetés végrehajtásáról. Készítette: Tóth Lajosné mb. osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

Tehergépjárművek casco biztosításának

Tehergépjárművek casco biztosításának Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2) Hatályos: 2014. december 13. Nysz.: 17481 Tartalomjegyzék Tehergépjárművek casco biztosításának különös feltételei (Truck2)......................................

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben

A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA A jövı nemzedékek országgyőlési biztosának állásfoglalása a J-5274/2008. számú ügyben Ügyszám: J-274/2008. I. Panasz 1. A Jövı Nemzedékek Országgyőlési Biztosához

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-178/ 2009. JAVASLAT Pásztó Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési koncepciójának

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Az általános kereskedelmi feltételek, árfeltüntetés és árfelszámítás vizsgálatáról, különös tekintettel az áruházláncok akciós ajánlataira Budapest, 2016. február NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI

Részletesebben