Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)"

Átírás

1 Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság

2

3 Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 2001/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkalmazásának helyes gyakorlatához HOGYAN VÁLASSZUK KI AZ ESETENKÉNT A MAGASBAN VÉGZETT MUNKÁHOZ SZÜKSÉGES, LEGMEGFELELŐBB MUNKAESZKÖZÖKET Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlőségi Főigazgatóság F.4 egység Kézirat lezárva: szeptember 2006

4 Sem az Európai Bizottság, sem a nevében eljáró személyek nem felelnek azért, hogy a jelen kiadványban foglalt információtartalmakat mások hogyan használják fel. A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni. Ingyenesen hívható telefonszám (*): (*) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a as telefonszámokhoz, vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat. Jelentõs mennyiségũ további információt talál az Európai Unióról az interneten. Az információk az Europa szerveren, a következõ címen állnak rendelkezésre: Európai Közösségek, 2007 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett. Katalógusinformáció a kiadvány végén található. Luxembourg: Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala, 2008 ISBN Printed in Belgium KLÓRMENTES FEHÉR PAPÍRRA NYOMTATVA

5 ELŐSZÓ A magasból történő lezuhanás továbbra is az egyik fő oka a halálos munkahelyi baleseteknek, különösen az építőiparban, ahol évente még mindig 1300 haláleset történik Európában. Emberi, pénzügyi és gazdasági hatásaikhoz hasonlóan e balesetek emberi következménye sem elfogadható: a zuhanások halálos baleseteket és számos súlyos sérülést okoznak, beleértve egyes esetekben a teljes mozgásképtelenséget (tetraplegia), a különböző típusú akadályoztatást és a részleges rokkantságot. E sérülések korlátozzák a munkavállalók ismételt beilleszkedését a munkába, és jelentős jövedelemvesztéshez vezetnek. Az ilyen balesetek negatív hatást gyakorolhatnak továbbá az érintett ágazatok közmegítélésére, nehezebbé téve ezáltal a fiatalok toborzását és a régi munkavállalók megtartását. Európának fel kell nőnie a kihíváshoz, hogy javítsa a foglalkoztatás minőségét. Mindenekelőtt a foglalkoztatottak számának csökkenését és a tevékenységi ágak között a munkavállalók toborzása és megtartása területén élesebb versenyt eredményező demográfiai öregedés elleni harc érdekében. Másodszor pedig azért, mert őriznünk kell az európai termékek és szolgáltatások minőségét, hogy világszinten versenyképesek maradhassunk. Ezért lényeges a magasból történő lezuhanások számának csökkentése, és ha ezt el szeretnénk érni, be kell vonnunk minden szereplőt, minden ágazatból, különösen az építőiparból, az építőipari ágazat cégeinek nagy többségét adó KKV-kat, az önálló vállalkozókat, a szociális partnereket, a hatóságokat, a biztosítási és társadalombiztosítási alapokat és a munkafelügyeleti szerveket. A Közösség munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiája a balesetek számának folyamatos csökkentése érdekében fokozott erőfeszítésekre szólított fel. A 2001/45/EK 2 irányelvnek az Európai Parlament és a Tanács által történő elfogadása a magasban végzett munka során alkalmazott munkaeszközök vonatkozásában e kötelezettség teljesítésének konkrét és hatékony módja. A Tanács 3 és az Európai Parlament 4, támogatásával a Közösség munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiája három kulcsfontosságú fellépésen alapul: a kockázatmegelőzés kultúrájának megszilárdítása, a közösségi jogszabályok hatékony végrehajtásával olyan képzett partnerek segítségével, akik tudatában vannak annak, mi forog kockán, és a rendelkezésre álló, különböző eszközök alkalmazásával annak érdekében, hogy a szabványok puszta betartásán túl elősegítsék a tényleges haladást. Ez az útmutató alapul szolgál, különösen a kis- és középvállalkozások számára, segítséget nyújtva az esetenként a magasban végzett munkához szükséges, legmegfelelőbb munkaeszközök kiválasztásában. Segíti a vállalkozásokat a munkavállalók biztonságának javításában és termelési költségeik alakításában is. A számos európai szakértő által meghatározott helyes gyakorlat összeállításával lehetővé teszi azt is, hogy a balesetek megelőzésében résztvevő gazdasági szereplők hatékonyan alkalmazzák az irányelvet. Nikolaus van der Pas főigazgató Előszó 1 A Bizottság közleménye: Alkalmazkodás a munkahelyi és társadalmi változásokhoz: A közösség új munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiája [COM(2002) 118 végleges, március 11.]. 2 Az Európai Parlament és a Tanács június 27-i 2001/45/EK irányelve a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 89/655/EGK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 195., , 46. o. 3 A Tanács június 3-i állásfoglalása (2002/C 161/01) a Közösség új munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiájáról, HL C 161., , 1. o. 4 Az Európai Parlament állásfoglalása a Bizottság Alkalmazkodás a munkahelyi és társadalmi változásokhoz:: a Közösség új munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági stratégiája [COM(2002) 118 végleges, március 11.] című közleményéről, PE , , 9. o. 3

6

7 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS A HELYES GYAKORLATRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ BEMUTATÁSA A MEGELŐZÉS DÖNTŐ KÉRDÉSEI Az időszakosan magasban végzett munkával kapcsolatos megelőzés általános elvei A kockázatok elkerülése Kockázatértékelés E kockázati források kiküszöbölése A munka hozzáigazítása az egyénhez Lépéstartás a műszaki fejlődéssel A veszélyes tényezők kevésbé veszélyes vagy nem veszélyes tényezővel való helyettesítése Egy koherens, átfogó megelőzési politika kialakítása A kollektív intézkedések kapjanak elsőbbséget Adjunk megfelelő utasításokat a munkavállalóknak Hogyan értékeljük a kockázatot? A munkaeszköz kiválasztása: példák Ajánlások a magasban végzett munkához Ajánlások az elektromos berendezésekben vagy azok közelében a magasban végzett munkához Nem elektromos munka az elektromos berendezések környezetében Az elektromos berendezéseken végzett munka Munka a feszültség alatt lévő aktív részeken AZ ESETENKÉNT A MAGASBAN VÉGZETT MUNKÁHOZ HASZNÁLT ESZKÖZÖK Önálló állványzat Kockázatértékelés és kiválasztás Üzembe helyezés Összeszerelés, használat és lebontás Elérés Védelem Használat Ellenőrzés Egyéb állványzat típusok Toronyállvány Állványozás különleges munkákhoz Létrák Kiválasztás és kockázatértékelés Elhelyezés Stabilizálás Használat Ellenőrzés és karbantartás Különálló mozgó állványok Konzolos állványok Kötél segítségével történő hozzáférés és pozicionálási módszerek Kockázatértékelés és kiválasztás Kötelek használata A kötél segítségével történő hozzáférés eszközeinek kiválasztása, ellenőrzése, karbantartása és tárolása Tartalomjegyzék 5

8 Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) 4.7 Egyéb eszközök a magasban végzett munkához Általános megjegyzések Mozgó munkaállványok Oszlopos kúszó munkaállványok Függesztett rendszerű állványok (munkahidak) Függesztett rendszerű munkahidak KIEGÉSZÍTŐ ÉS TOVÁBBI VÉDŐESZKÖZÖK Korlátok és gátak Védelem a ferde felületeken végzett munkához Védőhálók Egyéni védőeszközök A törékeny felületen végzett munkához használt eszközök MELLÉKLETEK I. Európai jogszabályok II. Európai szabványok III. Bibliográfia IV. Az EU tagállamainak a 2001/45/EK irányelvet átültető nemzeti rendelkezései (2006. szeptember 28-ig) V. Az útmutató elkészítésében részt vevő szakértők

9 1. BEVEZETÉS A biztonság és az egészség szempontjából elengedhetetlen a munkavállalók 5 védelme a munkaeszközök használata során felmerülő kockázatoktól. Minden munkaeszközt az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek megfelelően terveznek és gyártanak, alkalmazásuk során okozhatnak olyan kockázatot, amelyet a munkavállalónak előzetesen mérlegelnie kell és figyelembe kell vennie a munka típusától, az adott munkahelyi körülményektől, és a munkaeszközt használó munkavállalók szakértelmétől függően. Ily módon elkerülhetővé válik a munkavállalók életének és egészségének veszélyeztetése a munkaeszköz nem megfelelő használatából adódó ellenőrizetlen hatások vagy olyan külső hatások által, amelyek érvényteleníthetik, vagy csökkenthetik az eszköz tervezés, gyártás és forgalmazás során beépült biztonsági szintjét. Hangsúlyozni kell, hogy a 2001/45/EK 6 irányelvben megállapított, a munkaeszközökre alkalmazandó lényeges követelményeknek és minimumrendelkezéseknek való megfelelés nem garantálja az alkalmazandó nemzeti szabályozásnak való megfelelést is. A 2001/45/EK irányelvet az Európai Unió létrehozásáról szóló szerződés 137. cikke értelmében fogadták el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy szigorú, a Szerződésnek megfelelő védintézkedéseket tartsanak fenn vagy vezessenek be. E nem kötelező útmutató nemcsak azoknak a munkáltatóknak szól, akik rendszeresen használnak munkaeszközöket az esetenként a magasban végzett munkához, különösen ott, ahol fennáll a lezuhanás kockázata (pl. építőipari ágazat), hanem olyan más ágazatok munkáltatóinak is, akik esetenként végeznek munkaműveleteket a magasban, és akiknek ezért az erre a célra tervezett eszközöket használniuk kell. Az útmutató segítséget nyújthat a munkáltatóknak és az önálló vállalkozóknak abban, hogy felmérjék a magasban végzett munkával kapcsolatos kockázatokat, és hogy kiválasszák a legmegfelelőbb munkaeszközöket, így a munkát a munkavállalók biztonságának és egészségének veszélyeztetése nélkül lehet elvégezni. Végül a biztonságos, egészséges és higiénikus munkakörülmények javítása olyan célkitűzés, amelyet nem lehet egyszerű gazdaságossági megfontolások alá rendelni. E tekintetben lényeges, hogy a 2001/45/EK irányelvben meghatározott minimumrendelkezéseket betartsák, amelyek célja, hogy nagyobb védelmet biztosítsanak az egészségvédelemnek és a biztonságnak az esetenként a magasban végzett munkához készült munkaeszközök használata során. Ezért az ilyen természetű munka elvégzését tervező munkáltatónak olyan munkaeszközöket kell választania, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a magasból való lezuhanás kockázata ellen. Az ilyen balesetek, más súlyos balesetekkel együtt, okozzák a legtöbb különösen halálos kimenetelű munkahelyi balesetet, amelyeket a magasban dolgozók szenvednek el. Általában a magasból való lezuhanás megelőzésére tervezett kollektív intézkedések nagyobb védelmet biztosítanak, mint az egyéni óvintézkedések. Az adott munkahelyhez megfelelő munkaeszközök kiválasztása és alkalmazása minden más célt megelőzve azt kell, szolgálja, hogy megelőzzék a kockázatokat, azokat forrásuknál megszüntessék a veszélyest kevésbé veszélyessel helyettesítve és a munkát a munkavállalóhoz igazítva, és nem fordítva. 1. Bevezetés 5 A munkavállaló kifejezés, amelyet e nem kötelező útmutatóban használunk, mind az alkalmazottakra, mind az önálló vállalkozókra vonatkozik. (lásd a Tanács február 18-i 2003/134/EK ajánlását az önálló vállalkozók munkahelyi egészség- és biztonságvédelmének javításáról HL L 53., , és a Tanács június 24-i 92/57/EGK irányelvét az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról HL L 245., ) 6 Az Európai Parlament és a Tanács június 27-i 2001/45/EK irányelve a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 89/655/EGK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 195., , 46. o. 7

10

11 2. A HELYES GYAKORLATRÓL SZÓLÓ ÚTMUTATÓ BEMUTATÁSA AZ ÚTMUTATÓ CÉLKITŰZÉSEI Mivel a magasban végzett munka a lezuhanás veszélyének teszi ki a munkavállalókat, ez az útmutató számos, nem kötelező példát mutat be a helyes gyakorlatra az esetenként a magasban végzett munka során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló (a 89/655/EGK irányelvet módosító) 2001/45/EK 7 európai parlamenti és tanácsi irányelv gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban, különös tekintettel az állványokra, létrákra és kötelekre, amelyek az ilyen munkák során leggyakrabban alkalmazott eszközök, a 89/391/EGK 8 keretirányelvvel, valamint a 89/655/EGK 9, a 95/63/EK 10, a 89/656/EGK 11, a 92/57/EGK 12 és a 92/58/EGK 13. irányelvvel együtt. Az útmutató célja elsősorban az, hogy a munkáltatókat, különösen a kis- és középvállalkozásokat, segítse abban, hogy kockázatértékelés alapján, valamint a munka típusa és időtartama, illetve az ergonómiai korlátok figyelembevételével helyesen válasszák ki és használják a munkaeszközöket. Az útmutató több helyes gyakorlatra vonatkozó példát tartalmaz, amelyeket vagy az EU-tagállamokban már meglévő útmutatókból választottunk ki, vagy kifejezetten ehhez az útmutatóhoz alakítottunk ki. Az útmutató felsorolja a vonatkozó európai irányelveket, európai szabványokat (EN) és tartalmazza az erre a területre vonatkozó nemzeti útmutatók listáját is. FIGYELMEZTETÉS Az ebben az útmutatóban szereplő javaslatok és ajánlások az EU-tagállamok szakértőinek tapasztalatán alapulnak. Az útmutatóban minden bizonnyal talál Önre vonatkozó helyzetet. Mivel azonban minden munkahely és minden feladat egyedi, ezek a javaslatok és ajánlások nem mentik fel azon kötelezettség alól, hogy alapos kockázatértékelést hajtson végre egy bizonyos módszer kiválasztása előtt. Részletes információkat kell szereznie az abban a tagállamban alkalmazandó törvényekről, rendelkezésekről és szabványokról, amelyben dolgozik, és azokat be kell tartania. 2. A helyes gyakorlatról szóló útmutató bemutatása 7 Az Európai Parlament és a Tanács június 27-i 2001/45/EK irányelve a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 89/655/EGK tanácsi irányelv módosításáról, HL L 195., , 46. o. 8 A Tanács június 12-i 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről, HL L 183., , 1. o. 9 A Tanács november 30-i 89/655/EGK irányelve a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről, HL L 393., , 13. o. 10 A Tanács december 5-i 95/63/EK irányelve a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeiről szóló 89/655/EGK irányelv módosításáról, HL L 335., , 28. o. 11 A Tanács november 30-i 89/656/EGK irányelve a munkavállalók által a munkahelyen használt egyéni védőeszközök egészségvédelmi és biztonsági minimumkövetelményeiről, HL L 393., , 18. o. 12 A Tanács június 24-i 92/57/EGK irányelve az időszakos vagy helyileg változó építkezések biztonsági és egészségvédelmi minimumkövetelményeinek végrehajtásáról, HL L 245., , 6. o. 13 A Tanács június 24-i 92/58/EGK irányelve a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről, HL L 245., , 23. o. 9

12

13 3. A MEGELŐZÉS DÖNTŐ KÉRDÉSEI 3.1 AZ IDŐSZAKOSAN MAGASBAN VÉGZETT MUNKÁVAL KAPCSOLATOS MEGELŐZÉS ÁLTALÁNOS ELVEI A KOCKÁZATOK ELKERÜLÉSE ELV Közvetlen kapcsolat van a munkahelyi magasságkülönbözet és a lezuhanás kockázata (potenciális energia) között. Az esetenként a magasban végzett munka folyamán a munkavállalók általában ilyen veszélynek a következő esetekben vannak kitéve: miközben megközelítik a munkahelyet vagy munkaállomást (munkaeszközökkel vagy anyagokkal, illetve azok nélkül); miközben dolgoznak. Munkáltatóként Ön felelős a munkavállalók egészségéért és biztonságáért, ezért fel kell tennie magának az alábbi kérdéseket: A munka elvégezhető a talajon? (Példa: egy koncerttermi csillár leengedése javításhoz). Felszerelhető-e egy munkaállvány a munkaterület közelében a magasságkülönbség csökkentésére? (Példa: emelők alkalmazása a munkapad felemelésére a munka magasságába, hogy a munkát egy tehergépkocsi be- és kirakodási helyszínen végezzék el). Az esetenként a magasban végzett munkát igénylő művelet megkezdése előtt tegye fel magának az alábbi kérdéseket: Elkerülhető, hogy a munkavégzésre a magasban kerüljön sor? Elkerülhetem a magasból történő lezuhanás kockázatát? Amennyiben nem, értékelnie kell az elkerülhetetlen kockázatokat, és meg kell hoznia a szükséges intézkedéseket a munkahelyen dolgozó munkavállalók biztonságának és egészségének védelmére. GYAKORLATI PÉLDÁK Egy festő számára, akinek egy nagyon magas ipari gépet kell letakarítania és lefestenie: A gép egyes részei szétszerelhetők és kezelhetők a talajon? Egy tetőfedő számára, akinek egy faszerkezetet kell építeni: Az összeszerelési munka egyes részei elvégezhetők a talajon? 3. A megelőzés döntő kérdései 11

14 Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ELV Amennyiben a magasságkülönbözet nem szüntethető meg, az alábbi tényezőket kell pontosan meghatározni: Milyen a munkahely (hely, gépek, berendezések, anyagok, környezet stb.)? Mi a kockázat forrása (munkamagasság, munkavégzés üres tér közelében, egyéb, közelben végzett munka stb.)? Mi a munkavállaló tevékenysége (feladat, időtartam, gyakoriság, testtartás stb.)? Ki a munkavállaló (szakértelem, tapasztalat, életkor, fizikai adottság, magassághoz való viszonya stb.)? GYAKORLATI PÉLDÁK Milyen a munkahely? Példák: Egy mezőgazdasági gépkarbantartó műhely vízszintes teteje 2000 m 2 festett beton felület. Épület Fák Villanyoszlop Épület homlokzata Híd Színház Hajógyár Összeszerelő műhely Mi a kockázat forrása? Példák: Magasságkülönbözet Magasság Mi a munkavállaló tevékenysége? Példák: Oszlopok burkolása, falak építése, gerendák elhelyezése Levelek lesöprése tetőről fúvó berendezéssel Erősáramú vezeték javítása Épület ablakainak tisztítása Híd fémszerkezetének javítása Színházi világítás karbantartása Hajóépítés Repülőgép karbantartás vagy összeszerelése A tető megközelítése külső létra segítségével. Ki a munkavállaló? Példák: 22 éves ideiglenes munkavállaló Első állásában dolgozó munkavállaló Hegyi vezető Speciális fizikai problémával küzdő személy (tériszony stb.) E KOCKÁZATOK FORRÁSNÁL TÖRTÉNŐ KIKÜSZÖBÖLÉSE ELV: Amennyiben nem kerülhető el a magasban történő munkavégzés, a potenciális zuhanási magasságot minden lehetséges eszközzel csökkenteni kell (lásd a 89/391/EGK keretirányelv 6. cikkét) GYAKORLATI PÉLDÁK Egy acélszerkezet újrafestése 30 méteres magasságban: Fennáll a zuhanás kockázata? Meg lehet előzni a zuhanás kockázatát? Amennyiben nem, lehetséges-e a zuhanást megelőző eszközök (védőrács vagy korlát) felszerelése a munkaterületekhez lehető legközelebb? A zuhanást megakadályozó eszközök, úgymint bekötőhevederek és kötél segítségével történő hozzáférés, és a pozicionálási módsze- 12

15 rek alkalmazása az üvegátriumok és üvegtetők tisztítása során: Megszervezhető úgy a munka, hogy a zuhanási magasság mindig a lehető legalacsonyabb legyen? (feszítők alkalmazása, rögzítőpontok kiválasztása stb.) A munka hozzáigazítása az egyénhez ELV A munkáltató az egyénhez igazítja a munkát, főleg a munkahely kialakítását, a munkaeszköz, valamint a munka- és a gyártási módszerek kiválasztását illetően, különösen az egyhangú munka és az előre meghatározott ütem szerint végzett munka visszaszorítására, és azok egészségre gyakorolt hatásának a csökkentésére A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének d) pontja. Amennyiben a munka elektromos vagy sűrített levegős berendezés működtetését foglalja magában egy állványról: Lehetőség van egy vezetőrendszer kialakítására a vezetékek és kábelek számára úgy, hogy a kezelő számára azok mozgatása vagy helyigénye nem okoz kellemetlenséget vagy gondot, elkerülve ezáltal az állvány mozgásának kockázatát? Ne feledkezzünk meg az elektromos áram és a sűrített levegő alkalmazásához kapcsolódó kockázatokról sem. FIGYELMEZTETÉS: Az elektromos berendezéseken (erősáramú vezetékek, alállomások stb.) vagy azok közelében végzett munka esetén figyelembe kell venni az elektromos áram igényhez kapcsolódó további kockázatokat is. Az e kockázatokkal kapcsolatos további információért lásd az Ajánlások az elektromos berendezésekben vagy azok közelében a magasban végzett munkához című 3.5. szakaszt. GYAKORLATI PÉLDÁK Amennyiben a végrehajtandó munka jelentős mennyiségű felfelé és lefelé haladást igényel az állványzaton: Lehetőség van olyan belső vagy külső létrák vagy lépcsők (vagy akár egy lift) kialakítására a munkavállalók számára, amellyel megakadályozható a szükséges jelentős fizikai erőkifejtés és az ezzel összefüggő, az egészségre és a biztonságra gyakorolt negatív hatás? LÉPÉSTARTÁS A MŰSZAKI FEJLŐDÉSSEL ELV A magasban végzett munka hasznosítja a folyamatos kutatás eredményeit, amely új munkaeszközök és termékek rendszeres kifejlesztéséhez vezet. Tartson lépést ezekkel a fejlesztésekkel. Igen gyakran előfordul, hogy a bonyolultabb eszközzel sokkal hatékonyabb a munka. 3. A megelőzés döntő kérdései 13

16 Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) GYAKORLATI PÉLDÁK Irodák festésekor: Van lehetőség egyedi dobogók (1. a 009. ábrán) használatára a szobalétrák ( 2. a 009. ábrán) helyett? Villanyégőcserénél egy tornateremben vagy olyan helyiségekben, ahol a mennyezet magasan van vagy karbantartás esetén nehezen megközelíthető: Van lehetőség toronyállvány használatára tolólétra helyett? A VESZÉLYES TÉNYEZŐK KEVÉSBÉ VESZÉLYES VAGY ELV NEM VESZÉLYES TÉNYEZŐVEL VALÓ HELYETTESÍTÉSE Általánosságban lehetőség van arra, hogy a létrákat vagy köteleket biztonságosabb módszerekkel (állványozás, munkaállvány stb.) helyettesítsük, hogy maximális védelmet biztosítsunk a munkavállalóknak a lezuhanás kockázata ellen. A legtöbb esetben a kockázatértékelés megerősíti ezt, és azt mutatja, hogy vannak kevésbé veszélyes, és egyben sokkal hatékonyabb módszerek a magasban történő munkavégzésre. Van lehetőség e munka elvégzésére egy mozgó munkaállványról létra helyett, amennyiben a munkát előre megszervezik (az utca átmeneti lezárása, fényfüzérek alkalmazása, mozgás az elektromos vezetékek hosszától függően stb.)? EGY KOHERENS, ÁTFOGÓ MEGELŐZÉSI POLITIKA KIALAKÍTÁSA ELV A munkáltató kialakít egy koherens, átfogó megelőzési politikát, amely érinti a technológiát, a munkaszervezést, a munkakörülményeket, a szociális kapcsolatokat és a munkakörnyezettel kapcsolatos tényezők hatását a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló 89/391/EGK irányelv (a keretirányelv ) 6. cikke (2) bekezdésének g) pontja. 14 GYAKORLATI PÉLDA Utcai díszvilágítás elhelyezésekor az ünnepi időszakra: GYAKORLATI PÉLDA Karbantartási munka egy porelszívó rendszeren egy beépített konyhák fa elemeit gyártó, folyamatosan működő termelési terület közelében vagy felett. Minden karbantartó részleg úgy próbálja megtervezni munkáját, hogy ne zavarja a közelben folyó tevékenységeket. Ebből az okból fontos a következők kiválasztása: a megfelelő nap (jelenlévő személyek, folyamatban lévő termelés stb.), a megfelelő idő (az adott időre jellemző termelési ráta, fényszint, a feladatok kritikus volta stb.),

17 a megfelelő módszer (elfoglalt hely, szükséges mozgások, szükséges szállítás stb.), a megfelelő berendezés (szükséges energia, keltett zaj stb.); a megfelelő munkavállalók (elismert szakértelem, kapcsolatok más munkavállalókkal). A helyes választás egyszerűen a kockázat megelőzés elveinek alkalmazásából ered ADJUNK MEGFELELŐ UTASÍTÁSOKAT A MUNKAVÁLLA- LÓKNAK A KOLLEKTÍV INTÉZKEDÉSEK KAPJANAK ELSŐBBSÉGET ELV Miközben egyszerűbbnek tűnik megkérni az egyes munkavállalókat, hogy védekezzenek egyénileg (hám stb.), figyelembe kell venni, hogy a kollektív védelmi rendszer hatékonyabb (védőrács, állvány, háló stb.) A megelőzés általános elvei alapján [a 89/391/EGK keretirányelv 6. cikke (2) bekezdésének h) pontja] a munkáltató elsőbbséget biztosít a kollektív védintézkedéseknek az egyedi védintézkedésekkel szemben. Ehhez hasonlóan az egyedi hozzáférést biztosító eszközöket (létrák) helyettesíteni lehet kollektív eszközökkel (állványzat, munkaállvány stb.), amelyek maximális védelmet nyújtanak a munkavállalóknak a lezuhanás kockázata ellen. A legtöbb esetben a kockázatértékelés megerősíti ezt. ELV A megelőző intézkedések szempontjából elengedhetetlen, hogy utasításokkal lássuk el a magasban dolgozó munkavállalókat. Függetlenül attól, hogy munkautasításokról, óvintézkedésekről vagy tilalmakról van szó, fontos minden munkavállalót ellátni a vonatkozó információkkal. GYAKORLATI PÉLDA Egy kitermelő üzem szállítószalagján végzett tisztítási munka esetében fontos az alábbi kérdéseket feltenni: A munkavállaló megkapta a megfelelő utasításokat arról, hogyan közelítse meg a szállítószalag felső területeit? A munkavállaló erről a munkahelyről láthatja a szállítószalag elzáródásait és azokat a jeleket, amelyek vészleállást jeleznek? A munkavállaló tudja, hogy nem közelítheti meg a mozgó szalagot? 3. A megelőzés döntő kérdései GYAKORLATI PÉLDA Célszerűbb két ablaktisztítónak egy mozgó munkaállványt vagy korlátot biztosítani ahelyett, hogy azt kérjük tőlük, hogy dolgozzanak felfüggesztve és biztosítsák magukat egyéni védőeszközzel. 15

18 Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) 3.2 HOGYAN ÉRTÉKELJÜK A KOCKÁZATOT? A KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÖT LÉPÉSE Mi a kockázatértékelés? A 89/391/EGK keretirányelv 6. cikke előírja, hogy a munkáltató kötelezettségeivel összefüggésben minden szükséges intézkedést megtesz a munkavállalók biztonságának és egészségének védelmében, beleértve a foglalkozási kockázatok megelőzését, a tájékoztatást és oktatást, valamint a szükséges szervezettség és az eszközök biztosítását. Ezeket az intézkedéseket (többek között) a megelőzés alábbi, általános elvei alapján kell alkalmaznia: kockázatok elkerülése; az elkerülhetetlen kockázatok értékelése; A kockázatelemzés során gondosan meg kell vizsgálni azokat a helyzeteket, amelyekben a munkavállalók különböző kockázatoknak vannak kitéve munkahelyükön vagy munkájuk során. Ennek eredményeként definiálni kell az egészséget és a biztonságot érintő kockázatok megelőzésére irányuló intézkedéseket. Fontos annak megállapítása, hogy fennállnak-e a kockázatok, és hogy megfelelő óvintézkedéseket hoztak-e megszüntetésükre vagy azok minimálisra történő csökkentésére. Végül, a 89/391/EGK keretirányelv 10. cikke arra kötelezi a munkáltatókat, hogy megfelelő intézkedéseket tegyenek annak érdekében, hogy a munkavállalók, illetve a vállalkozáson, illetve a telephelyen belüli képviselőik a vállalkozás, illetve a telephely méreteit esetlegesen figyelembe vevő nemzeti jogszabályoknak, illetve gyakorlatnak megfelelően, minden fontos információt megkapjanak általában a vállalkozás, illetve a telephely, valamint az egyes munkahelytípusok, illetve munkák tekintetében a biztonságot és az egészséget érintő kockázatokról, valamint a véd- és megelőző intézkedésekről. 1. LÉPÉS: A kockázatok megállapítása Tekintse át azokat a kockázatokat, amelyek sérülést okozhatnak munkahelyén. A kockázatok vagy veszélyes helyzetek listája a teljesség igénye nélkül: elcsúszás/elesés (pl. nem megfelelően karbantartott folyosók vagy lépcsők) tűz (pl. tűzveszélyes anyagok), vegyi anyagok (pl. akkumulátor sav), mozgó géprészek (pl. lemezek), magasban végzett munka (pl. félemeleten), anyagok fröccsenése (pl. műanyagöntés), nyomás alatt lévő rendszerek (pl. gőzkazánok), járművek (pl. villástargoncák), elektromosság (pl. vezetéképítés), por (pl. csiszolásból), füst (pl. hegesztéstől), kézi tehermozgatás, zaj, világítás, hőmérséklet, Kérje ki a munkavállalók vagy képviselőik véleményét. A gyártók utasításai szintén segíthetnek a kockázatok felismerésében. Erre szolgálnak a baleseti és betegséggel kapcsolatos nyilvántartások is. 2. LÉPÉS: Ki sérülhet meg? Nincs szükség az egyes személyek név szerinti felsorolására. Határozza meg a hasonló munkát végzők csoportjait, pl.: irodai személyzet. karbantartó munkások, vállalkozások, a munkahelyet megosztó cégek munkavállalói, munkavállalók, takarítók, nagyközönség tagjai. 16

19 Fordítson különleges figyelmet a munkavállalók specifikus csoportjaira, úgymint: fogyatékkal élő munkavállalók, fiatal munkavállalók, kismamák és várandós anyák, tapasztalatlan személyzet, gyakornokok, egyedül dolgozók, önálló vállalkozók, minden, sebezhetőnek tűnő munkavállaló, a helyi nyelvet nem értő munkavállalók. Tekintetbe kell vennie olyan harmadik feleket is, akik alkalmilag jelen lehetnek a munkahelyeken (pl. látogatók). biztosítson elsőbbséget a kollektív védintézkedések alkalmazásának; vezessen be egyéni védőeszközt. 3. LÉPÉS: Többet kell tenni a kockázatok leküzdésére? A kockázatértékelésben felsorolt kockázatokkal kapcsolatban a már megtett óvintézkedések: megfelelnek a jogi követelmények által megállapított szabályoknak? megfelelnek az elismert szakmai szabványoknak? a helyes gyakorlatot képviselik? megszűntetik a kockázatokat? a minimálisra csökkentik a kockázatokat? Ön biztosította: a megfelelő tájékoztatást és képzést? a megfelelő rendszereket vagy eljárásokat? Amennyiben igen, a kockázatokat kellően kézben tartják, de jeleznie kell a bevezetett óvintézkedéseket (hivatkozhat eljárásokra, vállalati szabályokra stb.). Amennyiben a kockázatok nincsenek kellően kézben tartva, jelezze, mi az, amit még tennie kell ( cselekvési lista ). A kockázatok leküzdésére az alábbi elveket alkalmazza, lehetőleg a megadott sorrendben: válassza a legkevésbé kockázatos lehetőséget; előzze meg a kockázat forrásának megközelítését; úgy szervezze a munkát, hogy csökkentse a kockázat esélyét; 4. LÉPÉS: Jegyezze fel megállapításait A kockázatértékelésnek megfelelőnek kell lennie. A következőket kell bizonyítania: megtörtént a megfelelő ellenőrzés; végiggondolta, hogy, ki lehet érintett; minden kockázattal foglalkozott, figyelembe véve a potenciálisan érintett munkavállalók számát; a meghozott óvintézkedések megfelelők, és minimális a fennmaradó kockázat. A megállapításokról tájékoztatnia kell a munkavállalókat. 5. LÉPÉS: Felülvizsgálat és eredmény Határozza meg a felülvizsgálat és az értékelés időpontját. A felülvizsgálat során ellenőrizze, hogy az egyes kockázatokra hozott óvintézkedések megfelelően leküzdik-e a kockázatokat. Amennyiben nem, nevezze meg a szükséges lépést. Jegyezze fel az eredményt. Amennyiben szükséges, készítsen új oldalt kockázatértékelésében. 3. A megelőzés döntő kérdései 17

20 Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) A munkahelyén bekövetkezett változások, pl.: új gépek, új anyagok, új eljárások, más cégek munkavállalóinak vagy önálló vállalkozóknak a jelenléte, jelentős, új kockázatokat jelenthetnek. Vegye őket figyelembe, és kövesse a fenti öt lépést. 3.3 A MUNKAESZKÖZ KIVÁLASZTÁSA: PÉLDÁK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (2001/45/EK IRÁNYELV) Az állványok, létrák és kötelek, amelyekre a munkaeszközök használatára vonatkozó rendelkezések (lásd a 2001/45/EK irányelv mellékletét) vonatkoznak, az esetenként a magasban végzett munka során leggyakrabban használt eszközök, és ennek megfelelően az ilyen munkát végző munkavállalók biztonsága és egészsége jelentős mértékben függ ezeknek az eszközöknek a megfelelő használatától. Ennek megfelelően meg kell határozni, hogyan tudják a munkavállalók ezeket az eszközöket a legbiztonságosabban használni. A munkavállalók számára megfelelő oktatást kell biztosítani. Amennyiben az esetenként a magasban végzett munka valamely alkalmas felületről nem végezhető el biztonságosan és a megfelelő ergonómiai feltételek mellett, akkor ki kell választani a biztonságos munkakörülmények biztosításához és fenntartásához leginkább megfelelő munkaeszközöket. Az egyedi védintézkedésekkel szemben elsőbbséget kell biztosítani a kollektív védintézkedéseknek. A munkaeszköznek meg kell felelnie az elvégzendő munka jellegének és az előrelátható igénybevételnek, és lehetővé kell tennie a veszélytelen közlekedést. A magasban található munkahelyek legmegfelelőbb elérési módját a közlekedés gyakoriságának, az adott magasságnak, illetve a használat időtartamának megfelelően kell megválasztani. Közvetlen veszély esetén a választott elérési módnak lehetővé kell tennie a kiürítést. Az elérési mód és az állványok, deszkák és pallók közti közlekedés egyik irányban sem járhat a lezuhanás további kockázatával. Magasban végzett munkához létrákat csak olyan körülmények között lehet használni, ha más, biztonságosabb munkaeszköz használata nem indokolt az alacsony kockázat, illetve a használat rövid időtartama vagy a munkaterület olyan meglévő jellemzői következtében, amelyeken a munkáltató nem tud változtatni. A kötél segítségével történő hozzáférés, illetve pozicionálási módszerek kizárólag olyan körülmények közt használhatók, ahol a kockázatfelmérés azt mutatja, hogy a munka biztonságosan elvégezhető, és ha más, biztonságosabb munkaeszköz használata nem indokolt. A kockázatfelmérést figyelembe véve és különösen a munka időtartamától és az ergonómiai korlátoktól függően megfelelő kellékekkel felszerelt ülés kialakításáról kell gondoskodni. A fenti megfontolások alapján megválasztott munkaeszköz típusától függően megfelelő intézkedéseket kell meghatározni az ilyen típusú eszközökkel együtt járó kockázatok minimalizálása érdekében. Amennyiben szükséges a zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszközöket kell felszerelni. Ezeket megfelelően kell kialakítani, továbbá elég erősnek kell lenniük, hogy megelőzzék vagy megállítsák a magasból történő zuhanást, és lehetőség szerint kizárják a munkavállalók sérülésének lehetőségét. A zuhanás megakadályozására szolgáló kollektív biztonsági felszereléseket kizárólag a hozzáférést biztosító létráknál, illetve lépcsőknél lehet megszakítani. Amennyiben valamely konkrét feladat elvégzéséhez a zuhanás megakadályozását szolgáló kollektív biztonsági felszerelések időleges eltávolítására van szükség, ezt ellensúlyozandó hatékony biztonsági intézkedéseket kell hozni. Az intézkedések megtételéig a feladatot nem lehet elvégezni. Abban az esetben, ha a konkrét feladatot végleg vagy ideiglenesen befejezték, vissza kell állítani a kollektív biztonsági felszerelést. Az esetenként a magasban végzett munka csak abban az esetben végezhető el, ha az időjárási viszonyok nem veszélyeztetik a munkavállalók biztonságát és egészségét. A karbantartási műveletek elérési útvonalát figyelembe kell venni az új épületek tervezésénél. Hogyan kell tisztítani az üvegátriumokat és - tetőket belülről? A lehetséges módszerek közé tartoznak az alábbiak: állandóra felszerelt elérési mód, toronyállványzat, mozgó munkaállvány ollós munkapad vagy teleszkópos függőleges lift, mozgó munkaállvány gémmel, 18

21 létra (csak kivételes helyzetekben!), kötél segítségével történő hozzáférés és pozicionálási módszerek. Illusztrációikat lásd alább. Kockázatok: Csúszásmentes, sík talajra van szükség akadályok nélkül; Hozzá kell igazítani a különböző épületmagasságokhoz. Az épületen belüli terhet viselő elemek akadályt jelenthetnek; A munkavállalóknak le kell jönniük az állványzatról, amikor azt mozgatják; A maximális magasság alkalmazásakor nagyobb stabilizálásra van szükség, vagy növelni kell a talapzatot; Az állványzat elmozdulásának megakadályozásához az eszközöket rögzíteni kell. 1. példa: Üvegátriumok és egyéb tetők tisztítása belülről állandóra felszerelt elérési módok alkalmazásával Műszaki jellemzők: Maximális műszaki biztonság; Szerkezetük megfelel a tisztítási követelményeknek; Optimális munkakörülmények (nem kell azon gondolkodni, hogyan jutnak a munkaterületre). Kockázatok: Munkahelyi biztonság szempontjából nincs kockázat, feltéve, hogy az elérési módokat megfelelően tervezték és használják. 3. A megelőzés döntő kérdései 3. példa: Üvegátriumok és -tetők tisztítása belülről mozgó munkaállvány ollós munkapad vagy teleszkópos függőleges lift alkalmazásával Műszaki jellemzők: 2. példa: Üvegátriumok és -tetők tisztítása belülről toronyállványzat alkalmazásával Műszaki jellemzők: Az oldalirányú védelemnek köszönhetően biztos munkahely, amely biztonságos elérést garantál; Sík munkafelület, ahol lehetőség van a toldott tisztítóeszközök alkalmazására. A művelet egyszerűsége; Kis súlya és helyigénye miatt szűk és zsúfolt helyszíneken is alkalmazható; Általában átfér egy szabvány ajtón; A munkavállaló és eszközeinek mechanikus emelése; Könnyen hozzáigazítható az épületek magasságához. Kockázatok: Hosszadalmas emelési folyamat, nem kockázatoktól mentes; A teleszkópos lifttel felszerelt mozgó munkaállványok korlátozott magassága; A tevékenység kis sugara; A munkavállalóknak el kell hagyniuk az állványt, ha azt mozgatni kell; 19

22 Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) El kell kerülni az állvány minden váratlan és akaratlan mozgását. 4. példa: Üvegátriumok és -tetők tisztítása belülről gémes mozgó munkaállvány alkalmazásával Műszaki jellemzők: Biztonságos munkaállvány a munkavállaló számára; Lehetséges elérés szinte minden helyszínhez a mozgó munkaállvány minden pozíciójában; Nagy sugarú tevékenység egy adott helyről; Átfér az ajtókon (a kerekekkel felszerelt modellek); A munkaállomás pontos beállítása; Nagy területekre alkalmazható. Kockázatok: A padlónak és az alapoknak ellen kell állniuk a nagy terhelésnek; Az épületek későbbi kiegészítései csökkenthetik a munkaterületet; El kell kerülni az állvány minden váratlan és akaratlan mozgását. 5. példa: Üvegátriumok és egyéb hasonló üvegszerkezetek tisztítása belülről létra használatával Létrát csak akkor lehet használni, ha más típusú eszközzel, pl. rögzített helyzetű vagy toronyállvánnyal, vagy mozgó munkaállvánnyal, nem végezhető el a munka. Kockázatok: FIGYELMEZTETÉS: Általában ez a módszer kerülendő, és csak kivételes helyzetekben alkalmazható Súlyos zuhanással járó, magas baleseti kockázat; Nem ergonómikus munkavégzési pozíció, amelynek során komoly terhelés éri a lábakat; Az egyik kezet gyakorlatilag a biztonság megtartására kell használni; A munka alapterületéhez viszonyítva nagy teherhordó felületre van szükség; Nem lehetnek akadályok a talajon ott, ahol a létra áll; A létrát nagyon gyakran kell mozgatni, ami a munkavállalót állandó le- és felmászásra kényszeríti. Ennek eredményeként csak kis munkaterületre alkalmazható, és fennáll a rossz testtartás miatti izom- és csontrendszeri sérülések kockázata. Nincs hely a létrán a tisztítóeszközök vagy szerszámok tárolására példa: Üvegátriumok és -tetők tisztítása belülről ülőfüggesztés (kötél segítségével történő hozzáférés és pozicionálási módszerek) alkalmazásával Műszaki jellemzők: Amennyiben más munkaeszköz nem alkalmazható: az ülőfüggesztéseket akkor lehet használni, ha rögzített helyzetű vagy toronyállványzattal, illetve mozgó munkaállvánnyal nem végezhető el a munka.

23 Egyéb feltételek: Korlátozott használati idő; A munkavállalót képzésben kell részesíteni, szakképzettnek és fizikailag megfelelő állapotban kell lennie. Kockázatok: Minimális tetőlejtésre van szükség a munkaterület eléréséhez; Megfelelő biztosítási pontokra van szükség a tetőszerkezetben vagy máshol, amelyek alkalmasak arra, hogy ellenálljanak a keletkező dinamikus igénybevételnek, amennyiben a munkavállaló lezuhan; Két, egymástól független függesztési rendszerre van szükség: az egyik a terhelési vonal (pozicionálásra és tartásra), a másik a biztonságot szolgálja (biztonsági rendszer); A magasban végzett munkával kapcsolatos különleges képzés során javítani kell a munkavállalók alkalmasságát a kötél pozicionálási módszerek és különösen a vészhelyzeti eljárások alkalmazására; Ahol egy időben különböző munkahelyeken egy vagy több munkavállaló dolgozik, a kockázatértékelés alapján meg kell állapítani, hány munkavállaló esetében kell garantálni a biztonságot. A munkavállalóknak általában kielégítő szakmai és műszaki képzettséggel és szaktudással, valamint a tervezett munkára vonatkozó tapasztalattal kell rendelkezniük, ismerniük kell a potenciális kockázatokat és a vonatkozó mentési eljárásokat, valamint észre kell venniük a végzett munka során felmerülő műszaki hibákat vagy mulasztásokat, és értékelniük kell egészségi és biztonsági következményeiket. A képzésre a nemzeti szabályok szerint kerül sor. Minden munkavállalóról egyéni képzési nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a kapott képzést és a megszerzett tapasztalatot. A munkáltatóknak fenn kell tartaniuk munkavállalóik szakképzettségi szintjét úgy, hogy rendszeres időközönként képzési tanfolyamokat biztosítanak. Egyes esetekben teljes átképzésre lehet szükség, különösen az új technológiát alkalmazó berendezések használatakor, illetve új kockázatok vagy a megváltozott kockázatok figyelembevételére. 3.4 AJÁNLÁSOK A MAGASBAN VÉGZETT MUNKÁHOZ A MUNKAVÁLLALÓK KÉPZÉSE Az általános szabály az, hogy az időszakosan a magasban munkát végző és az erre a célra tervezett munkaeszközöket használó munkavállalónak az által végzendő feladatra specifikus, megfelelő képzést kell kapnia, különös tekintettel a vészhelyzetekre. ÖSSZEHANGOLÁS Abban az esetben, ha egynél több vállalkozás dolgozik ugyanazon a helyen, tevékenységüket össze kell hangolni (lásd a 89/391/EGK irányelv 6. cikkének (4) bekezdését és a 92/57/EGK irányelv 3. cikkét). Az esetenként a magasban végzett munka szempontjából elengedhetetlen a kockázatok felmérése és a párhuzamos vagy egymást követő munkához kapcsolódó kockázatok megszüntetésére vagy minimálisra csökkentésére irányuló megfelelő intézkedések életbe léptetése. Ezen a ponton különleges figyelmet kell fordítani azokra az esetekre, ahol építési munkálatok folynak: erősáramú felsővezetékek vagy erősáramú berendezések közelében; ipari tevékenység közelében (pl. működő műhely vagy gyár); egy nagyon forgalmas helyen (pl. utca, nagy raktár stb.); bizonyos, egymásra helyezett szinteken (pl. ugyanannak az állványzatnak két szintjén); ahol nehéz az elérés és a távozás. 3. A megelőzés döntő kérdései 21

24 Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Összehangolási módszerek alkalmazása: A párhuzamos vagy egymást követő munkához kapcsolódó kockázatok megszüntetéséhez vagy minimumra csökkentéséhez szükséges összehangolást az alábbiak jellemzik: szakképzett személyt kell megbízni vele; a munkatervezési szakasz során figyelembe kell venni; ki kell terjednie minden érintett munkavállalóra, még akkor is, ha különböző cégekhez tartoznak; hatékony kommunikációt kell eredményeznie tervek, dossziék, találkozók, látogatások, megfelelő utasítások stb. formájában; a munka során kell kibontakoznia. KITÁBLÁZÁS A kockázatok egyszerű kitáblázása önmagában nem megelőző intézkedés. Ez a legutolsó lépés, ami tehető, ha a kockázat nem szüntethető meg vagy nem csökkenthető a minimumra. Csak felhívja a figyelmet az állandó kockázatra más védelmi intézkedésekkel kombinálva, és azok hatékonyságához hozzájárulva. A munkavállalókat ösztönözni kell a biztonságos munkagyakorlat elfogadására, és a körültekintés alkalmazására. Ami az eszközt magát illeti, különös figyelmet kell fordítani az alábbi, nagyon fontos pontok betartására: A gyártó jelölései: Olyan eszközökön rögzített jelölések, amelyeket nem a helyszínen szereltek össze, vagy amelyeket előre összeszereltek. A legnagyobb megengedett terhelésre vonatkozó jelzések; Piktogramok, amelyek biztonsági eljárásokat jelölnek, például, a lezuhanást megakadályozó egyéni védőeszköz használatát. Az eszköz használata: Ami az eszköz használatát illeti, az összeszerelés, a felállítás, a szétszerelés és a átalakítás során is jelzéseket kell elhelyezni az állványon: A felállítás és szétszerelés során ellenőrizni kell, hogy a használatra nem kész részeket erre vonatkozóan megjelölték-e (a 2001/45/EK irányelv mellékletének szakasza); Engedélyezett állványzat alkalmazásakor lényeges ellenőrizni, hogy a gyártó utasításai megtalálhatóake a eszközökön, és azok megfelelnek-e az utasításoknak, különösen az állványzat típusára, a legnagyobb megengedett terhelésre stb. vonatkozó utasításoknak. Az állványzat és egyéb eszközök jelenlétének jelölése: Ebben az esetben az a cél, hogy jelezzék az állványzat jelenlétét, vagy olyan részeit, amelyek nem használatra készek, a felállítás, szétszerelés vagy átalakítás során, hogy megelőzzék a veszélyes zóna megközelítése által okozott kockázatokat. Ebből a célból a 92/58/EGK irányelv 14, amely minimumkövetelményeket állapít meg a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozóan, rendelkezik arról, hogy jelzőtáblákkal figyelmeztessenek (II. melléklet) a Függő teherről, Akadályról vagy Esésről, és alkalmazzanak jelöléseket (V. melléklet), amelyek az akadályokra és a veszélyes helyekre hívják fel a figyelmet. MENTÉSI ELJÁRÁSOK A munkavállalók sérüléseket szenvedhetnek, vagy megbetegedhetnek a munka során. A munkahelyen vészhelyzet is előállhat A Tanács június 24-i 92/58/EGK irányelve a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó minimumkövetelményekről, HL L 245., , 23. o.

25 Milyen intézkedéseket kell hozni a balesetek, váratlan események vagy fenyegető veszély kezelésére? Vannak-e vészhelyzeti eljárások például arra, hogy tűz esetén evakuálják a munkavállalókat a magasban található átmeneti munkahelyükről? Az elérési módok és az állványok közötti átjárók, folyosók vagy járófelületek lehetővé teszik-e a munkavállalók gyors evakuálását fenyegető veszély esetén? A helyszínen dolgozó munkavállalók ismerik-e a követendő eljárásokat? Van-e mód a vészjelző beindítására, és hogyan működik? Van-e lehetőség van arra, hogy a helyszínről értesítsék a segélyszolgálatokat? Van-e megfelelő elsősegélynyújtás? Kineveztek-e egy munkavállalót, aki felel az elsősegélynyújtásért? A helyszínen dolgozó munkavállalók ismerik-e az elsősegélyre vonatkozó rendelkezéseket? IDŐJÁRÁSI FELTÉTELEK A magasban végzett munkát természetesen nagymértékben befolyásolják az időjárási feltételek, különösen, ha kültéri munkákról van szó. Ezért az alábbi intézkedéseket javasoljuk: Munkaeszközét azoknak a kockázatoknak alapján válassza ki és szerelje fel, amelyeket az időjárás változásai okozhatnak, vagy súlyosbíthatnak (pl. felborulás a szél miatt, megcsúszás és lezuhanás a nedvesség vagy a fagy miatt, elektromos kockázat a viharok, vagy az erősáramú vezetékek vagy berendezések közelsége miatt, deformálódás a hő miatt stb.). A tervezési szakaszban az időjárási feltételeknek való megfelelés érdekében gondolja végig a munkakörülmények javítását (pl. az elérési helyek és a munkaállomások védelme a szél, az eső, a hideg és a nap ellen, elektromos szigetelés, illetve a berendezések földelése stb.). Minden nap, munkakezdés előtt ellenőrizze az időjárási előrejelzést, és függessze fel a magasban végzett munkát, ha a várható időjárás veszélyeztetheti a munkavállalók biztonságát és egészségét (lásd a 2001/45/EK irányelv mellékletének szakaszát). IDEIGLENES MUNKAVÁLLALÓK A munkáltatónak intézkedéseket kell hoznia a munkavállalók, köztük az ideiglenes munkavállalók egészségi és biztonsági kockázatokról történő tájékoztatásáról és képzéséről, valamint intézkedéseket kell hoznia, és lépéseket kell tennie a balesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére és az ellenük való védekezésre. Amennyiben az Ön országában a magasban végzett munka engedélyezett az ideiglenes munkavállalók számára, ne felejtse el, hogy komolyan ki vannak téve a lezuhanás veszélyének, ha nem kaptak megfelelő képzést és információt azokról a veszélyekről, amelyekkel szembe kerülhetnek. Ezért ajánlott, hogy minden egyes állás esetében közeli kapcsolatot alakítsanak ki az ideiglenes munkavállaló céggel, hogy: adatlapot készítsenek a munkaállomásról, összefoglalják az állás veszélyeit és kockázatait, a szükséges óvintézkedéseket és az ideiglenes munkavállalók által viselt egyéni védőeszközöket, valamint az adott munkatípushoz szükséges orvosi felügyeletet; időt fordítsanak az ideiglenes munkavállalók fogadására, tájékoztatására és képzésére (munkaállomás, munkamódszer, biztonsági előírások, belső szervezet, baleset esetén szükséges intézkedések, vállalati szabályok stb.); megfelelően ellenőrizzék e munkavállalókat és feladataikat (támogatás, felügyelet, értékelés). 3. A megelőzés döntő kérdései 23

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

Végleges iránymutatások

Végleges iránymutatások VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES FIZETÉSEK BIZTONSÁGÁRÓL EBA/GL/2014/12_Rev1 2014. december 19. Végleges iránymutatások az internetes fizetések biztonságáról 1 VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő

GÉPBIZTONSÁG. A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások. Jogszabályok és szabványok. Déri Miklós. munkabiztonsági szakértő GÉPBIZTONSÁG A gépekre és a munkaeszközökre vonatkozó előírások Jogszabályok és szabványok Déri Miklós munkabiztonsági szakértő TÖRVÉNYI SZINT KORMÁNY RENDELETI SZINT MINISZTERI RENDELETI SZINT Gyártói,

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35

Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/35 Mecseki ökoturisztikai élménypark kialakítása a pécsi állatkert funkcióbővítő fejlesztésével és kerékpár turisztikai infrastruktúra fejlesztésével - 2. szerződésmódosítás Közbeszerzési Értesítő száma:

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet. a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről. A munkáltató általános kötelezettségei 1 / 11 2011.03.31. 21:09 A jogszabály mai napon hatályos állapota 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről A munkavédelemről szóló 1993.

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek

Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek Általános Szerződési és Regisztrációs Feltételek Jelen internetes oldal, azaz www.sabawebshop.hu, üzemeltetője a Perfect Face Kft (H- 1024, Budapest, Lövőház utca 17, F.sz. 7) 1.1 Jelen internetes oldal

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2006. július 5-én került

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás 2 (23). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 45-2013/2014.(2014.04.01.)számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.04.02.napjától

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 525-5/2012. Tárgy: Tóalmás 4. számú transzformátor állomás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

Magánnyugdíjrendszerek

Magánnyugdíjrendszerek Magánnyugdíjrendszerek A magánnyugdíjrendszerek szerepe a megfelelő mértékű és fenntartható nyugdíjak biztosításában Európai Bizottság Ezt a publikációt a foglalkoztatásra és szociális szolidaritásra vonatkozó

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA

REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MAGYARKANIZSA A MAGYARKANIZSAI REGIONÁLIS SZAKMAI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT MUNKAHELYI ÉS SZERVEZETI BESOROLÁSÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA MAGYARKANIZSA 1

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai...

I.7.3. Az egyen vagy formaruhával kapcsolatos tilalmak... 24 I.7.4. Az ellátási kötelezettség... 24 I.8. Az intézkedések taktikai ajánlásai... 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 6 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 6 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 6

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. a gépjárművek zajszintjéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 21.5.2012 2011/0409(COD) MÓDOSÍTÁSOK 14-72 Véleménytervezet Gilles Pargneaux (PE485.919v01-00) a gépjárművek zajszintjéről szóló európai

Részletesebben

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015.

PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. PÉNZBELI ELLÁTÁSOKBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK 2015. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 1997. LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól, 217/1997. (XII.1) kormányrendelet a kötelező egészségbiztosításról

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3.

I.7.1. Általános taktikai ajánlások... 22 I.7.1.1. Az intézkedés során alkalmazandó alapelvek... 22 I.7.1.2. Az intézkedések szakaszai... 22 I.7.1.3. 1 Tartalomjegyzék I. Fejezet: Szakmai ismeretek... 5 I.1. A tevékenységet maghatározó főbb jogszabályok... 5 I.1.1. A 2012. évi CXX. törvény hatálya, a rendészeti feladatokat ellátó személyek köre... 5

Részletesebben

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG Kérjük, vá laszában hivatkozzon iktatószá munkra! Ikt. sz.: KTVF: 1291-11/2011. Tárgy: Pilisszentkereszt szennyvizeinek szentendrei

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. november 23-tól Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

10193/12 KH/md DG E2

10193/12 KH/md DG E2 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 4. (OR. en) 10193/12 Intézményközi referenciaszám: 2012/0048 (NLE) ENER 181 COTRA 19 OC 276 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: MEGÁLLAPODÁS az Amerikai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS

ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS ELEKTRONIKUS KÖZBESZERZÉS Szabályozás, koncepció dr. Nagy András 2015. november 11. Tartalom Közbeszerzési irányelvek főbb rendelkezései Tagállami gyakorlatok Új Kbt. alapvető szabályai E-közbeszerzési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen felhasználási feltételek az agronline.hu Kft (8692 Szőlősgyörök, Arany János utca 33. adóig.sz.: 24152905-2-14., cégjegyzék száma: 14-09-313032, bankszámlaszám OTP

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.0.2004 COM(2004) 63 végleges 2004/0232 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az ENSZEGB szennyezőanyagkibocsátási és szállítási nyilvántartásokról szóló Jegyzőkönyvének

Részletesebben

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. Általános tájékoztató A www.marketingexpo.hu internetes honlap (a továbbiakban: Honlap ) tulajdonosa és üzemeltetője a Navigátor Kiadó Kft. (székhely: 1121 Budapest,

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA

A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA A KÖRNYEZETVÉDELMI AUDITÁLÁS GYAKORLATA Dr. Kovács Endre BEVEZETÉS A környezetvédelmi auditálás rendszeresen végzett, szisztematikus felépítésű, transzparens, dokumentált és objektív értékelést biztosító

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv

A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv EURÓPAI BIZOTTSÁG VÁLLALKOZÁSPOLITIKAI ÉS IPARI FŐIGAZGATÓSÁG Egységes árupiac A belső piac és nemzetközi dimenziója A játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK irányelv Magyarázó útmutató Rev 1.7 Dátum:

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

38/2007. (III. 28.) GKM

38/2007. (III. 28.) GKM 38/2007. (III. 28.) GKM rendelet a közúti jármővezetık és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet módosításáról A gazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

A TANÁCS 1993. október 29-i 93/96/EGK IRÁNYELVE a diákok tartózkodási jogáról

A TANÁCS 1993. október 29-i 93/96/EGK IRÁNYELVE a diákok tartózkodási jogáról A TANÁCS 1993. október 29-i 93/96/EGK IRÁNYELVE a diákok tartózkodási jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen a 7. cikk második

Részletesebben

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.)

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.) A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103. szám A Kormány 211/2012. (VII. 30.) Korm. rendelete az országos településrendezési és építési követelményekrıl szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 103.

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás:

melynek jelentését évente, a tárgyév végéig be kell nyújtani a természetvédelmi hatóság részére Hulladékgazdálkodás: Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ügyiratszám: 91.480-2-74/2013. Ea: Hargitai Attila dr. Ruzsáli Pál Berényi Anita Balatonyi Zsolt Lovászi Péter Tárgy: Országos

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

I. Fejezet Alapelvek

I. Fejezet Alapelvek 1 / 103 2016.03.29. 10:57 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 2016.03.10 2017.12.31 99 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról Az állami feladatok

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS

Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS Dr. Papp Renáta Dr. Balogh Sándor PhD c. egy. docens: KOCKÁZAT FOGALMA KOCKÁZAT ELEMZÉS A MUNKAHELYEN KOCKÁZAT-BECSLÉS A "kockázat" és értékelésének fogalma az Európai Unió alapvető munkavédelmi jogforrásából,

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg 7.3.2014 A7-0124/ 001-133 MÓDOSÍTÁSOK 001-133 elıterjesztette: Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Hans-Peter Mayer Utazási csomagok és az igény szerint összeállított utazási formák A7-0124/2014

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 11.1.2012 2011/2194(INI) MÓDOSÍTÁS 1-42 Cristina Gutiérrez-Cortines (PE472.125v01-00) a 6. környezetvédelmi cselekvési program felülvizsgálatáról

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben