A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2011) 232 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelenés a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelven alapuló intézkedések végrehajtásának és hatásainak értékeléséről

2 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelenés a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelven alapuló intézkedések végrehajtásának és hatásainak értékeléséről 1. BEVEZETÉS A közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló, június 27-i 2002/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1 célja egy olyan közösségi hajóforgalom-megfigyelő és -információs rendszer létrehozása volt, amely fokozza a tengeri hajóforgalom biztonságát és hatékonyságát, javítja a hatóságoknak a tengeri eseményekkel, balesetekkel és potenciálisan veszélyes helyzetekkel kapcsolatos reagáló képességét, ideértve a felkutatási és mentési műveleteket is, és hozzájárul a hajók által okozott környezetszennyezés eseteinek jobb megelőzéséhez és észleléséhez. Evégből az irányelv figyelemmel a hajójelentési rendszerek és a hajóforgalmi szolgáltatások nemzetközi szabályozására, valamint a hajók azonosítása és megfigyelése területén tapasztalható műszaki fejlődésre több új követelményt fogalmaz meg a hajóforgalom megfigyelése és a kapcsolódó információk kezelése vonatkozásában. Az egész EU-ra kiterjedő hajóforgalom-megfigyelő és -információs rendszer létrehozásának segítése érdekében az irányelv a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés keretének kialakításával kapcsolatban is állapít meg kötelezettségeket. Annak érdekében, hogy a veszélyben lévő hajók számára álljanak rendelkezésre menedékhelyek, az irányelv arra kötelezi a tagállamokat, hogy dolgozzanak ki tervet e hajók elhelyezéséről. Az irányelv általában a legalább 300 BRT bruttó űrtartalmú hajókra, valamint a hajókon elhelyezett, 5000 tonnánál nagyobb mennyiségű üzemanyagkészletekre vonatkozik. Az irányelv hatálya kiterjed az Európai Unió kikötőibe befutó összes hajóra, az IMO által elfogadott és a tagállamok által üzemeltetett kötelező hajójelentési rendszerek területére belépő összes hajóra, valamint a valamely tagállam felkutatási és mentési övezetén, kizárólagos gazdasági övezetén vagy más ezzel egyenértékű területén belül bekövetkező tengeri eseményekben és balesetekben érintett összes hajóra. Az irányelv hatályosulása a tagállamok és a Bizottság által az irányelv végrehajtása és betartatása érdekében elfogadott intézkedéseken múlik. Ezzel összefüggésben a 26. cikk (1) bekezdése arra kötelezi a tagállamokat, hogy február 5-ig tegyenek jelentést a Bizottság felé az irányelv és különösen a 9., 10., 18., 20., 22., 23. és 25. cikkben foglalt rendelkezések végrehajtásában elért eredményeikről, december 31-ig pedig az irányelv teljes körű végrehajtásáról. A 26. cikk (2) bekezdése értelmében a Bizottságnak jelentést kell készítenie 1 HL L 208., , 10. o. HU 1 HU

3 az Európai Parlament és a Tanács számára az irányelv végrehajtásáról, 2 és ebben be kell számolnia különösen arról, hogy az irányelv milyen mértékben járul hozzá a tengeri közlekedés biztonságának és hatékonyságának javulásához és a tengerek szennyeződésének megelőzéséhez. A Bizottságnak a jelentést az említett tagállami jelentések alapján kell összeállítania. Ez a jelentés értékeli az irányelv végrehajtását és a meghozott intézkedések hatásait. 2. AZ ÉRTÉKELÉS MÓDSZERE Az irányelv tagállami végrehajtása jogi és technikai végrehajtást jelent. A jogi végrehajtás az irányelv nemzeti jogba való átültetéséből és az így keletkező nemzeti jogi rendelkezések érvényesülésének biztosításából áll, míg a technikai végrehajtás az adatfogadáshoz és az adatcseréhez szükséges parti infrastruktúra kiépítését és üzemeltetését jelenti. A tagállami intézkedések mellett a SafeSeaNet elnevezésű információs rendszer EU-szintű létrehozása is része az irányelv végrehajtásának. Ezt a rendszert a Bizottság a SafeSeaNet Csoport keretében, a tagállamokkal és az Európai Tengerbiztonsági Ügynökséggel (EMSA) 3 szoros együttműködésben alakította ki. Az EMSA napi huszonnégy órában üzemelteti a SafeSeaNet rendszer központi komponensét, és kíséri figyelemmel annak működését és a benne található adatok minőségét. Az azonnali beavatkozást igénylő problémákról a tagállamok késedelem nélkül értesítést kapnak. Az adatforgalommal kapcsolatos kérdésekről negyedévenként általános jelentések készülnek a tagállamok számára. Ezek a jelentések hasznos segítséget nyújtanak az irányelv tagállami szintű technikai végrehajtására vonatkozó értékelés elkészítéséhez, ugyanis áttekintést adnak a nemzeti rendszerek és a SafeSeaNet rendszer központi komponense közötti adatforgalomról és a SafeSeaNet rendszeren keresztül folytatott adatcseréről. Az EMSA 2009 óta egy program alapján helyszíni ellenőrzéseket végez a Bizottság számára az irányelv tagállami végrehajtásának értékeléséhez. Ezek az ellenőrzések még folyamatban vannak; 2010 decemberéig nyolc zárult le közülük, és az EMSA jelentés formájában mindegyikről beszámolt a Bizottságnak. A helyszíni ellenőrzésekről készült EMSA-jelentések részletes információkkal szolgálnak a tagállami végrehajtási intézkedések igazgatási, eljárási és operatív elemeiről. Mivel a helyszíni ellenőrzések eredményei nem minden tagállamra vonatkozóan állnak rendelkezésre, az ellenőrző program megállapításai e jelentésben csak általános szinten jelennek meg. A 2002/59/EK irányelv végrehajtásának e jelentésben foglalt értékelése a tagállamok által az irányelv teljes körű végrehajtásáról benyújtott jelentéseken alapul. A tagállamok közötti tényleges adatcsere értékeléséhez a SafeSeaNet rendszerben található adatok minőségére vonatkozó negyedévenkénti EMSA-jelentéseket használtuk fel. 2 3 A 2002/59/EK irányelvet módosította a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról szóló 2002/59/EK irányelv módosításáról szóló, április 23-i 2009/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 131., , 101. o.). E jelentés elkészítése során ezeket a módosításokat szükség szerint figyelembe vettük. Az Európai Parlament és a Tanács 1406/2002/EK rendelete (2002. június 27.) az Európai Tengerbiztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., , 1. o.), módosított változatában. HU 2 HU

4 3. AZ IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSA Az irányelv végrehajtását és a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer technikai kialakítását csaknem a semmiből kellett elkezdeni, és az irányelv decemberi elfogadása óta több lépésben kellett végrehajtani. A folyamat első lépése az irányelv nemzeti jogi átültetése volt, amelyet a tagállamoknak február 5-ig kellett elvégezniük. A második lépésben 2007 végéig kellett kialakítani az irányelv végrehajtását szolgáló parti infrastruktúrát, oly módon, hogy a nemzeti rendszerek közötti adatcsere legkésőbb egy év múltán, 2008 végéig megindulhasson. A folyamatban lévő végrehajtási intézkedések értékeléséhez a tagállamoknak február 5-i határidővel jelentést kellett tenniük a Bizottságnak az irányelv végrehajtásban elért eredményeikről. Végül a tagállamoknak december 31-ig be kellett számolniuk az irányelv teljes körű végrehajtásáról Átültetés a nemzeti jogba A legtöbb tagállam arról számolt be, hogy az irányelv nemzeti jogi átültetése időben, február 5-ig vagy azt követően heteken belül megtörtént. Néhány tagállam azonban késett az átültetéssel: az utolsó ilyen tárgyú tagállami bejelentés 2005 decemberében érkezett be. A tagállami bejelentések alapján a Bizottság néhány esetben az átültetést helytelennek ítélte, és ezért jogsértési eljárást kezdeményezett. Mára valamennyi ilyen eljárás lezárult, az utolsóra közülük 2008-ban sikerült pontot tenni Tagállami jelentések a végrehajtásról Annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat az irányelv és különösen a 9., 10., 18., 20., 22., 23. és 25. cikk végrehajtásában elért eredményeikre vonatkozó jelentéseik elkészítésében, a Bizottság összeállított egy kérdőívet. A jelentéskészítés azt volt hivatott biztosítani, hogy a tagállamok 2007 végéig valóban beszerezzék mindazokat a berendezéseket és kialakítsák mindazokat a parti létesítményeket, amelyek az irányelv végrehajtásához szükségesek, és az információk továbbítására és a nemzeti rendszerek közötti cseréjére szolgáló berendezések legkésőbb egy év múltán valóban megkezdhessék üzemüket. A legtöbb tagállam időben kitöltötte a kérdőívet. A Bizottság kénytelen volt néhány esetben jogsértési eljárást kezdeményezni, de legkésőbb 2009-ben valamennyi ilyen eljárás lezárult. Az irányelv teljes körű végrehajtására vonatkozó jelentést a december 31-i határidőig három tagállam nyújtotta be. A legtöbb tagállam 2010 júniusának közepéig megküldte jelentését, míg az utolsó jelentések 2010 szeptemberében érkeztek be. Egyes tagállamok jelentése csak viszonylag általános információkat tartalmaz; a Bizottság levélben kérte az érintett tagállamokat a részletesebb adatszolgáltatásra. HU 3 HU

5 3.3. Együttműködés a műszaki infrastruktúra kialakításában és a szabványok kidolgozásában Az irányelv helyes végrehajtásához nélkülözhetetlen az elektronikus adatok hatékony gyűjtése és a tagállamok közötti cseréje. Ennek érdekében az irányelv arra kötelezi a tagállamokat és a Bizottságot, hogy folytassanak együttműködést a parti állomások közötti, a hajók mozgására, kikötőkbe való befutására és rakományára vonatkozó adatok cseréjét lehetővé tévő telematikai kapcsolatok kialakításában. A közösségi hajóforgalom-megfigyelő rendszer, a SafeSeaNet fejlesztése és létrehozása a tagállami szakértőket tömörítő SafeSeaNet Csoport keretei között történt. Ebben a csoportban kezdetben a Bizottság látta el az elnöki teendőket. A csoport 2004 óta az EMSA elnöklete alatt működik, és mára hiánytalanul kidolgozta a SafeSeaNet rendszer EU-szerte történő kiépítéséhez szükséges dokumentációt, műszaki leírásokat és operatív eljárásokat. A SafeSeaNet rendszer egyfelől a nemzeti rendszerekből, másfelől az EMSA által üzemeltetett központi komponensből áll. Valamennyi rendszer kialakítása és üzemeltetése a SafeSeaNet Csoport által megegyezéses alapon kidolgozott műszaki leírásoknak és eljárásoknak megfelelően történt, illetőleg történik. A SafeSeaNet rendszer fejlesztése és üzemeltetése kapcsán szerzett tapasztalatok a harmadik tengerbiztonsági jogszabálycsomagban is megjelennek. Az e csomag részeként elfogadott, a 2002/59/EK irányelvet módosító 2009/17/EK irányelv nyomán tisztázódott a SafeSeaNet rendszer jogállása, és a módosított irányelv megfogalmazza a rendszerrel szemben támasztott általános műszaki követelményeket is. A módosítás emellett a SafeSeaNet rendszer igazgatásának, üzemeltetésének, fejlesztésének és karbantartásának szabályait is meghatározza. Ennek értelmében a SafeSeaNet rendszer politikai szintű igazgatásáért, fejlesztéséért és felügyeletéért a tagállamokkal együttműködésben a Bizottság felel, míg a rendszer műszaki megvalósítása a tagállamokkal és a Bizottsággal együttműködésben az EMSA feladata. A SafeSeaNet-tel kapcsolatos igazgatási feladatok ellátására a Bizottság a július 31-én elfogadott 2009/584/EK határozatával 4 létrehozta a magas szintű SafeSeaNetirányítócsoportot. A csoport a tagállamok és a Bizottság képviselőiből áll, és munkájában állandó megfigyelőként az EMSA is aktívan részt vesz. 4. AZ IRÁNYELV VÉGREHAJTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TERÜLETEI Az irányelv végrehajtásának legfontosabb területei: a hajóforgalmi adatközlési kötelezettségek átültetése és betartatása, a bejelentett adatok fogadását és a hajóforgalom figyelemmel kísérésére igénybe vett műszaki eszközök (például az automatikus hajóazonosító rendszer) meglétét biztosító igazgatási és technikai háttér megteremtése, a SafeSeaNet rendszer létrehozása és üzemeltetése, valamint a hatóságok felkészítése a tengeri események és balesetek nyomán szükségessé váló beavatkozásra. 4 HL L 201., , 63. o. HU 4 HU

6 4.1. Hajóforgalmi adatközlési kötelezettségek Az adatközlési kötelezettségek célja az EU-n belüli kikötőkbe belépő hajók azonosításának és a hajókon található veszélyes és szennyező természetű áruk nyomon követésének lehetővé tétele, valamint a tengeri balesetekkel, eseményekkel és más veszélyes helyzetekkel kapcsolatos azonnali információszolgáltatás biztosítása a mentésért és a reagálásért felelős tagállami hatóságok felé. Adatközlés a kikötőbe való belépés előtt A kikötőbe való belépés előtt teljesítendő adatközlési kötelezettség a hajók azonosításának lehetővé tételét szolgálja. A kötelezettség keretében a tagállami kikötő felé tartó hajó üzemben tartója, ügynöke vagy parancsnoka köteles főszabályként 24 órával előre a kikötői hatóságnak átadni a hajó általános adatait: nevét, azonosító számát, rendeltetési kikötőjét, az érkezés és az indulás becsült időpontját, valamint a fedélzeten tartózkodó személyek számát (4. cikk). Adatközlés a veszélyes és a szennyező természetű árukról A tagállami kikötő felé tartó hajó üzemben tartója, ügynöke vagy parancsnoka köteles értesíteni az illetékes hatóságot a hajó fedélzetére felvett vagy ott lévő veszélyes és szennyező természetű árukról (veszélyes anyagokról 13. cikk). A rakomány feladója az Európai Unión belül végrehajtott berakodás előtt köteles átadni a hajó parancsnokának vagy üzemben tartójának a hajón történő szállításra felajánlott vagy a hajóra berakodott veszélyes és szennyező természetű anyagok műszaki adataival kapcsolatos információkat (12. cikk). E két adatközlési kötelezettség teljesítése nyomán a veszélyes hajórakományok adatai bekerülnek a rendszerbe, és ott a mentésért és a reagálásért felelős hatóságok rendelkezésére állnak. Adatközlés a tengeri eseményekről és balesetekről A hajóparancsnok azon kötelezettsége folytán, hogy a balesetekről és a tengeri eseményekről (ütközésről, rakományelmozdulásról, a kormánymű meghibásodásáról, szennyező áruk tengerbe kerülésének veszélyéről) jelentést kell tennie, a part menti tagállamok felkutatásért és mentésért, illetőleg reagálásért felelős hatóságai időben értesülnek a veszélyes helyzetekről, és felkészültebben tehetik meg mentési és reagálási célú intézkedéseiket (17. cikk). Záró megjegyzések a hajóforgalmi adatközlési kötelezettségekhez Az adatközlési kötelezettségeket valamennyi tagállam átültette nemzeti jogába. Megállapítható, hogy az adatközlési kötelezettségekre vonatkozó jogszabályi rendelkezések megalkotásra kerültek, és hűen szolgálják céljukat. A tengeri események és balesetek tekintetében az EMSA által a SafeSeaNet-adatok minőségéről kiadott jelentésekből az látszik, hogy a tagállamok nem jelentenek be minden eseményt, és bizonyos fokú nehézséget okoz számukra annak meghatározása, hogy mikor milyen adatokat kell bejelenteniük. A jelek szerint a tengeri eseményekkel kapcsolatos elektronikus adatközléssel is vannak problémák, bizonyos esetekben ugyanis még használnak más, nem elektronikus módszert (például telefaxot) is az adatközlésre. HU 5 HU

7 4.2. A hajómozgások és a veszélyes hajók nyomon követése A hajómozgások nyomon követése elsődlegesen a hajókon felszerelt automatikus hajóazonosító rendszerektől (Automatic Identification System AIS), valamint a tagállamok által fenntartott kötelező hajójelentési rendszereken és hajóforgalmi szolgáltatásokon (Vessel Traffic Services VTS) keresztül beérkező adatok fogadására és feldolgozására szolgáló parti létesítmények útján történik. Automatikus hajóazonosító rendszer (AIS) A hajókon felszerelt AIS-ek rádiójelei általában az adó km sugarú körzetében vehetők. Ezért az AIS-eket kiterjedten alkalmazzák a hajók parti állomásokról történő figyelésére, annak ellenére, hogy ezt a technológiát eredetileg navigációs berendezésként, az ütközések megelőzése céljából kellett a hajókon kötelezően felszerelni. A tagállamok kötelesek létrehozni olyan parti létesítményeket, amelyek fogadják és feldolgozzák az AIS-ektől érkező információkat (9. cikk). Ezeket a létesítményeket 2007 végéig kellett kialakítani, az információk továbbítását és a nemzeti rendszerek közötti cseréjét lehetővé tévő nemzeti rendszereket pedig egy évvel későbbre kellett üzemkész állapotba hozni. A 9. cikk végrehajtásáról valamennyi tengerparttal rendelkező tagállam beszámolt. Kötelező hajójelentési rendszerek A kötelező hajójelentési rendszerek célja a hajók azonosításának, irányításának és információkkal való ellátásának biztosítása. A tagállamok kötelesek folyamatosan ellenőrizni, hogy az IMO által elfogadott és egy vagy több tagállam által működtetett bármely kötelező hajójelentési rendszer (Mandatory Ship Reporting System MRS) területére belépő hajók megfelelnek-e a rendszer követelményeinek, illetőleg biztosítani ezt a megfelelést. A tagállamok és a Bizottság kötelesek együttműködni a kötelező hajójelentési rendszerek létrehozásában mindenütt, ahol az szükséges, és ennek érdekében jóváhagyás céljából javaslatokat terjeszteni az IMO elé (5. cikk). Kötelező hajójelentési rendszert az 5. cikk értelmében jelenleg tizenhárom parti tagállam működtet. Az 5. cikkben foglalt kötelezettség végrehajtásáról e tagállamok mindegyike beszámolt. Hat tagállam működteti a Tartályhajók Nyugat-európai Jelentési Rendszerét (Western European Tanker Reporting System WETREP), amelyet a nehézolajat, a bitument és a kátrányt szállító hajók kötelező hajójelentési rendszereként az IMO 2004 decemberében fogadott el. A részt vevő tagállamok kétségeket fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy indokolt-e kötelezővé tenni számukra a WETREP-adatoknak a SafeSeaNet rendszeren keresztül más tagállamokkal történő cseréjét, ezért ezek az adatok a SafeSeaNet-ből jelenleg nem érhetők el. A részt vevő tagállamok és a Bizottság, illetve az EMSA között több egyeztetésre is sor került, és úgy tűnik, hogy hamarosan olyan gyakorlati megoldás születik, amely lehetőséget ad a WETREP-adatoknak a SafeSeaNet-en keresztül történő cseréjére. A Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a helyzetet. Tájékoztatás a lehetséges veszélyt jelentő hajókról A balesetek és a tengeri események megelőzése szempontjából fontos, hogy a kockázatot jelentő hajók azonosíthatók és figyelemmel kísérhetők legyenek, és a hatóságoknak például a szóban forgó hajók mozgásának korlátozásával módjukban álljon fellépni velük szemben. HU 6 HU

8 Ennek érdekében az irányelv meghatározza azokat a kritériumokat, amelyek alapján eldönthető, hogy mely hajók jelentenek lehetséges veszélyt a hajózásra (16. cikk). Lehetséges veszélyt jelentő hajónak kell tekinteni azokat a hajókat, amelyek tengeri esemény vagy baleset részesei voltak, amelyek elmulasztják a hajóforgalmi adatközlésre, a hajójelentésre, a hajóirányító rendszerekre vagy a VTS-re vonatkozó kötelezettségek teljesítését, valamint amelyek olaj szándékos tengerbe juttatásában vagy más, a MARPOL egyezményt sértő cselekményben részt vettek. A tagállamok kötelesek az ilyen hajókra vonatkozó információkat továbbítani a többi tagállam érintett hatóságának. Valamennyi tengerparttal rendelkező tagállam arról számolt be, hogy megfelel ennek a kötelezettségnek A SafeSeaNet közösségi hajóforgalmi megfigyelő rendszer Az irányelv végrehajtása nyomán kezdődött meg az irányelv alapján folytatandó adatcsere egységes EU-szintű eszközeként szolgáló SafeSeaNet rendszer fejlesztése. A rendszer kiváló példája a Bizottság, a tagállamok és az EMSA közötti együttműködésnek. Mint már említettük, a SafeSeaNet rendszer egyfelől a nemzeti SafeSeaNet-rendszerek hálózatából, másfelől egy, az EMSA kezelésében lévő, csomóponti elhelyezkedésű központi komponensből áll. A rendszer lehetővé teszi a tenger-, a kikötői és a tengerhajózási biztonsággal, a tengeri környezet védelmével, valamint a tengeri hajóforgalom és a tengeri áruszállítás hatékonyságával kapcsolatos információk fogadását, tárolását, lekérését és cseréjét. Az EMSA tengerhajózási támogató szolgáltatásai az illetékes tagállami hatóságokkal együttműködve központi szerepet játszanak a rendszer működésének és a rendszerben lévő adatok minőségének felügyeletében és folyamatos ellenőrzésében. A SafeSeaNet egyaránt kínál hajókra lebontott egyedi információkat és általános vagy helyi szintű látképet az európai vizek hajóforgalmáról. A hajókra vonatkozó információk magukban foglalják a hajó nevét és azonosítóját, helyzetét, állapotát (úton vagy kikötőben), típusát és méreteit, egy adott kikötőből való kifutása és oda való befutása időpontját, veszélyes rakományának adatait, valamint azon tengeri események adatait, amelyeknek részese volt. Az információkat a rendszer úgy tárolja, hogy bármely hajó esetében lehetőség van a helyzetinformációk teljes körű utólagos lekérdezésére. A SafeSeaNet által szolgáltatott hajóforgalmi látkép (az EMSA által kialakított grafikus felület) egyetlen képernyőn jeleníti meg az EU-vizeken található összes hajó aktuális földrajzi helyzetét. A nagyítófunkció segítségével egyetlen kikötő vagy más meghatározott terület forgalmi látképe is megjeleníthető. Lehetőség van arra is, hogy a forgalmi látképen csak egyes meghatározott hajótípusok (például tartályhajók vagy veszélyes árut szállító hajók) jelenjenek meg. A hajók IMO-száma alapján egy adott hajónak az EU-vizeken belüli mozgása is nyomon követhető Beavatkozás tengeri események és balesetek esetén, menedékhelyek Tengeri események és balesetek bekövetkeztekor a tagállamok kötelesek megfelelő intézkedéseket tenni a hajóforgalom és a személyek biztonságának garantálására, valamint a tengeri és a tengerparti környezet megóvására (19. cikk). Ilyen intézkedés lehet a hajómozgások korlátozása, a hajóparancsnok hivatalos felszólítása a tengerbiztonságot vagy a HU 7 HU

9 környezetet veszélyeztető helyzet megszüntetésére, értékelőcsoport hajóra küldése a helyzet elemzése céljából, valamint a hajóparancsnok utasítása arra vagy segítése abban, hogy a hajót menedékhelyre irányítsa. A veszélyben lévő hajók megsegítésének lehetővé tétele céljából a tagállamok kötelesek tervet kidolgozni a joghatóságuk alá tartozó vizeken tartózkodó veszélyben lévő hajók befogadásáról, és ezt a tervet kérésre kötelesek rendelkezésre bocsátani (20. cikk). Az irányelv néhány hónappal a Prestige tartályhajó novemberi balesete után lépett hatályba. A baleset közvetlenül kapcsolódik a menedékhelyek kérdéséhez, és arra indította a Tanácsot, hogy tanácsi következtetések 5 formájában sürgesse a tagállamokat a veszélyben lévő hajók menedékhelyeken történő fogadására vonatkozó terveik kidolgozásának felgyorsítására. Ennek eredményeképpen a tagállamok a menedékhelyekre vonatkozó terveiket az irányelvben előírt február 5-i határidő helyett már július 1-jére átadták a Bizottságnak. Az EMSA a Bizottság megbízásából irodai eszközökkel ellenőrizte a nemzeti tervek tartalmát. A Bizottság az EMSA támogatásával helyszíni látogatásokat tett a tagállamokban az operatív eljárások értékelése és az eredeti tervekben nem szereplő, de lényeges információk összegyűjtése céljából. Az EU bővítését követően, ban az EMSA a Bizottság felkérésére aktualizált tájékoztatást adott a megteendő végrehajtási és operatív intézkedésekről. A végkövetkeztetés általában véve pozitív volt: azt jelezte, hogy a tagállamok elvégezték a menedékhelyekre vonatkozó követelmények jogi átültetését, és végre is hajtották őket. Aggályok merültek fel azonban a döntéshozatal gyorsaságával és függetlenségével kapcsolatban (azzal összefüggésben, hogy egyes tagállamokban több hatóság osztozik a felelősségen); amiatt, hogy nincs formális együttműködés az EU több olyan szomszédjával, amely rendelkezik tengerparttal; valamint a meglévő kártalanítási mechanizmusok hiányosságai miatt. Ezeket az aggályokat végül a harmadik tengerbiztonsági jogszabálycsomag elfogadásával, az irányelvbe beillesztett új 20., 20a., 20b. és 20c. cikkel sikerült eloszlatni. A Bizottság 2005 áprilisában megküldte az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a veszélyben lévő hajók befogadásával kapcsolatban felmerülő költségek és károk visszakövetelésének és ellentételezésének elősegítése érdekében közösségi szinten bevezethető intézkedésekről készített elemzést. Az elemzés első számú következtetése az volt, hogy a felelősségi és a kártalanítási szabályok következtében a parti tagállamokra nem hárulhatnak olyan mértékű pénzügyi kockázatok, amelyek visszatarthatják e tagállamokat a veszélyben lévő hajók befogadásától. A jelenlegi keretszabályozás ennek a követelménynek nem felel meg kellőképpen. Mind hatékonyságánál, mind az Európai Unió szakpolitikai törekvéseihez való igazodásánál fogva követendő példának tekinthető az, ahogyan és amilyen gyorsan az összes parti tagállam megerősítette a környezetszennyezéssel kapcsolatos felelősségre vonatkozó IMOegyezményeket és különösen a HNS egyezményt. 5 A Közlekedési, Távközlési és Energiaügyi Tanács következtetései a menedékhelyek kijelöléséről, Brüsszel, december 5 6. HU 8 HU

10 A menedékhelyek kérdésének elemzését a Bizottság a módosító irányelvben foglalt új rendelkezések végrehajtásával, ezen belül is a veszélyben lévő hajók befogadására vonatkozó tagállami jelentésekkel összefüggésben fogja folytatni. Az irányelv új 20d. cikke értelmében a Bizottságnak 2011 végéig össze kell állítania egy jelentést az Európai Parlament és a Tanács számára a kikötők és más személyek által a veszélyben lévő hajók befogadásával összefüggésben viselt potenciális gazdasági veszteségekkel kapcsolatos meglévő tagállami kártalanítási mechanizmusokról. 5. KÖVETKEZTETÉSEK 5.1. A végrehajtási intézkedések eredményessége Az irányelv végrehajtása és a közösségi hajóforgalom-megfigyelő rendszer kialakítása ben vette kezdetét. A folyamat mind tagállami, mind nemzeti szinten komoly mennyiségű jogalkotási és technikai munkát és jelentős forrásokat igényelt. A munka eredményeként megtörtént az irányelv nemzeti jogi átültetése, és mára teljes körűen létrejött és üzemképes állapotba került a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő információs rendszer, a SafeSeaNet. Az irányelv teljes körű végrehajtására vonatkozó tagállami jelentésekből és az EMSA helyszíni vizsgálatairól rendelkezésre álló jelentésekből kirajzolódó kép azt mutatja, hogy lényegében helyes úton halad az irányelv végrehajtása. A jelentésekben kimutatott apróbb jogi, technikai és operatív jellegű hiányosságokkal és megoldandó kérdésekkel a Bizottság kellő időben foglalkozni fog. A SafeSeaNet rendszer gyors tájékozódást tesz lehetővé a részt vevő országok számára az európai vizeken mozgó hajók helyzetéről, a veszélyes és a szennyező természetű rakományokról (kőolaj, vegyszerek), valamint azokról a hajókról, amelyek veszélyeztethetik a hajóforgalom biztonságát vagy a környezetet. A SafeSeaNet rendszerhez nemzeti rendszerén keresztül mind a huszonkét tengerparttal rendelkező EU-tagállam, valamint Norvégia és Izland is kapcsolódik. Az adatminőségre vonatkozó EMSA-jelentések szerint technikai szempontból még nem problémamentes az elektronikus adatcsere, és bizonyos típusú bejelentések még mindig hagyományos módszerekkel, például telefaxon érkeznek. A 2010 januárjától júniusáig terjedő időszakban a huszonkét parti tagállam közül tíz teljesítette elektronikus úton mind az ötféle adatközlési kötelezettségét a SafeSeaNet rendszer felé (kikötőbe belépő hajók, veszélyes áruk, hajók helyzete [AIS], kötelező hajójelentés [MRS], tengeri események). A hiányos adatközlést teljesítő tizenkét tagállam többsége a tengeri eseményekkel kapcsolatos bejelentéseit mulasztotta el továbbítani. A SafeSeaNet rendszer működésével és a még meglévő hiányosságok megszüntetésével egyfelől a magas szintű SafeSeaNet-irányítócsoport, másfelől az EMSA illetékes szakértőcsoportja foglalkozik. A teljes körű elektronikus adatcserének a 2002/59/EK irányelvet módosító 2009/17/EK irányelv átültetésére előírt határidőhöz igazodva november 30-ra kellett megkezdődnie. A Bizottság az EMSA segítségével jelenleg is dolgozik a helyzet értékelésén. HU 9 HU

11 5.2. A tengerbiztonságra, a tengeri szállítás hatékonyságára és a környezetszennyezés megelőzésére gyakorolt hatások Az európai vizeken tartózkodó hajókról és veszélyes rakományaikról a SafeSeaNet rendszerben rendelkezésre álló valós idejű információknak köszönhetően javultak az érintett tagállami hatóságok döntéshozatali, mentési és reagálási képességei, és megerősödött együttműködésük. Egyes tagállamokban az irányelv végrehajtásával kapcsolatos feladatokon több hatóság osztozik. Az illetékes hatóság feladatkörét általában a tengerhajózási hatóság, a kikötői hatóság, a parti őrségért felelős hatóság és a környezetvédelmi hatóság látja el. A tagállamok jelentéseikben arról számoltak be, hogy az irányelv végrehajtása nyomán fokozódott a felsorolt nemzeti hatóságok közötti együttműködés és információcsere. A többi tagállam felé fennálló információtovábbítási kötelezettség, valamint az AIS-adatokat fogadó parti létesítmények kiépítésének szükségessége javította az együttműködést a regionális szintű hatóságok között (például az AIS-adatokat fogadó kiszolgálók telepítése kapcsán). Az EMSA által a tengeri balesetekről kiadott évi áttekintés szerint jelentősen csökkent az EU-vizeken bekövetkező balesetek száma. Az EU-vizeken történt balesetekben érintett hajók száma 2009-ben 626 volt, szemben a évi 726-tal. Ezzel párhuzamosan a tengerészek körében bekövetkezett halálesetek is csökkent: 2007-ben 82, 2009-ben 52 ilyen esetet jegyeztek fel. Az elmúlt hét évben nem történt nagyobb olajkiömlés Várható fejlemények A harmadik tengerbiztonsági jogszabálycsomag végrehajtása tovább fogja javítani az európai vizeken zajló hajóforgalom megfigyelését, valamint a tengerhajózási hatóságok közötti adatcserét és együttműködést. A jogszabálycsomag az európai uniós jog részévé teszi a hajók nagy hatósugarú azonosítására és nyomon követésére (Long-Range Identification and Tracking LRIT) vonatkozó nemzetközi követelményeket és az Európai LRITadatközpontot, miközben a halászhajók esetében is bevezeti az AIS alkalmazását. Ezzel párhuzamosan a műszaki fejlődés új lehetőségeket nyit meg a megfigyelő rendszerek további fejlesztése előtt. A harmadik tengerbiztonsági jogszabálycsomagban, különösen pedig a 2009/17/EK irányelvben és a kikötő szerint illetékes állam általi ellenőrzésről szóló, április 23-i 2009/16/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben 6 előírt adatcsere nagy hatással lesz a SafeSeaNet rendszerre. A SafeSeaNet rendszer jövőbeni fejlődése hatékonyabb adatcserét fog biztosítani, és új lehetőségeket kínál a még átfogóbb hajóforgalom-megfigyelés és a hatóságok közötti együttműködés számára. Erre a fejlődésre konkrét példa a kék övezet kialakítására vonatkozó elképzelés és a kapcsolódó kísérleti projekt, amelyet a Tanács közlekedési formációja 2010 decemberében támogatásáról biztosított, és amely az adminisztrációs követelmények minimális szintre csökkentésével az EU-n belüli tengeri áruszállítást kívánja elősegíteni. Ebben az elképzelésben központi helyet foglal el a tengeri hajóforgalom megfigyelését szolgáló meglévő képességek, vagyis a SafeSeaNet rendszer igénybevétele. 6 HL L 131., , 57. o. HU 10 HU

12 Az elektronikus tengerhajózási rendszerekre vonatkozó, az Európai Unió tengeri közlekedési politikája keretében megvalósuló kezdeményezés fejlett információs és kommunikációs rendszerek alkalmazásával törekszik támogatni a tengeri közlekedést. A kezdeményezésen belül központi helyet foglal el a tengerhajózási hatóságok, a kikötők és az ágazat által alkalmazott rendszerek kölcsönös átjárhatóságának elősegítése. Az elektronikus tengerhajózási rendszerekre vonatkozó kezdeményezés a meglévő rendszerekre épít, melyek közül központi helyzeténél fogva kiemelkedik a SafeSeaNet. Az integrált tengerpolitika keretébe illeszkedő integrált tengerfelügyeleti kezdeményezés a felhasználói közösségek (ideértve a katonai felhasználókat is) kölcsönös összekapcsolásával egy közös információmegosztási környezetet kíván kialakítani. Ebben az ágazatokon átívelő kezdeményezésben kulcsszerepet fog játszani a tengerhajózási ágazat adatait tartalmazó SafeSeaNet rendszer. HU 11 HU

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS

III. (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 2008.7.22. C 184 E/1 III (Előkészítő jogi aktusok) TANÁCS 15/2008/EK KÖZÖS ÁLLÁSPONT a Tanács által 2008. június 6-án elfogadva a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer létrehozásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet

17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet 17/2001. (VIII. 3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról A környezet védelmének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán 2007. április hó 11. napjától történő hatályba lépéssel az alábbi jelentős módosulásokra

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.22. COM(2012) 605 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE A TANÁCSNAK A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 37. cikkének

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

A DÉLI PARTNEREK JOGALAP ESZKÖZÖK

A DÉLI PARTNEREK JOGALAP ESZKÖZÖK A DÉLI PARTNEREK Az európai szomszédságpolitikába a Földközi-tenger keleti és déli partjainál fekvő, az Unióval szomszédos tíz ország Algéria, Egyiptom, Izrael, Jordánia, Libanonra, Líbia, Marokkó, Palesztina,

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.10.2004 COM(2004)636 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az európai műholdas rádiónavigációs program üzembehelyezési és

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. február 19. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0048 (NLE) 6350/16 MAR 57 OMI 21 ENV 88 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2016. február 19. Címzett: Biz.

Részletesebben

Mivel Magyarország Kormánya támogatja a FATCA alapjául szolgáló szabályozási célt, az adóügyi megfelelés fejlesztését;

Mivel Magyarország Kormánya támogatja a FATCA alapjául szolgáló szabályozási célt, az adóügyi megfelelés fejlesztését; Megállapodás Magyarország Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a nemzetközi adóügyi megfelelés előmozdításáról és a FATCA szabályozás végrehajtásáról Mivel Magyarország Kormánya és

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsők építésügyi hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről A Kormány - az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

A vízi közlekedés szabályozása. Gaál Bertalan

A vízi közlekedés szabályozása. Gaál Bertalan A vízi közlekedés szabályozása Gaál Bertalan Közlekedéspolitikai összefüggések Kiindulási alaptételek A magyar közlekedési rendszerben a vízi közlekedésnek kiegészítő szerepe van, de meghatározott fuvarfeladatok

Részletesebben

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE a kettős felhasználású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.17. COM(2016) 151 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a biocidoknak a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU

Részletesebben

Általános szerzôdési feltételek

Általános szerzôdési feltételek Általános szerzôdési feltételek Hatálybalépés napja: 2013.05.01. www.fizessenmobillal.hu I. fejezet ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZÕDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, TÁRGYA ALAPFOGALMAK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.14. COM(2010)308 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésrıl ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai Az Országgyőlés a környezetkímélı és energiatakarékos víziközlekedés fejlıdése, a közlekedéspolitikai célok megvalósítása érdekében, továbbá a hajózási tevékenységnek az egységesülı nemzetközi közlekedési

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.0.2004 COM(2004) 63 végleges 2004/0232 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az ENSZEGB szennyezőanyagkibocsátási és szállítási nyilvántartásokról szóló Jegyzőkönyvének

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai

2000. évi XLII. törvény. a víziközlekedésről ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya. Az állam feladatai / 30 2013.12.20. 10:13 A jogszabály mai napon (2013.XII.20.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről Az Országgyűlés a környezetkímélő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.15. COM(2015) 642 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján (az üvegházhatást

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*) 2004/18/EK irányelv Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerzıdések A 44. cikk, (2) bekezdése, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók NGYE-NSZ. (szolgáltatási standardok) VITAANYAG. Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ A nevelőszülői ellátás standard-leírása (szolgáltatási standardok) VITAANYAG Készítette: Dr. Magyar Gyöngyvér Vida Zsuzsanna NGYE-NSZ Létrehozás dátuma: 2006. november 2007. február 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

Végleges iránymutatások

Végleges iránymutatások VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES FIZETÉSEK BIZTONSÁGÁRÓL EBA/GL/2014/12_Rev1 2014. december 19. Végleges iránymutatások az internetes fizetések biztonságáról 1 VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.4. COM(2016) 140 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Második jelentés a vízumliberalizációs ütemterve követelményeinek teljesítése során

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 23.9.2008 EP-PE_TC1-COD(2008)0044 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2008. szeptember 23-án került

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

(2005/C 157/19) 1. Bevezetés. a cukorrépa-termelőkre és cukor-gyártókra hárítja a vegyipari célú termelés után járó visszatérítések teljes összegét.

(2005/C 157/19) 1. Bevezetés. a cukorrépa-termelőkre és cukor-gyártókra hárítja a vegyipari célú termelés után járó visszatérítések teljes összegét. C 157/102 HU 2005.6.28. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az európai bizottság által a tanácsnak és az európai parlamentnek küldött Fenntartható mezőgazdasági modell kidolgozása Európa

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.9. L 32/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 2.) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.11.30. COM(2012) 713 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Adriai-

Részletesebben

10193/12 KH/md DG E2

10193/12 KH/md DG E2 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2012. június 4. (OR. en) 10193/12 Intézményközi referenciaszám: 2012/0048 (NLE) ENER 181 COTRA 19 OC 276 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: MEGÁLLAPODÁS az Amerikai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról

8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról 03.01.21 8003/2002. (AEÉ. 14/2002.) APEH tájékoztató az állami adóhatóság részére történő 2002. évi adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete. a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete. a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. (3) bekezdés

Részletesebben

(EGT-vonatkozású szöveg)

(EGT-vonatkozású szöveg) 2015.5.6. L 115/11 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2015/720 IRÁNYELVE (2015. április 29.) a 94/62/EK irányelvnek a könnyű műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK. 26/ 1980. számú. Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. BELSŐ HASZNÁLATRA! BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM BELSŐ HASZNÁLATRA! 10-22/26/1980. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 26/ 1980. számú PARANCSA Budapest, 1980. évi augusztus hó 11-én. ÁBTL - 4.2-10 - 22/26/1980 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4.

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet. [a Tszt. 3. m) pontjához] A Magyar Energia Hivatal által kiszabható bírságok. [a Tszt. 4. Hatályos: 2014.04.01-157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben