MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám"

Átírás

1 MAGYAR KÖZLÖNY 26. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA február 29., hétfő Tartalomjegyzék 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelet Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról /2016. (II. 29.) EMMI rendelet Az egyes protézisekkel kapcsolatos beavatkozások bejelentésének és nyilvántartásának rendjéről /2016. (II. 29.) FM rendelet A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet módosításáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A Nemzetközi Energia Ügynökség Kormányzótanácsa évi miniszteri szintű ülése Budapesten történő megrendezésének felajánlásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A KEOP 1.3.0/ azonosító számú (»Kék-víz«Észak-Bács-Kiskun Megyei Ivóvízminőség-javító Program című) és a KEOP-1.3.0/B/2F/ azonosító számú ( Szekszárd Megyei Jogú Város hosszú távon egészséges ivóvízzel való ellátása című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A Főterv kidolgozása a dunai áruszállítás erősítésére a TEN-T kikötői infrastruktúra fejlesztések révén, különös tekintettel a komáromi kikötőre című, és a PAN-LNG-4-DANUBE Projekt LNG belvízi infrastruktúra magyarországi kiépítésének előkészítése és az első fix és mozgó töltőpont megvalósítása című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A Folyami Információs Szolgáltatásokkal összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A Budapest Hatvan vonalszakasz korszerűsítése: Keleti pályaudvar Kőbánya-felső és a Rákos Hatvan vonalszakasz korszerűsítése, valamint az ETCS 2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítése Rákos Hatvan között című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat Az ETCS L2-BL2 fedélzeti eszközök telepítése mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról 1748

2 1578 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám Tartalomjegyzék 1089/2016. (II. 29.) Korm. határozat A közúti intelligens közlekedési rendszerekkel összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A CNG Clean Fuel Box Projekt CNG infrastruktúra magyarországi kiépítésének előmozdítása a TEN-T közúti folyosók mentén a magyar fejlesztésű és gyártású Clean Fuel Box komplex szolgáltatással megjelenő önkiszolgáló töltőegységek piacközeli tesztüzemével című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat Egyes nyugat-magyarországi vasútvonalak fejlesztése előkészítésére irányuló projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A Futópálya túlfutást megelőző rendszer (ROPS) című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat Az A Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér kötöttpályás kapcsolatának kialakítása című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A Déli összekötő vasúti Duna-híd korszerűsítése című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A Gubacsi vasúti híd átépítése előkészítés című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A GSM-R rendszer kiépítés 2. üteme a magyarországi TEN-T vasúti törzshálózaton című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz évi pályázati kiírására történő benyújtásáról /2016. (II. 29.) Korm. határozat A Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság megalapításáról /2016. (II. 29.) ME határozat Együttműködési egyezmény Magyarország Kormánya és a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya között az oktatás területén című egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról /2016. (II. 29.) ME határozat Magyarország Kormánya és a Zöld-foki Köztársaság Kormánya közötti oktatási és kulturális együttműködési egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról 1768

3 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám 1579 III. Kormányrendeletek A Kormány 35/2016. (II. 29.) Korm. rendelete az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 109. (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet] 1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A rendelet hatálya kiterjed az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet] és a 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet által kihirdetett együttműködési megállapodást módosító megállapodást kihirdető, az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között október 14 én létrejött, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 433/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet] és a 236/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet által kihirdetett együttműködési megállapodást módosító megállapodást kihirdető, a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között október 12-én létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításáról szóló, levélváltással létrejött megállapodás kihirdetéséről szóló 434/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban együtt: együttműködési megállapodások) i EGT Finanszírozási Mechanizmusból, valamint Norvég Finanszírozási Mechanizmusból (a továbbiakban együtt: finanszírozási mechanizmusok) származó támogatási célú kötelezettségek vállalására, teljesítésére, a teljesítés ellenőrzésére, a felhasználásában, a lebonyolításban és az ellenőrzésben részt vevő természetes személyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a támogatást igénylőkre és a kedvezményezettekre. 2. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 3. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 3. E rendelet alkalmazásában 1. acélipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 43. pontja i ipar, 2. alapkutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 84. pontja i kísérleti vagy elméleti munka, 3. állami támogatás: az Atr pontja i támogatás, 4. átlátható formában nyújtott támogatás: olyan támogatás, amelynél előzetesen, kockázatértékelés nélkül kiszámítható a bruttó támogatástartalom, 5. azonos vagy hasonló tevékenység: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 50. pontja i tevékenység, 6. bérköltség: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 31. pontja i költség, 7. bioüzemanyag: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 111. pontja i üzemanyag, 8. dedikált infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely ex-ante módon meghatározhatóan az érintett vállalkozás igényeihez igazítottan jön létre, 9. diszkont kamatláb: az Atr pontja i kamatláb, 10. donor hozzájárulás: a finanszírozási mechanizmusok keretében a donor országok által nyújtott, a donor országok menedzsment költségeivel csökkentett nettó támogatás, 11. donor ország: az EGT Finanszírozási Mechanizmus tekintetében az Izlandi Köztársaság, a Liechtensteini Hercegség, valamint a Norvég Királyság, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében a Norvég Királyság,

4 1580 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám 12. donor partnerségi program: a donor program partner tanácsadói szerepben történő közreműködésével megvalósuló program, 13. donor partnerségi projekt: donor országbeli partnerrel történő együttműködésben megvalósuló projekt, 14. donor program partner: a donor országban lévő állami szerv vagy a donor országok által kijelölt kormányközi szervezet, amely a program előkészítésében, illetve végrehajtásában tanácsadói szerepet tölt be, 15. egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése i vállalkozás, 16. ellenőrzési hatóság: az együttműködési megállapodásokban kijelölt, az irányítási és kontrollrendszerek megfelelőségét ellenőrző független nemzeti szintű szerv, 17. ellenőrzési nyomvonal: az irányítási és kontrollrendszer felelősségi és információs szintjeinek, kapcsolatainak leírása szövegesen, táblázatba foglalva vagy folyamatábrával szemléltetve, 18. elsődleges mezőgazdasági termelés: az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSz) I. mellékletében felsorolt növények vagy állati eredetű termék előállítása, ide nem értve bármely, azok lényegi tulajdonságát megváltoztató tevékenységet, 19. elszámolható költség: az Atr pontja i költség, 20. éves program jelentés: az egyes programok végrehajtásának előrehaladásáról szóló beszámoló, melyet a program operátor készít el és küld meg a nemzeti kapcsolattartó, valamint a donor országok részére, 21. éves ülés: a nemzeti kapcsolattartó és a donor országok éves találkozója, melyen áttekintésre kerül a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásával kapcsolatos előrehaladás, 22. Finanszírozási Mechanizmus Iroda: a finanszírozási mechanizmusok operatív végrehajtásában a donor országokat támogató, kapcsolattartóként működő szervezet, 23. foglalkoztatottak számának nettó növekedése: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 32. pontja i növekedés, 24. független harmadik fél: olyan vállalkozás, amely nem minősül egy másik meghatározott vállalkozás vonatkozásában a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklet 3. cikk (2) bekezdése i partnervállalkozásnak vagy (3) bekezdése i kapcsolt vállalkozásnak, 25. helyi infrastruktúra: olyan infrastruktúra, amely helyi szinten járul hozzá az üzleti és fogyasztói környezet korszerűsítéséhez, valamint ipari bázisok fejlesztéséhez, 26. hitelesítési jelentés: a költségigazoló nyilatkozat alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által meghatározott formátumban és ütemezéssel az igazoló hatóság részére benyújtandó jelentés, 27. hitelesítési tevékenység: a hitelesítést végző szerv által végzett, folyamatba épített, dokumentum alapú és helyszíni ellenőrzések összessége, 28. hitelesítést végző szerv: a projektgazdák és projekt partnerek felmerült költségei tekintetében a végrehajtó ügynökség, az ösztöndíj program keretében támogatott projektgazdák és projekt partnerek felmerült költségei tekintetében a program operátor, a program szintű szervek és a nemzeti szintű szervek felmerült költségei tekintetében a Miniszterelnökség, 29. igazoló hatóság: az együttműködési megállapodásokban kijelölt, a pénzügyi adatok hitelességét igazoló független nemzeti szintű szerv, 30. immateriális javak: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 30. pontja i javak, 31. indikátor: a projekt céljainak és várt eredményeinek megvalósulását, teljesülését mérő, fizikailag vagy pénzügyileg számszerűsített mutató, 32. induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, 33. informatikai rendszer: a nemzeti kapcsolattartó iránymutatása alapján a végrehajtó ügynökség által működtetett, a pályázatok elektronikus benyújtását és a projektek végrehajtásának nyomon követését támogató monitoring rendszer, mely biztosítja a támogatást igénylők és kedvezményezettek program szintű szervekkel való kapcsolattartását, 34. ipari kutatás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 85. pontja i tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, 35. irányítási és kontrollrendszer: a nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság, az ellenőrzési hatóság, a program operátor és a végrehajtó ügynökség által kialakított és működtetett a finanszírozási mechanizmusok gazdaságos, hatékony és eredményes megvalósulását biztosító folyamatrendszer,

5 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám kedvezményezett: a programok keretében támogatásban részesülő projektgazda és projekt partner, a program előkészítési költségből, a program menedzsment költségből és a komplementer tevékenységek forrásából részesülő program operátor és végrehajtó ügynökség, a technikai segítségnyújtás forrásaiból részesülő nemzeti kapcsolattartó, igazoló hatóság, ellenőrzési hatóság és végrehajtó ügynökség, a kétoldalú kapcsolatok program szintű alapjából, illetve a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapjából részesülő projektgazda, projekt partner, program operátor és végrehajtó ügynökség, 37. kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó: az a beruházó, amely a kérelmet benyújtó beruházóval a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) i anya- vagy leányvállalati kapcsolatban áll, 38. kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja: a Magyarország és a donor országok közötti kétoldalú kapcsolatok előmozdítását szolgáló, nemzeti szinten elkülönített pénzügyi alap, melynek kezeléséért a nemzeti kapcsolattartó felel, 39. kétoldalú kapcsolatok program szintű alapja: a Magyarország és a donor országok közötti kétoldalú kapcsolatok előmozdítását szolgáló, az egyes programok költségvetésén belül elkülönített pénzügyi alap, melynek kezeléséért a program operátor felel, 40. kifizetés-igénylés: a kedvezményezett által a hitelesítést végző szerv részére benyújtott, támogatás igénybevételére irányuló és a támogatásra való jogosultságot hitelesen alátámasztó dokumentumok összessége, 41. kísérleti fejlesztés: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 86. pontja i fejlesztés, 42. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete meghatározott vállalkozás, 43. komplementer tevékenységek forrása: a program végrehajtásával összefüggésben felmerülő kiegészítő tevékenységek finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás a program költségvetésén belül, 44. kutatási és tudásközvetítő szervezet: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja i szervezet, 45. kutatási program: az együttműködési megállapodásokban meghatározott Kétoldalú kutatási együttműködések című program, melynek különös szabályait a szabályzatok 12. melléklete határozza meg, 46. létesítmény: funkcionálisan megbonthatatlan egészet képező termelő vagy szolgáltató egység, 47. létesítmény felvásárlása: egy létesítményhez közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök és immateriális javak piaci feltételek mellett történő megvásárlása, ha a létesítmény bezárásra került vagy ha nem vásárolják meg bezárásra került volna, és annak kivételével, ha egy kisvállalkozást az eladónak a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. (1) bekezdés 1. pontja i közeli hozzátartozója vagy korábbi munkavállalója vásárol meg a felvásárló beruházó a létesítmény tulajdonosától független harmadik fél, 48. megújuló energia: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 109. pontja i energia, 49. megvalósíthatósági tanulmány: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 87. pontja i tanulmány, 50. mezőgazdasági termék: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 11. pontja i termék, 51. mezőgazdasági termék feldolgozása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 10. pontja i tevékenység, 52. mezőgazdasági termék forgalmazása: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 8. pontja i tevékenység, 53. monitoring: a projektek és programok végrehajtásának nyomon követése, mely a támogató és a kedvezményezett közötti megállapodásban foglalt eljárások követését, az előrehaladás ellenőrzését és a lehetséges problémák időben történő azonosítását szolgálja, 54. működési eredmény: a beruházásnak az Sztv. 3. (4) bekezdés 5. pontja i hasznos élettartama alatt diszkontált bevételek és diszkontált működési költségek (pl. személyi jellegű ráfordítás, anyagköltség, szerződéses szolgáltatás, a távközlés, az energia és a karbantartás költsége, bérleti díj, adminisztrációs költség, kivéve az olyan értékcsökkenési és a finanszírozási költséget, amelyet beruházási támogatásból már fedeztek) közötti pozitív előjelű különbség, 55. nagyberuházás: az az induló beruházás vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költségek összege az összeszámítási szabályt figyelembe véve jelenértéken meghaladja az 50 millió eurónak megfelelő forintösszeget, 56. nagyvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontja i vállalkozás, 57. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Atr. 6. -ában meghatározott vállalkozás, 58. nem kormányzati szervezet: önálló jogi személyiséggel bíró, nonprofit, önkéntes, nem kereskedelmi célú, a helyi önkormányzatoktól, a központi kormányzattól, az állam- és közigazgatás szerveitől, politikai pártoktól és kereskedelmi szervezetektől független szervezet, ide nem értve a vallási szervezeteket és a politikai pártokat, 59. nemzeti kapcsolattartó: az együttműködési megállapodásokban kijelölt, a donor országokkal való kapcsolattartásért és a finanszírozási mechanizmusok szabályszerű végrehajtásáért felelős nemzeti szintű szerv, 60. nemzeti szintű szerv: a nemzeti kapcsolattartó, az igazoló hatóság és az ellenőrzési hatóság,

6 1582 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám 61. nevesített projekt: a program megállapodásban nevesített, a donor országok által jóváhagyott, támogatásban részesülő projekt, 62. összeszámítási szabály: a nagyberuházás elszámolható költségei kiszámításakor egyetlen beruházásnak kell tekinteni a kérelemben szereplő beruházást és a kérelmet benyújtó beruházó, valamint a kérelmet benyújtó beruházóval egy vállalatcsoportba tartozó beruházó által a kérelemben szereplő beruházás megkezdésétől számított háromszor háromszázhatvanöt napos időszakon belül a kérelemben szereplő beruházással azonos megyében megkezdett, regionális beruházási támogatásban részesülő beruházást, 63. ösztöndíj program: az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodásban meghatározott EGT Ösztöndíj Program, 64. program: fejlesztési stratégia, mely a finanszírozási mechanizmusok támogatásával megvalósuló projekteken keresztül járul hozzá az együttműködési megállapodásokban megállapított célok és eredmények eléréshez, 65. programdokumentum: a programot a donor országok által megadott formai és tartalmi követelményeknek megfelelően kifejtő, a program operátorok által kidolgozott és a donor országok jóváhagyásához kötött dokumentum, 66. program előkészítési költség: a programok tervezési feladataival összefüggésben felmerülő költségek finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás az egyes programok költségvetésén belül, a programdokumentumok donor országok általi jóváhagyásáig, 67. program megállapodás: a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó közötti megállapodás, amely felhatalmazást ad a donor országok által jóváhagyott program megvalósítására, 68. program menedzsment költség: a programok végrehajtásával összefüggésben felmerülő költségek finanszírozására szolgáló pénzügyi forrás az egyes programok költségvetésén belül, a programdokumentumok donor országok általi jóváhagyását követően, 69. program operátor: az egyes programok tervezéséért és végrehajtásáért felelős, az együttműködési megállapodásokban kijelölt szerv, 70. program szintű szerv: a program operátor és a végrehajtó ügynökség, 71. program végrehajtási megállapodás: az egyes, donor országok által jóváhagyott programok végrehajtása tekintetében a nemzeti kapcsolattartó, a program operátor és a végrehajtó ügynökség jogait és kötelezettségeit rögzítő háromoldalú megállapodás, 72. projekt: a finanszírozási mechanizmusok keretében támogatásban részesülő, meghatározott célra rendelt feladatok egy egységet képező sorozata, 73. projektgazda: a projekt kezdeményezéséért, előkészítéséért és végrehajtásáért felelős támogatásban részesülő támogatást igénylő, 74. projekt partner: a projekt végrehajtása során elérendő célok megvalósulását elősegítő, Magyarországon, a donor országokban, valamely kedvezményezett országban vagy Magyarországgal határos más országban bejegyzett jogi személy, költségvetési szerv, nem kormányzati szervezet vagy bármely kormányközi szervezet, 75. saját forrás: a kedvezményezett által a projekthez igénybe vett, állami támogatást, valamint az Európai Unió intézményei, ügynökségei, közös vállalkozásai vagy más szervei által központilag kezelt, a tagállam ellenőrzése alá közvetlenül vagy közvetve nem tartozó uniós finanszírozást nem tartalmazó forrás, 76. stratégiai jelentés: a finanszírozási mechanizmusok végrehajtásának előrehaladásáról szóló beszámoló, melyet a nemzeti kapcsolattartó készít el és vitat meg az éves ülésen a donor országokkal, 77. szabálytalanság: a nemzeti jogszabályok, az együttműködési megállapodások, illetve a szabályzatok előírásai, illetve a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek megsértése, amelyek eredményeként a donor országok, illetve Magyarország pénzügyi érdekei sérülnek, illetve sérülhetnek, 78. szabálytalanság-felelős: a nemzeti kapcsolattartó, a program operátor vagy a végrehajtó ügynökség alkalmazásában álló, a szabálytalansági eljárással kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt személy, 79. szabálytalansági gyanú: szabálytalanság elkövetésére utaló adat vagy információ, 80. szabálytalansági jelentés: a felmerült szabálytalansági gyanúk és feltárt szabálytalanságok vonatkozásában a nemzeti kapcsolattartó által a donor országok részére megküldött rendszeres vagy eseti jelentés, 81. szabályzatok: az EGT Megállapodás 38b jegyzőkönyv 8.8 cikke értelmében a donor országok által kibocsátott, az EGT Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat, valamint a Norvég Királyság és az Európai Unió között létrejött, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus es időszakáról szóló megállapodás 8.8 cikke értelmében a Norvég Királyság által kibocsátott, a Norvég Finanszírozási Mechanizmus es időszakának végrehajtására vonatkozó szabályzat,

7 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám szállítói finanszírozás: a támogatás folyósítása a kedvezményezett által benyújtott kifizetés-igénylés alapján közvetlenül a szállító vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára történő utalással, 83. szellemi tulajdonjog: a finanszírozási mechanizmusok kedvezményezettjeit megillető jogok a Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram ( ) létrehozásáról és az 1982/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, december 11 i 1291/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, 84. szénipar: az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága által a szén tekintetében megállapított és a versenyképtelen szénbányák bezárását elősegítő állami támogatásról szóló, december 10-i 2010/787/EU tanácsi határozatban pontosított nemzetközi kodifikációs rendszer értelmében kiváló minőségű, közepes minőségű és gyenge minőségű A. és B. csoportba sorolt szén kitermelésével kapcsolatos tevékenység, 85. szinten tartást szolgáló eszköz: olyan eszköz, amely a kedvezményezett által már használt tárgyi eszközt, immateriális javakat váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását vagy bővülését eredményezné, 86. szintetikusszál-ipar: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 44. pontja i ipar, 87. szokásos piaci feltétel: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 89. pontja i feltétel, 88. támogatási intenzitás: az Atr pontja i intenzitás, 89. támogatási szerződés: a támogató és a kedvezményezett között létrejött szerződés vagy a támogatási jogviszonyt létrehozó egyéb dokumentum, 90. támogatástartalom: az Atr pontja i tartalom, 91. támogatást igénylő: a támogatás-igénylést benyújtó, a projekt megvalósítására önállóan vagy projekt partner bevonásával kötelezettséget vállaló szervezet, 92. támogató: az egyes programok keretében a projektek részére megítélt támogatás tekintetében a program operátor, a program előkészítési költség, a program menedzsment költség, a kiegészítő tevékenység, a technikai segítségnyújtás és a kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja tekintetében a nemzeti kapcsolattartó, 93. tárgyi eszköz: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 29. pontja i eszköz, 94. társadalmi partner: a munkaadói szervezetek és a szakszervezetek képviselői, 95. technikai segítségnyújtás: a finanszírozási mechanizmusok irányítási és kontrollrendszerének kiépítésére és működtetésére szolgáló támogatási forrás, 96. tényfeltáró látogatás: a költségigazolás alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által a hitelesítést végző szervnél végzett, az eljárások megfelelőségének vizsgálatára irányuló helyszíni ellenőrzés, 97. tényfeltáró vizsgálat: a költségigazolás alátámasztása érdekében az igazoló hatóság által a hitelesítést végző szervnél végzett, a számlák és egyéb, a kifizetés-igénylést alátámasztó dokumentumok megfelelőségére irányuló ellenőrzés, 98. új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló beruházás: az a tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás, amely új létesítmény létrehozatalát vagy meglévő létesítmény tevékenységének olyan új tevékenységgel történő bővítését eredményezi, amely nem minősül a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy hasonló tevékenységnek, valamint az olyan létesítmény eszközeinek független harmadik fél beruházó általi felvásárlása is, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna, feltéve, hogy az új vagy a megvásárolt eszközökkel végzett tevékenység nem minősül az adott létesítményben a korábban végzett tevékenységgel azonos vagy ahhoz hasonló tevékenységnek, 99. utófinanszírozás: a kifizetett számlák vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentumok támogatási összegének utólagos megtérítése közvetlenül a kedvezményezett vagy az engedményes pénzforgalmi számlájára történő utalással, 100. végrehajtó ügynökség: a finanszírozási mechanizmusok és egyes programjai végrehajtásában a nemzeti kapcsolattartóval, illetve a program operátorokkal kötött megállapodások alapján közreműködő szerv. 3. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. -a a következő 15. ponttal egészül ki: (A nemzeti kapcsolattartó teljes körű felelősséggel tartozik a finanszírozási mechanizmusok célkitűzéseinek eléréséért, valamint szabályszerű végrehajtásáért. A nemzeti kapcsolattartó feladatai különösen a következők:) 15. a hitelesítést végző szerv által szolgáltatott adatok alapján benyújtja az igazoló hatóság részére a kifizetési ütemterveket. 4. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 11. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Az ösztöndíj program esetén az (1) bekezdés 1., 2. és pontja i feladatot a program operátor látja el.

8 1584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám 5. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 16. -a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: (3) Az informatikai rendszer segítségével küldött elektronikus értesítést hivatalos értesítésnek kell tekinteni. 6. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 18. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az (1) (4) bekezdés i összeférhetetlenségi szabályok alól részben vagy egészben mentesítés adható, ha a donor országok döntése értelmében egy szervezeten belül kerülnek ellátásra a nemzeti szintű szerv, a program szintű szerv és a kedvezményezett egyes feladatai. Ebben az esetben a szervezeten belüli funkcionális és személyi elkülönítés biztosítása módját belső szabályzatban, valamint ennek alapján az irányítási és kontrollrendszer leírásában, továbbá az ellenőrzési nyomvonalban szükséges rögzíteni. 7. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 19. E rendelet rendelkezéseinek vélelmezett megsértése esetén a honlapon közzétett kifogáskezelési szabályzatban meghatározott módon lehet kifogást benyújtani. A benyújtott kifogásnak az e rendeletben meghatározott eljárások tekintetében ha jogszabály eltérően nem rendelkezik nincs halasztó hatálya. 8. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 23. (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A program végrehajtási megállapodásnak tartalmaznia kell legalább) d) az elszámolhatósági szabályokat, ide értve a program végrehajtási megállapodás megkötését megelőzően felmerült program előkészítési költség és program menedzsment költség elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezéseket, 9. (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) A program operátor a pályázati felhívás tervezett megjelentetése előtt legalább 30 nappal határidő megjelölésével véleményezésre megküldi a pályázati felhívást a nemzeti kapcsolattartó, valamint annak angol nyelvű fordítását a donor országok részére. A donor országok és a nemzeti kapcsolattartó által határidőben tett észrevételeket a program operátor köteles figyelembe venni. (4) A program operátor a véglegesített, közzétételre alkalmas pályázati felhívást, valamint annak angol nyelvű fordítását megküldi a nemzeti kapcsolattartó részére. (2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. (6) bekezdés o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A pályázati felhívás tartalmazza legalább) o) a projektek megvalósításával, így különösen az azok keretében lefolytatandó beszerzésekkel összefüggésben alkalmazandó összeférhetetlenségi szabályokat, (3) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. (6) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki: (A pályázati felhívás tartalmazza legalább) q) azt, hogy a támogatás folyósítása forintban vagy euróban történik a támogatási szerződés megkötését követően. (4) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 27. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A kétoldalú kapcsolatok program szintű alapjának pályázati felhívásai vonatkozásában a (3) bekezdés i véleményezést nem kell lefolytatni. 10. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 30. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) Magyarország vagy a donor országok állampolgárai az ösztöndíj programban, illetve bármely más program ösztöndíjak nyújtására irányuló komponensében lehetnek jogosultak támogatást igényelni. Az ösztöndíj programban vagy a kutatási program ösztöndíj komponensében ha az adott pályázati felhívás ezt kifejezetten lehetővé teszi az EU tagállamok és a Horizont2020 programhoz társult államok állampolgárai is jogosultak lehetnek támogatást igényelni. 11. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 32. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 32. (1) A támogatást igénylő a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy a támogató a támogatás elnyerése esetén a kedvezményezett nevét, a projekt tárgyát, a projekt megvalósítási helyét, a támogatás összegét, a támogatási intenzitást, a támogatási döntés időpontját az év és a hónap megjelölésével nyilvánosságra hozza, valamint a támogatást igénylő által rendelkezésre bocsátott adatokat a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével nyilvántartsa és kezelje. (2) A támogatást igénylő a pályázat benyújtásával vállalja, hogy a támogatás végrehajtásában érintett szervekkel elsődlegesen elektronikusan, az informatikai rendszeren keresztül tart kapcsolatot, és tudomásul veszi, hogy

9 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám 1585 az informatikai rendszeren keresztül kapott értesítések és közölt információk ha a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik hiteles és hivatalos iratnak, illetve információnak minősülnek, melynek kézhezvételéhez annak tartalmától függően jogkövetkezmény fűződik. 12. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 33. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A támogatást igénylő a pályázatában projekt partnereket nevezhet meg. 13. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 36. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2a) Ha a beérkező pályázatok száma meghaladja a program operátor által a pályázat meghirdetésekor tervezettet, a program operátor egy alkalommal engedélyezheti a végrehajtó ügynökség részére a (2) bekezdés i felszólítás megküldésére rendelkezésre álló határidő legfeljebb 7 nappal történő meghosszabbítását. 14. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 38. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Az (1) és (2) bekezdés i szakértőket a 37. (1) bekezdése i pályázati lista program operátor általi kézhezvételétől számított 5 napon belül kell kijelölni, ezen időpontig a végrehajtó ügynökség a szakértői kör rendelkezésre állásáról köteles gondoskodni. 15. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 39. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A pályázatok szakmai értékelését a szakértők kijelölésétől számított 20 napon belül kell elvégezni. 16. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 42. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az értékelő bizottság ülésén a donor országok és a nemzeti kapcsolattartó képviselője, továbbá donor partnerségi program esetén a donor program partner képviselője tanácskozási joggal vesz részt. 17. (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 44. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki: (3) Az értékelő bizottság a rangsor alapján döntési javaslatot tesz a) a pályázat támogatására aa) változatlan feltételekkel, ab) csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel vagy ac) forráshiány miatt azzal a feltétellel, hogy a pályázat forrás rendelkezésre állása esetén támogatható vagy b) a pályázat elutasítására. (3a) A (3) bekezdés a) pont ac) alpontja i feltétel fennállása esetén a program operátor dönthet a tartaléklistán soron következő pályázatok támogatásáról vagy e pályázatok csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel történő támogatásáról. (2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 44. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az értékelő bizottság a döntés-előkészítő tevékenységet a donor országok egyetértése esetén írásban is lefolytathatja az ügyrendjében meghatározottak. 18. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 46. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2) A támogatási döntésről szóló értesítést a végrehajtó ügynökség a program operátor döntése kézhezvételétől számított 5 napon belül küldi meg a támogatást igénylők részére. A pályázat elutasítása esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás értékelő bizottság, illetve program operátor által megfogalmazott indokait, továbbá csökkentett elszámolható összköltséggel, csökkentett támogatási összeggel, illetve feltételekkel történő támogatás esetén ennek részleteit is. (2a) Feltételekkel történő támogatás esetén a végrehajtó ügynökség tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatási feltételekről, egyidejűleg az azok teljesítésére vonatkozó határidő kitűzésével felszólítja a feltételek teljesítésére. A feltételek teljesítéséről a végrehajtó ügynökség véleménye alapján a program operátor hoz döntést. 19. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 49. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 49. (1) Ha a nevesített projekt támogatását lehetővé tevő program megállapodás megkötésre került, a program operátor meghatározza a nevesített projekt támogatásának további részletes feltételeit annak érdekében, hogy

10 1586 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám a nevesített projekt megfelelő kidolgozottsága, a program céljaihoz való hozzájárulása és a jogszabályokkal való összhangja biztosított legyen. (2) A végrehajtó ügynökség a program operátor iránymutatása alapján közreműködik az (1) bekezdés i feltételek részletesebb meghatározása folyamatában, melynek eredményeként a nevesített projekt tekintetében a támogatási szerződéskötési folyamat megkezdhető. 20. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 50. (3) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A támogatási szerződés tartalmazza legalább) 6. az elszámolhatósági szabályokat, ide értve a támogatási szerződés megkötését megelőzően felmerült költségek elszámolhatóságára vonatkozó rendelkezéseket, 21. (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A támogatási szerződés megkötéséhez vagy ha a pályázati felhívás lehetővé teszi legkésőbb az első kifizetésigényléshez a kedvezményezett köteles benyújtani:) f) a támogatási döntést megelőzően lefolytatott és a projekt keretében elszámolni kívánt tevékenységre irányuló közbeszerzési eljárások dokumentumait. (2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 51. (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek és a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2) A támogatási szerződés megkötéséhez az (1) bekezdés i dokumentumok ismételt benyújtása nem szükséges, ha azok korábban papír alapon már benyújtásra kerültek és azok tartalma a befogadásukat követően nem módosult. A kedvezményezett köteles nyilatkozni arról, hogy az (1) bekezdés i dokumentumok tartalma nem változott. (2a) Ha a pályázati felhívás eltérően nem rendelkezik, nem köteles biztosítékot nyújtani a) a költségvetési szerv, b) az egyházi jogi személy, c) a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb társulása, ha a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja, továbbá, ha a fejlesztés tárgya vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon vagy azzá válik, d) a vízgazdálkodási társulat, ha a támogatást teljes egészében az általa üzemeltetett önkormányzati vagy állami tulajdonú vizek és vízi létesítmények fejlesztésére használja fel, e) a Ptk. 8:2. -a i többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaság, ha a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam, helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül, f) bármely kedvezményezett, ha a projektre megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot vagy ha a projektet több kedvezményezett valósítja meg a ráeső megítélt támogatás összege nem haladja meg a húszmillió forintot, g) a megvalósítási időszakra az a kedvezményezett, aki a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezi, h) kérelemre az a kedvezményezett, amely rendelkezik legalább egy lezárt, teljes (tizenkét naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepel az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) pontja közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban. (3) A végrehajtó ügynökség gondoskodik a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok kedvezményezettől történő beszerzéséről. A végrehajtó ügynökség a támogatási döntésről szóló értesítéssel egyidejűleg feltételekkel történő támogatás esetén a feltételek teljesítését követően, legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívja a kedvezményezettet a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtására. 22. (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha) c) a költségkategóriák vagy a projekt partnerek között a korábbi változásokat is figyelembe véve a projekt elszámolható költségei 15%-át meghaladó átcsoportosítás válik szükségessé, (2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 55. (1) bekezdése a következő e) és f) ponttal egészül ki: (A kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását kezdeményezni, ha) e) új projekttevékenység kerül bevezetésre vagy meglévő tevékenységet másik tevékenység vált fel vagy f) partnerségben megvalósuló projekt esetén megváltozik a projekt partner személye.

11 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 56. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A módosítás nem irányulhat a pályázati felhívásban meghatározott pénznem átváltására. 24. (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 60. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A program operátor a támogatott projektek céloknak megfelelő előrehaladását a végrehajtó ügynökség bevonásával folyamatosan nyomon követi. (2) A program operátor minden év december 31-ig a végrehajtó ügynökséggel egyeztetve kockázatelemzésen alapuló monitoring tervet készít és tájékoztatásul megküldi a nemzeti szintű szervek részére. A program operátor köteles törekedni a monitoring terv és a 69. i helyszíni ellenőrzési terv összehangolására. Ösztöndíj program esetén a program operátor nem köteles egyeztetni a monitoring tervet a végrehajtó ügynökséggel. (2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 60. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A program szintű szervek és a kedvezményezettek tevékenységének nyomon követése érdekében a nemzeti kapcsolattartó is végezhet az ezen alcím i monitoring tevékenységet. 25. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 61. -a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: (8) A program szintű szervek szakmai beszámolási kötelezettségét a program végrehajtási megállapodásban kell meghatározni. A nemzeti kapcsolattartó jogosult az (5) (7) bekezdés eljárni. 26. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 62. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A monitoring látogatás megállapításait a program operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv tartalmazza a program operátor vagy a nemzeti kapcsolattartó javaslatait, ajánlásait, a kedvezményezett részére előírt esetleges intézkedési tervet a projekt eredményes végrehajtása érdekében. 27. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 65. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A donor projekt partner által igényelt támogatáshoz kapcsolódóan a 86. (2) bekezdés c) pontja benyújtott független könyvvizsgálói jelentés vagy a donor országok jóváhagyása esetén az arra felhatalmazott tisztviselő által kiadott jelentés tekintetében a hitelesítést végző szervek kizárólag formai ellenőrzést végeznek. 28. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 69. -a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: (5) Az (1) (4) bekezdés i rendelkezések az ösztöndíj program esetén nem alkalmazhatóak. 29. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 70. -a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki: (3) Az ösztöndíj program projektjeit a program operátor a monitoring tervének megfelelően ellenőrzi. (4) A kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja keretében finanszírozott projekteket a végrehajtó ügynökség a monitoring tervének megfelelően ellenőrzi. 30. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 73. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) A projekt részére nyújtott támogatásból megvalósított egyéb, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések vonatkozásában a honlapon közzétett elszámolhatósági útmutató alapján kell eljárni. 31. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 75. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett a szerződés-módosítást, valamint az azt alátámasztó valamennyi dokumentumot megküldi a hitelesítést végző szerv részére utóellenőrzés céljából a szerződésmódosítást követő 7 napon belül. A hitelesítést végző szerv a dokumentumok beérkezését követő 7 napon belül elvégzi azok ellenőrzését. A kedvezményezett részére csak a hitelesítést végző szerv jóváhagyó minőségellenőrzési jelentésének megléte esetén folyósítható támogatás. 32. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 76. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett legalább 30 nappal a közbeszerzési eljárás megindítása előtt megküldi a hitelesítést végző szerv részére a közbeszerzési eljárás dokumentumait minőségellenőrzés céljából. 33. (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 77. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A hitelesítést végző szerv az írásbeli összegezés megküldését megelőzően több szakaszból álló eljárás esetén valamennyi eljárási szakasz vonatkozásában a (3) bekezdés i dokumentumok kézhezvételét követő

12 1588 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 26. szám 15 napon belül közbeszerzési szabályossági tanúsítványt állít ki, ha az eljárás szabályos volt, amelyet megküld a támogatást igénylő, illetve a kedvezményezett részére. Ha a dokumentumok vizsgálata során szabálytalansági gyanú merül fel, a hitelesítést végző szerv dönt a szabálytalansági eljárás lefolytatásáról. A kedvezményezett részére csak a hitelesítést végző szerv közbeszerzési minőségellenőrzési tanúsítványa és közbeszerzési szabályossági tanúsítványa megléte esetén folyósítható támogatás. (2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 77. -a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: (6) Ha a támogatást igénylő a támogatási döntést megelőzően folytat le az uniós értékhatárt, illetve építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzési eljárást, úgy a hitelesítést végző szerv a közbeszerzési eljárás ezen alcím i ellenőrzését utólagosan, a támogatási szerződés megkötését megelőzően végzi el. 34. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 80. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A finanszírozási mechanizmusok támogatásait a Miniszterelnökség az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az Ávr. előírásaival összhangban tervezi meg. 35. (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 86. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki: (2) A kifizetés-igényléshez a kedvezményezettnek mellékelnie kell a) a záradékolt eredeti számlák hitelesített másolatát, továbbá a számlák szállítói finanszírozás esetén a számlán szereplő, elszámolni kívánt összegre eső önerő kifizetését igazoló, az elszámolást alátámasztó dokumentumok másolatát, b) az a) pont i dokumentumokat helyettesítő, a hitelesítést végző szerv által meghatározott formátumú számla- vagy költségösszesítőt, átalányalapú elszámolás esetén az átalány összegének, mértékének meghatározását alátámasztó dokumentumot, vagy c) donor projekt partner esetén az a) és b) pont i dokumentumokat helyettesítő, a donor projekt partner által megbízott független könyvvizsgáló vagy, ha a donor országok jóváhagyják, a donor projekt partner erre felhatalmazott tisztviselője által kiállított jelentést. (2a) A (2) bekezdés c) pontja i jelentésben a könyvvizsgáló vagy, ha a donor országok jóváhagyják, a donor projekt partner erre felhatalmazott tisztviselője nyilatkozik arról, hogy az elszámolásban szereplő költségek a szabályzatokkal, a donor projekt partner székhelye i ország jogszabályaival és számviteli szabályaival, valamint a pályázati felhívással összhangban vannak. A jelentést ha a támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik legkésőbb a záró kifizetés-igényléshez be kell nyújtani. (2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 86. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) Partnerségi projekt esetén a projektgazda köteles gondoskodni arról, hogy a kifizetés igénylés a projekt partnerek által igényelt támogatáshoz kapcsolódó adatokat és dokumentumokat is tartalmazza. 36. A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 89. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A program operátor és a nemzeti kapcsolattartó az (1) bekezdés összeállított közbenső pénzügyi beszámolókat a január 1. és április 30. közötti elszámolási időszak vonatkozásában június 15-ig, a május 1. és augusztus 31. közötti elszámolási időszak vonatkozásában október 15-ig, a szeptember 1. és december 31. közötti elszámolási időszak vonatkozásában a tárgyévet követő év február 15-ig megküldik az igazoló hatóság részére, valamint elektronikus úton a hitelesítési jelentést kiállító hitelesítést végző szerv részére. 37. (1) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az igazoló hatóság a központi költségvetési forrásból a kedvezményezett, a szállító vagy az engedményes részére már kifizetett, közbenső vagy záró pénzügyi jelentésben szereplő és igazolt támogatás donor hozzájárulás részét ha a finanszírozási mechanizmusok rendelkezésre álló forrásai lehetővé teszik átutalja a Miniszterelnökség kezelésében lévő fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámlára. (2) A 326/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 93. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Az igazoló hatóság nem rendezheti azon támogatási összeg donor hozzájárulás részét, amely olyan költséget tartalmaz, amelyre vonatkozóan szabálytalansági eljárás van folyamatban vagy amelyre vonatkozóan szabálytalanságot állapítottak meg.

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 1828 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 13. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A belügyminiszter 3/2014. (I. 31.) BM rendelete a 2007 2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYAR KÖZLÖNY 211. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 30., szerda Tartalomjegyzék 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2011-4.3.0 MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS c. konstrukcióhoz (jelen pályázati kiírás keretei között kizárólag a megvalósítási szakaszra

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak

Részletesebben

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására.

FELHÍVÁS. A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására. FELHÍVÁS A kiemelt iparágakban működő mikro-, kis- és középvállalkozások technológiafejlesztési projektjeinek megvalósítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete

A vidékfejlesztési miniszter. rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében

A Földművelésügyi Minisztérium. 2016. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében A Földművelésügyi Minisztérium 6. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

9/2015. (III. 13.) FM rendelet. a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Hatály: 2016.I.21. - 9/2015. (III. 13.) FM rendelet a termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

35/2013. (V. 22.) VM rendelet

35/2013. (V. 22.) VM rendelet 35/2013. (V. 22.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYAR KÖZLÖNY 162. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. október 30., péntek Tartalomjegyzék 315/2015. (X. 30.) Korm. rendelet A Magyarország és a Szlovén Köztársaság közti belső határon a határellenőrzés

Részletesebben

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns

SZÉCHENYI. 9. számú melléklet. Társulási/Konzorciumi megállapodás. Nem releváns SZÉCHENYI 9. számú melléklet Társulási/Konzorciumi megállapodás Nem releváns ...... 10. számú melléklet A kifizetési igénylés mellé bekérendő dokumentumok köre (dokumentum mátri) Elszámolható költségek

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. február 14. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2014. (II.15.) önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014.-2017. közötti saját bevételeinek,

Részletesebben

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében.

FELHÍVÁS. A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. FELHÍVÁS A hazai tudásközpontok kiválóságának erősítése, a kutatás hatékonyságának növelése, valamint a kutatói hálózatosodás előmozdítása érdekében. A Felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése

Részletesebben

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési

- A pályázó vállalkozások (távh szolgáltatók, távh termel k), jelen pályázati kiírásra csak akkor pályázhatnak, ha távh szolgáltatói m ködési Cím: Távh -szektor energetikai korszer sítése / KEOP-2009-5.4.0 Kiíró: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Határid : Folyamatos Pályázhat: 11 Jogi személyiség gazdasági társaság 113 Korlátolt felel sség társaság

Részletesebben

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

2013.09.01 5. 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet. a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről 2013.09.01 5 150/2012. (XII. 28.) VM rendelet a zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 1 / 130 2016.04.20. 11:59 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról 2016.01.01 2016.04.30 44 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés figyelemmel az államháztartás

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A rendelet hatálya NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (VIII. 22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁSÁRÓL Nyárlőrinc Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet

23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet a Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl Az államháztartásról szóló

Részletesebben

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V: 08.) önkormányzati rendeletével módosított 26/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz

Általános Szerződési Feltételek. A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz Általános Szerződési Feltételek A Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatói okirathoz 1. Általános rendelkezések 1.1 Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15

FELHÍVÁS. A Felhívás címe: Innovációs voucher. A Felhívás kódszáma: GINOP-2.1.4-15 FELHÍVÁS A mikro-, kis- és közepes vállalkozások bevonására az innovációs láncba, valamint a vállalkozások KFI tevékenységének intenzitása fokozódására. A Felhívás címe: Innovációs voucher A Felhívás kódszáma:

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött

TÁMOGATÓI OKIRAT. Jelen Támogatói Okiratban foglaltak szerint támogatási jogviszony létrejött TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Gazdaságfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága a GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése című pályázati kiírására beérkezett..

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben c. pályázati felhívásához Kódszám: TAMOP-6.1.2/LHH/11/A

Részletesebben

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata

Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Vállalkozási szerződés keretében a Kvassay Jenő Terv elkészítése, valamint a Vízgyűjtő-gazdálkodási terv felülvizsgálata Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/1 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény

Részletesebben

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja

A mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése (Kódszám: 3.2) I. A támogatás célja Az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) Irányító Hatóságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA az Európa terv A vidék és a mezőgazdaság fejlesztéséért részprogramja keretében 2004. október A 14/2004. (VIII.

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 67/2015. (V. 14.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának.

Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Az előterjesztés munkaanyag, ezért az nem tekinthető a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium álláspontjának. Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések 2012. május 25-én hatályos! 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Agrártámogatási Hírlevél

Agrártámogatási Hírlevél Agrártámogatási Hírlevél 2016. március 2016/3. szám Tartalom 1. Kisgazdaságok fejlesztése... 1 2. Állattartó telepek korszerűsítése... 2 3. Baromfitartó telepek korszerűsítése... 3 4. Szarvasmarhatartó

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013. Előkészítő: Gulyás Anetta ELŐTERJESZTÉS a Képviselőtestület 2013. április.-i ülésére Tárgy: Támogatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 03-án tartandó rendkívüli ülésére Az előterjesztés tárgya: Melléklet: A napirend előterjesztője: Az előterjesztést készítője:

Részletesebben

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat. Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 01-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program IT szakemberképzés és az informatika mint lehetőség a hátrányos helyzetű tanulók számára c. Kiemelt Projekt Felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.16-14

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Elektronikus közigazgatás operatív program keretében megvalósuló Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása című kiemelt

Részletesebben

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban

25087/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban 25087/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öltőzői berendezések (szekrény és pad) beszerzése a MÁV-START Zrt. részére tárgyban Budapest, 2015. június 17. - 1- Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V

Részletesebben

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról

2005. évi XCV. törvény. az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülı gyógyszerekrıl és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról A törvény célja, hogy az Európai Közösség jogi aktusai, illetve egyéb

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről

A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelete a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010.

VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Svájci Magyar Együttműködési Program. Hatályos: 2010. VÉGREHAJTÁSI MEGÁLLAPODÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Svájci Magyar Együttműködési Program Hatályos: 2010. TARTALOM Általános és adminisztratív rendelkezések 1 Értelmező rendelkezések 2 Alapelvek 3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

ÖNKORMÁNYZATOK GAZDÁLKODÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK Tartalom 2006. 1. szám Tartalom: SZERKESZTŐSÉGI ROVAT JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK Jogszabályfigyelő Közösségi jogszabályváltozások Jogszabályfigyelő Hazai jogszabályváltozások JOGÉRTELMEZÉS A helyi önkormányzatok

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 16. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2016. április 25., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 6/2016. (IV. 25.) BM utasítás a Belügyminisztérium Beszerzési Szabályzatáról 1997 14/2016.

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó 2009 1 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1

Részletesebben

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására

FELHÍVÁS. Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására FELHÍVÁS Fiatalok vállalkozóvá válása Vállalkozás indítási költségeinek támogatását szolgáló projektek megvalósítására A Felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Részletesebben

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről

Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről Tájékoztató a közigazgatási szakvizsga követelményrendszeréről A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. (1)

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás

2016. 01. 30. MHK Jogszabály szolgáltatás 89/205. (XII. 22.) FM rendelet az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 205.2.23 89/205. (XII. 22.)

Részletesebben

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1.. Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 19/2009.XI.30.) rendelete 1, 2 A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Balatonkeresztúr Község

Részletesebben

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Forrás: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99600081.tv 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról 1 Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 206/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a kutatási és fejlesztési megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Kódszám: TÁMOP-6.1.2/LHH/11/A Tartalom

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Aktuális pályázatok. Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Aktuális pályázatok Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2009-1.3.1/A KMOP-2009-1.1.4

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16.

Pályázati lehetőségek. Kis- és középvállalkozások számára. 2013. április 16. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek Kis- és középvállalkozások számára 2013. április 16. 1173 Budapest,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE

FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE FELHÍVÁS FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSRE A felhívás címe: Fenntartható települési közlekedésfejlesztés A felhívás kódszáma: TOP-3.1.1-15 Magyarország Kormányának felhívása a települési önkormányzatok

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve, címe: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/A. telefonszám: +36/30/280-6877 faxszám: +36/94/428-791 kapcsolattartó: Dr. Németh

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről

a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről A nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013.

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Tóthné Csetneki Ilona jegyzőkönyvvezető, Boros Lajosné Czibere Lajos, Ludmanné Papp Ilona képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. augusztus 05-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések 84800 A vidékfejlesztési miniszter 118/2013. (XII. 16.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2013 2016 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai

Részletesebben