A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása {SWD(2014) 187 final} HU HU

2 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása 1. HATÁLY Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet cikkének b) pontja értelmében a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak június 30-ig a piaci helyzet alakulásáról a tej- és tejtermékágazatban, és különösen a cikknek, a 152. cikk (3) bekezdésének, a 157. cikk (3) bekezdésének az alkalmazásáról, értékelve különösen a hátrányos helyzetű régiók tejtermelőire és tejtermelésére gyakorolt hatásokat a termelés e régiókban való fenntartásának általános célja tekintetében, és kitérve azokra a lehetséges intézkedésekre is, amelyek a mezőgazdasági termelőket közös termelési megállapodások megkötésére ösztönzik, és a jelentést szükség esetén megfelelő módosítási javaslatokkal is kiegészíti. Az Uniós tejágazat: fejlődés 2015 után címmel szeptember 24-én Brüsszelben megtartott konferencia a tejágazat előtt álló új kihívásokat tárta fel, és azt vizsgálta, hogy vane szükség további eszközökre, illetve azok kivitelezhetőek-e, figyelemmel a kvótarendszer évi megszűnésére. Az EU intézményeiben a konferencia eredményeiről jelenleg tanácskozások folynak. Ez a jelentés további vitapontokat vet fel és a Bizottság kész folytatni az eszmecserét a Parlamenttel, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a legjobban szabályozni a piacokat, ha a kvóták megszűntek, annak érdekében, hogy szükség esetén további javaslatokat lehessen tenni. 2. A TEJ- ÉS TEJTERMÉKEK PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA Az EU tejpiaca jelenleg 2 viszonylag kedvező helyzetben van januárjában az átlagos tejár az EU-ban 40,03 c/kg volt, amely 2013 januárjához viszonyítva 17 %-os növekedést jelent, és a valaha mért legmagasabb januári átlagos tejár (az 1977 óta rendelkezésre álló statisztikák alapján). Ez az emelkedő trend a tejtermékek árában is megfigyelhető, bár a vaj ára 2014 eleje óta nyomás alatt áll. Ez idáig a jelentős globális kereslet stabil árakat biztosított. Az árkorrekció lehetősége azonban nem zárható ki, figyelembe véve a fő exportőröknél tapasztalható tejtermelés-növekedést. A középtávú kilátások a tej és a tejtermékek számára kedvezőek mind a világpiacon, mind pedig a hazai piacokon. A világkereslet továbbra is dinamikus, főleg a feltörekvő gazdaságokban. A gazdasági növekedés lassulása ellenére a tejtermékek a középosztálybeli háztartások magasabb arányának köszönhetően előkelőbb helyet foglalnak el az emberek étrendjében. A kvóták megszüntetése miatt termelésnövekedés várható, főleg azokban a tagállamokban, amelyeket jelenleg a kvóta korlátoz, például Írországban, Németországban, Hollandiában, Dániában, Ausztriában és Lengyelországban, valamint Franciaországban. A 1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS december 17-i 1308/2013/EU RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, a 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., , 671. o.). 2 A március közepéig rendelkezésre álló adatok alapján. 2

3 termelés a fogyasztás növekedési ütemétől függ mind az EU-ban, mind pedig a világ többi részén, valamint más olyan tényezőktől, mint például a környezeti korlátok. A piaci helyzet alakulásáról részletesebb információ olvasható az e jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumban. 3. A TEJÁGAZATI CSOMAG RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA Az ún. tejágazati csomag 3 kihirdetésére 2012 márciusában került sor, október 3. óta minden rendelkezése hatályos és június 30-ig kell alkalmazni. A kapcsolódó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló rendeletek júniusában és szeptemberében kerültek kihirdetésre. A tejágazati csomag rendelkezéseit (ahogyan azokat az 1308/2013/EU rendelet tartalmazza) és alkalmazásukat az alábbiakban ismertetjük. A jelentés a tagállamoknak egy konkrét kérdőívre 5 adott válaszai alapján, valamint a végrehajtási szabályok szerinti értesítések alapján készült KÖTELEZŐ SZERZŐDÉSEK (148. CIKK) A szerződések rögzítik a tejtermék-ellátási lánc szereplőinek felelősségét, elősegítik a piac jelzéseinek figyelembevételét, javítják az ártranszmissziót, a kínálatot a kereslethez igazítják, valamint segítenek egyes tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elkerülésében. A tejkvótarendszer eltörlése után hasznos eszközként szolgálnak a termelőknek és a feldolgozóknak a termelési volumen megtervezéséhez. A 148. cikk alapján a tagállamok kötelezővé tehetik a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók számára az írásbeli szerződéskötést és arra kötelezhetik a tejfelvásárlókat, hogy a mezőgazdasági termelőknek egy minimális szerződési időtartamot ajánljanak. Ezeket a szerződéseket a szállítás megkezdése előtt kell elkészíteni, és azoknak olyan meghatározott elemeket kell tartalmazniuk, mint például az ár, a mennyiség, az időtartam, a fizetésre vonatkozó részletek, az átvételre vonatkozó rendelkezések és a vis maior esetén alkalmazandó szabályok. A felek a szerződések mindezen elemeiről szabadon tárgyalhatnak, és a mezőgazdasági termelőknek jogukban áll, hogy visszautasítsák a szerződésben a minimális időtartamra vonatkozóan szereplő ajánlatot. A szerződési kötelezettség nem vonatkozik azon mezőgazdasági termelő tagokra, akik a szállítást a szövetkezetük részére végzik, ha e szövetkezet alapszabálya vagy szabályai az előírt szerződéssel azonos hatású rendelkezéseket tartalmaznak. Ez idáig 12 tagállam rendelkezett kötelező szerződésekről, egyesek még a tejágazati csomag hatálybalépése előtt /2012/EU rendelet; HL L 94., , 38. o. 4 A Bizottság 511/2012/EU végrehajtási rendelete, HL L 156., , 39. o. és a Bizottság 880/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete, HL L 263., , 8. o

4 1. táblázat: Kötelező szerződések Tagállam Nemzeti jogalkotás Minimális szerződési időtartam Lettország szeptember Franciaország április 5 év Olaszország március 6 hónap Spanyolország október 1 év Litvánia október Magyarország december 6 hónap Szlovákia december Horvátország június 6 hónap Ciprus június 6 hónap Portugália június 6 hónap Bulgária november 6 hónap Románia első negyedév 6 hónap 7 tagállam döntött úgy, hogy a felvásárló által a mezőgazdasági termelőnek javasolt szerződés 6 hónapos minimális szerződési időtartamot határozzon meg, míg Spanyolország 1 éves, Franciaország pedig 5 éves szerződések mellett döntött. A tejágazati csomag rendelkezései az Egyesült Királyságban arra ösztönözték a termelőket és a feldolgozókat, hogy önkéntes gyakorlati szabályzatról állapodjanak meg, amely a tejágazati csomagban meghatározott szerződésekhez hasonló szerződéseket ír elő, és amely a nyerstejtermelés több mint 85 %-át lefedi. Belgium szintén helyes gyakorlatra vonatkozó szabályzatot fogadott el, amelyet a feldolgozók 98 %-a és a három legfontosabb gazdaszervezet írt alá. Ez különösen a minőséggel kapcsolatos, a mezőgazdasági termelők és a felvásárlók közötti szerződésre vonatkozó felmondási időre, a fenntarthatóságra vonatkozó megállapodásokat és a termelői szervezetek szerepére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Németországban a termelői szervezeteken keresztül letárgyalt szállítmányokhoz gyakran használnak szerződésmintákat, amelyek a jövőben a minőségen, az árparamétereken és az időtartamon kívül a tej mennyiségére vonatkozóan is több részletet tartalmaznak majd. A szerződéseket különösen azok a tagállamok tették kötelezővé, ahol a tejágazatban a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatok kooperatív struktúrája kevésbé hangsúlyos. Az 1. diagram áttekintést ad a tehéntejtermelésről a szerződéses megállapodások típusa szerinti lebontásban, megkülönböztetve a mezőgazdasági termelő tagok által a feldolgozást és begyűjtést végző szövetkezetek, illetve a mezőgazdasági termelők által a magánfeldolgozók részére történő és a más konstrukcióban történő szállításokat. Az utóbbiak döntően a magánbegyűjtők vagy kereskedelmi vállalatok részére történő szállításokat foglalják magukban. Az összes tehéntej kb. 64 %-át a mezőgazdasági termelő tagok a feldolgozást és begyűjtést végző szövetkezetük részére szállítják. Franciaország esetében nem lehet megkülönböztetni a feldolgozást és begyűjtést végző szövetkezetek részére történő szállításokat. Németországban a magánfeldolgozók részére történő szállítások elsősorban a termelői szervezeteken vagy a termelői szervezetek társulásain keresztül zajlanak. A 4

5 jelentések alapján a szerződéses megállapodások megfelelő típusának részesedése az utóbbi években általában véve viszonylag stabil képet mutat. Ugyanakkor számos tagállam (EE, IT, LV, AT, SK) számolt be a magántejbegyűjtőknek történő szállítások növekedéséről, noha abszolút értelemben véve részesedésük viszonylag alacsony. 5

6 1. diagram: Szerződéses kapcsolatok 3.2. TERMELŐI SZERVEZETEK (152. CIKK (3) BEKEZDÉS) A tagállamok kötelesek elismerni azokat a tejágazati termelőkből álló termelői szervezeteket (tsz-ek), amelyek a termelők kezdeményezésére jöttek létre és meghatározott célokkal működnek, amelyek az alábbiakra vonatkozhatnak: i. a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében; ii. a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala; iii. a termelési költségek optimalizálása és a termelői árak stabilizálása. A tagállamok meghatározhatnak egy minimális taglétszámot és/vagy minimális értékesíthető termelési mennyiséget, amelyet a tsz-eknek az elismerésükhöz el kell érniük (lásd a melléklet 3. táblázatát). Valamennyi elismert tsz egy kizárólag juhtejjel foglalkozó spanyolországi termelői szervezet kivételével tehéntejjel foglalkozik. Az EU tejágazatában működő összesen 228 tsz közül több elsősorban Németországban és Olaszországban már a tejágazati csomag hatálybalépése előtt is létezett. Ugyanakkor 2013-ban az elismerések száma növekedett (BE +1; CZ + 8; DE + 18; ES + 3, FR + 27). Németországban egy termelői szervezetek alkotta társulás elismerésére került sor 2013-ban, ami összességében kettő elismert társulást eredményezett. Számos tagállamban az elismerésre vonatkozó nemzeti jogszabályok csak nemrég léptek hatályba. A minimális követelmények viszonylag nagy változatossága miatt nehéz összhangba hozni azon törekvést, hogy olyan nagyméretű tsz-ek jöjjenek létre, amelyek képesek erősíteni a 6

7 termelők tárgyalási pozícióját, illetve annak ösztönzését, hogy a tsz-ek reális küszöbértékek meghatározásával jöjjenek létre. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a második fázisban a tsz-ek termelői szervezetek társulását hozhatják létre, amely ugyanúgy folytathat kollektív tárgyalást, mint egy tsz, de nagyobb léptékben. Arra lehet következtetni, hogy az utóbbi év viszonylag kedvező piaci folyamatai (lásd a 2. pontot) nem ösztönözték a mezőgazdasági termelőket a tsz-ekbe tömörülésre. Az Elemzés a tejágazat jövőbeni fejlődéséről 6 című jelentésben a szakértők többek között azt javasolták, hogy erősíteni kell a tsz-ek szerepét, elsősorban annak biztosítása révén, hogy kellően nagy méretűek legyenek és ezáltal megfelelő tárgyalási pozícióval rendelkezzenek. A megreformált KAP 7 értelmében az elismert tsz-ekre és társulásaikra (valamint szakmaközi szervezetekre) vonatkozó egyes szabályok tagsági viszonnyal nem rendelkezőkre történő kiterjesztésének lehetősége és a tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő kötelező hozzájárulás most a tejágazatban működő szervezetekre is vonatkozik, és remélhetőleg ösztönzőleg hat a képviseleti szervezetek létrehozására. A mezőgazdasági termelőket tsz-ekbe tömörülésre ösztönző további intézkedéseket lásd a 3.8. pontban KOLLEKTÍV TÁRGYALÁSOK (149. CIKK) A mezőgazdasági termelők a tejtermelők tárgyalási pozíciójának megerősítése érdekében termelői szervezetekbe (tsz) tömörülhetnek, amelyek közösen tárgyalhatnak a szerződéses feltételekről, többek között a nyers tej áráról. A tsz által folytatott tárgyalások által érintett tej mennyiségét egyértelműen meghatározott határértékek korlátozzák (azaz mennyisége nem haladhajta meg az uniós termelés 3,5 %-át, az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-át). A tejágazati csomag keretében folytatott közös tárgyalásoknak nem lehet témája a mezőgazdasági termelő tagok által a feldolgozást végző szövetkezeteik részére végzett szállítás, míg a begyűjtést végző szövetkezetek olyan tsz-eket hozhatnak létre, amelyek kollektív tárgyalásokat folytathatnak a feldolgozókkal ban négy tagállam számolt be arról, hogy e rendelkezés értelmében folytatott kollektív tárgyalásokat és kötött szerződést nyers tej szállításáról. 2. táblázat: A tehéntej kollektív tárgyalások keretében egyeztetett és megkötött szerződések alapján leszállított tényleges mennyisége 2013-ban Tagállam Nyers tehéntej mennyisége 1000 A szállítmányok hozzávetőleges 6 Az Ernst & Young által az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága részére készített külső tanulmány. Lásd: 7 Az 1308/2013/EU rendelet 164. és 165. cikke 7

8 tonnában részesedése Cseh Köztársaság % Németország % Spanyolország % Franciaország % Németországban két tsz-társulás és 143 tsz fedi le a nem szövetkezeti tag feldolgozóknak történő tejszállítások csaknem egészét. Franciaországban az elismert tsz-ek által évente értékesíthető mennyiség csaknem 90 %-áról kollektív tárgyaláson egyeztettek, míg Spanyolországban az elismert tsz-ek által értékesíthető mennyiség 16 %-a esetében került sor kollektív tárgyalásra. Ezenkívül Spanyolország 2013-ban az tonna termeléséhez viszonyítva tonna juhtej szállításáról számolt be. Mivel a mezőgazdasági termelő tagok a tejágazati csomag keretében nem folytathatnak tárgyalásokat a feldolgozást végző szövetkezeknek történő szállításokról, további lehetőség van kollektív tárgyalások folytatására, Németország és a feldolgozást végző szövetkezetek magas arányával rendelkező tagállamok kivételével AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSSEL VAGY OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSSEL ELLÁTOTT SAJTOK KÍNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA (150. CIKK) Tekintettel az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott sajtok jelentőségére különösen a kiszolgáltatott vidéki régiók esetében, továbbá a hozzáadott érték biztosítása és a minőség fenntartása érdekében a tagállamok termelői szervezetek, szakmaközi szervezetek vagy OEM-/OFJ-csoportosulások kérésére szabályokat alkalmazhatnak az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajtok kínálatának szabályozására. Ez idáig két tagállam fogadott el szabályokat a sajt kínálatának szabályozására. Franciaország április 1-jétől érvényes intézkedéseket fogadott el a Comté sajtra vonatkozóan, február 27-től érvényes intézkedéseket fogadott el a Beaufort sajtra vonatkozóan, Olaszország pedig február 12-től hatályos szabályokat léptetett életbe az Asiago márka kínálatának szabályozására. Mindkét tagállamban további kérelmek vizsgálata vagy kidolgozása van folyamatban SZAKMAKÖZI SZERVEZETEK (157. CIKK, (3) BEKEZDÉS) A tejágazatban a szakmaközi szervezetekre vonatkozó különleges szabályok lehetővé teszik a tejtermék-ellátási lánc szereplői közötti párbeszédet és számos olyan tevékenység folytatását, amelyek bizonyos feltételek fennállása esetén részben mentesülhetnek a versenyszabályok alkalmazása alól (210. cikk). E közös tevékenységek közé tartozik többek között a termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának növelése, a promóció, a kutatás, az innováció, valamint a minőség javítása. A szakmaközi szervezeteknek a nyerstejtermelők képviselőit és az ellátási lánc feldolgozó vagy kereskedelmi szakasza közül (ideértve a forgalmazást is) legalább egynek vagy többnek a képviselőit is magukban kell foglalniuk. A tejágazatban szakmaközi szervezetek elismerésére Spanyolországban (egy tehéntej, egy juhtej és egy kecsketej szakmaközi szervezet), Franciaországban (egy tehéntej, egy kecsketej 8

9 és kettő juhtej szakmaközi szervezet), Magyarországon (tehéntej szakmaközi szervezet) és Portugáliában került sor. Általában nemzeti szinten működnek, a juhtejjel foglalkozó két franciaországi szakmaközi szervezet kivételével, amelyek regionális szintűek. A szakmaközi szervezetek mindegyike kiterjed a termelésre és a feldolgozásra, míg a kereskedelem egyedül a magyarországi szervezet esetében kap szerepet. Az egyik francia szakmaközi szervezet meghatározott piaci információk és gazdasági mutatók terjesztésére vonatkozó gyakorlatának elfogadására az 1234/2007/EU rendelet 177a cikkével 8 összhangban került sor A TEJSZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ BEJELENTÉSEK (151. CIKK) A piaci fejleményeknek a tejkvótarendszer eltörlése utáni figyelemmel kísérése és az átláthatóság érdekében ez a rendelkezés biztosítja, hogy megfelelő időben álljon rendelkezésre információ a szállított tej mennyiségéről április 1-jétől érvényes. A végrehajtási szabályok kidolgozása folyamatban van A TEJÁGAZATI CSOMAG HATÁSA A TEJTERMELŐKRE ÉS A TEJTERMELÉSRE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓKBAN Mivel a tejtermeléssel kapcsolatban a hátrányos helyzetű régióknak nincs általánosan elfogadott meghatározása, a tagállamokat kérdezték meg arról, hogy ebben az összefüggésben milyen kritériumokat alkalmaznak. A tagállamok leginkább a hegyvidéki területeket értik alattuk, valamint olyan kedvezőtlen helyzetű, egyedi hátrányokkal rendelkező területeket, amelyeket az elnéptelenedés veszélye fenyeget, általánosságban kedvezőtlen adottságú területek (KAT) vagy legkülső régiók (pl. az Azori-szigetek). Egyes tagállamok a hátrányos helyzet különböző fokozatait különböztetik meg, és/vagy további egyedi kritériumokat is alkalmaznak, pl. távoli fekvés, szigetjelleg, töredezett szerkezet, talaj, éghajlat, alacsony tejhozam, magas termelési költségek stb., amelyek leginkább a nemzeti vidékfejlesztési programjaikban vannak meghatározva. Egyes tagállamok arról számolnak be, hogy nem rendelkeznek a problémával kapcsolatban adatokkal (BG, LT, LU, HU, MT, SK). A hátrányos helyzetű területek meglehetősen heterogén fogalommeghatározásai alapján a következő adatok és trendek figyelhetők meg: 2. diagram: Tejtermelés a hátrányos helyzetű régiókban 8 Jelenleg az 1308/2013/EU rendelet 210. cikke 9

10 100% A hátrányos helyzetű régiókban folytatott tehéntejtermelés aránya (%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 100% 100% 100% 96% 88% 70% 66% 64% 61% 60% 20% 10% 0% 38% 23% 22% 18% 17% 15% 14% 12% 3% 1,0% 0,4% 0% 0% LV FI MT PT AT DE ES CZ SI EL RO UK IT BE FR IE SE PL HR DK EE NL *CY * * : nincs hátrányos helyzetű régió E hátrányos helyzetű régiókban is megfigyelhető az az összes tagállamra jellemző általános tendencia, miszerint az elmúlt években a tejtermelők száma csökkent, bár Lengyelországban a visszaesés mértéke nagyobb, mint a nem hátrányos helyzetű régiókban. Másrészt Franciaország, Ausztria és Szlovénia hegyvidéki területein a visszaesés kevésbé erőteljes, mint más régiókban, ugyanakkor a tejágazatban a közvetlen kifizetések évi bevezetése óta Spanyolország a tejtermelők számának lassúbb mértékű csökkenéséről számol be. Észtország, Görögország és Lengyelország hátrányos helyzetű régióiban a tejtermelés volumene csökken, míg Németországban, Írországban, Lettországban és Ausztriában nő. Spanyolország jelentős termelésnövekedésről számolt be, főleg az alacsony népességű régiókban (amelyek az ország teljes volumenének csaknem 40 %-át adják). A hátrányos helyzetű régiókban a szerződéses megállapodásokról, amennyire adatok állnak rendelkezésre, a 3.1. pontban ismertetettekhez többé-kevésbé hasonlók mondhatók el, de Belgiumban, Írországban, Olaszországban, Lengyelországban, Svédországban és Franciaországban magasabb a feldolgozást végző szövetkezetek részére történő szállítások aránya. Kevés adat áll rendelkezésre a hátrányos helyzetű régiókban működő tsz-ekről; egyedül Franciaország számolt be arról, hogy a 36 tsz közül 14 részben ezekben a régiókban is működik, de ezekből a régiókból nem érkeztek értesítések a 149. cikk alapján folytatott kollektív tárgyalásokról. A tagállamok nem számoltak be arról, hogy a tejágazati csomagnak jelentős hatása lett volna az ágazatra a hátrányos helyzetű régiókban, valószínűleg azért, mert a rendelkezések csak mostanában kerültek bevezetésre, és a tényleges alkalmazásuk időtartama meglehetősen rövid volt. Ezen kívül a legtöbb tagállam nem tudott részletes adatot szolgáltatni a kérdéssel kapcsolatban. 10

11 Az elemzés azt mutatja, hogy a tejágazat helyzete és fejlődése a hátrányos helyzetű régiókban és a tagállamok egymás közötti viszonylatában eléggé heterogén, és célzott megközelítést igényelne. Hasonló következtetésekre jutott az Európai Parlament a tejtermelés hegyvidéki térségekben, hátrányos helyzetű területeken és legkülső régiókban történő, a tejkvótarendszer megszűnését követő fenntartásáról szóló december 11-i állásfoglalásában 9. A megreformált KAP meglévő és új intézkedései célzott megközelítést biztosítanak. A tagállamok vidékfejlesztési programjaik 10 keretében stratégiai megközelítést alkalmazhatnak a tejágazat konkrét igényeinek megoldására, és testre szabott tematikus alprogramokat dolgozhatnak ki, pl. a tejtermelés szerkezetátalakítására, ha a szektor a vidéki térség vagy a hegyvidéki terület fejlődésére jelentős hatást gyakorol. Ezenkívül a természeti és egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek támogatása ellentételezést biztosít a többletköltségek és az elmaradt bevétel tekintetében azokon a területeken, ahol a mezőgazdasági termelés természeti hátrányokkal küzd. Erre természetesen a tejtermelők is jogosultak lehetnek, ha hátrányos régióban működnek. Ezek a kifizetések különösen fontosak a mezőgazdasági területek elnéptelenedésének megakadályozása érdekében. Az új vidékfejlesztési rendelet magasabb felső értékhatárt szab meg a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára juttatott kifizetések terén, amelyek összege a hegyvidéki területek esetében hektáronként EUR, más területeken hektáronként EUR között változik. Például a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet értelmében 11 a tagállamok termeléstől függő önkéntes támogatást nyújthatnak a tejtermelőknek nemzeti keretösszegük meghatározott mértékéig és amennyiben a jelenlegi termelési szint fenntartásához ösztönző létrehozására van szükség. A támogatás olyan ágazatokra és régiókra irányul, ahol egyes gazdaságtípusok vagy agrárágazatok, amelyek gazdasági, társadalmi vagy környezeti okokból különösen fontosak, nehézségekkel küzdenek. Ezenkívül a tagállamok a természeti hátrányokkal rendelkező területek részére legfeljebb a nemzeti keretösszeg 5 %-a erejéig kifizetést nyújthatnak. Az EU legkülső régióinak szóló POSEI 12 ( Programme d'options Spécifiques à l'éloignement et l Insularité, azaz a távoli fekvéssel és a szigetjelleggel összefüggő támogatási program) úgy került kialakításra, hogy figyelembe vegye e régiók földrajzi és gazdasági hátrányait, mint például a távoli fekvést, a szigetjelleget, a kis méretet, a kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyokat és a néhány terméktől való gazdasági függést. Érdemes megemlíteni, hogy 2010 és 2013 között 14 tagállam nyújtott a tejágazatnak egyedi támogatást a 73/2009/EK rendelet 68. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint, összesen kb. 1 milliárd EUR összegben /2013/EU rendelet; HL L 347., , 487. o /2013/EU rendelet; HL L 347., , 608. o /2013/EU rendelet; HL L 78., , 23. o. 11

12 3.8. A TERMELŐKET KÖZÖS TERMELÉSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSÉRE ÖSZTÖNZŐ LEHETSÉGES INTÉZKEDÉSEK A kérdőívre válaszolva (lásd a 3. pontot) számos tagállam javasol pénzügyi támogatást elsősorban a termelői szervezeteknek (példakánt említve a zöldség- és gyümölcságazatot), amely megfelelő ösztönzőt jelenthet a mezőgazdasági termelőknek arra, hogy közös termelési megállapodásokat kössenek. Más javaslatok szerint növelni kellene a tsz-ek lehetőségét arra, hogy a nyerstejszállítással kapcsolatos kollektív tárgyalásokon kívül más szerepet is kapjanak, pl. a piaci szabályozás vagy a takarmánybeszállítókkal vagy szarvasmarha-hizlalókkal folytatott közös tárgyalások során. Ezenkívül a tsz-tagság előnyeit ismertető információs kampányokra és a sikeres példák bemutatására vonatkozó javaslatok is születtek. Más tagállamok a tejágazat jól működő szövetkezeti struktúrájára utalva nem látták szükségét az ilyen ösztönzők bevezetésének. Ebben az összefüggésben a megreformált vidékfejlesztési politika elsősorban az alábbi lehetőségeket kínálja: között a termelői csoportok létrehozására nyújtott támogatást kiterjesztik a termelői szervezetekre. Az együttműködéssel kapcsolatos új intézkedés (amely a termelői csoportok, szövetkezetek és szakmaközi szervezetek számára áll rendelkezésre) lehetőséget ad pl. az új termékek és gyakorlatok, rövid ellátási láncok és helyi piacok kifejlesztésének támogatására, valamint a kis gazdasági szereplők által a közös munkafolyamatok megszervezése, illetve az eszközök és a források megosztása terén folytatott együttműködés előmozdítására. A kollektív beruházások a beruházási intézkedések keretében nyújtott támogatással együtt magasabb támogatási mértékben részesülhetnek (a lehetséges növekedés mértéke 20 százalékpont). A mezőgazdasági termelők csoportjai ezenkívül egy sor vidékfejlesztési intézkedés előnyeit élvezhetik, ilyen például a beruházási támogatás, a minőségrendszerekhez való csatlakozás, a tájékoztatási és promóciós tevékenységek, az agrárkörnyezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos intézkedések stb. 4. VÉGSŐ MEGJEGYZÉSEK Jelenleg az EU tejpiaci helyzete kedvező, a középtávú kilátások jók, bár szélsőséges áringadozásra valószínűleg többször kerül majd sor. A tejágazati csomag rendelkezései átültetésre kerültek a nemzeti jogszabályokba. 12 tagállam írt elő a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók közötti kötelező szerződéseket. Két másik tagállamban a tejágazati csomag hatására a mezőgazdasági termelők és a feldolgozó szervezetek a helyes gyakorlatra vonatkozó szabályzatokat fogadtak el. Csaknem az összes tagállam nemzeti kritériumokat határozott meg a termelői szervezetek (tsz-ek) elismerésére vonatkozóan, noha egyes tagállamok ezt csak nemrégiben tették meg. 6 tagállamban összesen 228 tsz részesült elismerésben 2013 végére, ezek közül sok létezett már a tejágazati csomag hatálybalépése előtt. Az (új) tsz-ek létrehozásához időre és természetesen maguktól a mezőgazdasági termelőktől eredő kezdeményezőkészségre van szükség. Az 12

13 utóbbi évek kedvező piaci folyamatai és kilátásai valószínűleg nem ösztönözték a mezőgazdasági termelők tsz-ekbe tömörülését. Ezzel összefüggésben a megreformált vidékfejlesztési politika a termelőket közös termelési megállapodások megkötésére ösztönző intézkedéseket fogalmazott meg (támogatás a tsz-ek létrehozására, újabb együttműködéssel kapcsolatos intézkedések és a mezőgazdasági termelők csoportjainak egy sor vidékfejlesztési intézkedésre való jogosultsága). Ezenkívül a tsz-ekre vonatkozó egyes szabályok tagsági viszonnyal nem rendelkezőkre történő kiterjesztésének lehetősége és a tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő kötelező hozzájárulás ösztönzőleg hathat a nagyméretű tsz-ek létrehozására. Elismert tsz-ek négy tagállamban folytattak a tejágazati csomag keretében kollektív tárgyalásokat. E tárgyalások eredményeképpen az adott tagállamban végzett összes szállítás 4 33 %-át kitevő tényleges szállítások történtek 2013-ban. Ez idáig két tagállam vezetett be eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajt kínálatára vonatkozó szabályokat három sajt esetében. Ezenkívül további kezdeményezések bejelentésére került sor. A szabályok kiterjesztésére és a pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó, fent említett lehetőségek a szakmaközi szervezetekre is érvényesek, és ösztönözhetik ezek létrehozását. Ez idáig négy tagállamban ismertek el szakmaközi szervezeteket. Még túl korai lenne azt állítani, hogy a tejágazati csomag jelentős hatással lett volna a tejágazatra a hátrányos helyzetű régiókban. A rendelkezésre álló adatok és a tagállamok által a hátrányos helyzetű régiók azonosítására használt sokféle kritérium alapján megállapítható, hogy a tejtermelés trendje e régiókban jelentősen eltérő az egyes tagállamokban, illetve ugyanazon tagállam régióiban is. Ugyanakkor számos tagállam arról számolt be, hogy a hátrányos helyzetű régiókban a feldolgozást végző szövetkezeteknek történő szállítások részesedése más régiókhoz viszonyítva magasabb. A hátrányos helyzetű régiókban működő tsz-ek tevékenységéről nem sikerült konkrét adatokat kapni. Az Uniós tejágazat: fejlődés 2015 után címmel szeptember 24-én Brüsszelben megtartott konferencián megszületett az Európai Tejpiaci Megfigyelőközpont (European Milk Market Observatory) ötlete, és a Bizottság szolgálatai jelenleg annak megvalósításán dolgoznak. A Megfigyelőközpont olyan eszközt jelent az Európai Bizottságon belül, amely a termelők, a feldolgozók, a kereskedelem és a kiskereskedelem, valamint független szakértők bevonásával felel a piaci adatok terjesztéséért és a rövid távú tejpiaci elemzés elkészítéséért, és arra törekszik, hogy részletes és időszerű információk révén megoldást találjon az átláthatóság iránti egyre növekvő igényre. Az érdekelt felek szakértelmük és piaci ismereteik révén az adatgyűjtés és piacelemzés kvantitatív módszerét kvalitatív megközelítéssel gazdagítják. A végső cél az, hogy a gazdasági szereplők kezébe kvantitatív és kvalitatív eszköz kerüljön piacismeretük növelése és üzleti döntéseik támogatása érdekében. A Megfigyelőközpont arra is képes lesz, hogy ha a piaci helyzet úgy kívánja, korai előrejelzést küldjön a bizottsági szolgálatok számára. Az új ( as) KAP keretében a tejágazat olyan biztonsági hálóval (intervenció keretében történő felvásárlás a vaj és a sovány tejpor esetében, magántárolási támogatás a vajra, a sovány tejporra és az OEM/OFJ sajtokra), valamint a Bizottság számára biztosított 13

14 olyan szabályozási kerettel rendelkezik, amely rendkívüli körülmények esetén lehetővé teszi a reakciót (pl. az intervenciós felvásárlásra rendelkezésre álló idő kiterjesztése, magántárolási támogatás más tejtermékekre, export-visszatérítések, a versenyszabályoktól való időszakos eltérés engedélyezése az elismert szervezetek bizonyos intézkedések meghozatalára vonatkozó megállapodásai és döntései tekintetében, kivételes esetben anticiklikus kifizetések). Ezenkívül a tejtermelők a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési programok előnyeit is élvezik, amelyek keretében a tagállamoknak tág mozgásterük van arra, hogy kifejezetten a tejágazatot megcélzó intézkedéseket hozzanak. Jelenleg a világ tejpiacain a kilátások továbbra is jórészt kedvezőek. Ugyanakkor még nem sikerült minden kételyt eloszlatni azzal kapcsolatban, hogy az EU szabályozási kerete képes lesz-e megbirkózni a szélsőséges piaci ingadozásokkal vagy a kvótarendszer eltörlése utáni válsághelyzettel, különös tekintettel a tejtermelés kiegyensúlyozott fejlődésének Unió-szerte történő biztosítására és a legjelentősebb termelőterületeken esetlegesen bekövetkező túlzott mértékű koncentráció elkerülésére. A Tejpiaci Megfigyelőközpont létrehozása hozzájárul ahhoz, hogy a Bizottság nyomon tudja követni a piaci fejleményeket és proaktív módon biztonsági hálóként szolgáló intézkedéseket hozhasson. Számos javaslat született arra nézve, hogy hogyan lehetne továbbhaladni és a meglévő eszköztárat megerősíteni. Ötletek merültek fel többek között arra vonatkozóan, hogy miként lehetne az EU-t ellátni azokkal az eszközökkel, amelyek biztosítják, hogy válsághelyzetekben is életképes maradjon a tejtermelés, hogy jobban lehessen kezelni a tejtermelésre gyakorolt káros hatásokat a hátrányos helyzetű régiókban, és ki lehessen küszöbölni a termelés olyan mértékű felfutását, amely jelentősen befolyásolhatja a hosszú távú piaci stabilitást. Ugyanakkor kérdések merültek fel a tekintetben is, hogy hogyan lehetne a piaci szereplőket felelőssé tenni azon döntéseikért, amelyek a fejlesztési lehetőségek kiaknázására és a válságmegoldásra irányulnak. A Bizottság folytatja az eszmecseréket annak érdekében, hogy megoldást lehessen találni a felmerült kérdésekre. Törekedni fog különösen a válsághelyzetek megbízhatóbb előrejelzését lehetővé tevő, valamint a válsághelyzetek és piaci ingadozások eredményesebb kezelésére szolgáló további eszközök szükségességének és alkalmazási körének feltárására. Emellett további elemzések segítségével hatékonyabb módokat kell találni a tejágazat támogatására, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a harminc éven át fennálló tejkvótarendszer megszüntetését követően Unió-szerte javuljon a tejkínálat versenyképessége és fenntarthatósága. A már hatályban lévő jogi aktusokkal kapcsolatos és az újabbak szükségességéről szóló vitára haladéktalanul sor kerül, még azt megelőzően, hogy a Bizottság elkészítené a tejágazati csomag alkalmazásáról és a piaci fejleményekről szóló következő, 2018-ban esedékes jelentését. 14

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.16. COM(2014) 363 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Összegző jelentés az ivóvíz minőségéről az EU-ban a 98/83/EK irányelv szerinti, a 2008 2010 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. SWD(2013) 119 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 700 final A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE amely a következőt kíséri: a Bizottság közleménye a 2016. évi éves növekedési

Részletesebben

Embargó után, kvótakivezetés előtt

Embargó után, kvótakivezetés előtt Embargó után, kvótakivezetés előtt Tejpiaci helyzet kihívások a tejágazatban 2014. november 27. Tudásmegosztó nap, Székesfehérvár Varga Sándor szakértő A tejkvóta megszüntetése Helyünk az EU tejágazatában

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.26. COM(2009)577 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a kórházakban és az egészségügyben előforduló, éles vagy hegyes eszközök által okozott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban Karmazin György Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) regionalitásért és rendezvényekért felelős alelnök BI-KA Logisztika Kft. tulajdonos A hazai szállítmányozók és logisztikai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.1.31. COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 12 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.14. COM(2012) 659 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZEREKRŐL ÉS ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL

Részletesebben

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2013. április 11. BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései KONZULTÁCIÓS

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.21. COM(2010) 799 végleges 2010/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes

Részletesebben

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Friedrich Ebert Stiftung és a Jól-Lét Alapítvány konferenciája Budapest, 2012. május 14., Benczúr Szálló Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási alapjai

Az Európai Unió támogatási alapjai Az Európai Unió támogatási alapjai Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes Európai Bizottság Foglalkoztatás, Társadalmi Ügyek, Szociális Befogadás Főigazgatóság kohéziós politika Az Európai Unió Intézményei

Részletesebben

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan 25.05.2005-31.12.2005 A beállított feltételeknek 826 felel meg a(z) 826 válaszból. Jelölje meg vállalkozásának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final}

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az egyéni védőeszközökről. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014) 119 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.27. COM(2014) 186 final 2014/0108 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéni védőeszközökről (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2014) 118 final} {SWD(2014)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 215.11.26. COM(215) 691 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A riasztási

Részletesebben

A növekedést, foglalkoztatottságot és a versenyképességet meghatározó tényezõk

A növekedést, foglalkoztatottságot és a versenyképességet meghatározó tényezõk hanem egyes helyeken koncentrálódnak (1.7 térkép). Ezeken a területeken meg kell tisztítani a környezetet és meg kell akadályozni a további károk okozását. De nem kevésbé fontos az sem, hogy meg kell elõzni

Részletesebben

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény 31/03/2008-28/04/2008 A beállított feltételeknek 371 felel meg a(z) 371 válaszból 0. A válaszadó adatai Ország DE - Németország 58 (15.6%) PL - Lengyelország

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX COM(2012) 148 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a mezőgazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012.

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Állami támogatási értesítő. Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról. 2012. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.21. COM(2012) 778 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Állami támogatási értesítő Jelentés az uniós tagállamok által nyújtott állami támogatásokról 2012. évi kiadás {SWD(2012)

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK

L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2010. június 2.) az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről (EGT-vonatkozású szöveg) (2010/307/EU) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Útmutató a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képzéseihez

Útmutató a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képzéseihez Útmutató a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képzéseihez Európai Bizottság Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja (PROGRESS 2007 2013) támogatásával valósult

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.8. COM(2013) 269 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 2013. évi

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD) C7-0097/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.19. C(2014) 10120 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014.12.19.) a finn tejtermelőknek nyújtott ideiglenes rendkívüli támogatásról HU HU

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások 11. fejezet Nemzetközi vándorlás Gödri Irén Főbb megállapítások» Napjaink magyarországi bevándorlását a 24-es EU-csatlakozás és a 211-től bevezetett új állampolgársági törvény hatásai alakítják. A külföldi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 4.7.2008 COM(2008) 406 végleges A BIZOTTSÁG ÖTÖDIK ÉVES JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a harmadik országok Közösséggel szembeni kereskedelmi védelmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. szeptember 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.14. COM(2010) 790 végleges 2010/0384 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA az egységes szabadalmi oltalom létrehozásának területén megvalósítandó megerősített

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Végszavazás a telekom-csomagról: garantált internethozzáférés Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Foglalkoztatási és Szociális Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 22.5.2015 2015/2042(INI) JELENTÉSTERVEZET az európai Progress mikrofinanszírozási eszköz végrehajtásáról (2015/2042(INI)) Foglalkoztatási

Részletesebben

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2013. évi éves növekedési jelentés HU HU BEVEZETÉS Az EU gazdasága

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 8. sz. különjelentés

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 8. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 8. sz. különjelentés 2013 Az erdők gazdasági értékének növeléséhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás HU 8 2013. sz. különjelentés

Részletesebben

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 BME Közlekedésgazdasági Tanszék Mészáros Ferenc Bevezetés A közlekedési létesítmények magas minőségi színvonala elemi fontosságú

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.25. COM(2012) 416 final 2012/0202 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei

Részletesebben

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal 900 800 700 600 Kohéziós támogatások 2000-2013 (Phare, ISPA, SAPARD,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.5. C(2015) 2874 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.5.) a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a professzionális hűtőbútorok

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.4.4. COM(2012) 164 final 2012/0082 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.22. COM(2009)557 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.5.2005 COM(2005) 203 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2008.7.18 COM(2008) 480 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK, A RÉGIÓK

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a rendelettervezetnek az elnökség által készített, egységes szerkezetbe foglalt változatát. AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. március 13. (15.03) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2011/0282 (COD) 7303/13 AGRI 159 AGRISTR 32 CODEC 535 MUNKADOKUMENTUM Küldi: az elnökség Címzett: a Tanács

Részletesebben

A borpiac közös szervezése *

A borpiac közös szervezése * 2008.12.18. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 323 E/279 Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.8.16. COM(2013) 593 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az 1234/2007/EK tanácsi rendelet méhészeti ágazatra vonatkozó intézkedéseinek végrehajtásáról

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.13. COM(2015) 495 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK az európai fizetési meghagyásos

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG Candidate Countries Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 2004.1 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS A TAGJELÖLT ÉS CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN Terepmunka: 2004 február-március Nyilvánosságra hozatal: 2004 július

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.6. COM(2014) 332 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA

MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZŐK ÉS TERMELŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA Budapest 2012. december 5. A MOSZ 2012. december 5-i közgyűlésének állásfoglalása A Közgyűlés az országos

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.30. SWD(2012) 138 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁZSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri A TANÁCS IRÁNYELVE az ionizáló sugárzás

Részletesebben

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015.

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara. Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015. Budapest 2015. Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Kiskérődző ágazat stratégiai fejlesztése 2015 Budapest 2015. szeptember A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kiskérődző és Juhtenyésztési Alosztály

Részletesebben

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt.

Észrevételek ( 1 ) Részletes vélemények ( 2 ) EFTA ( 3 ) TR ( 4 ) Belgium Bulgária Cseh Közt. 2010.6.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 164/3 A Bizottság által közölt tájékoztatás az Európai Parlament és a Tanács műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira

Részletesebben

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.12.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 326/1 I (Jogalkotási aktusok) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1227/2011/EU RENDELETE (2011. október 25.) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István

Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István Azokból a kövekből, melyek utunkba gördülnek, egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk. Gróf Széchenyi István Lakáspiaci jelentés (216. május) Az elemzést készítette: Dancsik Bálint, Fellner Zita, Kovalszky

Részletesebben

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.19. COM(2013) 930 final 2013/0446 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról HU HU INDOKOLÁS 1.

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.30. COM(2013) 748 final 2013/0363 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az Argentínából és Indonéziából származó biodízel behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes

Részletesebben

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon M a g ya r S z a b a d a l m i H i v a t a l 2 1 TÉNYEK ÉS ADATOK A HAMISÍTÁSRÓL MAGYARORSZÁGON Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A magyar fogyasztók

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 99 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a Közösség területén közlekedő haszongép

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 548 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A ritka betegségek:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 41/4 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2016.2.4. V (Hirdetmények) KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG 2016. ÉVI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYSZERŰ PROGRAMOK Az 1144/2014/EU rendelettel összhangban a

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.26. COM(2016) 33 final 2013/0016 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

voneki.eva@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet, tudományos munkatárs 2 Szent István Egyetem, adjunktus

voneki.eva@aki.gov.hu 1 Agrárgazdasági Kutató Intézet, tudományos munkatárs 2 Szent István Egyetem, adjunktus Vőneki Éva 1 Vásáry Miklós 2 A magyar tejágazat külpiaci sajátossága Vizsgálatok a tejkvóta kivezetéssel kapcsolatban External trade particularities of the Hungarian milk sector Analysis according phasing

Részletesebben

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia

A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia IX. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Litvánia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 1. 32001 L 0082: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/82/EK irányelve az állatgyógyászati

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: ZÖLD KÖNYV. az idegenforgalmi szálláshely-szolgáltatások biztonságáról

MELLÉKLET. a következőhöz: ZÖLD KÖNYV. az idegenforgalmi szálláshely-szolgáltatások biztonságáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, XXX [ ](2014) XXX ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: ZÖLD KÖNYV az idegenforgalmi szálláshely-szolgáltatások biztonságáról HU HU Tartalom 1. Tények és adatok... 3 1.1. Meglévő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.7. COM(2011) 855 végleges 2011/0416 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Közösségben működő mezőgazdasági üzemek jövedelmére és üzleti

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.12.16. COM(2014) 910 final ANNEX 2 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.9. COM(2013) 513 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A SZERVEZETT

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A TÁMOGATÁSOK FÜGGETLENÍTÉSE TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A TÁMOGATÁSOK FÜGGETLENÍTÉSE TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.9. COM(2013) 617 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A TÁMOGATÁSOK FÜGGETLENÍTÉSE TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL HU HU A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben