A7-0124/ Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/ /0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg"

Átírás

1 A7-0124/ MÓDOSÍTÁSOK elıterjesztette: Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Hans-Peter Mayer Utazási csomagok és az igény szerint összeállított utazási formák A7-0124/2014 Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/ /0246(COD)) 1 1 cím Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az utazási csomagokról és az igény szerint összeállított utazási formákról, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU irányelv módosításról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérıl Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szervezett utazási formákról és az összekapcsolt utazási formákról, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2011/83/EU irányelv módosításról, továbbá a 90/314/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérıl 2 2 preambulumbekezdés (2) Az idegenforgalom fontos szerepet játszik az Unió gazdaságaiban, és a (2) Az idegenforgalom fontos szerepet játszik az Unió gazdaságaiban, és a PE / 1

2 csomagok jelentıs arányt képviselnek ezen a piacon. Az utazási piac komoly átalakuláson ment keresztül a 90/314/EGK irányelv elfogadása óta. A hagyományos forgalmazási csatornák mellett az internet egyre fontosabb eszközt jelent az utazási szolgáltatások kínálatára. Az utazási szolgáltatásokat nem csupán a hagyományos utazási csomagok formájában állítják össze, hanem gyakran igény szerint is. Az ilyen utazási termékek nagy része vagy a szürke zónába tartozik, vagy egyértelmően kívül esik a 90/314/EGK irányelv hatályán. Ez az irányelv arra irányul, hogy az említett fejleményeknek megfelelıen kiigazítsa a védelem alkalmazási területét, növelje az átláthatóságot, valamint erısítse az utazók és a kereskedık jogbiztonságát. szervezett utazási formák ( csomagok ) jelentıs arányt képviselnek ezen a piacon. Az utazási piac komoly átalakuláson ment keresztül a 90/314/EGK irányelv elfogadása óta. A hagyományos forgalmazási csatornák mellett az internet egyre fontosabb eszközt jelent az utazási szolgáltatások kínálatára. Az utazási szolgáltatásokat nem csupán a hagyományos utazási csomagok formájában állítják össze, hanem gyakran igény szerint is. Az ilyen utazási termékek nagy része vagy a szürke zónába tartozik, vagy egyértelmően kívül esik a 90/314/EGK irányelv hatályán. Ez az irányelv arra irányul, hogy az említett fejleményeknek megfelelıen kiigazítsa a védelem alkalmazási területét, növelje az átláthatóságot, valamint erısítse az utazók és a kereskedık jogbiztonságát. 3 5 preambulumbekezdés (5) A Szerzıdés 26. cikke (2) bekezdésével összhangban a belsı piac egy olyan, belsı határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tıke szabad mozgása. A valódi fogyasztói belsı piac megteremtése érdekében össze kell hangolni az utazási csomagokra és az igény szerint összeállított utazási formákra vonatkozó szerzıdések egyes elemeit, helyes egyensúlyt alakítva ki a magas szintő fogyasztóvédelem, valamint a vállalkozások versenyképessége között. (5) A Szerzıdés 26. cikke (2) bekezdésével összhangban a belsı piac egy olyan, belsı határok nélküli térség, amelyben biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tıke szabad mozgása. A valódi fogyasztói belsı piac megteremtése érdekében össze kell hangolni az utazási csomagokra és az összekapcsolt utazási formákra vonatkozó szerzıdésekbıl eredı jogokat és kötelezettségeket, helyes egyensúlyt alakítva ki a magas szintő fogyasztóvédelem, valamint a vállalkozások versenyképessége között. 4 7 preambulumbekezdés PE / 2

3 (7) Az utazási csomagokat vásárló utazók többsége az uniós fogyasztói jog értelmében vett fogyasztó. Ugyanakkor nem minden esetben könnyő különbséget tenni a fogyasztók, valamint a kisvállalkozások azon képviselıi, illetve olyan szakemberek között, akik a fogyasztókéval azonos foglalási csatornákat használnak a vállalkozásukkal vagy szakmai tevékenységükkel kapcsolatos utazások foglalásához. Az ilyen utazók gyakran hasonló szintő védelmet igényelnek. Ezzel szemben a nagyobb vállalatok vagy szervezetek gyakorta olyan utazási formákat rendelnek meg alkalmazottaik számára, amelyek az üzleti utazások szervezésére szakosodott vállalatokkal kötött keretszerzıdéseken alapulnak. Az utóbbi típusú utazási formák nem teszik szükségessé a fogyasztók számára kialakított védelmi szintet. Ezért ez az irányelv kizárólag abban az esetben alkalmazandó az üzleti utazókra, amennyiben nem keretszerzıdésen alapuló utazási formát választanak. Annak érdekében, hogy elkerüljék az egyéb fogyasztóvédelmi irányelvekbe foglalt fogyasztó fogalmával való összetévesztést, az e rendelet alapján védelemben részesülı személyeket utazóként kell említeni. (7) Az utazási csomagokat vásárló utazók többsége az uniós fogyasztói jog értelmében vett fogyasztó. Ugyanakkor nem minden esetben könnyő különbséget tenni a fogyasztók, valamint a vállalkozások azon képviselıi, illetve olyan szakemberek között, akik a fogyasztókéval azonos foglalási csatornákat használnak a vállalkozásukkal vagy szakmai tevékenységükkel kapcsolatos utazások foglalásához. Az ilyen utazók gyakran hasonló szintő védelmet igényelnek. Ezzel szemben vállalatok vagy szervezetek gyakorta olyan utazási formákat rendelnek meg alkalmazottaik, tagjaik vagy képviselıik számára, amelyek vállalatokkal kötött keretszerzıdéseken alapulnak. Az utóbbi típusú utazási formák nem teszik szükségessé a fogyasztók számára kialakított védelmi szintet. Ezért ez az irányelv kizárólag abban az esetben alkalmazandó az üzleti utazókra, amennyiben nem keretszerzıdésen alapuló utazási formát választanak. Annak érdekében, hogy elkerüljék az egyéb uniós fogyasztóvédelmi jogszabályokban használt fogyasztó fogalmával való összetévesztést, az e rendelet alapján védelemben részesülı személyeket utazóként kell említeni. A tagokkal és képviselıkkel történı kiegészítésbıl egyértelmővé válik, hogy a munkáltató esetében jogi személyrıl van szó. El kell hagyni az üzleti utazások szervezésére szakosodott vállalatok kritériumát, mert homályos értelmezéshez vezethet. Elıfeltételként elegendınek kell lennie a keretszerzıdésnek. 5 9 preambulumbekezdés PE / 3

4 (9) Az átláthatóság érdekében a csomagokat el kell különíteni az igény szerint összeállított utazási formáktól, amelyek esetében az utazók az interneten vagy utazási iroda segítségével állítanak össze utazási szolgáltatásokat, és így az utazó különbözı utazási szolgáltatókkal köt szerzıdést, ideértve azokat a kapcsolt foglalási folyamatokat, amelyek nem tartalmazzák az említett jellemzıket, továbbá amelyek vonatkozásában nem volna helyénvaló a csomagokra vonatkozó valamennyi kötelezettség alkalmazása. (9) Az átláthatóság érdekében a csomagokat el kell különíteni az összekapcsolt utazási formáktól, amelyek esetében az utazók az interneten vagy utazási iroda segítségével állítanak össze utazási szolgáltatásokat, és így az utazó különbözı utazási szolgáltatókkal célzottan köt szerzıdést, ideértve azokat a kapcsolt foglalási folyamatokat, amelyek nem tartalmazzák az említett jellemzıket, továbbá amelyek vonatkozásában nem volna helyénvaló a csomagokra vonatkozó valamennyi kötelezettség alkalmazása. Az összekapcsolt utazási forma fogalmának tisztázása (a további ajánlatoknak célzottnak kell lenniük, azaz az utazó által elsıként lefoglalt utazási szolgáltatás helyéhez és idıpontjaihoz kell kapcsolódniuk). További pontosítások találhatók az irányelvre vonatkozó javaslat 11. és 13. preambulumbekezdésében preambulumbekezdés (11) Ugyanakkor az igény szerint összeállított utazási formákat el kell különíteni azoktól az utazási szolgáltatásoktól, amelyeket az utazó egymástól függetlenül, gyakorta eltérı idıpontban foglal le, még abban az esetben is, ha ugyanazon utazás vagy üdülés céljából teszi ezt. Az interneten elérhetı igény szerint összeállított utazási formákat meg kell különböztetni azoktól a linkektıl, amelyek pusztán általános tájékoztatást adnak az utazóknak a további utazási szolgáltatásokról, például amikor egy szálloda vagy egy esemény szervezıje a weboldalán az esetleges foglalástól függetlenül feltünteti a helyszínre történı szállítási szolgáltatásokat kínáló piaci (11) Ugyanakkor az összekapcsolt utazási formákat el kell különíteni azoktól az utazási szolgáltatásoktól, amelyeket az utazó egymástól függetlenül, gyakorta eltérı idıpontban foglal le, még abban az esetben is, ha ugyanazon utazás vagy üdülés céljából teszi ezt. Az interneten elérhetı összekapcsolt utazási formákat meg kell különböztetni az olyan becsatolt weboldalaktól, amelyeknek nem célja az utazóval való szerzıdéskötés, valamint azoktól a linkektıl, amelyek pusztán általános, nem célzott tájékoztatást adnak az utazóknak a további utazási szolgáltatásokról, például amikor egy szálloda vagy egy esemény szervezıje a weboldalán az esetleges foglalástól PE / 4

5 szereplıket, vagy amennyiben sütiket (cookies) vagy metaadatokat alkalmaznak arra, hogy reklámokat helyezzenek el a weboldalakon. függetlenül feltünteti a helyszínre történı szállítási szolgáltatásokat kínáló piaci szereplıket, vagy amennyiben sütiket (cookie) vagy metaadatokat alkalmaznak arra, hogy az elsıként kiválasztott utazási szolgáltatás utazási célállomásához vagy utazási idıtartamához kapcsolódó reklámokat helyezzenek el a weboldalakon preambulumbekezdés (13) Különös szabályokat kell megállapítani azon hagyományos és internetes közvetítık esetében, amelyek a saját értékesítési pontjukon tett egyetlen látogatás vagy kapcsolatfelvétel során nyújtanak segítséget különálló szerzıdések megkötéséhez az egyedi szolgáltatókkal, valamint az olyan internetes közvetítık esetében, amelyek kapcsolt online foglalási folyamatok révén legkésıbb az elsı szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követıen elısegítik további utazási szolgáltatások más kereskedıktıl való célzott megvásárlását. Az említett szabályok alkalmazandók például, amennyiben az elsı utazási szolgáltatás mint például egy repülıút vagy vasúti utazás visszaigazolása mellet a fogyasztó felkérést kap a kiválasztott utazási célállomáson hozzáférhetı további utazási szolgáltatások (például szállodai szállás) lefoglalására, és megkapja a másik szolgáltató vagy közvetítı foglalási oldalára vezetı linket. Bár az említett utazási formák ezen irányelv értelmében nem minısülnek csomagnak, mivel nem téveszthetık össze azzal, amikor egyetlen szervezı vállal felelısséget az utazási szolgáltatásokért, az ilyen igény szerint összeállított utazási formák olyan alternatív üzleti modellt jelentenek, amelyek gyakran (13) Ebben az irányelvben különös szabályokat kell megállapítani azon hagyományos és internetes közvetítık esetében, amelyek a saját értékesítési pontjukon tett egyetlen látogatás vagy kapcsolatfelvétel során nyújtanak segítséget különálló szerzıdések megkötéséhez az egyedi szolgáltatókkal, ha az utazó az egyes utazási szolgáltatásokat külön választja ki, és vállalja, hogy azokért külön fizet. Ilyen szabályoknak kell vonatkozniuk az olyan internetes közvetítıkre is, amelyek kapcsolt online foglalási folyamatok révén elısegítik további utazási szolgáltatások más kereskedıktıl való célzott megvásárlását, ha legalább az utazó neve vagy kapcsolattartási adatai továbbításra kerülnek a másik kereskedıhöz és e kiegészítı szolgáltatások beszerzésére legkésıbb 24 órával az elsı szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követıen kerül sor. Bár az említett utazási formák ezen irányelv értelmében nem minısülnek csomagnak, mivel nem téveszthetık össze azzal, amikor egyetlen szervezı vállal felelısséget az utazási szolgáltatásokért, az ilyen összekapcsolt utazási formák olyan alternatív üzleti modellt jelentenek, amelyek gyakran szoros versenyben állnak a csomagokkal. PE / 5

6 szoros versenyben állnak a csomagokkal a preambulumbekezdés (új) (14a) Az összekapcsolt utazási formák megvásárlását elısegítı kereskedık körében megjelent az az internetes gyakorlat, hogy nem adtak egyértelmő és világos tájékoztatást csak a fı szolgáltatás foglalásának, és további szolgáltatások ki nem választásának lehetıségérıl. Az ilyen gyakorlatokat az utazók szempontjából félrevezetınek kell tekinteni. Mivel a meglévı jogi keretrendszer egyelıre nem teszi lehetıvé a megszüntetésüket, és tekintve, hogy kizárólag az összekapcsolt utazási formákhoz kapcsolódnak, e gyakorlatokat ebben az irányelvben be kell tiltani a preambulumbekezdés (új) (15a) Az utazókat a fizetés elıtt tájékoztatni kell arról, hogy utazási csomagot vagy összekapcsolt utazási formát választottak-e, és az ennek megfelelı szintő védelemrıl b preambulumbekezdés (új) PE / 6

7 (15b) Ha az utazók továbbra is maguk kívánják összeállítani saját az irányelv hatályán kívül esı üdülésüket, annak ellenére, hogy arra nem vonatkozik az irányelvben biztosított védelem, a fizetés elıtt tájékoztatni kell ıket arról, hogy ezekre az üdülésekre nem terjed ki az irányelv hatálya preambulumbekezdés (16) Kizárólag a különbözı utazási szolgáltatások mint például szállás, buszos, vasúti, vízi vagy légi utasszállítás, valamint gépjármőkölcsönzés kombinációja vehetı figyelembe a csomag vagy az igény szerint összeállított utazási forma meghatározása céljából. A tartózkodási célú szállásadás a hosszú távú nyelvtanfolyamokat is beleértve ezen irányelv értelmében nem tekinthetı szállásadásnak. (16) A különbözı utazási szolgáltatások mint például szállás, buszos, vasúti, vízi vagy légi utasszállítás, valamint gépjármőkölcsönzés kombinációja vehetı figyelembe a csomag vagy az összekapcsolt utazási forma meghatározása céljából. Kivételt kell képezniük az egyszerő szállodai elhelyezéseknek, amelyekhez musicalre szóló jegyek vagy wellness kezelések foglalásához hasonló foglalások kapcsolódnak, amennyiben ezt a szolgáltatást nem kifejezetten az utazás jelentıs részeként értékesítik az utazó számára, vagy ha az utazás lényeges vonása egyértelmően nem e kiegészítı szolgáltatásban rejlik. A tartózkodási célú szállásadás, amely esetében egyértelmően megállapítható az idegenforgalmi cél hiánya például a hosszú távú nyelvtanfolyamok esetében, ezen irányelv értelmében nem tekinthetı szállásadásnak a preambulumbekezdés (új) PE / 7

8 (16a) A szállást tartalmazó buszos, vasúti, vízi vagy légi utasszállításnak, például az éjszakai szállást tartalmazó komphajós utaknak vagy a hálókocsis vonatutaknak külön utazási szolgáltatásnak kell minısülniük, ha azok egyértelmően túlnyomórészt szállítási jellegőek, vagy ehhez a szállításhoz nem kapcsolódik egyéb utazási szolgáltatás preambulumbekezdés (17) Azok az egyéb idegenforgalmi szolgáltatások mint például a koncertekre, sporteseményekre, kirándulásokra vagy élményparkokba szóló jegyek amelyek utasszállítással, szállásadással és/vagy gépjármőkölcsönzéssel kapcsolódnak össze, úgy tekinthetık, mint amelyek csomagot vagy igény szerinti utazási formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen csomagok kizárólag akkor tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a csomag jelentıs hányadát. Általában véve akkor tekintendı úgy, hogy az idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a csomag jelentıs hányadát, ha a teljes vételár több mint 20 %-át teszi ki, vagy az utazás, illetve üdülés alapvetı elemét képezi. A kiegészítı szolgáltatások mint például az utazási biztosítás, a csomagszállítás, a szállásadás részeként biztosított étkezés és takarítás nem tekinthetık önálló idegenforgalmi szolgáltatásnak. (17) Azok az egyéb idegenforgalmi szolgáltatások mint például a koncertekre, sporteseményekre, kirándulásokra vagy élményparkokba szóló jegyek amelyek utasszállítással, szállásadással és/vagy gépjármőkölcsönzéssel kapcsolódnak össze, úgy tekinthetık, mint amelyek csomagot vagy összekapcsolt utazási formát alkothatnak. Mindazonáltal az ilyen csomagok kizárólag akkor tartozhatnak ezen irányelv hatálya alá, ha a vonatkozó idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a csomag jelentıs hányadát. Általában véve akkor tekintendı úgy, hogy az idegenforgalmi szolgáltatás alkotja a csomag jelentıs hányadát, ha kifejezetten akként forgalmazzák az utazónak, ha egyértelmően az utazás okát képezi, ha a teljes vételár több mint 25%-át teszi ki, vagy az utazás, illetve üdülés alapvetı elemét képezi. A kiegészítı szolgáltatások mint például különösen az utazási biztosítás, az állomás és a szállás közötti szállítás, az utazás megkezdésének helyszínére, valamint a kirándulások keretében történı szállítás, a csomagszállítás, a szállásadás részeként biztosított étkezés és takarítási PE / 8

9 szolgáltatások nem tekinthetık önálló idegenforgalmi szolgáltatásnak preambulumbekezdés (18) Tisztázni kell továbbá, hogy csomagnak minısülnek az olyan szerzıdések, amelyek révén a kereskedı feljogosítja az utazót arra, hogy a szerzıdés megkötését követıen válasszon különbözı típusú, válogatott utazási szolgáltatások között (mint például az élményajándékcsomag). Ezen felül csomagnak kell tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló összeállítást, amennyiben az utazó nevét, illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges adatait legkésıbb az elsı szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követıen továbbították a kereskedık között. A foglalás elvégzéséhez szükséges adatok a hitelkártya adatokat vagy a fizetéshez szükséges egyéb szükséges információkat jelentik. Másrészt nem elegendı az olyan adatok puszta továbbítása, mint például az utazás célállomása vagy az utazási idık. (18) Tisztázni kell továbbá, hogy csomagnak minısülnek az olyan szerzıdések, amelyek révén a kereskedı feljogosítja az utazót arra, hogy a szerzıdés megkötését követıen válasszon különbözı típusú, válogatott utazási szolgáltatások között (mint például az élményajándékcsomag). Ezen felül csomagnak kell tekinteni az utazási szolgáltatásokból álló összeállítást, amennyiben az utazó nevét, illetve a foglalás elvégzéséhez szükséges egyéb személyes adatait, mint például kapcsolattartási adatait, hitelkártyaadatait vagy útlevéladatait legkésıbb 24 órával az elsı szolgáltatás foglalásának visszaigazolását követıen továbbították a kereskedık között. Másrészt nem elegendı az olyan adatok puszta továbbítása, mint például az utazás célállomása vagy az utazási idık. Csomagnak minısülnek továbbá a szállást tartalmazó üdülési célú hajóutak és többnapos vonatutak, mivel azok keretében szállítás, szállásadás és ellátás kapcsolódik össze preambulumbekezdés (19) Mivel rövid távú utak esetén kevésbé kell védelemben részesíti az utazókat, továbbá annak elkerülése érdekében, hogy szükségtelen terheket rójanak a (19) Mivel rövid távú utak esetén kevésbé kell védelemben részesíti az utazókat, továbbá annak elkerülése érdekében, hogy szükségtelen terheket rójanak a PE / 9

10 kereskedıkre, a 24 óránál rövidebb utakat, valamint a szállásadást nem tartalmazó, alkalmilag összeállított csomagokat ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól. kereskedıkre, a 24 óránál rövidebb utakat, valamint a szállásadást nem tartalmazó csomagokat ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól. Azokat az utazási csomagokat és összekapcsolt utazási formákat, amelyeket alkalmilag olyan természetes vagy jogi személy, például nonprofit szervezet, beleértve jótékony szervezeteket, labdarúgó-egyesületeket és iskolákat, kínál vagy állít össze, aki vagy amely e csomagok értékesítésébıl vagy ilyen összekapcsolt utazási formák elısegítésébıl sem közvetlenül, sem közvetve nem tesz szert pénzügyi nyereségre, szintén ki kell zárni ezen irányelv hatálya alól a preambulumbekezdés (új) (19a) Az uniós jognak megfelelıen továbbra is tagállami hatáskör marad ezen irányelv rendelkezéseinek az irányelv hatályán kívül esı területekre történı alkalmazása. A tagállamok tehát fenntarthatnak vagy bevezethetnek az ezen irányelv hatálya alá nem tartozó szerzıdésekre vonatkozóan az ezen irányelv valamennyi rendelkezésének vagy egyes rendelkezéseinek megfelelı nemzeti jogszabályokat. A tagállamok például alkalmazhatják ezen irányelv elıírásait azokra az utazási csomagokra és összekapcsolt utazási formákra, amelyeket alkalmilag olyan természetes vagy jogi személy kínál vagy állít össze, aki vagy amely e csomagok értékesítésébıl vagy ilyen összekapcsolt utazási formák elısegítésébıl sem közvetlenül, sem közvetve nem tesz szert pénzügyi nyereségre, továbbá olyan utazási csomagokra vagy összekapcsolt utazási formákra, amelyek kevesebb mint 24 óráig tartanak és amelyek nem foglalnak PE / 10

11 magukban szállást a preambulumbekezdés (új) (20a) A 90/314/EGK irányelv mérlegelési jogkört biztosított a tagállamoknak annak meghatározása tekintetében, hogy a közvetítık, a szervezık vagy a közvetítık és a szervezık is feleljenek-e az utazási csomag megfelelı teljesítéséért. Ez a rugalmasság egyes tagállamokban bizonytalanságokhoz vezetett azzal kapcsolatban, hogy felelısek-e az ilyen csomagok összeállításában részt vevı kereskedık az érintett szolgáltatások teljesítéséért, különösen az online foglalási folyamat során. Ezért ebben az irányelvben tisztázni kell, hogy a szervezık felelnek a szerzıdésben meghatározott utazási szolgáltatások teljesítéséért, kivéve, ha a nemzeti jogszabályok kifejezetten rendelkeznek a szervezı vagy a közvetítı felelısségre vonásának lehetıségérıl is preambulumbekezdés (21) A csomagok vonatkozásában a közvetítık a szervezıkkel együtt felelnek a szerzıdést megelızı tájékoztatásnyújtásért. Ugyanakkor világossá kell tenni, hogy felelısek a foglalási hibákért. Annak érdekében, hogy különösen a több országra kiterjedı esetekben megkönnyítsék a kommunikációt, az utazóknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy azon a közvetítıen keresztül is (21) A csomagok vonatkozásában a közvetítık a szervezıkkel együtt felelnek a szerzıdést megelızı tájékoztatásnyújtásért. Ugyanakkor világossá kell tenni, hogy a közvetítık felelısek a foglalási hibákért, ha hibát vétenek a foglalási folyamat során. Annak érdekében, hogy különösen a több országra kiterjedı esetekben megkönnyítsék a kommunikációt, az PE / 11

12 kapcsolatba léphessenek a szervezıvel, akinél a csomagot megvásárolták. utazóknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy azon a közvetítıen keresztül is kapcsolatba léphessenek a szervezıvel, akinél a csomagot megvásárolták. A megegyezı szövegő (37) preambulumbekezdéssel való összhangba hozás preambulumbekezdés (23) A szervezı weboldalán vagy tájékoztató füzetében, a szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás részeként megadott legfontosabb információknak (például az utazási szolgáltatások fı jellemzıire vagy árára vonatkozóan) jogilag kötelezınek kell lenniük, kivéve ha a szervezı fenntartja ezen elemek módosításának jogát, és az ilyen változtatásokat világos és egyértelmő formában közölték az utazóval a szerzıdés megkötését megelızıen. Mindazonáltal az új kommunikációs technológiák fényében már nincs szükség arra, hogy a tájékoztató füzetekre vonatkozó különleges szabályokat állapítsanak meg, ugyanakkor helyénvaló gondoskodni arról, hogy bizonyos körülmények fennállása esetén a felek a jövıbeni hivatkozások számára hozzáférhetı tartós adathordozó segítségével közöljék egymással a szerzıdés teljesítését érintı változtatásokat. Minden esetben lehetıvé kell tenni az említett tájékoztatás megváltoztatását, amennyiben ahhoz a szerzıdés mindkét részes fele kifejezetten hozzájárul. (23) A szervezı weboldalán vagy tájékoztató füzetében, a szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás részeként megadott legfontosabb információknak (például az utazási szolgáltatások fı jellemzıire vagy árára vonatkozóan) jogilag kötelezınek kell lenniük, kivéve, ha a szervezı fenntartja ezen elemek módosításának jogát, és az ilyen változtatásokat világos és egyértelmő formában közölték az utazóval a szerzıdés megkötését megelızıen a preambulumbekezdés (új) PE / 12

13 (23a) Ugyanakkor tekintettel az új kommunikációs technológiákra, amelyek segíthetnek abban, hogy az utazók naprakész információkkal rendelkezzenek a foglalás idıpontjában, valamint tekintettel az utazások online foglalásának növekvı tendenciájára, nincs többé szükség a nyomtatott brosúrákat elıíró különleges szabályokra. A szervezık és légitársaságok gyakran kellemes repülési idıkkel csalogatják ügyfeleiket, késıbb azonban fıként utazási csomagok esetén röviddel az utazás elıtt olcsóbb, éjjeli résidıkre helyezik át a repülıutakat. A szolgáltatások javítása érdekében a szervezıknek/légitársaságoknak kötelezıen tartaniuk kell magukat a megállapodás szerinti repülési idıkhöz, és idıben tájékoztatást kell nyújtaniuk a résidıikkel kapcsolatban annak érdekében, hogy az utazó felkészülhessen arra és úgy foglalhassa le utazását, ahogy arra végül ténylegesen sor kerül b preambulumbekezdés (új) (23b) A repülési idıknek a szerzıdés állandó elemét kell alkotniuk és az utazás fı jellemzıi közé kell tartozniuk. Nem térhetnek el jelentısen az utazók számára a szerzıdéskötést megelızı tájékoztatás során megjelölt idıktıl preambulumbekezdés (26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú (26) Mivel a csomagokat gyakran hosszú PE / 13

14 idıvel a teljesítésük elıtt vásárolják meg, elıre nem látható események következhetnek be. Ezért az utazóknak bizonyos feltételekkel jogosultnak kell lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a szervezınek képesnek kell lennie kiadásainak megtéríttetésére, például amennyiben egy alvállalkozó díjat számít fel az utazó nevének megváltoztatásáért vagy a szállítási jegy törléséért és egy új jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten rendelkezniük kell azzal a lehetıséggel, hogy a csomag megkezdése elıtt megfelelı kártérítés ellenében bármikor elállhatnak a szerzıdéstıl, valamint jogukban áll, hogy kártérítés fizetése nélkül felmondják a szerzıdést, amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények (például háború vagy természeti katasztrófa) lényeges hatást gyakorolnak a csomagra. Különösen akkor tekintendı úgy, hogy elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények állnak fenn, amennyiben megbízható és nyilvánosan hozzáférhetı jelentések például a tagállamok által kiadott ajánlások eltanácsolják az utazókat a célállomás szerinti helyszín felkeresésétıl. idıvel a teljesítésük elıtt vásárolják meg, elıre nem látható események következhetnek be. Ezért az utazóknak bizonyos feltételekkel jogosultnak kell lenniük arra, hogy a csomagot átruházzák egy másik utazóra. Ilyen helyzetekben a szervezınek képesnek kell lennie kiadásainak megtéríttetésére, például amennyiben egy alvállalkozó díjat számít fel az utazó nevének megváltoztatásáért vagy a szállítási jegy törléséért és egy új jegy kiadásáért. Az utazóknak szinten rendelkezniük kell azzal a lehetıséggel, hogy a csomag megkezdése elıtt megfelelı kártérítés ellenében bármikor elállhatnak a szerzıdéstıl, valamint jogukban áll, hogy kártérítés fizetése nélkül felmondják a szerzıdést, amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények (mint például háború, beleértve a terrorcselekményeket, vagy természeti katasztrófa, beleértve a hurrikánt és a földrengést, vagy az utazókat veszélyeztetı politikai instabilitás) lényeges hatást gyakorolnak a csomagra, ha ezek az események az utazási szerzıdés megkötése után következnek be. Különösen akkor tekintendı úgy, hogy elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények állnak fenn, amennyiben megbízható és nyilvánosan hozzáférhetı jelentések például a tagállamok által kiadott ajánlások eltanácsolják az utazókat a célállomás szerinti helyszín felkeresésétıl. Amennyiben az utazó az ilyen jellegő körülmények ismeretében tette meg foglalását, aránytalan lenne a költségmentes elállás preambulumbekezdés PE / 14

15 (27) Egyes konkrét helyzetekben a szervezınek is jogosultnak kell lennie arra, hogy a csomag megkezdése elıtt kártérítés fizetése nélkül elálljon a szerzıdéstıl, például ha a résztvevık nem érik el a minimális létszámot, és amennyiben ezt a lehetıséget fenntartották a szerzıdésben. (27) Egyes konkrét helyzetekben a szervezınek is jogosultnak kell lennie arra, hogy a csomag megkezdése elıtt kártérítés fizetése nélkül elálljon a szerzıdéstıl, például ha a résztvevık nem érik el a minimális létszámot, és amennyiben ezt a lehetıséget fenntartották a szerzıdésben. Ilyen helyzetben a szervezınek megfelelıen tájékoztatnia kell azokat az utazókat, akikre az adott szerzıdéses záradék hatást gyakorolhat preambulumbekezdés (28) Bizonyos esetekben lehetıvé kell tenni, hogy a szervezı egyoldalú változtatásokat hajtson végre az utazási csomagra vonatkozó szerzıdésben. Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy elálljanak a szerzıdéstıl, amennyiben a javasolt módosítások lényegesen megváltoztatják az utazási szolgáltatások valamelyik fı jellemzıjét. Áremelés kizárólag akkor lehetséges, ha megváltozott az utasszállításhoz használt üzemanyag költsége, a csomagban szereplı utazási szolgáltatások teljesítésében közvetlenül részt nem vevı harmadik fél által kiszabott adók vagy díjak, vagy a csomagot érintı átváltási árfolyamok, továbbá ha a szerzıdésben kifejezetten fenntartották az ár felfelé és lefelé történı módosításának jogát. Az áremelésnek a csomag árának 10 %-ára kell korlátozódnia. (28) Bizonyos esetekben lehetıvé kell tenni, hogy a szervezı egyoldalú változtatásokat hajtson végre az utazási csomagra vonatkozó szerzıdésben. Mindazonáltal az utazóknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy elálljanak a szerzıdéstıl, amennyiben a javasolt módosítások lényegesen megváltoztatják az utazási szolgáltatások valamelyik fı jellemzıjét. Áremelés kizárólag akkor lehetséges, ha megváltozott az utasszállításhoz használt üzemanyag költsége, a csomagban szereplı utazási szolgáltatások teljesítésében közvetlenül részt nem vevı harmadik fél által kiszabott adók vagy díjak vagy a csomagot érintı átváltási árfolyamok, továbbá ha a szerzıdésben kifejezetten fenntartották az ár felfelé és lefelé történı módosításának jogát. Amennyiben az áremelés meghaladja a csomag eredeti árának 8%- át, az utazóknak jogosultnak kell lenniük arra, hogy kártérítés fizetése nélkül elálljanak a szerzıdéstıl, vagy hogy elfogadjanak egy, a szervezı által kínált alternatív, azonos értékő utazási ajánlatot. PE / 15

16 A korábbi szabályozás nem tenné lehetıvé a 8%-ot meghaladó jogos áremeléseket a preambulumbekezdés (új) (28a) Az áremeléseket mindig meg kell indokolni írásban. Amennyiben az áremelés meghaladja a 8%-ot, az utazó számára írásban lehetıséget kell biztosítani a szerzıdéstıl való elállásra, vagy a lefoglalt utazás árával megegyezı áron fel kell ajánlani számára egy azonos értékő alternatív utazást. Amennyiben az utazó nem él e lehetıségekkel, úgy kell tekinteni, hogy elfogadta az utazást a megemelt áron. A írásbeli értesítés megérkezésével kapcsolatos bizonyítás terhe a szervezıre hárul preambulumbekezdés (30) A következetesség biztosítása érdekében helyénvaló összehangolni ezen irányelv rendelkezéseit az utazási szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, valamint az utasok jogairól szóló uniós jogszabályokkal. Amennyiben a szervezı felel az utazási csomagra vonatkozó szerzıdésbe foglalt szolgáltatások teljesítésének elmulasztásáért vagy hibás teljesítéséért, a szervezınek képesnek kell lennie arra, hogy hivatkozzon a szolgáltatók felelısségének az alábbi nemzetközi egyezményekbe foglalt korlátozásaira: a nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó (30) A következetesség biztosítása érdekében helyénvaló összehangolni ezen irányelv rendelkezéseit az utazási szolgáltatásokra vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, valamint az utasok jogairól szóló uniós jogszabályokkal, és szükség esetén az utóbbit kell irányadónak tekinteni. Amennyiben a szervezı felel az utazási csomagra vonatkozó szerzıdésbe foglalt szolgáltatások teljesítésének elmulasztásáért vagy hibás teljesítéséért, a szervezınek képesnek kell lennie arra, hogy hivatkozzon a szolgáltatók felelısségének az alábbi nemzetközi egyezményekbe foglalt korlátozásaira: a PE / 16

17 egyes jogszabályok egységesítésérıl szóló, évi montreali egyezmény 18, az évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 19, valamint a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló évi athéni egyezmény 20. Amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények miatt nem lehet biztosítani az utazó visszatérését a kiinduló helyre, a szervezınek azt a kötelezettségét, hogy viselnie kell az utazónak a célállomás szerinti helyszínen való további tartózkodásának költségeit, össze kell hangolni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló, február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 21 módosítására irányuló bizottsági javaslattal /539/EK: A Tanács határozata (2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítésérıl szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részérıl történı megkötésérıl (HL L 194, , 38. o.) /103/EU: A Tanács határozata (2011. június 16.) az Európai Uniónak az június 3-i vilniusi jegyzıkönyvvel módosított, május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozásáról szóló, az Európai Unió és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet közötti megállapodás aláírásáról és megkötésérıl (HL L 51., , 1. o.) /22/EU: A Tanács határozata (2011. december 12.) az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló évi athéni egyezményhez csatolt évi jegyzıkönyvhöz a 10. és 11. cikkei kivételével való csatlakozásáról (HL L 8, , 1.o.). 21 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a visszautasított beszállás nemzetközi légi fuvarozásra vonatkozó egyes jogszabályok egységesítésérıl szóló, évi montreali egyezmény 18, az évi Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) 19, valamint a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló évi athéni egyezmény 20. Amennyiben elkerülhetetlen és rendkívüli körülmények miatt nem lehet biztosítani az utazó visszatérését a kiinduló helyre, a szervezınek azt a kötelezettségét, hogy viselnie kell az utazónak a célállomás szerinti helyszínen való további tartózkodásának költségeit, össze kell hangolni a 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22 módosítására irányuló bizottsági javaslattal /539/EK: A Tanács határozata (2001. április 5.) a nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítésérıl szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részérıl történı megkötésérıl (HL L 194, , 38. o.) /103/EU: A Tanács határozata (2011. június 16.) az Európai Uniónak az június 3-i vilniusi jegyzıkönyvvel módosított, május 9-i nemzetközi vasúti fuvarozási egyezményhez (COTIF) való csatlakozásáról szóló, az Európai Unió és a Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet közötti megállapodás aláírásáról és megkötésérıl (HL L 51., , 1. o.) /22/EU: A Tanács határozata (2011. december 12.) az Európai Uniónak a tengeri utas- és poggyászszállításról szóló évi athéni egyezményhez csatolt évi jegyzıkönyvhöz a 10. és 11. cikkei kivételével való csatlakozásáról (HL L 8, , 1.o.). 21 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete a visszautasított beszállás PE / 17

18 és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi fuvarozók felelısségérıl szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történı módosításáról COM/2013/130 final. 22 HL L 46., , 1. o. és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légi fuvarozók felelısségérıl szóló 2027/97/EGK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történı módosításáról COM/2013/ Az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004. február 11.) visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezésérıl.(hl L 46., , 1. o.) Az utasjogokra vonatkozó alkalmazandó uniós rendeleteknek felül kell írniuk az utazási csomagokról szóló irányelv hatályát, ha átfedés van a különbözı közlekedési módokat igénybe vevı utasok jogaival kapcsolatos konkrét rendelkezések között preambulumbekezdés (31) Ez az irányelv nem érinti az utazóknak azt a jogát, hogy követeléseket terjesszenek elı ezen irányelv és bármely más uniós jogszabály alapján, tehát az utazóknak továbbra is lehetıségük lesz arra, hogy követeléseket nyújtsanak be a szervezı, a fuvarozó vagy bármely más felelıs fél, illetve adott esetben több fél számára. Egyértelmővé kell tenni, hogy a különbözı jogalapokra épülı jogok nem halmozódhatnak, amennyiben azonos érdeket védenek vagy ugyanaz a céljuk. A szervezı felelıssége nem sérti azt a jogot, hogy harmadik felekkel (így a szolgáltatókkal) szemben jogorvoslatot (31) Ez az irányelv nem érinti az utazóknak azt a jogát, hogy követeléseket terjesszenek elı ezen irányelv és bármely más uniós jogszabály alapján, tehát az utazóknak továbbra is lehetıségük lesz arra, hogy követeléseket nyújtsanak be a szervezı, a fuvarozó vagy bármely más felelıs fél, illetve adott esetben több fél számára. Egyértelmővé kell tenni, hogy a különbözı jogalapokra épülı jogok nem halmozódhatnak, amennyiben azonos érdeket védenek vagy ugyanaz a céljuk. Mindazonáltal annak, hogy biztosítani kell az utazók megfelelı és idıben történı kártérítését azokban az esetekben, amikor valamelyik fél nem teljesíti PE / 18

19 igényeljen. maradéktalanul a szerzıdést, nem szabad ésszerőtlen és aránytalan terhet rónia a szervezıkre és közvetítıkre. A hibák orvoslására, illetve az utazók kártérítésére vonatkozó kötelezettségük mellett a szervezıknek és a közvetítıknek arra is jogosultaknak kell lenniük, hogy jogorvoslatot vegyenek igénybe minden olyan harmadik féllel szemben, amely hozzájárult a kártérítéshez vagy egyéb kötelezettségekhez vezetı eseményhez. A szervezı és a közvetítı felelıssége ezért nem sérti azt a jogot, hogy harmadik felekkel (így a szolgáltatókkal) szemben jogorvoslatot vegyenek igénybe. Lásd a 20. cikk vonatkozó módosításait és azok indokolását preambulumbekezdés (32) Ha az utazó nehéz helyzetbe kerül az utazás vagy üdülés során, a szervezı köteles gyors segítséget nyújtani számára. E segítségnyújtásnak fıként az alábbiakból kell állnia: tájékoztatás-nyújtás, adott esetben olyan információkról, mint például az egészségügyi szolgáltatások, a helyi hatóságok vagy konzuli hatóságok segítségnyújtása, valamint gyakorlati segítség, például a távközlés és az alternatív utazási formák tekintetében. (32) Ha az utazó nehéz helyzetbe kerül az utazás vagy üdülés során, a szervezı köteles indokolatlan késedelem nélkül megfelelı segítséget nyújtani számára. E segítségnyújtásnak fıként az alábbiakból kell állnia: tájékoztatásnyújtás, adott esetben olyan információkról, mint például az egészségügyi szolgáltatások, a helyi hatóságok vagy konzuli hatóságok segítségnyújtása, valamint gyakorlati segítség, például a távközlés és az alternatív utazási formákról való gondoskodás tekintetében. Tisztázni kell, hogy a szervezı nem kötelezhetı arra, hogy vállalja például az utazó számára szükséges alternatív utazási formák költségeit is. Nem tartozik a szervezı felelısségi körébe, hogy az utazó nehéz helyzetnek teszi-e ki magát, vagy ilyen helyzetbe került-e. PE / 19

20 29 34 preambulumbekezdés (34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a csomagot vagy az igény szerint összeállított utazási formát megvásárló utazók teljes körő védelemben részesüljenek a szervezı, az igény szerint összeállított utazási formát elısegítı közvetítı vagy bármely szolgáltató fizetésképtelenségével szemben. A szervezık vagy az igény szerint összeállított utazási formát elısegítı közvetítık letelepedésének helye szerinti tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ilyen szervezett utazási szolgáltatásokat kínáló kereskedık biztosítékot nyújtsanak arra, hogy fizetésképtelenség esetén visszafizetik az utazók által befizetett teljes összeget és hazaszállítják ıket. Jóllehet a tagállamok megırzik mozgásterüket a fizetésképtelenséggel szembeni védelem biztosításának módja tekintetében, azonban gondoskodniuk kell arról, hogy a fizetésképtelenséggel szembeni védelemre vonatkozó nemzeti szabályozás hatékony legyen, és garantálni tudja a gyors hazaszállítást és a fizetésképtelenség által érintett valamennyi utazó befizetéseinek megtérítését. Az elıírt fizetésképtelenséggel szembeni védelemnek figyelembe kell vennie a szervezı, az érintett közvetítı vagy szolgáltató tevékenységének tényleges pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk értékesített, szervezett utazási szolgáltatások típusát, az elırelátható szezonális változásokat, valamint az elızetes befizetések mértéket, valamint azok biztosításának módját. A belsı piaci szolgáltatásokról szóló, december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében 25, azokban az esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel szembeni védelem garanciavállalás vagy (34) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a csomagot vagy az összekapcsolt utazási formát megvásárló utazók teljes körő védelemben részesüljenek a szervezı, az összekapcsolt utazási formát elısegítı közvetítı vagy az összekapcsolt utazási formában érintett vállalkozások egyikének a fizetésképtelenségével szemben. A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy az ilyen szervezett utazási szolgáltatásokat kínáló kereskedık biztosítékot nyújtsanak arra, hogy fizetésképtelenség esetén visszafizetik az utazók által befizetett teljes összeget és hazaszállítják ıket. Jóllehet a tagállamok megırzik mozgásterüket a fizetésképtelenséggel szembeni védelem biztosításának módja tekintetében, azonban gondoskodniuk kell arról, hogy a fizetésképtelenséggel szembeni védelemre vonatkozó szabályozás hatékony legyen, és garantálni tudja a gyors hazaszállítást és a fizetésképtelenség által érintett valamennyi utazó befizetéseinek azonnali megtérítését. Amennyiben az utazó a teljes visszatérítés helyett az utazási csomag vagy az összekapcsolt utazási forma eredeti feltételek szerinti befejezését választja, a fizetésképtelenséggel szembeni védelem amennyiben indokolt a meglévı szerzıdések teljesítésére fordítható, hogy az utazó számára lehetıvé tegye az utazási csomag vagy összekapcsolt utazási forma többletköltséggel nem járó folytatását. Az elıírt fizetésképtelenséggel szembeni védelemnek figyelembe kell vennie a szervezı, az érintett közvetítı vagy az összekapcsolt utazási formában érintett vállalkozások egyikének a tényleges pénzügyi kockázatát, ideértve az általuk értékesített, szervezett utazási szolgáltatások típusát, az elırelátható PE / 20

21 biztosítási kötvény formájában nyújtható, az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy adott tagállamban letelepedett pénzügyi vállalkozás által kiadott tanúsítványokra. 25 HL L 376., , 36. o. szezonális változásokat, valamint az elızetes befizetések mértéket, valamint azok biztosításának módját. A december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 25 értelmében azokban az esetekben, amikor a fizetésképtelenséggel szembeni védelem garanciavállalás vagy biztosítási kötvény formájában nyújtható, az ilyen biztosíték nem korlátozódhat egy adott tagállamban letelepedett pénzügyi vállalkozás által kiadott tanúsítványokra. 25 Az Európai Parlament és a Tanács december 12-i 2006/123/EK irányelve a belsı piaci szolgáltatásokról (HL L 376., , 36. o.) preambulumbekezdés (40) Ezen irányelv végrehajtása szükségessé teszi bizonyos fogyasztóvédelmi jogi aktusok kiigazítását. Tekintettel arra, hogy a fogyasztók jogairól szóló, október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 26 jelenlegi formájában nem alkalmazandó a 90/314/EGK irányelv hatálya alá tartozó szerzıdésekre, módosítani kell a 2011/83/EU irányelvet annak érdekében, hogy az igény szerint összeállított utazási formákra is alkalmazni lehessen, továbbá hogy az említett irányelvben megállapított egyes fogyasztói jogok az utazási csomagokra is vonatkozzanak. 26 HL L 304., , 64. o. (40) Ezen irányelv végrehajtása szükségessé teszi bizonyos fogyasztóvédelmi jogi aktusok kiigazítását. Tekintettel arra, hogy a október 25-i 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 26 jelenlegi formájában nem alkalmazandó a 90/314/EGK irányelv hatálya alá tartozó szerzıdésekre, módosítani kell a 2011/83/EU irányelvet annak érdekében, hogy továbbra is alkalmazni lehessen az összekapcsolt utazási formák részét képezı egyedi szolgáltatásokra, amennyiben ezek az egyedi szolgáltatások más módon kivételt nem képeznek a 2011/83/EU irányelv hatálya alól, továbbá hogy az említett irányelvben megállapított egyes fogyasztói jogok az utazási csomagokra is vonatkozzanak. 26 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelve ( október 25. PE / 21

22 ) a fogyasztók jogairól, a 93/13/EGK tanácsi irányelv és az 1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 85/577/EGK tanácsi irányelv és a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezésérıl (HL L 304., , 64. o.) cikk Az irányelv célja, hogy hozzájáruljon a belsı piac megfelelı mőködéséhez és a fogyasztók magas szintő védelmének megvalósulásához azáltal, hogy az utazók és kereskedık között megkötött, az utazási csomagokról, illetıleg az igény szerint összeállított utazási formákról szóló szerzıdések tekintetében közelíti a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek bizonyos vonatkozásait. Az irányelv célja, hogy hozzájáruljon a belsı piac megfelelı mőködéséhez és a fogyasztók lehetıség szerint egységesen magas szintő védelmének megvalósulásához a tagállamoknak az utazók és kereskedık között megkötött, az utazási csomagokról, illetıleg az összekapcsolt utazási formákról szóló szerzıdésekre vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései tekintetében a cikk (új) 1a. cikk Harmonizációs szint Ha ez az irányelv másként nem rendelkezik, a tagállamok nem tarthatnak fenn és nem vezethetnek be nemzeti jogukba az ebben az irányelvben megállapított rendelkezésektıl eltérı ideértve az eltérı szintő fogyasztóvédelmet biztosító szigorúbb vagy kevésbé szigorú rendelkezéseket. PE / 22

23 Az új szövegrész megegyezik a fogyasztók jogairól szóló, évi irányelv 4. cikkével. Ennek átvételére a koherens megközelítés érdekében került sor, célja pedig a harmonizáció szintjének tisztázása, amelyet a bizottsági javaslatban homályosan fogalmaztak meg cikk 2 bekezdés a a pont (új) aa) azok az utazási csomagok és összekapcsolt utazási formák, amelyeket alkalmilag olyan természetes vagy jogi személy kínál vagy állít össze, aki vagy amely e csomagok értékesítésébıl vagy ilyen összekapcsolt utazási formák elısegítésébıl sem közvetlenül, sem közvetve nem tesz szert pénzügyi nyereségre, és amelyeknél az illetékes kereskedı megfelelıen tájékoztatta az utazót arról, hogy ez az irányelv nem alkalmazandó a csomagra vagy az utazási formára; 34 2 cikk 2 bekezdés b pont b) a pénzügyi szolgáltatásokra kiterjedı járulékos szerzıdések; b) utazási csomaghoz kiegészítı szolgáltatásként nyújtott és a szervezı közremőködése nélkül kiegészítıleg foglalt utazási szolgáltatásokra kiterjedı járulékos szerzıdések vagy a pénzügyi szolgáltatásokra kiterjedı járulékos szerzıdések; Aránytalan lenne az utazásközvetítıket annak a kockázatnak kitenni, hogy akkor is a szervezı szerepébe kerüljenek, vagy összekapcsolt utazási forma szolgáltatójának minısüljenek, ha egy PE / 23

24 lefoglalt utazási csomaghoz járulékos szolgáltatást például a repülıtérig vonatjegyet közvetítenek. A közvetítınek így nemcsak a további lefoglalt szolgáltatásért kellene felelnie, hanem az utazási csomagért is, annak ellenére, hogy azért már a szervezıt terheli felelısség cikk 2 bekezdés c pont c) az utazó munkáltatója és valamely, üzleti utakra szakosodott kereskedı között létrejött keretszerzıdés alapján vásárolt utazási csomagok és igény szerint összeállított utazási formák; c) egy vállalkozás, amelynek nevében az utazó utazik és valamely kereskedı között létrejött, üzleti utazásra vonatkozó keretszerzıdés alapján vásárolt utazási csomagok és összekapcsolt utazási formák; 36 2 cikk 2 bekezdés d pont d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett utazási szolgáltatást kombinálnak egy a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett utazási szolgáltatással, amennyiben ez a szolgáltatás nem a csomag jelentıs hányadát teszi ki; vagy d) csomagok, amelyek esetében legfeljebb egy, a 3. cikk (1) bekezdésének a), b) és c) pontjában említett utazási szolgáltatást kombinálnak egy a 3. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett utazási szolgáltatással, amennyiben ez utóbbi szolgáltatás nem a csomag jelentıs hányadát teszi ki, vagy egyértelmően nem képezi az utazás okát, illetve a kiegészítı szolgáltatást egyértelmően nem az utazás fı elemeként forgalmazzák; vagy 37 2 cikk 2 bekezdés e a pont (új) PE / 24

25 ea) szállásadást tartalmazó buszos, vasúti, vízi vagy légi utasszállítás, amennyiben az egyértelmően túlnyomórészt szállítási jellegő, és ha egy ilyen jellegő szállítást nem kombinálnak a 3. cikk (1) bekezdésének b), c) vagy d) pontjában említett egyéb utazási szolgáltatással cikk 1 pont b pont b) szállásnyújtás a lakáscélú szolgáltatás kivételével, b) lakáscélú szállásnyújtás, amennyiben e szállásnyújtás egyértelmően idegenforgalmi célt szolgál, 39 3 cikk 1 pont c pont c) gépjármőkölcsönzés vagy c) gépjármőkölcsönzés vagy egyéb jármővek vagy közlekedési eszközök kölcsönzése, vagy 40 3 cikk 1 pont d pont d) bármely más, a személyszállításhoz, szállásnyújtáshoz vagy gépjármőkölcsönzéshez nem kapcsolódó idegenforgalmi szolgáltatás; d) bármely más, a személyszállításhoz, szállásnyújtáshoz vagy gépjármőkölcsönzéshez, vagy egyéb jármővek vagy közlekedési eszközök PE / 25

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 27.6.2013 A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK

Bevezetés 1. MEGHATÁROZÁSOK Bevezetés A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: "Wizz Tours"), 01-09-205337 cégjegyzékszámon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Magyarország,

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Végleges iránymutatások

Végleges iránymutatások VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES FIZETÉSEK BIZTONSÁGÁRÓL EBA/GL/2014/12_Rev1 2014. december 19. Végleges iránymutatások az internetes fizetések biztonságáról 1 VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.frizurakellek.hu webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online termék értékesítési szolgáltatás regisztrált

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

2002.8.1. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 203. szám

2002.8.1. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 203. szám Forrás: EUR-Lex. Csak az Európai Unió Hivatalos Lapjának nyomtatott változatában közzétett szöveg tekinthető hivatalosnak! A BIZOTTSÁG 1400/2002/EK RENDELETE (2002. július 31.) a Szerződés 81. cikke (3)

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2006. július 5-én került

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek BEVEZETÉS A wts..hu (World Trade System Kft. ) örömmel üdvözli Önt vásárlói között! Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

Minőségbiztosítási Kézikönyv

Minőségbiztosítási Kézikönyv Minőségbiztosítási Kézikönyv Jelen Kézikönyv a Balogh Oktató Kft. tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem megengedett. 2016 Nyilvántartási szám: 05-0247-04 Felnőttképzési

Részletesebben

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 21.5.2012 2011/0409(COD) MÓDOSÍTÁSOK 14-72 Véleménytervezet Gilles Pargneaux (PE485.919v01-00) a gépjárművek zajszintjéről szóló európai

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.)

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-133/14.) AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ 2014. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat

Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat Érvényes: 2016. január 25-től Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Telekom New Media Zrt. (Szolgáltató)

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez

25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez 25515/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Elektronikai alkatrészek, érzékelők és mérőváltók beszerzése... tárgyú beszerzéshez Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3-2

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek. 1. Bevezetés. 2. Eladó adatai Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek 1. Bevezetés Aki a www.lullaberry.hu webáruházban (továbbiakban Webáruház) regisztrációval vagy anélkül böngészik (a továbbiakban: Felhasználó), köteles

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007

Számlaszám: 10402142-49575648-49521007 IBAN kód: HU25 1040 2142 4957 5648 4952 1007 62874/2015/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S MÁV-START Zrt. munkavállalóinak közúti szállítása Budapest és Szolnok Járműjavítási telephely között tárgyú ajánlatkéréshez (továbbiakban pályázathoz)

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató adatai: Általános tudnivalók: Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a narancsborstop.hu weboldal Általános

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a RUN Motorsport Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.runmotorsport.com

Részletesebben

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések

Tex and Co Kft. 1146 Budapest, Francia út 54. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) I. Általános rendelkezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (egységes szerkezetbe foglalt) A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Tex and Co Net Kft. által üzemeltetett online szolgáltatásként bérelhető rendszerek,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2010. (I.08.) önkormányzati rendelete az egycsatornás gyűjtőkémények felújításának támogatásáról szóló 13/2008.(III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése

Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése Van Hool típusú CNG autóbuszok alkatrészeinek beszerzése (Eljárás száma: T-24/15) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú

Ajánlatkérési Dokumentáció. a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Ajánlatkérési Dokumentáció a Gyári új Hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása tárgyú Kbt. II. rész szerinti, uniós, nyílt közbeszerzési eljáráshoz K1605 Budapest, 2016. Oldal 1 / 62 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A La Grotta Holidays Idegenforgalmi Kft. (székhelye és levelezési címe: 1065 Budapest, Podmaniczky u. 6., Tel.: +36 1 3540664,65, fax: +36 1 3024840, e-mail: info@lagrotta.hu,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

A környezetbarát jellegre utaló félrevezető állítások

A környezetbarát jellegre utaló félrevezető állítások A környezetbarát jellegre utaló félrevezető állítások A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtására/alkalmazására vonatkozó iránymutatás kivonata 2.5. A környezetbarát

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.7. COM(2009) 516 végleges 2009/0146 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az egyes élő állatoknak és azok friss húsának a Közösségbe

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata. 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata 5/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete a Központi Strand rendjéről és a strandi jegyárakról Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a REGÁLIANUS CO.D Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.regalianusklima.hu weboldalon

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 230 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült TŰZVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1996. évi XXXI. Törvény, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a

EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a 1 Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Nonprofit Kft. a 2014. április 1-t követően elindított közbeszerzés EGYEDI KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT-a A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.2. COM(2015) 84 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményének a büntető

Részletesebben

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

FAVIS Group ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Kft. (Székhely: 1027 Budapest, Bem József u. 9., adószám: 24084426-2-41, továbbiakban: Szolgáltató) és az

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény

76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény 76/2006. (VII.19.) MVH Közlemény a magyar intervenciós készletből származó cukor belső piacon történő értékesítésére vonatkozó folyamatos ajánlattételi felhívás közzétételéről I. Intervenciós készletértékesítés

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.14. COM(2011) 730 végleges 2011/0330 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről

A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Iktatószám: 9237/2008-SZMM A szociális és munkaügyi miniszter /2008. ( ) SZMM számú rendelete a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről Budapest, 2008.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.6.2008 COM(2008) 382 végleges Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozataláról

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1.sz. Országspecifikus ajánlás: Pénzügyi stabilitás A középtávú költségvetési cél elérése érdekében 2015-ben hajtson végre a GDP 0,5 %-ának, 2016-ban

Részletesebben