PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. 1

2 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 A1. Alapvető cél és háttér információ...3 A2. Részcélok...4 A3. Rendelkezésre álló forrás...4 A4. Támogatható pályázatok várható száma...4 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 5 B1. Jogi forma...5 B2. Méret...5 B3. Székhely...5 B4. Iparág (a pályázó tevékenysége)...5 B5. Típus/karakter...6 B6. Egyéb kizáró okok...6 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA... 9 C1. Támogatható tevékenységek köre...9 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...12 C3. Elszámolható költségek köre...12 C4. Nem elszámolható költségek köre...21 C5. Illeszkedési előírás (regionális, helyi tervekhez)...22 C6. Projekt iparági korlátozása...22 C7. Projekt területi korlátozása...23 C8. A projekt megkezdése...23 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végső határideje...24 C10. A támogatás ellenében vállalt kötelezettségek...24 C11. Egyéb korlátozások a projekt tartalmával kapcsolatban...25 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK D1. Támogatás jogcíme...27 D2. Támogatás mértéke...29 D3. Támogatás összege...29 D4. Az önrész összetétele...29 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...31 D6. Biztosítékok köre...31 D7. Előleg igénylése...33 D8. Egyéb feltételek...33 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E.3 Monitoring mutatók...42 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...44 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...44 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...46 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...46 F5. Panaszkezelés...52 F6. Vonatkozó jogszabályok listája...53 F7. Fogalomjegyzék...56 F8. Csatolandó mellékletek listája...60 Pályázati útmutató mellékletei

3 A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE Egyéb, a Pályázati felhívásban és a Pályázati útmutatóban nem szabályozott kérdésekben Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendeletet, az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII. 30.) MeHVM rendeletet, Az állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendeletet, valamint az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításairól és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1083/2006/EK rendeletet, valamint a jogszabálygyűjteményben (jelen útmutató F6. Vonatkozó jogszabályok listája c. pontjában) felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. A1. Alapvető cél és háttér információ A régió gazdasági növekedését nagymértékben meghatározza a működőtőke jelenléte, a munkahelyteremtő beruházások száma és nagysága. Az ilyen beruházások régióba vonzásában, betelepedésében az egyéb telepítő tényezők (pl. képzett munkaerő, stabil és átlátható szabályozási rendszer) mellett fontos szerepet játszanak a beruházásoknak, termelő tevékenységeknek helyet biztosító ipari területek. Ezek a területek a termeléshez szükséges kiépített infrastruktúrával és kapcsolódó magas minőségű szolgáltatások koncentrálásával komoly vonzerőt jelentenek a termelő tevékenységet folytató vállalkozások számára. Az Észak-alföldi régióban 31 ipari park és számos ipari terület található, amelyek közül azonban csak néhány nagyobb és kedvező adottságokkal rendelkező ipari terület tudott jelentősebb beépítettséget elérni, jelentősebb működő tőkét a térségbe vonzani. Az ipari parkok és területek egy kisebb része maximális vagy ahhoz közeli kihasználtsággal működik, ezek esetében a terület és telephelyek további bővítésére van szükség a fejlődés érdekében. Az ipari területek jelentősebb része azonban az alacsony kihasználtság problémájával küszködik, amelynek okai között szerepel a hiányos infrastruktúra, a vállalkozásokat vonzó, a termelő tevékenységet elősegítő szolgáltatások alacsony színvonala, vagy hiánya. Ezek alapján a pályázati kiírás célja a helyi és kistérségi jelentőségű ipari parkok és területek kihasználtságának növelése, a betelepülő vállalkozások számára minél szélesebb körű és minél magasabb szintű szolgáltatások nyújtása. A pályázati kiírás a kihasználtság növelését elsősorban olyan komplex fejlesztésekkel kívánja elérni, amelyek megfelelő vonzerőt jelentenek a régióban lévő és régión kívüli, termelőtevékenységet folytató vállalkozások számára. Ezért a pályázati kiírás céljának teljesítéséhez a teljes körű infrastrukturális ellátottsággal és magas minőségű szolgáltatásokkal rendelkező ipari parkok/területek kialakítása járul hozzá. A pályázati kiírás közvetett célja, hogy munkahelyteremtéssel járó beruházások telepedjenek be a régió területére, javítva ezzel a régió és a kistérségek foglalkoztatottsági szintjét. A pályázati kiírás célja hozzájárul az Észak-Alföldi Operatív Program 1. prioritásának ( A gazdaság működési feltételeinek javítása ) célkitűzéséhez, azaz a kedvező üzleti infrastrukturális környezet kialakításához, és más, vállalkozói inkubációt segítő, valamint klaszterek, beszállítói hálózatok kialakítását ösztönző pályázati kiírásokkal együtt az Észak- Alföldi Operatív Program 1. specifikus céljának ( A régió kis- és középvállalkozói szektorának megerősítése ) teljesítéséhez. 3

4 Jelen pályázati kiíráson belül a pályázatok egyfordulós kiválasztási eljárás keretében kerülnek értékelésre. Ipari parknak a 186/2005 Korm. rendelet alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által Ipari Park címmel ellátott terület minősül. Ipari területnek az adott település rendezési tervében ipari területnek minősített terület minősül. A2. Részcélok Támogatható pályázati célok: A pályázati cél: Ipari Park fejlesztés B pályázati cél: Ipari terület fejlesztés A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg forint évre. A pályázati célok közötti indikatív forrásmegosztás a következő: A pályázati cél Ipari Park fejlesztés: Ft B pályázati cél ipari terület fejlesztés: Ft A4. Támogatható pályázatok várható száma A támogatott pályázatok várható száma: 8 db. 4

5 B. PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): Helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, valamint ezen szervezetek által létrehozott társulások (KSH 321, 322, 362, 364, 366), gazdasági társaságok, szövetkezetek (KSH 112, 113, 114, 121, 122, 124, 129, 211, 212, 226), gazdaság- és vállalkozásfejlesztő non-profit szervezetek (KSH 529, 541, 549, 561, 562, 569). Az ipari park esetében az Ipari Park cím tulajdonosa, vagy az ipari park működtetője nyújthat be pályázatot. Az ipari park működtetője csak abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben ezen tevékenységét a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelező fenntartási időszaknak az együttes időtartamát meghaladó szerződés alapján végzi. Ipari terület fejlesztésére esetében a terület tulajdonosa, vagy bérlője nyújthat be pályázatot. Az ipari terület bérlője csak abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a tervezett fejlesztés megvalósításának, valamint a kötelező fenntartási időszaknak az együttes időtartamát meghaladó bérleti szerződéssel rendelkezik. Konzorciális együttműködés nem támogatható. B2. Méret Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik. B3. Székhely Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező szervezetek pályázhatnak. A megvalósítás helyszíne jelen pályázat keretében kizárólag a Észak-alföldi régió lehet. B4. Iparág (a pályázó tevékenysége) Amennyiben a pályázó az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazatban tevékenykedő vállalkozásnak minősül, ezen Korm. rendelet megfelelő rendelkezéseit és az alábbiakat is figyelembe kell venni. 5

6 Csekély összegű támogatás esetén támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra ágazat vállalkozásai; b) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások; c) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek feldolgozásával vagy marketingjével kapcsolatos tevékenységet végző vállalkozások, amennyiben: i) a támogatás összege a piacon beszerzett vagy forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, ii) vagy az elsődleges termelőknek való teljes vagy részleges továbbítástól függ; d) a szénipar vállalkozásai; e) teherszállító járművek megvásárlására a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozások esetében; f) import áruk helyett a hazai áru használatától függő támogatás, g) harmadik országokba, vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységek támogatása, nevezetesen az exportált mennyiséghez közvetlenül kapcsolódó támogatás, értékesítési hálózat kialakításával és működtetésével vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokkal kapcsolatos támogatás. Regionális beruházási támogatás esetén támogatás nyújtható valamennyi ágazat vállalkozásai számára az alábbi kivételekkel: a) halászati és akvakultúra-ágazat; b) hajóépítési ágazat; c) szénipar; d) acélipar; e) szintetikusszál-ipar; f) az EK Szerződés I. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységekre; azonban adható támogatás a mezőgazdasági termékek feldolgozására és forgalomba hozatalára, kivéve a tejet és tejtermékeket utánzó, illetve helyettesítő termékek gyártását és forgalomba hozatalát. B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik. B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére; aki, vagy amely csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás, önkormányzat esetén adósságrendezési eljárás alatt áll; akivel szemben az Európai Bizottságnak valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata van érvényben, aki, vagy amely a támogatás iránti pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem vagy csak részben teljesítette, kivéve a vis maior esetét; 6

7 aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 15. -ban előírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; aki, vagy amely tevékenysége a hatályos környezetvédelmi előírásoknak nem felel meg; aki, vagy amely működéséhez a szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik; akiről, vagy amelyről hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; a nyilatkozatok kitöltésénél, amennyiben a Pályázó nyilatkozatával jogszabályi kötelezettséget vagy a pályázati dokumentációban, valamint a nyilatkozatban előírt elvárást nem teljesít, illetve valótlan adatokat állít, akkor a pályázat hiánypótlás nélküli elutasításra kerül, illetve támogatásban részesülő projekt esetében a támogatás visszavonásával járhat; amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot annak tudomásul vételéről, hogy lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás esetén a pályázót a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatások folyósítása a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet 92. (5) bekezdése szerint felfüggesztésre kerül, illetve az Áht. 13/A. -ának (6) bekezdése alapján az esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében - a támogatás ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon - visszatartásra kerülhet; aki, vagy amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki; aki, vagy amely fejlesztési igénye az Európai Közösséget létrehozó szerződés (konszolidált verzió, 1997) 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek termelésével, feldolgozásával (abban az esetben, ha a feldolgozás eredményeként az Annex I-ben szereplő termék keletkezik) és értékesítésével azaz mezőgazdasági termékek piacra való bevezetése, forgalomba hozatala (nagykereskedelem) kapcsolatos beruházásokra irányul; amely az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet szerinti érzékeny ágazatban tevékenykedő vállalkozásnak minősül, (ebben az esetben ezen Korm. rendelet megfelelő rendelkezéseit is figyelembe kell venni); akivel szemben a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll. aki, vagy amely a létesítmény/eszköz kialakításához szükséges jogerős hatósági engedélyekkel a Támogatási Szerződés megkötéséig nem rendelkezik; aki a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (hl 2004/c 244/02.) 2.1. alpontja szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül, aki, vagy amely a támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítása, valamint a fejlesztés eredményeinek fenntartása során az esélyegyenlőség előmozdításával kapcsolatos és a környezetvédelmi jogszabályi előírásokat (együttesen a horizontális célokat) nem tartja be, és nem veti alá magát az ezzel kapcsolatos esetleges ellenőrzéseknek. A horizontális szempontokra vonatkozó részletes útmutatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján ( találhatóak, melyek tartalmazzák a vonatkozó jogszabályok listáját. 7

8 aki, vagy amely a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért kiszabott jogerős büntetés hatálya alatt áll, barnamezős és zöldmezős ipari területek fejlesztése esetén azon pályázó részére, aki vagy amely a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: GOP) 2. prioritásának keretében a pályázat benyújtásának évében már részesült támogatásban, vagy akinek, vagy amelynek a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló, évi XXXIV. törvény alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolódó vállalkozása a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2. prioritásának keretében a pályázat benyújtásának évében már részesült támogatásban (A évi XXXIV. törvény 4. -a alapján partner vagy kapcsolódó vállalkozások egy vállalkozásnak minősülnek.); amely a as időszakban e támogatási keret terhére az adott komponens keretein belül már részesült támogatásban. b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, amelynek a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján (kivéve önkormányzatok és társulásaik esetében) a számviteli jogszabályok szerint számított saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; 8

9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Más vállalkozások betelepülését elősegítve - önmagában is támogathatóak az, alábbi tevékenységek: o Meglévő ipari parkok és ipari területek telekhatárán belül, de nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő telkeken alapinfrastruktúra (pl. gáz-, elektromos szolgáltatás, ivóvíz- és szennyvízhálózat, szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, hulladékkezelő létesítmények, kommunikációs-, informatikai hálózatok, utak, vasúti iparvágányok, parkolók, zárt és nyitott csapadékvíz-elvezető rendszerek, stb.) építése, átalakítása, bővítése, fejlesztése az ily módon infrastruktúrával ellátott területek bérbeadása céljából. o o A pályázó által más vállalkozásnak nyújtott szolgáltatások biztosításához szükséges épületek és építmények létesítése, bővítése, korszerűsítése, valamint eszközök, berendezések (műszaki, kísérleti stb.) beszerzése. Az ipari parkban, ipari területen, a pályázó tulajdonában lévő vagy bérelt épületek átalakítása, korszerűsítése és új épületek létesítése több KKV-nak történő bérbeadás céljából. Önmagában nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogatható tevékenység: o A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó előkészítés, o o Projektmenedzsment, A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele: befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó marketingtevékenység, tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, közbeszerzési tevékenység, könyvvizsgálat, műszaki ellenőrzés. o A pályázó szervezet által nyújtandó szolgáltatásokhoz a szervezet saját alkalmazottainak általános képzése, a szükséges ismeretek elsajátításához tanfolyamokon, tréningeken, képzéseken való részvétel. o o Barnamezős területek kármentesítése. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása; amennyiben az ipari park, ipari terület működtetéséhez közvetlenül kapcsolódnak: Ipari parknak a 186/2005 Korm. rendelet alapján a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által Ipari Park címmel ellátott terület minősül. Ipari területnek az adott település rendezési tervében ipari területnek minősített terület minősül. Szintentartó és helyettesítő beruházás nem támogatható. 9

10 C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések Tájékoztatás és nyilvánosság: A projektgazda a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ( honlapjáról letölthető Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentum, valamint az Arculati Kézikönyv tartalmazza. Kommunikációs kötelezettség infrastrukturális beruházás esetén A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglaltak alapján köteles a III. számú kommunikációs tervet megvalósítani, valamint ha a támogatás összege 125 millió Ft alatti, a projekt megvalósítása alatt B típusú hirdető táblát, a projekt megvalósítását követően D típusú emléktáblát, illetve ha a támogatás összege 125 millió Ft, vagy ennél magasabb, a projekt megvalósítása alatt A típusú hirdető táblát,a projekt megvalósítását követően D típusú emléktáblát elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. Kommunikációs kötelezettség csak eszközbeszerzést tartalmazó projekt esetén A projektgazda a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglaltak alapján köteles 50 millió Ft alatti támogatási összeg esetén az V. számú kommunikációs csomagot megvalósítani, valamint a projekt megvalósítását követően a D típusú emléktáblát elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein; 50 millió Ft értékű, vagy ennél magasabb támogatási összeg esetén a IV. számú kommunikációs csomagot megvalósítani, valamint a projekt megvalósítását követően a D típusú emléktáblát elhelyezni a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein. A kommunikációs feladatok megkezdése előtt kérjük, vegye fel a kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Szolgáltatásnyújtás: Jelen pályázati kiírás keretében azok a projektjavaslatok javasolhatóak támogatásra, amelyek a C1. pont önmagában is támogatható tevékenységein túl, az alábbiakban meghatározott szoláltatások közül legalább 5 nyújtására, vagy a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó eszközbeszerzésre, képzésre is irányul. A szolgáltatásokat pályázónak a 10

11 beruházás befejezését követő fenntartási időszak teljes tartama alatt nyújtania kell a betelepült vállalkozásoknak. Amennyiben a pályázó az alábbi szolgáltatások közül legalább ötöt már a pályázat benyújtásának időpontjában is nyújt a betelepülő vállalkozásoknak,akkor ebben az esetben ezeken túl további 3 szolgáltatás nyújtását kell biztosítania projekt befejezését követő fenntartási időszak alatt. Bármely esetben fenn kell állnia annak a feltételnek, hogy a nyújtott szolgáltatások közül legalább háromnak emeltszintű és/vagy K+F, innovációs szolgáltatásnak kell lennie. SZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE: ALAPSZINTŰ: o Közvetett szolgáltatások (közműbiztosítás), hulladékkezelés o Iroda bérbeadás (a betelepülő cégek adminisztratív személyzetének az elhelyezése) o Raktározási, tárolási tevékenység biztosítása (egységrakomány tárolására) o Raktárterület bérbeadása o Irodai kiegészítő szolgáltatások (fénymásolás, postai szortírozás, telekommunikációs lehetőségek) o E-pont biztosítása, parkolási lehetőség biztosítása, közös helységek takarítása, őrző-védő szolgálat EMELTSZINTŰ: o Marketing szolgáltatás (piackutatás, piaci információk, reklám, arculat, közös megjelenés, kapcsolattartás vevőkkel, szállítókkal) o Gazdasági szolgáltatások (adó- és pénzügyi tanácsadás, vámügyintézés, controlling, számlarenddel összefüggő problémák, belső információs rendszer) o Humánerőforrás fejlesztést elősegítő szolgáltatások (oktatás, képzés, munkaerő-piaci információk) o Fordítás, tolmácsolás o Kiegészítő informatikai szolgáltatás (szolgáltatás nyújtására alkalmas honlapok készítése, on-line elérhetőség biztosítása, egy- és kétirányú interakció, teljes elektronikus ügyintézés) K+F, INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK: o Új technológiák, eljárások, segédanyagok ismertetése, beszerzése o Új anyagok, szerszámok, készülékek ismertetése, beszerzése o Mérő labor, speciális helyiség biztosítása o Termékfejlesztés feltételeinek biztosítása o Gyors prototípusgyártási lehetőségek biztosítása o Technológiatranszfer A fentiekben felsorolt szolgáltatások indikatív jellegűek, a felsorolásban nem szereplő szolgáltatások nyújtása mindettől függetlenül lehetséges. C1.2. Választható, bírálatnál előnyt jelentő kapcsolódó tevékenységek, szolgáltatások Jelen pályázati kiírásra nem vonatkozik. 11

12 C2. Nem támogatható tevékenységek köre Mindazon tevékenységek a nem támogatható tevékenységek körébe tartoznak, melyek a C1. pontban támogatható tevékenységek közt nem szerepelnek, beleértve azokat a beruházásokat és fejlesztéseket, amelyek a pályázatot benyújtó szervezet és/vagy a betelepült /betelepülő vállalkozások termelő tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzésére irányul. Ezek a vállalkozások fejlesztéseikhez más pályázati kiírások keretein belül jogosultak pályázni. Nem támogatható továbbá: a támogatás átadása, vagy abból kölcsön folyósítása más szervezetek számára; veszteségek finanszírozása; a pályázat befogadása előtt megkezdett, vagy már befejeződött projektek és/vagy tevékenységek finanszírozása; olyan projektek, tevékenységek finanszírozása, amelyek fizikai megvalósítása és pénzügyi elszámolása nem történik meg a C9 pontban meghatározott időpontig, valamint kifizetése túlnyúlik a végső kifizetési határidőn, szintentartó és helyettesítő beruházás. C3. Elszámolható költségek köre C3.1. Elszámolhatósági időszak Jelen pályázati kiírás keretében támogatott projektek esetében a támogatási program (19/2007. MeHVM rendelet) Magyar Közlönyben való megjelenésének napja július 30. és december 31. között ténylegesen felmerült és kifizetett költségek számolhatóak el, azzal a feltétellel, hogy a projekt nem fejeződhet be az elszámolási időszak kezdetéig. Előkészítési költségként a július 30. és a projekt megkezdése közötti időszakban felmerülő, a továbbiakban előkészítési költségnek minősített költségek számolhatók el. Az előkészítésen kívül további költségek a befogadást követően, a projekt megkezdésétől számolhatóak el. Általános elszámolhatósági feltételek: Csak olyan költségek számolhatóak el, amelyek megfelelnek a következő feltételeknek: A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, melyek teljesülése (számlával, bevallással, egyéb számviteli vagy belső bizonylattal) és jogalapja (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.) igazolható. Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A piaci ártól történő jelentős eltérés észlelése esetén a KSZ-nek lehetősége van az árajánlat felülvizsgálatára, a kifizetés felfüggesztésére. Igazoltan a piaci árat meghaladó beszerzés tényének megállapítása esetén a KSZ a többletköltséget nem tekinti elszámolható költségnek. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, valamint a közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó kedvezményezettek beszerzései esetén, amennyiben a 12

13 beszerzés értéke - az egybeszámítás elvének betartásával meghaladja az 1 millió forintot, legalább három ajánlatot kell bekérni, melyek tartalmukban azonosak és összehasonlíthatóak egymással. A 3 beérkezett ajánlatot és az ezek alapján megkötött szerződést a kifizetési kérelemhez be kell nyújtani. Nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, egyéb kötelezettségvállalás olyan szolgáltatótól, amelyben a projektgazda szervezet(ek) tulajdonosa/ fenntartója, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek a Ptk b) értelmében közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és fordítva: amely szervezet tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezek közeli hozzátartozója a projektgazda szervezetben tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol. Az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen a projekt végrehajtása érdekében merültek fel. A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják. A projektjavaslatba becsatolt elszámolható költségek körét minden esetben, minden egyes költség tekintetében szerződéssel/megbízással, árajánlattal, vagy általános (rezsi) költségek tekintetében - %-os költség-meghatározással szükséges alátámasztani. Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás. Nem szerepelnek releváns hazai vagy közösségi jogszabály, vagy a pályázati felhívás és útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között. Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek. Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítésigazolással. Amennyiben a kedvezményezett a beruházás, illetve a beruházás hasznosítása során általános forgalmi adó levonására nem jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége, azaz a projekt költségvetését bruttó módon kell megterveznie. Amennyiben a kedvezményezett adóalany, vagy még nem adóalany de a beruházás illetve a beruházás hasznosításával azzá válik és az általános forgalmi adó levonására jogosult, akkor a támogatás alapja a projekt levonható ÁFA nélkül számított nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. EVA szerint adózó kedvezményezett esetén, a támogatás számításának alapja a projekt ÁFÁ-val csökkentett, nettó összköltsége, azaz a projekt költségvetését nettó módon kell megterveznie. Az immateriális javak csak abban az esetben számolhatók el, ha: kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben/létesítményhez használják fel, leírható eszközöknek tekinthetők, piaci feltételek mellett, harmadik féltől kell őket megvásárolni, a vállalat eszközei közé kell őket besorolni, és legalább az útmutatóban előírt kötelező fenntartási időszak alatt a regionális támogatásban részesülő létesítményben kell maradniuk. 13

14 Az elszámolást alátámasztó és elszámolási bizonylatok a szerződések, ill. a számlák, vagy azzal egyenértékű okmányok. Az elszámolást alátámasztó, és a kifizetések alapjául szolgáló dokumentumok részletes jegyzéke az NFÜ honlapjáról letölthető. A pályázati konstrukció keretében elszámolható költségek az alábbiak: 1. Előkészítés Az előkészítés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének 6%-át! Jelen kategória keretében nyújtható támogatások esetében az alábbiak az irányadók: a.) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközökre aktiválható előkészítési költségek A Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1628/2006/EK számú október 24-i Bizottsági rendelet, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet ai alapján regionális beruházási támogatás adható. b.) A beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközökre nem aktivált/ható előkészítési költségek Előkészítő tanulmánnyal vagy külső tanácsadók által nyújtott szolgáltatással kapcsolatos előkészítési költségek kis- és középvállalkozás kedvezményezettek esetén az EK-szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK rendelete és az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 17..-a alapján támogathatóak. Egyéb előkészítési költségek, illetve kedvezményezetti kör esetében az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Tervben szereplő Regionális Fejlesztés Operatív Programokra meghatározott előirányzatok felhasználásának állami támogatási szempontú szabályairól szóló 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 20..-a alapján de minimis jellegű támogatás adható. Az előkészítés költsége terhére elkészített immateriális javakat a számvitelről szóló évi C. törvény 47. (4) d) pontja szerint szükséges aktiválni, figyelembe véve a évi C. törvény 51. (2) bekezdésében foglaltakat. Amennyiben a felmerült költségek nem csak a pályázatban szereplő beruházással vannak szoros kapcsolatban, akkor a vonatkozó költség hányadot arányosítással szükséges megállapítani, és csak az ily módon számított hányadot lehet az elismerhető költségek között szerepeltetni. Az előkészítésnél elszámolható költségek az alábbiak lehetnek: kötelező előzetes megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének költsége, megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat és a hozzá kapcsolódó mérnöki szolgáltatások díjai, amennyiben szükséges, egyéb szükséges háttértanulmányok, szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli tervek, a hozzá kapcsolódó mérnöki szolgáltatások díjai és ezek hatósági díjának költségei, 14

15 rendezési, szabályozási tervek módosításának költségei, közbeszerzés költségei (ideértve a közbeszerzési szakértő díját is, amennyiben már az előkészítés során felmerül a közbeszerzési kötelezettség). A fenti elszámolható tevékenységek költségei, ha barnamezősnek minősített fejlesztés valósul meg, amely igényli a kármentesítési tevékenységeket, kiegészülnek az újrahasznosításhoz, kármentesítéshez kapcsolódó: - tanulmánytervek, műszaki tervek, tényfeltáró dokumentáció, - kármentesítési tervek kidolgozása, - felmérések, mérések, talaj- és statikai vizsgálatok, - szükséges engedélyeztetés költségeivel. A teljes megvalósítás előkészítésével kapcsolatosan a pályázat befogadását megelőzően - de leghamarabb július 30-tól felmerült költségek is elszámolható költségeknek minősülnek. 2. Alapinfrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó költségek Alapinfrastrukturális beruházások az ipari park, ipari terület tulajdonosának és/vagy fenntartójának tulajdonában lévő ingatlanok telekhatárán belül valósulhat meg. Az infrastrukturális beruházások az alábbi területekre terjedhetnek ki: ivó-, ipari és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése, földgázvezeték, gázfogadó állomás, eső-és szennyvízelvezetés, szakszerű egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítmények, hulladékkezelő létesítmények szennyvíztisztító, távhővezeték, elektromos energiaellátás hálózata, transzformátor-állomás, kommunikációs és informatikai hálózat kiépítése, útépítés, parkoló építés, utak, vasúti iparvágányok, őrző-védő elektronikai rendszer, vonalas közmű kiépítése esetén, a közüzemi szolgáltatónak jogszabály vagy megállapodás alapján fizetendő közműfejlesztési hozzájárulás, illetve azzal analóg díjak. Ezen tevékenységekre a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatások alkalmazásáról a BIZOTTSÁG október 24-i 1628/2006 szóló EK Rendelet, a 85/2004. Korm. Rendelet, valamint a 19/2007. MeHVM rendelet a alkalmazandó. Bérelt ingatlanon történő beruházások esetében csak akkor nyújtható támogatás, amennyiben a fejlesztés értékét a pályázó aktiválja. Szintentartó és helyettesítő beruházás nem támogatható. 3. Építés, átalakítás, bővítés, fejlesztés 15

16 Építés, épület kivitelezés akkor számolható el, ha a projekt végrehajtásához szükséges, vagyis olyan épületek, építmények építési és értéknövelő bővítési költségei számolhatók el, amelyhez támogatott tevékenységek köthetők. Szinten tartó és helyettesítő beruházás nem támogatható! Építés, átalakítás, bővítés, fejlesztés az ipari park, illetve az ipari terület telekhatárán belül - de nem az ipari parkba, ipari területre már betelepült vállalkozások tulajdonában lévő - telkeken: komplett terület-előkészítés (bontás, tereprendezés stb.), betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatások mennyiségének és minőségének bővítéséhez szükséges építési jellegű beruházások, új épületek építésének, meglévő épületek átalakításának és korszerűsítésének költsége, termelő tevékenységekhez kapcsolódó üzemcsarnokok, tárolók építésének költsége épületgépészeti beruházások költségei, kerítés építése, akadálymentesítés (pl. rámpa, lépcsőjáró berendezés, lift, piktogramok, Brailleírásos táblák stb.). Az építési költségek alatt kell érteni minden, az építmény rendeltetésszerű hasznosítását lehetővé tevő átalakítást, bontást, bővítést. A projekthez való hozzáférést biztosító átalakítási költségek elszámolhatók, amennyiben közvetlenül a projekthez kötődnek és végrehajtása nélkül az épület nem alkalmas a feladat ellátására, különösen amennyiben a fogyatékkal élő személyek projektben való részvétele egyébként nem lenne biztosított, valamint ennek szükségességét és az átalakítási terv megfelelőségét szakvélemény támasztja alá. Próbaüzem költségei elszámolhatóak, azonban ha ez alatt bevétel keletkezik, akkor ez az összeg az elszámolható költségeket csökkenti. Ezen tevékenységekre a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatások alkalmazásáról a BIZOTTSÁG október 24-i 1628/2006 szóló EK Rendelet, a 85/2004. Korm. Rendelet, valamint a 19/2007. MeHVM rendelet a alkalmazandó. Az eszköz bekerülési értékén csak a évi C. tv. 47. (1), (2), (5), 48. (1), 51. (1), (2), (3) bekezdésekben meghatározottak vehetők figyelembe a saját vállalkozásban történő kivitelezés kivételével. Építés, átalakítás esetében a saját kivitelezés és a vásárolt anyag költsége nem elismerhető. Bérelt ingatlanon történő beruházások esetében csak akkor nyújtható támogatás, amennyiben a fejlesztés értékét a pályázó aktiválja. Szintentartó és helyettesítő beruházás nem támogatható. A támogatásból megvalósított beruházás kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. 4. Barnamezős területek kármentesítése 16

17 A kármentesítés költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének 15%-át! Kármentesítés kapcsán az elszámolható költségek az alábbiak lehetnek, amennyiben a fejlesztés részben, vagy egészben barnamezős területen valósul meg: A barnamezős területek szennyezett területeinek környezeti kármentesítése a leromlott állapotú terület helyreállítása, hasznosíthatósága érdekében. Ezen költségekre csekély összegű támogatás nyújtható, amelyekre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendeletben, valamint a 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 20. -ban foglaltak irányadók. Az eszköz bekerülési értékén csak a évi C. tv. 47. (1), (2), (5), 48. (1), 51. (1), (2), (3) bekezdésekben meghatározottak vehetők figyelembe a saját vállalkozásban történő kivitelezés kivételével. Építés, átalakítás esetében a saját kivitelezés és a vásárolt anyag költsége nem elismerhető. Bérelt ingatlanon történő beruházások esetében csak akkor nyújtható támogatás, amennyiben a fejlesztés értékét a pályázó aktiválja. 5. Eszközbeszerzés Az eszközbeszerzés költsége nem haladhatja meg a projekt összköltségének 50%-át és maximum a 200 millió forintot! A betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához szükséges eszközök, berendezések beszerzésének költségei: a szolgáltatások nyújtásához szükséges berendezési tárgyak, felszerelések, eszközök kizárólag, ha saját alkalmazottal nyújtják a szolgáltatást beszerzésének költsége (beleértve a szállítás és üzembe helyezés, az első minősítés, betanítás (közvetlenül a beszerzett eszközökhöz kapcsolódóan), valamint az eszközök első felszerszámozásához a szerszámok, kiegészítő berendezések költségét is); eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára; információs technológiafejlesztés költségei hardver fejlesztéshez kapcsolható költségek (hardver eszközök beszerzési költségei, információ/adattárolás költségei); szoftverekhez kapcsolódó költségek (üzleti alkalmazások, szoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások, szoftver tervezés, testreszabás költségei); szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó közös helyiségek berendezési tárgyai és eszközbeszerzéseik támogathatóak a konyha kivételével, amely esetben csak a berendezési tárgyak beszerzése számolható el költségként, az eszközök beszerzése viszont nem. Azon eszközöknek a beszerzése, amely a pályázó szervezet és/vagy a betelepülő cégek napi működését szolgálja, illetve csekély mértékű vállalkozó részéről mutatkozó szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódik, és ezáltal a ráfordítás által elérhető hasznosság nem megfelelő, nem támogatható. 17

18 Ezen tevékenységekre a Szerződés 87. és 88. cikkének a nemzeti regionális beruházási támogatások alkalmazásáról a BIZOTTSÁG október 24-i 1628/2006 szóló EK Rendelet, a 85/2004. Korm. Rendelet, valamint a 19/2007. MeHVM rendelet a alkalmazandó. Az elszámolható költség az eszköz bekerülési értéke, a évi C. tv. 47. (1), (2) és (5) bekezdései értelmezésében. Új, kereskedelmi forgalomban, vagy gyártótól beszerezhető, első üzembehelyezésű gépek, technológiai berendezések, eszközök, anyagok beszerzése és beépítése támogatható. Az új jelző csak azon, beruházási jellegű termékeket illeti meg, amelyeknél a Kedvezményezett rendelkezik a vétel (a számla kiállítás dátuma) időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesíthetőségéhez szükséges, a gyártó és a forgalmazó által kibocsátott, hiteles dokumentumokkal. Eszközbeszerzésnél csak az alábbi konkrét költségek számolhatóak el: a szolgáltatások (pl. oktatóterem, konferenciaterem, kísérleti műhely, laboratórium, szolgáltató iroda stb.) nyújtásához szükséges berendezési tárgyak, felszerelések, eszközök kizárólag, ha a pályázó saját alkalmazottal nyújtja a szolgáltatást, IT hálózat, illetve ahhoz kapcsolódó hardver és szoftver eszközök. A támogatásból megvalósított beruházás és a beszerzett eszközök kizárólag a pályázatban megjelölt célra használhatóak fel, ezért ezeket végleges helyükön, tartósan és rendeltetésszerű használatra alkalmas módon kell elhelyezni és/vagy beépíteni. 6. A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele A projekt megvalósításhoz és fenntartásához szorosan kapcsolódó szolgáltatások költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének a 4%-át! Konkrét elszámolható költségek: 1. A vállalkozások betelepülését (befektetés ösztönzést) segítő marketing eszközök elkészítése, beszerzése (nyomtatott és elektronikus tájékoztató anyagok, honlap, nyomtatott és digitalizált kiadványok elkészítésének, beszerzésének költségei), 2. A vállalkozások betelepülésének elősegítésére vásárokon, kiállításokon való megjelenés költsége: stand-, terem- és kiállítótér bérletének költségei, rendezvényszervezés költségei, belépődíjak, utazási- és szállásköltségek. 3. Műszaki ellenőr költsége, amennyiben szükséges a projekt megvalósításához, 4. Tájékoztatásnak, nyilvánosság biztosításának költségei (pl. kiadványok, tájékoztató táblák, honlap fejlesztés, információs füzetek készítése, stb.), képzések meghirdetése, tudatosság növelése, tájékoztatás (kommunikációs kampányok, rendvények, stb.), a Nyilvánosság biztosítása útmutatóban foglaltak szerint 5. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatban felmerülő költségek (pl. közbeszerzési szakértő díja, hirdetési költségek, ajánlati felhívás elkészítésének költségei), 6. Könyvvizsgálói díjak, amennyiben a pályázati dokumentáció előírja, hogy a támogatásban részesülő projekttel kapcsolatban külön könyvvizsgálatot kell végezni. 18

19 A projekt megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások költségei csak a beruházási elemet is tartalmazó pályázat esetében támogathatók. Ezen tevékenységekhez kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható, amelyekre az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkeiben foglaltaknak a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK Bizottsági rendeletben, valamint a 19/2007. MeHVM rendelet 20 -ban foglaltak irányadók. 7. A pályázó szervezet által nyújtandó szolgáltatásokhoz a szervezet saját alkalmazottainak általános képzése A képzés teljes elszámolható költsége nem haladhatja meg a projekt elszámolható költségének az 5%-át, de maximum 10 millió forintot! Konkrét elszámolható költségek: képző intézménynek fizetett képzési díj, oktatók, képzők, betanítást végzők díja, külső képzésekhez kapcsolódó terembérlet költsége, oktatási anyagok költsége. A 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 2..-ának b) pontja, valamint a 68/2001/EK rendelet 2. cikkének e) pontja alapján az általános képzés olyan oktatást tartalmazó képzés, amely nem csak, vagy nem főképpen a munkavállalónak a támogatott vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő pozíciójában alkalmazható, hanem olyan képesítést ad, amely többnyire hasznosítható más vállalatoknál vagy munkaterületeken, és így lényegesen növeli a munkavállaló foglalkoztathatóságát. A képzés akkor tekintendő általánosnak, ha például - különböző független vállalkozások együttesen szervezik, vagy ha különböző vállalkozások munkavállalói is jelentkezhetnek rá, - valamely hatóság, közjogi testület, vagy egyéb olyan testület, illetve intézmény, amelynek egy tagállam vagy a Közösség megadta erre a szükséges hatáskört, elismeri, hitelesíti vagy jóváhagyja. A 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 2..-ának l) pontja, valamint a 68/2001/EK rendelet 2. cikkének d) pontja alapján a szakosított képzés olyan oktatást tartalmazó képzés, amely közvetlenül és főképpen a munkavállalónak a támogatott vállalkozásnál jelenleg betöltött vagy későbbiekben betöltendő pozíciójára irányul, és olyan képesítést ad, amely nem vagy csak csekély mértékben hasznosítható más vállalatoknál vagy más munkaterületeken. Az itt elszámolható képzés általános képzésnek minősül, így arra az általános képzésére nyújtható támogatás, képzési célú támogatásnak minősül, amelyre a 68/2001/EK rendelet, valamint a 85/2004. Korm. rendelet, valamint a 19/2007. MeHVM rendelet a alkalmazandó. Támogatásban csak általános képzések költségei támogathatóak. 8. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének támogatása Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható költségének az 5%-át, de maximum 2,25 millió forintot. Konkrét elszámolható költségek, amennyiben az ipari park, ipari terület működtetéséhez közvetlenül kapcsolódnak: 19

20 Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok tanúsításának költségei. Minőség-, környezet- és egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetésének és tanúsításának támogatásával kapcsolatos előírások: Egyazon cég nem lehet felkészítő és tanúsító is. A felkészítő cég Magyarországon bejegyzett cég lehet, melynek saját minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 szerint. A tanúsítvány érvényességének olyan tevékenységre is ki kell terjedni, mely egyértelműen jogosulttá teszi a felkészítőt a pályázatban megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre. A választott tanúsító olyan cég lehet, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN szerint rendszertanúsításra akkreditáltak. Az AQAP rendszerek tekintetében a kialakított rendszer auditját a HM Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség végzi. A felkészítő és a tanúsító cégnek már a pályázat postára adásának időpontjában is teljes mértékben meg kell felelni az előírásoknak, pl. folyamatban lévő akkreditáció nem fogadható el. A minőségbiztosítási rendszerek bevezetésének költségeihez jelen pályázati kiírás keretében csak de minimis támogatás nyújtható. A de minimis támogatásra vonatkozó előírásokat az Európai Bizottság december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló joganyag, valamint a 19/2007. MeHVM rendelet 20 -a tartalmazza. 9. Projekt menedzsment Ezen költségek együttesen nem haladhatják meg a teljes megvalósítás elszámolható költségének 2%-át. A megfelelő színvonalú projekt végrehajtáshoz elengedhetetlen a felkészült projekt menedzser (menedzsment), aki(k) a projekt végrehajtásához szükséges koordinációs, adminisztratív feladatokat ellátják. A projekt megvalósításában résztvevő, kizárólag a projekt menedzsment feladatokat ellátók munkájához kapcsolódó személyi jellegű költségek, és alvállalkozói díjak számolhatók el. A projekt menedzsment költségeihez jelen pályázati kiírás keretében csak de minimis támogatás nyújtható. A de minimis támogatásra vonatkozó előírásokat az Európai Bizottság december 15-i 1998/2006/EK rendelete a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló joganyag, valamint a 19/2007. (VII.30.) MeHVM rendelet 20. -a tartalmazza. A projektmenedzsment bérköltségeinél és személyi jellegű ráfordításainál 1 a projektmenedzseri, pénzügyi-könyvelési, jogi, műszaki és adminisztratív feladatokat ellátó munkatársak munkaviszonyban, megbízási viszonyban, közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott bérköltsége és járulékai, illetve annak a projekt menedzselésére fordított munkaidejével arányos része vehető figyelembe. A közigazgatási 1 A bérek a hazai jogszabályok (adó, társadalombiztosítás stb.) szerint fizetendő adókkal és járulékokkal együtt számolhatóak el, amennyiben az elszámolni kívánt jövedelem személyi jövedelemadó- és járulékköteles. 20

21 dolgozók bére csak akkor elszámolható, ha a projekt végrehajtásához kapcsolódik és munkaköri feladatukat képezi, vagy arra a munkaidő beosztásra is kiterjedő megbízási szerződéssel rendelkeznek. A költségeket úgy kell alátámasztani, hogy lehetővé tegye a tevékenység megvalósításában részt vevő közszolgáltató szervezet 1 tényleges költségeinek azonosítását (pl. munkaköri leírás). Amennyiben a projekttel kapcsolatban, a kedvezményezett illetékességi körébe tartozó kötelező hatósági feladatok ellátásához kapcsolódóan merül fel költség, akkor az nem elszámolható. Amennyiben a pályázónak nem áll rendelkezésére a megfelelő munkaerő a projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatok ellátásra, akkor külső szolgáltatást is igénybe vehet, a teljes megvalósítás elszámolható költségek 2%-ig. Amennyiben a projekt menedzsment valamely egyéb szervezeti egység része (tipikusan önkormányzat esetében fordul elő), és elkülönített nyilvántartással nem rendelkezik, akkor a költségek arányosítása szükséges. Az arányosítás alkalmazható módszere például munkaidő-alapú lehet. Konkrét elszámolható költségek, melyek együttes összege nem haladhatja meg a teljes megvalósítás elszámolható költségeinek 2%-át: személyi jellegű ráfordítások és járulékai, alvállalkozói díjak. 9. ÁFA, valamint más adók és közterhek Amennyiben ezek az adók, közterhek levonhatóak, nem számolhatóak el, még abban az esetben sem, ha a végső kedvezményezett vagy az egyéni kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetőségével. Azon pályázók, amelyek ÁFA levonásra nem jogosító, és ÁFA levonásra jogosító tevékenységet egyaránt végeznek, a levonható és a le nem vonható ÁFA összegét az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. Tv. alapján kötelesek megállapítani. Az ÁFA elszámolhatóságára azonos szabályok vonatkoznak a támogatások EU és hazai részét illetően. C4. Nem elszámolható költségek köre Mindazon költségek, melyek nem szerepelnek a C4 pontban az elszámolható költségek között, különösen: A pályázó szervezet ipari terület/park üzemeltetésén kívüli tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzés, Az ipari parkba, ipari területre betelepült/betelepülő vállalkozások tevékenységéhez kapcsolódó eszközbeszerzés, Ingatlan és földterület vásárlás, Ingatlan és eszköz lízing, bérlet (kivéve a zárt végű pénzügyi eszköz lízinget), 1 Közszolgáltatásnak minősül, külön törvényi megnevezés nélkül is, például a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az egészségügyi ellátás, a szociális ellátás, a közoktatás, szakképzés, felsőoktatás, illetve mindazok a szolgáltatások, amelynek elvégzését valamely jogszabály, bárki számára kötelező jelleggel előírja. 21

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Aktív kórházi ellátásokat kiváltó járóbeteg szolgáltatások fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: TIOP-2.1.3/10/1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez

NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való részvételhez NYILATKOZAT A Kombinált Mikrohitel Programban való A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás székhelye, címe: Adószáma: Cégjegyzék / Egyéni váll. nyilv. száma: I. Nyilatkozat a Kombinált Mikrohitel termék

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-Dunántúli Operatív Program Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése című pályázati felhívásához Kódszám: DDOP-2007/1.1.1

Részletesebben

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE

Telephelyfejlesztés. Magyar Pályázatkészítő Akadémia Kft Pályázatírás, tanácsadás. 1. Alapvető cél 2. PÁLYÁZÓK KÖRE Telephelyfejlesztés Dél-Alföldi Operatív Program - DAOP-1.1.1/E-12 Dél-Dunántúli Operatív Program - DDOP-1.1.1/D-12 Észak-Alföldi Operatív Program - ÉAOP-1.1.1/D-12 Közép-Dunántúli Operatív Program - KDOP-1.1.1/C-12

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok és iparterületek támogatása (DAOP-1.1.1./A-13, ÉAOP-1.1.1/A-13) A pályázat célja 1. Ipari parknak minısülı területek infrastrukturális

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13)

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) Ipartelepítés Dél-alföldön (DAOP-1.1.1./D-13) A pályázat célja a régióban mőködı, illetve letelepülni kívánó elsısorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentıs foglalkoztatási hatással

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Nemzeti Adó- és Vámhivatal Háttér konszolidáció kiemelt projekt című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe című kiemelt projekt támogatásához

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T

P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS P ÁL Y ÁZ AT O T H I R D E T P ÁL Y ÁZ AT I F E L H Í V ÁS A Békés Megyei Kormányhivatal a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 17. -a, továbbá a foglalkoztatást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Tudományos képzés műhelyeinek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP 4.2.2B-15/1/Konv 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE...

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/A

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó 2009 1 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása, valamint a természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Sertéstartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.5-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2.

TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében a. Ket. képzés. című kiemelt projekt támogatásához. Kódszám: ÁROP-2009/2.2. TERVEZÉSI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében a Ket. képzés című kiemelt projekt támogatásához Kódszám: ÁROP-2009/2.2.7 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása

Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása Vállalati együttmőködés és klaszterek támogatása (DAOP-1.2.1.-11, DDOP-1.1.3.-11, ÉAOP-1.1.2./A-11, ÉMOP-1.2.1.-11, KDOP- 1.2.1.-11, KMOP-1.5.2.-11, NYDOP-1.1.1./A-11) Kedvezményezettek köre Jelen kiírás

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására

az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap az EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására Kódszám: EUREKA_HU_13 1 TARTALOM A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK... 3 A.1. A pályázati kiírás

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése c. Kiemelt projekt felhívásához Kódszám:

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A

GOP-2008-2.1.1/A KMOP-2008-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.1/A

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja:

PÁLYÁZAT. Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: PÁLYÁZAT Program neve: Támogatás szakmai iránya: Program kódja: Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Környezet és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok Pénzügyi elszámolás részletes szabályai a Regionális Fejlesztési Operatív Programok a Szociális célú városrehabilitáció Rákosmentén című városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2015. december 10. napjára (csütörtök) 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A Felhívás címe: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése A Felhívás kódszáma: VP2-4.1.1.3-16 Magyarország Kormányának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések:

TÁJÉKOZTATÓ. 27. cikk: helyszíni ellenőrzések: TÁJÉKOZTATÓ Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 34/2008. (III. 27.) FVM rendelet az Öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás, mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés

FELHÍVÁS. Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben. A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés FELHÍVÁS Turizmusfejlesztés megvalósítására a megyékben A felhívás címe: Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-1.2.1-15 Magyarország Kormányának

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. Formázott: Behúzás: Bal: 0 cm, Függı: 1,25 cm PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására.

TÁJÉKOZTATÓ. A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. TÁJÉKOZTATÓ A Nemzetgazdasági Minisztérium pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására. A pályázati program alapján 5,0 milliárd Ft támogatási

Részletesebben

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban

Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Pályázati lehetőségek a Közép-magyarországi régióban Murvai László Saldo Zrt. Miről lesz szó? Széchenyi 2020 fejlesztési program Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) pályázati lehetőségei

Részletesebben

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

3. sz. melléklet. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében 3. sz. melléklet ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében LHH Kistérségek projektjei c. LHH tervezési felhívásához Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 18/2015. (I.23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatás

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mezőgazdasági üzemek összteljesítményének és fenntarthatóságának javítására A felhívás címe: Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével A

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. február 29., hétfő Tartalomjegyzék 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz

számú kiegészítés 16. számú napirendi ponthoz 2. számú kiegészítés a 16. számú napirendi ponthoz Tisztelt Közgyűlés! I. Önrész-hozzájárulás a Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged) pályázatához A Szeged Vízisport Egyesület (EDF-Démász Szeged)

Részletesebben

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére

FELHÍVÁS. A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére FELHÍVÁS A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése,

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszer továbbfejlesztése című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT

F E L H Í V Á S MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT F E L H Í V Á S a MUNKAHELYEK MEGİRZÉSÉÉRT elnevezéső, az átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkaadók támogatására irányuló, a munkaadók és az Állami Foglalkoztatási Szolgálat együttmőködésében megvalósuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Komplex programmal segítendő leghátrányosabb

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére. Kódszám: AIK-2011 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Akkreditált Innovációs Klaszter cím elnyerésére Kódszám: AIK-2011 A. ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK A.1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS CÉLJA Az Új Széchenyi Terv Tudomány és innováció Programja a vállalati

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program. Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Dél-alföldi Operatív Program Közösségi Közlekedés fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP 2007-3.2.1 A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. május 26-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Új munkahelyek létrehozásának támogatása, ezáltal a foglalkoztatás tartós növelése, a munkanélküliek számának csökkentése. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata a vállalkozás-támogató programjáról szóló 78/2011.(VII.11.) önkormányzati rendelet alapján 2016. évre vonatkozóan pályázatot hirdet munkahelyteremtés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához

II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához II. TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Új tanulási formák és rendszerek A komponens kiemelt projekt tervezési felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.2.1/08/2 A komponens A projekt az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM. Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a DÉL-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Térségi alapú komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása c. konstrukciójához / komponenséhez Kódszám: DDOP-2009-2.1.1 A A PROJEKTEK AZ

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Atipikus foglalkoztatási formák támogatása Közép-Magyarországi Régió / Konvergencia régiók című pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 17/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE a baromfi telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről Jelen közlemény a baromfi telepek korszerűsítése

Részletesebben

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db

kollektív beruházás esetén maximum 30 millió Ft 2/A 2,07 milliárd Ft 2/B 0,71 milliárd Ft 5/B 1,19 milliárd Ft 400 db Pályázati felhívás: Támogatási intenzitás: Támogatás mértéke: Rendelkezésre álló forrás: Támogatott projektek száma: Területi korlátozás: Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése - VP2-4.1.1.4-16 A közép-magyarországi

Részletesebben