A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL"

Átírás

1 A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási Szabályzat 22. és 73. cikke) TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ FELJEGYZÉS I. RÉSZ : AZ ELŐIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK II. RÉSZ : SZEMÉLYZETI INTÉZKEDÉSEK 1. melléklet : Költségvetési előirányzat-tervezet: bevételi és kiadási kimutatás 2. melléklet : Analitikus költségvetések 3. melléklet : A költségvetési nómenklatúra módosítására irányuló javaslatok 4. melléklet : A költségvetés bemutatása főigazgatóságokra/tevékenységekre lebontva 5. melléklet : A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések összefoglalása 6. melléklet : Szervezeti felépítési ábra főigazgatóságok/szolgálatok szerint NT\ doc PE /BUR

2 Összefoglalás Ezt a jelentést a főtitkár az Eljárási Szabályzat 22. és 73. cikke értelmében terjeszti az Elnökség tagjai elé a Parlament évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezetének elfogadása céljából. Február 2-i ülésén az Elnökség nyilatkozott a 2010-es pénzügyi évre vonatkozó fő iránymutatásokról. A főtitkár jelentését ezen iránymutatásokkal összhangban állították össze. A jelentés szintén figyelembe veszi a Költségvetési Bizottság 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló, február 11-én elfogadott jelentésében meghatározott iránymutatásokat. A költségvetési előirányzat-tervezet az alábbi javaslatokon nyugszik: a) az előzetes előirányzat-tervezet összegének euróban történő megállapítása, amely 4,34 %-os emelkedést jelent a 2009-as költségvetéshez képest, ami megfelel a pénzügyi terv V. fejezetében szereplő előirányzatok 19,74 %-os felhasználásának; b) a prioritással rendelkező célkitűzések megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra: l) megfelelő erőforrások biztosítása a parlamenti asszisztencia és a jogalkotási tevékenységek megerősítéséhez, valamint annak biztosítása, hogy a Parlament el tudja látni új feladatait: a többnyelvűség teljes körű alkalmazására irányuló erőfeszítések folytatása; a képviselők általános támogatásának további megerősítése; a Parlament felkészülésének befejezése a Lisszaboni Szerződés 2009-es esetleges elfogadására; a Horvátország esetleges EU-csatlakozására való felkészülési terv naprakésszé tétele. II) A nagyszabású, többéves projektek megerősítése: a Főtitkárság megerősítésére és modernizációjára irányuló erőfeszítések folytatása az erőforrások optimális kihasználása érdekében, különösen az információs és kommunikációs technológiák terén; a kommunikációs politika nagy projektjei sikeres megvalósításának biztosítása; kiegyensúlyozott és koherens ingatlanpolitika folytatása; a környezetvédelmi politika és az EMAS keretében végzett tevékenységek megerősödésének nyomon követése. III) Az új parlamenti ciklusba történő átmenet megvalósítása: A választás utáni év sajátosságainak figyelembevétele; az új személyzeti szabályzatok sikeres végrehajtásának biztosítása; tartalék elkülönítése az újonnan megválasztott Parlament kezdeményezései számára; c) a prioritást élvező projektekhez közvetlenül kapcsolódó 30 új álláshely létrehozásának engedélyezése ebben a szakaszban, ami a létszámot 0,5%-kal növeli, és a személyzetre vonatkozó előirányzatok ennek megfelelő kiigazítása; ezzel párhuzamosan 13 másik álláshely átcsoportosítása; d) álláshelyek átminősítésének engedélyezése a karriertervezés keretében; e) a nómenklatúra kiigazítása az egyes kiadások jogalapja módosításának és a szükséges technikai változtatásoknak megfelelően. Az Elnökséget ezúton felkérem, hogy a fentiek alapján fogadja el az intézmény 2010-re vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezetét, valamint arra, hogy utasítsa az elnököt annak a Költségvetési Bizottsághoz NT\ doc való továbbítására. 2/14 PE /BUR

3 I - BEVEZETÉS A 2010-es költségvetési előirányzat-tervezet elfogadásának tájékoztató jellegű menetrendje 1. A tervezett menetrend: IDŐPONTO K HATÓSÁG ÁLLOMÁSOK Megvalósított szakaszok 01/21 Költségvetési Bizottság eszmecsere a 2010-es költségvetési iránymutatásokról 02/02 Elnökség az átfogó iránymutatások elfogadása 02/10-11 Költségvetési Bizottság a 2010-es költségvetési iránymutatások elfogadása Jövőbeli szakaszok március eleje Főtitkár és Bizottság a Személyzeti egyeztetés a Személyzeti Bizottsággal 03/09 Elnökség az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetről szóló főtitkári jelentés vizsgálata 03/11 Költségvetési Bizottság az előzetes költségvetési előirányzat-tervezetről szóló főtitkári jelentés vizsgálata 03/23-26 Elnökség/Költségvetési Bizottság esetleges egyeztetés 03/30-31 Költségvetési Bizottság a 2010-es előzetes költségvetési tervezet vizsgálata 04/01 Elnökség az előzetes költségvetési előirányzat-tervezet elfogadása 04/16 Költségvetési Bizottság a költségvetési előirányzat-tervezet elfogadása 05/07 plenáris ülés a költségvetési előirányzat elfogadása A jelentés felépítése 2. A jelentés három részre és 6 mellékletre tagolódik : az összefoglaló feljegyzés a jelenleg kidolgozás alatt álló fő költségvetési sorokat tartalmazza, nevezetesen az Elnökség által már kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközöket; Az előirányzatokra vonatkozó intézkedések című I. rész fontos információkat tartalmaz a különböző kiadási területek számára elkülönített összegekkel és az előirányzatok alakulásával kapcsolatban; A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések című II. rész a személyzeti állományra vonatkozó javaslatokat ismerteti; a jelentés több mellékletet tartalmaz: 1. melléklet: A évi előzetes költségvetési előirányzat-tervezet, a létszámtervvel és a bevételi és kiadási kimutatással; 2. melléklet: Analitikus költségvetés (amelyek közül egy a külső irodák költségeit elemzi, egy másik pedig a környezetvédelmi politikák és az EMAS analitikus költségvetése); 3. melléklet: A költségvetési nómenklatúra módosítására irányuló javaslatok; NT\ doc 3/14 PE /BUR

4 4. melléklet: A költségvetés és a tevékenységek bemutatása főigazgatóságokra lebontva; 5. melléklet: A szervezeti felépítésre vonatkozó intézkedések összefoglalása; 6. melléklet: Szervezeti felépítési ábra főigazgatóságok/szolgálatok szerint. II. - PÉNZÜGYI TERV ÉS A TÖBBÉVES KÖTELEZETTSÉGEK A hagyományos költségvetési egyensúly válaszút előtt óta, a képviselőcsoportok elnökeinek ajánlása 1 alapján, a Parlament az V. címsor (adminisztratív kiadások) 20%-át használta fel, ily módon némi mozgásteret szabadítva fel a szigorúan működési jellegű szükségleteihez képest. A fennmaradó összeget sikerrel fordította ingatlanpolitikára, épületek megvásárlását lehetővé téve az állandó munkahelyszíneken. A vásárláspolitika az elmúlt években meghozta gyümölcsét: az előfinanszírozások vagy a korábbi vásárlások hiányában a lízingdíjak 2010-ben 100 millió eurós nagyságrendű további költségvetési terhet jelentenének. Ezek a megtakarítások fontos új projektek finanszírozását tették lehetővé többletforrások nélkül. Egyébiránt hangsúlyoznunk kell, hogy az európai képviselőcsoportok és alapítványok, a két legutóbbi bővítés és a képviselői statútum teljes végrehajtásának finanszírozása szintén a 20%-os felső határ túllépése nélkül sikerült, annak ellenére, hogy e költségekkel akár túl is lehetett volna lépni azt. 4. Amellett, hogy támogatja az ingatlanvásárlási politikát, az utóbbi években a költségvetési hatóság mindazonáltal csökkentette a Parlament által erre fordított hányadot. Így a Parlament költségvetése 2006-ban az V. címsor előirányzatának 19,69 %-át, 2007-ben 19,64 %-át, 2008-ban 19,48%-át, 2009-ben pedig 19, 67%-át tette ki, ennek megfelelően a fel nem használt előirányzat összegei a következők: 2006-ban 20,6 millió euró, ben 25,5 millió euró, 2008-ban 38,9 millió euró, 2009-ben pedig 25,4 millió euró. 5. Ugyanakkor már 2010-től kezdődően a képviselői statútumból eredő többletköltségek egy teljes éven keresztül történő finanszírozása következtében a hagyományos költségvetési egyensúly elérte korlátait. Ehhez a közvetlen többletköltséghez nagyon rövid távon hozzájárulnak még az időközben a Parlament tulajdonába került fontos ingatlanpark jelentős renoválása és karbantartása céljából már jelzett szükségletek. Ezzel párhuzamosan jelentős finanszírozást tesz szükségessé Luxembourgban a KADépület felújítása és kibővítése. Végezetül pedig közép távon szintén jelentős éves többletköltséget okoznak majd a képviselők által az új statútum értelmében fokozatosan megszerzett nyugdíjjogosultságok. 6. Tekintettel e kilátásokra, a költségarányos költségvetési megközelítés megőrzése mellett 2010-től szükségesnek tűnik az egész rendelkezésre álló keret felhasználása annak érdekében, hogy adott esetben előbbre lehessen ütemezni az ingatlankiadásokat vagy egyéb felmerülő kiadásokat, és biztosítani lehessen a következő években a fent említett új kiadások finanszírozását. Amennyiben nem kerül sor erre, az intézet egy olyan időszakban lesz kénytelen újból dönteni az V. címsoron található források felhasználása tekintetében saját maga számára meghatározott felső határértékről, amikor az európai tisztviselők nyugdíjához kapcsolódó költségek növekedése következtében (1,1 milliárd euró 2009-ben, 1,5 milliárd euró 2013-ban) nagy feszültségek várhatóak a címsoron. 7. Ilyen körülmények között, valamint figyelembe véve a költségvetési hatóság azon kívánságát, hogy tartsanak fenn bizonyos mértékű tartalékot annak érdekében, hogy az 1 A képviselőcsoportok elnökei javasolták, hogy a Parlament költségvetése az V. címsor előirányzata 20%-ának megfelelő keret alapján kerüljön megállapításra. Ez az önként vállalt felső határ az ingatlanokra fordított kiadások, a képviselői szabályzatból eredő kiadások, valamint 2004 óta az európai politikai pártoknak nyújtott támogatások nélkül értendő. NT\ doc 4/14 PE /BUR

5 új Parlament meghatározhassa saját prioritásait, javasoljuk a évi költségvetési előirányzat-tervezet euróban történő meghatározását, ami az V. címsor 19,74 %-ának felel meg, és ebben a szakaszban a 20%-os felső határához képest 21,2 millió eurós fel nem használt keretet biztosít. 8. Első olvasatkor az új Parlament saját prioritásai, a Lisszaboni Szerződés esetleges megvalósításának következményei, valamint az esetleges előreütemezések miatt ugyanakkor döntés születhet az V. címsor előirányzata 20%-ának teljes felhasználásáról, ami azt jelentené, hogy a 2010-es költségvetés 1 617,6 millió euró. II - CÉLKITŰZÉSEK ÉS KÖLTSÉGVETÉSI HATÁSAIK 2010-BEN 9. A 2010-es év a Parlament tevékenységei újrakezdésének éve lesz. A 2009-es európai választások után a ciklus első évének megfelelő energiával kezdődik a munka. A jogalkotási folyamat is újraindul és eléri megszokott ritmusát, amit az új Bizottság létrejön. A jogalkotási szektort ezért meg kell erősíteni. A Lisszaboni Szerződés esetleges hatálybalépése következtében a Parlament hatáskörei példátlan mértékben megnövekedhetnek. Ennek a Parlament tevékenységére és működésére gyakorolt hatása már 2010 első hónapjaiban is érzékelhető lesz. Ezzel egy időben a Parlamentnek folytatnia kell a VI. ciklusban elkezdett nagyszabású, többéves projekteket, továbbá biztosítani kell az olyan új, adminisztratív feladatok elvégzését, mint például a képviselőkre és asszisztenseikre vonatkozó új szabályzat végrehajtása. Végül a Főtitkárságnak folytatnia kell a Parlament környezetvédelmi céljainak megvalósítását. A) Megfelelő erőforrások a parlamenti asszisztensek alkalmazásának és a jogalkotási tevékenységeknek a megerősítéséhez, valamint annak biztosítása, hogy a Parlament el tudja látni új feladatait A többnyelvűség teljes körű alkalmazására irányuló erőfeszítések folytatása 10. A 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentésében 2 a Költségvetési Bizottság kiemelte azt az alapvető jogot, amelynek értelmében valamennyi képviselőt egyenlő bánásmódban kell részesíteni ami véleménynyilvánításukat, illetve a hasznos információkhoz való hozzáférésüket és azok kezelését illeti, annak érdekében, hogy a lehető legjobban el tudják látni feladataikat, és ebben az összefüggésben kifejezte kívánságát, hogy a 2010-es költségvetésben alapvető elemként jelenjen meg a képviselők számára biztosított nyelvi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés. 11. E követelmény teljesítése érdekében a 2010-es előzetes költségvetési tervezet a költségvetési források növelését javasolja a tolmácsolás és a fordítás területén egyaránt. Egyébiránt ez a két terület 2010-ben újból a megszokott ritmus szerint fog működni a 2009-es választási évet jellemző csökkentett aktivitást követően. 12. Javasoljuk ezért 55 millió euró biztosítását (2009-ben 45,5 millió euró) a jogcímre (Konferenciatolmácsok), és 14,8 millió euró (2009-ben 10,7 millió euró) elkülönítését a jogcímre (Külső fordítási szolgáltatások). 3 Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy az Elnökség december 15-től kezdődően jelentős 2 Elfogadva február 11-én. 3 A CRE fordítások nélkül, ami 2010-ben további 8,3 millió eurót jelent. NT\ doc 5/14 PE /BUR

6 mértékben kiterjesztette a személyitolmács-szolgálat igénybevételének feltételeit, azaz e szolgálat lehetséges kedvezményezettjeinek körét, és a lefedett nyelvek számát. E szolgáltatás jelenleg 4 millió euró támogatásban részesül. 13. Jelezni szeretnénk azt is, hogy a JAN épületben nemrég átadott 5 új terem a jövőben megfelelő technikai feltételeket fog biztosítani ahhoz, hogy több nyelvet lehessen használni. Végezetül, a tolmácsolás terén tapasztalt előrehaladás azt a reményt sugallja, hogy 2010-ben az eddigieknél egyértelműen kevesebb alkalommal jelentkeznek majd az egyes nyelvek esetében a szolgáltatás elegendő mértékével kapcsolatban felmerülő problémák. A képviselők általános támogatásának további megerősítése 14. Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló, október 23-i állásfoglalásában 4 a Parlament hangsúlyozta, hogy jelentős előrelépések történtek a képviselőknek a mandátumuk, különösen a jogalkotói kötelezettségeik gyakorlása során nyújtott segítség terén. Kézenfekvő, hogy az erre irányuló erőfeszítéseket 2010-ben folytatni kell, figyelembe véve a képviselők sorainak jelentős átrendeződése, az intézményi keretekben történt, fentebb már említett változások, valamint a jogalkotási tevékenység mindennapi ritmusának a Parlament és az Európai Bizottság megújulását követő újrafelvétele nyújtotta kereteket. 15. Bár a jogalkotási tevékenység megerősítésével kapcsolatban a javaslatok többségét adott esetben az új Szerződés elfogadásának keretében nyújtjuk be, már ebben a szakaszban előirányoztuk a szükséges eszközöket azokon a területeken, ahol új kezdeményezések és kísérleti projektek indultak el: a parlamenti bizottságok támogatási struktúráinak megerősítése: ebből a célból az új álláshelyek létrehozására irányuló 30 javaslat közül 7 álláshely előirányozása a DG IPOL részére, és 4 álláshely előirányozása a DG EXPO részére; tudásmenedzsment-rendszer tervezett kidolgozása: euró előirányzat elkülönítése a jogcímre (Információtechnológiai berendezések és szoftverek igénybe vétele külső szolgáltatóktól) a projekt 2. szakaszának megvalósítására. 16. A DG IPOL és a DG EXPO szakértői költségvetése 2010-ben (a tevékenységek újrakezdésének éve) 7 millió euró (IPOL), illetve 1,3 millió euró (EXPO) beleértve a STOA-t támogatásban részesül, ami 2009-hez képest közel 40%-os emelkedést jelent. 17. Más kezdeményezések is felmerülhetnek még a költségvetési eljárás közben, nevezetesen az újonnan megválasztott Parlament politikai szerveinek megalakulását követően. A Parlament felkészülésének befejezése a Lisszaboni Szerződés 2009-es esetleges elfogadására ben az intézmény újrakezdheti az ír népszavazás következtében felfüggesztett előkészületeit. Ennek keretében fel kell készülni a Lisszaboni Szerződés 2009-ben történő esetleges ratifikálására, és fel kell készíteni a Parlamentet arra, hogy azonnal és a lehető legjobb körülmények között teljesíthesse új kötelezettségeit. 19. Emlékeztetőül, az előkészületek fő célkitűzései az alábbiak: 4 Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetés-tervezetéről szóló állásfoglalás 11. bekezdése (P6_TA-PROV(2008)0516) NT\ doc 6/14 PE /BUR

7 a Parlament felkészítése arra, hogy teljes mértékben eleget tegyen a Tanáccsal egyenrangú új jogalkotói szerepének; a jogalkotás tökéletesítésének célja érdekében tett erőfeszítések folytatása és növelése; a Parlament eljárási szabályzatának és egyéb belső szabályzatoknak a felülvizsgálata, tekintettel a Szerződésben foglalt kötelezettségekre, valamint arra a belső reformra, amelyet az elnökök értekezlete által létrehozott munkacsoport dolgozott ki; a Tanáccsal és a Bizottsággal való együttműködés kialakítása a külkapcsolatok terén létrejött új hatáskörök gyakorlására való tekintettel; a Szerződés nemzeti parlamentekkel való együttműködésre vonatkozó rendelkezései végrehajtásának előkészítése. 20. A december i Európai Tanács egyébiránt úgy határozott, hogy amennyiben a Lisszaboni Szerződés az Európai Parlament júniusi megválasztása után lépne hatályba, mielőbb átmeneti intézkedéseket fogadnak el. Ezek előirányozzák, hogy a es jogalkotási ciklus végéig a nizzai helyzethez képest növeljék a tizenkét érintett tagállam európai parlamenti képviselőinek számát. Az Európai Parlamenti képviselők száma ennek következtében 736-ról 754-re nőne, kivéve, ha esetleg lezajlik Horvátország csatlakozása. 21. A parlamenti struktúrák kiigazításának és a képviselők száma emelkedésének költségvetési következményei nincsenek beépítve a évi előzetes költségvetési tervezetbe. Valójában tanácsos (intézményközi szinten) megvárni a folyamat végeredményét. Szükség esetén a pénzügyi következmények beépítésére az első olvasatkor módosítás formájában, vagy ad hoc módosító indítvány keretében sor kerül. Amennyiben az eredményre tovább kell várni, módosító költségvetésre lesz szükség 2010 folyamán. Emlékeztetőül, a pénzügyi hatás 8 9 millió euróra becsülhető, ebből 5 millió eurónak fedeznie kell a további 18 képviselővel kapcsolatos költségeket (6 hónapra), és 3 4 millió euróra van szükség a főtitkárság szerkezeti átalakítására. A Horvátország esetleges EU-csatlakozására való felkészülési terv naprakésszé tétele 22. A Horvátország EU-csatlakozására irányuló tárgyalások jelenlegi állása szerint, amennyiben Horvátország 2010-ben aláírja a csatlakozási szerződést, a Parlamentnek 12 megfigyelőt kellene meghívnia 2010 utolsó hat hónapjára. A megfigyelők fogadásához szükséges előirányzatok egyelőre a alcímbe (Bővítési tartalékalap) kerültek beállításra, euró összegben. 23. Ezzel egyidejűleg, a legutóbbi bővítés mintájára, a Parlamentnek fontolóra kell vennie meghatározott számú szerződéses alkalmazott felvételét különösen a nyelvi szolgálatokhoz a megfigyelők munkájának támogatására. Végezetül pedig a folyamat kimenetelének függvényében elő lehetne irányozni az első olvasatban a tisztviselői álláshelyek egészének vagy egy részének létrehozását. B) A nagyszabású, többéves projektek konszolidálása A Főtitkárság konszolidálására és modernizációjára irányuló erőfeszítések folytatása az erőforrások optimális kihasználása érdekében NT\ doc 7/14 PE /BUR

8 24. Az V. címsoron rendelkezésre álló előirányzat 20%-ának felhasználását amelyre az elkövetkezendő években az intézmény előtt álló kihívások folyamatos megválaszolása érdekében van szükség a rendelkezésre álló erőforrások optimalizálására és racionalizálására irányuló erőfeszítések megerősítésének kell kísérnie. Erre az elvre egyébként nemrég a költségvetési hatóság is emlékeztetett. A évi költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló április 10-i állásfoglalásában a Parlament kijelenti, hogy folyamatosan keresni kell a munkaszervezés megfelelőbb és költséghatékonyabb módszereit, többek között nagyobb hangsúlyt kell fektetni a fő tevékenységekre, a személyzet lehetőség szerinti átcsoportosítására, a részlegek átszervezésére az új körülményekhez való igazodás érdekében, a modern technológiák jobb felhasználására, valamint a fokozottabb intézményközi együttműködésre. 25. E célokat a Költségvetési Bizottság 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentése is megerősíti. A jelentés 13. bekezdése kimondja: a Parlament rendelkezésére álló költségvetési és emberi erőforrásokat amennyire csak lehetséges a lehető leghatékonyabban kell felhasználni annak lehetővé tétele érdekében, hogy az intézmény és a tagállamok sikeresen teljesíthessék küldetésüket; megerősíti, hogy ez a munkamódszerek gondos tervezését és szervezését előfeltételezi, valamint, hogy a felesleges adminisztratív munka elkerülése érdekében ahol csak lehetséges, csoportosítsák át a szerepeket és a struktúrákat 26. E követelmények konkrét megvalósítása érdekében a főtitkár az alábbi azonnali pénzügyi többletforrásokat nem kívánó intézkedéseket javasolja: a felülvizsgált többnyelvűségi magatartási kódex szigorúbb alkalmazása a többnyelvűséget szolgáló erőforrások produktívabb felhasználása érdekében; a főigazgatóságok közötti együttműködés megerősítése minden szinten; az adminisztratív eljárások egyszerűsítésével foglalkozó munkacsoport javaslata alapján hozott bizonyos intézkedések fokozatos végrehajtása; a személyi állomány konszolidálását szolgáló terv továbbvitele (ezzel a kérdéssel e jelentés II. része részletesebben foglalkozik). 27. A tervekhez tartozik ezen intézkedésekkel párhuzamosan az informatika és a kommunikációs eszközök terén megvalósuló jelentős modernizálási terv előkészítésének folytatása azt követően, hogy az Elnökség átgondolja egy hatékony és koherens informatikai irányítás stratégiai tervét. Ennek érdekében megemeltük az Informatikai és Kommunikációs Főigazgatóságnak szánt költségvetési támogatást (a évi 99,5 millió euróról 2010-re 104,6 millió euróra) és a 8 millió eurós növekményt tartalékba helyeztük a 100. alcímbe mindaddig, amíg a politikai hatóságok meg nem hozzák az operatív döntéseket. Másrészről az utolsó 12 álláshely létrehozása a évi létszámtervben a terület visszaintegrálására vonatkozó 2008-ban elindított hároméves terv lezárását jelenti. A kommunikációs politikához kapcsolódó nagy projektek sikeres megvalósításának biztosítása elejére a WEB-TV projekt már több mint egy éve fog működni. Kiváló alkalom adódik tehát az új eszköz hatásának értékelésére és fejlesztésének folytatására, többek között marketing-kampányt indítva a nagyközönség körében a látogatottság növelésére, illetve fejlesztve a csatornák kínálatát a szerzett tapasztalatok alapján. Ennek érdekében javasoljuk, hogy 2010-ben tartsák fenn a Parlamenti televíziós csatorna jogcímen belül a 9 millió eurós költségvetési támogatást, melyből 1 millió eurót kifejezetten a WEB-TV látogatottságának és nézettségének növelését célzó intézkedésekre fordítanak. 29. A Látogatóközpont 2009 végén / 2010 elején nyílik meg. Egyrészt a projekt megvalósítása 6 millió eurós beruházást igényel, amely a 16,5 millió euróra tervezett NT\ doc 8/14 PE /BUR

9 teljes költség fennmaradó része. Másrészről a Látogatóközpont tevékenységének beindításához is pénzügyi és emberi erőforrásokra van szükség ahhoz, hogy biztosítani lehessen kihasználtságát. Ezenkívül az irányítás módjáról és a kiszervezés szintjéről szóló végső határozat megszületéséig 3 millió eurót a 100. alcímbe állítottunk. 30. A JAN épület új audiovizuális központjának is teljesítménynövekedést kell elérnie 2010-ben, miután több költségvetési év során e terület előirányzatait az új eszközök beüzemelése érdekében tett beruházásokra fordították. További eszközbeszerzéshez nincs szükség külön előirányzatokra, szükség van viszont kizárólag a karbantartási szerződések érdekében, amelyeket el kell majd indítani. Javasoljuk mindenesetre egy mérnöki álláshely létrehozását a 2010-es létszámtervben. 31. Az Európai Történelem Házára vonatkozóan december 15-i ülésén az Elnökség meghatározta az alapkoncepciót és a terv megvalósításához kapcsolódó adminisztratív szempontokat. A 2010-ben végrehajtandó intézkedések tervezésének függvényében amelyet még finomítani kell, külön eszközöket irányoztunk elő ( euró) a szakértői tevékenység alcímben, megfelelő külső támogatás biztosítása érdekében a projekt megalkotásának fázisaiban. A harmonikus és koherens ingatlanpolitika folytatása 32. A 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentésében a Költségvetési Bizottság ismételten hangot adott azon kívánságának, hogy hozzanak létre közép- és hosszú távú ingatlanpolitikai stratégiai tervet. Az Elnökség valójában már foglalkozott a kérdéssel, azonban úgy döntött, hogy az új Elnökségre bízza a feladatot az új parlamenti ciklus elején, egyben megbízza a főtitkárt az ingatlanpolitika alakulásának folyamatos nyomon követésével. Ennek a tervnek nem csak azt kell meghatároznia és megterveznie, hogy a Parlament hogyan elégítse ki irodákra és üléstermekre vonatkozó láthatóan növekvő szükségleteit, de stratégiát is meg kell határoznia és megfelelő költségvetési forrásokat kell elkülönítenie a tulajdonába került ingatlanok felújítására és karbantartására irányuló többéves projekt céljaira. 33. A legrégebbi épületek ugyanis alapos felújításokat és mélyreható karbantartást igényelnek ahhoz, hogy garantálni lehessen biztonságos üzemeltetésüket és megfelelő színvonalú használatukat. Az épületek fenntartásáról szóló külső tudományos jelentés, amelyet a Parlament december 22-én kapott meg, kiindulási pontot jelenthet az új stratégia számára. A teljes terv elkészültéig és a legsürgősebb intézkedések pótlása érdekében, a Épületek belső kialakítása és a Takarítás és karbantartás jogcímcsoportra vonatkozó javaslat szerint a évihez képest 6 millió eurós növelést kell végrehajtani, ami 10%-os növekedést jelent. 34. Az ingatlanpolitikára vonatkozó ezen stratégiai tervekkel párhuzamosan felkérjük a politikai hatóságot, hogy a kellő pillanatban vitassák meg az Infrastrukturális és Logisztikai Főigazgatóság átszervezési és konszolidációs tervét. E részlegek az elmúlt évben tulajdonképpen viszonylag gyenge növekedést mutattak, miközben a kezelésük alatt álló terület ma már meghaladja az egymillió négyzetmétert és az infrastruktúra üzemeltetéséhez az olyan új, elsődleges célok adódtak hozzá, mint a környezetvédelmi irányítás és az akadálymentesítés. Egy ilyen terv költségvetésben és a létszámtervben jelentkező következményeit a 2010-es költségvetés első olvasatába kell belefoglalni. 35. A folyamatban lévő nagy ingatlanprojektek szempontjából a 2010-es pénzügyi évet még mindig a felújítási munkálatok és a luxembourgi KAD épület tevékenyebb fázisba kerülő kibővítése fogja meghatározni. A megvalósítás aktuális menetrendje alapján a 2010-es NT\ doc 9/14 PE /BUR

10 pénzügyi évben szükségessé váló finanszírozás viszonylag alacsony marad. A jelenlegi állás szerint ugyanis mindössze 12 millió euróra van szükség az építkezéshez közvetlenül kapcsolódó költségek céljaira: 4,3 millió euró érinti a 2005., Építkezések jogcímet az építkezés előkészítő munkálatai kapcsán, illetve 7,7 millió euró a 2008., Épületekkel kapcsolatos egyéb kiadások jogcímet a szakértői és tervezői költségek kapcsán. Egyéb, közvetett költségek is kapcsolódnak a tervhez, például egy átmeneti épület bérleti költségei 5,2 millió eurós teljes költséggel. 36. A jövőbeni költségvetési korlátok felmérése érdekében emlékeztetünk arra, hogy a teljes felújítási projekt becsült értéke 402,1 millió euró (2008. októberi adat), mely összeg nem tartalmazza az időközi kamatokat és díjakat és az áraknak az építkezés befejezéséig történő felülvizsgálatát. Ha a Parlament az építkezés évei során ( ) nem hajt végre előfinanszírozást, az épület átadásától számított éves díj évente 45-től 60 millió eurós összegig emelkedik attól függően, hogy a törlesztés időtartama 15 vagy 10 év lesz. 37. A JAN épület átadásával az intézmény legutóbbi bővítés következtében fellépő ingatlanigényeinek kérdése lényegében megoldottnak tekinthető. Ugyanakkor felmerült az, hogy az elkövetkező években például a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése tükrében szükség lesz a jövőbeni bővítések és a parlamenti munkamódszerek alakulása miatt jelentkező új igények elmélyült elemzésére. Ebben az összefüggésben javasoljuk 20 millió euró elkülönítését a 105., Előzetes előirányzatok ingatlanokra alcímben annak érdekében, hogy azonnali mozgásteret biztosítsunk a Parlament számára a következő ciklus elejére. A környezetvédelmi politika és az EMAS keretében végzett tevékenységek megerősítése 38. Az intézmény ingatlanstratégiájának és más politikáinak szorosabban kell kapcsolódnia az EMAS-politikákhoz és a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló politikákhoz, amelyeket tovább kell folytatni és meg kell erősíteni. A Parlament learatta e politikák első sikereit azáltal, hogy megszerezte az EMAS-tanúsítványt, illetve 2008 végére felmérte szén-dioxid-kibocsátását. 39. A szén-dioxid-mérleg elkészültét követően az Elnökség február 18-án elfogadott számos intézkedést, melyek célja a Parlament szén-dioxid-kibocsátásának 30%-os csökkentése 2020-ig. Ezek az intézkedések az EMAS-terv részét képezik, és fontosabb elemeik a következők: Az épületek általános felmérése, hogy több környezetbarát technológiát lehessen használni, például napenergiát vagy geotermikus energiát, illetve jobban szigetelő ablakokat és passzív épülettechnológiákat; Az információs technológiák általános felmérése, beleértve a személyes berendezéseket és a távkonferencia-felszereléseket is; Hosszú távú figyelemfelkeltő és kommunikációs tervek kidolgozása minden szinten; Olyan intézkedések, mint a smart transit, a környezetbarátabb közlekedési módok támogatása, alacsony kibocsátású gépjárművek vásárlása; Egyéb intézkedések a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére, egyúttal javítva a Parlament tevékenységeinek hatékonyságát is; Bizonyos kibocsátások kompenzálása. 40. Tisztán költségvetési szempontból a Parlament e téren tett erőfeszítései ezentúl külön elemzés tárgyát képezik, amely szerves része lesz az előzetes költségvetési előirányzattervezetről szóló főtitkári jelentésnek. Így 2010-ben az EMAS-célkitűzések megvalósításához kapcsolódó költségek 11,4 millió eurót fognak kitenni, ami 2009-hez NT\ doc 10/14 PE /BUR

11 képest 84%-os, 2008-hoz képest pedig 113%-os növekedést jelent. Ezen jelentés 2. melléklete tartalmazza többek között e költségek részletes megoszlását. C) Az új parlamenti ciklusba történő átmenet megvalósítása A választás utáni év sajátosságainak figyelembevétele 41. A 2010-es költségvetésnek számolnia kell a választás utáni év sajátosságaival. Ezt az évet voltaképpen ellentétes hatások jellemzik, ami az előirányzatokra nézve hol pozitív hol negatív következményekkel jár: egyrészről a választások utólagosan is hatnak a mandátum végéhez kapcsolódó juttatásokra, amelyek utalása 2010-ben folytatódik; másrészről viszont megszűnik a választásoknak egy sor olyan tételre gyakorolt közvetlen hatása, amelyek hatálya 2009-re korlátozódott (pl. tájékoztatási kampányokra, anyagok és irodák költöztetésére szánt kivételes előirányzatok, a mandátum megszűnésekor a képviselőknek és a távozó asszisztenseknek járó juttatások) ben a választásokra vonatkozó tájékoztató kampánnyal kapcsolatos többletköltségek és a képviselők cserélődésével kapcsolatos rendkívüli költségek közel 35 millió eurót tettek ki. Ezzel párhuzamosan, a választási év miatt csökkenő aktivitás (utazások, tolmácsolás, fordítás stb.) 24 millió euró megtakarítását tette lehetővé, miáltal a választási év többletköltségeinek nettó értéke 11 millió euró lett ben a mandátumok megújításának hatásai 7 millió euró többletkiadást fognak okozni (a mandátum megszűnésekor járó juttatások további folyósítása), azonban az aktivitás visszaáll normális szintjére, vagy még nagyobb lesz, ami 2009-hez képest 24 millió euró többletkiadást okoz. Így a választásokat követő hatás összesen 4 millió euró megtakarítást okoz. Az új személyzeti szabályzatok sikeres végrehajtásának biztosítása lesz a képviselőkre és asszisztenseikre vonatkozó új szabályzatok alkalmazásának első teljes éve. Túl a képviselői statútum 12 hónapot felölelő teljes ciklusra gyakorolt kihatásait fedező költségvetési források biztosításán (az asszisztensek szabályzata a jelenlegi helyzethez képest elvben költségvetésileg semleges), a 2009 második félévében szerzett tapasztalatok alapján a 2010-es évre is esetleges kiigazításokat kell elfogadni mind a végrehajtási rendelkezéseket, mind a kifejezetten a két új szabályzat működtetése érdekében végrehajtott átszervezést érintően. A közvetlenül az új képviselői szabályzatból adódó főbb többletköltségek vonatkozásában az Juttatások és kifizetések jogcím a 2009-es 30,8 millió euróhoz képest 2010-re 69,7 millió euróra nő, és a származási országokba irányuló utazások új költségei is 8,2 millió euróra nőnek 2010-ben a 2009-es 4 millió euró helyett. Tartalék elkülönítése az újonnan megválasztott Parlament kezdeményezései számára 44. Végül a 2010-es költségvetési eljárást olyan módon lefolytatni, hogy az lehetővé tegye a választások után megalakuló Parlament politikai és költségvetési prioritásainak érvényesítését. Ennek érdekében a 2010-re szóló előzetes költségvetési tervezetben el kell különíteni egy pénzügyi tartalékot, amelyet azután az első olvasatkor mobilizálni lehet, amint az új politikai és költségvetési hatóságok meghatározták prioritásaikat. A tartalék választása a 2010-es költségvetési iránymutatásokról szóló feljegyzésben javasolt különleges tartalék helyett összhangban áll a Költségvetési Bizottság által megfogalmazott iránymutatással. NT\ doc 11/14 PE /BUR

12 45. Ennek érdekében és a 7. pontban már ismertetett érveknek megfelelően javasoljuk, hogy a költségvetési tervezetben a pénzügyi tervet az V. fejezet 19,74%-ában állapítsák meg, ami 21,2 millió euró tartalékot hagyna az újonnan összeülő Parlament számára. IV - A SZERVEZETI FELÉPÍTÉSSEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEKRE IRÁNYULÓ JAVASLATOK 46. A 2010-es költségvetési eljárásra vonatkozó iránymutatásokról szóló jelentésében a Költségvetési Bizottság hangsúlyozza, hogy a korábbi költségvetési évekhez hasonlóan a meglévő emberi erőforrások optimális kihasználására és a korábban megkezdett konszolidációs terv folytatására van szükség. A szervezeti felépítésre vonatkozó, a jelentés II. részében részletesen kifejtett javaslatok a költségvetési hatóság által megkívánt stratégia részét képezik. 47. A költségvetési eljárás e szakaszában összesen 30 új álláshely létrehozását (16 AD5 és 14 AST1) és 13 másik álláshely átcsoportosítását javasoljuk a prioritást élvező szükségletek fedezésére, melyek 43 álláshelyet igényelnek. Az új álláshelyek létrehozásának költsége 2010-ben (6 hónap) euró. Ezek az előirányzatok szerepelni fognak az előzetes költségvetési tervezetben, amint az Elnökség határoz a szervezeti felépítésről. 48. Megjegyzendő, hogy a Lisszaboni Szerződés végrehajtásához kapcsolódó pótlólagos módosításokhoz, a bővítés keretében létrehozandó állandó álláshelyekhez, a DG INLO átszervezéséhez és megerősítéséhez és a Látogatói Központ fenntartásához esetlegesen kapcsolódó szükségleteket ebben a szakaszban nem vettük figyelembe. Ezeket az anyagokat először az Elnökség tanulmányozza, és szükség esetén a költségvetési eljárás egy későbbi szakaszában kerülnek majd számbavételre. 49. Jelenleg a képviselőcsoportok nem kérik új álláshelyek létrehozását 2010-re. Lehetséges azonban, hogy a választások és az azt követően kialakuló új helyzet következtében további álláshelyekre lesz szükség. A képviselőcsoportok igényeit adott esetben az első olvasat során figyelembe vesszük. 50. A személyzeti szabályzat által előírt előléptetési politika végrehajtása érdekében szükségessé váló szokásos átsorolások és az ahhoz tartozó előirányzatok szerepelnek az előzetes költségvetési tervezetben. Ezek az intézkedések 711 átsorolást tartalmaznak az állandó álláshelyek esetében, 8 átsorolást az ideiglenes álláshelyek vonatkozásában és 81 átsorolást a képviselőcsoportok ideiglenes álláshelyeinél. V - A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEFOGLALÁSA 51. Az alábbiakban olvasható a 2010-es ideiglenes költségvetési tervezet összefoglalása: NT\ doc 12/14 PE /BUR

13 Alcím Megnevezés évi teljesítés évi költségvetés EP 2010 Eltérés 2010/ fejezet AZ INTÉZMÉNY TAGJAI , ,69% 12. fejezet TISZTVISELŐK ÉS IDEIGLENES ALKALMAZOTTAK , ,01% 14. fejezet EGYÉB SZEMÉLYZET ÉS KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK , ,67% 16. fejezet AZ INTÉZMÉNYNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK , ,43% 1. cím összesenaz INTÉZMÉNYHEZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEK , ,78% 20. fejezet ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK , ,29% 21. fejezet ADATFELDOLGOZÁS, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK , ,60% 23. fejezet FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK , ,54% 2. cím összesen ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK , ,34% 30. fejezet ÜLÉSEK ÉS KONFERENCIÁK , ,56% 32. fejezet SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG ÉS TÁJÉKOZTATÁS: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS , ,60% AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS FELADATAINAK GYAKORLÁSA 3. cím összesensorán FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK , ,21% 40. fejezet 42. fejezet 44. fejezet EGYES INTÉZMÉNYEKHEZ ÉS SZERVEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK , ,01% A PARLAMENTI ASSZISZTENSEK ALKALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK , ,56% A JELENLEGI ÉS VOLT KÉPVISELŐK ÜLÉSEINEK ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINEK KÖLTSÉGE , ,00% AZ INTÉZMÉNY ÁLTAL BETÖLTÖTT KÜLÖNLEGES FUNKCIÓK GYAKORLÁSA SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEK 4. cím összesen , ,26% Tartalékalapok EGYÉB KIADÁSOK 0, ,43% MINDÖSSZESEN , ,34% V - A NÓMENKLATÚRA BIZONYOS ASPEKTUSAINAK KIIGAZÍTÁSA 52. A nómenklatúra 3. mellékletben javasolt módosításai elsősorban technikai jellegűek, vagy bizonyos kiadások jogalapjának változását tükrözik. Ez vonatkozik a képviselőkkel kapcsolatos kiadásokra, amelyet illetően a statútum és annak végrehajtási rendelkezései képezik majd a jogalapot az új ciklustól kezdődően. Más módosítások a nómenklatúra naprakésszé tételét vagy egyszerűsítését tükrözik, az illetékes szervek által már meghozott döntések függvényében. VII - ÖSSZEGZÉS 53. Az Elnökséget ezúton felkérem, hogy az alábbi főbb intézkedések alapján határozzon az intézmény 2010-ra vonatkozó költségvetési előirányzat-tervezetét, valamint, hogy utasítsa az elnököt annak a Költségvetési Bizottsághoz való továbbítására. NT\ doc 13/14 PE /BUR

14 a) az előzetes előirányzat-tervezet összegének euróban történő megállapítása, amely 4,34 %-os emelkedést jelent a 2009-as költségvetéshez képest, ami megfelel a pénzügyi terv V. fejezetében szereplő előirányzatok 19,74 %-os felhasználásának; b) a prioritással rendelkező célkitűzések megvalósításához szükséges eszközök biztosítása, különös tekintettel az alábbiakra: l) megfelelő erőforrások biztosítása a parlamenti asszisztencia és a jogalkotási tevékenységek megerősítéséhez, valamint annak biztosítása, hogy a Parlament el tudja látni új feladatait: a többnyelvűség teljes körű alkalmazására irányuló erőfeszítések folytatása; a képviselők általános támogatásának további megerősítése; a Parlament felkészülésének befejezése a Lisszaboni Szerződés 2009-es esetleges elfogadására; a Horvátország esetleges EU-csatlakozására való felkészülési terv naprakésszé tétele. II) A nagyszabású, többéves projektek megerősítése: a Főtitkárság megerősítésére és modernizációjára irányuló erőfeszítések folytatása az erőforrások optimális kihasználása érdekében, különösen az információs és kommunikációs technológiák terén; a kommunikációs politika nagy projektjei sikeres megvalósításának biztosítása; kiegyensúlyozott és koherens ingatlanpolitika folytatása; a környezetvédelmi politika és az EMAS keretében végzett tevékenységek megerősödésének nyomon követése. III) Az új parlamenti ciklusba történő átmenet megvalósítása: A választás utáni év sajátosságainak figyelembevétele; az új személyzeti szabályzatok sikeres végrehajtásának biztosítása; tartalék elkülönítése az újonnan megválasztott Parlament kezdeményezései számára; c) a prioritást élvező projektekhez közvetlenül kapcsolódó 30 új álláshely létrehozásának engedélyezése ebben a szakaszban, ami a létszámot 0,5%-kal növeli, és a személyzetre vonatkozó előirányzatok ennek megfelelő kiigazítása; ezzel párhuzamosan 13 másik álláshely átcsoportosítása; a) álláshelyek átminősítésének engedélyezése a karriertervezés keretében; b) a nómenklatúra kiigazítása az egyes kiadások jogalapja módosításának és a szükséges technikai változtatásoknak megfelelően sz. melléklet Harald RØMER NT\ doc 14/14 PE /BUR

15 I. RÉSZ: AZ ELŐIRÁNYZATOKRA VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK A Mennyi a Parlament évi költségvetésére javasolt összeg? 1. A javasolt összeg 1 595,9 millió euró. Ez az összeg a évi költségvetéshez képest 4,31%-os növekedésnek, és az V. fejezetben szereplő 19,73%-os biztonsági tartalék teljes felhasználásának felel meg. Az V. fejezet 20%-os felső határához képest ez 21,6 millió eurós fel nem használt keretet biztosít óta az alábbiak szerint alakult az intézmény költségvetése: Az eredeti költségvetés végösszege (millió euró) Az éves növekedési arány 4,93% 13,35% 3,33% 3,90% 5,74% 3,94% 5,33% 4,31% Az V. fejezet százalékában 20,16% 20% 20% 19,69% 19,64% 19,48% 19,67% 19,73% A költségvetésbe beleértve az "ingatlanokra fordított beruházások" tartaléka 58,20 44,90 54,70 15,00 50,00 20,00 20,00 20,00 Az "ingatlanokra fordított beruházások" tartaléka nélküli éves növekedési arány 10,15% 15,40% 2,63% 7,37% 3,13% 6,31% 5,41% 4,37% 2005 óta, amikor utoljára került sor az V. fejezet 20%- ának teljes felhasználására, az Európai Parlament költségvetése valamivel elmaradt az V. fejezet növekedési ütemétől. A jelenlegi pénzügyi terv elfogadása óta az V. fejezet évi 4%-kal nő, ebből 2% az inflációból következik és 2% a valós növekedés Evolution du budget initial ( Mio) Az eredeti költségvetés alakulása (millió euró) NT\ doc PE /BUR/PARTIE I

16 B Melyek az 1 595,9 millió eurós összeg legfőbb összetevői? 3. A 2010-es költségvetés elsődleges célkitűzéseit és az ezekhez rendelt kiegészítő előirányzatokat (+ jellel), illetve összes előirányzatot (= jellel) a következő ábra mutatja: AZ EP elsődleges célkitűzései 2010-re A képviselői szabályzat alkalmazásának további költségei (12 hónap) + 37 millió euró A többnyelvűséggel kapcsolatos külső szolgáltatásokra elkülönített előirányzatok: = 78,10 millió euró A Horvátország csatlakozására elkülönített tartalék: = 0,75 millió euró További beruházások az innovációs és a technológiai támogatási szektorba: + 15,40 millió euró (ebből 8 millió euró tartalékban) A Látogatóközponttal és a WebTV-vel kapcsolatos előirányzato: = 18 millió euró KAD épület felújítására és kibővítésére vonatkozó projekttel kapcsolatos költségek: = 17,93 millió euró Az ingatlanpolitika céljára elkülönített tartalék: = 20 millió euró Tartalékok előre nem látható felhasználásokra: = 15 millió euró NT\ doc 2/8 PE /BUR/PARTIE I

17 C A évi becslésekhez alkalmazott paraméterek 4. Az alapvető paramétereket és azok alakulását az alábbi táblázat tartalmazza: 2009-es 2010-es Paraméterek pénzügyi év pénzügyi év Parlamenti üléshetek száma Ebből rendes ülésszakok kiegészítő ülések 4 6 választókerületi hetek 7 7 Képviselők száma 785/ Megfigyelők száma ben eltérnek a munkahetek és az üléshetek számára vonatkozó paraméterek az európai választások és a türkiz hetek bevezetése miatt. Az új parlamenti ciklustól kezdődően (2009 júliusától) a képviselők száma 736. Az önkéntes kimaradás valószínűsége a 0%-ot közelíti. Ha Az önkéntes kimaradást választó képviselők 80 0 A képviselői juttatások kiigazítása 3,7% 2,5% meghívnak megfigyelőket, számuk 12 lesz. Az infláció alakulása szerint A bérek kiigazítása 3,0% 2,5% Átalányalapú csökkentés bővítés nélkül 10% 10% a os bővítés esetében 7% 7% a 2007 es bővítés esetében 10% 8% Álláshelyek létesítése bővítés nélkül Főtitkárság Képviselőcsoportok 53 Álláshelyek megszüntetése 10 0 Ebből álláshelyek átcsoportosítása Átminősítések Főtitkárság Képviselőcsoportok 81 Csökkentés tekintetbe véve a bővítésből adódó álláshelyek betöltésével kapcsolatos erőfeszítéseket. Az eljárást követő fázisban kerül sor a képviselőcsoportokat érintő, a szervezeti felépítéssel kapcsolatos intézkedésekre. NT\ doc 3/8 PE /BUR/PARTIE I

18 D Hogyan oszlanak meg a évi költségvetés legfontosabb tételei? 5. A költségvetés központi elemei a három fő terület: a képviselők, a személyzet és az ingatlanok. E három terület a teljes költségvetés kb. 72 %-át teszi ki. A költségvetési tételek megoszlása millió euróban Tájékoztatás:77,63 Informatika & távközlés:103,40 Képviselőcsoportok és politikai pártok:71,97 Egyéb:68,92 A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó alkalmazottakkal, illetve a külső munkatársakkal kapcsolatos egyéb kiadások:53,71 Tartalékalapok:15,75 Személyzet:515,30 Szerződéses alkalmazottak és külső nyelvi szolgáltatások:101,93 Ingatlan:204,95 Képviselők:382,36 6. A 2000-es és a 2010-os pénzügyi év között a három nagy költségvetési területen az alábbi elmozdulások történtek az eredeti költségvetésen belül: Az elmúlt tíz évben a személyzetre és az ingatlanra fordított kiadások a képviselőkkel kapcsolatos kiadások javára csökkentek. Ez a személyzet létszámának igen mérsékelt növekedésével, az ingatlanvásárlásokból adódó megtakarításokkal, valamint a képviselői szabályzat alkalmazásával magyarázható. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% A fő költségvetési tételek alakulása az eredeti költségvetésben 42% 36% 19% 24% 22% 0% Személyzet Képviselők Ingatlan % 19% 22% % 24% 13% 13% NT\ doc 4/8 PE /BUR/PARTIE I

19 E Főbb változások a 2009-es eredeti költségvetéshez képest 7. Az alábbi táblázat ismerteti a 2010-es előzetes költségvetési tervezetben a 2009-as költségvetéshez képest eszközölt változásokat és azok indokait: évi költségvetés 1.530,0 Az eltérések általános magyarázata + 24,94 A képviselői szabályzat alkalmazása az illetmények, juttatások, támogatások és nyugdíjak tekintetében + 2,30 Új utazási költségek a megválasztás országában + 1,33 A képviselők utazási költségei + 3,22 Az átmeneti juttatások növekedése a képviselői megbízatások megújításakor a évi választásokat követően. - 25,13 A parlamenti asszisztensi kiadások kiigazítása a képviselői megbízatások megújítását követően (A képviselők számának csökkenése 751-ről 736-ra) + 13,86 A személyzeti kiadások kiigazítása E l t é r é s e k A 2010-es előzetes költségvetési tervezet 1.595,9 A tolmácsolási kiadások növekedése a parlamenti tevékenység újraindulása és a + 9,50 személyitolmács-szolgálat lehetséges igénybevétele következtében A Parlament tulajdonában lévő helyiségek és épületek karbantartásával kapcsolatos +7,85 előirányzatok növekedése +2,40 Az energiaárak növekedése +14,60 Az innovációs és az információs technológiai szektort érintő befektetési program +2,31 A választási évet követően a szakértők igénybevételének újraindulása A Látogatóközponttal kapcsolatos befektetések befejezése és a működési +5,10 költségek Az audiovizuális tájékoztatási kiadások csökkenése a évi európai választási -4,00 kampányt követően Az európai szintű pártok és politikai alapítványok számára nyújtott hozzájárulás, +1,42 valamint az adminisztratív működési kiadások növekedése A rendkívüli tartalékalap és a Horvátország uniós csatlakozására elkülönített + 5,23 tartalékalap növekedése -1,00 Az EMAS tartalékalap csökkentése +2,00 Egyéb F A források hozzárendelése a főigazgatóságokhoz 8. A források különböző főigazgatóságokhoz való hozzárendelése a következőképpen ábrázolható: DG évi évi évi költségvetés költségvetés Eltérés 10/09 teljesítés Eltérés 10/08 PRES 52,94 52,33 1,17% 47,98 10% IPOL 7,73 5,69 35,85% 7,15 8% EXPO 2,54 2,11 20,71% 1,80 41% COMM 82,75 80,94 2,24% 97,47-15% PERS 589,20 573,92 2,66% 543,39 8% INLO 169,78 159,66 6,34% 172,55-2% TRAD 25,33 24,12 5,05% 15,71 61% INTE 59,93 50,47 18,73% 49,95 20% FINS 456,93 449,08 1,75% 378,40 21% ITEC 112,68 99,58 13,16% 95,43 18% SJ 0,59 0,57 3,60% 0,46 29% Tartalékalapo k 35,50 31,52 12,63% - - Összesen 1.595, ,97 4,31% 1.410,28 13,2% NT\ doc 5/8 PE /BUR/PARTIE I

20 G Az elsőbbséget élvező projektekre szánt előirányzatok a) A képviselői statútum végrehajtásának 6 további hónapra számított, becsült hatásai: Költségvetési tétel Cím évi előirányzatok (6 hónap) évi előirányzatok (12 hónap) Eltérés (a további 6 hónapnak megfelelően) Juttatások és kifizetések Szokásos utazási költségek: Az AKCS EU egyezmény, valamint az euromediterrán fórum keretében előirányzott parlamenti küldöttségek és intézmények Egyéb utazási költségek Betegség- és balesetbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek: balesetbiztosítás Betegség- és balesetbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek: betegségbiztosítás Betegség- és balesetbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek: életbiztosítás Betegség- és balesetbiztosítás és egyéb társadalombiztosítási költségek: a személyes tárgyakra és a számítástechnikai eszközökre kötött, lopáskár elleni biztosítás Átmeneti juttatások Öregségi nyugdíjak Rokkantsági nyugdíjak Túlélő hozzátartozói nyugdíjak Önkéntes nyugdíjpénztár képviselők számára A képviselőket megillető költségtérítések fedezésére szolgáló előzetes előirányzat ÖSSZESEN Külső szolgáltatás igénybevétele a szoftverek és rendszerek működtetésével, fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatban: új alkalmazások megvalósítása és a meglévő alkalmazások kiterjesztése (megvalósíthatósági tanulmány, elemzés, ütemezés, kifejlesztés) A képviselői szabályzat alkalmazásából adódó összes előirányzat és kapcsolódó költségek b) A többnyelvűséggel kapcsolatos külső szolgáltatásokra elkülönített előirányzatok nettó növekedése: Költségvetési tétel évi költségveté s Megnevezés évi költségvetés Eltérés 2010/2009 Konferenciatolmácsok: Tolmácsok és konferenciaszervezők Külső szolgáltatások: szó szerinti jegyzőkönyvek fordítása Külső szolgáltatások: egyéb fordítások és gépírás ÖSSZESEN Tolmácsolásra és fordításra (külső szolgáltatások) elkülönített előirányzatok NT\ doc 6/8 PE /BUR/PARTIE I

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé

Részletesebben

Költségvetési Ellenőrző Bizottság

Költségvetési Ellenőrző Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 2011/2202(DEC) 6.3.2012 MÓDOSÍTÁS: 1-170 Jelentéstervezet Bogusław Liberadzki (PE473.917v01-00) az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre szóló

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 4: (5) ******* 2009.09.24.

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS 4: (5) ******* 2009.09.24. 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁS Dok. száma: 4: (5) ******* 2009.09.24. KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG ELŐADÓK: LÁSZLÓ SURJÁN - III. SZAKASZ (BIZOTTSÁG) VLADIMÍR MAŇKA - EGYÉB SZAKASZOK PARLAMENT ELSŐ OLVASAT

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95.

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 47. cikke (2) bekezdésére, valamint 55. és 95. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/39/EK IRÁNYELVE (2002. június 10.) a 97/67/EK irányelvnek a közösségi postai szolgáltatások verseny számára való további megnyitása tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.16. COM(2011) 126 végleges 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK Luxembourg, 2004. november 11 BÍRÓSÁGA. 22. sz. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS ÖSSZEGZÉS

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK Luxembourg, 2004. november 11 BÍRÓSÁGA. 22. sz. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS ÖSSZEGZÉS EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK Luxembourg, 2004. november 11 BÍRÓSÁGA 22. sz. ELŐIRÁNYZAT-ÁTCSOPORTOSÍTÁS ÖSSZEGZÉS A 10. fejezetben Az intézmény tagjai A 109. tételcsoportban A járandóságok kiigazítása az 1090. tételből

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések

Gyakran ismételt kérdések Gyakran ismételt kérdések az európai parlamenti képviselőkről és az Európai Parlamentről A 2014. évi európai parlamenti választás: mikor és hogyan zajlik le? 2014-es választások: hogyan nevezik ki az EP

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1

BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 Dr. Fazekas Judit Dr. Gyenge Anikó BÜNTETŐJOGI JOGÉRVÉNYESÍTÉS A SZELLEMITULAJDON-JOGOK TERÜLETÉN EURÓPAI ÉS NEMZETI SZINTEN 1 I. BEVEZETŐ NEMZETKÖZI ÉS KÖZÖSSÉGI JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEK I.1. A NEMZETKÖZI

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 17.00 órakor kezdődő, soron következő nyílt ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2008-2011-IG 1. A kormányzat gazdaságpolitikája 1.1. Gazdaságpolitikai célok, cselekvési irányok A gazdasági egyensúly javításának

Részletesebben

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE

94. plenáris ülés 2012. február 15 16. A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE 94. plenáris ülés 2012. február 15 16. CIVEX-V-020 A Régiók Bizottsága VÉLEMÉNYE A TÖBBSZINTŰ KORMÁNYZÁS EURÓPAI KULTÚRÁJÁNAK KIALAKÍTÁSA: A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA FEHÉR KÖNYVÉNEK NYOMON KÖVETÉSE A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

2006.5.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. 3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak. C 117 E/187 1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát módosított formájában; 2. felhívja a Bizottságot, hogy forduljon ismét a Parlamenthez, ha javaslatát érdemben módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a közbeszerzésről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011) 1586} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 896 végleges 2011/0438 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közbeszerzésről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011) 1585} {SEC(2011)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. március 15. (20.03) (OR. en) 7456/07 ECOFIN 118 UEM 80 SOC 102 AG 17 COMPET 75 RECH 77 ENER 96 MI 66 IND 27 EDUC 48 ENV 149 TRANS 91 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy:

Részletesebben

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ

LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ 2002. ELSÕ ÉVFOLYAM 3. SZÁM 81 MOSOLYGÓ ZSUZSA LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK: TÉNYEZÕK ÉS INDIKÁTOROK AZ ELÕREJELZÉSHEZ A közgazdasági elméletek egyik alapvetõ témája a lakossági megtakarítások vizsgálata.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24.

L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. L 348/98 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.24. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/115/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

Tesztelő szervezet: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)

Tesztelő szervezet: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) TESZTELÉSI BESZÁMOLÓ a Változáskezelés beavatkozási területen, a Változáskezelés Fejlesztési Módszertanhoz szervezet: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH) 2013. július 30. Készítette: 8/C Változáskezelési

Részletesebben

Az európai romastratégia

Az európai romastratégia Bene Márton Az európai romastratégia Az Európai Unió ebben a félévben szeretne elfogadni a régóta szorgalmazott romastratégiát, amelyik a magyar EU elnökségnek is kiemelt prioritása. Nagyon úgy tűnik,

Részletesebben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben

Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben Padányi József Haig Zsolt Kihívások, kockázatok és válaszok a hadtudományi doktori képzésben A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó oktatásban fontos szerepet tölt be a doktori képzés. A három doktori

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) 5386/3/10 REV 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 14. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2008/0223 (COD) 5386/3/10 REV 3 ENER 12 ENV 16 CODEC 17 PARLNAT 3 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A Tanács

Részletesebben

Budapest város-ellátásának hosszú-távú innovatív logisztikai stratégiája Cikksorozat 2. rész A megvalósítás scenariojának paradigmaváltása I.

Budapest város-ellátásának hosszú-távú innovatív logisztikai stratégiája Cikksorozat 2. rész A megvalósítás scenariojának paradigmaváltása I. Budapest város-ellátásának hosszú-távú innovatív logisztikai stratégiája Cikksorozat 2. rész A megvalósítás scenariojának paradigmaváltása I. egy város tervezése sokkal fontosabbak annál, mint hogy azt

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont

Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. december 16. napján tartott ülésén 6. napirendi pont Tárgy: Beszámoló a Közös Hivatal tevékenységéről Tisztelt Képviselő-testület! A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda. Cselekvési Terve. Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető. Budapest 2009.

A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda. Cselekvési Terve. Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető. Budapest 2009. A vidéki foglalkoztatás bővítését koordináló Programiroda Cselekvési Terve Dr. Kis Zoltán Programiroda vezető Budapest 2009. 2 A kormányprogram prioritásai között van a vidéki munkalehetőségek bővítése,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2016. április TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Bevezető... 3 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés... 4 II.1. A makrogazdasági

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 1. Bevezetés E pályázati felhívás jogalapját az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I.

Az Uniós Vámkódex bevezetésével kapcsolatos kérdések I. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása Vám Főosztály főosztályvezetője által kiadott 7009/2016. felhívás az Uniós Vámkódexről Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2013. október 10-én kihirdették

Részletesebben

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Fontos megjegyzés A jelen kézikönyv a Bizottság szolgálatainak elképzeléseit

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.3.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 83/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 231/2013/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012. december 19.) a 2011/61/EU európai parlamenti

Részletesebben

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr!

Transparency International Magyarország. Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató. Budapest. Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA ELNÖK Transparency International Magyarország Dr. Földes Ádám úr részére ügyvezető igazgató Budapest Tisztelt Ügyvezető Igazgató Úr! Köszönettel vettük, hogy véleményezés és észrevételezés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 91. -a szerint az önkormányzat gazdasági programját az alakuló ülést követő 6 hónapon belül felülvizsgálja

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION EGYENLŐSÉG A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga Összefoglaló Az Európai Unió Alapjogi Chartájának

Részletesebben

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem

Vincze Attila. Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem JeMa 2014/1 alkotmányjog Vincze Attila Az Alkotmánybíróság határozata a pénznyerő gépek betiltásáról* A vállalkozás szabadsága és a bizalomvédelem Hivatalos hivatkozás: 26/2013. (X. 4.) AB határozat, ABK

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 2008.7.22. C 184 E/1 III (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 15/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. június 6-án elfogadva a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról

Részletesebben

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló.5 Nemzeti energiapolitika....6 Jogszabályi környezet...8 Cégismertető...9 Távhő fejlesztési koncepció.10 Fogyasztói kör bővítése...11 Pályázatok.. 12 2016. évi

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK számára az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb hibák elkerüléséhez A Europe

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ KÖZVETLEN SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS COMM/DG/AWD/2015/539 COMM/IO-HU_BUD/DCO/2015/4

SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ KÖZVETLEN SZERZŐDÉS SZERZŐDÉS COMM/DG/AWD/2015/539 COMM/IO-HU_BUD/DCO/2015/4 SZOLGÁLTATÁSRA IRÁNYULÓ KÖZVETLEN SZERZŐDÉS 2015. júniusi változat SZERZŐDÉS COMM/DG/AWD/2015/539 COMM/IO-HU_BUD/DCO/2015/4 AMELY LÉTREJÖTT az Európai Unió képviseletében az Európai Parlament, főtitkárságának

Részletesebben

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028

Tanulmány ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tanulmány ÁROP 1.A.5 számú pályázat keretében, a Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2 pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata ÁROP-1.A.5-2013-2013-0028 Tartalom 1. Bevezetés...

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.29. COM(2016) 93 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A Schengeni Információs Rendszer második generációjában (SIS II) tárolt ujjnyomatok

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA. ResAP(2001)3. sz. Határozat

AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA. ResAP(2001)3. sz. Határozat AZ EURÓPA TANÁCS MINISZTERI BIZOTTSÁGA ResAP(2001)3. sz. Határozat A fogyatékkal élő személyek teljes állampolgári részvétele felé az új integratív technológiák segítségével (Elfogadta a Miniszteri Bizottság

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére 1 ELŐTERJESZTÉS Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Döntés az Önkormányzat 2015-2019. közötti évekre vonatkozó Gazdasági Programjáról, Fejlesztési

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 22.12.2009 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Maria DAMANAKI, a tengerügyek és halászat területéért felelős biztosjelölt meghallgatása A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása

II. A rendelkezésre álló pénzügyi források és azok megoszlása MINISZTERELNÖKI HIVATAL MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA M E G Á L L A P O D Á S I. Preambulum A Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyar Tudományos Akadémia között 2003. május 5- én, a stratégiai kutatások megvalósításáról

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ i TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 1 1. Előszó... 1 2. Fontosabb jogszabályok... 1 3. Jelmagyarázat... 1 4. A közbeszerzési eljárás tárgya, az eljárásrend és a jogalap...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JF/23534/2013-NFM. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. december 19. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2

A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 A CSALÁDOK ÉS HÁZTARTÁSOK ELŐRESZÁMÍTÁSA, 1986-2021 BUDAPEST 1988/2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 7 I. AZ ELŐRESZÁMÍTÁS FELTÉTELRENDSZERE ÉS VÉGREHAJTÁSA... 10 1. A népesség családi állapot szerinti összetételének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.11.2004 COM(2004) 716 végleges 2004/0249 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kiégett fűtőelemek és radioaktív hulladékok szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.18 COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: hivatal@fejer.kdrkh.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu Ügyszám: 02/85-3/2009.

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 08/09/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG

Committee / Commission ENVI. Meeting of / Réunion du 08/09/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Jutta HAUG Committee / Commission ENVI Meeting of / Réunion du 08/09/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Jutta HAUG HU HU Módosítástervezet 6300 === ENVI/6300 === előterjesztette: Jutta

Részletesebben

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II

Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II C 297 E/98 P6_TA(2006)0199 Vitaminok, ásványi anyagok és bizonyos egyéb anyagok élelmiszerekhez történő hozzáadása ***II Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a Tanács közös álláspontjáról a

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi Üzleti Terve 2013. május 6. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 Szakmai célok... 6 Pénzügyi

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. március 31-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának gazdasági programja Előkészítette: Izsó Gábor polgármester Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/2 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

2015. november 30-i rendkívüli ülésére

2015. november 30-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Új helyi adó rendeletek elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról

10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról 10/2015. (XII. 2.) OBH elnöki ajánlás a Kúriának, az ítélőtábláknak és a törvényszékeknek a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatáról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.21. COM(2011) 775 végleges 2011/0355 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó, egyes varrat nélküli vas- és acélcsövek behozatalára vonatkozó

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

"ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény

ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény "ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény Az ezen Egyezményben részes Felek tudomásul véve, hogy a Föld éghajlatának változása és annak káros hatásai az emberiség közös gondját képezik, aggódva amiatt, hogy

Részletesebben

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor

Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Herpainé Márkus Ágnes - Kaló Róbert -Sarlósi Tibor Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózat eredmények és továbblépési lehetőségek A területi szemlélet szociális ágazaton belüli meghonosítása

Részletesebben