A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása {SWD(2014) 187 final} HU HU

2 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása 1. HATÁLY Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet cikkének b) pontja értelmében a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak június 30-ig a piaci helyzet alakulásáról a tej- és tejtermékágazatban, és különösen a cikknek, a 152. cikk (3) bekezdésének, a 157. cikk (3) bekezdésének az alkalmazásáról, értékelve különösen a hátrányos helyzetű régiók tejtermelőire és tejtermelésére gyakorolt hatásokat a termelés e régiókban való fenntartásának általános célja tekintetében, és kitérve azokra a lehetséges intézkedésekre is, amelyek a mezőgazdasági termelőket közös termelési megállapodások megkötésére ösztönzik, és a jelentést szükség esetén megfelelő módosítási javaslatokkal is kiegészíti. Az Uniós tejágazat: fejlődés 2015 után címmel szeptember 24-én Brüsszelben megtartott konferencia a tejágazat előtt álló új kihívásokat tárta fel, és azt vizsgálta, hogy vane szükség további eszközökre, illetve azok kivitelezhetőek-e, figyelemmel a kvótarendszer évi megszűnésére. Az EU intézményeiben a konferencia eredményeiről jelenleg tanácskozások folynak. Ez a jelentés további vitapontokat vet fel és a Bizottság kész folytatni az eszmecserét a Parlamenttel, a tagállamokkal és az érdekelt felekkel arra vonatkozóan, hogy hogyan lehetne a legjobban szabályozni a piacokat, ha a kvóták megszűntek, annak érdekében, hogy szükség esetén további javaslatokat lehessen tenni. 2. A TEJ- ÉS TEJTERMÉKEK PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSA Az EU tejpiaca jelenleg 2 viszonylag kedvező helyzetben van januárjában az átlagos tejár az EU-ban 40,03 c/kg volt, amely 2013 januárjához viszonyítva 17 %-os növekedést jelent, és a valaha mért legmagasabb januári átlagos tejár (az 1977 óta rendelkezésre álló statisztikák alapján). Ez az emelkedő trend a tejtermékek árában is megfigyelhető, bár a vaj ára 2014 eleje óta nyomás alatt áll. Ez idáig a jelentős globális kereslet stabil árakat biztosított. Az árkorrekció lehetősége azonban nem zárható ki, figyelembe véve a fő exportőröknél tapasztalható tejtermelés-növekedést. A középtávú kilátások a tej és a tejtermékek számára kedvezőek mind a világpiacon, mind pedig a hazai piacokon. A világkereslet továbbra is dinamikus, főleg a feltörekvő gazdaságokban. A gazdasági növekedés lassulása ellenére a tejtermékek a középosztálybeli háztartások magasabb arányának köszönhetően előkelőbb helyet foglalnak el az emberek étrendjében. A kvóták megszüntetése miatt termelésnövekedés várható, főleg azokban a tagállamokban, amelyeket jelenleg a kvóta korlátoz, például Írországban, Németországban, Hollandiában, Dániában, Ausztriában és Lengyelországban, valamint Franciaországban. A 1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS december 17-i 1308/2013/EU RENDELETE a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, a 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., , 671. o.). 2 A március közepéig rendelkezésre álló adatok alapján. 2

3 termelés a fogyasztás növekedési ütemétől függ mind az EU-ban, mind pedig a világ többi részén, valamint más olyan tényezőktől, mint például a környezeti korlátok. A piaci helyzet alakulásáról részletesebb információ olvasható az e jelentést kísérő bizottsági szolgálati munkadokumentumban. 3. A TEJÁGAZATI CSOMAG RENDELKEZÉSEINEK ALKALMAZÁSA Az ún. tejágazati csomag 3 kihirdetésére 2012 márciusában került sor, október 3. óta minden rendelkezése hatályos és június 30-ig kell alkalmazni. A kapcsolódó végrehajtási és felhatalmazáson alapuló rendeletek júniusában és szeptemberében kerültek kihirdetésre. A tejágazati csomag rendelkezéseit (ahogyan azokat az 1308/2013/EU rendelet tartalmazza) és alkalmazásukat az alábbiakban ismertetjük. A jelentés a tagállamoknak egy konkrét kérdőívre 5 adott válaszai alapján, valamint a végrehajtási szabályok szerinti értesítések alapján készült KÖTELEZŐ SZERZŐDÉSEK (148. CIKK) A szerződések rögzítik a tejtermék-ellátási lánc szereplőinek felelősségét, elősegítik a piac jelzéseinek figyelembevételét, javítják az ártranszmissziót, a kínálatot a kereslethez igazítják, valamint segítenek egyes tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elkerülésében. A tejkvótarendszer eltörlése után hasznos eszközként szolgálnak a termelőknek és a feldolgozóknak a termelési volumen megtervezéséhez. A 148. cikk alapján a tagállamok kötelezővé tehetik a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók számára az írásbeli szerződéskötést és arra kötelezhetik a tejfelvásárlókat, hogy a mezőgazdasági termelőknek egy minimális szerződési időtartamot ajánljanak. Ezeket a szerződéseket a szállítás megkezdése előtt kell elkészíteni, és azoknak olyan meghatározott elemeket kell tartalmazniuk, mint például az ár, a mennyiség, az időtartam, a fizetésre vonatkozó részletek, az átvételre vonatkozó rendelkezések és a vis maior esetén alkalmazandó szabályok. A felek a szerződések mindezen elemeiről szabadon tárgyalhatnak, és a mezőgazdasági termelőknek jogukban áll, hogy visszautasítsák a szerződésben a minimális időtartamra vonatkozóan szereplő ajánlatot. A szerződési kötelezettség nem vonatkozik azon mezőgazdasági termelő tagokra, akik a szállítást a szövetkezetük részére végzik, ha e szövetkezet alapszabálya vagy szabályai az előírt szerződéssel azonos hatású rendelkezéseket tartalmaznak. Ez idáig 12 tagállam rendelkezett kötelező szerződésekről, egyesek még a tejágazati csomag hatálybalépése előtt /2012/EU rendelet; HL L 94., , 38. o. 4 A Bizottság 511/2012/EU végrehajtási rendelete, HL L 156., , 39. o. és a Bizottság 880/2012/EU felhatalmazáson alapuló rendelete, HL L 263., , 8. o. 5 3

4 1. táblázat: Kötelező szerződések Tagállam Nemzeti jogalkotás Minimális szerződési időtartam Lettország szeptember Franciaország április 5 év Olaszország március 6 hónap Spanyolország október 1 év Litvánia október Magyarország december 6 hónap Szlovákia december Horvátország június 6 hónap Ciprus június 6 hónap Portugália június 6 hónap Bulgária november 6 hónap Románia első negyedév 6 hónap 7 tagállam döntött úgy, hogy a felvásárló által a mezőgazdasági termelőnek javasolt szerződés 6 hónapos minimális szerződési időtartamot határozzon meg, míg Spanyolország 1 éves, Franciaország pedig 5 éves szerződések mellett döntött. A tejágazati csomag rendelkezései az Egyesült Királyságban arra ösztönözték a termelőket és a feldolgozókat, hogy önkéntes gyakorlati szabályzatról állapodjanak meg, amely a tejágazati csomagban meghatározott szerződésekhez hasonló szerződéseket ír elő, és amely a nyerstejtermelés több mint 85 %-át lefedi. Belgium szintén helyes gyakorlatra vonatkozó szabályzatot fogadott el, amelyet a feldolgozók 98 %-a és a három legfontosabb gazdaszervezet írt alá. Ez különösen a minőséggel kapcsolatos, a mezőgazdasági termelők és a felvásárlók közötti szerződésre vonatkozó felmondási időre, a fenntarthatóságra vonatkozó megállapodásokat és a termelői szervezetek szerepére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Németországban a termelői szervezeteken keresztül letárgyalt szállítmányokhoz gyakran használnak szerződésmintákat, amelyek a jövőben a minőségen, az árparamétereken és az időtartamon kívül a tej mennyiségére vonatkozóan is több részletet tartalmaznak majd. A szerződéseket különösen azok a tagállamok tették kötelezővé, ahol a tejágazatban a termelők és a feldolgozók közötti szerződéses kapcsolatok kooperatív struktúrája kevésbé hangsúlyos. Az 1. diagram áttekintést ad a tehéntejtermelésről a szerződéses megállapodások típusa szerinti lebontásban, megkülönböztetve a mezőgazdasági termelő tagok által a feldolgozást és begyűjtést végző szövetkezetek, illetve a mezőgazdasági termelők által a magánfeldolgozók részére történő és a más konstrukcióban történő szállításokat. Az utóbbiak döntően a magánbegyűjtők vagy kereskedelmi vállalatok részére történő szállításokat foglalják magukban. Az összes tehéntej kb. 64 %-át a mezőgazdasági termelő tagok a feldolgozást és begyűjtést végző szövetkezetük részére szállítják. Franciaország esetében nem lehet megkülönböztetni a feldolgozást és begyűjtést végző szövetkezetek részére történő szállításokat. Németországban a magánfeldolgozók részére történő szállítások elsősorban a termelői szervezeteken vagy a termelői szervezetek társulásain keresztül zajlanak. A 4

5 jelentések alapján a szerződéses megállapodások megfelelő típusának részesedése az utóbbi években általában véve viszonylag stabil képet mutat. Ugyanakkor számos tagállam (EE, IT, LV, AT, SK) számolt be a magántejbegyűjtőknek történő szállítások növekedéséről, noha abszolút értelemben véve részesedésük viszonylag alacsony. 5

6 1. diagram: Szerződéses kapcsolatok 3.2. TERMELŐI SZERVEZETEK (152. CIKK (3) BEKEZDÉS) A tagállamok kötelesek elismerni azokat a tejágazati termelőkből álló termelői szervezeteket (tsz-ek), amelyek a termelők kezdeményezésére jöttek létre és meghatározott célokkal működnek, amelyek az alábbiakra vonatkozhatnak: i. a termelés megtervezésének és a kereslethez való hozzáigazításának biztosítása, különösen a minőség és a mennyiség tekintetében; ii. a kínálati oldal koncentrációja és a tagok által előállított termékek forgalomba hozatala; iii. a termelési költségek optimalizálása és a termelői árak stabilizálása. A tagállamok meghatározhatnak egy minimális taglétszámot és/vagy minimális értékesíthető termelési mennyiséget, amelyet a tsz-eknek az elismerésükhöz el kell érniük (lásd a melléklet 3. táblázatát). Valamennyi elismert tsz egy kizárólag juhtejjel foglalkozó spanyolországi termelői szervezet kivételével tehéntejjel foglalkozik. Az EU tejágazatában működő összesen 228 tsz közül több elsősorban Németországban és Olaszországban már a tejágazati csomag hatálybalépése előtt is létezett. Ugyanakkor 2013-ban az elismerések száma növekedett (BE +1; CZ + 8; DE + 18; ES + 3, FR + 27). Németországban egy termelői szervezetek alkotta társulás elismerésére került sor 2013-ban, ami összességében kettő elismert társulást eredményezett. Számos tagállamban az elismerésre vonatkozó nemzeti jogszabályok csak nemrég léptek hatályba. A minimális követelmények viszonylag nagy változatossága miatt nehéz összhangba hozni azon törekvést, hogy olyan nagyméretű tsz-ek jöjjenek létre, amelyek képesek erősíteni a 6

7 termelők tárgyalási pozícióját, illetve annak ösztönzését, hogy a tsz-ek reális küszöbértékek meghatározásával jöjjenek létre. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy a második fázisban a tsz-ek termelői szervezetek társulását hozhatják létre, amely ugyanúgy folytathat kollektív tárgyalást, mint egy tsz, de nagyobb léptékben. Arra lehet következtetni, hogy az utóbbi év viszonylag kedvező piaci folyamatai (lásd a 2. pontot) nem ösztönözték a mezőgazdasági termelőket a tsz-ekbe tömörülésre. Az Elemzés a tejágazat jövőbeni fejlődéséről 6 című jelentésben a szakértők többek között azt javasolták, hogy erősíteni kell a tsz-ek szerepét, elsősorban annak biztosítása révén, hogy kellően nagy méretűek legyenek és ezáltal megfelelő tárgyalási pozícióval rendelkezzenek. A megreformált KAP 7 értelmében az elismert tsz-ekre és társulásaikra (valamint szakmaközi szervezetekre) vonatkozó egyes szabályok tagsági viszonnyal nem rendelkezőkre történő kiterjesztésének lehetősége és a tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő kötelező hozzájárulás most a tejágazatban működő szervezetekre is vonatkozik, és remélhetőleg ösztönzőleg hat a képviseleti szervezetek létrehozására. A mezőgazdasági termelőket tsz-ekbe tömörülésre ösztönző további intézkedéseket lásd a 3.8. pontban KOLLEKTÍV TÁRGYALÁSOK (149. CIKK) A mezőgazdasági termelők a tejtermelők tárgyalási pozíciójának megerősítése érdekében termelői szervezetekbe (tsz) tömörülhetnek, amelyek közösen tárgyalhatnak a szerződéses feltételekről, többek között a nyers tej áráról. A tsz által folytatott tárgyalások által érintett tej mennyiségét egyértelműen meghatározott határértékek korlátozzák (azaz mennyisége nem haladhajta meg az uniós termelés 3,5 %-át, az adott tagállam teljes nemzeti termelésének 33 %-át). A tejágazati csomag keretében folytatott közös tárgyalásoknak nem lehet témája a mezőgazdasági termelő tagok által a feldolgozást végző szövetkezeteik részére végzett szállítás, míg a begyűjtést végző szövetkezetek olyan tsz-eket hozhatnak létre, amelyek kollektív tárgyalásokat folytathatnak a feldolgozókkal ban négy tagállam számolt be arról, hogy e rendelkezés értelmében folytatott kollektív tárgyalásokat és kötött szerződést nyers tej szállításáról. 2. táblázat: A tehéntej kollektív tárgyalások keretében egyeztetett és megkötött szerződések alapján leszállított tényleges mennyisége 2013-ban Tagállam Nyers tehéntej mennyisége 1000 A szállítmányok hozzávetőleges 6 Az Ernst & Young által az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága részére készített külső tanulmány. Lásd: 7 Az 1308/2013/EU rendelet 164. és 165. cikke 7

8 tonnában részesedése Cseh Köztársaság % Németország % Spanyolország % Franciaország % Németországban két tsz-társulás és 143 tsz fedi le a nem szövetkezeti tag feldolgozóknak történő tejszállítások csaknem egészét. Franciaországban az elismert tsz-ek által évente értékesíthető mennyiség csaknem 90 %-áról kollektív tárgyaláson egyeztettek, míg Spanyolországban az elismert tsz-ek által értékesíthető mennyiség 16 %-a esetében került sor kollektív tárgyalásra. Ezenkívül Spanyolország 2013-ban az tonna termeléséhez viszonyítva tonna juhtej szállításáról számolt be. Mivel a mezőgazdasági termelő tagok a tejágazati csomag keretében nem folytathatnak tárgyalásokat a feldolgozást végző szövetkezeknek történő szállításokról, további lehetőség van kollektív tárgyalások folytatására, Németország és a feldolgozást végző szövetkezetek magas arányával rendelkező tagállamok kivételével AZ OLTALOM ALATT ÁLLÓ EREDETMEGJELÖLÉSSEL VAGY OLTALOM ALATT ÁLLÓ FÖLDRAJZI JELZÉSSEL ELLÁTOTT SAJTOK KÍNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA (150. CIKK) Tekintettel az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott sajtok jelentőségére különösen a kiszolgáltatott vidéki régiók esetében, továbbá a hozzáadott érték biztosítása és a minőség fenntartása érdekében a tagállamok termelői szervezetek, szakmaközi szervezetek vagy OEM-/OFJ-csoportosulások kérésére szabályokat alkalmazhatnak az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajtok kínálatának szabályozására. Ez idáig két tagállam fogadott el szabályokat a sajt kínálatának szabályozására. Franciaország április 1-jétől érvényes intézkedéseket fogadott el a Comté sajtra vonatkozóan, február 27-től érvényes intézkedéseket fogadott el a Beaufort sajtra vonatkozóan, Olaszország pedig február 12-től hatályos szabályokat léptetett életbe az Asiago márka kínálatának szabályozására. Mindkét tagállamban további kérelmek vizsgálata vagy kidolgozása van folyamatban SZAKMAKÖZI SZERVEZETEK (157. CIKK, (3) BEKEZDÉS) A tejágazatban a szakmaközi szervezetekre vonatkozó különleges szabályok lehetővé teszik a tejtermék-ellátási lánc szereplői közötti párbeszédet és számos olyan tevékenység folytatását, amelyek bizonyos feltételek fennállása esetén részben mentesülhetnek a versenyszabályok alkalmazása alól (210. cikk). E közös tevékenységek közé tartozik többek között a termelés és a piac ismeretének és átláthatóságának növelése, a promóció, a kutatás, az innováció, valamint a minőség javítása. A szakmaközi szervezeteknek a nyerstejtermelők képviselőit és az ellátási lánc feldolgozó vagy kereskedelmi szakasza közül (ideértve a forgalmazást is) legalább egynek vagy többnek a képviselőit is magukban kell foglalniuk. A tejágazatban szakmaközi szervezetek elismerésére Spanyolországban (egy tehéntej, egy juhtej és egy kecsketej szakmaközi szervezet), Franciaországban (egy tehéntej, egy kecsketej 8

9 és kettő juhtej szakmaközi szervezet), Magyarországon (tehéntej szakmaközi szervezet) és Portugáliában került sor. Általában nemzeti szinten működnek, a juhtejjel foglalkozó két franciaországi szakmaközi szervezet kivételével, amelyek regionális szintűek. A szakmaközi szervezetek mindegyike kiterjed a termelésre és a feldolgozásra, míg a kereskedelem egyedül a magyarországi szervezet esetében kap szerepet. Az egyik francia szakmaközi szervezet meghatározott piaci információk és gazdasági mutatók terjesztésére vonatkozó gyakorlatának elfogadására az 1234/2007/EU rendelet 177a cikkével 8 összhangban került sor A TEJSZÁLLÍTÁSOKRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ BEJELENTÉSEK (151. CIKK) A piaci fejleményeknek a tejkvótarendszer eltörlése utáni figyelemmel kísérése és az átláthatóság érdekében ez a rendelkezés biztosítja, hogy megfelelő időben álljon rendelkezésre információ a szállított tej mennyiségéről április 1-jétől érvényes. A végrehajtási szabályok kidolgozása folyamatban van A TEJÁGAZATI CSOMAG HATÁSA A TEJTERMELŐKRE ÉS A TEJTERMELÉSRE A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ RÉGIÓKBAN Mivel a tejtermeléssel kapcsolatban a hátrányos helyzetű régióknak nincs általánosan elfogadott meghatározása, a tagállamokat kérdezték meg arról, hogy ebben az összefüggésben milyen kritériumokat alkalmaznak. A tagállamok leginkább a hegyvidéki területeket értik alattuk, valamint olyan kedvezőtlen helyzetű, egyedi hátrányokkal rendelkező területeket, amelyeket az elnéptelenedés veszélye fenyeget, általánosságban kedvezőtlen adottságú területek (KAT) vagy legkülső régiók (pl. az Azori-szigetek). Egyes tagállamok a hátrányos helyzet különböző fokozatait különböztetik meg, és/vagy további egyedi kritériumokat is alkalmaznak, pl. távoli fekvés, szigetjelleg, töredezett szerkezet, talaj, éghajlat, alacsony tejhozam, magas termelési költségek stb., amelyek leginkább a nemzeti vidékfejlesztési programjaikban vannak meghatározva. Egyes tagállamok arról számolnak be, hogy nem rendelkeznek a problémával kapcsolatban adatokkal (BG, LT, LU, HU, MT, SK). A hátrányos helyzetű területek meglehetősen heterogén fogalommeghatározásai alapján a következő adatok és trendek figyelhetők meg: 2. diagram: Tejtermelés a hátrányos helyzetű régiókban 8 Jelenleg az 1308/2013/EU rendelet 210. cikke 9

10 100% A hátrányos helyzetű régiókban folytatott tehéntejtermelés aránya (%) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 100% 100% 100% 96% 88% 70% 66% 64% 61% 60% 20% 10% 0% 38% 23% 22% 18% 17% 15% 14% 12% 3% 1,0% 0,4% 0% 0% LV FI MT PT AT DE ES CZ SI EL RO UK IT BE FR IE SE PL HR DK EE NL *CY * * : nincs hátrányos helyzetű régió E hátrányos helyzetű régiókban is megfigyelhető az az összes tagállamra jellemző általános tendencia, miszerint az elmúlt években a tejtermelők száma csökkent, bár Lengyelországban a visszaesés mértéke nagyobb, mint a nem hátrányos helyzetű régiókban. Másrészt Franciaország, Ausztria és Szlovénia hegyvidéki területein a visszaesés kevésbé erőteljes, mint más régiókban, ugyanakkor a tejágazatban a közvetlen kifizetések évi bevezetése óta Spanyolország a tejtermelők számának lassúbb mértékű csökkenéséről számol be. Észtország, Görögország és Lengyelország hátrányos helyzetű régióiban a tejtermelés volumene csökken, míg Németországban, Írországban, Lettországban és Ausztriában nő. Spanyolország jelentős termelésnövekedésről számolt be, főleg az alacsony népességű régiókban (amelyek az ország teljes volumenének csaknem 40 %-át adják). A hátrányos helyzetű régiókban a szerződéses megállapodásokról, amennyire adatok állnak rendelkezésre, a 3.1. pontban ismertetettekhez többé-kevésbé hasonlók mondhatók el, de Belgiumban, Írországban, Olaszországban, Lengyelországban, Svédországban és Franciaországban magasabb a feldolgozást végző szövetkezetek részére történő szállítások aránya. Kevés adat áll rendelkezésre a hátrányos helyzetű régiókban működő tsz-ekről; egyedül Franciaország számolt be arról, hogy a 36 tsz közül 14 részben ezekben a régiókban is működik, de ezekből a régiókból nem érkeztek értesítések a 149. cikk alapján folytatott kollektív tárgyalásokról. A tagállamok nem számoltak be arról, hogy a tejágazati csomagnak jelentős hatása lett volna az ágazatra a hátrányos helyzetű régiókban, valószínűleg azért, mert a rendelkezések csak mostanában kerültek bevezetésre, és a tényleges alkalmazásuk időtartama meglehetősen rövid volt. Ezen kívül a legtöbb tagállam nem tudott részletes adatot szolgáltatni a kérdéssel kapcsolatban. 10

11 Az elemzés azt mutatja, hogy a tejágazat helyzete és fejlődése a hátrányos helyzetű régiókban és a tagállamok egymás közötti viszonylatában eléggé heterogén, és célzott megközelítést igényelne. Hasonló következtetésekre jutott az Európai Parlament a tejtermelés hegyvidéki térségekben, hátrányos helyzetű területeken és legkülső régiókban történő, a tejkvótarendszer megszűnését követő fenntartásáról szóló december 11-i állásfoglalásában 9. A megreformált KAP meglévő és új intézkedései célzott megközelítést biztosítanak. A tagállamok vidékfejlesztési programjaik 10 keretében stratégiai megközelítést alkalmazhatnak a tejágazat konkrét igényeinek megoldására, és testre szabott tematikus alprogramokat dolgozhatnak ki, pl. a tejtermelés szerkezetátalakítására, ha a szektor a vidéki térség vagy a hegyvidéki terület fejlődésére jelentős hatást gyakorol. Ezenkívül a természeti és egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek támogatása ellentételezést biztosít a többletköltségek és az elmaradt bevétel tekintetében azokon a területeken, ahol a mezőgazdasági termelés természeti hátrányokkal küzd. Erre természetesen a tejtermelők is jogosultak lehetnek, ha hátrányos régióban működnek. Ezek a kifizetések különösen fontosak a mezőgazdasági területek elnéptelenedésének megakadályozása érdekében. Az új vidékfejlesztési rendelet magasabb felső értékhatárt szab meg a hátrányos természeti adottságokkal vagy egyéb sajátos hátrányokkal rendelkező területek számára juttatott kifizetések terén, amelyek összege a hegyvidéki területek esetében hektáronként EUR, más területeken hektáronként EUR között változik. Például a közvetlen kifizetésekről szóló rendelet értelmében 11 a tagállamok termeléstől függő önkéntes támogatást nyújthatnak a tejtermelőknek nemzeti keretösszegük meghatározott mértékéig és amennyiben a jelenlegi termelési szint fenntartásához ösztönző létrehozására van szükség. A támogatás olyan ágazatokra és régiókra irányul, ahol egyes gazdaságtípusok vagy agrárágazatok, amelyek gazdasági, társadalmi vagy környezeti okokból különösen fontosak, nehézségekkel küzdenek. Ezenkívül a tagállamok a természeti hátrányokkal rendelkező területek részére legfeljebb a nemzeti keretösszeg 5 %-a erejéig kifizetést nyújthatnak. Az EU legkülső régióinak szóló POSEI 12 ( Programme d'options Spécifiques à l'éloignement et l Insularité, azaz a távoli fekvéssel és a szigetjelleggel összefüggő támogatási program) úgy került kialakításra, hogy figyelembe vegye e régiók földrajzi és gazdasági hátrányait, mint például a távoli fekvést, a szigetjelleget, a kis méretet, a kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyokat és a néhány terméktől való gazdasági függést. Érdemes megemlíteni, hogy 2010 és 2013 között 14 tagállam nyújtott a tejágazatnak egyedi támogatást a 73/2009/EK rendelet 68. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint, összesen kb. 1 milliárd EUR összegben /2013/EU rendelet; HL L 347., , 487. o /2013/EU rendelet; HL L 347., , 608. o /2013/EU rendelet; HL L 78., , 23. o. 11

12 3.8. A TERMELŐKET KÖZÖS TERMELÉSI MEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSÉRE ÖSZTÖNZŐ LEHETSÉGES INTÉZKEDÉSEK A kérdőívre válaszolva (lásd a 3. pontot) számos tagállam javasol pénzügyi támogatást elsősorban a termelői szervezeteknek (példakánt említve a zöldség- és gyümölcságazatot), amely megfelelő ösztönzőt jelenthet a mezőgazdasági termelőknek arra, hogy közös termelési megállapodásokat kössenek. Más javaslatok szerint növelni kellene a tsz-ek lehetőségét arra, hogy a nyerstejszállítással kapcsolatos kollektív tárgyalásokon kívül más szerepet is kapjanak, pl. a piaci szabályozás vagy a takarmánybeszállítókkal vagy szarvasmarha-hizlalókkal folytatott közös tárgyalások során. Ezenkívül a tsz-tagság előnyeit ismertető információs kampányokra és a sikeres példák bemutatására vonatkozó javaslatok is születtek. Más tagállamok a tejágazat jól működő szövetkezeti struktúrájára utalva nem látták szükségét az ilyen ösztönzők bevezetésének. Ebben az összefüggésben a megreformált vidékfejlesztési politika elsősorban az alábbi lehetőségeket kínálja: között a termelői csoportok létrehozására nyújtott támogatást kiterjesztik a termelői szervezetekre. Az együttműködéssel kapcsolatos új intézkedés (amely a termelői csoportok, szövetkezetek és szakmaközi szervezetek számára áll rendelkezésre) lehetőséget ad pl. az új termékek és gyakorlatok, rövid ellátási láncok és helyi piacok kifejlesztésének támogatására, valamint a kis gazdasági szereplők által a közös munkafolyamatok megszervezése, illetve az eszközök és a források megosztása terén folytatott együttműködés előmozdítására. A kollektív beruházások a beruházási intézkedések keretében nyújtott támogatással együtt magasabb támogatási mértékben részesülhetnek (a lehetséges növekedés mértéke 20 százalékpont). A mezőgazdasági termelők csoportjai ezenkívül egy sor vidékfejlesztési intézkedés előnyeit élvezhetik, ilyen például a beruházási támogatás, a minőségrendszerekhez való csatlakozás, a tájékoztatási és promóciós tevékenységek, az agrárkörnyezetvédelmi és az éghajlattal kapcsolatos intézkedések stb. 4. VÉGSŐ MEGJEGYZÉSEK Jelenleg az EU tejpiaci helyzete kedvező, a középtávú kilátások jók, bár szélsőséges áringadozásra valószínűleg többször kerül majd sor. A tejágazati csomag rendelkezései átültetésre kerültek a nemzeti jogszabályokba. 12 tagállam írt elő a mezőgazdasági termelők és a feldolgozók közötti kötelező szerződéseket. Két másik tagállamban a tejágazati csomag hatására a mezőgazdasági termelők és a feldolgozó szervezetek a helyes gyakorlatra vonatkozó szabályzatokat fogadtak el. Csaknem az összes tagállam nemzeti kritériumokat határozott meg a termelői szervezetek (tsz-ek) elismerésére vonatkozóan, noha egyes tagállamok ezt csak nemrégiben tették meg. 6 tagállamban összesen 228 tsz részesült elismerésben 2013 végére, ezek közül sok létezett már a tejágazati csomag hatálybalépése előtt. Az (új) tsz-ek létrehozásához időre és természetesen maguktól a mezőgazdasági termelőktől eredő kezdeményezőkészségre van szükség. Az 12

13 utóbbi évek kedvező piaci folyamatai és kilátásai valószínűleg nem ösztönözték a mezőgazdasági termelők tsz-ekbe tömörülését. Ezzel összefüggésben a megreformált vidékfejlesztési politika a termelőket közös termelési megállapodások megkötésére ösztönző intézkedéseket fogalmazott meg (támogatás a tsz-ek létrehozására, újabb együttműködéssel kapcsolatos intézkedések és a mezőgazdasági termelők csoportjainak egy sor vidékfejlesztési intézkedésre való jogosultsága). Ezenkívül a tsz-ekre vonatkozó egyes szabályok tagsági viszonnyal nem rendelkezőkre történő kiterjesztésének lehetősége és a tagsági viszonnyal nem rendelkezők által fizetendő kötelező hozzájárulás ösztönzőleg hathat a nagyméretű tsz-ek létrehozására. Elismert tsz-ek négy tagállamban folytattak a tejágazati csomag keretében kollektív tárgyalásokat. E tárgyalások eredményeképpen az adott tagállamban végzett összes szállítás 4 33 %-át kitevő tényleges szállítások történtek 2013-ban. Ez idáig két tagállam vezetett be eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott sajt kínálatára vonatkozó szabályokat három sajt esetében. Ezenkívül további kezdeményezések bejelentésére került sor. A szabályok kiterjesztésére és a pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó, fent említett lehetőségek a szakmaközi szervezetekre is érvényesek, és ösztönözhetik ezek létrehozását. Ez idáig négy tagállamban ismertek el szakmaközi szervezeteket. Még túl korai lenne azt állítani, hogy a tejágazati csomag jelentős hatással lett volna a tejágazatra a hátrányos helyzetű régiókban. A rendelkezésre álló adatok és a tagállamok által a hátrányos helyzetű régiók azonosítására használt sokféle kritérium alapján megállapítható, hogy a tejtermelés trendje e régiókban jelentősen eltérő az egyes tagállamokban, illetve ugyanazon tagállam régióiban is. Ugyanakkor számos tagállam arról számolt be, hogy a hátrányos helyzetű régiókban a feldolgozást végző szövetkezeteknek történő szállítások részesedése más régiókhoz viszonyítva magasabb. A hátrányos helyzetű régiókban működő tsz-ek tevékenységéről nem sikerült konkrét adatokat kapni. Az Uniós tejágazat: fejlődés 2015 után címmel szeptember 24-én Brüsszelben megtartott konferencián megszületett az Európai Tejpiaci Megfigyelőközpont (European Milk Market Observatory) ötlete, és a Bizottság szolgálatai jelenleg annak megvalósításán dolgoznak. A Megfigyelőközpont olyan eszközt jelent az Európai Bizottságon belül, amely a termelők, a feldolgozók, a kereskedelem és a kiskereskedelem, valamint független szakértők bevonásával felel a piaci adatok terjesztéséért és a rövid távú tejpiaci elemzés elkészítéséért, és arra törekszik, hogy részletes és időszerű információk révén megoldást találjon az átláthatóság iránti egyre növekvő igényre. Az érdekelt felek szakértelmük és piaci ismereteik révén az adatgyűjtés és piacelemzés kvantitatív módszerét kvalitatív megközelítéssel gazdagítják. A végső cél az, hogy a gazdasági szereplők kezébe kvantitatív és kvalitatív eszköz kerüljön piacismeretük növelése és üzleti döntéseik támogatása érdekében. A Megfigyelőközpont arra is képes lesz, hogy ha a piaci helyzet úgy kívánja, korai előrejelzést küldjön a bizottsági szolgálatok számára. Az új ( as) KAP keretében a tejágazat olyan biztonsági hálóval (intervenció keretében történő felvásárlás a vaj és a sovány tejpor esetében, magántárolási támogatás a vajra, a sovány tejporra és az OEM/OFJ sajtokra), valamint a Bizottság számára biztosított 13

14 olyan szabályozási kerettel rendelkezik, amely rendkívüli körülmények esetén lehetővé teszi a reakciót (pl. az intervenciós felvásárlásra rendelkezésre álló idő kiterjesztése, magántárolási támogatás más tejtermékekre, export-visszatérítések, a versenyszabályoktól való időszakos eltérés engedélyezése az elismert szervezetek bizonyos intézkedések meghozatalára vonatkozó megállapodásai és döntései tekintetében, kivételes esetben anticiklikus kifizetések). Ezenkívül a tejtermelők a közvetlen kifizetések és a vidékfejlesztési programok előnyeit is élvezik, amelyek keretében a tagállamoknak tág mozgásterük van arra, hogy kifejezetten a tejágazatot megcélzó intézkedéseket hozzanak. Jelenleg a világ tejpiacain a kilátások továbbra is jórészt kedvezőek. Ugyanakkor még nem sikerült minden kételyt eloszlatni azzal kapcsolatban, hogy az EU szabályozási kerete képes lesz-e megbirkózni a szélsőséges piaci ingadozásokkal vagy a kvótarendszer eltörlése utáni válsághelyzettel, különös tekintettel a tejtermelés kiegyensúlyozott fejlődésének Unió-szerte történő biztosítására és a legjelentősebb termelőterületeken esetlegesen bekövetkező túlzott mértékű koncentráció elkerülésére. A Tejpiaci Megfigyelőközpont létrehozása hozzájárul ahhoz, hogy a Bizottság nyomon tudja követni a piaci fejleményeket és proaktív módon biztonsági hálóként szolgáló intézkedéseket hozhasson. Számos javaslat született arra nézve, hogy hogyan lehetne továbbhaladni és a meglévő eszköztárat megerősíteni. Ötletek merültek fel többek között arra vonatkozóan, hogy miként lehetne az EU-t ellátni azokkal az eszközökkel, amelyek biztosítják, hogy válsághelyzetekben is életképes maradjon a tejtermelés, hogy jobban lehessen kezelni a tejtermelésre gyakorolt káros hatásokat a hátrányos helyzetű régiókban, és ki lehessen küszöbölni a termelés olyan mértékű felfutását, amely jelentősen befolyásolhatja a hosszú távú piaci stabilitást. Ugyanakkor kérdések merültek fel a tekintetben is, hogy hogyan lehetne a piaci szereplőket felelőssé tenni azon döntéseikért, amelyek a fejlesztési lehetőségek kiaknázására és a válságmegoldásra irányulnak. A Bizottság folytatja az eszmecseréket annak érdekében, hogy megoldást lehessen találni a felmerült kérdésekre. Törekedni fog különösen a válsághelyzetek megbízhatóbb előrejelzését lehetővé tevő, valamint a válsághelyzetek és piaci ingadozások eredményesebb kezelésére szolgáló további eszközök szükségességének és alkalmazási körének feltárására. Emellett további elemzések segítségével hatékonyabb módokat kell találni a tejágazat támogatására, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a harminc éven át fennálló tejkvótarendszer megszüntetését követően Unió-szerte javuljon a tejkínálat versenyképessége és fenntarthatósága. A már hatályban lévő jogi aktusokkal kapcsolatos és az újabbak szükségességéről szóló vitára haladéktalanul sor kerül, még azt megelőzően, hogy a Bizottság elkészítené a tejágazati csomag alkalmazásáról és a piaci fejleményekről szóló következő, 2018-ban esedékes jelentését. 14

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11.

Gondolatok az élelmiszerkidobásról. KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. Gondolatok az élelmiszerkidobásról KE-GTK Dr. Borbély Csaba 2013. november 11. 1 Élelmiszer pazarlás Élelmiszer veszteség: a termelés, a feldolgozás, a szállítás, a kereskedelem és a fogyasztás során keletkező

Részletesebben

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek

A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek A hozzáadott érték adó kötelezettségekből származó adminisztratív terhek 15.02.2006-15.03.2006 A beállított feltételeknek 589 felel meg a(z) 589 válaszból. Jelölje meg tevékenységének fő ágazatát. D -

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

Gazdaságra telepedő állam

Gazdaságra telepedő állam Gazdaságra telepedő állam A magyar államháztartás mérete jóval nagyobb a versenytársakénál Az állami kiadások jelenlegi szerkezete nem ösztönzi a gazdasági növekedést Fókusz A magyar államháztartás mérete

Részletesebben

Működőtőke-befektetések Adatok és tények

Működőtőke-befektetések Adatok és tények Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 1. Konjunktúrafórum 13. november. Működőtőke-befektetések Adatok és tények Működőtőke-befektetések állománya Magyarországon 1.1.31., származási ország szerint,

Részletesebben

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2

Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Kitöltési útmutató az E-adatlaphoz V1.2 Változás jegyzék Módosítás dátuma Módosítás jellege Érintett oldalak 2014.10.03 Változás 4. oldal 2014.12.10 Kiegészítés 3. oldal 2. ú melléklet Leírás NYOMT_AZON

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi

Dr. Halm Tamás. 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Az Európai Unió pénzügyei Dr. Halm Tamás 2014. május 8. Források: dr. Ferkelt Balázs (Budapesti Gazdasági Főiskola) és dr. Hetényi Géza (Külügyminisztérium) prezentációi Éves költségvetések és több éves

Részletesebben

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében

A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében A Megújuló Energiaforrás Irányelv és a Nemzeti Cselekvési Terv szerepe a 2020 as célok elérésében Szélenergia a tények szélenergia integrációja Magyarországon, EWEA Budapest, 2009 június 12. EUROPEAN COMMISSION

Részletesebben

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban

A mobilitás jelentősége az Európai Unióban A mobilitás jelentősége az Európai Unióban Bokodi Szabolcs felsőoktatási csoportvezető Tempus Közalapítvány Balatonszárszó, 2013. augusztus 10. A Tempus Közalapítvány tevékenységi köre A mobilitás előzményei

Részletesebben

A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába

A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába IP/08/1422 Brüsszel, 2008. szeptember 29. A Bizottság konzultációt indított arról, hogyan kerülhetne Európa a Web 3.0-ra való átállás élvonalába Európa vezető szerepet tölthetne be az internet következő

Részletesebben

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk

1408/71 rendelet: 12.; 72. cikk 574/72 rendelet: 10a.; 85.2. és 3. cikk MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 3. oldalon E 405 ( 1 ) A BIZTOSÍTÁSI, FOGLALKOZTATOTTSÁGI VAGY MUNKANÉLKÜLISÉGI IDŐSZAKOK ÖSSZESÍTÉSÉRE,

Részletesebben

A gyümölcs- és zöldségágazat reformja. 2007. január 24.

A gyümölcs- és zöldségágazat reformja. 2007. január 24. A gyümölcs- és zöldségágazat reformja 2007. január 24. 1. Főbb jellemzők: Termelés A világ jelentősebb termővidékei, millió tonnában (2003-2005 átlag*) Világ: 1 314 millió tonna *Kivéve: Latin-Amerika,

Részletesebben

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit

Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit Köszöntjük a Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai szakmai konferencia résztvevőit Napenergia hasznosítás aktuális helyzete és fejlődési irányai 14:30 14:45 Napelemes piaci körkép

Részletesebben

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember

Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Élelmiszergazdálkodás és tudatos fogyasztás: miért pazarol az ember Mikor az ember valóban felnőtté válik Gazdaság és fenntarthatóság a XXIszázadban Dr. Borbély Csaba borbely.csaba@ke.hu 30-5647533 Fogalmi

Részletesebben

A megtakarítások jelentősége makrogazdasági szempontból, aktuális pénzügyi stabilitási vonatkozások. Király Júlia, alelnök

A megtakarítások jelentősége makrogazdasági szempontból, aktuális pénzügyi stabilitási vonatkozások. Király Júlia, alelnök A megtakarítások jelentősége makrogazdasági szempontból, aktuális pénzügyi stabilitási vonatkozások Király Júlia, alelnök Mindennapi Pénzügyeink konferencia 212. ius 14. Stabilitás és növekedés: lehet-e

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM

KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM BELSŐ PIACI HARMONIZÁCIÓS HIVATAL (BPHH) Legutolsó frissítés: 042013 KÖZÖSSÉGI VÉDJEGY TÖRLÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELEM Oldalak száma: (ezt az oldalt is beleértve) Bejelentőképviselő hivatkozási jele (legfelejebb

Részletesebben

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök

2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ. Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök 2013/2 KIVONATOS ISMERTETŐ Erhard Richarts: IFE (Institut fürernährungswirtschaft e. V., Kiel) elnök Az európai tejpiac helyzete és kilátásai 2013 január-április Készült a CLAL megrendelésére Főbb jellemzők:

Részletesebben

é ö é Ö é ü é é ö ö ö ü é é ö ú ö é é é Ő ö é ü é ö é é ü é é ü é é é ű é ö é é é é é é é ö ö í é ü é ö ü ö ö é í é é é ö ü é é é é ü ö é é é é é é é é é é é é é é é ö é Í ö í ö é Í í ö é Í é í é é é é

Részletesebben

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban

Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Magyarország, a pannon értékek őre az Európai Unióban Schmidt András Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály Natura 2000 területek az EU területén Jelenleg 26 106 Natura 2000 terület,

Részletesebben

AZ NCST A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK NÖVELÉSÉBEN ÉS AZ ÚJ MAGYAR ENERGIA STRATÉGIÁBAN. dr.balogh László MMESZ elnöke

AZ NCST A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK NÖVELÉSÉBEN ÉS AZ ÚJ MAGYAR ENERGIA STRATÉGIÁBAN. dr.balogh László MMESZ elnöke AZ NCST A MEGÚJULÓ ENERGIA FORRÁSOK ALKALMAZÁSÁNAK NÖVELÉSÉBEN ÉS AZ ÚJ MAGYAR ENERGIA STRATÉGIÁBAN dr.balogh László MMESZ elnöke mmesz11@gmail.com MET ENERGIA FÓRUM 2011.06.8-9. BALATONALMÁDI BEMUTATKOZUNK

Részletesebben

Európai Munkavédelmi Ügynökség Együtt a kockázatok megelőzéséért

Európai Munkavédelmi Ügynökség Együtt a kockázatok megelőzéséért Európai Munkavédelmi Ügynökség Együtt a kockázatok megelőzéséért Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető 2013. október 22. Együtt a kockázatok megelőzéséért Budapest IBS A munkavédelem mindenkit érint

Részletesebben

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár

Biztos alapok az innovációhoz. DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár Biztos alapok az innovációhoz DR. PALKOVICS LÁSZLÓ felsőoktatásért felelős államtitkár EU Innovációs Eredménytábla (2013) Az innováció dimenziói Potenciálok Piaci tevékenység Eredmények Humánerőforrás

Részletesebben

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17.

Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények. Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Az EKKR és az MKKR: fejlesztési célkitűzések és eredmények Műhelymunka Szak- és felnőttképzés 2014. június 17. Célok Mobilitás, versenyképesség LLL elősegítése A képzések és a munkaerőpiac nagyobb összhangja

Részletesebben

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28.

L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. L 325/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.10.28. A BIZOTTSÁG 1860/2004/EK RENDELETE (2004. október 6.) Az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ A Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-től Az Ercsi és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Az EU 2020-as szélessávú fejlesztési célkitűzéseiből fakadó

Az EU 2020-as szélessávú fejlesztési célkitűzéseiből fakadó Az EU 2020-as szélessávú fejlesztési célkitűzéseiből fakadó szabályozási, tervezési és megvalósítási kihívások Elnök, EQnet Zrt. Ügyvezető, CONTEL Kft. Az EU 2020 fejlesztési kihívásai HTE Infokom 2014

Részletesebben

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN

INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE SZERINTI TAGÁLLAMBAN MIGRÁNS MUNKAVÁLLALÓK SZOCIÁLIS BIZTONSÁGÁVAL FOGLALKOZÓ IGAZGATÁSI BIZOTTSÁG Lásd az Útmutatót a 4. oldalon E 411 ( 1 ) INFORMÁCIÓKÉRÉS A CSALÁDI JUTTATÁSOKRA VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL A CSALÁDTAGOK LAKÓHELYE

Részletesebben

aktuális projekt hazai vonatkozásai Magyarországon és Európában

aktuális projekt hazai vonatkozásai Magyarországon és Európában A felszínborítás COPERNICUS térképezés GIO Land aktuális projekt hazai vonatkozásai Magyarországon és Európában Maucha Gergely osztályvezető Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály Távérzékelési és Kozmikus

Részletesebben

I. Az Európai Gazdasági Térség SOLVIT központjainak 2006-os munkája

I. Az Európai Gazdasági Térség SOLVIT központjainak 2006-os munkája BESZÁMOLÓ A SOLVIT KÖZPONT 2006-OS TEVÉKENYSÉGÉRŐL I. Az Európai Gazdasági Térség SOLVIT központjainak 2006-os munkája Az Európai Gazdasági Térség SOLVIT hálózatban 2006 során 478 ügy került kezelésre.

Részletesebben

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen

SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea. Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen SZE Igazgatásszervezési Főosztály Mészáros Márta/Lazányi Andrea Ösztöndíjas kiutazási lehetőségek a Széchenyi István Egyetemen Miért érdemes pályázni Mit kínál a SZE? Erasmus+ Egyetemi részképzési pályázat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.9.5. COM(2014) 554 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a terrorizmus elleni küzdelemről szóló 2002/475/IB kerethatározat módosításáról szóló,

Részletesebben

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma

A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma I. MELLÉKLET A tagállamonkénti aláírók legalacsonyabb száma Belgium 15 750 Bulgária 12 750 Cseh Köztársaság 15 750 Dánia 9 750 Németország 72 000 Észtország 4 500 Írország 8 250 Görögország 15 750 Spanyolország

Részletesebben

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol

Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM) bejelentés nyelve francia angol spanyol Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM Az OHIM tölti ki: Érkezett Oldalszám 0 (kötelező A Madridi Jegyzőkönyv alapján tett nemzetközi védjegybejelentés Az OHIM előtt folyó eljáráshoz szükséges részletek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázati határidő: folyamatos az egész tanév során PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pécsi Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Kara pályázatot ír ki a 2014/2015-ös tanévben Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre Pályázati határidő:

Részletesebben

Területi kormányzás és regionális fejlődés

Területi kormányzás és regionális fejlődés Területi kormányzás és regionális fejlődés Pálné Kovács Ilona MTA Székház, 2014. november 20. Regionális kormányzás kiment a divatból? Területi jelző néha elmarad (Oxford Handbook of Governance 2014. 800

Részletesebben

Parlaméter 2012. november Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter 2012. november Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság Közvélemény-figyelő Osztály Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter 2012. november Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) ÖSSZEGZŐ ELEMZÉS Alkalmazási kör: Népesség: Módszer:

Részletesebben

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények)

Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Szervezeti innovációk és tudás felhasználási minták összehasonlító vizsgálata: szektor- és ország különbségek (Elızetes kutatási eredmények) Makó Csaba Szociológiai Kutatóintézet Magyar Tudományos Akadémia,

Részletesebben

EURÓPA NÖVEKEDÉSI FORRÁSAI. J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2011. október 23-i ülésére

EURÓPA NÖVEKEDÉSI FORRÁSAI. J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2011. október 23-i ülésére EURÓPA NÖVEKEDÉSI FORRÁSAI J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2011. október 23-i ülésére Útiterv a stabilitás és a növekedés felé 1. Határozott válasz Görögország

Részletesebben

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015.

Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Sokasodó kihívások a kvótakivezetés évében egy új tejháború küszöbén? Regionális Taggyűlések 2015. Tejpiac Támogatási rendszer Beruházások Integráció GMO kérdés Marketing alap Kiskereskedelem EKÁER/FELIR

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban

Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban 21/63 Összeállította: Központi Statisztikai hivatal www.ksh.hu IV. évfolyam 63. szám 21. május 26. Nemzetközi vándorlás az Európai Unió országaiban A tartalomból 1 Bevezetõ 1 Az Európai Unió országaiban

Részletesebben

A hírközlési jogszabályok újragondolása, az EU elvárásoknak megfelelően

A hírközlési jogszabályok újragondolása, az EU elvárásoknak megfelelően A hírközlési jogszabályok újragondolása, az EU elvárásoknak megfelelően Slyuch András 2010. december 8. Tartalom Átszervezések, NMHH, megyei kormányhivatalok EU direktívák hazai implementációja Helyzetkép

Részletesebben

Bérezési tanulmány 2010-2011

Bérezési tanulmány 2010-2011 Bérezési tanulmány 2010-2011 Bérek és versenyképesség Dirk Wölfer 2010.12.09 1 Befektetési döntések Motívumok gazdaságosság költségcsökkentés piacbıvítés helyi piac kiszolgálása vevıszolgálat kockázatok

Részletesebben

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt

A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt A demográfiai öregedésről: konvencionális és új mérőeszközökkel Spéder Zsolt Előadás Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hawaii pálma + Ékszercsomag + Pénznyeremény odaítélés + 2 luxus Garden-Lounge-garnitúra 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot:

Valamennyi egészségügyi egységben ki kell függeszteni az alábbi feliratot: A jogosultság igazolása során első lépésként a beteg állampolgárságát kell megállapítani. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény 26. par. (2) bekezdése alapján "a beteg - amennyiben ezt egészségi

Részletesebben

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 -

BEVEZETÉS. http://ue.eu.int/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf - 1 - BEVEZETÉS Ma az Európai Unió 450 millió, különböző etnikai, kulturális és nyelvi közegben élő ember otthona. Az európai országok nyelvi térképe tarka képet mutat, azt a történelem, a földrajzi tényezők

Részletesebben

Dr. Fazekas András István Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban. Problémafelvetés, célkitűzés

Dr. Fazekas András István Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban. Problémafelvetés, célkitűzés Az üvegházhatású gázok kibocsátásának alakulása az Európai Unióban Problémafelvetés, célkitűzés A Magyar Energetika 2010/11-12 számában Az EU szerepe és súlya a klímaváltozás elleni globális küzdelemben

Részletesebben

A korrupció észlelése, elfogadása és gyakorlata

A korrupció észlelése, elfogadása és gyakorlata 10. Keller Ta m á s Sik En dre 167 Noha a korrupciót a szakirodalomban nagyon sokféle módon definiálják [politikai korrupció (Heidenheimer Johnston Levine, 1989), patrónus-kliens kapcsolatok (Eisen stadt

Részletesebben

Félúton: külső eladósodás helyett erősödő belső finanszírozás. A magyar gazdaság finanszírozási helyzetének javulása. Dr. Balog Ádám Palotai Dániel

Félúton: külső eladósodás helyett erősödő belső finanszírozás. A magyar gazdaság finanszírozási helyzetének javulása. Dr. Balog Ádám Palotai Dániel Félúton: külső eladósodás helyett erősödő belső finanszírozás A magyar gazdaság finanszírozási helyzetének javulása Dr. Balog Ádám Palotai Dániel 1. BEVEZETÉS A külső egyensúlytalanságok válság előtti

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.2. COM(2014) 611 final ANNEX 1 MELLÉKLET Tervezet AZ EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI, A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSÁRÓL

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI AKTUSOK, AMELYEKET A 2003. ÁPRILIS 16-I CSATLAKOZÁSI OKMÁNY MÓDOSÍTOTT Az EGT-megállapodás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Hpt. 210. 13. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

A magyar gazdaság növekedési kilátásai

A magyar gazdaság növekedési kilátásai A magyar gazdaság növekedési kilátásai Önfinanszírozás - a megtakarítások szerepe Palotai Dániel ügyvezető igazgató, vezető közgazdász VI. MABISZ Nemzetközi Biztosítási Konferencia 2015. október 14. Miért

Részletesebben

A digitális átállás helyzete Magyarországon (monitoring) Az AH vizsgálat eredményei Helyi és körzeti pályáztatás előzetes meghallgatásának elindítása

A digitális átállás helyzete Magyarországon (monitoring) Az AH vizsgálat eredményei Helyi és körzeti pályáztatás előzetes meghallgatásának elindítása Pataki Dániel, NHH Tanács elnök Dr. Rozgonyi Krisztina, NHH Tanács alelnök Kozma Zsolt, igazgató sajtótájékoztató Budapest, 2009.10.22 A digitális átállás helyzete Magyarországon (monitoring) Az AH vizsgálat

Részletesebben

I. MELLÉKLET KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ EURÓPAI ELJÁRÁS KERESETLEVÉL FORMANYOMTATVÁNY (FELPERES)

I. MELLÉKLET KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ EURÓPAI ELJÁRÁS KERESETLEVÉL FORMANYOMTATVÁNY (FELPERES) I. MELLÉKLET KIS ÉRTÉKŰ KÖVETELÉSEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ EURÓPAI ELJÁRÁS KERESETLEVÉL FORMANYOMTATVÁNY (FELPERES) (Kis értékű követelések esetén alkalmazható európai eljárás bevezetéséről szóló európai

Részletesebben

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit

Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén. 2007 European Parliament, Visits and Seminars Unit Közösségi jogalkotás az élelmiszerbiztonság területén Az előadás három fő témája Hatáskörmegosztás a tagállami és a közösségi szint között. Brüsszeli döntéshozatal menete = együttműködés a közösségi szervek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2014.11.25. C(2014) 9048 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2014.11.25.) a Bizottság főigazgatói, valamint a szervezetek vagy önfoglalkoztató személyek közötti megbeszélésekről

Részletesebben

Erasmus + Információs Füzet

Erasmus + Információs Füzet Erasmus + Információs Füzet 1 Tartalomjegyzék I. Az Erasmus+ program leírása II. A részvétel feltételei III. A tanulmányi hallgatói ösztöndíj a. Ösztöndíj időtartama, összege b. Hallgatói teendők c. Nyomtatványok

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Hápogó kacsa + ékszercsomag + Pénznyeremény sorsolása + 6 Weber kültéri konyha sorsolása 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Jelentés a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet alkalmazásáról

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Jelentés a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet alkalmazásáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.31. COM(2015) 145 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelentés a polgári kezdeményezésről szóló 211/2011/EU rendelet alkalmazásáról HU

Részletesebben

ó ó ú ú ó ó ó ü ó ü Á Á ü É ó ü ü ü ú ü ó ó ü ó ü ó ó ú ú ú ü Ü ú ú ó ó ü ó ü ü Ü ü ú ó Ü ü ű ű ü ó ü ű ü ó ú ó ú ú ú ó ú ü ü ű ó ú ó ó ü ó ó ó ó ú ó ü ó ó ü ü ó ü ü Ü ü ó ü ü ü ó Ü ó ű ü ó ü ü ü ú ó ü

Részletesebben

Á ű ő ö Í é é ő Ö Ö é ő Ö ő ö é é Ö ü é ó Ő é é ó é ó é é é é Ö ó ó ő é Ü é ó ö ó ö é é Ő ú é é é é ő Ú é ó Ő ö Ő é é é é ű ö é Ö é é ó ű ö é ő é é é é é é é é é Ö é Ö ü é é é é ö ü é ó é ó ó é ü ó é é

Részletesebben

Ü Ö Á Á Á Á Á É ű Ü Ú ű ű Á É ű Ú Ü ű Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Ü Ü Ü Ö Ö Ú Ö Ü Ö ű ű ű ű ű Á ű Ú ű ű ű ű ű É Á Ö Ö Ö ű ű ű Á ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű Ü Ö Ü Ó Ö ű ű ű

Részletesebben

Ö Ó ú É ű É Ö Ö Ö Ü Ó Ú É ú É Ü Ú ú Ü ű ú Ü Ö Ö ú ű Ú ű ű ú Ö Ö Ö Ö É ú ú Ő Ö ú Ü Ó ú Ú Ü Ö ű ű ű Ö ű ú Ó ű Ö Ü ű ú ú ú ú É ú Ö ú ú Ü ú Ó ú ú ú ú ú ú ű ű ú ű ú ú ű Ö ú ú ú ű Ö ú ű ú ű Ü Ö Ü ű Ü Ö ú ú Ü

Részletesebben

ű Ő ű Ü Ü Ü ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú Ü Ő ű Ö ű Ü ű Ö ű Ú ű ű Ű É É ű ű ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű É Ű É Ü Ü Ú É É ű ű ű Ü ű É É Ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű ű Ö É Ó É É É Ü

Részletesebben

Á Á Ó É ö ó ó ó ő ő ó ö ő ő ű ó ú ö ó ó ő ó ü ó ó ő ó ó ő ó ü ó ő ő ő ó ő ő ö ó ó ó ö ö ü ö Á Á Ó ü ó ö ó ő ó ő ő Á É Á Ó ű ü ö ó ő ó ú ÉÉ ó ú ő ö ó ó ó ó ó ö ö ő ü ó ö ö ü ó ű ö ó ó ó ó ú ó ü ó ó ö ó

Részletesebben

:.::-r:,: DlMENZI0l szoc!0toolnl ránsnnat0m A HELYI,:.:l:. * [:inln.itri lú.6lrl ri:rnl:iilki t*kill[mnt.ml Kilírirlrln K!.,,o,.r*,u, é é é ő é é é ő é ő ő ú í í é é é ő é í é ű é é ő ő é ü é é é í é ő

Részletesebben

Ü Éü É ü í í Í ö Ü Ú ú Ó í ő í Ö ű ö Ó ú Ű ü í Ó ö Ó Ü Ó Ó í í ú í Ü Ü ő Ú Ó Ó í ú É ÉÉ É Á Ü Ü Ü Ú ő í Ő Ó Ü ő ö ü ő ü ö ú ő ő ő ü ö ő ű ö ő ü ő ő ü ú ü ő ü ü Í ü Í Á Ö Í É Ú ö Í Á Ö í É ö í ő ő í ö ü

Részletesebben

ú Ú Ö É ú ü í í ü í í í í ü Ú í ű í ú ü ü í í ü ü í ü ü ú Í í ű í ü ü Ü í í ü í ú ű ú ú í í ü ú í ü É ü Ö í í ü ú ű í í ü í ű í í Í Ö í í ü Ö ú É Í í í í ü ű ü ű ü ü ü ü í í í í ú í ü í ú É ü ü ü ü í ü

Részletesebben

Radioaktív hulladékok

Radioaktív hulladékok Special Eurobarometer Európai Bizottság Radioaktív hulladékok A felmérés ideje: 2005. február március A publikáció ideje: 2005. szeptember Ez a jelentés az Általános Energiaügyi és Szállítási Igazgatóság

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 93. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS (2011/C 198 A/02)

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.6. NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS (2011/C 198 A/02) Szeretne valamelyik európai intézményben dolgozni? Megfelel az elvárásoknak? Jelentkezzen! Tegye próbára

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Elektromos grill/barbecue sütő + 2.500.000 forintos pénznyereménycsekk + 3 SONY LCD TV 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A kampány szervezője a

Részletesebben

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKPIACOK KÖZÖS SZERVEZÉSE (KPSZ)

A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKPIACOK KÖZÖS SZERVEZÉSE (KPSZ) A KAP ELSŐ PILLÉRE: I A MEZŐGAZDASÁGI TERMÉKPIACOK KÖZÖS SZERVEZÉSE (KPSZ) A KPSZ a KAP-ban foglalt piaci intézkedéseket foglalja magában. A 21 közösen szervezett piacot az egymást követő reformok nyomán

Részletesebben

Papír alapon benyújtott DEVIZA átutalás indítása: Bármely (HUF-tól eltérő) devizanemben kezdeményezett átutalási megbízást a Számlatulajdonosok

Papír alapon benyújtott DEVIZA átutalás indítása: Bármely (HUF-tól eltérő) devizanemben kezdeményezett átutalási megbízást a Számlatulajdonosok TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési, pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014.november 17-től A Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet.

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT 3. tavaszi nagykatalógus (kiegyenlítő csomag LCD ajándékkal) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V.

Részletesebben

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28.

EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. EURÓPAI TÁRSADALMI JELENTÉS 2008 SAJTÓBEMUTATÓ 2008. március 28. Cél: átfogó képet adni a kibővült Európai Unió társadalmi folyamatairól Adatok: Eurostat EU-SILC és más európai statisztikai források Ambíció:

Részletesebben

Csak az egészséges költségvetési fogyókúra hozhat tartós eredményt Simor András A magyar gazdaság rövid távú kilátásai és a 2013. évi költségvetés előzetes értékelése MKT Konferencia 2012. július 16. Tartalom

Részletesebben

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ

A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Anhänge Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 89 A. MELLÉKLET A megállapodás 3. cikkében hivatkozott lista I. RÉSZ AZ EGT-MEGÁLLAPODÁSBAN HIVATKOZOTT AZOK A JOGI

Részletesebben

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1

ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 EURÓPAI KÖZÖSSÉG JÖVEDÉKI TERMÉKEK ADMINISZTRATÍV KÍSÉRÕOKMÁNY 1 1 Feladó 2 Feladó jövedéki száma 3 Bizonylat azonosító 4 Címzett jövedéki száma 5 Számlaszám 6 Számla dátuma 7 Címzett 8 Feladási hely szerint

Részletesebben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben

NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben NEMZETI CSELEKVÉSI TERV 2010 Változatok és konzekvenciák Gondolat ébresztő az új helyzetben Balogh László MMESZ elnöke mmesz11@gmail.com 2010. SZEPT. 23. Szeged REMEK BEMUTATKOZUNK MAGYAR MEGÚJULÓ ENERGIA

Részletesebben

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei

A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei A GeoDH projekt célkitűzési és eredményei Nádor Annamária Nádor Annamária Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földhő alapú település fűtés hazánkban és Európában Budapest, 2014, november 5. GeoDH: A

Részletesebben

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT

BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT BAKKER AKCIÓS SZABÁLYZAT Bakker hagymakatalógus (Rendkívüli formátumú csomag) 1. RÉSZ: A KAMPÁNY SZERVEZŐI ÉS A HIVATALOS AKCIÓS SZABÁLYZAT 1.1 A nyereményjáték a hollandiai Bakker Hillegom B.V. szervezésében,

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató Az Art. 9. számú mellékletének 2/A. pontjában meghatározott adóalanyt az Európai Közösség valamely tagállamából megillető hozzáadott-értékadó visszatéríttetéséhez 10_ELEKÁFA_ K és 10

Részletesebben

Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS

Önkéntes munka ÖSSZEFOGLALÁS Kommunikációs Főigazgatóság A Polgárokkal Való Kapcsolattartásért Felelős Igazgatóság Közvélemény-figyelő Egység Brüsszel, 2011. június 27. Európai Parlament Eurobarométer speciális felmérés Önkéntes munka

Részletesebben

Sodródunk, zátonyra futunk vagy elérjük a kikötőt? A munkaerőpiac kihívásai és lehetséges válaszok az Európai Unióban

Sodródunk, zátonyra futunk vagy elérjük a kikötőt? A munkaerőpiac kihívásai és lehetséges válaszok az Európai Unióban Sodródunk, zátonyra futunk vagy elérjük a kikötőt? A munkaerőpiac kihívásai és lehetséges válaszok az Európai Unióban BIERMANN Margit Pannon Egyetem, Veszprém margit.biermann@gtk.uni-pannon.hu A világban

Részletesebben

É Ü ö Ü ú Ú ű Ó Ó ű ö Ó Ó ú ű Ü Ö Ó Ó ö Ó Ő ű Ó Ó ú Ü Ü Ó Ó Ó Ü Ó Í Í ö ö ö ö ö ú ú ö ű ú ö ö ö ú ö ú ű ö ö ű ö ö ö ű ö ö ö ú ö ö ú ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ö ú ö ö ö ö Í ö Ö ö ú ö ö ö ö Ó Í

Részletesebben

ü ő ő ü ő ő ö ö ő ö í ü ő í ö ö í ő ö ő ű ú ő í ü ő ö ő Í ö ö ő ö ö ő ő ö ő í Í í ü ö ő í ü ü ú ü ö ö ő ü ő ö ő í ü ő í ö ö ő ő ő í í ő í ő ő Á Ó Í í í ő ű ú ő í í ő ő Í ő í ő í í Í í ő í ő í ő ő íí ő

Részletesebben

Í Ő É Ó É é Ö Á Á Á Ó é Ó é ö é Ö ű ö é ö ű ö é ö é é é é é é é é é é é é é é é é é é ü é é é Í é é é é ü é ö ü é ü é é ö ö é ú é é ü é é ü é é ü é ü é é é ú é Ó é é ú é ü é é ö é ö é Á Á Á Ó é Ó Í é ö

Részletesebben

ö í Ö Ó ü í ü ö Ö ö ü ü ö ö ö ö Ö ü ö ö Ö ü Ű Ö ö ü ú ű ö ö í ö ö í ü ö ö í í ö Á É ö Ö í ö Ö ü ö Ö ö ö ö ö ö ü í ü ö í ü ö ö ö Ö ü ö í ü í ö ö ö Ö ü ö Ö í í ö Ö ü ö Ö í ü ö Á É ö Ö í ü ö í ö ű ö ö ű ö

Részletesebben

ő ő ű í ó ú í ó í ó Á Á Á É ű ő ó ó ő ó ő Á É ó Á É ú Á É É Á ó Á Á Á Á Á É É ó Á É í É É í É ú ú ú ó ó Ö ú É ú ó ő ú ó í É É É É Ö Ö É Á É É É Ő Ó É ő ó ó í ő ú ő ő ű í ó ú Ő Ö ú É ú ú ő ő É É ő ő ő ő

Részletesebben

Új utak a munkavédelemben

Új utak a munkavédelemben Új utak a munkavédelemben { Munkavédelmi szakemberek IV. országos fóruma Lipót 2015. szeptember 22. Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont katalin.balogh@ngm.gov.hu TARTALOM Helyzetképek, irányok EU

Részletesebben

EURÓPAI TÁMOGATÁSI TRENDEK

EURÓPAI TÁMOGATÁSI TRENDEK EURÓPAI TÁMOGATÁSI TRENDEK XII. FESZ KONGRESSZUS 2012. SZEPT. 28-30. SEBASTIEN IVA NEMZETKÖZI IGAZGATÓ, THUASNE 165 ÉVES IPARI MÚLT Az1847-ben alapított Thuasne Csoport jelenleg piacvezető Európában a

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 15.9.2005 COM(2005) 430 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A VESZÉLYES ÁRUK KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSA ELLENŐRZÉSÉNEK EGYSÉGES ELJÁRÁSÁRÓL

Részletesebben

IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. november 19-21. Budapest

IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. november 19-21. Budapest IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. november 19-21. Budapest A munkanélküliség emelkedése drámai méreteket ölt (Magyarország) 12.0% 10.0% 9.7% 8.0% 6.0% 7.8%

Részletesebben

Í Á Ó É é ü ö ö é Ö é ü é ő ő é ő ő é é ő ö ó é ó é é é ő í ő ő ö ö é é í ő ú é ő é ü ö ö é ó é é í é é ő é é ü í ő í é í é ő é ü ö é ő é é í é é í é é ó ő ő é ö é ő é ő í í é ő ő ó ö É ó É Á É Í É ü ú

Részletesebben

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30.

Féléves sajtótájékoztató 2008 július. 2008. július 30. Féléves sajtótájékoztató 2008 július 2008. július 30. Ingatlanpiaci befektetések Magyarországon Féléves sajtótájékoztató 2008. július 2008. július 30. A befektetési piac növekedése 2007-ben elért rekord

Részletesebben