Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ellenőrzési rendszerek szabályzata"

Átírás

1 Ellenőrzési rendszerek szabályzata

2 S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné László Zoltán Dr. Szabó Ilona Eszter Aláírás Kelt február február február 26. Tartalomjegyzék Szabályzat célja... 4 Szabályzat hatálya... 4 Kapcsolódó dokumentumok... 4 Fogalmak és meghatározások... 5 Általános előírások... 6 I. fejezet... 6 A folyamatok azonosítása... 6 II. fejezet... 7 A kontrolltevékenységeket megvalósító ellenőrzési rendszerek... 7 Munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszer... 8 Vezetői ellenőrzési rendszer... 8 Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának célja... 8 Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése... 9 Vezetői átvilágítások / belső audit... 9 A függetlenített zési rendszer... 9 A függetlenített zés feladata A kancellár felelőssége A jogállása és jogai A zés feladata A zés eljárásrendje A Belső ellenőrzési kézikönyv III. fejezet Megelőző tevékenység A kockázatkezelési rendszer A kockázatok azonosítása A kockázatok értékelése Az elfogadható kockázati szint meghatározása Intézkedések a kockázat csökkentésére A maradványkockázat meghatározása A bevezetett kockázatcsökkentő intézkedések hatásosságának ellenőrzése Nem rendszeresen végzett megelőző tevékenységek IV. fejezet Nemmegfelelőségek kezelése... 19

3 S z a b á l y z a t Oldal: 3/23. A nemmegfelelőségek észlelése Helyesbítő intézkedések A helyesbítő tevékenységek átvizsgálása, eredményességének értékelése A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje A szabálytalanságok észlelése Szabálytalanság esetén alkalmazott eljárások A szabálytalanságok helyesbítésének nyilvántartása, beszámolás Vezetői továbbképzésre vonatkozó rendelkezések Kapcsolódó feljegyzések... 23

4 S z a b á l y z a t Oldal: 4/23. Kiadás Fejezet száma Változás tárgya /2014/2015. SZN határozat Kiadás Ellenőrzési rendszerek szabályzata (2011) 01. kiadásának hatályon kívül helyezése Kiadás dátuma Szabályzat célja 1. (1) A Szabályzat célja a Károly Róbert Főiskola figyelemmel kísérési, mérési és egyes fejlesztést szolgáló rendszerei működtetésének szabályozása, különös figyelemmel a a) folyamatok azonosítására; b) a folyamatokba épített, és a vezetői ellenőrzési rendszerre; c) a függetlenített zési rendszerre; d) a helyesbítő- és megelőző tevékenységekre; e) a nemmegfelelőségek, a szabálytalanságok kezelésére. (2) Az intézmény kontrollrendszerén belül a megfelelően kialakított kontrollkörnyezetben, az arra alkalmas információs és kommunikációs rendszerek segítségével hatékonyan működtetni a kockázatkezelési rendszert, kontrolltevékenységeket és a monitoring rendszert. Szabályzat hatálya 2. (1) A Szabályzat hatálya kiterjed a főiskola valamennyi meglévő és tervezett folyamatára, szervezeti egységére és munkatársára, beleértve a költségtérítéses tevékenységeket is. Kapcsolódó dokumentumok 3. az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény; az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; a költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről és zéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; a nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény; a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók: MSZ EN ISO 9001:2009; MSZ EN ISO 14001:2005; MSZ EN ISO 19011:2003;

5 S z a b á l y z a t Oldal: 5/23. Belső ellenőrzési kézikönyv; Minőségbiztosítási szabályzat, integrált minőség- és környezetközpontú irányítási kézikönyv. (1) Jelen Szabályzat értelmében: Fogalmak és meghatározások 4. a) Belső ellenőr: a főiskolán főállásban foglalkoztatott, a zési tevékenységet ellátó közalkalmazott. b) Belső ellenőrzés: az főiskola eredményességét növelő, független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amely értékeli, illetve fejleszti a szervezet kockázatkezelési, valamint kontroll és szervezetirányítási eljárásainak eredményességét. c) Belső szabályozó dokumentum: szabályzatok, utasítások, határozatok, körlevelek, Minőség és környezeti politika, Minőség és környezetközpontú irányítási Kézikönyv, dokumentált eljárások. d) Ellenőrzés: a megfelelőség kiértékelése megfigyeléssel és ítéletalkotással, méréssel, vizsgálattal. Annak megállapítása, hogy egy adott folyamat és annak jellemzői az előírásoknak megfelelnek, vagy sem. e) Ellenőrzési nyomvonal: a főiskola tervezési, végrehajtási beleértve a pénzügyi lebonyolítási- és ellenőrzési folyamatainak leírása. f) FEUVE: folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési rendszer - a Gazdasági Igazgatóság által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszeren túl -, a főiskola minden folyamatára kiterjedő vezetői irányítási és ellenőrzési rendszer, amely a főiskola szabályozásában beleértve jelen szabályzatot - ölt testet. g) Folyamatgazda: a folyamat irányításához szükséges jogosultságokkal (magasabb vezető, szervezeti egység vezető, intézetigazgató, koordinátor, szakfelelős, projektvezető) rendelkező személy. h) Helyesbítő intézkedés: tevékenység egy észlelt nemmegfelelőség vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére. A helyesbítő tevékenységet a nemmegfelelőség ismételt előfordulásának megelőzésére hajtják végre. i) Informatikai rendszerek ellenőrzése: az informatikai rendszerek megbízhatóságának, biztonságának, valamint a rendszerben tárolt adatok teljességének, megfelelőségének, szabályosságának és védelmének vizsgálata. j) Kockázat: minden olyan esemény vagy bekövetkezésének lehetősége, tevékenység, vagy azok elmaradása, elmulasztása, ideértve ezek következményeit is, amely a főiskola céljainak elérésére lényegi, kedvezőtlen befolyással bírhat, esetleg vészhelyzetet okozhat. k) Követelmény: kinyilvánított igény vagy elvárás, amely általában magától értetődő vagy kötelező. l) Megelőző tevékenység: tevékenység egy lehetséges nemmegfelelőség vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölésére. A megelőző tevékenységet a nemmegfelelőség előfordulásának megelőzésére hajtják végre. m) Nemmegfelelőség: szabálytalanság, vagy dokumentált követelmény nem teljesülése. n) Nemzetközi zési standardok: a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezete által kiadott és a nemzetgazdasági miniszter által közzétett iránymutatások, amelyek segítik meghatározni a zés céljai eléréséhez szükséges tevékenységeket és eljáráso-

6 S z a b á l y z a t Oldal: 6/23. kat, valamint viszonyítási alapot adnak a zési tevékenység eredményeinek értékeléséhez. o) Rendszerellenőrzés: rendszerek (irányítási, végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási, beszámolási és ellenőrzési) működésének átfogó vizsgálata, melynek keretében a szabályszerűség, szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség kerül ellenőrzésre. p) Szabályszerűségi ellenőrzés: annak ellenőrzése, hogy az adott szervezet, vagy szervezeti egység működése, illetve tevékenysége megfelelően szabályozott-e, és érvényesülnek-e a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok és vezetői rendelkezések előírásai. q) Szabálytalanság: jogszabály, belső szabályozó dokumentum, munkaköri leírás, írásbeli és szóbeli utasítás megszegése; fegyelmi vétség, szabálysértés, bűncselekvény. r) Teljesítményellenőrzés: a végzett tevékenységek egy jól körülhatárolható területén a működés, illetve a forrás felhasználás gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének vizsgálata. s) Vevő: : belső vevők a főiskola munkatársai, külső vevők a hallgatók, a munkaerőpiacnak és a társadalomnak azon szegmensei, akik a képzési szolgáltatást igénybe veszik, valamint a fenntartó. Általános előírások 5. (1) Jelen szabályzat által előírt feljegyzések kezelésére, irattárolására, selejtezésére vonatkozó előírásokat az Iratkezelési szabályzat, az Informatikai biztonsági szabályzat és a Belső adatvédelmi és közzétételi szabályzat tartalmazza. (2) A megfelelő kontrollkörnyezetet biztosító szabályozást és előírásokat, az információs és kommunikációs rendszereink működtetését, a használatra vonatkozó utasításokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 1. kötete, illetve a mellékleteit alkotó szabályzatok tartalmazzák. (3) A főiskola monitoring rendszerén belül az ellenőrzési tevékenységek által feltárt nem megfelelőségek, illetve szabálytalanságok helyesbítésére és megszüntetésére tett intézkedések nyilvántartására és nyomonkövetésére, az ellenőrzési nyomvonalak és kockázatkezelés felülvizsgálatára, az eredményesség figyelemmel kísérésére és a beszámolásra vonatkozó előírásokat jelen szabályzat tartalmazza. (4) Az elvégzett helyesbítő- és megelőző intézkedések eredményességének átvizsgálására és igazolására az alkalmazott űrlapok garanciát biztosítanak, miután azok az eredményesség vizsgálatát követően kerülhetnek át lezárt státuszba. I. fejezet A folyamatok azonosítása 6. (1) A főiskola céljainak elérését folyamatainak tervezésével, működtetésével, figyelemmel kísérésével és fejlesztésével biztosítja. (2) A felelős:

7 S z a b á l y z a t Oldal: 7/23. a) a főiskola működését teljes körűen lefedő fő- és alfolyamatok és azok folyamatgazdáinak - szabályozó dokumentumok alapján történő azonosításáért és feljegyzésben történő rögzítéséért; b) az azonosított folyamatok részletes dokumentálására szolgáló Ellenőrzési nyomvonal formanyomtatvány tartalmi elemeinek a figyelemmel kísérésre, mérésre, ellenőrzési rendszerek működtetésére vonatkozó jogszabályok, szabványok és a minőségfejlesztés igénye szerinti kialakításáért; c) az a) szerinti feljegyzések felhasználásával a főiskola összesített, átfogó folyamatleírásának elkészítéséért; d) az a),b),c) szerinti dokumentáció folyamatos felülvizsgálatáért és módosításáért; (3) az (2)a),(2)b),(2)c)szerinti feljegyzések munkatársak számára történő nyilvánossá tételéért. (4) A folyamatgazda felelős: a) a felügyelete alá tartozó folyamat Ellenőrzési nyomvonal formanyomtatványon történő rögzítésének, a feljegyzés folyamatos, de legalább évente október 15-éig történő felülvizsgálatának és módosításának koordinálásáért, valamint höz történő eljuttatásáért. (5) A folyamatot a tervezéstől a végrehajtáson és az ellenőrzésen át az átvizsgálásig le kell írni. (6) Az (2)c) szerinti feljegyzést az Intézményi Minőségügyi Bizottság hagyja jóvá. II. fejezet A kontrolltevékenységeket megvalósító ellenőrzési rendszerek 7. (1) A főiskola folyamatainak, szolgáltatásainak és irányítási rendszereinek figyelemmel kísérését négyszintű, párhuzamosan működő ellenőrzési rendszer valósítja meg: a) Munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszer b) Vezetői ellenőrzési rendszer c) Függetlenített zési rendszer (Együtt: intézményi ellenőrzési rendszerek) d) Külső ellenőrzés (2) Az ellenőrzési rendszerek működtetésének célja a) a bekövetkezett nemmegfelelőségek felismerése, b) a lehetséges nemmegfelelőségek felismerése és c) a követelmények teljesülésének igazolása. (3) A vezetői ellenőrzési rendszer a munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszer, a függetlenített zés a munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszer és a vezetői ellenőrzési rendszer megfelelőségét is vizsgálja, szabályozását módosítja, illetve arra javaslatot tesz. (4) A folyamatok figyelemmel kísérése során kapott adatokat, megállapításokat a főiskola eredményességének fejlesztéséhez használja fel.

8 S z a b á l y z a t Oldal: 8/23. Munkafolyamatba épített ellenőrzési rendszer 8. (1) A munkafolyamatba épített ellenőrzés az ismétlődő munkafolyamatok szabályozott ellenőrzési rendszere. (2) Feladata: folyamatok működés közbeni figyelemmel kísérése, folyamat eredményének mérése, megfelelőség igazolása. (3) A követelményeket: a) a folyamatot szabályozó belső szabályozó dokumentum, b) nem dokumentált eljárás, c) esetenként jogszabály határozza meg, amelyet a munkatársnak munkaköri kötelessége megismerni és betartani, illetve a folyamatgazda felelőssége megismertetni és betartását ellenőrizni. (4) A folyamatgazdáknak a folyamatokat úgy kell megtervezni és szabályozni, hogy az egyes műveletek egyben a megelőző művelet munkafolyamatba épített ellenőrzését és a nemmegfelelő eredmény helyesbítését is megvalósítsák. Vezetői ellenőrzési rendszer 9. (1) A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működtetéséért, valamint a főiskola ellenőrzési nyomvonala elkészítésének koordinálásáért a kancellár felelős. (2) A vezetői ellenőrzés kiterjed a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítésére (tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a ki- és befizetések), az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzésre, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyására, illetve ellenjegyzésére, a gazdasági események elszámolásának kontrolljára. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának célja 10. (1) Az ellenőrzési nyomvonal kialakításának célja: a) feltérképezhetővé váljon az intézmény összes folyamatában rejlő működési kockázat; b) a főiskola valamennyi folyamatában meghatározhatók legyenek a felelősök és az ellenőrzési pontok; c) könnyen és gyorsan azonosítható legyen a nemmegfelelőség; d) lehetővé váljon a folyamatok egymáshoz való viszonyának meghatározása.

9 S z a b á l y z a t Oldal: 9/23. Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése 11. (1) A folyamatgazda a III. fejezet szerinti kockázatértékelés során azonosítja azokat a pontokat, amelyeknél a folyamat megakadhat, eltérülhet veszélyeztetve a folyamat céljának elérését, vagy megfelelőségét, esetleg vészhelyzet állhat elő. (2) A folyamatgazda a kockázat jelentkezésének helyén lehetséges kockázatcsökkentő intézkedésként ellenőrzési pontot (kontroll pontot) állít fel. (3) A folyamatleírásokból az ellenőrzési pontok figyelembe vételével alakul ki az ellenőrzési nyomvonal. (4) A folyamatgazda felelőssége a kockázatértékelés aktualizálásával együtt, illetve a tevékenység változása esetén a már érvényben lévő ellenőrzési nyomvonalat folyamatosan, de legalább évente, október 15-éig felülvizsgálni ha szükséges módosítani és a 6. (4) bekezdés szerint továbbítani. Vezetői átvilágítások / belső audit 12. (1) Az ellenőrzési nyomvonal alapján a folyamatgazda évente ismétlődő vezetői átvilágítás(oka)t tervez, amelyet a 902 Éves ellenőrzési terv formanyomtatványon dokumentál. (2) A folyamatgazda, illetve az általa megbízott vizsgálatvezető az átvilágítás tervezését a 903 Ellenőrzési program formanyomtatványon dokumentálja. (3) Az átvilágítás során feltárt nemmegfelelőségek dokumentálását és helyesbítését a IV. fejezet szabályozza. (4) A folyamatgazda egyes ellenőrzési feladatait munkatársaival megoszthatja, ez azonban felelősségét nem érinti. (5) A vezetői átvilágítás során keletkezett dokumentációt a folyamatgazda a függetlenített belső ellenőrzés számára hozzáférhetővé teszi. (6) Az integrált minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer működésével kapcsolatos vezetői átvilágítások esetében az átvilágítást az MSZ EN ISO szabványnak megfelelően kell elvégezni, és a vizsgálatba az auditori oklevéllel rendelkező munkatársakat be kell vonni. A függetlenített zési rendszer 13. (1) A főiskola működésének fejlesztése és eredményességének növelése érdekében független, tárgyilagos, rendszerszemléletű megközelítéssel bíró zési rendszer működtetésére kötelezett. (2) A főiskola zési szervezetének irányítója a kancellár és ezt a felelősségét másra nem ruházhatja át.

10 S z a b á l y z a t Oldal: 10/23. (3) Az ellenőrzési szervezet feladatainak végrehajtója a. (1) A függetlenített zés feladata: A függetlenített zés feladata 14. a) átvizsgálni és értékelni a főiskola ellenőrzési rendszereinek kiépítését, működése jogszabályoknak, szabványoknak és szabályzatoknak való megfelelését; b) átvizsgálni és értékelni az irányítási rendszer ezen belül a pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerek gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; c) átvizsgálni az erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók megbízhatóságát; d) megállapításokat és fejlesztésre vonatkozó ajánlásokat tenni; e) elemzéseket, értékeléseket készíteni a kancellár számára az irányítási rendszer megfelelőségéről és eredményességéről; f) ajánlásokat és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők megszüntetésére, a nemmegfelelőségek megelőzésére, illetve helyesbítésére; g) elvégezni az ellenőrzési rendszerek minőségértékelését; h) nyomon követni az ellenőrzési jelentések alapján megtett helyesbítő intézkedéseket; i) a főiskolán belül a nemzetközi zési standardok és a zési kézikönyvben rögzítettek szerint tanácsadási tevékenységet ellátni. (2) A zési rendszer: a) szabályszerűségi, b) pénzügyi, c) (irányítási-, ellenőrzési- stb.) rendszer- és teljesítményellenőrzéseket, illetve d) informatikai rendszert érintő ellenőrzéseket végez. (3) A függetlenített zés területeket és folyamatokat vizsgál. (4) A függetlenített zési tevékenység részletes szabályozását a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi zési standardok, a nemzetgazdasági miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. (1) A kancellár A kancellár felelőssége 15. a) felelős a főiskola zési rendszerének kialakításáért és a működéséhez szükséges források biztosításáért; b) azonosítja és alkalmazza a kinevezésére, jogállására, függetlenségének biztosítására, összeférhetetlenségére és felmentésére vonatkozó jogszabályi követelményeket; c) biztosítja a szakmai továbbképzését; d) jóváhagyja és a munkatársak számára nyilvánossá teszi a Belső ellenőrzési kézikönyvet;

11 S z a b á l y z a t Oldal: 11/23. e) az egyes vizsgálatokhoz a javaslatára külső szakértőt kér fel; f) szükség esetén soron kívüli zést rendel el; g) elvégzi a zés eljárásrendje szerinti feladatait; h) a felügyeleti szerv felé javaslatot tesz a megbízására, illetve kezdeményezheti a megbízás visszavonását. (1) A : A jogállása és jogai 16. a) tevékenységét közvetlenül a kancellárnak alárendelve végzi; b) a zésen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be; c) a zés tervezése és végrehajtása különösen az éves ellenőrzési terv és az ellenőrzési programok kidolgozása és végrehajtása, az alkalmazott módszerek kiválasztása és a következtetések, ajánlások kidolgozása során befolyástól mentesen, önállóan jár el; d) az adott egységvezető tudtával a főiskola bármely helyiségébe beléphet, akadálytalanul hozzáférhet az ellenőrzés tárgyához kapcsolódó irathoz, adathoz, informatikai rendszerhez beleértve az államtitkot, szolgálati titkot, üzleti titkot tartalmazó iratokat is, illetve személyes adatot kezelhet; e) tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi zési standardok, a nemzetgazdasági miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a vonatkozó szabványok és a Belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi. (2) A az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. (1) c) pontja alapján köteles vagyonnyilatkozatot tenni. (1) A feladata: A zés feladata 17. a) figyelemmel kíséri és alkalmazza, illetve a szabályozásban átvezeti a zésre vonatkozó jogszabályi követelményeket és szakmai ajánlásokat; b) elkészíti, rendszeresen, de legalább kétévente felülvizsgálja és a jogszabályok vagy módszertani útmutatók változásai, illetve a működés igénye szerint módosítja és jóváhagyásra a kancellár felé felterjeszti a Belső ellenőrzési kézikönyvet; c) megtervezi és végrehajtja a zés eljárásrendjének megfelelően az ellenőrzéseket; d) szükség esetén soron kívüli zést kezdeményez; e) a jogszabályok, szakmai ajánlások és a működés igényének megfelelően karbantartja a zés feljegyzéseinek elkészítéséhez szükséges formanyomtatványokat. (2) A feladatait, jogait és kötelezettségeit részletesen a Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza.

12 S z a b á l y z a t Oldal: 12/23. A zés eljárásrendje 18. Művelet a zés stratégiai tervének elkészítése, illetve módosítása, előterjesztése a kancellár felé Felelős Gyakoriság / határidő 4 évente, összhangban az IFTvel Kapcsolódó feljegyzés 901 Stratégiai terv (zés) a 901 Stratégiai terv (belső ellenőrzés) jóváhagyása kancellár a zéssel érintett területek meghatározása, az ellenőrzés ütemezése évente november 1-jéig 902 Éves ellenőrzési terv 902 Éves ellenőrzési terv jóváhagyása kancellár évente november 10-ig 902 Éves ellenőrzési terv megküldése a felügyeleti szerv felé megelőző év november 15-ig szükség esetén javaslattétel külső szakértő(k) felkérésére a javaslata esetén szakértő(k) felkérése kancellár szakértő(k) felkérése esetén megbízólevél kiállítása kancellár 904 Megbízólevél ellenőrzési programok tervezése a jóváhagyott 902 Éves ellenőrzési terv alapján 903 Ellenőrzési program

13 S z a b á l y z a t Oldal: 13/23. Művelet a folyamatgazda(k) / érintett vezető(k) értesítése az ellenőrzési program végrehajtásának céljáról, formájáról (adat-, dokumentum bekérés, helyszíni ellenőrzés) ütemezéséről, várható időtartamáról Felelős Gyakoriság / határidő legalább 3 nappal a helyszíni vizsgálat előtt Kapcsolódó feljegyzés 903 Ellenőrzési program kivonata az ellenőrzés lefolytatása (az ellenőrzést a legfeljebb 30 naptári napra megszakíthatja vagy felfüggesztheti) (szakértők), érintett munkatársak 903 Ellenőrzési program szerint az ellenőrzés lefolytatásának megszakítása vagy felfüggesztése esetén az érintettek tájékoztatása, a szükséges intézkedések és határidők megjelölése kötetlen formátumú feljegyzés büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás kezdeményezésére okot adó cselekmény, hiányosság, vagy mulasztás esetén a kancellár értesítése 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyv átadása/megküldése a érintett munkatársnak haladéktalanul 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyv 1 munkanapon belül 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyv megállapításainak véleményezése érintett munkatárs 3 munkanapon belül kötetlen formátumú feljegyzés az ellenőrzés megállapításainak, következtetéseinek és javaslatainak a feljegyzése 907 Ellenőrzési jelentés tervezet (illetve összefoglaló ellenőrzési jelentés tervezet)

14 S z a b á l y z a t Oldal: 14/23. Művelet ellenőrzési jelentés tervezet megküldése egyeztetés céljából az érintett folyamatgazdá(k)nak/ szervezeti egység vezető(k)nek. Felelős Gyakoriság / határidő Kapcsolódó feljegyzés észrevételek a felé visszajuttatása érintett folyamatgazdá(k) / szervezeti egység vezető(k) a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül 907 Ellenőrzési jelentés tervezet amennyiben az érintettek a zés megállapításait vitatják, levezető elnök felkérése tárgyalás lefolytatására haladéktalanul megbeszélés lefolytatása, érintett folyamatgazdá(k) / szervezeti egység vezető(k), a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt meghívott személyek a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül a vitatott megállapításokkal kapcsolatban kialakított állásfoglalásokat tartalmazó kötetlen formátumú feljegyzés a döntés dokumentálása, megküldése az érintettek felé a döntésnek megfelelően az ellenőrzési jelentés módosítása, lezárása és megküldése a folyamatgazdá(k)nak / szervezeti egység vezető(k)nek, a tárgyalást lefolytató elnök a megbeszéléstől számított 5 munkanapon belül döntést tartalmazó kötetlen formátumú feljegyzés 907 Ellenőrzési jelentés az ellenőrzési jelentés alapján intézkedési terv készítése a nemmegfelelőségek helyesbítésére, illetve megelőző intézkedések bevezetésére és megküldése a felé folyamatgazdá(k) / szervezeti egység vezető(k), a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyv

15 S z a b á l y z a t Oldal: 15/23. Művelet 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyv véleményezése 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyvben foglaltak megvalósulásának nyomonkövetése a végre nem hajtott intézkedési terveket, a céljukat el nem ért vagy meg nem valósított kockázatcsökkentő intézkedéseket részletesen tartalmazó jelentés összeállítása a zés minőségére, tárgyi, személyi feltételeire vonatkozó önértékelés elkészítése éves ellenőrzési jelentés jóváhagyása éves ellenőrzési jelentés megküldése a EMMI illetékes vezetője felé Felelős Gyakoriság / Kapcsolódó határidő feljegyzés a kézhezvételtől 705 számított 8 Nemmegfelelőségi munkanapon belül jegyzőkönyv évente 902 Éves ellenőrzési terv a tárgyévet követő január 31-ig kancellár a tárgyévet követő március 10- ig kancellár legkésőbb a tárgyévet követő március 15-ig 908 Éves ellenőrzési jelentés kötetlen formátumú feljegyzés zés feljegyzéseinek nyilvántartása, irattárazása folyamatosan (1) A zés végrehajtásának részletes szabályait, a és az ellenőrzött egységek, munkatársak jogait a Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza. (2) Az ellenőrzött munkatársak kötelesek: a) együttműködni, b) a kért tájékoztatást, felvilágosítást, nyilatkozatot megadni, c) a dokumentációkba a betekintést biztosítani, d) kérésre, a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről a 905 Teljességi nyilatkozat formanyomtatványon nyilatkozni. A Belső ellenőrzési kézikönyv 19. (1) A Belső ellenőrzési kézikönyv tartalmazza a) a zés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó zési alapszabályt;

16 S z a b á l y z a t Oldal: 16/23. b) a re vonatkozó szakmai etikai kódexet; c) a főiskola szervezeti ábrájára történő hivatkozást; d) a zési tevékenységre vonatkozó belső szabályokat és eljárásokat, módszertani útmutatókat, az egyes ellenőrzési módszerek főbb lépéseit, szakaszait; e) a zés kockázatelemzési módszertanát; f) a zési tevékenység minőségét biztosító szabályokat; g) az ellenőrzési dokumentumok formai követelményeit, a dokumentumok megőrzési rendjét; h) a kötött formátumú feljegyzések alapjául szolgáló formanyomtatványokra történő hivatkozást; i) az ellenőrzési jelentések szerkezetére, tartalmára vonatkozó előírásokat; j) az ellenőrzési megállapítások hasznosításának, az ellenőrzést követő intézkedések elrendelésének szabályait; k) az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság feltárása esetén alkalmazandó eljárást; l) folyamatos továbbképzésére vonatkozó alapelveket; m) a külső szakértők bevonására vonatkozó előírásokat. III. fejezet Megelőző tevékenység 20. (1) A nemmegfelelőségek megelőzését (vagy más nem kívánatos helyzet okának kiküszöbölését) a főiskola egyebek között a) a követelmények azonosításával, b) a követelményeket és célkitűzéseket teljesíteni képes belső szabályozás kialakításával, c) kockázatkezelési rendszer működtetésével, d) ellenőrzési rendszer működtetésével, e) és a folyamatos fejlesztéssel biztosítja. A kockázatkezelési rendszer 21. (1) A kockázatkezelési rendszer célja szabályozott, rendszeres megelőzési tevékenység végzése a nemmegfelelőségek bekövetkezésének megelőzése érdekében. (2) A kockázatkezelés állandó, ismétlődő folyamat, amely kiterjed: a) a kockázatok azonosítására, b) a kockázatok értékelésére, c) az elfogadható kockázati szint meghatározására, d) intézkedések a kockázat csökkentésére, e) a maradványkockázat meghatározására, f) a bevezetett kockázatcsökkentő intézkedések hatásosságának ellenőrzésére,

17 g) a kockázatkezelő rendszer eredményességének értékelésére. S z a b á l y z a t Oldal: 17/23. (3) A kockázatkezelési rendszert a főiskola minden rendszeres, vagy eseti folyamatára, valamint a stratégiai tervezésre kell működtetni. (4) A kockázatkezelés a folyamatgazdák felelőssége. (5) A kockázatkezelés hierarchikus felépítésű; a legmagasabb szinten elhelyezkedő kockázatkezelő folyamatgazda a Vezetői Értekezlet. (6) A kockázatkezelés dokumentálására a Kockázatfelmérés és a Kockázat-nyilvántartó formanyomtatvány szolgál. A kockázatok azonosítása 22. (1) A kockázatok azonosítása a folyamatok működése, a főiskola stratégiai és a folyamatra/szervezeti egységre vonatkozó éves célkitűzések ismeretében a lehetséges kockázati események felismerése. (2) A kockázatok azonosításánál különösen a következő fő kockázati típusokra célszerű tekintettel lenni: a) külső kockázatok (pl. környezeti változások); b) pénzügyi kockázatok; c) tevékenységi kockázatok (pl. nem megfelelő szabályozás, ellenőrzés hiánya); d) emberi erőforrás kockázatok, (pl. létszámhiány, kompetenciák, motiváltság hiánya); e) a főiskola által a környezetre gyakorolt hatások kockázata (környezeti és társadalmi hatások); f) a főiskola szolgáltatásnyújtási folyamatait igénybevevők által okozott kockázat (hallgató részvétele a főiskola folyamataiban). (3) A folyamatgazda felelőssége az ellenőrzési nyomvonal aktualizálásával együtt, illetve szükség esetén a már érvényben lévő kockázatértékelést folyamatosan, de legalább évente, október 15-éig felülvizsgálni és módosítani. A kockázatok értékelése 23. (1) Az azonosított kockázatot vizsgálni kell a kockázati esemény bekövetkezésének valószínűsége és a kockázati esemény hatása szempontjából. (2) A két tényező eredője a kockázati érték (amennyiben mód van mennyiségi elemzésre). (3) A mátrixban szereplő kockázati értékek: 1 és 3 között alacsony, 4 és 6 között közepes, 8 és 12 között magas, 15 és 25 között szélsőséges

18 S z a b á l y z a t Oldal: 18/23. Hatás Jelentéktelen Alacsony Közepes Jelentős Meghatározó Valószínűség * Valószínűtlen Ritka Lehetséges Valószínű Majdnem biztos * Az egyes valószínűségekhez rendelt számértékek az egyszerűbb kezelhetőséget hivatottak szolgálni és nem tényleges valószínűségi értékeket jelölnek. (4) Nem szükséges értékelni azokat az azonosított kockázatokat, amelyekre jogszabály vészhelyzeti terv készítését írja elő. Az elfogadható kockázati szint meghatározása 24. (1) Az elfogadható kockázati szint nem haladhatja meg a 23. szerint számított közepes értéket. Intézkedések a kockázat csökkentésére 25. (1) Amennyiben a kockázati szint meghaladja az elfogadható szintet, a folyamatgazda felelőssége saját hatáskörén belül kockázatcsökkentő intézkedés bevezetésével annak elfogadható kockázati szint alá csökkentése. (2) A kockázatcsökkentő intézkedés egyebek között lehet a) folyamat módosítása, b) szabályozás módosítása, c) munkafolyamatba épített vagy vezetői ellenőrzési pont felállítása, d) erőforrás megosztás módosítása, e) erőforrások fejlesztése, f) vészhelyzeti terv készítése, g) követelmény felülvizsgálata, h) a kockázat hatásának megosztása vagy áthárítása, i) a kockázatos tevékenység megszüntetése. A maradványkockázat meghatározása 26. (1) A kockázatcsökkentő intézkedésről történt döntés után a folyamatgazda újra elvégzi a kockázatértékelést, figyelembe véve az intézkedés várható hatását.

19 S z a b á l y z a t Oldal: 19/23. (2) A folyamatgazda a kockázat kezelését delegálja a felettes folyamatgazdának, amennyiben a kockázati érték továbbra is az elfogadható kockázati szint feletti, illetve nem lehetséges saját hatáskörén belül kockázatcsökkentő intézkedést hozni. (3) A felettes folyamatgazda a számára delegált kockázattal a szerint jár el. A bevezetett kockázatcsökkentő intézkedések hatásosságának ellenőrzése 27. (1) A kockázatcsökkentő intézkedések bevezetését és hatásosságát a zési rendszer vizsgálja a 902 Éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint. (2) A a 908 Éves ellenőrzési jelentésben részletesen kitér az eltervezett, de be nem vezetett, illetve célját el nem érő kockázatcsökkentő intézkedésekre. Nem rendszeresen végzett megelőző tevékenységek 28. (1) Megelőző tevékenységet minden munkatárs kezdeményezhet kötetlen formátumú feljegyzésben, amelyet a megelőző intézkedésre jogosult folyamatgazda felé továbbít. (2) A potenciális nemmegfelelőség felismerése egyebek között történhet a) az ellenőrzési rendszerek működtetése, b) vészhelyzet bekövetkezésének veszélye, c) a dokumentáció átvizsgálása, d) mérési adatok, tendenciák elemzése, e) folyamatok, műveletek közvetlen megfigyelése, f) hallgatók, az érdekelt felek javaslatainak megismerése, g) a működés tesztelése, h) a külső feltételek változásának figyelése, i) esettanulmányok, vonatkozó szakmai ajánlások felkutatása során. (3) A folyamatgazda a szerint jár el; azonosított kockázatként kezelve a megelőző tevékenységre vonatkozó kezdeményezést. IV. fejezet Nemmegfelelőségek kezelése 29. (1) A főiskola folyamataiban különösen a képzési szolgáltatásnyújtásban bekövetkezett nemmegfelelőségek kezelésének célja: a) a nemmegfelelőségek átvizsgálása, okaik megállapítása, b) amennyiben szükséges, a nemmegfelelőség ismételt bekövetkezésének megakadályozásra irányuló helyesbítő/megelőző intézkedés bevezetése, c) A helyesbítő intézkedések eredményének átvizsgálása

20 (1) A nemmegfelelőség észlelése történhet: E L L E NŐRZÉ S I S z a b á l y z a t Oldal: 20/23. A nemmegfelelőségek észlelése 30. a) a főiskola bármely folyamatában különösen az ellenőrzési rendszerek működtetése során; b) a szolgáltatásokat igénybevevők elsősorban hallgatók által; c) külső ellenőrzés során. (2) Amennyiben jelen szabályzat, vagy más szabályozó dokumentum a nemmegfelelőség feljegyzését másként nem szabályozza, az észlelő, illetve a reklamációt fogadó a 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyv formanyomtatványon rögzíti a nemmegfelelőséget. A 705 Nemmegfefelőségi jegyzőkönyv formanyomtatvány folyamatgazdához történő mielőbbi eljuttatásáért a minőségirányítási koordinátor felelős. Helyesbítő intézkedések 31. (1) Amennyiben jelen szabályzat, vagy más szabályozó dokumentum a nemmegfelelőség kezelését másként nem szabályozza, a folyamatgazda kivizsgálja az okokat, és egyebek között a) a folyamatos fejlesztés követelményét, b) a főiskola céljait, c) az ismételt kockázatértékelés eredményét figyelembe véve dönt helyesbítő intézkedés szükségességéről, illetve annak kezdeményezéséről. (2) A nemmegfelelőségek helyesbítésére, illetve megelőző intézkedések bevezetésére a folyamatgazda a 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyv formanyomtatványon rögzített intézkedési tervet készít és vezet be. (3) Amennyiben a folyamatgazda a nemmegfelelőséget szabálytalanságként értékeli, a 33. szerint jár el. (4) A hallgató egyedi kérelmeinek elbírálása során előforduló nemmegfelelőségek kezelését a Hallgatói Követelményrendszer szabályozza. (5) A (4) bekezdésbe nem tartozó hallgatói észrevételek esetén a folyamatgazda a (1) (3) szerint jár el. A helyesbítő tevékenységek átvizsgálása, eredményességének értékelése 32. (1) A helyesbítő intézkedések bevezetését és hatásosságát a zési rendszer, a folyamatgazda, illetve vezetői átvilágítás / belső audit vizsgálja az 902 Éves ellenőrzési tervben foglaltak szerint.

21 S z a b á l y z a t Oldal: 21/23. (2) A az 908 Éves ellenőrzési jelentésben részletesen kitér az eltervezett, de be nem vezetett, illetve célját el nem érő helyesbítő intézkedésekre (1) Amennyiben A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje A szabálytalanságok észlelése 33. a) munkatárs észleli a szabálytalanságot, a 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyv formanyomtatványon haladéktalanul az érintett szervezeti egység vezető/folyamatgazda (ha a folyamatgazda érintett, a magasabb vezető) tudomására hozza, aki ha szükségesnek látja, értesíti a magasabb vezetőt, illetve a kancellárt, egyidejűleg a 31. szerint jár el; b) a zés észleli a szabálytalanságot, a a zés eljárásrendje szerint jár el; c) külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot: megállapításait ellenőrzési jelentésben fogalmazza meg. Büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. A kancellár felelős a 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyvben történő dokumentálásáért, az intézkedési terv kidolgoztatásáért és megvalósításáért, amely felelősségét átruházhatja. (2) Tekintettel arra, hogy a szándékosság kérdése az adott eljárások lefolytatása során, a megfelelő szankciók kiszabásakor kerül értékelésre, jelen szabályzat nem foglalkozik ezzel a megkülönböztetéssel, a szabálytalanságokat azonos alapon kezeli. Szabálytalanság esetén alkalmazott eljárások 34. (1) Bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja esetén a kancellár értesíti az illetékes szerveket annak érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. (2) Fegyelmi vétség gyanúja esetén a fegyelmi jogkör gyakorlója (rektor/kancellár) a Kjt. szerint vizsgálatot rendel el a tényállás tisztázására. (3) Ha a főiskola dolgozója a közalkalmazotti jogviszonyából, illetve vezetői megbízásából eredő kötelezettségeit úgy szegi meg, vagy egyéb szabálytalanságot úgy követ el, hogy a szabályszegés nem minősül az (1) vagy (2) bekezdés szerinti cselekménynek, akkor a közvetlen munkahelyi vezető köteles az érintettnek szóbeli utasítást adni a szabálytalanság megszüntetésére. Amennyiben a szabálytalanság annak megszüntetésére, kiküszöbölésére adott határidőn túl is folytatódik, vagy megismétlődik a vezető szóban, súlyosabb vagy ismételt szabályszegés esetén írásban figyelmezteti a szabálytalanságot elkövető személyt.

22 S z a b á l y z a t Oldal: 22/23. (4) Az érintett területet felügyelő magasabb vezető az egységvezetőnél kezdeményezheti a figyelmeztetésben részesítést. (5) A szóbeli figyelmeztetést azonnal, a figyelmeztető levelet, a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. (6) Ha a második írásbeli figyelmeztetés is eredménytelen, akkor az ügyben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni. (7) A figyelmeztetésben részesített személy a kézbesítéstől illetve a figyelmeztetésről való tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a közvetlen munkahelyi vezetőnél, magasabb vezető által kezdeményezett figyelmeztetés esetében a kezdeményezőnél írásban, vagy szóban észrevételt tehet. Az észrevételre a címzett 8 napon belül köteles az észrevételnek megfelelő formában reagálni. (8) A szóbeli észrevételről a nyilvántartási kötelezettség végett feljegyzés készül, amelynek elkészítéséről az egységvezető gondoskodik. (9) Ha a szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló információ, vizsgálat elrendelése szükséges. (10) Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt. és a Kjt. megfelelő rendelkezései az irányadók. A szabálytalanságok helyesbítésének nyilvántartása, beszámolás 35. (1) A szabálytalanságért felelős : felügyeli a szabályzatban előírtak betartását, elősegíti a szabálytalanságok megelőzését és kezelését, dokumentálja a megelőzést szolgáló képzéseket, gondoskodik a szabálytalanságok nyilvántartásának naprakész vezetéséről, minősíti a feltárt szabálytalanságokat. (2) A : nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések végrehajtását, illetve a megindított eljárások helyzetét. (3) A kancellár a 908 Éves ellenőrzési jelentés alapján beszámol az EMMI Ellenőrzési Főosztályának az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számáról és röviden összefoglalja azokat. Vezetői továbbképzésre vonatkozó rendelkezések 36. (1) A rektor és a kancellár, vagy az általuk írásban kijelölt vezető aki nem lehet a főiskola gazdasági igazgatója kétévente, a gazdasági igazgató kétévente köteles a belső kontroll rendszerek témakörében a nemzetgazdasági miniszter által meghatározott továbbképzésen részt venni. A részvételt kötelesek a felügyeleti szerv vezetője felé az adott év december 31-ig igazolni.

23 S z a b á l y z a t Oldal: 23/23. (2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak az adott évben azon személyekre, akit július 1. után bíznak meg a vezetői feladattal. 901 Stratégiai terv (zés) 902 Éves ellenőrzési terv 903 Ellenőrzési program 904 Megbízólevél 905 Teljességi nyilatkozat 907 Ellenőrzési jelentés 908 Éves ellenőrzési jelentés 705 Nemmegfelelőségi jegyzőkönyv Ellenőrzési nyomvonal Kockázatfelmérés Kockázat-nyilvántartó Kapcsolódó feljegyzések

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZAT MS6202 2015. 2 Tartalomjegyzék I. RÉSZ... 4 A BELSŐ KONTROLLRENDSZER... 4 1. A belső kontrollrendszer fogalma... 4 II. RÉSZ... 5 KONTROLLKÖRNYEZET...

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 október 26- i testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: 2012 évi belsı ellenırzési ütemterv elfogadása Elıterjesztı:

Részletesebben

Belsőellenőrzési kézikönyv

Belsőellenőrzési kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belsőellenőrzési kézikönyv Martonvásár, 2012. március 20. Bedő Zoltán főigazgató 1 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének

kontroll környezetet folyamatokat és a folyamatgazdákat; célkitűzéseit; belső ellenőrzési Általános felmérés: külső és belső kontroll környezetének PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA STRATÉGIAI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE 2014-2018 Készítette: Majláth Konrád Konstantin okl. pénzügyi adó - pénzügyi ellenőrzési szakértő, költségvetési gazdasági szakértő, közbeszerzési

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz.

8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 51 26 /2014. ikt.sz. 8. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE NÓGRÁD MEGYEI FŐJEGYZŐ 51 26 /2014. ikt.sz. ÖSSZEFOGLALÓ ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS a 2013. évi belső ellenőrzési tevékenységről,

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Belső kontroll kézikönyv

Belső kontroll kézikönyv MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA Agrártudományi Kutatóközpont Belső kontroll kézikönyv Martonvásár, 2012. augusztus 31. Bedő Zoltán főigazgató 0 Általános bevezető Az államháztartási rendszerek működésével,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend

Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/46. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás jogtanácsos kancellár Szenátus nevében: rektor Név

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése

Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi Éves ellenőrzési jelentése Az éves ellenőrzési jelentés a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet (továbbiakban: Ber.)

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Összefoglaló Jelentés a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 47/2013.(IV.30.) határozata a 2012. évi belső ellenőrzésről Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan

TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére a 2016 évre vonatkozóan KISGYÖRGY ILONA Bejegyzett okleveles könyvvizsgáló Magyar Könyvvizsgálói Kamara *006901* Diósd Város Önkormányzat 2049 Diósd, Szent István tér 1. TÁRGY: Ajánlat komplex könyvvizsgálati tevékenység elvégzésére

Részletesebben

Minőségirányítási kézikönyv

Minőségirányítási kézikönyv Bevezetés 0 0.1 Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. bemutatása Az ELEKTRONIKA VONALA SECURITY Kft. - a biztonság szolgálatában Szakszerű vagyonvédelem A bűnmegelőzésnek rengeteg speciális területe van,

Részletesebben

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról...

2013/22. SZÁM TARTALOM. 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2013/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 25/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Számviteli Politikájáról... 2 26/2013. (VII. 04. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat

Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújbely, Újpalota Önkormányzat GAzDAsÁGI MŰKÖDTETÉsI KÖzPoNT 1158 Budapest, Ady E. u.31-33 Telefon:06/l / 8151-700 fax:06-o 1-607-1144 web: www. gmkxv.hu Iktatószám:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM BIZONYLATI SZABÁLYZAT Szeged, 2015. november 30. Jogszabályi háttér A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben foglaltak valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére - Munkacsoport által véleményezett - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltató

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 SZÉCSÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK (3170 Szécsény, Rákóczi út 84.) KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA 2013 2013. augusztus hó 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET...3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 1. A szabályzat célja, személyi

Részletesebben

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata Heves Megyei Vízmű Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata A dokumentum száma: AVSZ - 1 - SZ A 2. kiadású tartalomjegyzéke szerinti változatot: Készítette: Ellenőrizte: Hatályba helyezte: Dr. Fülöp

Részletesebben

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015.

Közbeszerzési szabályzat. zat 2015. Közbeszerzési szabályzat zat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/28. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. műszaki igazgató ügyvitel-szervező és beszerzési csoportvezető Menthy Zsolt Árpád

Részletesebben

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA

ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Létavértesi Közös Önkormányzati Hivatal ADATVÉDELMI- ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. november 15. napjától Bertóthyné Csige Tünde jegyző 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szabályzat

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETI TITOK Az Igazgatóság felhatalmazása alapján kiadott 02/2011. számú Elnök-vezérigazgatói utasítás Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületnek- a Projekt Megvalósítási Szabályzat

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend

Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend Magyar Triatlon Szövetség Bizonylati Rend 1. A bizonylati rend célja A Bizonylati rend célja, hogy biztosítsa a Szövetségnél a számviteli elszámolásokhoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenőrzésének,

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A Kormány a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Az ellenőrzés módszertana

Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés módszertana Az ellenőrzés elemei a tényhelyzet megállapítása, a tényhelyzet viszonyítása a követelményhez (összehasonlítás) és az összehasonlítás eredményének értékelése. Az ellenőrzés fogalma

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2015.

Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2015. 4. Melléklet A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ KONTROLL RENDSZERE Intézményi ellenőrzési nyomvonalak 2015. Miskolc, 2015. december A Miskolci Egyetem Folyamatba Épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzési

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 6. sz. melléklet Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola i ellenırzés (FEUVE) szabályzata Zalaegerszeg, 2005. június Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos i ellenırzésre

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Szepsi Laczkó Máté Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Sátoraljaújhely FELNŐTTKÉPZÉSI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV 1. kiadás Hatályba léptetve: 2013. október 30. Ellenőrzött példány Nem ellenőrzött

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemrıl. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapelvek A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztetı

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS

Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Merétey-Vida Zsolt * KÖLTSÉGVETÉSI BELSİ ELLENİRZÉS BELSİ ELLENİRZÉS Ellenırzés alatt általában valamilyen cél, vagy feladat lehetı leghatékonyabb megvalósítása érdekében végzett tényfeltáró, összehasonlító,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

I G A Z G A T Á S I, J O G I É S S Z E R V E Z É S I I G A Z G A T Ó S Á G

I G A Z G A T Á S I, J O G I É S S Z E R V E Z É S I I G A Z G A T Ó S Á G Szervezeti és Működési Rend 2. melléklete: Igazgatási, Jogi és Szervezési Igazgatóság működési rendje 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/12. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás mb. jogi igazgató

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 19. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. április 9., szerda Tartalomjegyzék I. Utasítások 2/2014. (IV. 9.) ME utasítás a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE

Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE Ikt. sz.: K/28/13/2014/GSZ SZBÁLYTLNSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁSRENDJE 2014 szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.

Részletesebben

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet

194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Online - 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet - a közigazgatási hatósági eljárásokban felhasznált elektronikus aláírásokra 1. és oldal az azokhoz tart 194/2005. (IX. 22.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat

Magyar Labdarúgó Szövetség. Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar Labdarúgó Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzat 1/2011 TARTALOM Általános rendelkezések...3 1. Általános rendelkezések...3 Testületek és szervek...3 2. Elnökség...3 3. Fegyelmi Felügyelő Testület...4

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

117-3/2014 számú igazgatói utasítás FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG 117-3/2014 számú igazgatói utasítás ADATVÉDELMI ÉS ADATBIZTONSÁGI SZABÁLYZAT FERTŐ-HANSÁG NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG Hatályba lépés időpontja: 2014. április 1. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság az

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16

FELHÍVÁS. Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 FELHÍVÁS Gyakornoki program - támogató szolgáltatások GINOP-5.2.5-16 Magyarország Kormányának felhívása a GINOP 5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására című felhívás keretében támogatott gyakornoki

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. az építőipari kivitelezési tevékenységről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r),

Részletesebben

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata 1. számú melléklet a 30515-3/36/2015. sz. intézkedéshez A Győr-Moson-Sopron Megyei Bv. Intézet személyes adatokra vonatkozó Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ BIZTONSÁGI ÉS EGÉSZSÉGVÉDELMI KOORDINÁTOROK RÉSZÉRE Budapest 2012 2 Írta: Harmat Anna Somogyi Gyula Lektorálta

Részletesebben

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/15 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347285-2010:text:hu:html HU-Budapest: Belső ellenőri szolgáltatások 2010/S 227-347285 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás

Részletesebben

hatályos: 2013.07.16 -

hatályos: 2013.07.16 - 51/2013. (VII. 15.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelızésére, az ilyen eszközök használatából eredı kockázatok

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r

M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT. I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r M I N Ő S É G B I Z T O S Í T Á S I SZABÁLYZAT I n t e g r á l t K ö r n y e z e t - é s M i n ő s é g i r á n y í t á s i R e n d s z e r 1. Az integrált minőségirányítási rendszer céljai (1) A Szolnoki

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I.

1993. évi XCIII. törvény. a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel. I. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel [Vastag betűvel az 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.), vékony betűvel

Részletesebben

Munkavédelmi szabályzat

Munkavédelmi szabályzat Munkavédelmi szabályzat 2015. S z a b á l y z a t Oldal: 2/49. Beosztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta munkavédelmi (munkabiztonsági) szolgáltató Fire Electric New Molnár Csaba kancellár mb. műszaki

Részletesebben