ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!"

Átírás

1 ZÁRÓ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: Záró dátum: A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges kezdet dátuma: Várható befejezés dátuma: Hogya Róbert Telefon, fax: +36 (47) , +36 (47)

2 2. ADJON RÖVID, KÖZZÉTEHETŐ ÖSSZEFOGLALÓT A TELJES PROJEKT SZAKMAI ELŐREHALADÁSÁRÓL, KIEMELTEN A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN ELÉRT EREDMÉNYEKRŐL! A projekt megvalósítása tovább folytatódott a térségfejlesztési szervező foglalkoztatásával, akinek továbbra is kiemelt feladata a Sárospataki kistérség LHH program keretében benyújtott projekt-csomagjának nyomon követése, menedzselése. Fő feladata a tárgyidőszakban a korábban benyújtott LHH konstrukciós pályázatok eredményeinek figyelése, az érintett projektgazdák értesítése a támogató/elutasító döntésről. Ezeken túl folyamatosan figyelte a kistérségi szabad keret terhére előzetesen jóváhagyott projekteket érintő pályázati felhívások megjelenését, az érintett projektgazdákat soron kívül értesítette a pályázat benyújtásának lehetőségéről, határidejéről. A program kapcsán a tárgyidőszakban újabb 4 projekt részesült támogató döntésben. Az NFÜ-nek benyújtott programozási tervdokumentumban szereplő 29 db projekt ötlet közül a projekt zárásáig 17 db rendelkezik támogatási döntéssel. Ez 58,6%-os aránynak felel meg. A nyertes projektek információi megtalálhatók a oldalon és a csatoltan benyújtott összefoglaló táblázatban, valamint e projektünk információs lapján is közzé tettük. ( A program jelentős időbeni csúszása miatt e projektünk zárásáig több előzetesen jóváhagyott projektötlet nem került pályázatként elbírálásra. Reményeink szerint az év hátralévő részében ez megtörténik és kistérségi projekt-csomagunk nagy része támogatásban részesül. Az egyre több támogatott LHH pályázat kapcsán folytattuk a projektgazdák számára szervezett konzultációkat, ahol a térségfejlesztési szervező munkatárs tájékozódott az egyes pályázatok állapotáról és igény esetén segítséget nyújtott a támogatási szerződés megkötésével kapcsolatban. Ezeken túl tájékoztatta a projektgazdákat jelen projekt alakulásáról és a még hátralévő eseményekről. Ilyen konzultációs rendezvényre a tárgyidőszakban 3 alkalommal, június 24-én, július 7-én és július 26-án került sor júniusában befejeződött a Képzések szervezése, lebonyolítása projektelem megvalósítása án került sor nagy érdeklődés mellett a Közbeszerzési ismeretek című képzésre. Az előadó Dr. Deli Betty közjegyző, a Közbeszerzések Tanácsának tagja, korábban a Közbeszerzési Döntőbizottság elnöke volt. 23 fő részvételével valósult meg a képzés. A résztvevők hallhattak a közbeszerzési törvény lényegi rendelkezéseiről, a közösségi értékhatárokról, az egyes tevékenységek közbeszerzésének sajátosságairól, az eredményhirdetés szabályairól. Kiemelésre kerültek a április 1-től hatályos törvényi változások is. A képzés eredményeképpen a résztvevők a gyakorlatias előadás és az átadott KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS TECHNIKÁK című tananyag segítségével átfogó képet kaphattak a közbeszerzési eljárások folyamatáról, az eljárás veszélyes pontjairól és a gyakran előforduló hibákról én újabb képzés került lebonyolításra Jó gyakorlatok megismerése más kistérségekben már megvalósult projektek kapcsán címmel. A VitalPro Vezetési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által szervezett képzésen 3 kistérségből érkezett szakemberek mondták el tapasztalataikat a projektek megvalósításával kapcsolatban. Az előadók Rivnyák Istvánné-Encsi kistérség, Wächter Balázs- Kőszegi kistérség, és Béres László- Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség voltak. Az első előadó főként szociális projektek megvalósításához adott hasznos tanácsokat, melyek náluk már megvalósultak. A másik két előadó vezető tervezőként részt vett az LHH program lebonyolításában, így azon túl hogy bemutatták az általuk képviselt kistérség fejlesztési projektjeit, összegezték saját szemszögükből az LHH program 2

3 tapasztalatait is. A képzésen 15 fő vett részt kistérségünkből, akik konkrét, ti ezt hogyan csináljátok? típusú kérdéseikre is választ kaptak június 30-án került sor a projekt utolsó képzésére A projekt folyamatok kommunikációja a nyilvánosság felé valamint a projekt elszámolások és beszámolók elkészítése 2. címmel. Az eredetileg ilyen címen tervezett képzés án megvalósult, azonban a képzési program lebonyolítása során tapasztaltuk, hogy a legnagyobb igény partnereink részéről a projektelszámolással kapcsolatos ismeretek részletesebb átadása iránt van. Ezért változás-bejelentéssel éltünk, a KSZ pedig engedélyezte a képzési elem óraszámának növelését és új képzési nap szervezését a témában. Amíg a téma első képzési napján főként a kommunikáció és a kifizetési kérelem benyújtásának módjáról hallhattak a résztvevők, addig a 2. napon a projektekben elszámolt költségek szabályos nyilvántartása, könyvelése és a projektelszámolások szabályai voltak a fő tématerületek. Ennek megfelelően főként pénzügyi szakemberek jelentek meg a képzésen, összesen 25 fő. Ez meghaladta várakozásunkat, hiszen 18 db tananyag segédletet rendeltünk a képzésre, így az ugyanazon szervezettől érkezett résztvevőknek 1 példányt adtunk minden tankönyvből. A 18 résztvevőnek tananyagként átadott könyvek: Államháztartási szervezetek számlatükre 2010; Költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje 2010 és Kontírozási ismeretek A többségében önkormányzatok gazdasági vezetőiből álló résztvevők nagyon hasznosnak ítélték az előadáson hallottakat és a segédletként átadott tananyagokat is. A képzést a Bánszerva Könyvelői Kft. egyik könyvvizsgálója tartotta, aki nagy tapasztalatokkal rendelkezik az Európai Uniós projektek könyvvizsgálatát illetően, így fontos gyakorlati tanácsokat adott a résztvevőknek a szabályos könyveléssel és projekt elszámolással kapcsolatban. A képzések lebonyolítása kapcsán a térségfejlesztési szervező feladata volt a résztvevők vendéglátásának, a terem és technikai eszközök biztosításának megszervezése, a meghívók kiküldése a résztvevőkkel történő kapcsolattartás. Ezen túl ő végezte a projektmegvalósítás hátralévő elemeinek megszervezését. A megkötött vállalkozói szerződést teljesítve a Vital Pro Kft június 30-i határidővel elkészítette a felmérések, tanulmányok készítése projektelem kapcsán a Sárospataki kistérségre vonatkozó 18 db kis tanulmányt, mely kiegészítésre került az elmúlt időszak pályázati eredményeinek összefoglalásával. A kis tanulmányok célja, hogy reális képet adjanak az érdeklődőknek a Sárospataki kistérségről és segítsék a kistérség településeinek munkáját. Ezért a tanulmányok a KSH aktuálisan elérhető adatbázisára támaszkodva rövid szöveges elemzést adnak a kistérségről. A tanulmányok felkerültek a kistérségi honlapra, miközben szerkesztési módja és adatbázisa alapján évente viszonylag gyorsan frissíthető. Másrészről a tanulmányok alkalmasak arra, hogy a kistréség települései felhasználják a benne lévő információkat, alátámasztva többek között egyes fejlesztéseik, pályázatuk indokoltságát. A tanulmányok felölelik a Földrajzi elhelyezkedés, településszerkezet; Gazdaság; Mezőgazdaság, erdészet; Ipar; Turizmus; Közlekedés; Természeti környezet; Kommunális ellátás, energia-szolgáltatás; Infókommunikációs eszközök elérhetősége; Demográfia; Óvodai nevelés; Közoktatás alapfokú oktatás; Középfokú oktatás, szakképzés, felsőoktatás; Kultúra, közművelődés; Jövedelmi helyzet; Egészségi állapot, egészségügyi szolgáltatások; Szociális szolgáltatások; Foglalkoztatás, munkanélküliség témaköröket. Az elemző tanulmányok mellé kigyűjtésre került a Sárospataki kistérség elmúlt években állami, EU forrásból támogatott fejlesztései, valamint bemutatásra kerülnek a kistérségben az elmúlt években összegyűjtött fejlesztési ötletek. Közben a pályázatban vállalt társadalmasítási kötelezettségnek eleget téve tovább folytatódott a kistérségi honlap üzemeltetése. A honlapon minden a projekttel kapcsolatos és az LHH program megvalósulásával összefüggő információ (hírek, adatok, jogszabályok, pályázati felhívások, monitoring jelentések) megtalálható. Elektronikus 3

4 formában elhelyezésre kerültek a képzések tananyagai és prezentációi, a meghívók, az elkészült tanulmány és a rendezvényeken készült fotók is, valamint folyamatos frissítéssel elérhetők a honlapon az LHH programban támogató döntéssel rendelkező projektek adatai. A tárgyidőszakban folytattuk hírlevél szolgáltatásunkat melyben rendszeresen értesítjük partnereinket az LHH program és jelen projektünk alakulásáról, aktuális híreiről. A jelentéstételi időszakban 6 db hírlevél került kiküldésre. A projekt fizikai megvalósításának zárásaként július 28-án Projektzáró partnerségi rendezvényt szerveztünk a sárospataki Újbástya Rendezvénycentrumban. A rendezvényre meghívást kapott minden partnerünk, akik a projektmegvalósításban közvetlenül vagy közvetve részt vettek. A rendezvényen a Kistérségi Társulás elnöke és a térségfejlesztési szervező összegezte a projektben elért eredményeket és a megvalósítás során megtett lépéseket. Beszámoló a társadalmi fenntarthatóság érvényesülése érdekében tett lépésekről: 1. Jogszabályi keretek összefoglalása A projekt által érintett feladatokhoz kapcsolódó jogszabályok hivatkozással ellátott felsorolása megjelenítésre került a Kistérségi Társulás honlapján, mely elérhető a címen. 2. A társadalmi értékek megjelenítése a szervezeti célok között A közvélemény széleskörű tájékoztatása folyamatosan történik mind az LHH programhoz, mind jelen projekthez kapcsolódóan. A vállalás igazolására az 1. számú PEJ-ben elektronikus formában benyújtásra került az LHH programban között megtartott kerekasztal megbeszélésekre, workshopokra, projektegyeztetésekre meghívottak listája (Partnerlista.xls), a 2. számú PEJ-ben benyújtásra került 5 db hírlevél, a 3. számú PEJ-ben 9 db hírlevél, a záró PEJ-ben 6 db hírlevél. Ezeken kívül az interaktívvá tett honlapon folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot a fontos történésekről, ahol az olvasóknak is lehetősége van véleményt mondani, részt venni a tervezésben. 3. Jelentések, monitoring eredmények és új közcélú adatok közzététele Minden, a projekttel kapcsolatos adatot, történést közzéteszünk - beleértve a monitoring jelentéseket is Internetes honlapunkon. Igazoló link: 4. Részvételi felelős a szervezeten belül A projekt keretében alkalmazásra kerülő szervező munkatárs felel a projekt céljainak megvalósulásáért. Ez a tény munkaköri leírásában rögzítésre került. A térségfejlesztési szervező munkatárs munkaköri leírása az 1. számú PEJ-ben benyújtásra került. 5. A külső vagy belső célcsoport körében a társadalmi felelősség és a fenntarthatóságra vonatkozó tudatosság erősítése A nyilvánosság biztosításával és a célcsoport aktív bevonásával a társadalmi csoportok saját sorsuk alakításába beleszólást kaptak az LHH program tervezési szakaszában. Véleményüket érvényesítettük az NFÜ részére benyújtott tervdokumentumban, a projektek tervezésében. A vállalás igazolására az 1 sz. PEJ-ben elektronikusan benyújtásra került a projektegyeztetésekre meghívottak listája (Partnerlista.xls), a projektgazdák szándéknyilatkozatai (Szándéknyilatkozatok.zip) és a benyújtott kistérségi tervdokumentum (EM9_Kistérségi tervdokumentum.pdf) 4

5 6. A helyi identitás erősítése Az LHH tervdokumentum készítésének tervezési szakaszában és e projekt keretében megvalósuló képzésekbe minél szélesebb körben igyekeztünk bevonni a helyi lakosságot, így a résztvevők méltán érezhetik magukat fontosnak a helyi problémák megoldásában, a helyi ügyekben. A vállalás teljesülésének igazolására az 1-4. számú PEJ-ben benyújtott Partnerlista, jelenléti ívek és fotódokumentációk szolgálnak. 5

6 3. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT! A projekt tevékenységeinek ütemezése A megvalósítás 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év 1.n.év 2.n.év 3.n.év 4.n.év záró dátuma Általános rezsiköltségek - postaköltség Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Általános rezsiköltségek - távközlési és egyéb komm díjak Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Nyilvánosság - honlap karbantartása Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Nyilvánosság - adattartalom napi frissítése Tervezett kezdete-befejezése - bef

7 Nyilvánosság honlap üzemeltetése Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Nyilvánosság - kommunikáció, reklám Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások felmérések, tanulmányok Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások képzésekhez, rendezvényekhez terembérlés Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - sajtótájékoztatók, rendezvények vendéglátása Tervezett kezdete-befejezése - befejezése

8 Szolgáltatások - egészségmegőrző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások kisgyerekek korai képességgondozása, tanulási kép fejl. biztosítása 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - 5. a projekt gyakorlatok kommunikációja a nyilvánosság felé -6 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - 4.közbeszerzés ismeretek - 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése

9 Szolgáltatások - 3. jó gyakorlatok megismerése 2 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - 2. hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere - 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások - 1. projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása 4 óra Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Szolgáltatások képzések szervezése, lebonyolítása Tervezett kezdete-befejezése - befejezése

10 Szolgáltatások tananyag beszerzése Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Saját teljesítés - térségszervező foglalkoztatása Tervezett kezdete-befejezése - Tényleges befejezése kezdete-várható Immateriális javak beszerzése kistérségi honlap fejlesztése, modern design kialakítása, interaktívvá tétel, szoftverbeszerzés Tervezett kezdete-befejezése - befejezése Eszközbeszerzés - informatikai eszköz - laptop Tervezett kezdete-befejezése - Tényleges befejezése kezdete-várható

11 MEGJEGYZÉS: Az egyes tevékenységekről részletes beszámoló: 1. Általános rezsiköltségek -postaköltség: A projekt megvalósítása alatt folyamatosan merül fel postaköltség. Az LHH program kapcsán kötelező dokumentum benyújtások, a program hatékony eredménye érdekében küldött kérelmek, valamint jelen projekt lebonyolításával (árajánlatok kérése, aláírt szerződések postázása) és projektmenedzsmentjével (PEJ-ek, elszámolások, hiánypótlások) kapcsolatos küldemények postaköltsége jelenik meg ebben a projektelemben. 2. Általános rezsiköltségek - távközlési és egyéb komm. díjak: A projekt megvalósítása alatt folyamatosan merülnek fel kommunikációs költségek, nevezetesen telefon, telefax és Internet használati díjak. Mind az LHH program, mind jelen projekt menedzselése rengeteg szervező munkát igényel, melyhez nélkülözhetetlenek az említett eszközök. A projektgazdákkal, az LHH programirodával, e projekt közreműködő szervezetével és a megvalósításban bármely módon résztvevő személyekkel párhuzamosan telefonon és -en történik a kapcsolattartás. Bizonyító erejű dokumentum küldésekor és fogadásakor gyakran használunk telefaxot. 3. Nyilvánosság - honlap karbantartása: A projekt teljes ideje alatt működtetjük a domain néven regisztrált honlapot. A honlap karbantartására és napi adattartalom frissítésre vállalkozói szerződést kötöttünk egy vállalkozóval. A vállalkozói szerződés és a vállalkozó nyilatkozata a honlapon végzett munkáról csatolásra került az 1. számú kifizetési kérelemhez. A karbantartás során a szerver megfelelő működésének folyamatos figyelése, a szerveren korábban elhelyezett, már nem aktuális fájlok rendszeres törlése, az interaktív modulok használói által elhelyezett tartalom szabályszerűségének ellenőrzése valósul meg. 4. Nyilvánosság - adattartalom napi frissítése: A projekt teljes ideje alatt működtetjük a domain néven regisztrált honlapot. A honlap karbantartására és napi adattartalom frissítésre vállalkozói szerződést kötöttünk egy vállalkozóval. A vállalkozói szerződés és a vállalkozó nyilatkozata a honlapon végzett munkáról csatolásra került az 1. számú kifizetési kérelemhez. Az adattartalom napi frissítése során valósul meg a Sárospataki Többcélú Kistérségi társulás szempontjából fontos történésekről szerkesztett hír és hozzá tartozó fotódokumentáció, pályázati információk, hirdetések naprakész elhelyezése a honlapon, különös tekintettel jelen projekt történéseire. 5. Nyilvánosság honlap üzemeltetése: A pályázatban vállaltaknak megfelelően a projekt kezdete óta folyamatosan működtetjük a domain néven regisztrált honlapunkat. Az interaktív honlapra felkerül minden, a projektgazda szempontjából fontos hír különös tekintettel jelen projekt történéseire. A honlapon lehetőség van fórum bejegyzésre és olvasói hír közzétételére, ezzel is biztosítva a nyilvánosság hozzászólási lehetőségét, az aktív részvételt a kistérség életében. 6. Nyilvánosság - kommunikáció, reklám: A pályázatban vállaltaknak megfelelően a projekt kezdete óta folyamatosan biztosítjuk a projekt nyilvánosságát és reklámját. Az 1. sz., 2.sz. és 3. sz. PEJ-ben is benyújtásra kerültek a nyilvánosság és kommunikáció érdekében megtett lépések igazoló dokumentumai: A projekt során kötelezően előírt C típusú tájékoztató táblát elkészíttettük (1. sz. PEJ Tajekoztato_tabla C.jpg) és minden 11

12 projekttel kapcsolatos eseményen jól látható helyen elhelyezzük. A projekt kezdetétől 1 db nyitórendezvény (1.sz PEJ-Fotódokumentáció/projekt Nyitó konferencia ) és 3 db sajtótájékoztató((1.sz PEJ-Fotódokumentáció/Sajtótájékoztató ; 2. sz. PEJ-Fotódokumentáció/ Projekt Sajtótájékoztató ; 3.sz PEJ jelenleti_iv_sajtotajekoztato tif) került megrendezésre. Megjelent 2 db sajtócikk (1.sz. PEJ- sajtocikk.tif és 2.sz. PEJ- Sajtohirdetes,sajto_cikk.tif) Kiküldésre került 14 db hirlevél (2.és 3.sz. PEJ- ÁROP-1_1_5_C hírlevél.eml) és valamennyi projekttel kapcsolatos eseményről fotódokumentáció készül. 7. Szolgáltatások felmérések, tanulmányok: A megkötött vállalkozói szerződést teljesítve a Vital Pro Kft június 30-i határidővel elkészítette a Sárospataki kistérségre vonatkozó 18 db kis tanulmányt, mely kiegészítésre került az elmúlt időszak pályázati eredményeinek összefoglalásával. Az átadás-átvétel én történt meg. A tanulmányok célja, hogy reális képet adjanak az érdeklődőknek a Sárospataki kistérségről és segítsék a kistérség településeinek munkáját. Ezért a tanulmányok a KSH aktuálisan elérhető adatbázisára támaszkodva rövid szöveges elemzést adnak a kistérségről. A tanulmányok felkerültek a kistérségi honlapra, miközben szerkesztési módja és adatbázisa alapján évente viszonylag gyorsan frissíthető. A tanulmányok alkalmasak arra, hogy a kistréség települései felhasználják a benne lévő információkat, alátámasztva többek között egyes fejlesztéseik, pályázatuk indokoltságát. 8. Szolgáltatások képzésekhez, rendezvényekhez terembérlés: A projekt során 3 alkalommal került sor terembérlet szolgáltatás igénybevételére én a Szekszárdi Kistérség Többcélú Társulással kötött együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírása és azt követő sajtótájékoztató lebonyolítása céljából. (1.sz PEJ-Fotódokumentáció/Sajtótájékoztató ) A Hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere című képzés lebonyolításához. (3.sz PEJ jelenleti_iv tif) A projektzáró rendezvényéhez (Záró PEJ jelenleti_iv_zaro_rendezveny tif) 9. Szolgáltatások - sajtótájékoztatók, rendezvények vendéglátása: A projekt során lebonyolítandó rendezvények alkalmával, lehetőség szerint megvendégeljük a résztvevő partnereket. Ez rendezvénytől függően catering szolgáltatás vagy ebéd. Igyekszünk minden esetben a legkedvezőbb szolgáltatás igénybevételére. Ebéd biztosítása minden esetben a rendezvényen résztvevők száma alapján kerül biztosításra. A következő rendezvényeken került sor eddig vendéglátásra: - Nyitórendezvény (1. sz. PEJ nyito_rendezveny1.jpg) - A Sárospataki kistérség projektcsomagjáról szóló döntés ünnepélyes tájékoztatója (2.sz.PEJ jelenleti_iv_ tif) - Egészségmegőrző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok képzés (2.sz.PEJ jelenleti_iv_kepzes_ tif) - Kisgyerekek korai képesség-gondozása, tanulási kép fejl. biztosítása képzés (3.sz.PEJ jelenleti_iv_kepzes_ tif) - Sajtótájékoztató (3.sz.PEJ jelenleti_iv_sajtotajekoztato tif) - Projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása képzés (3.sz.PEJ jelenleti_iv_kepzes tif) 12

13 - Közbeszerzési ismeretek képzés (Záró PEJ jelenleti_iv_kepzes tif) - A projekt folyamatok kommunikációja a nyilvánosság felé valamint a projekt elszámolások és beszámolók elkészítése 2. képzés (Záró PEJ jelenleti_iv_kepzes tif) - Projektzáró partnerségi rendezvény (Záró PEJ jelenleti_iv_zaro_rendezveny tif) 10. Szolgáltatások - egészségmegőrző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok 4 óra: A projektelem én megvalósult. A képzést Sárospatak Város Rendelőintézetének vezetője tartotta, meghívott előadókkal (mentőtiszt, ÁNTSZ tisztifőorvos) A képzésen 22 fő vett részt. A tevékenység igazolására a 2.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. (jelenleti_iv_kepzes_ tif és Fotódokumentáció.doc/Egészségmegőrző, életviteli és Kompetencia alapú oktatási programok című képzés ) A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez szerkesztett tananyagot nyomtatott formában, valamint a témához kapcsolódó gyakorlati képzést is kaptak. 11. Szolgáltatások - kisgyerekek korai képesség-gondozása, tanulási kép fejl. biztosítása 4 óra: A projektelem én megvalósult. A képzést sárospataki Családsegítő és Pedagógiai szakszolgálat vezetője tartotta. A képzésen 44 fő + 1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a 3.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez beszerzett tananyagot nyomtatott formában. 12. Szolgáltatások - 5. a projekt gyakorlatok kommunikációja a nyilvánosság felé -12 óra: A projektelem án és án valósult meg. Az első képzést a VitalPro Kft tanácsadója, Wächter Balázs tartotta. A képzésen 33 fő+1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a 3.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez beszerzett tananyagot nyomtatott formában. A második képzést Pongráczné Szerencsi Judit, könyvvizsgáló tartotta, aki a főként pénzügyi szakemberek részére projekt elszámolási és könyvvezetési ismereteket nyújtott. A képzésen 25 fő + 1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a Záró PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez beszerzett tananyagot is. 13. Szolgáltatások - 4.közbeszerzés ismeretek - 4 óra: A projektelem június 2-án valósult meg. A képzést Dr. Deli Betty, a közbeszerzési döntőbizottság korábbi elnöke tartotta. A képzésen 23 fő + 1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a Záró PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez beszerzett tananyagot nyomtatott formában. 14. Szolgáltatások - 3. jó gyakorlatok megismerése 2 óra: A projektelem június 21-én valósult meg. A képzésen Béres László (Abaúji Területfejlesztési Önkormányzati Szövetség), Rivnyák Istvánné (Encsi kistérség) és Wächter Balázs (Kőszegi kistérség) mutatták be az általuk képviselt kistérségek fejlesztési gyakorlatait. A képzésen 12 fő + 3 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a Záró PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. 15. Szolgáltatások - 2. hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere - 4 óra: A projektelem március 10-én megvalósult. A képzést a VitalPro Kft tanácsadója, Dr. Pácsa Szilvia tartotta. A képzésen 14 fő+1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a 3.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. A képzésen résztvevők megkapták a képzési elemhez beszerzett tananyagot nyomtatott formában és az előadás anyagát elektronikus formában. 13

14 16. Szolgáltatások - 1. projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása 4 óra: A projektelem május 5-én megvalósult. A képzést a VitalPro Kft tanácsadója, Wächter Balázs tartotta. A képzésen 17 fő+1 oktató vett részt. A tevékenység igazolására a 3.sz. PEJ-ben benyújtott jelenléti ív és Fotódokumentáció szolgál. 17. Szolgáltatások -képzések szervezése, lebonyolítása: A projektben tervezett 8 db képzés és között valósult meg. 18. Szolgáltatások tananyag beszerzése: A képzésekhez szükséges tananyag beszerzése több részletben megtörtént. A költséghatékonyság miatt a képzési elemek egy részéhez ingyenesen elérhető, pályázati támogatással szerkesztett jegyzeteket használtunk (Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez) így csak azok nyomdai sokszorosítási, fűzési költsége terhelte a projekt költségvetését. Az így beszerzett tankönyvek: KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS ÉS TECHNIKÁK; PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉSI ISMERETEK; PÁLYÁZATI TECHNIKÁK AZ EU TÁMOGATÁSI RENDSZERÉHEZ; ADAPTÁCIÓS KÉZIKÖNYV. Két képzés esetében a képzésre kiválasztott által szerkesztett tananyag került megvásárlásra nyomtatott, fűzött formában: EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ, ÉLETVITELI ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁSI PROGRAMOK; AKTUÁLIS ADÓJOGSZABÁLYOK Minden tananyag 35 db példányszámban került beszerzésre. Azok átadás-átvételi jegyzőkönyve csatolásra került a 2. kifizetési kérelemhez. A KSZ változás bejelentésünket jóváhagyta, így egy plusz képzési nap került leszervezésre, melyet án tartottunk. Ehhez további tananyag beszerzése valósult meg június hónapban: Az államháztartási szervezetek számlatükre 2010; Központi és önkormányzati költségvetési szervek számviteli politikája, számlarendje 2010 és 2010.évi kontírozási segédlet című könyvek kerültek megvásárlásra, Internetes rendelés formájában. 19. Saját teljesítés térségszervező foglalkoztatása: A projekt teljes ideje alatt foglalkoztatjuk a térségfejlesztési-szervező munkatársat, akinek feladata az LHH program és jelen projekt kapcsán felmerülő mindennemű adminisztratív és egyéb szervezői feladat ellátása. Az 1. sz. PEJ-ben benyújtásra került Munkaköri leírása (Munkakori leiras_tersegfejlesztesi_szervezo.doc) és minden kifizetési kérelemhez csatolásra kerül a részletes összefoglaló az adott időszakban végzett munkájáról. 20. Immateriális javak beszerzése kistérségi honlap fejlesztése, modern design kialakítása, interaktívvá tétel, szoftverbeszerzés: A pályázatban vállaltaknak megfelelően, án beszerzésre került a Zemplén Informatika Bt.-től egy, az igényeinknek megfelelően összeállított szoftvercsomag, melynek köszönhetően Internetes honlapunk átalakításra került. Kibővült interaktív modulokkal: Interaktív hírek menü, melynek segítségével az olvasó is közzé tehet közérdekű híreket, Fórum menü, ahol az olvasók megoszthatják véleményüket az egyes témákban, Eseménynaptár, ahol a kistérségi rendezvények kerülnek közzétételre, Képgaléria a fontos események dokumentálására, Pályázatok menü az aktuális pályázatok elérése érdekében és Letöltések menü a lényeges dokumentumok elérése érdekében. A honlap elérhető a címen, a szoftver átadás-átvételi jegyzőkönyve és a szoftverhasználati szerződés csatolásra került az 1. kifizetési kérelemhez. 21. Eszközbeszerzés - informatikai eszköz laptop: én beszerzésre került a térségfejlesztési-szervező munkájához nélkülözhetetlen laptop. A beszerzett eszköz: TOSHIBA P-300-1E9 17 T5800 note, Toshiba hord táskával és Office 2007 Basic HU OEM szoftverrel. Az eszköz átadás-átvételi jegyzőkönyve csatolásra került az 1. kifizetési kérelemhez. 14

15 3.1 AMENNYIBEN AZ ÜTEMTERVTŐL ELTÉRÉS TAPASZTALHATÓ KÉRJÜK, FOGLALJA ÖSSZE RÖVIDEN AZ ELTÉRÉS LÉNYEGÉT, OKÁT ÉS A KIALAKULT HELYZET MEGOLDÁSÁRA TETT, TERVEZETT LÉPÉSEKET! Tevékenyég száma, és megnevezése Eltérés oka Tervezett/megtett lépések 1. Általános rezsiköltségek postaköltség 2. Szolgáltatások felmérések, tanulmányok 3. Szolgáltatások képzésekhez, rendezvényekhez terembérlés 4. Szolgáltatások - sajtótájékoztatók, rendezvények vendéglátása 5. Szolgáltatások - egészségmegőrző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok 4 óra 6. Szolgáltatások kisgyerekek korai képesség-gondozása, tanulási kép fejl. biztosítása 4 óra 7. Szolgáltatások - 5. a projekt gyakorlatok kommunikációja a nyilvánosság felé -12 óra A projekt megvalósításának első 2 hónapjában nem merült fel postaköltség, így a tevékenységet később kezdtük el. Az LHH programban szereplő projektekhez kívántuk igazítani a felméréseket, kerestük a legcélszerûbb kivitelezési módot. Az eredetileg tervezettől eltérő időpontokban merült fel terembérlés szükségessége. A képzések lebonyolítása projektelem későbbi megvalósulása miatt a hozzá kapcsolódó vendéglátásokra is később került sor. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. A KSZ án jóváhagyta plusz 6 órás képzési nap megtartását a témában. Postai szolgáltatás folyamatos használata januártól a költség felmerülésének függvényében i teljesítéssel a kiválasztott vállalkozás elkészítette a tanulmányokat. Három alkalommal, én, én és án merült fel igény terembérlet szolgáltatás igénybevételére. A KSZ változás bejelentésünk jóváhagyásával engedélyezte a képzésekhez kapcsolódó vendéglátás 2010 évben történő megtartását án, án és án biztosítottuk a szolgáltatást. A témában a képzés én lezajlott. A témában a képzés én lezajlott. A témában a képzés án és án lezajlott. 15

16 8. Szolgáltatások - Az eredetileg tervezettnél A témában a képzés 4.közbeszerzés ismeretek később, de megvalósult a án lezajlott. - 4 óra projektelem. 9. Szolgáltatások - 3. jó gyakorlatok megismerése 2 óra 10. Szolgáltatások - 2. hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere - 4 óra 11. Szolgáltatások - 1. projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása 4 óra 12. Szolgáltatások képzések szervezése, lebonyolítása 13. Szolgáltatások tananyag beszerzése 14. Immateriális javak beszerzése kistérségi honlap fejlesztése, modern design kialakítása, interaktívvá tétel, szoftverbeszerzés Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. Az eredetileg tervezettnél később, de megvalósult a projektelem. A képzéseket össze kívántuk hangolni az NFÜ döntéssel és a kistérségünkben szervezett egyéb képzéssel (OFA megbízásából a SALDO Zrt.által szervezett képzések). Mivel mindkét elem jelentős csúszással zajlott, így képzéseink is később valósultak meg. A képzések későbbi megvalósulása miatt a tananyag beszerzése is később valósult meg. A tervezettnél később sikerült összeállítani a megfelelő szofvercsomagot. A témában a képzés én lezajlott. A témában a képzés én lezajlott. A témában a képzés én lezajlott. A tervezett 8 db képzés mindegyike megvalósult a és június 30 közötti időszakban. Több alkalommal került sor tananyag beszerzésre október és június közötti időszakban án szoftvercsomag került beszerzésre, melynek segítségével megújult és interaktív lett a kistérségi honlap. 16

17 4. KÉRJÜK, ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSBEN VÁLLALT SZÁMSZERŰSÍTHETŐ EREDMÉNYEIT (INDIKÁTORAIT)! Monitoring mutató megnevezése Kiinduló érték A jelentést ételt megelőző időszak kumulált értéke A jelentést ételi időszakb an elért változás A jelentést ételi időszakig számított kumulált érték Mutató mértékegysége Szerződésben vállalt célérték (adott évre) (1) (2) (3) (4=2+3) (5) Képzettek száma fő képzettek száma férfi fő képzettek száma nő fő A bevont partnerek száma, ebből db vállalkozás db civil szervezet db kisebbségi önkormányzat db Megtartott rendezvények száma db az NFÜ-nek benyújtandó programozási tervdokumentu mokban foglalt projekt ötletek közül a támogatási döntéssel rendelkezők aránya % ,6 58,6 50 MEGJEGYZÉS: Az NFÜ-nek benyújtott programozási tervdokumentumban szereplő projekt ötletek száma összesen 29 db. Ebből a projekt zárásáig 17 db rendelkezik támogatási döntéssel. (ellenőrizhető a honlapon az eredmények között) Ez 58,6%-os arány. A képzések közül 3 db valósult meg a tárgyidőszakban, melyen 24 újabb személy vett részt, tehát a képzésbe bevontak száma a jelentési időszakban 24 fő. A korábbi partnereken túl- 1 vállalkozás bevonása valósult meg a BIOFARM Kft-vel án kötött Együttműködési megállapodás aláírásával. A megállapodásban a vállalkozás vállalta munkavállalói és partnerei tájékoztatását projektünkről és a képzésekről. (Megállapodás másolata mellékelve) A megtartott rendezvények száma a tárgyidőszakban: 4 db (1 db záró rendezvény és 3 db konzultáció az LHH projektek és az ÁROP /C/A projekt alakulásáról.) 17

18 5. KÉRJÜK, MUTASSA BE A KÖZBESZERZÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSÉT! 5.1 TEVÉKENYSÉG VÉGREHAJTÁSA ÉRDEKÉBEN KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE: 1.Tevékenység 2.Közbeszerzés köteles? (igen/ nem) 3.Ha nem közbe-szerzés. köteles, miért nem? Eszközbeszerzés - informatikai eszköz -laptop Immateriális javak beszerzése kistérségi honlap fejlesztése, modern design kialakítása, interaktívvá tétel, szoftverbeszerz. Saját teljesítés térségfejlesztési szervező foglalkoztatása A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá. Szolgáltatások - tananyag beszerz. Szolgáltatások - képzések szervezése, lebonyolítása Szolgáltatások - 1. projekttervezés, és partnerségi alapok elsajátítása 4 óra Szolgáltatások - 2. hazai és EU források megszerzésének pályázati rendszere 4 óra Szolgáltatások - 3. jó gyakorlatok megismerése 2 óra Szolgáltatások - 4. közbeszerzési ismeretek- 4 óra Szolgáltatások - 5. a projekt gyakorlatok kommunikációja a nyilvánosság felé - 6 óra Szolgáltatások - kisgyerekek korai képességgondozása, tanulási kép. fejl. 4 óra 18

19 Szolgáltatások - egészségmegőrző, életviteli és kompetencia alapú oktatási programok 4 óra Szolgáltatások - sajtótájékoztatók, rendezvények vendéglátása Szolgáltatások - tanácsadók, szakértõk Szolgáltatások - képzésekhez rendezvényekhez terembérlés Szolgáltatások - felmérések, tanulmányok Nyilvánosság - kommunikáció, reklám Nyilvánosság - honlap üzemeltetése Nyilvánosság - adattartalom napi frissítése Nyilvánosság - honlap karbantartása Úti-, és kiküldetési költségek oktatók útiköltsége Úti-, és kiküldetési költségek oktatók szállásköltsége Úti-, és kiküldetési költségek képzésben résztvevők útiköltsége Általános rezsiköltségek - távközlési és egyéb komm díjak Általános rezsiköltségek - postaköltség A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá Szállás A beszerzés nem tartozik a Közbeszerzési törvény hatálya alá 19

20 5.2. SZERZŐDÉSKÖTÉS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁNAK KÖTELEZETTSÉGE ESETÉN: 1.Tevékenysézés 2.Közbeszer- tárgya 3.Milyen értékhatár szerint közbeszerzés köteles? 4.Ajánlati (részvételi, ajánlattételi) felhívás megjelenése (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 5.Indult jogorvoslati eljárás? (igen/ nem) 6.Ha indult, született elmarasztaló döntés? (igen/ nem) 7.Szerződéskötés (tervezett) dátuma (ÉÉÉÉ.HH.NN) 8.Szerződés összege 9.Szerződésben vállalt utolsó teljesítési határidő (ÉÉÉÉ.HH.NN) 10.A teljesítési határidő összhangban van a támogatási szerződés határidejével? (igen/ nem) 5.3. SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS: 1. 2.Közbeszerzés Tevékenység tárgya 3. Szerződésmódosítás tartalma 4. Módosítással szerződés összege nőtt? (igen/ nem) 5. Ha nőtt, indult kiegészítő közbeszerzési. eljárás? (igen/ nem) 6. Ha nem indult, miért nem? 20

21 6. TÁJÉKOZTATÁS ÉS NYILVÁNOSSÁG! A tájékoztatás során használt publikációs eszközök A Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban foglalt kommunikációs tervek közül melyiket valósítja meg? A típusú hirdetőtábla B típusú hirdetőtábla Tájékoztatási tábla C típus I.kommunikációs terv II.kommunikációs terv III.kommunikációs terv IV.kommunikációs terv V.kommunikációs terv Nyomtatott sajtó (cikkek, interjúk) Televízió Rádió Internet Nyitórendezvény Záró-rendezvény Előző jelentés A jelentés Célérték időpontjában készítésének Határidő Igen (db) érvényes érték időpontjában érvényes érték Tervezett valós Eredményt igazoló dokumentum Jelenléti ív másolata (1db), prezentáció (1 db) fénykép (lásd fotódokument.) Egyéb rendezvény, konferencia

22 Sajtótájékoztató Sajtóközlemény Szórólap, vagy egyéb nyomdai kiadvány PR-film Önálló internetes honlap Zöld szám, információs központ (ügyfélszolgálat) DM-levélkampány Telemarketing Közvélemény-kutatás Reklámtárgy Egyéb: honlap link: terseg.hu Fotódokumentáció Hírlevél fénykép (8 db) Hírlevél (6 db) 22

23 7. AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! Szempont megnevezése és száma Mértékegység Kiindulási érték A jelentéstét eli időszak zárónapjá n aktuális érték A projekt fenntartási időszak végére várható érték Esélyegyenlőségi terv megléte db A szervezet döntéshozói, munkavállalói számára évente esélyegyenlőségi képzés db A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége Munkaidő kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe A naptól érvényes munkaügyi rendelkezés értelmében a Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás alkalmazásában álló valamennyi munkatársnak így a projekt keretében foglalkoztatott térségfejlesztési szervezőnek is lehetősége van a csúsztatható munkakezdés igénybevételére. Az LHH program keretében többféle képzés zajlott kistérségünkben (SALDO Zrt;ÁROP /B projektben foglalkoztatott tervezőkszakértők által tartott képzések) A Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás által foglalkoztatott valamennyi dolgozó számára biztosított a képzéseken való részvétel és ennek munkaidőként történő elszámolása. A térségfejlesztési szervező 2010.április 14-től kezdődően részt vesz az Együtt-egy irányba HUSK projekt képzésein munkaidőként elszámolással. Az NFÜ-nek benyújtott tervdokumentum tervezése során bevonásra kerültek az esélyegyenlőségi célcsoportok:romák, ruszin- és német kisebbségi önkormányzat, fogyatékkal élőket képviselő szervezetek. A projekt-csomagba bekerült kifejezetten esélyegyenlőséget célzó projektek projektgazdái: Roma Polgárjogi Mozgalom BAZ megyei Szervezete; Búzavirág Alapítvány, Esélyegyenlőségért Alapítvány; S.pataki Népfőiskolai Egyesület; Sárospataki Többcélú Kistérségi Társulás; Erdőhorváti, Makkoshotyka, Sárospatak önkormányzatai. 23

24 8. A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK BEMUTATÁSA! Szempont megnevezése és száma Mértékegység Kiindulási érték A jelentéstét eli időszak zárónapján aktuális érték A projekt fenntartási időszak végére várható érték Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos események száma db A NEM SZÁMSZERÜSÍTHETŐ SZEMPONTOK ESETÉN KÉRJÜK A KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ÉRVÉNYESÜLÉSE ÉRDEKÉBEN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET RÉSZLETEZNI: Partnerség építés a projekt-tervezés és végrehajtás során Újrahasznosított papír használat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során Az igénybe vett tanácsadás, képzés, emberi erőforrás fejlesztés kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére. A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére Partnerségi kapcsolatot alakítottunk ki több helyi társadalmi szervezettel, melyeket bevontunk az LHH program tervezésébe és a tervezési időszakban folyamatosan tartjuk a kapcsolatot személyesen és kommunikációs eszközök segítségével egyaránt. Ezenkívül együttműködési megállapodás aláírására került sor a Szekszárdi Kistérség Többcélú Társulással, a jó gyakorlatok átvételének és a kistérségek közös kapacitásépítésének jegyében, valamint helyi társadalmi szervezetekkel a projektben történő együttműködés érdekében. hivatalos dokumentumok nyomtatását már egy oldalon használt papírra tesszük. Papír vásárlásakor előnyben részesítjük a környezetbarát termékjelekkel ellátottakat, amikor lehetséges kétoldalas nyomtatás lehetőségét használjuk. Növeltük az újrahasznosított papírhasználat arányát. Az LHH programban részt vevő projektgazdák számára május 7.-én projektmenedzsment képzést szerveztünk, melynek során környezetvédelmi témákra (környezetvédelmi szempontok az adott tevékenység kapcsán) kiterjedő ismeretek átadására is sor került. Az LHH programban részt vevő projektgazdák számára május 7.-én projektmenedzsment képzést szerveztünk, melynek során környezetvédelmi témákra (környezetvédelmi szempontok az adott tevékenység kapcsán) kiterjedő ismeretek átadására is sor került. 24

25 9. KÉRJÜK ISMERTESSE A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK ALAPJÁN MEGTETT INTÉZKEDÉSEKET! Ellenőrzés időpontja Ellenőrző szervezet Megtett intézkedések 10. AZ ELŐREHALADÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK (csatolandó mellékletek) 1., A közbeszerzési kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok (amennyiben vonatkozik Önre) Igen (db) a) Közbeszerzési ajánlati felhívások b) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások indításáról értesítés c) Közbeszerzési jogorvoslati eljárások lezárásáról határozat d) Közbeszerzési eljárások összegezése e) Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevételének igazolása 2., A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek jelentését igazoló dokumentumok 16 3., A helyszíni ellenőrzés során tett megállapítások alapján készített intézkedési terv (amennyiben vonatkozik Önre) 11. NYILATKOZAT Alulírott, mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom: - a jelentésben megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő; - a másolatok és az elektronikus adathordozón szereplő adatok az eredeti példányokkal mindenben megegyeznek; - a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva. Kelt: Sárospatak, (Fő)kedvezményezett, vagy a (Fő)kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője 25

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: Kezdő dátum: 2009.06.01. Záró

Részletesebben

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft.

A projekt azonosító száma: GOP-1.2.1-08-2009-0002 A (fő)kedvezményezett neve:pan-inform Kft. A (fő)kedvezményezett neve:paninform Kft. 1. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS A GOP20081.2.1 ÉS A KMOP20081.1.3/A JELŰ PÁLYÁZATOKRA VONATKOZÓAN Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az

Részletesebben

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 2. számú PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés tárgyát képező időszak: A projekt megvalósításának tényleges

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.02.06 Záró dátum: 2010.08.05. Tényleges kezdet dátuma: 2009.06.04 Várható befejezés dátuma: 2011.10. 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.2.6 Záró dátum: 21.8.5 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése: A jelentés kitöltéséért felelős személy: Tényleges

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ az Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése a komplex programmal kezelendő

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.08 Záró dátum: 2010.07.07. Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.01.08 Záró dátum: 2010.07.07. Tényleges kezdet dátuma: 2009.04.06 Várható befejezés dátuma: 2010.08. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.1.8 Záró dátum: 21.7.7 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható

Részletesebben

2. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót!

2. számú PROJEKT EL REHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megel en olvassa el az útmutatót! A (f)kedvezményezett neve: Szigetszentmiklós Város Önkormányzata 2. számú PROJEKT ELREHALADÁSI JELENTÉS Kérjük, az rlap kitöltését megelen olvassa el az útmutatót! 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: A jelentés

Részletesebben

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása)

2) A közbeszerzési eljárás fajtája (tárgyalásos és gyorsított eljárás esetén annak indokolása) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásban 1) Az ajánlatkérő neve, címe,

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4 I. Projekt adatlap a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-2.1.4 KMOP-2008-1.2.4

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2010.09.24 Záró dátum: 2010.12.23. Tényleges kezdet dátuma: 2010.06.01 Várható befejezés dátuma: 2012.05. azonosító száma: TÁMOP-4.1.1/A-1/1/KONV-21-19 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 21.9.24 Záró dátum: 21.12.23 megvalósításának tényleges kezdete és bee: A jelentés kitöltéséért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM. A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK - ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM A kistérségi és helyi jelentőségű ipari területek fejlesztése c. pályázati kiíráshoz Kódszám: EAOP-2008/1.1.1/A A projektek az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Szakoly Község Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Oktatási, képzési szolgáltatások beszerzése tárgyú Kbt. 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra AJÁNLATTÉTELI

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. december 10. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15

A pályázati kategória kódja: NTP-RHTP-15 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A Tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. december 3. 2010. január 13.

Részletesebben

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében

2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében 2016 a külhoni fiatal magyar vállalkozók éve program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyarországgal szomszédos országokban nyilvántartott és működő fiatal magyar vállalkozások tevékenységének támogatására

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELLENŐRZÉSI JELENTÉS Az Európai Uniós pályázatok vizsgálata A vizsgálatot végezte: Az ellenőrzött szervezeti egység: Fővárosi Bíróság Belső Ellenőrzési Osztály Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala Hivatkozási

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása c. pályázati

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ OTP Fáy András Alapítvány Komplex portálrendszer fejlesztése és mobil alkalmazások fejlesztése tárgyú, a Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt közbeszerzési eljárásához

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése tárgyban

A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése tárgyban IV. számú melléklet TÉMA SPECIFIKUS DOKUMENTÁCIÓ A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának fejlesztése tárgyban 1. Az ajánlatkérő adatai A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási programjának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és ÚTMUTATÓ A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív Program Közép-Magyarországi

Részletesebben

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16

FELHÍVÁS GINOP-5.2.3-16 FELHÍVÁS FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA GINOP-5.2.3-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében felkészített fiatalok által megalapított

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02.

ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. ÁROP-1.A.3 INFORMÁCIÓS NAP 2015.10.01. ÉS 2015.10.02. IDŐSZAKOS / ZÁRÓ KIFIZETÉSI KÉRELEM ÉS BESZÁMOLÓ GYAKORLATI TUDNIVALÓI Horváth Ákos Útmutatók Az Államreform Operatív Program, illetve az Elektronikus

Részletesebben

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SZÖVETSÉG AZ IFJÚSÁGÉRT 2012. A FIATALOK ÉS A CSALÁD ÉVE FELHÍVÁS IFJÚSÁGI CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) megbízásából az NCSSZI

Részletesebben

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/10 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:1580-2012:text:hu:html HU-Budapest: Üzleti és vezetői tanácsadói és kapcsolódó szolgáltatások 2012/S 1-001580 Ajánlati/részvételi

Részletesebben

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatására A felhívás címe: Professzionális klaszterszervezetek minőségi szolgáltatásnyújtásának támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ Keretmegállapodás a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok felújítási, karbantartási és bontási munkálatainak elvégzésére

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó

P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó NKTH DST (India) Pályázat Magyar-indiai K+F+I együttműködési program Indo-Hungarian Collaborative R&D&I Programme P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó 2009 1 Tartalomjegyzék NKTH DST (India) Pályázat...1

Részletesebben

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz

be/sfphpm01-05247/2015/mkosz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Kozármisleny Sportegyesület A kérelmező szervezet rövidített neve KSE A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN

SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN SZAKMAI GYAKORLAT AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉSBEN A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEMEN A TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 3/B. MELLÉKLETE Szeged, 2014. június 30. 1 Szakmai gyakorlatok az osztatlan tanárképzésben (a

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet)

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) 1 ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS (tervezet) Amely létrejött egyrészről a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás (székhely: 8623 Balatonföldvár, Petőfi S. u. 1., képviseli: Holovits Huba társulási elnök),

Részletesebben

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa:

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54. Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ. Hirdetmény típusa: (KOR-02/2013.)Leszokást segítő programhoz kapcsolódó szakmai, lakossági, és a módszertani központ számára szóló webportál felületek és funkciók kialakítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/54 Beszerzés

Részletesebben

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány

GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN. AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány ESETTANULMÁNY/AVOP 1.1.5 Öntözési beruházások támogatása GAZDASÁGON BELÜLI VÍZTAKARÉKOS ÖNTÖZÉSI RENDSZER KIÉPÍTÉSE TELEKGERENDÁSON 17 HEKTÁR TERÜLETEN AVOP 1.1.5 Projekt Esettanulmány Készült: 2006. november

Részletesebben

Munkahelyi képzések támogatása a Macofil Zrt.-nél., TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0015 című projekt

Munkahelyi képzések támogatása a Macofil Zrt.-nél., TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0015 című projekt Munkahelyi képzések támogatása a Macofil Zrt.-nél., TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0015 című projekt Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/112 Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés Hirdetmény típusa: Tájékoztató

Részletesebben

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására. A felhívás címe: FELHÍVÁS A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása A felhívás kódszáma:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/239-1/2011/I. Üi.: Gila Gyöngyi Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: "A fürdővárosi funkciókat kiszolgáló,

Részletesebben

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407. Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban. Szolgáltatásmegrendelés 1/12 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:118407-2012:text:hu:html HU-Kaposvár: Buszjavítási szolgáltatások 2012/S 71-118407 Ajánlati/részvételi felhívás Egyes ágazatokban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK.

TÁJÉKOZTATÓ. az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK TÁJÉKOZTATÓ az Állami Számvevőszék 2012. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről J/l 0973 201 3. ápri lis ISSN 2063-546X T A R T A L O M 1. AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése c. pályázati felhívásához Tanulói laptop program Kódszám:

Részletesebben

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem.

Az ajánlatkérő megbízásából (ajánlattevő neve) -t a közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbiak szerint tisztelettel felkérem. részére Cégnév Cím Tel./Fax/E-mail Tárgy: MTA Természettudományi Kutatóközpont által kiírt 1 db High Performance Computing számítógép rendszer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljárás felkérés ajánlattételre

Részletesebben

- A TÁMOP-6.2.2. A-11/1-2012-0063

- A TÁMOP-6.2.2. A-11/1-2012-0063 Táj. hird. az eljárás eredményéről - A TÁMOP-6.2.2. A-11/1-2012-0063 azonosító számú, Egészségügyi dolgozók szakképzése és fejlesztése a makói kórházban elnevezésű projekt keretében egészségügyi dolgozók

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE PÁLYÁZATI KIÍRÁS A GOOD IMPACTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE Pályázat kiírója, a program megálmodója A Civil Impact Nonprofit Kft-nél partnerségeket hozunk létre: gyümölcsöző, felelős, etikus partnerségeket a fenntarthatóság

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére

AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére AKKREDITÁCIÓS FELHÍVÁS Tanácsadó szervezetek részére A Dél-Alföldi Operatív Program Dél-Dunántúli Operatív Program Észak-Alföldi Operatív Program Észak-Magyarországi Operatív Program Közép-Dunántúli Operatív

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy:

ELŐTERJESZTÉS. Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére. Tárgy: Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 7-i ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás megindítása a TIOP 1.1.1/07/1-2008-0155 pályázat eszközeinek beszerzésére

Részletesebben

Munkaterv a 2007. évre

Munkaterv a 2007. évre Munkaterv a 2007. évre A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2007. évre meghatározott céljai és feladatai a 2002 óta folyó stratégiai terv időarányos megvalósítása és a könyvtár szolgáltatásainak, működtetésének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/134-15/2016 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ II. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a Nagyvállalkozások általános képzéseinek támogatása a közép-magyarországi régióban c. pályázati felhíváshoz Kódszám:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. december 5. KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Lőkösháza Község Önkormányzata közbeszerzéseinek lebonyolítására

Részletesebben

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ

MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN 2015. VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ MUNKATERV A MÉLIUSZ JUHÁSZ PÉTER KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRELLÁTÁSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZERBEN VÉGZETT MUNKÁJÁHOZ 2015. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: DEBRECEN AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. KOVÁCS BÉLA LÓRÁNT 2 Tartalom

Részletesebben

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385

26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 26/05/2010 S100 Tagállamok - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Szolnok: Magasépítési munka 2010/S 100-151385 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Füzesabony Város Önkormányzata. Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Füzesabony Város Önkormányzata Füzesabony városrehabilitáció c. projekt projektelőkészítési feladatainak ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115.

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója

A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója F7. Fogalomjegyzék A Pályázati Felhívásban, Projekt adatlapon, illetve Útmutatóban található fogalmak definíciója - Általános képzés: olyan képzés, amely az általános m veltség növelését célozza, amely

Részletesebben

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tolna Megyei Önkormányzat SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. Az első kiadás dátuma: Az Intézményi Minőségirányítási

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Szakmai szolgáltatások

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP

BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP BELÜGYMINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2013. éves program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a BM/6368-1/2013. sz. pályázati felhíváshoz 2 I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk A Belügyminisztérium Európai Uniós

Részletesebben

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t.

A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban: Dönt bizottság) meghozta az alábbi. V É G Z É S - t. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNT BIZOTTSÁG 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.422/ 12 /2010. A Közbeszerzési Dönt bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18.

Pályázati lehetőségek. civil szervezetek részére. 2014. február 18. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTI POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI IRODA EU PROGRAMIRODA Pályázati lehetőségek civil szervezetek részére 2014. február 18. 1173 Budapest, Pesti út 165.; Levélcím:

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ

Jász-Nagykun-Szolnok Térségi Integrált Szakképző Központ DR. DAJKA GABRIELLA ÚRHÖLGY közbeszerzési biztos részére Hiv.sz: D.701/2/2009. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG Budapest Margit krt. 85. 1024 Tisztelt Közbeszerzési Biztos Úrhölgy! A

Részletesebben

Nyomtatott könyvdokumentum beszerzése könyvtári ellátás céljából adásvételi szerződés keretében

Nyomtatott könyvdokumentum beszerzése könyvtári ellátás céljából adásvételi szerződés keretében Nyomtatott könyvdokumentum beszerzése könyvtári ellátás céljából adásvételi szerződés keretében Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/26 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás

Részletesebben

1. A képzési támogatás alanyai

1. A képzési támogatás alanyai A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA a 2014. február 14. és 2014. december 31. közötti időszakban Bács-Kiskun megyében a 6/1996 (VII.16.) MüM rendelet 3. szerinti

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Mez gazdasági Kereskedelmi Központ irodai eszközök (bútorok és informatikai eszközök) beszerzése Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM Kereskedelmi szálláshelyek és szolgáltatások minőségi fejlesztése c. konstrukciójához Kódszám: ÉAOP-2009-2.1.2/A/B A PROJEKTEK AZ EURÓPAI

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 7-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 140/2015.(XII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK / frissítve 2014. június 13./ Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános

Részletesebben

webmanko.hu videó alapú távoktatási és tesztrendszer

webmanko.hu videó alapú távoktatási és tesztrendszer webmanko.hu videó alapú távoktatási és tesztrendszer A Webmankó távoktatási rendszer lehetőséget ad az egyéni kompetenciák bővítésére, mindezt mérhető módon teszi. Ennek első lépése a kompetencia-felmérés.

Részletesebben

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására.

FELHÍVÁS. tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására. FELHÍVÁS tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása és a tehetséggondozás rendszerszintű továbbfejlesztésének megvalósítására A felhívás címe: Tehetségek Magyarországa A felhívás kódszáma: EFOP-3.2.1-15

Részletesebben

Telefon:66/483-100 Címzett: Pap Tibor polgármester E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu Fax:66/484-100

Telefon:66/483-100 Címzett: Pap Tibor polgármester E-mail: onkormanyzat@devavanya.hu Fax:66/484-100 KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.k

Részletesebben

Táj.elj.eredm. - VASIVIZ ZRt. részére nyomtatók bérlése és üzemeltetése

Táj.elj.eredm. - VASIVIZ ZRt. részére nyomtatók bérlése és üzemeltetése Táj.elj.eredm. - VASIVIZ ZRt. részére nyomtatók bérlése és üzemeltetése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/146 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es Hirdetmény típusa:

Részletesebben

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az

BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az BVK Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság : az egyszerű eljárás ajánlattételi felhívása, KÉ Közzététel dátuma: 22.04.2011 Szerződés típusa: Szolgáltatásmegrendelés Jelentkezési

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyaszott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyaszott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Mosonszolnok Község Önkormányzata 9245 Mosonszolnok, Fő utca 44. Tel.: 06/96/566-017 Fax: 06/96/215-982 e-mail: mosonszolnok@mosonszolnok.hu www.mosonszolnok.hu AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Az egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz

Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 pályázati kiírásaihoz NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság NFFKÜ Zrt. www.egtalap.hu Pályázati űrlap kitöltési útmutató az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkér neve: rségi Nemzeti Park Igazgatóság címe: 9941 riszentpéter, Siskaszer 26/a. telefonszám: 06-94-548-034 telefaxszám: 06-94-428-791 e-mail cím: kislegykapo@gmail.com

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Közbeszerzési eljárás indítása Dombóvár, Arany János tér

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló energia program keretében megjelenő HU-03-A1-2013 jelű Geotermikus alapú távhőtermelő rendszerek létesítése - már

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2010. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2010. 2010. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben