GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP Projekt Esettanulmány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány"

Átírás

1 ESETTANULMÁNY/AVOP Öntözési beruházások támogatása GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN AVOP Projekt Esettanulmány Készült: november 19. Szerző: Kutatásvezető: Kónya Márton Dr. Arató Krisztina Megbízó: Strukturális Alapok Képző Központ (SAKK)

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Előszó A projekt szereplőinek bemutatása A pályázó bemutatása A projekt környezetének bemutatása A projekt intézményei szereplőinek bemutatása A projekt részletes bemutatása Projekttartalom Ütemezés A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A projektmegvalósulás bemutatása Szerződéskötés A projektszervezet bemutatása Projektkommunikáció Projektpénzügyek, ellenőrzés Projektpénzügyek Ellenőrzés Összegzés Források Képek jegyzéke

3 Előszó A Strukturális Alapok és Kohéziós Alap Képző Központ (SAKK) 2003 óta működik, jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szervezeti keretein belül. A SAKK a strukturális alapok vonatkozásában képzésekkel és képzőkkel kapcsolatos minősítési rendszert működtet, a strukturális alapok valamennyi célcsoportja és résztvevője vonatkozásában képzéseket koordinál, valamint tananyag-fejlesztési tevékenységet végez. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv által lefedett os tervezési időszak a végéhez közeledik. Immár nemcsak a tervezésről, a felkészülésről, a pályázati rendszerről, hanem a projektek végrehajtásáról is vannak tapasztalataink. Meggyőződésünk, hogy ezeket a tapasztalatokat a ra vonatkozó Új Magyarország Fejlesztési Terv sikeres végrehajtása érdekében meg kell osztanunk a nyilvánossággal. Úgy gondoljuk továbbá, hogy a strukturális alapok fogadását elősegítő képzések elméleti vonatkozásait (projektciklus management, PCM) érdemes kiegészíteni immár hazai, konkrét tapasztalatokkal. Mindezen megfontolások alapján a SAKK májusában elindította esettanulmány-projektjét, amelynek keretében 35 hazai projekt részletes leírására, elemzésére került sor. Az esettanulmányok arányosan lefedik a potenciális kedvezményezettek főbb típusait (önkormányzatok, kis- és közepes méretű vállalkozások, civil szervezetek), valamint a os tervezési-programozási időszak operatív programjait és a magyarországi régiókat egyaránt. Az esettanulmányok elkészítésének folyamata a szerkezeti felépítés meghatározásával indult. Az esettanulmányok a teljes projektciklust magában foglalják, így a pályázó szervezet sajátosságainak és földrajzi elhelyezkedésének (régió, kistérség) bemutatását, a projekt előkészítésének, lebonyolításának, monitoringjának és ellenőrzésének folyamatát, valamint a speciális, közbeszerzésre és pénzügyi előkészítésre és lebonyolítására vonatkozó témákat. Az esettanulmányok szerkezete így követi a SAKK által 2005-ben kidolgozott, elsősorban az önkormányzati célcsoport számára készített és a SAKK honlapján szereplő tananyag szerkezetét. ( 3

4 A tartalmi előkészítést követően a SAKK és az intézményrendszer egyéb szereplői (Irányító Hatóságok, Közreműködő Szervezetek) segítségével azonosításra kerültek azok a projektgazdák, akik projektjeiről az esettanulmányok elkészülnek. A projektgazdákkal való kapcsolatfelvételt követően a pályázati és projektdokumentáció áttekintése után a projektgazda képviselőjével személyes interjú elkészítése következett, melynek során áttekintésre kerültek az esettanulmányok szerkezete által meghatározott témák, kérdések. Az esettanulmányok szövegszerű elkészítése után a pályázók képviselőinek lehetőségük nyílt a szövegek első verziójának átolvasására. Módosításokat javasolhattak, majd az általuk jóváhagyott változat véglegesítésre került. Reméljük, hogy az esettanulmányok tanulságosak lesznek a pályázók, a projektgazdák, a hazai strukturális alapok intézményrendszer munkatársai és az érdeklődő olvasók számára egyaránt. Budapest, december 1. Lukács Ádám Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Főosztályvezető-helyettes Dr. Arató Krisztina ELTE-ÁJK Politikatudományi Intézet egyetemi docens 4

5 1. A projekt szereplőinek bemutatása 1.1 A pályázó bemutatása A projekt egyedüli kedvezményezettje Petrovszki Pálné egyéni vállalkozó, ő vezeti a családi gazdaságot. A családi gazdaság tagjai: a pályázó édesanyja, két gyermeke és egy unokája. A család régóta Békés megyében él, a pályázó nagyszülei, szülei 80 holdon gazdálkodtak. Az akkori földterület jó megélhetést biztosított a családnak, gépesítették (traktor), fejlesztették a gazdaságot. A család 1952-ben ajánlotta fel az államnak a földterületét. 1. kép Településszerkezet a Békéscsabai Kistérségben Forrás: Google Earth, szerkesztette a tanulmány szerzője A rendszerváltást követően a kárpótlásról szóló 1992 évi IL Törvény rendelkezéseinek megfelelően a család árverésen jutott hozzá a jelenlegi földterülethez Telekgerendás külterületén. A kárpótláskor visszavásárolt földterület a régi családi földterület közelében van. A családi gazdaság 104,4 hektáron gazdálkodik, ebből 4,4 hektár erdő, 1,2 hektár gyümölcsös. A 98,8 hektár szántó kiváló minőségű földterület, átlagosan 44,2 aranykorona értékű talajokkal rendelkezik. (Az ország legjobb minőségű földjei Békés megyében találhatók, az átlagos aranykorona értékük megközelítik a 30 aranykoronát.) 5

6 Aranykorona Minőség 35 AK felett Kiváló AK Jó AK Közepes 0 15 AK Gyenge 1. táblázat Talajok minősége aranykoronában számítva Forrás: KSH A pályázó növénytermesztéssel foglalkozik. A gazdaságban főként gabonaféléket búza, hibridkukorica, napraforgó, zöldborsó, szárazborsó termesztenek. A munkák jelentős részét bérmunkaként a Telekgerendási Földművelők Szövetkezete végzi. A termények legnagyobb felvásárlója szintén ez a szövetkezet a pályázó vagy pénzben, vagy terményben fizet a bérmunkáért. Előfordul azonban, hogy Petrovszki Pálné saját maga keres felvásárlót terményeinek. A pályázó évek óta nyereségesen gazdálkodik, a megtermelt jövedelmet a gazdaság későbbi szükséges fejlesztéseire tartalékolta. A megtakarításra Petrovszki Pálnénak azért is volt lehetősége, mert számára a mezőgazdasági tevékenység kiegészítő jövedelmet biztosít, hiszen főállásban Gyulán a Gyulatourist Kft munkatársaként dolgozik. A családi gazdaságban besegítenek Petrovszki Pálné nagykorú gyermekei is. A pályázó lánya a Gödöllői Szent István Egyetem Növénytermesztési szakán tanul, a szakirányú ismereteire nagy szükség lesz a gazdaság további működtetésében. A pályázó fia műszaki mérnöki végzettségével jelentős segítséget nyújt a technikaitechnológiai problémák megoldásában. 6

7 1.2 A projekt környezetének bemutatása A projekt megvalósulásának helyszíne Telekgerendás község külterületén, a 059/10. helyrajzi számú földterület. Telekgerendás Békéscsaba vonzáskörzetéhez tartozik, a Békéscsabai kistérség része, amely Békés megyében, illetve a Dél-Alföldi Régióban található. 2. kép Békéscsabai kistérség a Dél-Alföldi Régióban Forrás: KSH, szerkesztette a tanulmány szerzője Békés megye lakónépessége az utóbbi 25 évben folyamatosan és tartósan fogy, a január elsején 389 ezer ember lakott a megyében ez több mint 48 ezer fős (11 százalékos) csökkenést mutat az január elsejei adathoz képest. Ugyanezen időszak alatt az ország megyéinek népessége összességében csak 3 százalékkal mérséklődött. Békés mezőgazdasági jellegű megye, s ebből következően a foglalkoztatottak jelentős hányadának ez biztosítja a megélhetést. A 2005-ös mikrocenzus adatai szerint a megyében foglalkoztatottak közel 10 százaléka a mezőgazdaságban tevékenykedik. A mezőgazdaság, erdőgazdálkodás területén foglalkoztatottak aránya alapján az ország éléskamrája jelzővel méltán felruházott Dél-Alföld megyéi foglalják el az első három helyet a megyék rangsorában, közülük Békés a 3. helyen áll. A dél-alföldi régióban a legmagasabb, 12 százalékos az itt foglalkoztatottak súlya, majd ezt követi az észak-alföldi és a dél-dunántúli régió 7-7 százalékkal. 7

8 Békés megyét a földrajzi adottsága, fekvése, természeti tényezői, éghajlata, talajadottsága alkalmassá teszi a magas színvonalú mezőgazdasági termelésre. Átlagos földminősége az ország megyéi közül a legkedvezőbb, itt található a legjobb minőségű szántóterület is. Domborzata kimondottan síkvidéki, a legalacsonyabb és a legmagasabban fekvő területek közötti szintkülönbség mindössze 25 méter. A művelési ágak közül meghatározó a szántó, amelyen nagy hagyománnyal rendelkezik a gabonatermesztés. A rendszerváltást megelőzően évtizedeken keresztül változatlan számban és formában gazdálkodtak a mezőgazdasági szervezetek ig Békés megyében hét állami gazdaság, mezőgazdasági termelőszövetkezet, szövetkezetek mezőgazdasági társulása, néhány mezőgazdasági szakszövetkezet, valamint egy halászati termelőszövetkezet termelt. A mezőgazdaságban foglalkoztatottak számának csökkenése már a 80-as évek második felében megkezdődött, 1985 és 1989 között 51 ezer főről 41 ezerre csökkent a számuk. Elmondható, hogy az átalakulás igazi vesztesei a mezőgazdaságban dolgozók, akik életkoruk és képzettségük miatt nem sok eséllyel kerültek vissza a munkaerő-piacra. A mezőgazdaságban tevékenykedő közel 2200 vállalkozás héttizede egyéni vállalkozó, 29 százaléka (656), pedig társas vállalkozás. Ezen belül legnagyobb arányban a korlátolt felelősségű társaságok (54%) és a betéti társaságok (28%) képviseltetik magukat. A mezőgazdasági társas vállalkozások 13, illetve 4 százalékát adják a szövetkezetek és a részvénytársaságok. A megváltozott körülmények nem okoztak számottevő változást a mezőgazdasági területek hasznosításában. A fontosabb növények vetésterületi arányában a mérsékeltebb elmozdulások elsősorban a megelőző év (évek) kedvező, vagy kedvezőtlen értékesítési tapasztalatainak tudható be a termelők körében. A vetésszerkezeten belül továbbra is meghatározó héttized körüli maradt a gabonatermesztés súlya. Az egyes gabonafélék vetésterületében elsősorban a kukorica területének rovására kisebb-nagyobb átrendeződés következett be. Az ország betakarított gabonatermelő területének 9,2 százalékát művelték a megyében, s 1,6 millió tonna gabonát termelve, az ország termésének 9,8 százalékát állították elő, 2004-ban. A gabonafélék vetésterületének elsősége magyarázható a más kultúrákhoz mért kisebb fajlagos 8

9 termelési költséggel, a múltban szerzett tapasztalattal, a termelési technológia mobilitásával, valamint az értékesítés biztonságát növelő, egyre bővülő tárolási kapacitással. Békés megye így volt, és így is maradt az ország legnagyobb gabonatermő vidéke. A gabonafélék után igen jelentős szerepet töltenek be az ipari növények, melyek közül kiemelkedő a napraforgó, valamint a cukorrépa. A cukorrépa termőterülete az elmúlt 10 évben harmadára csökkent, a hazai cukorgyártás leépülése miatt. 3. kép Telekgerendás madártávlatból Forrás: Telekgerendás Békéscsabától néhány kilométerre, nyugatra található. Lakosainak száma meghaladja az 1660 főt. Jellemzően mezőgazdasággal foglalkoznak az itt élők. 9

10 A Békéscsabai kistérség alapadatai Területe 878 km 2 Lakónépesség (2004) Települések száma Jogállás szerint Város fő 5 db 1db Község 4 db Munkanélküliségi ráta (2005) 4,8 % Foglalkoztatási ráta (teljes népesség arányában, megyei adat 2005) Mezőgazdaság területén foglalkoztatottak aránya (megyei adat 2005) 2. táblázat Békéscsabai kistérség alapadatai Forrás: VÁTI, KSH 33 % 10 % 1.3 A projekt intézményei szereplőinek bemutatása Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlegéből finanszírozott Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) irányítási feladatait a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatósági Főosztálya látta el. Az Irányíró Hatóság júniusa óta Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-vidékfejlesztési Főosztálya néven működik. Az Irányító Hatóság felelős: - az AVOP monitoring adatainak az Európai Bizottság részére történő továbbításáért, - az Irányító Hatóság vezetői értekezlet szervezéséért az AVOP végrehajtása hatékonyságának növelése érdekében, - az AVOP értékelésének elkészíttetéséért, - a Közreműködő Szervezettel kötött megállapodások aktualizálásáért, végrehajtásáért, - az AVOP pályázati dokumentációjának jóváhagyásáért, - az AVOP képviseletéért a Közösségi Támogatási Keret Monitoring Bizottságában. 10

11 A pályáztatásban és projekt lebonyolításában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a 81/2003. (VI. 7.) Kormány-rendelettel július elsejei hatállyal létrehozott országos hatáskörű szervezet, mint Közreműködő Szervezet vesz részt. Az MVH határkörébe tartozó két legfontosabb feladata: - Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Orientációs Részlegéből finanszírozott Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) támogatási intézkedések tekintetében közreműködő szervezet. - Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA) Garancia Részlegéből finanszírozott intézkedések tekintetében kifizető ügynökség. Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapot (EMOGA) 1962-ben hozták létre azzal a céllal, hogy elősegítse a mezőgazdaság termelékenységének és a szektorban dolgozók bérének növekedését, valamint a mezőgazdasági termékek piacának stabilitását tól az EMOGA Orientációs Része integrálódott a Strukturális Alapokba, jelenleg az EMOGA teljes költségvetésének 15%-ával rendelkezik. Az EMOGA Garanciarésze területalapú támogatásokat, vidékfejlesztési intézkedéseket, környezetvédelmi, állatjóléti és higiéniai fejlesztésekhez biztosít forrásokat. 11

12 2. A projekt részletes bemutatása Az AVOP Irányító Hatóság 2004 tavaszán jelentette meg az AVOP-1.1 Mezőgazdasági beruházások támogatása című felhívását. Az AVOP-1.1.prioritás a magyar agrárgazdaság és a vidék fenntartható fejlesztése szempontjából az alábbi célokat fogalmazta meg: - a termelési költségek csökkentése, - a termelés hatékonyságának növelése, - a mezőgazdaság termelési szerkezetének korszerűsítése, - a technológiai színvonal fokozása az állatjólét (állat-elhelyezési feltételek javítása) és a környezet védelme érdekében, - a termékek minőségének javítása, a hozzáadott érték növelése. A támogatással megvalósuló beruházások esetében a fenti célok közül legalább egynek teljesülnie kellett. Az AVOP Irányító Hatáság által ebben a témakörben kiírt pályázatokat a következő táblázatban foglaltuk össze: AVOP-1.1 prioritás Mezőgazdasági beruházások támogatása intézkedés Állattenyésztést szolgáló építési beruházások támogatása intézkedés Növénytermesztést és kertészetet szolgáló építési beruházások támogatása intézkedés Új erő- és munkagépek, technológiai és informatikai berendezések beszerzésének támogatása intézkedés Ültetvénytelepítési beruházások támogatása intézkedés Öntözési beruházások támogatása intézkedés Meliorációs beruházások támogatása 3. táblázat: Az AVOP 1.1 prioritás intézkedéseinek felsorolása A jelen esettanulmány keretében bemutatott projekt esetében a kedvezményezett egy AVOP Öntözési beruházások támogatása című pályázatot valósított meg. A pályázat keretében lehetőség nyílt új öntözési építmények megépítése (1), a régi építmények felújítására (2) valamint minkét esetben a szükséges gépek, berendezések megvásárlására. Ennek megfelelően, a támogatás felhasználható volt a mezőgazdasági üzem területén: az esőszerű öntözés berendezései, föld alatti és föld 12

13 feletti nyomócsőhálózatai, szivattyútelepei, vízszétosztó berendezései, továbbá a felszíni öntözések földmedrű és burkolt csatornái táblán belüli vízszétosztó elemei, átemelő és szivattyú telepei, a csepegtető- és mikro öntöző berendezések csőhálózatai, a felszín alatti vízbeszerzés építési munkái és eszközei, valamint az öntözővíz beszerzéséhez és tárolásához szükséges közbenső vízkészlet biztosító és tároló létesítmények megvalósításához. 2.1 Projekttartalom A projekt keretében a pályázó 17 hektáron épített ki egy korszerű öntöző rendszert, amely a későbbiekben tovább bővíthető. A beruházás során létesítettek egy mélyfúrású kutat, kialakítottak egy öntözővíz tároló medencét, valamint megtörtént az öntözőgép és tartozékai, illetve a beépített szivattyú beszerzése. 4. kép BAUER Rainstar öntözőgép Forrás: A projekt megvalósítása során a pályázó korszerű, jó minőségű berendezéseket vásárolt meg. Az öntözőgép működése előre programozható, benne elektronika méri a felhasznált vízmennyiséget. A berendezés minősége érdekében a pályázó az eredeti 13

14 tervektől eltérően más szállítót választott. A változtatás a Közreműködő Szervezet engedélyével történt. Ennek indokait a 4.1-es alfejezetben részletezzük. 5. kép A kútfúrás folyamata Forrás: Petrvoszki Pálné 2.2 Ütemezés A projekt megvalósítása a Támogatási Szerződés alapján négy hónapot vett igénybe. A projekt két szakaszát különíthetjük el: 1. szakasz a kivitelező és a szállító végleges kiválasztása, - kútfúrás, - kút felsőrész megépítése, a szerelvényekkel, - a CAPRARI mélyszivattyú beszerelése, - az első Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése, - projektadminisztráció. 2. szakasz a víztározó medence megépítése, - a gépek és berendezések beszerzése, 14

15 - a második Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése, - projektadminisztráció, a projekt zárása. A következő táblázatban összefoglaltuk a projekt tevékenységeit: 1.1. Kútfúrás MÉRFÖLDKŐ 1. szakasz 1.2. Kút felsőrész szerelvényekkel 1.3. Mélyszivattyú beszerelése (CAPRARI) 1.4. Adminisztrációs feladatok 2. szakasz 2.1 Víztározó medence építése 2.2. Öntözőgép beszerzés (BAUER Rainstar T75 300) 2.3. Öntözőkonzol beszerzés (BAUER AS 26) 2.4. Csövek beszerzése 2.5 Adminisztrációs feladatok 4. táblázat A projekt ütemterve Forrás: Támogatási Szerződés 2.3 A projekt legfontosabb eredményei, hatásai A projekt legfontosabb eredménye, hogy az öntözési lehetőség kiépítésével a pályázó az általa termesztett növényeket időben és kellő mennyiségben öntözővízzel tudja ellátni. Ezzel hosszútávon biztosítható a szárazföldi növénytermesztés a területen. Az öntözés hatására a pályázó nagyobb értéket képviselő növényféleségeket (például hibrid kukoricát, zöldborsót) termeszthet. Így jelentős mértékben növekszik majd a gazdaság árbevétele és adózott nyeresége. Az ezáltal megtermelt többletjövedelmet a pályázó gazdasága további fejlesztésére például gépesítésére tervezi fordítani. A projekt számszerűsíthető eredményeinek nyomon követését a Pályázati Formanyomtatvány és a Támogatási Szerződés egy az alábbi táblázatban írta elő: 15

16 A projekt számszerűsíthető eredményei A fejlesztés eredményeképpen létrejött új munkahelyek száma (db) 1 A fejlesztés eredményeként megőrzött munkahelyek száma (db) 4 Új, vagy korszerűsített öntöző rendszerrel lefedett terület (ha) táblázat A projekt számszerűsíthető eredményei Forrás: Pályázati formanyomtatvány Az AVOP támogatás nélkül minden bizonnyal nem valósult volna meg a fejlesztés. Bár régóta tervezték, de a pályázó valószínűsíthetően ekkora összeget nem tudott volna az öntözőrendszer kiépítésébe fektetni. A kisebb, családi és egyéni vállalkozás formában működtetett gazdaságok korszerűsítése, mint amely Petrovszki Pálné tulajdonában is van, az AVOP támogatása nélkül szinte lehetetlen. 3. A projektelőkészítés és a pályázatkészítés bemutatása A pályázó gazdaságának területi gyarapítására sem korábban, sem most nem lát esélyt, mivel a környező gazdák ragaszkodnak a földterületeikhez, nem adják el azokat. Nem járható út további földterület bérlése sem, különösen addig, amíg a pályázó nem rendelkezik saját tulajdonú, korszerű gépparkkal. A pályázó gazdasága jövedelemtermelő képességét minőségi fejlesztéssel, így az öntözőrendszer megvalósításával tudja növelni. Már néhány évvel ezelőtt megszületett a beruházás terve azt követően, hogy a pályázó részt vett a Szarvason működő Halászati és Öntözési Kutatóintézet egyik előadásán, azonban forráshiány miatt nem tudtak belekezdeni a beruházásba. A pályázó folyamatosan kereste a támogatási forrásokat az öntözési rendszer kiépítéséhez. Az AVOP pályázati felhívások 2004 tavaszi megjelenésekor egyértelmű volt Petrovszki Pálné számára, hogy meg kell próbálni az ezirányú forrásszerzést. A pályázati dokumentáció összeállításában segédkezett a pályázó egyik ismerőse, Bényei Gábor agrármérnök. Bényei Gábor már korábban is részt vett hasonló AVOP pályázat kidolgozásában, az ő feladata a pályázat pénzügyi mellékleteinek, tábláza- 16

17 tainak összeállítása volt, természetesen a pályázóval szoros együttműködésben. Az AVOP támogatások pénzügyi szabályai szerint a pályázatírás költségei elszámolhatók voltak. Azonban a pályázatírás járulékos költségei (postaköltség, hatósági igazolások illetékköltsége) teljes egészében a pályázóra hárultak. Bényei Gábor csak pályázatíróként vett részt a projekt előkészítésében. A pályázatírás folyamatában még egy a mezőgazdasági szaktanácsadó is segédkezett, akivel Petrovszki Pálné évek óta együtt dolgozik. A szaktanácsadó feladata a pályázat mezőgazdasági szakmai jellegű részeinek kidolgozása volt. A pályázathoz számos engedélyt, igazolást kellett kötelezően benyújtani. Ilyen igazolás volt például a megvalósítás helyszínének 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapja amelyet a későbbiekben is minden alkalommal kért a Közreműködő Szervezet. A kedvezményezettnek tehát minden, a Közreműködő Szervezet felé tett elszámolásában újra és újra be kellett szereznie egy érvényes tulajdoni lap kivonatot. Mellékelni kellett továbbá a jogerős létesítési vízjogi engedélyt és a tervezett fejlesztés teljes tervdokumentációját. Ezeken kívül szükség volt a tervezői költségvetés, valamint a kivitelezés és gépbeszerzés esetében 2-2 szállító ajánlattal alátámasztott költségvetés benyújtására, és ezek indoklására is. A pályázat benyújtására szeptember elsején került sor, a pályázaton való indulásról szóló döntést a pályázó hozta meg, miután a családi gazdaság tagjaival megvitatta ezt a lehetőséget. A Pertovszki Pálné családja támogatta a pályázaton való indulást, azonban számos szomszédos gazda megpróbálta lebeszélni a részvételről. 4. A projektmegvalósulás bemutatása 4.1 Szerződéskötés A pályázat benyújtása és a Támogatási Szerződés megkötése között több, mint tíz hónap telt el. Ez a hosszú várakozás a pályázó számára bizonytalanságot jelentett, emellett a projekt tartalmának részleges módosulását okozta. A szerződéskötés csúszása miatt egy évvel meg kellett hosszabbítani az öntözési rendszer vízjogi engedélyét. Az engedély kiadását az illetékes Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság gyulai irodájában kellett elintézni. 17

18 A Támogatási Szerződés megkötésére július 12-én került sor, az MVH szegedi kirendeltségén. A Támogatási Szerződés a pályázó kérésére 2005 őszén módosításra került. A projekt építési tevékenységeit (kútfúrás, medenceépítés) a pályázat szerint a Délép- Frontál Kft. végezte volna. A támogatói döntés és a Támogatási Szerződés elhúzódása miatt a projekt egy évvel később kezdődött el, mint ahogy a pályázat készítésekor képzelték. A Délép-Frontál Kft. tulajdonosi szerkezetében ez idő alatt változás történt és az eredeti ajánlatukat sem a munkadíj, sem beépítésre kerülő fólia tekintetében nem tudták tartani. A pályázó számára ez nem volt elfogadható, mivel a támogatási összeg már nem volt növelhető, a Közreműködő Szervezet a pályázatbenyújtásakor kialakított költségvetés betartását kérte számon. Így Petrovszki Pálné szeptember 19-én levélben fordult a MVH-hoz, hogy egy másik építési vállalkozót bízhasson meg feladatok elvégzésével. Az új alvállalkozó, az ADDOR Mérnöki és Tanácsadó Kft., a pályázatba beépített áron vállalta a kivitelezést. Az ADDOR Kft. ezen kívül öt év garanciát és a víztároló medence körüli fásított terület teljes rendbetételét is vállalta. A Közreműködő Szervezet jóváhagyta a pályázó kérését. 6. kép A BAUER Rainstar öntözőrendszer prospektusa Forrás: A pályázó szeptemberében a pályázat keretében beszerzésre kerülő gépek esetében is a Támogatási Szerződés módosítását kérte. Az ügy előzménye az volt, hogy Petrovszki Pálnét telefonon megkereste az öntözési berendezések forgalmazásával foglalkozó MAGTÁR Kft. A MAGTÁR Kft. az MVH internetes oldalán figyelte az AVOP ös pályázatok esetében a kedvező elbírálásban részesült projekteket. A MAGTÁR Kft. által javasolt 18

19 és forgalmazott öntözőrendszer a szakértő vélemények szerint minőségükben sokkal magasabb kategóriát képviselnek, mint a korábbi szállító az Alfa-Gép Kft. által ajánlott berendezések. A pályázó az MVH-hoz benyújtott kérelméhez csatoltan küldte a MAGTÁR Kft. és a BAUER Öntözési Iroda ajánlatát. Az új ajánlat árban megegyezett az Alfa-Gép ajánlatával, az eszközök hasonló felszereltséggel rendelkeztek, de minőnőségük sokkal jobb volt. A Közreműködő Szervezet ez esetben is jóváhagyta a pályázó kérését. 4.2 A projektszervezet bemutatása A projekt megvalósításával kapcsolatos döntéseket a pályázó Petrovszki Pálné hozta, aki fontosabb esetekben megbeszélte a családi gazdaság tagjaival ezeket. A projekt adminisztratív lebonyolítását egy személyben a pályázó végezte. Mivel részben építési beruházásról van szó, ezért az építkezés ideje alatt kiegészült a projektcsapat. Szükség volt egy műszaki ellenőr alkalmazására, aki egy szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök vállalkozó volt, illetve egy műszaki vezetőre az építkezés lebonyolításához. A műszaki vezetői feladatokat a pályázó fia, Petrovszki Attila látta el, aki szakirányú végzettséggel és több éves gyakorlattal rendelkezik a beruházások kivitelezése, bonyolítása és műszaki ellenőrzése terén. Az építőiparban több projekt menedzselését is végezte. A műszaki ellenőr és a műszaki vezető feladata volt az építési napló vezetése külön a kútfúrásról és külön a tározó medence építéséről amelyben minden építési napról fel kellett tüntetni, hogy mi történt és ezt mindkettőjüknek alá kellett írni. Sajnos egy nap esetében a műszaki ellenőr aláírása lemaradt, emiatt a Közreműködő Szervezet a hiánypótlást rendelt el az első Projekt Előrehaladási Jelentés ellenőrzésekor. 4.3 Projektkommunikáció A Támogatási Szerződés 4. számú mellékletét képezte a Tájékoztatás és nyilvánosság című dokumentum. A projekt keretében készült egy kis hirdetőtábla a gazdaság kapujára, amelyen az Arculati Útmutató iránymutatása alapján feltüntetésre került az Európai Unió és a magyar állam támogatásának összege és tárgya. A projekt keretében beszerzésre került berendezésekre a pályázó köteles volt elhelyezni a közösségi támogatásban részvevő szervezetek logójával ellátott AVOP matricát. 19

20 7. kép A közösségi támogatásban résztvevő szervek logójával ellátott matrica Forrás: MVH 5. Projektpénzügyek, ellenőrzés 5.1 Projektpénzügyek Az AVOP intézkedés esetében a teljes beruházás elszámolható költségeinek maximum 45 százalékát érhette el támogatási összeg. A fennmaradó 55 százalékot a pályázónak önrészként kellett biztosítania a projekthez. A támogatási összeg 75 százaléka közösségi forrás (az Európa Mezőgazdasági és Orientációs Alap Orientációs Szekciója) míg 25 százaléka magyar társfinanszírozás. A projekt forrásait az alábbi táblázatban foglaltuk össze: A projekt forrásai Támogatás forrása Összege Százalékos aránya Igényelt támogatás összesen ,- Ft 45% - ebből: közösségi támogatás ,- Ft 75% - ebből: hazai forrás ,- Ft 25% Saját forrás ,- Ft 55% Összesen ,- Ft 100% 6. táblázat A projekt forrásai Forrás: Petrovszki Pálné, Támogatási Szerződés 20

21 A projekt pénzügyi lebonyolításához hitelfelvételre nem volt szükség. A projekt során likviditási probléma nem merült fel, bár a projekt finanszírozása nem az eredeti tervek szerint alakult. A Támogatási Szerződésben rögzített ütemterv szerint a pályázó két szakaszban valósította meg a projektet, az eredeti tervei szerint az első előrehaladási jelentés benyújtását követően kifizetésre kerülő támogatási összeg segítségével finanszírozták volna a második szakasz költségeit. Ez a modell sajnos nem működött, mivel a kifizetést megelőző adminisztratív ellenőrzések (hiánypótlás, helyszíni ellenőrzés) időben elhúzódtak. A pályázó így saját számlája terhére valósította meg a projektet. A pályázó elmondta, hogy amennyiben hasonló méretű projektet valósítana meg a jövőben, akkor csak egy alkalommal kérne kifizetést az eljárás munkaigényessége miatt. A pályázónak vállalnia kellett, hogy a Támogatási Szerződésből eredő kötelezettségeinek nem teljesítése esetére, a Támogatási Szerződéstől való elállás miatt visszakövetelt támogatási összeg és annak járulékai erejéig a Támogatási Szerződésben meghatározott vagyontárgyra jelzálogjogot jegyeztet be. A zálogtárgy jelen esetben a pályázó 059/10 helyrajzi számú ingatlana fedezeti értéke biztosítékot kell, hogy nyújtson a támogatási összeg 120 százalékának erejéig. A jelzálog kedvezményezettje a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium. A beruházási támogatással megvalósult vagyontárgyra (öntözőberendezés, kút, szivattyú) az üzemeltetési kötelezettség végéig tartó vagyonbiztosítást kell kötni, amelynek kedvezményezettje szintén a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium. Az üzemeltetési kötelezettség 5 évre szól, amely időszakban az AVOP támogatással megvalósult beruházásokban esett bármilyen kár biztosítási összege a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztériumot illeti. A biztosítási összeget a Közreműködő Szervezet az eszköz helyreállítása vagy pótlása után folyósítja a kedvezményezett számára, de csak abban az esetben, ha a helyreállítás vagy a pótlás megfelel a Támogatási Szerződésben lefektetett követelményeknek. A projektben közbeszerzési eljárás lebonyolítására nem volt szükség. 21

22 5.2 Ellenőrzés A Támogatási Szerződés alapján a Közreműködő Szervezet bármikor jogosult a kedvezményezett kötelezettségeinek és vállalásainak ellenőrzésére. Ezeknek lehetnek adminisztratív és helyszíni ellenőrzések: - Projekt előrehaladási jelentések (PEJ) Az adminisztratív ellenőrzés egyik típusa az ún. előrehaladási jelentések. A Támogatási Szerződés szerint ebben a projektben két előrehaladási jelentés elkészítését és beadását vállalta a kedvezményezett. A projekt keretében született előrehaladási jelentéseket a Közreműködő Szervezet mindig elfogadta, bár kisebb adminisztrációs hibák miatt mindkét esetben szükség volt hiánypótlásra. - Helyszíni ellenőrzések A kifizetéseket megelőzően helyszíni ellenőrzést tartott a Közreműködő Szervezet. Erre a projekt során két alkalommal, először december 21-én, másodszor március 8-án került sor. Az MVH ellenőrei bejárták a gazdaságot, megnézték az elkészült építményeket, a beszerzésre került gépeket és tartozékokat. A projekt keretében megvalósult öntözőrendszert megvizsgálták a vízjogi és a környezetvédelmi engedély kiadó szakhatóság, a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Hatóság helyszíni ellenőrei is. Mindent szabályszerűnek, az előírásoknak megfelelőnek találtak. 22

23 Összegzés Fejezetek Pályázó szervezet és a projekt bemutatása Legfontosabb adatok és tanulságok - A főpályázó: Petrovszki Pálné egyéni vállalkozó, aki egy családi gazdaságot vezet - A projekt helyszíne: a pályázó Telekgerendás külterületén elhelyezkedő földtulajdona - A projekt az AVOP Öntözési beruházások támogatása című intézkedés keretei között valósult meg. - A projekt célja korszerű öntözőrendszer kiépítése 17 hektár területen. - A projekt a Strukturális Alapok támogatása nélkül nem valósult volna meg. Projektelőkészítés, Pályázatkészítés - A megalapozott előkészítés és a pályázó szervezet többéves tapasztalata jelentősen hozzájárult a projekt sikeréhez és a végrehajtás zökkenőmentességéhez. - A pályázatírás komplex és rövid határidejű felelősségteljes munka, amely csak akkor vezet eredményre, ha a munkacsoport tagjai között folyamatos a kommunikáció. - A szükséges szakhatósági engedélyek beszerzésére mindenképpen elegendő időt kell hagyni. Projektvégrehajtás - A kedvezményezettnek folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a KSZ, projekttel kapcsolatos információt, változásokat. - Ha pályázó teheti, akkor érdemes egy ütemben megvalósítania a projektjét, így sok adminisztrációs munkát spórolhat meg. Projektpénzügyek, közbeszerzés, ellenőrzés - A projekt hátterét társfinanszírozás jelentette, a közösségi forrás a program 45 százalékát fedezte - A pályázónak fel kell készülnie a kifizetéseket megelőző adminisztrációs tevékenységek formai hibák miatti elhúzódására. - A projektvégrehajtás során a kifizetések előtt mindkét alkalommal helyszíni ellenőrzés történt a Közreműködő Szervezet részéről, amikor mindent szabályszerűen találtak. 7. táblázat Összefoglaló táblázat 23

24 Források AVOP-1.1 Mezőgazdasági beruházások támogatása prioritás pályázati felhívásai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal honlapja: KSH térképek, adatok: KSH tanulmányok A mezőgazdaság termelési potenciálja, az átalakulás következményei, - jelenlegi helyzete K/MEZOGAZDASAG.PDF Békés megye helyzete az ország megyéihez viszonyítva (a Mikrocenzus alapján K/BEKES%20MEGYE%20%20HELYZETE.PDF Telekgerendás község honlapja: Interjú Petrvovszki Pálnéval, november 8-án Gyulán. 24

25 Képek jegyzéke 1. kép Településszerkezet a Békéscsabai Kistérségben kép Békéscsabai kistérség a Dél-Alföldi Régióban kép Telekgerendás madártávlatból kép BAUER Rainstar öntözőgép kép A Kútfúrás folyamata kép A BAUER Rainstar öntözőrendszer prospektusa kép A közösségi támogatásban résztvevő szervek logójával ellátott matrica Táblázatok jegyzéke 1. táblázat Talajok minősége aranykoronában számítva táblázat Békéscsabai kistérség alapadatai táblázat: Az AVOP 1.1 prioritás intézkedéseinek felsorolása táblázat A projekt ütemterve táblázat A projekt számszerűsíthető eredményei táblázat A projekt forrásai táblázat Összefoglaló táblázat

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN. HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY HEFOP-2004-4.3.3 Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése a hátrányos helyzetű régiókban REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA A SZATMÁR-BEREGI KÓRHÁZ ÉS GYÓGYFÜRDŐBEN HEFOP-4.3.3 Projekt Esettanulmány

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány

GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM. KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.1.2 Szennyvízelvezetés és -tisztítás fejlesztése GYULA VÁROS CSATORNÁZÁSA BEFEJEZŐ ÜTEM KIOP 1.1.2 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. január 31. Szerző: Kutatásvezető: Kónya

Részletesebben

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL

KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL ESETTANULMÁNY/KIOP-2004-1.7.0. Energiagazdálkodás környezetbarát fejlesztése KÖRNYEZETBARÁT ENERGIATERMELÉS SZŐLŐTÖRKÖLY FELHASZNÁLÁSÁVAL KIOP 1.7.0. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november 26. Szerző:

Részletesebben

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft

Pályázati felhívás: Támogatás mértéke: kollektív beruházás esetén maximum 200 millió Ft Rendelkezésre álló forrás: 5,95 milliárd Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: VP24.1.1.116 Állattartó telepek korszerűsítése A középmagyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%a, a nem középmagyarországi

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 5. IKTATÓSZÁM: 2-5/2012. MELLÉKLET: TÁRGY: Tájékoztató a 2011. évi mezıgazdasági és vidékfejlesztési támogatások alakulásáról ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete

A.2 HALÁSZAT (1.3) Draft értékelési jelentés - Függelék. Az intézkedés háttere, előtörténete A.2 HALÁSZAT (1.3) Az intézkedés 6 db alintézkedésből áll: Akvakultúra. Tógazdaságok és iparszerű haltermelő rendszerek építése, felújítása, halkeltetők korszerűsítése (1.3.1) Halfeldolgozók építése, bővítése,

Részletesebben

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.

Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6. PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr. Udvardy, Péter Agrár- és vidékfejlesztési stratégiák regionális alkalmazása 6.: PHARE, SAPARD, AVOP, NVT Dr.

Részletesebben

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév

A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében. 2011. II. negyedév Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerő-gazdálkodási felmérés eredményei Somogy megyében 7400 Kaposvár, Fő u. 37-39. Telefon: (82) 505 504 Fax: (82) 505 550 E-mail: somogykh-mk@lab.hu Honlap: www.kozig.somogy.hu

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020

Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 1 Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2014-2020 TERVEZET A Lenti és Térsége Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlése a 11/2016. (I. 28.) számú határozattal egyhangúlag

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN

NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Központi Statisztikai Hivatal NÓGRÁD MEGYE AZ EZREDFORDULÓ UTÁN Salgótarján, 2009. február Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISBN 978-963-235-232-9 (internet) Felelős szerkesztő: Szalainé Homola Andrea

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S

ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program Irányító Hatóság ZÁRÓ VÉGREHAJTÁSI J E L E N T É S Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program megvalósításáról (Határnap: 20 ) Jóváhagyta a Monitoring Bizottság

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Somogy megye, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Bevezetés...2 Ipar...2 Építőipar...3 Lakásépítés...3 Idegenforgalom...4 Beruházás...5 Népesség, népmozgalom...6

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2010.05.28. Záró dátum:

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 3.4 Falufejlesztés-és megújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése FALUFEJLESZTÉS- ÉS MEGÚJÍTÁS, A VIDÉK TÁRGYI ÉS SZELLEMI ÖRÖKSÉGÉNEK MEGŐRZÉSE AVOP 3.4. Projekt Esettanulmány

Részletesebben

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részterületeinek értékelése

Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részterületeinek értékelése Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) részterületeinek értékelése ÉRTÉKELÉSI JELENTÉS V2 (2005. november 11-i állapot) 2006. február TARTALOMJEGYZÉK 1.1 A DOKUMENTUM BEMUTATÁSA... 3 1.2

Részletesebben

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ

Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség. Jóváhagyta: TÁJÉKOZTATÓ Munkaügyi Központja Püspökladányi Kirendeltség Jóváhagyta: Jóváhagyta: Mező Barna igazgató Mező Barna Igazgató TÁJÉKOZTATÓ Püspökladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november hónapban

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft

kollektív beruházás esetén maximum 100 millió Ft Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Kertészet korszerűsítése gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ

Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Tájékoztató Bács-Kiskun megye 2006. évi munkaerő-piaci helyzetéről, a munkanélküliség csökkentésének lehetőségeiről Tájékoztató Bács- Kiskun TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Az elkészítésben közreműködő külső szakértők: Róka László, Deme Lóránt MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján

A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG A közfoglalkoztatás megítélése a vállalatok körében a rövidtávú munkaerő-piaci prognózis adatfelvétel alapján Cím: 1051 Budapest, József Attila u.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA hogy ne csak városunk múltja, de jelene és jövője is figyelemreméltó legyen 2010. január NYÍRMADA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GYÓGY- ÉS FŰSZERNÖVÉNY TERMESZTÉS FEJLESZTÉSE. VP2-4.1.3.3-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen felhívás célja a kertészeti ágazaton belül a gyógynövény termesztése fejlesztése,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei

103/2011. (XI. 8.) VM rendelet. 1. Értelmező rendelkezések. 2. A támogatás jellege és célterületei 103/2011. (XI. 8.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május

Munkaügyi Központja. Gyır, 2014. május Munkaügyi Központja Munkaerı-gazdálkodási felmérés megyei elemzése 2014. II. Gyır-Moson-Sopron megye Gyır, 2014. május 9021 Gyır, Árpád út 32. - 9002 Gyır Pf.: 224. - Telefon: +36 (96) 814-245 - Fax: +36

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013

ÉSZAK-ALFÖLDI STRATÉGIA 2009-2013 ÉSZAKALFÖLDI REGIONÁLIS SZAKKÉPZÉS FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 20092013 Készítette: Dr. Setényi János Papp Miklós Kocsis Ferenc Lektorálta: Dr. Polonkai Mária Sápi Zsuzsanna Kiadja: Északalföldi Regionális Fejlesztési

Részletesebben

5. A végrehajtás intézményrendszere

5. A végrehajtás intézményrendszere 5. A végrehajtás intézményrendszere Az EMOGA Garancia Alapból finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv támogatásainak hatékony kezeléséhez szükséges adminisztratív kapacitás kialakítása, a megfelelő

Részletesebben

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.

PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3. PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK LÉTREHOZÁSÁRA, MEGLÉVŐ GOMBAHÁZAK - HŰTŐHÁZAK KORSZERŰSÍTÉSE VP2-4.1.3.4-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: Jelen felhívás egyik célja a kertészeti ágazaton

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG

BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG LHH TERVDOKUMENTUM ÉS PROJEKTCSOMAG 1. verzió módosításai A Bácsalmási Kistérség TKT Tanácsa a 2008. november 27. ülésén megtárgyalta a Bácsalmási Kistérség által az LHH program keretében

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/09-11. Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Program EOP-1.1.1/09-11 Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című konstrukcióhoz érvényes: 2013. január 9 -től Tartalom A. A

Részletesebben

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások e Informatikai megoldások Új Széchenyi Terv Fűtéskorszerűsítés - Szolgáltatásaink: Helyszíni felmérés alapján ingyenes árajánlat készítés az önök igényeinek megfelelően! Energetikai Tanúsítvány 2012. január

Részletesebben

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA LEADER HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIA Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület előzetesen elismert LEADER Helyi Akciócsoport 2016. február 1 Tartalom Tartalom...2 1. A Helyi Fejlesztési Stratégia

Részletesebben

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA

1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: JNO-59/2010. Tárgy:

Részletesebben

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15.

A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása. A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. felhívás A felhívás címe: Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása A felhívás kódszáma: VP-4-11.1.-11.2.-15. Magyarország Kormányának felhívása az aktív mezőgazdasági

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről

A kamara ahol a gazdaság terem. Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről A kamara ahol a gazdaság terem Beszámoló a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi tevékenységéről 1 Bevezetés Jelen beszámoló elkészítésének célja a kamarai küldöttek tájékoztatása a szervezet

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete

A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A szántóföldi növények költség- és jövedelemhelyzete A hazai szántóföldi növénytermelés vetésszerkezete viszonylag egységes képet mutat az elmúlt években. A KSH 2 adatai szerint a vetésterület több mint

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 18. szám 2007. december 18. Áldott, békés karácsonyi

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

Munkaerő-piaci diszkrimináció

Munkaerő-piaci diszkrimináció Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. október ISBN 978-963-235-295-4 Munkaerő-piaci diszkrimináció Tartalom Bevezető...2 A diszkrimináció megtapasztalása nem, kor, iskolai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÖVEGY KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉHEZ, SZABÁLYOZÁSI TERVÉHEZ ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁHOZ készült a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján kidolgozó: Önkormányzata A környezeti

Részletesebben

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója

Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás Vasvári Kistérség Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Esélyteremtı, és életminıség javító kistérségi szolgáltatási rendszer fejlesztése, fenntartása. 2007.

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014.

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 Felülvizsgálat Összeállította: Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2014. 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Bevezető... 10 2. Módszertan...

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés

1. Háttérinformációk. 1.1 Bevezetés 1. Háttérinformációk 1.1 Bevezetés 2002/2003 folyamán a brit Munka- és Nyugdíjügyi Minisztérium valamint a magyar Munkaügyi és Foglalkoztatáspolitikai Minisztérium közös támogatásával kísérleti program

Részletesebben

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013

Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program, 2007-2013 Helyzetfeltárás, koncepció szakasz 2006. december 4. Jászsági fejlesztési koncepció, stratégiai és operatív program 2007-2013 HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16

NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 PÁLYÁZAT KERTÉSZET KORSZERŰSÍTÉSE- ÜVEG- ÉS FÓLIAHÁZAK LÉTESÍTÉSE, ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE GEOTERMIKUS ENERGIA FELHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉVEL VP-2-4.1.3.1.-16 A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA: A jelen

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK

Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Apácatorna környezetvédelmi programja - TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. A MUNKA HÁTTERE... 6 1.2. IRODALOMJEGYZÉK... 8 2. HELYZETFELTÁRÁS... 10 2.1. TERVI KÖRNYEZET... 11 2.1.1.

Részletesebben

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM 2015-2020 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 6 A Helyi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 244/2011.(XII.15.) számú. határozata " NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 244/2011.(XII.15.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról A Közgyűlés az előterjesztést

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) 2004.11.20. L 345/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A BIZOTTSÁG 1973/2004/EK RENDELETE (2004. október 29.) az 1782/2003/EK tanácsi rendelet IV. és IVa. címeiben meghatározott támogatási rendszereket,

Részletesebben

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó:

I. kötet MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. J/10528. számú. jelentés. az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl. I-II. kötet. Elıadó: MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/10528. számú jelentés az agrárgazdaság 2008. évi helyzetérıl I-II. kötet I. kötet Elıadó: Gráf József földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter Budapest, 2009. szeptember

Részletesebben

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012.

A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A MÓRAHALMI ÉS A KISTELEKI KISTÉRSÉG TANYAFEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2012. A Mórahalmi és a Kisteleki Kistérség Tanyafejlesztési Programja 2012. MEGJEGYZÉS: A tanyaprogram elkészítéséhez végzett kérdőíves felmérés

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK

KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK KÉPZŐ INTÉZMÉNYEK ÉS KÉPZÉSEK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELJÁRÁSRENDJE IDEGEN NYELVI ÉS INFORMATIKAI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE - kiemelt projekt - 2012. 1 / 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. AZ ELJÁRÁSREND HÁTTERE,

Részletesebben

be/sfp-10123/2015/mlsz

be/sfp-10123/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Piricse Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Piricse SE Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1683 A kérelmező jogállása Amatőr

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Az állattenyésztési ágazat fejlesztése - trágyatárolók építése A felhívás kódszáma: VP5-4.1.1.6-15

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Jóváhagyási dokumentáció 2014. június 24. NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ÚJ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TERVEZETT TERÜLETÉHEZ KAPCSOLÓDÓ 2014. ÉVI MÓDOSÍTÁS (Dokumentáció a 314/2012.(XI.8.) korm. rendelet

Részletesebben

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi

Egyszerű többség. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. június 25-i ülése 3. sz. napirendi pontja Tájékoztató Tolna megye 2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról Előadó: Dr. Szabó Zsoltné,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012

A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 A pályakezdő szakmunkások munkaerő-piaci helyzete 2012 Az elemzés a Szakiskolai férőhelyek meghatározása 2012, a regionális fejlesztési és képzési bizottságok (RFKB-k) részére című kutatási program keretében

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A negyedéves munkaerı-felmérés tapasztalatai a dél-dunántúli régióban 2009. II. negyedév A felmérés lényege A PHARE TWINING svéd-dán modernizációs folyamat során

Részletesebben

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó

U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-11939/2015. Tárgy: Szentes város 2014-2019-es önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programja Melléklet: Gazdasági program - tervezet

Részletesebben

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL

HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL HELYZETJELENTÉS AZ ADÓ- ÉS PÉNZÜGYI ELLENİRZÉSI HIVATAL ÁLLAPOTÁRÓL (a Pénzügyminisztérium átadás-átvételi dokumentumának melléklete) 2010. május Tartalomjegyzék Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal átadás-átvételi

Részletesebben

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14.

A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, finanszírozásában. Szakmai Fórum 2013. február 14. A Magyar Államkincstár szerepe a lakossági állampapírforgalmazásban, fontossága a költségvetés finanszírozásában Börgöndi Szilárd Jánosik Gizella Szakmai Fórum 2013. február 14. A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz.

HH gyermekek száma. Barcs 76 31 10 13,2 1 3 Barcs Komlósd, Péterhida. Barcs 77 16 1 1,3 0 3 5. sz. Tagóvoda. Barcs 18 5 1 5,6 0 1 6. sz. Az intézményfenntartó társulás közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében közép és hosszútávon szerepel a HH/HHH gyermekek kiegyenlített arányú elhelyezése minden óvodai intézményegységben, valamint

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

Méltó kezdet. A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei. Az alapvető jogok biztosának kiadványa 2014

Méltó kezdet. A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei. Az alapvető jogok biztosának kiadványa 2014 Méltó kezdet Méltó kezdet A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei Az alapvető jogok biztosának kiadványa 2014 Méltó Kezdet Méltó kezdet A fiatalok foglalkoztatási lehetőségei Az alapvető jogok biztosának

Részletesebben