A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK"

Átírás

1 HU HU HU

2 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Időközi értékelő jelentés a MEDIA 2007 programról HU HU

3 A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Időközi értékelő jelentés a MEDIA 2007 programról 1. BEVEZETÉS E jelentés tárgya a MEDIA 2007 program időközi értékelése. Az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló, november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat cikke (2) bekezdésének megfelelően ez a jelentés a program végrehajtása során elért eredményeknek és a program minőségi és mennyiségi vonatkozásainak időközi értékelését tartalmazza. A 19. cikk emellett kimondja, hogy az Európai Uniónak az Európai Audiovizuális Megfigyelőintézet munkájában való részvételének nyomon követését és értékelését a MEDIA program nyomon követése és értékelése keretében kell megvalósítani a 14. cikkel összhangban. Ez a jelentés a végrehajtás első három éve során elért legfontosabb eredményeket és az esetleges kiigazítások érdekében tett ajánlásokat tartalmazza. A jelentés a január 1-jétől a december 31-ig terjedő időszakra vonatkozik, és az Euréval Media Consulting Group (MCG) 2 által végzett időközi értékelés következtetésein alapul. 2. A MEDIA PROGRAM Amióta az Európai Parlament és a Tanács 1991-ben elfogadta MEDIA I programot, az EU következetes és hosszú távú pénzügyi támogatási politikát folytat annak érdekében, hogy az európai audiovizuális ágazat élhessen az egész Unióra kiterjedő piac előnyeivel. Ezt a politikát vitte tovább a MEDIA II, majd a MEDIA Plus és a MEDIA képzés program ( ) egyaránt. A szubszidiaritás és a kiegészítő jelleg elveinek megfelelően a közösségi fellépés a gyártás kezdő és végső szakaszaiban történik, és meghagyja a nemzeti hatóságoknak a feladatot, hogy a gyártást támogassák. A program tehát a szakemberképzés, a fejlesztés, a forgalmazás és a művek promóciójának támogatását vállalja magára. A hét évre ( ) 755 millió EUR költségvetéssel rendelkező MEDIA 2007 program három átfogó célkitűzés megvalósítására törekszik: az európai kulturális sokszínűség, valamint az európai filmművészeti és audiovizuális örökség megőrzése és bővítése, annak elérhetővé tétele a közönség számára, illetve a kultúrák közötti párbeszéd előmozdítása; 1 2 HL L 327., Az értékelő jelentés teljes szövege a következő címen olvasható: HU 2 HU

4 az európai audiovizuális alkotások forgalmának bővítése az Európai Unión belül és kívül; az európai audiovizuális ágazat versenyképességének javítása egy nyitott európai versenypiac keretében. A különböző beavatkozási területek prioritásait a következőkben határozták meg: a kreativitás támogatása az audiovizuális ágazatban, valamint az európai filmművészeti és audiovizuális örökség kulturális értékének megismertetése; az európai audiovizuális ágazat szerkezetének megerősítése, különös tekintettel a kkv-kra; az egyenlőtlenségek csökkentése a nagy audiovizuális gyártási kapacitású országok és azon országok között, amelyek kis audiovizuális gyártási kapacitással vagy korlátozott nyelvi területtel rendelkeznek; a digitalizálással kapcsolatos piaci folyamatok követése és támogatása. A MEDIA 2007 program újdonságai A MEDIA 2007 program céljául tűzte ki az igazgatási eljárások általános egyszerűsítését és arányossági záradékot vezetett be a pénzügyi és igazgatási szabályok tekintetében. Ezzel az adminisztrációs terhek csökkentésére törekedett, amelyeket a támogatásokkal és a kedvezményezettek jellegével arányossá kívánt tenni. Emellett hosszú távú partnerségek megkötésére került sor a képzés, a vásárlásösztönzés és a mozihálózatok területén. A cselekvési irányvonalak többsége megmaradt (a VHS és DVD formátumú forgalmazás támogatása kivételével). Az ágazat igényeinek változásához való igazodás céljából a MEDIA 2007 program új fellépéseket vezetett be; ezek közé tartozik az audiovizuális alapképzés, az interaktív művek fejlesztése, a lekérhető video-szolgáltatás (video on demand, VOD) és a digitális mozifilm-forgalmazás, a közösségi weboldalak és a nyílt média. A MEDIA programokat folyamatos értékelési folyamat kíséri. Az 1998-as előzetes értékelés és két időközi értékelés után a MEDIA Plus és a MEDIA képzés programokat végső értékelésnek is alávetették, amely a közötti időszakra vonatkozott. Az értékelések megerősítették, hogy a program helytálló és hatékony volt, és a fellépések továbbvitelét ajánlották. Emellett 2004-ben az előzetes értékelés elemeit felhasználó hatásvizsgálat is készült a MEDIA 2007 program előkészítése céljából. 3. A MEDIA 2007 IDŐKÖZI ÉRTÉKELÉSE 3.1. Bemutatás Az értékelés elvégzésére a Bizottsággal keretszerződést kötött EUREVAL MCG konzorciumot választották ki 3. Az értékelési eljárás a program végrehajtásának kezdete után mindössze két évvel indult meg, ami annyit jelent, hogy kevés projekt fejeződött még be, sőt a legtöbb csak a megvalósítás első szakaszában volt. 3 INFSO/SMART 2007/0035 Lot 1. sz. keretszerződés HU 3 HU

5 Az értékelés ezért alapvetően a hatásfok és a hatékonyság, valamint a helytállóság kérdésére összpontosított. Ennek keretében értékeli a program azon képességét, hogy a felhasznált forrásokra alapozva eredményeket érjen el, valamint azt, hogy ezek az eredmények megfelelnek-e a program célkitűzéseinek. Megvizsgálja továbbá az eredeti célkitűzések helytállóságát az ágazat szükségleteihez viszonyítva, és a jövőre nézve kiigazításokat ajánl. Az értékelés eredményein alapul majd a MEDIA 2007 határozat 14. cikke (2) bekezdésének b) pontja szerint a program folytatásáról szóló közlemény, amelyet 2010 végéig kell beterjeszteni, valamint a hatásvizsgálat is, amelyet a program 2013 utáni megújításának érdekében fognak elvégezni Az értékelés célkitűzései Az általános célkitűzés az volt, hogy a Bizottság külső, független véleményhez jusson a program között elért eredményeiről, illetve mennyiségi és minőségi vonatkozásairól. Ennek megfelelően a konkrét célokat a következőképpen határozták meg: A célkitűzések helytállóságának felmérése az európai audiovizuális ágazatzükségleteihez viszonyítva, valamint a program európai hozzáadott értékének mérése; A program végrehajtása hatásfokának és eredményei hatékonyságának átfogó célkitűzései szemszögéből való mérése; Kiigazításokra tett javaslatok és ajánlások kidolgozása a program végrehajtásának további időszakára; Az ágazat szükségletei alakulásának elemzése és a 2007 óta bevezetett új fellépések külön értékelése Módszerek Az értékelési folyamat 2009 szeptemberében kezdődött és 2010 májusáig tartott. A statisztikai és dokumentumértékű adatok összegyűjtése mellett az értékelők beszélgetéseket folytattak mind a Bizottság, mind az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) programért felelős tisztségviselőivel. Az értékelő továbbá széles körű felmérést folytatott olyan szervezeteknél, amelyek MEDIA-támogatást kértek, valamint az összes tagállam MEDIA Desk tájékoztatási irodáiban. Így sikerült több mint 550 személy véleményét megkérdezni. Az értékelő ezután az értékelés kérdéseinek megválaszolása érdekében az adatok mélyelemzését végezte el úgynevezett trianguláció alkalmazásával, amely az összes begyűjtött adat kereszthivatkozásait hivatott létrehozni. A jelentésben szereplő minden megállapítás így eltérő jelzés hiányában egyszerre több forrásból táplálkozik. 4. TECHNOLÓGIAI, GAZDASÁGI ÉS JOGI ÖSSZEFÜGGÉSEK A film- és audiovizuális iparág területén a közpolitikák ma olyan jelentős problémákkal kerülnek szembe, amelyek a technológia változásaiból és azoknak a fogyasztási módokra, a gazdasági modellekre és az értékláncra tett hatásaiból erednek. HU 4 HU

6 4.1. Technológiai változások Ezek az átalakulások részben a nagy sebességű internet európai terjedéséből fakadnak. A múltban lineáris médiának számító televízó ma egyre inkább nem lineáris platformmá válik, amely lehetővé teszi, hogy a néző megválassza mind a neki tetsző tartalmakat, mind az időpontot azok fogyasztására (tv-műsorok utólagos megtekintése, IPTV, web-tv). Az internet a videofilm-lekérés (VOD) révén a forgalmazási platform szerepét is betölti. A változások a mobiltelefonokat is érintik, amelyek szintén az audiovizuális tartalmak forgalmazási platformjaivá válnak. A hagyományosan földrajzi helyszínhez (vetítőterem) kötött filmművészet új forgalmazási lehetőségekhez jut, mivel a 35 mm-es filmszalagot fokozatosan felváltják a digitális kópiák. A programozás valószínűleg egyre rugalmasabb lesz, és a három dimenziós látványfilmek bevezetése nyomán a digitális technológia megújító hatást is gyakorolhat. A nagy felbontású dvd-k a közelmúltban beléptek az európai piacra, noha még nem tudható, hogy felszívják és tartós eszközzé változtatják-e a megjelenőfélben lévő technológiát, fenntartva ezzel annak jelenlétét az ellátási láncban A fogyasztási módok fejlődése A technológiai innovációval fokozatosan a nézők szokásai is változtak. Az audiovizuális tartalom könnyen személyre szabható, elmenthető és hordozható. Mai környezetünkben a különböző médiák összekapcsolásával keletkező multiplatform-forgalmazás egyre meghatározóbb lesz. A tartalmak hordozhatósága emellett a fizikai környezetet inkább a lehetőségek mintsem a kényszerek birodalmává teszi. A művek ma könnyebben terjedhetnek egyik médiából a másikba, és egyik területről a másikra A gazdasági modellek Gazdasági szempontból az átalakulás fokozatos, és a piacokra gyakorolt hatása ágazatok és országok szerint aszimmetrikus. A gazdasági modellek változása a televízió és a film közötti kapcsolatban érhető tetten. A rádiófrekvenciás sugárzású nemzeti televízió 30 év óta az európai filmművészet finanszírozásának nélkülözhetetlen partnere. Ma, amikor a televizós csatornák reklámbevételei nagy mértékben csökkennek, a film értéke is stagnál ezeken a csatornákon, miközben maga a filmművészet a digitális csatornák és a fizetős filmcsatornák felé vándorol A jogok kezelése Az európai audiovizuális ágazat a jogkezelés kérdésével is szembekerült. Ez a kérdés azért vált elsődlegessé, mert a piacra a gyártás és a forgalmazás terén egyaránt új szereplők lépnek. A jogkezelés szempontjából nézve az értéklánc teljes hosszában megjelennek a kannibalizálás hatásai. Egyes megfigyelők hosszú távon az értéklánc egyszerűsödését jósolják, méghozzá annyira, hogy az összesen két nagy szegmenst foglal majd magában: az egyéni felhasználás és a nyilvános előadás a mozikban. 5. A PROGRAM SZÁMOKBAN A MEDIA 2007 program végrehajtásának első három évében több mint 5000 projektet támogatott. E projektek európai társfinanszírozása mintegy 296 millió eurót tesz ki, azaz a program teljes időszakára vonatkozó költségvetés 39%-át. HU 5 HU

7 Több mint 3000 szervezet kérte a MEDIA 2007 segítségét az első három évben (ez a MEDIA Plus keretében az egész időtartam alatt beérkezett kevesebb mint 2000 kéréssel vetendő össze), és ezek közül több mint 1400-at választottak ki. A program támogatását kérő új tagállamokbeli szervezetek száma a MEDIA 2007 program eddigi ideje alatt kis mértékben emelkedett. A MEDIA 2007 keretében kiválasztott szervezetek producerek (56%), forgalmazók (31%) és promóterek (11%). Legtöbbjük igen kis vállalkozás (66%-uk forgalma 1,5 millió eurónál kisebb, és 80%-uk forgalma 4 millió eurón aluli). A MEDIA 2007 kedvezményezettjei egész Európában megtalálhatók (a 105-ből 98 régióban). Az öt legnagyobb ország (Németország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Egyesült Királyság) kapja a MEDIA programból származó összegek kétharmadát, ami az általuk képviselt európai piacok jelentőségével arányos. Az EU-15 további 10 országa, valamint Svájc, Izland és Norvégia átlagosan az összegek 25%-át kapja, de ez a rész csökkenőben van. 8% körül stagnál az új tagállamok részesedése. 6. AZ ÉRTÉKELÉS KÖVETKEZTETÉSEI 6.1. A program helytállóságára vonatkozó következtetések az ágazat szükségleteivel való összevetésben A MEDIA 2007 program alkalmas arra, hogy megfelelő módon válaszoljon az ágazat szükségleteire; többek között azért, mert belső logikával rendelkezik, erősen kötődik az európai audiovizuális média helyzetéhez és figyelemmel akarja kísérni az ágazat fejlődését. Az esetek legnagyobb részében a MEDIA a meglévő nemzeti támogatást egészíti ki, amennyiben a program a hazai segítségben nem vagy kevéssé részesített tényezőket támogatja. Emellett jelentős hozzáadott értéket is képvisel, mivel erőteljes európai dimenziót ad a támogatott projekteknek, miközben azt is lehetővé teszi, hogy ambíciózusabbak legyenek. Végezetül úgy tűnik, hogy a program a nemzeti politikákat is ösztönzi. Egyes országokban több irányú fejlődés figyelhető meg: új jogszabályi rendelkezéseket készítenek elő (vagy azok már hatályba is léptek) több országban, köztük Magyarországon, Olaszországban, Litvániában, Norvégiában és Szlovéniában. A nemzeti audiovizuális ágazat strukturálására nemzeti filmalapok vagy -intézetek jöttek létre (Horvátország, Szlovákia, Málta), illetve a meglévők költségvetése megemelkedett (Ausztria, Ciprus, Cseh Köztársaság) A program belső következetességére vonatkozó övetkeztetések A program átfogó belső következetessége bebizonyosodott, még ha több erőfeszítést érdemelne is az európai művek iránti kereslet továbbfejlesztése a közönség körében. A program különféle támogatásaira jelentkezők számának növekedése arról tanúskodik, hogy a program jól igazodik az ágazat szükségleteihez. Ez ugyanakkor a szelektivitás erősödésével jár együtt, ami többek között az első ízben jelentkező pályázók és a mikrovállalkozások 4 kizárását, az irányítási költségek emelkedését és a potenciális résztvevők bizonyos fokú elkedvetlenedését vonja maga után. 4 Mikrovállalkozások HU 6 HU

8 Az európai alkotások kulturális sokfélesége megőrzésének / előmozdításának célkitűzése nagy mértékben támaszkodik azokra a fellépésekre, amelyek az európai audiovizuális gyártás terén csökkenteni szeretnék a kis és nagy gyártási kapacitású országok közötti távolságot. A program ennek érdekében pozitív diszkriminációs intézkedéseket ír elő a kis gyártási kapacitású, és/vagy szűk nyelvterületű országok támogatására. A MEDIA Plus program végső értékelése rámutatott, hogy a pozitív diszkrimináció kritériumai arra késztetve a legnagyobb produkciós országok szakembereit, hogy társuljanak kisebb országokbeli partnerekkel ténylegesen elősegítették mind e szereplők bevonását a hálózatokba, mind pedig műveik megjelenését az európai forgalmazási láncokban. Ez a megállapítás ezúttal is megerősítést kapott: a pozitív diszkriminációs intézkedések nagy mértékben járulnak hozzá a sokféleség célkitűzésének eléréséhez, elsősorban a piacokhoz való hozzáférés, a fejlesztés és a fesztiválok programpontok esetében. Jelentős adaptációs erőfeszítések valósultak meg a MEDIA 2007 keretében az új szükségleteknek való megfelelés, nevezetesen a digitalizálás vonatkozásában. A két megelőző értékelés is a program célkitűzéseinek általános helytállóságát erősítette meg, de megjegyezték, hogy az új technológiák használatát és a digitális technológiákra való áttérés kérdését nem vették kellően figyelembe. Az új cselekvési irányvonalak bevonásával a MEDIA 2007 keretében ez a határ elhalványodott. A pályázati felhívások sikere arról tanúskodik, hogy a program az ágazat valós szükségleteire ad választ. Fel kell azonban deríteni még egyes területeket és módszereket az ágazat fejlődő igényeinek lehető legjobb megválaszolására. Az új fellépések azonban szűk területekre korlátozódtak, és ezért hasznos lenne átlátni az értékláncot, a jogok kérdését és az új gazdasági modelleket, amelyek a szakemberek indíttatására mostanában kezdenek kirajzolódni A program végrehajtásának első három éve alatt elért eredményekre (hatékonyság) vonatkozó következtetések A MEDIA Plus és a MEDIA képzés programok végső értékelésének következtetéseit a hagyományos cselekvési irányvonalak tekintetében a jelenlegi értékelés megerősítette. A MEDIA fő mechanizmusai hatékonyan járulnak hozzá a készségek fejlesztéséhez (képzés), a művek európai dimenziójának már a gyártást megelőző szakaszban elkezdett kiépítéséhez (fejlesztés), az ágazat nagyobb versenyképességéhez (forgalmazás, többek között a kockázatcsökkentés és a kedvezményezettek pénzügyi kapacitásának növelése révén) és a művek nemzetközi terjesztéséhez (forgalmazás és vásárlásösztönzés). A MEDIA program jelentkezési eljárásában való részvétel nyomán jelentősen javul a beterjesztett projektek koncepciója (a finanszírozási tervek megszilárdítása, a partnerségek megerősítése és a nemzetközi dimenzió terén). Ehhez egyéb előnyök is járulnak, olyanok, mint a szakmai hálózatok megteremtése, és a széleskörűen elismert MEDIA minőségi védjegy létrehozása. A MEDIA 2007 által a forgalmazáshoz, a promócióhoz (a piachoz való hozzáférés és a fesztiválok), valamint a fejlesztéshez nyújtott támogatás egészében hatékony és jelentősen hozzájárul a forgalmazási feltételek javításához (automatikus forgalmazás), az európai alkotások ismertségének növeléséhez, a szakmai lehetőségek megteremtéséhez (vásárlásösztönzés), a szakmai hálózatok megerősítéséhez (szelektív forgalmazás és vásárlásösztönzés), valamint a jobban strukturált és nemzetközileg versenyképesebb projektek megjelenéséhez (fejlesztés). HU 7 HU

9 Az értékelő ugyanakkor javítási lehetőségeket is feltárt egyes cselekvési irányvonalak területén, például: Az interaktív művekhez nyújtott támogatás hatásosabb lehetne, ha azok célközönségét egyértelműbben kijelölnék. Helyes, hogy a MEDIA 2007 támogatja a művek televíziós sugárzását, mert ezzel az ágazat kifejezett igényére reagál, és jelentősen hozzájárul a producerek jogainak garantálásához egyes országokban. A támogatás hatékonysága azonban különféle okokból nem látszik egészen biztosítottnak: eltérés mutatkozik a támogatott alkotástípusok és az európai csatornák programozási szükségletei között; ellentmondás áll fenn a terjesztők megkövetelt nagy száma és a forgalmazó által nyújtott minimális garancia között; eltérés mutatkozik a piaci árak alakulása és a MEDIA által megkívánt befektetések között; a támogatás földrajzi megoszlása kiegyensúlyozatlan. Emellett egyes fellépések hatása marginális, noha a programon kívül álló okokból, amelyek az adott piachoz fűződnek. Az i2i támogatás 5 lehetővé teszi a pénzügyi költségek tényleges csökkentését, de nem elég elterjedt ahhoz, hogy a finanszírozáshoz való hozzáférés terén látható hatásokat produkáljon.a lekérhető video-szolgáltatáshoz (video on demand, VOD) nyújtott támogatás még nem járul eléggé hozzá az európai művek forgalmazásához, mivel a piac továbbra is nagyon gyenge. A 6.2 pontban említett célkitűzéseket az európai alkotások kulturális sokféleségének megőrzése / előmozdítása és a pozitív diszkriminációs intézkedések illetően a program kis léptéke nem teszi lehetővé, hogy jelentősebb hatást gyakoroljon a kis és nagy gyártási kapacitású országok közötti különbségek csökkentésére. Az új tagállamok szervezeteinek részesedése növekszik ugyan, de a vonatkozó költségvetési rész nem változott (mintegy 8%). Ezekben az országokban a szervezetenkénti átlagos költségvetés ezért folyamatosan csökken Következtetések arra nézve, hogy a program hosszú távon létrehozza-e a várt hatásokat A szakmabeliek képzésének, a projektek strukturálásának és a szereplők hálózatépítésének támogatásával a MEDIA hozzájárul az európai audiovizuális ágazat versenyképességének növekedéséhez. A MEDIA Plus nyomdokain a MEDIA 2007 hozzájárul ahhoz, hogy az európai alkotások jobban terjedjenek és a kulturális sokféleség megmaradjon. Az európai művek nemzetközi forgalma tekintetében a piaci mutatók biztatóak és az értékelés is azt bizonyítja, hogy e filmek nagy része a MEDIA támogatásának köszönhetően utazik A program végrehajtásának eredményességére vonatkozó következtetések A program költségvetését és forrásait egészében véve eredményesen használják fel. A programirányítás módszereinek eredményessége jelentősen megnőtt (egyszerűsítések, menetrend-kiigazítás hosszú távú partnerségek), de tovább kell és lehet csökkenteni az adminisztratív terheket. 5 Az audiovizuális i2i támogatás célja a banki és hitelfinanszírozáshoz való hozzáférés megkönnyítése. HU 8 HU

10 7. AZ EURÓPAI AUDIOVIZUÁLIS MEGFIGYELŐ INTÉZET (EAO) KÖZREMŰKÖDÉSE 7.1. A részletes értékelés célkitűzései 1999 óta a Bizottság által képviselt Európai Unió részvételét az Európai Parlament és a Tanács határozatai teszik hivatalossá 6 A MEDIA 2007 program kidolgozása során az igazgatási eljárások egyszerűsítésére irányuló bizottsági politikából eredő racionalizációs törekvés szellemében az Európai Uniónak a Megfigyelő Intézetben való részvételét a programot bevezető határozat rendelkezései értelmében belefoglalták az új program jogi alapjába. A pénzügyi hozzájárulás a MEDIA program költségvetését terheli (2010-ben EUR, ami a megfigyelő intézet 37 tagja hozzájárulásainak 11,5%-a). A Bizottság a tagállamokkal egyenrangú tagja a végrehajtó bizottságnak, amely elfogadja az EAO költségvetését a tevékenységi tervek és programok végrehajtása érdekében. A MEDIA 2007 program időközi értékelésének keretében az értékelő elemezte az EAO hozzájárulását a program célkitűzéseihez és szükségleteihez, valamint az ágazattal kapcsolatos jogi és gazdasági információk terjesztéséhez a szakemberek és az intézmények körében Az EAO és a MEDIA 2007 program célkitűzései A Megfigyelő Intézetnek kettős küldetése van. Egyfelől nagyobb átláthatóságot kell biztosítania az audiovizuális ágazatnak Európában, és másfelől válaszolnia kell az audiovizuális szakemberek információs igényeire E feladat megvalósítása keretében információkat dolgoz ki és bocsát a szakma és a közönség rendelkezésére, ilyenek például az adatbázisok (LUMIERE, KORDA, MAVISE, IRIS MERLIN és PERSKY), a jogi jellegű cikkek, az európai megállapodásokra és egyéb nemzetközi szerződésekre vonatkozó tájékoztatás, valamint egy fizetős statisztikai évkönyv, amelyben megtalálhatók az ágazat legfőbb adatai. A Megfigyelő Intézet tevékenységei nem járulnak közvetlenül hozzá a MEDIA program céljainak megvalósításához. Az Intézetnek nincs de facto kötelezettsége a MEDIA program iránt; de ehhez hozzá kell tenni azt a megállapítást is, hogy a rendelkezésre álló adatok bizonyos esetekben eltérnek egymástól és részlegesek, nehezen vethetők össze és nehéz azonosítani bennük azokat az elemeket, amelyek a program konkrét igényeinek és céljainak megfelelő nyomon követéshez szükségesek. Az évkönyv például csak keveset változik egyik évről a másikra és nem mindig 100%-osan ugyanazokat a táblázatokat, és bennük ugyanazokat az adatokat, fogalmakat és mutatókat adja meg mint az előző évben. Másfelől az EAO által lefedett terület eltér a MEDIA területétől. A homogeneitás viszonylagos hiánya amihez hozzájárulhat az, hogy egyes MEDIA program-specifikus mutatók nem állnak rendelkezésre az adatok felhasználásának akadálya lehet. Az EAO ezzel együtt az egyetlen olyan intézmény, amely széles értelemben véve európai léptékű számadatokat szolgáltat, olyanokat, amelyeket a nemzeti szervezetek nem gyűjtenek és nem is adnak ki. Egyes konkrét tárgyakban közvetlen szerződést lehetne tehát tervbe venni a Megfigyelő Intézettel az éves és három éves cselekvési terveken túl, hogy nagyobb mértékben járulhasson hozzá a MEDIA program céljaihoz /784/EK határozat, november 22. (HL L 307., ). 2239/2004/EK határozat, november 17. (HL L 390., ). HU 9 HU

11 8. FŐBB AJÁNLÁSOK Az értékelők öt stratégiai ajánlást tesznek. Ezek közül egyeseket nem lehet a MEDIA 2007 keretében alkalmazni, és ezért csak a 2013 utáni új programgeneráció előkészítésénél veszik majd őket figyelembe; mások azonban a folyó program továbbviteléhez adnak hozzá bizonyos elemeket A kommunikáció és az információ-megosztás terén tett erőfeszítések továbbvitele Világosabb és a programot hívebben tükröző kommunikációval a szakmabeliek könnyebben azonosíthatnák a program céljait és támogatási körét ( MEDIA program MEDIA 2007 helyett, az i2i sor elnevezésének felülvizsgálata, Interaktív alkotások ). Emellett jobban ki kellene használni a MEDIA deskek és irodák hálózatának lehetőségeit, például együttműködési platform segítségével A programirányítás optimalizálása A programirányítás módszereinek egyszerűsítésére és javítására javasolt lehetőségek a következők: A komitológiai eljárás felülvizsgálata (a közösségi alapokból származó juttatás küszöbértékének megjelölése, amely alatt a komitológiai eljárás nem alkalmazható). Igényesebb támogathatósági és/vagy kiválasztási kritériumok tervezése a fejlesztés témakörben egyre nagyobb számban jelentkező pályázók körének szűkítésére, és a beérkezett projektek minőségének javítása. A szakértői bázis bővítése a kiválasztási eljárások javítása érdekében Az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló erőfeszítések folytatása A MEDIA adatbázissal közvetlenül összekapcsolt online jelentkezési rendszer felgyorsítása A program által mozgósított beavatkozási lehetőségek körének bővítése Innováció a program beavatkozási lehetőségeinek vagy kísérő intézkedéseinek terén különböző eszközök igénybevételével, mint: a meghallgatás (tematikus hálózatok, kísérleti projektek) és a konszenzuskeresés (pl. a jogokkal kapcsolatos közös megközelítésre vonatkozóan). A területek közötti interoperabilitás, hálózatba szervezés és együttműködés elősegítése, készségekre vonatkozó közös referenciaalap létrehozása (az alapképzéshez). A pozitív diszkrimináció megvalósítási módjainak felülvizsgálata: az országtipológia felülvizsgálata; a leginkább megfelelő célokra vonatkozó gondolkodás elmélyítése. Határozottabb fellépés a kereslettel kapcsolatban a fogyasztók, a televíziós szolgáltatók és forgalmazók szintjén, valamint a médiaoktatáson keresztül. A piacismereti és a program hatásainak elemzését szolgáló készségek megerősítése. HU 10 HU

12 Az audiovizuális megfigyelő intézet hozzájárulásának optimalizálása, például statisztikai adatok és megfelelő tanulmányok megszerzése érdekében, amelyek jobb piacismeretet biztosíthatnak és megkönnyíthetik a program hatásainak elemzését. Részletes vizsgálatok elvégzése az audiovizuális ágazat területén az előrejelzések megkönnyítésére. Egyes cselekvési ágazatokra és/vagy irányvonalakra összpontosító külön értékelések elvégzése a program eredményeinek pontosabb felmérése érdekében A piachoz való alkalmazkodásra irányuló erőfeszítések továbbvitele Televíziós forgalmazás: támogatás az olyan televíziós forgalmazók és terjesztők számára, amelyek a nem nemzeti, európai alkotások megismertetésén munkálkodnak; a szinkronizálás támogatása, hogy megvessük a lábunkat a nagy harmadik világbeli piacokon (Délkelet-Ázsia, Latin-Amerika); az új médiákhoz kapcsolódó projektek előmozdítása. A pénzügyi eszközökhöz való hozzáférés: a bankok ösztönzése több gyártási hitel megadására, például hitelgarancia-eszköz igénybevételével; digitális film: a mozitermek digitalizálásához és a digitális mesterkópiák előállításához nyújtandó segítség tervezése. 9. KÖVETKEZTETÉSEK: A BIZOTTSÁG ÁLLÁSPONTJA Noha a MEDIA 2007 program időközi értékelését a végrehajtás korai szakaszában végezték el, az megerősíti a program fellépéseinek pozitív eredményeit az európai audiovizuális ágazatban. Megerősíti emellett célkitűzéseinek helytállóságát és fellépéseinek hatékonyságát is, különösen az ágazat versenyképessége megerősítésének terén. Végezetül pedig megerősíti hozzáadott értékét is a nemzeti fellépésekhez képest. A piaci adatok azt jelzik, hogy az európai audiovizuális ágazat továbbra is szenved hagyományos gyengeségeitől, azaz a piac szétaprózottságától és az európai alkotások származási országukon kívüli elégtelen terjesztésétól. HU 11 HU

13 A fellépések folytatása tehát ajánlatos, és a piaci szükségletek alakulásához való alkalmazkodást igényel. A Bizottság a MEDIA 2007 hátralévő idejére további kiigazításokat tervez, hogy növelje a program hatását és eredményességét, valamint a piaci szükségletekhez való alkalmazkodását a meglévő jogi alap határain belül, és eközben az értékelő ajánlásait figyelembe fogja venni. További kiigazítások is állnak kidolgozás alatt, amelyeket a program végrehajtásának második felében már alkalmazni fognak. Ezeket a program folytatásáról szóló következő közlemény tárgyalja. A Bizottság emellett be fogja építeni az értékelő hosszabb távú stratégiai ajánlásait a 2013-tól indítandó következő program előkészítésébe. A cselekvési irányvonalakat az e program előkészítésekor elvégzendő hatástanulmány fogja vizsgálni. HU 12 HU

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.9. COM(2015) 633 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK Digitális szerződések Európa részére

Részletesebben

Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése

Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése C 250 E/93 P6_TA(2007)0019 Az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzése Az Európai Parlament állásfoglalása az egészséges táplálkozás és a fizikai tevékenység ösztönzéséről; a túlsúly,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.2.16. COM(2016) 49 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A cseppfolyósított

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.17. COM(2016) 151 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a biocidoknak a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014.

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Éves JlentésÉ FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 2 2 Statisztikai tájékoztatás... 3 3 Cash Control akciósorozat...

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (2011. évi CLXXXIX. törvény 46. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester

Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója. Horváth Miklós polgármester E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 13-ai testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Melléklet: Velem községi Önkormányzat 2011. évi költségvetési

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június

ÚTMUTATÓ. 1.4 tevékenység. Dieter Schindlauer és Barbara Liegl. 2007 június MUNKAANYAG, KÉRELMEZŐ ELSŐ INTERJÚ ÚTMUTATÓ A HU2004/IB/SO01-TL számú Egyenlő bánásmód elvének érvényesítése és az anti-diszkriminációs törvény végrehajtásának elősegítése Twinning Light projekt összesített

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban

Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Penta Unió Oktatási Centrum Zrt. Az elektronikus számlázás alkalmazása Magyarországon napjainkban Név: Bán Roland Szak: Forgalmi adó szak Konzulens: Domsa Ágnes Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 4 1. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 27.6.2013 A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL.

2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL. 2005.11.19. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 302/47 AZ EGYESÜLT NEMZETEK KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KONFERENCIÁJA 2005. ÉVI NEMZETKÖZI MEGÁLLAPODÁS AZ OLÍVAOLAJRÓL ÉS AZ ÉTKEZÉSI OLAJBOGYÓRÓL EGYESÜLT

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

J/55. B E S Z Á M O L Ó

J/55. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/55. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2005. január

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*) 2004/18/EK irányelv Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerzıdések A 44. cikk, (2) bekezdése, valamint

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.4. COM(2016) 279 final 2016/0141 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A

9226/16 ol/ok/kk 1 DG B 3A - DG G 1A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 13. (OR. en) 9226/16 ECOFIN 466 UEM 212 SOC 330 EMPL 226 COMPET 300 ENV 345 EDUC 201 RECH 192 ENER 208 JAI 456 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.12.2005 COM(2005) 660 végleges 2005/0257 (ACC) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Chilei Köztársaság

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.4.23. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 102/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 330/2010/EU RENDELETE (2010. április 20.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke (3)

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 907 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSITERV-JAVASLATOK: ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS HU HU Összefoglaló Ez a közlemény összefoglalja a makrogazdasági

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.28. COM(2011) 232 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelenés a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában.

A nem önkormányzati fenntartásban működő médiumok Szentes városában. Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt.szám: P-3892/2012. Tárgy: Az önkormányzat által adott költségvetési támogatások és a támogatott médiumok helyzetének

Részletesebben

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás

Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások. Összefoglalás A főtitkár 09/01/2009 D(2009)143 Feljegyzés az Elnökség tagjai részére Tárgy: Az Európai Parlament 2010-es költségvetése Főbb iránymutatások Összefoglalás A 2010-es év intézményünk tevékenységét illetően

Részletesebben

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran

Htársadalmi környezet feszültségei és terhei gyakran EZREDFORDULÓ * m m. TflnuLmánvDK LOSONCZI AGNES / UTAK ES KORLATOK HZ EGES2SEGUGYBER Az egészségügy a jelentkező gazdasági, politikai, erkölcsi válságoknak szinte gyűjtőterepe. Itt sűrűsödnek azok a társadalmi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól 2012.10.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 299/5 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/28/EU IRÁNYELVE (2012. október 25.) az árva művek egyes megengedett felhasználási módjairól (EGT-vonatkozású szöveg)

Részletesebben

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan

Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan C 210/14 Felhívás észrevételek benyújtására az állami támogatások kérdéskörében a Bizottság általános csoportmentességi rendelettervezetére vonatkozóan (2007/C 210/10) Az érdekelt felek észrevételeiket

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésére Tárgy: Békés Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Véleményező bizottság: valamennyi bizottság Sorszám: III/1. Döntéshozatal módja: Minősített

Részletesebben

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA

1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1. SZ. MELLÉKLET: ORSZÁGSPECIFIKUS AJÁNLÁSOK VÉGREHAJTÁSA 1.sz. Országspecifikus ajánlás: Pénzügyi stabilitás A középtávú költségvetési cél elérése érdekében 2015-ben hajtson végre a GDP 0,5 %-ának, 2016-ban

Részletesebben

Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések

Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések EGESIF_14-0012_02 final 2015.9.17. EURÓPAI BIZOTTSÁG Európai strukturális és beruházási alapok Útmutató a tagállamok számára Irányítási ellenőrzések (2014 2020-as programozási időszak) FELELŐSSÉGKIZÁRÓ

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 06.10.2004 COM(2004)636 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az európai műholdas rádiónavigációs program üzembehelyezési és

Részletesebben

Első Kötet Közszolgálat 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT

Első Kötet Közszolgálat 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT 3.2 K ÖZSZOLGÁLAT A közigazgatás és társadalmi közszolgáltatások elektronikus kiszolgálásával összefüggő összes jelenség ide sorolandó. Általában ide tartozik a (nem üzleti célú) táv-ügyintézés; az elektronikus

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ

TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ KREATÍV EURÓPA Kultúra alprogram TÁMOGATÁS MŰFORDÍTÁSI PROJEKTEKHEZ TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Célkitűzések és prioritások 2.1 Célkitűzések és prioritások 2.2 Megcélzott projektek 3. Ütemterv

Részletesebben

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 14.9.2009

MUNKADOKUMENTUM. HU Egyesülve a sokféleségben HU 14.9.2009 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Költségvetési Ellenőrző Bizottság 14.9.2009 MUNKADOKUMENTUM az Európai Számvevőszék 2/2009. sz. különjelentése az EU 2003 2007-es közegészségügyi programjáról Költségvetési

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG C 243/4 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.9.10. V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG C 31/09 számú állami támogatás Magyarország

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.0.2004 COM(2004) 63 végleges 2004/0232 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az ENSZEGB szennyezőanyagkibocsátási és szállítási nyilvántartásokról szóló Jegyzőkönyvének

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

Az AAA AUTO csoport 2008 során több mint 60 000 gépkocsit értékesített, most pedig összegzi 2008 piaci folyamatait

Az AAA AUTO csoport 2008 során több mint 60 000 gépkocsit értékesített, most pedig összegzi 2008 piaci folyamatait Az AAA AUTO csoport 2008 során több mint 60 000 gépkocsit értékesített, most pedig összegzi 2008 piaci folyamatait Prága / Budapest, 2009. február 6. Az előzetes értékesítési eredmények szerint az AAA

Részletesebben

MELLÉKLET. Konkrét ajánlások a hetedik Euratom-keretprogram révén megvalósult közvetett fellépésekkel kapcsolatban és a Bizottság reakciója

MELLÉKLET. Konkrét ajánlások a hetedik Euratom-keretprogram révén megvalósult közvetett fellépésekkel kapcsolatban és a Bizottság reakciója EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.1.19. COM(2016) 5 final ANNEX 1 MELLÉKLET Konkrét ajánlások a hetedik Euratom-keretprogram révén megvalósult közvetett fellépésekkel kapcsolatban és a Bizottság reakciója

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020)

NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) NÓGRÁD MEGYE SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2013-2020) 2013. NÓGRÁD MEGYEI FEJLESZTÉSI ÉS KÉPZÉSI BIZOTTSÁG I. Tartalom II. BEVEZETÉS... 3 III. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Jogszabályi környezet vizsgálata,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE LMC INTERNATIONAL A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE Összefoglaló 2009. november New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.:+1 (212)

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B

16509/1/10 REV 1 (hu) zsk/zsk/kz 1 DG G 2B AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 3. Intézményközi referenciaszám: 2008/0193 (COD) 16509/1/10 REV 1 (hu) SOC 772 SAN 255 CODEC 1296 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Állandó Képviselők

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról

Részletesebben

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás

HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS. Szolgáltatás 1/8 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:365609-2010:text:hu:html HU-Debrecen: Banki szolgáltatások 2010/S 239-365609 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS Szolgáltatás I. SZAKASZ:

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA 1 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA PREAMBULUM Az Európa Tanácsnak a jelen Chartát aláíró tagállamai

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása

György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan. Pécs Megyei Jogú Város. Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása György-telep fenntartható lakhatását támogató módszertan Pécs Megyei Jogú Város Pécs György-telep rehabilitáció, lakókörülmények javítása TIOP 3.2.3.A-13/1 Tartalomjegyzék Előszó... 4 1. A lakásfenntartási

Részletesebben

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november

Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november Törökszentmiklós Város Akcióterületi terve 2009. november 1 Tartalom 1. A fejlesztés integrált városfejlesztési stratégiához való illeszkedése...3 2. A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság

Részletesebben

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A jelen összevont tájékoztató ( Tájékoztató ) az értékpapírok nyilvános kibocsátásakor vagy piaci bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2001/34/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti

Részletesebben