A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére - Az elektronikus kereskedelemben rejlő lehetőségek kiaknázása HU HU

2 1. HÁTTÉR Az európai elektronikus kereskedelem piaca az elmúlt években rohamosan nőtt a teljes kiskereskedelmi ágazatban. Az elektronikus kereskedelem a teljes EU növekedésének fő hajtóereje, ugyanakkor még mindig jelentős kiaknázatlan potenciállal rendelkezik. Ahelyett, hogy a legteljesebb mértékben kihasználnák az elektronikus kereskedelem nyújtotta lehetőségeket, a vállalkozások és a fogyasztók túl gyakran kénytelenek a saját hazai piacukra szorítkozni. A legfontosabb adatok Az elektronikus kereskedelem, mint a növekedés fő hajtóereje: Az elektronikus kiskereskedelem értéke az EU-ban 2014-ben 13,4%-kal nőtt 2013-hoz képest, és elérte a 370 milliárd eurót 1. A kiskereskedelmi vállalkozások teljes forgalmán belül az elektronikus kereskedelem részaránya 85%-kal nőtt 2009 és 2014 között 2, ami azt mutatja, hogy a kiskereskedelem sokkal gyorsabban növekszik online, mint offline módon. Az elektronikus kereskedelem növekedési potenciálja továbbra is kiaknázatlan: Az elektronikus kereskedelem részesedése a teljes kiskereskedelmi ágazatban Európában továbbra is sokkal alacsonyabb, mint az USA-ban: 2014-ben az e-kereskedelem részesedése a teljes kiskereskedelemben 7,2%-ot tett ki az EU-ban, szemben az amerikai egyesült államokbeli 11,6%-kal 3. Ugyanebben az évben az uniós kiskereskedők mindössze 12%-a értékesített a fogyasztók számára az interneten keresztül más uniós országokba, míg háromszor annyi (37%) 4 belföldön. A fogyasztóknak csak 15%-a vásárolt online egy másik uniós országból, míg körülbelül háromszor annyi (44%) belföldön 5. Ennek alapján az Európai Bizottság elfogadta a digitális egységes piaci stratégiát 6, amely a további európai növekedés céljából egyik fő prioritásként az egységes digitális piac megteremtését határozta meg. A digitális egységes piaci stratégia a határokon átívelő európai elektronikus kereskedelem valamennyi jelentős akadályának kezelésével foglalkozik. Ezen akadályok közös kezelése, valamint a vállalkozások és a fogyasztók helyzetének javítása várhatóan növelni fogja a digitális egységes piacot és az uniós gazdaság egészét. 1 Európai elektronikus kiskereskedelmi jelentés Az e-kereskedelem Európában. Bulgária, Ciprus, Horvátország, Litvánia, Luxembourg, Málta, Szlovénia és Szlovákia kivételével, amelyek tekintetében nincsenek rendelkezésre álló adatok o. - A jelen közleményben szereplő valamennyi adat megtalálható a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződések egyes szempontjairól szóló, valamint az áruk online és más módon történő távolsági értékesítésére vonatkozó szerződések egyes szempontjairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvjavaslatokat kísérő hatásvizsgálatot tartalmazó bizottsági szolgálati munkadokumentumban is, SWD (2015) Eurostat, vállalati e-kereskedelem: uniós aggregátumok összefoglalója (NACE Rev. 2. tevékenység) sz. Eurobarométer gyorsfelmérés: A kiskereskedők viszonyulása a határon átnyúló kereskedelemhez és a fogyasztóvédelemhez (2015), 27. o. 5 5Az Eurostat felmérése a háztartások és magánszemélyek IKT használatáról (isoc_ec_ibuy (2014) 6 A Bizottság A digitális egységes piaci európai stratégia című közleménye, COM(2015) 192 final, hozzáférhető az alábbi internetcímen: 2

3 A kereslet és kínálat közötti eltérés csökkenthető. Az uniós vállalkozások fokozhatják versenyképességüket azáltal, ha könnyebbé válik a nem csupán saját nemzeti piacaikon vagy néhány szomszédos ország piacán történő értékesítés. A kínálat növekedése a versenyt is intenzívebbé teszi. Ez lehetővé teszi, hogy a termékek szélesebb választéka álljon a fogyasztók rendelkezésére versenyképesebb árakon. A magas szintű védelmet biztosító fogyasztóvédelmi jogok egységesítése növelni fogja a fogyasztók külföldön történő vásárlásba vetett bizalmát. 2. AZ ELSŐ FONTOS LÉPÉS AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMBEN REJLŐ LEHETŐSÉGEK KIAKNÁZÁSA FELÉ A digitális egységes piaci stratégia egyik fő célkitűzése Európa-szerte jobb hozzáférés biztosítása az online javakhoz és szolgáltatásokhoz a fogyasztók és a vállalkozások számára. A stratégia a tagállamok szerződési jogai közötti különbségekben látta a tagállamok közötti határokon átnyúló e-kereskedelem egyik akadályát. Ennek következtében, a határokon átnyúló elektronikus kereskedelem virágzásához szükséges megfelelő feltételek megteremtése érdekében a digitális egységes piaci stratégia jogalkotási javaslatokat hirdetett meg a határon átnyúló szerződésekre vonatkozó egyszerű és hatékony szabályok megalkotása céljából a fogyasztók és a vállalkozások számára a digitális tartalom szolgáltatására és az áruk online értékesítésére vonatkozó szerződési szabályok harmonizálása révén. Ahogyan az a Bizottság évi munkaprogramjában szerepel, a Bizottság a mai napon javaslatot fogad el (i) a digitális tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződések egyes szempontjairól, és (ii) az áruk online 7 és más módon történő távolsági értékesítésére 8 vonatkozó szerződések egyes szempontjairól szóló irányelvekre vonatkozóan. Ezek a javaslatok, az online tartalomszolgáltatások határokon átnyúló hordozhatóságáról szóló rendeletre irányuló javaslattal együtt a digitális egységes piaci stratégia keretében elfogadott első új jogalkotási kezdeményezéseket jelentik. Konkrétan ez azt jelenti, hogy a két irányelv teljes mértékben harmonizálni fogja a felek legfontosabb, a digitális tartalomszolgáltatásra és az áruk online értékesítésre vonatkozó szerződésből eredő kötelező jogait és kötelezettségeit 9, és hozzá fog járulni a digitális egységes piac gyorsabb növekedéséhez: 7 E Közlemény alkalmazásában az online értékesítésre való minden hivatkozást az online és más módon történő távolsági értékesítésre való hivatkozásként kell érteni. Az offline értékesítésre való minden hivatkozást ellenben közvetlen értékesítésként kell érteni. 8 Mind a digitális tartalomszolgáltatásnak, mind az áruk internetes értékesítésének kulcsfontosságú szempontjai a fogyasztási cikkek adásvételéről szóló irányelven alapulnak, ezért a lehető legkövetkezetesebbek. A Bizottság azonban két jogalkotási eszköz elfogadását határozta el, tekintettel arra, hogy a digitális tartalom sajátosságai miatt számos kérdést másképpen kell szabályozni, mint az áruk esetében. A digitális tartalom gyors technológiai és kereskedelmi fejlődése továbbá szükségessé fogja tenni ezen irányelv alkalmazásának felülvizsgálatát. Ezért a digitális tartalomra vonatkozó rendelkezések végrehajtását és alkalmazását, valamint ezek felülvizsgálatát is elő fogja segíteni e rendelkezéseknek egyetlen jogi aktusba, nevezetesen a digitális tartalom szolgáltatásáról szóló irányelvbe foglalása. 9 Például a szerződés rendelkezéseinek való megfelelés, a jogorvoslati hierarchia és a jogorvoslathoz való jog gyakorlása, a fogyasztó joga a szerződéstől való elálláshoz. 3

4 A szerződési jogok különbözőségéből adódó költségek csökkentése: A fogyasztókkal kötött szerződésekre vonatkozó, jelenleg tagállamonként eltérő jogszabályok akadályozzák a digitális tartalmak és az áruk határokon átnyúló kereskedelmét. A jelenlegi javaslatok biztosítani fogják, hogy e szabályok minden tagállamban azonosak legyenek. Az egész Unióra kiterjedő szabályok a digitális tartalom tekintetében 10 megakadályozzák, az áruk tekintetében 11 pedig megszüntetik majd a széttöredezett jogi helyzetet. Emellett a határokon átnyúló értékesítés során a vállalkozásoknak már nem eltérő szabályokhoz kell igazítaniuk a szerződéseiket, ezáltal elkerülhetik a járulékos költségeket. Jogbiztonság teremtése a vállalkozások számára: A mostani helyzettel szemben, amikor sokrétű jogi keret érvényesül, a vállalkozások a jövőben az Unió egész területén a fogyasztókkal kötött szerződésekre vonatkozó egységes jogszabályok alapján végezhetik az online digitális tartalomszolgáltatást és áruértékesítést a fogyasztók részére. Ez növelni fogja a jogbiztonságot és vállalkozásbarát jogi környezet teremt, ami különösen jótékony hatású lesz a kis- és középvállalkozások számára. Az Unión belüli online vásárlás előnyössé tétele a fogyasztók számára: A határokon átnyúló online vásárlással szembeni fogyasztói bizalmatlanság egyik fő oka, hogy a fogyasztók nincsenek tisztában alapvető szerződési jogaikkal. A fogyasztókat az Unió egész területén egyértelmű, teljes mértékben harmonizált jogok fogják megilletni, ezért nagyobb bizalmuk lesz a digitális tartalmakhoz való határokon átnyúló hozzáférés vagy a határokon átnyúló áruvásárlás során. Jelentős mértékben emelkedni fog a fogyasztóvédelem általános szintje is az EU-ban. Az online áruértékesítés tekintetében, hibás áruk esetében, ez különösen a bizonyítási teher megfordítására nyitva álló időszak két évre történő meghosszabbítására vonatkozik, amely így összhangba kerül a törvényi garancia időtartamával, ami ugyancsak két év. Két tagállam kivételével, ahol a védelem szintje változatlan marad, ez javítani fogja a fogyasztóvédelmet minden európai fogyasztó számára. Lehetővé teszi a fogyasztók számára a határokon átnyúló online vásárlást, és a fogyasztói jogok gyakorlását is meg fogja könnyíteni 12. A fogyasztók által hibás digitális tartalommal összefüggésben elszenvedett kár enyhítése: A mostani helyzettel szemben, amikor nincsenek az Unió egész területén érvényes, kifejezetten a digitális tartalomszolgáltatásra vonatkozó szerződéses 10 Egyes tagállamok a közelmúltban különleges kötelező szabályokat léptettek életbe (UK, NL) vagy kezdtek kidolgozni (IE) a digitális tartalomszolgáltatásra vonatkozó szerződések tekintetében. E kialakulóban lévő nemzeti jogszabályok mind hatályukat illetően, mind tartalmilag különböznek egymástól. 11 Csupán a szerződés rendelkezéseinek való megfelelés fogalmára és a nem megfelelő termékekkel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekre vonatkozóan vannak minimális harmonizációt biztosító szabályok (a fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló irányelv értelmében). Tekintve, hogy ezek a minimumszabályok, a tagállamoknak lehetőségük van arra, hogy a szabályozást kibővítsék, és a fogyasztókat védő követelményeket írjanak elő. Több tagállam élt ezzel a lehetőséggel különböző kérdések tekintetében és eltérő mértékben. 12 A bizonyítási teher megfordítására nyitva álló időszak két évre történő meghosszabbítása hozzájárulhat a jobb minőségű és tartósabb termékek forgalmazásához is, az Európai Bizottság körkörös gazdaságra vonatkozó, december 2-án elfogadott csomagjában foglaltakkal összhangban. 4

5 szabályok, a fogyasztók egyértelmű, és kifejezetten a digitális tartalomra vonatkozó jogokkal fognak rendelkezni a digitális tartalom kapcsán felmerülő problémák esetében. Ez jogorvoslati lehetőséget fog biztosítani számukra, enyhítve a hibás digitális tartalom vásárlásából eredő, a jelenlegi helyzetben bekövetkező kárukat. Figyelemmel a technológiai és kereskedelmi szempontból gyorsan változó piaci helyzetre, az uniós szabályok technológiailag semlegesek és időtállóak; ezért egyenlő versenyfeltételeket fognak teremteni a digitális tartalom valamennyi érintett típusa esetében. Általában véve, a fogyasztók és a vállalkozások érdekeinek egyensúlyba hozása: Azáltal, hogy reflektálnak a piaci tendenciákra, és hatékonyan hozzák egyensúlyba a különböző érdekeket, a két irányelv kedvező helyzetet teremt mind a fogyasztók, mind a vállalkozások részére, és mindenki számára biztosítja a gazdasági haszonszerzés feltételeit. A mindennapi élet javítása... Az irányelvek konkrétan javítani fogják a mindennapi életet az európai vállalkozások és fogyasztók számára. Ma a vállalkozásoknak határokon átnyúló értékesítés esetén időt és pénzt kell fordítaniuk a fogyasztókkal kötött szerződésekre vonatkozó külföldi jogszabályok megismerésére, és a szerződések megfelelő kialakítására. Például tagállamonként eltérő az az időtartam, amely alatt egy kereskedő felelősséggel tartozik egy hibás számítógép eladása miatt, két évtől egészen a számítógép teljes élettartamáig terjedhet. A jövőben az ilyen szerződéses jogorvoslatokra vonatkozó nemzeti jogszabályok az Európai Unió egész területén azonosak lesznek: a megtakarított időt és pénzt új termékek létrehozására, vagy versenyképesebb eladási árak kialakítására lehet majd fordítani. A fogyasztók ugyanolyan könnyen és megbízhatóan vásárolhatnak online vagy férhetnek hozzá digitális tartalmakhoz más uniós tagállamokban, mint saját országukban. A proaktív módon más tagállambeli kereskedőtől árut vásárló fogyasztók a jövőben ugyanolyan mértékű védelmet fognak élvezni, mint saját nemzeti joguk alapján. Ezenkívül ma az a fogyasztó, aki a gyenge képminőség miatt nem tudja online megnézni azt a filmet, amelyért fizetett, kártalanításként gyakran mindössze árengedményt kap a jövőben megnézendő filmekre, amelyeket esetlegesen ugyanilyen rossz képminőségben láthat. Ezentúl a fogyasztó jogosult lesz a hiba kijavíttatására, vételárcsökkentésre, vagy a szerződéstől való elállásra teljes kártalanítás mellett.... és makrogazdasági előnyök előidézése Ha a szerződési joggal kapcsolatos akadályok megszűnnének, további mintegy 122,000 vállalkozás kapcsolódna be a határokon átnyúló online értékesítésbe. A határokon átnyúló kereskedelem az Európai Unión belül mintegy 1 milliárd euróval növekedhetne. Az online kiskereskedelmi verseny fokozódása valamennyi tagállamban kiskereskedelmi árcsökkenést 5

6 fog eredményezni, uniós szinten átlagosan 0,25%-os mértékben, ami az EU-ban közvetlenül növelni fogja a háztartások fogyasztását mintegy 18 milliárd euróval. Ezen túlmenően a termékek és szolgáltatások szélesebb skálája növeli a fogyasztói jólétet. 7,8 13 millió új fogyasztóval bővülhet a határokon átnyúló online vásárlók köre. A határokon átnyúló kereskedelem körében a vásárlónként évente elköltött átlagos összeg szintén növekedne 40 euróval. Összességében az EU reál GDP-je várhatóan évente körülbelül 4 milliárd euróval fog nőni 13. Ezek a javaslatok kizárólag szerződési jogi rendelkezésekre vonatkoznak a vállalkozások és a fogyasztók közötti kapcsolat viszonylatában. Elismert tény, hogy a kis- és középvállalkozásoknak, mint rosszabb alkupozícióban lévő gyengébb feleknek, szintén szembe kell nézniük a szerződési joggal kapcsolatos nehézségekkel, különösen digitális tartalom használata esetén. Azonban, figyelembe véve különösen az érdekeltek és a tagállamok által kifejtett álláspontokat, a Bizottság úgy döntött, hogy ezt a kérdést a digitális egységes piaci stratégia keretében bejelentett egyéb kezdeményezések összefüggésben vizsgálja meg. A digitális egységes piac előnyeinek teljes körű kihasználása érdekében erre a mindkét javaslatot tartalmazó csomagra szükség van az e-kereskedelemben rejlő lehetőségek maradéktalan kiaknázásához. A Bizottságnak párhuzamosan kell dolgoznia az áruk és a digitális tartalom tekintetében. Ezeket az irányelveket a digitális egységes piaci stratégiában előirányzott további intézkedések fogják kiegészíteni, amelyek például a hozzáadottértékadóval kapcsolatos terhekre, kiváló minőségű, határokon átnyúló csomagkézbesítési szolgáltatások, vagy egy modern szerzői jogi keret kialakítására vonatkoznak. További fogyasztóvédelemi kezdeményezések például azok, amelyek a digitális egységes piaci stratégia keretében kerültek bejelentésre a területi alapú tartalomkorlátozás megszüntetésére és a fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló rendelet 14 felülvizsgálatára vonatkozóan, valamint az online vitarendezési platform 15 működésének megkezdésére vonatkozóan, tovább fogják élénkíteni a tagállamok közötti kereskedelmet, és orvosolni fognak a vállalkozásokat és a fogyasztókat érintő olyan más fontos problémákat, mint például határokon átnyúló hatékony jogorvoslat és jogérvényesítés szükségessége. 3. A MÚLT TAPASZTALATAIBÓL TANULVA ÖSSZPONTOSÍTOTT, CÉLZOTT MEGKÖZELÍTÉS A korábbi tapasztalatok tanulságait levonva és az érdekelt felek meghallgatását követően a Bizottság javaslatai ambiciózus, de reális megoldást kínálnak a szerződési joggal kapcsolatos akadályok megszüntetésére, és ahhoz, hogy ezáltal kiaknázhatók legyenek az elektronikus kereskedelemben rejlő lehetőségek az EU-ban. 13 Az EU digitális egységes piacon zajló e-kereskedelem makrogazdasági hatása, Cardona M., N. Duch-Brown, J. Francois, B. Martens, F. Yang (2015), Digitális gazdaság munkadokumentum, IPTS-JRC 14 A fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló október 27-i 2006/2004/EK rendelet. 15 A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló május 21-i 524/2013/EU rendelet. 6

7 Ezek a javaslatok a legmegfelelőbb mértékű beavatkozást irányozzák elő. Először is, a javaslat az érdekeltek és a tagállamok által érzékelt valós problémákra vonatkozik. A Bizottság arra törekedett, hogy széles körű és kiegyensúlyozott véleményeket szerezzen be erről a kérdésről. Kiterjedt nyilvános és célzott egyeztetésekkel a Bizottság a javaslatokra vonatkozó előkészítési folyamat egésze során széles körű részvételt biztosított és ezáltal számos lehetőséget kínált az összes érintett fél (vállalkozások, fogyasztók, nemzeti hatóságok, jogászok és tudományos szakemberek) számára, hogy véleményt nyilvánítson. Másodszor, a javaslatok kifejezetten figyelembe veszik a szerződési jogszabályok közelítését célzó korábbi erőfeszítésekből levont tanulságokat. Ennek eredményeként a Bizottság a fogyasztók számára kötelezően biztosítandó jogok teljes körű, célzott harmonizációjára összpontosít, ami által elháríthatók a határokon átnyúló kereskedelem konkrét és lényeges akadályai, sürgős lépéseket téve az online szférára vonatkozóan, aminek szükségességét az Európai Parlament is elismerte. 16. Ezen túlmenően az irányelv alkalmasabb eszközt jelent a rendeletnél, mivel lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a végrehajtást saját nemzeti joguknak megfelelően szabadon alakítsák. Ez a célzott, a problémákat előtérbe helyező megközelítés az érdekelt felekkel folytatott egyeztetések fontos eredménye volt. Végezetül, az érdemi tartalmat illetően a javaslatok új dinamikát kínálnak, mivel megfelelő egyensúlyt teremtenek egy uniós szintű, magas szintű fogyasztóvédelem, és a vállalkozások számára a teljes körű harmonizációnak köszönhetően megnyíló jelentősen megnövekedett lehetőségek között. A választott megközelítés olyan anyagi jogi megoldásokat tartalmaz, amelyek a gyakorlatban értékesnek bizonyultak (például a törvényi garancia időtartama, jogorvoslati hierarchia), ezzel egyidejűleg azonban szükség esetén a legfrissebb tagállami adatokkal és tendenciákkal alátámasztott új megoldásokat is kínál (például a bizonyítási teher megfordítására nyitva álló időszak meghosszabbítása) 17. A javaslatok fokozott mértékű és hatékonyabb fogyasztóvédelmet 18, valamint jogbiztonságot, és a vállalkozások számára csökkenő költségeket 19 fognak eredményezni. Ez összességében növeli majd a fogyasztók bizalmát és felpezsdíti az üzleti tevékenységet az egész Európai Unióban. 4. ADDIG KELL CSELEKEDNI, AMÍG NEM KÉSŐ 16 A közös európai adásvételi jogról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról szóló február 26-i jogalkotási állásfoglalásában (COM(2011)0635 C7-0329/ /0284(COD)) az Európai Parlament úgy határozott, hogy a közös európai adásvételi jog hatályát az online és más távolsági értékesítésre korlátozza, valamint a szabályokat kiterjeszti a nem pénzbeli ellenszolgáltatás fejében rendelkezésre bocsátott digitális tartalomra. 17 Fogyasztói piaci tanulmány az Európai Unióban a fogyasztók számára nyújtott jogi és kereskedelmi garanciák működéséről (2015): Valóban, a törvényi garancia teljes 2 éves időtartama alatt mindössze a vállalkozások töredéke ragaszkodik ahhoz, hogy a fogyasztó bizonyítsa a kereskedő felelősségét, és a kereskedők magatartásában nagyon csekély változás van e tekintetben a 6 hónapos időszak előtt vagy után. Két uniós tagállam (FR, PT) már elfogadott olyan nemzeti szabályozást, amely a bizonyítási teher megfordítására nyitva álló időszakot 2 évben állapítja meg. 18 A digitális tartalom esetében például korlátlan lesz a törvényi garancia időtartama, és a fogyasztók nem lesznek korlátlan ideig kötelesek a hiba eredetének bizonyítására. A fogyasztóknak lehetőségük lesz hosszú távú szerződések felmondására, valamint a szállító által lényegesen módosított szerződésektől való elállásra. Online áruvásároláskor, hibás termék vásárlása esetén bármely uniós fogyasztót jogorvoslat illeti meg anélkül, hogy bizonyítania kellene, hogy a hiba az áru átvételekor már megvolt. Az uniós fogyasztók számára nem jár jogvesztéssel, ha bizonyos határidőn belül nem értesítik az eladót a hibáról. 19 Becslések szerint mintegy 9000 euró költséget okoz a vállalkozásoknak, hogy összhangba hozzák szerződéseiket egy másik tagállam jogával. További részletekért lásd a javaslatot kísérő hatásvizsgálatot tartalmazó bizottsági szolgálati munkadokumentum 5. mellékletét (SWD (2015) 275). 7

8 Most kell cselekednünk a digitális dimenzióval kapcsolatban... A kereskedelmi és a technológiai változások nemcsak az EU-ban, hanem világszerte nagyon gyors ütemben zajlanak. Az Európai Uniónak most kell cselekednie annak biztosítása érdekében, hogy az üzleti normák és a fogyasztók jogai a közös uniós szabályok szerint oly módon kerüljenek meghatározásra, hogy a közös uniós szabályok tiszteletben tartásával magas szintű fogyasztóvédelem, valamint a vállalkozások számára kedvező környezet alakuljon ki. Ezért rendkívül fontos egy olyan keret megteremtése, amely lehetővé teszi, hogy a digitalizálásból eredő előnyök realizálódjanak annak érdekében, hogy az uniós vállalkozások versenyképesebbé váljanak, és a fogyasztók megbízhassanak a magas szintű európai fogyasztóvédelmi normákban. Ha az EU most cselekszik, meghatározhatja azt a szakpolitika irányvonalat és azokat a normákat, amelyek alapján a digitalizálás e fontos része végbemegy majd. A vállalkozások esetében a jogi keret egyszerűsítése lényegi előfeltétele a versenyképességüknek és az Unió egész területén a digitális piacokon való aktív részvételüknek. A fogyasztók esetében a bizalom és a védelem különösen fontos az online környezetben annak érdekében, hogy csökkenthető legyen a távolságból adódó kockázat (az eladóval való személyes kapcsolat hiánya, a termék fizikai érzékelésére való lehetőség hiánya), amely e tranzakciókkal szükségképpen együtt jár. Azonnali fellépés nélkül bizonyos módosításokhoz már túl késő lehet, és lehetőségek veszhetnek kárba. Az uniós vállalatok versenyképességének gyors megerősítése, és az uniós növekedés serkentése érdekében a Bizottság prioritásként kezeli a kiskereskedelem digitális dimenzióját, nevezetesen a digitális tartalomszolgáltatást és az áruk online értékesítését. A digitális dimenzió mindkét aspektusa alapvető fontosságú. A digitális tartalomszolgáltatás akadályaival kétségtelenül foglalkozni kell, mivel a digitális tartalomszolgáltatásban különösen jelentős növekedési potenciál rejlik. 20. A digitális tartalom tekintetében mindenfajta késedelem azzal a kockázattal jár, hogy széttöredezett jogi helyzet alakul ki, akadályokat támasztva mind a fogyasztókkal, mind a határokon átnyúló tranzakciókban részt vevő beszállítókkal szemben. Az árukkal kapcsolatban, még mindig ezek teszik ki az online piac messze legnagyobb részét: a digitális egységes piac 231 milliárd EUR-ra becsült teljes méretéből mintegy 212 milliárd EUR az árukiskereskedelemből ered. Nem jelentené a digitális egységes piacban rejlő lehetőségek kiaknázását, ha a két szempont közül csak az egyikkel foglalkoznánk. Fontos irányvonala volt a különböző érdekelt felekkel folytatott konzultációknak, hogy a digitális tartalommal kapcsolatos bármilyen szabályozás a lehető legnagyobb mértékben az áruk adásvételére vonatkozó szabályokon alapuljon, eltérések pedig csak a digitális tartalom egyedi jellemzőinek figyelembevétele érdekében megengedettek. Ez azt is mutatja, mennyire 20 A megnövekedett internetpenetráció és internethasználat mellett (az európai polgárok 80%-a, vagyis 317 millió ember használta az internetet 2014-ben) az okostelefonok, táblagépek és e-könyvolvasók elterjedése táplálja a digitális tartalom iránti keresletet. Figyelembe véve, hogy A digitális tartalmakhoz való határokon átnyúló hozzáférésről szóló 411. számú Eurobarométer gyorsfelmérés (2015) szerint a év közötti uniós internetfelhasználók nagy többsége jelenleg hozzáféréssel bír valamilyen digitális tartalomhoz (87 %-uk online hallgat zenét, 80%-uk digitális tartalmat néz online, 58%-uk pedig játékokat tölt le vagy játszik online), ez a növekedés a közeljövőben várhatóan nyilvánvalóvá válik. 8

9 fontos, hogy a két szabályozás, amennyire csak lehetséges, egyidejűleg kerüljön megvitatásra az intézményközi eljárás során. Ezek a fő okai annak, hogy a digitális tartalomra vonatkozó, valamint az online áruértékesítésre vonatkozó javaslat miért most, és miért együtt kerül napirendre.... és biztosítani fogják az online és offline szabályok közötti összhangot Tekintettel a többcsatornás elosztási modell (vagyis egyidejű online és offline értékesítés) növekvő jelentőségére, a Bizottság minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy az online és offline áruértékesítésre vonatkozó szabályokat összehangolja. Ez biztosítani fogja, hogy a fogyasztók és a vállalkozások olyan koherens jogi keretre hagyatkozhassanak, amely könnyen alkalmazható Európa minden részén. A Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) keretében a Bizottság meg fogja vizsgálni a meglévő uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokat. Ez a célravezetőségi vizsgálat a jelenlegi javaslatoknál sokkal kiterjedtebb lesz, és számos fogyasztóvédelmi irányelvet 21 magában foglal majd, többek között a fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló irányelvet (ennek online áruértékesítésre vonatkozó szabályait fogja a javaslat felváltani). A javasolt jogszabályok tekintetében folytatott széles körű konzultáció számos olyan problémát hozott felszínre, amely az online és offline áruértékesítés vonatkozásában is releváns. Ily módon a fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló irányelvre vonatkozó REFIT-eljárás keretében az e problémákkal kapcsolatban elvégzendő elemzés nagy része már az online áruértékesítésre vonatkozó javasolt jogszabályok kidolgozásakor elkészült. Ezt az elemzést egészítik majd ki a fogyasztási cikkek adásvételéről és a kapcsolódó jótállásról szóló irányelvnek az áruértékesítés vonatkozásában történő végrehajtására irányuló célravezetőségi vizsgálatból eredő adatok, amelyek 2016-re várhatóak. Ezért ezek az adatok, és így a REFIT-eljárás eredménye a jelen pillanatban még nem ismertek. Amennyiben a REFIT-eljárás eredménye megerősíti a folyamatban levő elemzések előzetes eredményeit ami, úgy tűnik, az offline áruértékesítéssel kapcsolatos bizottsági kezdeményezés szükségességét fogja felvetni e következtetések hozzájárulhatnának az online áruértékesítésre vonatkozó javaslat társjogalkotói által elért előrehaladáshoz, például a javaslat hatályának kiterjesztése által. Annak ellenére, hogy a határokon átnyúló online kereskedelmet gátló fő akadályokkal szembeni fellépés sürgős és elkerülhetetlen, a Bizottság 21 93/13/EGK irányelv a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről. 1999/44/EK irányelv a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól; 2005/29/EK irányelv a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól; 98/6/EK irányelv a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről; 2006/114/EK irányelv a megtévesztő és összehasonlító reklámról; 2009/22/EK irányelv a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról. 9

10 célja az, hogy olyan koherens szabályokból álló jogi keretet biztosítson, amelyeket az Unió egész területén, mind az online, mind az offline értékesítés tekintetében alkalmazni kell. 5. SZÁNDÉKBÓL VALÓSÁG A digitális szerződésre vonatkozó javaslatok ambiciózus jogalkotási lépéseket jelentenek egy összekapcsolt digitalizált egységes piac létrehozása felé, különösképpen az online és digitális vásárlásokra vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályok korszerűsítése és egyszerűsítése által, amint azt iránymutatásában 22 Juncker elnök kijelentette. E javaslatok a digitális egységes piaci stratégia terén elért első eredmények közé tartoznak, amelyek ezt az iránymutatást konkrét szakpolitikai intézkedésekké változtatják. Az első lépést jelentik annak a gazdasági növekedésnek a megvalósítása felé, amelyet egy vállalkozásbarát környezet és erőteljes fogyasztói bizalom által egy valódi digitális egységes piac eredményezhet. Most a társjogalkotókon múlik, hogy hogy ez a szándék az európai fogyasztók és vállalkozások számára valósággá válhasson. A Bizottság továbbra is szorosan együtt fog működni az Európai Parlamenttel és a Tanáccsal annak érdekében, hogy ez megvalósuljon

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.15. COM(2015) 642 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján (az üvegházhatást

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.11. COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD) C7-0267/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a behálózott

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.10. SWD(2012) 126 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a közös

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé.

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé. Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem az internet egyik létfontosságú területe, és a belső piacra vonatkozó EU 2020 stratégiában foglalt célok megvalósításának

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM. 2016. évi országjelentés Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.26. SWD(2016) 85 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM 2016. évi országjelentés Magyarország amely a makrogazdasági egyensúlyhiányok megelőzésével és kiigazításával

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére

Részletesebben

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9., adószám: 24084426-2-41, továbbiakban: Szolgáltató) és az

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 784 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.5.2005 COM(2005) 203 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK

BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK BIZONYTALAN NÖVEKEDÉSI KILÁTÁSOK, TOVÁBBRA IS JELENTŐS NEMZETKÖZI ÉS HAZAI KOCKÁZATOK MFB Makrogazdasági Elemzések XXIV. Lezárva: 2009. december 7. MFB Zrt. Készítette: Prof. Gál Péter, az MFB Zrt. vezető

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 14.9.2009

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 14.9.2009 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 14.9.2009 MUNKADOKUMENTUM az Európai Számvevőszék 2/2009. sz. különjelentése az EU 2003 2007-es közegészségügyi programjáról Költségvetési

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. a koncessziós szerződések odaítéléséről. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.12.20. COM(2011) 897 végleges 2011/0437 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a koncessziós szerződések odaítéléséről (EGT-vonatkozású szöveg) {SEC(2011)

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.19. COM(2016) 178 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Európai

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 15.10.2013 2013/0024(COD) MÓDOSÍTÁS: 12-40 Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) A pénzátutalásokat kísérı adatok (COM(2013)0044 C7-0034/2013 2013/0024(COD))

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.2. COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

MELLÉKLET. amely a következő dokumentumot kíséri. A Tanács határozata

MELLÉKLET. amely a következő dokumentumot kíséri. A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.7. COM(2016) 118 final ANNEX 1 MELLÉKLET.../ HATÁROZAT az Albán Köztársaságnak a 168/2007/EK tanácsi rendeletben rögzített keretek közötti, az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések

I. Kiemelt vizsgálati célok 1. Az adózói életút vizsgálatán alapuló ellenőrzések A Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4001/2016. tájékoztatás az állami adó- és vámhatóság 2016. évi ellenőrzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenőrzési irányokról Az adózás rendjéről

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.26. COM(2015) 85 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK ÉS AZ EURÓCSOPORTNAK 2015. évi európai szemeszter: A növekedési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II.

Tehát a jelenlegi gondolkodási mód (paradigma) alapja hibás, ezért nem lehet azt változtatással (reformmal) továbbéltetni. Ezért II. Melyik gondolkodási mód elıtt áll történelmi lehetıség? I. Vértes András, a GKI (Gazdaságkutató Intézet) elnöke kedden (2010. június 29-én) Budapesten sajtótájékoztatót tartott, amelyen a kormány 29 pontos

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Eingereicht am 15.07.2013. Submitted 15 July 2013

Eingereicht am 15.07.2013. Submitted 15 July 2013 Eingereicht am 15.07.2013 Submitted 15 July 2013 MINORITY SAFEPACK Cím Minority SafePack egy millió aláírás a sokszínű Európáért Tárgy Fölkérjük az Európai Uniót: növelje a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.5.6. COM(2014) 249 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 2013. évi

Részletesebben

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM

4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM 4. ÖTÉVES ADÓ- ÉS MUNKÁLTATÓI JÁRULÉK CSÖKKENTÉSI PROGRAM A Kormány 100 lépés programja keretében már 2006-ban megkezdődik az emberek, a vállalkozások adóterheinek csökkentése, intézkedések sora szolgálja

Részletesebben

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg 7.3.2014 A7-0124/ 001-133 MÓDOSÍTÁSOK 001-133 elıterjesztette: Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Hans-Peter Mayer Utazási csomagok és az igény szerint összeállított utazási formák A7-0124/2014

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Külügyi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019. Külügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Külügyi Bizottság 30.1.2015 2014/2220(INI) MÓDOSÍTÁS: 1-160 Jelentéstervezet Arnaud Danjean (PE544.334v01-00) a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról (a Tanács

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1.sz. Országspecifikus ajánlás: Pénzügyi stabilitás A középtávú költségvetési cél elérése érdekében 2015-ben hajtson végre a GDP 0,5 %-ának, 2016-ban

Részletesebben

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója.

Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Kiskunmajsa Város Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2010. december 22-i ülésére. Tárgy: Kiskunmajsa Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.18. COM(2013) 446 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a Bizottság

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben