A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás"

Átírás

1 HU HU HU

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2011) 31 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás SEC(2011) 129 végleges SEC(2011) 130 végleges SEC(2011) 131 végleges HU HU

3 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Megújuló energia: A 2020-ra szóló célkitűzés teljesítése terén tett előrehaladás 1. BEVEZETÉS A megújuló energia alapvető szerepet játszik az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállásban, és az EU energiastratégiájának is központi eleme. Az európai ipar világviszonylatban élen jár a megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák fejlesztése terén: az ágazat jelenleg 1,5 millió főt foglalkoztat, 2020-ra pedig akár további 3 millió munkahely létesülhet 1. A megújuló energia térnyerésével továbbá számos energiaforrásnak elsősorban az EU saját energiaforrásainak a hasznosítása is fejlődésnek indulhat. Az EU megújulóenergia-politikája viszonylag rövid múltra tekint vissza, hiszen az 1997-es fehér könyv elfogadásától datálódik. Kettős igény hívta életre: az energiaágazat szén-dioxidmentesítésének szükségessége és az EU-n kívüli, politikai szempontból instabil régiókból származó fosszilisenergia-importtól való növekvő függőség problémájának kezelése. Az energiapolitika fókusza az eltelt időszakban többször is módosult: először a villamosenergiaés a közlekedési ágazatot érintő indikatív célok kitűzésével, később átfogó jogszabályi keretre épülő, jogilag kötelező erejű irányszámok meghatározásával, az utóbbi időben pedig az európai energia-infrastruktúrát érintő politikai irányváltással kívánta előmozdítani a megújuló energia térnyerését. A megújuló energiáról szóló új irányelv erős és stabil szabályozási keretet biztosít a megújuló energia fejlesztéséhez Európában. Azáltal, hogy a december 5-i határidőre valamennyi tagállam átültette az irányelvet, továbbá, hogy elfogadásra kerültek a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek, sikerült lefektetni a megújuló energiával kapcsolatos határozott uniós fellépés alapjait. A Energia 2020 elnevezésű bizottsági stratégia 2 bemutatja, hogy az infrastruktúrával és az innovációval foglalkozó uniós szakpolitikák miként támogatják a megújulóenergia-ágazat fejlődését, és eközben hogyan gondoskodnak arról, hogy a megújuló energiaforrások és az azokat hasznosító technológiák minél előbb gazdaságilag versenyképessé váljanak, és ily módon hozzájáruljanak a megújuló energia térnyeréséhez és ezáltal célkitűzéseink megvalósulásához. Mivel azonban fiatal, még fejlődési szakaszban álló iparágról van szó, az elkövetkezendő években megoldásokat kell találni ezekre a komoly kihívásokra, csakúgy, mint a finanszírozással kapcsolatos kérdésekre. E közlemény áttekintést nyújt az európai megújulóenergia-iparról, a 2020-ig várható fejleményekről, és válaszokat keres az ágazat előtt álló jelentős kihívásokra. A közlemény alapjául szolgáló háttérinformációk három jelentés formájában láttak napvilágot: az első a megújuló energia területén nyújtott európai és nemzeti finanszírozásról, a második a megújuló energiával kapcsolatos legújabb fejleményekről és a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának a közlekedési ágazatban való előmozdításáról, a harmadik pedig a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok fenntarthatósági rendszerének ellenőrzésére szolgáló módszer (a tömegmérleg-rendszer) működésének értékeléséről készült. 1 2 A Bizottság (ECOFYS) EmployRES című tanulmánya a foglalkoztatásra gyakorolt bruttó hatásokról. COM(2010) 639/3 Energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és - felhasználás stratégiája. HU 2 HU

4 A három jelentéssel és e közleménnyel a Bizottság a vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott jelentéstételi kötelezettségeinek tesz eleget A 20%-OS CÉLKITŰZÉS TELJESÍTÉSE A megújuló energia terén végbemenő fejlődés hajtóerejét 2008 előtt jogilag nem kötelező erejű célkitűzéseket tartalmazó, laza szabályozási keret képezte. A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energiáról szóló irányelv 4 és a bioüzemanyagokról szóló irányelv 5 olyan tájékoztató jelleggel meghatározott nemzeti célértékeket rögzített, amelyek teljesítése révén az EU-ban a villamos energia előállításán belül a megújuló energiaforrásokból származó energia aránya 2010-re 21%-ra nőne 6, a benzin- és dízelüzemanyagok 5,75%-át pedig 2010-ig megújuló energiaforrásokkal váltanák ki. Az e közleményhez mellékelt időközi jelentésből az derül ki, hogy várhatóan e célkitűzések egyike sem teljesül, noha az alábbi táblázat szerint mindkét ágazatban növekedés ment végbe: A megújuló energia terén ágazati szinten és összességében végbement növekedés az EUban 7 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% Villamos áram Közlekedés Fűtés Megújuló energiaforrások összesen 4% 2% 0% (2009, 2010 lineáris becslések) SEC xx A megújuló forrásokból származó energia fejlesztése terén elért haladás és a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának műszaki értékelése. A Bizottság által a 2001/77/EK irányelv 3. cikkével és a 2003/30/EK irányelv 4. cikkének (2) bekezdésével összhangban készített jelentés; SEC xx Áttekintés a megújuló energiaforrások fejlesztésének európai és nemzeti szintű finanszírozásáról. A Bizottság által a 2009/28/EK irányelv 23. cikkének (7) bekezdésével összhangban készített jelentés; SEC xx Bizottsági jelentés a bioüzemanyagokra, illetve más megújuló üzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumok teljesülésének ellenőrzésére szolgáló módszer (a tömegmérleg-rendszer) működésének értékeléséről. A Bizottság által a 2009/28/EK irányelv 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban készített jelentés. A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia támogatásáról szóló, szeptember 27-i 2001/77/EK irányelv. A közlekedési ágazatban a bio-üzemanyagok, illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról szóló, május 8-i 2003/30/EK irányelv. A 2001/77/EK irányelv mellékletében 22% szerepel, de az újabb tagállamok csatlakozása nyomán ez az érték 21%-ra módosult. Az ábrában szereplő értékek azt mutatják, hogy a három energiafogyasztó ágazaton, valamint a végső energiafogyasztáson belül mekkora a megújuló energiaforrásból előállított energia aránya. HU 3 HU

5 A villamosenergia-termelést tekintve a megújuló energiaforrásokból származó energia arányára vonatkozóan 2010-re elérendő célkitűzést előreláthatólag csupán néhány tagállam Dánia, Írország, Lengyelország, Litvánia, Magyarország és Németország teljesíti, a közlekedési ágazat tekintetében pedig várhatóan csak Ausztria, Finnország, Hollandia, Lengyelország, Málta, Németország, Románia, Spanyolország és Svédország éri el a megújuló energiára vonatkozó célkitűzését. A közösen megállapított célok elérése irányában tett nem kielégítő előrehaladás, valamint azon sürgető igény, hogy ne csupán néhány, hanem az összes tagállamban sikerüljön ösztönözni a megújuló energia térnyerését, irányváltást hozott a szakpolitikai megközelítésben, amit a megújuló energiáról szóló irányelv es elfogadása jelzett. Az új irányelv az energiafogyasztás egészére, így a fűtésre és a hűtésre is kiterjed, és indikatív helyett immár jogilag kötelező erejű célkitűzéseket rögzít, köztük azt, hogy az EU-ban a megújuló energia részarányának 2020-ig 20%-ra kell emelkednie. Emellett a megújuló energia terén végbemenő fejlődés ösztönzése érdekében a korábbiaknál sokkal szigorúbb rendelkezéseket rögzít: a tagállamok számára például jogszabályi követelményben írja elő a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési terv elkészítését, a tervezési rendszerek megreformálását és a villamosenergia-hálózatok fejlesztését. Az infrastruktúraprioritásokról szóló bizottsági közlemény is felhívta arra a figyelmet, hogy a tervezési rendszereket (az elővigyázatosság elvének szem előtt tartása és a környezeti hatások enyhítése mellett) javítani kell. További erőfeszítésekre van szükség mind a megújuló energiához kapcsolódó infrastruktúra, mind általában az energia-infrastruktúra fejlesztése terén. A tagállamok által készített tervek áttekintése után elmondható, hogy az új megközelítés kedvező hatásai már kezdenek jelentkezni. Az átfogó és jogilag kötelező szabályozási keret döntő hatással volt az EU által kitűzött ambiciózus célkitűzések teljesítése irányában a megújulóenergia-ágazatban elért fejlődésre 9. Az elmúlt időszakban végbement komoly növekedés eredményeképpen az energiatermelést érintően 2009-ben végrehajtott beruházások 62%-a megújuló energiához kapcsolódott. Gyorsabb növekedési ütem A tagállami előrejelzések szerint a megújuló energia terén mostantól 2020-ig gyorsabb növekedés valósul meg, mint a korábbi években. A tagállamok csaknem fele (Ausztria, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Litvánia, Málta, Hollandia, Szlovénia és Svédország) a tervek szerint túlteljesíti célkitűzéseit, és az így keletkezett többletet más tagállamoknak át tudja adni. Két tagállam (Olaszország és Luxemburg) esetében a célkitűzés teljesítéséhez szükséges megújuló energia egy kis része várhatóan importból származik, azaz többlettel rendelkező tagállamokból vagy harmadik országokból történő statisztikai átruházás formájában valósul meg (az ezzel kapcsolatos részleteket a közleményhez mellékelt időközi jelentés tartalmazza). Amennyiben 8 9 A megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló, április 23-i 2009/28/EK irányelv. A megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek elérhetők a Bizottság átláthatósági platformján: A megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervekkel kapcsolatosan e közleményben szereplő adatok forrása (kivéve, ha azt külön jelezzük) a következő jelentés: Renewable Energy Projections as Published in the National Renewable Energy Action Plans of the European Member States, ECN/EEA-jelentés. HU 4 HU

6 a termelésre vonatkozó mindezen előrejelzések teljesülnek, az EU-ban a megújuló energia részaránya 2020-ban meghaladja a 20%-ot. A tervek az energiahatékonyságot illetően is jelentős információforrásul szolgálnak. Az EU energiafogyasztása az előrejelzések szerint 2020-ban a 2005-ös szint 95%-át fogja kitenni. Nemzeti szinten az energiafogyasztásnak a 2005-ös szinthez képesti alakulására vonatkozó becslések változatos képet mutatnak: Ciprus, Litvánia és Málta esetében 20%-os növekedés, míg Németország esetében 14%-os, az Egyesült Királyság esetében pedig 9%-os csökkenés várható. Ha a tagállamokat együttesen vizsgáljuk, akkor az energiafogyasztást tekintve a megújuló energia aránya előreláthatólag több mint megkétszereződik, azaz a 2005-ös 103 Mtoe-ról 2020-ra 217 Mtoe-re nő (bruttó végső energiafogyasztás). A várakozások szerint a növekedés 45%-a a villamosenergia-ágazatban, 37%-a a fűtés, 18%-a pedig a közlekedés terén valósul meg. Az e három ágazatban az EU-ban végbemenő fejleményeket az alábbi táblázat szemlélteti 10. A megújuló energiaforrás alapú energiafogyasztás várható növekedésének mértékéből 27% a szélenergiának tudható be (amely arányait tekintve a biomasszát követi a sorban), és ennek kétharmadát szárazföldi, egyharmadát tengeri szélerőművek adják. Ez a fejlődés keresletet generál majd az európai szélturbinagyártók és a kapcsolódó iparágak tekintetében. A napenergia-ipar szintén növekedni fog, különösen a fotovoltaika vonatkozásában. Más olyan technológiák terén, amelyek jelenleg kis mértékben vannak jelen, még erőteljesebb fejlődés várható. Az európai ipar szereplőinek tehát készen kell állniuk a növekvő igények kielégítésére. A megújuló energiaforrások térnyerése a villamos energián belül az EU-ban GWh Árapály-, hullám-, tengeráram-energia Geotermikus villamos energia Napenergiából nyert villamos energia Biomasszából nyert villamos energia Szél Víz Több villamos áram 10 A megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek előzetes értékelése alapján. HU 5 HU

7 A tagállami tervek alapján a megújuló energia részaránya 2020-ra a villamosenergiaösszetételen belül 37% lesz. A megújuló energiaforrásból előállított villamos energia térnyerése számos területre kihat. Először is egyértelmű, hogy fel kell gyorsítani a villamosenergia-hálózat korszerűsítését. Az energia-infrastruktúráról szóló közlemény rámutatott, hogy sürgős intézkedésekre van szükség annak érdekében, hogy a hálózat alkalmassá váljon megújuló energiaforrásokból előállított nagy mennyiségű villamos energia befogadására, ami elősegíti majd a hálózat kiegyensúlyozottabbá és rugalmasabbá válását és a megosztott villamosenergia-termelést. A villamosenergia-rendszereket össze kell egymással kapcsolni és rugalmasabbá kell tenni, emellett az infrastruktúra fejlesztésére és megerősítésére, és ezen belül az intelligens hálózati rendszertechnológiák alkalmazására is szükség van 11. A hálózati infrastruktúrát érintő egyik legnagyobb kihívás az Európa északi tengerei kínálta potenciál, elsősorban a szélenergia kiaknázása és a rendszerbe való bekapcsolása, amihez mind a tengeri, mind a szárazföldi villamosenergia-hálózaton fejlesztéseket kell megvalósítani. Az Energia 2020 stratégia rávilágított arra, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia térnyerése milyen hatást gyakorol a villamosenergia-piac egészére. A villamos energia előállításának sokféle, rugalmas, tagoltabb formái egészen más jellegű szabályokat követelnek meg a hálózat- és a piactervezés tekintetében, mint a hagyományos, centralizált villamosenergia-források. A megújuló energiát oly módon kell az energiapiacba integrálni, hogy az egyes energiaforrások kiaknázása ott történjen, ahol ez gazdasági és környezeti szempontból a legkedvezőbb. Nem szabad figyelmen kívül hagyni olyan szempontokat, mint a felhasználási központok távolsága, a hálózatot érintő, kapcsolódó igények, valamint a társadalmi elfogadottsággal és a munkahelyteremtéssel kapcsolatos kérdések. A támogatási rendszereket idővel mindenképpen úgy kell átalakítani, hogy azok a legjobb gyakorlati megoldások alapján működjenek, hogy így elkerülhető legyen a piaci helyzet torzulása és ne merüljenek fel túlzott költségek. Fűtés és hűtés A következő ábra a fűtési és hűtési ágazat tekintetében az elkövetkező évtizedben várható fejlődést szemlélteti. Az uralkodó technológia továbbra is a biomassza hasznosítása, hiszen ez teszi ki a 2020-ig megvalósuló növekedés 50%-át (a biomasszából előállított energia felét a fűtési ágazatban, egyharmadát a közlekedésben, a fennmaradó részt pedig a villamosenergiaágazatban hasznosítják majd). 11 COM(2020) 677: Energiainfrastruktúra-prioritások 2010-ig és azt követően Az integrált európai energiahálózat programterve. HU 6 HU

8 A megújuló energiaforrások térnyerése a hűtési és fűtési ágazatban az EU-ban ktoe Geotermikus hő Napenergia Hőszivattyúk Biomasszából nyert hő Mivel a legtöbb tagállamban hiányzott a megfelelő támogatási keret, a fűtési ágazatban korábban csupán szerény mértékű piaci növekedés következett be. Ez azonban az elkövetkezendő években egészen biztosan változni fog, hiszen a megújuló energiára vonatkozó új szabályozási keret immár a fűtésre és a hűtésre is kiterjed. A tagállamok már megtették az előkészületeket támogatási rendszereik és betáplálási tarifarendszereik, illetve a fűtési ágazatban alkalmazott egyéb eszközeik módosítása érdekében. Változásokra és beruházásokra számíthatunk tehát Európában a pelletiparban, a biomassza-bojlerek technológiája, az együttégetési eljárást alkalmazó erőmű-technológia és a bioüzemanyagok finomítása terén. Közlekedés A tervek azt is ismertetik, hogy a tagállamok miként tervezik megvalósítani azon célkitűzést, hogy a közlekedéssel összefüggő energiafelhasználást tekintve a megújuló energia aránya elérje a 10%-ot. A mostantól 2020-ig tartó időszakban a legfőbb energiaforrást az első generációs bioüzemanyagok jelentik majd. A bioüzemanyagok tekintetében Európa alkalmazza a világon a legszigorúbb fenntarthatósági kritériumokat, és a Bizottság már iránymutatásokat is közzétett ezek 2010 júniusától való alkalmazására vonatkozóan 12. A fenntarthatósági kritériumok teljesülésének ellenőrzésére szolgáló (tömegmérleg-rendszer néven ismert) módszer működésének értékelését az e közleményhez mellékelt, ezzel foglalkozó jelentés tartalmazza ban az előrejelzések szerint a második generációs bioüzemanyagok és az elektromos meghajtású járművek csekély mértékben járulnak hozzá a célkitűzések teljesüléséhez. 12 COM (2010) A Bizottság közleménye a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók európai uniós fenntarthatósági rendszerének gyakorlati végrehajtásáról és a bioüzemanyagokra vonatkozó számítási szabályokról. 13 SEC xx Bizottsági jelentés a bioüzemanyagokra, illetve más megújuló üzemanyagokra vonatkozó fenntarthatósági kritériumok teljesülésének ellenőrzésére szolgáló módszer (a tömegmérleg-rendszer) működésének értékeléséről. A Bizottság által a 2009/28/EK irányelv 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban készített jelentés. HU 7 HU

9 A megújuló energiaforrások térnyerése a közlekedésben az EU 27-ben ktoe Hidrogén Egyéb folyékony bioenergiahordozók Villamos áram a közlekedésben Bioetanol Biodízel Forrás: A megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési tervek alapján a Bizottság által készített elemzés. Ahhoz, hogy a 2020-as célkitűzések mind gazdaságilag, mind az erőforrások szempontjából hatékony módon valósuljanak meg, és elő lehessen készíteni a terepet ahhoz, hogy 2020 után a megújuló energia sokkal jelentősebb arányt képviseljen, az EU-nak további beruházásokat kell végrehajtania a megújuló energiát érintő korszerű technológiák területén, és továbbra is törekednie kell a tengeri szélenergia, a fotovoltaikus napenergia, az elektromos autók és a második generációs bioüzemanyagok költségeinek csökkentésére. Az európai stratégiai energiatechnológiai terv (SET-terv) 14 és más hasonló kutatási programok célja a megújuló energiával kapcsolatos, szélesebb körű környezetvédelmi előnyökkel járó projektek kialakítását célzó, mindenki számára előnyös megoldások előmozdítása. A jelenlegi technológiáknak a 2020-as célkitűzések megvalósítása érdekében való tömeges alkalmazása, valamint az energiaszektor széndioxid-mentessé tételét szolgáló korszerű technológiák kifejlesztése és alkalmazása komoly erőfeszítést és jelentős beruházásokat igényel. Éppen ezért alapvető fontosságú, hogy a megújuló energia területén nyújtott finanszírozás stabil és kiszámítható gazdasági környezetben történjen. A műszaki és szabályozási szempontokon túl a tagállamoknak, a régióknak és a városoknak egyaránt növelniük kell a készségek, ismeretek és kapacitások fokozására irányuló erőfeszítéseiket, elsősorban az érintett igazgatási szervek és ügynökségek keretében (amilyen például az EU Polgármesterek Szövetsége), hiszen így biztosítható a szükséges irányítás a megújuló energiával kapcsolatos programok és projektek eredményes megvalósításához. 14 COM(2007)723: Európai stratégiai energiatechnológiai terv. HU 8 HU

10 3. A BERUHÁZÁSOKAT ÉRINTŐ LEMARADÁS FELSZÁMOLÁSA: HATÉKONYABB ÉS ÖSSZEHANGOLTABB FINANSZÍROZÁS A MEGÚJULÓ ENERGIA TERÉN Az infrastruktúra-prioritásokról szóló bizottsági közlemény szerint az EU energiapolitikai céljainak eléréséhez a 2020-ig hátralévő időszakban több mint 1000 milliárd EUR értékű európai beruházásra lesz szükség. Ennek mintegy felét az elavult villamosenergia-termelési kapacitás helyettesítésére, vagy új kapacitásba való beruházásokra kell fordítani. Amint az az EU új energiastratégiájában is szerepel 15, a megújuló villamos energiába való beruházásoknak elsőbbséget kell élvezniük, hiszen az a cél, hogy ezek a 2009-es szintnél nagyobb arányt képviseljenek (a 2009-ben megépült új erőművek termelőkapacitásuk 62%-ban hasznosítottak megújuló energiaforrásokat). A Bizottság által készített további elemzések arra engednek következtetni, hogy miközben a megújuló energiába irányuló tőkebefektetések jelenleg 35 milliárd EUR-t tesznek ki, ezt 70 milliárd EUR-ra kellene növekedni ahhoz, hogy a kitűzött célok teljesüljenek 16. A beruházásokat csakúgy, mint jelenleg, a jövőben is döntő részben magánforrásokból kellene finanszírozni, azaz a számlát végső soron az energiafogyasztók állnák. A megújuló energiába való beruházások ösztönzésének fontosságát a 2009-es globális pénzügyi válság nyomán széles körben elismerték: az Egyesült Államokban, Kínában és szerte az EU-ban több milliárdos ösztönző csomagokat fogadtak el a tiszta technológiák előmozdítására 17. Az Egyesült Államokban, Kínában és Ázsia más országaiban e területen végbement fejlődés azt bizonyítja, hogy a megújuló energiát az innováció, az energiabiztonság és az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás szempontjából világszerte kiemelt fontosságú területként kezelik. Ahogyan az az EU energiastratégiájában 18 is szerepel, Európa előtt most az a kihívás áll, hogy továbbra is vezető szerepet töltsön be az ágazatban és előmozdítsa annak fejlődését egy olyan időszakban, amikor a kormányoknak kiadáscsökkentő intézkedéseket kell megvalósítaniuk. Azok az éghajlat-politikai eszközök köztük az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere, amelyek beárazzák a szén-dioxid-kibocsátást annak érdekében, hogy 2020-ig az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása az 1990-es szinthez viszonyítva 20%-kal csökkenjen, fontos szerepet játszanak a megújuló energia előmozdításában. Szintén sok a tennivaló a bonyolult engedélyezési és tervezési eljárások egyszerűsítése, és a megújuló forrásokból előállított villamos energia térnyerését korlátozó, nem költségjellegű akadályok megszüntetése terén: csupán azzal, ha a tervezési rendszerek természetesen a hatályos környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett átláthatóbbá és gyorsabbá válnak, elő lehet segíteni a megújuló energia térnyerését 19. Ha a berendezéseket megfelelően képzett COM(2010) 639/3 Energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és - felhasználás stratégiája, 6. o. ECOFYS, Ernst & Young, Fraunhofer ISI, TU Bécs, A teljes összegen belül a villamos energiát érintő beruházások legalább 310 és 370 milliárd EUR-t tesznek ki. Ez a szám összhangban van a COM(2010) 677 közlemény keretében készült elemzés eredményével. Európai gazdaságélénkítési terv: COM(2010) 639/3 Energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és - felhasználás stratégiája. Lásd: ECORYS: Assessment of non-cost barriers to renewable energy growth in EU Member States, HU 9 HU

11 szakemberek helyezik üzembe és a fogyasztók több információhoz jutnak, szintén elősegítheti a megújuló energia térnyerését 20. A jelenlegi fiskális megszorítások mellett ugyanakkor sokat kell tennünk azért is, hogy a megújuló energiára szánt összegek felhasználása minél költséghatékonyabb legyen. A finanszírozási eszközök nemzeti és európai uniós szintű hatékony kiválasztása és koordinációja e tekintetben egyaránt fontos. Azt, hogy a megújuló energia fejlesztésére irányuló egyes projektek támogatása milyen pénzügyi eszköz révén történjen, az adott technológia és az adott projekt fejlettségi foka határozza meg 21. Ezen pénzügyi eszközök között említhetjük a támogatásokat, a hiteleket, a hitelgaranciákat, a részvényalapokat, a betáplálási tarifákat, a felárakat, kvótarendszereket, a tanúsítási rendszereket, az adójellegű ösztönzőket és a pályázatokat. Megfelelő körülmények között ezek mindegyike szerephez juthat anélkül, hogy befolyásolná a piaci versenyt. Az ilyen eszközök segítségével enyhíteni lehet a projektekhez kapcsolódó különböző műszaki, kivitelezési és szabályozási kockázatokat, alkalmazásuk pedig elsősorban az adott projekt, illetve technológia előrehaladottságától függ. A kutatásifejlesztési tevékenység finanszírozása például általában úgy történik, hogy a projekt tőkeköltségeinek jelentős hányadát támogatásokból állják, hiszen a költségek mértéke és a technológiával kapcsolatos bizonytalanságok miatt a magánszektor számára túlságosan nagy kockázattal jár, ha egyedül kell finanszírozni az ilyen projekteket. A támogatások azután is hasznosak lehetnek, miután egy technológia már szélesebb körben alkalmazásra került, ilyenkor demonstrációs projektek finanszírozására van ugyanis szükség; végül amint a technológia szinte teljesen megszilárdult, a kockázati tőke is szerephez jut. Az eddigi folyamatok eredményei máris láthatók: a szélenergia-termelés költségei a 2006-ot megelőző 9 év során 20%-kal, a fotovoltaikus napenergia előállításáé pedig 57%-kal csökkentek 22. A szélenergia esetében az alacsony működési költségek nyomán a piaci árak is egyre csökkentek (ez a bekapcsolási sorrend, azaz a merit order hatása). Ez valamennyi villamosenergia-fogyasztó számára költségmegtakarítást jelent, ami pedig jelentős mértékben kompenzálhatja a támogatási programok nyomán felmerülő többletköltségeket. Ha egy adott technológia alkalmazásra kész, ám még nem versenyképes, a támogatás a tőkeköltségek helyett inkább a működési költségekre irányul. Az érintettek e téren is számos eszköz közül választhatnak a körülményektől függően. Függetlenül attól, hogy milyen eszköz kerül alkalmazásra, fontos, hogy a támogatási szintek módosítása kiszámítható és átlátható módon történjen: így elkerülhető, hogy a beruházások a politikai döntések függvényében leálljanak, majd újrainduljanak, illetve a feltételeket a politika utólag módosítsa (ahogyan az a közelmúltban a fotovoltaikus energia egyes piacain történt), és a megújuló energiaforrások árának esése nyomán módosításokat lehet végrehajtani, elkerülendő a túlzott tőkemegtérülést. Fontos megjegyezni, hogy a működési támogatásokat általában nem adókból finanszírozzák, hanem az energiafogyasztók állják. Az energiaágazat fejlesztésének költségeit számos tényező befolyásolja, köztük a technológia költségei, a kőolaj és a földgáz ára, a technológiai fejlődés, a hálózati és a szállítási költségek, valamint az igazgatási akadályok. Azonban tekintettel arra, hogy az egységes európai energiapiac továbbra is szétaprózodott, az infrastruktúra hagyományos jellegű és a fosszilis Lásd: ECORYS: Assessment of non-cost barriers to renewable energy growth in EU Member States, A részletekért lásd: Support schemes for renewable electricity in the EU (Az Európai Bizottság közgazdasági tanulmányai, 408. szám, április) és Financing Renewable energy in the European Energy market, (ECOFYS et al, október). EWEA: The economics of wind energy és EPIA: Set for HU 10 HU

12 tüzelőanyagokra a többi energiaforrásnál négyszer több támogatás jut 23, a megújuló energiaforrások ma is gyakran drágábbak a hagyományos energiaforrásoknál. Ez a helyzet orvoslásra szorul, és további erőfeszítések révén kell ösztönözni a tagállamokat a megújuló energiával kapcsolatos célkitűzések teljesítésére. A megújuló energia terén mindaddig szükség lesz a támogatásokra, amíg a kellő piaci feltételek ki nem alakulnak és a jelenlegi akadályokat nem sikerül felszámolni. Egyértelmű, hogy a megújuló energiával kapcsolatos pénzügyi támogatásokat csak akkor lehet lépésről lépésre felszámolni, ha a megújuló energia költségei tovább csökkennek, a piaci működés elégtelenségeit sikerül korrigálni és a piacon megfelelő versenyfeltételek alakulnak ki. Tagállami támogatási rendszerek Noha az európai uniós finanszírozás is szerephez jut, a megújuló energiával kapcsolatos támogatások túlnyomó részben nemzeti forrásokból származnak. Az alábbi táblázat azt szemlélteti, hogy az egyes tagállamok milyen eszközök révén nyújtanak pénzügyi támogatást az ágazat számára. A táblázatot áttekintve elmondható, hogy általában több eszköz együttes alkalmazása a megfelelő megoldás, hiszen a különböző technológiák kiforrottságuk, a felhasználók száma és piac tekintetében eltérő helyzetben vannak. Az eszközök kiválasztásának szabályait azonban egyértelműen rögzíteni kell; ennek hiánya félreértésekhez vezethet és a befektetők számára negatív következményekkel járhat. A körülmények változásával ugyanis valamennyi ágazatban, de különösen a villamosenergiaszektorban jelentős mértékben átalakultak a támogatási eszközök. A termelési költségek esésével az árak csökkentek. A különféle technológiák amint elérték a szükséges fejlettségi fokot beépültek a kvóta- vagy ártámogatási rendszerekbe. A technológiákhoz kötődő kockázatok csökkenése nyomán nőnek a termelők által viselendő kockázatok, hiszen már piaci árat alkalmaznak (és bekapcsolódtak a piacba) és betáplálási tarifa helyett felár formájában jutnak támogatáshoz. Alapvető fontosságú, hogy ezeket a költségeket ne a költségvetések viseljék, azaz ne az adófizetők, hanem a fogyasztók állják, mert így elkerülhető, hogy a fejlődés a költségvetés mozgásterének függvényében leálljon, majd újrainduljon (az ezzel kapcsolatos további részleteket a témával foglalkozó bizottsági szolgálati munkadokumentum tartalmazza). A villamos energia, a fűtés és a közlekedés (bioüzemanyagok) terén alkalmazott tagállami támogatási eszközök. AT BE BG CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK Betáplálási tarifa x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Villamos energia Felár x x x x x x Kvótakötelezettség x x x x x x Beruházási támogatás x x x x x x x x x x Adómentesség x x x x x x x x x x 23 Az IEA nemrégiben végzett becslései szerint a fosszilis tüzelőanyagokra jutó támogatások világszinten 312 milliárd USD-t tesznek ki ( és a legfrissebb (2004-es) adatok szerint az EU 15 által a fosszilis tüzelőanyagokra fordított támogatások 21,7 milliárd EUR-t tesznek ki, szemben a megújuló energiára szánt 5,3 milliárd EUR-ral (EEA Technical report 1/2004). HU 11 HU

13 Adójellegű ösztönzők x x x x x x x Beruházási támogatás x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fűtés Adómentesség x x x x x x x x x x Adójellegű ösztönzők x x x x x Közlekedés Kvótakötelezettség x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Adómentesség x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Néhány tagállamban az energiaágazat korszerűsítése keretében olyan magánfinanszírozási mechanizmusokat hoztak létre, amelyek egyrészről tőkét képesek vonzani, másrészről növelik a megújuló energiával kapcsolatos projektek helyi szintű elfogadottságát (ezáltal hozzájárulnak olyan egyéb akadályok leküzdéséhez, mint a tervezési engedélyek megszerzése). Ennek leggyakoribb eszköze a helyi felelősségvállalás, ami azt jelenti, hogy a helyi közösségek pénzügyi szempontból kiveszik részüket egy adott projekt beruházási költségeiből, és ezért cserébe olcsóbban jutnak villamos áramhoz vagy részesülnek a projekt nyereségéből 24. A helyi köz-magán társulások létrehozása hatékony eszközt jelent a projektköltségek csökkentésére és a projektek társadalmi elfogadottságának növelésére, és egyúttal hozzájárul a helyi és a regionális társadalmi-gazdasági fejlődéshez. Az előzőekben felvázolt reformok akkor eredményesek, ha a befektetők világos irányítási stratégia alapján tervezik meg azokat. A hirtelen változások károsak, és veszélyeztetik a megújuló energiára vonatkozó beruházási stratégiákat. Az ilyen helyzeteket el kell kerülni, hiszen megingatják a befektetői bizalmat és aláássák a célkitűzések megvalósítására irányuló erőfeszítéseket. Különösen a támogatási programok visszamenőleges hatályú módosításától tanácsos tartózkodni, mert kedvezőtlen hatása megingatja a befektetők bizalmát. A Bizottság már több tagállam esetében kifejezésre juttatta aggodalmát a legújabb fejleményekkel kapcsolatosan, és a jövőben is szorosan figyelemmel kíséri a kérdést, és szükség esetén további európai uniós szintű fellépésre tesz javaslatot. Együttműködési mechanizmusok Az előzőekben bemutatott változások javítják az eszközök hatékonyságát, ám további erőfeszítésekre van szükség. A tagállamok többsége elsősorban nemzeti források segítségével, saját erőből próbálta meg teljesíteni 2020-ra vonatkozó célkitűzéseit, és nem törekedett arra, hogy költségeit az egységes piac más részein, olcsóbb forrásokból való energiafejlesztés révén csökkentse. A Bizottság által készített elemzés 25 becslései szerint évente akár 10 milliárd EUR megtakarítást lehetne elérni akkor, ha a tagállamok a megújuló energiára az egységes európai piac, és nem pedig az egyes nemzeti piacok viszonylatában kezelendő áruként tekintenének. Mindezek alapján egyértelmű, hogy piaci integráció, és A haszonmegosztási mechanizmusokról bővebb információt a RESHARE jelentés tartalmaz, amely elérhető a oldalon. SEC xx Áttekintés a megújuló energiaforrások fejlesztésének európai és nemzeti szintű finanszírozásáról. A Bizottság által a 2009/28/EK irányelv 23. cikkének (7) bekezdésével összhangban készített jelentés. HU 12 HU

14 különösen a betáplálási felárak alkalmazása felé való haladás túlságosan lassú, szétaprózódott és megerősítésre szorul. Az EU új energiastratégiája is rámutat, hogy ahhoz, hogy a megújuló energia kereskedelme könnyebbé és európai szintűvé váljon, a nemzeti szintű támogatási programokat jobban egymáshoz kell közelíteni 26. Az összehangolás felgyorsítására való felhívás nem új keletű, és azt jelzi, hogy el kell kezdeni a felkészülést az európai villamosenergia-piacon való működésre, ahol a villamos áram több mint egyharmada megújuló energiaforrásból származik majd. Egyes esetekben, például a tengeri szélerőművek fejlesztése során magától értetődő, hogy integrált stratégiára van szükség. Ezzel kapcsolatban az érintett tagállamok és a Bizottság konkrét lépéseket is tesz: nemrégiben került aláírásra az északi tengeri országok tengeri szélerőmű-hálózati kezdeményezésének létrehozásáról szóló egyetértési megállapodás. Az ezzel kapcsolatos fejleményeket a Bizottság szorosan figyelemmel kíséri, és 2012-ben jelentést készít a tengeri szélerőművek és hálózataik fejlődéséről. A Bizottság továbbá vizsgálja többek között a DESERTEC és a földközi-tengeri napenergia-terv keretében megvalósuló megújulóenergia-import paramétereit. Az említett prioritáson túl ki kell dolgozni az energiaágazat költséghatékony módon történő működtetését szolgáló közép- és hosszú távú európai uniós stratégiát. A megújuló energia energiapiacba való integrálásának egyik első lépése az irányelv által meghatározott új együttműködési mechanizmusok kialakítása. 26 COM(2010) 639/3 Energia 2020: A versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás és - felhasználás stratégiája, 10. o. HU 13 HU

15 A megújuló energiáról szóló irányelvben szereplő együttműködési mechanizmusok A megújuló energiáról szóló irányelv olyan együttműködési mechanizmusokról rendelkezik, amelyek a tagállamok számára lehetővé teszik a megújuló energiaforrások fejlesztése terén való együttműködést. Az alábbiak tartoznak ezek közé: Statisztikai átruházás : egy olyan tagállam, amely a megújuló forrásból származó energiából többlettel rendelkezik, azt statisztikai szempontból véve eladja egy olyan tagállamnak, amelyben a megújuló energiaforrások ára magasabb. Az első tagállam bevételhez jut, amely legalább az energia előállításának költségeit fedezi, a másik pedig az alacsony költség mellett megvásárolt energiát figyelembe veheti célértéke teljesítésekor. Közös projektek : a tagállamok egyikében folyó, megújuló energiával kapcsolatos új projekthez egy másik tagállam társfinanszírozást nyújthat, és az elállított energiát a két tagállam statisztikai módszerrel elosztja egymás között. Az ilyen jellegű együttműködés is kölcsönös előnyökkel jár és költségmegtakarítást tesz lehetővé. Közös projekt egy tagállam és egy harmadik állam között is megvalósulhat, feltéve, hogy az előállított villamos energiát az EU-ba importálják (pl. Észak-Afrikából). Közös támogatási rendszerek : két vagy több tagállam úgy határoz, hogy a megújuló forrásból származó energia előmozdítását célzó támogatási rendszereit részben vagy egészben összehangolja, ezáltal az egységes piac hatályát az energia területére is kiterjeszti, és az előállított energiát az egyes tagállamok által biztosított pénzügyi támogatás arányában osztja fel. Ezen mechanizmusok alkalmazása hozzájárulhat ahhoz, hogy a megújuló forrásból származó energiatermelés előmozdítása ne nemzeti, hanem európai szinten történjen, és ezáltal ahhoz, hogy Európa hatékonyan megvalósíthassa megújuló energiával kapcsolatos célkitűzéseit. A kereskedelem, a közös projektek és a közös támogatási rendszerek továbbá egyértelmű lépéseket jelentenek az irányba, hogy a megújuló energia területe beépüljön az európai energiapiacba. A megújuló energiáról szóló új irányelvben szereplő együttműködési mechanizmusokat a tagállamok a megújuló energiaforrások közös kiaknázásának, együttes finanszírozásának, és a támogatási rendszerek egyesítésének vagy összehangolásának nyomon követése céljából alakították ki. Amint az egységes energiapiac és vele együtt az egyenlő versenyfeltételek megteremtődnek, és a megújuló energia termelői méltányos feltételek mellett tudnak versenyezni, a tagállamok számára várhatóan könnyebb lesz a megújuló energia európai szintű előmozdítása, és az energiaforrások kiaknázása hatékonyabban történhet, hiszen az Unión belül azon tagállamokban kerülhet rá sor, ahol ez gazdasági szempontból a legelőnyösebb. A Bizottság által létrehozott azon fórumok és projektek, amelyek célja támogatni a tagállamokat az együttműködési mechanizmusok kialakításában 27, a nemzeti támogatási rendszerek egyéb aspektusainak és reformjainak összehangolására is alkalmasak. Megvalósulhatnak továbbá olyan kezdeményezések, amelyek célja a támogatások technológiai alapon való felosztása, éves felülvizsgálati időpontok rögzítése, költségszámítási módszerek/mutatók kidolgozása, a technológiák életképesebbé válásával a betáplálási tarifák koherensebb módon történő betáplálási felárakká való alakítása, valamint a regionális szintű közös támogatási rendszerek kialakítása. Ez utóbbira már jelenleg is találunk példát: Norvégia és Svédország ugyanis nemrégiben állapodott meg egy közös környezetbarát tanúsítási rendszerről. A mechanizmusok továbbá a harmadik országokban történő megújulóenergiafejlesztés támogatására is lehetőséget kínálnak. Ily módon tehát valódi előrehaladást képesek előidézni az európai támogatási rendszerek egymáshoz közelítése terén, ez pedig lehetővé teszi az egységes piaccal való nagyobb összhangot. 27 Ezek közé tartozik a megújuló energiáról szóló irányelv végrehajtását szolgáló összehangolt cselekvés, a tagállamok által működtetett International feed in cooperation group, valamint az Intelligens energia Európának program keretében futó számos projekt. HU 14 HU

16 A Bizottság az irányelv 2014-re tervezett felülvizsgálata fényében értékelni fogja a támogatási rendszerek és az együttműködési mechanizmusok tényleges működését. Iránymutatásokat fog kidolgozni továbbá a reformok összehangoltabb megvalósítása, az együttműködési mechanizmusok kidolgozásának elősegítése és a dél-mediterrán országokban való megújulóenergia-fejlesztés előkészítése céljából. Mindezen lépések nyomán lehetőség nyílik a tagállamokban folyó reformokkal kapcsolatos tapasztalatcserére, és elkerülhető lesz a támogatások terén folyó verseny. Fűtési ágazat A fűtési ágazatban a tagállamok által nyújtott beruházási támogatások főként a háztartásokban alkalmazható, kisméretű, termikus vagy fotovoltaikus napenergiaberendezésekre irányulnak. Tekintettel a háztartási készülékek terén az elmúlt években végbement árcsökkenésre, itt az ideje, hogy a tagállamok a háztartási fogyasztók esetében a pénzügyi ösztönzőket szabályozási megoldásokkal váltsák fel. A megújuló energiáról szóló irányelv 13. cikkének (4) bekezdése például arról rendelkezik, hogy az építési szabályokban és törvényekben a tagállamoknak elő kell írniuk a megújuló energiaforrásból előállított energia minimálisan felhasználandó szintjét: ez kedvezően hat a növekedésre és jelentős megtakarításokhoz vezet, méghozzá szabályozási és nem pénzügyi eszközök révén 28. A kisméretű fűtőrendszerek támogatása helyi jellegéből adódóan lehetőséget nyújthat a helyben hozzáférhető energiaforrások, például a biomassza, a napenergia vagy a geotermikus hő kihasználására. A tagállamok többségében még csak most kezdik vizsgálni a megújuló energiaforrásokat hasznosító nagyméretű fűtőberendezések kérdését, részben azért, mert az csak most vált az európai szabályozási keret (azaz a 20%-os célkitűzés) részévé. Az infrastruktúraprioritásokról szóló bizottsági közlemény 26 szerint elsőként a távfűtési hálózatok fejlesztését kell ösztönözni minden olyan nagyobb agglomerációban, ahol a helyi vagy a regionális körülmények ezt indokolják. A Bizottság folyamatosan értékelni fogja e terület alakulását. Európai uniós szinten az erőteljes politikai támogatás, valamint a szakpolitikai és jogszabályi keretek megléte ellenére a megújuló energia támogatása viszonylag alacsony mértékű. A közötti időszakban a megújuló energiára szánt támogatás 9,8 milliárd EUR (azaz évente 3,26 milliárd EUR) volt, amelynek túlnyomó részét az Európai Beruházási Bank által nyújtott kölcsönök tették ki. A megújuló energiával kapcsolatos projektek közvetlen finanszírozására szolgáló, közvetlenül a Bizottság által alkalmazott uniós eszközöket (az európai gazdaságélénkítő csomag, a technológiai fejlesztési és demonstrációs tevékenység, az európai stratégiai energiatechnológiai terv), a tagállamokkal közösen kezelt eszközöket (a strukturális alapok és a Kohéziós Alap), valamint a más intézményekkel (EBRD, EBB) együttesen kezelt eszközöket egyaránt felül fogják vizsgálni az Európai Unió következő a 2014 utáni uniós kiadásokra vonatkozó pénzügyi tervének tervezése során 29. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a megújuló energia előmozdítása iránti politikai elkötelezettséget megfelelő finanszírozási forrásokkal kell alátámasztani. A Bizottság meg fogja vizsgálni annak lehetőségét, hogy uniós és nemzeti támogatások révén hogyan lehetne a magántőkét a helyi, regionális vagy európai szinten megvalósítandó, európai érdekű energiaprojektekbe vonzani Lásd: SEC(2008)85-2 Az energiaügyi és éghajlat-változási intézkedéscsomagot kísérő bizottsági hatásvizsgálat melléklete, 122. o. Lásd: COM(2010) 700 végleges. HU 15 HU

17 További erőfeszítéseket kell tenni a megújuló energiáról szóló irányelvben szereplő együttműködési mechanizmusok népszerűsítésére, és ezáltal a regionális együttműködés fokozására és a nemzeti támogatási rendszerek összehangolt reformjainak elindítására. A megújuló energiával kapcsolatos jelentős új uniós pénzügyi forrás a kibocsátáskereskedelmi (2003/87/EK) irányelvvel létrehozott NER 300 program, amelyből a szén-dioxid-leválasztással és -tárolással, valamint innovatív megújuló energiaforrások kereskedelmi méretű hasznosításával kapcsolatos demonstrációs projekteket fognak támogatni, és célja, hogy legalább 34, megújuló energiával kapcsolatos innovatív projekthez nyújtson társfinanszírozást. A program (az iparágból és a tagállamoktól származó források kiegészítésére) mintegy 4,5 milliárd EUR összegben biztosít társfinanszírozást 30. A Bizottság a NER 300 program keretében 2010 novemberében közzétette az első ajánlattételi felhívást, amelynek során 200 millió kibocsátási egység kerül kiosztásra 31. A Bizottság továbbá javaslatot kíván előterjeszteni az energiaadóról szóló irányelv 32 felülvizsgálatára. Egyértelmű, hogy ahhoz, hogy az EU a lehető legalacsonyabb költségek mellett tudja teljesíteni a 2020-ra vonatkozó célkitűzéseket, a megújuló energia területén nyújtott tagállami és európai finanszírozás esetében egyaránt javítani kell a jelenlegi szabályozási kereteket. 4. KÖVETKEZTETÉS Az európai megújulóenergia-ipar a 2008-as évet megelőző évtizedben korlátozott mértékben és szétaprózódott módon fejlődött, mivel az európai uniós szabályozási keret korlátozott volt. Az EU, miután felismerte, hogy a megújuló energia mindenképpen központi szerepet fog játszani az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállásban, átfogó és szilárd jogi keretet teremtett. A következő feladat az, hogy az így létrejött szakpolitika immár nemzeti szinten végrehajtásra kerüljön, azaz konkrét intézkedésekben öltsön testet. Az irányelv végrehajtása és a nemzeti tervek bemutatása biztató jelei a fejlődésnek, és továbbra is ezen az úton kell haladnunk. A jelenlegi helyzetben, amelyet makrogazdasági instabilitás és költségvetési konszolidáció jellemez, fontos, hogy a megújuló energia finanszírozására olyan, a növekedést ösztönző kiadásként tekintsük, amely a jövőben sokszorosan meg fog térülni. Ugyanilyen fontos a finanszírozás minőségének biztosítása, azaz a leginkább eredményes és költséghatékony finanszírozási eszközök alkalmazása. Csakúgy, mint az energia-infrastruktúra esetében, a megújuló forrásból származó energiatermelés felgyorsítása és az egységes piacba történő integrálása érdekében is európai szintű cselekvésre van szükség. Nemzeti szinten a finanszírozási eszközök módosítását oly módon kell végezni, hogy az a befektetők körében ne eredményezzen bizonytalanságot, és figyelembe kell venni a többi tagállam szakpolitikáját, hiszen így biztosítható a ténylegesen európai piac kialakításához Lásd: 2010/670/EU bizottsági határozat (HL L 290., , 39. o.). HL C., , 4. o., további információk: A Tanács 2003/96/EK irányelve (2003. október 27.) az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről (HL L 283., , 51. o.). A legutóbb a 2004/74/EK és a 2004/75/EK irányelvvel (HL L 157., , 87. és 100. o.) módosított irányelv. HU 16 HU

18 szükséges egységes megközelítés. A Bizottság tevőlegesen elő fogja segíteni a tagállami együttműködésre vonatkozóan a megújuló energiáról szóló irányelvben rögzített új keretek között a tagállami együttműködést, és ösztönözni fogja a megújuló energiának az egységes piacba történő integrálását. Európai szinten fontos, hogy az uniós támogatások a megújuló forrásból származó energia költséghatékony előmozdítására és a technikai segítségnyújtásra irányuljanak, és eközben gondoskodni kell az ágazatba irányuló tőkebefektetések költségének csökkentését szolgáló leghatékonyabb eszközök alkalmazásáról, többek között az Európai Befektetési Bankkal (EIB) együttműködésben. A Bizottság ezért felkéri a tagállamokat arra, hogy hajtsák végre a megújuló energiaforrásokra vonatkozó nemzeti cselekvési terveiket; a hatályos környezetvédelmi jogszabályok betartása mellett egyszerűsítsék infrastruktúratervezési eljárásaikat és törekedjenek a legjobb gyakorlatok alkalmazására; a megújuló energia arányának növelése érdekében érjenek el gyorsabb előrehaladást a villamosenergia-hálózat fejlesztése terén; alakítsanak ki együttműködési mechanizmusokat és kezdjék el a megújuló energiának az európai energiapiacba való integrálását; biztosítsák, hogy a hatályos nemzeti szintű támogatási programok módosításai stabilitást garantáljanak a befektetők számára, és tartózkodjanak a visszamenőleges hatályú módosításoktól. Az ez irányú erőfeszítések támogatására a Bizottság továbbra is együtt fog működni a tagállamokkal az irányelv végrehajtása érdekében, áttekinti és javítja a megújuló energiával kapcsolatos projektek európai uniós finanszírozásának hatékonyságát és elősegíti a nemzeti támogatási programok egymáshoz közelítését, hogy ily módon biztosítsa a lehető legjobb feltételeket a megújuló energia fejlesztéséhez Európában. HU 17 HU

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22

Adócsalás elleni küzdelem: az Európai Bizottság tanulmányt adott ki az uniós szintű áfa-hiányról 2009 november 01., vasárnap 22:22 Az adókijátszás és adócsalás elleni stratégiája keretében az Európai Bizottság a mai napon tett közzé egy külső tanácsadó cég által készített, 25 tagállamra kiterjedő tanulmányt a fizetendő és ténylegesen

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.13. COM(2014) 354 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A tejpiaci helyzet alakulása és a tejágazati csomag rendelkezéseinek alkalmazása

Részletesebben

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra

KOZJAVAK.HU. Az MTA-DE Közszolgáltatási Kutatócsoport blogja ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT. Lovas Dóra ENERGIAUNIÓ MEGSZILÁRDÍTÁSÁHOZ VEZETŐ ÚT Lovas Dóra Az energia területén túl sokáig nem érvényesültek az Unió alapvető szabadságai. A jelenlegi események rávilágítottak ennek magas tétjére: az európaiak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE

A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.26. COM(2015) 700 final A BIZOTTSÁG ÉS A TANÁCS KÖZÖS FOGLALKOZTATÁSI JELENTÉSÉNEK TERVEZETE amely a következőt kíséri: a Bizottság közleménye a 2016. évi éves növekedési

Részletesebben

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés

MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS. a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE. 2013. évi éves növekedési jelentés EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.28. COM(2012) 750 final MELLÉKLET MAKROGAZDASÁGI JELENTÉS a következő dokumentumhoz A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2013. évi éves növekedési jelentés HU HU BEVEZETÉS Az EU gazdasága

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan

EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan EBTP (Európai Üzleti Vizsgálati Minta) Kérdőív a jogszabályi háttér minőségével kapcsolatosan 25.05.2005-31.12.2005 A beállított feltételeknek 826 felel meg a(z) 826 válaszból. Jelölje meg vállalkozásának

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri:

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely az alábbi dokumentumot kíséri: HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.8. SEC(2011) 289 végleges BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely az alábbi dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ

Részletesebben

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020

Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás. növelésének stratégiája 2007-2020 GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM MUNKAPÉLDÁNY a Kormány álláspontját nem tükrözi Magyarország megújuló energiaforrás felhasználás növelésének stratégiája 2007-2020 Budapest, 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...

Részletesebben

Az Európai Unió támogatási alapjai

Az Európai Unió támogatási alapjai Az Európai Unió támogatási alapjai Kazatsay Zoltán főigazgató-helyettes Európai Bizottság Foglalkoztatás, Társadalmi Ügyek, Szociális Befogadás Főigazgatóság kohéziós politika Az Európai Unió Intézményei

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.16. COM(2014) 363 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Összegző jelentés az ivóvíz minőségéről az EU-ban a 98/83/EK irányelv szerinti, a 2008 2010 közötti időszakra vonatkozó

Részletesebben

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény

Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény Munkahelyi sokszínűség és üzleti teljesítmény 31/03/2008-28/04/2008 A beállított feltételeknek 371 felel meg a(z) 371 válaszból 0. A válaszadó adatai Ország DE - Németország 58 (15.6%) PL - Lengyelország

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.22. COM(2009)557 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Energiatámogatások az EU-ban

Energiatámogatások az EU-ban 10. Melléklet 10. melléklet Energiatámogatások az EU-ban Az európai országok kormányai és maga az Európai Unió is nyújt pénzügyi támogatást különbözõ energiaforrások használatához, illetve az energiatermeléshez.

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLETEK. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.4. COM(2016) 174 final ANNEX 12 MELLÉKLETEK a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Kolumbia és Peru közötti

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 215.11.26. COM(215) 691 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A riasztási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.3.9. COM(2012) 99 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.29. COM(2016) 32 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az élelmiszer-ellátási lánc vállalkozások közötti, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól

Részletesebben

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal

A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal A K+F és az innováció támogatása II. Nemzeti Fejlesztési Tervünkben (2007-2013) Dr. Halm Tamás elnökhelyettes Nemzeti Fejlesztési Hivatal 900 800 700 600 Kohéziós támogatások 2000-2013 (Phare, ISPA, SAPARD,

Részletesebben

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final}

FEHÉR KÖNYV. A megfelelő, biztonságos és fenntartható európai nyugdíjak menetrendje. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} EURÓPI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.2.16. COM(2012) 55 final FEHÉR KÖNYV megfelelő, biztonságos és fenntartható európai díjak menetrendje (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2012) 7 final} {SWD(2012) 8 final} FEHÉR

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 916 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a lobogó szerinti állammal szembeni követelmények teljesítéséről szóló 2009/21/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.7.22. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 189/19 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2010. július 19.) a 2004/49/EK irányelv 7. cikkében említett közös biztonsági célokról (az értesítés a C(2010) 4889. számú dokumentummal

Részletesebben

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban

A hazai szállítmányozók és logisztikai szolgáltatók szerepe a gazdaságban Karmazin György Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT) regionalitásért és rendezvényekért felelős alelnök BI-KA Logisztika Kft. tulajdonos A hazai szállítmányozók és logisztikai

Részletesebben

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA

Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai. 2015. április 22. Budapest, MTA Foglalkoztatottság összefüggései a szegénységgel és roma aspektusai 2015. április 22. Budapest, MTA Vázlat Foglalkoztatottság Jövedelmek Szegénység Roma statisztikák Munkanélküliségi ráta 12,0 Munkanélküliségi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.29. COM(2009)594 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE ELECTRA : egy versenyképes és fenntartható elektronikai iparért az Európai Unióban HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében

Szakirodalmi összefoglaló az energia- és alternatív energiafogyasztás Magyarországon témakörében TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0058 Energiatermelési, energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási technológiák vállalati versenyképességi, városi és regionális hatásainak komplex vizsgálata és modellezése

Részletesebben

A növekedést, foglalkoztatottságot és a versenyképességet meghatározó tényezõk

A növekedést, foglalkoztatottságot és a versenyképességet meghatározó tényezõk hanem egyes helyeken koncentrálódnak (1.7 térkép). Ezeken a területeken meg kell tisztítani a környezetet és meg kell akadályozni a további károk okozását. De nem kevésbé fontos az sem, hogy meg kell elõzni

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT

VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT VILLAMOSENERGIA-TERMELÉS EURÓPÁBAN, VALAMINT A TAGÁLLAMOK KÖZÖTTI EXPORT, IMPORT ALAKULÁSA 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT SKODA Melinda Hallgató Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszék

Részletesebben

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései

A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései EURÓPAI BIZOTTSÁG EGÉSZSÉG- ÉS FOGYASZTÓÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG Brüsszel, 2013. április 11. BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A harmadik pillérbe tartozó nyugdíjtermékek fogyasztóvédelmi kérdései KONZULTÁCIÓS

Részletesebben

Útmutató a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képzéseihez

Útmutató a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képzéseihez Útmutató a kis- és középvállalkozások (kkv-k) képzéseihez Európai Bizottság Ez a publikáció az Európai Unió foglalkoztatási és társadalmi szolidaritási programja (PROGRESS 2007 2013) támogatásával valósult

Részletesebben

Embargó után, kvótakivezetés előtt

Embargó után, kvótakivezetés előtt Embargó után, kvótakivezetés előtt Tejpiaci helyzet kihívások a tejágazatban 2014. november 27. Tudásmegosztó nap, Székesfehérvár Varga Sándor szakértő A tejkvóta megszüntetése Helyünk az EU tejágazatában

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.10. SWD(2013) 119 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Részletes vizsgálat MAGYARORSZÁG tekintetében a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzéséről és kiigazításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1

Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 Egységes európai megközelítés kialakítása közlekedési projektek értékelésében 1 BME Közlekedésgazdasági Tanszék Mészáros Ferenc Bevezetés A közlekedési létesítmények magas minőségi színvonala elemi fontosságú

Részletesebben

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai

Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi hatásai Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Friedrich Ebert Stiftung és a Jól-Lét Alapítvány konferenciája Budapest, 2012. május 14., Benczúr Szálló Atipikus munkaformák és a részmunkaidős foglalkoztatás társadalmi

Részletesebben

A szociális partnerek mint kedvezményezettek

A szociális partnerek mint kedvezményezettek A szociális partnerek mint kedvezményezettek Az Európai Szociális Alap által nyújtott támogatás a szociális partnerek részére a 2007 2013. időszakban 1. Bevezetés A szociális partnerek fogalmának meghatározása

Részletesebben

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások

Nemzetközi vándorlás. Főbb megállapítások 11. fejezet Nemzetközi vándorlás Gödri Irén Főbb megállapítások» Napjaink magyarországi bevándorlását a 24-es EU-csatlakozás és a 211-től bevezetett új állampolgársági törvény hatásai alakítják. A külföldi

Részletesebben

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat

H/17395. számú. országgyűlési határozati javaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA H/17395. számú országgyűlési határozati javaslat a kis és közepes aktivitású radioaktív hulladékok tárolójának létesítését előkészítő tevékenység megkezdéséhez szükséges előzetes,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri:

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. amely a következő dokumentumot kíséri: AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 19.12.2007 SEC(2007) 1724 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM amely a következő dokumentumot kíséri: A BIZOTTSÁG JAVASLATA AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Alapja: nemzeti stratégiai jelentések Cél: nemzeti szinten javítani az átláthatóságot, ösztönözzék az elszámoltathatóságot Az aktív végrehajtás

Részletesebben

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1

AZ EKB SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 AZ SZAKÉRTŐINEK 2015. SZEPTEMBERI MAKROGAZDASÁGI PROGNÓZISA AZ EUROÖVEZETRŐL 1 1. EUROÖVEZETI KILÁTÁSOK: ÁTTEKINTÉS, FŐ ISMÉRVEK Az euroövezet konjunktúrájának fellendülése várhatóan folytatódik, bár a

Részletesebben

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9

2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 2007.6.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 153/9 A BIZOTTSÁG 653/2007/EK RENDELETE (2007. június 13.) a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikkének megfelelő biztonsági tanúsítványok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.9.2006 COM(2006)231 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.5.2005 COM(2005) 203 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.14. COM(2012) 659 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 2011. ÉVRE VONATKOZÓAN AZ IONIZÁLÓ SUGÁRZÁSSAL KEZELT ÉLELMISZEREKRŐL ÉS ÉLELMISZER-ÖSSZETEVŐKRŐL

Részletesebben

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon

Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon Hent-füzetek 2. Tények és adatok a hamisításról magyarországon M a g ya r S z a b a d a l m i H i v a t a l 2 1 TÉNYEK ÉS ADATOK A HAMISÍTÁSRÓL MAGYARORSZÁGON Tartalomjegyzék Bevezetés 2 I. A magyar fogyasztók

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.2.28. COM(2014) 120 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A tagállamoknak a Számvevőszék 2012-es évről szóló éves jelentésére adott válaszai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

16. 16. A családtípusok jellemzői

16. 16. A családtípusok jellemzői 16. 16. A családtípusok jellemzői Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 16. A családtípusok jellemzői Budapest, 2015 Központi Statisztikai Hivatal, 2015 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-476-7

Részletesebben

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4.

Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. EURELECTRIC AZ EURÓPAI ENERGETIKA DÖNTŐ JELENTŐSÉGŰ ÚTELÁGAZÁSNÁL Az államok és kormányok vezetőinek címzett megállapítások Brussels, 2011. február 4. Az EURELECTRIC üdvözli a megnövekedett figyelmet mely

Részletesebben

Öregedés és nyugdíjba vonulás

Öregedés és nyugdíjba vonulás 7. fejezet Öregedés és nyugdíjba vonulás Monostori Judit Főbb megállapítások» A demográfiai öregedés, vagyis az idősebb korosztályok arányának növekedése az egyik meghatározó társadalmi-demográfiai jelenség

Részletesebben

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN

AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN AZ EURÓPAI HALÁSZAT SZÁMOKBAN Az alábbi táblázatok a közös halászati politika (KHP) egyes területeinek alapvető statisztikai adatait mutatják be a következő felbontásban: a tagállamok halászflottái 2014-ben

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011

MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG AKTUALIZÁLT KONVERGENCIA PROGRAMJA 2007-2011 Budapest, 2007. november Tartalom 1. Makrogazdasági célok és prognózis... 2 1.1. Külső feltételek... 2 1.2. Ciklikus

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK. A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 120 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK A schengeni rendszer helyreállítása - ütemterv HU HU 1. Bevezetés

Részletesebben

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP

Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás. Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az EP Plenáris hírlevél, 2009. november 23-26. Végszavazás a telekom-csomagról: garantált internethozzáférés Gumiabroncsok címkézése: jobb tájékoztatás Koppenhágai csúcs: ambiciózus megállapodást szeretne az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.15. COM(2015) 642 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján (az üvegházhatást

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 51 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.2.23. COM(2011) 78 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Megújuló energia piac hazai kilátásai

Megújuló energia piac hazai kilátásai Megújuló energia piac hazai kilátásai Slenker Endre vezető főtanácsos Magyar Energia Hivatal 1 Tartalom Az energiapolitika releváns célkitűzései EU direktívák a támogatásról Hazai támogatási rendszer Biomassza

Részletesebben

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén

Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén 11. Melléklet 11. melléklet Állami támogatások Magyarországon az energia- és a vízgazdálkodás területén A támogatás fogalma és típusai sokról is említést tennünk az energiaszektor vizsgálata kapcsán, mert

Részletesebben

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6.

Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében. 2013. május 6. Útiterv az építőipari képzések fejlesztése érdekében 2013. május 6. Készült: BUILD UP SKILLS HUNGARY (BUSH Projekt) keretében Kidolgozó: ÉMI Nonprofit Kft. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Magyar Építőanyagipari

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE. az állatok leölésük során való védelméről. (előterjesztő: a Bizottság) HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.9.2008 COM(2008) 553 végleges 2008/0180 (CNS) Javaslat: A TANÁCS RENDELETE az állatok leölésük során való védelméről (előterjesztő: a Bizottság) {SEC(2008)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.10.13. COM(2014) 634 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Haladás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 739 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK a Görögországnak a költségvetési felügyelet megerősítésére és elmélyítésére, valamint Görögországnak a túlzott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET )

ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM /22550/2/ 2007. ELŐTERJESZTÉS ( TERVEZET ) a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére vonatkozó 2007-2020 közötti stratégiáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2013. október 3. (OR. en) 14424/13 TRANS 512 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2013. szeptember 23. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.17. COM(2014) 357 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK az Európai

Részletesebben

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016

JELENTÉS. HU Egyesülve a sokféleségben HU. Európai Parlament A8-0163/2016 29.4.2016 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0163/2016 29.4.2016 JELENTÉS az innováció és a gazdasági fejlődés előmozdításáról a jövőbeli európai mezőgazdasági gazdálkodásban (2015/2227(INI))

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG Candidate Countries Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 2004.1 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS A TAGJELÖLT ÉS CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN Terepmunka: 2004 február-március Nyilvánosságra hozatal: 2004 július

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához

a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához ÚTMUTATÓ a RAKODÓHELYEK, GYŰJTŐÁLLOMÁSOK ENAR FELELŐSEI és az EXPORT ZÁRÓRAKODÁSNÁL KÖZREMŰKÖDŐ HATÓSÁGI ÁLLATORVOSOK részére a szarvasmarha ENAR bizonylatainak használatához 5. 8. v e r z i ó (2015. április)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.17. COM(2013) 713 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Éves jelentés az Európai Unió 2012. évi kutatási és technológiafejlesztési tevékenységéről

Részletesebben

L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK

L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK L 137/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.3. AJÁNLÁSOK A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2010. június 2.) az élelmiszerek akrilamidszintjének megfigyeléséről (EGT-vonatkozású szöveg) (2010/307/EU) AZ EURÓPAI

Részletesebben

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges

ZÖLD KÖNYV. az online szerencsejátékokról a belső piacon. SEC(2011) 321 végleges HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.3.24. COM(2011) 128 végleges ZÖLD KÖNYV az online szerencsejátékokról a belső piacon SEC(2011) 321 végleges HU HU TARTALOMJEGYZÉK Zöld könyv az online szerencsejátékokról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.21. COM(2014) 285 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A nehéz gépjárművek üzemanyag-fogyasztásának és CO2-kibocsátásának csökkentésére

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.29. COM(2013) 377 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Svédország 2013. évi nemzeti reformprogramjáról és Svédország 2012 2016-os időszakra vonatkozó konvergenciaprogramjának

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.2.2008 COM(2008) 69 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK

Részletesebben

Az Európai Unió költségvetési rendszere. dr. Hetényi Géza főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály

Az Európai Unió költségvetési rendszere. dr. Hetényi Géza főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Az Európai Unió költségvetési rendszere dr. Hetényi Géza főosztályvezető EU Gazdaságpolitikai Főosztály Az előadás felépítése Elméleti háttér éves költségvetés vs. többéves pénzügyi keret jogalap, eljárások

Részletesebben

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője

Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője Európa energiaügyi prioritásai J.M. Barroso, az Európai Bizottság elnökének ismertetője az Európai Tanács 2013. május 22-i ülésére A globális energiapiac új realitásai A pénzügyi válság hatása A magánberuházások

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

BIOMASSZA ANYAGISMERET

BIOMASSZA ANYAGISMERET BIOMASSZA ANYAGISMERET Rátonyi, Tamás BIOMASSZA ANYAGISMERET: Rátonyi, Tamás Publication date 2013 Szerzői jog 2011 Debreceni Egyetem. Agrár- és Gazdálkodástudományok Centruma Tartalom... v 1. 1.A biomassza

Részletesebben

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana

A megújuló energiaforrások közgazdaságtana A megújuló energiaforrások közgazdaságtana Ságodi Attila Partner KPMG Tanácsadó Kft. Energetikai és közüzemi tanácsadás Energetikai körkép FAKT Konferencia 214. október 7. AGENDA I. Megújulók helyzete

Részletesebben

Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika. Köllő János

Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika. Köllő János Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika Köllő János A magyar, illetve általában a közép-kelet európai munkaerőpiacok három olyan sajátosságáról szeretnék beszélni, amik komoly mértékben akadályozzák

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 8. sz. különjelentés

ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK. 8. sz. különjelentés ISSN 1831-0893 EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 8. sz. különjelentés 2013 Az erdők gazdasági értékének növeléséhez az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatás HU 8 2013. sz. különjelentés

Részletesebben

az energiapiacokról 2009 III. NEGYEDÉV

az energiapiacokról 2009 III. NEGYEDÉV Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont az energiapiacokról 29 III. NEGYEDÉV TARTALOM BEVEZETŐ 1 ÁRAMPIACI FOLYAMATOK Nemzetközi ártrendek 2 Hazai helyzetkép 3 A jövő évi villamosenergia- 5 árak alakulása

Részletesebben

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

MELLÉKLETEK. a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.2.28. COM(2017) 99 final ANNEXES 1 to 4 MELLÉKLETEK a következőhöz: A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a Közösség területén közlekedő haszongép

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A TÁMOGATÁSOK FÜGGETLENÍTÉSE TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A TÁMOGATÁSOK FÜGGETLENÍTÉSE TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.9. COM(2013) 617 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A TÁMOGATÁSOK FÜGGETLENÍTÉSE TERÉN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL HU HU A BIZOTTSÁG JELENTÉSE

Részletesebben

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében*

Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* Martonosi Ádám: Tényezők az alacsony hazai beruházás hátterében* A gazdasági válság kitörését követően az elmúlt négy évben korábban sosem látott mértékű visszaesést láthattunk a nemzetgazdasági beruházásokban.

Részletesebben

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában

Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 27 tagországában Pán-európai közvéleménykutatás a foglalkoztatás biztonságára és az egészségre vonatkozóan Reprezentatív eredmények az Európai Unió 2 tagországában Eredményeket tartalmazó csomag az EU2 és Magyarország

Részletesebben

Felsőoktatás-finanszírozási tévelygések - jó kérdések, rossz válaszok Polónyi István

Felsőoktatás-finanszírozási tévelygések - jó kérdések, rossz válaszok Polónyi István Felsőoktatás-finanszírozási tévelygések - jó kérdések, rossz válaszok Polónyi István Szabadság és Reform Intézet Alapítvány felsőoktatási konferenciája 2013. április 11 Elfújta a Széll A Széll Kálmán terv

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat )

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA. az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.7.16. COM(2012) 362 final 2012/0195 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a tengerentúli országok és területek társulásáról ( tengerentúli társulási határozat

Részletesebben

04SZ. HU 2014. Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK

04SZ. HU 2014. Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker. Különjelentés EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK HU 2014 04SZ. Különjelentés Az uniós vízpolitika célkitűzéseinek integrálása a KAP-ba: részleges siker EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBURG Tel.

Részletesebben