AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2004)636 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az európai műholdas rádiónavigációs program üzembehelyezési és üzemeltetési szakaszára való áttérés. HU HU

2 BEVEZETÉS A Bizottság február 18-i 1 közleményének megvizsgálását követően a Tanács március 9-én következtetéseket fogadott el, amelyekben felkérte a Bizottságot arra, hogy október végéig készítsen egy közleményt, amelynek alapján a Tanács az év végéig meg tudja hozni az üzembehelyezési és üzemeltetési szakasz kezdetével kapcsolatos politikai döntéseket, ideértve az ezekhez a szakaszokhoz az Európai Közösség által nyújtott pénzügyi hozzájárulás maximális összegére és a szolgáltatások meghatározására vonatkozó álláspontokat. A program 2002 óta a fejlesztési szakaszban van, amelyet az üzembehelyezési ( ) és az üzemeltetési (2008-tól) szakasz követ majd. Az üzembehelyezési és az üzemeltetési szakasz elindítása előtt négy kérdésre kell megtalálni a választ: a magánszektor e szakaszok finanszírozásában vállalt jelentős kötelezettségvállalásának megerősítése; a nyújtott szolgáltatások meghatározása; a rendszer felügyeletét szolgáló struktúrák kidolgozása; az európai és az amerikai rendszerek interoperabilitását előíró megállapodás megkötése az Egyesült Államokkal. A két utóbbi kérdés már megoldódott. Az európai műholdas rádiónavigációs programokat üzemeltető struktúrák létrehozásáról szóló, 1321/2004/EK tanácsi rendelet és az Európai Unió biztonságát befolyásoló európai műholdas rádiónavigációs rendszer üzemeltetésének egyes vonatkozásairól szóló, 2004/552/KKBP tanácsi együttes fellépés mindkettő július 12- én 2 kelt a rendszer felügyeletét szolgáló struktúrákat hoz létre. Az európai és az amerikai rendszerek teljes interoperabilitását az Egyesült Államokkal június 26-án aláírt megállapodás egyébként kifejezetten előírja. A magánfinanszírozást illetően, a 2003 nyara óta működőképes Galileo közös vállalkozás azt a feladatot kapta, hogy végezze el a koncesszió birtokos kiválasztását. Az előválogatásnak nevezett első szakasz 2004 februárjában zárult le augusztus végén az előválogatás során kiválasztott három konzorcium közül kettő az eljárás második szakaszának keretében benyújtotta részletes ajánlatát. A közös vállalkozás 2004 szeptemberében értékelte az ajánlatokat és jelentést készített. Megbízatásának megfelelően a közös vállalkozás fogja kiválasztani a koncesszió jelöltjét, amely javaslatot jóváhagyás céljából a közös vállalkozás Igazgatási Tanácsa elé terjesztenek. A közös vállalkozás jelentésének e közleménnyel együtt az a célja, hogy a program következő szakaszainak közfinanszírozásával és a közszolgálati feladatokkal kapcsolatban szükséges politikai irányelvek különösen a szolgáltatások meghatározása megszülessenek. Ebből kiindulva a közös vállalkozás megkezdheti a rendszer koncesszióba adásának utolsó szakaszát, vagyis a 2005 során aláírandó koncessziós szerződés tárgyalását. Ez a szakasz az 1 COM(2004)112 végleges 2 HL L 246., , 1. és 30. o. HU 2 HU

3 Ellenőrző Hatósággal szoros együttműködésben valósul majd meg, amely engedélyező hatósági minőségében aláírja a szerződést és ügyel a szerződésnek a fent hivatkozott 1321/2004/EK rendelet 2. cikk (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban történő végrehajtására. 1. AZ ÜZEMBEHELYEZÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZAKASZ FINANSZÍROZÁSA A műholdas rádiónavigációval kapcsolatos piacok jelentős fejlődése az európai intézményeket arra ösztönözte, hogy a GALILEO program üzembehelyezési és üzemeltetési szakaszához koncesszió formájában a köz- és magánszféra partnerségét (PPP) részesítsék előnyben. Még ha a magánszféra, tekintetbe véve a kínálkozó üzleti lehetőségeket, késznek is mutatkozik a projektben jelentős befektetői szerepet vállalni, a finanszírozásban a közösségi hozzájárulás szükséges a program pénzügyi egyensúlyának biztosításához KOMOLY ÜZLETI LEHETŐSÉGEK A Bizottság által 1999 óta megrendelt és a Tanács tudomására hozott különböző tanulmányok 3 hangsúlyozták, hogy a műholdas rádiónavigációval kapcsolatos piacokon jelentős fejlődési lehetőségek vannak. Az elmúlt években tapasztalt változások megerősítik a műholdas rádiónavigációt használó termékek és szolgáltatások piacának robbanásszerű bővülését. A becslések még a legderűlátóbb előrejelzéseket is felülmúlták. Így a műholdas rádiónavigációval működő termékek és szolgáltatások világpiaca 2002 és 2003 között megkétszereződött, 10 milliárdról 20 milliárd euróra bővülve. A piac értéke 2020-ra, körülbelül 3 milliárd működő vevőkészülékkel, megközelíti majd a 300 milliárd eurót. Ezek a vevőkészülékek kombinálni fogják a GALILEO, az EGNOS és a GPS rendszerek által nyújtott összes szolgáltatást. Naponta innovatív alkalmazások kerülnek forgalomba. A vevőkészülékek ára folyamatosan csökken. Ma már 150 euró alatt is lehet vevőkészüléket vásárolni. Ugyanúgy, mint néhány évvel ezelőtt a mobiltelefonok esetében, az árak csökkenése a rádiónavigációs szolgáltatások gyors elterjedését vonja maga után minden ágazatban, mindennapossá téve a használatukat az olyan szórakoztató-elektronikai cikkekhez hasonlóan, mint a karóra, a fényképezőgép, a mobiltelefon, stb. A műholdas rádiónavigáció folyamatosan eléri a társadalom minden szegmensét, ami egy polgárinak nevezhető aspektust kölcsönöz a GALILEO programnak. A GALILEO program kezdete óta a Tanács a magánszektor nagyarányú részvételét szorgalmazta a programban. A Tanács július 19-i állásfoglalásában felkérte a Bizottságot arra, hogy a köz- és magánszféra partnerségének (PPP) keretében teremtsen olyan megfelelő és reális feltételeket, amelyek lehetővé teszik a jelentős mértékben a magánszférából származó finanszírozás biztosítását. 4 Ezt az álláspontot később folyamatosan megerősítették. Pontosabban a március 26-án elfogadott következtetéseiben a Tanács az üzembehelyezési szakasz finanszírozásának tekintetében megállapította azt, hogy törekedni fog egy olyan elosztás biztosítására, amely szerint legfeljebb egyharmad rész származik a közösségi költségvetésből és legalább kétharmad rész a magánszektorból. Ugyanezekben a 3 Különösen a GALA, a Geminus, a Pricewaterhouse Coopers és a Galilei tanulmány. 4 HL C 221., , 1. o. HU 3 HU

4 következtetésekben és azokban, amelyeket március 9-én fogadott el, a Tanács kifejezetten előírta a közösségi alapok bekapcsolódását az üzemeltetési szakasz finanszírozásába A MAGÁNSZEKTORNAK NYÚJTOTT FINANSZÍROZÁSI FORRÁSOK A Galileo közös vállalkozás által készített közbenső jelentés szerint az előválogatás során kiválasztott konzorciumok által benyújtott ajánlatok megerősítik az üzembehelyezési és az üzemeltetési szakaszok finanszírozásával kapcsolatosan megfogalmazott feltételezéseket, mivel megfelelnek a Tanács által előírt tervezetnek: a konzorciumok mindegyike vállalja a 2,1 milliárd euróra becsült értékű üzembehelyezési szakasz költségeinek legalább kétharmad részben történő finanszírozását és a rendszer üzembehelyezését követő néhány évre az egyensúly biztosításának érdekében támogatás folyósítását kéri. A fent hivatkozott február 18-i közleményében a Bizottság az üzembehelyezési és üzemeltetési szakasz finanszírozására a magánszektor számára kínált több lehetséges forrást is felsorolt. A szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek jelentős tételként szerepelnek az előválogatás során kiválasztott konzorciumok által bemutatott finanszírozási tervekben. Mivel ezeket a bevételeket közvetlenül a koncesszió birtokosa szedi be, a befektetett tőkéje megtérül és a felvett kölcsönöket vissza tudja fizetni. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy mindegyik konzorcium nagy súlyt fektet a nyilvánosan szabályozott szolgáltatás (PRS) értékesítéséből származó bevételekre. A szellemi tulajdonjogból származó bevételek szintén fontos összetevőjét képezik az előválogatás során kiválasztott konzorciumok által benyújtott finanszírozási terveknek. Ugyanúgy, mint a szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek esetében, az előírások szerint ezeket is a koncesszió birtokosa közvetlenül szedi majd be, akinek az Ellenőrző Hatóság a koncessziós szerződés keretében licenciát ad a rendszer összetevőihez és alkalmazásaihoz kapcsolódó szellemi tulajdonjogok használatára. A Galileo közös vállalkozás a Bizottsággal és az Európai Űrügynökséggel együtt kidolgozott egy olyan globális megközelítést, amelynek célja a rendszer kulcsfontosságú különösen a jelfeldolgozással kapcsolatos elemeinek jogi védelme. Ez a megközelítés lehetővé teszi, hogy az összes felhasználó számára szolgáltatás típusától függetlenül elérhető legyen a szolgáltatás. Ez a megközelítés amelyet nagy bevételi forrást látva benne a koncesszióra jelöltek is megszavaztak ezen kívül szükségtelenné teszi a fent hivatkozott február 18-i közleményben tervezett adó kivetését a vevőkészülékekre. Végül az előválogatás során kiválasztott konzorciumok által benyújtott finanszírozási tervek következetes kötelezettségvállalást írnak elő a saját tőkét illetően stabil banki támogatás mellett. A koncesszió különböző jelöltjeivel szoros kapcsolatban álló Európai Beruházási Bank nagy szerepet fog játszani e pénzügyi konstrukció összeállításában megfelelő hosszúságú türelmi idővel ellátott hosszú lejáratú kölcsönök biztosításával A SZÜKSÉGES KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁS Az európai műholdas rádiónavigációs rendszer nagy állami infrastruktúra, amelynek kiépítése az Európai Unió számára számos előnnyel jár. Lehetővé teszi egy monopolhelyzetben lévő, HU 4 HU

5 más által fenntartott rendszertől való függés megszüntetését sok, napról napra növekvő számú, döntő fontosságú alkalmazási területen. Biztosítja a szükséges technológia ellenőrzését, valamint a gazdaság számára létfontosságú rádiónavigációs és időmeghatározási funkciókat. Mivel polgári felhasználásra készült polgári rendszerről van szó, olyan szükségleteket is ki tud elégíteni, amelyre a meglévő rendszerek nem képesek. A rendszer beleillik a Bizottság által november 11-én 5 bemutatott fehér könyvben leírt európai űrpolitika keretébe. Az ebben szereplő elemek indokolják a hatóságok részvételét a program üzembehelyezési és üzemeltetési szakaszának finanszírozásában. Az említett két szakasz lebonyolításához szükséges közfinanszírozás kiegészíti a magánforrásból származó finanszírozást. Ez egyrészt az Európai Közösség által szorgalmazott projekt dimenziójának és minőségének, másrészt pedig a rendszer működtetése által várhatóan előteremtett üzleti bevételeknek a következménye. Az üzembehelyezési szakasz becsült költsége eléri a 2,1 milliárd eurót. Az előválogatás során kiválasztott konzorciumok mindegyike vállalja e költség kétharmadának viselését, azaz 1,4 milliárd eurót, így a szakasz finanszírozásából a közösségi költségvetésnek 700 millió eurót kell vállalnia. Az üzemeltetési szakasz finanszírozását a magánszektor biztosítja. Mindamellett, tekintetbe véve egyrészt a GALILEO rendszernek, mint nagy állami infrastruktúrának a működtetéséhez megállapított közszolgálati kötelezettségekből eredő megszorításokat, másrészt pedig azt az időközt, amely szükséges ahhoz, hogy a magánszektor teljesen kifejlessze a műholdas rádiónavigáció piacát és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások kereskedelmét, szükséges kivételes közfinanszírozást is biztosítani az üzemeltetési szakasz első éveiben. A közösségi költségvetést terhelő rész finanszírozása céljából a Bizottság július 14-én javaslatot tett egy, az európai műholdas rádiónavigációs program üzembehelyezési és üzemeltetési szakaszának végrehajtásáról szóló, európai parlamenti és tanácsi rendeletre 6. E javaslat a GALILEO programot egy speciális jogi eszközre helyezi, amely koherens a jövőbeli európai űrprogrammal és jobban kielégíti annak szükségleteit a lehető legjobban megvalósítva a hatékony és eredményes pénzgazdálkodást. A javaslat az Európai Közösség részéről egymilliárd eurós pénzügyi hozzájárulást irányoz elő a január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra. Az üzembehelyezési szakasz finanszírozására 500 millió euró van elkülönítve, amely egyébként 200 millió euró összegű támogatásban részesül a jelenlegi 2006-os pénzügyi terv alapján, 500 millió euró pedig az üzemeltetési szakasz első éveinek finanszírozását fedezi. Ez utóbbi szám tájékoztató jellegű és adott esetben pontosításra kerül a koncesszió birtokos-jelöltekkel folytatott tárgyalások eredményének függvényében. A fent hivatkozott 1321/2004 tanácsi rendelet rendelkezéseivel összhangban a GALILEO programhoz adott közösségi hozzájárulással kapcsolatos gazdálkodásnak és a felhasználás ellenőrzésének feladatát az Európai GNSS Ellenőrző Hatóság látja el. Az előírások szerint az Ellenőrző Hatóságot a 2005-ös év első felében fel kell állítani. Amennyiben szükséges, a program üzembehelyezési és üzemeltetési szakaszának finanszírozásához az Európai Űrügynökség hozzájárulása sem kizárt az Ellenőrző Hatóságnak nyújtott támogatás formájában. 5 COM(2003)673 6 COM(2004)477 végleges HU 5 HU

6 Fontos azonban hangsúlyozni azt, hogy a közfinanszírozás mértéke a rendszer működtetése következtében a koncesszió birtokos javára keletkező üzleti bevétel függvényében csökkenthető. A koncessziós szerződés egy záradéka kifejezetten előírja ennek a modulációnak a feltételeit. A maga részéről a Bizottság ügyelni fog a műholdas rádiónavigáció használatának elősegítésére a legkülönbözőbb területekkel kapcsolatban jelenleg vagy a jövőben meghozandó kezdeményezéseiben, különösen a segélyhívások, a tengeri közlekedés biztonsága, a halászat és a mezőgazdaság területén a Global Monitoring for Environment and Security (GMES) rendszerrel (globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelés) együttesen, valamint a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatósága (ERTMS Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer) és a bel- és igazságügy, stb. területén A HARMADIK ORSZÁGOKTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A nemzetközi együttműködés fellendülése beigazolódni látszik. Több harmadik ország kifejezte abbéli határozott szándékát, hogy szeretne részt venni a GALILEO programban, ideértve annak finanszírozását is. Együttműködési megállapodásokat írtak alá Kínával október 30-án és Izraellel július 13-án. Az Orosz Föderációval, Indiával és Ukrajnával a megállapodás megkötése céljából folytatott tárgyalások jól haladnak, Dél-Koreával, Ausztráliával, Mexikóval és Brazíliával pedig ígéretes kapcsolatfelvétel történt. Emellett Svájc és Norvégia, az Európai Űrügynökség tagországai, valamint Kanada, mint társult tag, a program későbbi szakaszaiban való pénzügyi részvétel lehetőségét vizsgálja. Jelentős tőke-hozzájárulás várható a különböző érdeklődő harmadik országoktól. A GALILEO programhoz társult harmadik országok jó lehetőséget biztosítanak a piac fejlődésére. Ezen országok mindegyikében az űrkutatás és a műholdas rádiónavigáció területén jelentős technikai és kereskedelmi kapacitással bíró vállalkozások vannak, amelyek nagy valószínűséggel fellendítik majd az európai ipart. Ezen országok mindegyikében az összes szolgáltató és felhasználó hangsúlyozza egy olyan polgári műholdas rádiónavigációs rendszer kifejlesztésének szükségességét, amelyet kifejezetten az ő igényeiknek öt különböző szolgáltatással való kielégítésére terveztek, és amely ennek az új technológiának a nagy léptékű kifejlesztéséhez elengedhetetlen következő funkciókkal rendelkezik: integritás, a szolgáltatás garantálása, és a távközléssel való összekapcsolás. Ennek következtében ezen országok nagyra értékelik a GALILEO rendszernek az amerikai GPS rendszertől eltérő természetét és felmérik egy olyan kétoldalú megállapodás jelentőségét, amely az összes együttműködési területre kiterjed, és lehetővé teszi számukra, hogy részt vehessenek egy ilyen ígéretes technológia fejlődésének különböző aspektusaiban. A harmadik országokkal való széleskörű együttműködésre nyitottan a GALILEO program megadja ez utóbbiaknak azt a lehetőséget, hogy részt vegyenek egy stratégiai jelentőségű infrastruktúra létrehozásában, fejlesztésében és irányításában. Ennélfogva a GALILEO program jelentős mértékben hozzájárul az Európai Közösség politikájának külső dimenziójához. A tervbe vett tekintetbe vett részvételi módok sokfélesége és kiterjedése, amely lehet koncesszió, kutatási program, az Európai Űrügynökség által kötött szerződések, szabályozási aspektusok, a közös vállalkozásban vagy a jövőbeli Ellenőrző Hatóságban társult tagként való részvétel, valóban elősegíti a nemzetközi együttműködést. A harmadik országokkal folytatott együttműködés azt is lehetővé teszi, hogy megbizonyosodjunk a frekvenciák kiosztásáért vagy a normák meghatározásáért felelős HU 6 HU

7 nemzetközi fórumokon az ezen országok által nyújtott támogatásról. Az együttműködés ezen kívül azt is garantálja, hogy a rendszer működtetésével nyújtott szolgáltatásokat az érintett országokban minden akadály nélkül forgalomba lehet hozni. 2. ANYÚJTOTTSZOLGÁLTATÁSOKKALKAPCSOLATOSELVÁRÁSOK A GALILEO rendszer működtetése során jól meghatározott jellemzőkkel rendelkező különböző szolgáltatásokat és magas fokú biztonságot kell nyújtani A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK A GALILEO rendszer működtetése során nyújtott szolgáltatásokat a Bizottság szeptember 24-i közleményének 7 1. melléklete részletesen bemutatta. Meghatározásuk a 2002 óta kidolgozott, és azóta a különböző felhasználói csoportokkal együttműködésben folyamatosan frissített High-Level Definition dokumentumban található meg. Erre alapozva, a december 6-i következtetéseiben a Tanács jelezte, hogy a GALILEO program keretében kiírt ajánlati felhívások különösen a koncesszióval kapcsolatos felhívás öt szolgáltatást foglalnak magukba: egy nyílt szolgáltatást ; egy kereskedelmi szolgáltatást ; egy életvédelmi szolgáltatást ; egy nyilvánosan szabályozott szolgáltatást (ún. PRS); és a COSPAS-SARSAT rendszer kutatási és mentési szolgáltatásának vagy egyéb vonatkozó rendszereknek a segítését. Az ajánlatok, amelyeknek alapján jelenleg az előválogatás során kiválasztott konzorciumokkal folynak tárgyalások, megfelelnek a megkívánt technikai tulajdonságoknak, és mindegyikük tartalmazza a fentebb felsorolt öt szolgáltatást. Különösen a nyilvánosan szabályozott szolgáltatás (PRS) esetében fontos emlékeztetni arra, hogy ez a program egyik kulcsfontosságú aspektusa. A PRS-nek köszönhetően a hatóságok egy nagy teljesítményű és biztonságos szolgáltatást vehetnek igénybe. Számos minisztérium részt vett a szolgáltatás technikai meghatározásában és megerősítették beindításának szükségességét. Ez különösen igaz a határok vagy a belső biztonság felügyeletével megbízott, illetékes szolgálatok esetében, amelyek a bűnözés, a csempészet, az illegális bevándorlás vagy a terrorizmus ellen küzdenek, valamint a polgári védelmet ellátó szolgálatok esetében. Mindemellett a nyilvánosan szabályozott szolgáltatás használata továbbra is fakultatív marad. A tagállamok és azok közigazgatásai szabadon dönthetnek annak használatáról. A jelenleg kidolgozás alatt lévő üzleti terveikben az előválogatás során kiválasztott koncesszióbirtokosjelöltek megerősítik, hogy sok tagállam részéről jelentős igény mutatkozik erre a szolgáltatásra és hangsúlyozzák azt, hogy az ennek a szolgáltatásnak a működtetéséből terveik szerint befolyó bevételek jelentősek lesznek. A nyilvánosan szabályozott szolgáltatás használatának költségeit kizárólag a felhasználók viselik majd, amely a jó közigazgatás biztosításának érdekében nem fogja meghaladni az ésszerűség mértékét. Ezen túlmenően a nyilvánosan szabályozott szolgáltatásnak a rendszer szerkezetébe történő beillesztése miatt keletkező költségek a teljes infrastruktúra költségeinek csupán elenyésző hányadát teszik ki. Ugyanis ez a szolgáltatás csak nagyon kis mértékben befolyásolja a műholdak fő paramétereinek a készülékek súlya, teljesítménye és mérete meghatározását. A földi egység árát pedig elhanyagolható mértékben befolyásolja. 7 COM(2002)518 végleges HU 7 HU

8 Egyébként a két éve kifejtett kutatási erőfeszítéseknek és az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásoknak köszönhetően sikerült az öt kínált szolgáltatáshoz kapcsolódó frekvenciatervet meghatározni. Az Egyesült Államokkal június 26-án aláírt megállapodással az utolsó politikai jellegű akadályok is elhárulnak a terv jóváhagyása elől. Végül pedig az EGNOS vonatkozásában a Tanács a június 5-i következtetéseiben megállapodott abban, hogy az EGNOS irányításának a GALILEO irányításáról szóló jövőbeli koncessziós szerződésbe történő esetleges felvételének előnyeit a GALILEO lehetséges koncesszió birtokosaival közösen kell értékelni. Következésképpen a Galileo közös vállalkozás bevonta az EGNOS-t az előválogatás során kiválasztott konzorciumokkal folytatott tárgyalásokba, a konzorciumok pedig késznek mutatkoztak a GALILEO koncessziójának keretében az EGNOS irányítását felvállalni. E pont vonatkozásában a Bizottság javaslatot fog megfogalmazni, melynek alapja az előválogatás során kiválasztott jelöltekkel valamint a polgári légi közlekedést felügyelő tagállami hatóságokkal folytatott tárgyalások kimenetele, és a jelenleg is tanulmányozás alatt álló európai navigációs terv jellemzői A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK TISZTELETBEN TARTÁSA Mint ahogy azt a Tanács több alkalommal hangsúlyozta, a GALILEO rendszer egy sebezhető infrastruktúra, amelynek használata során rendszervédelmi és biztonsági szempontból különleges intézkedéseket kell megvalósítani. Két lehetséges veszélyre kell felkészülni: egyrészt meg kell védeni a rendszert a működésének rosszindulatú vagy akaratlan veszélyeztetésétől; másrészt meg kell akadályozni azt, hogy az Európai Unió és tagországai érdekeivel ellentétes célra használják fel azt. A fent hivatkozott július 12-i 1321/2004/EK rendelet és a 2004/552/KKBP együttes fellépés az a két szöveg, amelyeken a GALILEO rendszervédelme és biztonsága az üzembehelyezési és üzemeltetési szakaszban alapulni fog: a rendelet létrehozza az Ellenőrző Hatóságot, amelyre hárul többek között a rendszervédelemmel és biztonsággal kapcsolatos minden technikai hatáskör; az együttes fellépés foglalkozik a rendszer integritásának és működésének veszélyeztetésével, valamint a krízishelyzetben megvalósítandó intézkedésekkel. Az Ellenőrző Hatóság mellett létesített és a tagállamok képviselőiből álló Rendszervédelmi és Biztonsági Bizottság átveszi a biztonsági tanács (GSB) feladatait. A közös vállalkozás megbizonyosodott arról, hogy az előválogatás során kiválasztott konzorciumok rendszervédelmi és biztonsági szempontból megfelelő garanciákat tudnak biztosítani. A rendszert irányító csoportok tagjai a minősített dokumentumok és eljárások megismerésére felhatalmazással rendelkező személyek lesznek. A konzorciumok mindegyikének ajánlatában szerepel a jelenleg a biztonsági tanács, a jövőben pedig az Ellenőrző Hatóság által kidolgozott biztonsági intézkedések tiszteletben tartása. Az ajánlatban szerepel továbbá annak a lehetőségnek az elfogadása, hogy abban az esetben, ha a világ valamelyik részén krízishelyzet jön létre, a biztonsági tanács utasítása értelmében a jelek minőségét csökkenteni kell. HU 8 HU

9 KÖVETKEZTETÉSEK Megbízatása értelmében a Galileo közös vállalkozás végrehajtotta a jövőbeli koncesszió birtokos kiválasztását. A jelek szerint a GALILEO program elindítását meghatározó feltételek teljesültek. Megerősítést nyertek az alábbiak: egy olyan infrastruktúra stratégiai aspektusai, amelynek célja az Európai Unió függetlenségének garantálása, amellett, hogy biztosítja az amerikai GPS rendszer kiegészítését; egy olyan rendszer technikai meghatározása, amely biztosítja az Európai Unió számára a műholdas rádiónavigációs technológia birtoklását; a rendszer kereskedelmi szempontból is életképes működtetése a jelentős bevételeknek köszönhetően; a program által tervezett öt szolgáltatás kiegészítő jellege, amelyek megfelelnek minden polgári felhasználó igényeinek; annak lehetősége, hogy a globális európai műholdas rádiónavigációs rendszer elődje, az EGNOS beépüljön a folyamatos megközelítésbe, valamint a koncessziós tervezetbe is; a magánszektor jelentős pénzügyi hozzájárulása; végül pedig a projekt nemzetközi dimenziója és a harmadik országok egyre növekvő szándéka a programban való aktív és pénzügyi részvételre. A program következő szakaszaiba lépéshez a Tanács által meghatározott a rendszer üzembehelyezésére és üzemeltetésének beindítására vonatkozó egyéb feltételek is teljesültek: az amerikai és az európai rendszerek interoperabilitását előíró megállapodás megkötése az Egyesült Államokkal, amelynek aláírására június 26-án került sor; a rendszer felügyeletét szolgáló jövőbeli struktúrák meghatározása, Ellenőrző Hatóság és biztonsági terv, amelyek a július 12-i két szövegnek a Tanács által történő elfogadásával valósultak meg; Így minden feltétel teljesül ahhoz, hogy a Tanács megerősítse az alábbiakat: visszavonhatatlan áttérés a program üzembehelyezési és üzemeltetési szakaszára; a rendszer alapvető jellemzői, különösen a szolgáltatások tekintetében; a hatóságok kötelezettségvállalása az üzembehelyezési és az üzemeltetési szakasz finanszírozása, csakúgy, mint a rendszer ellenőrzése tekintetében. Ezeknek az elemeknek az ismerete nélkülözhetetlen ahhoz, hogy: a közös vállalkozás le tudja zárni a 2005 folyamán az Ellenőrző Hatóság által aláírandó koncessziós szerződés tárgyalását, és HU 9 HU

10 a magánszereplők meg tudják erősíteni az ajánlatukat és a pénzügyi kötelezettségvállalásukat. A Bizottság a jövőben is rendszeresen tájékoztatni fogja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program lebonyolításáról. A közös vállalkozás felügyelőbizottsága a maga részéről továbbra is nyomon fogja követni a koncesszióba adás eljárását. Ennek az eljárásnak az eredményét a Bizottság be fogja mutatni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az Ellenőrző Hatósággal összhangban, amely 2005 elején megkezdi az üzembehelyezési és üzemeltetési szakasz beindításához szükséges feladatok végrehajtását. HU 10 HU

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.6.14. COM(2010)308 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 24.3.2009 EP-PE_TC1-COD(2008)0035 ***I AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely elsı olvasatban 2009. március 24-én került

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.14. COM(2011) 730 végleges 2011/0330 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

Budapesti Nyilatkozat. az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól

Budapesti Nyilatkozat. az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól Budapesti Nyilatkozat az európai városok demográfiai és klímaváltozási kihívásairól a városfejlesztésért felelős főigazgatók részéről Budapest, 2011. május 2. (1) Az Európai Unió tagállamainak városfejlesztésért

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE a kettős felhasználású

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.15. COM(2015) 642 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján (az üvegházhatást

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.28. COM(2011) 232 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelenés a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.12.2005 COM(2005) 660 végleges 2005/0257 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése

Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése C 250 E/93 P6_TA(2007)0019 Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése Az Európai Parlament állásfoglalása az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzéséről; a túlsúly,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma

HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Az akcióterv neve TIOP-1_Az oktatási infrastruktúra fejlesztése Készítette HBF Hungaricum Kft. és INNOV Hungaricum Kft. konzorciuma Verziószám TIOP_OIF_V_7.5 1. Az akcióterv ismertetése és a kontextusát

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA

Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA Magyar Közgazdasági Társaság Baranya Megyei Szervezete: Pénzügy-politikai elıadássorozat Pécs, 2007. április 20. A KÖZPÉNZÜGYEK SZABÁLYOZÁSA (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Kedves Kollégák!

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2008 COM(2008) 488 végleges 2008/0155 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG. Elnök 1 Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám: EBH/545/13/2013. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (, a továbbiakban: hatóság) a kérelmező kérelmére az eljárás alá vonttal szemben a fenti ügyszámon folytatott

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0267 HU 16.01.2016 017.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.4. COM(2013) 759 final 2013/0369 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó vagy ott feladott kristályos szilícium fotovillamos

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

J/4723. számú JELENTÉS

J/4723. számú JELENTÉS MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4723. számú JELENTÉS a géntechnológiai tevékenységgel, annak mezőgazdasági és élelmiszer-előállítási alkalmazásával kapcsolatos egyes kérdésekről és az ezeket érintő magyar

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 704 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelentés a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum:

projekt címe: projektgazda: készítette: dátum: A vidékfejlesztési miniszter 46/2012. (V. 8.) VM rendelete a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet módosításáról (Magyar Közlöny 2012/54.) projekt címe: ÁROP-2216 - Jogalkalmazás

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke Előszó 2013-ban az Európai Unió Bírósága igazságszolgáltatási tevékenységének üteme jelentősen fokozódott. Egyrészt az Unió igazságszolgáltatási rendszerében a beérkezett ügyek száma a létrehozatala óta

Részletesebben