Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges."

Átírás

1

2 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet, a Munka Törvénykönyve, az adótörvények, 6, valamint a Szombathelyi Erdészeti Zrt. 7 Alapszabálya 8 figyelembevételével készült. Az SZMSZ célja, hogy meghatározza a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint gazdasági vállalkozás szervezetét és ezen szervezet működésére vonatkozó legfontosabb szabályokat. Az SZMSZ tartalmazza a Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság továbbiakban Társaság irányításának, vezetésének és gazdálkodásának szabályozását, azaz a Társaság tevékenységét, működési kereteit, jellemző ismérveket, adatokat, belső jogviszonyokat, a Társaság vezető szerveit, a Társaság irányító és végrehajtó szervezetének általános működési szabályait, a Társaság szervezeti felépítésének fő vonásait, a szervezeti egységek és vezetőik legfőbb feladatait. Az irányító és végrehajtó munkaszervezet nem vezető beosztású munkavállalóinak egyedi feladatkörét, hatáskörét munkaszerződésük mellékletét képező munkaköri leírás rögzíti. Az SZMSZ rendelkezései összhangban vannak az 9 Alapszabállyal. 10 Az SZMSZ, valamint a munkavégzéssel kapcsolatos külső és belső szabályok ismerete, rendelkezéseinek betartása a Társaság valamennyi munkavállalójának kötelessége. Ennek biztosítása, azaz a feltételek megteremtése és a végrehajtás ellenőrzése a szervezeti egységek vezetőinek feladata. Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. Az SZMSZ-t módosítani csak az SZMSZ-t jóváhagyó Felügyelő Bizottság előzetes jóváhagyó határozatával lehetséges. A módosítás átvezetését sorszámmal ellátott kiegészítés formájában a Társaság igazgatási, vagyongazdálkodási-, és személyügyi osztálya köteles elvégezni

3 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI A Társaság cégneve A Társaság rövidített cégneve A Társaság székhelye A Társaság 11 fióktelepei A Társaság működésének időtartama A Társaság alapítójának neve Az alapító okirat kelte A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv A Társaság cégjegyzékszáma A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) A Társaság részvényeinek száma, névértéke, típusa A Társaság tevékenysége megkezdésének időpontja A Társaság tevékenységi köre A Társasági határozatok közzétételének módja A Társaság adószáma A Társaság KSH számjele A Társaság üzleti éve 9 2. A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA A SZOMBATHELYI ERDÉSZETI ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A TÁRSASÁG BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI A VEZÉRIGAZGATÓ A TÁRSASÁG KÖZPONTI SZERVEZETE 14 I. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZET Erdőgazdálkodási igazgató Gazdasági igazgató Igazgatási-, vagyongazdálkodási és személyügyi osztály Belső ellenőrzési csoport Kommunikáció I/A. AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓHOZ KÖZVETLENÜL TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK Erdőgazdálkodási és Természetvédelmi Osztály Erdőművelési csoport Fahasználati és tervezési csoport Közjóléti és pályázatkezelési csoport Kereskedelmi csoport

4 Vadgazdálkodási csoport Építési- és műszaki ellátási csoport 38 I/B. A GAZDASÁGI IGAZGATÓHOZ KÖZVETLENÜL TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK Közgazdasági, pénzügyi és számviteli osztály Informatikai csoport Bérelszámolási és társadalombiztosítási csoport 44 II. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZET AZ ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁGOK SZERVEZETE ERDÉSZETI IGAZGATÓSÁGOK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az Erdőművelési műszaki vezető hatásköre, feladata Fahasználati műszaki vezető hatásköre, feladata Tervező hatásköre, feladata Műszaki ellátási vezető Ügyvitelvezető hatásköre, feladata Pagonyvezető főerdész Kerületvezető erdész, erdész, kerületvezető vadász és vadász A SZERVEZETI EGYSÉGEK KAPCSOLATA SZOLGÁLATI ÚT BETARTÁSA A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSA A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ HATÁSKÖRÖK SZABÁLYOZÁSA A hatásköri jegyzék A TÁRSASÁG MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ SZABÁLYZATOK, UTASÍTÁSOK, FÓRUMOK A szabályzatok és utasítások kiadásának rendje A Társaság főbb belső szabályzatai A Társaság működését meghatározó vezetői fórumok MUNKAVÁLLALÓI RÉSZVÉTEL A VEZETÉSBEN NYILATKOZAT TÖMEGTÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK MEGBÍZOTTAI RÉSZÉRE ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5 5 1. A TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI A Társaság cégneve: Szombathelyi Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1.2. A Társaság rövidített cégneve: Szombathelyi Erdészeti Zrt A Társaság székhelye: 9700 Szombathely, Saághy István út A Társaság 20 fióktelepei: Szombathelyi Erdészeti Igazgatóság 9700 Szombathely, Saághy István u. 15. Sárvári Erdészeti Igazgatóság 9600 Sárvár, Deák Ferenc u.4./a Szentgotthárdi Erdészeti Igazgatóság 9970 Szentgotthárd, Hunyadi János u. 34. Vasvári Erdészeti Igazgatóság 9800 Vasvár, Petőfi Sándor u A Társaság működésének időtartama A Társaság határozatlan időtartamra alakult. A Társaság a Szombathelyi Állami Erdőgazdaság volt vállalatnak az átalakulásával, annak általános jogutódjaként, zártkörű alapítással jött létre, a tartósan állami tulajdonban maradó vállalkozói vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló évi LIII. tv előírásainak megfelelően. 21 A Társaság a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. tv. 2. mellékletében foglaltak szerint a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyon körébe tartozik; működése során tekintettel kell lenni az állami vagyonról szóló évi CVI. tv. és a Nemzeti Földalapról szóló évi LXXXVII. tv. rendelkezéseire is. A Társaság zártkörűen működik. Az átalakulás időpontja január A Társaságra a Ptk. egyszemélyes részvénytársaságokra vonatkozó megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni

6 A részvénytársaság szervezetének kialakítására és működésére a hatályos jogszabályoknak - különösen a 25 Ptk-nak, 26 a Társaság 27 Alapszabályának 28, valamint az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatnak - az előírásait kell alkalmazni A társaság alapítójának neve július 16-tól a Társaságban a Magyar Államot megillető alapítói (tulajdonosi) jogköröket az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló évi XXXVII. tv. 9/A. -a alapján a Földművelésügyi Miniszter gyakorolja Az alapító okirat kelte január A Társaság törvényességi felügyeletét ellátó szerv 31 Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága, mint cégbíróság 1.9. A Társaság cégjegyzékszáma A Társaság alaptőkéje (jegyzett tőkéje) eft, azaz Kilencszázharminchétmillió-kettőszázhatvanezer forint. Ebből pénzbeli betét: eft, azaz Hétszáztizenhétmillió-négyszázhúszezer forint A Társaság részvényeinek száma, névértéke, típusa darab azaz Kilencszázharminchétezer-kettőszázhatvan darab egyenként 32 ezer forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény A Társaság tevékenysége megkezdésének időpontja január A Társaság tevékenységi köre A Társaság fő tevékenysége a Vas megye közigazgatási területén a Társaság vagyonkezelésében lévő - tartósan állami tulajdonú erdőkben történő gazdálkodás, illetve azoknak, a vonatkozó törvények évi LIII., LV. törvény, valamint évi XXXVII. törvény - szerinti szakszerű kezelése

7 7 A Társaság főtevékenysége a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: TEÁOR Erdészeti, egyéb tevékenység A Társaság további, cégjegyzékben feltüntetett tevékenységei a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere szerint: TEÁOR Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 0119 Egyéb, nem évelő növény termesztése 0129 Egyéb évelő növény termesztése 0130 Növény szaporítóanyag termesztése 0143 Ló, lóféle tenyésztése 0170 Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás 0220 Fakitermelés 0230 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 0240 Erdei szolgáltatás 0812 Kavics-, homok-, agyagbányászat 1610 Fűrészárugyártás 2562 Fémmegmunkálás 2830 Mezőgazdasági, erdészeti gép gyártása 3320 Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 4120 Lakó- és nem lakó épület építése 4211 Út, autópálya építése 4311 Bontás 4312 Építési terület előkészítése 4321 Villanyszerelés 4520 Gépjárműjavítás, -karbantartás 4614 Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme 4622 Dísznövény nagykereskedelme Hús-, húskészítmény nagykereskedelme 33

8 Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme 4673 Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem 4722 Hús-, húsáru kiskereskedelme 4791 Csomagküldő, internetes kiskereskedelem 4799 Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 4941 Közúti áruszállítás 5210 Raktározás, tárolás 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás 5224 Rakománykezelés 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás 5510 Szállodai szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5610 Éttermi, mozgó vendéglátás 5629 Egyéb vendéglátás 6201 Számítógépes programozás 6202 Információ-technológiai szaktanácsadás 6203 Számítógép-üzemeltetés 6209 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 6311 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés 7731 Mezőgazdasági gép kölcsönzése 8230 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8559 M.n.s. egyéb oktatás 34

9 Sportlétesítmény működtetése 9319 Egyéb sporttevékenység 9329 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység A Társasági határozatok közzétételének módja A Társaság hirdetményeit a Magyar Nemzet országos napilapban, a Vas Népe megyei lapban, 36 vagy Cégközlönyben valamint a Társaság honlapján ( teszi közzé A Társaság adószáma A Társaság KSH számjele A Társaság üzleti éve A Társaság üzleti éve a naptári évvel egyező

10 10 2. A TÁRSASÁG IRÁNYÍTÁSA A Társaság irányításának módját és testületeit az 37 Alapszabály 38 tartalmazza. Az 39 Alapszabály 40 egyértelműen meghatározza a Felügyelő Bizottság létszámát, név szerinti összetételét, a megbízás és visszahívás módját. Részletesen ismerteti az Alapító, a Felügyelő Bizottság, a vezér és a könyvvizsgáló feladatát, valamint jog- és hatáskörét. Az 41 Alapszabály 42 előírásait az érintettek megkapták és ismerik, a kötelezettségvállalásáról nyilatkozatot tettek. Az 43 Alapszabály 44 csak a felsorolt testületekre és személyekre tartalmaz előírásokat A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA A Társaságban a Magyar Államot megillető alapítói (tulajdonosi) jogokat a 46 Földművelésügyi Miniszter 47 gyakorolja. Az Alapító a Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben egyedüli részvényesként tulajdonosi döntéssel melynek megnevezése Alapító Határozat írásban határoz

11 A SZOMBATHELYI ERDÉSZETI ZRT. SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

12 12 5. A TÁRSASÁG BELSŐ SZERVEZETI EGYSÉGEI 5.1. A VEZÉRIGAZGATÓ A vezérigazgató jogállása A vezérigazgató a Társaság munkaviszonyban álló alkalmazottja. A vezérigazgató felett a munkáltatói jogkört az Alapító gyakorolja. A vezérigazgató hatásköre, feladatai 50 különösen: - Az igazgatóság 51 Ptk-ban 52 meghatározott jogait a 53 Ptk. 3:283. -a 54 szerinti határozatlan időtartamra, önálló cégjegyzési és képviseleti joggal kinevezett Vezérigazgató gyakorolja, aki vezető tisztségviselőnek minősül Felelős a Társaság működési körében a saját, illetve az általa delegált hatáskörben hozott minden döntésért. - Jogosult minden olyan döntést a saját hatáskörébe vonni a 56 Ptk. és az Alapszabály 57 keretei között, amely nem tartozik az 58 Alapító kizárólagos hatáskörébe. - Irányítja a Társaság gazdálkodását. - Meghatározza a Társaság üzleti és fejlesztési 59 stratégiáját a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával Gondoskodik az éves üzleti terv elkészítéséről és a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával az Alapító elé terjesztéséről. - Megállapítja a Társaság Szervezeti- és Működési Szabályzatát. - A Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat, kivéve az 61 Alapítónak fenntartott jogokat Gondoskodik a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészítéséről és felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával- az Alapító elé terjesztéséről, valamint gondoskodik az osztalékpolitika elkészítéséről és az Alapító elé terjesztéséről. - A számviteli törvény szerinti beszámolót a vonatkozó szabályok szerint közzéteszi, illetve a hatályos jogszabályoknak megfelelően az hatóságokhoz határidőben beterjeszti. - Gondoskodik a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről A felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásával ellátja mindazokat az Alapító kizárólagos hatáskörébe nem tartozó feladatokat, amelyeket jogszabály a más társaságban való részesedés kapcsán előír, dönt azon ellenőrzött társaságok Hatályát veszti: szeptember

13 közgyűlésén/taggyűlésén képviselendő mandátumról, amely ellenőrzött társaságokban a Társaság a szavazatok több mint 25 %-ával rendelkezik. - A Társaság munkavállalói részére átruházhat minden olyan feladatot, amely nem tartozik a Vezérigazgató kizárólagos hatáskörébe, illetve amelyet nem az 64 Alapító delegált reá A Társaság munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat azzal, hogy a munka törvénykönyvéről szóló évi I.törvény (a továbbiakban: új Mt.) (1) bek. szerinti további vezető állású, illetve az Mt (2) bek. szerint- azzal egy tekintet alá eső munkavállalók tekintetében teljesítménykövetelmény, illetve az ahhoz kapcsolódó teljesítménybér, más juttatás meghatározására a felügyelőbizottság előzetes véleménye ismeretében jogosult. - Ellátja a Társaság munkaszervezetének operatív irányítását a Társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal- és ha a Ptk. kivételt nem tesz-, a Társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezérigazgató a jogszabályoknak, az Alapszabálynak, illetve az Alapító által hozott határozatoknak, illetve ügyvezetési kötelezettségeinek felróható megszegésével a Társaságnak okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint felel a Társasággal szemben Akadályoztatása esetén az általa megbízott igazgató látja el a Vezérigazgatói feladatokat, a helyettesítési utasítás szerint. - Felelős a jegyzőkönyvbe foglalt Felügyelő Bizottsági határozatok teljesítéséért. - Felelős a Felügyelő Bizottsági ülések előterjesztéseinek, jegyzőkönyveinek kellő időben való elkészítéséért, adminisztrációjának ellátásáért 70 az 71 Alapszabály pontjának megfelelően. A vezérigazgató feladatait összességében a hatályos jogszabályok, a Társaság 73 Alapszabálya 74, a Szervezeti és Működési Szabályzat, az alapítói határozatok szerint látja el, mindenkor szem előtt tartva a munkáltató üzleti érdekeit, az eredményes működést, az erdőgazdálkodás szakmai követelményeit, a természet védelmét, a környezet megóvását, Társaság vagyonának megőrzését és gyarapítását, foglalkoztatási szint megtartását, vagy gyarapítását és a Társaság kedvező gazdasági arculatának kialakítását. Feladatát és hatáskörét a mindenkori 75 Alapszabály 76 és Alapítói Határozatok, valamint munkaszerződésében foglaltak szerint kell ellátnia és gyakorolnia. 13 Eljárási rendjét egyebekben a Hatásköri jegyzék tartalmazza

14 14 A vezérigazgató közvetlen irányítása alá tartozik: az Erdőgazdálkodási igazgató (I.) a Gazdasági igazgató (I.) az Erdészeti Igazgatóságok (II.) az Igazgatási, vagyongazdálkodási- és személyügyi 77 osztály (I.) 78 Belső ellenőrzési csoport (I.) 79 a Kommunikáció (I.) A TÁRSASÁG KÖZPONTI SZERVEZETE I. A VEZÉRIGAZGATÓ KÖZVETLEN IRÁNYÍTÁSA ALÁ TARTOZÓ SZERVEZET Erdőgazdálkodási igazgató Az igazgató jogállása A vezérigazgatónak közvetlenül alárendelten irányítja, összehangolja, ellenőrzi a Társaság tevékenységi körébe tartozó erdőművelési (maggazdálkodás, csemetetermesztés), természetvédelmi, 81 fahasználati és tervezési 82, közjóléti és pályázatkezelési 83, kereskedelmi, vadgazdálkodási és a tárgyi- és forgóeszközökkel történő gazdálkodást, a műszaki tervezést, beruházást, energiagazdálkodást, gép- és járműjavítást. Az igazgató egy személyben felelős, az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkájáért. Az igazgató feladata, hatásköre - Feladata az Erdőgazdálkodási és Természetvédelmi Osztály munkájának, valamint a kereskedelem, a vadgazdálkodás, a műszaki ellátás, valamint az ezekhez tartozó szervezetek szakmai irányítása. - Felelős a természetközeli erdőgazdálkodás megvalósulásáért, az ökonómiai és ökológiai szempontok harmonikus érvényesüléséért. - Részt vesz a Társaság stratégiájának, üzletpolitikai irányelveinek kialakításában, közreműködik az éves közép- és hosszú távú tervek kidolgozásában. - Elkészíti Társaság Üzleti Tervének szakterületét érintő részét, felügyeli ennek végrehajtását, valamint az üzleti év lezárását követően értékeli annak teljesítését. - A Társaság Üzleti Jelentésének, éves beszámolójának szakterületét érintő részét elkészíti. - Gondoskodik az üzemtervekkel kapcsolatos feladatok végrehajtásáról. - Gondoskodik az éves, közjóléti 84, vadgazdálkodási és egyéb hozzá tartozó ágazati alaptervek határidőre történő elkészítéséről. Szükség esetén a szakmai

15 tervjavaslatokat az üzemterv, jogszabály, erdészeti hatóság, természetvédelmi hatóság előírásainak és a szakmai szempontoknak figyelembevételével módosítja. - Az éves terv készítése során biztosítja, hogy az erdőművelés, a közjólét 85, vadgazdálkodás és a fahasználat szakmai előírásai a tervben összhangban legyenek. - A piaci és szakmai elvárások ismeretében a Társaság éves választéktervét elkészítteti. - A harmadéves-negyedéves fahasználati termelési ütemterveket jóváhagyja. - A szükségessé váló vágástervi és erdőtervi módosításokkal kapcsolatos teendőket és a fahasználati leszámolásokat felügyeli. - A fatermékek leértékelésére és az értékvesztéssel járó átminősítésre javaslatot tesz, a vezérigazgató részére. - A hazai- és az export limitárakat kialakítja, a vállalati árjegyzéket vezérigazgatói jóváhagyásra előkészíti, karbantartásáról gondoskodik. - Feladata a szállítmányozással kapcsolatos teendők szervezése. - A fahasználati vállalkozói szerződések kötését felügyeli, feltételrendszerét kialakítja. - A Társaságot érintő, faanyag értékesítésével kapcsolatos piackutatást irányítja. - Marketing és kommunikációs munkájával a Társaság értékesítési stratégiáját, piaci pozíciót erősíti. A Társaság tevékenységének minél kedvezőbb megítélését elősegíti a partnerek, a szállítók és a közvélemény előtt. - A faanyag felvásárlás elveit kidolgozza és a végrehajtást irányítja. - A Társaságnál alkalmazott gépek igénybevételéért fizethető költségtérítések mértékét megállapítja és folyamatosan karbantartja. - A gépi kapacitások jobb kihasználása érdekében, a gépek átcsoportosítására javaslatot tesz. - Az alkalmazott technológiai utasításokat felülvizsgálja és szükségessé váló esetleges módosításokról gondoskodik. - Felelős a hatáskörébe tartozó szakterületeken a pályázati lehetőségek hatékony kihasználásáért és a végrehajtás ellenőrzéséért. - A feladatkörébe tartozó területeken koordinálja a Társaság kereskedelmi tevékenységét, árpolitikáját. - Az erdőgazdálkodás és a természetvédelem elsődleges érdekeit figyelembe véve irányítja, felügyeli a Társaság vadgazdálkodási tevékenységét Felügyeletet gyakorol a Társaság tulajdonában lévő vadászházak működtetése felett. - Felügyeli a természetvédelmi, 87 közjóléti és pályázatkezelési 88 feladatok ellátását

16 16 - Irányítja a Társaság közmunka programjának szakterületét érintő részét. - Irányítja a Társaság munkavédelmi tevékenységét. - Az ságok hatáskörébe tartozó termelési feladatokat, a hozzá tartozó szervezetek tevékenységét összehangolja, koordinálja, azokat 89 a helyszínen is ellenőrzi. - A jóváhagyott beruházási tervek alapján végrehajtatja az éves műszaki tervezést, kivitelezést, a hatósági engedélyek beszerzését. - Figyelemmel kíséri a Társaság tulajdonában lévő gépek, felszerelések és berendezések állapotát, és intézkedik azok karbantartásáról és célszerű hasznosításáról. - Figyelemmel kíséri a Társaság tulajdonában lévő épületek és építmények állapotát, javaslatot tesz azok fenntartására. - Figyelemmel kíséri a termelés műszaki színvonalának alakulását, intézkedik a korszerű technikai és technológiai megoldások és termelési formák bevezetéséről. - A feladatkörébe utalt szabályzatokat, vezérigazgatói utasításokat elkészíti, folyamatosan karbantartja. Biztosítja a feladatkörébe tartozó területeken a megfelelő szabályozottság kialakítását, a jogszabályok, utasítások, előírások érvényesülését a tervezés és a végrehajtás során. - Tevékenységi területén közreműködik a gazdálkodás elemzéséhez szükséges információrendszer kialakításában, fejlesztésében. - Törvényességi és jogi szempontból elkészítteti, véleményezi a Társaság szerződéseit, szabályzatait, a hatóságok határozatait és egyéb ügyiratait, intézkedéseit. - A Társaság tevékenységére és a jogi ügyekre vonatkozó jogszabályi hátteret folyamatosan figyelemmel kíséri. - Részt vesz a Kollektív Szerződés előkészítésében, alkalmazását ellenőrzi és értékeli. - Feladatkörének megfelelően kapcsolatot tart az felügyeleti és hatósági szervekkel, intézményekkel és egyéb társszervezetekkel. - A Társaság erdészeti kutatással kapcsolatos tevékenységét koordinálja. - Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a vezérigazgató megbízza. - Az igazgatónak alárendelt szervezeti egységek dolgozói, valamint az ságok felé utasítási joga van. - Eljárási rendjét egyebekben a Hatásköri jegyzék tartalmazza. Az igazgató közvetlen irányítása alá tartozik: az Erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztály 90 a Vadgazdálkodási csoport az Építési- és műszaki ellátási csoport 89 Hatályát veszti: szeptember Hatályát veszti: szeptember 16.

17 Gazdasági igazgató A gazdasági igazgató jogállása - A vezérigazgatónak közvetlenül alárendelten, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a Társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli, informatikai, valamint egyes munkaügyi 91 (különösen bérelszámolási, társadalombiztosítási) tevékenységét. A gazdasági szakterület vezetője. A gazdasági igazgató feladata, hatásköre - Feladata a szakterületek: a Társaság közgazdasági, pénzügyi, számviteli, informatikai, valamint egyes munkaügyi, különösen bérelszámolási, társadalombiztosítási 92 tevékenysége 93 és 94 a hozzá tartozó szervezetek szakmai irányítása. - Kiemelt szerepe van a Társaság gazdaságpolitikai célkitűzéseinek és stratégiájának kialakításában, a hatékony gazdálkodás megvalósításában. Felelős az ökonómiai és ökológiai szempontok harmonikus érvényesüléséért. - Hatáskörében biztosítja a feltételeket a Társaság jövedelmező és hatékony működéséhez. - Elkészíti Társaság Üzleti Tervének szakterületét érintő részét, felügyeli ennek végrehajtását, valamint az üzleti év lezárását követően értékeli annak teljesítését. - Irányítja a számviteli és pénzügyi nyilvántartások folyamatos vezetését és az adatok feldolgozását. - Feladata a Társaság számviteli politikájának, számviteli rendjének, önköltségszámítási rendjének, valamint információs rendszerének kialakítása. - Feladata a Társaság informatikai fejlesztésének irányítása, a részrendszerek összehangolásának biztosítása a teljes körű igények kielégítésére. - A feladatkörébe utalt szabályzatokat elkészíti, azokat folyamatosan karbantartja. A tervezés és a végrehajtás során biztosítja a hozzá tartozó területeken a megfelelő szabályozottság kialakítását, a jogszabályok, utasítások, előírások érvényesülését. - Koordinálja az éves, Társaság szintű leltározások ütemezését. - Irányítja a Társaság forgóeszköz- és pénzgazdálkodását, biztosítja a hitel- és fizetőképességet, a költségvetési befizetések és a szerződésekből adódó egyéb fizetési kötelezettségek teljesítését, a szabad pénzeszközök többcélú hasznosítását. - Az igazgatóval együtt irányítja a gazdálkodással kapcsolatos tervezési tevékenységet, kialakítja az ságok gazdálkodási keretszámait. Folyamatosan elemzi és értékeli a Társaság gazdálkodását, a szükséges intézkedésekre javaslatokat készít. - A faanyag felvásárlás szakterületét érintő - elveit kidolgozza és a végrehajtást irányítja. - Javaslatot tesz az érdekeltségi rendszer kialakítására. - A Társaság dolgozóinak és vagyonának biztosításával kapcsolatos feladatokat koordinálja. - Az irányítása alá tartozók ellenőrzési tevékenységét összefogja

18 - A Társaság éves beszámolóját - mérleg, eredmény kimutatás, kiegészítő mellékleteit, üzleti jelentését az igazgatóval együttműködve elkészíti. - Folyamatosan kapcsolatot tart a Társaság könyvvizsgálójával és az adatszolgáltatást részére biztosítja. - Közreműködik a szakterületére vonatkozó szerződések előkészítésében, jóváhagyás előtt azokat ellenőrzi. - Előkészíti a Kollektív Szerződés tervezetét, elfogadás után alkalmazását ellenőrzi és értékeli Közreműködik a munkaerő-és bérgazdálkodási tervek előkészítésében, előterjesztésében, elfogadása utáni kiadásában, annak folyamatos értékelésében Részt vesz a bérfejlesztési javaslatok kidolgozásában. - Folyamatosan értékeli a szervezeti egységek létszám- és bérgazdálkodását, a hiányosságokat feltárja, a szükséges intézkedéseket előkészíti. - Javaslatot dolgoz ki a bérezési és bérelszámolási rendszer korszerűsítésére, egységesítésére. - Irányítja a Társaság közmunka programjának szakterületét érintő részét - Közreműködik a dolgozói juttatások és egyéb személyi jellegű kifizetések rendszerének kidolgozásában, szociálpolitikai intézkedések előkészítésében. - Közreműködik a megváltozott munkaképességű dolgozók rehabilitációjában, foglalkoztatásában, a nyilvántartások vezetésében, az adatszolgáltatások elkészítésében Közreműködik a lakásépítési-, lakásvásárlási, gépjármű vásárlási kérelmek engedélyezésre történő előkészítésében és nyilvántartja azokat Szükség esetén részt vesz a munkaügyi statisztikák elkészítésében Felügyeletet gyakorol a Társaság tulajdonában lévő vadászházak működtetése felett. - Mindazon teendőket ellátja, amelyekkel a vezérigazgató esetenként megbízza. - A gazdasági igazgatónak alárendelt szervezeti egységek dolgozói, valamint az erdészeti igazgatóságok felé utasítási joga van. - A gazdasági igazgató egy személyben felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkájáért. - Eljárási rendjét egyebekben a Hatásköri jegyzék tartalmazza

19 19 A gazdasági igazgató közvetlen irányítása alá tartozik: - a Közgazdasági-, pénzügyi- és számviteli osztály - az Informatikai csoport - a Bérelszámolási és társadalombiztosítási csoport Igazgatási-, vagyongazdálkodási-, és személyügyi osztály Az igazgatási-, vagyongazdálkodási-, és személyügyi osztály jogállása Az osztály munkáját a vezérigazgatónak közvetlenül alárendelt osztályvezető irányítja. Az osztályvezető közvetlen utasítási jogot gyakorol az osztály beosztott dolgozói felett. Az ságok felé utasítási és intézkedési jogát a vezérigazgatón keresztül gyakorolja. Az osztályvezető egy személyben felelős az irányítása alá tartozó osztály munkájáért. Az osztályvezető összehangolja és irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó igazgatási, titkársági 101, vagyongazdálkodási és személyzeti feladatokat. Az igazgatási-, vagyongazdálkodási-, és személyügyi osztály feladata - Feladata a Társaság gazdálkodásával összefüggő igazgatási, titkársági 102, vagyongazdálkodási, személyzeti teendők elvégzése, az ezekre vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásának ellenőrzése. a./ Jogi- és igazgatási feladatok: - Társaság részvénykönyvének őrzése - Előkészíti, véleményezi a Társaság szerződéseit, szabályzatait, véleményezi 103 a hatóságok határozatait és egyéb ügyiratait, intézkedéseit. - Büntető, polgári peres és hatósági ügyekben ellátja a Társaság jogi képviseletét, eseti meghatalmazás alapján. Részt vesz ezen ügyek megelőzését szolgáló egyeztetéseken. - Jogi tanácsadói tevékenységével segíti a Társaság vezetésének, a központi és a külső sági szervezetek tevékenységét. - Ellátja a Társaság képviseletét az Földhivatalok előtt, eseti meghatalmazás alapján. - Segíti a Társaság tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok jogi helyzetének elemzését, tisztázását. - Ellátja a Társaság követeléseinek behajtásával kapcsolatos jogi feladatokat, eseti meghatalmazás alapján. - A Társaság tevékenységére és a jogi ügyekre vonatkozó jogszabályi hátteret folyamatosan figyelemmel kíséri, arról 104 folyamatosan tájékoztatást ad. - Részt vesz a Társaság árverési tevékenységében, biztosítja annak jogszerűségét

20 20 - A jogi feladatok végrehajtása során együttműködik a Társaság külső jogászával. - Irányítja és koordinálja a Társaság erdészeti hatósági és rendészeti feladatait. - Nyilvántartja a szolgálati fegyvereket, szolgálati igazolványokat és jelvényeket. - Az előírásoknak megfelelően a szolgálati egyenruhát és formaruhát beszerzi, kiadását megszervezi, vezeti a kihordási időre vonatkozó nyilvántartásokat, és az egyenruhák használatát ellenőrzi. - A vagyonvédelem, a tűzvédelem Társaság szintű központi irányítása, szervezése, koordinálása. Együttműködés a hatóságokkal. - A 105 katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatok koordinálása. b./ Vagyongazdálkodási feladatok: - Ellátja a Társaság tulajdonában illetve használatában lévő ingatlanok nyilvántartását, azokat aktualizálja, intézi a birtokpolitikai ügyeket. - Vezeti a Társaság mindenkor hatályos Vagyonkezelési Szerződésének megfelelően a föld és egyéb nyilvántartásokat, azokat folyamatosan aktualizálja. - Elkészíti a Magyar Állam és a Társaság tulajdonában lévő ingatlanokat érintő ügyekben az szervek felé a szükséges előterjesztéseket. - Koordinálja a szolgálati és bérlakásokkal, valamint egyéb ingatlanokkal kapcsolatos bérbeadási, bérbevételi teendőket. c./ Személyzeti feladatok: - Koordinálja és felügyeli a Társaság humánpolitikai tevékenységét. - Gondoskodik a munkaerő- és bérgazdálkodási tervek elkészítéséről, előterjesztéséről, elfogadás utáni kiadásáról, annak folyamatos értékeléséről Folyamatosan vezeti és aktualizálja a 107 szellemi foglalkozású dolgozók személyügyi nyilvántartását a vonatkozó dokumentumokkal együtt, ellátja az oktatással és továbbképzéssel kapcsolatos és egyéb személyügyi feladatokat. - Összeállítja a Társaság éves oktatási és szakmai képzési, 108 továbbképzési tervét. - Előkészíti a Kollektív Szerződés tervezetét, elfogadás után kiadja, alkalmazását ellenőrzi és értékeli. - Folyamatos figyelemmel kíséri a munkaügyi, TB, SZJA jogszabályok változását, a szükséges intézkedések, módosítások megtételét közösen kezdeményezi a gazdasági igazgatóval. - Előkészíti a munkáltatói joggal összefüggő döntéseket, ellenőrzi a törvényes joggyakorlást. - Munkajogi vitákban közreműködik a Társaság állásfoglalás kidolgozásában

21 - Előkészíti a saját gépkocsi-használatok engedélyezését, nyilvántartja a megkötött megállapodásokat. - Nyilvántartja az egyéb megbízásos szerződéseket. - Koordinálja és felügyeli a munkaügyi statisztikák elkészítését Részt vesz a közmunkaprogram Társaság szintű eredményes megvalósításában. - Irányítja a Társaság szociális-jóléti tevékenységét, kiemelten a Szántódi Üdülő Közös Vállalatnál lévő üdülési lehetőségek meghirdetését, elosztását. - Koordinálja a tanulmányutak Társaság szintű meghirdetését, a jelentkezések összesítését. - Munkaerő-gazdálkodási ügyekben kapcsolatot tart külső munkaügyi szervekkel. - Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a vezérigazgató megbízza. d./ Titkársági feladatok: 110 A Titkársági csoport jogállása Munkáját az osztályvezetőnek közvetlenül alárendelt titkársági irányításával végzi. A Titkársági csoport hatásköre, feladata - A vezérigazgató ügyfélforgalmának lebonyolítása. - A vezérigazgató munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése. - Az igazgató és a gazdasági igazgató munkavégzéséhez kapcsolódó feladatok elvégzése. - A Társaság ügyirat- és postaforgalmával kapcsolatos feladatok elvégzése az elektronikus iratkezelési rendszer alkalmazásával. - Az ügyiratok és titkos ügyiratok kezelése, iktatása, kézbesítése és irattározása, a selejtezés szervezése. - Irattár kialakítása, kezelése, a sokszorosítás felügyelete. - A 111 szabályzatok, utasítások nyilvántartása. - Az értekezletek adminisztrációs és egyéb feladatainak ellátása. - Általános adminisztráció ellátása. - A Társasághoz érkező vendégek fogadása, útbaigazítása, portaszolgálat ellátása. - Telefonközpont kezelése, a faxforgalom bonyolítása. - Ellátja mindazon feladatokat, amellyel a vezér az a gazdasági igazgató és az osztályvezető megbízza. Eljárási rendjét egyebekben a Hatásköri jegyzék tartalmazza Hatályát veszti:2013. szeptember

22 Belső ellenőrzési csoport Belső ellenőrzési csoport jogállása A Társaság belső ellenőrzési szervezete a felügyelőbizottság irányítása alatt áll, ugyanakkor munkáját a vezérigazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése alatt látja el, a vezérigazgatónak közvetlenül alárendelt belső ellenőrzési közreműködésével; a belső ellenőrzési csoport utasítási és intézkedési joga az ságok felé a vezérigazgatón keresztül érvényesül A Belső ellenőrzési csoport feladatai, hatásköre Feladata a Társaság gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, utasítások betartásának, többek között pénzgazdálkodási, a számviteli rend, a szabályzatok, a vezérigazgatói utasítások előírásainak, érvényesülésének ellenőrzése. - A vezérigazgató és az igazgatók javaslatait figyelembe véve, évente kockázatelemzéssel alátámasztott - ellenőrzési munkatervet készít, melyben tervezi és ütemezi az ellenőrzési feladatait. - Az éves ellenőrzési tervet jóváhagyásra benyújtja a Felügyelő Bizottságnak. - Az ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzéseket a tervezett ütem szerint végrehajtja. - Megszervezi és elvégzi azokat az ellenőrzéseket, amelyek az ellenőrzési tervben nem szerepelnek, de az ellenőrzést a Felügyelő Bizottság vagy a vezérigazgató elrendelte, illetve az ellenőrzés valamely oknál fogva szükségessé vált. - Az elvégzett vizsgálatokról jelentést készít, ezt megküldi a Felügyelő Bizottságnak és a vezérigazgatónak. - Amennyiben vizsgálata során bűncselekményről, vagy szabálysértésről szerez tudomást, büntető vagy szabálysértési eljárás megindítását köteles kezdeményezni. - Ellenőrzi a fogyóeszközök selejtezését. - Mindazon feladatokat ellátja, amelyekkel a vezérigazgató esetenként megbízza. - Eljárási rendjét egyebekben a Hatásköri jegyzék tartalmazza Kommunikáció A kommunikáció jogállása A vezérigazgatónak közvetlenül alárendelten működik

23 23 A kommunikáció feladata, hatásköre - A Társaság arculatának kialakításában, fejlesztésben kezdeményező közreműködés, az ötletek felkarolása, megvalósítása. - A Társaság internetes honlapjának működtetése, folyamatos frissítése, javaslat a fejlesztésre. - Kapcsolattartás az Alapító kommunikációs vezetőjével. - Írott és elektronikus médiával folyamatos kommunikáció, kapcsolattartás. - A Társaságról megjelent hírek, vélemények begyűjtése, a szükséges válaszok előkészítése, sajtófigyelés. A tulajdonos részére információnyújtás a sajtómegjelenésekről. - Sajtótájékoztatók megszervezése. - Kiállítások, rendezvények előkészítése, lebonyolítása. - Társasági kiadványok (prospektus, cégismertető, naptár, névjegykártya, céges ajándékok stb.) szerkesztése, megvalósítása, bonyolítása. A kiadványok cégen belüli elosztása. - A Mi Erdőnk című állami erdészeti újság szerkesztésében aktív részvétel. - Erdei Iskola népszerűsítése, iskolákkal kapcsolattartás, a csoportok szervezésében való részvétel. - A Társaság hivatalos, szakmai és egyéb rendezvényeinek (vadászházak, új létesítmény átadása stb,) előkészítése, lebonyolítása, sajtószervezése. - A Társaság marketing tevékenységének (árjegyzékek, reklámok megjelentetése, Erdei iskola, Jeli arborétum stb.) intézése az vezető koordinálásával. - Hirdetések ügyintézése. - Lakossági, önkormányzati, civil szervezetektől érkező megkeresések intézése a tájékoztatás, válaszok előkészítése. - Látogatói csoportok fogadásának szervezése, kísérésük. - A Társaság üzleti ajándékozással (reprezentációs) összefüggő tevékenységének irányítása, koordinálása, nyilvántartása. - A Saághy István Erdészeti Információs Központ konferenciatermében és tárlattermében rendezvények lebonyolításának megszervezése, ügyintézése. - A Társasághoz érkező angol nyelvű vendégek kísérése. Angol nyelvű irat- és telefonkapcsolatok bonyolítása. - Mindazon feladatokat ellátja, amelyekkel a vezérigazgató esetenként megbízza. - Eljárási rendjét egyebekben a Hatásköri jegyzék tartalmazza.

24 I./A AZ ERDŐGAZDÁLKODÁSI IGAZGATÓHOZ KÖZVETLENÜL TARTOZÓ SZERVEZETI EGYSÉGEK Erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztály Az és természetvédelmi osztály jogállása Az osztály munkáját az igazgatónak közvetlenül alárendelt osztályvezetőfőmérnök (továbbiakban: főmérnök) irányítja. A főmérnök közvetlen utasítási jogot gyakorol az alárendeltségében lévő szervezetek dolgozói felett. Az ságok felé utasítási és intézkedési jogát az igazgatón keresztül gyakorolja. A főmérnök egyszemélyben felelős az irányítása alá tartozó szervezeti egységek munkájáért. A főmérnök kiemelten felelős különösen: a szakmai követelmények és az üzemtervi előírások betartásáért, az ágazati tervek és jelentések, az adatszolgáltatások megbízhatóságáért, az erdővédelmi tevékenység koordinálásáért, a természet- és környezetvédelmi, fahasználati és tervezési 123, közjóléti és pályázatkezelési 124 feladatok összehangolásáért, a Társaság kitermelt faanyagának értékesítéséért, a Társaság érdekeinek megfelelő szerződéskötések előkészítéséért, a megkötött szerződések végrehajtásáért. Az osztály irányítja, összehangolja, ellenőrzi a Társaság tevékenységi körébe tartozó erdőművelési (beleértve a mag-csemetetermelési), fahasználati, kereskedelmi, közjóléti és természetvédelmi feladatokat. Az osztály közvetlen alárendeltségébe tartozik az erdőművelési, 125 fahasználati és tervezési 126, közjóléti és pályázatkezelési 127 és a 128 kereskedelmi csoport. Az Erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztály feladata - Feladata az erdőművelés, fahasználat, kereskedelem, közjólét, természetvédelem és a hozzá tartozó szervezetek szakmai irányítása, valamint a természetközeli erdőgazdálkodás megvalósulásának elősegítése. - Ellátja az erdőtervezés központi irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat az erdészeti hatóság és az ságok felé. - Gondoskodik az éves terv és egyéb hozzá tartozó ágazati alaptervi javaslatok bekéréséről, jóváhagyásra történő előkészítéséről, szükség szerint javaslatot tesz ezen tervek módosítására Hatályát veszti:2013. szeptember

25 - Az éves terv elkészítése során gondoskodik az erdőművelés, a fahasználat, és a természetvédelem szakmai előírásainak összhangjáról, betartásáról. Társaság szinten összehangolja, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az erdőművelési és a fahasználati ágazat tevékenységét. - Elősegíti a természetszerű erdőgazdálkodás megvalósulását, koordinálja és felügyeli a természet táj és környezetvédelmi, közjóléti feladatok teljesítését. - Elvégzi a közjóléti feladatok sági szintű tervezését (bevételek, költségek), ellenőrzi a közjóléti feladatok végrehajtását, a közjóléti létesítmények karbantartását, felújítását, állagmegőrzését Elkészíti a Társaság éves választéktervét. - Elkészíti a harmadéves fahasználati, termelési, ütemterveket jóváhagyásra. - A szükségessé váló vágástervi és erdőtervi módosításokkal kapcsolatos teendőket, és fahasználati leszámolásokat elkészíti. - Koordinálja és ellenőrzi az igazgatóságok szakmai alaptervének és vágásbesorolásainak elkészítését szükség esetén kezdeményezi azok módosítását. Elkészíti a Társaság szintű vágásbesorolást. - A fahasználati vállalkozói szerződések feltétel rendszerét kialakítja és végrehajtását folyamatosan figyelemmel kíséri. - Tevékenységi területén közreműködik a gazdálkodás elemzéséhez szükséges információs rendszer kialakításában és fejlesztésében. - Feladatkörének megfelelően kapcsolatot tart az felügyeleti és hatósági szervekkel. - Részt vesz a Társaság erdészeti kutatással kapcsolatos tevékenységében különös tekintettel az új természet közeli erdőművelési és fahasználati technológiák kidolgozására. - Az alkalmazott technológiai utasításokat felülvizsgálja és szükségessé váló esetleges módosításokról gondoskodik. - Felelős a hatáskörébe tartozó szakterületeken a pályázati lehetőségek hatékony kihasználásáért és a végrehajtás ellenőrzéséért, ennek érdekében folyamatos pályázat figyelést folytat Az ságok hatáskörébe tartozó termelési feladatokat, a hozzá tartozó szervezetek tevékenységét összehangolja, koordinálja. - Figyelemmel kíséri a termelés műszaki színvonalának alakulását, javaslatot tesz a korszerű technikai és technológiai megoldások és termelési formák bevezetéséről. - A feladatkörébe utalt szabályzatokat, vezérigazgatói utasításokat elkészíti, folyamatosan karbantartja. Biztosítja a feladatkörébe tartozó területeken a megfelelő szabályozottság kialakítását, a jogszabályok, utasítások, előírások érvényesülését a tervezés és a végrehajtás során. - Feladatainak megfelelően kapcsolatot tart az felügyeleti és hatósági szervekkel, szervezetekkel

26 - Az ágazatok teljesítmény - és költségalakulását figyelemmel kíséri. Probléma esetén javaslatot tesz azok kivizsgálására és szükség esetén abban közreműködik. - Az előírt technológiától való jelentős eltérés észlelése esetén az igazgató és az mielőbbi kötelező tájékoztatása mellett - a műszaki vezető, a főerdész, a kerületvezető erdész felé közvetlenül intézkedik. - A fatermesztésre vonatkozó új technológiák bevezetésében részt vesz, a technológiák leírását elkészíti, folyamatosan karbantartja. - Az erdőművelési és a fahasználati ágazatot érintő kérdésekben véleményezi a vadgazdálkodási tevékenység tervezését, a terv végrehajtását. - Összefogja, szabályozza és ellenőrzi az erdei vadkárok felmérését, megtérítését. - Összefogja, szabályozza a vadkárelhárítás Társaság szintű tevékenységét a vadgazdálkodási csoporttal együttműködve. - A vadgazdálkodási csoporttal együtt ellenőrzést gyakorol a Társaság hatáskörébe tartozó vadászterületek vadgazdálkodása, az éves vadgazdálkodási tervek készítése és azok végrehajtása felett, a természetszerű erdőgazdálkodás megvalósítása érdekében. - Véleményezi az ágazatokat érintő fejlesztést és beruházást, az igények és a feladatok ismeretében a kielégítés sorrendjét meghatározza. - Részt vesz a közmunkaprogram szakmai feladatainak tervezésében és megvalósításában. - Részt vesz szakmai tapasztalatcserék, továbbképzések bonyolításában. - Ellenőrzi a munkabiztonsági, tűz és vagyonvédelmi rendelkezések betartását. Köteles a munkabiztonsági, tűz és vagyonvédelmi hiányosságok észlelése esetén intézkedni, az eket erről értesíteni. - Feladata a Társaság által termelt illetve felvásárolt faanyag legkedvezőbb feltételek mellett történő értékesítése. Összehangolja, ellenőrzi a Társaság kereskedelmi tevékenységét. - Előkészíti a kereskedelmi szerződéseket, a megkötött szerződések ismeretében az igazgatóságok részére szállítási ütemterv javaslatot készít. - Nyilvántartja a megkötött kereskedelmi szerződéseket és figyelemmel kíséri, szervezi azok teljesítését, szükség esetén módosítását. - Figyelemmel kíséri a fatermékek keresletének- kínálatának alakulását, a faanyag értékesítéssel kapcsolatos piackutatást irányítja, a termelést piaci információkkal látja el, javaslatot tesz a termelés ütemezésére. - A hazai- és az export limitárakra, a vállalati árjegyzékre javaslatot tesz. - Irányítja és koordinálja a belföldi faanyag felvásárlást. - A termékek leértékelésére, átminősítésére és az árengedmény mértékére javaslatot tesz, az igazgató részére. - Szervezi a szállítmányozással kapcsolatos teendőket, a szállítmányozói szerződéseket előkészíti. - Szervezi és fejleszti a kereskedelmi tevékenység információs rendszerét. 26

27 - Mindazon teendőket ellátja, amelyekkel az igazgató esetenként megbízza. - Eljárási rendjét egyebekben a Hatásköri jegyzék tartalmazza. 27 Az Erdőgazdálkodási és természetvédelmi osztály közvetlen irányítása alá tartozik: - Erdőművelési csoport Fahasználati és tervezési 132 csoport - Közjóléti és pályázatkezelési csoport Kereskedelmi csoport Erdőművelési csoport Az erdőművelési csoport jogállása A csoport munkáját a főmérnöknek közvetlenül alárendelt irányítja. A közvetlen utasítási jogot gyakorol a csoport beosztott munkavállalói felett. Utasítási, intézkedési joga az ságok felé a főmérnök útján, az igazgatón keresztül érvényesül. A egyszemélyben felelős az irányítása alá tartozó csoport munkájáért. Az erdőművelési csoport az és természetvédelmi osztály részeként működik. A csoport összehangolja és irányítja a Társaság tevékenységi körébe tartozó erdőművelési, közjóléti és a részben ráháruló természetvédelmi feladatokat. Az erdőművelési csoport feladata - Gondoskodik a helyi erdőművelési irányelvek karbantartásáról és azok gyakorlati érvényesüléséről. - Társaság szinten összehangolja, irányítja, koordinálja és ellenőrzi az erdőművelési ágazat tevékenységét, 134 különös tekintettel az előírt természetvédelmi és más hatósági korlátozások betartatására. - Gondoskodik az ágazatra vonatkozó jogszabályok, határozatok előírások és utasítások végrehajtásáról és végrehajtatásáról. - Elősegíti a természetszerű erdőgazdálkodás megvalósulását, az ökológiai és ökonómiai szempontok érvényesülését. - Koordinálja a természet-, táj- és környezetvédelmi feladatok teljesítését. - Feladatainak megfelelően kapcsolatot tart az felügyeleti és hatósági szervekkel, szervezetekkel

28 - A szakterületét érintő pályázati lehetőségeket figyelemmel kíséri, a kiírások alapján pályázatokat készít (erdőművelés, 135 stb.) - A tíz évre szóló új erdőtervek előkészítésében közreműködik, ahhoz javaslatokat ad. - A szükségessé váló erdőtervi módosításokkal kapcsolatos teendőket intézi. - Ellenőrzi az éves erdészeti vágásbesorolásokat. - Felügyeli a magtermesztéssel, maggyűjtéssel, tárolással kapcsolatos feladatokat, valamint az előírt nyilvántartások tartalmi és formai követelményeit. - Társaság szinten elkészíti a mag- és csemetetermelés és melléktermékek mennyiségi és költség terveit. - Összehangolja, ellenőrzi a csemetekertekben folyó tevékenységet, koordinálja a Társaság csemete forgalmát. - Megállapítja a mag-és csemetetermelésben, az erdei melléktermék termelésben, az erdei iskolai 136 tevékenység területén alkalmazható árakat. - A mag, csemete, erdei melléktermékek exportjának, importjának saját jogon történő szervezését, a belföldi értékesítést és a beszerzést bonyolítja. - Ellátja a magpergető és hűtőtároló munkájának közvetlen szakmai irányítását és ellenőrzését. - Felülvizsgálja a beterjesztett éves tervadatokat és a szükséges korrekciók után összeállítja az erdőművelési mennyiségi- és költségterv- javaslatokat. - Az éves terv erdőművelési részét az sági javaslatok alapján- összeállítja. Jóváhagyás után ságonkénti bontásban kiadja, azok végrehajtását folyamatosan ellenőrzi. - Ellenőrzi az erdőművelési munkák szakszerű végrehajtását, a nevelővágások, a felújító vágások tervezését, jelölését. - A folyamatban lévő és befejezett erdőrészletek egy részének és valamennyi kritikus erdőrészlet műszaki átadásán részt vesz, a beküldött adatok alapján az erdősítések eredményességét elemzi és értékeli. - Az ágazati teljesítmény - és költségalakulását figyelemmel kíséri. Probléma esetén javaslatot tesz azok kivizsgálására és szükség esetén abban közreműködik. - Az ágazati információrendszerét fejleszti és folyamatosan karbantartja, aktualizálja. - Feladata az erdőművelési munkák mennyiségi és minőségi ellenőrzésén keresztül a szakmai előírások, a gazdaságosság és a jövedelmezőség vizsgálata, ezek érvényesülésének elősegítése. - Az előírt technológiától való jelentős eltérés észlelése esetén az igazgató és az mielőbbi kötelező tájékoztatása mellett - a műszaki vezető, a főerdész, a kerületvezető erdész felé közvetlenül intézkedik Hatályát veszti május

29 - Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, elkészíti a tevékenységi körére előírt statisztikai és egyéb jelentéseket, leszámolásokat, jóváhagyatja és a felügyeleti szervnek felterjeszti azokat. - A fatermesztésre vonatkozó új technológiák bevezetésében részt vesz, a technológiák leírását elkészíti, folyamatosan karbantartja. - Az erdőművelési ágazattal kapcsolatos szerződéseket előkészíti egyeztetésre, az erdőművelésben alkalmazott normákat ellenőrzi. - Az erdőművelési ágazatot érintő kérdésekben véleményezi a vadgazdálkodási tevékenység tervezését, a terv végrehajtását. - Összefogja, szabályozza és ellenőrzi az erdei vadkárok felmérését, megtérítését. - Összefogja, szabályozza a vadkárelhárítás Társaság szintű tevékenységét a vadgazdálkodási csoporttal együttműködve. - A vadgazdálkodási csoporttal együtt ellenőrzést gyakorol a Társaság hatáskörébe tartozó vadászterületek vadgazdálkodása, az éves vadgazdálkodási tervek készítése és azok végrehajtása felett, a természetszerű erdőgazdálkodás megvalósítása érdekében. - Az ságok közreműködésével kapcsolatot tart a vadásztársaságokkal, az éves megállapodásban foglaltakat ellenőrzi. - Irányítja és szervezi az erdővédelmi és egyéb növényvédelmi feladatokat A növényvédő szerek, műtrágyák, vetőmagok és egyéb anyagok szükséges mennyiségét megállapítja, a beszerzésre árajánlatokat kér be, a beszerzést megszervezi. - Véleményezi az ágazatot érintő fejlesztést és beruházást, az igények és a feladatok ismeretében a kielégítés sorrendjét meghatározza. - A tevékenységi körébe tartozó gépek, eszközök, anyagok selejtezésében közreműködik. - A feladatok ismeretében javaslatot tesz a gép-és munkaerő átcsoportosításokra. - Részt vesz a közmunkaprogram szakmai feladatainak tervezésében és megvalósításában. - Részt vesz szakmai tapasztalatcserék, továbbképzések bonyolításában. - Ellenőrzi a munkabiztonsági, tűz és vagyonvédelmi rendelkezések betartását. Köteles a munkabiztonsági, tűz és vagyonvédelmi hiányosságok észlelése esetén intézkedni, az eket erről értesíteni. - Mindazon teendőket ellátja, amelyekkel a Főmérnök esetenként megbízza. - Eljárási rendjét egyebekben a Hatásköri jegyzék tartalmazza

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS A BÉKÉSI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS LÉTREHOZÁSÁRÓL (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Magyar Köztársaság Alkotmányának rendelkezései, a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 35. (2) c) pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 A BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS SZAKMAI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Szerencs, 2011. augusztus 18. Dr. Gál András igazgató MELLÉKLET

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda 2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016.

Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Dunavecsei Református Kollégium Mezőföld Gimnázium és Szakközépiskola SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. Készítette: Nagy Lajos András intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum... 1 2. Általános

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Tartalom I. FEJEZET... 5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat

Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium. Szervezeti és működési szabályzat Lágymányosi Bárdos Lajos Kéttanyelvű Általános Iskola és Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapjai

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása

ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása 7. Napirend 7. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Rétság Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodás módosítása Tisztelt képviselő-testület! Rétság Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa 2011. május

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELŐ ZRT

MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELŐ ZRT MAGYAR BIZALMI VAGYONKEZELŐ ZRT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. október 01. STEFÁN ÁGNES igazgatósági tag 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szabályzat célja A Magyar Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzata

Szervezeti Működési Szabályzata Szervezeti Működési Szabályzata 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 1.1. A SZMSZ célja, tartalma 1.2. A SZMSZ hatálya 1.3. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, nyilvánossága 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

KOZ-4561/2/2011. 55/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011.

KOZ-4561/2/2011. 55/2011. sz. vezérigazgatói utasítás. A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011. KOZ-4561/2/2011 55/2011. sz. vezérigazgatói utasítás A Szervezeti és Működési Szabályzat kiadásáról 2011. KOZ-4561/2/2011 Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat 2/105

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. Szervezeti és Működési Szabályzat Apáczai Csere János Általános Iskola 2013. 1 Apáczai Csere János Általános Iskola OM:036702 Intézménykód: 168003 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Bevezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 21-23. SEGÉLY HELYETT ESÉLY ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Plesovszkiné Várvédı Szilvia gazdasági igazgató

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató 2011. április TARTALOMJEGYZÉK A szervezet keletkezése...

Részletesebben

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK...

I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS... 4 III. AZ ISKOLA MUNKATÁRSAI... 5 IV. A VEZETŐK KÖZTI KAPCSOLATTARTÁS, SZAKMAI TESTÜLETEK... 10 V AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK... 11 VI. A PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT^ Budapest Főváros X. kerület Kőbánys Önkormányzat Képviselő-testület ülés S/WÍlB/toJv. 1108 Budapest it, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 ' ' \~ ^ucl apcst,... Ikt.szám:49/2010.

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu

Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Kultsár István Szakközépiskola és Szakiskola Tel.: 34/342-375 Fax: 34/342-375 Pf.: 8. E-mail: kultsartitkar@freemail.hu Webcím: www.kultsar.hu KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KULTSÁR

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben