A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2016) 151 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a biocidoknak a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18. cikke szerinti fenntartható felhasználásáról (EGT-vonatkozású szöveg) HU HU

2 Tartalom 1. BEVEZETÉS A biocid termékekről szóló rendelet Fenntartható felhasználás A jelentés célja HOGYAN JÁRUL HOZZÁ A BIOCID TERMÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET A BIOCIDOK FENNTARTHATÓ FELHASZNÁLÁSÁHOZ? A biocid termékek felhasználásának csökkentésére irányuló bevált gyakorlatok népszerűsítése A bevált gyakorlatok termékengedélyezéssel vagy a hatóanyagok jóváhagyásával történő bevezetése A biocid termékek felhasználásának nyomon követésére szolgáló hatékony megközelítések Az integrált növényvédelem (IPM) elvei és a biocid termékek felhasználása bevált gyakorlatok Bevált gyakorlatok kódexe HACCP Szabványok és tanúsítás A meghatározott területeken, például iskolákban, munkahelyeken, óvodákban stb. megjelenő kockázatok A jelenlegi helyzet Tájékoztatás A biocid termékek alkalmazására használt berendezések teljesítménye javításának szerepe AZ INNOVÁCIÓT ÖSZTÖNZŐ ÉS A FENNTARTHATÓ FELHASZNÁLÁST ELŐSEGÍTŐ ESZKÖZÖK Kizárás, helyettesítés és összehasonlító értékelés Címkézési rendszerek Az uniós ökocímkéről szóló rendelet Iparági kezdeményezések Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv szerinti elérhető legjobb technikák KÖVETKEZTETÉSEK

3 1. BEVEZETÉS 1.1. A biocid termékekről szóló rendelet A biocid termékek forgalmazását és felhasználását az Európai Parlament és a Tanács május 22-i 528/2012/EU rendelete 1 (a továbbiakban: a biocid termékekről szóló rendelet) szabályozza. A biocid termékekről szóló rendelet hatályon kívül helyezte a 98/8/EK irányelvet 2 ; a rendeletet szeptember 1-jétől kell alkalmazni. A biocid termékek, például fertőtlenítőszerek, faanyagvédő szerek, rovarirtó szerek, rovarriasztó szerek vagy rágcsálóirtó szerek olyan termékcsaládhoz tartoznak, amelynek az a rendeltetése, hogy elpusztítsa vagy szabályozza azokat a károsító vagy nemkívánatos szervezeteket (például vírusokat, baktériumokat, gombákat, rovarokat vagy gerinces állatokat), amelyek ártalmas hatást gyakorolnak a környezetre, az állatokra, az emberekre, azok tevékenységére, az általuk használt vagy gyártott termékekre. A biocid termékeket az ipari és a foglalkozásszerű felhasználók, valamint a lakossági felhasználók egyaránt sokféle módon használják. A biocid termékekről szóló rendelet célja, hogy az emberi és az állati egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása mellett javítsa a belső piac működését. A biocid termékek engedélyezési rendszere két lépésből álló megközelítésen alapul. Először is a biocid hatásért felelős hatóanyagot uniós szinten kell jóváhagyni, miután veszélyes tulajdonságait és lehetséges kockázatait értékelték. Másodszor minden biocid terméket uniós vagy nemzeti szinten engedélyeztetni kell. Ugyanakkor a biocid termékekről szóló rendelet hatálybalépésekor már forgalomban lévő hatóanyagok esetében ezzel ellentétes megközelítést kell alkalmazni. A rendelet átmeneti időszakot határozott meg az ilyen hatóanyagok értékelésére, amely folyamán az érintett hatóanyagokat tartalmazó biocid termékek továbbra is forgalomba hozhatók a tagállamokban alkalmazott gyakorlatnak megfelelően. Fontos kiemelni, hogy a használatukból adódó kockázatok ellenére a biocid termékek fontos szerepet játszanak az uniós polgárok mindennapi életében. A rovarölő szerek és a fertőtlenítőszerek például a közegészségügy szempontjából elengedhetetlenül fontosak, mivel segítenek a vektorok által terjesztett betegségek (mint például a malária, dengue-láz, chikungunya, Zika), az élelmiszerek útján terjedő betegségek (mint például a szalmonellafertőzés, listeriosis) és a kórházi fertőzések (mint például az MRSA) korlátozásában. A biocid termékeket széles körben használják olyan anyagokban, mint például a műanyag, festékek, textilek, fa stb., hogy megvédjék ezeket az anyagokat a mikrobák, gombák vagy rovarok okozta állagromlástól. 1 2 Az Európai Parlament és a Tanács május 22-i 528/2012/EU rendelete a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról (EGT-vonatkozású szöveg) HL L 167., , o. Az Európai Parlament és a Tanács február 16-i 98/8/EK irányelve a biocid termékek forgalomba hozataláról HL L 123., , o. 3

4 E társadalmi igényre adandó válaszintézkedésekhez jelentős beruházásokra van szükség a biocid termékeket forgalomba hozó vállalatok részéről, különösen az annak bizonyításához szükséges adatok biztosítása terén, hogy termékeik biztonságosak és hatásosak. Mint már említettük, a biocid termékeket sok és sokféle ágazatban használják 3. Ez pedig számos kihívással jár, különösen a végfelhasználókkal és érdekelt felekkel folytatott kommunikáció és tájékoztatás terén Fenntartható felhasználás A biocid termékek fenntartható felhasználását úgy lehet meghatározni, mint a biocid termékek felhasználásának az emberi egészségre, állati egészségre és a környezetre gyakorolt hatásainak és kockázatainak csökkentésére, valamint az integrált növényvédelem és az alternatív megközelítések vagy technikák, például a biocid termékek nem vegyi alternatívái alkalmazásának elősegítésére irányuló célkitűzést. Megjegyzendő azonban, hogy a biocid termékek az emberi egészség, állati egészség és a környezet védelmét szolgáló fontos eszközök, és a nem vegyi alternatívák nem mindig hatásosak, praktikusak vagy egyszerűen nem állnak rendelkezésre. A fenntartható felhasználásra vonatkozó stratégiáknak ezért azt is biztosítaniuk kell, hogy e célkitűzések eléréséhez elegendő biocid termék álljon rendelkezésre A jelentés célja A biocid termékekről szóló rendelet 18. cikke előírja, hogy a rendelet alkalmazása terén összegyűlt tapasztalatok alapján a Bizottságnak jelentést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy hogyan járul hozzá a rendelet a biocid termékek fenntartható felhasználásához. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy szükségesnek tartja-e további intézkedések megtételét a biocid termékek által az emberek egészségére különösen a munkahelyi felhasználás esetében, az állatok egészségére, valamint a környezetre jelentett kockázatok mérséklése érdekében. Ugyanebben a cikkben szerepelnek a vizsgálandó elemek, amelyek az alábbiakra vonatkoznak: a bevált gyakorlatok népszerűsítése a biocid termékek felhasználásának minimálisra csökkentése érdekében; a biocid termékek felhasználásának nyomon követésére szolgáló leghatékonyabb módszerek; az integrált növényvédelem keretein belül a biocid termékek felhasználására vonatkozó alapelvek kidolgozása és alkalmazása; a biocid termékek meghatározott területeken úgymint iskolákban, munkahelyeken, óvodákban stb. történő felhasználásával járó kockázatok, valamint az a kérdés, hogy szükség van-e további intézkedésekre az említett kockázatok kezelése érdekében; 3 A biocid termékekről szóló rendelet a biocid termékek 4 fő csoportjával foglalkozik, amely csoportokat 22 terméktípusra oszt fel, a humán-egészségügyi fertőtlenítő szerektől a tartályban forgalomba hozott készítmények tartósítószerein, a rovarölő szereken, rágcsálóirtó szereken és algásodásgátló termékeken át egészen a balzsamozáshoz és kitöméshez használt folyadékokig. 4

5 milyen szerepet játszik a biocid termékek alkalmazására használt berendezés teljesítményének javítása. E jelentés célja tehát a biocid termékekről szóló rendelet 18. cikkében felsorolt elemek vizsgálata (2. szakasz), de a jelentés további elemekre is kitér (3. szakasz). E jelentés alapjául egy előzetes tanulmány 4 szolgált, amely az illetékes tagállami hatóságok, az ipar és a nem kormányzati szervezetek képviselőinek széles körében végzett felmérést is magában foglalt (a továbbiakban: a tanulmány). 4 A biocid termékek fenntartható felhasználására vonatkozó intézkedések elemzése, Milieu Ltd

6 2. HOGYAN JÁRUL HOZZÁ A BIOCID TERMÉKEKRŐL SZÓLÓ RENDELET A BIOCIDOK FENNTARTHATÓ FELHASZNÁLÁSÁHOZ? E szakasz áttekintést nyújt a tanulmány megállapításairól, és bemutatja, hogy a biocid termékekről szóló rendelet hogyan járul vagy járulhat hozzá a biocidok fenntartható felhasználáshoz A biocid termékek felhasználásának csökkentésére irányuló bevált gyakorlatok népszerűsítése A bevált gyakorlat olyan példaértékű megközelítés vagy módszertan, amelyet valamely termék vagy technika alkalmazásakor a kockázatok csökkentésének és a technikai ismeretek elősegítésének céljából gyakran iránymutatások formájában tesznek közzé. A végrehajtás és a (lehetőleg uniós szintű) alkalmazhatóság szempontjából alapvető fontosságú az érdekelt feleknek a bevált gyakorlatokat tartalmazó útmutató kidolgozásába történő bevonása. A bevált gyakorlatokat tartalmazó útmutatók a biocid termékek felhasználási szakaszára összpontosítanak, és az engedélyezési eljáráson túlmutató eszközként működnek, amely elősegíti e termékek fenntartható felhasználását. A biocid termékek uniós szintű fenntartható felhasználásának harmonizált megközelítése érdekében az egyik kihívás a bevált gyakorlatok terjesztésének biztosítása, és a biocid termékek fenntartható felhasználásával kapcsolatos elvek betartása A bevált gyakorlatok termékengedélyezéssel vagy a hatóanyagok jóváhagyásával történő bevezetése A termékengedélyek határozzák meg azon termékek forgalmazására és felhasználására vonatkozó feltételeket, amelyekre az engedélyt kiadták. A termékengedélyeknek tartalmazniuk kell különösen a biocid termékek biztonságos felhasználására és ártalmatlanítására vonatkozó utasításokat. A rendelkezésre álló útmutatók vagy bevált gyakorlatokat tartalmazó kódexek terjesztésének egyik módja a termékengedélyben e dokumentumokra történő hivatkozás, így a termék használati utasítása is egyértelműen hivatkozik rájuk. Németországban például a véralvadásgátló rágcsálóirtó szerek engedélyében egy jogilag kötelező hivatkozást helyeztek el e termékek szakosodott és engedéllyel rendelkező szakemberek általi alkalmazására vonatkozó bevált gyakorlatok kódexére, amely a létező ipari iránymutatásokon és uniós jogi rendelkezéseken alapul 5. Ennél a lehetőségnél azonban elvárható, hogy a végfelhasználó olvassa el és tartsa be az adott ajánlásokat. Amennyiben létezik tanúsítási vagy képzési program, az arra való hivatkozást is fel lehet tüntetni az engedélyben. Ezt a megközelítést követi például az Egyesült Királyság a rágcsálóirtó szerek engedélyezésével 5 Version1-3-englisch.pdf? blob=publicationfile&v=2 6

7 kapcsolatban, ahol a véralvadásgátló rágcsálóirtó szerek jóváhagyásának feltételeként egy javasolt iparági termékgondozási rendszernek kell megfelelni 6. Az algásodásgátló termékeknél az eddig jóváhagyott összes hatóanyagra vonatkozik egy olyan rendelkezés, amely az algásodásgátló termékeket nem hivatásszerű felhasználók részére forgalmazó személyeket arra kötelezi, hogy e termékekhez megfelelő kesztyűt is biztosítsanak. Ez az értékesítési pontokra rótt kötelezettségek egy példája, amelyek célja annak biztosítása, hogy ne csupán az információ jusson el a végfelhasználóhoz, hanem az egyéni védőeszköz is. A példa azt mutatja, hogy a bevált gyakorlatok terjesztése és a biocid termékek fenntartható felhasználásának elősegítése céljából hogyan lehet az ellátási lánccal és különösen a kiskereskedelmi szinttel szemben követelményeket megállapítani. E kötelezettségekre azóta van lehetőség, amióta a biocid termékekről szóló rendelet hatálya a biocid termékek forgalmazására is kiterjed (az első szállítástól a felhasználási pontig), és amióta a hatóanyagok jóváhagyása végrehajtási rendeletek, általános hatályú intézkedések útján történik, ami lehetővé teszi az ellátási láncra vonatkozó rendelkezések elfogadását. A hatóanyag jóváhagyásával például a kizárási kritériumoknak megfelelő, de a biocid termékekről szóló rendelet 5. cikkének (2) bekezdésében foglalt eltérés alapján jóváhagyott és engedélyezett hatóanyagokat tartalmazó biocid termékekre is lehet alkalmazni a szabad forgalmazás vagy az internetes értékesítés tilalmát. Továbbá e biocid termékek esetében érdemes megfontolni, hogy a forgalmazást és értékesítést megfelelő képzettséggel rendelkező szakemberekre korlátozzák A biocid termékek felhasználásának nyomon követésére szolgáló hatékony megközelítések A tanulmány kimutatta, hogy a tagállamok jelenleg nagyon kevés információt gyűjtenek a biocid termékek felhasználásáról. Uniós szinten jelenleg nincs a biocid termékek éves értékesítési adatainak nyomon követésére szolgáló külön rendszer. A jövőben a biocid termékeknek az Európai Vegyianyag-ügynökség által gondozott nyilvántartása (R4BP) kínálhat eszközt az ilyen adatok összegyűjtéséhez 7. Fontos azonban világosan meghatározni, hogy mi ezen információk összegyűjtésének a szükséges tartalma és célja, valamint hogy ez hogyan támogathatja a biocid termékekről szóló rendelet célkitűzéseit, többek között a fenntartható felhasználást. 6 7 Második generációs véralvadásgátló rágcsálóirtó szerek (SGAR) termékgondozási rendszere 7

8 2.3. Az integrált növényvédelem (IPM) elvei és a biocid termékek felhasználása bevált gyakorlatok A tanulmány rámutatott, hogy az iparszövetségek vagy a tagállamok az egyes terméktípusok vonatkozásában a bevált gyakorlatokat tartalmazó dokumentumok széles skáláját dolgozták ki Bevált gyakorlatok kódexe Az iparág iránymutatásokat és a bevált gyakorlatokat tartalmazó kódexeket dolgozhat ki, hogy elősegítse a biocid termékeknek az integrált növényvédelem alapján történő fenntartható felhasználását. Ebben a tekintetben figyelemre méltó fejlemény a rágcsálóirtó csalétek mint biocid termék az Európai Unióban történő használatának bevált gyakorlataira vonatkozó iránymutatás 8, amelyet az európai biocid-ágazat készített. Ez az iránymutatás leírja, hogy mit kell tenni a rágcsálóirtó szer használata előtt, közben és után, a rágcsálóirtó szer felhasználásának sokféle különböző helyzeteiben követendő gyakorlati iránymutatást ad, leírja, hogyan lehet a rágcsálóirtó csalétkek folyamatos alkalmazása nélkül nyomon követni a rágcsálók elszaporodását, és kitér a rágcsálóirtó szerek alternatíváira is. Az iránymutatás továbbá tanácsot ad arról, hogy hol lehet információt szerezni a véralvadásgátló szerek elleni rezisztenciáról, és mi ennek a legjobb kezelési módja HACCP A veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok (Hazard Analysis and Critical Control Points HACCP) elveinek alkalmazása kötelező az élelmiszeripari vállalkozók 9 számára. Hasonlóképpen a bizonyos műveleteket végző takarmányipari vállalkozóknak is a HACCP-elveken alapuló eljárásokat kell alkalmazniuk. 10 Különösen a fertőtlenítőszerek esetében a HACCP megközelítése a megelőzésre összpontosít (a lehetséges kockázatok nyomonkövetését is beleértve), amely a megfelelő alkalmazás esetén biztosítja a helyes higiénés gyakorlat alkalmazását, ami a fertőtlenítőszereknek a fenntartható felhasználás elveinek megfelelő felhasználásában is segíthet. A HACCP-rendszerek továbbá az említett ágazatokban kidolgozott célzott kódexekkel és iránymutatásokkal együtt egyszerre foglalkoznak a fertőtlenítéssel, a kártevők elleni védekezéssel és a vállalkozók képzésével Szabványok és tanúsítás A szabványok tanúsítási folyamattal kombinált kidolgozása szintén biztosíthatja a biocid termékek megfelelő és fenntartható felhasználását. 8 Use-FINAL-S-.pdf 9 Az Európai Parlament és a Tanács április 29-i 852/2004/EK rendelete az élelmiszer-higiéniáról HL L 139., , o. 10 Az Európai Parlament és a Tanács január 12-i 183/2005/EK rendelete a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról HL L 35., , 1. o. 8

9 A közelmúltban elfogadott európai szabvány (EN 16636) 11 jó példa arra, hogy milyen eredményeket lehet elérni. Az EN szabványnak való megfelelés lehetővé teszi a kártevőmentesítési szolgáltatók számára annak igazolását, hogy rendelkeznek a kártevő-mentesítési szolgáltatások nyújtásához szükséges hozzáértéssel és szaktudással, az állandó szintű minőség biztosításához szükséges irányítási rendszerrel, és hogy szisztematikusan minimálisra csökkentik az ügyfeleket és a lakosságot érintő kockázatokat, valamint a környezetre és az állatjólétre gyakorolt lehetséges negatív hatásokat. Az ilyen kezdeményezések közvetlenül hozzájárulnak a biocid termékek fenntartható felhasználásához A meghatározott területeken, például iskolákban, munkahelyeken, óvodákban stb. megjelenő kockázatok A jelenlegi helyzet A biocid termékekről szóló rendelet alapján az eddig jóváhagyott hatóanyagok (faanyagvédő szerek, rovarölő szerek, riasztó- és csalogatószerek, valamint algásodásgátló szerek) többségének elemzése alapján a tanulmány megállapította, hogy azok vagy nem jelentettek konkrét kockázatot, vagy a termékengedélyezés külön feltételeiben megállapított kockázatmérséklő intézkedések bizonyultak elégségesnek a szóban forgó biocid termékek felhasználási szakaszában megjelenő kockázatok kezeléséhez. A nemzeti szabályokkal összhangban forgalomba hozott egyéb terméktípusok esetében nem számoltak be különleges kockázatról. Megjegyzendő továbbá, hogy a biocid termékekről szóló rendelet 17. cikkének (5) bekezdése előírja a tagállamok számára, hogy hozzák meg az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a nyilvánosságot megfelelően tájékoztassák a biocid termékek előnyeiről és kockázatairól, valamint azon lehetőségekről, amelyek révén felhasználásuk minimálisra csökkenthető. A tanulmány elismeri ezen információk fontosságát, különösen az olyan területeken történő felhasználások esetén, ahol veszélyeztetett emberek, például gyermekek lehetnek kitéve e termékeknek. A vízre és talajvízre vonatkozó kockázatokat illetően a tanulmány arra ösztönzi a tagállamokat, hogy az egyéb megfigyelési rendszerekből rendelkezésre álló információkat is használják fel, mint például az elsőbbségi anyagoknak és a vízgyűjtő-specifikus szennyező anyagoknak a víz-keretirányelv szerinti megfigyelése, amely hasznos információkat tartalmaz a biocid termékekből a vízi környezetre irányuló külön kockázatokról. Ebben az összefüggésben egy megfigyelési listán alapuló mechanizmust 12 dolgoztak ki, amelynek célja a lehetséges aggodalomra okot adó anyagok (többek között az új szennyező anyagok) egész EU-ra kiterjedő 11 Kártevő-mentesítési szolgáltatások európai szabványa (EN 16636) CEN, Európai Szabványügyi Bizottság 12 A 2013/39/EU irányelvvel módosított 2000/60/EK irányelv 8b. cikke; a Bizottság (EU) 2015/495 rendelete 9

10 célirányos megfigyelésének biztosítása, hogy ezáltal támogassák az elsőbbségi anyagok listájának jövőbeli felülvizsgálata során az elsőbbségi sorrend felállításának folyamatát. Továbbá a vegyianyag-megfigyelés Bizottság által kialakított és megvalósított információs platformja (IPCheM) 13 egységes hozzáférési pontot kínál az Európai Bizottság szervezetei, tagállamok, nemzetközi és nemzeti szervezetek és kutatók által kezelt és számukra hozzáférhető vegyianyag-megfigyelési adatgyűjtésekhez Tájékoztatás Az előbbieknek megfelelően a képzés és az információk megosztása alapvető fontosságú annak biztosításához, hogy a kockázatcsökkentő intézkedéseket bizonyos területek védelme érdekében megfelelően alkalmazzák. Ezért ha további intézkedések szükségesek a kockázatcsökkentő intézkedések megfelelő alkalmazásának biztosításához, azokat nagyrészt össze lehet kötni a végfelhasználó tájékoztatásának fokozására, valamint az oktatás és képzés megerősítésére irányuló intézkedésekkel. A képzésnek és az információnak arra is ki kell térnie, hogy hogyan lehet elkerülni a szükségtelen alkalmazásokat és esetleges nem vegyi alternatívákat használni. Ebben a tekintetben számos tagállam (például Belgium 14 és Dánia 15 ) tett már meg észrevehető, sőt kreatív erőfeszítéseket a biocid termékek fenntartható felhasználása elveinek a lakosság felé történő kommunikálása terén A biocid termékek alkalmazására használt berendezések teljesítménye javításának szerepe Meg kell említeni, hogy sok biocid terméket, különösen a lakossági felhasználásra szánt termékeket berendezés nélkül használnak, vagy a használt berendezés főként olyan tételeket foglal magában, mint a védőkesztyű vagy egyéb egyéni védőeszközök, amelyeket a 89/686/EGK irányelv 16 már szabályoz. Ezért különleges berendezéseket főként az ipari vagy szolgáltatási ágazatokban használnak, ahol már számos berendezés az expozíció minimalizálását (például automatizált rendszer a faanyagok kezelésére) vagy a túladagolás elkerülését (például a tartályban forgalomba hozott készítményeket tartósító szerek kalibrált adagolása, lerakódásgátló festéket szóró permetezők kalibrálása) szolgálja. Ezek a berendezések a tapasztalatok szerint a célnak megfelelnek A Tanács december 21-i 89/686/EGK irányelve az egyéni védőeszközökre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről, HL L 399, december

11 Amennyiben kívánatos konkrét korlátozások vagy követelmények megállapítása, ezt eseti alapon, az anyag jóváhagyásán vagy a termékengedélyen feltüntetett különleges feltételek segítségével lehet biztosítani. Végül ha a megfelelő adagoló berendezés használata fontos tényező egyes biocid termékek alkalmazásában, más tényezőket is figyelembe kell venni az expozíció minimalizálása érdekében, mint például a megfelelő termék kiválasztása, az időjárási viszonyok meghatározása, a fertőzöttség szintje stb. Ez megint a felhasználók rendelkezésére álló egyes terméktípusokhoz igazított megfelelő használati utasítás fontosságát hangsúlyozza. 11

12 3. AZ INNOVÁCIÓT ÖSZTÖNZŐ ÉS A FENNTARTHATÓ FELHASZNÁLÁST ELŐSEGÍTŐ ESZKÖZÖK A tanulmány egyéb eszközöket vagy intézkedéseket is figyelembe vett, amelyeket szintén fel lehet használni az innováció ösztönzésére és a jobb profillal rendelkező új termékek kifejlesztésére Kizárás, helyettesítés és összehasonlító értékelés A biocid termékekről szóló rendelet a hatóanyagok kizárására és helyettesítésére vonatkozó kritériumokkal, valamint a helyettesítendő hatóanyagot tartalmazó biocid termékek összehasonlító értékelésével rendkívül hatékony mechanizmusokat biztosít a nagy és rendkívül nagy aggodalomra okot adó anyagok használatának fokozatos kivezetéséhez. Ráadásul a jobb alternatívák kifejlesztéséhez is ösztönzést nyújt. E mechanizmusok még nem érték el teljes potenciáljukat, mivel számos hatóanyag még mindig értékelés alatt áll, és sok biocid termék vár engedélyezésre. De a mechanizmusok várhatóan jelentős mértékben hozzájárulnak majd a biocid termékek fenntartható felhasználásához Címkézési rendszerek A tanulmány vizsgálta azon biocid termékek könnyű és jól látható azonosítását szolgáló eszközöket, amelyek kisebb hatással vannak az emberi egészségre, állati egészségre és a környezetre, azzal a céllal, hogy segítsék a végfelhasználókat a megalapozott döntések meghozatalában, de azért is, hogy e termékeknek előnyt biztosítsanak a versenytársakkal szemben, így egyértelműen jobb termékek kifejlesztésére ösztönzik az ipart. A tanulmány különösen azt vizsgálta, hogy fel lehet-e használni erre a célra a meglévő ökocímke-rendszereket (mint például az uniós ökocímke, a német Blauer Engel (kék angyal) vagy a skandináv Nordic Swan (hattyú)), és hogy az iparszövetségek vagy egyes vállalatok dolgoztak-e ki olyan (önkéntes) rendszereket, amelyekből ihletet lehet meríteni Az uniós ökocímkéről szóló rendelet A 66/2010/EK rendelet 17 (a továbbiakban: ökocímke-rendelet) célja olyan önkéntes uniós odaítélési rendszer biztosítása, amely segíti a fogyasztókat azon termékek és szolgáltatások beazonosításában, amelyek teljes életciklusukat tekintve, tehát a nyersanyag kitermelésétől egészen a gyártásig, felhasználásig és ártalmatlanításig kisebb mértékben károsítják a környezetet. A tanulmány azonban kimutatta, hogy a biocid termékek sajátosságaik és a nemkívánatos szervezetek szabályozására irányuló céljuk miatt nem minősülnek e rendszerre alkalmasnak vagy jogosultnak. 17 Az Európai Parlament és a Tanács november 25-i 66/2010/EU rendelete az uniós ökocímkéről, HL L 27/1.,

13 A biocid termékek és a felhasználásuk szerinti ágazatok sokféleségét szintén nehézségként emelték ki, mivel az ökocímke-kritériumokat termékspecifikus alapon határozzák meg. Végezetül az uniós ökocímke a biocid termékek rendelkezésre álló alternatíváit segíti elő, mint például a hagyományosan impregnált anyagok alternatívájaként szolgáló biocid-mentes anyagok Iparági kezdeményezések Maga az iparág illetve az iparszövetségek is tettek néhány kezdeményezést a fenntartható gyakorlatok népszerűsítése vagy termékeik környezetbarát jellegének kihangsúlyozása céljából. Bár előfordulhat, hogy ezek csupán az egyes vállalatok kezdeményezéseire korlátozódnak, gyakran e vállalatok termékgondozási rendszerének vagy marketingstratégiájának részét képezik, mégis azt bizonyítják, hogy a vállalatok is hozhatnak saját intézkedéseket a biocid termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentése érdekében. Ezenkívül ezek a kezdeményezések hasznos elemeket is tartalmaznak, amelyeket szélesebb körben is fel lehet használni az innováció ösztönzésére vagy az emberi egészség, állati egészség és a környezet szempontjából jobb profilú termékek kifejlesztésére, és általában hozzájárulnak a biocid termékek fenntartható felhasználásához Az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv szerinti elérhető legjobb technikák 18 Uniós szinten az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU irányelv keretén belül az elérhető legjobb technikákra vonatkozó referenciadokumentumok (BREF-ek) 1920 kidolgozása és felülvizsgálata lehetőséget biztosíthat a biocidok ipari feldolgozás keretében történő fenntartható felhasználása bevált gyakorlatainak azonosítására és népszerűsítésére. Az említett BREF-ek segítségével ösztönözhető a kevésbé veszélyes anyagok használata, és néhány referenciadokumentum közvetlenül vagy közvetve a biocid termékek adott ipari ágazatokban történő felhasználásával is foglalkozik. 18 Az Európai Parlament és a Tanács 2010/75/EU irányelve (2010. november 24.) az ipari kibocsátásokról (környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése) (átdolgozás), HL L 334., Az ipari kibocsátásokról szóló irányelv (IED, 2010/75/EU) 13. cikkének (1) bekezdése

14 4. KÖVETKEZTETÉSEK Amint a bevezetésben is olvasható, a biocid termékekről szóló rendelet csupán szeptember 1-jétől alkalmazandó teljes mértékben. Ez azt jelenti, hogy eddig még kevés tapasztalat gyűlt össze a jelenlegi jogszabállyal kapcsolatban. Ezenkívül az anyagok jóváhagyása, a termékengedélyezés, a helyettesítendő hatóanyagot tartalmazó biocid termékek használatuk fokozatos megszüntetése céljából történő összehasonlító értékelése jelentős mértékben járulnak hozzá a biocid termékek fenntartható felhasználására irányuló célkitűzés erősítéséhez. Ezért a biocid termékekről szóló rendelet hatálybalépésekor már forgalomban lévő hatóanyagok folyamatban lévő értékelésének elvégzését és az ilyen hatóanyagokat tartalmazó termékek engedélyezését a biocid termékek fenntartható felhasználása céljából prioritásként kell kezelni. A tagállamoknak és az ágazatnak ezért erőfeszítéseiket és erőforrásaikat a hatóanyagok jóváhagyására és a termékek engedélyezésére kell összpontosítaniuk. A tagállamoknak továbbá további forrásokat kell mozgósítaniuk jogérvényesítési tevékenységekre annak biztosítására, hogy országukban ne kerülhessenek illegálisan forgalomba termékek, továbbá, hogy a biocid termékek címkézése a szabályoknak megfeleljen. A lehetséges kiegészítő intézkedéseket, a biocid termékek által az emberi egészségre, állati egészségre és a környezetre gyakorolt kockázatok csökkentését illetően a tanulmány megállapította, hogy a kockázatokat a hatóanyagok jóváhagyási vagy a biocid termékek engedélyezési feltételei révén bevezetett intézkedések megfelelően kezelik. A tanulmány a foglalkozásszerű felhasználók esetében külön megállapította, hogy az uniós munkavállalói egészségvédelmi és biztonsági jogszabályoknak, továbbá a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően alkalmazott ellenőrzési intézkedések, valamint a biocid termék engedélyezésének szakaszában megállapított kockázatcsökkentő intézkedések kombinációja betartásuk esetén elegendő az expozícióból eredő kockázatok kezeléséhez. Továbbá a biocid termékek rendkívül változatos jellege és alkalmazásuk sokfélesége miatt nem tűnik helyénvalónak, hogy egyszerűen kiterjesszék a növényvédőszerek fenntartható felhasználásáról szóló keretirányelv hatályát a biocid termékekre. Ehelyett az említett keretirányelv fő célkitűzéseit a biocid termékek vonatkozásában egyéb eszközökkel és célzottabb fellépésekkel lehet elérni. Hasonló okokból a gépekről szóló irányelv hatályának a biocid termékekre történő kiterjesztése sem tűnik megfelelő megoldásnak. Az eszközöket és célirányos fellépéseket illetően a biocid termékek helyes, biztonságos és fenntartható felhasználásához megfelelő iránymutatás vagy tájékoztatás megléte és hatékony terjesztése szükséges, függetlenül attól, hogy azokat szakmai kontextusban használják fel vagy sem. 14

15 Ipari felhasználás esetén a BREF-ek kidolgozásakor a szövegbe adott esetben be kell építeni a biocid termékek felhasználására vonatkozó, bevált gyakorlatokon alapuló iránymutatásokat. Foglalkozásszerű felhasználás esetén a bevált gyakorlatokra vonatkozó útmutatók kidolgozása és a felhasználóknak e bevált gyakorlatokra irányuló képzése és képesítése egymást kiegészíti. A nem foglalkozásszerű felhasználás esetén hangsúlyt kell helyezni a termék engedélyében és címkézésén található rendelkezésekre. Az olyan műszaki megoldások, mint az intelligens címkék vagy a QR-kódok, amelyek az engedély birtokosának honlapjára mutató linket tartalmaznak, segíthetnek a felhasználóknak abban, hogy utánanézzenek a termék bizonyos tulajdonságainak és használati utasításának. Összefoglalva a Bizottság a következő lépéseket tervezi, és felkéri a tagállamokat, hogy tegyék ugyanezt: a felülvizsgálati program legkésőbb 2024 végéig történő lezárására összpontosítani és megerősíteni a meglévő hatóanyagok felülvizsgálati programjával kapcsolatos erőfeszítéseket; biztosítani, hogy a hatóanyagok jóváhagyása esetén 3 éven belül megadják, módosítsák vagy töröljék a termékengedélyeket; további forrásokat biztosítani jogérvényesítési tevékenységekre; kihasználni a rendelkezésre álló jogalkotási eszközöket, különösen a BREFek kidolgozásának szoros figyelemmel kísérésével, ami az ipari eljárásokban használt biocid termékek szempontjából fontos lehet; ösztönözni a végfelhasználó tájékoztatását célzó kommunikációs és tudatosságnövelő kampányokat, weboldalak, bolti szórólapok vagy videók, a biocid termékeken elhelyezett QR-kódok segítségével stb.; támogatni azon szabványok kidolgozását és végrehajtását (például a CENkeretében), amelyek hozzájárulhatnak a biocid termékek fenntartható felhasználásához; üdvözölni a biocidok és alternatíváik fenntartható felhasználásával kapcsolatos kutatásokat. 15

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

MELLÉKLET. Iránymutatás

MELLÉKLET. Iránymutatás HU MELLÉKLET Iránymutatás az Unió által megosztott irányítás keretében finanszírozott kiadásokra vonatkozóan a közbeszerzési szabályok megsértése esetén végrehajtandó pénzügyi korrekciók megállapításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.9.25. COM(2013) 656 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a textiltermékek lehetséges új címkézési követelményeiről és a textiltermékekben

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.3.29. COM(2010)117 végleges 2010/0063 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS..././EU RENDELETE AZ IDEGENFORGALOMRA VONATKOZÓ EURÓPAI STATISZTIKÁKRÓL (EGT-vonatkozású

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.4.12. COM(2016) 221 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A jelenlegi állás és a lehetséges további lépések a vízumpolitika területén egyes

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1

1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 1995L0057 HU 01.01.2007 004.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 95/57/EK IRÁNYELVE (1995. november 23.) az

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat. Az Európai Parlament és a Tanács irányelve EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.7.2. COM(2014) 397 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a hulladékokról szóló 2008/98/EK irányelv, a csomagolásról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Petíciós Bizottság 26.10.2011 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: A Dan Brennan, ír állampolgár által benyújtott 0161/2006. számú petíció a kilkenny-i (Írország) szennyezésről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő módosításáról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.18. COM(2012) 763 final 2012/0354 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a 282/2011/EU végrehajtási rendeletnek a szolgáltatásnyújtás teljesítési helye tekintetében történő

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. december 1. (03.12) (OR. en) 16555/10 Intézményközi referenciaszám: 2008/0028 (COD) DENLEG 139 AGRI 485 CODEC 1306 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.2.9. L 32/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2016/161 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015. október 2.) a 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az emberi

Részletesebben

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató

Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató Helyi termelıi piac jó higiéniai gyakorlat útmutató 2012. november 1/151 A helyi termelıi piacokra, mint a mozgó és/vagy ideiglenes elıállító- és forgalmazó helyekre vonatkozó követelmények jó higiéniai

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.20. COM(2010) 777 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 1. 7. 2014 COM(2014) 392 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK A szellemitulajdon-jogok érvényesítésére

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.11.27. COM(2013) 824 final 2013/0409 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádlottak ideiglenes költségmentességéről,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 704 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelentés a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA. 2003. május 001-1 A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELEMI BESZÁMOLÓJÁNAK PÉNZÜGYI (SZABÁLYSZERŰSÉGI) ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDSZERTANA 2003. május 001-1 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság A központi költségvetési

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

Állattenyésztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései - Munkanyag. 2014. február 4.

Állattenyésztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései - Munkanyag. 2014. február 4. Állattenyésztési technológiák élelmiszerbiztonsági kérdései - Munkanyag 2014. február 4. 1 Készült a TÁMOP-4.1.1.C- 12/1/KONV-2012-0014: Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés,

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.24. COM(2013) 550 final 2013/0265 (COD) C7-0241/03 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi díjairól (EGT-vonatkozású

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.9.2006 COM(2006) 519 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért {SEC(2006) 1163} {SEC(2006)

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 142/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre és

Részletesebben

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.)

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.) A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II

A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II P7_TA-PROV(2011)0324 A fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatása ***II Az Európai Parlament 2011. július 6-i jogalkotási állásfoglalása a fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

A HACCP rendszer létre jötte:

A HACCP rendszer létre jötte: A HACCP rendszer létre jötte: Az űrhajózás fejlődése, az emberek többnapos űrbeli tartózkodása hívta fel a figyelmet az élelmiszerek fogyasztható állapotának megőrzésének vizsgálatára és eme állapot alkalmazható

Részletesebben

Plenárisülés-dokumenum

Plenárisülés-dokumenum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumenum 15.6.2010 A7-0196/2010 ***I JELENTÉS egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló európai

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 6.0.2004 COM(2004) 63 végleges 2004/0232 (CNS) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az ENSZEGB szennyezőanyagkibocsátási és szállítási nyilvántartásokról szóló Jegyzőkönyvének

Részletesebben

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS

AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS AZ ÖKOLÓGIAI TERMÉKEK FELDOLGOZÁSA ÉS ÖKOLÓGIAI BORTERMELÉS A következőkben a biotermékek előállítását, jelölését és ellenőrzését szabályozó 834/2007/EK és 889/2008/EK rendeletek fontosabb követelményeit

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final}

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE. Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről. {SWD(2013) 491 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.3. COM(2013) 855 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE Tizenharmadik jelentés az euróövezet jövőbeli bővítésének gyakorlati előkészületeiről {SWD(2013) 491 final} HU HU A BIZOTTSÁG

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hetedik tanács) 2012. október 18.(*) 2004/18/EK irányelv Építési beruházásra, árubeszerzésre és szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerzıdések A 44. cikk, (2) bekezdése, valamint

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.6.15. COM(2016) 349 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, AZ EURÓPAI TANÁCSNAK ÉS A TANÁCSNAK Második eredményjelentés az EU Törökország nyilatkozat végrehajtásáról

Részletesebben

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet. a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól

142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet. a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól 142/2004. (IX. 30.) FVM-GKM együttes rendelet a mezőgazdaság és az ipar területén folytatott géntechnológiai tevékenység egyes szabályairól A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. Törvény

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. Egyesülve a sokféleségben. 2012. június 14. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 EURÓPAI PARLAMENT 2012-2013 ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2012. június 14. csütörtöki ülés P7_TA-PROV(2012)06-14 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 490.766 HU Egyesülve a sokféleségben HU TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2005. szeptember 30. COM(2005) 465 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE 1. oldal A BIZOTTSÁG 2007. szeptember 24-i 1330/2007/EK RENDELETE a polgári légiközlekedési eseményekre vonatkozó információnak az érdekelt felekkel történı, a 2003/42/EK irányelv 7. cikkének (2) bekezdése

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA w w Brüsszel, 14.07.2004 COM(2004) 470 végleges 2004/0151 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az európai audiovizuális iparágat támogató program

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK. az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.11.24. COM(2015) 589 final 2013/0088 (COD) A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (6) bekezdése alapján

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. Az Europass kezdeményezés értékelése 1. EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.18. COM(2013) 899 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Az kezdeményezés értékelése A képesítések és a szakmai alkalmasság átláthatóságának

Részletesebben

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Módosított javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 28.6.2012 COM(2012) 49 final/2 2008/0255 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2012) 49 final du 10.02.2012 Concerne toutes les versions linguistiques (correction

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról)

Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Nem kötelező érvényű útmutató a magasban végzett munkáról szóló 2001/45/EK (irányelv végrehajtásának helyes gyakorlatáról) Európai Bizottság Nem kötelező útmutató a munkavállalók által a munkájuk során

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0267 HU 16.01.2016 017.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az

Részletesebben

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját

Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA. Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 340 final Ajánlás A TANÁCS AJÁNLÁSA Ausztria 2016. évi nemzeti reformprogramjáról, amelyben véleményezi Ausztria 2016. évi stabilitási programját HU HU

Részletesebben

Végleges iránymutatások

Végleges iránymutatások VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES FIZETÉSEK BIZTONSÁGÁRÓL EBA/GL/2014/12_Rev1 2014. december 19. Végleges iránymutatások az internetes fizetések biztonságáról 1 VÉGLEGES IRÁNYMUTATÁSOK AZ INTERNETES

Részletesebben

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN

A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN C 123 E/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.5.12. A TANÁCS 10/2010/EU ÁLLÁSPONTJA ELSŐ OLVASATBAN az épületek energiahatékonyságáról szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.10.16. COM(2013) 703 final Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Plenárisülés-dokumentum 27.6.2013 A7-0240/2013 ***I JELENTÉS a fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0643

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 11.8.2009 COM(2009) 424 végleges 2009/0117 (CNS) Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/29/EK irányelvnek a laboratóriumi vizsgálatok végzésének átruházása tekintetében

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.)

29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE. (2013. június 26.) 29.6.2013 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 179/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2013/35/EU IRÁNYELVE (2013. június 26.) a munkavállalók fizikai tényezők (elektromágneses terek) által okozott kockázatoknak

Részletesebben

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság 10.11.2009 2008/0028(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság részéről a Környezetvédelmi, Közegészségügyi

Részletesebben

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE L 134/66 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.6.1. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/32/EU IRÁNYELVE (2010. május 10.) a HOSPEEM és az EPSU közötti, a kórházakban és az egészségügyi ágazatban előforduló, éles vagy

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.24. COM(2013) 17 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Tiszta energiák

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

A TANÁCS 1993. október 29-i 93/96/EGK IRÁNYELVE a diákok tartózkodási jogáról

A TANÁCS 1993. október 29-i 93/96/EGK IRÁNYELVE a diákok tartózkodási jogáról A TANÁCS 1993. október 29-i 93/96/EGK IRÁNYELVE a diákok tartózkodási jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre és különösen a 7. cikk második

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.28. COM(2011) 232 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Jelenés a közösségi hajóforgalomra vonatkozó megfigyelő és információs rendszer

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.6.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 157/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 503/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2013. április 3.) a géntechnológiával módosított élelmiszerek és

Részletesebben

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D042280/04 számú dokumentumot.

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a D042280/04 számú dokumentumot. Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 4. (OR. en) 7478/16 ENV 190 FEDŐLAP Küldi: az Európai Bizottság Az átvétel dátuma: 2016. március 29. Címzett: a Tanács Főtitkársága Biz. dok. sz.: D042280/04

Részletesebben

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en)

EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EURÓPAI TA ÁCS Brüsszel, 2013. február 8. (OR. en) EUCO 37/13 CO EUR 5 CO CL 3 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TA ÁCS 2013. FEBRUÁR 7 8. KÖVETKEZTETÉSEK (TÖBBÉVES

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 15.1.2008 COM(2008) 4 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma:

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP. az Európai Bizottság. Az átvétel dátuma: AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. november 17. (18.11) (OR. en) 16431/10 TRANS 338 FEDŐLAP Küldi: Az átvétel dátuma: Címzett: Tárgy: az Európai Bizottság a Tanács Főtitkársága Tervezet A BIZOTTSÁG

Részletesebben

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg

7.3.2014 A7-0124/ 001-133. Irányelvi javaslat (COM(2013)0512 C7-0215/2013 2013/0246(COD)) 1 cím A Bizottság által javasolt szöveg 7.3.2014 A7-0124/ 001-133 MÓDOSÍTÁSOK 001-133 elıterjesztette: Belsı Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság Jelentés Hans-Peter Mayer Utazási csomagok és az igény szerint összeállított utazási formák A7-0124/2014

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK. a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.18. COM(2016) 263 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK a halászati és akvakultúra-termékek uniós ökocímkerendszerére vonatkozó lehetőségekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.5.24. COM(2013) 330 final 2013/0171 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Portugáliának nyújtandó uniós pénzügyi támogatásról szóló 2011/344/EU végrehajtási

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2007. december 10. (13.12) (OR. en) 16176/07 Intézményközi dokumentumok: 2006/0147 (COD) DENLEG 133 CODEC 1419 FELJEGYZÉS Küldi: az Állandó Képviselők Bizottsága (I. rész)

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010

ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ. Egyesülve a sokféleségben. 2009. április 23. csütörtöki ülés EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 EURÓPAI PARLAMENT 2009-2010 ELFOGADOTT SZÖVEGEK II: RÉSZ 2009. április 23. csütörtöki ülés P6_TA-PROV(2009)04-23 IDEIGLENES VÁLTOZAT PE 425.402 Egyesülve a sokféleségben TARTALOM A PARLAMENT ÁLTAL ELFOGADOTT

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.2. COM(2015) 84 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményének a büntető

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének (Hatályos: 2012. április 15-től) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2003.(XII.1.)Kt. rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, és a településtisztaság

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter A nemzeti fejlesztési miniszter./2012. (.) NFM rendelete az intelligens közúti közlekedési rendszerek fejlesztésének és üzemeltetésének általános feltételeiről, valamint más közlekedési módokhoz való kapcsolódásáról

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben