NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/HEFOP A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP Projekt Esettanulmány Készült: október 29. Szerző: Kutatásvezető: Pupek Emese Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó A projekt szereplőinek bemutatása A pályázó szervezet bemutatása A pályázó partnereinek bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményi szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása A pályázati kiírás fejlesztési irányai A projekt tartalma A projekt ütemezése A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt-előkészítés bemutatása A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények Projekt-előkészítés A projektmegvalósítás bemutatása Szerződéskötés A projektszervezet bemutatása A partner szerepe a projektvégrehajtásban A projekt kommunikációja Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés Projektpénzügyek Közbeszerzés Ellenőrzés Összegzés Források Táblázatok jegyzéke Ábrák jegyzéke Képek jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. ( 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1. A projekt szereplőinek bemutatása 1.1 A pályázó szervezet bemutatása A projektet a SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság (SAVARIA REHAB-TEAM Kht.) valósította meg. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht.-t augusztus 29-én alapította Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 100 százalékos tulajdonos. A társaságot Szombathely Városi Bíróság október 18-án jegyezte be. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. bár 2002-ben alakult, tevékenysége nem előzmények nélküli. Létrehozását megelőzően 1992-től, mint költségvetési intézmény működött (Segítőház néven), és valósított meg projekteket a hajléktalan emberek ellátására, foglalkoztatására. Ezen intézményben szerzett tapasztalatokra építve a társaság szociális szolgáltatások körében viszi tovább a hajléktalan emberek ellátását; a hajléktalan, tartósan a munkaerőpiacról kiszorult emberek foglalkoztatását. A társaság fő tevékenységei: - felzárkóztatással, képzéssel, pszicho-szociális támogatásokkal összekapcsolt foglalkoztatási programok szervezése, megvalósítása; - tranzit foglalkoztatási projektek működtetése, az elsődleges munkaerő-piaci szereplőkkel együttműködve; - hajléktalan emberek részére szállásnyújtó rendszerek (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, otthonház/kiléptető szállás, hajléktalanok otthona, nappali melegedő); - hajléktalan emberek részére rehabilitációt és re-integrációt elősegítő szolgáltatások szervezése (utcai szociális munka, ügyintézés, jogosultságokhoz való hozzájutáshoz támogatásnyújtás, tájékoztatás, tanácsadás, fizikai rehabilitációs programokban együttműködés az egészségügyi szolgáltatókkal, szociális rehabilitációs programok, foglalkoztatási rehabilitációs programok, utógondozás). 5

6 A fő tevékenységeken túl a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. vállalkozási tevékenységet is folytat, karbantartás, kisebb javítások, faipari munkák, kőműves munkák, varrási munkák, parkgondozás tevékenységi körökben. 1. ábra: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. szervezeti felépítése Forrás: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. A hajléktalanok számára fenntartott nappali melegedőt 1993-ban alakították ki, ami végéig csak a jogszabályban előírt szolgáltatásokat biztosította (étkezés, tisztálkodás, személyi higiéné feltételeinek megteremtése, információnyújtás stb.). A 2003-tól kidolgozott rehabilitációs program keretében azonban erőfeszítések történnek az önálló életvitel képességeinek helyreállítása, a munkaképességek helyreállítása és fejlesztése, az emberi kapcsolatok visszaállítása, bővítése, a munkaerőpiacra történő visszavezetés elősegítése érdekében. A nappali melegedő szolgáltatásai: tisztálkodási, főzési, mosási, étkezési lehetőség, orvosi ellátás, szociális ügyintézés, jogosultságok érvényesítése, információnyújtás, postai cím biztosítása, csomagmegőrzés, és ambuláns rehabilitációs programok. A szolgáltatások a rászorulók számára térítés nélkül vehetők igénybe. 6

7 A SAVARIA REHAB-TEAM utcai szociális munka keretében szervezi az intézményes ellátásból kimaradt emberek elérését, részükre információt nyújt a szolgáltatásokról, életmentő szolgáltatást biztosít. A Közhasznú Társaság éjjeli menedékének szolgáltatásai: éjszakai szállás, egészségügyi, orvosi ellátás biztosítása, szociális ügyintézés, jogosultságok érvényesítése, tanácsadás, főzési, mosási, étkezési, tisztálkodási lehetőség, postai cím biztosítása, rehabilitációs programok szervezése, illetve foglalkoztatási lehetőségek felkutatása. 1.2 A pályázó partnereinek bemutatása A pályázatban a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. konzorciumi partnere Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az Önkormányzat a projektmegvalósításhoz a tulajdonában álló épületet rendelkezésre bocsátotta, a projekt megvalósítását figyelemmel kísérte. A város Kárpát-medence legrégebbi folyamatosan lakott városi rangú települése. A Kr. után 43-ban alapított, közel kétezer éves város az egykori Colonia Claudia Savaria. Szombathely a XX. század végére a régió kulturális, oktatási és kereskedelmi központja lett, megőrizve a római és középkori hagyományokat. A megyei jogú várost jelenleg több mint 80 ezren lakják. 1.3 A projekt környezetének bemutatása A hajléktalan emberek számát 2004-ben közel ezerre becsülték, ebből Budapesten 20 ezer fő él. Az ország területén közel nyolcezer szálláshely működik, a 7

8 nappali melegedőkben és népkonyhákon ötezer személy kap naponta ellátást, azonban a téli időszakban mindez évek óta kevésnek bizonyult. A hajléktalanság oka és/vagy következménye a munkanélküliség. A hajléktalan és potenciálisan hajléktalan emberek súlyos szociális hátrányaik, leépült, megváltozott munkaképességük miatt nem versenyképesek a munkaerőpiacon. A foglalkoztatási szféra pedig, nem képes kezelni a hajléktalan életforma következtében kialakult speciális problémákat és csökkent teljesítményt. A projekt Szombathelyen, a Nyugat-dunántúli régió területén valósul meg. A régiót Győr- Moson-Sopron, Vas és Zala megye alkotja. A régió négy országgal határos mely Európaszerte egyedülálló jelenség: nyugaton Ausztriával, délnyugaton Szlovéniával és Horvátországgal, északon pedig Szlovákiával. A 2. ábra: Nyugat-dunántúli régió Forrás: KSH Nyugat-dunántúli régió a négy országhatár miatt jelentős nemzetközi átmenő forgalommal rendelkezik. Az itt található határátkelőkön keresztül bonyolódik hazánk határforgalmának több mint fele. Míg az 1990-es években az aktivitási ráta emelkedésével folyamatosan bővült a foglalkoztatottak száma és csökkent a munkanélküliség, addig az elmúlt években a foglalkoztatottak számának növekedése megállt, enyhe csökkenést mutat. A Nyugatdunántúli régióban az utóbbi évek negatív folyamatai ellenére is jóval kedvezőbb a foglalkoztatási helyzet, mint az ország legtöbb régiójában, csak Budapesten jobb kis mértékben. Az aktivitási ráta 3,5 százalékponttal haladja meg az országos átlagot, 2004-ben 57,2 százalék volt, ami azonban 3 százalékponttal alacsonyabb, mint az 1996-os érték. Az egyes megyék között e tekintetben is különbségek tapasztalhatók. A legmagasabb az aktivitás Vas megyében, ahol 2004-ben, az utóbbi évek enyhe csökkenése következtében is még közel 60 százalékos, míg Zalában 58 százalék körül alakult a gazdasági aktivitás már majd 10 éve. Ezzel szemben Győr-Moson- Sopron megyében a kilencvenes évek közepén még szintén 60 százalékos arány folyamatos csökkenés mellett 2004-re már csak 55 százalékot mutatott, ami a régión belül a legalacsonyabb érték. 8

9 1. táblázat: Munkaerőpiac néhány jellemző adata Forrás: KSH adatok alapján Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet Nyugat- GYMS Vas Zala Magyarország Dunántúl Aktivitási arány, % 60,2 58,7 57,2 55,2 59,7 57,8 53,8 Munkanélküliségi ráta, % 6,6 4,2 4,6 3,8 5,8 4,7 6,1 Foglalkoztatottak aránya szektoronként (%) Mezőgazdaság 8,6 5,7 4,0 4,3 4,1 3,6 3,7 Ipar 39,8 42,3 39,4 38,4 43,2 37,3 28,2 Ebből: Feldolgozóipar 36,3 40,2 37,3 36,1 41,7 34,8 25,8 Építőipar 4,3 4,5 4,4 4,3 3,8 5,1 4,7 Szolgáltatási szektor 47,3 47,5 52,2 53,0 48,9 54,0 63,4 9

10 1.4 A projekt intézményi szereplőinek bemutatása A Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) Irányító Hatósága (IH) 2002 nyarán a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium szervezeti keretei között jött létre. Az IH feladata az Európai Unió által társfinanszírozott HEFOP és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés szabályos és hatékony megvalósítása. Ennek keretében az IH közreműködik az Operatív Program véglegesítésében, irányítja az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum kidolgozását, és közreműködő szerepet vállal e dokumentumoknak az Európai Bizottsággal történő tárgyalásaiban. Az IH részt vesz továbbá a HEFOP pénzügyi és költségvetési tervezésében, valamint Közreműködő Szervezetek bevonásával irányítja a HEFOP keretében meghirdetett pályázatok és központi programok végrehajtását. A Nemzeti Fejlesztési Hivatalból és a Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtását irányító szervezetekből 2006 nyarán Nemzeti Fejlesztési Ügynökség alakult, amely élén kormánybiztos látja el a hosszú- és középtávú fejlesztési és tervezési feladatokat, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségről szóló 130/2006 (VI.15.) Korm.rendelet alapján végzi az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek, operatív programok kidolgozását és a meglévő programok koordinálását, így az Irányító Hatóság feladatait is. A Strukturális Alapok Programirodát (STRAPI) az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium (jelenleg Egészségügyi Minisztérium) 2003-ban saját szervezeti egységeként hozta létre. A STRAPI feladata 2003-ban a szervezetfejlesztés és a felkészülés volt a Strukturális Alapok fogadására, a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Programban (HEFOP), a tárcát érintő egészségügyi és szociális intézkedések végrehajtására. A STRAPI a HEFOP IH-val kialakuló munkamegosztásban látja el a rá háruló feladatokat. A szervezetfejlesztés 2003-ban sikeres akkreditációval zárult. A STRAPI 2003 második felétől munkájával folyamatosan támogatta az Operatív Program Programkiegészítő Dokumentumának elkészítését, tevékenyen részt vett az Európai Projekt Előkészítő Alap (PEA) felhasználásának ügyvitelében, valamint a 10

11 tárca saját forrásaiból meghirdetett hasonló pályázatok előkészítésében és lebonyolításában. A STRAPI feladata a HEFOP egészségügyi és szociális intézkedéseinek menedzselése, az IH és az Egészségügyi Minisztérium által megszabott munkamegosztásban. A STRAPI az alábbi HEFOP intézkedések végrehajtásában vesz részt: intézkedés: A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével; intézkedés: A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése; intézkedés: Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése az elmaradott régiókban; Egészségügyi IT-fejlesztés az elmaradott régiókban. A STRAPI munkatársai végzik az intézkedések kapcsán a pályázati kiírások előkészítését és megjelentetését, a pályázatok fogadásának és értékelésének szervezését, a nyertes pályázókkal kötendő szerződések előkészítését és a végrehajtás szakmai ellenőrzését, valamint biztosítják a tájékoztatást és a nyilvánosságot. Pályázat: Pályázó: Pályázat címe: 2. táblázat: A projekt összegző adatai HEFOP SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság Nappali központ létrehozása Projekt időtartama: január szeptember 30. Támogatás összege: Beruházás összege: ,- Forint ,- Forint 11

12 2. A projekt részletes bemutatása 2.1 A pályázati kiírás fejlesztési irányai Az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően hazánk jogosulttá vált igénybe venni azokat a támogatási formákat, melyeket a közösség a tagok számára nyújt. Egyik ilyen támogatási forrás az Európai Szociális Alap (ESZA), amelynek egyik fontos célkitűzése, hogy csökkentse a tagországokban a munkanélküliséget. Az Európai Szociális Alap (ESZA) a Strukturális Alapok (SA) rendszerébe tartozik, pénzügyi tekintetben a 2006-ig terjedő teljes SA költségvetésének mintegy 30 százaléka. Ez az alap hivatott szolgálni a humánerőforrás fejlesztését és a foglalkoztatási problémák kezelését. Az ESZA keretében megvalósuló programokat az alábbi négy prioritást élvező kérdéskörben hajtják végre: - aktív munkaerő-piaci politikák alkalmazása, - a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a munkaerőpiacra való belépés segítésével, - az egész életen át tartó tanulás támogatása és az alkalmazkodó képesség javítása, - az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése. A HEFOP az Európai Unió és a magyar állam közös finanszírozásával a munkaerő fejlesztését és a foglalkoztathatóság növelését célozza. A os Nemzeti Fejlesztési Terv öt operatív programja (fő célkitűzése) közül a legnagyobb költségvetéssel rendelkező HEFOP pályázatok és központi beruházások útján csökkenti a munkanélküliek számát. A HEFOP stratégiai céljai a következők: - a foglalkoztatási szint emelése, - a munkaerő versenyképességének javítása a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő képzettség biztosításával, valamint - a társadalmi beilleszkedés elősegítése. 12

13 A Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásai között szerepel a hajléktalan emberek nappali ellátásának fejlesztése. A most nappali melegedőként ismert intézmények szolgáltatásainak fejlesztése, a már létező modellek beillesztése kulcsfontosságú, hiszen a szállásnyújtó intézményeket a hajléktalan emberek csupán töredéke veszi igénybe, így a kapcsolatfelvételre a legnagyobb esélyt egy széles ellátási lehetőséggel bíró, nappali ellátórendszer nyújtja. Az Egészségügyi Minisztérium szándéka, hogy a jelenlegi nappali ellátások (fürdési, mosási, főzési lehetőségek) mellett információs szolgálatot, csomagmegőrzőt, postacímet, valamint jogi segítségnyújtást, számítógép- és internet-hozzáférést, munkahelykeresési lehetőségeket továbbá képzést biztosítsanak. A HEFOP pályázatok közül a 4.2. intézkedés (A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) célja azon szociális szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek kialakítása és fejlesztése, amelyek a gyermekek, hajléktalan emberek, fogyatékossággal élő emberek napközbeni ellátását szolgálják. Emellett a szolgáltatást igénybe vevők, illetve családjaik számára segítséget nyújtanak a családi és a munkahelyi kötelezettségek összeegyeztetésében, illetve hozzájárulnak munkaerő-piaci részvételükhöz. 2.2 A projekt tartalma A projekt általános célja a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci reintegrációja. A szombathelyi SAVARIA REHAB-TEAM Kht nappali központ létesítésével a hajléktalanokkal való szélesebb körű foglalkozáshoz, munkaerő-piaci, illetve társadalmi re-integrációjuk előkészítéséhez teremtett feltételeket. A támogatás felhasználásával a pályázó negyven ember befogadására alkalmas nappali központot alakított ki Szombathelyen egy meglévő épület felújításával, illetve bővítésével. Ez megfelelő feltételeket teremt a hajléktalanok számára a napközbeni tartózkodáshoz, a tisztálkodáshoz és az étkezéshez. Az intézményben a hajléktalanok társadalmi befogadását erősítő szociális és foglalkoztatási rehabilitációs programokat szerveznek, amelyek megvalósításában együttműködnek a munkaerőpiac szereplőivel. A támogatott képzési és foglalkoztatási projektek elindításával a társaság vállalta, hogy tizenöt hónap alatt legalább húsz hajléktalan embert vezet vissza a munkaerőpiacra. 13

14 A felújítással és bővítéssel létrehozott nappali intézmény: 1) biztosítja a Szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló évi III. törvény (Sztv.), valamint a Szociális gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet által előírt szolgáltatásokat (napközbeni tartózkodás, higiéniai szükségletek kielégítése, étkezés feltételeinek megteremtése). 2) Információt szolgáltat (számítógép- és internet-hozzáféréssel is); 3) tanácsadást szervez; 4) felzárkóztatási, egészségi-, szociális-, foglalkoztatási rehabilitációt megvalósító szolgáltatást nyújt; 5) továbbá a meglévő foglalkoztatási műhelyekben védett foglalkoztatási program keretében elősegíti a munkaerőpiacra történő kivezetést, a munkaerő-piaci és társadalmi integrációt. A létesítményt nem csupán a hagyományos hajléktalan ellátási funkciókra rendezték be, hanem különböző szociális rehabilitációra alkalmas helyiségeket, információs központot, játszószobát, és tanulószobát is kialakítottak, mindezek elősegítik a munkaerőpiacra történő visszailleszkedést, a család és a munkahely összeegyeztetését. 14

15 2.3 A projekt ütemezése A projekt megvalósítás elindítását a pályázati adatlapon pályázó december 6- ára tervezte (a pályázatot június 14-én nyújtották be). Az előre meghatározott időpontra azonban még nem született meg a pályázat elbírálásáról szóló döntés, ezért az ütemtervet módosítani kellett. A nyertes elbírálásról szóló döntés (2004 decembere) után, de még a Támogatási Szerződés aláírása előtt (2005 júniusa), 2004 decemberében hozzálátott pályázó megvalósítani nyertes projektjét. Folyamatosan kapcsolatban volt a Közreműködő Szervezettel és várta a tájékoztatást az Irányító Hatóságtól a Támogatási Szerződés aláírásáról, mert a közbeszerzés lefolytatásán kívül a további munkálatokat csak akkor kívánta megkezdeni, amennyiben a szerződést aláírták. A közbeszerzés lefolytatásán kívül nagyobb kockázatot és anyagi befektetést nem kívánt és nem is tudott vállalni a projektmegvalósítás érdekében. A Támogatási Szerződést június 3-án írták alá. 15

16 3. táblázat: A projekt módosult ütemezése Tevékenység Tevékenység tartalma Megvalósítás 1. Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyeztetési folyamat 2. Kiviteli tervek elkészítése 3. Közbeszerzési eljárás a kivitelezésre vonatkozóan (nyílt) Szakmai program, és a szakhatóságok véleménye alapján az engedélyeztetéshez szükséges tervek elkészültek, megkérésre került az építési engedély A kiviteli tervek elkészítése során elkészül egy berendezési terv is. A tervek a közbeszerzési eljárás dokumentációját képezik. Hirdetmény elkészítése, hirdetések feladása, ajánlatok fogadása, ajánlatok kiválasztása, eredményhirdetés, közzététel, szerződéskötés a kivitelezővel. 4. Kivitelezés a.) munkaterület átadás b.) kivitelezési munkák - Szerkezeti átalakítás, belső bontások, liftakna építés - Emeletráépítés, tető bontása, új tető készítése - Épület befejezési munkái: közmű-, gépészet-, villamosszerelés, szakipari munkák - Külső munkák: udvar, parkoló, kerítésépítés 5. Műszaki átadás A hatóságok, kivitelező, használatba vevő jelenlétében megtörténik a műszaki átadás, amelyről átadási jegyzőkönyv készül, s a kivitelező átadja azokat a dokumentumokat, mérési jegyzőkönyveket, amelyek a használatba vételi engedély megkéréséhez, s a garancia és szavatosság érvényesítéséhez szükségesek 6. Használatba vételi engedély megkérése 7. Nyílt közbeszerzési eljárás bútorzat beszerzéséhez Gépek, eszközök beszerzése 8. Szállítás, berendezés 9. Működési engedély megkérése Az építési hatósághoz a dokumentumok megküldése Hirdetmény elkészítése, hirdetmény feladása, ajánlatok beérkezése, ajánlat kiválasztása, eredményhirdetés, szerződéskötés Számítógépek, foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, eszközök beszerzése A szerződésben rögzítetteknek megfelelően megtörténik a bútorok szállítása, s a nappali központ berendezése Elvi működési engedélyhez szükséges dokumentumok benyújtása, végleges működési engedély beszerzése június február augusztus április április június március június június A stáb tagjainak felkészítése 11. A nappali központ működésének beindítása 30 órás tematika kidolgozása, 30 órás tréning, és felkészítő képzés a nappali központ munkatársai, és a partnerek részvételével A közvetlen célcsoport elérése, a nyilvánosság tájékoztatása, a partnerekkel való együttműködés május július

17 2.4 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt eredményeként felépült egy 40 férőhelyes nappali központ, és az épületbe bútorzatot és berendezési tárgyakat szereztek be. A HEFOP támogatás segítségével olyan új típusú nappali intézmény jött létre, amely komplex módon kezeli a hajléktalan emberek problémáit. A projekt a hajléktalan emberek számára megteremti azt az infrastruktúrát, amelyben megvalósul szociális és foglalkoztatási rehabilitációjuk, munkaerő-piaci integrációjuk. 1. kép: Nappali központ Forrás: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. Az épület a városközponthoz közel, családi házas övezetben helyezkedik el, tömegközlekedési eszközzel és gyalogosan is jól megközelíthető. A csökkent mobilitással rendelkező hajléktalan emberek szállítását a társaság biztosítja. A gyermekek és írástudatlanok tájékozódását piktogramokkal is segítik. Az épület fizikai és információs akadálymentesítése a beruházás során megvalósult: minden szint lifttel elérhető, irányfény, információs táblák, a szintek különböző színnel történő festése, fény és hangjelzés segíti a látás- és hallásfogyatékosok tájékozódását. További eredményei a projektnek, hogy a tisztálkodáshoz, ruházat tisztításához, étel melegítéséhez és elfogyasztásához szükséges feltételeket megteremtették. Három számítógép és hozzá kapcsolódó internetes szolgáltatással a számítógépes ismere- 17

18 tek oktatására került sor, és e pontot működtet pályázó. A családos hajléktalanok esetében gyermekfelügyeletet, gyermekprogramokat szerveznek. Munkára előkészítő és szabadidős programokon keresztül segítik az egyéni képességek, készségek fejlesztését, az érdeklődés szerinti választást. 3. ábra: Nappali központ szolgáltatásai Forrás: Nappali Központ Szakmai Program A nappali központ azon túl, hogy segít a hajléktalanok rehabilitációjában, munkahelyeket is teremtett. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ugyanis a feladatok ellátásához négy új munkatársat tud alkalmazni, és a projekt lehetővé teszi két további dolgozó megtartását. A nappali központ létszámfejlesztésére az állami normatív nem nyújt fedezetet, ezért a vállalkozási tevékenységekből származó bevételek biztosítják a foglalkoztatás anyagi hátterét. 4. táblázat: A projekt eredménymutatói Forrás: Pályázati Dokumentáció Tervezett feladatok/eredmények Esetszám Információ szolgáltatás, ügyintézés 200 Jogosultságokhoz való hozzájutáshoz segítségnyújtás 50 Képzési-foglalkoztatási projektekbe való bevonás 15 Önálló életvitelt visszaállító szociális rehabilitációs programban való részvétel 20 Csomagmegőrzés 40 18

19 3. A projekt-előkészítés bemutatása 3.1 A projekt elindítását lehetővé és szükségessé tevő körülmények A hajléktalan emberek kirekesztődése a társadalomból és a munka világából több okra vezethető vissza: - Hiányoznak azok az alternatív és integrált, rehabilitációt (szociális, egészségi, foglalkozási) biztosító szolgáltatások, amelyek alkalmasak lehetnének a megváltozott munkaképesség helyreállítására. - A célcsoporttal kapcsolatos stigmatizáció, előítéletek, a hátrányos megkülönböztetés felerősödik a munkaerő-piaci körülmények között. - A munkaerő-piac nem tudja kezelni a tartós munkanélküli lét következtében kialakult csökkent munkateljesítményt. - A célcsoport tagjai súlyos szociális hátrányaik miatt nem versenyképesek a munkaerőpiacon. - Csak a szociális ellátórendszer nem elégséges ahhoz, hogy a rehabilitációt, társadalmi integrációt megvalósítsa. - Hiányoznak azok a tudások, amelyek a célcsoport rehabilitációját, reintegrációját támogatnák. A Nyugat-Dunántúlon Szombathely, Zalaegerszeg, Győr, Mosonmagyaróvár városokban működik nappali melegedő. Vas megyében ilyen csak a megyeközpontban létesült, a pályázat benyújtásakor csupán ez a 20 férőhelyes intézmény próbálta ellátni a hajléktalan embereket, akiknek száma a megyében évente megközelíti a 300 főt. Őket a szállásnyújtó rendszerekben (éjjeli menedékhely, átmeneti szállás, otthonház, hajléktalanok otthona, lakások, nappali melegedő) csak folyamatos nyitva tartás és 100 százalék feletti kihasználtság mellett tudták ellátni. 19

20 5. táblázat: Segítőház és az utód SAVARIA REHAB-TEAM Kht. adatai Forrás: Pályázati Dokumentáció Év Utcán megforduló hajléktalanok száma Nappali melegedőben megforduló hajléktalanok száma Éjjeli menedékhelyen megforduló hajléktalanok száma Átmeneti szálláson megforduló hajléktalanok száma Szombathely városára nehezedő szolgáltatási kényszer, a hajléktalan emberek száma, munkaerő-piaci helyzete, megjelenő igényeik szükségessé tették nappali központ létesítését, és új típusú szolgáltatásokkal való bővítését. A pályázatban tervezett szolgáltatások célja az volt, hogy csökkentsék az egyén függőségét, a képzési és foglalkoztatási projektek segítséget nyújtsanak ahhoz, hogy élete a munka világában normalizálódjon. E cél érdekében mozgósítani kell a rehabilitáció és a re-integráció területén tapasztalatot szerzett munkatársakat, partnereket, és azon programokat, amelyek ez ideig is a munkaerő-piaci, társadalmi integrációt szolgálták. 6. táblázat: Hajléktalan emberek foglalkoztatási adatai évben Nyugat-Dunántúlon (százalékban) Forrás: Pályázati Dokumentáció Éjjeli menedékhelyen Átmeneti Munkaerőpiaci helyzet szálláson Munkaviszonnyal rendelkezik 31,0 47,8 Munkanélküli ellátásban, vagy segélyben 16,3 0,2 részesül Nyugdíjszerű ellátásban részesül 20,0 38,0 Ellátatlan 18,1 10,9 Alkalmi munkából él 14,6 1,1 Anyasági ellátásban részesül 0,00 0,2 20

21 A pályázati támogatás előtt a hajléktalanok segítésének komplex projektjét a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. azért nem tudta realizálni, mert a nappali melegedő infrastruktúrája a programok lebonyolítására alkalmatlan és szűk kapacitású volt. A projekt megvalósítása előtt a nappali melegedő szolgáltatásait 16 fő vehette igénybe, mert az infrastrukturális háttér korlátozott volt. A nappali szolgáltatások bővítése és hatékonyabbá tétele érdekében szükséges volt olyan, a szállásnyújtó rendszerektől különválasztható infrastruktúra megteremtése, amely minden feltételében komplex szolgáltatásnyújtásra képes, a hajléktalan ember állapotát és terhelhetőségét figyelembe véve. 7. táblázat: Nappali melegedő szolgáltatásait igénybe vevők megoszlása szolgáltatás típusok szerint Forrás: Pályázati Dokumentáció Elvégzett feladat Esetszám Születési anyakönyvi kivonat másolatának megkérése 30 Személyi igazolvány kiváltása 46 TAJ kártya kiváltása 46 Adóigazolvány kiváltása 42 Tartózkodási hely létesítése 25 Tartózkodási hely megszüntetése 14 Postacím biztosítása 18 Elhelyezés idősek otthonában 7 Gondnokság alá helyezés kezdeményezése 7 Gondnokság alá helyezés felülvizsgálat 2 Egyéb szociális ügyek, jogosultságok intézése (nyugdíj ügyek, rokkantosítási eljárás kezdeményezése, iskolai bizonyítvány 20 megkérése, bírósági ügyekben levelezés, stb.) A projekt elsősorban a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely szolgáltatásait igénybevevőket, s az utcán élőket szólította meg, de a rehabilitációs programokba be kívánták vonni az átmeneti szállás lakóit is, ha egészségi állapotuk és szociális kompetencia-hiányuk miatt önálló életvitelre még nem voltak képesek, munkaerőpiacra történő kivezetésük pedig csak foglalkoztatási rehabilitáció után valósulhatott meg. 21

22 3.2 Projekt-előkészítés A pályázás sikerét és a projekt gyakorlott megvalósítását elősegítette, hogy 1998 óta a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. és elődintézménye 23 nagyobb pályázati projektet valósított meg, összesen több mint 111 millió forint értékben. A nyertes pályázatok kiírói a Szociális és Családügyi Minisztérium, valamint a Vas Megyei Munkaügyi Központ voltak. A támogatott projektek tartós munkanélküliek, rendszeres szociális segélyben részesülők és roma emberek közhasznú foglalkoztatására és képzésére irányultak. A projekt megvalósítását elősegítette az igények és az aktuális helyzet pontos ismerte is. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. a pályázat benyújtását megelőző évben (2003- ban) vizsgálatot folytatott a Nyugat-dunántúli régióban megforduló hajléktalan emberek demográfiai, szociológiai jellemzőiről 531 fő bevonásával. A hajléktalansági okokat, a férfiak és nők arányát, iskolai végzettségét és a célcsoport egészségi állapotát vizsgálta, hogy ehhez igazítsa a nappali központ által nyújtandó szolgáltatásokat. A program megvalósításához a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. fontosnak tartotta a nyugat-európai programok megismerését, ezért a Pályázat Előkészítő Alap támogatásával tanulmányúton járt Frankfurtban, ahol az FWG szervezeteihez (Frankfurter Werkgemeinschaft E.V.) tartozó nappali központok infrastruktúráját és szakmai programját tanulmányozta, továbbá megismerkedett a foglalkoztatási műhelyek munkájával. (Az FWG óta működő Egyesület, pszichiátriai és mentális betegek számára nyújt pszicho-szociális szolgáltatásokat, és sérültek számára munkaterápiát.) E program keretében az FWG munkatársa, a nappali központ vezetője, Steffen Hensel személyesen vett részt a HEFOP pályázat során kialakított szakmai program előkészítésében, emellett a két szervezet elkötelezte magát a hosszú távú együttműködésre. A szakmai program elkészítéséhez szakértői támogatást nyújtott a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség is. A projekt-előkészítés része volt a célok és problémák pontos megfogalmazása, amelynek részleteit a 4. és 5. számú ábra, vagyis Célfa és Problémafa mutat be. 22

23 4. ábra: Célfa Forrás: Pályázati Dokumentáció

24 5. ábra: Problémafa Forrás: Pályázati Dokumentáció 24

25 Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2002-ben elkészítette a Szombathely Szőllősi sétány 36. szám alatti ingatlan rekonstrukciós tervét rehabilitációs intézmény céljára. Meghívásos pályázat útján választotta ki a tervezőt SZÖVTERV, aki a társaság megbízásából a tervet az HEFOP 4.2. intézkedés (A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése) kiírásának megfelelően módosította, és eljárt az építési engedélyeztetés tárgyában. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. építési engedéllyel rendelkezett a pályázat benyújtásakor. Az épület és a telek értékbecslését független értékbecslő elkészítette. A pályázatot a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. munkatársai készítették, akik részt vettek a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. által indított MATRA képzési programban. A holland külügyminisztérium támogatásával megvalósult MATRA képzési program a Strukturális Alapok három típusú (ERFA, ESZA, EMOGA) forrására történő projektfejlesztési tevékenységet tette lehetővé. A képzés során a projektjavaslatok projekttervvé formálásában nyújtottak segítséget, és főként a résztvevők gyakorlati tudásának bővítését célozták. A pályázat pénzügyi tervének elkészítése is a társaság munkatársának feladata volt, ami bár nagy hiányosságokat nem tartalmazott pályázó értékelése szerint lehetett volna jobb minőségű is, például az adminisztratív költségek alul voltak tervezve. A pályázati anyag készítésének folyamatáról a társaság beszámolt konzorciumi partnerének, és a végső anyagot is eljuttatta részére.

26 4. A projektmegvalósítás bemutatása 4.1 Szerződéskötés A pályázati dokumentációt június 14-én juttatta el pályázó a Közreműködő Szervezethez. A nyertes elbírálásról szóló döntés decemberében született meg, a szerződéskötésig további fél évet kellett várniuk a támogatásban részesülőknek (2005. június 3.). Pályázó projektindítási kérelmet küldött januárjában az Irányító Hatósághoz, amiben kérvényezte a megvalósítás elkezdését a szerződés aláírása előtt. Ezt az Irányító Hatóság jóváhagyta. 2. kép: A Nappali központ nyitóünnepségén Forrás: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatója, Horváth Olga a szerződéskötés előtt jelezte a Közreműködő Szervezetnek, hogy a biztosítéknyújtási kötelezettség alól mentesülők köréből a non-profit szervezeteket kihagyták. Az ügyvezető 26

27 igazgatót felkérték, hogy telefonon és levélben is a problémáról tájékoztassa az érintett minisztereket (miniszterelnök, az európai uniós ügyekért felelős tárca nélküli miniszter, pénzügyminiszter, esélyegyenlőségi miniszter). A kormány foglalkozott az észrevétellel és a 25/2005 (III.26.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdés c) pontjában már szerepelnek non-profit alapon működő alapítványok, közalapítványok, társadalmi szervezetek is a biztosíték nyújtás alól mentesültek körében. Pályázó a projekt végrehajtása során két szerződésmódosítást kezdeményezett, és részére mindkettőt jóvá is hagyták. Az első szerződésmódosításra júliusában került sor támogatási előlegkérés tárgyában, hivatkozva az 54/2004. (III.26.) Korm. rendeletre, amelyben azok, akik mentesülnek biztosítéknyújtási kötelezettség alól, támogatási előlegre jogosultak. A SAVARIA REHAB-TEAM Kht. részére megítélték a ,- forint összegű előleg nyújtását. A második szerződésmódosítás a végösszeg módosítása nélkül költségelemek átcsoportosítására irányult. A szerződésmódosításra 2006-ban került sor. Az egyéb (kis értékű) beszerzések és az adminisztrációs költségek javára csökkentették a beszerzések (építés, eszköz, szolgáltatás) költségeit. 4.2 A projektszervezet bemutatása A felújítási munkák előkészítése és lebonyolítása során a projektmenedzseri feladatokat a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatója látta el, aki 1980 óta több beruházási és felújítási programot menedzselt. Ezek közül jelentősebbek a gencsapáti Nevelőotthon, a szombathelyi Frim Jakab Általános Iskola, a kőszegi Nagy László Beszédjavító Általános Iskola és Diákotthon beruházási programjai, gáz-rekonstrukciós programja, valamint az ikervári Batthyány-kastély felújítása. A Segítőház, majd a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatójaként pedig több épület részleges felújítását készítette elő. A nappali központ szakmai programjának elkészítéséért és a működési engedélyeztetési folyamat előkészítéséért külön felelőst neveztek meg, aki hét éve a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. hajléktalan emberek ellátásáért felelős részleg vezetője. Irányítá- 27

28 sával indult el a nappali melegedőben az a kísérleti program, amely a hajléktalan emberek szociális és foglalkoztatási rehabilitációját végzi. A szakmai felelős feladatkörébe tartozott a hat munkatárs felkészítése egy képzési program keretében, a további két fő közösségfejlesztő kiképzése pedig a ROP (Helyi foglalkoztatási kezdeményezések támogatás) programon belül valósult meg. A projekt szervezetében jelentős szerepet töltött be a pénzügyi-gazdasági folyamatokért felelős vezető, aki a társaság alkalmazottja, közgazdász, könyvvizsgáló. A pénzügyi vezető több pályázatírói tanfolyamon vett részt, és több éves gyakorlattal rendelkezik gazdasági elemzés, pénzügyi és adózási területeken. A beruházás műszaki ellenőrzését meghívásos versenyeztetési eljárás útján kiválasztott szakértő cég végezte. 6. ábra: Projektszervezet ábrája A projektszervezet tagjai a pályázat egy-egy fontosabb állomásakor (közbeszerzés, építkezés elindítása, kész munkaszakaszok átadása stb.) projektmegbeszélést tartottak. A Projekt Előrehaladási Jelentéseket (összesen nyolcat) a projektmenedzser és a pénzügyi felelős készítette. Munkakapcsolatuk napi szintű volt. 28

29 4.3 A partner szerepe a projektvégrehajtásban Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint konzorciumi partner szerepe elsősorban a szakmai tanácsadás volt. A Polgármesteri Hivatal Egészségügyi Szociális és Családvédelmi Osztálya az Adatvédelmi Törvény betartásával támogatta a szükségleteknek megfelelő szolgáltatások kialakítását a nappali központban. A beruházás során folyamatosan részt vett az egyeztető megbeszéléseken. A támogatott szervezet disszeminációs tevékenységéhez segítséget nyújtott, saját eszközeivel segítette a projekt eredményeinek bemutatását. Lehetőséget biztosított a Szociális Bizottság ülésein a projekt eredményeinek bemutatására, ezzel elősegítette a politikusok folyamatos tájékoztatását, rokonszenvük elnyerését, a város honlapján, hirdetményeiben megjelenítették az eredményeket. A Polgármesteri Hivatal Beruházási Irodája figyelemmel kísérte a műszaki megvalósítást, részt vett az egyeztető megbeszéléseken, szakmai tapasztalataival segítséget nyújtott a kockázatok kezelésében, és az építéssel kapcsolatos dokumentumok beszerzésében. 4.4 A projekt kommunikációja április 11-én a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. Szombathely Szőllősi sétány 36. szám alatti otthonházában került sor a HEFOP 4.2. pályázat projektindító sajtótájékoztatójára. A sajtótájékoztatón a társaság ügyvezető igazgatója bemutatta a projektet. Az ügyvezető igazgató ismertette az épület jelenlegi állapotát és funkcióját, majd körvonalazta a létrehozandó nappali központ szerepét, jelentőségét. A költségek bemutatásánál kiemelte az Európai Unió és a magyar állam szerepét a projektben. A kiviteli tervet készítő tervező bemutatta az építendő nappali központ tervét, felvázolta az egyes helyiségek szerepét, a kialakításuk célját, a felhasznált anyagokat. A sajtótájékoztató végén a tervező és az ügyvezető igazgató válaszolt a sajtó kérdéseire. 29

30 Pályázó az érintettek és a közvélemény tájékoztatása érdekében a projekt helyszínén hirdető és emlékeztető táblát helyezett el. A társaság honlapján beszámolt a támogatásból megvalósult projektről. 3. kép: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. weboldala A projekt indítása előtt, és a projekt lezárása után is készítettek tájékoztató anyagokat a célokról, a feladatokról és az elért eredményekről. Egy film készítését is tartalmazta a projekt disszeminációs költségterve, amit a projektet záró sajtótájékoztatón is bemutattak. A szakma tájékoztatására külön szakmai anyagok, hírlevelek készültek, illetve megrendezésre került egy nyílt szakmai nap is a bemutatás céljából, amiből továbbiak tartását is tervezik, amennyiben igényt látnak rá. 30

31 5. Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés 5.1 Projektpénzügyek A támogatás összege ,- forint volt (79,17 százalék), az önkormányzat tulajdonában lévő épület szolgált a pályázat önrészeként természetbeni hozzájárulásnak ,- forint értékben (20,83 százalék). A projekt költségeinek túlnyomó részét az építési és felújítási költségek jelentették. A Szombathely, Szőllősi utca 36. szám alatti épület felújítása és bővítése után alapterülete 729,95 m 2 lett. Az építmény költsége ,- forint, vagyis a m 2 -re vetített fajlagos költség ,- forint, ami tartalmazza az akadálymentesítés költségeit is. A beszerzésre került berendezések és eszközök további ,- forint értékűek. 8. táblázat: Projekt költségelemeinek megoszlása Forrás: Támogatási Szerződés Módosítás (2.) Költségelemek megnevezése Költségek összege (Ft) 1. Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek ,- 2. Beszerzések (építés, eszköz, szolgáltatások) ,- 3. Egyéb (kis értékű) beszerzések ,- 4. Adminisztratív költségek ,- 5. Rendkívüli Tartalék ,- Összesen: ,- 7. ábra: Projekt költségelemeinek megoszlása (%) 31

32 A projekt pénzügyeit elkülönített számlán, és külön könyvelési rendszerben kezelik. A pénzügyi elszámolások felügyeletére külön a pénzügyi felelőst neveztek meg. Az elszámolások és a számlakezelés során nem vetődtek fel problémák. 5.2 Közbeszerzés A projektmenedzser a beruházási program során a közbeszerzési eljárás lebonyolítására közbeszerzési tanácsadót bízott meg. A projekt keretei között két nyílt közbeszerzési eljárást bonyolítottak le, a közbeszerzések tárgya: - az épület felújítása és bővítése, - valamint a berendezési tárgyak voltak. Az építési ajánlattételi felhívás május 2-án jelent meg a Közbeszerzési Értesítőben. Az ajánlatok benyújtásának határidejének június 16-át jelölték ki. Ezt követően a bírálati határidőt a nagy mennyiségű ajánlattételi anyag miatt meg kellett hosszabbítani, így az eredményhirdetésre június 28-án került sor. Az eredményhirdetést követően a 2. helyezett ajánlattevő jogorvoslati kérelmet nyújtott be, ezért a társaság saját hatáskörben felfüggesztette a szerződéskötést. A Közbeszerzési Döntőbizottság a rendelkezésre álló dokumentumokat bekérte. A Döntőbizottság július 19-én kelt levelében az eljárást 10 nappal meghosszabbította. A Közbeszerzési Döntőbizottság D.408/10/2005. számú határozatával megsemmisítette a közbeszerzési eljárást lezáró döntést és új döntési eljárás lefolytatására kötelezte az ajánlatkérőt. Az új döntési eljárás lefolytatására csak a határozat jogerőre emelkedése után volt lehetőség. A jogerőre emelkedést követően az ajánlatkérő minden ajánlattevőt felszólított nyilatkozattételre arról, hogy fenntartja eredeti ajánlatát. Az ajánlattevők közül ketten tartották fenn ajánlatukat, így közülük választották ki az eljárás nyertesét. Az új döntési eljárás augusztus 25-én született meg, ami helybenhagyta az első döntést. Eredményhirdetésére augusztus 29-én került sor, ahol a nyertes a kivitelező (ÉPSZÖV Rt.) lett. A szerződéskötés és a munkaterület átadása szeptember 6-án megtörtént. 32

33 A berendezési tárgyak közbeszerzési eljárását átütemezték az eredetileg tervezett 2005-ös évről 2006-ra, mivel egyrészt várható volt, hogy a közbeszerzési értékhatárok a Közbeszerzési törvény módosítása miatt változnak, másrészt a beszállítás végét a beruházás végéhez kellett igazítani, így kiküszöbölhető volt a raktározás problémája és további költsége. A nappali központ bútorzatának (egyedi és kész bútorok) és felszerelési tárgyainak beszerzése nem volt megoldható egy szállítótól, mert nincs a piacon olyan cég illetve a társaság megkeresésére nem reagált, nem kívánt ajánlatot adni, amely egyedi bútorokat készít és kész bútorokat is forgalmaz. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében az egyedi bútorok és a kész bútorok beszerzését két külön eljárással oldották meg, amit probléma nélkül, sikeresen lefolytattak. 5.3 Ellenőrzés A projektszervezet valamennyi tagja saját felelősségi területéről beszámolt, rendszeres értékelést tartottak a projektmegbeszélések keretében. Negyedévente kellett pályázónak jelentést készítenie a projekt előrehaladásáról. A jelentések elkészítésével nem akadtak problémák. A Közreműködő Szervezet végezte a szakmai monitorozást, és részükről eljáró építészmérnök számos hasznos tanáccsal segítette a projekt végrehajtását. 2-3 havonta helyszíni bejárással egybekötött ellenőrzéseket végeztek. Az ellenőrzések során hiányosságra, vagy nagyobb problémára nem akadtak. 33

34 Jelentés típusa 9. táblázat: Projekt Előrehaladási Jelentések ütemezése Forrás: Támogatási Szerződés Benyújtás határideje Elszámolási időszak I.negyedéves jelentés 2005.május 9. (Projekt kezdőnapja) január április 24. II.negyedéves jelentés augusztus április július 24. III.negyedéves jelentés november július október 23. IV.negyedéves jelentés február október január 22. V.negyedéves jelentés május január április 23. VI.negyedéves jelentés augusztus április július 23. Zárójelentés Projekt befejezésének napja + 90 nap szeptember 30. (Projekt kezdőnapja befejezésének napja) január június

35 Összegzés 10. táblázat: A projekt alapadatai és tanulságai Fejezetek Pályázó szervezet és a projekt bemutatása Projektelőkészítés Projektvégrehajtás Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés Legfontosabb adatok és tanulságok - Pályázó: SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság - Helyszín: Szombathely - A projekt az HEFOP A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése intézkedés keretében valósult meg. - A projekt célja: 40 fő befogadására alkalmas nappali központ létesítése egy meglévő épület felújításával és bővítésével, a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci re-integrációja érdekében. - Jól előkészített, előre megtervezett projekt megkönnyíti a megfelelő pályázat kiválasztását, és a pályázati dokumentáció összeállítását. - Az építési beruházás magas színvonalú menedzseléséhez leginkább építészi ismeretekre van szükség. - A megvalósítás során olyan tapasztalatokat szerzett a kedvezményezett, amit hasznosítani tudott a következő nyertes pályázataiban is. - A projekt költségvetésének megtervezésére gyakorlattal rendelkező szakembert kell megbízni, hogy a szabályozás valamennyi lehetőségét kedvezően ki tudja használni a projektmegvalósító. - A közbeszerzései eljárás a speciális bútorok miatt megnehezítette a gyors és hatékony beszerzést. A közbeszerzés miatt (egybeszámítási kötelezettség), drágábban jutott hozzá az ajánlatkérő a termékhez, mintha különkülön más-más beszállítótól rendelte volna meg a felszerelést, ezen kívül funkcionálisabb eszközök kerültek volna beépítésre az új nappali központba. 35

36 Források Interjú Horváth Olgával, a SAVARIA REHAB-TEAM Kht. ügyvezető igazgatójával szeptember 18-án Szombathelyen Pályázati Dokumentáció Támogatási Szerződés és módosításai Projekt Előrehaladási Jelentések SAVARIA REHAB-TEAM Kiemelten Közhasznú Társaság: Szombathely Megyei Jogú Város: Nyugat-dunántúli Regionális Hálózati Tervező Intézet: Egészségügyi Minisztérium: Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program: Szombathelyi kistérség komplex területfejlesztési koncepciója és programja 36

37 Táblázatok jegyzéke 1. táblázat: Munkaerőpiac néhány jellemző adata táblázat: A projekt összegző adatai táblázat: A projekt módosult ütemezése táblázat: A projekt eredménymutatói táblázat: Segítőház és az utód SAVARIA REHAB-TEAM Kht. adatai táblázat: Hajléktalan emberek foglalkoztatási adatai évben táblázat: Nappali melegedő szolgáltatásait igénybe vevők táblázat: Projekt költségelemeinek megoszlása táblázat: Projekt Előrehaladási Jelentések ütemezése táblázat: A projekt alapadatai és tanulságai Ábrák jegyzéke 1. ábra: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. szervezeti felépítése ábra: Nappali központ szolgáltatásai ábra: Célfa Forrás: Pályázati Dokumentáció ábra: Problémafa Forrás: Pályázati Dokumentáció ábra: Projektszervezet ábrája ábra: Projekt költségelemeinek megoszlása (%) Képek jegyzéke 1. kép: Nappali központ kép: A Nappali központ nyitóünnepségén kép: SAVARIA REHAB-TEAM Kht. weboldala

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 1.1.5 Öntözési beruházások támogatása GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november

Részletesebben

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY HEFOP-2004-4.3.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

Részletesebben

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Kutatásvezető: Kónya

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13.

EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG. 2006. március 13. EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE OPERATÍV PROGRAM (2007-2013) EGYEZTETÉSI MUNKAANYAG 2006. március 13. Fájl neve: OP 1.0 Oldalszám összesen: 51 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1. Helyzetelemzés...4 1.1. Demográfiai

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ. A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban KUTATÁSI BESZÁMOLÓ A terület alapú gazdaságméret és a standard fedezeti hozzájárulás (SFH) összefüggéseinek vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban OTKA 48960 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KUTATÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról

Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Beszámoló a családsegítő szolgálat 2014 évi munkájáról Az Útkeresés Segítő Szolgálat az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően a 85324-4 szakfeladat számon működteti a családsegítést, mint önálló

Részletesebben

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége

I. FEJEZET BEVEZETİ. I.1. A koncepció szükségessége I. FEJEZET BEVEZETİ A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 70/E. -a deklarálja alapvetı állampolgári jogként a szociális biztonsághoz való jogot, amely szerint az állampolgárok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

I. kötet: Megalapozó vizsgálat

I. kötet: Megalapozó vizsgálat Pro Via 91 Kft. 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. MOSONMAGYARÓVÁR INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: NyDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 3.4 Falufejlesztés-és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése FALUFEJLESZTÉS- ÉS MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. április 25-i ülése 23. számú napirendi pontja Javaslat települési és kistérségi szociális szolgáltatástervezési koncepciók jóváhagyására

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008.

BESZÁMOLÓ. a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról. 2008. BESZÁMOLÓ a hajléktalan emberek számára fenntartott, nappali ellátást nyújtó intézmények körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 4/458/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A gyermekjóléti

Részletesebben

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20.

DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. DR. MOSONYI ALBERT GONDOZÁSI KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM 2014. 10. 20. 1 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás célja, feladata a. A megvalósítani kívánt szakmai program bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

Lakhatás, megfelelőélelem, munkahely, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé.

Lakhatás, megfelelőélelem, munkahely, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé. Lakhatás, megfelelőélelem, munkahely, biztonság, emberi kapcsolatok nélkül az út nem járható az utcáról vissza a társadalom felé. A SAVARIA REHAB-TEAM Kiemelkedően Közhasznú Társaság és partnerei által

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELŐTERJESZTÉS MEDGYESEGYHÁZA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. MÁJUS 27-ÜLÉSÉNEK BEJELENTÉSEK NAPIRENDI PONTJÁHOZ GONDOZÁSI KÖZPONT IDŐSEK OTTHONA SZAKMAI PROGRAMJÁNAK ÉS HÁZIRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSA Tisztelt

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása

Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Ásotthalom Község Önkormányzatának Gondozási Központ Vezetőjétől 6/2008. Véleményező Bizottság: SZISB Ikt: 1022/2008. Tárgy: A Gondozási Központ Szakmai programjának módosítása Melléklet: 2 db Ásotthalom

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló)

Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Nógrád megye szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. (elsı forduló) Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. Nógrád megye rövid bemutatása... 4 I. 1. Demográfiai változások... 5 I.1.1.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV

Munkaügyi Központja 2014. I. NEGYEDÉV Munkaügyi Központja A MUNKAERİ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ÖSSZEFOGLALÓJA 2014. I. NEGYEDÉV Pápa Zirc Devecser Ajka Veszprém Várpalota Sümeg Balatonalmádi Tapolca Balatonfüred Veszprém megye 8200 Veszprém, Megyeház

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016.

Vác Város Önkormányzat Váci Család - és Gyermekjóléti Központ SZAKMAI PROGRAM 2016. Váci Család- és Gyermekjóléti Központ 2600 Vác, Deákvári fasor 2. Telefon: 06-27/306-882; 06-27/502-300; 06-27/502-301; 06-30/381-9113 E-mail: vacicsalgyejokozp@gmail.com Vác Város Önkormányzat Váci Család

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS

GAZDASÁG-ÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP-6.8.2-15 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS GAZDASÁGÉS FOGLALKOZTATÁSFEJLESZTÉSI PARTNERSÉG A SZOMBATHELYI JÁRÁS TERÜLETÉN C. PROJEKT TOP6.8.215 KÓDSZÁMÚ FELHÍVÁS MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1. VÁLTOZATA Konzorciumvezető: Szombathely Megyei Jogú

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós

SZENTES VÁROS. - Városközpont Akcióterület - II. fordulós SZENTES VÁROS - Városközpont Akcióterület - II. fordulós VÉGLEGES AKCIÓTERÜLETI TERVE 1. számú melléklet A közvetett támogatási rendszer pályázati dokumentumai 2011. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK I. MŰKÖDÉSI

Részletesebben

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA

KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA KATOLIKUS MÓDSZERTANI KONFERENCIA 2016. február 10. Házi segítségnyújtáshoz módszertani segédlet A Katolikus Szociális Módszertan által készített segédlet célja, hogy segítse a szociális ellátást biztosító

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Aszód Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Aszód Város Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 4 Célok... 8

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 2014-2020 Készült a VEKOP 4.0 2014. május 8-i változata alapján STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT Projektvezető: dr. Tombácz Endre Témafelelős: Magyar Emőke Készítette: ÖKO ZRt. 2014. augusztus TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március

BESZÁMOLÓ. a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról. 2008. március BESZÁMOLÓ a hajléktalanok átmeneti szállásainak körében végzett kutatásról 2008. március A Hajléktalanokért Közalapítvány megbízásából készülő kutatás keretében a hajléktalan embereket ellátó intézmények

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére

3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 3. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 24.-i ülésére 2. számú napirendi pont előterjesztése Báta Község Önkormányzat Gazdasági, Pénzügyi és

Részletesebben

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében

Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében 1 Tájékoztatás a roma integrációt segítı támogatásokról, programokról Somogy megyében Somogy megye gazdasági és foglalkoztatási helyzete régiós és országos viszonylatban is kedvezıtlen, az utóbbi években

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

VERSENYSZABÁLYZAT. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara VERSENYSZABÁLYZAT A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE KERÜLŐ SZAKMA KIVÁLÓ TANULÓJA VERSENYRE ÉS AZ ORSZÁGOS SZAKMAI TANULMÁNYI VERSENYRE

Részletesebben

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o.

Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Tartalomjegyzék. Bevezetés...2. o. 1 Pilis Nagyközség Önkormányzatának Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Tartalomjegyzék Bevezetés...2. o. I. Pilis Nagyközség szociális helyzetképe...2-5.o. II. Pilis Nagyközség szociális feladat

Részletesebben

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő

Hivatalos név: Zalalövő és Környéke Közéletéért, Kultúrájáért, Környezetéért Alapítvány Postai cím: Szabadság tér 2. Város/Község Zalalövő ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás [ ] Építési beruházás [ ] Árubeszerzés [x] Szolgáltatás megrendelés [ ] Építési koncesszió [ ] Szolgáltatási koncesszió I.

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető

Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Melléklet a 21/2009. (II. 16.) számú határozathoz. 1. Bevezető Napjaink egyik legégetőbb problémája a tartós munkanélküliség, amely jelentős részben a gazdasági szektorok átalakulásának, a gyorsan változó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN

AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN AZ 50 ÉV FELETTI ÁLLÁSKERESŐK ELHELYEZKEDÉSÉT SEGÍTŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER MAGYARORSZÁGON, BARANYA MEGYÉBEN Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Pécs, 2013. Tartalomjegyzék: 1. Az 50 év felettiek munkaerő-piaci

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2013 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály

JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Iktató szám: NGM/8952-60/2015. Munkafelügyeleti Főosztály Iktató szám: NGM/8952-60/2015 JELENTÉS A NEMZETGAZDASÁG MUNKAVÉDELMI HELYZETÉRŐL 2014. Összeállította: Nemzetgazdasági Minisztérium Munkafelügyeleti Főosztály Melléklet: Minisztériumok és önálló szervezetek

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. étkeztetés szociális alapszolgáltatások 5. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ étkeztetés szociális alapszolgáltatások SZAKMAI PROGRAMJA 2013 A Miskolc Környéki Önkormányzati

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 29., hétfő Tartalomjegyzék 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2003. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. szeptember 22-én 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros

területi Budapesti Mozaik 13. Idősödő főváros területi V. évfolyam 15. szám 211. március 9. 211/15 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu i Mozaik 13. Idősödő főváros A tartalomból 1 A népesség számának és korösszetételének alakulása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.

Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz. Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103 Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T ÉS a Mikrotérségi Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új

Új Szöveges dokumentum 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új 10/2006. (II. 16.) OGY HATÁROZAT AZ ÚJ ORSZÁGOS FOGYATÉKOSÜGYI PROGRAMRÓL 1 10/2006 (II. 16.) Országgyőlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi Programról 1. Az Országgyőlés - a fogyatékos személyek

Részletesebben