A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK"

Átírás

1 HU HU HU

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010)308 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Intézkedési terv: a globális navigációs műholdrendszer (GNSS) alkalmazásai SEC(2010)716 SEC(2010)717 HU HU

3 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Intézkedési terv: a globális navigációs műholdrendszer (GNSS) alkalmazásai 1. BEVEZETÉS: AZ EGNOS- ÉS GALILEO-ALKALMAZÁSOK ELTERJESZÉSE EURÓPÁBAN 1.1. Az EGNOS létezik, használjuk! Az európai műholdas pontosságnövelő rendszer, az EGNOS 1 a GALILEO előfutára október 1-je óta működik. Hat hónappal korábban az EU nevében a Bizottság átvette az Európai Űrügynökségtől (ESA) a tulajdonosi szerepet. Három geostacionárius műholdjával és az Európában és Észak-Afrikában található 40 földi állomásával az EGNOS kiegészíti a globális helymeghatározó rendszert (GPS), amelyet az USA még 2000-ben nyitott meg a polgári felhasználás előtt, de a szolgáltatás garantálása nélkül. A 2006-ban a GNSS-alkalmazásokról az európai zöld könyv elkészítése keretében folytatott konzultációk megerősítették, hogy a GNSS által nyújtott hely-, sebesség- és időmeghatározási lehetőségeket felhasználó alkalmazások számos területen használhatók lehetnének. Az EGNOS továbbfejlesztett, a GPS-nél tízszer pontosabb ingyenes műholdas navigációs jeleket ad egész Európában. Ebből a nagyobb pontosságból minden olyan alkalmazási terület profitálhat, amely hely- és sebességmeghatározási információkat használ: az összes közlekedési ágazat az infrastruktúra kezelése és a földrajzi helyzetmeghatározási információk biztosítása révén, a logisztika, a precíziós mezőgazdaság, a polgári védelem és katasztrófaelhárítás, a térképészet és földnyilvántartás, a halászat, az energiaipar, a természeti erőforrások kezelése, a bányászat, a földtudományok, a meteorológia, a klímaváltozás modellezése, a környezetvédelem, az igazságszolgáltatás és jogérvényesítés, a határellenőrzés stb. Az EGNOS további előnye a polgári felhasználók számára az integritás, azaz a rendszer által szolgáltatott információk helyességébe vethető bizalom foka; a felhasználó automatikusan figyelmeztetést kap, ha a rendszer hibája meghalad egy adott megbízhatósági értéket. Az integritásnak fontos szerepe van az életbiztonsági alkalmazásokban a közlekedés terén (az összes közlekedési ágazat, repülőtér-igazgatás, automatikus járművek), az érzékeny ipari alkalmazásokban (tengeri olajfúrótornyok nagypontosságú helymeghatározása, logisztika, veszélyes áruk szállítása), vagy a jogkövetkezménnyel járó felelősség megállapítására használható alkalmazásokban (közúti balesetek rekonstruálása, úthasználati díjak, villamos vagy távközlési hálózatok szinkronizálása). 1 EGNOS: Európai Geostacionárius Navigációs Átfedési Szolgáltatás. HU 2 HU

4 1.2. Európának jelen kell lennie a GNSS szakmai felhasználásának globális piacán A GPS-jellel együtt az EGNOS már most, később pedig a GALILEO erősíti azt az infrastruktúrát, amely elvezet a GNSS-termékek és -szolgáltatások ezek a GNSS szakmai felhasználói alkalmazásai globális piacához ban ennek értéke 124 milliárd EUR volt. A piac elsősorban a hely- és időmeghatározó alapjelekre épül, de várhatóan profitálni fog a jelek hitelesítésének és kódolásának tervezett bevezetéséből is. Szakértői vélemények szerint ennek a piacnak a volument tekintve 75%-a (az árbevételt tekintve pedig az 52%-a) a mobil távközléshez és a hordozható személyi készülékhez köthető termékekből és szolgáltatásokból származik, további 20%-a (árbevételt tekintve 44%-a) az intelligens közúti közlekedési rendszerekből, a maradék 5% (árbevételt tekintve 4%) pedig más alkalmazási területekről. Annak ellenére, hogy Európa is beruházott a GNSS-infrastruktúrába és az EGNOS már használható, az európai ipar, ahhoz képest, hogy mire képes más fejlett technológiájú ágazatokban, csak kis mértékben részesedik a GNSS-alkalmazások globális piacából (kb. egy harmad). Ez azért aggályos, mert: Az EGNOS-on, később a GALILEO-n alapuló alkalmazások döntően hozzájárulhatnának az EU-ban a tudásalapú társadalom fejlődéséhez és nagy értékű munkahelyek teremtéséhez. Európa így hatalmas lehetőséget hagy ki, ha nem részesedik megfelelő mértékben a GNSS-alkalmazásoktól várható gazdasági előnyökből. Továbbá, ha a GALILEO és az EGNOS nem válik Európában a meghatározó GNSS-szabvánnyá, számos alkalmazási terület fejlődését gátolni fogják azok a technológiák, amelyek megakadályozzák az új, fejlettebb szolgáltatások hozzáadott értékének kihasználását. Az EGNOS-on és a GALILEO-n alapuló alkalmazások korlátozott használata kritikus függőségekhez vezet, mivel a GNSS-technológiák nagyon gyorsan terjednek, létfontosságú helymeghatározási, navigálási és időmeghatározási információkat szolgáltatva nagyon sok mindennapos tevékenységhez, valamint Európa biztonságához és társadalmi és gazdasági fejlődéséhez. Csak a GPS-es alkalmazásokra hagyatkozva az EU ki lenne téve annak a veszélynek, hogy a GPS-jeleket beszüntetik amit az EU nem tud befolyásolni, lévén a GPS elsődleges célja egy harmadik ország katonai tevékenységének támogatása. Hasonlóan az Internethez, a GNSS-szolgáltatások is mindenütt jelen vannak. Az uniós GNSSprogramok révén az uniós ipar, a polgárok és a tagállamok által elérhető összes hasznot a legújabb, óvatos becslések szerint 55 és 63 milliárd EUR közötti értékre teszik a következő húsz évben; ennek döntő részét a szakmai felhasználóknál keletkező közvetett bevételek jelentik (37 és 45 milliárd EUR között). Ennek következményeként az uniós GNSS-en alapuló alkalmazások alacsony kihasználtsága olyan probléma, amely az európai társadalmat általánosan és sokféleképpen érinti 2. Mindeközben az európai GNSS-t övező bizonytalanság kihatott a rendszer iránti bizalomra a potenciális szakmai felhasználók körében. A versenybe beszálltak harmadik országok is (USA, Oroszország, Kína, India, Japán, amelyek felismerték a GNSS stratégiai értékét és bejelentették, hogy GNSS-kapacitásokat szándékoznak rendszerbe állítani polgári használatra, 2 Ez a közlemény nem foglalkozik sem az európai GNSS-ből származó potenciális közvetlen bevétel kérdésével, sem azokkal az intézkedésekkel, amelyek konkrétan kötődnek a kormányzati ellenőrzésű szolgáltatáshoz (PRS), amelynél a hozzáférés korlátozott: csak a tagállamok hatóságai férhetnek hozzá. Mindkét kérdéssel külön dokumentum fog foglalkozni. HU 3 HU

5 ideértve a saját rendszerükön alapuló alkalmazásokkal foglalkozó iparáguk általi fejlesztéseket is) és ez az európai szereplők kárára változtatta meg a viszonyokat a GNSSalkalmazások fejlesztését illetően, mivel ezeket a rendszereket körülbelül a GALILEO-val egy időben fogják üzembe állítani. Tekintve tehát az uniós GNSS-programok új valóságát, részletes intézkedési terv szükséges a következő célokkal: a programok iránti bizalom növelése, az EGNOS és a GALILEO szakmai felhasználói alkalmazásai fejlesztésének elősegítése, és az összes területen az alkalmazások minél gyorsabb, mélyebb és szélesebb körű fejlesztése, hogy maximalizálni lehessen az EU infrastruktúrájából származó hasznot. 2. MI LEGYEN AZ EU SZEREPE? A GNSS-alkalmazások potenciális haszna több, uniós szinten koordinált szakpolitikai területen jelentkezhet, ideértve az Európa 2020 stratégiát és annak központi kezdeményezését: Iparpolitika a globalizáció korában, valamint a közlekedésbiztonságot, a környezetvédelmet és a közös agrárpolitika megvalósítását. Mivel az uniós GNSS elfogadása miatt gyakran szükség van nemzetközi normáknak való megfelelésre vagy európai szintű tanúsításra, uniós intézkedésekre van szükség a tagállami szintű párhuzamos és felesleges tevékenységek elkerüléséhez. A jelenlegi helyzet fenntartása és uniós fellépés nélkül megmaradna a tagállamok széttöredezett és koordinálatlan fellépése, valamint az uniós GNSS-en alapuló alkalmazások alacsony kihasználtsága, az új alkalmazások hatékonyságának korlátozottsága, az áruk és szolgáltatások szabad áramlásának akadályozása és az uniós polgárok közötti egyenlőtlenség. Mivel az EU nevében a Bizottság irányítja a GALILEO-t és az EGNOS-t, biztosítania kell, hogy ezeknél a programoknál a megtérülés maximális legyen. A Bizottság ezenkívül be fog vonni az EU kutatási programjaiból származó kutatási és fejlesztési pénzeszközöket is... Az uniós intézkedésekre irányuló javaslatok gyűjtése széles körű konzultáció keretében történt, kezdve a műholdas navigáció alkalmazásairól szóló, fent említett 2006i évi zöld könyvvel. A Bizottság és más európai érintettek, beleértve néhány tagállamot is, elkészítettek több piaci tanulmányt és költség/haszon elemzést. Új elképzelések is felmerültek az uniós 6. és 7. kutatási és fejlesztési keretprogram kutatási javaslatokra szóló felhívásainak és más ötletbörzéknek (mint például a GALILEO Masters ) köszönhetően. Igen nagy azoknak a területeknek a száma, ahol az alkalmazásokat fejleszteni lehetne, de költségvetési korlátok miatt a Bizottság intézkedéseinek olyan, korlátozott számú témára kell koncentrálnia, ahol a befolyása a legnagyobb. Más szereplők és a piaci erők elindulhatnak más utakon is. E prioritást élvező területek mellet a Bizottság horizontális intézkedéseket is javasol a különböző területeken átívelő innováció javítására, hogy elősegítse az uniós GNSS általános elterjedtségét. 3. INTÉZKEDÉSI TERV A PRIORITÁST ÉLVEZŐ TERÜLETEKRE A fent körülírt lehetséges alkalmazási területek közül prioritást kaptak azok, ahol a GNSSalkalmazások a legeredményesebbek lehetnek a következők szempontjából: hozzájárulás uniós célokhoz (növekedés, munkahelyek, tudásalapú társadalom); HU 4 HU

6 közvetett gazdasági (ideértve az energiafogyasztást is) és társadalmi haszon; a kibocsátásokra és más típusú szennyezésekre gyakorolt pozitív hatás; az egységes piac és a határokon átnyúló kereskedelem működésére gyakorolt pozitív hatás; az alkalmazások interoperabilitására gyakorolt pozitív hatás; összekapcsolódás a konzultációkból, ötletbörzékből és üzleti gyakorlatból származó érdekekkel; az Európai Bizottság és a tagállamok hatóságainak befolyása; ütemezési korlátok és lehetőségek (az EGNOS már most használható, hamarosan megtörténik a GALILEO keringési pályán való jóváhagyása (IOV), később pedig az üzemszerű működés (FOC) elérése); az EGNOS- és a GALILEO-szolgáltatások versenyelőnyéből származó konkrét hozzáadott érték; hitelesítés, integritás, nagy pontosságú helymeghatározás, navigáció és időmeghatározás. Ez a folyamat azt eredményezte, hogy a 2013-ig 3 szóló intézkedési terv a sötét háttérrel jelzett (lásd 1. ábra) területekre koncentrál: a hordozható egyedi készülékeknél és mobiltelefonoknál; a közúti közlekedésben; a légi közlekedésben; a tengeri közlekedésben és halászatban; a precíziós mezőgazdaságban és a környezetvédelemben; a polgári védelemnél és megfigyelésnél használható alkalmazásokra. 3 Az Európai Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a piacot, és értékeli az intézkedések hatását, hogy az intézkedési terv frissítésekor adott esetben változtasson a prioritásokon. HU 5 HU

7 Hordozható készülékek és mobiltelefonok Polgári védelem és megfigyelés Energiaipar Térképészet és területgazdálkodás Hálózatok szinkronizálása Meteorológia és katasztrófamegelőzés Precíziós mezőgazdaság és környezetvédelem Halászat Logisztika Vasút Városi közlekedés Közúti közlekedés Tengeri közlekedés Légi közlekedés rrr ss s ssr rr rs sss rrhh ssr rrs srr sr ssr ss r s Uniós célok ssr - Közvetett gazdasági és társadalmi hasznok maximalizálása Kibocsátásokra és szennyezésekre gyakorolt hatás Az egységes piacra és a határokon átnyúló kereskedelemre gyakorolt hatás Az alkalmazások interoperabilitására gyakorolt hatás Érdekmegjelenítés Közhatóságok befolyása Ütemezési prioritás (sürgős:, normál:, GALILEO-val:, nem sürgős: -) Az EGNOS vagy a GALILEO által hozzáadott konkrét érték 1. ábra: A GNSS-szegmensek prioritásainak meghatározása A prioritást mindegyik területen azok az intézkedések kapják, amelyek a legköltséghatékonyabbnak tűnnek, vagy amelyek leginkább hatással vannak az EGNOS használhatóságára, és ahol az Európai Bizottság a legalkalmasabb a cselekvésre (figyelembe véve a szubszidiaritás elvét). Az eszközöket a hagyományosan a Bizottság rendelkezésére álló eszközök közül kell kiválasztani: különösen ilyenek a hatóságok közötti koordináció, információterjesztés, HU 6 HU

8 figyelemfelhívás, és esetleg szabályozási aktusok külön hatásvizsgálattól függően ott, ahol a piaci erők elégtelennek tűnnek Tanúsítási, szabványosítási és koordinálási tevékenységek A légi közlekedés értelemszerűen az EGNOS legelső alkalmazási területe. Az EGNOS életbiztonsági szolgáltatása úgy lett megtervezve, hogy a légi közlekedési szektor igényeit tartották szem előtt. A GNSS potenciális használói nem csak a nagy légitársaságok, hanem az általános célú repüléshez használt repülőgépek és helikopterek üzemeltetői is. A repülőterek is érdekeltek lehetnek az európai GNSS szolgáltatásaiban a földi forgalom irányításához. Kutatás-fejlesztési projektek megmutatták, hogy a kicsi, nem teljes körűen felszerelt repülőterek jelentősen javíthatják és növelhetik a forgalmat a GNSS segítségével, és így nem kell a jelenleg használatos drága földi berendezéseket telepíteni. A egységes égbolt politika és az egységes európai égbolt légiforgalmi szolgáltatási kutatás (Single European Sky ATM 4 Research SESAR) stratégiája szintén az európai GNSS-re épít. Ezért rendkívüli fontos az, hogy megtörténjen az EGNOS tanúsítása a polgári repüléshez való használatra. 1. intézkedés: Törekedni kell az EGNOS polgári repülésre történő tanúsítására (az Európai Repülésbiztonsági Ügynökségen (EASA) keresztül és a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) szabványai szerint), ami a rendszernek és üzemeltetőjének a tanúsítását jelenti. Az EGNOS európai, a WAAS (Wide Area Augmentation System nagy kiterjedésű pontosságnövelő rendszer) USA-beli, és más műholdas pontosságnövelő rendszerek (SBAS) távol-keleti elterjedése biztosítja az Amerikából Ázsiába közlekedő, SBAS-sel felszerelt repülőgépeknek nyújtott szolgáltatás folytonosságát. Az EGNOS jelenleg Nyugat- és Közép- Európát fedi le. Később ki kell terjeszteni keletre és délre a mediterrán régióba. Afrika felett hasonló rendszerek fogják megkönnyíteni az összeköttetést Európa és Afrika között. Az EGNOS meglévő műholdszegmense része lehet ennek a megoldásnak. 2. intézkedés: Az Európai Bizottság elvégzi az előkészítő munkáit annak, hogy a Közel-Kelet és Kelet- és Észak-Európa SBAS-sel való lefedettsége ugyanolyan legyen mint az EU EGNOS-lefedettsége. A Bizottság forgatókönyveket fog javasolni a következő EU-Afrika csúcstalálkozón afrikai SBAS létrehozására. Lévén, hogy a távközlés messze a legnagyobb piac (világviszonylatban a GNSS-termékek és szolgáltatások piacának 75%-a), itt a legtöbb alkalmazás fejlesztéséhez kevés befektetés is elegendő, ha már az olcsó vevőkészülékek széles körben elterjedtek (például a mobiltelefongyártók révén). 3. intézkedés: Az Európai Bizottság a GNSS-ben tulajdonrésszel rendelkező országokkal és a vevőkészülékek gyártóival folytatott ipari együttműködésen keresztül támogatja a GALILEO- és EGNOS-jeleket használó csipeket és hordozható készülékeket. Az intelligens közlekedési rendszereknek (ITS) a közúti közlekedésben a jövőben használható néhány alkalmazása, ideértve a fejlett gépjárművezetés-támogató rendszereket (ADAS) is, a 4 ATM: Légiforgalmi szolgáltatás. HU 7 HU

9 GALILEO által nyújtott integritáson és hitelesítési funkciókon fog alapulni. Ehhez létre kell hozni egy tanúsító szervezetet és tanúsítási eljárásokat, amelyeket a járműgyártókkal, az elektronikai termékek szállítóival és a közútkezelőkkel együttműködve kell kidolgozni. 4. intézkedés: A Bizottság megvizsgálja, hogyan lehet a GALILEO-t fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerekre tanúsítani. A tengeri közlekedés megfigyelését és felügyeletét nagy mértékben javítanák az EGNOS és a GALILEO alkalmazásai, például a kikötőkben, a parti területeken vagy az olyan veszélyes hajózási útvonalakon, mint a La Manche csatornán való navigációnál. A GNSS az új európai közlekedésfigyelési rendszerekhez (LRIT nagy hatósugarú azonosítási és nyomonkövetési rendszer) is kulcsfontosságú eszköz. A GALILEO kutatási és mentési (SAR) szolgáltatását, amely hegyekben és sivatagokban is használható, kifejezetten a halászok és tengerészek biztonsága érdekében fejlesztették ki. A hajók nyomon követésének megkönnyítésével a GALILEO segítheti a vámeljárásokat is. Egy másik alkalmazás a belvízi közlekedésben használható, ahol a GNSS a nagyobb pontosságnak köszönhetően fontos adatforrása lehet a folyami információs szolgáltatásoknak (RIS). Minden ilyen, biztonsági szempontból kritikus alkalmazásnál szükség van tanúsításra. 5. intézkedés: Törekedni kell arra, hogy az EGNOS-t, majd a GALILEO-t elfogadják a tengeri közlekedésben, együttműködve a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) és figyelembe véve a nemzetközi egyezményeket, mint például az Életbiztonság a tengeren tárgyú nemzetközi egyezményt (SOLAS). 6. intézkedés: A GALILEO kutatási és mentési szolgáltatásának elfogadtatása a Cospas-Sarsat szervezettel Információterjesztés, információcsere és figyelemfelhívó kampányok A közúti közlekedés a második legnagyobb GNSS-piac (világviszonylatban a GNSStermékek és szolgáltatások piacának 20%-a). A közúti közlekedésben használt intelligens közlekedési rendszerek (ITS) nagyobb mértékben is igénybe vehetnék a GNSSszolgáltatásokat. A GNSS használatát például már ajánlja az elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló európai irányelv 5 és az állatoknak a szállítás közbeni védelméről szóló rendelet 6. Az Európai Bizottság ITS-re vonatkozó intézkedési terve 7 és az azt kísérő irányelv 8 konkrét ITS-alkalmazásokban (e-segélyhívó (ecall), útdíjbeszedés, teherautó-parkolás stb.) felhasználható GNSS-szolgáltatások alkalmazását szorgalmazza. A logisztikai intézkedési terv 9 szintén alkalmat ad a GNSS-alkalmazások fejlesztésére, a konténerek valós idejű nyomon követése és a lopások megelőzése terén. Az intelligens közlekedési rendszerekben érdekeltek azonban nem nagyon tudnak az EGNOS-ról A Közösségen belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról szóló, április 29-i 2004/52/EK irányelv. A Tanács december 22-i 1/2005/EK rendelete az állatoknak a szállítás és a kapcsolódó műveletek közbeni védelméről, valamint a 64/432/EGK és a 93/119/EK irányelv és az 1255/97/EK rendelet módosításáról COM(2008) 886. COM(2008) 887. COM(2007) 607. HU 8 HU

10 7. intézkedés: Az Európai Bizottság figyelemfelhívó kampányt indít, amelynek része lesz egy sor teszt az EGNOS előnyeinek demonstrálására, valamint egy marketing kampányt, amely a közúti közlekedésben érdekelteket célozza meg. Az EGNOS-nak a légi közlekedésre vonatkozó tanúsítását követően fel kell hívni a figyelmet a polgári és az általános célú repülés szereplőinek körében, ideértve a repülőgépgyártókat és a repülőtéri hatóságokat, hogy a szolgáltatások rendelkezésre állnak. 8. intézkedés: Az Eurocontrollal együtt az Európai Bizottság részt vesz egy olyan figyelemfelhívó és piacfejlesztő kampányban, amely a repülőgépgyártókat, az általános célú légi közlekedést és a kisebb repülőtereket célozza meg. Hasonlóképpen, az EGNOS, majd a GALILEO által a tengerészeti tevékenységek terén nyújtott új szolgáltatásokra is fel kell hívni a figyelmet a berendezésgyártók, a hajóépítők, a kikötői hatóságok és a hajótulajdonosok (halászat, kirándulóhajók, kereskedelmi hajók) körében. 9. intézkedés: Az Európai Bizottság részt vesz egy figyelemfelkeltő kampányban, amely a berendezésgyártókat és hajóépítőket, a kikötői hatóságokat és hajótulajdonosokat célozza meg. Az EGNOS-t már több európai gazdálkodó is használja. Pontosságának és megbízhatóságának köszönhetően ők időt, üzemanyagot, vizet és vegyszereket takarítanak meg. A mezőgazdaság mellett a GNSS segítheti a környezetvételemet és a természeti erőforrások kezelését, mivel létfontosságú adatokat szolgáltat, más olyan mérésadatszolgáltatóval együtt, mint például a globális környezetvédelmi és biztonsági megfigyelési (GMES) kezdeményezés. Ezen a területen a fő kérdés a potenciális felhasználók figyelmének felhívása a GNSS előnyeire. 10. intézkedés: Az Európai Bizottság figyelemfelhívó kampányt indít, amely a mezőgazdasági tevékenységeket, és a természeti erőforrások kezelésével kapcsolatos más tevékenységeket céloz meg. A GMES-szel együtt a GALILEO hozzáadott értékű szolgáltatásai segítik a humanitárius katasztrófák kezelését, az erdőtüzek oltását, és a veszélybe került emberek kimentését. Ezek létfontosságúak a biztonság szempontjából, segítve a határok figyelését és a tengeri zónák felügyeltét. 11. intézkedés: Az Európai Bizottság igyekszik felkelteni a figyelmet, és koordinálni a tagállamoknak a polgári védelemmel kapcsolatos tevékenységeit Szabályozási intézkedések Szabályozási aktusok válhatnak szükségessé, ha a GNSS értéket ad hozzá a közúti biztonsághoz (például veszélyes áruk szállításának figyelése, vagy a távolsági tömegközlekedéshez), az áruszállítás hatékonyságához, vagy a jobb közlekedésszervezéshez, a logisztikai intézkedési terv és az intelligens közúti közlekedési rendszerekről szóló intézkedési terv, konkrétan a 3.2. intézkedés (e-segélyhívó) és a 4.1. intézkedés (nyílt fedélzeti platform tekintetében) kiegészítéseként. Ehhez külön hatásvizsgálat készül. 12. intézkedés: Az Európai Bizottság több területen is megvizsgálja, hogy célszerű lenne-e irányelvet alkotni: Az egyik a távolsági buszok GNSS-alapú figyeléséről, egy HU 9 HU

11 másik pedig a GNSS-alapú kombinált logisztikáról szólna. A veszélyes áruk szállításának GNSS-alapú figyelésének tekintetében az Európai Bizottság különféle lehetőségeket vizsgál meg nemzetközileg közösen kifejlesztett telematikák felhasználást illetően (például UNECE 10 és OTIF 11 ). 13. intézkedés: Az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy célszerű-e módosítani a digitális menetíró készülékekről szóló rendeletet, nevezetesen, hogy ki lehessen használni a hitelesített GNSS-alapú helymeghatározási, időmeghatározási és sebességi információk rendelkezésre állásának előnyeit. A közúti közlekedésben az intelligens közlekedési rendszerek területén néhány jövőbeli intézkedéshez (mint például a fejlett gépjárművezetés-támogató rendszerek, a lopás elleni védelem, baleseti adatok regisztrációja, rekonstruáló rendszerek) szükség lesz a járművek elektronikus azonosításának és helymeghatározásának továbbítására. 14. intézkedés: Az Európai Bizottság megvizsgálja, hogy célszerű lenne-e egy olyan irányelv megalkotása, amely GNSS-jelet és rádiófrekvenciás azonosítást (RFID) alkalmazó fedélzeti egységgel ellátott járművekről szólna, lehetővé téve, hogy megadja egyrészt a jármű pontos hitelesített helyét, másrészt az elektronikus azonosítását, megfelelően figyelembe véve a magánélet védelmére és az adatvédelemre vonatkozó szabályokat. Egy környezeti tényezőket figyelembe vevő közös agrárpolitika esetén nagy igény van tárgyak és állományok helyének precíz és részletes meghatározására. 15. intézkedés: Az Európa Bizottság törekszik az EGNOS és a GALILEO használatának az uniós programok (például a közös agrárpolitika) irányítási és ellenőrzési rendszereibe történő bevezetésére. 4. HORIZONTÁLIS INTÉZKEDÉSEK A második intézkedéscsoport horizontális tevékenységeket tartalmaz, amelyek különféle területeken több alkalmazás fejlesztését, valamint az innováció elősegítését célozza, ideértve a GNSS-szolgáltatások nem várt, alulról jövő használati módjait mint ahogy ez az Internet esetében is történt. Az egyedi hordozható készülékekhez és mobiltelefonokhoz való új alkalmazások például várhatóan alulról fognak elterjedni, attól függően, milyen széles körben lesznek kaphatók olcsó vevőkészülékek. 16. intézkedés: Az Európai Bizottság finanszíroz olyan kutatás-fejlesztési tevékenységeket, melyek célja a vevőkészülékek költségének csökkentése, ezzel támogatva egyúttal a fenti 3. intézkedést. A GNSS új és egyszerű eszközt biztosít rögzített pontok helyének pontos meghatározására. Ezek segíthetik digitális térképek pontos adatbázisainak összeállítását, és nyilvánvalóan hasznosak nagyon sok olyan alkalmazási területen, amely földrajzi információs rendszeren UNECE : Az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottsága. OTIF : Nemzetközi Vasúti Fuvarozásügyi Államközi Szervezet HU 10 HU

12 alapul, kezdve a térképészeti adatbázisokkal, a műszaki térképek adatbázisaival, vagy a földhivatali nyilvántartások létrehozásához, illetve frissítéséhez szükséges adatbázisokkal. Ebben a tekintetben az adatgyűjtésnek meg kell felelnie a hatályos, az Európai Közösségen belüli térinformációs infrastruktúra (INSPIRE) kialakításáról szóló, március 14-i 2007/2/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 12 és végrehajtási szabályainak. 17. intézkedés: Az Európai Bizottság támogatja az EGNOS és a GALILEO használatát a tagállamokban és harmadik országokban történő felmérések céljára. Az EGNOS és a GALILEO által a földrajzi adatbázisok frissítésének jobbítására nyújtott lehetőségek olyan eszközökkel lesznek kihasználva, mint például a jó módszerek cseréje és a koordináció a tagállamok között. Számos GNSS-alkalmazásnak kombinálnia kell Föld-megfigyeléssel kapcsolatos szolgáltatásokat, mint például a GMES alapszolgáltatásait, valamint távközlési szolgáltatásokat. 18. intézkedés: Az Európai Bizottság dolgozik azon, hogy növelje a szinergiát a GALILEO, GMES, GEOSS 13 és az általa irányított távközlési programok között, elősegítendő a kombinált szolgáltatásokat. Ahhoz, hogy az alkalmazások minél több területen minél elterjedtebbek legyenek, a felhasználók és az alkalmazásfejlesztők számára globális hozzáférést kell biztosítani a GNSS műszaki specifikációihoz, valamint a jogi és gazdasági információkhoz. A felhasználóknak képeseknek kell lenniük arra, hogy megosszák a tapasztalatokat és a módszereket, a fejlesztők számára pedig a munkájukat könnyítő eszközrendszert kell biztosítani. 19. intézkedés: Az Európai Bizottság létrehoz egy nemzetközi fórumot az EGNOS- és GALILEO-alkalmazások számára, ahol a felhasználók, a fejlesztők, az infrastruktúra-kezelők és a rendszerszolgáltatók tapasztalatokat cserélhetnek, amelyek azután beépülhetnek az európai GNSS fejlődési projektjébe. 20. intézkedés: Az Európai Bizottság virtuális információs központot hoz létre és tart fenn, valamint általános figyelemfelhívó és tájékoztatási kampányt indít. Ez arra is jó lesz, hogy az EGNOS és a GALILEO fejlődéséhez szükséges specifikációkban felhasználható visszajelzések érkezzenek. A kis- és középvállalkozások nagyon fontos szereplők, és nagy valószínűséggel ők fognak munkahelyeket teremteni az innovációs szektorban. Ezeknek a vállalkozásoknak fel kell hívni a figyelmét az EGNOS és a GALILEO által nyújtott új lehetőségekre, hogy intenzíven részt vegyenek a kutatásban. A kis- és középvállalkozásokat abban is segíteni kell, hogy finanszírozáshoz jussanak, amikor a kutatásról átváltanak a prototípusok és termékek előállítására. 21. intézkedés: Az Európai Bizottság felhasználja a vállalkozási és innovációs program (EIP) két komponensét a kis- és középvállalkozások körében a figyelem felhívására: célzott fellépés az Enterprise Europe Network keretében, és az innovációs partnerség a műholdas szolgáltatások terén keretében a GNSSinnovációs csekkrendszer révén HL L 108., , o. GEOSS: Föld-megfigyelési rendszerek globális rendszere. HU 11 HU

13 22. intézkedés: Az Európai Bizottság igyekszik növelni a szinergiát az Európai Beruházási Bank által az Európai Unió nevében irányított beruházási programok (például a versenyképességi és innovációs program) és más programok (például az ESA által irányított technológiaátadási program) között. Konkrét intézkedés javasolt a GNSS-alapú innováció ösztönzésére az alkalmazások lehető legszélesebb körében egy, a feltalálókat célzó, már működő kezdeményezésre építve, és az európai régiók támogatásával: 23. intézkedés: Az Európai Bizottság az Európai GNSS Ellenőrzési Hatósággal (GSA) együtt támogatja egy nemzetközi díj megalapítását, amelyben részt vennének például olyan regionális szervezetek, amelyek elősegítik az EGNOS-on és a GALILEO-n alapuló alkalmazások széles körű használatát, ideértve az idős, fogyatékkal élő és mozgáskorlátozott személyeknek nyújtott szociális szolgáltatásokat is. Az alkalmazásokkal foglalkozó kutatások hasznosnak bizonyultak például az Internet használatának felgyorsításában. Mivel nincs katonai finanszírozás, a polgári GNSSalkalmazások kutatásának az Európai Unió általi támogatása jelentős ösztönzést jelent az európai egyetemek, kutató központok, kis- és középvállalkozások, és a nagyipar számára. 24. intézkedés: Az Európai Bizottság 2011-ben a hetedik keretprogramból 38 millió eurót fordít a GNSS-alkalmazások különféle kutatásaira, és igyekszik további finanszírozást találni a hetedik keretprogram rövid távú felülvizsgálatakor, hogy évente lehessen felhívásokat kibocsátani. 5. A KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS UNIÓS FINANSZÍROZÁSÁNAK NÖVELÉSE IRÁNATI IGÉNY Az innováció legjobb forrása egyértelműen a kutatás. A kutatásra költött pénznek közvetlen hatása van az új technológiák elterjedésére. A GNSS azonban nem tekinthető hagyományos piacnak, mivel az USA-beli, az orosz és a kínai rendszer katonai ellenőrzés alatt van, és műszaki tartalmuk inkább katonai, mint kereskedelmi szempontoktól függ: ezeknek az országoknak a hazai szektora közvetlenül profitálhat a katonai finanszírozású programokból, hogy olyan szintre fejlessze alkalmazásait és szolgáltatásait, amellyel már kiléphetnek a polgári felhasználás piacára. Az USA-nak a GNSS-alkalmazások és -szolgáltatások kifejlesztésére szolgáló, szövetségi katonai finanszírozású programjai például becslések szerint évente millió euróba kerülnek, ezt kell összehasonlítani az Európai Unió által a polgári alkalmazásokra költött éves átlagos 15 millió eurós összeggel 14 (v.ö. 2.ábra). Mivel Európa az EGNOS és a GALILEO polgári használatára helyezi a hangsúlyt, a kutatás és fejlesztés közpénzből történő uniós finanszírozásának (beleértve a nemzeti programokat is) az USA szintjét kell megcéloznia a 14 A hetedik keretprogramból a végfelhasználói szegmens KF finanszírozása (alkalmazások, szabványosítás és tanúsítás, vevőkészülékek, kapcsolódó nemzetközi projektek, a küldetések fejlődése) 2007-re 27 millió eurót, 2008-ra 40 millió eurót, 2011-re pedig 38 millió eurót ért el. Ez átlagosan évente 15 millió EUR a időszakban. Ezenkívül célzottan 15 millió eurót fordítottak a GNSS technológiai kutatás-fejlesztésére 2007-ben a hetedik keretprogramból. HU 12 HU

14 GNSS-alkalmazásoknál, mert csak így biztosítható, hogy a GALILEO-rendszer teljes mértékben használható és versenyképes legyen. Jelenleg az uniós költségvetésből a GNSS kutatás-fejlesztésére költött összeg más fejlett technológiájú szektorokhoz képest nagyon kevés: az információs és kommunikációs technológiák (IKT) szektor például átlagban minden évben háromszor annyi KF finanszírozást kap mint az GNSS-szektor, holott a forgalmuk közel azonos 15. Ha az EU úgy dönt, hogy az infrastruktúra finanszírozásához visszaadja az Európai Unió kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjából ( ) ban elvett 400 millió eurót, akkor 2010-től fogva meg kellene növelni a GNSS-alkalmazások kutatás-fejlesztésének finanszírozását évente mintegy 100 millió euróval. Ez a GNSS-infrastruktúra költségvetésének kevesebb, mint 10%-át jelentené. A jelenlegi többéves pénzügyi keretben ( ) rendelkezésre álló, fel nem használt előirányzatok nélkül az uniós kutatás és fejlesztés felgyorsításához vagy a hetedik keretprogramon belüli belső átcsoportosítás lenne szükséges, vagy pedig a tagállamoknak kellene saját beruházásaikat növelni e területen. (millió EUR) A GNSS KUTATÁS- FEJLESZTÉSI FINANSZÍROZÁSI IGÉNYEI A hetedik keretprogramban a GNSS végfelhasználói szegmensében KF-re előirányzott összeg A hetedik keretprogramban a GNSS technológiai KF-jére előirányzott összeg A GNSS KF-jére várható kiegészítő finanszírozás A HETEDIK KERETPROGRAMBAN A GNSS-INFRASTRUJKTÚRÁRA ELŐIRÁNYZOTT ÖSSZEG (RENDSZERBE ÁLLÍTÁS) ábra: A GNSS kutatás-fejlesztési finanszírozási igényei Ha az EU és a tagállamok nem cselekednek, a piacot át fogják venni azok a külföldi iparágak, amelyek katonai költségevetést használhattak és használhatnak fel saját alapjaik A hetedik keretprogram futamidejében 8,3 milliárd EUR lett az IKT-re előirányozva (éves átlagban 1,2 milliárd EUR), úgy hogy az uniós forgalom értéke 680 milliárd EUR volt 2009-ben. Az EU GNSS-ének végfelhasználói szegmensében a kutatás-fejlesztés éves átlagos finanszírozása 15 millió EUR, ugyanakkor a szegmens forgalma 25 milliárd EUR. HL L 412., , 1. o., HU 13 HU

15 megteremtésére, kritikus állások kiépítésére és domináns pozíciók megszerzésére. A kérdés nem csak gazdasági: ha már Európa megteremtette saját független GNSS-infrastruktúráját, akkor az alkalmazások terén is meg kellene őriznie függetlenségét: a hely- és időmeghatározási információk áthatják az élet minden területét; az Európai Unió teljes GDPjének több, mint 6%-a ezektől függ. 6. ELŐRETEKINTÉS Ezt az intézkedési tervet rendszeresen frissíteni kell, mint egy gördülő programot: céljai túlmutatnak 2020-on, de a jelenlegi intézkedések a időszakra koncentrálnak. A jelenlegi javaslat első felülvizsgálata a GALILEO 2013 utáni időszakáról szóló kiaknázási terv elfogadása után történhet, mivel az intézkedéseket befolyásolhatják később megjelenő szolgáltatások jellemzői, különösen a beindítás ütemezése, az árpolitika, a felelősség és a szellemi tulajdon tekintetében. Kiigazítások akkor is szükségesek lehetnek, amikor döntés születik az alkalmazások kutatásainak további finanszírozásáról, vagy az EGNOS-infrastruktúrának az Európán kívüli területekre való kiterjesztéséről. Míg a jelenlegi terv az EGNOS-alkalmazásokra helyezi a hangsúlyt, a későbbiekben egyre nagyobb szerepet fognak kapni a GALILEO-alkalmazások. Makroökonometriai modellt és eszközt is ki kell dolgozni a terv hatásainak nyomon követésére, hogy az információk visszajelzésként bekerüljenek ebbe a felülvizsgálati folyamatba. A javasolt intézkedéseket az Európai Bizottság és ügynökségei hajtják végre, és szükség szerint bevonják a tagállamok nemzeti és regionális hatóságait, és más érintetteket is. HU 14 HU

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.31. COM(2013) 561 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Az Uniónak az európai szabványosításra

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.10.2004 COM(2004)636 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az európai műholdas rádiónavigációs program üzembehelyezési és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.15. COM(2015) 642 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Az Európai Unió második kétéves jelentése az Egyesült Nemzetek Éghajlat-változási Keretegyezménye alapján (az üvegházhatást

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.9.2005 COM(2005) 436 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE KONZULTÁCIÓS DOKUMENTUM AZ INNOVÁCIÓS CÉLÚ ÁLLAMI TÁMOGATÁSRÓL HU HU TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 4

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter A nemzeti fejlesztési miniszter./2012. (.) NFM rendelete az intelligens közúti közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.28. COM(2011) 232 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelenés a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.4.19. COM(2016) 178 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Európai

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 7.2.2007 COM(2007) 22 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A 21. századi versenyképes autóipari szabályozási keret A Bizottság

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 72. PLENÁRIS ÜLÉS-ére

Európai Unió. A Régiók Bizottsága. Szakmai anyag. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 72. PLENÁRIS ÜLÉS-ére Európai Unió A Régiók Bizottsága Szakmai anyag A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK 72. PLENÁRIS ÜLÉS-ére Törölt: 0 Törölt: 68 2007. november 28., szerda 15.00-21.00 2007. november 29., csütörtök, 9.30-12.30 Charlemagne

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése

Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése C 250 E/93 P6_TA(2007)0019 Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése Az Európai Parlament állásfoglalása az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzéséről; a túlsúly,

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

(2005/C 157/19) 1. Bevezetés. a cukorrépa-termelőkre és cukor-gyártókra hárítja a vegyipari célú termelés után járó visszatérítések teljes összegét.

(2005/C 157/19) 1. Bevezetés. a cukorrépa-termelőkre és cukor-gyártókra hárítja a vegyipari célú termelés után járó visszatérítések teljes összegét. C 157/102 HU 2005.6.28. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az európai bizottság által a tanácsnak és az európai parlamentnek küldött Fenntartható mezőgazdasági modell kidolgozása Európa

Részletesebben

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás

Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott. 4.../2013. tájékoztatás Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 4.../2013. tájékoztatás a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2013. évi ellenırzési feladatainak végrehajtásához kapcsolódó ellenırzési irányokról Az adózás rendjérıl szóló

Részletesebben

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé.

Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem nemzetközi, és nem szorítható az EU határai közé. Az állásfoglalás a következő fontosabb megállapításokat tartalmazza: Az e-kereskedelem az internet egyik létfontosságú területe, és a belső piacra vonatkozó EU 2020 stratégiában foglalt célok megvalósításának

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.6.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 157/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 503/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és

Részletesebben

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS 2016. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT AJAK VÁROS Készült Ajak Város Önkormányzata megbízásából Készítette MEGAKOM Tanácsadó Iroda 2016. MÁRCIUS 9. Adatgyűjtés lezárva: 2016. január

Részletesebben

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08)

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) C 97/16 Európai Gazdasági és Szociális Bizottság vélemény Tárgy: Európai logisztikai politika (2007/C 97/08) 2005. november 17-én az Európai Unió finn elnökségének tevékenységéhez kapcsolódóan Mari Kiviniemi,

Részletesebben

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság JELENTÉSTERVEZET EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 2009/2103(INI) 3.2.2010 JELENTÉSTERVEZET a Fellépés a rák ellen: európai partnerség című bizottsági közleményről

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. május 23. (03.07) (OR. fr) 9769/06 ENV 304 AGRI 188 DEVGEN 148 PI 34 FORETS 15 ONU 69

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2006. május 23. (03.07) (OR. fr) 9769/06 ENV 304 AGRI 188 DEVGEN 148 PI 34 FORETS 15 ONU 69 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2006. május 23. (03.07) (OR. fr) 9769/06 FEDİLAP Küldi: az Európai Bizottság fıtitkára részérıl Jordi AYET PUIGARNAU igazgató ENV 304 AGRI 188 DEVGEN 148 PI 34 FORETS

Részletesebben

6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon

6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon 159 6. Klaszterek és támogatásuk az Európai Unióban és Magyarországon A klaszterek létrejöttének, kialakulásának és fejlődésének, magának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.11. COM(2013) 627 final 2013/0309 (COD) C7-0267/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az elektronikus hírközlés egységes európai piacáról és a behálózott

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

Az ipari parkok megjelenése

Az ipari parkok megjelenése Az ipari parkok megjelenése Tartalomjegyzék: 1. Bevezetés 4 2. Logisztika 5 2.1 A logisztika fogalma és rövid története 5 2.2 A logisztika feladata 6 2.3 A logisztika céljai 6 2.4 A logisztika legfıbb

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.14. COM(2011) 730 végleges 2011/0330 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete. a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete. a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelete a nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. (3) bekezdés

Részletesebben

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására

FELHÍVÁS. az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására FELHÍVÁS az energiatudatos gondolkodást és életmódot elősegítő, helyi szereplőket elérő szemléletformálás megvalósítására Szemléletformálási programok KEHOP-5.4.1 Magyarország Kormányának felhívása civil

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 24.5.2005 COM(2005) 203 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D036059/02 számú dokumentum I. mellékletét. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. január 16. (OR. en) 5363/15 ADD 1 TRANS 21 FEDŐLAP Küldi: Címzett: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D036059/02 - ANNE 1 Tárgy: MELLÉKLET

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.10. SWD(2012) 126 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a közös

Részletesebben

Digitális stratégia 2025

Digitális stratégia 2025 Digitális stratégia 2025 (Részletes beszámoló) A program tíz cselekvési területe 1. Gigabit alapú optikai kábelhálózat kiépítése 2025-ig A nagyteljesítményű szélessávú internet hálózat a digitálizáció

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.17. COM(2016) 151 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a biocidoknak a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014.

Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Medgyesbodzás Község Önkormányzat Gazdasági programja 2011-2014. Jóváhagyva: 25/2011. (III.29) sz határozattal I. Bevezetés A gazdasági program elkészítésének célja, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések

centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések centrope Regionális Fejlődési Jelentés 2012 Projekt-összefoglaló és következtetések Bevezető Ez a regionális fejlődési jelentés a centrope regionális fejlődés-monitoring kísérleti projekt harmadik és egyben

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Újrapapír termékek használatára ösztönzés a közszféra működtetésében. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület 2012.09.19.

Újrapapír termékek használatára ösztönzés a közszféra működtetésében. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület 2012.09.19. Újrapapír termékek használatára ösztönzés a közszféra működtetésében dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület 2012.09.19. Újrahasznosított papír és közbeszerzés - Az újrahasznosított papírtermékek nagyobb arányú

Részletesebben

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja

Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója. és programja Az Egri Kistérség területfejlesztési koncepciója és programja ( felújított változat ) Stratégiai program III. Kidolgozó: Operatív program Ebergényi Tanácsadó Iroda 3300. Eger, Arany J. u. 21. Agria Nova

Részletesebben

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon Bajmócy Zoltán Lengyel Imre Málovics György (szerk.) 2012: Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság. JATEPress, Szeged, 52-73. o. Innováció és együttm ködési hálózatok Magyarországon

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár

Macsinka Klára. Doktori értekezés (tervezet) Témavezető: Dr. habil. Koren Csaba CSc egyetemi tanár Macsinka Klára A területhasználati funkciókhoz tartozó tényleges parkolási igények modellezése (meghatározásának módszertana) a fenntartható közlekedés elvei szerint Doktori értekezés (tervezet) Témavezető:

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 784 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Az európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

1. K ORLÁTLAN SÁVSZÉLESSÉG ÉS

1. K ORLÁTLAN SÁVSZÉLESSÉG ÉS 1. K ORLÁTLAN SÁVSZÉLESSÉG ÉS TÁROLÓKAPACITÁS Bartolits István Az adatátviteli és tárolási kapacitások korlátainak jelentős csökkenése új szolgáltatások és új üzleti modellek megjelenését eredményezi.

Részletesebben

Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia

Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia Észak-Alföldi Regionális Innovációs Stratégia 2010 Helyzetelemzés 1 Megrendelő: Készítette: Támogatta: Közreműködők: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. INNOTéT

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata

BABÓT E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. 2016. MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata HOSSZÚ TÁVÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015-2030. E G Y E Z T E T É S I D O K U M E N T U M MEGBÍZÓ:Babót Önkormányzata KÉSZÍTETTE: TÉR-T-REND Kft., ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. 2016. TARTALOM TARTALOM

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat

Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv. Répcelak Város Önkormányzat Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv Répcelak Város Önkormányzat P.H... Dr.Németh Kálmán Polgármester Dr.Kiss Julianna Jegyző Készült: 2012... Old. 1 Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv

Részletesebben

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg 7.3.2014 A7-0124/ 001-133 MÓDOSÍTÁSOK 001-133 elıterjesztette: Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Hans-Peter Mayer Utazási csomagok és az igény szerint összeállított utazási formák A7-0124/2014

Részletesebben

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése C 256/102 HU 2007.10.27. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye Tárgy: A szociális partnerek szerepe A hivatás, a család és a magánélet összeegyeztetése (2007/C 256/19) A Tanács jövőbeli

Részletesebben