AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE"

Átírás

1 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, COM(2008) 4 végleges Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (előterjesztő: a Bizottság) HU HU

2 INDOKOLÁS (1) A burmai hatóságok által a békés tüntetők ellen 2007 szeptemberében elkövetett különösen kegyetlen intézkedésekre válaszul, valamint Burma/Mianmar területén az emberi jogok folyamatos és súlyos megsértésére való tekintettel a Tanács november 19-én úgy határozott, hogy további korlátozó intézkedéseket alkalmaz az országot irányító katonai rezsim ellen, kiegészítve a 2006/318/KKBP közös állásponttal összhangban már bevezetett intézkedések sorát. (2) A november 19-i 2007/750/KKBP közös álláspont újabb korlátozó intézkedéseket ír elő a Burmából/Mianmarból származó bizonyos behozatal, az országba irányuló bizonyos kivitel, illetve az országot érintő beruházások tekintetében, az ország faiparát és más nyersanyagkitermelő iparágait célozva. Az álláspont felhív a beruházásokra vonatkozóan már létező korlátozások hatályának kiterjesztésére is, hogy azokat alkalmazzák a katonai rezsimmel kapcsolatban álló személyek vagy jogalanyok tulajdonában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalkozásokra irányuló beruházásokra is, valamint a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztásában érintett személyek kategóriájának kiterjesztésére a burmai hadsereg magas rangú tisztjeire. (3) Néhány korlátozó intézkedést a 817/2006/EK tanácsi rendelettel hajtottak végre. Az egyértelműség érdekében egy valamennyi alkalmazandó rendelkezést és azok módosításait tartalmazó új szöveget kell elfogadni, amely a 817/2006/EK rendelet helyébe lép, ez utóbbi pedig ezáltal hatályát veszti. (4) E rendeletet a bizonyos listák érvényben tartását szabályozó részleteket tartalmazó értesítéssel kell kiegészíteni. HU 2 HU

3 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és megerősítéséről, valamint a 817/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA, tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 60. és 301. cikkére, tekintettel a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról szóló 2006/318/KKBP közös álláspontot módosító 2007/750/KBP közös álláspontra 1, tekintettel a Bizottság javaslatára, mivel: (1) október 28-án a Tanács a demokratizálódás útján megtett haladás hiánya, valamint az emberi jogok Burmában/Mianmarban történő folyamatos megsértésemiatti aggodalmában az 1996/635/KKBP közös álláspontjában 2 bizonyos számú korlátozó intézkedést hozott ezen országgal szemben. Ezen intézkedéseket később a 2000/346/KKBP közös állásponttal 3 kiterjesztették és módosították, a 2003/297/KKBP közös állásponttal 4 visszavonták, majd a 2004/423/KKBP közös állásponttal 5 megújították, a 2004/730/KKBP közös állásponttal 6 megerősítették, a 2005/149/KKBP közös állásponttal 7 módosították, végül a 2005/340/KKBP közös állásponttal 8 kiterjesztették és módosították. A Tanács később elfogadta a 2006/318/KKBP közös álláspontot 9, tekintettel a Burmában/Mianmarban jelenleg uralkodó politikai helyzetre, amelyről a következők tanúskodnak: a katonai hatóságok nem folytatnak lényegi párbeszédet a demokratikus mozgalmakkal a nemzeti megbékélés felé vezető folyamatról, az emberi jogok tiszteletben tartásáról és a demokráciáról; HL L 308., , 1. o. HL L 287., , 1. o. HL L 122., , 1. o. HL L 106., , 36. o. A legutóbb a 2003/907/KKBP határozattal (HL L 340., , 81. o.) módosított közös álláspont. HL L 125., , 61. o. A legutóbb a 2005/340/KKBP közös állásponttal (HL L 108., , 88. o.) módosított közös álláspont. HL L 323., , 17. o. HL L 49., , 37. o. HL L 108., , 88. o. HL L 116., , 77. o. A legutóbb a 2007/750/KKBP közös állásponttal (HL L 308., , 1. o.) módosított közös álláspont. HU 3 HU

4 nem engedélyezték a hiteles és nyitott Nemzeti Konventet, továbbra is fogva tartják Daw Aung San Suu Kyit, a Nemzeti Liga a Demokráciáért párt (NLD) más tagjait és más politikai foglyokat, folyamatosan zaklatják az NLD-t és más szervezett politikai mozgalmakat, az emberi jogok folyamatos súlyos megsértése, különösen a kényszermunka felszámolására vonatkozó a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet magas szintű missziójának 2001-es jelentésében foglalt ajánlásainak és az azt követő ILO-missziók ajánlásainak és javaslatainak megfelelő intézkedések hiánya; valamint a legújabb fejlemények, például a nemzetközi szervezetek és nem kormányzati szervezetek működésének fokozódó korlátozása. (2) A 2006/318/KKBP közös álláspont előírta a korlátozó intézkedések fenntartását a burmai/mianmari katonai rendszer, valamint azok ellen, akik a legnagyobb hasznot húzzák a rossz kormányzásból és akik tevékenyen részt vesznek a nemzeti megbékélési folyamat, az emberi jogok tiszteletben tartása és a demokrácia veszélyeztetésében. A 2006/318/KKBP közös álláspontban előírt korlátozó intézkedések közé tartozik a katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás tilalma, az esetleg belső elnyomás céljaira felhasználható felszerelések kivitelének tilalma, a burmai/mianmari kormány tagjai és minden, velük kapcsolatban álló természetes és jogi személy, jogalany vagy testület pénzeszközeinek és gazdasági forrásainak befagyasztása, valamint a burmai állami vállalatok számára pénzügyi kölcsönök vagy hitelek nyújtásának, továbbá ezen állami vállalatokban érdekeltség szerzésének vagy növelésének tilalma. (3) A Burmával/Mianmarral szemben elrendelt egyes korlátozó intézkedéseket közösségi szinten a Burmával/Mianmarral szembeni korlátozó intézkedések megújításáról és a 798/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, május 29-i 817/2006/EK tanácsi rendelettel 10 hajtottak végre. (4) A burmai hatóságok által a békés tüntetők ellen 2007 szeptemberében elkövetett különösen kegyetlen intézkedésekre válaszul, valamint Burma/Mianmar területén az emberi jogok folyamatos és súlyos megsértésére való tekintettel a Tanács november 19-én úgy határozott, hogy további korlátozó intézkedéseket alkalmaz az országot irányító katonai rezsim ellen, kiegészítve a 2006/318/KKBP közös állásponttal összhangban már bevezetett intézkedések sorát. (5) A 2007/750/KKBP közös álláspont újabb korlátozó intézkedéseket ír elő a Burmából/Mianmarból származó bizonyos behozatal, az országba irányuló bizonyos kivitel, illetve az országot érintő beruházások tekintetében, az ország faiparát és más nyersanyagkitermelő iparágait célozva. Az álláspont felhív a beruházásokra vonatkozóan már létező korlátozások hatályának kiterjesztésére is, hogy azokat alkalmazzák a katonai rezsimmel kapcsolatban álló személyek vagy jogalanyok 10 HL L 148., , 1. o. A legutóbb a 830/2007/EK rendelettel (HL L 185., , 1. o.) módosított rendelet. HU 4 HU

5 birtokában lévő vagy ellenőrzése alatt álló vállalkozásokra irányuló beruházásokra is, valamint a pénzeszközök és gazdasági források befagyasztásában érintett személyek kategóriájának kiterjesztésére a burmai hadsereg magas rangú tisztjeire. (6) Az elmúlt több mint egy évtized során a Tanács és a nemzetközi közösség tagjai ismételten elítélték a burmai/mianmari rezsimet a kínzás, rögtönítélő bírósági eljárásban hozott ítélet alapján végrehajtott és önkényes kivégzések, kényszermunka, nők elleni erőszak, politikai okok miatti letartóztatások alkalmazása, a lakosság lakhelyelhagyásra kényszerítése, valamint a szólás-, a mozgás és a gyülekezés alapvető szabadságának korlátozása miatt. igyelembe véve az alapvető jogok rezsim általi komoly, tartós és folyamatos megsértését, ideértve a békés tüntetők ellen a közelmúltban elkövetett különösen kegyetlen intézkedéseket, az e rendeletben foglaltaknak nagy szerepük van az alapvető emberi jogok tiszteletben tartásának elősegítésében, és ily módon a közerkölcs védelmében. (7) Az új korlátozó intézkedések azon ágazatokra irányulnak, amelyek a burmai/mianmari katonai rezsim bevételi forrásait biztosítják. Ezért irányulnak a korlátozó intézkedések a fa és fából készült termékekre, valamint a szénre, az aranyra, az ezüstre, bizonyos nem nemesfémekre, továbbá drágakövekre és féldrágakövekre, a végtermékek kivételével. Ezen ágazatokban bizonyos intézkedések korlátozzák a behozatalt, a kivitelt és a beruházásokat. Azon jogalanyok listája, amelyekre az új beruházási és kiviteli korlátozások vonatkoznak, meg kell feleljen a 2007/750/KKBP közös álláspont I. mellékletében szereplő listának 11, amely a célzott ágazatokban érintett burmai/mianmari jogalanyokat sorolja fel. (8) E korlátozások célja az EK joghatósága alá tartozó jogalanyokat megakadályozni abban, hogy hasznot húzzanak az olyan kereskedelemből, amely elősegíti azon politikákat vagy azok végrehajtását, amelyek ellentétesek a nemzetközi jogszabályokkal és összeegyeztethetetlenek a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartásának elvével, valamint a jogállamisággal, amely alapelvek közösek a tagállamokban. (9) Ezen intézkedések némelyike a Szerződés hatálya alá tartozik, ezért különösen annak biztosítása érdekében, hogy valamennyi tagállam gazdasági szereplői egységesen alkalmazzák azokat a végrehajtásukhoz közösségi jogi aktust kell elfogadni a Közösség tekintetében. (10) A 817/2006/EK rendelet beruházásokra vonatkozó tilalmának összhangban kell lennie a 2007/750/KKBP közös állásponttal, a rendeletben szereplő korlátozó intézkedések által érintett személyek, jogalanyok és testületek listája pedig frissítendő 12. (11) A belső elnyomás céljával felhasználható felszerelések listája a szakértői ajánlások alapján frissítendő, figyelemmel az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló, június 27-i 1236/2005/EK tanácsi rendeletre Az e listák fenntartásának módozataira vonatkozó értesítést közzétették: HL C [ ], [ ], [ ]..o. Lásd a fenti 11. lábjegyzetet. HL L 200., , 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., , 1. o.) módosított rendelet. HU 5 HU

6 (12) Az egyértelműség érdekében a valamennyi vonatkozó rendelkezést és azok módosításait tartalmazó, a 817/2006/EK rendelet helyébe lépő új szöveget kell elfogadni, és az említett rendeletet hatályon kívül kell helyezni. (13) Az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek a kihirdetése napján hatályba kell lépnie, ELOGADTA EZT A RENDELETET: 1. EJEZET ogalommeghatározások 1. cikk 1. E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni: a) behozatal : áruknak a Közösség vámterületére történő bármely beléptetése, beleértve az átmeneti megőrzésre, vámszabad területre vagy vámszabad raktárba való beléptetést, a felfüggesztő eljárás alá helyezést és a szabad forgalomba bocsátást a 2913/92/EGK rendelet 14 értelmében; b) kivitel : áruknak a Közösség vámterületéről történő bármely indítása, beleértve az áruk olyan indítását is, amelyhez vámáru-nyilatkozatra van szükség, valamint áruk indítását azok I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban való tárolását követően, a 2913/92/EGK rendelet értelmében; c) technikai segítségnyújtás : javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely más technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó bármilyen jellegű technikai támogatás, amely oktatás, tanácsadás, képzés, szakmai tudás és készségek átadása, illetve tanácsadó szolgáltatás formájában valósul meg; a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is; d) pénzeszközök : bármilyen befektetett pénzügyi eszközök és juttatások, beleértve, de nem kizárólag a következőket: i. készpénz, csekk, pénzkövetelés, intézvény, pénzes utalvány és bármilyen egyéb fizetőeszköz; ii. pénzintézeteknél vagy egyéb szervezeteknél elhelyezett betétek, számlaegyenlegek, követelések és adóslevelek; iii. nyilvánosan és zárt körben forgalmazott értékpapírok és adósságinstrumentumok, beleértve a részvényeket, az értékpapírokat 14 HL L 302., , 1. o. HU 6 HU

7 megtestesítő igazolásokat, a kötvényeket, a váltókat, az opciós utalványokat, a zálogleveleket és a származtatott ügyleteket; iv. vagyoni eszközök kamatai, osztaléka vagy egyéb jövedelmei, vagy az azokból származó vagy azok által képzett tőkenyereség; v. hitel, ellentételezési jog, garancia, teljesítési garancia vagy egyéb pénzügyi kötelezettségvállalás; vi. hitellevelek, rakománylevelek, adásvételi szerződések; vii. pénzalapokban vagy pénzügyi forrásokban való érdekeltséget bizonyító okmányok; e) pénzeszközök befagyasztása : a pénzeszközök mozgásának, átutalásának, módosításának, felhasználásának, az ahhoz való hozzáférésnek, vagy bármiféle olyan kezelésének a megakadályozása, amely bármilyen változást vagy olyan módosulást eredményezne azok volumene, összege, elhelyezkedése, tulajdonlása, birtoklása, jellege, rendeltetése tekintetében, amely lehetővé tenné a vagyoni értékek felhasználását, beleértve a portfóliókezelést is; f) gazdasági források : bármilyen materiális vagy immateriális, ingó vagy ingatlan eszköz, amely nem minősül pénzeszköznek, de felhasználható pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére; g) gazdasági források befagyasztása : a gazdasági források bármely módon történő felhasználásának megakadályozása pénzeszközök, áruk vagy szolgáltatások megszerzésére, beleértve nem kizárólagosan azok értékesítését, bérbeadását vagy jelzáloggal való megterhelését; h) a Közösség területe : azon tagállamok területére terjed ki, amelyekre a Szerződésben megállapított feltételek szerint a Szerződést alkalmazni kell. 2. E rendelet alkalmazásában Ceuta, Gibraltár, Helgoland és Melilla a Közösség vámterületeként kezelendő. 2. EJEZET Behozatali korlátozások 2. cikk 1. Az I. melléklet a következő kategóriákba tartozó árucikkeket tartalmazza: a) rönkfa, faanyag és fából készült termékek; b) kőszén és fémek; valamint c) drágakövek és féldrágakövek. HU 7 HU

8 2. Tilos: a) az I. mellékletben felsorolt árucikkek behozatala, amennyiben azok i. Burmából/Mianmarból származnak, vagy ii. Burmán/Mianmaron keresztül szállították; b) az I. mellékletben felsorolt árucikkek beszerzése, amennyiben azok i. Burmából/Mianmarból származnak, vagy ii. Burmában/Mianmarban találhatók vagy azon keresztül szállították; c) az I. mellékletben felsorolt árucikkek szállítása, amennyiben azok i ii. Burmából/Mianmarból származnak, vagy azokat Burmán/Mianmaron keresztül szállítják bármely más országba, és azok végső célállomása a Közösségben van; vagy d) az olyan tevékenységekben való tudatos és szándékos részvétel, amelyeknek célja vagy hatása közvetlenül vagy közvetve az a), b) vagy c) pontban említett tilalmak megkerülése. 3. Az árucikkek eredetét a 2913/92/EGK rendelet megfelelő rendelkezéseivel összhangban határozzák meg. 4. Az esetenkénti és kizárólag a címzett, az utas vagy családjuk személyes használatára szánt árucikkek behozatala, beszerzése és szállítása nem tekinthető a (2) bekezdés értelmében tilosnak, ha a termékek jellegéből és mennyiségéből nyilvánvaló, hogy nem szolgálnak kereskedelmi célokat. 3. cikk 1. A 2. cikk nem vonatkozik olyan árucikkekre, amelyek szállítása már folyamatban volt a Közösségben működő szerződő félnek a szerződéses kötelezettségből fakadóan, e rendelet hatályba lépésének időpontját megelőzően. Az árucikkek szállítása folyamatban lévőnek tekintendő, amennyiben már az említett időpont előtt elhagyták Burma/Mianmar területét a Közösség területén található rendeltetési hely irányában. 2. Az érintett félre hárul annak bizonyítása a vámhatóságok felé, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a megfelelő okiratokkal alátámassza. Amennyiben az okiratokat nem nyújtják be az árucikkek bejelentésével egyidőben, a vámhatóságnak joga van az árucikkeket visszatartani. 3. Amennyiben a szükséges okiratokat nem nyújtják be két hónapon belül, vagy amennyiben benyújtásuk után a vámhatóság úgy találja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feltételek nem teljesültek, a vámhatóság az alkalmazandó nemzeti jog szerint jár el a visszatartott árukkal kapcsolatban. HU 8 HU

9 3. EJEZET Kiviteli korlátozások 4. cikk 1. Tilos a II. mellékletben felsorolt, belső elnyomásra felhasználható felszerelések akár közvetlenül, akár közvetve történő értékesítése, szállítása, átadása vagy kivitele függetlenül attól, hogy azok a Közösségből származnak-e bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra. 2. Az (1) bekezdés rendelkezései nem vonatkoznak az átmenetileg Burmába/Mianmarba bevitt védőruházatra, különösen a golyóálló mellényre és a katonai sisakra, amelyek kizárólagosan az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió, a Közösség vagy annak tagállamai személyzete, a média, a humanitárius szervezetek, a fejlesztési segélyek képviselői és a hozzájuk tartozó személyek személyes használatára szolgálnak. 5. cikk 1. A III. melléklet tartalmazza a 7. cikk (4) bekezdésében felsorolt iparágazatokban használt felszereléseket és technológiákat. 2. A III. mellékletben felsorolt áruk és technológia közvetlenül vagy közvetve történő értékesítését, szállítását, továbbítását vagy kivitelét függetlenül attól, hogy azok a Közösségből származnak-e előzetesen engedélyeztetni kell bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy Burmában/Mianmarban történő felhasználásra. 3. A kereskedők, beszerzők, szállító felek és exportőrök benyújtják az illetékes hatóságnak az engedélykéréshez szükséges valamennyi információt. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a kérelmező telephelye szerinti tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságainak nyújtják be. 4. A tagállamoknak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságai nem adnak engedélyt a III. mellékletben felsorolt árucikkek és technológiák bármiféle értékesítésére, beszerzésére, szállítására vagy kivitelére, amennyiben okkal feltételezhető, hogy az említett árucikkeket és technológiákat a 7. cikk (4) bekezdésében felsorolt ipari tevékenységet folytató vállalkozásnak értékesítenék, szállítanák, továbbítanák vagy bármely más módon utóbbi rendelkezésére bocsátanák. 5. Az engedélyt kizárólag a kérelmező telephelye szerinti tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságai adhatják meg. Az engedélyek a Közösség egész területén érvényesek. HU 9 HU

10 6. Az illetékes hatóságok olyan feltételek mellett adhatnak ki engedélyt, amelyeket megfelelőnek találnak, például végfelhasználói nyilatkozatra vonatkozó kötelezettség előírásával. Az illetékes hatóságok a (4) vagy (5) bekezdéssel összhangban törölhetik, felfüggeszthetik, módosíthatják vagy visszavonhatják az általuk korábban kiadott engedélyeket. 7. Amennyiben egy tagállam illetékes hatóságai visszautasítják az engedély kiadását, vagy törölnek, felfüggesztenek, módosítanak illetve visszavonnak egy engedélyt, az érintett tagállam erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, valamint az előbbiekkel megoszt minden szükséges információt, például a Burma/Mianmar területén működő, az ügyletben érintett végfelhasználóra vagy vállalkozásra vonatkozóan. 8. Mielőtt valamely tagállam engedélyt ad egy korábbi kérelemben érintett végfelhasználónak vagy vállalkozásnak, először konzultál az engedélyt megtagadó tagállammal. Ha a konzultációkat követően az érintett tagállam úgy határoz, hogy az engedélyt megadja, úgy erről tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot, és döntése indokolásául megad minden szükséges információt. 6. cikk Az 5. cikk nem vonatkozik az olyan árucikkekre, amelyek szállítása már folyamatban volt e rendelet hatályba lépését megelőzően. Azon árucikkek szállítását tekintik folyamatban lévőnek, amelyek az említett időpontot megelőzően már elhagyták a Közösség területét a Burma/Mianmar területén található rendeltetési hely felé. 1. Tilos: 2. Tilos: 7. cikk a) Burmában/Mianmarban, vagy az országban történő felhasználásra bármely természetes vagy jogi személynek, szervezetnek vagy testületnek közvetve vagy közvetlenül katonai tevékenységhez, valamint fegyverek szállításához, gyártásához, karbantartásához és használatához, és bármely ahhoz kapcsolódó felszereléshez ideértve a fegyvereket és lőszert, katonai járműveket és felszerelést, a katonai jellegű felszerelést, a fentiek tartalék alkatrészeit kapcsolódó technikai segítségnyújtás biztosítása; b) a katonai tevékenységek finanszírozása vagy az ezekhez kapcsolódó pénzügyi támogatás nyújtása, beleértve különösen a fegyverek és az azokhoz kapcsolódó felszerelések bármiféle értékesítésére, szállítására, átadására vagy kivitelére nyújtott támogatás, kölcsön, illetve exporthitel-biztosítás, közvetve vagy közvetlenül bármilyen burmai/mianmari személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra; a) a II. mellékletben említett, belső elnyomásra felhasználható felszereléshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás akár közvetve, akár közvetlenül, HU 10 HU

11 bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra; b) a II. mellékletben említett felszerelés finanszírozása vagy ahhoz kapcsolódó pénzügyi támogatás nyújtása akár közvetve, akár közvetlenül, bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére, vagy az országban történő felhasználásra; 3. Az V. mellékletben felsorolt burmai/mianmari vállalatokra vonatkozóan tilos a III. mellékletben szereplő berendezések és technológia értékesítése, beszerzése, szállítása vagy kivitele céljából, vagy a kapcsolódó technikai támogatás vagy képzés számára finanszírozást vagy pénzügyi támogatást biztosítani. 4. Az V. melléklet tartalmazza: a) a következő ipari ágazatokban tevékenykedő burmai/mianmari vállalkozásokat: i. fakitermelés és fafeldolgozás, ii. iii. szén-, arany-, ezüst-, vas-, ón-, réz-, volfrám-, ólom-, mangán-, nikkel- és cinkbányászat; drága- és féldrágakövek, többek között gyémánt, rubin, zafír, jáde és smaragd bányászata és feldolgozása; valamint b) az ilyen vállalkozások tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló, vagy nevében és helyett eljáró természetes vagy jogi személyeket, testületeket vagy szervezeteket. 5. Tilos az (1), (2) és (3) bekezdésben említett intézkedések közvetlen vagy közvetett kijátszását célzó vagy eredményező tevékenységekben tudatosan és szándékosan részt venni. 6. Az (1) bekezdés b) pontja, a (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés szerinti tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre vagy szervezetekre, amennyiben nem tudtak arról, illetve nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik. 8. cikk 1. Előzetesen engedélyeztetni kell a III. mellékletben felsorolt árukhoz és technológiához kapcsolódó technikai segítségnyújtást, bármilyen burmai/mianmari természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület részére Burmában/Mianmarban történő felhasználásra. 2. A technikai segítséget nyújtó természetes vagy jogi személyek, testületek vagy szervezetek benyújtják az illetékes hatóságnak az engedélykéréshez szükséges valamennyi információt. Az engedélyre vonatkozó kérelmet a kérelmező telephelye szerinti tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságainak nyújtják be. HU 11 HU

12 3. A tagállamok IV. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai nem adnak ki engedélyt a III. mellékletben felsorolt árucikkekkel és technológiákkal kapcsolatos semmiféle technikai segítségnyújtásra, amennyiben okkal feltételezhető, hogy azt a 7. cikk (4) bekezdésében felsorolt ipari tevékenységet folytató burmai/mianmari vállalkozásnak nyújtanák vagy bármely más módon az utóbbi lenne a kedvezményezett. 4. Az 5. cikk (5) (8) bekezdése alkalmazandó abban az esetben, ha az engedélykérés e cikk értelmében történik. 9. cikk 1. A 4. cikk rendelkezéseitől eltérően a tagállamok IV. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik: a) kizárólag humanitárius vagy védelmi használatra, vagy az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Közösség intézményfejlesztési programjaira, illetve az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek válságkezelési műveleteire szánt, belső elnyomás céljaira alkalmas felszerelés értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét; b) aknamentesítési műveletek során használt felszerelés és anyagok értékesítését, szállítását, átadását vagy kivitelét. 2. Az 5. cikk, a 7. cikk (3) bekezdése és a 8. cikk rendelkezéseitől eltérően a tagállamok IV. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik a III. mellékletben szereplő berendezések és technológia értékesítését, beszerzését, szállítását vagy kivitelét vagy a kapcsolódó technikai segítségnyújtás vagy képzés számára finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtását, amennyiben a következő feltételek mindegyike teljesül: a) az ügylet az érintett árucikkek értékesítésére, beszerzésére vagy szállítására vonatkozó szerződéses kötelezettség végrehajtását, vagy segítség, illetve finanszírozás nyújtását jelenti egy burmai/mianmari vállalkozás vagy vegyesvállalat részére; b) a kötelezettséget jelentő szerződést vagy megállapodást az eladó, a beszerző vagy a szállító fél e rendelet hatályba lépésének időpontja előtt kötötte, és c) a szerződés vagy megállapodás az érintett vállalkozás vagy vegyesvállalat megszerzésére vagy létrehozására irányul. 3. A 7. cikk (1) (3) bekezdése rendelkezéseitől eltérve a tagállamok IV. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik: a) a következőkhöz kapcsolódó finanszírozás, illetve pénzügyi és technikai segítségnyújtás biztosítását: HU 12 HU

13 i. emberi élet kioltására nem alkalmas katonai felszerelés kizárólag humanitárius vagy védelmi használatra, vagy az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió és a Közösség intézményfejlesztési programjaira, vagy ii. az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek válságkezelési műveleteire szánt anyagokhoz; b) az alábbiakhoz kapcsolódó finanszírozás vagy pénzügyi támogatás nyújtását; i. az a) pontban említett eszközök, vagy ii. a fentiekben említett intézményfejlesztési programok vagy válságkezelési műveletek esetében, vagy c) technikai segítségnyújtási tevékenységek biztosítását i ii. az a) pontban említett eszközök, vagy a fentiekben említett intézményfejlesztési programok vagy válságkezelési műveletek esetében. 10. cikk Az e fejezetben meghatározott engedélyek csak a kért tevékenységet megelőzően adhatók meg. 4. EJEZET Pénzeszközök és gazdasági források befagyasztása 11. cikk 1. A burmai/mianmari kormány egyes tagjai és a VI. mellékletben felsorolt, velük kapcsolatban álló minden természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület tulajdonában lévő, vagy ezek által közvetlenül vagy közvetve irányított valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani. 2. A VI. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek számára vagy javára közvetve és közvetlenül egyaránt tilos rendelkezésre bocsátani bármilyen pénzeszközt vagy gazdasági forrást. 3. Tilos a tudatos és szándékos részvétel minden olyan tevékenységben, amelynek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül az (1) és (2) bekezdésben említett műveletek előmozdítása. 4. A (2) bekezdés szerinti tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre vagy jogalanyokra, amennyiben nem tudtak arról, illetve nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik. HU 13 HU

14 12. cikk 1. A 11. cikk (2) bekezdése nem vonatkozik a befagyasztott számlákon: a) kamatok vagy az ilyen számlákból származó egyéb jövedelem jóváírására; vagy b) olyan szerződések, megállapodások vagy kötelezettségek alapján esedékes jóváírásokra, amelyeket azt megelőzően kötöttek meg, vagy amelyek azon időpont előtt merültek fel, amikor e számlák az 1081/2000/EK rendelet 15, a 798/2004/EK rendelet 16 vagy a 817/2006/EK rendelet attól függően, hogy melyik esik korábbi időpontra rendelkezéseinek hatálya alá kerültek, feltéve, hogy bármely ilyen kamat vagy egyéb jövedelem továbbra is a 11. cikk (1) bekezdése alá tartozik. 2. A 11. cikk (2) bekezdése nem akadályozza a Közösség pénzügyi intézményeit vagy hitelintézeteit abban, hogy harmadik felek által átutalt pénzösszegeket írjanak jóvá a felsorolt természetes vagy jogi személyek, szervezetek vagy testületek befagyasztott számláira, amennyiben az ilyen jóváírások szintén be lesznek fagyasztva. A pénzügyi intézmény vagy hitelintézet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságokat az ilyen ügyletekről. 13. cikk 1. A tagállamok IV. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságai az általuk helyénvalónak ítélt feltételek mellett engedélyezhetik bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források felszabadítását, illetve bizonyos befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források rendelkezésre bocsátását, miután meggyőződtek arról, hogy a szóban forgó pénzeszközök vagy gazdasági források: a) a VI. mellékletben felsorolt személyek és eltartott családtagjaik alapvető szükségleteinek beleértve az élelmiszereket, lakásbérleti díjakat vagy jelzálogkölcsön-részleteket, gyógyszereket és orvosi ellátást, adókat, biztosítási díjakat és közüzemi díjakat kifizetéséhez szükségesek; b) kizárólag jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban felmerülő ésszerű mértékű szakértői díjak kifizetését, illetve azzal kapcsolatos kiadások megtérítését szolgálják; c) kizárólag a befagyasztott pénzeszközök vagy gazdasági források folyamatos birtoklásával vagy fenntartásával kapcsolatos díjak vagy szolgáltatás díjának megfizetését szolgálják; d) rendkívüli kiadásokhoz szükségesek, feltéve, hogy az érintett tagállam legalább két héttel az engedély kiadása előtt értesíti az összes többi tagállamot és a Bizottságot azon indokokról, amelyek alapján úgy ítéli meg, hogy az adott esetre vonatkozó engedélyt meg kell adni HL L 122., , 29. o. HL L 125., , 4. o.. HU 14 HU

15 2. A tagállamok az (1) bekezdés alapján kiadott minden engedélyről tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot. 14. cikk A pénzeszközök és gazdasági források jóhiszeműen végrehajtott befagyasztása vagy a pénzeszközök használata engedélyezésének megtagadása azon az alapon, hogy az intézkedés összhangban áll e rendelettel, nem idéz elő semmiféle felelősséget az intézkedést végrehajtó természetes vagy jogi személy vagy szervezet vagy annak igazgatói vagy alkalmazottai részéről, kivéve, ha megállapítható, hogy a pénzeszközöket és gazdasági forrásokat gondatlanság következményeként fagyasztották be. 5. EJEZET Bizonyos vállalkozások finanszírozására vonatkozó korlátozások 1. A VII. melléklet tartalmazza: 2. Tilos: 15. cikk a) a burmai/mianmari kormány tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló vállalkozásokat vagy olyan állami szerveket, vállalkozásokat, ide értve a magánjog szabályai szerint létrehozott azon vállalkozásokat is, amelyekben az állami hatóságok többségi tulajdonnal rendelkeznek, valamint az említett állam ügynökségeit; b) a burmai/mianmari kormány egyes tagjai vagy a velük kapcsolatban álló minden természetes vagy jogi személy, szervezet vagy testület tulajdonában lévő, vagy ezek által közvetlenül vagy közvetve irányított valamennyi vállalkozást; valamint c) az a) és b) pontokban felsorolt vállalkozások tulajdonában lévő vagy irányítása alatt álló, a vállalkozás helyett, illetve nevében eljáró jogi személy, szervezet vagy testület. a) az V. vagy a VII. mellékletben felsorolt bármely burmai vállalkozás részére pénzügyi kölcsönök és hitelek nyújtása, illetve az e vállalatok által kibocsátott kötvények, letéti jegyek, opciószelvények vagy záloglevelek megvásárlása; b) az V. vagy a VII. mellékletben felsorolt vállalkozásokban érdekeltség szerzése vagy növelése, beleértve az ilyen vállalatok teljes mértékű megvásárlását, vagy résztulajdont biztosító részvények vagy értékpapírok megvásárlását; c) vegyesvállalat létrehozása az V. vagy a VII. mellékletben felsorolt vállalkozásokkal, valamint az ellenőrzésük alá tartozó leányvállalatokkal vagy HU 15 HU

16 irányításuk alatt álló kapcsolt jogi személyekkel, szervezetekkel vagy testületekkel. 3. Tilos a tudatos és szándékos részvétel olyan tevékenységekben, amelyeknek célja vagy hatása közvetve vagy közvetlenül a (2) bekezdés rendelkezéseinek megkerülése. 4. A (2) bekezdés nem érinti az áruk vagy szolgáltatások biztosítására szokásos kereskedelmi fizetési feltételekkel kötött kereskedelmi szerződések végrehajtását, valamint az e szerződések végrehajtásához kapcsolódóan kötött szokásos kiegészítő megállapodásokat, mint például az exporthitel-biztosításokat. 5. A (2) bekezdés a) pontjának tilalmai nem érintik a szóban forgó vállalkozással az V. vagy a VII. mellékletben jelzett, a Tanács általi e időpontja előtt kötött szerződésekből vagy megállapodásokból eredő kötelezettségek teljesítését. 6. A (2) bekezdés b) pontjában foglalt tilalmak nem akadályozzák meg az V. vagy a VII. mellékletben foglalt vállalkozásokban való részesedés kiterjesztését, amennyiben ezt egy, az V. vagy a VII. mellékletben jelzett, a Tanács általi e időpontja előtt kötött megállapodás írja elő. 7. Az V. vagy VII. mellékletben felsorolt vállalkozásban részesedését növelni kívánó személy, szervezet vagy testület tájékoztatja az érintett tagállamnak a IV. mellékletben felsorolt honlapokon szereplő illetékes hatóságát, mielőtt bármely, a (6) bekezdésben említett ügyletre sor kerülne. Az érintett tagállam tájékoztatja a többi tagállamot és a Bizottságot. 8. A (2) bekezdés szerinti tilalom semmilyen felelősséget nem ró az érintett természetes vagy jogi személyekre vagy jogalanyokra, amennyiben nem tudtak arról, illetve nem volt ésszerű okuk arra gyanakodni, hogy egy, az V. vagy VII. mellékletben nem szereplő vállalkozással, jogi személlyel, szervezettel vagy testülettel folytatott tevékenységükkel ezen tilalmat megszegik. 6. EJEZET Általános és záró rendelkezések 16. cikka tájékoztatásról, a bizalmas kezelésről és a szakmai titoktartásról szóló, érvényben lévő szabályok sérelme nélkül a természetes és jogi személyek, szervezetek és testületek kötelesek: a) a lakó- vagy tartózkodási helyük szerinti tagállamoknak a IV. mellékletben felsorolt internetes honlapokon megjelölt illetékes hatóságai részére haladéktalanul rendelkezésre bocsátani azokat az információkat, például a 11. cikknek megfelelően befagyasztott számlákról és összegekről, amelyek elősegíthetik e rendelet betartását, és az ilyen információkat közvetlenül vagy ezen illetékes hatóságok útján továbbítják a Bizottsághoz; valamint b) az ilyen információ ellenőrzése tekintetében együttműködni a IV. mellékletben felsorolt honlapokon megjelölt illetékes hatóságokkal. HU 16 HU

17 2. Az e cikkel összhangban adott vagy kapott minden információt kizárólag arra a célra lehet felhasználni, amelyre azt adták vagy kapták. 17. cikk A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján végrehajtott intézkedésekről, és megadnak egymásnak minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információt, különös tekintettel e rendelet megsértésére, illetve ennek végrehajtásával kapcsolatos problémákra, valamint a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozóan. 1. A Bizottság felhatalmazást kap: 18. cikk a) a IV. melléklet módosítására a tagállamok által biztosított információk alapján; b) az V., a VI. és a VII. melléklet módosítására a 2006/318/KKBP közös álláspont I., II. és III. mellékletére tekintettel meghozott határozatok alapján. 2. Közzéteszik az V., VI. és VII. melléklethez kapcsolódó információ benyújtását szabályozó értesítést cikk 1. A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok érvényesítése érdekében. Az elrendelt szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük. 2. A tagállamok e rendelet hatálybalépése után haladéktalanul értesítik a Bizottságot e szabályokról, valamint bármely azt követő módosításról. 20. cikk 1. A tagállamok kijelölik az e rendeletben említett illetékes hatóságokat, és megjelölik azokat a IV. mellékletben felsorolt honlapokon, vagy azokon keresztül. 2. A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot az illetékes hatóságaikról és minden későbbi módosításról. E rendeletet alkalmazni kell: 21. cikk 17 HL C [ ], [ ], [ ]. o. HU 17 HU

18 a) a Közösség területén, beleértve annak légterét; b) bármely, tagállami joghatóság alá tartozó légi jármű vagy hajó fedélzetén; c) a Közösség területén belül vagy azon kívül tartózkodó minden olyan személyre, aki valamely tagállam állampolgára; d) minden olyan jogi személyre, szervezetre vagy testületre, amely valamely tagállam területén székhellyel rendelkezik vagy valamely tagállam joga szerint hozták létre; e) a részben vagy teljes egészében a Közösségen belül bármilyen üzleti tevékenységet folytató minden jogi személyre, szervezetre vagy testületre. A 817/2006/EK rendeletet hatályát veszti. 22. cikk 23. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, a Tanács részéről az elnök HU 18 HU

19 I. MELLÉKLET A 2. cikkben említett áruk jegyzéke Megjegyzés: Amennyiben a hivatkozott KN-kód hatályának csak egy részét fedi le az e mellékletben szereplő adat, a KN-kódot az ex jelölés előzi meg. A. Rönkfa, faanyag és fából készült termékek KN-kód Termékmegnevezés 4401 Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is 4402 aszén (beleértve kagyló vagy dió alakban), brikettezve is 4403 Gömbfa, kérgezetten vagy négy oldalán durván faragva is 4404 Abroncsfa; hasított karó; cölöp, cövek és pózna kihegyezve, de hosszában nem fűrészelve; durván faragott, de nem esztergályozott, nem hajlított vagy más módon nem megmunkált fa, pálca, amely sétabot, esernyőnyél, szerszámnyél vagy hasonlók készítésére alkalmas; faháncs és hasonló 4405 agyapot; faliszt 4406 Vasúti vagy villamosvasúti talpfa 4407 Hosszában fűrészelt vagy szélezett, vágott vagy hántolt, 6 mm-nél vastagabb fa, gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is urnérlap rétegelt lemez vagy hasonló rétegelt fa készítésére (beleértve a rétegelt fa szeletelésével készítettet is) és hosszában fűrészelt, vágott vagy hántolt más falemez, gyalulva, csiszolva, lapolva és végillesztéssel összeállítva is, legfeljebb 6 mm vastagságban 4409 a (beleértve az össze nem állított szalag és szegélylécet parkettához) bármelyik széle, vége vagy felülete mentén összefüggő (folytatólagos) összeillesztésre előkészítve (hornyolt, barázdált, lesarkított, ferdén levágott, V illesztésű, peremezett, mintázott, legömbölyített vagy hasonló módon formázott), gyalulva, csiszolva vagy végillesztéssel összeállítva is 4410 orgácslemez, irányított szálelrendezésű lap (OSB) és hasonló tábla (például: ostyalemez) fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves kötőanyaggal préselve is 4411 Rostlemez fából vagy más fatartalmú anyagból, gyantával vagy más szerves anyaggal összeragasztva is 4412 Rétegelt lemez, furnérozott panel és hasonló réteges faáru 4413 Tömörített fa tömb, lap, szalag vagy profil alakban 4414 estmény, fénykép, tükör vagy hasonló tárgyak fakerete 4415 ából készült láda, doboz, rekesz, dob és hasonló csomagolóanyag; kábeldob; rakodólap, keretezett és más szállítólap; rakodólapkeret fából: HU 19 HU

20 4416 Hordó, kád, dézsa és fából készült más kádáripari termék és azok elemei, beleértve a hordódongát is 4417 Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és fogantyú, seprű, vagy kefe és ecsetnyél és test fából; csizma vagy cipőkaptafa és sámfa fából 4418 Ács- és épületasztalos-ipari termék, beleértve az üreges fapanelt is, összeállított padlóburkoló-panelek, zsindely 4419 Asztali és konyhai cikkek fából 4420 Intarziás és berakott famunka; ékszeres- vagy evőeszközös ládikó és -doboz és hasonló cikkek fából; kis szobor és más díszműáru fából; lakberendezési tárgy, a 94 KN árucsoportba tartozó bútorok kivételével 4421 Más faáru 4701 Mechanikai úton előállított facsiszolat 4702 Kémiai úton előállított, oldódó papíripari rostanyag 4703 Kémiai úton előállított, szódás vagy szulfátos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével 4704 Kémiai úton előállított szulfitos papíripari rostanyag, az oldódó papíripari rostanyag kivételével 4705 Mechanikai és kémiai pépesítési eljárások kombinációjával előállított papíripari rostanyag Más favázas ülőbútor, kárpitozott Más favázas ülőbútor, egyéb Légi járműhöz készült ülésrészek, fából Irodai fabútor a konyhabútor a hálószobabútor Más fabútor Előgyártott épület fából ex 9705 ex 9706 Gyűjteménydarabok fából Régiségek fából B. Kőszén és fémek KN-kód Termékmegnevezés 2601 Vasérc és dúsított érc, beleértve a pörkölt piritet is 2602 Mangánérc és dúsított érc, beleértve a szárazanyagtömegben számítva legalább 20 % mangántartalommal rendelkező vastartalmú mangánércet és dúsított ércet is HU 20 HU

21 2603 Rézérc, dúsított is 2604 Nikkelérc, dúsított is 2607 Ólomérc, dúsított is 2608 Cinkérc, dúsított is 2609 Ónérc, dúsított is 2611 Volfrámérc, dúsított is Ezüstérc, dúsított is ex Aranyérc, dúsított is Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, és a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező más, vas vagy mangán kinyerésére alkalmas hulladék , , őként cinket tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével) őként ólmot tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével) őként rezet tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével) őként nikkelt tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével) őként ónt tartalmazó salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével) ex Vasat, mangánt, volfrámot, ezüstöt és aranyat tartalmazó egyéb salak, hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező salak, hamu és üledék kivételével) 2701 Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag , ex ex Koksz és félkoksz kőszénből, brikettezve is Világítógáz Kátrány kőszénből desztillálva 2708 Szurok és szurokkoksz kőszénkátrányból vagy más ásványi kátrányból 7106 Ezüst (beleértve az arannyal vagy platinával bevontat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban 7107 Ezüsttel plattírozott nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva 7108 Arany (beleértve a platinával bevont aranyat is), megmunkálatlanul, félgyártmány vagy por alakban 7109 Arannyal plattírozott ezüst vagy nem nemesfém, félgyártmány, tovább nem megmunkálva HU 21 HU

22 ex Aranyat és ezüstöt tartalmazó hamu vagy arany, vagy arany- és ezüstvegyületek Más aranytörmelék, aranyhulladék ex Más ezüsttörmelék, hulladék Ezsütérme, ha nem törvényes fizetőeszköz ex Aranyérme, ha nem törvényes fizetőeszköz 7201 Nyersvas és tükörvas, buga, tuskó, tömb vagy más hasonló elsődleges forma 7202 Vasötvözet 7203 Vasércből közvetlen fémkiválasztással nyert termék és más szivacsos vas tömb, pellet vagy hasonló formában; legalább 99,94 tömegszázalék tisztaságú vas tömb, pellet vagy hasonló formában 7204 Vas- és acéltörmelék és -hulladék; ingot újraolvasztott hulladék-vasból vagy - acélból 7205 Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból 7206 Vas és nem ötvözött acél ingot vagy más hasonló elsődleges formában (a vtsz. alá tartozó vas kivételével): 7207 élkész termék vasból vagy ötvözetlen acélból 7401 Rezes kéneskő; cementréz (kicsapott réz) 7402 inomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz 7403 inomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan 7404 Rézhulladék és -törmelék 7405 Segédötvözet (mesterötvözet) 7406 Rézpor és -pehely 7501 Nyers nikkel (szulfid-fémkeverék), zsugorított nikkeloxid és a nikkelkohászat más, közbeeső terméke 7502 Megmunkálatlan nikkel 7503 Nikkel hulladéka és törmeléke 7504 Nikkelpor és -pehely 7801 Megmunkálatlan ólom 7802 Ólomhulladék és -törmelék Ólompor és -pehely 7901 Megmunkálatlan cink 7902 Cinkhulladék és -törmelék HU 22 HU

23 7903 Cinkpor, -szemcse és -pehely 8001 Megmunkálatlan ón 8002 Ón hulladéka és törmeléke Volfrámpor Megmunkálatlan volfrám, beleértve a zsugorított rudat is Volfrám hulladéka és törmeléke Megmunkálatlan mangán; por Mangán hulladéka és törmeléke ex 9705 Gyűjteménydarabok ezüstből és aranyból C. Drágakövek és féldrágakövek KN-kód Termékmegnevezés 7102 Gyémánt, megmunkálva is, de foglalat vagy szerelés nélkül 7103 Drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, megmunkálva vagy osztályozva is,de nem felfűzve, foglalat vagy szerelés nélkül; osztályozatlan drágakő (a gyémánt kivételével) és féldrágakő, a szállítás megkönnyítésére ideiglenesen felfűzve ex 7105 Természetes drágakőpor vagy féldrágakőpor HU 23 HU

24 II. MELLÉKLET A belső elnyomás megvalósítására alkalmas felszerelések 4., 7. és 16. cikkben említett listája 1. Lőfegyverek, lőszerek és ezek tartozékai az alábbiak szerint: 1.1 az EU közös katonai listája ML1. és ML2. pontjában nem szabályozott lőfegyverek 1 ; 1.2 kifejezetten az 1.1. pontban felsorolt lőfegyverek számára tervezett lőszerek és ezek különleges kialakítású alkatrészei; 1.3 az EU közös katonai listája által nem szabályozott fegyver-távcsövek. 2. Az EU közös katonai listája által nem szabályozott bombák és gránátok. 3. A következő járművek: 3.1 tömegoszlatás céljára tervezett vagy arra átalakított, vízágyúval felszerelt járművek; 3.2 elektromos vagy elektromossá átalakított, támadás visszaszorítására alkalmas különleges kialakítású járművek; 3.3 kifejezetten utcai akadályok eltávolítására tervezett vagy arra átalakított járművek, beleértve a ballisztikai védelemmel ellátott építőipari berendezéseket; 3.4 kifejezetten a fogvatartottak és/vagy őrizetben lévők szállítására vagy átszállítására tervezett járművek; 3.5 kifejezetten mobil kordonok telepítésére tervezett járművek; 3.6 a pontokban meghatározott, kifejezetten tömegoszlatási célokra tervezett járművek alkatrészei. 1. megjegyzés: Ez a pont nem szabályozza a kifejezetten a tűzharc céljaira tervezett járműveket. 2. megjegyzés: A 3.5. pont alkalmazásában a járművek közé tartoznak a pótkocsik is. 4. Az alábbi robbanóanyagok és kapcsolódó felszerelések: 4.1 Elektromos árammal vagy más eszközökkel előidézett robbantás céljára tervezett berendezések és készülékek, ideértve a gyújtószerkezeteket, petárdákat, gyutacsokat és gyújtózsinórokat, valamint ezek különleges alkatrészeit; kivéve a nem robbanások előidézésére szolgáló egyéb berendezések és készülékek robbanás útján történő működésbe hozatalához és működtetéséhez szükséges, kifejezetten kereskedelmi célra kifejlesztett eszközök (pl. gépjárművek légzsákjainak töltőberendezései, tűzoltó készülékek túlfeszültség-levezető eszközei); 1 HL L 88., , 58. o. HU 24 HU

25 4.2 az EU közös katonai listája által nem szabályozott, egyenes irányú betörésre alkalmas robbanótöltetek; 4.3 az EU közös katonai listája által nem szabályozott egyéb robbanóanyagok és kapcsolódó anyagok: a. amatol; b. nitrocellulóz (több mint 12,5 % nitrogéntartalommal); c. nitroglikol; d. pentaeritritol-tetranitrát (PETN); e. pikril-klorid; f. 2,4,6-trinitrotoluol (TNT). 5. Az EU közös katonai listája ML13. pontjában nem szabályozott védőfelszerelések: 5.1 Ballisztikai és / vagy szálfegyverek elleni védelmet nyújtó golyóálló mellények; 5.2 Ballisztikai és / vagy repeszek elleni védelmet nyújtó biztonsági sisakok, tömegoszlatásnál használatos sisakok és védőpajzsok, valamint ballisztikai védőpajzsok. Megjegyzés: Ez nem vonja ellenőrzés alá: a kifejezetten sporttevékenységekre tervezett berendezéseket; a kifejezetten munkabiztonsági céllal tervezett berendezéseket. 6. Az EU közös katonai listájának ML 14. pontjában szabályozottaktól eltérő, lőfegyverek használatának elsajátítására szolgáló szimulátorok és a kifejezetten azokhoz tervezett szoftverek. 7. Olyan éjjellátó eszközök, termográfiai berendezések és képerősítő csövek, amelyeket az EU közös katonai listája nem szabályoz. 8. Szögesdrót cm-t meghaladó pengehosszúságú katonai kések, harci kések és szuronyok. 10. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök céljára tervezett gyártóberendezések. 11. Kifejezetten az e jegyzékben meghatározott eszközök kifejlesztésére, gyártására vagy használatára szolgáló egyedi technológiák. HU 25 HU

26 III. MELLÉKLET Az 5., 7. és 8. cikkben említett árucikkek és technológiák listája Megjegyzés: Amennyiben a hivatkozott KN-kód hatályának csak egy részét fedi le az e mellékletben szereplő adat, a KN-kódot az ex jelölés előzi meg. KN-kód Termékmegnevezés 3601 Lőpor 3602 Elkészített robbanóanyag, a lőpor kivételével Biztonsági gyújtózsinór; robbantó gyújtózsinór; robbantógyutacs vagy robbantókapszulák; gyújtószerkezetek; elektromos detonátorok Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez, fémmegmunkáláshoz Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez, famegmunkáláshoz 8429 Önjáró buldózer, homlokgyalu, földgyalu, talajegyengető, földnyeső (szkréper), lapátos kotró, exkavátor, kanalas rakodógép, döngölőgép és úthenger ex 8430 ex ex ex öld, ásvány vagy érc mozgatására, gyalulására, egyengetésére, nyesésére, kotrására, döngölésére, tömörítésére, kitermelésére vagy fúrására szolgáló egyéb gépek; cölöpverő és cölöpkiemelő Megjegyzés: Ez a tétel nem tartalmazza a hóekét és hókotrót ( ) A 8429 és 8430 alatt leírt gépekhez szükséges alkatrészek Megjegyzés: Ez a tétel tartalmazza többek között az alábbiakat: veder, lapát, markoló, buldózer- vagy homlokgyalu-tolólemez, tolókés 8439 Cellulóz rostpép készítésére, valamint papír vagy karton előállítására és kikészítésére szolgáló gépek 8454 Konverter, öntőüst, ingotöntő forma és fémöntödei vagy fémkohászati öntőgép 8455 émhengermű és ehhez való henger is 8457 Megmunkáló központ, egy munkahelyes gép és több munkahelyes gép, fém megmunkálására űrészgép Kézi használatú, beépített elektromos motorral működő fűrész Kézi használatú, beépített elektromos motorral működő láncfűrész Láncfűrész-alkatrészek , , , , ex öld, kő, érc vagy egyéb szilárd halmazállapotú (beleértve a port vagy a pépet) ásványi anyag válogatására, osztályozására, rostálására, mosására, zúzására, őrlésére, keverésére vagy gyúrására szolgáló gép; és ahhoz való alkatrészek HU 26 HU

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2012R0267 HU 16.01.2016 017.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2009 COM(2009) 393 végleges 2009/0114 (CNS) C7-0129/09 Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a szomáliai helyzet tekintetében egyes természetes és jogi személyekkel,

Részletesebben

EU joganyagok - A TANÁCS 2014. március 5-i 208/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, 1.

EU joganyagok - A TANÁCS 2014. március 5-i 208/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, 1. EU joganyagok - A TANÁCS 2014. március 5-i 208/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, 1. oldal szervezete A TANÁCS 2014. március 5-i 208/2014/EU RENDELETE az ukrajnai

Részletesebben

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en)

AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) ConseilUE AzEurópaiUnió Tanácsa Brüsszel,2014.július30. (OR.en) PUBLIC 12246/14 JOGALKOTÁSIAKTUSOKÉSEGYÉBESZKÖZÖK Tárgy: LIMITE PESC816 RELEX646 COEST280 FIN519 ATANÁCSRENDELETEazukrajnaihelyzetetdestabilizálóorosz

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2012.3.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 88/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS 267/2012/EU RENDELETE (2012. március 23.) az Iránnal szembeni korlátozó intézkedésekről és a 961/2010/EU

Részletesebben

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert

EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert EU joganyagok - A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE - a kettős felhasználású termékek kivitelére, 1. transzferjére, oldal brókert A TANÁCS 2009. május 5-i 428/2009/EK RENDELETE a kettős felhasználású

Részletesebben

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata

MELLÉKLET. Csatolmány. a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.29. COM(2015) 230 final ANNEX 1 MELLÉKLET Csatolmány a következőhöz: Javaslat a Tanács határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Andorrai Hercegség közötti, levélváltás

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.5.25. COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a területi alapú tartalomkorlátozás, illetve a vevő állampolgársága, a belső

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE

Javaslat A TANÁCS RENDELETE HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.8. COM(2010) 654 végleges 2010/0321 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az Elefántcsontpartnak nyújtott, katonai tevékenységekkel kapcsolatos segítségre vonatkozó

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS. (2005. december 22.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/1. (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS. (2005. december 22.) 2006.1.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 20/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS AZ EU IZRAEL TÁRSULÁSI TANÁCS 2/2005 HATÁROZATA (2005. december 22.) az euro-mediterrán megállapodásnak

Részletesebben

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése;

III. MELLÉKLET. 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 25%-kal való túllépése; C 279 E/194 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.19. III. MELLÉKLET A 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett jogsértések jegyzéke: 1. a) a hatnapos vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének

Részletesebben

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 -

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15 - A A 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet Hatályos: 2011.09.15-382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról A Kormány a villamos energiáról szóló

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat A TANÁCS RENDELETE. az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 29.7.2008 COM(2008) 488 végleges 2008/0155 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE az ovalbuminra és laktalbuminra vonatkozó közös kereskedelmi rendszerről

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE. az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 815 végleges 2010/0395 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unió éves költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról HU HU

Részletesebben

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére,

2006.11.23. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, C 286 E/155 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel a Jogi Bizottság jogalapról szóló, 2005. november 29-i véleményére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikke és 35.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.6.4. COM(2015) 280 final 2015/0126 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet (OIV) keretében szavazásra bocsátandó egyes állásfoglalások

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final}

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról. (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013) 258 final} EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.7.10. COM(2013) 505 final 2013/0244 (NLE) C7-0255/13 Javaslat A TANÁCS RENDELETE a Clean Sky 2 Közös Vállalkozásról (EGT-vonatkozású szöveg) {SWD(2013) 257 final} {SWD(2013)

Részletesebben

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SZIGET KULTURÁLIS MENEDZSER IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZPONZORÁCIÓRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. december 15. I. AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉLJA ÉS TÁRGYA

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Hátrányos helyzetű célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erősítésével c. könnyített

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum

Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum A8-0120/2015 8.4.2015 ***I JELENTÉS az értékpapír-finanszírozási ügyletek bejelentésérıl és átláthatóságáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

Részletesebben

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A FAANYAG KERESKEDELMI LÁNC SZEREPLŐIT ÉRINTŐ JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA A fát és faterméket piaci forgalomba bocsátó piaci szereplők kötelezettségének meghatározásáról szóló 2010. október

Részletesebben

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005),

2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja. tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A6-0076/2005), 2006.9.2. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 33 E/425 tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, tekintettel eljárási szabályzata 62. cikkére, tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek

Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram. Kódszám: GINOP-8.3.1-16. Termékleírás. I. Általános feltételek 1 Hatályos: 2016. május- Mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése célú Hitelprogram Kódszám: GINOP-8.3.1-16 Termékleírás I. Általános feltételek A Hitelprogram keretösszege 44 milliárd

Részletesebben

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport

A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport A 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport 2067/05/HU WP 116 116/2005 vélemény a Schengeni Információs Rendszer második generációjának (SIS II) létesítéséről, működtetéséről és felhasználásáról szóló

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 98 CompLex (http://www.complex.hu/) Jogtár (http://www.jogtar.hu/) Céginfo (http://www.complex.hu/ceginfo.php) Termékeink (http://www.complex.hu/termekek.php) Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

Részletesebben

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet

160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet 160/2011. (VIII. 18.) Korm. rendelet a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről, valamint a vállalkozások tanúsításáról A Kormány

Részletesebben

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG AZ UNIÓ KÜLÜGYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FŐKÉPVISELŐJE Brüsszel, 2016.4.14. JOIN(2016) 6 final 2016/0112 (NLE) Együttes javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az egyrészről az Európai Unió és tagállamai,

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003. október 13-i 2003/87/EK IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A

8969/15 hk/it/tk/tk/hk/kb 1 DGG3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2015. május 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0246 (COD) 8969/15 CONSOM 82 MI 319 TOUR 7 JUSTCIV 119 CODEC 732 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006

EURÓPAI PARLAMENT C6-0040/2007 HU PART.1. Közös álláspont. Ülésdokumentum 2003/0153(COD); 29/11/2006 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Ülésdokumentum 2009 C6-0040/2007 2003/0153(COD); PART.1 29/11/2006 Közös álláspont A Tanács 2006. december 11-i közös álláspontja a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2016.5.3. L 117/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A TANÁCS (EU) 2016/682 RENDELETE (2016. április 29.) a Koreai Népi Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 329/2007/EK

Részletesebben

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014.

Éves JlentésÉ. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Éves JlentésÉ FÉLÉVÉS TÁJÉKOZTATÓ 2014. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatala Pénzmosás Elleni Információs Iroda Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 2 2 Statisztikai tájékoztatás... 3 3 Cash Control akciósorozat...

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.9.8. COM(2010) 465 végleges A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK A MENEKÜLTSTÁTUSZ MEGADÁSÁRA ÉS VISSZAVONÁSÁRA VONATKOZÓ TAGÁLLAMI ELJÁRÁSOK

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére

Irányelvek. az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére Irányelvek az E.ON Hungária Társaságcsoport lakossági kintlévőség kezelésére 1 Tartalom 1. Bevezetés 2. Az Irányelvek célja 3. Az Irányelvek hatálya 4. Az Irányelvek alapelvei 5. Kintlévőség kezelés az

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2010. április 7. (14.04) (OR. en) 8159/10 EUROPOL 13 ENFOPOL 89 JAIEX 33 COWEB 95 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ Küldi: az Europol Címzett: a COREPER/a Tanács Tárgy:

Részletesebben

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról

T/9601. számú. törvényjavaslat. az uniós vámjog végrehajtásáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/9601. számú törvényjavaslat az uniós vámjog végrehajtásáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. március 1 2016. évi. törvény az uniós vámjog végrehajtásáról

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű)

ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. 7623 Pécs, Megyeri út 59. Cégjegyzékszám: 02-10-060013 ÜZLETSZABÁLYZAT Módosítva: 2014.02.10. (a módosítás kiemelt betűszedésű) Általános tájékoztató A Mecsek

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT 2016 LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Szervezet neve: Magyar Kajak-Kenu Szövetség Címe: 1138 Budapest, Latorca utca 2. Adószáma: 18160037-2-41 Nyilvántartásba vevő: Fővárosi Törvényszék Nyilvántartási száma: 01-07-0000016

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet:

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. 2007. december. Nemzeti Kapcsolattartó, a Támogatási forrást nyújtó alap: Pályázati kapcsolattartó, támogatásközvetítı szervezet: PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása, a Második Nemzeti Környezetvédelmi Program

Részletesebben

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA 1 A Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA PREAMBULUM Az Európa Tanácsnak a jelen Chartát aláíró tagállamai

Részletesebben

2005.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 110/1

2005.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 110/1 2005.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 110/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 673/2005/EK RENDELETE (2005. április 25.) az Amerikai Egyesült Államokból származó egyes termékek behozatalára

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 16.7.2008 COM(2008) 399 végleges 2008/0151 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 / 202 2016.03.29. 10:55 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 2016.01.11 2017.12.31 139 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok

Részletesebben

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65

2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 2014.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 69/65 A BIZOTTSÁG 215/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. március 7.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra,

Részletesebben

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl

Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl Tájékoztató a magán-munkaközvetítıi tevékenységrıl A magán-munkaközvetítıi tevékenységet a foglalkoztatás elısegítésérıl és a munkanélküliek ellátásáról szóló, többször módosított 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT GERJE-FORRÁ FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédı Nonprofit Kft. 2721 Pilis, Rákóczi út 67.. Tel: 29/496-768; Fax: 29/496-728 E-mail: gerjeforras@freemail.hu LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Kelt: 2013. október

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről

T/6945. számú törvényjavaslat. a termékek piacfelügyeletéről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6945. számú törvényjavaslat a termékek piacfelügyeletéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. április 2012. évi törvény a termékek piacfelügyeletéről

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. Általános Szabályok 4 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 4 2. Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az

Részletesebben

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között

STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között L 278/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2013.10.18. STABILIZÁCIÓS ÉS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság között A BELGA KIRÁLYSÁG, A

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS RENDELETE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 20.6.2008 COM(2008) 382 végleges Javaslat: A TANÁCS RENDELETE a Kínai Népköztársaságból származó kézi emelőkocsik és alapvető részegységeik behozataláról

Részletesebben

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A VPP ERŐMŰ ÜZEMELTETŐ ÉS KERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Villamosenergia-kereskedelmi Üzletszabályzata 2013. október 30. 1 / 68 oldal TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.16. COM(2015) 449 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért 2011L0065 HU 29.01.2014 002.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata

MELLÉKLET. a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.2. COM(2015) 84 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: Javaslat A Tanács határozata az Európa Tanács sportversenyek tiltott befolyásolásáról szóló egyezményének a büntető

Részletesebben

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1

A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE. az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről 1 EU joganyagok - A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE - az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések 1. oldal miatt hozo A TANÁCS 2014. július 31-i 833/2014/EU RENDELETE az ukrajnai

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2016. április 2-től Tartalom I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 4 II. Fejezet - A PÉNZTÁRTAGSÁG 6 1. A tagsági kör 6 2. A Pénztártag felvételének

Részletesebben

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA

Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA Pályázati kiírás TUDOMÁNYOS KÖNYVEK KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2016. január 1. december 31. Pályázati kategória kódja: REB-16-1-KÖNYVKIADÁS Meghirdetés dátuma: 2016. február 29. Magyarország Kormánya a 2013.

Részletesebben

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.)

A Bizottság 2003/94/EK irányelve. (2003. október 8.) A Bizottság 2003/94/EK irányelve (2003. október 8.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek és az emberi felhasználásra szánt vizsgálati gyógyszerek helyes gyártási gyakorlatára vonatkozó alapelvek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA

EURÓPAI PARLAMENT. Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Egységes szerkezetbe foglalt jogalkotási dokumentum 5.7.2006 EP-PE_TC2-COD(2000)0069 ***II AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA amely második olvasatban 2006. július 5-én került

Részletesebben

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ

POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ DR. TOMORI ERIKA POLGÁRI JOGI ÖSSZEFOGLALÓ A TŐKEPIACI ALAPISMERETEKHEZ Gárdos Füredi Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda 2015. szeptember 14. 1. TARTALOM 2. Bevezetés 7 3. Általános értelmezési kérdések 8 4.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. január 31-i rendes ülésére 1 3. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: A város jelképeiről, a közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.1.30. COM(2013) 33 final A BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK a vonaton

Részletesebben

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása

6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 85172 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 213. szám 6. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása 17. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE

A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE 2008.6.6. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 148/1 I (Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező) RENDELETEK A TANÁCS 479/2008/EK RENDELETE (2008.

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.14. COM(2011) 730 végleges 2011/0330 (CNS) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről INDOKOLÁS 1. A JAVASLAT HÁTTERE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.26. COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2015-ös

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

1999. évi XLIII. törvény

1999. évi XLIII. törvény Pirossal jelzett sorok: 2015. január 01-én lép hatályba 1999. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről Az Országgyűlés az elhunyt személyek emlékének méltó megőrzése és ápolása, a temetkezés

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

2002.8.1. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 203. szám

2002.8.1. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 203. szám Forrás: EUR-Lex. Csak az Európai Unió Hivatalos Lapjának nyomtatott változatában közzétett szöveg tekinthető hivatalosnak! A BIZOTTSÁG 1400/2002/EK RENDELETE (2002. július 31.) a Szerződés 81. cikke (3)

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

Hatályba lép: 2014. március 15.-én

Hatályba lép: 2014. március 15.-én - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám: 11154433-2-09 Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: a Hitelszövetkezet Igazgatósága a 12/2014 (IV.29.) számú

Részletesebben

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA

200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA 200 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 03/45. kötet 32004R0882 2004.4.30. AZ EURÓPAI UNIÓ HIVATALOS LAPJA L 191/1 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 882/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a takarmány- élelmiszerjog,

Részletesebben

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek

Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Értékesítés Standard Feltételei és Kondíciói - Termékek és Vezérlőrendszerek Emerson Process Management Kft. COS_PCS_HUN: EPM Edition 10/2005 1. Definíciók A jelen értékesítési feltételek és kondíciók

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2

Tartalomjegyzék. Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 Tartalomjegyzék Felügyelőség elsőfokú hatóságként való feladatellátása... 2 I. Feladatkör... 3 II. Kérelem, panaszbejelentés... 7 III. Ügyintézés határideje:... 7 IV. Tájékoztatás az ügyfelet megillető

Részletesebben

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA. a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.1. COM(2010) 705 végleges 2010/0343 (NLE) Javaslat: A TANÁCS HATÁROZATA a 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodásnak az Európai Unió által történő megkötéséről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek 1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a MÁV-THERMIT Hegesztő Kft. vállalkozási szerződéseihez Jelen Általános Szerződési feltételek (ÁSZF) elválaszthatatlan mellékletét képezi

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék

Általános Szerelésbiztosítási Feltételek. Tartalomjegyzék Általános Szerelésbiztosítási Feltételek Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 2 Általános kizárások 2 A kockázatviselés időtartama 2 Általános feltételek 2 1. fejezet 4 Dologi károk 4 Kizárások 4 Általános

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás)

Javaslat A TANÁCS RENDELETE. a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól. (átdolgozás) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.4.11. COM(2013) 184 final 2013/0096 (NLE) Javaslat A TANÁCS RENDELETE a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és műszaki előírásairól (átdolgozás) HU HU INDOKOLÁS

Részletesebben