A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes harmadik országokkal fennálló kölcsönösség nélküli helyzet tekintetében HU HU

2 I. BEVEZETÉS A vízummentességre vonatkozó kölcsönösség az Európai Unió közös vízumpolitikájának egyik elve és olyan célkitűzés, amelyet az Uniónak proaktív módon kell megvalósítani a harmadik országokkal fennálló kapcsolataiban, így járulva hozzá az Unió külkapcsolatai hitelességének és következetességének javításához. Az elv azt jelenti, hogy amikor az Unió egy harmadik ország állampolgáraira vonatkozó vízumkötelezettség feloldásáról dönt, figyelembe veszi, hogy az adott harmadik ország nyújt-e vízummentességet kölcsönösen valamennyi tagállam állampolgárai számára. Ebben a tekintetben megjegyzendő, hogy az Egyesült Királyság és Írország nem vesz részt a közös vízumpolitika fejlesztésében óta az EK/EU-jog szerint olyan különböző mechanizmusokat alakítottak ki, amelyek a kölcsönösség hiánya esetén meghozandó intézkedéseket foglalnak magukban. A Bizottság nyolc harmadik országgal kapcsolatban kapott értesítést kölcsönösség nélküli esetekről, amelyek túlnyomó részét a Bizottság aktív támogatásával megoldották. A vízumpolitika területén egyes harmadik országokkal fennálló kölcsönösség nélküli helyzeteket értékelő legutóbbi, a Bizottság által a múlt év novemberében elfogadott jelentés 2 négy olyan országot azonosított, amelyekkel a kölcsönösség hiánya még mindig fennáll: Brunei Horvátországgal kapcsolatban; Kanada Bulgáriával és Romániával kapcsolatban; Japán Romániával kapcsolatban; valamint az Amerikai Egyesült Államok (USA) Bulgáriával, Horvátországgal, Ciprussal, Lengyelországgal és Romániával kapcsolatban. Ez a jelentés a 2015 novembere óta bekövetkezett fejleményeket veszi számba. Amennyiben az érintett harmadik ország április 12-ig nem oldotta fel a vízumkötelezettséget, úgy a december 11-i 1289/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel 3 módosított március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: a rendelet) értelmében a Bizottság köteles felhatalmazáson alapuló jogi aktust elfogadni, amelyben e harmadik ország állampolgárai esetében 12 hónapra felfüggeszti a vízummentességet. A rendelet azt is előírja, hogy a Bizottság figyelembe veszi azon következményeket, amelyekkel a vízummentesség felfüggesztése járhat az Unió és tagállamai külkapcsolataira nézve. Hasonlóképpen, a rendelet elfogadásakor 21 tagállam kijelentette, hogy a megfelelő uniós intézmények minden javaslatot vagy határozatot megelőzően kötelesek gondosan felmérni és figyelembe venni azokat a káros politikai következményeket, amelyeket az adott javaslatok vagy határozatok gyakorolhatnak. Annak biztosítása érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács teljes körűen részt vegyenek a kölcsönösségi mechanizmus alkalmazásában, valamint tekintettel a vízummentesség felfüggesztésének különösen érzékeny politikai jellegére, e közlemény felméri az érintett harmadik országok állampolgáraira vonatkozó vízummentesség felfüggesztésének következményeit és hatásait. 1 Ennek megfelelően e közleményben a tagállamok kifejezés eltérő rendelkezés hiányában magában foglalja az összes uniós tagállamot kivéve az Egyesült Királyságot és Írországot, valamint a schengeni társult országokat (Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc). 2 C(2015) 7455 final, Az Európai Parlament és a Tanács december 11-i 1289/2013/EU rendelete a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló, március 15-i 539/2001/EK tanácsi rendelet módosításáról (HL L 347., , 74. o.). 2

3 II. A RENDELET ÁLTAL LÉTREHOZOTT JELENLEGI KÖLCSÖNÖSSÉGI MECHANIZMUS A jogalkotók kompromisszuma alapján 2013-ban elfogadott kölcsönösségi mechanizmus több lépésből áll: az első a tagállamok által küldött értesítés arról, hogy egy vízummentes harmadik ország vízumkötelezettséget tart fenn vagy vezet be egy vagy több tagállam állampolgáraira vonatkozóan, valamint az értesítés közzététele a Hivatalos Lapban 4. A rendelet 5 szerint a Bizottság a Hivatalos Lapban való közzététel időpontját követően azonnal mindenekelőtt politikai, gazdasági és kereskedelmi téren lépéseket tesz a szóban forgó adott harmadik ország hatóságainál az érintett tagállam állampolgáraira vonatkozó vízummentes utazás visszaállítása érdekében. Minden olyan harmadik országgal megtörtént a kapcsolatfelvétel, amelyekkel kapcsolatban a tagállamok értesítést küldtek. Amennyiben az érintett harmadik ország nem oldotta fel a vízumkötelezettséget, a Bizottság legkésőbb hat hónappal a tagállami értesítések közzétételének időpontját követően, majd ezt követően legfeljebb hat hónapos rendszeres időközönként vagy végrehajtási aktus fogad el, amelynek értelmében az érintett harmadik ország állampolgárainak bizonyos kategóriáival szemben a vízummentességet ideiglenesen, legfeljebb hat hónapra felfüggesztik, vagy jelentést nyújt be, amelyben értékeli a helyzetet és indokolást ad arról, hogy miért vetette el a vízummentesség felfüggesztését. A Bizottság a harmadik ország, az érintett tagállam(ok) és a Bizottság közötti rendszeres háromoldalú megbeszéléseket kezdeményezett. Figyelembe véve a tagállamok és a harmadik országok részvételét e megbeszéléseken, a vízummentesség felfüggesztésének valószínűleg kedvezőtlen hatású következményét, valamint azt, hogy az érintett tagállamok egyike sem kérte a Bizottságot, hogy fogadjon el felfüggesztési intézkedéseket, a Bizottság nem javasolt ilyen intézkedéseket, és a mechanizmus első szakaszában három jelentést 6 fogadott el. Az eljárás következő szakasza 7 szerint, amennyiben a harmadik ország az értesítések közzétételének időpontját követő 24 hónapon belül sem oldotta fel a vízumkötelezettséget, a rendelet értelmében a Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktust kell elfogadnia, amelyben e harmadik ország állampolgárai esetében 12 hónapra ideiglenesen felfüggeszti a vízummentesség alkalmazását. A rendelet részletesen megállapítja a felfüggesztés paramétereit. A felfüggesztés 12 hónapra szól és az érintett harmadik ország valamennyi állampolgárára vonatkozik 8. A felfüggesztésnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépését követő 90 napon belül hatályba kell lépnie. A felhatalmazáson alapuló jogi aktus (vagyis a vízummentesség felfüggesztése) csak akkor lép hatályba, ha az értesítést követő négy hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mindkét intézmény arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. A jogalkotó 4 A Bizottság április 12-én tette közzé a viszonosság nélküli helyzetekről küldött értesítéseket (HL C 111., , 1. o.). Öt tagállam (Bulgária, Horvátország, Ciprus, Lengyelország és Románia) küldött értesítést kölcsönösség nélküli helyzetekről a következő öt országgal kapcsolatban: Ausztrália, Brunei Darussalam Állam, Kanada, Japán és az Amerikai Egyesült Államok cikk, (4) bekezdés, b) pont. 6 C(2014) 7218 final, ; C(2015) 2575 final, ; valamint C(2015) 7455 final, A rendelet 1. cikke (4) bekezdésének f) pontja szabályozza. 8 A rendelet 4. cikke amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy mentesítsék a vízumkötelezettség alól személyek bizonyos kategóriáit, például a diplomata-útlevéllel rendelkezőket, a polgári légiközlekedési és tengerhajózási személyzet tagjait továbbra is alkalmazandó lenne. 3

4 kérésére ez a négy hónapos időtartam két hónappal meghosszabbodik. Más szóval, a határozatot végső soron az Európai Parlament és/vagy a Tanács hozza meg. A rendelet 9 értelmében az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a Bizottságnak adott felhatalmazást. Ehhez az Európai Parlamentben abszolút többséggel meghozott határozatra és/vagy a Tanácsban minősített többséggel meghozott határozatra van szükség. III. FEJLEMÉNYEK AZ EGYES HARMADIK ORSZÁGOKKAL FENNÁLLÓ KÖLCSÖNÖSSÉG NÉLKÜLI HELYZETEKET ÉRTÉKELŐ HARMADIK JELENTÉS ELFOGADÁSA ÓTA a) Japán (értesítést küldött: Románia) Japán december 17-én hivatalosan arról tájékoztatta Románia Külügyminisztériumát, hogy december 31-ig meghosszabbította a román állampolgárok vízummentes státuszát, az ideiglenes útlevéllel rendelkezőket is beleértve. A Bizottság ezáltal megállapítja, hogy Japánnal december 31-ig biztosított a teljes körű vízummentesség. b) Brunei (értesítést küldött: Horvátország) A harmadik jelentésben foglaltak szerint Brunei arról értesítette a Bizottságot, hogy a horvát és a liechtensteini állampolgárok részére legfeljebb 90 napos vízummentességet nyújtottak. A jelentés elfogadásakor azonban e határozatokat még nem hajtották végre. Azóta a Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat több ízben is kérte Bruneit, hogy léptesse hatályba a vízummentességet, frissítse honlapjait, valamint tájékoztassa az IATA-t a változásról. A Bizottság e kapcsolatfelvétel során kedvező jelzéseket kapott. Legutóbb, április 6-án Brunei uniós képviselete írásban arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy a vízummentességet néhány héten belül átültetik a gyakorlatba. c) Kanada (értesítést küldött: Bulgária és Románia) április 6-án egy negyedik háromoldalú megbeszélésre került sor. A megbeszélésen Kanada kifejtette, hogy az elektronikus utazásengedélyezési (eta) rendszer március 15-én valamennyi vízummentesen utazó személy számára kötelezővé vált. A zökkenőmentes átmenet érdekében azonban engedékenységi időszakot vezettek be szeptember 29-ig. Kanada újra megerősítette azon kötelezettségvállalását, hogy amint az eta megbízhatóan és teljes körűen működik, kiterjeszti az eta-t azon bolgár és román állampolgárokra, akik a megelőző tíz évben vízummal Kanadába utaztak, vagy érvényes amerikai nem-bevándorló vízummal rendelkeznek. E kiterjesztés időpontját még mindig nem tűzték ki. A megbeszélésen Kanada emellett a bevándorlási szabálysértési arányról és a vízumok kibocsátásának elutasítási arányáról is információkkal szolgált. Ez a két arány a vízummentességre vonatkozóan Kanada vízumpolitikai keretében meghatározott két kulcsfontosságú mutató. Bulgária és Románia tekintetében a vízumok kibocsátásának elutasítási aránya az elmúlt 3 évben továbbra is jóval meghaladta az előírt 4 %-os küszöböt (a ös átlag hozzávetőleg 16 % mindkét ország esetében). Ami a bevándorlási szabálysértési arányt illeti amelyre vonatkozóan a küszöb 3 év alatt 3 %-os átlagérték, mindkét tagállam viszonylag jobban teljesített ( ): Bulgária: 4,3 %; Románia: 2,5 %. Ezenfelül Kanada bejelentette: annak érdekében, hogy bizonyos területeken (például úti okmányok és személyazonosító alapokmányok kibocsátása; a romák integrációja; határigazgatás és a korrupció elleni küzdelem) több információt gyűjtsenek, Kanada javasolta, hogy az elkövetkező hónapokban mindkét tagállamban technikai/szakértői látogatásokat 9 4b. cikk, (3) bekezdés. 4

5 folytat le. Míg ez nem tekintendő hivatalos vízumfelülvizsgálatnak, az ilyen szakértői kiküldetések segítenének a bizalomépítésben, valamint lehetővé tennék a kanadai szakértők számára a kifejezetten a vízummentességgel összefüggő kockázatok azonosítását és e kockázatok mérséklésének lehetőségeit. A Kanadával való teljes vízummentességre vonatkozó kölcsönösség így még nem valósult meg a bolgár és román állampolgárok számára. A Bizottság továbbra is nyomon fogja követni a fejleményeket, különösen abban a tekintetben, hogy Kanada a lehető leghamarabb hajtsa végre az eta tervezett kiterjesztését az utazók egyes kategóriáira, valamint további lépésként az eta alkalmazási körének kibővítését az alacsony kockázatot jelentő, első alkalommal utazók néhány kategóriájára. d) Egyesült Államok (értesítést küldött: Bulgária, Horvátország, Ciprus, Lengyelország és Románia) Az USA-val február 23-án egy negyedik háromoldalú megbeszélésre került sor. Az USA hangsúlyozta, hogy továbbra is fennáll azon kötelezettségvállalása, mely szerint kiterjeszti az amerikai vízummentességi programot, amint a tagállamok valamennyi követelményt teljesítik. Az USA elismerte a tagállamok által tett erőfeszítéseket. A megbeszélésen az USA bemutatta a vízumkibocsátás elutasításának 2015-re vonatkozó statisztikáit: Bulgária: 17,26 %; Horvátország: 5,29 %; Ciprus: 3,53 %; Lengyelország: 6,37 %; Románia: 11,16 %. Az öt tagállam közül egyik sem teljesítette az amerikai bevándorlási és állampolgársági törvény által előírt 3 %-os küszöböt. Ami az USA által a bűnüldözés területén kért megállapodásokat 10 illeti, valamennyi tagállam igen előrehaladott szakaszban tart; majdnem az összes megállapodást aláírták már. Nem tekintették akadálynak az elveszett/ellopott útlevelek Interpolnak való bejelentését. Az USA azonban csak akkor kezdi meg a vízummentességi programba való felvétel előfeltételének számító helyszíni látogatásokat a vízummentességi programra jelentkezett országokban, ha a Külügyminisztérium és a Belbiztonsági Minisztérium úgy véli, hogy a bevándorlási és állampolgársági törvényben előírt valamennyi követelmény teljesült. Az Amerikai Kongresszus december 18-án módosította a vízummentességi programra vonatkozó jogszabályt. Az új rendelkezések szerint január 21-től 11 a vízummentességi programba felvett országok azon utazói, akik iraki, iráni, szíriai vagy szudáni állampolgársággal rendelkeznek (vagyis kettős állampolgárok), illetve március 1-jén vagy bármikor utána ezekben az országokban vagy Líbiában, Szomáliában vagy Jemenben tartózkodtak, általános szabályként kötelesek vízumot igényelni és többé nem utazhatnak a vízummentességi program szerinti elektronikus utazási engedéllyel (ESTA). Ez a jogszabály valamennyi olyan tagállamra hatással lehet, amelyet felvettek a vízummentességi programba. A vízummentességi programba felvett tagállamok közül egyik sem értesítette a Bizottságot a rendelet 1. cikke (4) bekezdésének a) pontjával összhangban a vízummentességi program e változásairól az annak végrehajtását követő 30 napon belül. Az új jogszabály az úti okmányokkal kapcsolatban is változásokat eredményezett: április 1-jétől csak a biometrikus útlevéllel rendelkezők jogosultak vízum nélkül beutazni. 10 Az ismert vagy feltételezett terroristák kiszűrésére szolgáló információk cseréjéről szóló megállapodás; a súlyos bűnözés megelőzése és az ellene folytatott küzdelem terén való együttműködés megerősítéséről szóló megállapodás. 11 A Líbiába, Szomáliába és Jemenbe utazók ESTA engedélyét a belépési kikötőben visszavonhatják, ugyanakkor továbbra is lehetőségük van az USA-ba való beutazásra. Áprilistól kezdődően az ESTA kérdőíven szerepelni fognak az említett országokban tett korábbi látogatásokra vonatkozó információk. A vízummentességi programba felvett országok azon kettős állampolgárai, akik líbiai, szomáliai és jemeni állampolgársággal rendelkeznek, jelenleg még mindig jogosultak ESTA-val beutazni. 5

6 A vízummentességi program e változásai új beutazási korlátozásokat vezettek be a vízummentességi programba felvett országok állampolgárai vonatkozóan. A Bizottság és az Európai Külügyi Szolgálat több ízben is kifejezte az amerikai jogszabályokban bevezetett új intézkedésekkel kapcsolatos uniós aggályokat a Kongresszusnak és az amerikai kormánynak, és sürgette az USA-t, hogy a jóhiszemű uniós utazókra nézve kedvezőtlen következmények korlátozása érdekében rugalmas módon hajtsa végre a jogszabályt 12. Az amerikai kormány az aggályokra válaszul és felhasználva a jogszabály rendelkezéseit 13 úgy határozott, hogy a jogszabályban kifejezetten szabályozott mentességeken felül (vagyis a katonai állomány és a kiküldetés céljából utazó kormányzati alkalmazottak) eseti alapon mentességet ad a jogszabály alkalmazása alól személyek bizonyos kategóriára 14 vonatkozóan. Az ESTA űrlapot ennek megfelelően módosították, így most már azon kérelmezők, akik úgy vélik, hogy az említett kategóriákba tartoznak, további információkat adhatnak meg, valamint az amerikai hatóságok eseti alapon döntést hozhatnak az ESTA-ra való jogosultságukról. A bolgár, horvát, ciprusi, lengyel és román állampolgárokra továbbra is vonatkozik a vízumkötelezettség. A teljes vízumkölcsönösségnek az öt érintett tagállam tekintetében történő megvalósításával összefüggésben a Bizottság régóta azon a véleményen van, hogy nem jelentene fokozott migrációs vagy biztonsági fenyegetést az USA-ra nézve, ha vízummentességet biztosítana az említett öt ország állampolgárai részére. A Bizottság ezért felkéri majd az USA-t, hogy első és azonnali lépésként fontoljon meg olyan intézkedést, amely hasonló az eta-nak az alacsony kockázatú bolgár és román utazókra való kanadai kiterjesztéséhez vagyis biztosítson ESTA jogosultságot az említett öt ország azon állampolgárai részére, akik jogszerűen használták az amerikai vízumot az elmúlt pl. 10 évben, és ha szükséges, ezzel kapcsolatban nyújtson be jogalkotási kezdeményezést. A Bizottság ezenfelül felkéri majd az USA-t, hogy fontolja meg az előterjesztett jogalkotási kezdeményezéseket, mégpedig az utazásról szóló törvény hatálybaléptetéséből származó munkahelyekről szóló évi törvényt 15. A teljes vízumkölcsönösség megvitatásával párhuzamosan a Bizottság továbbra is nyomon fogja követni a vízummentességi program változásainak végrehajtását, amelyek további beutazási korlátozásokat vezettek be a vízummentességi programba felvett országok állampolgáraival szemben, és folytatja a párbeszédet az USA-val annak biztosítása érdekében, hogy e változásokat oly módon hajtsa végre, amely korlátozza a jóhiszemű uniós utazókra nézve kedvezőtlen következményeket. Ezzel összefüggésben a Bizottság felkéri majd az USA-t, hogy a kettős állampolgárokra vonatkozóan előírt korlátozások mérséklése érdekében fontolja meg az előterjesztett jogalkotási kezdeményezéseket (például az utazás során biztosított egyenlő védelemről szóló évi törvényt 16 ). IV. A VÍZUMMENTESSÉG FELFÜGGESZTÉSE KÖVETKEZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE A minőségi jogalkotásra vonatkozó iránymutatás 17 szerint, még ha a Bizottság rendelkezésére nem is állnak különböző szakpolitikai lehetőségek (ami a jelenlegi helyzetre vonatkozik), de a 12 Például december 14-én a washingtoni uniós küldöttség vezetője és az összes uniós tagállam egyesült államokbeli nagykövetei által aláírt véleménycikket tettek közzé a Kongresszus The Hill elnevezésű blogján ( Nemzetközi szervezetek képviselői, kiküldetés céljából utazó humanitárius NGO-k, újságírók és üzletemberek egyes csoportjai

7 jogi aktus közvetlenül azonosítható hatásai várhatóan jelentősek lesznek, a Bizottságnak ki kell fejtenie ezeket a hatásokat a jogalkotók számára, hogy azok teljes körűen megalapozott és bizonyítékokon alapuló döntést tudjanak hozni. a) Az uniós polgárokra gyakorolt lehetséges hatás A legutóbbi háromoldalú megbeszélésen az USA azon az állásponton volt, hogy a vízummentesség felfüggesztése azt eredményezné, hogy újra bevezetik a vízumkötelezettséget valamennyi tagállam állampolgáraira nézve 18. A kölcsönösség elvét az amerikai bevándorlási és állampolgársági törvény határozza meg (217 (2)(A) szakasz) 19. Ebből következően a helyzet minden valószínűség szerint nem javulna az öt érintett tagállamra nézve és romlana valamennyi olyan tagállam tekintetében, amelyek állampolgárai jelenleg vízummentesen utazhatnak az USA-ba. Az Idegenforgalmi Világszervezet (UNWTO) 20 és az USA Kereskedelmi Minisztériumának 21 statisztikái alapján a Bizottság úgy becsüli, hogy azoknak az uniós polgároknak, akik jelenleg vízum nélkül utazhatnak be az USA-ba, (évente) legalább 8 millió vízumkérelmet kellene benyújtaniuk az USA-ba való beutazásra. Figyelembe véve a 160 USD összegű vízumdíjat és a kérelemhez kapcsolódó költségeket (körülbelül 200 USD 22 ), ez hozzávetőleg 2,5 milliárd EUR többletköltséget jelent az uniós polgárok/vállalkozások számára 23. Habár a kölcsönösség elve nem képezi Kanada vízumpolitikai keretének részét, nem zárható ki, hogy Kanada is hasonlóképpen válaszolna, ha esetlegesen felfüggesztésre kerülne az állampolgáraira vonatkozó vízummentesség. Ha ez bekövetkezne, a Bizottság becslése szerint az uniós polgárok legalább 1,5 millió vízumkérelmet nyújtatnának be, amely számukra, illetve az uniós vállalkozások számára 375 millió EUR 24 összegű többletköltséget eredményezne 25. b) A vízumok feldolgozásának megvalósíthatósága a vízummentesség felfüggesztése esetén Az Unióba belépő nemzetközi utazók legnagyobb része Észak-Amerikából érkezik. Az UNWTO és az USA Kereskedelmi Minisztériumának statisztikái alapján a Bizottság úgy becsüli, hogy a tagállami konzulátusoknak csak az USA-ban évente hozzávetőleg 10 millió vízumkérelem feldolgozására kellene felkészülniük. Habár a tagállamok kiterjedt (mintegy 100 konzulátusból álló) konzuli hálózattal rendelkeznek az USA-ban, a konzulátusok évente körülbelül csak schengeni vízumkérelmet dolgoznak fel. A külső szolgáltatókkal való együttműködés kialakítása, a konzulátusok felszerelése és személyzettel való ellátása, új helyiségek megvásárlása és/vagy bérlése jelentős erőfeszítéseket igényelne és több millió euróba kerülne. A vízumdíj (általános szabályként 60 EUR/vízum) esetlegesen még a működési költségeket sem fedezi, nemhogy az előkészületekhez kapcsolódó költségeket. Számos tagállamnak valószínűleg annyi vízumot kellene kibocsátani az USA-ban, mint amennyit a világ többi részén bocsát ki összesen. 18 Lásd az 1. lábjegyzetet Az ESTA végső szabályzatának 6. adattáblája, o. (elérhető a következő internetes címen: 23 Összehasonlításképpen: az USA-ba vízum nélkül utazók jelenleg 14 USD-t fizetnek az ESTA-ért (két évig érvényes). 24 Figyelembe véve a 100 CAD összegű vízumdíjat és feltételezve, hogy a közvetett költségek összege hasonlónak tekinthető az amerikai vízumkérelmekéhez. 25 Összehasonlításképpen: a Kanadába vízum nélkül utazók 7 CAD-t fizetnek az eta-ért (legfeljebb öt évig érvényes). 7

8 A tagállamok Kanada esetében is komoly habár kisebb mértékű kihívásokkal szembesülnének. Jelenleg a mintegy 45 konzulátus évente kérelmet dolgoz fel, míg a vízummentesség felfüggesztése esetén legalább 2 millió kérelem lenne várható. A rendelet szerint a vízummentesség felfüggesztésének a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépésétől számított 90 napon belül hatályba kell lépnie. Ez az előkészületek maximális időtartama. Ez az időtartam nem tűnik elegendőnek az ahhoz szükséges összes lépés megtételére (a költségek fedezését is beleértve), hogy feldolgozzák a rohamos mértékben emelkedő vízumkérelmeket az uniós jog rendelkezéseinek megfelelően (például a meghallgatásra vonatkozó határidők, feldolgozási idő tekintetében). Azon túlmenően, hogy hiányoznak az ilyen sok vízumkérelmező befogadásához megfelelő helyiségek, nincs megfelelő szintű együttműködés a külső szolgáltatókkal, valamint nincs elegendő számú képzett konzulátusi tisztviselő és helyi alkalmazott, a kérelmek számának emelkedése a vízumfeldolgozás informatikai támogatására is hatással lenne. Ebben a tekintetben a Vízuminformációs Rendszer (VIS) központi komponense és biometrikus azonosító rendszere rövid távon (legfeljebb egy évig) képes lehet a többletterhelés támogatására, de gyorsan ki kellene bővíteni. Az infrastrukturális szempontokat kizárva, belső felmérések szerint a becsült költségek legalább millió EUR-s nagyságrendűek lennének. Számos tagállamnak a nemzeti rendszerét is korszerűsítenie kellene, és növelni kellene a központi és a nemzeti rendszerek közötti kommunikációs infrastruktúra kapacitását. A kérelmek megnövekedett száma és a határon való lekérdezések miatt rövid távon a válaszadási idő emelkedésére lehet számítani (lekérdezések, biometrikus megfeleltetés). A vízummentesség felfüggesztése a határőrökre és a külső határok infrastruktúrájára is jelentős hatást gyakorolna az utazók számának növekedése miatt, akiknek a vízumát az ujjlenyomatukkal együtt ellenőrizni kellene. Ehhez a személyzet bővítésére, a munkafolyamat átszervezésére és az infrastruktúra korszerűsítésére lenne szükség különösen a nagyobb repülőtereken, ami jelentős költségekkel járna. Még Brunei esetében sem zárhatók ki végrehajtási problémák, pedig a Bizottság várakozásai szerint a brunei állampolgárok által benyújtott vízumkérelmek száma igen alacsony lenne. Az országban mindössze két tagállam van jelen és bocsát ki vízumot. A többi tagállamnak ezért képviseleti megállapodásokat kellene kötnie velük, hogy a vízumkérelmezőknek ne kelljen Szingapúrba és/vagy Kuala Lumpurba utazniuk a vízumkérelem benyújtásához. E tagállamok konzulátusainak a helyiségek, informatikai berendezések tekintetében történő korszerűsítésére, személyzetének bővítésére még akkor is szükség lehet, ha csak korlátozott számú vízumot bocsátanak ki. Összefoglalásképpen: a Bizottság igen valószínűtlennek tartja, hogy a tagállamok képesek legyenek feldolgozni a megemelkedett számú vízumkérelmeket a Vízumkódexnek megfelelően a felhatalmazáson alapuló jogi aktus hatálybalépését követő 90 napon belül. Következésképpen a kérelmezőknek hosszú várakozási idővel kellene számolniuk a meghallgatásaik és a vízumkérelmük feldolgozása tekintetében. További fontos tényező lehet, hogy az illetékes tagállam legközelebbi konzulátusára/külső szolgáltatójához a kérelem benyújtása érdekében való utazás erőfeszítést igényelne és többletköltséggel járna, ezért sok kérelmező esetlegesen inkább nem uniós utazási célpontot választ majd. Az USA-ban például a legtöbb konzulátus a keleti parton és Kaliforniában található. Mindezek alapján ésszerűen az várható, hogy a vízummentesség felfüggesztése miatt csökkenne a Kanadából és az USAból (és Bruneiből) érkező utazók száma, ami jelentős gazdasági veszteséggel járna az Unió számára. 8

9 c) Gazdasági hatások Az uniós polgárokra gyakorolt hatáson és a végrehajtási nehézségeken felül jelentős hatásokra kell számítani a szakpolitikai területek/ágazatok széles körében is. A turizmus területén az észak-amerikai látogatók könnyen elpártolhatnak az Európai Uniótól és más úti célok felé nézhetnek. A foglalásokat gyakran a tervezett utazás előtt röviddel intézik, így nem valószínű, hogy a potenciális látogatók európai utakat foglalnának, mivel attól tartanának, hogy a vízumot esetlegesen nem kapják meg időben. Az Unióba érkező amerikai/kanadai turisták számának óvatos becslésnek számító 5 %-os potenciális csökkenése 1,8 milliárd EUR összegű veszteséget jelentene az Unió turisztikai ágazata számára 26. A vízummentesség felfüggesztése nyilvánvalóan jelentős veszteségeket eredményezne a légi közlekedési ágazat számára, így többek között a főbb európai légitársaságok és európai repülőtéri csomópontok számára. A turisztikai bevételt illetően feltételezhető, hogy a leginkább érintett tagállamok ahol a gazdasági veszteség nagy része (és a végrehajtási költségek is) felmerülhetnek a következők lennének: Franciaország, Németország, Olaszország, Spanyolország, Görögország és Hollandia. Ezenfelül a kedvezőtlen hatásokat azon öt tagállam turisztikai ágazata is érezné, amelyek állampolgárainak még mindig vízumra van szükségük a Kanadába és/vagy az USA-ba történő beutazáshoz. Brunei konstruktív partnernek számít a nemzetközi fórumokon. A partnerségi és együttműködési megállapodásról folytatott tárgyalások jó ütemben haladnak. Habár a lakosság száma alacsony, Brunei a világ egyik leggazdagabb országa. A gazdaság nyitott és nagymértékben függ a nemzetközi kereskedelemtől. Az EU Brunei külkereskedelmi mérleg erősen az EU javára billen. A vízummentesség felfüggesztése valószínűleg kedvezőtlen hatást gyakorolna a turizmusra és a Bruneivel való üzleti kapcsolatokra is. d) A külkapcsolatokra gyakorolt hatások A külkapcsolatok tekintetében (a kereskedelmet is beleértve) a hatás ugyancsak jelentős lenne rendkívül fontos év az EU Kanada kapcsolatok szempontjából, mivel ebben az évben van a két fél közötti hivatalos együttműködés 40. évfordulója. Az Unió kész arra, hogy tovább erősítse a Kanadával folytatott már egyébként is kiváló együttműködést, mégpedig a külpolitika és a biztonságpolitika terén, valamint a stratégiai partnerségi megállapodás és az átfogó gazdasági és kereskedelmi megállapodás mielőbbi aláírása és végrehajtása révén. A 2016 őszén tartandó soron következő EU Kanada csúcstalálkozón a két megállapodás aláírásával minden bizonnyal új és aktívabb fejezet kezdődik az EU és Kanada közötti kapcsolatokban. A kanadai állampolgárokra vonatkozó vízummentesség ideiglenes felfüggesztése igen kedvezőtlen hatást gyakorolna az együttműködés egészében véve kedvező légkörére és veszélyeztetheti e jelentős megállapodások zökkenőmentes véglegesítését. Az Unió és az Egyesült Államok közötti stratégiai partnerség mélysége és kiterjedtsége példa nélküli. A közös értékek szilárd alapján nyugvó partnerség már több mint hat évtizede sikeresen működik. Az Unió és az USA együtt a világ legnagyobb kétoldalú kereskedelmi és beruházási kapcsolatával rendelkezik, a transzatlanti kereskedelmi és beruházási partnerségről folytatott tárgyalások pedig döntő szakaszba érkeztek, amit veszélyeztethet a vízummentesség ideiglenes felfüggesztése. Az Unió és az USA nap mint nap közösen azon munkálkodik, hogy 26 Ez a becslés egy 2013-as felmérésen alapul, amelyet a vízumkönnyítés hat másik jelentős célpiacra gyakorolt potenciális hatásáról készítettek. E felmérés szerint az utazási irodák úgy becsülték, hogy legalább 20 %-kal több utat értékesítenének, ha a schengeni térségbe való beutazás vízummentes lenne. Ezzel ellentétes, de kisebb mértékű hatással járna a vízumkötelezettség bevezetése a kanadai/amerikai állampolgárok számára. ( 9

10 biztonságosabbá, demokratikusabbá és virágzóbbá tegyék a világot. A bel- és igazságügy területén folytatott együttműködést, amely egyszerre biztosítja az állampolgárok biztonságát és könnyíti meg a mobilitást, mindig is kiemelten kezelték az Atlanti-óceán mindkét oldalán. Általánosságban véve a felfüggesztés várhatóan kedvezőtlenül befolyásolná a transzatlanti együttműködést, amely kulcsfontosságú a két kontinens lakosságának jólétére és biztonságára nézve egy olyan időszakban, amikor közös erőfeszítéseink fokozása fontosabb, mint valaha is volt. A két stratégiai partnerrel fennálló külkapcsolatainkra gyakorolt hatás így egy olyan évben, amikor kereskedelmi téren fontos megállapodások döntő szakaszban tartanak vagy azokat véglegesíteni kellene, jelentős lenne. V. KÖVETKEZTETÉS A Bizottság üdvözli a Japánnal való teljes vízummentességre vonatkozó kölcsönösség megvalósítását. A Bizottság emlékeztet arra, hogy Bruneivel még nem valósult meg a teljes vízummentességre vonatkozó kölcsönösség, ám a legutóbbi kapcsolatfelvétel alapján a Bizottság azt várja, hogy április végére a hivatalos értesítéssel ez megtörténik. Kanada és az Egyesült Államok tekintetében a Bizottság megjegyzi, hogy még nem valósult meg a teljes vízumkölcsönösség. A Bizottság ezért erőfeszítéseket fog tenni, hogy megvalósuljon a teljes vízumkölcsönösség e két országgal. A Bizottság sürgeti Kanadát és az Egyesült Államokat, hogy bizonyítsák elkötelezettségüket azáltal, hogy kézzelfogható intézkedéseket vezetnek be az Európai Unió mind a 28 tagállamára vonatkozó teljes vízumkölcsönösség megvalósítása érdekében. A jelenlegi kölcsönösségi mechanizmust illetően a Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy az e közleményben foglalt értékelés alapján sürgősen kezdjenek megbeszéléseket és foglaljanak állást a legmegfelelőbb további lépésekről. A Bizottság felkéri az Európai Parlamentet és a Tanácsot, hogy legkésőbb július 12-ig tájékoztassák a Bizottságot álláspontjukról. 10

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.14. COM(2011) 730 végleges 2011/0330 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.28. COM(2011) 232 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelenés a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.17. COM(2016) 151 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a biocidoknak a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről

J/ 185. számú. jelentés. a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/ 185. számú jelentés a Magyar Köztársaság európai uniós tagságával összefüggő kérdésekről és az európai integráció helyzetéről Budapest, 2006. június TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés

Részletesebben

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1

2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 2003R1788 HU 01.01.2007 003.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1788/2003/EK RENDELETE (2003. szeptember 29.)

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK. az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 10.1.2006 COM(2006) 3 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK az egyes harmadik országok esetében érvényes vízummentesség viszonosságáról a külső határok átlépésekor

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00)

MÓDOSÍTÁS: 12-40. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2013/0024(COD) 15.10.2013. Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Jogi Bizottság 15.10.2013 2013/0024(COD) MÓDOSÍTÁS: 12-40 Véleménytervezet Tadeusz Zwiefka (PE519.491v01-00) A pénzátutalásokat kísérı adatok (COM(2013)0044 C7-0034/2013 2013/0024(COD))

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET

Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.2. COM(2015) 482 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: JAVASLAT A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK

(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK 2009.9.15. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 243/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 810/2009/EK

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.9.2006 COM(2006) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Éves jelentés a 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából adódó

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.2. COM(2015) 84 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményének a büntető

Részletesebben

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE a kettős felhasználású

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0048 (NLE) 6350/16 MAR 57 OMI 21 ENV 88 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 19. Címzett: Biz.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.11. C(2010)3667 végleges A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2010.6.11. a vízumosztályok működési rendjéről és a helyi schengeni együttműködésről szóló kézikönyv létrehozásáról

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.20. COM(2016) 231 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Első eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 330 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Franciaország 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Franciaország 2016. évi stabilitási programját

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 14.9.2009

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 14.9.2009 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 14.9.2009 MUNKADOKUMENTUM az Európai Számvevőszék 2/2009. sz. különjelentése az EU 2003 2007-es közegészségügyi programjáról Költségvetési

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján

Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján Módosítási javaslatok a Munka Törvénykönyvéhez az ILO javaslatai alapján ÁLTALÁNOS MEGJEGYEZÉSEK AZ ILO ÉSZREVÉTELEKBEN 1. Az ILO megjegyzi, hogy az ILO észrevételek hiánya a Memorandumban nem említett

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i 810/2009/EK rendelet módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.8.30. COM(2011) 516 végleges 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló 2009. július 13-i

Részletesebben

Mivel Magyarország Kormánya támogatja a FATCA alapjául szolgáló szabályozási célt, az adóügyi megfelelés fejlesztését;

Mivel Magyarország Kormánya támogatja a FATCA alapjául szolgáló szabályozási célt, az adóügyi megfelelés fejlesztését; Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról Mivel Magyarország Kormánya és

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.11. COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD) C7-0267/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a behálózott

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után

HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után HU ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Magyarországi beutazás és tartózkodás szabályai schengeni csatlakozásunk után Magyarország 2007. december 21.-től a schengeni térség teljes jogú tagjává vált. Magyarországra is

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0267 HU 16.01.2016 017.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke Előszó 2013-ban az Európai Unió Bírósága igazságszolgáltatási tevékenységének üteme jelentősen fokozódott. Egyrészt az Unió igazságszolgáltatási rendszerében a beérkezett ügyek száma a létrehozatala óta

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.10. SWD(2012) 126 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a közös

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA 2011.6.21. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 161/29 A BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2011. június 17.) az egyes tagállamok éves BSE-ellenőrzési programjaik felülvizsgálatára történő felhatalmazásáról

Részletesebben