A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség"

Átírás

1 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság évi Üzleti Terve május 6.

2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 Szakmai célok... 6 Pénzügyi rész... 7 Kapacitások... 8 Általános szervezeti feladatok... 9 Informatika... 9 Humánpolitika Belső Ellenőrzés PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet KSZ Ügyfélszolgálat KSZ Marketing és kommunikáció Hazai programvégrehajtás STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció Nemzetközi Csoport GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG Gazdasági terület PÉNZÜGYI TERV Eredménykimutatás (adatok eft-ban) Bevételek elemzése Költségek, ráfordítások elemzése A költségek tervezésének menete Anyagjellegű ráfordítások elemzése Személyi jellegű ráfordítások elemzése Likviditás elemzése évekre vonatkozó előrejelzés Műszaki kötelezettségek Humán kötelezettségek Mérlegen kívüli kötelezettségek Folyamatban lévő bírósági ügyek RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

3 Mellékletek: I. sz. melléklet NYDRFÜ Részletes pénzügyi táblák II. sz. melléklet NYDRFÜ KSZ képzési terv III. sz. melléklet NYDRFÜ Hazai decentralizált feladatokhoz kapcsolódó feladat, humán és pénzügyi terv IV. sz. melléklet NYDRFÜ megvalósítás alatt levő nemzetközi projektjeinek rövid bemutatása V. sz. melléklet NYDRFÜ évi Szervezeti ábra VI. sz. melléklet: NYDRFÜ számviteli politikája 3

4 ÁLTALÁNOS RÉSZ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft évi üzleti terve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint tulajdonos célkitűzéseire, a Kft. Alapító Okiratában rögzítettekre és a jelenleg folyamatban lévő szerződéses tevékenységekre épül. Az üzleti terv részletesen tartalmazza mindazokat a feladatokat, amelyek a Területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény előír, illetve amelyeket a Nyugat-dunántúli Operatív Program végrehajtása és a projektállomány menedzsmentje jelentenek. A pénzügyi rész pedig költségalapon tervezve tartalmazza az Ügynökség tevékenységeinek költségeit és bevételeit, bemutatva a jelenleg számított likviditási tervet. Az üzleti terv az alábbi tulajdonosi szempontok figyelembe vételével készült: Gazdaságosság: A korábbi években megszokott és a továbbiakban is elvárt minőség fenntartása az elérhető legkisebb ráfordítással. Hatékonyság: Az Ügynökség által nyújtott szolgáltatások értéke és a felhasznált erőforrásokhoz kapcsolódó ráfordítás egyensúlyban legyen. Eredményesség: A kitűzött szakmai célok valósuljanak meg a rendelkezésre álló pénzügyi keretek között ban alakult ki a közreműködő szervezeti státusz hatására a jelenlegi szervezeti felépítés váza, mely elején átalakításra került január 1-től az új tulajdonosi kívánalmaknak megfelelően, a hatékony programvégrehajtás és a gördülékeny pénzügyi elszámolás érdekében az SZMSZ módosításával egy időben újabb változás történt a szervezet felépítésében. A struktúra az ügyvezető igazgató vezetésével, 3 igazgatóval működik, akik munkáját 5 csoportvezető és 3 vezető munkatárs segíti. Az ügyvezető igazgató irányítása alatt lévő igazgatók és a belső ellenőrzés, szabálytalanság-felelős mellett a korábban igazgatók alá besorolt klasszikus általános funkciókat ellátó feladatok - mint a HR, KSZ Ügyfélszolgálat, KSZ Marketing, Informatika - az ügyvezető igazgató alá tartoznak. Munkatársaink 2011 februárjától 6 iroda helyett 5 irodában, a régió 5 megyei jogú városában dolgoznak. A hálózati működés elvét 2013-ban is megtartjuk, hiszen valljuk, hogy a régiófejlesztési szereplőihez minél közelebb kell lennünk. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. jelenlegi szervezeti felépítését a V. sz melléklet tartalmazza. A Társaságnak a 2013-as év a szakmai és pénzügyi kihívásai mellett a programperiódus utolsó időszakának megkezdése és a közötti új programperiódus indulásával összefüggő intézményrendszeri változásokból adódó nehézségekkel kell szembenéznie. Az Ügynökség a KSZ feladatok végrehajtása terén a kötelezettségvállalásokat tekintve ebben az évben a NYDOP 1-4 prioritásai vonatkozásában az összes rendelkezésre álló forrás kihelyezését tervezi, valamint a tavalyi évhez hasonlóan több mint 21,6 Mrd forintot szándékozik kifizetni, mely nagyságrend biztosíthatja, hogy év végére az OP forrásai maradéktalanul kifizetésre kerüljenek. 4

5 A Területfejlesztési törvény január 1-i változásai értelmében a korábban a regionális fejlesztési tanácsok által az úgynevezett hazai (decentralizált) források terhére meghozott támogató döntések és az azok nyomán megkötött támogatási szerződések vonatkozásában jogutódként a megyei közgyűlések kerültek nevesítésre, azonban a kihelyezett források utóellenőrzése, szerződések menedzsmentje a regionális fejlesztési ügynökségek feladata maradt. Az NYDRFT által megkötött és még le nem zárt 980 db-os szerződésállomány tekintetében ez a feladat az évben egy jelentős számú 540 db ellenőrzést jelent. Fontos szabályozásbeli változást jelentett az Ügynökség vonatkozásában, hogy 2012-ben a 216/2012- es Kormányrendelet alapján az NYDRFÜ, mint regionális fejlesztési ügynökség jogosulttá vált a nemzetközi projektek ERFA összegére vetített 30%-os részösszegek megelőlegezésére. Ezzel lehetővé vált az Ügynökség meglévő nemzetközi projektállományának előfinanszírozása, mely lehetőséggel minden esetben élt is a szervezet. Mindez a 2013-as évi működésre is értelemszerű hatással bír, ahol a futó nemzetközi projektek önerejének biztosítása jelenti mindenekelőtt a kihívást. A korábbi programtervezési feladatok tapasztalatai, a Területfejlesztési törvény évi változásai, az európai unió szabályozása, a szakpolitikai irányrendszer célkitűzései alapján kiemelt cél annak a tervezői és potenciális tervezői kapacitásnak a meg- és fenntartása, amely a as európai uniós pénzügyi ciklusra történő felkészülés során is jelentős segítséget nyújthat a területi programozási feladatokban, a megyei önkormányzatok területfejlesztési feladatainak ellátásában. A 2011-ben bevezetett módosított SLA finanszírozás kockázatot jelent a KSZ tevékenységnek a meglévő és az új szerződés belépéséig történő folyamatos finanszírozására tekintetében. A pénzügyi tervezés során figyelembe vételre került minden olyan kormányzati elvárás, amely a szakmai feladatok még magasabb szintű végrehajtása mellett a költséghatékonyságot, az erőforrásokkal való takarékos gazdálkodást ösztönzi. Ugyanakkor a évben végrehajtott jelentős létszám- és működési költség-csökkentést 2013-ban már nem lehet folytatni, tekintettel arra, hogy a feladatok számossága és a jogszabályi határidők változásai a kapacitások mind fokozottabb kihasználását igénylik. Ennek következményeként a szakmai célok és tulajdonosi elvárások teljesítése tekintetében 2010-hez képest 28%-kal csökkentett dolgozó létszám anyagi és szakmai megbecsülése elengedhetetlen. A korábbi évek gyakorlatához képest a tulajdonos jelentős mértékben csökkentett cafeteria keretet hagyott jóvá, amit a béren kívüli juttatások keretében SZÉP kártya juttatásával tervezünk kompenzálni. Az általános törvényi szabályozásból eredően minden munkatárs évi Ft-nyi kerettel gazdálkodhat, továbbá a kormányzati célok és feladatok szakszerű ellátása, a jövedelmek csökkenésének elkerülése érdekében a társaság negyedévente biztosítja Ft értékű Széchenyi pihenő kártya, valamint augusztusban iskolakezdési utalvány kifizetését. A pénzügyi tervbe beépítésre került a évi teljesítményértékelés és díjazás lehetősége is, melynek forrása az Uniós támogatások esetében biztosított. A tervben megjelölt bevételek KSZ munkatársak esetében az SLA szerződés, a nemzetközi feladatokat ellátó munkatársak esetében pedig az adott program támogatási szerződése biztosítják a bónusz fedezetét, azonban a korábban már említett vállalati általános költségek elszámolási nehézségei miatt az egységesség, valamint a munkajogi szabályok maradéktalan betartása érdekében a vállalati általános költségek SLA-ból nem finanszírozható részét a tulajdonos által biztosított támogatásból finanszírozzuk. 5

6 Szakmai célok A társaság évi szakmai feladatai a következő célok jegyében fogalmazhatók meg: A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló évi XXI. törvény január 1-én hatályba lépett módosítása következtében a regionális fejlesztési tanácsok megszűntek, így a korábban az Ügynökség első számú feladataként értelmezett tevékenység, az RFT döntéseinek szakmai támogatása, a évben módosult. Az alapvető cél azonban 2013-ban is egyfajta folytonosság biztosítása a régió területfejlesztési szereplőinek szakmai támogatása és információval történő ellátása terén. Elsődleges szakmai partnerként így a szervezet a törvénymódosításból fakadóan egyrészt tulajdonosként a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, másrészt a regionális fejlesztési tanács jogutódjaként a megyei önkormányzatokat tekinti. A Nyugat-dunántúli Operatív Programban (NYDOP) megjelölt átfogó és specifikus célok megvalósításának támogatása a társaság legjelentősebb feladata. Az ÚSZT/NYDOP-ban rendelkezésre álló források szabályos, hatékony és eredményes felhasználásának elősegítése a döntés-előkészítés, megvalósítás és kommunikáció révén elengedhetetlen a régió eredményes forráslehívási aktivitásához. Az idei év legfontosabb feladata az NYDOP 1-4. prioritásain lévő szabad keretek és maradványforrások maradéktalan kihelyezése és így a 100%-os lekötési arány elérése, továbbá az N+2/N+3 célok teljesítés érdekében a kifizetési folyamatok gyorsítása. Az idei kifizetési tervszámok teljesülése esetén biztosítható, hogy az OP forrásai teljes mértékben kifizetésre kerüljenek 2015 végéig. A támogatásban részesült projektek esetében kiemelkedő feladat a sikeres végrehajtás, az év végén várhatóan több közel 700 projekt (támogatási döntéssel rendelkező, megvalósítási- és, fenntartási időszakban lévő) menedzsmentjét kell ellátni. A 2013-as évtől fokozott figyelmet kell fordítani a monitoring feladatok ellátására is, mivel az év végéig a kezelt projektek több, mint 70%-a pénzügyileg lezárásra fog kerülni és a fenntartási időszakba fog lépni. Ez utóbbi jelentős feladatnövekedést fog jelenteni más szempontból a jó végrehajtás következtében - pedig bizonyos területek feladatainak a csökkenése (kötelezettségvállalás és szerződéskötés) várható. Ugyanakkor jól prognosztizálható hogy, - az uniós források 100% közeli lehívása érdekében a kifizetési folyamatok gyorsítása szükséges, mely többlet kapacitásokat igényel. Az idei évtől az NFÜ utasítása alapján a pályázatos és a kiemelt projektek esetében a KSZ részéről fokozottabb projektfelügyeletet kell megvalósítani, ami szintén le fogja kötni a felszabaduló kapacitásokat. Az idei évben várhatóaz NYDOP kereteit érintő túlvállalásokkal kapcsolatos feladatok, melyek keretében rövid határidővel döntés-előkészítési és szerződés-kötési folyamatok lefolytatása válik szükségessé, ami gyors és hatékony feladatellátást vár el a szervezettől. Mindez 10-25%-kal több, rendkívüli feladatot jelenthet az év második felében. A hazai decentralizált források ellenőrzése terén 2013-ben a korábbi években támogatott, de még le nem zárt 980 projekt sikeres menedzsmentje és a jogszabályok módosulásából adódó előrehozott projektzárások sikeres lebonyolítása lesz a legfontosabb feladat ra 540 db ellenőrzés került betervezésre, mely nagyságrend megegyezik a évben teljesítettel. Kiemelt cél az Új Széchenyi Terv lehetőségeivel és eredményeivel kapcsolatos ismeretek helyi szereplőkhöz történő eljuttatása, annak érdekében, hogy az önkormányzatok, vállalkozások, civil szervezetek minél hatékonyabban be tudjanak kapcsolódni az EU 6

7 strukturális alapjai támogatásainak felhasználásába ben már kiemelt figyelmet kell fordítani a támogatásban részesült projektek nyomon követésére, az előrehaladási és a projektzárási folyamatok segítésére. A korábban a társaság keretein belül működő Kistérségi Koordinációs Hálózat (KKH) december 31-i megszűnését követően az Ügynökség a térségi szereplőkkel történő kapcsolattartásban kiemelt partnerként tekint a Széchenyi Programirodára. Ezen szervezettel stratégiai szintű együttműködési megállapodás keretében kívánja elérni a régió pályázóival, kedvezményezettjeivel fennálló kapcsolatainak elmélyítését, kölcsönös információátadás útján. A szervezet a régió nemzetközi versenyképességének és térségi szerepének erősítését a bilaterális és interregionális együttműködéseken keresztül, főként a as ETE programok segítségével tervezi elérni. A nemzetközi együttműködések célja olyan projekt-állomány kialakítása és fenntartása, mely képes reagálni a régió jelentős szereplőinek igényeire, s a projektben való aktív közreműködéssel számukra tudástranszfert biztosítani. Az üzleti terv készítésének időpontjában az Ügynökség 7 projektben vesz részt, melyek keretében összesen 36 partnerszervezet hálózati együttműködése valósul meg. Ezek a projektek sok esetben a következő periódus projekt kezdeményezéseinek alapjai, a bővülő bilaterális, és transznacionális források nemzetgazdaságilag is fontos és mérhető megalapozói. Az Ügynökség nemzetközi partnerségekben a régió legelismertebb és legelfogadottabb állami érdekeket képviselő szereplője, ezen feladatok elhagyása esetén nincs állami, önkormányzati szereplő, aki a helyébe léphet, ezért szerepvállalása gazdaságilag és szakmapolitikailag is nemzeti érdek. Pénzügyi rész 2013-ben eft költség és eft bevétel került megtervezésre évre tervezett bevételek a várakozásaink szerint fedezik a felmerülő költségeket. A költségek túlnyomó része személyi jellegű költség, így a jelenlegi működésből kiindulva fix költségnek tekinthető. A tervezett bevételek azonban jelentősen a 2012-es szint alatt maradnak, előzetes tájékoztatás szerint 45%-kal csökken a tulajdonostól kapott támogatás. A bevételek pontosítása az üzleti terv készítésének időpontjában is egyeztetés alatt van, így bevételként nem terveztünk a évi támogatás fel nem használt összegével, valamint a nemzetközi projektek önerejéhez kapcsolódó pályázati forrással - költségvetés XIX. fejezete terhére, a vonatkozó, elfogadás alatt lévő NFM rendelet alapján - is. Ezen engedélyek, illetve jogszabályok teljesülése esetén a tervezetthez képest a fenti források pótlólagos bevételt jelentenek. A saját bevételek növelése érdekében, a tervezési feladatokhoz, valamint egyes menedzsmenti feladatokhoz kapcsolódóan szintén terveztünk vállalkozói bevétellel, a jelenleg folyó tárgyalások függvényében különös tekintettel a régió három Megyei Önkormányzatával, illetve GYSEV-vel. A pénzügyi terv készítése során készítettünk egy likviditási tervet is. 7

8 január február március április május június július augusztus szeptember október november december NYDRFÜ likviditási terv a évre A likviditás folyamatos fenntartása különös jelentőséget kap az Ügynökség működésében, mivel egyrészt a költségeink túlnyomó részét a bérek teszik ki, amely kifizetésének elmaradása munkajogi következményekkel járna. Másrészt pedig a támogatási típusú szerződések esetén a költség elszámolása csak a beszámolási időszakban kifizetett számlák esetén lehetséges, tehát az esetleges fizetőképességi problémák miatti csúszás nemcsak késedelmi kamat fizetését, hanem a teljes költség el nem számolhatóságát vonná maga után. A likviditási diagramból látható, hogy a év során szigorú pénzgazdálkodással és likviditás menedzsmenttel a fizetőképesség fenntartható. A táblában a költségeket várható felmerülésük időpontjában, a bevételeket pedig a jelenleg ismert információk szerinti ütemezésben vettük figyelembe. Kapacitások A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség évi munkáját 68 fő teljes munkaidős, 1 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 9 fő inaktív dolgozóval kezdte meg ben ezek a számok a következőképpen alakulnak: 57 fő teljes munkaidőben, 6 fő részmunkaidőben foglalkoztatott és 10 fő inaktív dolgozó. A tavalyi évi záró létszámhoz képest jelentős létszámbeli eltérés már nem történt, mivel a bevezetőben említett szervezeti átalakítás év végére lezajlott, és kialakult a feladatok végrehajtásához minimálisan szükséges létszám és erőforrás kapacitás 3 éves terve. Ennek a folyamatnak az utolsó évébe értünk, ahol a menedzsment az ismert feladatokhoz szabottan tudja meghatározni a szükséges kapacitásokat. Ugyanakkor a jelen tervvel biztosítja a Tulajdonos azon elvárását., hogy a meglévő humán kapacitásokat fenn kell tartani a következő uniós periódus indulása, illetve forrásainak kezelése érdekében. Ebből következően az Ügynökség 2013 folyamán nem tervez jelentős létszámváltozást, alapvetően a közreműködő szervezeti feladatok esetében az újonnan nyertes pályázatok menedzselése, illetve a szükséges egyéb feltételek rendelkezésre állása esetén új nemzetközi projektek végrehajtása esetén a meglévő állománnyal kívánunk számolni. A feladatokhoz igazodóan már 2012-ben is sor került részmunkaidős foglalkoztatás alkalmazására, ezt évben is folytatni kívánjuk. 8

9 A NYDRFÜ foglalkoztatotti létszámának alakulása (inaktívakkal együtt) NYDRFÜ 2013 létszámterv* Megnevezés 2012 tény (fő) 2013 terv (fő) Átlagos létszám Nem teljes munkaidős átlagos létszám 1 6 Teljes munkaidős átlagos létszám Ebből: KSZ közvetlen átlagos létszám 46,24 41,15 KSZ közvetett átlagos létszám Nemzetközi átlagos létszám 9 7,25 Hazai decentralizált feladatok ellenőrzése átlagos létszám 1,76 1,57 *inaktívak nélkül Általános szervezeti feladatok Informatika Célkitűzések 1. A meglévő informatikai eszközök és szolgáltatások biztonságos és hatékony működtetése. 2. Az elavult és elhasználódott számítógépek cseréje, valamint a munkavégzéshez szükséges egyéb IT, irodatechnikai, kommunikációs eszközök beszerzése 3. A meglévő ügyviteli rendszerek közötti további lehetséges adatkapcsolatok feltárása és megvalósítása 9

10 4. A növekvő ügynökségi összes adatmennyiség mentési és archiválási rendszerének bővítése nagyobb fájlszerverekkel. A napi mentésekhez fájlszinkronizáló szoftver alkalmazása a személyi számítógépeken. 5. Belső informatikai biztonsági ellenőrzések végrehajtása, a működést és üzemeletetést veszélyeztető kockázatok feltárása, és megoldási javaslatok kidolgozása. 6. A belső munkafelületen kialakított munkaidő nyilvántartó modul további finomítása a változó igényeknek megfelelően 7. A saját üzemeltetésű szerverek helyiségének klimatizálása a nyári biztonságos üzemeltetés érdekében1. A meglévő informatikai eszközök és szolgáltatások biztonságos és hatékony működtetése. Feladatok 1. A több éve használatban lévő eszközök egyszeri alapos karbantartása, a szükséges javítások, alkatrész cserék elvégzése. Szükség esetén rendszer telepítések végrehajtása. 2 A cserére vagy pótlásra szolgáló eszközök kiválasztása, és a beszerzések lebonyolítása több lépcsőben. 3. A munkaidő nyilvántartásból a munkaidő adatok átadási lehetőségének kidolgozása a Babér bérprogram felé. 4. A felhasználói számítógépeken új automatikus archiváló program telepítése. A soproni és szombathelyi irodákban a fájlszerverek cseréje nagyobb kapacitásúra. A felszabaduló eszközök telepítése Győrbe és Zalaegerszegre. Mentési eljárások kialakítása, jogosultságok és biztonsági szintek létrehozása. 5. IT területek védelmi fokozatainak meghatározása, adatok kárérték vizsgálata, alapfenyegetettségek meghatározása, kockázatkezelés, és megoldási javaslatok kidolgozása. Katasztrófa terv aktualizálása. 6. Felhasználói tapasztalatok és esetleges új igények összegyűjtése. A fejlesztőkkel történő további konzultáció és feladatkiosztás 7. Szerverszoba kialakítása, és automatizált klíma beszereltetése, a nyári üzemeltetés biztonsága érdekében. Kockázatok 1. Az eszközök elhasználódása felgyorsul, és nagyobb költségvonzata lesz a tervezettnél. Ez főleg az akkumulátoroknál / szünetmentes és notebook /valamint a mobil készülékeknél lehet jelentős 2. A több lépcsőben beszerzésre kerülő eszközök prioritási sorrendjének nem megfelelő megválasztása. 10

11 3. Ha fejlesztés is szükséges a megvalósításhoz, ez időben elhúzódhat, valamint a két külön üzemeltető cég közötti munkák összehangolása lehet még problémás. 4. A növekvő adatmennyiségnek megfelelő tárolókapacitás alulméretezése, valamint a régebbi eszközök váratlan meghibásodása. Négy irodában már RAID-be szervezett adattárolás fog megvalósulni, ami az adattárolás biztonságát növeli, egy iroda viszont még nem tartozik ebbe a körbe. Itt a mentett adatok biztonsági szintje alacsonyabb. 5. Az ügyviteli alkalmazások nagy száma, a jelszavak, jogosultságok, hozzáférések bonyolult rendszerét hozza létre, és a felhasználó az informatikai biztonság követelményeinek nem minden esetben tud megfelelni. Ha az ellenőrzések során kidolgozott javaslatok gyakorlati alkalmazásának utóellenőrzése elmarad. 6. Az egyedi fejlesztésű program speciális programozói tudást igényel, és többféle alapszoftver rendszerre épül. Felépítése és szerkezete, ha nem kellően paraméterezett, nehezen alakítható a változó vagy esetleg újabb igényekhez. Az egyedi fejlesztés miatt esetleges rejtett hibák jöhetnek elő, ami zárási időszakban kritikus lehet 7. Az irodai villamos hálózat terhelhetőségének vizsgálata további fejlesztési igényt jelenthet. Kapacitások A jelenlegi IT szervezet egy belső munkatárssal és egy külső megbízottal látja el az informatikai operatív és egyéb feladatokat. Ez a létszám és struktúra a jelenlegi feladatokhoz mérten megfelelő. A külső fejlesztésű aktívan használt rendszerek support támogatást is kapnak. Eszközök tekintetében elegendő munkaállomással, notebookkal, szerverrel rendelkezünk. Az elhasználódott vagy romló állapotú eszközök tervszerű cseréje folyamatban van. Internet szolgáltatóink megfelelő sávszélességet biztosítanak minden irodában a belső VPN és a WEB használatához. Humánpolitika Az Ügynökség aktuális és távlati törekvéseinek megvalósításához alapvető követelmény az emberi erőforrás menedzsment megfelelő (HR tevékenység) működése, működtetése. A célok megvalósításához időben szükséges biztosítani mind mennyiségben, mind minőségben a személyi feltételeket, melyek közvetlenül az ügyvezető igazgató hatásköréhez tartoznak. Célkitűzések Az Ügynökség üzleti céljainak, eredményességének és hatékonyságának eléréséhez, feltétlenül szükséges a munkavállalók elégedettsége, melyet a szervezet, a megfelelően kidolgozott és alkalmazott humánpolitikai rendszer segítségével tud biztosítani. Feladatok - A szervezet humán-erőforrás fejlesztési kérdéseiben a szervezeti hatékonyság növelésének érdekében javaslatot tesz. 11

12 - Közreműködés a Társaság szervezeti rendszerének, a szervezet működési rendjének kialakításában. - A HR Kézikönyv aktualizálásának koordinációja. - Javaslattétel a HR Kézikönyv módosítását igénylő kérdésekben. - A munkatársak belépésével és kilépésével kapcsolatos adminisztráció intézése, koordinálása, - A Társaság munkavállalói részére átadott munkaszerződések és munkaköri leírások előkészítése és nyilvántartásának egyeztetése és nyomon követése. - Személyzeti adminisztráció kezelése, a munkakörhöz kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. - Az Ügynökség éves képzési tervének kidolgozása, koordinálása, a képzések lebonyolításában való aktív közreműködés. A 2013-ban jóváhagyott képzések esetében a cél, hogy azok hatékonyan és egyben zökkenőmentesen történjenek. A képzések kivitelezésénél fő szempont lesz, hogy szinkronba kerüljenek az időpontok leterheltség szerinti meghatározása, a munkavállalók és az oktatók körében (képzési terv) ban is a társaság a belső képzésekre helyezi a hangsúlyt, melyek lényege, hogy az adott témakörben érintett és szakavatott oktató belső vezető munkatárs legyen. Az Ügynökség gyakornoki programja a 2013-as évben is folytatódik. Az Ügynökség keretein belül működő gyakornoki program célja, hogy a társaságnál eltöltött időszak minden gyakornok és mentor számára szakmailag és emberileg is sikeres és eredményes legyen. Fontos feladat, hogy a gyakornoki munka rendszeres értékelésre kerüljön, a gyakornokok beszámolót készítsenek az eltöltött időszakról. Kockázatok A munkáltató részéről feladat, a felmerülő kockázatok megszüntetése vagy mérséklése, melyben a HR terület átfogó munkája is segítségül szolgálhat. A tanfolyam jellegű képzések esetében a munkából való kiesés egyszerre kevesebb, viszont heti rendszerességgel fordulhat elő. Gyakornokok esetében kockázatot jelent a mentorok leterheltsége és az elhelyezés fizikai korlátai. Kapacitások A HR feladatokat egy fő koordinálja, de a személyzeti adminisztrációt illetően szoros együttműködést tart fent a munkaügyi és az ügyfélszolgálati munkatársakkal, mely elengedhetetlen feltétele a teljes körű információáramlásnak és a pontos, megbízható munkának. Belső Ellenőrzés A programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 106. (1) bekezdése szerint a közreműködő szervezetek működésének belső ellenőrzését biztosítani kell. Az ellátandó belső ellenőrzési tevékenység tekintetében az Áht., valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen 12

13 értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát. A Belső ellenőrzés létszáma január 1-jétől 1 fő - teljes munkaidős, munkaviszony keretében foglalkoztatott - belső ellenőrzési vezető. A Belső ellenőrzés évben a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya által közzétett útmutatók és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásai szerint, figyelemmel a rendelkezésre álló erőforrásokra, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer- és utóellenőrzéseket végez. A rendelkezésre álló kapacitással a Belső ellenőrzés évben 10 vizsgálat elvégzését tervezi, ezen túlmenően tanácsadási tevékenységet végez, valamint soron kívüli vizsgálatokat folytatathat le. A belső ellenőrzési vezető - regisztrált belső ellenőr - továbbképzése biztosított, a külső és belső képzések mellett önképzés segíti a fejlődését. ÁBPE I. vizsgával rendelkezik, 2012-ben ÁBPE II. képzésen Az uniós támogatások ellenőrzéséről is részt vett. A regisztrált belső ellenőrök számára 2 évenként kötelező továbbképzés az ő esetében évben esedékes. Tagja a Belső ellenőrök magyarországi fórumának (BEMAFOR), melynek keretében meghirdetett véleményezésekben, képzéseken évben is aktívan részt kíván venni. PROGRAM-VÉGREHAJTÁSI IGAZGATÓSÁG A Program-végrehajtási Igazgatóság ellátja és koordinálja a régiós hatáskörű európai uniós támogatási programokhoz, a decentralizált hazai támogatási forrásokhoz kapcsolódó megvalósítási és végrehajtási feladatokat. A Program-végrehajtási Igazgatóság az alábbi két szervezeti egységben végzi tevékenységeit: Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet Hazai programvégrehajtás csoport Szervezeti szempontból nem, de feladat végrehajtás tekintetében hozzákapcsolódik: KSZ Ügyfélszolgálat KSZ Marketing Az Igazgatóság legfőbb célja az Ügynökség közreműködésével megvalósuló uniós és hazai támogatási programok sikeres megvalósítása a döntés-előkészítési feladatok hatékony lebonyolításával és a lekötött támogatási források eredményes felhasználásának elősegítésével. 13

14 Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezet A Közreműködő Szervezet fő célja az Új Széchenyi Terv Nyugat-dunántúli Operatív Programjának 1-4. prioritása keretében megvalósuló támogatási konstrukciók hatékony és eredményes lebonyolítása, az uniós és hazai jogszabályokban, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel kötött megállapodásban foglaltak szerint. A Közreműködő Szervezet az alábbi szervezeti struktúrában végzi munkáját: a Döntés-előkészítő csoport látja el a kiválasztással összefüggő feladatokat a pályázati kiírások elkészítésétől kezdődően a döntéssel kapcsolatos feladatokig bezárólag. a Megvalósító csoport feladata a támogatott projektek teljes körű menedzsmentje a támogatási szerződések megkötésétől kezdődően, a projektek fenntartási időszakban történő nyomon követéséig. a Kifizetési csoport a programvégrehatás pénzügyi feladatait, többek között a támogatások kifizetésének lebonyolítását, a forráslehívási igények megtervezését, a követeléskezeléssel kapcsolatos pénzügyi feladatokat látja el. Fő feladatok Az NYDOP 1-4. prioritásán közötti hét éves időszakában több mint 110 milliárd forint áll a pályázók rendelkezésére. Az idei évben a Közreműködő Szervezet egyik fő feladata a még szabad források teljes körű kihelyezése, ennek érdekében a év végén év elején megjelenő 7 pályázati kiírás esetében a minél gyorsabb támogatói döntések meghozatalában történő közreműködés. Továbbá alapvető cél a között támogatásban részesült közel 650 db nyertes pályázat és a 2013-ban várható támogatott projekt megvalósításának elősegítése, mely feladatokon belül prioritást élvez a támogatási szerződések megkötése és a lekötött támogatásokhoz kapcsolódó kifizetések tól már jelentős számban jelentkeznek a lezárt projektek 2013 végéig várhatóan a kezelt projektek 70%-a lezárásra kerülhet, melyek esetében fontos feladat a fenntartási időszakban a vállalt célok nyomon követése (projekt fenntartási jelentések ellenőrzése: 230 db), monitoringja (fenntartási időszaki helyszíni szemlék: kockázatelemzés alapján 80 db kijelölve a évi helyszíni ellenőrzési tervben). Projektzárások év tény év tény év tény év tény év tény év terv

15 A fenti feladatokkal kapcsolatban a Közreműködős Szervezet az alábbi tervszámok teljesítését vállalta a évben: Kötelezettségvállalás (Millió Ft) Szerződéskötések (Millió Ft) Kifizetések (Millió Ft) Negyedévek 2012 tény 2013 terv 2012 tény 2013 terv 2012 tény 2013 terv I. negyedév 5874,0 1272,8 5563,5 8120,9 3955,4 3896,3 II. negyedév 10445,5 1200, ,5 5344,8 5411,5 III. negyedév 1368, ,0 4610,3 4730,0 5790,1 6147,4 IV. negyedév 7895,8 0, ,0 6492,2 6190,8 Összesen 25584,1 7902, , , , ,0 Részletes feladatok 1. Pályázati felhívásokkal kapcsolatos feladatok ellátása év folyamán 5 pályázati felhívás elkészítése, megjelentetése várható, valamint a ben megjelent 2 pályázati felhívás esetében 2013-ban is pályázatok kerülnek benyújtásra. Tevékenységek: Az ÚSZT/ NYDOP pályázati felhívásainak elkészítésében történő közreműködés A pályázók pályázati kiírásokkal kapcsolatos tájékoztatása, ügyfélszolgálat működtetése, BIR adatainak feltöltése Pályázatok érkeztetése, formai bírálata, döntésre való előkészítése (várhatóan pályázat) 2. Pályázatok értékelésével és kiemelt projektekkel kapcsolatos feladatok ellátása évben 7 pályázati felhívás kapcsán kell értékelési feladatokat ellátni. Tevékenységek: Pályázatok jogosultsági, teljességi és formai ellenőrzése, hiánypótoltatása Pályázatok szakmai értékelésének koordinálása Részvétel a Kiemelt projektek projektfejlesztésében Támogatási döntésekkel kapcsolatos feladatok, 15

16 3. Támogatási Szerződések nyomon követése Tevékenységek: Támogatási Szerződések megkötése (előreláthatólag 110 db), módosítása ( db) Projektek nyomon követése Előleg kérelmek, előrehaladási jelentések, fizetési igények jóváhagyása ( db számla alapú kifizetés) Támogatások kifizetésében közreműködés (várhatóan minimum 21,6 milliárd Ft értékben) Szakmai segítségnyújtás a projektek megvalósításában Helyszíni ellenőrzések lebonyolítása (kb db) Projektek zárásával kapcsolatos feladatok Lezárt projektek fenntartási időszakában történő monitoringja (230 db) 4. Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) naprakész vezetése Az Egységes Monitoring Információs Rendszer a pályázatkezelés és projektmegvalósítás elektronikus támogatását szolgálja. Az EMIR integrált rendszer, melyet különböző jogosultságokkal közösen használnak az Irányító Hatóságok, közreműködő szervezetek, az Igazoló Hatóság és egyéb intézményi szereplők. A rendszer menedzsment funkciói a folyamat adminisztratív lebonyolítását támogatják, míg a monitoring funkciók a berögzített adatok alapján létrejövő lekérdezéseket tartalmazzák. Tevékenységek: Az EMIR-ben az adatok folyamatos rögzítése, az adatbázis megbízhatóságának biztosítása Az EMIR fejlesztésével kapcsolatos igények megfogalmazása, továbbítása az NFÜ felé Kockázatok A KSZ magas színvonalú teljesítményének eléréséhez elengedhetetlen, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű humán kapacitás álljon rendelkezésre a feladatok végrehajtásához. Az új belépő munkatársak betanítása, a munkatársak folyamatos szakmai fejlesztése szükséges oly módon, hogy a munkatársak megfeleljenek a munkaköri követelményeknek és kompetenciáknak. A változó szabályozási környezet megfelelő és naprakész alkalmazásának megteremtése az operatív munkában. Az EMIR megfelelő működése, a technikai háttér folyamatos biztosítása kulcsfontosságú a feladatok ellátása során. A program megvalósításának sikeréhez elengedhetetlen a kedvezményezettek együttműködése, szakmai felkészültsége a projekt végrehajtás folyamatában. 16

17 KSZ Ügyfélszolgálat Célkitűzések: A KSZ ügyfélszolgálati csoport legfontosabb feladata a szervezet kiegyensúlyozott működése érdekében a Közreműködő Szervezet tevékenységéhez kapcsolódóan, a potenciális pályázóktól és a kedvezményezettektől érkező megkeresések kezelése, valamint a Közreműködő Szervezettel kapcsolatos asszisztensi feladatok ellátása, és a hatékony belső információáramlás biztosítása a többi szervezeti egység vonatkozásában, valamint a vezetői tájékoztatás biztosítása. A belső kommunikációt érintő feladatok közül a legfontosabb, hogy az egységes dokumentumkezelő rendszer továbbra is hatékony működési rendszerben történjen. A 2012-ben bevezetetett hatékony csoportmunkát segítő folyamatokat, biztonsági rendszereket tovább fejlesztjük a gördülékeny és biztonságos munkát elősegítve. A belső adatkezelés és az egyes belső információkhoz való hozzáférések szabályozásának folyamatos ellenőrzése kiemelkedően fontos ezen a területen. Feladatok A KSZ ügyfélszolgálat folyamatos tevékenységei: Nyilvántartások kezelése Pályázatok regisztrálása, feldolgozása, EMIR-ben történő rögzítése Általános és döntés előkészítéshez kapcsolódó kérdések és a beérkező megjegyzések kezelése KSZ működésével kapcsolatos asszisztensi (iktatási, postázási, beszerzési) tevékenységek Pályázatok benyújtási kritériumainak ellenőrzése. Részvétel a formai értékelésekben. BIR töltése, képzéseken való részvétel, annak megismertetése a szükséges munkatársakkal. Részvétel KSZ előterjesztések elkészítésében. Adatszolgáltatás a szükséges KSZ jelentésekhez Közreműködés pályázati információs napok, kedvezményezetti képzések szervezésében. Havi ügyfélszolgálati beszámoló elkészítése. A KSZ szakmai értékelőivel megkötött szerződések előkészítése, teljesítés igazolása, pénzügyi teljesítések nyomon követése, a szükséges adminisztrációs feladatok elvégzése. KSZ működésével kapcsolatos asszisztensi feladatok, tevékenységek Kockázatok: Az ügyfélszolgálati munkatársak között a megfelelő feladatleosztás biztosításának hiánya, illetve az ellenőrzés, visszacsatolás elmaradása, komoly kockázatot jelenthet. 17

18 KSZ Marketing és kommunikáció Célkitűzések A szervezet a marketing és kommunikációs tevékenységek keretében továbbra is tudatos szerepet vállal az Új Széchenyi Tervet támogató hatékony kommunikáció megvalósulásában. Ennek keretében kiemelt cél az ÚSZT és az NYDOP meglévő eredményeinek hatékony, egységes, tárgyilagos és pontos kommunikálása a lehető legszélesebb körben. Új Széchenyi Terv Tájékoztatási Pontként a társaság a megfelelő technikai és szakmai háttér biztosításával 2013 évben is tovább folytatja az információnyújtást az NFM és az NFÜ elvárásainak megfelelően, a központi kommunikációt hatékonyan támogatja, és abban az elvárásoknak megfelelően részt vesz. Feladatok A társaság a 2013-ban megjelenő ÚSZT pályázatairól, a kis létszámú pályázói kör miatt, személyesen és elektronikus úton tájékoztatja a potenciális érdeklődőket. Az ÚSZT pályázatokhoz kapcsolódóan 2013-ban társaságunk kedvezményezetti képzéseket, workshopokat tart. Ezeken a rendezvényeken a meglévő projektek megvalósulását segítő képzéseket, előadásokat tartunk, aktuális információkkal látjuk el a kedvezményezetteket. A társaság a rendezvények lebonyolítása során együttműködik az NFÜ-vel és az általa kijelölt rendezvényszervező céggel. Az ÚSZT kommunikációhoz kapcsolódóan a társaság folytatja a sajtótájékoztatók/sajtóreggelik, szakmai konferenciák, projektlátogatások szervezését, ahol az érdeklődők és a sajtó képviselői nemcsak közéleti szereplőkkel találkozhatnak, hanem számukra fontos információkat tartalmazó előadásokat is hallhatnak. Ezzel nemcsak a regionális szerep erősíthető, hanem a jelenlét megfelelően összekapcsolható a megfogalmazott központi elvárásokkal. A szervezet az ÚSZT NYDOP pályázati eredményeihez és eseményeihez kapcsolódó tájékoztató füzetet és sajtóközleményeket ad ki, konzultálva és együttműködve az NFÜ-vel. Az aktualizált honlapot folyamatosan friss információkkal tölti fel, ha szükséges, átalakításokat végez a felhasználók jobb kiszolgálása érdekében. Saját hírlevélben a partnerek értesítése minden aktuális, elsődlegesen az ÚSZT-hez kapcsolódó információkról. A társaság a hírlevelet saját erőforrással szerkeszti. Az egységes dokumentumkezelő rendszerrel hatékonyabban kihasználhatók az Ügynökség kommunikációs csatornái, növelhető a társaság információgazdálkodásának hatékonysága. Hatékony input outputkövetésre, valamint a csoportmunkát segítő eljárások bevezetésére kerül sor. A társaság tovább folytatja a kollégák közötti hatékony csoportmunkát segítő folyamatok kidolgozását, a BIR, EMIR, BMD rendszerek használatához kapcsolódóan. Az Ügynökség munkatársaiban tovább erősíti az ÚSZT-ről és az Ügynökségről sugárzott képet, az Ügynökség feladatait, az Ügynökség szerepét az ÚSZT vonatkozásában. A kommunikációnkban 2013-ban fontos szerepet kap az eredménykommunikáció, valamint az, hogy a kedvezményezettek tudatosítsák az ÚSZT arculati elemek használatának fontosságát. 18

19 A teljes KSZ szervezeti egység kapacitásai A felsorolt feladatok végrehajtásához legalább fő közvetlen KSZ feladatokat ellátó főállású munkatárs szükséges. Az egyéb területeken dolgozó munkatársakkal (stratégiai tervezés, kommunikáció, gazdasági terület) együtt a KSZ feladatokat teljes körűen fő látja el évben a megvalósítási és monitoring feladatok a korábbi évhez képest megnövekedett mértékben kerülnek végrehajtásra viszont a döntése-előkészítése feladatok volumene erőteljes csökkenést mutat. A Közreműködő Szervezet ezekre az ellentétes előjelű folyamatokra belső átcsoportosításokkal a múlt és az idei év során felkészült. Hazai programvégrehajtás A csoport célja a között támogatási szerződésekkel lekötött hazai források eredményes felhasználásának elősegítése. Fő feladatok: A csoport feladata a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács döntési hatáskörébe utalt decentralizált támogatási programokra vonatkozó menedzsment-feladatok ellátása. A kezelt előirányzatok köre az alábbi: Települési önkormányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatása (TEUT) Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztésének támogatása (TEHU) Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása (CÉDE, TEKI, LEKI) Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) Térség- és településfelzárkóztatási célelőirányzat (TTFC) 2003 A fenti programokkal kapcsolatos végrehajtási feladatok a pályázatok életútjának szinte minden folyamatát felölelik a felhívások megjelentetésétől a döntés-előkészítésén át a megvalósult beruházások ellenőrzéséig, nyomon követéséig. Az Ügynökség évben 980 db hazai decentralizált pályázatot kezel. A legfőbb feladat a fenntartási időszakokban az évenként lefolytatandó helyszíni vagy dokumentum alapú ellenőrzések, továbbá a támogatási-szerződés módosításokkal összefüggő feladatok. Utóbbiakat az idei évtől jelentősen bonyolítja, hogy a megyei önkormányzatok kérése alapján a közgyűléseken az Ügynökség három ízben fog beszámolni a decentralizált pályázatok állásáról és az esetlegesen felmerülő módosítási igényekről, mely 2013-ban összesen 9 alkalmat fog jelenteni. Az előző feladatokon túl jelentős feladatokat jelent a közel ezer pályázattal kapcsolatos adminisztratív tevékenységek is (iktatás, levelezés, kapcsolattartás, estleges jelentések, beszámolók készítése). A fenti feladatok közül a legjelentősebb a helyszíni ellenőrzések lebonyolítása, mely a korábbi évek gyakorlata alapján egyik évben a helyszínen, a következőben pedig dokumentumbekéréssel történik. A év vonatkozásában ez a feladat nagyszámú, 540 db ellenőrzést jelent. Olyan kiírások esetében, ahol a jogszabály nem írt elő évenkénti ellenőrzést, ott csak záró ellenőrzés történik a fenntartási időszak végén. A tavalyi évben elfogadott jogszabályváltozás miatt - amely szabályozta a 19

20 kötelezettségvállalási időszakok 5 évre történő mérséklését - hasonló nagyságrendben lesz szükséges záró helyszíni szemléket lefolytatni, mint a tavalyi évben. A csoport látja el még továbbá támogatási programok megvalósulásának folyamatos nyomon követését, ezen célból beszámolókat, jelentéseket készít a programok előrehaladásáról és kapcsolatot tart a kormányzati-, programirányító-, forrásgazda- és utalványozó szervezetekkel. Kockázatok évre vonatkozóan egyelőre bizonytalan a hazai pályázati rendszerek menedzsmentjére jutó finanszírozási forrás nagyságrendje, mely veszélyeztetheti a fenti jelentős mennyiségű feladat hatékony ellátását. Kapacitások Az előzőekben ismertetett feladatok részletes időráfordításait az Üzleti terv III. számú mellékletében csatolt táblázat tartalmazza, melyből látható, hogy a felmerülő szakmai feladatok munkaerőigénye kb. 1,57 emberév, továbbá 0,35 emberévnyi időráfordítás szükséges a kiszolgáló ún. back office feladatok (pénzügy, HR, informatika) ellátásához, tehát összesen a hazai decentralizált feladatokkal kapcsolatos humánkapacitás évben 1,92 emberév. STRATÉGIAI IGAZGATÓSÁG A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretei között működő Stratégiai Igazgatóság abból a célból jött létre, hogy összefogja, koordinálja mindazon tevékenységeket, információkat, amelyek megalapozzák, előkészítésükben támogatják a régió optimális forráslekötésének megvalósulását, beleértve az Ügynökség által pályázati úton felhasználható forrásokat is. Az Igazgatóság két csoport tevékenységét, összesen 10,25 munkatárs napi munkáját fogja össze, a következő két csoportra tagozódva: Szakmai tervezési, projektfejlesztési és regionális koordinációs csoport Nemzetközi Csoport. A Stratégiai Igazgatóság feladatellátása során törekszik a régió területfejlesztésben érdekelt szereplőinek összefogására, a térség stratégiai érdekeinek érvényesítésére. Célja a régión belüli, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok elterjesztése melyben kiemelt szerepe van az Ügynökség nemzetközi projekt-állományának, a hálózatosodásban rejlő előnyök kiaknázása. Az NYDOP végrehajtásával kapcsolatos tervezési feladatok ellátása keretében törekszik a régióban megvalósuló fejlesztési folyamatok stratégiai irányainak befolyásolására, koordinálására. Feladatainak végrehajtása során inputokat kíván adni a nemzeti tervezés és stratégia-alkotás irányába. Aktív régiós szereplőként alapvető célja továbbá, a helyi, térségi, megyei igények feltérképezése és a projekt-kezdeményezések szakmai támogatása, a régió területfejlesztésben érdekelt szereplői számára stratégiai szolgáltatások nyújtása. 20

21 Szakmai tervezés, projektfejlesztés és regionális koordináció Szakmai tervezés A tervezés célja a régió fenntartható társadalmi, környezeti és gazdasági fejlődését szolgáló különböző szintű és szakterületi fejlesztési dokumentumok módszertani megalapozása és kidolgozása, illetve azok elkészítésében és végrehajtásában való aktív közreműködés, továbbá a dokumentumok közötti integrált kapcsolatrendszer fenntartása, azok módosítása, és megvalósításuk monitoringja, értékelése. Fő feladatok 2013 fő feladata az NYDOP pénzügyi és szakmai előrehaladásának folyamatos nyomon követésében, az előrehaladás elemzési és értékelési folyamatainak előtérbe kerülésében, a Programmal kapcsolatos jelentések és prezentációk készítésében, illetve a különböző tematikus és programszintű értékelések elkészítésében nyilvánul meg. Kiemelt feladat a monitoring mutatók alakulásának vizsgálata, nyomon követése, illetve azok rendszerének és értékeinek módosítására vonatkozó javaslatok megfogalmazása. A jelenlegi programperiódus értékelő folyamatai fontos inputokat szolgáltatnak a következő uniós finanszírozási ciklus irányába is. Az erre történő felkészülés, a közötti pénzügyi periódus változásai által támasztott kihívások egyre jelentősebb feladatot jelentenek 2013 folyamán. Kiemelt feladatként jelentkezik a térségi szereplők (különösen a megyei önkormányzatok) programértékelési, programozási munkájának támogatása, minőségbiztosítása, közreműködés a tervezési folyamatok felépítésében, előkészítésében, illetve a nemzeti szintű fejlesztéspolitikai dokumentumok véleményezésében. Ennek megfelelően a tárgyévben az alábbi konkrét feladatok végrehajtására kell felkészülni: Megyénként egy tervezési kompetenciamátrix, térkép kialakítása, mely megmutatja, hogy az egyes területi szinteken milyen problémákat szükséges kezelni és a meglévő hatáskörök alapján erre melyik szervezet/intézmény lehet képes. A mátrix alapján egy kapcsolathálózati rendszer kialakítása is a feladat részét képezi. A as költségvetési időszak tapasztalatainak összegyűjtése, mely hasznos segítség lehet a as tervezés megalapozásához. Tekintettel arra, hogy az új időszakban az integrált térségi szemlélet, a térségi alapú programozás előtérbe kerülése várható, a program indulásával összefüggő eljárásrendi, szabályozási környezet kialakítása, a pályáztatási és végrehajtási rendszer felépítése is olyan feladatokat jelent, amelyek a területi tervezési tapasztalatokat nem nélkülözhetik. Ezek felmerülése elsősorban azoknak a fejlesztéspolitikai döntéseknek a függvénye, amelyek a közötti intézményrendszer részleteire vonatkoznak, meghatározva így az NYDRFÜ jövőbeli szerepét, illetve az esetleges szervezeti változásokat is. A tervezői kapacitás mindemellett több, az Ügynökség által megpályázott nemzetközi projektben szakértői hátteret is képes biztosítani. 21

22 Eseti jellegű feladatokat jelent a fentiek mellett különböző dokumentumok (támogató nyilatkozatok, állásfoglalások, levelezések, stb.) előkészítése a Tulajdonos, és a régió területfejlesztési szereplőinek munkájához kapcsolódóan. Egyes szakterületeken a csoport munkatársai látják el az RFÜ képviseletét különböző rendezvényeken, területfejlesztési szervezetek ülésein, szakmai fórumokon - akár előadóként, akár külső szakértőként. Kockázatok A tervezői munka folyamán kockázatot jelenthet az országos és ágazati programok monitoringja és az új programidőszak tervezési folyamatai során a régiók szakmai véleményének nem hangsúlyos figyelembe vétele, valamint az értékelés és tervezés alapjául szolgáló alapadatok korlátozott hozzáférhetősége. Kapacitások A felsorolt feladatok végrehajtására 1fő főállású munkatárs áll rendelkezésre, szoros feladatmegosztással az egyéb területeken dolgozó munkatársakkal. Amennyiben a közötti időszakra vonatkozó tervezési, projektgenerálási és végrehajtási folyamatok során a regionális fejlesztési ügynökségek jelentősebb szerepet kapnak, úgy a feladatok magas szintű ellátása érdekében a tervezési, projektfejlesztési kapacitásokat növelni szükséges, optimális esetben 4-6 főre. A kapacitásbővítés részben a meglévő (a KSZ döntés-előkészítésével foglalkozó) munkatársak átcsoportosításával oldható meg, pénzügyi hátterét a évre vonatkozó SLA szerződés, illetve egyéb külső források (pl. költségvetési/tulajdonosi támogatás, a megyei önkormányzatokkal köthető megállapodások, stb.) biztosíthatják. Projektfejlesztés Az Ügynökség projektfejlesztési tevékenysége az NYDOP megvalósítási folyamatainak előtérbe kerülésével párhuzamosan fokozatosan háttérbe szorult től kezdődően. A közötti új programciklus indulásával összefüggésben ez a szerepkör ismét jelentős hangsúlyt kaphat a évtől. Ennek oka leginkább az, hogy az EU célkitűzéseivel összhangban 2014-től várhatóan jelentősen megnövekszik a térségi alapú, integrált, komplex fejlesztések és projektek jelentősége. Ezen programok és projektek megfelelő minőségű előkészítéséhez és lebonyolításához elengedhetetlen a térségben jelentős beágyazottsággal rendelkező, komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkező szervezet jelenléte. Az Ügynökség a területi középszint olyan szereplőjeként említhető, amely területi szinten is decentralizált jelenlétéből, tervezési, program-végrehajtási és nemzetközi tapasztalataiból fakadóan alkalmas lehet ezen feladat ellátására. Fő feladatok A as programidőszakhoz kapcsolódó, lehetséges projektötletek beazonosítása, a lehetséges projektgazdák felkészítése komplex programozási és projektmenedzsment feladatok ellátására, interaktív projektfejlesztési, moderációs, koordinációs és szakértői tevékenység. A feladat hatékony ellátása érdekében a szakmai kapcsolati háló fenntartása, illetve bővítése, továbbá az új programperiódussal összefüggő információk naprakész ismerete, az azokon alapuló nemzeti szintű programozási, felkészülési folyamatok aktív támogatása. Kockázatok 22

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. évi munkájáról 2015. április 13. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 STRATÉGIAI

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Beszámoló a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség munkájáról 2015. szeptember 9. I. A

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL...

A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... Tartalomjegyzék A FEJEZET BEMUTATÁSA... 4 ÖSSZEFOGALÁS A FEJEZET HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ ELŐIRÁNYZATOK 2007. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL... 5 Nemzeti Fejlesztési Terv... 5 Új Magyarország Fejlesztési Terv... 7 ISPA/Kohéziós

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA 2. melléklet az előterjesztéshez AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS MEGERŐSÍTÉSÉNEK KONCEPCIÓJA EGÉSZSÉGÜGYÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁRSÁG 2015. április Tartalom BEVEZETÉS...4 A stratégiai dokumentum célja és előzménye...4

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE 1. számú melléklet NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG KHT. 2004. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Tartalma: 1. Számviteli beszámoló 2. Kimutatás költségvetési támogatás felhasználásáról 3. Kimutatás

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS

KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS KERESKEDELMI AJÁNLAT BUDAÖRSI VÁROSFEJLESZTŐ KFT. RÉSZÉRE KERETRENDSZERBEN KIALAKÍTOTT - PROJEKT MENEDZSMENT FUNKCIONALITÁS BEVEZETÉSÉRE ÉS TÁMOGATÁSÁRA 1 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői Összefoglaló...3 Projekt

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA NÉPRAJZI MÚZEUM 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. A NÉPRAJI MÚZEUM 2008. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Intézmény neve: Néprajzi Múzeum Intézmény PIR azonosító

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve

Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve HAJDÚNÁNÁSI HOLDING ZRT. Hajdúnánási Holding Zrt. vállalatcsoport 2016. évi üzleti terve 2015.12.09. Tartalom I. Bevezető... 3 II. Üzleti terv... 5 1. MÓDSZERTAN... 5 2. 2016. ÉVI CÉLKITŰZÉSEK... 6 2.1

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft.

SAJÓSZENTPÉTER Város Integrált Településfejlesztési Stratégia 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. Borsod-Tender Kft. 1 SAJÓSZENTPÉTER VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 BEVEZETÉS... 5 2 HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.1 A VÁROSI SZINTŰ HELYZETELEMZÉS ÖSSZEFOGLALÁSA... 7 2.2

Részletesebben

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 2-15/2013. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-15/2013. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2013. december 20-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 52/2013. (XII. 20.) közgyűlési határozata a megyei szintű helyzetértékelő

Részletesebben

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t,

~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, 'L~J" ~),(r. í/.l "l«~~. 0; Szegedi Vásár és ~m~zjotee~u j t, - Proj ekt azonosító: DAOP -5.1.2/C- 2009-0001 (korábban KIEPR-2008-0009~~!.~::~::0.:;'H:~:; O Szerződés száma: 2009/28 Ikt.szám: 201ONR-84K

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról 10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI. OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP -MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése c. komponenséhez Kódszám: KMOP-5.1.1/D2-13 Tartalomjegyzék A. TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3.C-12/1 1 Tartalom

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a módosításáról szóló 2013. évi CXXXVII. törvény 2. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 36., valamint a

Részletesebben

Intézményfejlesztési Terv

Intézményfejlesztési Terv Intézményfejlesztési Terv SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM 2007-2011 2007. decemberben frissített változat Tartalomjegyzék 1 Tartalomjegyzék... 2 1. Az intézmény bemutatása: múlt jelen jövő... 3 1.1. Felsőoktatási

Részletesebben

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tanulmány ÁROP 1.A.5 számú pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN

1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00 ÓRA A CSATOLT RÉSZVÉTELI LISTA ALAPJÁN EMLÉKEZTETŐ AZ ÁLLAMREFORM OPERATÍV PROGRAM MONITORING BIZOTTSÁG ÜLÉSÉRŐL HELYSZÍN: IDŐPONT: LEVEZETŐ ELNÖK RÉSZTVEVŐK: 1077, BUDAPEST, KÉTHLY ANNA TÉR 1. II. 31-ES TÁRGYALÓ 2014. JÚNIUS 11. 9.00-11.00

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT

A HAJDÚSZOBOSZLÓI TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT Tel./Fax E-mail Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft +36 52 558 928 turizmus@hajduszoboszlo.hu H-4201 Hajdúszoboszló, Pf.: 178 www.hajduszoboszlo.hu Társaság megnevezése: Hajdúszoboszlói Turisztikai

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. 1997. évi CLVI.tv. Ksztv. Ksztv. 19. (3) b) a költségvetési támogatás felhasználásáról A Dél-Zalai Mentorhálózat 40 településen nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatást. A szolgáltatás

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata A Zrínyi Miklós Bolyai János Általános Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2015. augusztus 31-én véleményezte. Nagykanizsa, 2015. augusztus 31. Faller Zoltán igazgató

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március

Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára. 2009. március Esélyegyenlőségi Útmutató TÁMOP pályázók és értékelők számára 2009. március TARTALOMJEGYZÉK 1. ALAPVETŐ TUDNIVALÓK... 3 2. AZ ÖT FŐ ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERÜLET... 3 2.1. CSALÁDBARÁT MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar

Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Kar Lelkes Mirtill Pénzügy és számvitel/államháztartás Önkormányzati intézmény költségvetéstervezési, finanszírozási, gazdálkodás rendszere. 2016. Lelkes

Részletesebben

A DUNAFERR Társaságcsoport K O L L E K T Í V S Z E R Z Ő D É S É N E K 1. sz. melléklete (2011.szeptemberig aktualizálva)

A DUNAFERR Társaságcsoport K O L L E K T Í V S Z E R Z Ő D É S É N E K 1. sz. melléklete (2011.szeptemberig aktualizálva) A DUNAFERR Társaságcsoport K O L L E K T Í V S Z E R Z Ő D É S É N E K 1. sz. melléklete (2011.szeptemberig aktualizálva) A DTKSZ HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ TÁRSASÁGOK 1 ISD DUNAFERR ZRt. 2 ISD Kokszoló Kft.

Részletesebben

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról

0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról 0023 Jelentés az önkormányzati tulajdonban levő kórházak pénzügyi helyzetének, gazdálkodásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések II. Részletes megállapítások 1.

Részletesebben

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló

2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló Ügyiratszám:1018/2009-5300 2008. évi szakmai (szöveges) beszámoló a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi gazdálkodásáról készített beszámoló szöveges értékelése I. Az intézmény feladatköre

Részletesebben

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói

25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói 2 25.3.1 Beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 49 25.3.2 Nemzeti beruházás-ösztönzési célelőirányzat... 51 25.3.3. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat... 52 25.3.4. Magyar vállalkozások tőzsdei bevezetésének

Részletesebben

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80.

ÁROP 1.A.2/A-2008-0071. CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.A.2/A-2008-0071 CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 3973 Cigánd, Fő u. 80. ÁROP 1.k) Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése Készítette: Közigazgatási

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére)

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Az Áht. bár már

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2015. évi nyilvánosságra hozatali tájékoztatója az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...

Részletesebben

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése című pályázati konstrukció kínálta lehetőségek

A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése című pályázati konstrukció kínálta lehetőségek A TÁMOP-2.4.3-D/12. Szociális gazdaság fejlesztése című pályázati konstrukció kínálta lehetőségek OFA történeti áttekintés 1992-től foglalkoztatási (kísérleti) programok támogatása 2005-től a szociális

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása - Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program c. kiemelt projekt pályázati

Részletesebben

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1 A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette :Papp Katalin belső ellenőr előterjeszti:

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz

Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz Esélyegyenlőségi Útmutató a Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében 2011-13 években kiírt pályázatokhoz 2011. február 1. ESÉLYEGYENLŐSÉG FELTÉTELEINEK INTEGRÁLÁS A PROJEKTEKBE Az Európai Unió

Részletesebben

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. KŐSZEG INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NYDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Nyugat Dunántúli Operatív Program

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium

Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium Pénzügyi tematikus monitoring szeminárium 2014. november 19. Összefoglaló I. Erasmus + pénzügyi menedzsment a támogatói előírások tükrében (Verses István, Tempus Közalapítvány) 1. A rendezvény célja, tárgya

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév.

Munkaterv 2015/2016 tanév. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Főigazgatóság 5000 Szolnok, Aradi utca 20. OM azonosító: 202794 Tel: 56-510-720, Fax: 56-515-261; E-mail: info.foig@jnszmpsz.hu Főigazgató: Csibi Enikő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015

VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015 VEZETÉSI TANÁCSADÓI DÍJAK FELMÉRÉSE 2015 a felmérést és elemzést a és a munkacsoportja készítette. 1. Bevezető 2015-ben ismét lezajlott a vezetési tanácsadói díjak hazai felmérése, hasonlóan a 2014-ben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. CCI szám: 2007HU161PO008 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA TÁRSADALMI INFRASTRUKTÚRA OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 CCI szám: 2007HU161PO008 Verzió: Oldalszám összesen: TIOP_070702 1566 oldal TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 Vezetői

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. 2012. évi beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1.) A cég: Jogi formája: Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító okirat

Részletesebben

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG 1. A kormányzat gazdaságpolitikája 1.1. Gazdaságpolitikai célok, cselekvési irányok A gazdasági egyensúly javításának

Részletesebben

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA

1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA 1. A PÉNZTÁR BEMUTATÁSA A Pannónia Nyugdíjpénztár VIT Nyugdíjpénztár néven 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari nagy munkáltatók és az érdekképviseletek kezdeményezésére, és támogatásával.

Részletesebben

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon

Kutatási infrastruktúrák Magyarországon 2. sz. melléklet Kutatási infrastruktúrák Magyarországon Az európai, adott esetben a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma (European Strategy Forum on Research Infrastructures, ESFRI) Útitervében

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Tel.: 95/323-555, Fax.:95/ 320-230 e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu ELŐTERJESZTÉS a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről

Részletesebben

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó

Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó Ikt. sz.: 14/2015/T sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által megvalósítandó TÁMOP-6.1.5/14. pályázathoz

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2010. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2010. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2011. május hó 2 Az Állami Számvevőszék történetében az elmúlt évet a változások és a kihívások meghatározó kettőssége

Részletesebben

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET

BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET BUDAÖRS KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM II. KÖTET KONCEPCIÓ ÉS PROGRAM Terra Studio Kft. Területi Kutató Tervező Tanácsadó Iroda 2006. szeptember 29. BUDAÖRS KISTÉRSÉG

Részletesebben

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év

Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Balaton Óvoda Munkaterve 2015-2016 nevelési év Az intézmény hivatalos elnevezése: BALATON ÓVODA Az intézmény pontos címe telefonszáma: H-1055 Budapest, Balaton u. 10. Telefon: 06-1-312-1415 e-mail: balatonovi@gmail.com

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAMBAN (GINOP) Gedei Gábor projektmenedzser Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes

Részletesebben

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről

Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről Összefoglaló a Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2008. évi szakmai tevékenységéről A Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Főigazgatója által 2009. március 18-án kiadott szempontok alapján a

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE

A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE A FELNŐTTKÉPZÉSI TEVÉKENYSÉG MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Felnőttképzési Minőségirányítási Kézikönyv Érvényességi terület: Jelen kézikönyvben megfogalmazottakat alkalmazni kell a Szentannai Sámuel Gimnázium,

Részletesebben

Min. 1 900 000 forint, max. 30 000 000 forint.

Min. 1 900 000 forint, max. 30 000 000 forint. Beadási határidő Rendelkezésre álló forrás Támogatási intenzitás Támogatás összege Támogatható pályázatok száma Jogosultak Kizáró okok Támogatható tevékenységek 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére

E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére 1 2 E L Ő T E R J E S Z T É S Szombathely Megyei Jogú Város Gazdasági és Városstratégiai Bizottság részére SZOMBATHELYI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ KFT. 2015. ÉVI I. FÉLÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓJA Tisztelt Gazdasági és

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA Eszközcsomag a vállalati igények, a szakképzési kínálat és az emberi tőke kapacitásainak hatékony összehangolására Adaptáljuk! OKTATÁSI, KÉPZÉSI IGÉNYEK MEGHATÁROZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK MÓDSZERTANA

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. üzleti jelentése a 2009. évi működésről

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. üzleti jelentése a 2009. évi működésről KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. üzleti jelentése a 2009. évi működésről A Társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalta a 10/2010. (IV.08.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. május 16-án 16 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Módosítva: 28/2015. (XI.02.), Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.14.) önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Szentes Város Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi közbeszerzési terve Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (1139 Budapest, Pap K. u. 4-6.) 2012. évi terve A közbeszerzés tárgya és mennyisége CPV kód Irányadó Tervezett i típus Időbeli ütemezés

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA INFORMATIKAI ÉS INFORMATIKAI BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 9-2009/2010. sz. határozatával 2009. december 15-én elfogadta 2009. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK 4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 2014. 5. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2014.

KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK 4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 2014. 5. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2014. TARTALOM: KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATI JAVASLATOK 1. ÜZLETI JELENTÉS 2014. 2. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 3. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG JELENTÉSE 2014. 5. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1

Aktuális pályázatok. Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Aktuális pályázatok Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1 Pályázat célja: A konstrukció célja a szociális gazdaság támogatása. Az átmeneti támogatás biztosításának

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására

JAVASLAT. a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád Megyei Humán Fejlesztési Stratégia elfogadására NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 2-4/2016. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT a TÁMOP-7.2.1-11/K kódjelű pályázathoz kapcsolódóan a Nógrád

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Aranyhíd Nevelési-Okatási Integrációs Központ 2. sz. melléklet A Ktv.40 /11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású

Részletesebben

2010. februári hírek

2010. februári hírek 2010. februári hírek Újra itt a sztárpályázat Újra jönnek a telephelypénzek Kkv-k: a források egyharmadát már kiosztották Ismét elérhetőek a GOP február 20-al felfüggesztett pályázatai Százmilliárd a közép-magyarországi

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től)

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK BELSŐ EL- LENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERVE A 2016-2019. ÉVEKRE (hatályos: 2016. január 1-től) Készítette: Hegedűs Miklós belső ellenőrzési

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

MUNKATERVE 2016. évre

MUNKATERVE 2016. évre A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR MUNKATERVE 2016. évre Készítette: Vonáné Pásztor Éva Máriapócs, 2016. január 14. H-4326 Máriapócs Kossuth tér 2. Tel.:(00)(36)42-385533; e-mail: mpocskonyvtar@citromail.hu

Részletesebben