AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 HU HU HU

2 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK Hetedik jelentés az euroövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SEC(2008) 2306} HU HU

3 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK ÉS AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK Hetedik jelentés az euroövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről 1. BEVEZETÉS 2008 januárjától az EU 27 tagállamából 15 tartozik az euroövezetbe. A fennmaradó 12 állam közül 10 eltéréssel rendelkező tagállam, amely amint teljesíti a Szerződésben előírt feltételeket, 1 várhatóan bevezeti az eurót. Dánia és az Egyesült Királyság nem köteles bevezetni az eurót. A konvergenciakritériumok teljesítése mellett az államoknak széles körű gyakorlati előkészületeket kell tenniük annak érdekében, hogy gazdaságuk és közigazgatásuk valamenyi ágazatát, valamint az állampolgárokat felkészítsék az euro bevezetésére. A Bizottság annak érdekében, hogy megkönnyítse az országok felkészülését az átállásra, az eurokészpénz es, 2007-es és 2008-as bevezetése során szerzett tapasztalatokra építve elkészítette ajánlását az euróra történő jövőbeli átállásokat megkönnyítő intézkedésekről 2. Az átállásra készülő államok mindegyikét felkérik arra, hogy vegye figyelembe ezt az ajánlást. Ez a jelentés értékeli az átállással kapcsolatban tett gyakorlati előkészületek jelenlegi állását Szlovákiában, mivel az ország miután a Tanács határozatában megállapította, hogy teljesíti az euro bevezetéséhez szükséges feltételeket január 1-jén csatlakozni fog az euroövezethez. A mellékelt bizottsági munkadokumentum részletezi az érintett többi tagállam előkészületeit. 2. AZ ELŐKÉSZÜLETEK ÁLLÁSA SZLOVÁKIÁBAN Szlovákia január 1-jén a big bang forgatókönyvnek megfelelően vezeti be az eurót. Az euro bevezetésére vonatkozóan 2005 júliusában elfogadott nemzeti terv megállapította az átállás gyakorlati előkészületeinek általános keretét és meghatározta a gazdaság és a közigazgatás különböző ágazatainak feladatait. A tervet 2007 márciusában és 2008 áprilisában aktualizálták. Az átállás szabályozási keretét egy kerettörvény 3 határozta meg. A törvény szövegét széleskörűen megvitatták az Európai Bizottsággal, mivel a törvény az előző konvergenciajelentésben megállapított valamennyi összeegyeztethetetlenség és hiányosság A maastrichti konvergencia-kritériumok teljesítését a Bizottság és az EKB a konvergenciajelentésekben rendszeresen értékeli. A legutóbbi konvergenciajelentést (COM (2008)248) május 7-én fogadták el. A Bizottság ajánlása (2008. január 10.) az euróra történő jövőbeli átállások megkönnyítését célzó intézkedésekről (2008/78/EK). A november 28-i 659/2007 Coll. törvény az euro szlovákiai bevezetéséről és egyes törvények módosításáról. HU 2 HU

4 megszüntetését is célozta. A kerettörvény meghatározza a készpénz- és a nem készpénzátállásra vonatkozóan tiszteletben tartandó elveket és szabályokat (például a szerződések folyamatossága, az ársemlegesség és az állampolgárok gazdasági érdekeinek védelme, az árak kötelező párhuzamos feltüntetése), kijelöli az ellenőrző szerveket, meghatározza az esetleges szabálysértések szankcióit és előírja más jogi aktusok szükséges módosítását Az átállás irányítása és megszervezése Az előkészületek irányító szerve a nemzeti koordinációs bizottság, amelynek elnöke a pénzügyminiszter (nemzeti koordinátor), társelnöke pedig a Szlovák Nemzeti Bank (NBS) elnöke. A nemzeti koordinációs bizottság felügyeli az euro bevezetésével kapcsolatos nemzeti terv végrehajtását. A kormány létrehozott egy ad-hoc kormánybiztosi posztot az euro bevezetésével összefüggésben, akinek a feladata a napi előkészületek koordinálása és az esetleg felmerülő problémák jelzése. Az előkészületek technikai részleteit öt munkabizottságban vitatják meg, amelyek különböző minisztériumok vagy a Szlovák Nemzeti Bank felügyelete alá tartoznak. A munkabizottságok rendszeresen üléseznek és tevékenységükről legalább háromhavonta jelentést tesznek a nemzeti koordinációs bizottságnak és a kormánybiztosnak. Mindegyik bizottság a releváns kormányzati és nem kormányzati szervezetek képviselőiből áll. Szlovákia tiszteletben tartotta a 2008/78/EK ajánlás 1. cikkének előírását: A tagállamok alakítsák ki az euro bevezetéséhez szükséges előkészületek megtervezésére, koordinálására és megkönnyítésére alkalmas, célorientált struktúrát. Kételyek merülnek fel azonban a jelenlegi koordinációs struktúra hatékonyságával kapcsolatban. A nemzeti koordinációs bizottság rendkívül magas politikai szintet képvisel és nem tud igazán foglalkozni a technikai részletekkel. A kormánybiztos irodája kis számú személyzettel dolgozik és főként kommunikációs kérdésekkel foglalkozik. Az euro bevezetéséhez tett szlovákiai előkészületek központi nyomon követését meg kell erősíteni ahhoz, hogy javuljon a résztvevők koordinációja és az esetleges válsághelyzeteket hatékonyan lehessen kezelni A közigazgatás felkészítése A közigazgatási szervek, a regionális közigazgatás és az önkormányzatok előkészületeit a közigazgatási munkabizottság irányítja. A nemzeti koordinátor valamennyi közigazgatási szervnek azt javasolta, hogy hozzon létre euro-koordinációs csoportot. A bizottság számára végzett, az informatikai rendszerek felkészítésével kapcsolatos tanulmány szerint 2008 júniusára a központi, regionális és helyi közigazgatási szervek majdnem 80%-a összeállította az átalakítást igénylő informatikai rendszerek jegyzékét, de csak 18%-a tesztelte ténylegesen az átalakított új rendszereket. Ennek a korai ellenőrzésnek az volt a célja, hogy ösztönözze a közigazgatási szerveket az előkészületek megkezdésére: a következő vizsgálat eredményei várhatóan lényeges javulást jeleznek. A központi és regionális közigazgatási szervek saját képzési stratégiával rendelkeznek a személyzet tekintetében és dolgoznak a nyomtatványok, referenciaértékek és küszöbértékek kiigazításán. Az állami költségvetést szlovák koronában készítik el, majd átszámítják euróra. Az átállás előkészületeinek költségeit beépítették a es költségvetésbe. A HU 3 HU

5 kerettörvény előírásainak megfelelően az állampolgároknak az állami költségvetésbe eszközölt befizetéseit lefelé, míg az állami költségvetés kiadásait felfelé kell kerekíteni. Szlovákia átfogó stratégiát dolgozott ki arra, hogy a közigazgatást az euro bevezetéséhez igazítsa. Mindazonáltal nagyobb figyelmet kell fordítani a készpénzt kezelő és/vagy a lakossággal közvetlenül kapcsolatot tartó tisztviselők gyakorlati képzésére Az eurokészpénz gyors bevezetésének biztosítása Az eurokészpénz bevezetésének és a koronakészpénz forgalomból történő kivonásának az előkészítése a Szlovák Nemzeti Bank hatáskörébe tartozik. A szükséges eurobankjegyek és -érmék A forgalomban lévő szlovák korona felváltása céljából az NBS 188 millió eurobankjegyet és 500 millió euroérmét rendelt. A bankjegyeket az Osztrák Nemzeti Bank bocsátja rendelkezésre, miközben az érméket a szlovákiai Kremnica (Körmöcbánya) pénzverdéje készíti. A körmöcbányai pénzverde sikeresen teljesítette a szlovák euroérmék próbagyártását. A gyártást és a raktározást hamarosan áttelepítik a magas biztonsági követelményeknek megfelelő, átalakított telephelyre. Mivel a pénzverde nagy tapasztalattal rendelkezik külföldi ügyfelek nagy volumenű megrendeléseinek teljesítése terén, a szlovák euroérmék gyártása valószínűleg nem fog nehézségekbe ütközni. A nemzeti készpénz kivonása a forgalomból Az NBS mintegy 165 millió bankjegy és 425 millió pénzérme visszaáramlásával számol (ennek a teljes tömege 1900 tonna). Megfelelő raktározási és feldolgozási kapacitás biztosítása érdekében a szlovák koronakészpénz megsemmisítését az előzetes ellátási időszak előtt megkezdik. A visszaérkezett korona-bankjegyeket az NBS területén tárolják és semmisítik meg, miközben az érméket elsősorban a körmöcbányai pénzverdébe szállítják és ott fogják elvégezni a pénzjelleg megszüntetését. Bankok előzetes ellátása (frontloading) és továbbított előzetes ellátása (sub-frontloading) A kereskedelmi bankok eurokészpénzzel való előzetes ellátása 2008 októberében kezdődik. Az NBS a körmöcbányai pénzverde telephelyén külön kihelyezett fiókot nyit, amely felelős az euroérmékkel való előzetes ellátás koordinálásáért. Az NBS 16 kereskedelmi bankkal kötött előzetes ellátási szerződést. A szerződések a bankoknak az eurokészpénzzel történő előzetes ellátási igényekre vonatkozó, májusi becslésein alapulnak. A megrendelt bankjegymennyiség inkább alacsonynak mondható: Az 51 millió eurobankjegy az NBS által becsült, 188 millió forgalomba hozandó bankjegy 27%-át jelenti (ez Máltán 92,5%, Cipruson 80% és az euroövezet résztvevőinek első csoportjában átlagosan 67% volt). Az euroérmerendelések volumene 2007 szeptembere és 2008 márciusa között 60%-kal növekedett, 320 millió darabra (ez a tervek szerint kiadandó pénzérmék 64%-a). Az NBS a következő hónapokban mind a bankjegyek, mind az érmék tekintetében további megrendelésekre számít. A bankjegyek és érmék nagy részét (81,5% és 75%) a három legnagyobb kereskedelmi bank kapja az előzetes ellátás keretében. HU 4 HU

6 Az előzetes ellátást biztosító megrendelések csekély nagyságrendje közvetett módon azzal magyarázható, hogy a vállalkozások nem érdeklődtek kellő mértékben saját előzetes ellátásuk iránt márciusában csak vállalkozás (ez a készpénzt kezelő vállalkozás 16%-a) jelezte, hogy érdeklődik az előzetes ellátás továbbítása (sub-frontloading) iránt. Szlovákia úgy döntött, hogy nem gyárt euroérméket tartalmazó kezdőcsomagokat külön a vállalkozások számára, bár ez része a 2008/78/EK bizottsági ajánlásnak. Így a kis- és középvállalkozások az első napokban csak úgy kaphatnak megfelelő összegű eurokészpénzt, ha külön szerződést kötnek egy bankkal. Ezért további erőfeszítéseket kell tenni a subfrontloading nagyságrendjének növelése érdekében. Ösztönözni kell az EKB által nemrég elfogadott, a sub-frontloading eljárásra vonatkozó egyszerűsített iránymutatás alkalmazását. A sub-frontloading keretében az eurokészpénz szállítását főként tapasztalt magán pénzszállító cégek végzik. A nagy készpénz-megrendelők számára az NBS ingyenes szállítási lehetőséget kínál. Az NBS-be irányuló pénzszállítást mindig kísérni fogja a rendőrség. A kereskedelmi bankokba illetve a bankokból történő pénzszállítás a jelenlegi tervek szerint nem rendőri kísérettel történik. Az állampolgárok továbbított előzetes ellátása (sub-frontloading) Szlovákiában eredetileg nem tervezték, hogy az állampolgárok számára euroérméket tartalmazó mini kezdőcsomagot készítenek. A Bizottsággal folytatott széles körű vitát követően a hatóságok úgy döntöttek, hogy a nemzeti terv áprilisi aktualizálásába belefoglalják a mini kezdőcsomagok gyártását. Így az állampolgároknak lehetőségük lesz arra, hogy 500 SKK értékben (körülbelül 16,60 EUR) mini kezdőcsomagot vásároljanak. Az NBS 1,2 millió mini kezdőcsomagot rendelt, lehetséges azonban, hogy ennyi nem lesz elegendő. A korábbi átállások tapasztalatai azt jelzik, hogy általában háztartásonként körülbelül egy mini kezdőcsomagot adtak el (Szlovákiában mintegy kétmillió háztartás van).továbbá, mivel a kiskereskedelem számára nem tervezik kezdőcsomagok gyártását, lehetséges, hogy kis- és középvállalkozások is megvásárolják majd a mini kezdőcsomagokat. Ezért mérlegelni kell a mini kezdőcsomagok további megrendelését. A Cipruson és Máltán alkalmazott gyakorlattól eltérően Szlovákiában a kereskedelmi bankok nem tervezik, hogy az -nap előtt díj nélkül váltanak át eurót a hivatalos átváltási árfolyamon. A készpénzfelhalmozás csökkentésére irányuló kampányt az állampolgárok körében 2008 júliusában kezdik. Az idősebb korosztály (körülbelül 1 millió személy) körében merülhetnek fel problémák, mivel ők gyakran halmoznak fel otthon készpénzt és ritkán vesznek igénybe elektronikus fizetési módokat. Az elektronikus fizetési módot eddig is népszerűsítették, ezért nem terveznek külön kampányt annak ösztönzésére, hogy az átállás során növekedjen ezek alkalmazása. Készpénz átváltása és kivonása a forgalomból az -nap után A készpénzcsere megkönnyítése érdekében az NBS és a kereskedelmi bankok 2009 januárjának első napjaiban meghosszabbított nyitva tartást terveznek. A bankok január elsején (amely ünnepnap), valamint a január 3-4-i hétvégén nyitva tartanak, hogy biztosítsák a készpénzváltást. Néhány bankfiók külön ablakot nyit a vállalkozások számára és megerősíti ügyfélszolgálatát a belső ügyintézéssel foglalkozó munkatársakkal. A párhuzamos pénzforgalom időszakában az átváltott/kivont összegeket nem terheli költség vagy nagyságrendi korlátozás. Az NBS és a kereskedelmi bankok figyelembe veszik a Bizottság ajánlását, miszerint az -nap utáni első napokban a bankjegykiadó automatákon keresztül és a bankokban csak kis címletű bankjegyekhez lehessen hozzájutni. HU 5 HU

7 A bankok rendszeresen képzéseket tartanak munkatársaik számára az euro bevezetésével kapcsolatban és néhány bank fő ügyfeleinek is biztosít képzési lehetőséget. Sok bank hozott létre külön, az euróval kapcsolatos weboldalt. Szlovákiában január elsején hajnali 2 órától kezdve gyakorlatilag mind a 2172 bankjegykiadó automata csak eurobankjegyet adhat ki (főként 10 és 20 eurós bankjegyet). Külön figyelmet fordítanak a központi elhelyezkedésű automatákra, hogy éjfél előtt megfelelően el legyenek látva korona-bankjegyekkel, majd nem sokkal később euróval. Azokat a bankjegykiadó automatákat, amelyeket technikai okokból nem állítanak át időben, bezárják. Mind a kártyás fizetést biztosító terminálnak képesnek kell lennie arra, hogy az -naptól euróban dolgozzon. A kerettörvénynek megfelelően az üzletekben csak az -naptól kezdődően kell euróban visszaadni. A törvény megóvja a kiskereskedőket attól is, hogy átváltó helyként kelljen működniük: Abban az esetben vissza lehet utasítani a szlovák koronával történő fizetést, ha a bankjegyek és érmék teljes névértéke több mint négyszerese a fizetendő árnak (a korábbi átállások során a vevők néha megpróbáltak nagy címletű bankjegyekkel fizetni kis összegű vásárlások esetén, hogy így szabaduljanak meg régi nemzeti készpénzüktől). A bankjegykiadó automaták és a kártyás fizetést biztosító terminálok átállítása, a váltópénz adásának és a speciális banki nyitva tartásnak a szabályozása a 2008/78/EK ajánlás rendelkezéseinek tiszteletben tartásával történik. Szlovákia kijelölte az euro pénzhamisítás elleni védelme tekintetében illetékes hatóságokat. Szlovákia a belügyminisztériumon belül létrehozott egy nemzeti központi hivatalt, valamint egy országos elemző központot (amely a bankjegyekkel foglalkozik), valamint egy országos érmeelemző központot, mindkettő az NBS-en belül működik. Szlovákia részt vesz a Periklész program keretében rendszeresen tartott képzéseken is. Az NBS és a kereskedelmi bankok megrendelték a szükséges eszközöket az eurobankjegyek valódiságának ellenőrzéséhez. A pénzügyi és a banki ágazat átállási előkészületei megfelelően előrehaladtak. Ahhoz, hogy az átállás utáni napokban ne merüljenek fel logisztikai problémák, további komoly erőfeszítéseket kell tenni az előzetes ellátás (frontloading) és a továbbított előzetes ellátás (sub-frontloading) nagyságrendjének növeléséhez. Különösen a kiskereskedőket kell ösztönözni arra, hogy használják a subfrontloading-ra vonatkozó új EKB iránymutatásban előirányzott egyszerűsített szerződést. Megfelelő intézkedéseket kell tenni ahhoz, hogy az átállás előtti és utáni hetekben biztosítsák valamennyi készpénzszállítás magas szintű védelmét. Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a kiskereskedőket és az érzékeny csoportokat felkészítsék a készpénzcserére (például megfelelő információs anyag eljuttatása az idős emberekhez). HU 6 HU

8 2.4. Visszaélések megakadályozása és az árakkal kapcsolatos téves megítélés kialakulásának elkerülése A legújabb Eurobarometer-felmérés 4 szerint a szlovák állampolgárok 72%-a tart az áremelkedéstől és az átállás kapcsán előforduló visszaélésektől. Az átállás felé vezető úton a szlovák hatóságok számára ezeknek a fenntartásoknak az eloszlatása marad az egyik legnagyobb kihívás. A nemzeti koordinációs bizottság által elfogadott fogyasztóvédelmi stratégia határozza meg a fogyasztóvédelem általános keretét az átállás alatt. Ez a stratégia két elven alapul: az állampolgárok tájékoztatása, valamint az árak nyomon követése és ellenőrzése. Az árak párhuzamos feltüntetése fontos eszköz, amely segíti a polgárokat abban, hogy hozzászokjanak az új valutához és az új értékskálához. A kormány a március 27-i rendelettel megállapította a párhuzamos feltüntetés szabályait, a Szlovák Nemzeti Bank pedig elfogadta a pénzügyi ágazatban alkalmazandó szabályokat. A kötelező párhuzamos feltüntetés egy hónappal a visszavonhatatlanul rögzített átváltási árfolyam elfogadása után kezdődik és 2009 végéig tart. A kiskereskedők további hat hónapig önkéntes alapon alkalmazhatják a párhuzamos feltüntetést. A tisztességes árképzésre vonatkozó kezdeményezés A kormánybiztos a szlovák vállalkozók szövetségével együtt elindította az etikai kódex projektet. A kódexhez csatlakozó felek kötelesek tiszteletben tartani az átállás szabályait és nem használják ki azt saját nyereségük növelésére. A kódexet mintegy 1000 piaci szereplő, város, önkormányzat és regionális közigazgatás írta alá. A kódexhez csatlakozókat azonosító logó bemutatására nagyszabású rendezvény keretében kerül sor. Az árak nyomon követése és ellenőrzése A szlovák kereskedelmi felügyelet (SOI) az árak nyomon követéséért felelős fő szerv. Hatáskörébe tartozik, hogy figyelmeztetéseket adjon ki, büntetéseket szabjon ki és végrehajtsa határozatait 5. Az SOI a következőket ellenőrzi: az árak helyes párhuzamos feltüntetését, a kerekítési szabályok betartását, és az átváltási árfolyam helyes alkalmazását. Nyomon fogja követni az átállás ársemlegességét, és annak a tilalomnak a betartását, hogy a kerettörvénynek megfelelően az átállás költsége ne jelenjen meg az árakban. Az euróval kapcsolatos ellenőrzésekre az árak párhuzamos feltüntetésének teljes időszakában, valamint ezt követően néhány hónapig kerül sor. Az ellenőrzéseket vagy próbavásárlással (különös figyelemmel a kis üzletekre és a félreeső helyeken található boltokra) vagy célzott ellenőrzéssel bonyolítják le, állampolgári panasz nyomán. Panaszok bejelentésére egy speciális euro-telefonvonal használatával, ben, faxon vagy az SOI regionális irodáiban személyesen van lehetőség. Kéthetente sajtóközleményt adnak ki az ellenőrzések eredményéről. Az SOI jelenleg 262 alkalmazottal dolgozik, akik közül 150 végzi a tényleges ellenőrzést. Lehetséges, hogy a jelenlegi létszám nem lesz elegendő ahhoz, hogy az egész országban elvégezzék az ellenőrzést. 4 5 Lásd az Eurobarométer 237. gyorsjelentését (2008. május). Az EU-ban csak nyolc másik nemzeti hatóság rendelkezik hasonlóan nagy hatáskörrel. HU 7 HU

9 Bármely törvénysértés esetén az SOI további vizsgálatot végez a kiskereskedőnél az okok tisztázásához. Minden kétes árváltozást összehasonlítanak a hosszú távú trendekkel, más üzletek áraival és szélesebb összefüggésben is megvizsgálják (például az input alkalmazandó árai). Amennyiben az áremelés indokolatlannak bizonyul, az SOI először felkéri a kiskereskedőt, hogy állítsa vissza a korábbi árat. A következő lépés figyelmeztetés kiadása, majd végül szabálysértési eljárás indítása. A szabálysértési eljárás során 30 napon belül meg kell hozni a végső határozatot (fellebbezés esetén további 30 nap a határidő). A kerettörvény legfeljebb EUR büntetést ír elő kiskereskedő vagy jogi személy esetén. Amennyiben egy magánszemély közvetlenül felelős egy szabálysértésért, legfeljebb 3000 EUR büntetéssel sújtható. Az SOI által végzett árellenőrzést a fogyasztók szervezeteinek árellenőrző programjai egészítik ki. Önkéntes ellenőrök követik nyomon bizonyos kiválasztott termékek árait mintegy 350 kiskereskedelmi egységben. Egy ellenőr havonta kétszer megy el a kiválasztott üzletbe és ellenőrzi ugyanazon termékcsoport árait. A nyomon követés eredményeit, valamint azoknak az üzleteknek a nevét, ahol áremelkedést állapítottak meg, külön weboldalon teszik közzé. A program koncepcióját még javítani kell. Ugyanazokban az üzletekben ugyanazon termékcsoport rendszeres időközönként történő ellenőrzése nem ad pontos képet az általános helyzetről (ahogy az Cipruson az idei évben bebizonyosodott) 6, mivel feltételezhető, hogy az érintett üzletek magatartását az ellenőrzés puszta léte is torzítja. Azzal, hogy nem áll fenn a szúrópróbaszerű ellenőrzés kockázata, lehetővé válik, hogy más üzletekben áremelésre kerüljön sor. Mivel a név nyilvánosságra hozása és az ezzel együtt járó szégyen az üzletek kis számára korlátozódik, ez nem tisztességes és nincs meg a kellő hatása. Ami az árak hivatalos, statisztikai ellenőrzését illeti, a Szlovák Statisztikai Hivatal a párhuzamos feltüntetés teljes időszakában nyomon követi a gyakran vásárolt áruk árát júniusától a hivatal tíznaponta jelentést tesz közzé. A statisztikai hivatal nyomon követi az inflációs várakozásokat és a tájékoztatási kampány hatását is. Az etikai kódexet széles körben és aktívan népszerűsíteni kell, mivel a csatlakozók száma nagyon alacsony. A gyors reakciók és a médiával folytatott intenzív kommunikáció alapvető fontosságú ahhoz, hogy hatékonyan lehessen leküzdeni az állampolgárok félelmét az áremelkedésektől. Az árak nyomon követéséért és ellenőrzéséért felelős szerveknek képeseknek kell lenniük arra, hogy gyorsan reagáljanak egy beérkező panaszra. Amennyiben egy szabálysértési eljárásban a végső határozat meghozatalának határideje nem rövidíthető le, az ellenőrző szervek által tett első lépéseket gyorsan nyilvánosságra kell hozni. Az SOI árellenőrző tevékenységét jól előkészítették: fontos biztosítani azt, hogy a felügyelet megfelelő erőforrásokkal rendelkezzen ahhoz, hogy az egész ország területén végre tudja hajtani az ellenőrzést. A fogyasztók szervezetei által tervezett nyomon követési program esetében néhány jelentős átalakításra van szükség. 6 A rendelkezésre álló információk szerint a kiskereskedők előre tudták, hogy mely árakat figyelik az árellenőrzési program keretében és ennek megfelelően alakították ki árképzési stratégiájukat. HU 8 HU

10 El kell kerülni az árak adminisztratív befagyasztását vagy az ezzel egyenértékű piactorzító intézkedéseket különösen az élelmiszerek esetében: ez ugyanis csak késlelteti a világpiac alakulásának megfelelő normál áremelkedést és torzítja az inflációs várakozásokat, mivel a befagyasztási időszak végén elkerülhetetlenül bekövetkezik a hirtelen áremelkedés és infláció, ahelyett, hogy természetes módon, hónapokra elhúzódva alakulna. Egyértelművé kell tenni az euróval kapcsolatos árvisszaélések esetére tervezett büntető szankciókat is, mivel nem tűnik túl logikusnak, hogy ezeket csak a szabályozott árakra korlátozzák, amelyekre az igazgatás máris nagy befolyást gyakorol A vállalkozások átállási előkészületei A vállalatok átállási előkészületeit a gazdasági minisztérium és a kis- és középvállalkozások fejlesztésével foglalkozó nemzeti ügynöksége felügyeli és támogatja. Az ügynökség fő tevékenysége a regionális szintű tanácsadói kapacitás kialakítása (együttműködve a regionális üzleti információs központok hálózatával), tájékoztató szemináriumok szervezése a kis- és középvállalkozások számára, valamint tájékoztató anyagok készítése (például prospektusok, kézikönyvek, stb.). A kis- és középvállalkozásoknak az átállásra való felkészüléséről 2008 júniusában készített bizottsági felmérés szerint a társaságok 80%-a már megkezdte az előkészületeket. A társaságok körülbelül kétharmada meghatározta, hogy a számítógépes rendszer milyen átalakítására van szükség (67%); hasonló arányban (65%) a társaságok tájékoztatták alkalmazottaikat, és a cégek mintegy fele (49%) meghatározta a vállalat különböző területeire gyakorolt hatást. A társaságok mintegy 70%-a az informatikai rendszerek szükséges átállítását erre specializálódott társaságra bízza; a társaságok többsége (82%) nem számol nehézségekkel az informatikai rendszerek szükséges átalakításával kapcsolatban. A társaságok majdnem 90%-a úgy érzi, hogy nagyon jól vagy inkább jól tájékozott az átállással kapcsolatban. A társaságok nagy része (45%) kijelenti, hogy az átváltási szabályok teljes mértékű alkalmazásával fogja átváltani árait szlovák koronáról euróra. 22%-uk tervezi, hogy egy összességében semleges szemléletmódot alkalmaz (néhány árat felfelé, míg néhányat lefelé igazít ki). A társaságok jelentős hányada (14%) tervezi, hogy árait nagyrészt felfelé igazítja ki, bár ez a megközelítés ellentmond az előírásoknak. Ez az arány lényegesen magasabb a Cipruson és Szlovéniában megfigyeltnél (3% és 6%). Ezt a felmérést azzal a szándékkal végezték el időben, hogy tudatosítsák a vállalkozásokban az előkészületek megkezdésének vagy felgyorsításának igényét. A vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy számos tematikus rendezvényen vegyenek részt, amelyet az ügynökség szervez és/vagy segítséget kérjenek a regionális üzleti információs központoktól. A hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy valamennyi kis- és középvállalkozás megfelelő tájékoztatást kapjon az átállással kapcsolatban, és megkapja a kellő támogatást. A kis- és középvállalkozások felkészülésének előrehaladását rendszeresen nyomon kell követni annak érdekében, hogy az esetleges problémákat gyorsan lehessen HU 9 HU

11 azonosítani és kezelni Kommunikációs tevékenység és a közvélemény Az euro szlovákiai bevezetésével kapcsolatos nemzeti kommunikációs stratégia aktualizált és kibővített változatát október 17-én fogadták el. A stratégiát a kommunikációval foglalkozó munkabizottság dolgozta ki. Átfogó pályázati eljárás után 2007 novemberében kiválasztottak egy külső kommunikációs ügynökséget a nemzeti stratégia fő részeinek végrehajtására, miközben a Szlovák Nemzeti Bank, a pénzügyminisztérium, a kormány és más közigazgatási szervek kiegészítő kommunikációs tevékenységet végeztek. A szlovák hatóságok partnereikkel, többek között az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve, átfogó kommunikációs kampányt dolgoztak ki, amely számos csatornát használ fel ahhoz, hogy a célcsoportok széles körét érje el. A stratégia fő témái az átállás egymást követő lépéseihez, az euro előnyeihez és a fogyasztóknak az árakkal kapcsolatos visszaélésekkel szembeni védelméhez kapcsolódnak. A szlovák hatóságok úgy döntöttek, hogy a minden részletre kiterjedő információs kampány elindítását elhalasztják addig, amíg biztosabbá nem válik, hogy Szlovákia teljesíti a konvergenciakritériumokat. Néhány előkészítő intézkedést azonban végrehajtottak. Kiválasztották a kampány logóját és az országos kampány stílusát. A Szlovák Nemzeti Bankban és a pénzügyminisztériumban is felvettek kommunikációval foglalkozó munkatársakat, miközben külön figyelmet fordítottak arra, hogy szakértőket bízzanak meg, akik egyedi célcsoportokkal foglalkoznak: a gyerekekkel és a fiatalokkal, az idősebb korosztállyal, a képességeikben korlátozottakkal és az etnikai kisebbségekkel. Az elmúlt hónapokban a szlovák hatóságok rendszeresen sajtótájékoztatókat tartottak, amelyek úgy tűnik, hasznosak voltak, mert a sajtó jobban tájékozott és kevésbé kritikus az átállással kapcsolatban. Ahhoz, hogy felkészítsék a szlovák lakosságot a 2008 második felében kezdődő tömegméretű kampányra, márciusban megjelent a televízióban az első, euróval kapcsolatos reklám. A Bizottság december 7-én partnerségi megállapodást kötött a szlovák hatóságokkal. Ezen keret-megállapodásnak megfelelően a Bizottság promóciós anyagok biztosításával, az euro-kiállítás kölcsönadásával (a kiállításra Pozsonyban és Kassán került sor 2008 januárjában és februárjában) támogatja a kommunikációs tevékenységet, és a szlovák újságírók számára 2008 márciusában szemináriumot szervezett Brüsszelben. A két fél december 20-án támogatási megállapodást is aláírt. E támogatás keretében a Bizottság 2008 július végéig számos tevékenység finanszírozásához járul hozzá, többek között a kommunikációval foglalkozó tisztviselők foglalkoztatásához, különböző médiakampányokhoz (például a roma kisebbség számára), az országos tájékoztató vonalhoz, az országos euro-weboldalhoz, az eurót az iskolákban népszerűsítő projekthez és a multiplikátorok képzési programjához. Az új tagállamokban végzett legutóbbi Eurobarometer gyorsfelmérés 7 lényegében megerősíti az elmúlt évek eredményeit. Szlovákiában az euro támogatottságának szintje az újonnan csatlakozott tagállamok átlaga fölött marad, de a trend 2007 tavasza óta némileg negatív (a támogatás mértéke 52% a szeptemberi 55%-hoz és a áprilisi 57%-hoz képest). 7 Lásd az Eurobarométer 237. gyorsjelentését (2008. május). HU 10 HU

12 A kommunikációs tevékenységek megkezdésének Szlovákiában többszörös hatása van. A tájékozottság megítélésének szintje 17 százalékponttal emelkedett és a legmagasabb az érintett országok közül (a szlovákok 64%-a úgy érzi, hogy nagyon jól vagy jól tájékozott, összehasonlítva az átlagos 40%-kal). Az eredmények azt is jelzik, hogy növekszik az igény a tájékoztatásra. Ismét javult az euróval és az EMU-val kapcsolatos fő jellemzők ismerete. Miközben más országokkal összehasonlítva általánosságban viszonylag kedvező az euro bevezetésének megítélése, a legújabb szlovák eredmények azt is tükrözik, hogy némileg nő a szkepticizmus a várt következmények és előnyök tekintetében. Így a tájékoztatási kampány küszöbön álló intenzív szakaszában különösen nagy figyelmet kell fordítani az állampolgárok aggályaira, főként azokra, amelyek az átállás során az árak alakulásával kapcsolatosak. HU 11 HU

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 12.12.2008 COM(2008) 843 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.4.2009 COM(2009) 178 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE. (2001. március 19.) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét.

A tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések általános célkitűzése, hogy megerősítsék az uniós mezőgazdasági ágazat versenyképességét. C 41/20 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÖSSZETETT PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE. (ÉÉÉÉ. hónap NN.) AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 30.1.2009 COM(2009) 31 végleges 2009/0006 (COD) C6-0048/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS / /EK RENDELETE (ÉÉÉÉ. hónap NN.) a textiltermékek elnevezéséről

Részletesebben

Az SSM negyedéves jelentése

Az SSM negyedéves jelentése Az SSM negyedéves jelentése Az egységes felügyeleti mechanizmusról szóló rendelet operatív végrehajtása terén elért eredmények Az EKB 2014. évi kiadványain a 20 eurós bankjegy egy-egy motívuma látható.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

Kérdőív A kiskereskedelmi vállalkozások üzletpolitikája

Kérdőív A kiskereskedelmi vállalkozások üzletpolitikája Kérdőív A kiskereskedelmi vállalkozások üzletpolitikája Tisztelt Kiskereskedő! A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Marketing Tanszéke egy olyan nagyszabású, az egyetem által finanszírozott kutatáshoz

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.13. COM(2015) 273 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Szlovénia 2015. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Szlovénia 2015. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY

A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY A BOLGÁR KÖZTÁRSASÁG ÉS ROMÁNIA CSATLAKOZÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJÁT KÉPEZŐ SZERZŐDÉSEK KIIGAZÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ OKMÁNY AA2005/ACT/hu 1 A csatlakozási szerződés 2. cikkével összhangban

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL

AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL AZ EURÓPAI RASSZIZMUS- ÉS INTOLERANCIA-ELLENES BIZOTTSÁG MÁSODIK JELENTÉSE MAGYARORSZÁGRÓL - ELFOGADTÁK 1999. JÚNIUS 18-ÁN - ELÔSZÓ Az Európai Rasszizmus- és Intolerancia-ellenes Bizottság (ECRI) az Európa

Részletesebben

EURÓPAI KÖZPONTI BANK

EURÓPAI KÖZPONTI BANK 2012.5.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 137/7 III (Előkészítő jogi aktusok) EURÓPAI KÖZPONTI BANK EURÓPAI KÖZPONTI BANK AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK VÉLEMÉNYE (2012. március 2.) az euró pénzhamisítás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011D0008 HU 16.05.2012 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2011. június 21.)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III.

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2011. III. NEGYEDÉV Kecskemét, 2011. szeptember 07. Elérhetőség: Nemzeti Foglalkoztatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA EN EN EN AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005.01.27. COM(2005) 14 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 233 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK a Horvátországból érkező munkavállalók szabad mozgására vonatkozó átmeneti rendelkezések működéséről (első időszak:

Részletesebben

L 176/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.5.

L 176/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.5. L 176/52 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.5. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2011. június 21.) az eurobankjegyek előállítása tekintetében a környezetvédelmi, valamint egészségügyi és biztonsági

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.11.2005 COM(2005) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november 11.) a Központi Bankok Európai Rendszerében a számvitel és számviteli beszámoló jogi keretéről 2010O0020 HU 21.07.2015 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA (2010. november

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.16. COM(2014) 363 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Összegző jelentés az ivóvíz minőségéről az EU-ban a 98/83/EK irányelv szerinti, a 2008 2010 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 EURÓPAI BIZOTTSÁG Pályázati felhívás EAC/A05/2014 Erasmus+ szakképzési mobilitási tanúsítvány 2015 2020 1. Bevezetés E pályázati felhívás jogalapját az Erasmus+ elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól

JELENTÉS. a Kormány részére. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól JELENTÉS a Kormány részére a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló 2014. évi CII. törvény eddigi hatásairól Budapest, 2016. április 1. JELENLEGI SZABÁLYOZÁS A kiskereskedelmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.6.19. COM(2012) 286 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az emberkereskedelem felszámolására

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.27. COM(2015) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az EU cselekvési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.2.2008 COM(2008) 69 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2013.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 118/5 RENDELETEK A BIZOTTSÁG 392/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 29.) a 889/2008/EK rendeletnek az ökológiai termelés ellenőrzési rendszere tekintetében

Részletesebben

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország

Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés. Magyarország Phare utólagos országértékelés és kapacitás építés Magyarország Ezt az utólagos értékelést az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága kezdeményezte és egy magánkonzorcium végezte el. A Konzorcium teljes

Részletesebben

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege

2008. évi szakmai tevékenységének mérlege A Magyar Szabadalmi Hivatal 2008. évi szakmai tevékenységének mérlege SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Magyar Szabadalmi Hivatal Budapest, 2009. február 17. www.mszh.hu 1 A Magyar Szabadalmi Hivatal mint a szellemi tulajdon

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 11 25. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/0139(CNS) 10.12.2009. Jelentéstervezet David Casa (PE430.612v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 11 25. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2009/0139(CNS) 10.12.2009. Jelentéstervezet David Casa (PE430.612v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Gazdasági és Monetáris Bizottság 10.12.2009 2009/0139(CNS) MÓDOSÍTÁS: 11 25 Jelentéstervezet David Casa (PE430.612v01-00) a nek a fordított adókivetési mechanizmus bizonyos

Részletesebben

Romák és travellerek a közoktatásban

Romák és travellerek a közoktatásban Romák és travellerek a közoktatásban Az EU tagállamaiban fennálló helyzet áttekintése Összefoglaló EUMC 2006 A jelentés egyes országokra vonatkozó adatait és információit a Rasszizmus és Idegengyűlölet

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A Progress eredményeinek biztosítása

A Progress eredményeinek biztosítása A Progress eredményeinek biztosítása A Progress közösségi foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási program (2007 2013) végrehajtására vonatkozó keretstratégia Európai Bizottság A Progress eredményeinek

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV

MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV MUNKAERŐ-PIACI HELYZET VAS MEGYÉBEN 2015.ÉV Készítette: Harangozóné Vigh Ilona főosztályvezető 2016. április Foglalkoztatási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 9. 9701 Szombathely, Pf.: 265

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.16. COM(2013) 593 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 1234/2007/EK tanácsi rendelet méhészeti ágazatra vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 548 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A ritka betegségek:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.19. C(2014) 10120 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról HU HU

Részletesebben

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről

T/ 7393. számú. törvényjavaslat. Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 7393. számú törvényjavaslat Az Egységes Szanálási Rendszerhez kapcsolódó kormányközi megállapodás kihirdetéséről Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.1.2006 COM(2006) 3 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról a külső határok átlépésekor

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.10.4. COM(2010) 542 végleges 2010/0271 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS RENDELETE Az Európai Parlament és a Tanács /2010/EU rendelete a két- vagy

Részletesebben

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Uwe CORSEPIUS, az Európai Unió Tanácsának főtitkára AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. december 2. (OR. en) 17228/13 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató Az átvétel dátuma: 2013. november 25. Címzett:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról 2010.5.29. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 439/2010/EU RENDELETE (2010. május 19.) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Közösségi Határkódex ***I

Közösségi Határkódex ***I C 133 E/57 P6_TA(2005)0247 Közösségi Határkódex ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a személyek határátlépésére irányadó szabályok Közösségi Kódexének létrehozásáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) C 97/16 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) 2005. november 17-én az Európai Unió finn elnökségének tevékenységéhez kapcsolódóan Mari Kiviniemi,

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2007. október 15. Beszámoló az MNB 2007 harmadik negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.18. COM(2016) 74 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A fát és fatermékeket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségeinek

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.22. COM(2009)557 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról

2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról 2015. évi CCXXV. törvény egyes közúti és vasúti közlekedéssel, valamint fogyasztóvédelemmel összefüggő törvények módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 202. szám A törvényt az Országgyűlés a

Részletesebben

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható.

A szöveg jelenlegi formájában mindössze lehetséges nyelvi fenntartásokkal valamennyi delegáció számára elfogadható. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. október 22. (29.10) (OR. en) 14948/10 EDUC 175 SOC 658 FELJEGYZÉS Küldi: a Tanács Főtitkársága Címzett: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)/a Tanács Előző

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2008. április 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2008. április 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2008. április 15. Beszámoló az MNB 2008 elsõ negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu Tartalom

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL

A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT. 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL A főtitkár 2009/03/05 Réf.: D(2009) 9352 A FŐTITKÁR JELENTÉSE AZ ELNÖKSÉG TAGJAI RÉSZÉRE AZ EURÓPAI PARLAMENT 2010-es PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT-TERVEZETÉRŐL (az Eljárási

Részletesebben

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA

A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2011.3.16. SEC(2011) 328 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika

Tárgyszavak: munkaerőpiac; minimálbér; betegbiztosítás; globalizáció; szakszervezet; jövedelempolitika BÉR- ÉS JÖVEDELEMPOLITIKA Akik a szegénységért dolgoznak Az Egyesült Államokban a jelenlegi munkaerő-piaci túlkínálat következtében nagyon sok dolgozónak esélye sincs arra, hogy a legalacsonyabb bérkategóriánál

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános tájékoztató Egyéb feltételek Szállítási díjak A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelelet az egyes

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. október 22. (OR. en) 2007/0248 (COD) PE-CONS 3674/09 TELECOM 136 MI 247 COMPET 322 DATAPROTECT 43 CONSOM 133 CODEC 855 JOGI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek

Á.SZ.F. - Általános szerződési feltételek A web-áruház üzemeltetője és a termék forgalmazója a Móksha Gyógyír Zrt. székhely: 2161 Csomád, Szent István u 5. levelezési cím: 9401 Sopron, Pf. 91. email cím: info@mokshacsepp.hu Panaszkezelésre a következő

Részletesebben

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18

Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Európai Bizottság. am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve Európai Bizottság am507982cee_hu_bat.indd 1 9/09/05 11:16:18 Fontos megjegyzés A jelen kézikönyv a Bizottság szolgálatainak elképzeléseit

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLEMENTHEZ ÉS A TANÁCSHOZ. Fenntartható jövő kialakítása az akvakultúra számára

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLEMENTHEZ ÉS A TANÁCSHOZ. Fenntartható jövő kialakítása az akvakultúra számára AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 8.4.2009 COM(2009) 162 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLEMENTHEZ ÉS A TANÁCSHOZ Fenntartható jövő kialakítása az akvakultúra számára Új lendület

Részletesebben

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga

A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga HELPING TO MAKE FUNDAMENTAL RIGHTS A REALITY FOR EVERYONE IN THE EUROPEAN UNION EGYENLŐSÉG A fogyatékossággal élő személyek politikai részvételhez való joga Összefoglaló Az Európai Unió Alapjogi Chartájának

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. IV. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.somogy.gov.hu

Részletesebben

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 700 final A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE amely a következőt kíséri: a Bizottság közleménye a 2016. évi éves növekedési

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.17. SWD(2013) 320 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumokat kíséri: Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

Innovációval a vonzóbb magyar élelmiszerekért és a versenyképes hazai élelmiszer-ipari vállalkozásokért. Részletes sajtóanyag

Innovációval a vonzóbb magyar élelmiszerekért és a versenyképes hazai élelmiszer-ipari vállalkozásokért. Részletes sajtóanyag Innovációval a vonzóbb magyar élelmiszerekért és a versenyképes hazai élelmiszer-ipari vállalkozásokért Részletes sajtóanyag 1 Innovációval a vonzóbb magyar élelmiszerekért és a versenyképes hazai élelmiszer-ipari

Részletesebben

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS

NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS NÖVEKEDÉS, EGYENSÚLY, TÖBB MUNKAHELY, IGAZSÁGOSABB ELOSZTÁS I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2005-2007-IG 1. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJA 1.1. Kiinduló feltételek

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA 2011.2.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 35/17 AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK HATÁROZATA (2010. november 25.) azon tagállamok nemzeti központi bankjai monetáris jövedelmének felosztásáról, amelyeknek pénzneme

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 41/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYSZERŰ PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.12.2007 SEC(2007) 1724 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG JAVASLATA AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Részletesebben